Aktuálně MŠ Jarov

LISTOPAD


24. 11.

Zkontrolovali jsme docházku a zazpívali si písničku Hello hello.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Zopakovali jsme si slovíčka face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv. Schovali jsme úsměv pod karty s obrázky a hádali jsme, kde je. Hráli jsme Simon says a žáci se dotýkali částí obličeje. Na fotografiích měli postavy vždy zakrytou část obličeje (oči, nos, pusu, celý obličej) a žáci říkali, co chybí. A pak jsme si pustili A face.

Zopakovali jsme si názvy emocí. Každý žák opět obdržel kartičku s emocí pak řekl, jak se cítí. Se stejnými kartičkami jsme si zahráli pexeso, u kterého emoce pojmenovávali. Také pak hádali, která emoce chybí nebo která přibyla.

Při práci s učebnicí žáci nalepili chybějící měsíc, vytrhli a přeložili si stránku s příběhem (vznikla tak mini verze příběhu o měsíci, který se usmíval na postavy z učebnice). Potom jsme si příběh poslechli.

Nalepili jsme si samolepky a zapívali Bye bye goodbye.

K procvičení: happy/šťastný, sad/smutný, angry/naštvaný, surprised/překvapený, sleepy/ospalý (starší děti k tomu ještě excited/nadšený, silly/bláznivý a  nervous/nervózní.


22. 11.

Po odškrtnutí docházky jsme si zazpívali Hello hello.

Zahráli jsme si musical chairs. Na židlích byly rozmístěné kartičky se slovní zásobou a když hudba zastavila a žáci si sedli, museli pak slovíčko poznat a říct název.

Představili jsme nová slovíčka – mladším dětem happy/šťastný, sad/smutný, angry/naštvaný, surprised/překvapený, sleepy/ospalý a starším dětem jsme k tomu přidali ještě excited/nadšený, silly/bláznivý a  nervous/nervózní. Pak jsme každému žákovi dali jednu kartičku s emocí a ptali jsme se: „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“). Žáci odpovíali: „I feel happy…“ („Jsem šťastný/á.)

Zazpívali jsme si písničku If you’re happy and you know it – pustili jsme pouze hudbu beze slov a   zpívali jsme text, do kterého jsme přidávali slovíčka tak, aby se nám to hodilo. K tomu jsme tančili odpovídající pohyby (když se zpívalo If you’re sleepy and you know it take a nap/když jsi ospalý a víš to, dej si šlofíka – při tom jsme složili ruce pod hlavu a dělali, že spíme) a tak podobně.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. V obou skupinách jsme s kartičkami s emocemi hráli různé hry – například museli poznat, která karta chybí nebo jsme hráli pexeso a emoce pojmenovávali.

Následovala práce v učebnici. Obkreslili jsme měsíc, spočítali a vybarvili hvězdy.

Pak si žáci nalepili samolepky a zazpívali jsme si Bye bye goodbye.


15. 11.

Hodinu jsme uvedli kontrolou docházky a písničkou Hello hello.

Zopakovali jsme slovní zásobu – face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Zahráli jsme si hru s kartami se slovíčkami – pod jednou z nich byl schovaný smile/úsměv a žáci hádali, pod kterou. Pak jsme si zazpívali písničku A face.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina hrála Simon says (viz zápis z minulé hodiny), druhá pracovala s kartami – hádali, která chybí nebo je přiřazovali ke kartám s postavami. Pak se aktivity prohodily.

Zahráli jsme si pár kol Musical statues – když hudba zastavila a žáci „zamrzli“, museli ještě podle pokynu Miss Haleigh/Miss Johanky ukázat např. na nos/nose.

Poslechli jsme si zase příběh o usmívajícím se měsíci a postavách. A opět následovala série otázek (a samozřejmě i série správných odpovědí :-) ).

Práce s učebnicí. Postavám chyběla ústa! Žáci ale nezaháleli a jejich pusy jim opět našli a spojili čarou s jejich majitelem. Potom jsme si nalepili samolepky.

Na rozloučenou nám hrála písnička Bye bye goodbye.


11. 11.

Dnes jsme hodinu začali novou písničkou – Hello hello!

