Archiv 2017-18 EATS

 

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!

GOOD LUCK 5TH GRADERS! WE WILL MISS YOU!


2018 EATS Charity Project - Cheque Ceremony 18.6.

THANK YOU TO EVERYONE WHO

HELPED SUPPORT OUR 8TH

ANNUAL CHARITY PROJECT AND

HELPED US TO RAISE 45,000Kč

FOR OUR CHARITY PARTNERS!

Photos here

 

 

 

 

 

 

 

 


THANK YOU!

Na naší středeční Charitativní akci se nám podařilo vybrat pro naše
partnery částku
45 000,- Kč.
Všem moc děkujeme za účast a podporu!
photos here

 

 

Velice bychom ocenili, kdyby mohli rodiče přinést nějaké "domácí" občerstvení, které bychom na akci prodávali a výtěžek věnovali našim charitativním partnerům. Občerstvení můžete přinést přímo na akci (do školní jídelny) nebo ráno v den konání akce mezi 7:45 až 8:00 (paní Gasparová bude čekat ve vestibulu a občerstvení si od Vás převezme). Vše uskladníme, v případě potřeby máme k dispozici i chladničku. Pokud byste měli jakékoli dotazy, kontaktujte prosím paní Barešovou nebo Gasparovou.

Bylo by báječné, kdyby se stejně jako v předchozích letech, našli nějací dobrovolníci z řad rodičů, kteří by pomohli s prodejem občerstvení během akce. Pokud by tedy měl někdo zájem pomoci buď po celou dobu konání akce nebo jen částečně, kontaktujte prosím paní Barešovou nebo Gasparovou.

Moc se na Vás všechny těšíme!

Deanna Barešova: dbaresova@yahoo.com; 608 238 133
Jitka Gasparová: jitka.gasparova@gmail.com; 604 144 883
 

 

NÁVŠTĚVA DIALOGU V ZŠ JAROV 30.5.2018

Ve středu 30. května naši školu navštívily Helena a Jana, zástupkyně letošního charitativního partnera našich čtvrťáků - Dialogu. Celý program odstartovala velice zajímavá prezentace o  Dialogu a o životě v Keni, v rámci níž jsme shlédli dvě videa - ze slumu, kde naše adoptovaná studentka Halima bydlí, a ze školy, kterou navštěvuje. Poté jsme si zasoutěžili a plnili různé kvízy. Užili jsme si při tom spoustu legrace! Samozřejmě jsme našim hostům předali i dárky a dopisy, které jsme pro Halimu připravili. Myslíme si, že si děti nyní daleko více uvědomují, jak moc Halimě pomáhají (letos je to již sedmý rok, co Halimě platíme školu!) a jak má díky jejich pomoci daleko lepší život. Jsme si jisti, že Vám doma děti budou o návštěvě vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na naši návštěvu. Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 6. června.

 


NÁVŠTĚVA V KOLPINGU 28.5.2018

V pondělí 28. května navštívili naši páťáci azylový dům Kolping v Praze 8 určený pro maminky s dětmi. Nejprve nás paní ředitelka Kolpingu seznámila s jeho historií a s tím, k čemu vlastně slouží. Pak jsme se společně s maminkami a jejich dětmi vydali na procházku k nedaleké farmě, kde jsme si prohlédli zvířata (např. lamy či kočky) a také pohladili koně. Všechny děti byly úžasné – chovaly se vzorně, pomáhaly maminkám vozit kočárky a dělaly společnost jejich dětem, které byly moc šťastné. Všichni jsme si celý výlet moc užili! Nyní mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června. Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili.
 


 NÁVŠTĚVA V KAŇCE 17.5.2018

Ve čtvrtek 17. května navštívili naši druháci svého charitativního partnera pro tento rok - Kaňku.  Cesta proběhla bez problémů a při příjezdu do Kaňky na nás čekalo milé překvapení v podobě malé svačinky. Poté jsme se rozdělili na menší skupinky a vydali se na prohlídku školy, při které jsme zjistili, v čem je podobná a v čem se liší od té naší na Jarově. Prohlédli jsme si zdejší třídy a speciální pomůcky, které děti při výuce používají. Navštívili jsme učebny muzikoterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie i rané péče a některé pomůcky si sami vyzkoušeli. Pravděpodobně největším zážitkem bylo „posezení“ na monolyži, kterou děti z Kaňky používají při svých zimních pobytech na horách. Po obědě jsme se vydali společně s několika kamarády z Kaňky na prohlídku Filmové zbrojnice v Housově mlýně, kde jsme si prohlédli zbraně a zbroje, které byly použity při natáčení filmů jako např. Letopisy Narnie či Poslední Samuraj. Některé z nich jsme si dokonce mohli vyzkoušet i na vlastní kůži. Poté jsme prošli historickým centrem Tábora a zamířili na nádraží. Tam jsme se rozloučili s našimi průvodci z Kaňky a odjeli domů. Po této návštěvě mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června. Myslíme si, že celý výlet se nám vydařil a všichni na něj budeme moc rádi vzpomínat! Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co všechno jsme zažili.


