Archiv 2016-17 ELF NA VRCHOLU

Ve školním roce 2017-18 plánujeme otevřít jednu skupinu, jejíž výuka by probíhala vždy v úterky a čtvrtky od 14:45 do 15:30 hodin.

Do skupiny přijmeme maximálně 16 dětí. Kritériem pro přijetí je datum doručení přihlášky. Termín pro podání přihlášek je do 15. ČERVNA nebo do naplnění kapacity skupiny.

Pro přihlášení do ELF programu kontaktujete prosím paní Deannu Barešovou, ředitelku programu, a to buď emailem na dbaresova@yahoo.com nebo po telefonu na čísle 608 238 133. Chcete-li získat o programu více informací, kontaktujte prosím opět ředitelku programu.


VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017!

Na této webové stránce se dočtete, co děti ve školce na hodinách angličtiny dělaly a další důležité informace týkající se probíhající výuky. Najdete zde texty písniček, které s dětmi zpíváme, nová slovíčka a slovní obraty, které používáme, a které si můžete s dětmi doma procvičovat.* Čím více s dětmi budete věci opakovat a mluvit o nich, tím více a lehčeji se budou při našich společných hodinách orientovat a aktivněji zapojovat. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Obnovovat se budou každý týden. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Součástí výukových materiálů je CD, které vyučující při hodinách používají. Pokud byste si přáli mít toto CD také doma, dejte nám prosím vědět (po telefonu nebo emailem) a my pro vás CD objednáme. Cena jednoho CD je 400 Kč. Podívejte se také prosím na Hippo & Friends brožuru a slovníček, kde naleznete užitečné zdroje související s učivem obsaženým v Hippo & Friends.

 

KVĚTEN

5. týden

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne: car (auto), train (vlak), go-kart (motokára), bike (kolo) a plane (letadlo).

Dále jsme si zazpívali tyto naše písničky - How do you make a face?, Head, shoulders, knees and toes, I am a red flower, The sun is hot, a také pro legraci Merry Christmas.

Dále jsme hráli hru, kdy děti chodily buď rychle, pomalu nebo se zastavily, a to podle semaforu (green – šly rychle, orange – šly pomalu, red – zastavily se).

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

Na konci hodiny dostaly děti samolepky. 

 

4. týden

Tento týden jsme se naučili nová slovíčka. Jednalo se o car (auto), train (vlak), go-kart (motokára), bike (kolo) a plane (letadlo).

Na procvičení nových slov jsme hráli hru, kdy měly děti za úkol obíhat kartičku s daným vozidlem. Nejprve děti běhaly normálně, potom jsme jim to trochu ztížily (skákaly na jedné noze, běhaly „po čtyřech“, skákaly jako žáby).

Dále jsme děti rozdělily do skupinek. Každá dostala jednu kartičku. Na základně instrukce potom přebíhaly k jinému slovíčku (např. „Bike and train – SWITCH!“ – Děti, které stály u obrázku kola a vlaku, se prohodily).

Dále jsme také pracovali s pracovním listem, kde měly děti za úkol spojit tečky a vytvořit tak „car“ (auto) nebo „train“ (vlak). Obrázky si potom vybarvily.

V závěru jsme je odměnily samolepkami. 

 

3. týden

Dnešní lekce byla první, kterou vedla naše nová lektorka Sinead. Děti ji moc pěkně přivítaly.

Hodinu jsme zahájili tradiční písničkou I can say hello.

Pokračovali jsme aktivitou „Sit down if you have… (např. a red shirt)“.

Poté jsme se učili nová slova – lizard (ještěrka), spider (pavouk) a rat (krysa). Rovněž jsme si zopakovali slovíčka již dobře známá.

Poté jsme se věnovali „worksheetu“, kde si děti nejprve vybarvily kolečka různými barvami, a poté jsme hráli zjednodušené Bingo.

V závěru jsme děti odměnily samolepkami. 

 

2. TÝDEN

Tento týden jsme se soustředili na procvičování slovíček týkajících se zvířátek. Dále jsme slova začali spojovat s přídavnými jmény – např. happy lion, angry cat, sad monkey apod.

Dále jsme také potrénovali otázky typu: How are you? How old are you? What is the weather like? What is your favourite colour? atd. Děti už tyto věty bez problému rozlišují a umí na ně odpovídat. 

Potom jsme si zazpívali všechny naše písničky a hráli oblíbené hry.

