Aktuálně MŠ Jarov

BŘEZEN

Informace pro předškoláky, kteří mají zájem přihlásit se do programu LEAP After-School English ZŠ Jarov na školní rok 2023-24 

Informace o tom, jak se přihlásit do programu, najdete zde (aktualizováno dne 17.1.2023).
 
Váš LEAP tým

23. 3.

Dnešní hodina probíhala bez Miss Johanky, kterou skvěle zastoupila Miss Monika.

Přivítali jsme se, řekli jsme si, jak se cítíme, jaké je venku počasí a zazpívali jsme si písničku na uvítanou – Hello.

Připomněli jsme si barvičky a zazpívali písničku Unit 6: Spring Colours.

Zahráli jsme si musical statues. Když dohrála hudba, žáci zamrzli a rozprchli se k kartičkám s barvou, kterou ukázala Miss Haleigh - barvičku pojmenovali.

Schovali jsme v třídě kartičky s barevnými květinami. Žáci je pak hledali, říkali barvy a rovnali je k odpovídající barevné kartičce.

U stolečků jsme si vypracovali pracovní list, nalepili samolepky a potom se rozloučili.


21. 3.

Hodinu jsme začali klasickým způsobem – kontrola docházky, pozdravení postav z učebnice (Hippo, Monkey, Cat a Dog), pocity („How do you feel?“ - „Jak se cítíš?“), kontrola počasí venku a písnička Hello.

Zopakovali jsme si slovíčka a zazpívali si Unit 6: Spring Colours.

Rozdělili jsme se do skupinek a hráli hry. Miss Johanka hrála s dětmi na babičku - pro špatné oči neviděla na barvy a žáci jí museli poradit, která barvička to je. Miss Haleigh hrála s žáky what’s missing (co chybí?).

Zahráli jsme si musical table - žáci tancovali okolo stolečku, na kterém byly položené barevné kartičky. Když se zastavila hudba, žáci zamrzli, potom si vybrali jednu barevnou kartičku a hledali, kde ve třídě se ta barva nachází.

Poslechli jsme si příběh Unit 6.

Doskákali jsme ke stolečkům a vybarvili si kytičky. Potom jsme si nalepili samolepky a rozloučili se.


9. 3.

Přivítali jsme se, řekli jsme si, jak se cítíme a také jaké je venku počasí a zazpívali jsme si Hello.

Rozdělili jsme se do skupin. Miss Haleigh se svou skupinou hrála hru s barvami, kdy tahala karty s barvami z pytlíku a dělala, že špatně vidí – viděla vždy špatnou barvu a děti jí opravovaly. Miss Johanka se svou skupinkou popisovala postavy z učebnice – jakou mají barvu, jaké barevné oblečení mají na sobě.

Zahráli jsme si musical statues. V rozích byly umístěné karty s barvami, a když jsme zastavili hudbu a děti zamrzly, ukázali jsme jim kartu s nějakým barevným předmětem a podle toho, jaká to byla brva, vydaly se do určitého rohu a potom pojmenovaly jak barvu, tak předmět.

Poslechli jsme si příběh Unit 6 a popsali obrázky.

V učebnici jsme si vytrhli příběh a dolepili na něj chybějícího Slona.

Nalepili jsme si samolepky do stickerbooks a rozloučili jsme se.


7. 3.

Přivítali jsme se, řekli jsme si, jak se cítíme a také jaké je venku počasí a zazpívali jsme si Hello.

Rozdělili jsme se na skupinky. Miss Haleigh se svou skupinkou přečetla příběh Unit 6, Miss Johanka se svou skupinou hrála „what colour is missing?“ („která barva chybí?“). Potom  se skupinky vyměnily.

Zahráli jsme si musical table. Žáci tancovali okolo stolečku, na kterém byly položené barevné kartičky. Když se zastavila hudba, žáci zamrzli, potom si vybrali jednu barevnou kartičku a hledali, kde ve třídě se ta barva nachází.

Rozmístili jsme na zem barevné karty. Žáci pak kolem nich poskakovali a u toho pojmenovávali jednotlivé barvy.

V učebnicích jsme hledali barevné květiny a kroužkovali je, finální počet jsme potom napsali na určené místo.

Nalepili jsme si samolepky a rozloučili se.


2. 3.

Přivítali jsme se, řekli jsme si, jak se cítíme a také jaké je venku počasí a zazpívali jsme si naší   novou písničkou na uvítanou – Hello.

Na lavičku jsme umístili určitý počet sad kartiček s barvami (záleželo na počtu žáků). Miss Haleigh nebo Miss Johanka pakk žákům na chviličku ukázaly tři karty s obrázky. Potom jsme se zeptali, jakou barvu měl ten či onen předmět a když si to žáci zapamatovali, zvedli odpovídající kartičku s barvou a poté ji pojmenovali.

Zahráli jsme si musical table – tentokrát po výběru kartičky následovalo hledání jakéhokoliv předmětu v barvě, jakou si žák vybral (a pak ji samožřejmě i pojmenoval).

Poslechli jsme si příběh – Unit 6 a popsali si k němu obrázky. 

V učebnici jsme se věnovali vybarvování podle čísel – čísla 1-6 měla každá svou barvu a žáci vybarvovali obrázek podle toho, kde byla čísla napsaná.

Nalepili jsme si samolepky a rozloučili se.

ÚNOR


28. 2.

Po klasickém úvodu jsme si s žáky zazpívali novou písničku na uvítanou – Hello.

Představili jsme si nové téma a tedy i nová slovíčka – barvy. Red/červená, blue/modrá, green/zelená, purple/fialová, orange/oranžová, yellow/žlutá a flower/květina.

K tomu máme samozřejmě i novou písničku – Unit 6: Spring Colours.

Rozdělili jsme se na skupinky a hráli hru s barevnýma kartičkama. Miss Haleigh a Miss Johanka vždy žákům ukázaly kartičky, pak jednu z nich schovaly a děti následně hádaly, která barva chybí.

Zahráli jsme si musical table. Žáci tancovali okolo stolečku, na kterém byly položené barevné kartičky. Když se zastavila hudba, žáci zamrzli a potom si vybrali jednu kartičku, tu potom i pojmenovali.

Rozdali jsme žákům kartičky s barvami a potom hledali velké karty ve stejné barve, které byly schované po třídě.

V učebnici jsme nalepili barevné kytičky na zahradu.

Nalepili jsme si samolepky do stickerbooks a rozloučili jsme se.


23. 2.

Přivítali jsme se, zkontrolovali docházku a pocity a zazpívali si Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka a fráze o počasí a oblečení. Následovala písnička Unit 5: The Weather.

Zahráli jsme si musical statues. Když hudba dohrála, ukázali jsme na kartě, jaké je počasí a žáci se podlo toho vydali k některému z rohů, kde byla umístěna karta s odpovídajícím oblečením.

Rozdělili jsme se do skupin. Popsali jsme si obrázky s počasím, přiřadili k nim správné oblečení a pak hráli What is missing? (Co chybí?) - žáci se otočili zády k obrázkům a Miss Haleigh nebo Miss Johanka jednu kartičku odebraly, děti pak hádaly, která karta tam není.

