Aktuálně MŠ Jarov

18.1. A 20.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry Na úvod jsme si zopakovali otázky ‚What is your name?‘ (jak se jmenuješ) a ‚How are you?‘ (jak se máš)při které si děti posílaly po kroužku molitanový míč a vždy řekly nahlas, jak se jmenují a jak se ten den cítí. Tímto jsme si také zopakovali názvy emocí. Dále jsme si připomněli slovíčka popisující barvy a také slovíčka z minulého týdne, popisující členy rodiny: ‚mummy‘ (máma) ‚daddy‘ (táta), ‚brother‘ (bratr), ‚sister‘(sestra), ‚grandma‘ (babička). Zahráli jsme si oblíbenou hru ‚guessing game‘, při které lektorka Rebecca vždy položí obráceně obrázkovou kartičku na zem a děti ve dvou týmech soutěží a hádají, co je na ní zobrazeno. Zahráli jsme si také paměťovou hru s obrázkovými kartičkami a dále oblíbenou hru, při které děti balancují na jedné noze a ten, kdo vydrží nejdéle je vítěz. Poté jsme si převyprávěli příběh se známými zvířátky a členy sloní rodiny, a ukázali jsme si jej na velkém obrázkovém plakátu.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde měly za úkol spočítat členy sloní rodiny a napsat k tomu vždy správnou číslici.

 Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Na začátku jsme si opět zopakovali fráze ‚My name is..‘  (já se jmenuji…) a ‚‘How are you?‘ (jak se máš?). Poté jsme si pomocí obrázkových kartiček zopakovali slovíčka popisující nálady, barvy a číslice. Znovu jsme si prošli i nová slovíčka z minulého týdne:‚train‘ (vláček), ‚ball‘ (míč), ‚doll‘ (panenka) a ‚teddy‚ (méďa). Abychom si je ještě více procvičili, zahráli jsme si pexeso, na kterém byly dané hračky zobrazeny. Dále jsme si prošli příběh, kde zvířátka hledala své oblíbené hračky a ukázali jsme si jej na velkém obrázkovém plakátu. Nakonec jsme si poslechli písničku ‚I can see the train‘ (vidím vláček), u které děti vesele tancovaly a zpívaly

Učebnice:  Děti si v učebnicích udělaly cvičení, kde měly za úkol správně spojit zvířátka s jejich oblíbenými hračkami.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

11.1. A 13.1.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hry Na úvod jsme si zahráli hru ‚what is your name‘ (jak se jmenuješ), při které si děti posílaly po kroužku molitanový míč a vždy řekly nahlas, jak se jmenují. Zopakovali jsme si slovíčka o emocích a počítání, a tento týden jsme začali s novými slovíčky týkajícími se rodiny: ‚mummy‘ (máma) ‚daddy‘ (táta), ‚brother‘ (bratr), ‚sister‘(sestra), ‚grandma‘ (babička). Poslechli jsme si k tomu i písničku z nahrávky. Zahráli jsme si také paměťovou hru s obrázkovými kartičkami a dále také oblíbenou hru, při které děti balancují na jedné noze a ten, kdo vydrží nejdéle je vítěz.

Učebnice: V učebnici si děti udělaly cvičení, kde našly samolepky sloní rodiny a nalepily si je na správné místo a dále obtáhly obrázek babičky a vybarvily jej. Také si vybarvily sněhuláka, při čemž si zopakovaly slovíčka týkající se částí obličeje a oblečení.

 Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Zahráli jsme si hru ‘what is your name‘ (moje jméno je), kde se děti učily říkat jak se jmenují ‚My name is …‘ (moje jméno je …). Pomocí obrázkových kartiček jsme si zopakovali slovíčka z minulých lekcí o emocích, barvách a počítání, a naučili jsme se nová slovíčka týkající se hraček : ‚train‘ (vláček), ‚ball‘ (míč), ‚doll‘ (panenka) , ‚teddy‚ (méďa).  Poslechli jsme si příběh z nahrávky a také písničku k této lekci. Hráli jsme i oblíbenou hru ‚musical chairs‘, kdy děti chodí po kroužku za zvuku písničky kolem obrázkových kartiček, a jakmile se hudba zastaví, musí si rychle stoupnout ke kartičce a správně odpovědět, co je na ní zobrazeno. Také jsme si poslechli příběh z nahrávky a společně si jej pak přečetli a prošli.

