Archiv 2013-14 ELF

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014!

Na této webové stránce se dočtete, co děti ve školce na hodinách angličtiny dělaly a další důležité informace týkající se probíhající výuky. Najdete zde texty písniček, které s dětmi zpíváme, nová slovíčka a slovní obraty, které používáme, a které si můžete s dětmi doma procvičovat.* Čím více s dětmi budete věci opakovat a mluvit o nich, tím více a lehčeji se budou při našich společných hodinách orientovat a aktivněji zapojovat. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Obnovovat se budou každý týden. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Součástí výukových materiálů je CD, které vyučující při hodinách používají. Pokud byste si přáli mít toto CD také doma, dejte nám prosím vědět (po telefonu nebo emailem) a my pro vás CD objednáme. Cena jednoho CD je 400 Kč. Podívejte se také prosím na Hippo & Friends brožuru a slovníček, kde naleznete užitečné zdroje související s učivem obsaženým v Hippo & Friends.

ČERVEN

2.TÝDEN

Fráze k zapamatování: Can I have my book, please? I like chocolate and bananas. I like to play in the sea. I like to swim in the sea. We like to build sand castles. I like to dig into the sand. Our friends are playing at the seaside. 

New vocabulary: crab, seashell, starfish, shrimp, fish, turtle, sea cucumber, jelly fish, shark, dolphin, mussels, eel, sand, bucket, spade, sand castle, rock, tide, cliff.

Děti si domů odnesly certifikáty a také složku s pracovními listy za celý školní rok. V příštím týdnu dokončíme učebnici a i její "zbytek" dostanou domů. Přes prázdniny by bylo dobré se pravidelně angličtině věnovat a udržovat si fráze a slovíčka, poslouchat anglické písničky a pokud děti sledují dětské kanály jak je Jim Jam, Minimax aj. v televizi, přepínejte jim programy do původního znění. Velmi jim to pomůže.

1. TÝDEN

UNIT 9 - The sea is blue. Máme před sebou poslední měsíc školního roku a také poslední lekci 9. z učebnice Hippo and Friends. Nová písnička - A NEW SONG:

The sea is blue and the sky is too,

The sand is yellow like the sun.

We on the sand and we play in the sea, 

The seaside is happy and fun.

Nová slovní zásoba a slovní obraty: sand, bucket, spade, boat, sail, rock, fish, crab, octopus, sea grass, hot, cold, warm, ice  cold, ice cream, fun, seaside, sky. Can I have my book, please. Thank you. Can I open the window, please. Can you close the door, please? 

KVĚTEN

4. TÝDEN

Opakujeme si fráze nakupování, barvy, počítání, ovoce a zelenina. Děti se naučily novou písničku: Good Morning - Dobré ráno.

A NEW SONG

Good Morning, Good Morning!

Good Afternoon.

Nice to Meet You. Nice to Meet You too.

Good Evening. Good Evening.

Good Night ... Good Night.

Good Bye, Good Bye.

See you!

3.TÝDEN

Hrajeme si na prodávání. Děti nakupují vystříhané obrázky ovoce a zeleniny. Musí se rozhodnout co a v jakém počtu koupí. Ve dvojicích chodí "na trh" a nakupují, tak jak se naučily v příběhu Hippo and friends z učebnice. Otázky a odpovědi probíhají výhradně v angličtině. Některé děti rozumí velmi dobře a pamatují si slovíčka, některé si je musí ještě upevnit. Procvičujte s nimi doma slovní zásobu.

2. TÝDEN

Děti opakují slovíčka ovoce a zelenina. Malují různé druhy ovoce nebo zeleniny, které mají rády a musí si anglicky požádat o barevné fixy, kterými malují a dokázat rozlišit mezi anglickým fruit a vegetable. Poté své obrázky popisují: There is an apple. My favourite fruit is banana. 

1.TÝDEN

Nové slovní obraty: Can I have my book, please? Can I have a red marker, please? Can I have a purple colour, please? Can I go to the bathroom, please? Can I have some water, please? Can I have a tissue, please?

