Archiv 2013-14 EATS

ČERVEN

Slavnostní předávání šeků našim charitativním partnerům dne 16.června 2014

Podívejte se video z této události

4. 6.: článek o charitativní akci

Na webových stránkách Budu Pomáhat věnující se neziskových organizacím a charitě, vyšel velmi pěkný článek o letošní Charitativní akci, přečíst si jej můžete zde.

3. 6.: veletrh knih

Stejně jako v minulosti budeme v naší základní škole pořádat veletrh knih a to v pondělí 16. června od 14:00 do 17:30. Pokud byste měli zájem zakoupit nějaké knížky pro své děti na léto, určitě se zastavte!

 

1. 6. : rozvrh hodin 2014/2015

Rozvrh na další školní rok naleznete zde.

Výuka začíná 15. září 2014.

KVĚTEN

29. 5.

Charititatvní akce je úspěšně za námi!

V úterý 29. 5. vyvrcholil celoroční charitativní projekt připravovaný programem EATS při ZŠ Jarov velkou Charitativní akcí, jež se konala v tělocvičně školy. Letos se konal již 4. ročník dnes už tradiční akce. Všechny děti z prgramu EATS se svědomitě připravovaly jak návštěvou svých charitativních partnerů, tak výrobou předmětů, které na charitativní akci prodávaly. Naše akce už však dávno není jen o prodeji předmětů. Návštěvník si letos mohl kromě tradiče skvělého občerstvení nechat například namalovat na ruce hennu nebo se

častnit soutěže "Hádej kolik?". Součástí akce bylo samozřejmě představení všech charitativních partnerů a zajímavá vystoupení ať už v produkci žáků Kaňky nebo našich žáků a učitelů. Veliký dík patří všem učitelům ať už českým, anglickým nebo z družiny, kteří se zapojili do organizace a konání akce, a samozřejmě všem dětem a rodičům, již přišli. Vybrali jsme úžasných 30 500,-Kč, což je náš druhý nejlepší výsledek v historii akce! Jak akce probíhala si můžete prohlédnout v naší fotogalerii zde.

Rádi bychom jmenovitě poděkovali: panu řediteli Šeblovi, panu Zemanovi, paní hospodářce Vlasákové a paní vedoucí kuchyně Hrazdilové, paní učitelce Kaňkové a paní Melkové. Děkujeme!

28. 5.

Výsledky hádankové soutěže s názvem: "Guess how many?/Hádej kolik?" na včerejší Charitativní akci jsou tu!

The White game - bílá hra (těstoviny) - správná odpověď byla: 456, vyhrávají tato čísla: 16, 18, 31, 32, 34, 38, 39, 43, 44, 47.

The Green game - zelená hra (fazole) - správná odpvověď byla: 984, vyhrávají tato čísla: 10, 39, 49, 54, 56, 64, 75, 76, 77, 79.

The Yellow game - žlutá hra (hrášek) správná odpověď byla: 461, vyhrávají tato čísla:74, 77, 78, 82, 88, 93, 94, 95, 96, 99.

Výherci nechť se dostaví zítra (ve čtvrtek 29. 5.) o velké přestávce do vestibulu školy ke dveřím tříd programu EATS. Výhercům moc gratulujeme!

1. 5.

Přijďte prosím a nakupte výrobky Vašeho dítěte nebo i jiné věci! Potřebujeme Vaši podporu! Všichni jste co nejsrdečněji zváni a vítáni!

• Přineste prosím „domácí občerstvení“ (např. sladké a slané pečivo z listového těsta, bábovku, koláče, mezinárodní kuchyni, nenoste prosím chipsy apod.)! Toto občerstvení se bude na akci prodávat a výtěžek půjde také na charitu.    Jídlo můžete přinést přímo na akci nebo ráno v den konání akce mezi 7:30 až 8:00 (Deanna nebo Jitka budou čekat ve vestibulu). V případě potřeby budeme mít k dispozici lednici. Čím více občerstvení budeme mít, tím lépe! Pokud byste si přáli donést občerstvení v jinou dobu, kontaktujte Deannu nebo Jitku a sjednejte si s nimi jiný čas.