Učebnice:  Děti si v učebnicích našly obrázek vláčku a nalepily si jej na správné místo, a dále také udělaly cvičení, kde musely najít a zakroužkovat všechny hračky na obrázku.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

4.1. A 6.1. 


PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, že kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a hryPřivítali jsme se po Vánocích, zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se naučili před svátky a naučili jsme se nová slovíčka, která se týkají zimy: ‚coat‘ (kabát), ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice) ‘, ‚snowman‘(sněhulák), ‚snowflakes‘ (vločky), a ‚snowball‘ (sněhová koule). Také jsme si zopakovali číslice od jedné do devíti, tím, že jsme počítali vločky na obrázkových kartičkách. Dále jsme si zahráli oblíbenou hru ‚tower‘ (věž), kde děti soutěžili ve dvou týmech a jejich úkolem bylo jako první postavit věž a správně pojmenovat předmět (nebo číslo) na obrázkové kartičce a předat štafetu dalšímu. Také jsme hráli hru ‚obstacle game‘, u které si děti také předávaly štafetu a kolem překážek doskákaly k lektorce Rebece, u které si vylosovaly obrázkovou kartičku a měly za úkol ji správně pojmenovat.

 Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Přivítali jsme se po prázdninách a jako první jsme si zahráli hru, při které jsem si zopakovali otázku ‚How are you‘ (jak se máš) a zopakovali jsme si i názvy emocí (nálad) ‚happy‘ (šťastný), ‚sad‘ (smutný),  ‚sleepy‘ (ospalý), a ‚angry‘ (naštvaný). Děti si v kroužku posílaly molitanový míč, a vždy ten, kdo jej dostal, musel říct správně anglicky, jak se cítí (například 'I am happy' - jsem šťastný). Také jsme se naučili nová slovíčka týkající se zimy: ‚coat‘ (kabát), ‚scarf‘ (šála), ‚gloves‘ (rukavice) ‘, ‚snowman‘(sněhulák), ‚snowflakes‘ (vločky), ‚snowball‘ (sněhová koule) a ukázali jsme si je na obrázkových kartičkách. Zahráli jsme si i oblíbenou 'obstacle game' (překážková hra), skrze kterou jsme si daná slovíčka ještě více procvičili.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou. 

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


 

 

PROSINEC

14.12. a 16.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly. 

Slovíčka a příběhTento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky), a 'stocking' (punčocha). Hráli jsme různé hry při kterých jsme si daná slovíčka procvičovaly, například pexeso s obrázkovými kartičkami nebo hru, při které jsme vyložily obrázkové kartičky na zem do kruhu, já nebo lektorka Rebecca jsme řekly slovíčko, a děti měly vždy za úkol nalézt správný obrázek. Také jsme si zazpívali a zatancovali na tradiční ‚Jingle bells‘ (Rolničky).

 Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky a jejich domečky, a jejich úkolem bylo najít samolepky okének a nalepit je na správný domeček. Dále si zkusily nakreslit Vánoční stromeček a také si vyrobit papírové ozdobičky, které pak nalepily na velký strom, který nakreslila lektorka Rebecca.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky), a 'stocking' (punčocha). Procvičili jsme si je skrze obrázkové kartičky a zahráli jsme si různé hry, například hru, při které byly kartičky vyloženy do velkého kruhu a děti kolem něj chodily za zvuku písničky, a vždy, když lektorka Rebecca písničku zastavila, tak se zastavily a musely si rychle stoupnout k jedné kartičce a správně říct, co je na ní zobrazeno.

Učebnice: Děti si v učebnici udělaly cvičení, kde byl zobrazen příběh se zvířátky, jak malovala duhu, a jejich úkolem bylo najít si samolepku pejska, správně ji nalepit a nakreslit duhu do políčka, kde zvířátka malovala. Děti také dostaly pracovní listy k učebnici, kde bylo cvičení, na kterém byl obrázek zvířátek v pokoji s Vánočním stromečkem a děti měly za úkol najít a zakroužkovat obrázky dárečků. Poté si jej vybarvily podle fantazie.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

7.12. a 9.12.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběhTento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky). Hráli jsme různé hry při kterých jsme si daná slovíčka procvičovaly, například pexeso s obrázkovými kartičkami nebo hru, při které jsme vyložily obrázkové kartičky na zem do kruhu, my jsme řekly slovíčko, a děti měly vždy za úkol nalézt správný obrázek. Také jsme si zazpívaly tradiční ‚Jingle bells‘ (Rolničky).

 Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly cvičení, kde byl příběh se zvířátky a jejich domečky, a jejich úkolem bylo najít samolepky okének a nalepit je na správný domeček. Dále si zkusily nakreslit Vánoční stromeček a také si vyrobit papírové ozdobičky, které pak nalepily na velký strom, který nakreslila lektorka Rebecca.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Tento týden jsme se naučili nová slovíčka týkající se Vánoc: ‚angel‘  (anděl), ‚tree‘ (Vánoční stromeček), ‚presents‘ (dárečky), ‚star‘ (hvězda),  ‚ornaments‘ (ozdobičky). Procvičili jsme si je skrze obrázkové kartičky a zahráli jsme si různé hry, například hru, při které byly kartičky vyloženy do velkého kruhu a děti kolem něj chodily za zvuku písničky, a vždy, když lektorka Rebecca písničku zastavila, tak se zastavily a musely si stoupnout k jedné kartičce a správně říct, co je na ní zobrazeno.

