Archiv 2014-15 ELF

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015!

Na této webové stránce se dočtete, co děti ve školce na hodinách angličtiny dělaly a další důležité informace týkající se probíhající výuky. Najdete zde texty písniček, které s dětmi zpíváme, nová slovíčka a slovní obraty, které používáme, a které si můžete s dětmi doma procvičovat.* Čím více s dětmi budete věci opakovat a mluvit o nich, tím více a lehčeji se budou při našich společných hodinách orientovat a aktivněji zapojovat. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Obnovovat se budou každý týden. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Součástí výukových materiálů je CD, které vyučující při hodinách používají. Pokud byste si přáli mít toto CD také doma, dejte nám prosím vědět (po telefonu nebo emailem) a my pro vás CD objednáme. Cena jednoho CD je 400 Kč. Podívejte se také prosím na Hippo & Friends brožuru a slovníček, kde naleznete užitečné zdroje související s učivem obsaženým v Hippo & Friends.

 

červen

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN!

3. týden

Tento týden byl náš poslední. Za mě i za Ryana můžu říct, že jsme si celý poslední rok moc užili a doufáme, že se lekce líbily i dětem. Na ukázkové hodině předvedly malý zlomek toho, co se za poslední půlrok naučily a nebylo toho vůbec málo. Těm, s kterými se příští rok neuvidíme, přejeme hodně úspěchů ve škole a hodně štěstí a spokojenosti do života!  

 

2. týden

Tento týden jsme se věnovali opakování všeho, co jsme se za poslední půl rok naučili. Kromě písničky I can say hello a úvodního kolečka s otázkami, jsme si zopakovali písničky Apple, orange, banana and pear a The sea is blue. Dále jsme hráli hry. První byla zaměřená na to, kde jaká zvířátka bydlí, druhou byla hra "Simon says". Ta děti moc baví, protože si ji také samy vedou - jeden říká názvy zvířátek, zbytek je předvádí.

V závěru hodiny si děti vyrobily knížečky s příběhem o Hrošici Hippo. Příběh jsme si samozřejmě také poslechli.

 

1. týden

Konec roku se nám nevyhnutelně blíží a my si užíváme každou hodinu co jen to jde. Úterní lekci jsme udělali trochu speciální, protože byla celá pozpátku, tzn. začali jsme písničkou I can say goodbuy, potom děti dostaly samolepky, pak jsme hráli hry, cvičili slovíčka a poslouchali náš příběh a písničku. Tu jsme jim také přeložili, aby přesně věděly o čem zpívají. Hodinu jsme ukončili písničkou I can say hello. Dětem se obrácená lekce moc líbila.  

Ve čtvrtek jsme dětem rozšířili slovní zásobu o zvířátka, která žijí v moři a kolem něj. Naučili jsme je slovíčka penguin, octopus, seahorse, dolphin, shark a crab. Dále si děti mohly jeden obrázek vybrat a vybarvit si ho. Moc se jim to povedlo. Teď máme ve školce na výstavě celý podmořský svět. 

KVĚTEN

4. týden

Poslední květnový týden jsme se plně věnovali devátému unitu - The sea is blue. Po zopakování slovíček, která jsme začali probírat již minulý týden, jsme se naučili novou písničku (text viz níže).

Text písničky The sea is blue

The sea is blue and the sky is too,

The sand is yellow like the sun.

We play on the sand and we play in the sea, 

The seaside is happy and fun.

 

Rovněž jsme se věnovali pracovnímu sešitu. Děti měly za úkol nalepit na obrázek chybějící rybičky, kyblík s lopatkou a slunce.

Na čtvrteční lekci jsme se více zaměřili na příběh o Hippo a jejích přátelích. Tento se odehrává na pláži. 

Na závěr hodiny jsme se rozloučili písničkou I can say goodbye.

 

 

3. týden

Tento týden jsme se učili nová zvířátka. Hráli jsme hru, kdy děti rozřazovaly zvířátka buď na farmu, do ZOO nebo domů. K tomu jsme využili dřevěnou skládačku. Hra děti bavila, protože když řekly zvířátko správně, mohly ho zasadit do puzzlí.

Dále jsme také začali probírat Unit 9 - The sea is blue. Nová slova, která do této lekce patří jsou: seaside, spade, sea, sky, sand, bucket a fish. I když slovíčko seaside nelze do češtiny moc dobře přeložit, děti s ním neměly žádný problém.

Na konci hodiny jsme se rozloučili písničkou I can say goodbye. 