• Pokud by chtěl někdo darovat pití či plastové kelímky, budeme moc rádi! Můžete je přinést do školy ráno v den konání akce nebo přímo na akci anebo se můžete domluvit na jiném termínu.

• Pokud by měl někdo zájem dobrovolně pomoci s prodejem občerstvení během akce, kontaktujte prosím Deannu nebo Jitku.

• Pokud má někdo z rodičů možnost a zájem zařídit vystoupení taneční/sportovní či jiné skupiny (např. aerobik, mažoretky, tanec, zpěv), jejíž členem je jeho syn/dcera, kontaktujte prosím Deannu nebo Jitku.

Děkujeme Vám!

Piknik páťáků S KOLPINGEM na Petříně

14. května podnikli žáci pátých tříd společný výlet na Petřín se svým charitativním partnerem pro tento rok - Kolpingem
Na Petřín jsme cestovali tramvají a potom lanovkou. Nahoře na Petříně jsme se setkali s maminkami a dětmi z Kolpingu. Po vydařeném pikniku jsme si zahráli fotbal, pohráli jsme si s malými dětmi a pak jsme společně navštívili bludiště. Počasí bylo trochu chladnější než bychom si přáli, ale naštěstí během návštěvy Petřína nepršelo, pouze trošku cestou zpět do školy. Všichni naži žáci se chovali slušně a celé odpoledne bylo velmi zábavné. Už se moc těšíme, až nás některé maminky s dětmi navštíví u nás ve škole u příležitosti Charitativní akce dne 27. května! Více fotografií zde.

druháci na návštěvě v Táboře u svého charitativního partnera – Kaňky

6. května cestovali žáci druhých tříd do Tábora, kde navštívili svého charitativního partnera pro tento rok – Kaňku.
Do Tábora jsme jeli vlakem a zjistili jsme, že některé děti cestují tímto dopravním prostředkem vůbec poprvé v životě – samotná cesta už pro ně tedy byla velkým dobrodružstvím! Na nádraží v Táboře nás čekala paní Hribová, zástupkyně paní ředitelky, a doprovodila nás do Kaňky. Zde se naši žáci setkali se žáky školy Kaňka, dozvěděli se něco o jejich škole a také zjistili, v čem je jejich škola podobná a v čem se liší od té naší na Jarově. Společně si pak zahráli několik her a zazpívali pár písniček. Poté jsme se vydali na nádhernou prohlídku školy a dozvěděli jsme se něco o různých metodách, které používají jako např. Arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, apod. Také jsme si prohlédli zdejší třídy a speciální pomůcky, které používají při výuce. Nyní mají naši žáci přesnější představu, pro koho přesně budou v tomto roce pomáhat vybrat peníze. Pak jsme si společně prohlédli město Tábor. Průvodkyní nám byla jedna z maminek dítěte navštěvujícího Kaňku. Prohlídka to byla úžasná a dozvěděli jsme se toho opravdu velmi mnoho o tomto překrásném městě. Myslím si, že celý výlet se velice vydařil i díky pěknému počasí, a už se moc těšíme, až nás děti i vyučující z Kaňky navštíví u nás na naší EATS Charitativní akci dne 27. května (podrobnější informace o akci se dozvíte brzy). Více fotografií zde...

SETKÁNÍ NAŠICH ČTVRŤÁKŮ s návštěvou z Dialogu

5. května se naši žáci čtvrtých tříd setkali se zástupci svého charitativního partnera pro tento rok - Dialogu. Cílem tohoto setkání bylo dozvědět se více o Halimě, studentce z Keni, kterou jsme adoptovali, a zeptat se lidí z této organizace na různé věci. Lucka, pracovnice Dialogu, několikrát Keňu navštívila a také měla možnost osobně se setkat s Halimou a předat jí dárky od našich dětí. Po úvodní prezentaci, která byla velmi zajímavá a našim žákům „otevřela oči“, měly děti možnost shlédnout několik videí o životě v Keni a také se zeptat na věci, které je zajímaly. V druhé části našeho setkání se děti naučily pár kroků afrických tanců a užily si při tom mnoho zábavy. Všichni jsme si návštěvu moc užili a byla pro nás novou a báječnou zkušeností. Nyní mají děti přesnější představu, pro koho budou v tomto roce pomáhat vybrat peníze na naší EATS Charitativní akci dne 27. května (podrobnější informace o akci se dozvíte brzy). Více fotografií zde...