Poslechli jsme si příběh Unit 5 a popsali si odpovídající obrázky.

Děti si pak hodily kostkou, na které jsou nakreslená počasí a podle toho, co jim padlo, nakreslily obrázek. A když bylo dost času, kreslily k tomu i to, co v takovém počasí dělají nejraději. Potom jsme si nalepili samolepky a zazpívali Bye Bye Goodbye.


21. 2.

Hodinu jsme začali klasickým způsobem – kontrola docházky, pozdravení postav z učebnice (Hippo, Monkey, Cat a Dog), pocity („How do you feel?“ - „Jak se cítíš?“) a písnička Hello hello.

Zopakovali jsme si slovní zásobu a našli po třídě schované karty s oblečením – přiřadili jsme je k počasí. Zazpívali jsme si Unit 5: The Weather.

Zahráli jsme si „souboj“. Dva žáci se postavili zády k sobě a každému z nich byla přidělena kartička. Na počítání „one, two, three“ („jedna, dva, tři“) udělali 3 kroky a na pokyn „turn around!“ („otočit!“) se otočili čelem k sobě a museli co nejrychleji pojmenovat „protivníkovu“ kartičku.

S některými skupinkami jsme si zahráli i tichou poštu.

Následovala hra musical chairs nebo pexeso – podle toho, co si skupinky vybraly.

U stolečků jsme si udělali pracovní list, nalepili samolepky a rozloučili se.


16. 2.

Pozdravili jsme se a zazpívali Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka o počasí a zazpívali písničku Unit 5: The Weather.

Rozdělili jsme se do skupinek. V jedné jsme si přečetli příběh s popsali obrázky a pak hráli hru s kartičkama, ve druhé se házelo kostkami z minulé hodiny a taktéž se hrály hry s kartičkami.

Rozložili jsme na zem do řady kartičky s počasím a žáci po jednom skákali vedle kartiček a u toho je pojmenovávali. Potom jsme kartičky vyměnili za kartičky s oblečením a postup opakovali.

Zahráli jsme si musical statues. Když hudba dohrála, Miss Haleigh nebo Miss Johanka řekly: „It's raining/snowing/sunny/windy." („Prší/sněží/svítí slunce/fouká vítr.“) a žáci podle toho šli ke kartičce, na které bylo odpovídající oblečení.

V učebnici jsme nalepili chybějící klobouk, vytrhli a přeložili stránku a dostali tak obrázky k našemu příběhu, který jsme si potom také poslechli.

Nalepili jsme si samolepky a rozloučili se.


14. 2.

Pozdravili jsme se a zazpívali Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka o počasí a zazpívali písničku Unit 5: The Weather.

Rozdělili jsme se do skupinek. Pojmenovávali jsme počasí na fotkách a taky jsme hráli kostky - měli jsme 2; jedna kostka měla po stranách obrázky počasí a druhá obrázky oblečení. A když žák hodil, pojmenoval potom, co mu na kostkách padlo. Také jsme hráli pexeso s kartičkami s obrázky o počasí a oblečení.

Zopakovali jsme si na obrázcích příběh Unit 5 a potom si ho také poslechli.

V učebnici jsme dovybarvovali obrázky oblečení tak, aby za sebou šli správně barevně (např. tam byly obrázky rukavic a byly červené, potom žluté, potom zase červené...).

Nalepili jsme si samolepky a rozloučili se.


9. 2.

Přivítali jsme se, zkontrolovali docházku a pocity a zazpívali si Hello hello..

Zopakovali jsme si slovíčka a fráze o počasí a oblečení. Následovala písnička Unit 5: The Weather.

Zahráli jsme si musical chairs a na židle jsme rozmístili kartičky s obrázkami počasí a oblečení, které pak žáci pojmenovávali.

Rozmístilii jsme karty s oblečením do rohů a žáco se pak přemisťovali podle toho, jaké „bylo“ počasí – tak, aby na sobě měli odpovídající oblečení.

Poslechli jsme si příběh Unit 5 a popsali si odpovídající obrázky.

V učebnicích jsme spojovali počasí a oblečení, které nosíme, když to počasí nastane. Potom jsme si nalepili samolepky a zazpívali Bye Bye Goodbye.
 


7. 2.

Přivítali jsme se, pozdravili postavy z učebnice, zkontrolovali docházku a sdělili si, jak se cítíme. Následovala samozřejmě písnička Hello hello.

Hippo přinesl karty s novými slovíčky/frázemi: „How’s the weather?/What’s the weather like?“ („Jaké je počasí?“), „It’s sunny.“ („Je slunečno.“), „It’s raining,“ („Prší.“), „It’s windy.“ („Je větrno.“), „It’s snowing.“ („Sněží.“), hat/klobouk, wellies/holinky, coat/bunda, gloves/rukavice, scarf/šála.

Zazpívali jsme si a zatancovali na novou písničku Unit 5: The Weather.

V kruhu jsme si pro každé počasí ukázali pohyby: sunny – cloníme si rukou oči před sluncem, windy – foukáme, raining – třepotáme prstíky odshora dolů, snowing – obejmeme se rukama (je nám zima).

Schovali jsme po třídě obrázky s oblečením a holinkami. Žáci je pak hledali a přiřazovali ke kartám s počasím – když je slunečno, nosíme klobouk, když fouká, nosíme bundu, když prší, vezmeme si holínky, a když je zima, nosíme šálu a rukavice.

V učebnici jsme postavičkám dolepili klobouky, aby jim nesvítilo na hlavu a do očí. A nalepili jsme si samolepky.


2. 2.

Odškrtli jsme docházku, pozdravili členy rodiny, řekli jsme si, jak se cítíme a zazpívali jsme si Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka a rozdali kartičky žákům, abychom si mohli zazpívat Unit 4: Family.

Poslechli jsme si příběh Unit 4. Rozdělili jsme se do skupin zahráli si pexeso nebo „co chybí?“.

Zahráli jsme si novou hru – „souboj“. Dva žáci se postavili zády k sobě a každému z nich byla přidělena kartička. Na počítání „one, two, three“ („jedna, dva, tři“) udělali 3 kroky a na pokyn „turn around!“ („otočit!“) se otočili čelem k sobě a museli co nejrychleji pojmenovat „protivníkovu“ kartičku.

Potom jsme hráli buď tichou poštu nebo hru, kde chodíme dokola a na „grandma“ se musíme posadit.

Rozdali jsme žákům pracovní listy. Museli na nich spojit dvojice – člen rodiny a jeho zvířátko. Následovaly samolepky a Bye Bye Goodbye.

 

LEDEN


31. 1.

Přivítali jsme se, zkontrolovali docházku a pocity a zazpívali si Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka (členové rodiny a zvířata). Každý žák dostal kartičku se slovíčkem a když jsme potom zpívali Unit 4: Family, zvedali své kartičky tak, jak se o nich zrovna zpívalo.