Na koberci v kruhu jsme si zopakovali slovní zásobu – face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Poslechli jsme si příběh, ve kterém se Hippo, Monkey, Dog a Cat usmívali na měsíc a měsíc zpátky na ně. Děj jsme ukazovali na obrázcích, potom jsme si společně obrázky ještě popsali.

Zazpívali jsme si písničku A face.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Hráli jsme hru Simo says. Vypadalo to nějak takhle: „Miss Haleigh/Johanka says touch your nose!“ („Miss Haleigh/Johanka říká dotkněte se nosu!) a žáci se měli dotknout nosu. Takhle jsme vyzkoušeli všechna slovíčka a i žáci pak dávali pokyny.

Do rohů místnosti jsme umístili karty se slovíčky. Dávali jsme potom jednotlivým žákům pokyn „Go to mouth! (nose, eyes, face, moon)“ – „Běž k puse! (nosu, očím, tváři, měsíci)“. Když byly všechny děti takto „roztříděné“, různě jsme skupinky ještě prohazovali. Říkali jsme třeba: „Eyes, go to nose!“ („Oči, běžte k nosu!“).

Přesunuli jsme se ke stolům. Žáci nakreslili obličeje (někteří i těla, rakety a letadla :-) ) a potom si nalepili samolepky.

Na konec jsme si zazpívali písničku Bye bye goodbye.


8. 11.

Hodinu jsme začali, jak jinak, než písničkou I can say hello.

Plyšák představil dětem (víceméně) nová slovíčka -  face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Zazpívali jsme si písničku A face.

Rozložili jsme karty se slovíčky lícem dolů a žáci hádali, která karta/slovíčko to asi může být. Když jsme je otočili a uhádli všechny, jedna vždy chyběla a žáci tak ještě museli určit, která karta to je.

Následovalo pár kol musical statues, kdy se děti pohybovaly podle toho, jestli hrála hudba nebo ne.

Opět jsme se vrátili ke kartám, tentokrát ke kartám s postavami – Hippo, Dog, Monkey, Cat. Každá z postav měla páskou zakrytou nějakou část obličeje a žáci říkali, která část to je.

Následoval přesun ke stolečkům a práce s učebnicí, ve které na obličej dolepovali oči, nos a pusu. Potom si nalepili i samolepky do svých sticker books.

Na konec jsme klasicky zpívali I can say goodbye.


3. 11.

Po kontrole docházky a písničce I can say hello jsme si posedali okolo koberce.

Zopakovali jsme si slovní zásobu a zahráli si hru na schovávanou – otočili jsme karty s obrázky  lícem dolů a žáci hádali, kde se co nachází – slovíčka pen/pero, pencil/tužka, crayon/voskovka, book/kniha. Potom jsme ještě spočítali tužky a poslechli si Ten pencils písničku.

Zahráli jsme si trochu vylepšené musical statues. Rozmístili jsme po třídě karty s obrázky a když hudba přestala hrát a děti „zamrzly“, dali jsme jim pokyn „Go to pen! (pencil, book, crayon)“ – „Běžte k peru! (tužce, knize, voskovce)“.

Rozdali jsme žákům karty s čísly a s odpovídajícím počtem obrázků. Měli pak za úkol se seřadit tak, aby vznikla správná číselná řada. Několikrát jsme to zopakovali a žáci v tom byli opravdu dobří.

U stolečků žáci dostali pracovní list (lístek). Měli vybarvit určitý  hvězdiček, číslo tam měli napsané. Ani tahle aktivita nedělala dětem problém a tak si pak samoz.řejmě nalepili i samolepky do svých sticker books.

Na konec jsme, jako vždy, zpívali písničku I can say goodbye.

A na příště už se žáci mohou těšit na nová slovíčka! :-)


1. 11.

Po kontrole docházky jsme si na přivítanou zazpívali písničku I can say hello.

S pomocí karet s obrázky jsme si zopakovali slovní zásobu. Napočítali jsme 10 tužek a pak jsme si zazpívali Ten pencils.