PRVŇÁCI NAVŠTÍVILI DOMOV SUE RyDER

V úterý 29. 4. se mohly děti z prvních ročníků "naživo" seznámit se svým charitativním partnerem pro tento rok a to skrze návštěvu Domova Sue Ryder. Děti měly možnost zhlédnout (a současně se i zapojit) vynikající prezentaci přímo od ředitele Domova, který jim vysvětloval všechny důsledky spojené se stářím a proč jsou domovy jako Sue Ryder důležité při péči o staré lidi. Děti měly možnost se na cokoliv zeptat a součástí prezentace byly také aktivity, které měly dětem přiblížit pocity a potřeby starších a nemohoucích. Kromě toho děti naštívili klienty Domova, pro které měly připravené své rukodělné výrobky a nacvičenou písničku. Bylo očividné, že akt předávání ať už radosti v písničce nebo v malém dárečku, byl pro děti velmi příjemný, a návštěva samotná jim pomohla při utváření konkrétní představy na co a pro koho budou sbírat peníze během letošní EATS Charitativní akce, která se bude konat 27. května (detaily budou již brzy zveřejněny). Jak návštěva v Domově Sue Ryder probíhala, si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde.

Návštěva našich třeťáků u charitativního partnera Helppes

Dne 28. 4. navštívili naši třeťáci svého charitativního partnera pro tento rok a to centrum Helppes, aby se podívali, jak jsou tito jedineční pejskové cvičeni, a aby se dověděli přímo od specialistů, jak je jejich pomoc důležitá pro jejich klienty. Děti viděly demonstraci specifických povelů, které musí pes zvládnout, a také měly možnost se na cokoliv zeptat přímo psích trenérů. Mimo jiné si mohly s pejsky pohrát a odměnit je psími laskominami, jež děti přivezly. Všichni jsme byli z výletu nadšeni a byla to velmi přínosná zkušenost. Nyní mají děti mnohem jasnější představu, komu přesně a jak pomohou peníze získané na letošní EATS Charitativní akci, která se bude konat 27. května (detaily budou již brzy zveřejněny). Fotografie z návštěvy v centru Helppes si můžete prohlédnout zde.

Podívejte se na naše talentované páťáky a jejich vlastní představení v angličtině! Představení byla vytvořena jako součást projektu "Big Sister/Brother, Little Sister/Brother".

 

BŘEZEN

18. 3. 

ENGLISH DRAMA & SPORTS SUMMER CAMP

Vážení rodiče, rádi bychom Vám nabídli letní tábor s angličtinou s lektory z programu EATS.

Děti si mohou vybrat ze dvou možných programů: týden se budou moci věnovat buď divadlu, nebo sportu – obojí bude probíhat samozřejmě v angličtině. Kromě specializovaných aktivit však plánujeme i společnou zábavu, například výlet za psy Husky, zdolávání vysokých lanových překážek nebo hry v přírodě.

Kde: Jizerské hory, Janov nad Nisou, Hotel Semerink (www.hotel-semerink.cz)
Kdy: 1. turnus: 12. 7. – 19. 7. 2014
        2. turnus: 19. 7. – 26. 7. 2014

Pro koho je tábor určen: žáci ZŠ Jarov (1.- 5. třída – jakákoli jazyková úroveň)
Předpokládaná cena: 4500,- Kč (bez dopravy) 
(v ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim, zdravotník, program).

Pokud máte o náš tábor zájem, pošlete nám, prosím, do konce března předběžnou přihlášku na email v.helena@atlas.cz (Helena Pecháčková) potřebujeme vědět, jak velký je zájem, kvůli rezervaci ubytování.

Do emailu, prosím, napište jméno a věk dítěte (případně třídu), turnus (1 nebo 2), zájem (divadlo nebo sport).

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tábora, neváhejte nás kontaktovat – tel. 602 570 651 (Helena Pecháčková).

ÚNOR

26. 2. 

