Archiv 2016-17 EATS

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!


2017 EATS Charity Project - Cheque Ceremony 21.6.

THANK YOU TO EVERYONE WHO HELPED SUPPORT OUR 7TH ANNUAL CHARITY PROJECT AND HELPED US TO RAISE 30,000Kč FOR OUR CHARITY PARTNERS!
More photos here


GOOD LUCK 5TH GRADERS! WE WILL MISS YOU!


 

Usborne 16.května


Vážení rodiče,

Ti z Vás, jejichž děti navštěvují EATS program více než rok, jsou již seznámeni s naším Charitativním projektem a také s naší každoroční Charitativní akcí. Z důvodu probíhající rekonstrukce ve škole však musíme naše letošní plány trochu pozměnit. Děti stejně jako v minulosti navštěvují své charitativní partnery a také vytváří věci, které budou prodávat. Výtěžek z tohoto prodeje půjde našim partnerům. Avšak v tomto roce nebudeme pořádat jednu velkou Charitativní akci ve škole, ale namísto toho proběhnou menší akce v rámci jednotlivých tříd, kde si rodiče budou moci zakoupit výtvory svých dětí a zároveň se dozvědět více o jejich letošním charitativním partnerovi.

Rádi bychom proto Vás všechny pozvali na EATS hodinu angličtiny Vašich dětí podle níže uvedeného harmonogramu. V den návštěvy na Vás bude čekat některý z našich EATS vyučujících ve vestibulu školy a odvede Vás do třídy. Ve třídě si budete moci zakoupit výtvory Vašich dětí, stejně jako další ručně vyrobené věci či něco sladkého (pečeného). Většina věcí se bude prodávat za "cenu, kterou si sami určíte"- to znamená, že necháme na Vás, kolik peněz budete chtít a moci věnovat pěti našim báječným charitativním partnerům. Zároveň budete mít možnost popovídat si s vyučujícími Vašeho dítěte o těchto organizacích, o návštěvách, které děti podnikly, anebo o jiných věcech, které budete mít na srdci. Doufáme, že účast na těchto akcích bude hojná a všichni si akci užijí. Uvědomuje si ale, že někteří z Vás na akci v uvedený termín nebudou moci přijít, proto máme v plánu vystavit a prodávat výtvory, které se neprodají, ještě v průběhu třídních schůzek dne 16. května. Budete tak mít tedy příležitost zakoupit si věc, kterou Vaše dítě vytvořilo, a podpořit tak naše charitativní partnery.

I když nepředpokládáme, že výtěžek v letošním roce dosáhne takové částky jako v minulých letech, plně doufáme, že se nám i v letošním roce podaří S VAŠÍ POMOCÍ vybrat pěkný finanční obnos pro naše partnery. Prosíme přijďte a podpořte je i Vaše děti! MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME!!!

Všechny akce začínají ve 15:00 a budou probíhat do 15:45 (jedná se o poslední odpolední EATS hodinu v tento den).

1.třída:  11.května
2. třída:  9.května
3.třída:  10.května
4.A:       15.května
4.B:       10.května
5.třída:  15.května
Všechny výtvory, které se neprodají, bude možno ještě zakoupit v průběhu třídních schůzek dne 16.května.

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte prosím a kontaktujte mě. Moc se na Vás všechny těšíme!

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová


Páťáci na návštěvě v Kolpingu 3.5.2017

Ve středu 3.května navštívili naši páťáci azylový dům pro maminky s dětmi Kolping v Praze 8. Nejprve jsme si všichni prohlédli azylový dům a paní ředitelka nás seznámila s jeho historií a s tím, k čemu vlastně slouží. Pak jsme se společně s maminkami a jejich dětmi vydali na procházku k nedaleké farmě, kde jsme si prohlédli zvířata a také hladili koně. Všechny děti byly úžasné - pomáhaly maminkám vozit kočárky a dělaly společnost jejich dětem, které byly opravdu moc šťastné. I počasí nám přálo a tak jsme si všichni celý výlet moc užili! Nyní mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní miniakci, která se bude konat 15.května od 15:00 do 15:45. Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili


Druháci na návštěvě v Kaňce 2.5.2017

2. května navštívili naši žáci druháci svého charitativního partnera pro tento rok - Kaňku.  Cesta proběhla v pořádku, i když jsme z důvodu výluky museli kromě vlaku použít i autobus. Po krátké svačince jsme se rozdělili na menší skupinky a vydali se na prohlídku školy. Při ní jsme se dozvěděli něco o škole a zjistili, v čem je podobná a v čem se liší od té naší na Jarově. Prohlédli jsme si zdejší třídy a speciální pomůcky, které děti při výuce používají. Také jsme na vlastní kůži vyzkoušeli jízdu na monolyži či muzikoterapii. Nyní mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně pomohou peníze získané prodejem jejich výtvorů na letošní charitativní miniakci, která se bude konat 9.května od 15:00 do 15:45.
Po obědě jsme se vydali společně s několika dětmi z Kaňky na prohlídku města Tábor, která proběhla poněkud netradičním způsobem. Rozdělili jsme se skupinky a každá dostala k dispozici GPS přístroje a letáčky s otázkami. Podle instrukcí na letáčku jsme zadávali souřadnice a objevovali táborské pamětihodnosti a zajímavosti. Při jejich návštěvě jsme zároveň nacházeli odpovědi na zadané otázky. A po správném zodpovězení všech otázek na nás čekala i drobná odměna. Poté nás naši kamarádi z Kaňky doprovodili na nádraží, odkud jsme odjeli domů.
Celý výlet se nám vydařil a všichni na něj budeme moc rádi vzpomínat! Zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili


 

NÁVŠTĚVA V Helppes 19.4.2017

Ve středu jsme byli na velmi příjemné návštěvě jednoho z našich charitativních partnerů – organizace Helppes. Myslím, že se celá akce vydařila i když byla velká zíma. Děti se celou dobu chovali vzorně a měla jsem pocit, že si návštěvu užívají. V rámci návštěvy jsme shlédli prezentaci o tom, co Helppes vlastně dělá, a také jsme viděli, jak se pejsci cvičí. Děti byly velice zvídavé a jejich otázky byly velice zajímavé. I zástupci organizace Helppes byly překvapeni.

Jsem si jistá, že Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. 

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects
 


NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ SUE RYDER 18.4.2017

Náš úterní výlet do Sue Ryder se moc vydařil. Děti se během výletu chovaly velice dobře a o program, který pro nás v Sue Ryder připravili, se velice zajímaly. Na začátku jsme se setkali s panem Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder, který nám vyprávěl kdo žije v domově a proč. Vše vysvětloval způsobem, aby děti vše pochopily např. ptal se jich na jejich babičky a dědečky, prababičky a pradědečky, proč ve stáří potřebují větší pomoc apod. Poté jsme shlédli prezentaci o zooterapii, na kterou děti přispívají vybranými penězi v rámci charitativního projektu. Samozřejmě měly děti možnost si některá zvířátka i pohladit. Nakonec jsme s dětmi navštívili někeré z rezidentů domova - děti jim předaly dárky a zazpívaly tradiční české písničky, které se rezidentům moc líbily.  Jsem si jistá, že Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. 

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects


LEAP ENGLISH SUMMER CAMP

 


PRO ZÁJEMCE O EATS PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-18 Z ŘAD 

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18

1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 

 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH EXAMS: STARTERS/MOVERS/FLYERS

Vážení rodiče žáků třetích až pátých tříd,

jak jistě víte, ZŠ Jarov patří mezi Cambridgeské školy a už mnoho let organizuje na své půdě zkoušky Cambridge Young Learners (CYLE)Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě ke zkoušce, můžete tak učinit emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 31. března. V emailu prosím uveďte jméno Vašeho dítěte, třídu a jakou zkoušku bude dítě skládat. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace k platbě. 

Stejně jako v předchozích čtyřech letech plánuji pořádat i doplňující přípravné kurzy ke zkouškám. Kurzy se budou konat vždy v pátek v naší škole a to následovně: kurz Starters od 13:00 do 14:00, kurz Movers od 13:00 do 14:00, kurz Flyers od 13:00 do 14:00. Kromě toho plánuji uspořádat kurz Flyers zvlášť pro žáky 5.A, protože končí výuku již v 11:40, a to od 12:00 do 13:00. Kurzy začnou 24. března a skončí 19. května. Na tyto doplňující přípravné kurzy se můžete přihlásit emailem (dbaresova@yahoo.com) a to do 15. března. Jakmile od Vás obdržím přihlášku, zašlu Vám informace k platbě. 

Zkoušky CYLE se budou konat v pátek 26. května 2017 v ZŠ Jarov.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)


Náš Charitativní Partner SUE RYDER bude mít DOBROČINNÝ BAZÁREK!

 


LEAP ENGLISH SUMMER CAMP


 

PRO ZÁJEMCE O EATS PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-18 Z ŘAD BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18

 

1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 

PRO ZÁJEMCE O EATS PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-18 Z ŘAD BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18

 

1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 

 

Vánoční dárky pro Sue Ryder 

Naši prvňáci vlastnoručně vyrobili dárky pro rezidenty domova Sue Ryder (který je tento rok charitativním partnerem prvňáků). Jak můžete vidět všichni měli z dárků našich dětí velkou radost. Těšíme se na naší další návštěvu, která se uskuteční na jaře v rámci našeho EATS charitativního projektu (EATS Charity Project).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO ZÁJEMCE O EATS PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-18 Z ŘAD 

BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18

1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 

 

Můžete pomoci!

Vážení rodiče,

s příchodem Vánoc a konce roku se nám všem naskýtá možnost pomoci našim charitativním partnerům - organizaci Helppes a Domovu seniorů Sue Ryder. Doufáme, že Vás společně s Vašimi dětmi některá z akcí osloví a v hojném počtu se zapojíte. Předem Vám všem děkujeme.