V závěru hodiny jsme děti odměnili samolepkami.

 

1. TÝDEN

Tento týden jsme se opět věnovali kapitole The sea is blue.

Nejprve jsme si zopakovali slovíčka, která se k tomuto unitu pojí, a potom jsme hráli hry na jejich procvičení.

Potom jsme pracovali s naším sešitem. Tento týden jsme se věnovali třem úkolům. V prvním z nich zvířátka rybařila. Úkolem dětí bylo zjistit, kdo chytil jakou rybičku. V druhém úkolu děti na obrázku hledaly všechny kyblíčky (buckets). Posledním úkolem bylo vytvořit si vlastní Storybook.

Následně jsme si příběh o Hippo a jejích kamarádech poslechli.

Dále jsme si také zazpívali písničky The sun is hot a The turtle walks slowly.

Rozloučili jsme se samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

Duben

4. týden

Tento týden jsme začali probírat poslední unit z naší učebnice. Ten nese název The sea is blue. Slovíčka, která se k němu váží, jsou: seaside (pobřeží), spade (lopatka), bucket (kyblík), sea (moře), sand (písek), sun (slunce), sky (nebe) a fish (ryby).

Dále jsme se věnovali pracovnímu sešitu. Děti měly za úkol nalepit na obrázek chybějící rybičky, kyblík s lopatkou a slunce.

Na čtvrteční lekci jsme se více zaměřili na příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích. Tento se odehrává na pláži. 

Na závěr hodiny jsme se rozloučili písničkou I can say goodbye.

 

3. týden

Tento týden jsme pokračovali v unitu zaměřeném na různé druhy ovoce (banana, orange, apple, pear).

Zpívali jsme naši písničku Bananas! a hráli zábavné hry.

Dále jsme se věnovali pracovnímu sešitu. Tento týden si děti vyplnily dva „worksheety“. V prvním obtahovaly číslice a počítaly kusy ovoce. V druhém nalepovaly samolepky ovoce do nákupních košíčků našich zvířecích kamarádů.

V závěru hodiny dostaly děti zasloužené samolepky.  

 

2. týden

Jelikož  budou Velikonoce již v pondělí, věnovali jsme dnešní hodinu právě tomuto tématu. V úvodu hodiny jsme opakovali slovíčka z naší normální lekce, tzn. apple, orange, banana, pear, poté jsme ale přešli k Extra Unitu. Hlavní slovíčka, která se k němu váží, byla Happy Easter (Veselé Velikonoce), rabbit (králík) a hop (skákat).

Dále jsme také dětem rozdali papíry s natištěným vajíčkem, které si krásně ozdobily.

Také jsme se naučili novou písničku (viz text níže).

Text k písničce Happy Easter

Happy Easter, little rabbit hops,
Little rabbit hops, little rabbit hops,
Happy Easter, little rabbit hops,
Happy Easter, everyone. 

Naši velikonoční lekci jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye.

 

1. týden

Tento týden jsme se rozloučili se sedmou lekcí a začali jsme probírat Unit 8 - Bananas. Slovíčka, která do této kapitoly patří, jsou apple (jablko), orange (pomeranč), banana (banán) a pear (hruška).
K osvojení si těchto slovíček jsme hráli hru s obrázky tohoto ovoce. Pomocí těchto kartiček jsme si také zopakovali barvičky.
Naučili jsme se novou písničku - Apple, orange, banana and pear (viz text níže).

Text písničky Apple, orange, banana and pear
Apple, orange, banana and pear,
Apple, orange, banana and pear.
One apple, two oranges, three pears,
One apple, two oranges and lots and lots
And lots of bananas.

Na konci hodiny děti dostaly zasloužené samolepky.

Březen

4. týden

Tento týden jsme si povídali o zvířátkách z džungle (lion, turtle, elephant, monkey, crocodile).

Zpívali jsme písničku The turtle walks slowly.

Poté jsme hráli hru na Spícího lva (Sleeping lion). Děti vytvořily kolečko, ve kterém byl uprostřed spící lev. Poslouchali jsme naši písničku. Když hudba přestala hrát, lev se probudil a někoho snědl. Ten se potom stal spícím lvem.   

Dále jsme se věnovali příběhu o hrošici Hippo a jejích přátelích. V tomto příběhu si kamarádi hrají na zvířátka z džungle - lion, turtle, elephant a crocodile.