Vážení rodiče, připomínáme, že přípravné kurzy pro děti ke zkouškám úrovně YLE Starters/Movers se konají od pátku 28. 2. od 13.00 do 13.45 a ke zkouškám PET for Schools se konají od pondělí 3. 3. od 14.00 do 14.45. Pokud jste za kurzy ještě neuskutečnili platbu, učiňte tak ještě před začátkem kurzu, jinak se nebude moci Vaše dítě kurzu zúčastnit. Děkujeme za pochopení!


 

 

 

Přejeme všem hodně štěstí a úspěšný start do nového roku 2014!


 


22.1.2014

Důležité! Pokud si přejete, aby Vaše dítě skládalo zkoušku YLE v tomto školním roce, musíte vyplnit a odevzdat formulář do 27.ledna!

Vážení rodiče,

jak jistě víte, minulé úterý dne 14.ledna před třídními schůzkami se ve školní tělocvičně konala schůzka rodičů ohledně zkoušek CYLE (o této schůzce jsem Vás informovala emailem dne 11.prosince).

Také jste byli informováni, že žáci 3.- 5.tříd navštěvující EATS program budou mít zkoušky zdarma. Avšak aby Vaše dítě mohlo zkoušky skládat, je třeba vyplnit a odevzdat formulář. Termín pro odevzdání formulářů byl 20.ledna, avšak rozhodla jsem se jej posunout na 27.ledna. Pokud od Vás do tohoto data neobdržím vyplněný formulář, nebude moci Vaše dítě skládat v tomto školním roce zkoušku.

Těm z Vás, kteří jste mi již formulář odevzdali, bych chtěla velice poděkovat. Další informace Vám zašlu po termínu odevzdání formulářů (27.ledna).

Se srdečným pozdravem,
Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)


9.1.2014

Každé Vánoce organizujeme posílání vánočních dárečků studentům z naší partnerské charitativní organizace Kaňka o. s. a obráceně. Naše děti se vždycky moc těší na výrobu dárečků pro děti z Kaňky a samozřejmě mají velkou radost, když dorazí nadílka i od nich. Tento rok vyrobili naši studenti rozměrný vánoční strom, jak můžete vidět na první fotce v galerii, a sami dostali perníkové soby, na nichž si všichni moc pochutnali! Už teď se nemůžeme dočkat jarního výletu do Tábora, kdy budeme moci s našimi druháky Kaňku navšítivit. Více fotek najdete v naší fotogalerii.


4. 1. 2014

Na obrázku vidíte Halimu Rajab, naší 13 letou adoptovanou studentku z Nairobi v Keni. Naši čtvrťáci ve školním roce 2011/12 ji adoptovali a od té doby vždy čtvrťáci vybírají v rámci našeho charitativního projektu peníze na rok Halimina školného, které pomáhá hradit školní uniformu, obědy a základní zdravotní péči. Letos tomu budou čtyři roky, co takto Halimu, jež je vynikající studentka a krásná dívka, podporujeme. Na fotkách, které jsme obdrželi je Halima, jak drží balíček karet a obrázků, jež pro ni nedávno vyrobily naše děti. Není jednoduché získat takové fotky, ale díky speciálnímu úsilí vynaloženém našimi přáteli z Dialogu máte možnost si je prohlédnout ve fotogalerii našeho charitativního projektu.
 


4. 1. 2014

Každý rok před Vánoci navštěvujeme naší charitativní partnerskou organizaci Kolpingův dům, abychom pozdravili vynikající pracovníky a také maminky s dětmi - klientky Domu - ty které již známe i ty, se kterými se setkáváme při návštěvě poprvé. Již teď se těšíme až budeme moci našim páťákům představit všechny, jež se okolo Kolpingova Domu pohybují ať už na straně personálu nebo na straně klientů. Jak taková návštěva s dárečky a vánoční atmosférou vypadá, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


 

20. 12. 2013

Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 hodně zdraví a štěstí.