Zahráli jsme si novou hru – Frog, frog, rabbit. Seděli jsme v kruhu, jeden žák obcházel okolo a jak míjel ostatní žáky, říkal u toho: „Frog, frog, frog,…“ („Žába, žába, žába…“). Když se rozhodl, že už je čas, řekl u některého žáka „rabbit“ (králík) místo „frog“ a začal utíkat dokola (zatímco „označený“ žák se ho snažil dohonit a dotknout) a sednout si na místo označeného dřív, než ten se ho dotkne. Pokud stihl zasednout místo označeného, vyhrál a mohl zůstat sedět, s obcházením byl tak na řadě ten, co honil a nedohonil. (Doufám, že je to dost srozumitelné – děti případně dovysvětlí :-) ).

Rozdělili jsme se na skupinky a zahráli si pexeso a „co chybí?“.

U stolečků měli žáci za úkol nakreslit svoji rodinu a popsat nám ji – „This is my mommy, this is my daddy,…“ („Tohle je moje maminka, tohle je můj tatínek,…“). Pak jsme si nalepili samolepky a rozloučili se písničkou Bye bye.


26. 1. 

Po kontrole docházky, pocitech a písničce Hello hello jsme se posadili do kruhu a zopakovali si slovní zásobu – členy rodiny a zvířátka. Zahráli jsme si „na schovávanou“ – pod karty s členy rodiny jsme schovali jednu kartičku zvířátka a žáci hádali, pod kterou kartou asi zvířátko je.

Rozdali jsme žákům kartičky a zazpívali si Unit 4: Family, přičemž opět zvedali své kartičky podle toho, o čem se zrovna zpívalo.

Zahráli jsme si musical chairs – na hudbu jsme chodili okolo židliček a když hudba zastavila, žáci se museli posadit na volnou židličku a pojmenovat kartičku, která na ní byla. S jednou skupinkou jsme po četných prosbách hráli i poctivou židličkovanou, kdy bylo vždy o jednu židličku méně a kdo si nestihl sednout, šel stranou.

Při předchozí hře vždy buď Miss Haleigh nebo Miss Johanka schovaly po třídě kartičky se zvířátky  a když se dohrály musical chairs, šlo se hledat kartičky. Když se našly, šli je žáci položit na odpovídající kartu se členem rodiny (aby se utvořily správné dvojice, viz minulou hodinu).

Poslechli jsme si příběh Unit 4 a opět ho doplnili otázkami, na které žáci odpovídali.

Přesunuli jsme se ke stolkům. V učebnici na nás čekal příběh, do kterého se napřed musela dolepit chybějící postavička a pak si jej žáci vytrhli, přeložili a vytvořili si tak miniaturní kopii našeho příběhu.

Pak si nalepili samolepky, zazpívali jsme si Bye bye a a rouzloučili se.

 

Poznámka: když se na začátku hodiny bavíme o pocitech, žáci vybírají z těchto slovíček: happy/šťastný, sad/smutný, excited/nadšený, surprised/překvapený, angry/naštvaný, nervous/nervózní, silly/bláznivý.


24. 1.

Hodinu jsme začali klasickým způsobem – kontrola docházky, pozdravení postav z učebnice (Hippo, Monkey, Cat a Dog), pocity („How do you feel?“ - „Jak se cítíš?“) a písnička Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka týkající se rodiny a mazlíčků a přidali i pár nových – hedgehog/ježek, mouse/myš, rabbit/králík. Každý člen rodiny má svého mazlíčka (nebo své zvířátko): mummy – hedgehog, daddy – mouse, grandma – cat, sister – rabbit, brother – frog, elephant – dog. (elephant je hlavní postavička, je to slon a bavíme se právě o jeho mamince, tatínkovi – to jen aby vás nezmátlo, že tady jsou vlastně dvě zvířata spolu… :-) )

Rozdali jsme žákům kartičky s obrázky (členové rodiny a zvířátka) a zazpívali jsme si Unit 4: Family a žáci zvedali své kartičky podle toho, o kom se zrovna zpívalo.

Zahráli jsme si hru – chodili jsme dokola, přitom Miss Haleigh nebo Miss Johanka říkaly slovíčka a když zaznělo frog (žába), museli jsme skákat jako žabka, když zaznělo rabbit (králík), museli jsme hopkat po jedné noze, a když zaznělo grandma (babička), museli jsme si rychle sednout – a kdo si sednul jako poslední, šel stranou.

Poslechli jsme si příběh Unit 4, popsali si k němu obrázky a zodpověděli různé doplňující otázky.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny a zahráli si pexeso, žáci při tom obrázky pojmenovávali. A také jsme si zahráli tichou poštu – žák, který stál první v řadě si vybral slovíčko a pošeptal ho spolužákovi za sebou, takhle to šlo až nakonec a poslední žák šel a vybral kartičku, která odpovídala slovíčku, co slyšel.

Přesunuli jsme se ke stolečkům a k učebnicím. V nich jsme spočítali členy rodiny a zapsali číslici. Potom jse si nalepili samolepky a na závěr jsme si samozřejmě zazpívali Bye bye.


19. 1.

Dnešní hodina byla bez Miss Johanky. Začali jsme kontrolou docházky. Žáci dnes místo postav z učebnice zdravili členy rodiny. Řekli jsme si, jak se cítíme a zazpívali Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka z minule: elephant/slon, mummy/maminka, daddy/tatínek, grandma/babička, sister/sestra, brother/bratr, dog/pes, frog/žába. Položili jsme kartičky s těmito slovíčky/obrázky na zem a na pokyn si každý žák jednu vybral, pojmenoval a donesl k odpovídající velké kartě umístěné někde ve třídě.

Následovala písnička Unit 4: Family. A za ní musical chairs - na židličkách byly umístěné kartičky s členy rodiny a když dohrála písnička a žáci si posedali, kartičku pojmenovali.

Zahráli jsme si “na schovávanou” - žáci hledali po třídě poschovávané kartičky a když je nesli Miss Haleigh, opět kartičky pojmenovali.

Poslechli jsme si příběh Unit 4. Prohlédli a popsali jsme si k tomu odpovídající obrázky.

Následovala práce s učebnicí a nalepení samolepek. Na konec jsme si zazpívali Bye bye.
 


17. 1.

Na začátku hodiny jsme pozdravili postavy z učebnice a zkontrolovali docházku. Také jsme “zkontrolovali” pocity a zazpívali si Hello hello.

Představili jsme si nová slovíčka: elephant/slon, mummy/maminka, daddy/tatínek, grandma/babička, sister/sestra, brother/bratr, dog/pes, frog/žába. Následovala písnička Unit 4: Family.

Zahráli jsme si hru. Chodili jsme dokola a napodobovali slona (drželi se za nos a druhou ruku jsme měli provlečenou). Miss Johanka říkala “This is my brother. This is my sister…” (“To je můj bratr. To je moje sestra.”), a když zaznělo slovo “grandma” (babička), museli si žáci sednout. Kdo si sednul jako poslední, šel na chvíli stranou. Takhle jsme to opakovali, dokud nezůstal poslední žáček.

Seděli jsme v kruhu. Každý žák dostal kartu s členem rodiny. Potom jeden dobrovolník chodil dokola, zastavil se, “zaklepal” a řekl: “Knock, knock!” ("Ťuk ťuk!"), na to ostatní odpověděli: “Who’s there?” (“Kdo tam?”), na to žák odpověděl podle toho, co měl na kartičce a ostatní odpověděli: “Come in.” (“Pojď dál.”). A šel další žák. (Toto cvičení jsme nedělali s mladšími žáky.)