Děti si také vyrobily jejich vlastní "story books", které si na konci hodiny mohly odnést domů.

Jako již tradičně jsme se s dětmi rozloučili písničkou a samolepkami.  

 

3. týden

Tento týden jsme se věnovali sedmému unitu. Kromě her, kterými jsme procvičovali novou slovní zásobu, jsme poslouchali příběh o Hrošici Hippo a jejích kamarádech. V tomto příběhu si zvířátka hrají na "wild animals" - turtle, elephant, crocodile a lion.

Dále jsme pracovali s naším sešitem. Tentokrát měly děti za úkol spojit zvířátka s jejich nohami.

Poté jsme zpívali písničku The turtle walks slowly (text viz níže).

Hodinu jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

Text písničky The turtle walks slowly:

The turtle walks slowly, slowly, slowly,

The turtle walks slowly,

But I walk fast.

 

2. týden

Tento týden jsme se věnovali poslední, páté, lekci z Unitu 6. Na úvod jsme si jako vždy zazpívali naši písničku I can say hello.

Poté jsme se věnovali opakování barev. K tomu jsme využili dvou her. V první stály děti v řadě a dostaly barevnou fixu. Když Ryan zavolal jejich barvu, přiběhli k němu, fixu mu předali a vytvořili novou řadu. V druhé jsme využili naši písničku I am a red flower. Děti se rozdělily do skupinek a každá skupinka dostala jednu barvu. Potom jsme pustili naši písničku I am a red flower. Když děti slyšely jejich barvičku, sedly si.

Dále jsme zpívali naše písničky.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

 

1. týden

Tento týden jsme se věnovali opakování barviček. Hráli jsme spoustu her.

Kromě toho jsme také zpívali naši písničku I am a red flower a poslechli si příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech. Na příběhu jsme také trénovali otázky, např. Kdo je na obrázku modrý? Co je červené? Jakou barvu má sluníčko apod. Otázky, které jsme samozřejmě pokládali v angličtině, děti zvládly hravě zodpovědět. 

Dále jsme se také věnovali pracovnímu sešitu, a to úkolu z lekce 3. Děti měly vybarvit Hippo a její kamarády podle tabulky s čísly (např. 1 - blue, 2 - yellow apod.)

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

ÚNOR

4. týden

Hlavní náplní hodin bylo opakování barev. Děti už jich znají spoustu - red, blue, yellow, orange, purple, green, brown, pink, black, grey a white. 

Barvy jsme procvičili hrou, kdy děti probíhaly barevnými obručemi.

Dále jsme zpívali naše písničky – The sun is hot, Ten pencils a I am a red flower.

Samozřejmě jsme si také poslechli příběh o hrošici Hippo. V této kapitole přijde kamarády navštívit Slonice. Ta jim zalije zahrádku, na které potom vyrostou krásné kytičky.

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

3. týden

Tento týden jsme začali probírat Unit 6 - Spring colours, který se, jak je zřejmé již z jeho názvu, věnuje převážně procvičování barev (red - červená, blue - modrá, yellow - žlutá, pink - růžová, brown - hnědá, gray - šedá, green - zelená).

Naučili jsme se novou písničku I am a red flower (text viz níže).

Text písničky I am a red flower:
I am a red flower, I am a blue flower,
I am a yellow flower, you know me too.
I am an orange flower, I am a purple flower,
We all have green leaves, colours for you!

Dále jsme také pracovali s naším sešitem, kde děti nalepovaly kytičky, které chyběly v zahrádce našich zvířecích kamarádů.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

 

2. Týden

Hodiny jsme jako vždy zahájili písničkou I can say hello.

Pokračovali jsme obecnými otázkami: How are you? How old are you? What colour is this? What is the weather like today? apod. Děti už velice dobře rozumí, na co se jich ptáme, a umí na to dobře reagovat.

Dále jsme se věnovali našemu příběhu. Tento je zaměřen na počasí. Nejprve jsme si ho společně poslechli. Poté jsme ho přehráli divadelní formou. Nakonec si děti vyrobily vlastní Story Book.

Rozloučili jsme se samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

 

1. Týden

Tento týden jsme se opět věnovali opakování.

Nejprve jsme si poslechli náš příběh o počasí.

