Archiv 2016-17 ELF JAROV

Ve školním roce 2017-18 plánujeme otevřít dvě skupiny:

Skupina 1 (děti ve věku 3-4 roky): úterky/čtvrtky přibližně 12:30-13:15

Skupina 2 (předškoláci): úterky/čtvrtky přibližně 13:25-14:10


Více informací se dočtete na našem ELF letáčku, který bude vyvěšený na nástěnce ve školce nebo který získáte od paní učitelek v mateřské školce.

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO ELF PROGRAMU KONTAKTUJTE PROSÍM PANÍ DEANNU BAREŠOVOU, ředitelku programu, a to buď emailem na dbaresova@yahoo.com nebo po telefonu na čísle 608 238 133.

Termín pro podání přihlášek je do 15. ČERVNA nebo do naplnění kapacity jednotlivých skupin (maximální počet dětí ve skupině je 16).

Chcete-li získat o ELF programu více informací, kontaktujte prosím opět ředitelku programu. 

 

KVĚTENVÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017!

Na této webové stránce se dočtete, co děti ve školce na hodinách angličtiny dělaly a další důležité informace týkající se probíhající výuky. Najdete zde texty písniček, které s dětmi zpíváme, nová slovíčka a slovní obraty, které používáme, a které si můžete s dětmi doma procvičovat.* Čím více s dětmi budete věci opakovat a mluvit o nich, tím více a lehčeji se budou při našich společných hodinách orientovat a aktivněji zapojovat. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Obnovovat se budou každý týden. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Součástí výukových materiálů je CD, které vyučující při hodinách používají. Pokud byste si přáli mít toto CD také doma, dejte nám prosím vědět (po telefonu nebo emailem) a my pro vás CD objednáme. Cena jednoho CD je 400 Kč. Podívejte se také prosím na Hippo & Friends brožuru a slovníček, kde naleznete užitečné zdroje související s učivem obsaženým v Hippo & Friends.


2. týden

MLADŠÍ DĚTI + PŘEDŠKOLÁCI

Dnes jsme měli naši úplně poslední hodinu. S dětmi jsme se rozloučili všemi našimi písničkami a jejich oblíbenými hrami.

Dále jsme si také zopakovali všechna naše slovíčka. Byli jsme na děti opravdu velice pyšní, jelikož si je moc dobře pamatovaly.

Školní rok nám hrozně rychle utekl. Upřímně doufáme, že si ho děti užily alespoň z poloviny tak, jako my!

 

1. TÝDEN

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme se plně zaměřili na procvičování všech slovíček týkajících se zvířátek. Zopakovali jsme si, jak se řekne kráva (cow), ovce (sheep), králik (rabbit), pes (dog), kočka (cat), opice (monkey), hroch (hippo), lev (lion), krokodýl (crocodile), želva (turtle) a slon (elephant).

Slovíčka jsme si převážně procvičovali pomocí her, ve kterých děti daná zvířátka předváděly.

Dále jsme slovíčka zvířátek začali spojovat s přídavnými jmény (např. happy hippo, angry cat, tired crocodile apod.).

Dále jsme zpívali písničku The turtle walks slowly.

V závěru jsme si také zopakovali slovíčka ze začátku roku – nod, jump, clap, hands, head, feet.

Rozloučili jsme se samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se opět věnovali kapitole The sea is blue.

Nejprve jsme si zopakovali slovíčka, která se k tomuto unitu pojí, a potom jsme hráli hry na jejich procvičení.

Potom jsme pracovali s naším sešitem. Tento týden jsme se věnovali třem úkolům. V prvním z nich zvířátka rybařila. Úkolem dětí bylo zjistit, kdo chytil jakou rybičku. V druhém úkolu děti na obrázku hledaly všechny kyblíčky (buckets). Posledním úkolem bylo vytvořit si vlastní Storybook.

Následně jsme si příběh o Hippo a jejích kamarádech poslechli.

Dále jsme si také zazpívali písničky The sun is hot a The turtle walks slowly.

Rozloučili jsme se samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

Duben

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si opakovali slovíčka zvířátek z džungle (turtle, lion, elephant, crocodile). Kromě her („Simon says …“ a dalších), kterými jsme si tato slovíčka procvičovali, jsme si také poslechli příběh o Hrošici Hippo a jejích kamarádech. V tomto příběhu si zvířátka hrají na "wild animals".

Poté jsme zpívali písničku The turtle walks slowly (text viz níže).

Hodinu jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

Text písničky The turtle walks slowly:

The turtle walks slowly, slowly, slowly,

The turtle walks slowly,

But I walk fast.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme začali probírat poslední unit z naší učebnice. Ten nese název The sea is blue. Slovíčka, která se k němu váží, jsou: seaside (pobřeží), spade (lopatka), bucket (kyblík), sea (moře), sand (písek), sun (slunce), sky (nebe) a fish (ryby).

Dále jsme se věnovali pracovnímu sešitu. Děti měly za úkol nalepit na obrázek chybějící rybičky, kyblík s lopatkou a slunce.

Na čtvrteční lekci jsme se více zaměřili na příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích. Tento se odehrává na pláži. 

Na závěr hodiny jsme se rozloučili písničkou I can say goodbye.

 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka týkající se vyjadřování emocí (happy, sad, tired atd.) a slovíčka zaměřená na popis osoby (hair, eyes, mouth atd.).

