Archiv 2015-16 EATS

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!

GOOD LUCK 5TH GRADERS! WE WILL MISS YOU!


DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PŘIŠLI 15.6. PODPOŘIT NAŠE ŽÁKY A PARTNERSKÉ NEZISKOVÉ ORGANIZACE!!

 

Charity_Event_15_6_2016.html.jpg

VYBRALI JSME 35.200 Kč!

BYL TO ÚŽASNÝ DEN!!

More photos
 


Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na naši již šestou každoroční Charitativní akci, která se bude konat ve středu 15. června 2016 v Základní škole Jarov. V tomto roce opět pořádáme akci ve spolupráci se školní družinou, a tak očekáváme, že se do ní zapojí větší množství dětí i rodinných příslušníků. Přijďte, prosím, a podpořte naše charitativní partnery v jejich práci. Vaší podpory si všichni velice vážíme!

Několik důležitých informací k Charitativní akci:

- Velice bychom ocenili, kdyby mohli rodiče přinést nějaké "domácí" občerstvení, které bychom na akci prodávali a výtěžek věnovali našim charitativním partnerům. Občerstvení můžete přinést přímo na akci (do školní jídelny) nebo ráno v den konání akce mezi 7:45  až 8:00 do našich EATS učeben. Jídlo uskladníme, v případě potřeby máme k dispozici i chladničku. Pokud byste měli jakékoli dotazy, kontaktujte prosím paní Barešovou (dbaresova@yahoo.com), Gasparovou (jitka.gasparova@gmail.com), nebo Maskalukovou (OksanaMaskalukova@seznam.cz).

- Také budeme velice rádi za jakékoli plastové kelímky a příbory, papírové talíře, ubrousky nebo nápoje (pouze vodu, nenoste prosím žádné slazené nápoje či džusy). Poprosili bychom Vás, abyste tyto věci donesli do školy ještě PŘED konáním akce, a to buď ráno v den konání akce mezi 7:45 až 8:00 do našich EATS učeben nebo abyste si domluvili s paní Barešovou nebo Gasparovou jiný termín předání. Rádi bychom totiž měli předem přehled o tom, jaké množství těchto věcí máme a případně kolik jich je potřeba ještě pořídit.

- Bylo by báječné, kdyby se stejně jako v předchozích letech, našli nějací dobrovolníci z řad rodičů, kteří by pomohli s prodejem občerstvení během akce. Pokud by tedy měl někdo zájem pomoci buď po celou dobu konání akce nebo jen na část této doby, kontaktujte prosím paní Barešovou, Gasparovou nebo Maskalukovou.

- A úplně poslední věc - rádi bychom, tak jako vloni, uspořádali pár představení našich žáků u příležitosti slavnostního předávání šeků, které se uskuteční dne 22. června během velké přestávky (tj.od 10:35). Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek (např. taneční kroužek, aerobik, mažoretky, pěvecký kroužek, bojová umění apod.) a rádo by nám něco ze svého umění předvedlo (třeba i se svými kamarády), kontaktujte prosím paní Barešovou, Gasparovou nebo Maskalukovou a domluvte se s ními na podrobnostech.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na naši již šestou každoroční Charitativní akci, která se bude konat ve středu 15. června 2016 v Základní škole Jarov. V tomto roce opět pořádáme akci ve spolupráci se školní družinou, a tak očekáváme, že se do ní zapojí větší množství dětí i rodinných příslušníků. Přijďte, prosím, a podpořte naše charitativní partnery v jejich práci. Vaší podpory si všichni velice vážíme!

Několik důležitých informací k Charitativní akci:

- Velice bychom ocenili, kdyby mohli rodiče přinést nějaké "domácí" občerstvení, které bychom na akci prodávali a výtěžek věnovali našim charitativním partnerům. Občerstvení můžete přinést přímo na akci (do školní jídelny) nebo ráno v den konání akce mezi 7:45  až 8:00 do našich EATS učeben. Jídlo uskladníme, v případě potřeby máme k dispozici i chladničku. Pokud byste měli jakékoli dotazy, kontaktujte prosím paní Barešovou (dbaresova@yahoo.com), Gasparovou (jitka.gasparova@gmail.com), nebo Maskalukovou (OksanaMaskalukova@seznam.cz).