 

DUBEN

4.TÝDEN

Nové slovní obraty: Let`s go to the market. Let`s buy some fruit/vegetables. My favourite fruit are apples and bananas. I want some carrots and potatoes. I want to buy two oranges and five pears. Here you are. Thank you. You are welcome. 

3.TÝDEN

Nová slovíčka - Vocabulary: Fruit and vegetables - ovoce a zelenina. Apple, orange, pear, banana, mango, lemon, tangerine, mandarine, kiwi, watermelon, rasberry, strawberry, blueberry, salmonberry, cranberry, grape, plum, cherry. Brocolli, carrot, tomato, potato, green pea, bean, lettuce, cauliflower, chives, onion, garlic, pepper, reddish, pumpkin, cucumber, zuchiini. 

2.TÝDEN

Unit 8/ BANANAS!

Po velikonočních svátcích jsme se dopracovali k 8. lekci naší učebnice. Děti se naučí nová slovíčka a aktivity: zdokonalí se v počítání, tvoření otázky a dokáží se vyjádřit slovesem WANT/chtít. 

Nová písnička: Apple, orange, banana and pear,

                     Apple, orange, banana and pear.

                     One apple, two oranges, three pears,

                     One apple, two oranges and lots and lots 

                     And lots of bananas!

Nové slovní obraty: I want an apple and two bananas. Let`s buy some oranges. I want to buy two pears and lots of apples. I like bananas. This pear is green and yellow. That apple is red and green. Nová slovíčka: strawberries, plums, grapes, cherry/cherries, polka dots, spots, count, buy, give, get, go, want. 

1.TÝDEN

Fráze, které děti umí:

What are you wearing today? Děti umí popsat, co mají na sobě. I am wearing striped tights and purple skirt. I am wearing a pink T-shirt. I am wearing red shoes. Otázky: What is Julie wearing? Who is wearing a white blouse? Who is wearing flower earings today? Who is wearing a bracelet? What is on your shirt? What colour are your pants? What colour is your sweatshirt? What colour are your slippers? Odpovědi: Julie is wearing a grey T-shirt and spotted leggins. Natalie is wearing a white blouse today. Daniela is wearing flower earings. Nobody is wering a bracelet. I have got a tiger on my shirt. My pants are dark blue. My sweatshirt is black and orange. My slippers are yellow. Děti už velmi dobře znají všechny barvy, umí pojmenovat oblečení a dokáží popsat co mají na sobě: striped long sleeve shirt, hooded sweatshirt, pink tank, flower dress, dark jeans, black pants, purple sweater, white socks, dark green slippers.

Weather Opakujeme počasí a učíme se nová slovíčka: It is a little foggy outside. It is very windy. It is snowing. It is hot and sunny today. I like the weather when it is raining. I like the weather when it is cold and snowing. Seasons - roční období: spring, summer, autumn, winter. Děti se učí roční období a počasí a jevy v přírodě pro ně typické. Vocabulary: spring flower, bird`s nest, warm, sunglasses, beach, seaside, hot, falling leaves, colour leaves, wind, rain, fog, mist, frost, cold, snowing, snowballs, snowman.

EASTER - velikonoce. Happy Easter.

Song:

Happy Easter Little Bunny Hops,

Happy Easter Little Bunny Hops, Bunny Hops, Little Bunny Hops,

Happy Easter Every One.

Nová slovíčka: bunny, rabbit, egg, painted egg, Easter song. 

Odkaz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7onTP9nEjcQ

 

 

BŘEZEN

4. TÝDEN

My friend - This is Adam. He is five years old. How are you? I am fine, thank you. Are you hunngry. Yes, I am. I am hungry. What would you like to eat? I would like some pizza. I am thirsty. What would you like to drink? I would like some juice. I like pizza and orange juice. Tento týden opakujeme slovíčka a písničky všech lekcí. Pokud máte doma CD k učebnici, pouštějte jej dětem, když si doma hrají. Dětem by se také mohly líbit ukázky animovaných filmů Silly Symphony na Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Olo923T2HQ4 

3.TÝDEN

UNIT 7 Wild animals - pokračujeme v povídání si o zvířátkách, děti si do své desky vybírají samolepky svého oblíbeného zvířátka. Vocabulary - nová slovíčka a slovní obraty: I want to have a crododile. My favourite animal is a horse. I have got a pet. It is a dog. It is a cat. It has got four legs and white fur. I like my pet a lot. This is my rabbit and this is my sister`s dog. Its name is Harry. I like Harry a lot. 