Zazpívali jsme si naši písničku How do you make a face?.

Dále jsme kreslili příšerky („monsters“), kterým mohly děti namalovat, kolik chtěly očí, uší, nosů, pus apod.

Čtvrteční hodinu jsme začali probírat nová slovíčka - zvířátka z džungleturtle (želva), elephant (slon), lion (lev) a crocodile (krokodýl).

V závěru hodiny dostaly děti zasloužené samolepky. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme pokračovali v unitu zaměřeném na různé druhy ovoce (banana, orange, apple, pear).

Zpívali jsme naši písničku Bananas! a hráli zábavné hry.

Dále jsme se věnovali pracovnímu sešitu. Tento týden si děti vyplnily dva „worksheety“. V prvním obtahovaly číslice a počítaly kusy ovoce. V druhém nalepovaly samolepky ovoce do nákupních košíčků našich zvířecích kamarádů.

V závěru hodiny dostaly děti zasloužené samolepky.  

 

2. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Velikonoce se nám rychle blíží, proto jsme se dnes věnovali právě tomuto tématu. V úvodu hodiny jsme opakovali slovíčka z naší normální lekce, tzn. face, nose, eyes, ears, mouth, poté jsme ale přešli k Extra Unitu. Hlavní slovíčka, která se k němu váží, byla Happy Easter (Veselé Velikonoce), rabbit (králík) a hop (skákat).

Dále jsme také dětem rozdali papíry s natištěným vajíčkem, které si krásně ozdobily.

Také jsme se naučili novou písničku (viz text níže).

Text k písničce Happy Easter

Happy Easter, little rabbit hops,
Little rabbit hops, little rabbit hops,
Happy Easter, little rabbit hops,
Happy Easter, everyone. 

Naši velikonoční lekci jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Jelikož  budou Velikonoce již v pondělí, věnovali jsme dnešní hodinu právě tomuto tématu. V úvodu hodiny jsme opakovali slovíčka z naší normální lekce, tzn. apple, orange, banana, pear, poté jsme ale přešli k Extra Unitu. Hlavní slovíčka, která se k němu váží, byla Happy Easter (Veselé Velikonoce), rabbit (králík) a hop (skákat).

Dále jsme také dětem rozdali papíry s natištěným vajíčkem, které si krásně ozdobily.

Také jsme se naučili novou písničku (viz text níže).

Text k písničce Happy Easter

Happy Easter, little rabbit hops,
Little rabbit hops, little rabbit hops,
Happy Easter, little rabbit hops,
Happy Easter, everyone. 

Naši velikonoční lekci jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye.

 

1. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka týkající se částí těla (face, mouth, nose, ears, eyes, hair, hand, head, feet).

Dále jsme se naučili písničku Hands, shoulders, knees and toes (anglická verze písničky Hlava, ramena, kolena, palce).

Poté jsme se věnovali další nové písničce – How do you make a face? (text písničky viz níže).

Dále jsme se naučili dvě nová slovíčka. Ta se vztahují k Velikonocům, které se nám závratnou rychlostí blíží. Jedná se o slovíčka: Easter rabbit (Velikonoční zajíček) a Easter egg (Velikonočné vajíčko.

Text písničky How do you make a face?

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
A face is round,
It has a nose,
And has two eyes to see,
And has two eyes to see.

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
It has a mouth,
To smile at you,
And smile back at me,
And smile back at me.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se rozloučili se sedmou lekcí a začali jsme probírat Unit 8 - Bananas. Slovíčka, která do této kapitoly patří, jsou apple (jablko), orange (pomeranč), banana (banán) a pear (hruška).
K osvojení si těchto slovíček jsme hráli hru s obrázky tohoto ovoce. Pomocí těchto kartiček jsme si také zopakovali barvičky.
Naučili jsme se novou písničku - Apple, orange, banana and pear (viz text níže).

Text písničky Apple, orange, banana and pear
Apple, orange, banana and pear,
Apple, orange, banana and pear.
One apple, two oranges, three pears,
One apple, two oranges and lots and lots
And lots of bananas.

Na konci hodiny děti dostaly zasloužené samolepky.

Březen

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka vyjadřující emoce (sad, happy, angry, tired, sick, fine, hot, cold) a slovíčka vztahující se k částem obličeje (face, eyes, mouth, nose). Slovíčka jsme si procvičili hrou, kdy děti běhaly k příslušným obrázkům a hrou, ve které si podle instrukcí měnily místa.

Dále jsme si zopakovali naše písničky.

Děti si také nakreslily obrázky s obličeji – jednotlivé části už znají. Dále si také mohly vybrat, jak se osoba na obrázku bude cítit (zda bude veselý, smutný, rozčílený apod.)

V závěru hodiny jsme si zazpívaly naši písničku Hippo says goodbye. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme si povídali o zvířátkách z džungle (lion, turtle, elephant, monkey, crocodile).

Zpívali jsme písničku The turtle walks slowly.

Poté jsme hráli hru na Spícího lva (Sleeping lion). Děti vytvořily kolečko, ve kterém byl uprostřed spící lev. Poslouchali jsme naši písničku. Když hudba přestala hrát, lev se probudil a někoho snědl. Ten se potom stal spícím lvem.   

Dále jsme se věnovali příběhu o hrošici Hippo a jejích přátelích. V tomto příběhu si kamarádi hrají na zvířátka z džungle - lion, turtle, elephant a crocodile.