 NÁVŠTĚVA V HELPPES 16.5.2018

Ve středu 16. května jsme podnikli velmi příjemnou návštěvu jednoho z našich charitativních partnerů – organizace Helppes. Myslíme si, že se celá akce vydařila a nakonec jsme měli štěstí i na počasí! Děti se po celou dobu chovaly vzorně a měli jsme pocit, že si návštěvu užívají. Po příjezdu do výcvikového centra nás uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová a provedla nás venkovními prostory areálu. Poté se nám věnovali trenéři asistenčních pejsků a viděli jsme, jak probíhá jejich výcvik. Děti se dozvěděly, čím jsou tyto speciálně vycvičení pejskové lidem prospěšní a jak jim pomáhají, při jakých postiženích a za jakých podmínek je pejsek vhodný a vybraný k výcviku. Děti byly velice zvídavé a kladly zajímavé otázky. Na vlastní oči jsme viděli i „televizní hvězdu“ Sunny a Helppes o naší návštěvě dokonce informoval i na svých webových stránkách. Na konci návštěvy jsme se společně vyfotografovali a předali mnoho pamlsků a odměn pro naše psí kamarády, které se jistě budou při výcviku hodit. Určitě Vám Vaše děti budou o návštěvě s nadšením vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června.


 NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ SUE RYDER 15.5.2018

Naše úterní návštěva Domova Sue Ryder se velmi vydařila. Děti se během výletu chovaly vzorně a o program, který byl pro nás připraven, jevily velký zájem. Na začátku jsme se setkali s panem Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder, který nám vyprávěl, kdo v domově žije a jak to zde chodí, co potřebují staří lidé a jaké pomoci a péče se jim v domově dostává. Mluvil k dětem a vysvětloval věci tak, aby vše pochopily např. ptal se jich na jejich babičky a dědečky, prababičky či pradědečky, proč ve stáří potřebují větší pomoc apod. Dětem také ukázal různé pomůcky a měly pak samy možnost si některé z nich vyzkoušet. Poté jsme se setkali s paní ergoterapeutkou a povídali si o zooterapii, na kterou děti přispívají vybranými penězi v rámci charitativního projektu. Samozřejmě děti si mohly některá zvířátka i pohladit. Nakonec jsme se rozdělili na tři skupinky a navštívili některé z rezidentů domova. Těm děti předaly přáníčka a zazpívaly tradiční české písničky, které se moc líbily. Jedna z rezidentek, paní Terezie, den před naší návštěvou oslavila úctyhodné 101.narozeniny, a tak jsme jí popřáli a zazpívali „Happy Birthday“, což jí vehnalo slzy do očí! Určitě Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je ně kolik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června.

NÁVŠTĚVA DIALOGU V ZŠ JAROV 30.5.2018

Ve středu 30. května naši školu navštívily Helena a Jana, zástupkyně letošního charitativního partnera našich čtvrťáků - Dialogu. Celý program odstartovala velice zajímavá prezentace o  Dialogu a o životě v Keni, v rámci níž jsme shlédli dvě videa - ze slumu, kde naše adoptovaná studentka Halima bydlí, a ze školy, kterou navštěvuje. Poté jsme si zasoutěžili a plnili různé kvízy. Užili jsme si při tom spoustu legrace! Samozřejmě jsme našim hostům předali i dárky a dopisy, které jsme pro Halimu připravili. Myslíme si, že si děti nyní daleko více uvědomují, jak moc Halimě pomáhají (letos je to již sedmý rok, co Halimě platíme školu!) a jak má díky jejich pomoci daleko lepší život. Jsme si jisti, že Vám doma děti budou o návštěvě vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na naši návštěvu. Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 6. června.