Váš EATS Tým

12. 12. 2013 - NÁVŠTĚVA v domově sue ryder

Naši druháci návštívili ve čtvrtek Domov Sue Ryder. Minulý rok tito žáci v rámci našeho Charitativního projektu sbírali peníze na zooterapii, která v Domově probíhá. Návštěva byla velice příjemná pro obě strany. Děti zazpívaly obyvatelům Domova pár koled jak v češtině, tak v angličtině, obdarovaly je vlastnoručně vyrobenými dárečky a nakonec se s pomocí pracovnice Domova dověděly spoustu zajímavého o zvířecí terapii a mohly si i se zvířátky pohrát. Všichni tak mohli na vlastní kůži pocítit, jak taková terapie pomáhá, protože jsme se díky domácím mazlíčkům cítili všichni velmi klidně a spokojeně. Více fotografií z celé návštěvy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.


11. 12. 2013 - Návštěva Helppes v zŠ jarov

Děti ze čtvrtého ročníku měly příležitost se setkat s klientem charitativní organizace Helppes, jeho asistenční fenkou Ditou a její cvičitelkou. V minulém roce studenti vybírali peníze pro Helppes jakožto součást našeho Charitativního projektu. Návštěva byla velmi zajímavá a přínosná, neboť děti tak mohly vidět, že jejich pomoc byla někomu opravdu platná. Fotografie z návštěvy si můžete prohlédnout ve fotogalerii


Cambridge English Schools

S radostí bych Vám chtěla sdělit novou a vzrušující zprávu!

ZŠ Jarov se v nedávné době jako první škola v České republice stala součástí nového mezinárodního programu nazvaného Cambridge English Schools. Pro naši školu je to velká čest a privilegium a  jsme nadšeni, že můžeme být součástí tohoto význačného cambridgeského programu. 

Abychom se mohli stát členy tohoto exkluzivního programu (očekává se, že toto členství nezíská více jak deset škol v celé zemi), museli jsme splnit dvě hlavní kriteria. Za prvé naše škola musela používat pro výuku angličtiny cambridgeské materiály a za druhé musela připravovat naše žáky ke zkouškám Cambridge Young Learners Exams (YLE - Starters, Movers, Flyers). Jak všichni víte, naše škola i EATS již mnoho let používá cambridgeské učebnice (Kid's Box, Primary Colours, Super Minds), takže tento požadavek snadno splňujeme. Někteří z Vás také ví, že EATS program organizuje již několik let pro své žáky zkoušky YLE. V návaznosti na náš nový status Cambridge English School bych ráda společně s “českými” vyučujícími angličtiny rozšířila naši nabídku zkoušek a poskytla rodičům i žákům více informací o zkouškách a o výhodách jejich skládání.

Všem rodičům byl zaslán email s podrobnějšími informacemi a s pozvánkou na informační schůzku, která se bude konat ve škole.

Doufám, že i Vy budete společně s námi hrdí na to, že se naše škola stává známější a uznávanější pro svou vysokou úroveň výuky anglického jazyka, a také že využívá skvělé příležitosti, kterou s sebou členství v programu Cambridge English Schools přináší!
 

8. 11. 2013 - HALLOWEEN PARTY

Máme za sebou již sedmý ročník podzimní "Halloween party" plnou úžasně nápaditých a strašidelných kostýmů, zábavných her, tancování a spousty dalšího! Již teď se těšíme na další ročník.


8. 11. 2013 - USBORNE BOOK FAIR

Letošní podzimní Usborne book fair byl poprvé spojen s Halloween party a tento tah se setkal s pozitivní odezvou. Ohlas a úspěch byl tak velký, že již teď je rozhodnuto o konání také jarního Usborne Book Fair v tomto školním roce.


7. 11. 2013 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Uvažujete-li o tom, že zapíšete své dítě ve školním roce 2014 - 2015 do nadstavbového vzdělávacího programu English Across the Subjects při  Základní škole V Zahrádkách, zveme co nejsrdečněji  Vás i Vaše děti na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2013.

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče si mohou prohlédnout školu od 14 do 16 hodin.

Od 15 hodin se ve třídě I. A v prvním patře bude konat krátká informační schůzka, kde ředitelka EATS programu, paní Deanna Barešová, zodpoví Vaše dotazy.