Děti si také vyrobily jejich vlastní "story books", které si na konci hodiny mohly odnést domů.

Jako již tradičně jsme se s dětmi rozloučili písničkou a samolepkami.  

 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme opakovali slovíčka s minulého týdne – tired, happy, sad, angry, cold, hot, sick a fine. Dále jsme také přidali pár slovíček novýchface (obličej), eyes (oči), mouth (pusa).

Mimo to jsme zpívali naše písničky a hráli spoustu her.

Poté jsme si zopakovali otázky: What is it?, What colour is it?, How are you? a What is your favourite colour?

Hodinu jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se věnovali sedmému unitu. Kromě her, kterými jsme procvičovali novou slovní zásobu, jsme poslouchali příběh o Hrošici Hippo a jejích kamarádech. V tomto příběhu si zvířátka hrají na "wild animals" - turtle, elephant, crocodile a lion. 

Dále jsme pracovali s naším sešitem. Tentokrát měly děti za úkol spojit zvířátka s jejich nohami.

Poté jsme zpívali písničku The turtle walks slowly (text viz níže).

Hodinu jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

Text písničky The turtle walks slowly:

The turtle walks slowly, slowly, slowly,

The turtle walks slowly,

But I walk fast.

 

2. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

V úvodu hodiny jsme si zopakovali všechna slovíčka, která děti znají.

Dále jsme přidali pár nových. Aby děti mohly vyjádřit, jak se cítí, věnovali jsme se přídavným jménům. Učili jsme se, jak se řekne:

Unavený – tired

Veselý – happy

Smutný – sad

Rozzlobený – angry

Studený – cold (Je mi zima – I am cold.)

Horký – hot (Je mi horko – I am hot.)

Nemocný – sick

OK – fine

Jako pomůcku jsme použili obrázky se "smajlíky" vyjadřující tyto emoce. Slovíčka jsme také pantomimicky doprovodili, což se dětem velice líbilo.

Dále jsme zpívali naše písničky.

V závěru hodiny dostaly děti samolepky za dobrou práci. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se věnovali poslední, páté, lekci z Unitu 6. Na úvod jsme si jako vždy zazpívali naši písničku I can say hello.

Poté jsme se věnovali opakování barev. K tomu jsme využili dvou her. V první stály děti v řadě a dostaly barevnou fixu. Když Ryan zavolal jejich barvu, přiběhli k němu, fixu mu předali a vytvořili novou řadu. V druhé jsme využili naši písničku I am a red flower. Děti se rozdělily do skupinek a každá skupinka dostala jednu barvu. Potom jsme pustili naši písničku I am a red flower. Když děti slyšely jejich barvičku, sedly si.

Dále jsme zpívali naše písničky.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

 

1. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme se věnovali opakování všech slovíček, která se děti doposud naučily. Speciálně jsme se soustředili na slovíčka z poslední lekce – cow, sheep, duck, farm.

Dále jsme zpívali písničku What can you hear in a farmyard? a poslouchali příběh o Hippo a jejích kamarádech. Tentokrát jsou přátelé na farmě a hledají zvířátko, které dělá „můůůů“.

Potom jsme pracovali s naším sešitem. Děti hledaly cestu, kterou se mají zvířátka vydat, aby našli kravičku (správnou cestu obtáhly).

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se věnovali opakování barviček. Hráli jsme spoustu her.

Kromě toho jsme také zpívali naši písničku I am a red flower a poslechli si příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech. Na příběhu jsme také trénovali otázky, např. Kdo je na obrázku modrý? Co je červené? Jakou barvu má sluníčko apod. Otázky, které jsme samozřejmě pokládali v angličtině, děti zvládly hravě zodpovědět. 

Dále jsme se také věnovali pracovnímu sešitu, a to úkolu z lekce 3. Děti měly vybarvit Hippo a její kamarády podle tabulky s čísly (např. 1 - blue, 2 - yellow apod.)

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

Únor

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme opakovali naše nová slovíčka z minulého týdne (farm, duck, sheep a cow).

Slovíčka jsme si procvičili novou hrou – „Simon says …“

Dále jsme se naučili novou písničku What can you hear in a farmyard (text viz níže).

Potom jsme se věnovali práci se sešitem. V něm děti vybarvily kravičky podle daného vzoru.
V závěru děti dostaly samolepky za skvělou práci.

Text písničky „What can you hear in a farmyard“

What can you hear in a farmyard?
I ask you!
I can hear a cow,
The cow goes muuu…
Mu, mu, mu,
Mu, mu, muuuu,
The cow goes muuu…. 

What can you hear in a farmyard?
I ask you!
I can hear a sheep,
The sheep goes baaa…
Ba, ba, ba,
Ba, ba, ba,
The sheep goes baaa…

What can you hear in a farmyard?
I ask you!
I can hear a duck,
The duck goes kvak,
Kvak, kvak, kvak,
Kvak, kvak, kvak,
The duck goes kvak…

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Hlavní náplní hodin bylo opakování barev. Děti už jich znají spoustu - red, blue, yellow, orange, purple, green, brown, pink, black, grey a white. 

Barvy jsme procvičili hrou, kdy děti probíhaly barevnými obručemi.

Dále jsme zpívali naše písničky – The sun is hot, Ten pencils a I am a red flower.

Samozřejmě jsme si také poslechli příběh o hrošici Hippo. V této kapitole přijde kamarády navštívit Slonice. Ta jim zalije zahrádku, na které potom vyrostou krásné kytičky.