 


NÁVŠTĚVA V KOLPINGU 28.5.2018

V pondělí 28. května navštívili naši páťáci azylový dům Kolping v Praze 8 určený pro maminky s dětmi. Nejprve nás paní ředitelka Kolpingu seznámila s jeho historií a s tím, k čemu vlastně slouží. Pak jsme se společně s maminkami a jejich dětmi vydali na procházku k nedaleké farmě, kde jsme si prohlédli zvířata (např. lamy či kočky) a také pohladili koně. Všechny děti byly úžasné – chovaly se vzorně, pomáhaly maminkám vozit kočárky a dělaly společnost jejich dětem, které byly moc šťastné. Všichni jsme si celý výlet moc užili! Nyní mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června. Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili.
 


 NÁVŠTĚVA V KAŇCE 17.5.2018

Ve čtvrtek 17. května navštívili naši druháci svého charitativního partnera pro tento rok - Kaňku.  Cesta proběhla bez problémů a při příjezdu do Kaňky na nás čekalo milé překvapení v podobě malé svačinky. Poté jsme se rozdělili na menší skupinky a vydali se na prohlídku školy, při které jsme zjistili, v čem je podobná a v čem se liší od té naší na Jarově. Prohlédli jsme si zdejší třídy a speciální pomůcky, které děti při výuce používají. Navštívili jsme učebny muzikoterapie, ergoterapie, fyzioterapie, logopedie i rané péče a některé pomůcky si sami vyzkoušeli. Pravděpodobně největším zážitkem bylo „posezení“ na monolyži, kterou děti z Kaňky používají při svých zimních pobytech na horách. Po obědě jsme se vydali společně s několika kamarády z Kaňky na prohlídku Filmové zbrojnice v Housově mlýně, kde jsme si prohlédli zbraně a zbroje, které byly použity při natáčení filmů jako např. Letopisy Narnie či Poslední Samuraj. Některé z nich jsme si dokonce mohli vyzkoušet i na vlastní kůži. Poté jsme prošli historickým centrem Tábora a zamířili na nádraží. Tam jsme se rozloučili s našimi průvodci z Kaňky a odjeli domů. Po této návštěvě mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června. Myslíme si, že celý výlet se nám vydařil a všichni na něj budeme moc rádi vzpomínat! Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co všechno jsme zažili.


NÁVŠTĚVA V HELPPES 16.5.2018

Ve středu 16. května jsme podnikli velmi příjemnou návštěvu jednoho z našich charitativních partnerů – organizace Helppes. Myslíme si, že se celá akce vydařila a nakonec jsme měli štěstí i na počasí! Děti se po celou dobu chovaly vzorně a měli jsme pocit, že si návštěvu užívají. Po příjezdu do výcvikového centra nás uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová a provedla nás venkovními prostory areálu. Poté se nám věnovali trenéři asistenčních pejsků a viděli jsme, jak probíhá jejich výcvik. Děti se dozvěděly, čím jsou tyto speciálně vycvičení pejskové lidem prospěšní a jak jim pomáhají, při jakých postiženích a za jakých podmínek je pejsek vhodný a vybraný k výcviku. Děti byly velice zvídavé a kladly zajímavé otázky. Na vlastní oči jsme viděli i „televizní hvězdu“ Sunny a Helppes o naší návštěvě dokonce informoval i na svých webových stránkách. Na konci návštěvy jsme se společně vyfotografovali a předali mnoho pamlsků a odměn pro naše psí kamarády, které se jistě budou při výcviku hodit. Určitě Vám Vaše děti budou o návštěvě s nadšením vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června.


NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ SUE RYDER 15.5.2018

Naše úterní návštěva Domova Sue Ryder se velmi vydařila. Děti se během výletu chovaly vzorně a o program, který byl pro nás připraven, jevily velký zájem. Na začátku jsme se setkali s panem Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder, který nám vyprávěl, kdo v domově žije a jak to zde chodí, co potřebují staří lidé a jaké pomoci a péče se jim v domově dostává. Mluvil k dětem a vysvětloval věci tak, aby vše pochopily např. ptal se jich na jejich babičky a dědečky, prababičky či pradědečky, proč ve stáří potřebují větší pomoc apod. Dětem také ukázal různé pomůcky a měly pak samy možnost si některé z nich vyzkoušet. Poté jsme se setkali s paní ergoterapeutkou a povídali si o zooterapii, na kterou děti přispívají vybranými penězi v rámci charitativního projektu. Samozřejmě děti si mohly některá zvířátka i pohladit. Nakonec jsme se rozdělili na tři skupinky a navštívili některé z rezidentů domova. Těm děti předaly přáníčka a zazpívaly tradiční české písničky, které se moc líbily. Jedna z rezidentek, paní Terezie, den před naší návštěvou oslavila úctyhodné 101.narozeniny, a tak jsme jí popřáli a zazpívali „Happy Birthday“, což jí vehnalo slzy do očí! Určitě Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je ně kolik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufáme, že i díky nim si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Nyní mají mnohem jasnější představu o tom, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní akci, která se bude konat v naší škole dne 6. června.
 

 

British Council připravil novou příručku pro rodiče, ve které se dozvíte více o tom, jak můžete pomoci svým dětem s přípravou k anglickým jazykovým zkouškám. V příručce naleznete nejen informace o British Council či výhodách mezinárodně uznávaných certifikátů, ale také například odpovědi na otázky, na které se v souvislosti se zkouškami Cambridge English obvykle ptáte. Zároveň příručka obsahuje celou řadu tipů a rad na co nejefektivnější domácí přípravu s pomocí online výukových materiálů, které nabízíme na webových stránkách LearnEnglish Kids, LearnEnglish Teens či LearnEnglish. Díky společné přípravě tak můžete své děti podpořit na jejich cestě k budoucím úspěchům ve studiu či v zaměstnání.   

​Guide - Czech version

 

 

British Council připravil novou příručku pro rodiče, ve které se dozvíte více o tom, jak můžete pomoci svým dětem s přípravou k anglickým jazykovým zkouškám. V příručce naleznete nejen informace o British Council či výhodách mezinárodně uznávaných certifikátů, ale také například odpovědi na otázky, na které se v souvislosti se zkouškami Cambridge English obvykle ptáte. Zároveň příručka obsahuje celou řadu tipů a rad na co nejefektivnější domácí přípravu s pomocí online výukových materiálů, které nabízíme na webových stránkách LearnEnglish Kids, LearnEnglish Teens či LearnEnglish. Díky společné přípravě tak můžete své děti podpořit na jejich cestě k budoucím úspěchům ve studiu či v zaměstnání.   

​Guide - Czech version

 

British Council připravil novou příručku pro rodiče, ve které se dozvíte více o tom, jak můžete pomoci svým dětem s přípravou k anglickým jazykovým zkouškám. V příručce naleznete nejen informace o British Council či výhodách mezinárodně uznávaných certifikátů, ale také například odpovědi na otázky, na které se v souvislosti se zkouškami Cambridge English obvykle ptáte. Zároveň příručka obsahuje celou řadu tipů a rad na co nejefektivnější domácí přípravu s pomocí online výukových materiálů, které nabízíme na webových stránkách LearnEnglish Kids, LearnEnglish Teens či LearnEnglish. Díky společné přípravě tak můžete své děti podpořit na jejich cestě k budoucím úspěchům ve studiu či v zaměstnání.   

​Guide - Czech version


 

Cambridge Young Learners English Exams 2018 - Starters/Movers/Flyers

“Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.” - z webových stránek British Council

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd a pokročilé skupiny druháků,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let LEAP CZ  (EATS) organizuje na své půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE). Nedávno jsme získali ocenění jako nejlepší přípravné centrum pro Cambridgeské zkoušky v České republice za rok 2017, na což jsme hrdí.

Ráda bych Vás všechny pozvala na setkání, kde získáte informace o těchto zkouškách. Setkání se bude konat dne 13. března 2018 od 18:00 v ZŠ Jarov. Naším hostem bude pan Tomáš Starý z British Council, který bude mít nejen prezentaci, ale také zodpoví Vaše dotazy.

- Nevíte-li, jakou zkoušku by mělo Vaše dítě skládat, obraťte se prosím na mě. S výběrem zkoušky Vám ráda pomohu. Obecně žáci třetích tříd skládají zkoušku Starters, čtvrtých tříd zkoušku Movers a pátých tříd zkoušku Flyers. Pokud ale Vaše dítě navštěvuje skupinu pro pokročilé děti, může být připraveno skládat zkoušku vyšší úrovně. Děti, které skládaly v loňském školním roce tyto zkoušky, budou letos skládat zkoušku další úrovně.