 

2. týden

Tento týden jsme se opět v krátkosti věnovali našim písničkám. Samozřejmě jsme také opakovali slovíčka. Převážně jsme se ale soustředili na příběh z osmého Unitu - Bananas! Celý jsme si ho znovu přeříkali, a potom ho děti samy hrály. Příběh je vtipný a děti ho mají rády (text viz níže)

Text příběhu z Unitu 8 - Bananas:

1.

Hippo, Monkey, Dog and Cat are shopping.
Hippo says, 'Let's buy four pears!'
Monkey says, ''Let's buy four bananas!'
Dog says, 'Let's buy four apples!'
Cat says, 'Let's buy four oranges!'

2.

So Hippo buys 1...2...3...4 pears.
Monkey buys 1...2...3...4 bananas.
Dog buys 1...2...3...4 apples 
and Cat buys 1...2...3...4 oranges.

3.

Hippo, Monkey, Dog and Cat are very happy
and they walk back to the garden.

4.

Hippo counts her pears. '1...2...3...4'
Dog counts his apples. '1...2...3...4'
Cat counts her oranges. '1...2...3...4'
Monkey counts his bananas '1... '
'Oh, Monkey!'

Na třetím obrázku, když jdou zvířatka z nákupu domů, Monkey jí jeho banány. Když si kamarádi na konci příběhu ovoce přepočítávají, zjisí, že Monkey má už pouze jeden banán, proto zvolají 'Oh Monkey!'. To se dětem moc líbí.

Na závěr hodiny jsme si zazpívali písničku I can say goodbuy a rozdali jsme dětem samolepky.  

 

1.týden

První květnový týden jsme se přesunuli do třetí lekce Unitu 8. V pracovním sešitu jsme se věnovali straně 65, kde měly děti obtáhnout číslice, které odpovídaly počtu ovoce na obrázku. Úkol se dětem zdařil bez větších problémů.

Dále jsme si znovu poslechli náš příběh, který děti následně samy zahrály. Tato aktivita se jim moc líbila, protože k představení mohly použít maňásky.

Potom jsme se věnovali opakování všech dosavadních písniček. Děti nás mile překvapily, protože si je všechny dobře pamatovaly.

Na konci hodiny dostaly zasloužené samolepky.

 

dUBEN

4. týden

Poslední dubnový týden jsme se s dětmi věnovali novému příběhu. V tomto jde hrošice Hippo a její kamarádi nakupovat ovoce. Při cestě zpátky domů Monkey jí její banány. Když dorazí domů, ovoce si přepočítají a zjístí, že Opičce tři banány chybí. Příběh končí zvoláním "Oh, Monkey!", což se dětem moc líbí. Příběh je vtipný, a proto ho mají rády.

Kromě nového příběhu jsme se věnovali opakování slovíček a písničce Apple, orange, banana and pear. Samozřejmě jsme také hrály hry.

Na konci hodiny jsme si zazpívali písničku I can say goodbye.

 

3. týden

Tento týden jsme se rozloužili se sedmou lekcí a začali jsme probírat Unit 8 - Bananas. Slovíčka, která do této kapitoly patří, jsou apple (jablko), orange (pomeranč), banana (banán) a pear (hruška).

K osvojení si těchto slovíček jsme hráli hru s obrázky ovoce. Pomocí těchto kartiček jsme si také zopakovali barvičky.

Naučili jsme se novou písničku - Apple, orange, banana and pear (viz text níže).

Text písničky Apple, orange, banana and pear

Apple, orange, banana and pear,
Apple, orange, banana and pear.

One apple, two oranges, three pears,
One apple, two oranges and lots and lots

And lots of bananas. 

 

Na konci hodiny děti dostaly zasloužené samolepky. 

 

 

2. týden

Druhý dubnový týden jsme se věnovali opakování, a to nejen sedmé lekce, kterou jsme ukončili, ale také slovíček z lekcí předchozích. Děti byly moc šikovné, pamatovaly si většinu toho, co se za minulé měsíce naučily. 

Zpívali jsme písničky The tortoise walks slowly a I am a red flower. 

Dále jsme se věnovali příběhu o hrošici Hippo a jejích přátelích. V tomto příběhu si kamarádi hrají na zvířátka z džungle - lion, tortoise, elephant a crocodile.

Děti si také vyrobily jejich vlastní "story books", které si na konci hodiny mohly odnést domů.

Jako již tradičně, jsme se s dětmi rozloučili písničkou a samolepkami.  