Následovala práce s učebnicí, kde dolepovali členy rodiny. A nakonec samozřejmě i samolepku. A Bye bye.


12. 1.

Dnešní hodina proběhla za přítomnosti některých rodičů. Na začátku jsme samozřejmě zkontrolovali docházku a žáci pozdravili postavy z učebnice. Řekli jsme si také, jak se cítíme. A zazpívali jsme si Hello hello.

Zopakovali jsme si slovíčka. Položili jsme kartičky obrázkem dolů, žáci si pak na pokyn jednu vybrali a podle toho, co na ní měli, doběhli k odpovídající velké kartě ležící v rozích třídy. Samozřejmě obrázek i pojmenovali.

Následovala písnička Our little house.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Miss Haleigh své skupině přečetla příběh Unit 3 a pokládala otázky s příběhem spojené. Skupina Miss Johanky hrála pexeso a počítala, kolik oken je na obrázcích domů. Skupiny jsme si potom prohodily.

Zahráli jsme si musical chairs.

Pak jsme hráli „na schovávanou“ – žáci hledali po třídě rozmístěné části domu a pak je umisťovali na šablonu.

Nakonec si žáci nakreslili okna a dveře do domečků – tuto aktivitu jsme bohužel nestihli s poslední skupinou (mladší děti). Nalepili si samolepky a zazpívali jsme si Bye bye.


10. 1.

Pozdravili jsme se a zkontrolovali docházku. Žáci pozdravili i postavy z učebnice, které na kartičkách visely různě po třídě. Také jsme si řekli, jak se dnes cítíme. Následovala písnička na uvítanou – Hello hello.

Dnes jsme si opakovali tato slovíčka: face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, ears/uši, smile/úsměv. Ukázali jsme si je na kartičkách a potom jsme přiřazovali (a pojmenovávali) jednotlivé prvky – skládali jsme je na šablonu obličeje.

Položili jsme kartičky obrázkem dolů, žáci si pak po jednom kartičky brali a to, co na ní bylo, pojmenovali a ukázali na svém těle (tváři).

Zatímco žáci byli zabráni do aktivity, schovali jsme ve třídě různé části obličeje, které pak měli za úkol najít, pojmenovat a položit na šablonu.

Poslechli jsme si příběh – Unit 2 a popsali si obrázky.

Přesunuli jsme se ke stolkům. Žáci dokreslovali, co chybělo na obrázcích – oči, nos, pusa…

Nalepili jsme si samolepky a zazpívali Bye bye.


Pozvánka na ukázkovou hodinu 12. 1. 2023

Drazí rodiče,

dovolte mi Vás pozvat na ukázkovou hodinu angličtiny, která se uskuteční 12. ledna v obvyklém čase výuky vašich dětí. Pro jistotu přikládám email s pozvánkou, který byste teď už měli všichni mít:

Vážení rodiče,

blíží se konec 1. pololetí a pokud máte zájem podívat se, jak se Vaše dítě učí a jak probíhají naše hodiny, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na ukázkovou hodinu, která se bude konat ve čtvrtek 12. ledna v době výuky Vašeho dítěte (rozvrh) přímo v mateřské škole. Plánujete-li přijít, potvrďte mi, prosím, Vaši účast na tento email do 10. ledna, abychom měli představu, kolik z Vás se ukázkové hodiny zúčastní. Předem Vám velice děkuji.

Přijďte, prosím, 5 minut před začátkem hodiny a počkejte před vstupem do školky, kde si Vás některá z pověřených osob vyzvedne, pustí dovnitř a odvede do učebny. Nezvoňte, prosím, na zvonek školky, abychom nerušili ostatní pan učitelky a děti. Víme, že pro některé z Vás není tento čas ideální, ale bohužel jsme kvůli navazujícím dalším hodinám nemohli ukázkovou hodinu naplánovat v jiný čas než hodina standardně probíhá.

Moc se všichni těšíme na Vaši návštěvu!

Pokud se rozhodnete ukázkovou hodinu navštívit, potvrďte prosím účast - Deanna Barešová (dbaresova@gmail.com).


5. 1.

I dnešní hodina začala kontrolou docházky, i tentokrát bez Miss Haleigh.  Žáci pozdravili postavy z učebnice, které byly na obrázcích nalepených různě po třídě. Také jsme si řekli, jak se dnes cítíme a zazpívali jsme si písničku na uvítanou – Hello hello.

Dnes jsme si zopakovali tato slovíčka: pen/pero, pencil/tužka, crayon/voskovka, book/kniha. Na pokyn 3, 2, 1, GO! (3, 2, 1, ted’!) si žáci vybrali jednu z kartiček, které ležely na koberci obrázkem dolů, a podle toho, jaký obrázek na ní měli, rozprchli se ke kartám rozmístěným po třídě. Žáci s voskovkami tedy byli u karty s voskovkou, žáci s tužkou u karty s tužkou a tak dále. Potom předmět pojmenovali.

Poslechli jsme si příběh Unit 1 a popsali si odpovídající obrázky.

Rozdělili jsme se na půlky. Každý žák obdržel kartičku s obrázkem a na pokyn 3, 2, 1, GO! měl utvořit dvojici/trojici/skupinku s žáky se stejným obrázkem. U toho slovíčka pojmenovávali.

Zahráli jsme si musical statues. Na zemi ležely kartičky se slovíčky, a když žáci zamrzli, na pokyn "Pick one card!" ("Vyberte si jednu kartu!") si vzali kartičku a pojmenovali ji.

Zahráli jsme si na “schovávanou” – když se žáci nedívali, rozmístila Miss Johanka po třídě kartičky, na kterých byly očíslované tužky. Opět na pokyn 3, 2, 1, GO! se žáci rozutekli a kartičky hledali. Vždy, když kartičku našli, přinesli ji Miss Johance a (ideálně) pojmenovali číslo na kartičce napsané.

Nakonec podle čísel doskákali ke stolečkům, kde si nalepili samolepky.

Dnes byl program tak nabitý, že nebyl prostor pro písničku na rozloučenou... 


3. 1.

Hodinu jsme začali, jako vždycky, kontrolou docházky, dnes bohužel bez Miss Haleigh. Z vyložených kartiček s emocemi žáci sdělili své pocity a semtam svůj výklad spontánně obohatili o výčet dárečků, co našli pod stromečkem. Zazpívali jsme si Hello hello – a tentokrát jsme u toho seděli na zemi.

Jelikož musíme po prázdninách vše zopakovat, připomněli jsme si slovíčka house/dům, roof/střecha, window/okno, door/dveře. Následovala písnička Our little house.

Zahráli jsme si musical chairs. Po zastavení hudby a obsazení židliček žáci pojmenovávali kartičky s "domečkovou" slovní zásobou.

Poslechli jsme si příběh Unit 3. Potom jsme si popsali obrázky pojící se k příběhu.