2.Týden

Minulý týden si děti odnesly domů příběh Unit 6 - Spring colours. V tomto týdnu začínáme další lekcí v učebnici - Unit 7 - Wild animals

Nová písnička:

The tortoise walks slowly, slowly, slowly.

The tortoise walks slowly, but I walk fast.

Vocabulary - nová slovíčka: tortoise, lion, crocodile, elephant, tail, paw, paws, shell, neck, trunk, foot, feet, leg, legs, scales, slow, fast, move. 

Děti se též učí další novou písničku - The Hokey Pokey

Zde je link na jednu z verzí na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8Qmr_6kMbts

Pokud máte možnost, pusťte ji prosím, Vašim dětem doma. Děkujeme.smiley

1.TÝDEN

Neustále se učíme nová slovíčka, aby děti měly možnost více mluvit a komunikovat v našich hodinách angličtiny. Bylo by dobré, aby si i doma slovní zásobu opakovaly a zkoušely pojmenovávat a popisovat známé věci a tím si slovní zásobu upevňovaly. Gramatiku se dítě postupně naučí užívat nápodobou mluvního vzoru, tím že po nás opakují. Určitě se jim nijak nesnažte gramatiku vysvětlovat nebo jim předávat gramatické poučky, neboť je neznají ani v češtině. Nejdůležitější aspekt výuky v tomto stádiu je opakování. Na hodinách se nová slovíčka učíme na třikrát. Věci (obrázky) dětem ukazujeme a pojmenujeme. Pak je děti opakují a s každým slovíčkem mají spojený nějaký motorický pohyb rukou, nohou, tělem nebo jej mají spojený s nějakým pocitem, vyjádřeným prožitkem nebo grimasou. Dále používáme nahrávky, kde děti poslouchají příběhy a "vytahují" z nich slovíčka a fráze, které jim znějí povědomě. Nakonec dostávají otázky, kde děti nová slovíčka používají (odpovídají na vhodně formulované otázky). V nejposlednější řadě bych zmínila důležitost výslovnosti, kdy děti napodobují jednotlivé hlásky, celá slova i krátké věty. Důraz klademe na anglické hlásky. Procvičujeme hybnost jazyka a rtů např. důležité u slov s výskytem TH .... děti znají slovíčka this, that, three. Pozor na tree x three apod. V tomto případě je velmi důležité odezírání. Děti jsou velmi šikovné a mnohým z nich jde výslovnost těchto hlásek velmi dobře. Důležitá je domácí příprava a opakování, které se by se ani u dětí předškolního věku nemělo podceňovat. Děti při výuce v hodinách vynakládají mnoho energie, času a úsilí se naučit něco nového a s Vaší pomocí mohou sklízet ovoce své píle. Děkujeme za snahu a spolupráci. smiley

 

ÚNOR

4. Týden

Děti jsou čím dál tím více schopny a anglickými slovíčky vybaveny :) smiley, aby dokázaly popsat co mají na sobě, jak se cítí a co rády dělají, anebo co dobrého by si daly k jídlu nebo pití. Vocabulary - slovíčka: buttons, zipper, dress, skirt, shirt, T-shirt, tights, leggins, jeans, sweater, pants, trousers, blouse, socks, scarf, gloves, hat, cap, jacket, coat, boots, shoes, wellies, umbrella, raincoat, snowpants, earings, bracelet, ring, necklace. I am hungry. I am thirsty. I am tired. I am sleepy. I am happy. I am good. She is happy. He is angry. I am cold. He is hot. Are you OK? I am sick. I would like some apple pie. I would like some orange juice. She would like some poppyseed cake. I would like some pizza and fries. 

3. Týden

Jarní prázdniny - Spring Break

2.TÝDEN

V tomto týdnu mluvíme o blížícím se jaru, o barvách, květinách, zvířátkách, počasí, oblečení atd.