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme začali probírat nový unit. Nová kapitola se věnuje zvířátkům, která žijí na farmě. Slova, která se pojí k této kapitole, jsou: farm – farma, duck – kachna, cow – kráva, sheep – ovce.

Hráli jsme hry, během nichž si děti procvičovaly daná slovíčka.

Dále jsme si rozdělili zvířátka podle toho, zda žijí nebo nežijí na farmě (žijí na farmě: cat, dog, duck, cow, sheep; nežijí na farmě: monkey, hippo.

Mimo jiné jsme se také věnovali pracovnímu sešitu. Děti na obrázek nalepily chybějící krávu, ovci a kachnu.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme začali probírat Unit 6 - Spring colours, který se, jak je zřejmé již z jeho názvu, věnuje převážně procvičování barev (red - červená, blue - modrá, yellow - žlutá, pink - růžová, brown - hnědá, gray - šedá, green - zelená).

Naučili jsme se novou písničku I am a red flower (text viz níže).

Text písničky I am a red flower:
I am a red flower, I am a blue flower,
I am a yellow flower, you know me too.
I am an orange flower, I am a purple flower,
We all have green leaves, colours for you!

Dále jsme také pracovali s naším sešitem, kde děti nalepovaly kytičky, které chyběly v zahrádce našich zvířecích kamarádů.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.
 

2. Týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si zopakovali všechnu dosavadní látku. Procvičili jsme si všechna slovíčka a zpívali všechny písničky.

Dále jsme si poslechli příběh o tom, jak si Hippo a její kamarádi hrají na autobus, vlak, loď a auto.

Rovněž jsme si zopakovali otázky: What is it? a What colour is it?

Pracovali jsme také s naším sešitem. Úkolem dětí bylo spojit číslici 3 se správným počtem autíček.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Hodiny jsme jako vždy zahájili písničkou I can say hello.

Pokračovali jsme obecnými otázkami: How are you? How old are you? What colour is this? What is the weather like today? apod. Děti už velice dobře rozumí, na co se jich ptáme, a umí na to dobře reagovat.

Dále jsme se věnovali našemu příběhu. Tento je zaměřen na počasí. Nejprve jsme si ho společně poslechli. Poté jsme ho přehráli divadelní formou. Nakonec si děti vyrobily vlastní Story Book.

Rozloučili jsme se samolepkami a písničkou I can say goodbye. 

 

1. Týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme opakovali slova z minulého týdne – bus (autobus), car (auto), train (vlak), boat (loď).

Dále jsme propojili otázky o tom, o jaký předmět se jedná a jeho barvě.

-          Which one is red? Bus and boat.

-          Which one is yellow? Car

-          Which one is blue? Train.

What is it?

-          It is red and it has wheels. – Bus

-          It is red and it has no wheels. – Boat

-          It is yellow and it has wheels. – Car

-          It is blue and it has wheels. – Train

Dále jsme přidali otázku What colous is the … (train, bus, car, boat)?

Poté jsme zpívali novou písničkuThe bus has wheels (viz níže).

The bus has wheels

and the wheels go round

wheels go round, wheels go round,

round and round all day.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se opět věnovali opakování.

Nejprve jsme si poslechli náš příběh o počasí.

Dále jsme si zopakovali slovíčka z Unitu 5. Potom jsme hráli hru na způsob pexesa, kdy měly děti za úkol najít kartičky, které k sobě patří (např. dog (pes) – it’s snowing (sněží) – gloves (rukavice) – scarf (šála), protože v našem příběhu „Dog likes the weather when it’s snowing and wears a scarf and some gloves“ – Pejsek má rád, když sněží a nosí šálu a rukavice.

Na konci hodiny jsme dětem za odměnu rozdali samolepky a zazpívali jsme si písničku I can say goodbye. 

leden

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme uzavřeli kapitolu zabývající se hračkami (doll, train, ball, teddy bear).

Děti si k tomuto unitu vyrobily vlastní Story Book (knížku s příběhem o Hrošici Hippo a jejích kamarádech).

Začali jsme probírat slova nová, týkající se dopravy: boat (loď), car (auto), bus (autobus), train (vlak).

Dále jsme si zopakovali otázku: Where is my … (boat, car, bus, train)? a naučili jsme se jednu další: What colour is the … (boat, car, bus, train)?

Potom jsme si poslechli náš nový příběh. V tomto si zvířátka hrají na loď, auto, autobus a vlak.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme pokračovali v Unitu 5. Probírali jsme lekce 3 a 4.

Děti poslouchly příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech a hrály hry vážící se k tomuto příběhu. Dokonce jsme si zahráli na divadlo a příběh si přehrály.

V pracovním sešitu děti vybarvovaly šály, rukavice a klobouky podle vzoru.

Dále jsme také zpívali naši písničku The sun is hot.

Hodinu jsme uzavřeli písničkou I can say goodbye.
 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme pokračovali s kapitolou zaměřenou na dětské hračky – doll, ball, train a teddy bear.

Kromě her na opakování slovíček, jsme také pracovali s naším sešitem a zpívali písničku I can see the train.

V našem sešitě měly děti za úkol nalepit chybějící hračku (train) do krabice s hračkami.

Dále jsme se naučily nové otázky: Who has a … (teddy bear, doll, ball, train)?

                                                 Where is …?