- Také budeme velice rádi za jakékoli plastové kelímky a příbory, papírové talíře, ubrousky nebo nápoje (pouze vodu, nenoste prosím žádné slazené nápoje či džusy). Poprosili bychom Vás, abyste tyto věci donesli do školy ještě PŘED konáním akce, a to buď ráno v den konání akce mezi 7:45 až 8:00 do našich EATS učeben nebo abyste si domluvili s paní Barešovou nebo Gasparovou jiný termín předání. Rádi bychom totiž měli předem přehled o tom, jaké množství těchto věcí máme a případně kolik jich je potřeba ještě pořídit.

- Bylo by báječné, kdyby se stejně jako v předchozích letech, našli nějací dobrovolníci z řad rodičů, kteří by pomohli s prodejem občerstvení během akce. Pokud by tedy měl někdo zájem pomoci buď po celou dobu konání akce nebo jen na část této doby, kontaktujte prosím paní Barešovou, Gasparovou nebo Maskalukovou.

- A úplně poslední věc - rádi bychom, tak jako vloni, uspořádali pár představení našich žáků u příležitosti slavnostního předávání šeků, které se uskuteční dne 22. června během velké přestávky (tj.od 10:35). Pokud tedy Vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek (např. taneční kroužek, aerobik, mažoretky, pěvecký kroužek, bojová umění apod.) a rádo by nám něco ze svého umění předvedlo (třeba i se svými kamarády), kontaktujte prosím paní Barešovou, Gasparovou nebo Maskalukovou a domluvte se s ními na podrobnostech.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)


NÁVŠTĚVA dialogu v ZŠ Jarov 25.5.2016

Ve středu naši školu navštívili zástupci Dialogu - letošního charitativního partnera Vašich dětí. Kromě koordinátorky projektu Marty, přišli i dva hosté z Keni - James a Adada. Celý program odstartovala velice zajímavá prezentace o  Dialogu a o životě v Keni. Poté měly děti možnost zeptat se na vše, co je zajímalo, a také našim hostům předaly úžasné dárky, které zhotovily pro naši adoptovanou studentku Halimu. Tyto dárky Halima brzy v Keni obdrží. Myslím si, že si děti nyní daleko více uvědomují, jak moc Halimě pomáhají (nyní je již šestý rok, co Halimě platíme školu!) a jak má díky jejich pomoci daleko lepší život. Po předání dárků jsme se přesunuli ven a zahráli jsme si společně s našimi hosty několik nových afrických her. Užili jsme si při tom spoustu legrace a děti nechtěly vůbec skončit! Jsem si jistá, že vám vaše děti budou o návštěvě vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na naši návštěvu.  Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 15. června.

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)


NÁVŠTĚVA V kolpingově domě 18.5.2016

Ve středu odpoledne jsme navštívili azylový dům pro matky s dětmi - Kolping. Myslím, že se celá akce vydařila a dokonce i počasí nám přálo. Děti se po celou dobu chovaly vzorně a měla jsem pocit, že si návštěvu užívají. Na začátku návštěvy nám paní ředitelka z Kolpingu vyprávěla, k čemu azylový dům slouží, jak vznikl a také nám řekla pár slov o jeho zakladateli. Potom si naše děti na zahradě připravily pro malé děti z Kolpingu program plný her a zábavy. Část vyučujících zase pekla s maminkami v kuchyni tradiční americké sušenky a "banana bread".

Jsem si jistá, že vám vaše děti budou o návštěvě vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na naši návštěvu. Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 15. června.

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)


NÁVŠTĚVA V Helppes 16.5.2016

V pondělí jsme byli na velmi příjemné návštěvě jednoho z našich charitativních partnerů – organizace Helppes. Myslím, že se celá akce vydařila a dokonce i počasí nám nakonec přálo. Děti se celou dobu chovali vzorně a měla jsem pocit, že si návštěvu užívají. V rámci návštěvy jsme shlédli prezentaci o tom, co Helppes vlastně dělá, a také jsme viděli, jak se pejsci cvičí. Děti byly velice zvídavé a jejich otázky byly velice zajímavé. I zástupci organizace Helppes byly překvapeni.

Jsem si jistá, že Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet.  Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce dne 15. června.