Zahráli jsme si musical statues. Po zastavení hudby museli žáci "zamrznout" a potom na pokyn dojít ke kartě s obrázkem. Např. na pokyn "Go to roof!" ("Jděte ke střeše!") se přesunuli ke kartě se střechou.

Na závěr měli žáci za úkol namalovat dům s dveřmi, střechou a okny. Pak si samozřejmě nalepili samolepky a rozloučili jsme se písničkou Bye bye.

PROSINEC


15. 12.

Přivítali jsme se, zkontrolovali docházku a zjistili, jak se dnes děti cítí. Na uvítanou jsme si dnes zazpívali Hello reindeer!

Zopakovali jsme si slovíčka Merry Christmas/veselé Vánoce, Christmas tree/vánoní stromeček, present/dárek, star/hvězda, angel/anděl. Zazpívali jsme si We Wish You a Merry Christmas.

S některými dětmi jsme se rozdělili na skupiny, s některými ne (malý počet žáčků) a dělali jsme tyto aktivity: pexeso, Co chybí?, schovávání pod karty…

Zahráli jsme si musical chairs – na židličkách byly karty s novými slovíčky.

Prohlédli jsme si knížku s vánočním příběhem. Žáci popisovali, co v ní vidí a krásně při tom používali nová slovíčka.

Vybarvili jsme si omalovánky dárečků a „vyrobili“ tak vánoční přání. Nalepili jsme si samolepky a na rozloučenou jsme si zazpívali Goodbye, snowman.


13. 12.

Po přivítání a kontrole docházky jsme si zazpívali Hello hello. Žáci nám pak řekli, jak se cítí.

Představili jsme žákům nová (vánoční) slovíčka – Merry Christmas/veselé Vánoce, Christmas tree/vánoní stromeček, present/dárek, star/hvězda, angel/anděl. Potom jsme si zazpívali písničku Merry Christmas.

Rozdělili jsme se na dvě skupinky. Miss Haleigh pracovala s dětmi s vánoční knížkou – ukazovali si, kde jsou dárky, vánoční stromečky, počítali hvězdy… Miss Johanka si s dětmi procvičila slovíčka pomocí kartiček – pexeso, chybějící kartičky…

Zahráli jsme si musical statues. V rozích místnosti byly rozmístěny karty (star, present, Christmas tree, angel). Po zastavení hudby dostaly děti pokyn „Go to star!“ („Běžte ke hvězdě!“) a museli tak přijít ke správné kartě. Takhle jsme to střídali, až obešli všechny karty a ještě trochu víc :-)

U stolečků jsme žákům rozdali omalovánky se stromečkem a jejich úkolem bylo stromeček pastelkami ozdobit a nakreslit dárky, hvězdu a andílka.

Nalepili jsme si samolepky a zazpívali Bye bye.


8. 12.

Zkontrolovali jsme docházku a zahájili hodinu písničkou Hello hello. Potom jsme si řekli, jak se cítíme – „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“).

Připomněli jsme si slovíčka house/dům, roof/střecha, door/dveře, windows/okna a opět jsme si poslechli příběh o domečcích a barevných dveřích. I tentokrát jsme si popsali obrázky a žáci odpovídali na otázky: „Is this Hippo’s house? What colour is this? How many flowers are there?“ („Je to Hrochův dům? Jaká je to barva? Kolik je tady květin?“).

Zahráli jsme si musical chairs. Po dohrání písničky a obsazení židliček žáci odentifiovali slovíčka na kartách.

Následovalo pár sérií pexesa s kartičkami se slovní zásobou, kdy každou kartičku žáci pojmenovávali.

V čebnici jsme tentokrát měli dva úkoly. Prvním úkolem bylo najít správnou cestu k domečku Hrocha, druhým bylo nalepit chybějící okna a udělat si ze stránky „knížku“ (kterou vám velice pravděpodobně přinesla dítka domů :-) ). Také jsme si nalepili samolepky za odvedenou práci a na konec hodiny zazpívali Bye bye.

K procvičení: Můžete si s dětmi přečíst příběh, který patří k dříve zmíňované knížce - zde (Unit 3).


6. 12.

Tentokrát jsme po kontrole ocházky zpívali naší starou známou I can say hello. Potom na otázku „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“) žáci odpovídali „I fell happy/sad,…“ („Cítím se šťastný/smutný,…“).

Připomněli jsme si slovíčka -  house/dům, roof/střecha, door/dveře, windows/okna a pustili jsme si k tomu písničku Our little house. Potom jsme si s kartičkama zahráli „na schovávanou“ – pod velkou kartu s postavami z učebnice (Hippo, Monkey, Cat a Dog) jsem schovala menší kartičku s novými slovíčky a potom žáci hádali, co která postava má.

Do rohů naší třídy jsem rozmístila karty se slovíčky. Žáci pak na pokyn „Go to house/door…“ („Jdi k domu/dveřím…) chodili k odpovídajícím kartám.

Poslechli jsme si nový příběh. Dozvěděli jsme se, jaké domečky mají postavy a jakou barvu mají jejich dveře (důležité pro práci s učebnicí). Také jsem se dětí ptala na různé otázky týkající se příběhů a obrázků, na kterých jsme si vše ukazovali.

Přesunuli jsme ke stolkům k práci s učebnicí. Na obrázku byly postavy a jejich domečky, kterým ale  chyběly dveře a žáci je museli správně přiřadit a spojit. Potom si nalepili samolepky a rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.


1. 12.

Pozdravili jsme se a zkontrolovali docházku. Ve velkém kruhu jsme si zazpívali Hello hello.

Žáci na otázku „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“) odpovídali „I fell happy/sad,…“ („Cítím se šťastný/smutný,…“).

Představili jsme žákům nová slovíčka – house/dům, roof/střecha, door/dveře, windows/okna. Pustili jsme si písničku Our little house – tančili jsme a ukazovali střechu, dvěře a okna.

Rozdělili jsme se do skupin. Napřed jsme opakovali pohyby z písničky (střecha, dveře, okna), pak jsme si je ukázali na kartičkách a zahráli si hry. Na pokyn „Touch the house“ („Dotkni se domu“) se žáci dotkli kartičky s domem atp,…

Zahráli jsme si i pár kol musical chairs. Po posazení žáci identifikovali nově naučená slovíčka.

Následovala práce s učebnicí. Na obrázku chyběla domu střecha, dvěře i okna a žáci měli za úkol najít samolepky a nalepit je na odpovídající místo. Pak si mohli dům vybarvit. Nakonec si nalepili samolepky i do svých stickerbooks a rozloučili jsme se písničkou Bye bye.

K procvičení: house/dům, roof/střecha, door/dveře, windows/okna.

LISTOPAD


29. 11.

Sedli jsme si do kruhu a pozdravili se. Zkontrolovali jsme docházku a zazpívali Hello hello.

Zopakovali jsme si slovní zásobu – emoce. Žáci na otázku „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“) odpovídali „I fell happy/sad,…“ („Cítím se šťastný/smutný,…“).

Následovala písnička If you’re happy and you know it. Opět jsme k hudbě doplňovali slovíčka emocí a k tomu odpovídající pohyby (unavený – pokládám hlavu na ruce, šťastný – tleskám, atd…).

Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jeden žák čelem k ostatním předváděl (pantomima), jak se cítí a ostatní emoci hádali. Takhle jsme se párkrát vystřídali, až se dostalo na každého. Potom jsme s kartičkami s emocemi hráli různé hry – která chybí, pexeso, hádání neotočené kartičky…

U stolku dostali žáci papír, na kterém měli spojit dvojice smajlíků, pojmenovat jejich emoce a vymalovat je. Potom si nalepili samolepky, zazpívali jsme si Bye bye goodbye a rozloučili jsme se.


24. 11.

Zkontrolovali jsme docházku a zazpívali si písničku Hello hello.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Zopakovali jsme si slovíčka face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv. Schovali jsme úsměv pod karty s obrázky a hádali jsme, kde je. Hráli jsme Simon says a žáci se dotýkali částí obličeje. Na fotografiích měli postavy vždy zakrytou část obličeje (oči, nos, pusu, celý obličej) a žáci říkali, co chybí. A pak jsme si pustili A face.

Zopakovali jsme si názvy emocí. Každý žák opět obdržel kartičku s emocí pak řekl, jak se cítí. Se stejnými kartičkami jsme si zahráli pexeso, u kterého emoce pojmenovávali. Také pak hádali, která emoce chybí nebo která přibyla.

Při práci s učebnicí žáci nalepili chybějící měsíc, vytrhli a přeložili si stránku s příběhem (vznikla tak mini verze příběhu o měsíci, který se usmíval na postavy z učebnice). Potom jsme si příběh poslechli.

Nalepili jsme si samolepky a zapívali Bye bye goodbye.

K procvičení: happy/šťastný, sad/smutný, angry/naštvaný, surprised/překvapený, sleepy/ospalý (starší děti k tomu ještě excited/nadšený, silly/bláznivý a  nervous/nervózní.


22. 11.

Po odškrtnutí docházky jsme si zazpívali Hello hello.

Zahráli jsme si musical chairs. Na židlích byly rozmístěné kartičky se slovní zásobou a když hudba zastavila a žáci si sedli, museli pak slovíčko poznat a říct název.

Představili jsme nová slovíčka – mladším dětem happy/šťastný, sad/smutný, angry/naštvaný, surprised/překvapený, sleepy/ospalý a starším dětem jsme k tomu přidali ještě excited/nadšený, silly/bláznivý a  nervous/nervózní. Pak jsme každému žákovi dali jednu kartičku s emocí a ptali jsme se: „How do you feel today?“ („Jak se dnes cítíš?“). Žáci odpovíali: „I feel happy…“ („Jsem šťastný/á.)

Zazpívali jsme si písničku If you’re happy and you know it – pustili jsme pouze hudbu beze slov a   zpívali jsme text, do kterého jsme přidávali slovíčka tak, aby se nám to hodilo. K tomu jsme tančili odpovídající pohyby (když se zpívalo If you’re sleepy and you know it take a nap/když jsi ospalý a víš to, dej si šlofíka – při tom jsme složili ruce pod hlavu a dělali, že spíme) a tak podobně.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. V obou skupinách jsme s kartičkami s emocemi hráli různé hry – například museli poznat, která karta chybí nebo jsme hráli pexeso a emoce pojmenovávali.

Následovala práce v učebnici. Obkreslili jsme měsíc, spočítali a vybarvili hvězdy.

Pak si žáci nalepili samolepky a zazpívali jsme si Bye bye goodbye.


15. 11.

Hodinu jsme uvedli kontrolou docházky a písničkou Hello hello.

Zopakovali jsme slovní zásobu – face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Zahráli jsme si hru s kartami se slovíčkami – pod jednou z nich byl schovaný smile/úsměv a žáci hádali, pod kterou. Pak jsme si zazpívali písničku A face.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna skupina hrála Simon says (viz zápis z minulé hodiny), druhá pracovala s kartami – hádali, která chybí nebo je přiřazovali ke kartám s postavami. Pak se aktivity prohodily.

Zahráli jsme si pár kol Musical statues – když hudba zastavila a žáci „zamrzli“, museli ještě podle pokynu Miss Haleigh/Miss Johanky ukázat např. na nos/nose.

Poslechli jsme si zase příběh o usmívajícím se měsíci a postavách. A opět následovala série otázek (a samozřejmě i série správných odpovědí :-) ).

Práce s učebnicí. Postavám chyběla ústa! Žáci ale nezaháleli a jejich pusy jim opět našli a spojili čarou s jejich majitelem. Potom jsme si nalepili samolepky.

Na rozloučenou nám hrála písnička Bye bye goodbye.


11. 11.

Dnes jsme hodinu začali novou písničkou – Hello hello!

Na koberci v kruhu jsme si zopakovali slovní zásobu – face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Poslechli jsme si příběh, ve kterém se Hippo, Monkey, Dog a Cat usmívali na měsíc a měsíc zpátky na ně. Děj jsme ukazovali na obrázcích, potom jsme si společně obrázky ještě popsali.

Zazpívali jsme si písničku A face.

Rozdělili jsme se do dvou skupin. Hráli jsme hru Simo says. Vypadalo to nějak takhle: „Miss Haleigh/Johanka says touch your nose!“ („Miss Haleigh/Johanka říká dotkněte se nosu!) a žáci se měli dotknout nosu. Takhle jsme vyzkoušeli všechna slovíčka a i žáci pak dávali pokyny.

Do rohů místnosti jsme umístili karty se slovíčky. Dávali jsme potom jednotlivým žákům pokyn „Go to mouth! (nose, eyes, face, moon)“ – „Běž k puse! (nosu, očím, tváři, měsíci)“. Když byly všechny děti takto „roztříděné“, různě jsme skupinky ještě prohazovali. Říkali jsme třeba: „Eyes, go to nose!“ („Oči, běžte k nosu!“).

Přesunuli jsme se ke stolům. Žáci nakreslili obličeje (někteří i těla, rakety a letadla :-) ) a potom si nalepili samolepky.

Na konec jsme si zazpívali písničku Bye bye goodbye.


8. 11.

Hodinu jsme začali, jak jinak, než písničkou I can say hello.

Plyšák představil dětem (víceméně) nová slovíčka -  face/tvář, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, smile/úsměv, moon/měsíc. Zazpívali jsme si písničku A face.

Rozložili jsme karty se slovíčky lícem dolů a žáci hádali, která karta/slovíčko to asi může být. Když jsme je otočili a uhádli všechny, jedna vždy chyběla a žáci tak ještě museli určit, která karta to je.

Následovalo pár kol musical statues, kdy se děti pohybovaly podle toho, jestli hrála hudba nebo ne.

Opět jsme se vrátili ke kartám, tentokrát ke kartám s postavami – Hippo, Dog, Monkey, Cat. Každá z postav měla páskou zakrytou nějakou část obličeje a žáci říkali, která část to je.

Následoval přesun ke stolečkům a práce s učebnicí, ve které na obličej dolepovali oči, nos a pusu. Potom si nalepili i samolepky do svých sticker books.

Na konec jsme klasicky zpívali I can say goodbye.


3. 11.

Po kontrole docházky a písničce I can say hello jsme si posedali okolo koberce.