JEŠTĚ PŘED schůzkou si prosím přečtěte webové stránky a seznamte se s naším EATS programem. I když jste již tyto informace četli dříve, podívejte se na ně prosím znovu, protože jsme je nedávno aktualizovali.

Bohužel hodiny angličtiny tento den nebudete moci navštívit, avšak na výše uvedené informační schůzce získáte více informací o možné návštěvě hodin a o celém postupu přihlášení Vašeho dítěte do EATS programu.

Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit a měli byste o EATS program zájem nebo byste měli nějaké další dotazy, zašlete prosím email na adresu dbaresova@yahoo.com

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!


Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)- ZŠ V Zahrádkách
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com

 


8. 11. 2013 - HALLOWEEN PARTY & USBORNE BOOK FAIR

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás pozvala na dvě akce spolupořádané programem EATS, které se budou konat v pátek, 8. listopadu v ZŠ V Zahrádkách.

První z akcí je naše tradiční Halloween Party, druhou je pak již druhý ročník Usborne Book Fair. Tento rok jsem se snažila vyjít rodičům vstříc a spojit obě akce dohromady, jelikož většina z vám si bude vyzvedávat děti po skončení Halloween Party.

Usborne bude mít pro vás připraven velký výběr z podzimní nabídky knih a také knihy se zimní a vánoční tématikou. Na veletrh knih můžete přijít kdykoliv mezi 14:30 až 16:30, zatímco vaše děti budou na Halloween Party.

Několik týdnů před veletrhem dostanou vaše děti nabídku z knih Usborne spolu s objednávkovým formulářem a pokud budete mít zájem, můžete si knihy objednat dopředu. Samozřejmě si také můžete knihy prohlédnout a zakoupit až na místě. Pokud jste se ještě nikdy nesetkali s nabídkou vydavatelství Usborne, můžete se podívat na jejich webové stránky zde.

Pro více informací si také přečtěte plakáty níže.

Za náš tým EATS vám všem předem děkujeme a těšíme se na setkání 8. listopadu na naší Halloween Party a veletrhu knih!

 

říjen

22.10.

Ve středu 16. 10. odstartoval druhý ročník doprovodného projektu s názvem "Velcí/malí" určeného pro děti navštěvující program EATS. V praxi to znamená, že každý prvňáček jbyl ten den seznámen se svým velkým kamarádem nebo kamarádkou z páté třídy. Tento rok máme výrazný početní nepoměr mezi dětmi v prvním a pátém ročníku, a tak každý páťák dostal pod svá křídla dva nebo dokonce i tři prvňáčky, jimž má za úkol pomáhat nebo si prostě jenom hrát na "velkého bráchu/ségru". Seznámení proběhlo v družině a aby byly nově vzniklé svazky utuženy zahráli jsme si všichni hru, do které se s velkým nadšením zapojili úplně všichni, jak můžete vidět na fotkách. Věříme, že i tento rok se projekt setká s příznivou odezvou a to nejen v podobě přátelské atmosféry napříč ročníky.

2.10.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 7. 11. 2013

Uvažujete-li o tom, že zapíšete své dítě ve školním roce 2014 - 2015 do nadstavbového vzdělávacího programu English Across the Subjects při  Základní škole V Zahrádkách, zveme co nejsrdečněji  Vás i Vaše děti na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 7. listopadu 2013.

Budoucí prvňáčci a jejich rodiče si mohou prohlédnout školu od 14 do 16 hodin.

Od 15 hodin se ve třídě I. A v prvním patře bude konat krátká informační schůzka, kde ředitelka EATS programu, paní Deanna Barešová, zodpoví Vaše dotazy.

JEŠTĚ PŘED schůzkou si prosím přečtěte webové stránky a seznamte se s naším EATS programem. I když jste již tyto informace četli dříve, podívejte se na ně prosím znovu, protože jsme je nedávno aktualizovali.

Bohužel hodiny angličtiny tento den nebudete moci navštívit, avšak na výše uvedené informační schůzce získáte více informací o možné návštěvě hodin a o celém postupu přihlášení Vašeho dítěte do EATS programu.

Pokud se schůzky nebudete moci zúčastnit a měli byste o EATS program zájem nebo byste měli nějaké další dotazy, zašlete prosím email na adresu dbaresova@yahoo.com

Těšíme se na setkání s Vámi i s Vašimi dětmi!