Miss Haleigh přečetla příběh o tom, jak si Opice zapomněla tužky a její kamarádi jí půjčili své. Na obrázcích jsme si vše ukázali. Všimla jsem si, že žáci jsou velice pozorní a příběh doplňují – to je skvělé!

Při hře musical chairs jsme na židle umístili kartičky s čísly (kromě číslice také znázorněné na namalovaných prstech). Takže když zastavila hudba a žáci se posadili, museli poznat číslo nebo se k němu dopočítat.

Sedli jsme si do kruhu. Doprostřed jsme položili karty s postavami a pod ně karty se školními pomůckami. Děti se snažily uhádnout, co která postava má. Párkrát jsme to zopakovali.

Přesunuli jsme se ke stolečkům. Žáci si do učebnice nalepili chybějícího Opičáka, odtrhli stránku, přeložili, a vytvořili si tak kapesní verzi příběhu o zapomnětlivé Opici. Potom si nalepili samolepku do sticker booků.

Na rozloučenou nám hrála písnička I can say goodbye.

ŘÍJEN


25. 10.

Dnešní halloweenskou hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se  písničkou I can say hello.

Hroch schovaný v dýni představil řákům nová slovíčka - pumpkin/dýně, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, face/tvář. Společně jsme si je procvičili, potom jsme i pojmenovali barvu dýně – orange/oranžová. Poslechli jsme si říkanku o dýni (Extra Halloween Unit Rhyme).

Rozdělili jsme žáky do dvou skupin. V obou skupinách jsme procvičovali nová slovíčka – Miss Haleigh s pomocí knížky, Miss Johanka s pomocí hračky, malé kousající dýně.

Zahráli jsme si musical statues. Na halloweenskou hudbu děti tančily po třídě a když hudba zastavila, děti musely „zamrznout“ a dotknout se části těla, kterou určila Miss Haleigh. Používala pokyn: „Touch your eyes/nose/mouth/face.“ („Dotkněte se očí/nosu/pusy/tváře.“).

Když jsme se opět posadili do kruhu, žáci se otočili zády ke středu na pokyn „turn around“ („otočte se“). Miss Haleigh pod karty s postavami schovala obrázky dýní a když se žáci zase otočili zpět, hádali, pod kterou postavou jsou dýně schované. Pak jsme je ještě spočítali a několikrát jsme to ta takto zopakovali.

Přesunuli jsme se ke stolečkům, kde si děti vybarvily dýni a nakreslily jí obličej. Pak vybraly samolepky a nalepily si je do svých sticker books.

Na závěr jsme si zazpívali písničku I can say goodbye.

Slovíčka k procvičení: pumpkin/dýně, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, face/tvář, orange/oranžová.


20. 10.

Po klasické kontrole docházky jsme se přívitali písničkou I can say hello. Dog (Pes) žákům přinesl karty se školními pomůckami k zopakování a také obrázky tužek s čísly. Když jsme si zopakovali počítání, pustili jsme si písničku Ten pencils.

Miss Haleigh žákům přečetla příběh. Snažili jsme se, aby děti příběh doplňovaly – a moc jim to šlo! Také jsme si na obrázcích s dějem opět procvičili slovní zásobu.

Zahráli jsme si musical statues (sochy). Když hrála hudba, žáci tančili a pohybovali se, když hudba zastavila, museli děti „zamrznout“. Tato hra se doopravdy těší velkému úspěchu :-)

Zatímco Miss Johanka prováděla žáky touto hrou, Miss Haleigh po třídě rozmístila kartičky s očíslovanými tužkami. Když hra skončila, děti měly za úkol najít kartičku s určitým číslem. Dávaly jsme u toho pokyny typu „Find number two! Bring number four, please.“ („Najdi číslo dva! Přines číslo čtyři, prosím.“). Mladší děti měly za úkol najít libovolnou kartičku s číslem a pak se pokusit číslo pojmenovat.

Při práci s učebnicí jsme na obrázku hledali a kroužkovali šikovně schované tužky. Když se všichni zdárně dobrali čísla sedm, měli ještě za úkol toto číslo napsat – Miss Haleigh i Miss Johanka žákům názorně předvedly, jak se číslice píše. Potom jsme si rozdali sticker books a vybrali si odměnu za odvedenou práci v podobě samolepky. Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

K procvičení: poznávání číslic, opakování slovíček pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha.