Zopakovali jsme si slovní zásobu a zahráli si hru na schovávanou – otočili jsme karty s obrázky  lícem dolů a žáci hádali, kde se co nachází – slovíčka pen/pero, pencil/tužka, crayon/voskovka, book/kniha. Potom jsme ještě spočítali tužky a poslechli si Ten pencils písničku.

Zahráli jsme si trochu vylepšené musical statues. Rozmístili jsme po třídě karty s obrázky a když hudba přestala hrát a děti „zamrzly“, dali jsme jim pokyn „Go to pen! (pencil, book, crayon)“ – „Běžte k peru! (tužce, knize, voskovce)“.

Rozdali jsme žákům karty s čísly a s odpovídajícím počtem obrázků. Měli pak za úkol se seřadit tak, aby vznikla správná číselná řada. Několikrát jsme to zopakovali a žáci v tom byli opravdu dobří.

U stolečků žáci dostali pracovní list (lístek). Měli vybarvit určitý  hvězdiček, číslo tam měli napsané. Ani tahle aktivita nedělala dětem problém a tak si pak samoz.řejmě nalepili i samolepky do svých sticker books.

Na konec jsme, jako vždy, zpívali písničku I can say goodbye.

A na příště už se žáci mohou těšit na nová slovíčka! :-)


1. 11.

Po kontrole docházky jsme si na přivítanou zazpívali písničku I can say hello.

S pomocí karet s obrázky jsme si zopakovali slovní zásobu. Napočítali jsme 10 tužek a pak jsme si zazpívali Ten pencils.

Miss Haleigh přečetla příběh o tom, jak si Opice zapomněla tužky a její kamarádi jí půjčili své. Na obrázcích jsme si vše ukázali. Všimla jsem si, že žáci jsou velice pozorní a příběh doplňují – to je skvělé!

Při hře musical chairs jsme na židle umístili kartičky s čísly (kromě číslice také znázorněné na namalovaných prstech). Takže když zastavila hudba a žáci se posadili, museli poznat číslo nebo se k němu dopočítat.

Sedli jsme si do kruhu. Doprostřed jsme položili karty s postavami a pod ně karty se školními pomůckami. Děti se snažily uhádnout, co která postava má. Párkrát jsme to zopakovali.

Přesunuli jsme se ke stolečkům. Žáci si do učebnice nalepili chybějícího Opičáka, odtrhli stránku, přeložili, a vytvořili si tak kapesní verzi příběhu o zapomnětlivé Opici. Potom si nalepili samolepku do sticker booků.

Na rozloučenou nám hrála písnička I can say goodbye.

ŘÍJEN


25. 10.

Dnešní halloweenskou hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se  písničkou I can say hello.

Hroch schovaný v dýni představil řákům nová slovíčka - pumpkin/dýně, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, face/tvář. Společně jsme si je procvičili, potom jsme i pojmenovali barvu dýně – orange/oranžová. Poslechli jsme si říkanku o dýni (Extra Halloween Unit Rhyme).

Rozdělili jsme žáky do dvou skupin. V obou skupinách jsme procvičovali nová slovíčka – Miss Haleigh s pomocí knížky, Miss Johanka s pomocí hračky, malé kousající dýně.

Zahráli jsme si musical statues. Na halloweenskou hudbu děti tančily po třídě a když hudba zastavila, děti musely „zamrznout“ a dotknout se části těla, kterou určila Miss Haleigh. Používala pokyn: „Touch your eyes/nose/mouth/face.“ („Dotkněte se očí/nosu/pusy/tváře.“).

Když jsme se opět posadili do kruhu, žáci se otočili zády ke středu na pokyn „turn around“ („otočte se“). Miss Haleigh pod karty s postavami schovala obrázky dýní a když se žáci zase otočili zpět, hádali, pod kterou postavou jsou dýně schované. Pak jsme je ještě spočítali a několikrát jsme to ta takto zopakovali.

Přesunuli jsme se ke stolečkům, kde si děti vybarvily dýni a nakreslily jí obličej. Pak vybraly samolepky a nalepily si je do svých sticker books.

Na závěr jsme si zazpívali písničku I can say goodbye.

Slovíčka k procvičení: pumpkin/dýně, eyes/oči, nose/nos, mouth/pusa, face/tvář, orange/oranžová.


20. 10.

Po klasické kontrole docházky jsme se přívitali písničkou I can say hello. Dog (Pes) žákům přinesl karty se školními pomůckami k zopakování a také obrázky tužek s čísly. Když jsme si zopakovali počítání, pustili jsme si písničku Ten pencils.

Miss Haleigh žákům přečetla příběh. Snažili jsme se, aby děti příběh doplňovaly – a moc jim to šlo! Také jsme si na obrázcích s dějem opět procvičili slovní zásobu.

Zahráli jsme si musical statues (sochy). Když hrála hudba, žáci tančili a pohybovali se, když hudba zastavila, museli děti „zamrznout“. Tato hra se doopravdy těší velkému úspěchu :-)

Zatímco Miss Johanka prováděla žáky touto hrou, Miss Haleigh po třídě rozmístila kartičky s očíslovanými tužkami. Když hra skončila, děti měly za úkol najít kartičku s určitým číslem. Dávaly jsme u toho pokyny typu „Find number two! Bring number four, please.“ („Najdi číslo dva! Přines číslo čtyři, prosím.“). Mladší děti měly za úkol najít libovolnou kartičku s číslem a pak se pokusit číslo pojmenovat.

Při práci s učebnicí jsme na obrázku hledali a kroužkovali šikovně schované tužky. Když se všichni zdárně dobrali čísla sedm, měli ještě za úkol toto číslo napsat – Miss Haleigh i Miss Johanka žákům názorně předvedly, jak se číslice píše. Potom jsme si rozdali sticker books a vybrali si odměnu za odvedenou práci v podobě samolepky. Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

K procvičení: poznávání číslic, opakování slovíček pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha.

18. 10.

Hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Plyšák Monkey (Opice) přinesl dětem karty se slovíčky, která jsme si zopakovali a procvičili. Potom jsme pod utěrku schovali jeden z předmětů a děti tipovaly, který tam asi tak může být. U toho jsme s Miss Haleigh pokládaly otázku „What’s under? Pen, pencil, book or crayon?“ („Co je vespod? Pero, tužka, kniha nebo voskovka?“). Po odkrytí jsme předměty spočítali – one pencil, two pencils… (jedna tužka, dvě tužky…). Potom jsme si poslechli písničku Ten pencils.

Zahráli jsme si hru musical chairs - na puštěnou hudbu žáci chodily okolo židliček, na kterých byly karty se školními pomůckami a s postavami z učebnice, na stopnutí hudby si museli sednout  a pojmenovat věc na kartě.

Poslechli jsme si příběh o Opici, která si zapomněla tužky, ale díky svým kamarádům jich nakonec měla 10. Pak ho Miss Haleigh přečetla ještě jednou. U toho jsme ukazovaly na obrázky s dějem a pokládaly dětem otázky.

Potom jsme pracovali s učebnicí. Počítali jsme předměty a nakonec jsme spojii odpovídající počet předmětu s daným číslem. Pak si žáci do svých sticker books nalepily samolepky za skvělou práci.