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects 


NÁVŠTĚVA V domově sue ryder 10.5.2016

Náš úterní výlet do Sue Ryder se moc vydařil. Děti se během výletu chovaly velice dobře a o program, který pro nás v Sue Ryder připravili, se velice zajímaly. Na začátku jsme se setkali s panem Matějem Lejsalem, ředitelem Domova Sue Ryder, který nám vyprávěl kdo žije v domově a proč. Vše vysvětloval způsobem, aby děti vše pochopily např. ptal se jich na jejich babičky a dědečky, prababičky a pradědečky, proč ve stáří potřebují větší pomoc apod. Poté jsme shlédli prezentaci o zooterapii, na kterou děti přispívají vybranými penězi v rámci charitativního projektu. Samozřejmě měly děti možnost si některá zvířátka i pohladit. Nakonec jsme s dětmi navštívili někeré z rezidentů domova - děti jim předaly dárky, které vyrobily, a zazpívaly tradiční české písničky, které se rezidentům moc líbily.  Jsem si jistá, že Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet.  Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce (bude se konat v červnu, datum brzy upřesníme)!

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects 


Návštěva v Táboře, centrum Kaňka 3.5.2016

Náš úterní výlet do Tábora a Kaňky se moc vydařil (i s počasím jsme měli štěstí!). Děti se během výletu chovaly velice dobře a dokonce učitelé z Kaňky poznamenali, jak vzorně se chovají a jaký mají o vše zájem. Jsem si jistá, že Vám Vaše děti budou o výletu vyprávět, ale přesto zde je několik fotografií, abyste měli lepší představu o tom, co jsme zažili. Doufám, že díky těmto fotografiím si děti lépe uchovají vzpomínky na náš výlet. Myslím si, že děti mají nyní lepší představu o tom, jak to v Kaňce chodí a jak je jejich pomoci potřeba. Vaše děti vyrábí výrobky a jejich prodejem při naší Charitativní akci získávají finanančí prostředky, které věnují dětem v Kaňce na jejich každoroční lyžařský pobyt. Užijte si prohlížení fotek a už se všichni moc těšíme na Vaši návštěvu naší Charitativní akce (bude se konat v červnu, datum brzy upřesníme)!

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects 


JEŠTĚ NEJSTE ROZHODNUTI NA JAKÝ TÁBOR POJEDOU VAŠE DĚTI?

 

CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS EXAMS - STARTERS, MOVERS, FLYERS 2016!

YLE Certificates

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že se Cabridgeské zkoušky (YLE) Starters, Movers a Flyers budou konat dne 10. června 2016 v naší škole. Pokud byste se chtěli o zkouškách dovědět více nebo se na něco zeptat, máte možnost na schůzce pro rodiče, která se bude konat v úterý 8. března od 17:30 v ZŠ Jarov.

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě ke zkouškám, můžete tak učinit přímo na výše uvedené schůzce 8. března nebo emailem na mojí adresu do 15. BŘEZNA. Pokud si nejste jisti, jakou zkoušku by Vaše dítě mělo skládat, dejte mi prosím vědět a já Vám s tím ráda pomohu. Cena zkoušky (Starters nebo Movers nebo Flyers) je 1 500,- Kč a program EATS bude hradit polovinu z této částky. Částka, kterou za zkoušku rodiče zaplatí, je tedy 750,- Kč. Informace o platbě bych Vám zaslala až po termínu ukončení přihlášek.

Stejně jako v předchozích letech máme v plánu uspořádat desetitýdenní přípravé kurzy ke zkouškám, ve kterých se děti budou na zkoušky intenzivněji připravovat a také budou mít možnost si zadání z minulých let vyzkoušet. Kurzy se budou konat vždy v pátek od 13:00 do 14:00 v ZŠ Jarov. Začnou 1. dubna 2016 a skončí 3. června. Cena desetitýdenního kurzu bude činit 1 350,- Kč. V případě, že máte o kurz zájem, můžete Vaše dítě přihlásit buď na na výše uvedené schůzce 8. března nebo emailem na mojí adresu do 15. BŘEZNA. Informace o platbě bych Vám zaslala až po termínu ukončení přihlášek.

V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte prosím a kontaktujte mě.

Děkuji Vám.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com


Ještě nejste rozhodnuti na jaký tábor pojedou vaše děti?


NEW CLASS VIDEOS!

Chcete-li se podívat, co dělají vaše děti při hodinách angličtiny, podívejte se prosím zde na nová videa. Několik skupin ještě nemáme natočených, ale videa budeme postupně přidávat a brzy budou k shlédnutí.

cambridge young learners exams - starters, movers, flyers 2016!