 

1. TÝDEN

První hodinu po Velikonocích jsme se přivítali písničkou Happy Easter. Původně jsme to v plánu neměli, ale děti si ji minulou lekci tak oblíbily, že o ni samy požádaly. Dále jsme se věnovali "divokým zvířátkům". V Unitu 7 zaměřeném na wild animals jsme se přesunuli do lekce 4. 

V pracovním sešitu jsme se dostali na stranu 59, kde děti spojovaly zvířátka s jejich končetinami. 

Dále jsme dětem přinesly omalovánky, samozřejmě s motivy divokých zvířátek. Na tomto úkolu si procvičily nejen to, jak se řeknou zvířátka z džungle, ale také barvičky.

Na konci lekce jsme dětem rozdali samolepky.

Březen

5. týden

Jelikož  budou Velikonoce již v pondělí, věnovali jsme se tuto lekci právě tomuto tématu. Ze začátku hodiny jsme opakovali slovíčka z naší normální lekce, tzn. turtle, elephant, crocodile a lion, poté jsme ale přešli k Extra Unitu. Hlavní slovíčka, která se k němu váží, byla Happy Easter (Veselé Velikonoce), rabbit (králík) a hop (skákat).

Také jsme se naučili novou písničku (viz text níže).

Text písničky Happy Easter

Happy Easter, little rabbit hops,
Little rabbit hop, little rabbit hops,
Happy Easter, little rabbit hops,
Happy Easter, everyone. 

Náši Velikonoční lekci jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye.

 

4. týden

Předposlední březnový týden jsem se věnovali sedmému unitu. Kromě her, kterými jsme procvičovali novou slovní zásobu, jsme poslouchali příběh o Hrošici Hippo a jejích kamarádech. V tomto příběhu si zvířátka hrají na "wild animals" - turtle, elephant, crocodile a lion.

Dále jsme pracovali s naším sešitem. Tentokrát měly děti za úkol najít všechna divoká zvířatka, která se schovávala v džungli, a zakroužkovat je.

Hodinu jsme ukončili samolepkami a písničkou I can say goodbye.  

 

3. týden

Třetí březnový týden jsme začali probírat Unit 7 - Wild animals. Dětem tudíž přibyla nová slovíčka, a to turtle, elephant, crocodile a lion. K novému unitu se samozřejmě váže nová písnička. Tato je o pomalé želvě (viz text níže). 

 

Text písničky The tortoise walks slowly:

The tortoise walks slowly, slowly, slowly,

The tortoise walks slowly, but i walk fast. 

 

Děti si novou písničku hned oblíbily. 

Dále jsem pracovali s naším sešitem. Na obrázku džungle nám chyběla zvířátka, a proto je tam děti nalepily. Některé obrázky byly hodně kreativní (např. s želvou na stromě nebo s létajícím lvem).

Samozřejmě jsme také hrály hru na procvičení si nových slovíček.

Na konci děti dostaly nové samolepky.

 

2. TÝDEN

Tento týden jsme se věnovali poslední, páté, lekci z Unitu 6. Na úvod jsme si jako vždy zazpívali naši písničku I can say hello.

Hlavní náplní hodiny bylo zopakování všech barev, které děti již znají. K tomu jsme využili dvou her. V první jsme si hráli na různě zbarvené kytičky. Každé dítě dostalo jinou fixu a když na něho přišla řada, muselo říct "I am a (určitá barva) flower". V druhé jsme využili naši písničku I am a red flower. Když dítě slyšelo jeho/její barvu, sedlo si.

Dále jsme také pracovali s naším sešitem. Děti si vyrobily knížky s příběhem z Unitu 6, které si na konci hodiny mohly odnést domů.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.  

 

1. týden

První týden po jarních prázdninách jsme se věnovali lekcím 2 a 3 Unitu 6. Hlavní náplní hodin bylo opakování barev. Děti už jich znají spoustu - red, blue, yellow, orange, purple, green, brown, pink a grey. 

K zopakování barviček, ale také čísel, jsme využili hru, kdy jsme ke každému číslu v řadě do 6 přiřadili nějakou barvu. Úkolem dětí bylo hodit kostkou, říci číslo, které padlo, a pojmenovat barvu, která se k němu pojí. 

Kromě toho jsme také zpívali naši písničku I am a red flower a poslechli si příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech. Na příběhu jsme také trénovali otázky, např. Kdo je na obrázku modrý? Co je červené? Jakou barvu má sluníčko apod. Otázky, které jsme pokládali samozřejmě v angličtině, děti hravě zvládly zodpovědět. 

Dále jsme se také věnovali pracovnímu sešitu, a to úkolu z lekce 3. Děti měly vybarvit Hippo a její kamarády podle tabulky s čísly (např. 1 - blue, 2 - yellow apod.)