Poté jsme si zopakovali barvy – „Find me something that is …. (blue, green, white, yellow, orange, red …)“.

V závěru hodiny jsme děti odměnily samolepkami. 

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme opakovali vše, co jsme se naučili v Unitu 4. Tím jsme kapitolu o rodině uzavřeli a začali se věnovat Unitu 5, který nese název The weather - počasí. Slovíčka, respektive věty, které se k této kapitole váží, jsou: It's sunny., It's windy., It's raining. a It's snowing. Text naší nové písničky si můžete prohlédnout níže.

 

Text písničky The sun is hot:

The sun, sun, sun is hot, hot, hot.

I like the sun a lot, lot, lot.

I have, have, have a hat, hat, hat,

For the sun, sun, sun like that, that, that.

 

Dále jsme si poslechli nový příběh. Nová slova, která jsme se z něho naučili, jsou: wellies (holinky), gloves (rukavice), scarf (šála), hat (klobouk) a coat (kabát).

V závěru hodiny jsem děti odměnily samolepkami. 

 

2. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme se věnovali našem novým slovíčkům z minulého týdne: doll, ball, train a teddy bear. Pomocí her si děti slova rychle zapamatovaly.

Poté jsme zpívali naši písničku I can see a train.

Dále jsme také poslouchali příběh o tom, jak hrošice Hippo a její kamarádi hledají v pokoji poztrácené hračky.

Potom jsme pracovali s naším sešitem. Děti pomohly zvířátkům s hledáním hraček – všechny hledané předměty zakroužkovaly.

Na konci hodiny jsme děti odměnili samolepkami.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme pokročili do lekce 2 a 3 Unitu 4. K těmto kapitolám se váže další příběh. Tentokrát je o Slonici a její rodině. Nejprve jsme si příběh poslechli celý rychle a potom s pauzami, aby měly děti možnost doplnit, co se Slonice chystá říct. Text je velice podobný písničce, kterou jsme se naučili minulý týden, takže větičky (např. This is my mummy) děti již znaly.

Dále děti kreslily vlastní rodinu. 

Ve čtvrtek jsme se věnovali pracovnímu sešitu, kde měly děti za úkol obtáhnout Babičku Slonici. Potom jsme zpívali naši písničku This is my mummy.

Na konci hodiny jsme děti odměnili samolepkami.

 

1. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

První týden po vánočních prázdninách jsme se převážně věnovali opakování. Zazpívali jsme si naše písničky a hráli hry na procvičení slovíček.

Dále měly děti za úkol nakreslit vánoční dárek, který se jim nejvíc líbil.

Ve čtvrtek jsme začali probírat novou látku.

Slovíčka, která se pojí k nové lekci, jsou: doll (panenka), ball (míč), train (vlak) a teddy bear (medvídek).

Dále jsme se také naučili novou písničku. Tato nese název I can see a train.

V neposlední řadě jsme si poslechli nový příběh o hrošici Hippo. V tomto příběhu Hippo a její kamarádi hledají ztracené hračky.

V závěru děti dostaly za odměnu samolepky.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

První týden po prázdninách jsme se věnovali hlavně opakování. Děti byly skvělé, protože si pamatovaly vše, co jsme se za předchozí půlrok naučili.


Črvteční hodinu jsme začali probírat nový unit - Unit 4. K němu samozřejmě patří nová slovíčka, a to mummy (maminka), daddy (tatínek), brother (bratr), sister (sestra), grandma (babička), rabbit (králík) a frog (žába).

Naučili jsme se i novou písničku, která nese název This is my mummy (viz níže).

Dále jsme se také bavili o domácích mazlíčcích a pracovali se sešitem.

Na konci hodiny dostaly děti, již tradičně, samolepky za odměnu.
 

Text písničky This is my mummy

This is my mummy,
This is my daddy,
This is my grandma,

And this is my dog.

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this - my brother's frog.
 

I love my mummy,
I love my daddy,
I love my grandma,

And I love my dog,

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this my brother's frog.

 

PROSINEC

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI + GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Poslední prosincová lekce, která byla zároveň i úplně poslední v tomto roce, proběhla ve vánočním duchu. Zopakovali jsme si vše, co jsme se za celý půlrok naučily, zpívali jsme všechny písničky, hráli jsme hru Simon says a samozřejmě jsme si také popřáli Merry Christmas.

V závěru hodiny jsme si udělali malou „Christmas party“ s vánočním cukrovím a ovocným džusem.
 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme opakovali všechna slova a všechny písničky, které jsme se zatím naučili.

Dále jsme pracovali s naším sešitem. Děti si vyrobily vlastní Story book s příběhem o hrošici Hippo a jejích přátelích. V tomto příběhu zvířátka malují duhu.

Celou čtvrteční hodinu jsme pojali vánočně. Zopakovali jsme si slova Christmas, christmas tree, present, angel a star. Dále jsme poslouchali vánoční písničku Hop around the Christmas tree. Hráli jsme také spoustu her.

 

Nakonec jsme také malovali obrázky s vánoční tématikou.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme opakovali všechna slova, všechny písničky, které jsme se zatím naučili, a také otázky How are you? How old are you? Where is …?

Dále jsme si zopakovali „vánoční“ slova: Christmas, christmas tree, present, angel a star.

Poté jsme zpívali písničku Merry Christmas. Naučili jsme se, jak si v angličtině můžeme popřát Veselé Vánoce a šťastný nový rok (Merry Christmas and a happy new year).