Organizace Helppes bude v sobotu 3. prosince od 10:30 ve svém výcvikovém areálu na Plzeňské ulici pořádat tradiční Helppesáckou Mikulášskou pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky. Pozvánku na tuto akci naleznete níže.

Domov seniorů Sue Ryder zase u příležitosti celosvětového dne dárcovství a dobrovolnictví (Giving Tuesday), který připadá na 29.listopad, spouští kampaň Adventní kalendář Sue Ryder. 

On-line verzi kalendáře najdete na www.adventnikalendar.com.


PRO ZÁJEMCE O EATS PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-18 Z ŘAD BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18


1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 


 

Pro zájemce o EATS program ve školním roce 2017-18 z řad budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo v příštím školním roce EATS program, a přejete-li si získat další informace o programu, jste vítáni na Dni otevřených dveří, který se koná dne 10.listopadu od 14:00 do 16:30 v ZŠ Jarov (ve škole budou informační tabule, kde mě najdete). S radostí zodpovím Vaše dotazy a poskytnu informace, jak se do programu přihlásit.

Deanna Barešová, ředitelka EATS programu

INSTRUKCE PRO PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA DO EATS PROGRAMU 2017-18

1. *Zašlete, prosím, email ředitelce programu paní Deanně Barešové (dbaresova@yahoo.com) s následujícími informacemi:

• jméno a příjmení Vašeho dítěte
• bydliště Vašeho dítěte
• název školky, kterou Vaše dítě v současné době navštěvuje
• přibližnou úroveň angličtiny Vašeho dítěte a kolik hodin, pokud vůbec nějaké, výuky angličtiny týdně v současné době navštěvuje (berte prosím na vědomí, že úroveň angličtiny Vašeho dítěte není pro přijetí do EATS programu rozhodující. Přijímáme děti s jakoukoli úrovní jazyka – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí)

2. Paní Barešová Vám zašle odpověď společně s třemi přihlašovacími formuláři. Ty prosím vytiskněte a vyplňte. 

3. Během února Vás bude paní Barešová znovu kontaktovat a ověří si, zda máte o EATS program i nadále zájem. Zároveň si společně sjednáte čas návštěvy ukázkové hodiny (ukázkovou hodinu navštívíte společně se svým dítětem) a krátkého pohovoru (rádi bychom, aby se pohovoru zúčastnilo Vaše dítě samotné, ale pokud je dítě plaché a chcete být na pohovoru s ním, nemáme proti tomu žádné námitky). V tento den s sebou také přinesete vyplněné přihlašovací formuláře.

4. Ve dnech 4.-5. dubna přijdete společně s Vaším dítětem k zápisu do 1.třídy základní školy. V závislosti na výsledku zápisu a počtu míst v programu pak paní Barešová rozhodne, které z dětí budou přijaty do EATS programu. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do EATS programu Vás bude informovat emailem.

* Rádi bychom Vás upozornili, že den, kdy zašlete paní Barešové email, může hrát roli v konečném přijetí Vašeho dítěte do programu EATS. Do programu přijímáme nejprve děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní děti pak budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče budou kontaktovat paní Barešovou. Z tohoto důvodu bychom Vám doporučili, abyste ředitelku programu kontaktovali co nejdříve. 

Halima dostala naše dárky!

Lonští čtvrťáci vyrobili v rámci našeho charitativního projektu dárky pro naší adoptovanou studentku Halimu. Tyto dárky jí dopravili koordinátoři projektu Dialog přímo do Keni.

    

8.9.2016

BACK TO SCHOOL

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 8. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů).

   


6.9.2016

CAMBRIDGE YLE

Každý rok organizujeme pro své žáky mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Young Learners English Exams (CYLE) úrovně Starters, Movers a Flyers. Tyto zkoušky jsou nabízeny žákům třetích až pátých tříd. Konají se koncem školního roku (v červnu) a poté jsou zasílány k vyhodnocení do Cambridge. Výsledky společně s oficiálními certifikáty jsou předávány žákům na začátku následujícího školního roku. V červnu 2016 se těchto zkouček zúčastnilo 50 žáků navštěvujících ZŠ Jarov. Zkoušky CYLE jsou organizovány s pomocí naší partnerské organizace British Council. Zde je několik fotografií ze slavnostního předávání certifikátů, které se konalo dne 6. září 2016.

   

   

   


BACK TO SCHOOL 

Vítejte v novém školním roce 2016-2017 v programu English Across the Subjects! Výuka začne pro 3. a 4. třídy v pondělí 12. září, pro 1. a 2. třídy v úterý 13. září a pro 5. třídu v pondělí 19. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Zde se žáci dozví jméno skupiny, kterou budou v tomto školním roce navštěvovat, a také obdrží své učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Těšíme se na vás!

Kdy: ve čtvrtek 8. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11