Na závěr děti dostaly samolepky jako odměnu za skvělou práci. 

 

únor

 

3. TÝDEN

Hodiny jsme jako vždy zahájili písničkou I can say hello. Pokračovali jsme obecnými otázkami: How are you? How old are you? What is this colour? What is the weather today? apod. Děti už velice dobře rozumí, na co se je ptáme.

Tento týden jsme začali probírat Unit 6 - Spring colours, který se, jak je zřejmé již z jeho názvu, věnuje převážně procvičování barev.

Naučili jsme se novou písničku I am a red flower (text viz níže).

Text písničky I am a red flower:

I am a red flower, I am a blue flower,
I am a yellow flower, you know me too.
I am an orange flower, I am a purple flower,
We all have green leaves, colours for you!

Dále jsme také pracovali s naším sešitem, kde děti nalepovaly kytičky, které chyběly v zahrádce našich zvířecích kamarádů.
 

Ve čtvrtek jsme se seznámili s novým příběhem a hráli hry na procvičení barev.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

 

2. TÝDEN

Tento týden jsme se věnovali především opakování. Pomocí her a písniček jsme si s dětmi připomněli slovíčka z Unitu 5. 

Dále jsme si také zopakovali počítání do 10. Děti měly za úkol nakreslit ke každému číslu určitý počet obrázků, tzn. např. jednu hvězdičku, dvě kytičky, tři slony apod. Děti to moc bavilo, protože mohly plně využít jejich fantazii a kreativitu. 

Samozřejmě jsme si také znovu poslechly náš příběh. Děti si už moc dobře pamatují, jaké oblečení patří k určitému počasí. 

V závěru hodiny jsme si zazpívali písničku I can say goodbye. 
 

1. Týden

V prvním únorovém týdnu jsme pokračovali v Unitu 5. Probírali jsme lekce 3 a 4. Kromě vět o počasí, které už děti znaly z minulých hodin jsme přidali slovíčka coat - kabát, wellies - holínky a gloves - rukavice.  

Děti poslouchly příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech a hrály hry vážící se k tomuto příběhu. 

V pracovním sešitu děti spojovaly počasí s oblečením, které se s ním pojí. V lekci 4 vybarvovaly šály, rukavice a kloubouky podle vzoru.

Dále jsme také zpívali naši písničku The sun is hot.

Hodinu jsme uzavřeli písničkou I can say goodbye. 

 

leden

4. TÝDEN 

Tento týden jsme opakovali vše, co jsme se naučili v Unitu 4. Tím jsme kapitolu o rodině uzavřeli a začali se věnovat Unitu 5, který nese název The weather - počasí. Slovíčka, respektive věty, které se k této kapitole váží jsou: It's sunny, It's windy, It's raining a It's snowing. Text naší nové písničky si můžete prohlédnout níže.

 

Text písničky The sun is hot:

The sun, sun, sun is hot, hot, hot.

I like the sun a lot, lot, lot.

I have, have, have a hat, hat, hat,

For the sun, sun, sun like that, that, that.
 

Po písničce jsme pracovali s naším sešitem. Hrošice Hippo a její kamarádi jsou venku, kde svítí sluníčko. Ani jeden z nich ale nemá kloubouk, kterým by se proti němu chránil. Úkolem dětí bylo všem kloubouky - hats nalepit.

S dětmi jsme se opět rozloučili písničkou I can say goodbye. 
 

3. TÝDEN 

Tento týden jsme probírali lekce 4 a 5 z Unitu 4. V úvodu hodiny jsme zpívali písničky I can say hello a This is my mummy. V návaznosti na to jsme hráli hru, kdy děti stály v řadě a znovu poslouchaly písničku This is my mummy. Když uslyšely slovíčko, které znaly (mummy, daddy, grandma, dog, brother, sister, rabbit nebo frog), běžely k příslušnému obrázku. Hra je moc bavila.

Dále jsme poslouchali příběh, který se k Unitu 4 váže. Děti ho následně hrály samy bez rádia.


Potom jsme se věnovali našemu pracovnímu sešitu. V lekci 4 jsme počítali, kolik je na obrázku bratříčků, tatínků apod. V lekci 5 si děty vyráběly knížky s naším příběhem.

Na konci hodiny jsme zpívali písničku I can say goodbye.

S dětmi jsme se rozloučili samolepkami.