Dále jsme si zopakovali slovíčka z Unitu 5. Potom jsme hráli hru na způsob pexesa, kdy měly děti za úkol najít kartičky, které k sobě patří (např. dog (pes) – it’s snowing (sněží) – gloves (rukavice) – scarf (šála), protože v našem příběhu „Dog likes the weather when it’s snowing and wears a scarf and some gloves“ – Pejsek má rád, když sněží a nosí šálu a rukavice.

Na konci hodiny jsme dětem za odměnu rozdali samolepky a zazpívali jsme si písničku I can say goodbye. 

leden

4. týden

Tento týden jsme pokračovali v Unitu 5. Probírali jsme lekce 3 a 4.

Děti poslouchly příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech a hrály hry vážící se k tomuto příběhu. Dokonce jsme si zahráli na divadlo a příběh si přehrály.

V pracovním sešitu děti vybarvovaly šály, rukavice a klobouky podle vzoru.

Dále jsme také zpívali naši písničku The sun is hot.

Hodinu jsme uzavřeli písničkou I can say goodbye.
 

3. týden

Tento týden jsme opakovali vše, co jsme se naučili v Unitu 4. Tím jsme kapitolu o rodině uzavřeli a začali se věnovat Unitu 5, který nese název The weather - počasí. Slovíčka, respektive věty, které se k této kapitole váží, jsou: It's sunny., It's windy., It's raining. a It's snowing. Text naší nové písničky si můžete prohlédnout níže.

 

Text písničky The sun is hot:

The sun, sun, sun is hot, hot, hot.

I like the sun a lot, lot, lot.

I have, have, have a hat, hat, hat,

For the sun, sun, sun like that, that, that.

 

Dále jsme si poslechli nový příběh. Nová slova, která jsme se z něho naučili, jsou: wellies (holinky), gloves (rukavice), scarf (šála), hat (klobouk) a coat (kabát).

V závěru hodiny jsem děti odměnily samolepkami. 

 

2. týden

Tento týden jsme pokročili do lekce 2 a 3 Unitu 4. K těmto kapitolám se váže další příběh. Tentokrát je o Slonici a její rodině. Nejprve jsme si příběh poslechli celý rychle a potom s pauzami, aby měly děti možnost doplnit, co se Slonice chystá říct. Text je velice podobný písničce, kterou jsme se naučili minulý týden, takže větičky (např. This is my mummy) děti již znaly.

Dále děti kreslily vlastní rodinu. 

Ve čtvrtek jsme se věnovali pracovnímu sešitu, kde měly děti za úkol obtáhnout Babičku Slonici. Potom jsme zpívali naši písničku This is my mummy.

Na konci hodiny jsme děti odměnili samolepkami.

 

1. týden

První týden po prázdninách jsme se věnovali hlavně opakování. Děti byly skvělé, protože si pamatovaly vše, co jsme se za předchozí půlrok naučili.


Črvteční hodinu jsme začali probírat nový unit - Unit 4. K němu samozřejmě patří nová slovíčka, a to mummy (maminka), daddy (tatínek), brother (bratr), sister (sestra), grandma (babička), rabbit (králík) a frog (žába).

Naučili jsme se i novou písničku, která nese název This is my mummy (viz níže).

Dále jsme se také bavili o domácích mazlíčcích a pracovali se sešitem.

Na konci hodiny dostaly děti, již tradičně, samolepky za odměnu.
 

Text písničky This is my mummy

This is my mummy,
This is my daddy,
This is my grandma,

And this is my dog.

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this - my brother's frog.
 

I love my mummy,
I love my daddy,
I love my grandma,

And I love my dog,

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this my brother's frog.

 

PROSINEC

4. týden

Poslední prosincová lekce, která byla zároveň i úplně poslední v tomto roce, se nesla ve vánočním duchu. Hodina byla otevřená pro rodiče, takže se mnozí z vás přišli na své ratolesti podívat. Snažili jsme se předvést vše, co se děti za celý půlrok naučily. Zpívali jsme všechny písničky, hráli jsme hru Simon says a samozřejmě jsme si také popřáli Merry Christmas.

Miss Deanna nás na konci hodiny pohostila malým občerstvením - vánočním cukrovím a ovocným džusem.

Doufáme, že se hodina všem líbila a moc se těšíme na další společně strávený půlrok. 

 

3. týden

Tento týden jsme opakovali všechna slova, všechny písničky, které jsme se zatím naučili, a také otázky How are you? How old are you? Where is …?

