Aktuálně MŠ Jarov

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 7. října bude v mateřské škole působit jako asistentka vyučujícího Miss Nikol. Prosíme Vás, abyste absence Vašich dětí omlouvali předem emailem nebo SMS zprávou přímo jí. Kontakty na Miss Nikol najdete zde

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš LEAP tým


ŘÍJEN

12.10. a 14.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Učili jsme se nová slovíčka: pen (pero), pencil (tužka), crayon (voskovka) a book (knížka).  Ukázali jsme jim je na obrázkových kartičkách a děti je opakovaly a poté zkoušely samy pojmenovat. Pak jsme si stoupli do kroužku a pustili jsme audio písničku, která obsahovala nová slovíčka, děti se snažily poznat nově naučená slovíčka a přidávat se.

Příběh: Sedli jsme si do kroužku a z nahrávky jsme pustili příběh, při kterém lektor Jayke ukazoval jednotlivé obrázky k příběhu na plakátu. Poté jsme si jej společně přečetli pomalu a přeložili jednotlivé věty do češtiny. Zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce a čísla od 1 do 10.

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game‘, kde si děti stouply nejprve do řady a pak jednotlivě skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky  a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme i slovíčka o počasí z předchozí hodiny.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde si zopakovaly slovíčka ‚pencil‘ (tužka) a počítání od jedné do do deseti  - děti  nalepily nálepky tužek do vynechaných mezer a pak jsme společně tužky nahlas počítali. Děti, které cvičení už dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali společně ‚Goodbye song‘ – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku za to, jak se během hodiny snažily a hezky jim to šlo.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Naučili jsme se nová slovíčka hands (ruce), feet (chodidla), head (hlava) a co dělají,  clap (tleskat), jump (skákat), nod (přikývnout). Slovíčka jsme si ukazovali na obrázkových kartičkách, děti je poznávaly a opakovaly po lektorovi a zároveň opakovaly pohyby – přikývnout, tleskat a skákat.

Příběh: Pustili jsme si příběh z nahrávky a lektor Jayke ukazoval na plakátu jednotlivé obrázky k příběhu. Poté jsme si každý obrázek vysvětlili po větách a přeložili do češtiny. Zvířátka v příběhu říkala ‚I can jump‘ (umím skákat), tak jsme si příběh pustili ještě jednou z nahrávky a děti vždy skákaly, když uslyšely ‚jump‘.

Hry: Slovíčka jsme procvičili i hrou na vláček – kde lektor Jayke šel první jako lokomotiva a děti jej následovaly po třídě, a vždy, když se zastavil, tak děti musely říct k jednotlivé části těla a jaký dělá pohyb. Poté jsme hráli hru ‚obstacle game‘,  při které si děti opakovaly slovíčka, která jsme se naučily v úterý.  Děti stouply do řady a skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky, a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme si i slovíčka o počasí a děti se naučily nová slovíčka ‚school‘ (škola) a  ‚bag‘  (taška).

Po hrách jsme si sedli ke stolečkům a děti nakreslily buď své oblíbené zvířátko nebo počasí, které jsme se učili.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde našly v učebnici nálepku hrošíka (Hippo) a nalepily ho na vynechané místo. Děti, které už cvičení dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to nyní dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Utvořili jsme kolečko a zazpívali jsme si společně písničku na rozloučenou (Goodbye song).

Závěr: Nakonec děti dostaly své knížky na samolepky a novou samolepku, kterou si do nich nalepily, za to, jak jim to hezky šlo a jak byly šikovné při hodině.


5.10. a 7.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Level 1). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye). Také jsme si prohlíželi obrázkové karty s počasím a hráli hru, kdy děti skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Pokud kartičku správně pojmenovaly, mohly si ji ponechat.

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.


MLADŠÍ DĚTI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Starter). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye).

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.
 

 

Vážení rodiče, milé děti!

Rádi bychom Vás informovali, že výuku LEAP plánujeme začít v týdnu od 4. října. Veškeré informace potřebné před jejím zahájením obdržíte prostřednictvím emailu v průběhu druhé poloviny září. Rozvrh výuky najdete zde, rozdělení dětí do skupin jste od nás již emailem obdrželi.

Už se na všechny děti moc těšíme!

Váš LEAP tým

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49