2. TÝDEN 

Tento týden jsme pokročili do lekce 2 a 3 Unitu 4. K těmto kapitolám se váže další příběh. Tentokrát je o Slonici a její rodině. Nejprve jsme si příběh poslechli celý rychle a potom s pouzami, aby měly děti možnost doplnit, co se Slonice chystá říct. Text je velice podobný písničce, kterou jsme se naučili minulý týden, takže větičky (např. this is my mummy) znaly.

Dále děti kreslily vlastní rodinu. 

Ve čtvrtek jsme se věnovali pracovnímu sešitu, kde měly děti za úkol obtáhnout obrázek, na kterém je Babička Slonice. Potom jsme zpívali naši písničku This is my mummy.
 

1. týden 

První hodinu po prázdninách jsme se věnovali pouze opakování. Děti byly skvělé, protože si pamatovaly vše, co jsme se za předchozí půlrok naučili.


Črteční hodinu jsme začali probírat nový unit - Unit 4. K němu samozřejmě patří nová slovíčka, a to mummy, daddy, brother, sister, grandma, rabbit a frog. Naučili jsme se i novou písničku (viz níže).

Text písničky This is my mummy

This is my mummy,
This is my daddy,
This is my grandma,

And this is my dog.

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this - my brother's frog.

I love my mummy,

I love my daddy,
I love my grandma,

And I love my dog,

This is my brother,
This is my sister,
This is her rabbit,

And this my brother's frog.

 

Dále jsme se také bavili o domácích mazlíčcích a pracovali se sešitem.

Na konci hodiny dostaly děti, již tradičně, samolepky za odměnu.

prosinec

POZVÁNKA NA UKÁZKOVOU HODINU SPOJENÁ S PŘÁNÍM VESELÝCH VÁNOC 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na hodinu angličtiny našeho ELF programu v MŠ Na Vrcholu/ MŠ Buková, která se bude konat v úterý 16.prosince 2014 v době, kdy má vaše dítě hodinu angličtiny (MŠ Na Vrcholu skupina 1 -12:30-13:15, skupina 2 - 13:25-14:10, MŠ Buková 14:30-15:15). Nabízíme vám tak možnost podívat se, jak hodina probíhá a jak se vaše děti učí. Budeme mít také pro vás i vaše děti připraveno malé občerstvení.

Moc se těšíme na společné setkání!

S pozdravem,

vyučující Ryan O'Donnell a Hana Bergerová
a ředitelka programu Deanna Barešová


3. týden

Poslední prosincová lekce, která byla zároveň i úplně poslední v tomto roce, proběhla ve vánočním duchu. Hodina byla otevřená pro rodiče, takže se mnozí z vás přišli na své ratolesti podívat. Snažili jsme se předvést vše, co se děti za celý půlrok naučily. Zpívali jsme všechny písničky, hráli jsme hry se slovy a samozřejmě jsme si také popřáli Merry Christmas.

Miss Deanna nás na konec hodiny pohostila malým občerstvením - vánočním cukrovím a ovocným džusem. 

Doufáme, že se hodila všem líbila a moc se těšíme na další, společně strávený půlrok.   
 

2. TÝDEN

Tento týden jsme se věnovali opakování všeho, co jsem se za celý půl rok naučili. Zpívali jsme písničky ze všech minulých lekcí a také jsme se naučili jednu novou - Merry Christmas (Veselé Vánoce). Poté jsme si i my s dětmi popřáli v koužku Merry Christmas. 

Mimo vánočně laděných aktivit, jsme hrali hry na zopakování slovíček. Kartičky se slovíčky jsme rozmístili po celé místnosti a děti měly za úkol nám je postupně nosit. Na všechny jsme byli moc pyšní, jelikož se téměř nestalo, že by se spletly.   

Děti jsme na konci hodiny odměnili vánočními samolepkami.
 

1. TÝDEN

První prosincový týden jsme se věnovali opakování Unitu 3. Dále jsme začali probírat, jak se řeknou různé tvary. Nová slovíčka, která se děti naučily, jsou čtverec, kosočtverec, kruh, trojúhelník, hvězda a srdce. 

Hráli jsme již dobře známou hru s čísly a slovíčky - Karty jsou umístěny pod sebou. Děti nebo Ryan hodí kostkou a jejich úkolem je pojmenovat slovíčko, které je k určitému číslu přiřazeno. Tuto hru jsme hráli se slovíčky z Unitu 3 i se slovy novými.

Pro procvičení tvarů jsme hráli novou hru. Každé dítě mělo přiřazený tvar. Když Ryan řekl ten jejich, jejich úkolem bylo se postavit. Když všechny děti stály, vyměnily si místa a hráli jsme znovu. Na konci hry, si děti nechaly ty obrázky, u kterých právě byly, a tvary si vybarvily. Tím jsme si vytvořili pomůcku pro procvičování tvarů i barviček. 