YLE Certificates

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala, že se Cabridgeské zkoušky (YLE) Starters, Movers a Flyers budou konat dne 10. června 2016 v naší škole. Pokud byste se chtěli o zkouškách dovědět více nebo se na něco zeptat, máte možnost na schůzce pro rodiče, která se bude konat v úterý 8. března od 17:30 v ZŠ Jarov.

Máte-li zájem přihlásit Vaše dítě ke zkouškám, můžete tak učinit přímo na výše uvedené schůzce 8. března nebo emailem na mojí adresu do 15. BŘEZNA. Pokud si nejste jisti, jakou zkoušku by Vaše dítě mělo skládat, dejte mi prosím vědět a já Vám s tím ráda pomohu. Cena zkoušky (Starters nebo Movers nebo Flyers) je 1 500,- Kč a program EATS bude hradit polovinu z této částky. Částka, kterou za zkoušku rodiče zaplatí, je tedy 750,- Kč. Informace o platbě bych Vám zaslala až po termínu ukončení přihlášek.

Stejně jako v předchozích letech máme v plánu uspořádat desetitýdenní přípravé kurzy ke zkouškám, ve kterých se děti budou na zkoušky intenzivněji připravovat a také budou mít možnost si zadání z minulých let vyzkoušet. Kurzy se budou konat vždy v pátek od 13:00 do 14:00 v ZŠ Jarov. Začnou 1. dubna 2016 a skončí 3. června. Cena desetitýdenního kurzu bude činit 1 350,- Kč. V případě, že máte o kurz zájem, můžete Vaše dítě přihlásit buď na na výše uvedené schůzce 8. března nebo emailem na mojí adresu do 15. BŘEZNA. Informace o platbě bych Vám zaslala až po termínu ukončení přihlášek.

V případě jakýchkoli dotazů, neváhejte prosím a kontaktujte mě.

Děkuji Vám.

Se srdečným pozdravem,

Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com


NEW CLASS VIDEOS!

Chcete-li se podívat, co dělají vaše děti při hodinách angličtiny, podívejte se prosím zde na nová videa. Několik skupin ještě nemáme natočených, ale videa budeme postupně přidávat a brzy budou k shlédnutí.
 


Ještě nejste rozhodnuti na jaký tábor pojedou vaše děti?

Happy New Year 2016!

Health, Happiness and Success (in learning English!)

-The EATS Team

 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016
vám přeje EATS team

 

ZŠ JAROV - DOMOV SUE RYDER POMOŽTE TĚM, KTEŘÍ TO NA VÁNOCE POTŘEBUJÍ


Vážení rodiče,

jak jistě většina z vás ví, EATS již dlouhou dobu spolupracuje s Domovem Sue Ryder, který je naším charitativním partnerem. Letos jsme se připojili k naší škole a společně bychom chtěli před Vánocemi Domovu Sue Ryder pomoci. Jsou dva způsoby, jakými to můžeme provest:


- Během "vánočního úklidu" se u Vás určitě najdou zachovalé věci, které můžete darovat do charitativního obchodu Sue Ryder. Zde je seznam věcí, které Domov Sue Ryder přijímá/nepřijímá. Všechno můžete přinést do školy ve dnech 14.-16. prosince mezi 7:30 a 8:00 hodinou. Ve vestibulu na Vás bude čekat určená osoba a věci si od Vás převezme. Pokud by Vám tento termín nevyhovoval a chtěli byste se domluvit na jiný den/čas, kontaktujte prosím paní učitelku Janu Pokornou (pokorna@zsjarov.cz).  Ona s Vámi vše zkoordinuje. Všechny vybrané věci si vyzvedne zástupce Domova Sue Ryder 17. prosince a odveze je do jejich distribučního centra.

- Druhý způsob, kterým můžete pomoci, je věnovat dárek z jejich "Adventního kalendáře". Všechny informace o "Adventním kalendáři" najdete zde na webových stránkách Domova Sue Ryder. Aby Domov Sue Ryder věděl, že dárek pochází od rodičů ze ZŠ Jarov, použijte prosím při platbě bankovním převodem variabilní symbol 63831449.  Po Vánocích se dozvíme, jakou částkou jsme Domovu Sue Ryder přispěli. Zástupce Domova Sue Ryder přijde osobně do školy a poděkuje rodičum a dětem za pomoc při organizaci celé akce.

