Andrea Krumplová

Hello students, my name is Andrea Krumplová. You can call me “Miss Andrea”.

Here is a little information about me:

I was born in and still live in Prague (Prague 5). I am married and I have two children, Magdalena and David.

I come from an average-sized family. I have one brother. I am the youngest.

I received my university degree in nursing from the Charles University (my original specialization was in pediatric nursing), and I also passed the state C1 level English language exam. I can speak Italian as well.  I spent ten years working for an American healthcare foundation, Project HOPE.

In order to enhance my education in the English teaching field, I completed the following educational programs/courses: Special Educational Needs of Children in English Classes, Primary Essentials (Primary English language Teaching), Phonics for Teachers, and Drama Techniques in the Primary EFL Classroom.

I have been working for LEAP since 2008. During my time here I have had the opportunity to work with teachers from both the United States and the United Kingdom.

Some of the things I like to do when I’m not teaching are reading, singing, going to the theatre (I love the opera!), going for long walks, swimming, and yoga. I also like spending time with my family and friends, and traveling.

Some of the places I have traveled to are England, the USA, Italy, Croatia, Estonia, Latvia, Germany, Poland, Greece, France, Austria and Hungary. There are still so many places I want to go!

The reason I became a teacher’s aide is because I enjoy working with children very much. I also like communicating in English and it makes me very happy to be part of the children’s development.

What I hope for most this school year is that our class will become a good team that enjoys both learning and "having fun" with English!

If your parents would like to contact me, they can call me at 603 220 030 or email me at andrea@krumpl.cz. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let’s have a great year together!  

Miss Andrea
 


Ahoj milí studenti, jmenuji se Andrea Krumplová. Můžete mne oslovovat „Miss Andrea“.

Několik slov o mně:

Narodila jsem se a stále žiji v Praze (Praha 5). Jsem vdaná a mám dvě děti Magdalenu a Davida.

Pocházím ze středně veliké rodiny. Mám jednoho staršího bratra.

Vystudovala jsem obor ošetřovatelství na Univerzitě Karlově v Praze (mou původní specializací byla pediatrie - tedy děti); složila jsem státní zkoušku z angličtiny (mezinárodní úroveň C1). Kromě angličtiny hovořím italsky. 10 let jsem pracovala v prostředí americké mezinárodní nadace Project HOPE.

Dále si rozšiřuji vzdělání v oblasti didaktiky anglického jazyka. Dosud jsem absolvovala: Speciální vzdělávací potřeby žáků v hodinách angličtiny, Základy pro výuku angličtiny na prvním stupni, Práce s anglickými hláskami (phonics), Prvky dramatické výchovy v hodinách angličtiny.

V programu LEAP pracuji od roku 2008. Během svého působení jsem měla možnost spolupracovat s lektory jak z Velké Británie tak z USA.

Ve svém volném čase ráda čtu, zpívám, chodím do divadel (mám ráda operu!). Dále mne baví chodit na dlouhé procházky, plavat, cvičit  jogu; ráda také trávím čas se svou rodinou a v kruhu přátel.

Navštívila jsem dosud tyto země: Anglii, USA, Itálii, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Německo, Polsko, Řecko, Francii, Rakousko a Maďarsko. Stále je ale spousta míst, kam bych se chtěla podívat!

Důvodem, proč jsem se rozhodla působit jako asistentka při výuce angličtiny je, že mám velmi ráda práci s dětmi. Baví mne angličtina a těší mne možnost přispět k rozvíjení dětských vědomostí.
Od tohoto školního roku si slibuji, že se z naší třídy stane dobrý tým, který bude mít radost z učení i „hraní“ si s angličtinou.

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 603 220 030 nebo na email adrese andrea@krumpl.cz. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se, že společně prožijeme úspěšný školní rok!

Miss Andrea
 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11