Dále jsme si zopakovali „vánoční“ slova: Christmas, christmas tree, present, angel a star.

Poté jsme zpívali písničku Merry Christmas. Naučili jsme se, jak si v angličtině můžeme popřát Veselé Vánoce a šťastný nový rok (Merry Christmas and a happy new year).

Nakonec jsme také malovali obrázky s vánoční tématikou.

 

2. týden

Tento týden jsme se rozloučili s třetí kapitolou. Opět jsme opakovali slova z této lekce. Dále jsme zpívali písničku Our little house a poslechli si příběh o domečcích našich zvířecích kamarádů.

Dále jsme se naučili novou otázku: Where is …?

Poté jsme se věnovali pracovnímu sešitu, konkrétně úkolům z podkapitol 4 a 5. V lekci 4 děti pomohly najít Kočičce, Pejskovi a Opičce správnou cestu k Hrošici Hippo. V lekci 5 si děti vytvořily vlastní knížečky s příběhem z lekce 3, které si následně vzaly s sebou domů. 


Na závěr hodiny děti dostaly velké samolepky, protože úspěšně dokončily třetí unit. 

 

1. TÝDEN

V tomto týdnu jsme se v učebnici posunuli k Unitu 3. To samozřejmě znamená, že jsme se začali učit nová slovíčka. Unit 3 je zaměřen na slovní zásobu týkající se domu a jeho okolí. Děti se naučily, co znamenají slovíčka house (dům), roof (střecha), windows (okna) a door (dveře). Pro snadnější zapamatování jsme hráli hry a pracovali s naším sešitem.

Děti dostaly stránku z pracovního sešitu, kde byl nakreslený domeček, kterému ale chyběla střecha, dveře i okna. Děti své domečky opravily tak, že tam chybějící části vlepily.

K novému Unitu patří nová písnička. Tato nese název Our little house (text viz níže).

Text písničky Our little house

Our little house has a roof,
Our little house has a door,
Our little house has windows,
1, 2, 3, 4.

V závěru hodiny děti dostaly za odměnu samolepky .

listopad

4. týden

Tento týden jsme hráli hru, kdy Ryan otočil kartičky se všemi slovy, které známe, a úkolem dětí bylo nalézt určenou kartu. Tuto hru na způsob pexesa si děti moc užily.

Dále jsme si zopakovali otázky How are you? a How old are you?

Poté jsme pracovali se sešitem. Úkolem dětí bylo obtáhnout a poté vybarvit obrázek měsíce.

Nakonec jsme hráli oblíbenou hru Simon says, ve které si děti procvičily slovíčka, týkající se částí těla (hair, eyes, ears, mouth, nose). 

 

3. týden

Dnes jsme probírali lekce 3 a 4. Opakovali jsme slovíčka z Unitu 2 - eyes, nose, mouth, face a moon. Dále jsme také opakovali barvičky, počítání a nálady. Děti už umí velice dobře rozpoznat, na co se jich ptáme, a podle toho také odpovídat. 

Hráli jsme spoustu her, které si děti moc užily. Jejich nejoblíbenější byla „Simon says …“. V ní mají děti za úkol předvést věc, kterou jim Ryan určí, ale pouze ve chvíli, kdy řekne „Simon says …“. Pokud se nechají zmást, vypadávají. Po tom, co se děti naučily pravidla hry, vystřídaly Ryana v roli „Simona“.  

Dále jsme si poslechli náš příběh o hrošici Hippo, jejích přátelích a měsíci.

Potom jsme se také věnovali pracovnímu sešitu. Hrošice Hippo a její přátelé ztratili své úsměvy, proto jim je děti pomohly najít. Tužkou propojily úsměv s odpovídajícím zvířátkem.

Na závěr jsme si zazpívali naše dvě písničky – „How do you make a face?“ a „I can say goodbye!“

 

2. týden

Tento týden jsme začali probírat Unit 2. Děti byly nadšené, protože se naučily nová slovíčkaeyes (oči), nose (nos), mouth (pusa), face (obličej), moon (měsíc), hair (vlasy) a ears (uši).

Kromě již velice dobře známé písničky I can say hello, jsme také zpívali písničku novou - How do you make a face? (text viz níže).

Dále jsme hrály hry na osvojení si nových slovíček.

Potom jsme také využili náš pracovní sešit. Na obličej bez očí, nosu a pusy děti nalepily samolepky a doplnily tak jeho chybějící části. 