Nově se děti učí rozlišovat osobu ve středním rodě čísla jednotného tj. on, ona, to - HE, SHE, IT. Where is Julie? Here she is. Where is Max? Here he is. Colour by numbers. Děti vybarvují obrázky, kde jsou jednotlivé barvy určené čísly. 

Příští týden jsou na školách prázdniny, proto ani ELF classes nebudou. Je důležité, aby si děti po celý týden opakovaly a doma si s Vámi povídaly o tom, co umí a udržovaly si slovní zásobu. Těšíme se na viděnou 25.2.

1. TÝDEN

Unit 6 Spring colours

A new song - nová písnička k zapamatování:

Spring colours

I am a red flower, I am a blue flower,

I am a yellow, you know me too.

I am an orange flower, I am a purple flower,

We all have green leaves, colours for you!

Posloucháme příběh, kde si naši přátelé Dog, Cat, Hippo a Monkey hrají na zahradě. pomáhá jim Sloník, který zaleje zahradu a všude kolem vyrostou barevné květiny. Děti popisují obrázek a měly by být schopné reagovat na otázky: How many birds, flowers, animals, butterflies, bushes, balls, clouds, trees, ducks, sheep, goats, friends, elephants, ...?? What colour is the flower, the sun, the grass, etc. What are you wearing today? .... black pants, yellow skirt, striped socks, pink tights, red T-shirt, purple slippers, brown sweater, warm sweatshirt, blue jeans, orange cap, purple dress, white shirt, silver necklace, new earings, colourful bracelet, green shorts.

LEDEN

4. TÝDEN

Hodně dětí bylo v tomto týdnu nemocných. Opakovaly jsme UNIT 5 a děti si domů odnesly další příběh o "Hippo and friends" a o tom jaké mají rádi počasí, co mají na sobě a co v jakém počasí rádi dělají. Děti jsou schopné podle obrázku převyprávět pár vět: There is Hippo. She likes the weather when it is raining. Hippo is wearing blue wellies and pink pants. Hippo likes puddles. She likes wet weather. Hippo jumps in the water. She is very happy. Stejně tak si s nimi povídejte o ostatních zvířátkách: Monkey, Dog, Cat.

3.TÝDEN

Pomalu se dostáváme ke konci 1. pololetí a děti jsou ve stádiu, kdy samy rozumí základním příkazům, otázkám, umí reagovat a odpovídat nebo se po upozornění na chybu dokáží opravit. Rozumí otázkám typu: Jak se máš? Byl jsi nemocný? Jsi veselý? Co jsi měl dobrého k obědu? Jsi unavený? Co je to za barvu? Kolik je ti let? Máš bratra nebo sestru? Také umí hrát několik her a zpívají několik písniček.

2.TÝDEN

V tomto týdnu se věnujeme nácviku výslovnosti a rozeznávání rozdílů ve slovech: head vs hat, sun vs sunny, mouth vs mouse, this and that, I had a hat, I had a cat. Nová slovíčka: pocket, pockets, count, write, draw, colour, use, put, match, line, pattern, clap, sing, make, new, old, bee, carrot, apple, orange, tail, ball, dress, skirt, picture. Děti by si měly opakovat slovíčka nové písničky o sluníčku. Je velmi rychlá a je třeba si zautomatizovat všechna slova: sun, hot, a lot, have, hat, that. Děkujeme.

1.TÝDEN

V prvním lednovém týdnu jsme s dětmi pokračovaly v práci s učebnicí. Několik týdnů teď budeme dělat další lekci UNIT 5, která je tématicky zaměřená na počasí The weather. Vocabulary - nová slovíčka: scarf, gloves, hat, coat, wellies, slippers, socks, jacket, shirt, pants, shoes, T-shirt, jumper, sweater, snowsuit, ski, sledge, skates, snowboard, snowman, snowball, kite, jump, stand, sleep, drink, eat, walk, come, go, stop.

NEW SONG: nová písnička

The sun, sun, sun is hot, hot, hot.

I like the sun a lot, lot, lot.

I have, have, have a hat, hat, hat.