Deanna Barešová
ředitelka programu
English Across the Subjects (EATS)- ZŠ V Zahrádkách
Tel: 608 238 133
E-mail: dbaresova@yahoo.com

 


1. 10.

HALLOWEEN PARTY & usborne book fair

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás pozvala na dvě akce spolupořádané programem EATS, které se budou konat v pátek, 8. listopadu v ZŠ V Zahrádkách.

První z akcí je naše tradiční Halloween Party, druhou je pak již druhý ročník Usborne Book Fair. Tento rok jsem se snažila vyjít rodičům vstříc a spojit obě akce dohromady, jelikož většina z vám si bude vyzvedávat děti po skončení Halloween Party.

Usborne bude mít pro vás připraven velký výběr z podzimní nabídky knih a také knihy se zimní a vánoční tématikou. Na veletrh knih můžete přijít kdykoliv mezi 14:30 až 16:30, zatímco vaše děti budou na Halloween Party.

Několik týdnů před veletrhem dostanou vaše děti nabídku z knih Usborne spolu s objednávkovým formulářem a pokud budete mít zájem, můžete si knihy objednat dopředu. Samozřejmě si také můžete knihy prohlédnout a zakoupit až na místě. Pokud jste se ještě nikdy nesetkali s nabídkou vydavatelství Usborne, můžete se podívat na jejich webové stránky zde.

Pro více informací si také přečtěte plakáty níže.

Za náš tým EATS vám všem předem děkujeme a těšíme se na setkání 8. listopadu na naší Halloween Party a veletrhu knih!

 

 

Září

12. 9.

Děkujume všem rodičům a dětem, kteří ve čtvrtek 12. 9. s námi v jídelně školy zahájily tento školní rok v EATS na akci s názvem "Back-to-school". Taktéž děkujeme rodičům, již přínesli předměty do hvězdičkového obchodu (věci do obchodu můžete darovat během celého roku, můžete je poslat po dětech, nebo předat některému z naších učitelů). Kromě toho se nám podařilo vybrat 2000,- Kč pro naši charitativní činnost díky prodeji předmětů zbylých z každoroční květnové charitativní akce. Tyto peníze budou připočítány ke konečné celkové částce, kterou se nám tento rok povede nashromáždit.

Pokud jste se nemohli zúčastnit "Back-to-school", Vaše dítě dostane své anglické učebnice na první hodině angličtiny (16. nebo 17.9.)


10. 9. 2013

Blahopřejeme všem dětem, které v červnu 2013 úspěšně složily zkoušku
 Cambridge Young Learners!

Slavnostní předávání certifikátů, které proběhlo 10. 9. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2013

Vítejte v novém školním roce 2013-2014 v programu English Across the Subjects! Výuka začíná 16. září 

Rádi bychom srdečně pozvali všechny žáky a jejich rodiče na úvodní setkání nazvané “Zpátky do školy.” Všichni žáci zde obdrží své pracovní sešity a učebnice a také rodiče získají několik důležitých informací. Přijďte a seznamte se s vyučujícími a zeptejte se na cokoliv ohledně programu.

Těšíme se na vás!

Kdy: ve čtvrtek 12. září  od 15:00 do 16:30. Přijďte kdykoli se vám to hodí a můžete zůstat jak dlouho budete chtít. 

Kde: jídelna ZŠ V Zahrádkách 

Dary do našeho hvězdičkového obchodu: Více podrobností o našem hvězdičkovém obchodu obdržíte na setkání „Zpátky do školy“, ale pokud nám můžete věnovat malé dárky nebo ceny (hračky, nálepky, omalovánky apod.) jak pro kluky, tak i pro děvčata, budeme moc rádi. Prosíme nedávejte nám žádné sladkosti nebo jiné potraviny. Máte-li tedy nějaké dárky, přineste je prosím s sebou. Děkujeme!

Budete-li mít nějaké dotazy, kontaktujte prosím paní Deannu Barešovou, ředitelku programu, na tel. čísle 608 238 133 nebo na e-mailové adrese: dbaresova@yahoo.com

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11