Nakonec jsme také malovali obrázky s vánoční tématikou.

 

 

2. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si zopakovali barvy. K tomu jsme využili hry, naši písničku (I can see red) i pracovní sešit.

Nejprve jsme hráli hru, kdy děti prolézaly barevné obruče. Děti prolézaly obruče podle toho, jakou barvu jim Ryan zadal.

pracovním sešitě měli děti za úkol dobarvit řadu čtverečků podle předem daného vzoru – např. red – yellow – red – yellow – red …, red – blue – red – blue …, blue – yellow – blue – yellow …). Čtvrtečním úkolem bylo vybarvit duhu.

Dále jsme se naučili nová slova. Tato jsou s vánoční tématikou. Naše nová slova jsou: Christmas tree, angel, star, present.

 

Nakonec jsme se naučili novou vánoční písničku.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se rozloučili s třetí kapitolou. Opět jsme opakovali slova z této lekce. Dále jsme zpívali písničku Our little house a poslechli si příběh o domečcích našich zvířecích kamarádů.

Dále jsme se naučili novou otázku: Where is …?  

Poté jsme se věnovali pracovnímu sešitu, konkrétně úkolům z podkapitol 4 a 5. V lekci 4 děti pomohly najít Kočičce, Pejskovi a Opičce správnou cestu k Hrošici Hippo. V lekci 5 si děti vytvořily vlastní knížečky s příběhem z lekce 3, které si následně vzaly s sebou domů. 


Na závěr hodiny děti dostaly velké samolepky, protože úspěšně dokončily třetí unit. 

 

1. TÝDEN

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme si opět zopakovali všechna slovíčka, která známe. Procvičovali jsme jednak ty, které probíráme od začátku roku, ale také slova nová z minulého týdne (colours, paint, rainbow).

Slovíčka barev (blue, red, yellow) jsme trénovali hrou, kdy měly děti za úkol najít po třídě předměty jedné z těchto barev (zadání: Find me something that is blue/red/yellow).

Dále jsme se naučili novou písničku (text viz níže) a poslechli si příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádek. V tomto příběhu zvířátka malují duhu.

Text písničky I can see red:

I can see red, red, red,

I can see blue, blue, blue,

I can see yellow, yellow, yellow,

and I can see a rainbow too.

 

V závěru hodiny děti dostaly samolepky za odměnu.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

V tomto týdnu jsme se v učebnici posunuli k Unitu 3. To samozřejmě znamená, že jsme se začali učit nová slovíčka. Unit 3 je zaměřen na slovní zásobu týkající se domu a jeho okolí. Děti se naučily, co znamenají slovíčka house (dům), roof (střecha), windows (okna) a door (dveře). Pro snadnější zapamatování jsme hráli hry a pracovali s naším sešitem.

Děti dostaly stránku z pracovního sešitu, kde byl nakreslený domeček, kterému ale chyběla střecha, dveře i okna. Děti své domečky opravily tak, že tam chybějící části vlepily.

K novému Unitu patří nová písnička. Tato nese název Our little house (text viz níže).

Text písničky Our little house

Our little house has a roof,
Our little house has a door,
Our little house has windows,
1, 2, 3, 4.

V závěru hodiny děti dostaly za odměnu samolepky .

listopad

4. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme hráli hru, kdy Ryan otočil kartičky se všemi slovy, které známe, a úkolem dětí bylo nalézt určenou kartu. Tato hra na způsob pexesa děti moc bavila.

Poté jsme si zopakovali počítání do 5.

Dále jsme se naučili nová slova: red - červená, yellow – žlutá, blue – modrá, rainbow – duha a paint – barva.

Potom jsme hrály hry na procvičení nových slov. V první hře si děti sedaly, když Ryan řekl jejich barvu, v druhé ve dvojicích závodily, kdo první ukáže správnou kartu.

Nakonec jsme si také poslechli nový příběh. V tomto hrošice Hippo a její přátelé malují duhu.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme hráli hru, kdy Ryan otočil kartičky se všemi slovy, které známe, a úkolem dětí bylo nalézt určenou kartu. Tuto hru na způsob pexesa si děti moc užily.

Dále jsme si zopakovali otázky How are you? a How old are you?

Poté jsme pracovali se sešitem. Úkolem dětí bylo obtáhnout a poté vybarvit obrázek měsíce.

Nakonec jsme hráli oblíbenou hru Simon says, ve které si děti procvičily slovíčka, týkající se částí těla (hair, eyes, ears, mouth, nose).

 

3. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Hodinu jsme jako vždy zahájili písničkou „I can say hello“.

Dále si všechny děti postupně posedaly podle instrukce: „Sit down if you have a (např. blue) shirt.

Poté jsme si znovu zopakovali všechna doposud probíraná slovíčka.

Dále jsme pracovali s naším sešitem. Děti měly za úkol obtáhnout a vybarvit „cat“.

Potom jsme se naučili novou písničku „I can count“. Text písničky, který je velice jednoduchý, je: 1, 2, 3, 4, 5 – I can count to 5!

V závěru hodinu dostaly zasloužené samolepky.

 

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Dnes jsme probírali lekce 3 a 4. Opakovali jsme slovíčka z Unitu 2 - eyes, nose, mouth, face a moon. Dále jsme také opakovali barvičky, počítání a nálady. Děti už umí velice dobře rozpoznat, na co se jich ptáme, a podle toho také odpovídat. 