Na závěr hodiny jsme je odměnili samolepkami.  

listopad

4. týden

Poslední listopadový týden se nám podařilo dokončit Unit 3. Opět jsme opakovali slovíčka k této lekci. S dětmi jsme hráli novou hru. Na síť, která nám slouží jako tabule, jsme zavěsili přeházené číslice od 1 do 6. Děti dostaly za úkol je srovnat. To zvládly bez větších problémů. Pod číslice jsme umístili obrázky se slovíčky k Unitu 3. Děti jsme rozdělili do dvou skupin. Ryan vždy hodil kostkou a číslo, které padlo určilo obrázek, který měly děti pojmenovat. Tím si děti procvičily čísla, slovíčka i pohotovost. Hra je moc bavila.

Dále jsme se věnovali pracovnímu sešitu, konkrétně úkolům z lekce 4 a 5. V lekci 4 děti pomohly najít Kočičce, Pejskovi a Opičce správnou cestu k Hrošici Hippo. V lekci 5 si děti vytvořily vlastní knížečky s příběhem z lekce 2, které si následně vzaly s sebou domů. 

Na konci hodiny děty dostaly velké samolepky, protože úspěšně dokončily třetí unit. 

3. TÝDEN

Tento týden jsme se v Unitu 3 posunuli k lekci 2 a 3. Slovní zásoba je stále zaměřena na dům a jeho okolí. Slovíčka jsme dětem připomněli pomocí her a písničky Our little house. Kromě nových slovíček jsme se také v krátkosti věnovali slovíčkům z předcházejících Unitů. Děti nás velice mile překvapily, protože si je všechny dobře pamatovaly.

K lekci 2 patří nový příběh, kde hrošice Hippo a její přátelé představují své domečky. S dětmi jsme si příběh několikrát poslechli. Ve čtvrtek ho už dokonce byly schopné zahrát samy.

Úkol v pracovním sešitu je propojen s příběhem z lekce 2. Z toho děti věděly, jaké dveře patří ke kterému domečku. V pracovním sešitě všechny dveře chyběly. Úkolem dětí bylo propojit dveře správné barvy s domečky, ke kterým skutečně patří. 

Kromě těchto aktivit si děti také nakreslily jejich vlastní domečky, které jsme následně vystavily ve třídě. 

Na konci lekce jsme děti odměnili samolepkami. 

2. TÝDEN

V tomto týdnu jsme se v učebnici posunuli k Unitu 3. To samozřejmě znamená, že jsme se začali učit nová slovíčka. Unit 3 je zaměřen na slovní zásobu týkající se domu a jeho okolí. Děti se naučily, co znamenájí slovíčka house, roof, windows, door, fence, tree a butterfly. Pro snadnější zapamatování jsme hráli hry a pracovali s naším sešitem. 

Děti dostaly stránku z pracovního sešitu, kde byl nakreslený domeček, kterému ale chyběla střecha, dveře i okna. Děti své domečky opravily tak, že tam chybějící části vlepily.

K novému Unitu patří nová písnička. Tato nese název Our little house (text viz níže).


TEXT PÍSNIČKY OUR LITTLE HOUSE  

Our little house has a roof,

Our little house has a door,

Our little house has windows,

1, 2, 3, 4.
 

Tento týden nás také navštívila Miss Deanna, která nás běhel lekcí fotografovala a natáčela. Fotografie i videa jsou již vloženy zde na naších stánkách. Pokud byste měli zájem se na ně podívat, naleznete je v sekci ELF - Fotografie 2014/2015, a videa pod hlavičkou Ukázky z výuky.

 

1.TÝDEN

Po prázdninách jsme se opět věnovali Unitu 2. Opakovali jsme vše, co jsme se do té doby naučili - zpívali jsme naše písničky, opakovali jsme si slovíčka a převyprávěli příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích. Samozřejmě také nemohly chybět hry, které si děti moc užily.

Dále jsme se také věnovali našemu pracovnímu sešitu. Děti si vytvořily vlastní knížku s příběhem, kterou si po hodině mohly odnést domů.

Na rozloučenou děti dostaly samolepky s obrázky.  

ŘÍjen

3. týden

V posledním týdnu před prázdninami jsme probrali lekce 3 a 4. Opět jsme opakovali slovíčka z Unitu 2 - eyes, nose, mouth a face. Dále také barvičky, počítání a nálady. Děti už umí velice dobře rozpoznat, na co se je ptáme a podle toho odpovídat. 