For the sun, sun, sun like that, that, that. 

 

Prosinec

 

 

 

 

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na hodinu angličtiny našeho programu ELF v MŠ Na Vrcholu (od 12:30 do 13:15 hodin) / v MŠ Buková (od 13:35 do 14:20 hodin) a to v úterý 10.prosince 2013 . Nabízíme vám tak možnost podívat se, jak hodina probíhá a jak se vaše děti učí.

Moc se těšíme na společné setkání!

S pozdravem,
vyučující Ewelina Chiu, Iva Kvašňáková

a ředitelka programu Deanna Barešová

3.Týden

V posledním týdnu letošního roku jsme dokončily Unit 4. Děti si domů vzaly další příběh, který si s nimi můžete doma převyprávět. Zazpívaly jsme si novou koledu a vyrobily vánoční ozdobu na stromeček. Slovní zásoba: Christmas tree, Christmas ornaments, Christmas star, presents, gifts, holidays, New Year, Merry Christmas, Happy New Year. 

 

2.Týden

V tomto týdnu proběhla otevřená hodina pro rodiče. Děkujeme všem, kteří přišli a měli možnost se podívat, jak naše hodiny probíhají. Téměř jsem dokončily 4. lekci o rodině a povídali si o ní. Kdo má kolik sourozenců, babiček a dědečků a kolik je komu let. Také jsem se bavily a cvičily slovní zásobu o tom, kdo a jaká má doma zvířátka. 

1.Týden

Písnička: Song

Family

This is my mummy,

This is my daddy,

This is my grandma,

And this is my dog.

This is my brother,

This is my sister,

This is her rabbit,

And this - my brother`s frog.

I love my mummy,

I love my daddy,

I love my grandma,

AndI love my dog.

This is my brother,

This is my sister,

This is her rabbit,

And this - my brother`s frog.

V tomto týdnu se věnujeme 4. lekci z učebnice, kterou si děti velmi oblíbily a rády s ní pracují. Písnička Family je velmi jednoduchá a melodická a můžete si ji s dětmi zpívat společně doma. V pracovních listech děti rozlišují různé členy rodiny, přiřazují číslovky k obrázkům a rozlišují barvy dle poslechového cvičení.

 

Listopad

4. Týden

V posledním litopadovém týdnu jsme si začali povídat o vánocích. Děti si připravily z papíru rolničku a učí se refrén z koledy Rolničky, rolničky. Mimo vánoční tématiku se neustále vracíme a procvičujeme věci z týdnů předchozích: počasí, barvy, části těla, počítání a naše společné písničky. Též jsme pracovali s učebnicí, která děti velmi baví. Tentokrát poslouchaly vyprávění My Little House a sledovaly příběh v připraveném dvojlistu, který si donesly domů. Doma s ním určitě pracujte. Nová slovíčka a fráze: path, walk, jingle, bell, horse, sleigh, fun. I am good. I am sick. I am hungry. I was hungry. I am sleepy. I am tired. I was sick. Merry Christmas. I need help. Help, please. 

Koleda Jingle Bells 

Oh, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

3. TÝDEN

Ve 3. týdnu pokračujeme příběhem "O domečku". Děti poslouchají příběh z CD a dle poslechu určují, kdo bydlí v jakém domečku. Rozpoznávají v textu blue door, red door, yellow door. Rozeznávají domečky: with a bird on the roof, with a fence, bunnies in the garden, sheep in the garden, goats in the garden, bush in the garden, orange tree in the garden, trees in the garden. Děti rozeznávají pokyny: Use the stickers. Trace. Draw a line to match. Look and follow. Písničku Our Little House mají děti velmi rády a všichni ji už umí. Velmi jim pomáhá koordinace pohybu a slova, kdy si s každým pohybem spojí určité slovíčko. Můžete s nimi opakovat doma: house, roof, door, window, windows, garden, tree, bush, flower, flowers, grass, butterfly, bird, sun, moon, cloud, sky, animals, sheep, goat, cow, duck, bunny, rabbit, apple, orange, banana. Opakujte s dětmi barvy a číslovky 1 až 10. Všechny děti je již umí, ale je třeba znalosti upevňovat a zautomatizovat. Děkuji.