Dále si děti vyrobily vlastní „Story Book“ s příběhem z první kapitoly. Potom jsme si také poslechli příběh nový z Unitu 2.

Písnička: How do you make a face?
How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
A face is round,
It has a nose,
And has two eyes to see,
And has two eyes to see.

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
It has a mouth,
To smile at you,
And smile back at me,
And smile back at me.

 

1. týden

Tento týden jsme se opět věnovali opakování slovíček a frází z Lekce 2. Děti znovu poslouchaly příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích. Nejprve z CD, potom jim ho Ryan předčítal.

Dále jsme hráli "hýbací" hru. Děti utvořily dva týmy. Ve dvojicích potom soutěžily, kdo dříve doběhne ke slovíčku, které jim Ryan zadal.

Děti se tento týden naučily novou otázku: „How old are you?“ (Kolik ti je?). Otázku „How are you?“ (Jak se máš?) již všichni dobře znají.

Potom jsme také pracovali s naším sešitem. Z něj jsme splnili dva úkoly – spojili jsme číslo „6“ se šesti předměty a spočítali jsme a zakroužkovali poztrácené tužky, patřící Monkey.

Děti se dále naučily novou písničkuHead, shoulders, knees and toes“, což je anglická obdoba české písničky „Hlava, ramena, kolena, palce“.

Hodiny jsme ukončili rozdáním samolepek.  

  

říjen

2. týden

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z minulých lekcí a přidali jsme k nim pár nových. Aby mohly děti vyjádřit, jak se cítí, věnovali jsme se přídavným jménům. Učili jsme se, jak se řekne unavený (tired), veselý (happy), smutný (sad), rozčílený (angry), nemocný (sick) apod. Jako pomůcku jsme použili obrázky se „smajlíky“ vyjadřující tyto emoce. Slovíčka jsme také pantomimicky doprovodili, což se dětem velice líbilo. Dále se děti naučili, co znamená otázka „How are you?“ a jak na ni mohou odpovědět.

Dále jsme se naučili novou písničku - Ten pencils (text viz níže) a nový příběh. Příběh vypráví o tom, jak jdou Hippo, Monkey, Dog a Cat do školy. Monkey ale ve škole zjistí, že si doma zapomněla všechny tužky. Její kamarádi jí pomůžou a nějaké jí půjčí. Dohromady potom má 10 tužek. Pomocí tohoto cvičení, her a naší písničky umí již většina dětí počítat do 10.

 

Písnička: Ten pencils
I have ten pencils in my bag,
All standing in a row.
I count them up and put them in,
To show where they should go.
Pencil 1, pencil 2, pencil 3, pencil 4,
Pencil 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I have all of the pencils in my bag,
But I count them all over again.

 

1. týden

Nový školní rok jsme zahájili písničkou "I can say hello" (text viz níže). Děti, které naše kurzy navštěvovaly již minulý rok, se k nám hned přidaly. Ani začátečníci ale nezůstali pozadu. Text samozřejmě ještě nemohli znát, proto se zapojili alespoň tanečkem, který k písničce neodmyslitelně patří. Časem si slova určitě zapamatují, protože každou naši hodinu budeme zahajovat právě touto písničkou. Pro děti se to časem stane rutina, která je naladí na angličtinu a bude pro ně snadnější se soustředit a učit se nové věci.

Po zpívání jsme představili nejel nás, lektory, ale také nové anglické kamarády, kteří patří k učebnici Hippo and Friends. Jedná se o velkého plyšového hrocha - Hippo, opičku - Monkey, psa -Dog a kočku - Cat. Děti si všechny postavičky rychle zapamatovaly.


Dále jsme dětem předali jejich složky, do kterých si budou po celý rok zakládat úkoly z učebnice. Děti si vybraly obrázek jednoho zvířátka (hrocha, opice, pejska nebo kočičky), který si vybarvily a nalepily na přední stranu složky.


Na konci hodiny jsme dětem rozdali samolepky, které si zasloužily za skvělou práci.

Rozloučili jsme se písničkou "I can say goodbye" (text viz níže).


Písnička: I can say hello
I can say hello,
You can say hello.
I can say hello to you,
You can say hello to me.
Hello. Hello to you.

Písnička: I can say goodbye
I can say goodbye,
You can say goodbye.
I can say goodbye to you,
You can say goodbye to me.
Goodbye. Goodbye to you

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11