Anna KoláčkováHello Students,

My name is Anna Koláčková. You can call me “Miss. Anna.”

Here is some information about me:

I grew up in small village near Litomyšl, which is the town where I studied to be an art teacher. I moved to Prague in 2016 to study stage design at DAMU. I am earning a master’s degree in film scenography. In between my studies, I got married to my husband, Jakub. We live near Chmelnice and it is only a five-minute walk to school, which is great!

When I am not teaching or studying, I like to read books or enjoy some good coffee with my friends. I like all kinds of sports, but my favorites are rock climbing, swimming, and snowboarding. For my studies I am drawing and painting a lot, but I still enjoy it very much.

I am from a family of seven children. I have two older brothers, and two older and two younger sisters. I love our family gatherings, which are probably as big as our English groups will be!

To help children to learn is something that I have always wanted to do, and I am excited to have the opportunity to help you learn English.

If your parents would like to contact me, they can call me at 604 625 457 or email me at anakolackova@seznam.cz. They can also come to your class if they like, they just need to let me know in advance.

I am looking forward to having a great year together!

Miss Anna


Ahoj studenti,

jmenuji se Anna Koláčková. Můžete mě oslovovat “Miss. Anna.”

Tady je o mně pár informací:

Vyrostla jsem v malé vesničce nedaleko Litomyšle, což je město, kde jsem studovala na vyučující výtvarné výchovy. Přestěhovala jsem se do Prahy v roce 2016 kvůli studiu scénografie na DAMU. Studuji magisterské studium filmové scénografie. Během studií jsem se vdala za svého manžela Jakuba. Bydlíme nedaleko Chmelnice a do školy to mám pět minut pěšky, což je skvělé!

Když neučím nebo nestuduji, tak ráda čtu knížky nebo si zajdu na dobrou kávu s přáteli. Mám ráda všechny sporty, ale mými oblíbenými jsou horolezení, plavání a jízda na snowboardu. Kvůli svým studiím často kreslím a maluji a stále mě to velmi baví.

Pocházím ze sedmi sourozenců. Mám dva starší bratry a dvě straší a dvě mladší sestry. Zbožňuji naše rodinná setkání, která jsou přibližně tak velká, jako budou naše studijní skupiny!

Pomáhat dětem v učení je něco, co jsem vždy chtěla dělat. Jsem nadšená, že se mi tato příležitost naskytla a budu Vám pomáhat ve studiu anglického jazyka.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na telefonním čísle 604 625 457 nebo na emailu anakolackova@seznam.cz. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, kdyby měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se na náš společný školní rok!

Miss Anna

 

 

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58