2. Týden

V tomto týdnu jsme se v učebnici posunuly do Unit 3, lekce třetí, která se jmenuje OUR LITTLE HOUSE. Slovíčka: house, roof, window/windows, door, garden, floor, flowers, fence, tree, animals, bird.

Song/Písnička Our little house

Our little house has a roof,

Our little house has a door,

Our little house has windows,

1, 2, 3, 4.

1. TÝDEN

V tomto týdnu jsme se věnovaly opakování počasí a slovní zásoby týkající se podzimního anglosaského svátku Halloween. Slovíčka: Sunny. Snowy. Rainy. Windy. Cloudy. Cold. Hot. Spring. Summer. Autumn.Winter. Pumpkin. Monster. Scary. Face. Eyes. Mouth. Nose. Písničku na uvítanou - Hello Song i na rozloučenou Goodbye Song již velmi přesvědčivě zpívají všechny děti. 

ŘÍJEN

3. Týden

S dětmi opakujeme vše, co doposud na hodinách slyšely. Počasí, barvy, čísla. Samy dokáží odpovědět na otázky: How are you? How old are you? What colour is this? Who is this? etc. Rády pracují s učebnicí, kde plní jednoduché úkoly: spojují symboly a čísla, nebo na chybějící místa vlepují správné nálepky. Nová písnička tento týden se jmenuje A FACE. Nová slovíčka k zapamatování: head, nose, eyes, ears, hair, shoulders, tummy, knees, elbows, toes, legs, hands, fingers.

Písnička: A face

How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
A face is round,
It has a nose,
And has two eyes to see,
And has two eyes to see.
How do you make a face?
How do you make a face?
Come and try with me.
Come and try with me.
It has a mouth,
To smile at you,
And smile back at me,
And smile back at me.

2. TÝDEN

Procvičujeme počítání do deseti: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Dále děti dokáží najít kamaráda, který má na svém oblečení: pink hearts, blue cars, yellow stars, red socks, white shirt, green leave, etc. Důležitá slovíčka pro práci s učebnicí: pencil, pen, bag, book, crayon, face, round, nose, eyes, mouth, smile, see, try, come, make, draw, stickers.

Písnička: Ten Pencils

I have ten pencils in my bag,
All standing in a row.
I count them up and put them in,
To show where they should go.
Pencil 1, pencil 2, pencil 3, pencil 4,
Pencil 5, 6, 7, 8, 9, 10.
I have all of the pencils in my bag,
But I count them all over again.

1. TÝDEN

V prvním týdnu měsíce října jsme se učily s dětmi o počasí. Děti pomocí pohybu a přiložených obrázků dokáží pojmenovat několik druhů počasí. Sunny. Rainy. Cloudy. Snowy. Hot. Cold. Foggy. Dále si děti procvičovaly a opakovaly barvy: red, orange, blue, green, yellow, white, pink, purple, black, brown.

 

ZÁŘÍ

V zářijových týdnech jsme se s dětmi seznamovaly a naučily je základní pokyny a pozdravy a dvě nové písničky, které opakujeme při každé hodině.  Děti se též seznámily s našimi milými kamarády z učebnice Hippo and Friends. Jsou to Big Hippo, Small Hippo, Monkey, Dog a Cat. I s učebnicí se všichni naučili dobře pracovat. Do svého portfolia si zakládají stránky, které si z učebnice vytrhávají a následně s nimi pracují. Stránky s příběhem si děti donesly domů.

Písnička: I can say hello

I can say hello,
You can say hello.
I can say hello to you,
You can say hello to me.
Hello. Hello to you.

Písnička: I can say goodbye

I can say goodbye,
You can say goodbye.
I can say goodbye to you,
You can say goodbye to me.
Goodbye. Goodbye to you.

Pokyny: Say hello. Make a circle. Stand in the line. Stand up. Sit down. Show me. Thank you. How are you? I am fine (good, bad, ok, happy, sad). What is your name? My name is … How old are you? I am four (five). Raise your hand. Open your book. Can I have your paper? Put it inside, please.

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11