Na závěr jsme si zazpívali písničku I can say goodbye.

Slovíčka k procvičení: pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.


13. 10.

I tentokrát jsme hodinu zahájili kontrolou docházky, při které děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Žáky přivítal i plyšák Cat (Kočka) a přinesl jim karty se školními pomůckami i opravdové pero, voskovky, knihu a tužku, aby na ně děti nekoukaly jen na obrázcích. Takhle jsme si společně procvičili a zopakovali slovní zásobu a potom jsme předměty i spočítali. Následovala písnička Ten pencils.

Poslechli jsme si příběh. Aby to bylo pro děti srozumitelnější, ukazovali jsme jim děj na obrázcích. Potom jim ho Miss Haleigh přečetla ještě jednou. Pro doplnění děje jsme žákům položili pár otázek a ukázali si na obrázcích známé věci - pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 9-10/čísla 1-10.

Rozestavili jsme židle do kruhu a na ně položili kartičky se školními pomůckami. Zahráli jsme si musical chairs – na hudbu děti obcházely židle a když hudba zastavila, musely si sednout a kartičku pojmenovat. Takhle jsme to párkrát zopakovali.

Uklidili jsme židle zpátky ke stolům a opět si posedali do kruhu. Doprostřed jsme rozložili karty s pomůckami lícem dolů a žáci hádali, kde může která být. Když jsme názvy opět procvičili, položili jsme na zem očíslované karty. Aby se děti posadily ke stolečkům, musely napřed přeskákat tato čísla a u toho je odříkat – a moc jim to šlo!

U stolku dostali žáci omalovánku tužky, kterou si velice soustředěně vybarvili. U toho jsme se jich ptali, jakou barvu používají, a protože máme velice šikovné žáky, většina si s tím hravě poradila.

Pak si za odvedenou práci nalepily nálepky do svých sticker books, rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye a doprovodili jsme žáky zpátky do tříd.

 

Slovíčka k procvičenípencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.

11. 10.

Hodinu jsme zahájili kontrolou docházky, při které děti hlásily here/not here (zde/není tady). Přivítali jsme se tanečkem a písničkou I can say hello.

Plyšák Hippo (Hroch) představil dětem karty s novými slovíčky – pencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10. Společně jsme pak procvičovali výslovnost. Děti také odpovídaly na otázku How many pencils? (pens, crayons, books), přičemž vždy nahlas počítaly dané předměty, až se dostaly ke správnému číslu. Poslechli jsme si novou písničku Ten pencils.

Rozdělili jsme děti do dvou skupin. U stolečků jsme pak procvičovali počítání na očíslovaných kartičkách s tužkami. Děti odpovídaly na otázky: What number is this? (Jaké to je číslo?), How many pencils are there? (Kolik tam je tužek?).

Zahráli jsme si hru musical statues (hudební sochy). Na puštěnou hudbu děti tancovaly a pohybovaly se po místnosti, na stopnutí hudby musely zastavit a „zamrznout“. Tahle hra měla velký úspěch :-)

Posadili jsme se do kruhu a na kartičkách jsme procvičovali názvy školních pomůcek (pencil, pen, crayon, book). Potom jsme je položili lícem dolů a děti hádaly, kde je která kartička (co na ní je).

Přesunuli jsme se ke stolkům a pracovali s učebnicí – děti nalepovaly chybějící tužky na své místo, u toho jsme s nimi počítali a procvičovali čísla. Pak si do svých sticker books nalepily samolepky za odvedenou práci.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

Slovíčka k procvičenípencil/tužka, pen/pero, crayon/voskovka, book/kniha, numbers 1-10/čísla 1-10.


6.10.

Hodinu jsme začali kontrolou docházky, při čemž děti hlásily here/not here (je tady/není tady). Zkontrolovali jsme i docházku plyšáků – ty děti nadšeně zdravily Hello, Hippo! ( Monkey, Cat). Jedna postava (Pes) ale chyběla, děti jí musely ve třídě najít a také pozdravit.

Tancovali jsme a vítali se písničkou I can say hello. Potom jsme se rozloučili s plyšáky - Goodbye, Hippo! (Monkey, Dog, Cat).

Na židličky rozmístěné do kruhu jsme položili maňásky postav. Pustili jsme písničku, děti chodily okolo a na zastavení se posadily a pozdravily postavu. Potom se s ní rozloučily a celé jsme to párkrát zopakovali.

Posadili jsme se v kruhu, a děti pozdravili toho, kdo seděl po jejich pravici. Když jsme dokončili kolo, zase jsme se takto dokola loučili.

Rozmístili jsme po třídě karty s postavami a děti měly za úkol nám přinést tu kartu, o kterou jsme je požádali - Bring me Dog, please (Přines mi Psa, prosím.). Když byly všechny karty u nás, rozmístili jsme je doprostřed kruhu. Požádali jsme děti, aby zavřely oči a otočily se – Turn around, close your eyes. Potom jsme jednu kartu schovali a děti hádaly, která postava chybí. (Who is missing? Kdo chybí?).

Následovala práce s učebnicí. Děti musely přijít na to, která postava chybí na obrázku a pak tam nalepit její samolepku.

Potom jsme rozdali dětem jejich sticker books (nálepkové knihy) a ony si vybrali samolepku, kterou se nám pak snažily popsat.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.

4.10.

Na začátku jsme se přivítali a představili. Děti odpovídaly na otázku What’s your name? - Jak se jmenuješ?) a následně se pozdravily (Hello, xy!). Potom jsme zkontrolovali docházku a dali dětem nálepky s jejich jmény. U toho říkaly here/not here (je tady/není tady).

Potom jsme si zazpívali písničkou I can say hello.

Představili jsme dětem plyšáky – hlavní postavy z učebnice. Děti se naučily jejich jména (Hippo, Monkey, Dog, Cat – Hroch, Opice, Pes, Kočka).

Rozložili jsme na zem karty s postavami lícem dolů, děti pak karty otáčely a říkaly „Hello, Hippo!/Goodbye, Hippo!“ („Ahoj, Hrochu!/Na shledanou, Hrochu!“).

Rozdělili jsme děti do dvou skupin. Na zem jsme do čtverce položili karty s postavami u jedné skupiny a maňásky u druhé. Po spuštění písničky se měly děti pohybovat a na její stopnutí zastavit u jedné z karet/maňásků a potom postavu pozdravit.

Při přesunu ke stolkům si děti vybíraly mezi kartami a zdravily je, potom usedly ke stolu.

Společně jsme si prolistovali učebnici, při té příležitosti jsme dětem pokládali doplňující otázky týkající se hlavních postav.

Představili jsme dětem jejich sticker books (nálepkové knihy), do kterých si vybraly a nalepily samolepku za odvedenou práci.

Rozloučili jsme se písničkou I can say goodbye.


 

Vítejte v novém školním roce 2022-23!

Výuka LEAP začne v úterý 4. října 2022. V průběhu prvního týdne září obdrží rodiče přihlášených žáků email s dalšími informacemi včetně platebních. 
 
Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi!
 
LEAP tým

 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11