Předem Vám moc děkujeme za Vaši podporu!

HALLOWEEN PARTY 6.11.2015

Podívejte se na fotografie z našeho 9. ročníku Halloween party. Všichni jsme si to velmi užili a těšíme se na příští rok! 

 

 


HALLOWEEN PARTY 6.11.2015


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12.11.2015


Uvažujete-li o tom, že zapíšete své dítě ve školním roce 2016-2017 do nadstavbového vzdělávacího programu English Across the Subjects (EATS) při  Základní škole Jarov, zveme co nejsrdečněji  Vás i Vaše děti na naší informační schůzku, která se bude konat 12. listopadu od 15 hodin.  Schůzka se bude konat ve škole a její přesné místo konání bude zřetelně vyznačeno.

JEŠTĚ PŘED infomační schůzkou si, prosím, přečtěte webové stránky a seznamte se s naším EATS programem.

Bohužel hodiny angličtiny tento den nebudete moci navštívit, avšak na výše uvedené informační schůzce získáte více informací o možné návštěvě hodin a o celém postupu přihlášení Vašeho dítěte do EATS programu.

Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit a měli byste o EATS program zájem nebo byste měli nějaké další dotazy, zašlete prosím email na adresu dbaresova@yahoo.com.

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!


Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)- ZŠ Jarov
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com

PRVNÍ STAR STORE V TOMOTO ŠKOLNÍM ROCE

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ DAROVALI CENY DO OBCHODU! Nezapomeňte, že můžete darovat ceny do obchodu během celého školního roku - jednoduše je dejte vašim dětem, aby je předali našim učitelům, nebo se přímo domluvte s učitelem na schůzce. Velmi si vaší pomoci vážíme!

    


halloween party 6.11.2015


Den otevřených dveří

12. listopadu 2015


Uvažujete-li o tom, že zapíšete své dítě ve školním roce 2016-2017 do nadstavbového vzdělávacího programu English Across the Subjects (EATS) při  Základní škole Jarov, zveme co nejsrdečněji  Vás i Vaše děti na naší informační schůzku, která se bude konat 12. listopadu od 15 hodin.  Schůzka se bude konat ve škole a její přesné místo konání bude zřetelně vyznačeno.

JEŠTĚ PŘED infomační schůzkou si, prosím, přečtěte webové stránky a seznamte se s naším EATS programem.

Bohužel hodiny angličtiny tento den nebudete moci navštívit, avšak na výše uvedené informační schůzce získáte více informací o možné návštěvě hodin a o celém postupu přihlášení Vašeho dítěte do EATS programu.

Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit a měli byste o EATS program zájem nebo byste měli nějaké další dotazy, zašlete prosím email na adresu dbaresova@yahoo.com.

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!


Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)- ZŠ Jarov
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com

BACK TO SCHOOL

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 10. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů).


      


 

Ještě je čas přihlásit se na naše Anglické kluby po vyučování!

Prodlužujeme termín pro odevzdání přihlášek a to do 15. září. Všechny kluby začnou v týdnu od 21. září. Přihlašujte se prosím emailem na: dbaresova@yahoo.com


 

KLUBY JSOU URČENÉ PRO VŠECHNY DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ JAROV!


10.9.2015

BACK TO SCHOOL 

Vítejte v novém školním roce 2015-2016 v programu English Across the Subjects! Výuka začíná 14. září.

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Všichni žáci zde obdrží své pracovní sešity a učebnice. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Těšíme se na vás!

Kdy: ve čtvrtek 10. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít.

Kde: jídelna ZŠ Jarov

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!


4.9.2015

CAMBRIDGE YLE

Každý rok organizujeme pro své žáky mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge Young Learners English Exams (CYLE) úrovně Starters, Movers a Flyers. Tyto zkoušky jsou nabízeny žákům třetích až pátých tříd. Konají se koncem školního roku (v červnu) a poté jsou zasílány k vyhodnocení do Cambridge. Výsledky společně s oficiálními certifikáty jsou předávány žákům na začátku následujícího školního roku. V červnu 2015 se těchto zkouček zúčastnilo 50 žáků navštěvujících ZŠ Jarov. Zkoušky CYLE jsou organizovány s pomocí naší partnerské organizace British Council. Zde je několik fotografií ze slavnostního předávání certifikátů, které se konalo v tělocvičně školy dne 4. září 2015.

   

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11