18. 10.

Hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Plyšák Monkey (Opice) přinesl dětem karty se slovíčky, která jsme si zopakovali a procvičili. Potom jsme pod utěrku schovali jeden z předmětů a děti tipovaly, který tam asi tak může být. U toho jsme s Miss Haleigh pokládaly otázku „What’s under? Pen, pencil, book or crayon?“ („Co je vespod? Pero, tužka, kniha nebo voskovka?“). Po odkrytí jsme předměty spočítali – one pencil, two pencils… (jedna tužka, dvě tužky…). Potom jsme si poslechli písničku Ten pencils.

Zahráli jsme si hru musical chairs - na puštěnou hudbu žáci chodily okolo židliček, na kterých byly karty se školními pomůckami a s postavami z učebnice, na stopnutí hudby si museli sednout  a pojmenovat věc na kartě.

Poslechli jsme si příběh o Opici, která si zapomněla tužky, ale díky svým kamarádům jich nakonec měla 10. Pak ho Miss Haleigh přečetla ještě jednou. U toho jsme ukazovaly na obrázky s dějem a pokládaly dětem otázky.

Potom jsme pracovali s učebnicí. Počítali jsme předměty a nakonec jsme spojii odpovídající počet předmětu s daným číslem. Pak si žáci do svých sticker books nalepily samolepky za skvělou práci.

Na závěr jsme si zazpívali písničku I can say goodbye.

Slovíčka k procvičení: pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.


13. 10.

I tentokrát jsme hodinu zahájili kontrolou docházky, při které děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Žáky přivítal i plyšák Cat (Kočka) a přinesl jim karty se školními pomůckami i opravdové pero, voskovky, knihu a tužku, aby na ně děti nekoukaly jen na obrázcích. Takhle jsme si společně procvičili a zopakovali slovní zásobu a potom jsme předměty i spočítali. Následovala písnička Ten pencils.

Poslechli jsme si příběh. Aby to bylo pro děti srozumitelnější, ukazovali jsme jim děj na obrázcích. Potom jim ho Miss Haleigh přečetla ještě jednou. Pro doplnění děje jsme žákům položili pár otázek a ukázali si na obrázcích známé věci - pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 9-10/čísla 1-10.

Rozestavili jsme židle do kruhu a na ně položili kartičky se školními pomůckami. Zahráli jsme si musical chairs – na hudbu děti obcházely židle a když hudba zastavila, musely si sednout a kartičku pojmenovat. Takhle jsme to párkrát zopakovali.

Uklidili jsme židle zpátky ke stolům a opět si posedali do kruhu. Doprostřed jsme rozložili karty s pomůckami lícem dolů a žáci hádali, kde může která být. Když jsme názvy opět procvičili, položili jsme na zem očíslované karty. Aby se děti posadily ke stolečkům, musely napřed přeskákat tato čísla a u toho je odříkat – a moc jim to šlo!

U stolku dostali žáci omalovánku tužky, kterou si velice soustředěně vybarvili. U toho jsme se jich ptali, jakou barvu používají, a protože máme velice šikovné žáky, většina si s tím hravě poradila.

Pak si za odvedenou práci nalepily nálepky do svých sticker books, rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye a doprovodili jsme žáky zpátky do tříd.

 

Slovíčka k procvičenípencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.

11. 10.

Hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, při které děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Plyšák Hippo (Hroch) představil dětem karty s novými slovíčky – pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10. Společně jsme pak procvičovali výslovnost. Děti také odpovídaly na otázku How many pencils? (pens, crayons, books), přičemž vždy nahlas počítaly dané předměty, až se dostaly ke správnému číslu. Poslechli jsme si novou písničku Ten pencils.

Rozdělili jsme děti do dvou skupin. U stolečků jsme pak procvičovali počítání na očíslovaných kartičkách s tužkami. Děti odpovídaly na otázky: What number is this? (Jaké to je číslo?), How many pencils are there? (Kolik tam je tužek?).