Hráli jsme spoustu her, které si děti moc užily. Jejich nejoblíbenější byla „Simon says …“. V ní mají děti za úkol předvést věc, kterou jim Ryan určí, ale pouze ve chvíli, kdy řekne „Simon says …“. Pokud se nechají zmást, vypadávají. Po tom, co se děti naučily pravidla hry, vystřídaly Ryana v roli „Simona“.  

Dále jsme si poslechli náš příběh o hrošici Hippo, jejích přátelích a měsíci.

Potom jsme se také věnovali pracovnímu sešitu. Hrošice Hippo a její přátelé ztratili své úsměvy, proto jim je děti pomohly najít. Tužkou propojily úsměv s odpovídajícím zvířátkem.

Na závěr jsme si zazpívali naše dvě písničky – „How do you make a face?“ a „I can say goodbye!“

 

2. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden se děti naučily dvě nová slova: happy (šťastný) a sad (smutný).

Dále jsme hráli hry na zopakování slovíček, které děti už dobře znají (hands, feet, head). Děti jsme rozřadili do třech skupinek. Jedna měla „hands“, druhá „feet a třetí „head“. Úkolem dětí bylo si sednout vždy, když Ryan řekl jejich slovo. Když ho uslyšely znovu, zase si stouply.

Potom jsme hráli stejnou hru, ale se slovy nod, clap a jump.

Také jsme si zazpívali písničku I can jump, I can clap.

Dále se děti naučily počítat do 5.

Z pracovního sešitu jsme tento týden zvládli vyplnit dva úkoly. V prvním jsme samolepkou doplnili do řady třetí hrošici Hippo. V druhém jsme k sobě spojili stejný počet opiček.

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme začali probírat Unit 2. Děti byly nadšené, protože se naučily nová slovíčkaeyes (oči), nose (nos), mouth (pusa), face (obličej), moon (měsíc), hair (vlasy) a ears (uši).

Kromě již velice dobře známé písničky I can say hello, jsme také zpívali písničku novou - How do you make a face? (text viz níže).

Dále jsme hrály hry na osvojení si nových slovíček.

Potom jsme také využili náš pracovní sešit. Na obličej bez očí, nosu a pusy děti nalepily samolepky a doplnily tak jeho chybějící části. 

Dále si děti vyrobily vlastní „Story Book“ s příběhem z první kapitoly. Potom jsme si také poslechli příběh nový z Unitu 2.

Písnička: How do you make a face?
How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
A face is round,
It has a nose,
And has two eyes to see,
And has two eyes to see.

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
It has a mouth,
To smile at you,
And smile back at me,
And smile back at me.

 

1. týden

GROUP 1 - MLADŠÍ DĚTI

Tento týden jsme se věnovali opakování slovíček, které jsme se naučili před prázdninami. Mile nás překvapilo, že děti přes volno nic nezapomněly.

Děti se dále naučily větu „Sit down if you have a … (např. green) … shirt. Tuto instrukci děti uslyší každou lekci po naší uvítací písničce. Tímto způsobem si sednou do kroužku, ve kterém se potom věnujeme dalším aktivitám.

Dále jsme se věnovali našemu příběhu. Kromě toho, že jsme si ho znovu poslechli, si děti také vyrobily vlastní „Story Book“.

Potom jsme si zazpívali písničkuI can jump, I can clap“.

GROUP 2 - PŘEDŠKOLÁCI

Tento týden jsme se opět věnovali opakování slovíček a frází z Lekce 2. Děti znovu poslouchaly příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích. Nejprve z CD, potom jim ho Ryan předčítal.

Dále jsme hráli "hýbací" hru. Děti utvořily dva týmy. Ve dvojicích potom soutěžily, kdo dříve doběhne ke slovíčku, které jim Ryan zadal.

Děti se tento týden naučily novou otázku: „How old are you?“ (Kolik ti je?). Otázku „How are you?“ (Jak se máš?) již všichni dobře znají.

Potom jsme také pracovali s naším sešitem. Z něj jsme splnili dva úkoly – spojili jsme číslo „6“ se šesti předměty a spočítali jsme a zakroužkovali poztrácené tužky, patřící Monkey.

Děti se dále naučily novou písničkuHead, shoulders, knees and toes“, což je anglická obdoba české písničky „Hlava, ramena, kolena, palce“.

Hodiny jsme ukončili rozdáním samolepek.  

 

  

říjen

3. týden

group 1 - mladší děti

Tento týden jsme opakovali slovíčka z minulých lekcí (hippo, monkey, dog, cat, head, hands, feet, not, clap a jump). Hry děti moc bavily.

Dále jsme si samozřejmě také zazpívali všechny naše písničky (Hippo says hello, Hippo says goodbye a I can jump, I can clap).

Tento týden jsme si poslechli náš první příběh o Hrošici Hippo a jejích kamarádech. V tomto příběhu se všichni sejdou na zahradě a ukazují si, jak umí skákat. Příběh jsme si nejprve poslechli z CD. Poté ho Ryan převyprávěl znovu a pomaleji. Rovněž jsme si ho také společně přeložili.

Potom jsme se věnovali našemu pracovnímu sešitu. Děti měli za úkol spojit části těla s aktivitami, které jimi vykonáváme (tzn. – head – nod, hands – clap, feet – jump).