Hráli jsme spoustu her, které si děti moc užily. Jejich nejoblíbenější byla, když měly tancovat a ve chvíli, kdy se zastavila hudba, ony musely "zamrznout" v pozici, v které právě byly a usmát se co nejširším úsměvem. 

Příběh o hrošici Hippo a jejích přátelích už děti dobře znaly, proto dostaly malé loutky a odehrály ho samy. 

Dále jsme se také věnovali pracovnímu sešitu. Hrošice Hippo a její přátelé ztratili své úsměvy, proto jim je děti pomohly najít. Tužkou propojily úsměv s odpovídajícím zvířátkem. Aktivita, které jsme se věnovali následující hodinu, byla zakroužkování a vybarvení měsíce z "hrošího" příběhu. 

Na závěr jsme si zazpívali naše dvě písničky - How do you make a face? a I can say hello!
 

2. TÝDEN

Druhý říjnový týden jsme se začali probírat Unit 2. Děti byly nadšené, protože se naučily nová slovíčka - eyes, nose, mouth, face, moon, hair a ears. Kromě již velice dobře známé písničky I can say hello, jsme také zpívali písničku novou - How do you make a face? (text viz níže). Kromě her na osvojení si nových slovíček, jsme také využili pracovní sešit. Na obličej bez očí, nosu a pusy děti nalepily samolepky a doplnily tak jeho chybějící části. 

Dále jsme se tento týden naučili nový příběh o hrošici Hippo a jejích kamarádech. Pohádku jsme přehráli dvakrát. Poprvé děti pouze poslouchaly a snažily se zachytit děj příběhu, podruhé měly za úkol vykřiknout slovíčko "moon" (měsíc) pokaždé, když ho uslyšely. Začaly se tím učit rozčlěňovat slyšený text, což je základem pro porozumění cizímu jazyku. 

Ve čtvrtek měly děti za úkol nakreslit obličej příšerky. To je moc bavilo, protože mohly plně využít jejich kreativitu. Vznikly tak krásné obrázky, na kterých jsme potom trénovali čísla - počítali jsme, kolik mají monstra očí, uší, nosů apod., barvičky - ptali jsme se dětí, jakou barvu májí vlasy, oči, ústa příšerky, a samozřejmě jsme také trénovali slovní zásobu k Unitu 2.

Text písničky How do you make a face:


How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
A face is round,
It has a nose,
And has two eyes to see,
And has two eyes to see.

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
It has a mouth,
To smile at you,
And smile back at me,
And smile back at me.

 

1.TÝDEN

S dětmi jsme se přivítali písničkou I can say hello. Dále jsme se všech zeptali, jak se mají a oni odpovídali slovíčky, které již dobře znají z předchozích lekcí. Většina se už ani nemusela dívat na pomocné smajlíky. 

Dále nás přišla navštívit hrošice Hippo, která cestou k nám poztrácela všechny své školní potřeby. Děti jí je velice rády pomohly najít. Hra samozřejmě sloužila k zopakování již známých slovíček.

Poté jsme hráli další dvě hry. Tentokrát se zaměřením na zopakování čísel a učení barev. Ty byly pro někoho nové, ale někdo je už dobře znal.

Příběh o hrošici Hippo a zapomenutých pastelkách už děti velice dobře znaly, a proto ho mohly hrát samy. 

Na konci hodiny děti dostaly samolepky, které si přilepily na jejich jmenovky.  

Tímto týdnem jsme ukončili Unit 1.    
 

ZÁŘÍINFORMAČNÍ SCHŮZKA

Informační schůzka pro všechny rodiče se bude konat v úterý 9. září od 16:00 v MŠ Na Vrcholu, Na Vrcholu 1a/1955, 13000 Praha 3 (v ložnici třídy C - cesta k místu konání bude vyznačena).

Lektorka může být přítomna pouze na jednom semináři, a tak bych velice ocenila, kdyby rodiče dětí navštěvujících MŠ Buková mohli přijít do MŠ Na Vrcholu a schůzky se zúčastnit. Velice vám děkuji za pochopení.

Informace pro rodiče, kteří nemohli přijít na úterní seminář. Předkládáme ukázku prezentace ze semináře Mgr. Jany Čadové z Cambridge University Press a také článek s nápady pro rodiče, jak se učit s dětmi anglicky. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří se přišli seznámit s novými lektory. Těšíme se na další spolupráci s Vámi i Vašimi dětmi.
 3. TÝDEN

Tento týden jsme se opět věnovali opakování slovíček a frází z Lekce 2. Děti znovu poslouchaly příběh o hrošici Hippo a jejich přátelích. Nejprve z CD, potom jim ho Ryan předčítal. Schválně vynechával slovíčka, která žáčci následně doplňovali. 