Zahráli jsme si hru musical statues (hudební sochy). Na puštěnou hudbu děti tancovaly a pohybovaly se po místnosti, na stopnutí hudby musely zastavit a „zamrznout“. Tahle hra měla velký úspěch :-)

Posadili jsme se do kruhu a na kartičkách jsme procvičovali názvy školních pomůcek (pencil, pen, crayon, book). Potom jsme je položili lícem dolů a děti hádaly, kde je která kartička (co na ní je).

Přesunuli jsme se ke stolkům a pracovali s učebnicí – děti nalepovaly chybějící tužky na své místo, u toho jsme s nimi počítali a procvičovali čísla. Pak si do svých sticker books nalepily samolepky za odvedenou práci.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

Slovíčka k procvičenípencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.


6.10.

Hodinu jsme začali kontrolou docházky, při čemž děti hlásily here/not here (je tady/není tady). Zkontrolovali jsme i docházku plyšáků – ty děti nadšeně zdravily Hello, Hippo! ( Monkey, Cat). Jedna postava (Pes) ale chyběla, děti jí musely ve třídě najít a také pozdravit.

Tancovali jsme a vítali se písničkou I can say hello. Potom jsme se rozloučili s plyšáky - Goodbye, Hippo! (Monkey, Dog, Cat).

Na židličky rozmístěné do kruhu jsme položili maňásky postav. Pustili jsme písničku, děti chodily okolo a na zastavení se posadily a pozdravily postavu. Potom se s ní rozloučily a celé jsme to párkrát zopakovali.

Posadili jsme se v kruhu, a děti pozdravili toho, kdo seděl po jejich pravici. Když jsme dokončili kolo, zase jsme se takto dokola loučili.

Rozmístili jsme po třídě karty s postavami a děti měly za úkol nám přinést tu kartu, o kterou jsme je požádali - Bring me Dog, please (Přines mi Psa, prosím.). Když byly všechny karty u nás, rozmístili jsme je doprostřed kruhu. Požádali jsme děti, aby zavřely oči a otočily se – Turn around, close your eyes. Potom jsme jednu kartu schovali a děti hádaly, která postava chybí. (Who is missing? Kdo chybí?).

Následovala práce s učebnicí. Děti musely přijít na to, která postava chybí na obrázku a pak tam nalepit její samolepku.

Potom jsme rozdali dětem jejich sticker books (nálepkové knihy) a ony si vybrali samolepku, kterou se nám pak snažily popsat.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

4.10.

Na začátku jsme se přivítali a představili. Děti odpovídaly na otázku What’s your name? - Jak se jmenuješ?) a následně se pozdravily (Hello, xy!). Potom jsme zkontrolovali docházku a dali dětem nálepky s jejich jmény. U toho říkaly here/not here (je tady/není tady).

Potom jsme si zazpívali písničkou I can say hello.

Představili jsme dětem plyšáky – hlavní postavy z učebnice. Děti se naučily jejich jména (Hippo, Monkey, Dog, Cat – Hroch, Opice, Pes, Kočka).

Rozložili jsme na zem karty s postavami lícem dolů, děti pak karty otáčely a říkaly „Hello, Hippo!/Goodbye, Hippo!“ („Ahoj, Hrochu!/Na shledanou, Hrochu!“).

Rozdělili jsme děti do dvou skupin. Na zem jsme do čtverce položili karty s postavami u jedné skupiny a maňásky u druhé. Po spuštění písničky se měly děti pohybovat a na její stopnutí zastavit u jedné z karet/maňásků a potom postavu pozdravit.

Při přesunu ke stolkům si děti vybíraly mezi kartami a zdravily je, potom usedly ke stolu.

Společně jsme si prolistovali učebnici, při té příležitosti jsme dětem pokládali doplňující otázky týkající se hlavních postav.

Představili jsme dětem jejich sticker books (nálepkové knihy), do kterých si vybraly a nalepily samolepku za odvedenou práci.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.


 

Vítejte v novém školním roce 2022-23!

Výuka LEAP začne v úterý 4. října 2022. V průběhu prvního týdne září obdrží rodiče přihlášených žáků email s dalšími informacemi včetně platebních. 
 
Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi!
 
LEAP tým

 

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12