V závěru lekcí dostaly děti zasloužené samolepky.    

 

group 2 - předškoláci

Tento týden jsme si zopakovali všechna slovíčka z minulých lekcí. Děti již umí velice dobře reagovat na otázku „How are you?“.

Dále jsme se naučili novou písničku - Ten pencils (text viz níže) a nový příběh. Příběh vypráví o tom, jak jdou Hippo, Monkey, Dog a Cat do školy. Monkey ale ve škole zjistí, že si doma zapomněla všechny tužky. Její kamarádi jí pomůžou a nějaké jí půjčí. Dohromady potom má 10 tužek. Pomocí tohoto cvičení, her a naší písničky umí již většina dětí počítat do 10.

Písnička: Ten pencils
I have ten pencils in my bag,
All standing in a row.
I count them up and put them in,
To show where they should go.
Pencil 1, pencil 2, pencil 3, pencil 4,
Pencil 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I have all of the pencils in my bag,
But I count them all over again.

 

2. týden

Group 1 - mladší děti

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne a přídali jsme k nim pár nových. Většina dětí si již velice dobře pamatuje naše kamarády Hippo, Monkey, Dog a Cat.

Slovíčka z tohoto týdne jsou: head - hlava, hands - ruce a feet - nohy/chodidla. Aktivity, které děláme s těmito částmi těla, jsou: nod - přikývnout (head), clap – tlesknout (hands) a jump – skočit (feet). Děti si nová slovíčka jistě rychle zamapatují, jelikož se k nim váže velice chytlavá písnička I can jump, I can clap (text viz nížě). 


Písnička: I can jump, I can clap
I can jump, I can clap,
I can nod my little head,
I can jump, I can clap, you see.
I can jump, I can clap,
Come along, come and jump with me.

 

group 2 - předškoláci

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z minulé lekce a přidali jsme pár nových. Aby děti mohly vyjádřit, jak se cítí, věnovali jsme se přídavným jménům. Učili jsme se, jak se řekne unavený, veselý, smutný, rozlobený apod. Jako pomůcku jsme použili obrázky se "smajlíky" vyjadřující tyto emoce. Slovíčka jsme také pantomimicky doprovodili, což se dětem velice líbilo.

Dále jsme se začali věnovat nové látce v učebnici. Naučili jsme se nová slovíčka - pencil, crayon, pen a book.

Dále jsme pracovali se sešitem. Splněný úkol si děti založily do jejich pracovní složky. Tu budou používat celý rok, tzn. v červnu se budou moci pochlubit, co všechno během roku dělaly a co se naučily.

 

1. týden

Group 1 – Mladší děti

Nový školní rok jsme zahájili písničkou „Hippo says hello“ (text viz níže). Písnička se dětem tak líbila, že ji chtěly zpívat hned několikrát.

Po písničce jsme představili nás, lektory, ale také postavičky z učebnice Hippo and Friends, kteří nás budou doprovázet po celý školní rok. Jedná se o velkého plyšového hrocha - Hippo, opičku - Monkey, psa - Dog a kočku - Cat. Pomocí her si děti všechny postavičky rychle zapamatovaly.

Dále jsme dětem předali jejich složky, do kterých si budou po celý rok zakládat úkoly z učebnice. Děti si vybraly obrázek jednoho zvířátka (hrocha, opice, pejska nebo kočičky), který si vybarvily a nalepily na přední stranu složky.

V závěru hodiny jsme děti odměnili samolepkami a rozloučili se písničkou „Hippo says goodbye“

Písnička: Hippo says hello
Hippo says hello,
Monkey says hello,
Dog says woof
And Cat says miaow.

Písnička: Hippo says goodbye
Hippo says goodbye,
Monkey says goodbye,
Dog says woof
And Cat says miaow.

 

Group 2 – Předškoláci

Nový školní rok jsme zahájili písničkou "I can say hello" (text viz níže). Děti, které naše kurzy navštěvovaly již minulý rok, se k nám hned přidaly. Ani začátečníci ale nezůstali pozadu. Text samozřejmě ještě nemohli znát, proto se zapojili alespoň tanečkem, který k písničce neodmyslitelně patří. Časem si slova určitě zapamatují, protože každou naši hodinu budeme zahajovat právě touto písničkou. Pro děti se to časem stane rutina, která je naladí na angličtinu a bude pro ně snadnější se soustředit a učit se nové věci.

Po zpívání jsme představili nejel nás, lektory, ale také nové anglické kamarády, kteří patří k učebnici Hippo and Friends. Jedná se o velkého plyšového hrocha - Hippo, opičku - Monkey, psa - Dog a kočku - Cat. Děti si všechny postavičky rychle zapamatovaly.


Dále jsme dětem předali jejich složky, do kterých si budou po celý rok zakládat úkoly z učebnice. Děti si vybraly obrázek jednoho zvířátka (hrocha, opice, pejska nebo kočičky), který si vybarvily a nalepily na přední stranu složky.


Na konci hodiny jsme dětem rozdali samolepky, které si zasloužily za skvělou práci.

Rozloučili jsme se písničkou "I can say goodbye" (text viz níže).


Písnička: I can say hello
I can say hello,
You can say hello.
I can say hello to you,
You can say hello to me.
Hello. Hello to you.

Písnička: I can say goodbye
I can say goodbye,
You can say goodbye.
I can say goodbye to you,
You can say goodbye to me.
Goodbye. Goodbye to you
 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11