Dále jsme hráli "hýbací" hru. Čtyři děti stáli v rozích místnosti a drželi obrázky tužky (pencil), voskovky (crayon), knížky (book) a pera (pen). Ostatní postupně vybíhali k obrázkům podle toho, jaké slovíčko jim Ryan určil.

Na procvičení počítání jsme použili pracovní sešit. S číslem šest jsme spojili kolečko, ve kterém jsme společně našli šest předmětů (šest voskovek).

Na konci hodiny jsme dětem rozdali samolepky za to, že hezky pracovaly. 
 

2. TÝDEN

Na začátku naší lekce jsme převážně opakovali slovíčka z minulého týdne. Ryan se všech dětí ptal, jak se mají, a ony odpovídaly pomocí slovíček, která znaly z poslední lekce. Jako pomůcku jsme použili obrázky se "smajlíky" vyjadřující různé emoce (happy, sad, tired apod.). Pro hlubší procvičení jsme potom s těmito obrázky hráli pexeso, které mělo u dětí velký úspěch. 

Začali jsme se věnovat nové látce v učebnici. Naučili jsme se nová slovíčka - pencil, crayon, pen a book, a trénovali jsme počítání od 1 do 10. K této lekci se váže nová písnička - Ten pencils (text viz níže). Dalé jsme také používali pracovní sešit.

Ve čtvrtek jsme s dětmi vyrobili obrázek na procvičování slovíček z Lekce 2 (pencil, crayon, pen a book). Každý vybarvil několik malých obrázků, které jsme potom společně nalepili na velkou čtvrtku. Jako odměnu za dobrou práci si děti vyslechly příběh o hrošici Hippo a jejich přátelích. 

Písnička: Ten pencils

I have ten pencils in my bag,
All standing in a row.
I count them up and put them in,
To show where they should go.
Pencil 1, pencil 2, pencil 3, pencil 4,
Pencil 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I have all of the pencils in my bag,
But I count them all over again.
 

1. TÝDEN

Nový školní rok jsme zahájili písničkou "I can say hello" (text viz níže). Děti, které naše kurzy navštěvovaly již minulý rok se hned přidaly a zpívaly s námi. Ani začátečníci ale nezůstáli pozadu. Text samozřejmě ještě nemohli znát, proto se zapojili alespoň tanečkem, který k písničce neodmyslitelně patří. Časem si slova určitě zapamatují, protože každou naši hodinu budeme zahajovat právě touto písničkou. Pro děti se to časem stane rutina, která je naladí na angličtinu a bude pro ně snadnější se soustředit a učit se nové věci. 

Po zpívání jsme pokračovali tím, že jsme představili nejel nás lektory, ale také nové anglické kamarády, kteří patří k učebnici Hippo and Friends. Jedná se o velkého plyšového hrocha - Big Hippo a jeho menší kamarády - Small Hippo, Monkey, Dog a Cat. Hrou, která je pro děti tohoto věku nejpřirozenější učící se prostředěk, si všechny postavičky rychle zapamatovaly. Po zbytek hodiny jsme nová slovíčka upevňovali a rozloučili se písničkou "I can say Goodbye" (text viz níže).

Písnička: I can say hello

I can say hello,
You can say hello.
I can say hello to you,
You can say hello to me.
Hello. Hello to you.

Písnička: I can say goodbye

I can say goodbye,
You can say goodbye.
I can say goodbye to you,
You can say goodbye to me.
Goodbye. Goodbye to you.

V úvodu čtvrteční hodiny jsme zopakovali slovíčka z minulé lekce a přidali jsme nová. Aby děti mohly vyjádřit, jak se cítí, věnovali jsme se přídavným jménům. Učili jsme se, jak se řekne unavený, veselý, smutný, rozlobený apod. Slovíčka jsme pantomimicky doprovodili, což se dětem velice líbilo. Poprvé jsme také pracovali s učebnicí. Děti si vytrhli stránku z jejich pracovního sešitu a založily si ji do jejich složky. Tu budou používat celý rok, tzn. v červnu se budou moci pochlubit, co všechno během roku dělaly a co se naučily.

Hodinu jsme opět ukončili písničkou I can say goodbye, kterou také budeme zpívat na konci každé naší lekce.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11