- Cena zkoušky Starters/Movers/Flyers činí v současné době 1 550,- Kč. Avšak LEAP CZ Vám poskytne slevu ve výši 20%, tudíž jako rodiče zaplatíte pouze  1 240,- Kč.

- Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě ke zkoušce, můžete tak učinit přímo na výše uvedeném setkání (13. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 6. dubna. V emailu prosím uveďte jméno Vašeho dítěte, třídu a jakou zkoušku bude žák skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě.

- Stejně jako v předchozích pěti letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole od 13:00 do 14:00. Kurzy začnou 13. dubna a skončí 1. června. Celkem tedy proběhne 8 hodin. Cena jedné hodiny v délce trvání 60 minut je 200,-Kč, což celkem činí 1 600,-Kč. Na tyto doplňující přípravné kurzy se opět můžete přihlásit přímo na výše uvedeném setkání (13. března) nebo emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 27. března. V emailu prosím uveďte jméno Vašeho dítěte, třídu a kurz, o který máte zájem. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace o platbě. K uskutečnění každého z kurzů potřebuji minimálně šest zájemců.

- Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 8. června 2018 v ZŠ Jarov. Vše ve škole zorganizuji společně s českými vyučujícími angličtiny, takže se o nic nebudete muset starat.

To je prozatím ke zkouškám vše. Máte-li jakékoliv další dotazy, neváhejte prosím a kontaktujte mě. S radostí Vám odpovím.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová

 

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVNÉ CENTRUM CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY V ČESKÉ REPUBLICE!

Soutěž Nejlepší přípravné centrum 2016/17

Cambridge Assessment English zorganizovala tuto soutěž poprvé v Polsku – Best Preparation Centre 2017 Award. Děkujeme za velké množství přihlášek a účast všech přípravných center. Zde je seznam vítězů, kteří pojedou do Cambridge na slavnostní předávání cen.  

• Best Cambridge English Exams User - I. Německé zemské gymnasium, o.p.s.
• Best Newcomer – Základní škola Šenov
• Best Books User – LEAP CZ

Blahopřejeme vítězům!
Cambridge Assessment English


HAPPY NEW YEAR 2018!

halloween party 3.11

STEM Club

Náš nový STEM klub má za sebou první hodiny!

Pokud byste se chtěli do klubu ještě přihlásit, máme pár volných míst jak ve středu, tak ve čtvrtek - stačí jen poslat email paní Barešové (dbaresova@yahoo.com). Bližší informace o tom, kdy se klub koná a co je jeho náplní najdete zde. Cena za jednu hodinu je 100,- Kč a jsou v ní již zahrnuty všechny potřebné materiály.


Volná místa v kurzech pro dospělé!

Máme ještě několik volných míst v obou ranních kurzech pro dospělé. Máte-li zájem se přihlásit, kontaktujte prosím emailem paní Barešovou (dbaresova@yahoo.com). Oba kurzy se konají v ZŠ Jarov ve čtvrtek od 8:15 do 9:15. Další informace najdete zde.


halloween party 3.11

 

14.9.2017

BACK TO SCHOOL

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 14. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů).

    

 

  


Cambridge yle

Každý rok organizujeme pro své žáky mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Young Learners English Exams (CYLE) úrovně Starters, Movers a Flyers. Tyto zkoušky jsou nabízeny žákům třetích až pátých tříd. Konají se koncem školního roku (v červnu) a poté jsou zasílány k vyhodnocení do Cambridge. Výsledky společně s oficiálními certifikáty jsou předávány žákům na začátku následujícího školního roku. V červnu 2017 se těchto zkouček zúčastnilo 50 žáků navštěvujících ZŠ Jarov. Zkoušky CYLE jsou organizovány s pomocí naší partnerské organizace British Council.


Congratulations!


BACK TO SCHOOL 

Vítejte v novém školním roce 2017-2018 v programu English Across the Subjects! Výuka začne pro 3., 4. a 5. třídy v pondělí 18. září, a pro 1. a 2. třídy v úterý 19. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde se žáci dozví jméno skupiny, kterou budou v tomto školním roce navštěvovat, a také obdrží své učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Těšíme se na vás!

Kdy: ve čtvrtek 14. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!

THE EATS TEAM IS LOOKING FORWARD TO SEEING YOU! 6.9.2017
 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11