Učebnice: Děti udělaly si v učebnici udělaly cvičení, kde byl zobrazen příběh se zvířátky, jak malovaly duhu, a jejich úkolem bylo najít si samolepku pejska a správně ji nalepit a nakreslit duhu do políčka, kde zvířátka malovala. Děti také dostaly pracovní listy k učebnici, kde bylo cvičení, na kterém byl obrázek zvířátek v pokoji s Vánočním stromečkem a děti měly za úkol najít a zakroužkovat obrázky dárečků. Poté si jej vybarvily podle fantazie.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

 

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběhTento týden jsme si znovu zopakovali slovíčka ‚house‘ (dům), ‚roof‘ (střecha), ‚door‘ (dveře) a ‚windows‘ (okna) skrze různé aktivity a hry. Hráli jsme novou hru, kde děti dostaly papírek s obrázkem jednoho z daných slovíček a lektorka Rebecca vždy řekla dané slovíčko a činnost, kterou ten kdo má daný obrázek udělá – například zatleská nebo se postaví – a děti to pak následovaly. Dále jsme hráli i známou hru ‚Simon says’ a také jsme si z nahrávky pustili písničku ‚My little house‘ (můj malý dům) při které děti spolu s námi zpívaly a tancovaly.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly spojit domeček zvířátka se správnou barvou dveří podle příběhu, který jsme si předtím vyprávěli, a další cvičení s bludištěm, kde měly najít a obtáhnout správnou cestu zvířátka, jak se dostat k domečku.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry:  Zopakovali jsme si slovíčka o barvách: ‚red‘ (červená), ‚blue‘ (modrá), ‚yellow‘ (žlutá), duhu ‚rainbow‘,  a také o slovíčka týkající se počasí a nálad, které jsme se naučili už dříveHráli jsme hru, kde děti dostaly papírek s barvičkou a lektorka Rebecca vždy řekla danou barvičku a činnost, kterou ten kdo ji má udělá – například se bude točit nebo zvedne ruku – a děti to pak následovaly. Pustili jsme si opět i písničky ‚Head and shoulders, knees and toes‘ u které děti vesele tancovaly, a poté i oblíbenou písničku o barvách, u které jsme si opět zopakovali naučené barvičky.

Učebnice: Děti ve svých učebnicích udělaly dvě cvičení týkající se barev, v prvním musely správně vybarvit čtverečky v řadě, ve které se barvičky opakovaly v určitém pořadí, a poté také cvičení, kde vybarvily duhu. Při tom jsme si znovu zopakovali názvy barev v angličtině i duhu.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

30.11. A 2.12. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Tradičně jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběhTento týden jsme se naučili nová slovíčka: ‚house‘ (dům), ‚roof‘ (střecha), ‚door‘ (dveře) a ‚windows‘ (okna). Ukázali jsme si je na obrázkových kartičkách a děti je společně se mnou a slečnou Rebecou nahlas opakovaly. Také jsme prošli slovíčka z minulého týdne a poté jsme si poslechli a přečetli nový příběh o zvířátkách a jejich domečcích s pomocí velkého obrázkového plakátu. Hráli jsme také oblíbenou hru, kdy jsme vyskládaly obrázkové kartičky doprostřed kroužku a vždy jednu kartičku jsme schovaly, zatímco se děti nedívaly, a ony pak musely uhodnout, která chybí a říct slovíčko v angličtině.  

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol najít samolepky částí domu, které jsme se ten den naučili (střechu, okna a dveře), a nalepit je na obrázek prázdného domu. Přitom jsme si nová slovíčka znovu zopakovali a také jsme si pustili písničku, kde se zpívalo o domu. Dále si děti zkusily také samy nakreslit domeček.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Tento týden jsme se naučili nová slovíčka o barvách: ‚red‘ (červená), ‚blue‘ (modrá), ‚yellow‘ (žlutá), a také jak se řekne duha – ‚rainbow‘. Také jsme si pustili nový příběh se zvířátky, kde zvířátka společně namalovala duhu. Opět jsme si zazpívali a zatancovali veselou písničku ‚head and shoulders, knees and toes‘ a hráli jsme i oblíbenou 'obstacle game', kdy děti ve dvou týmech vždy doskákaly kolem překážek v podobě cihliček k slečně Rebece, která měla u sebe obrázkové kartičky, pojmenovaly obrázek na kartičce v angličtině, a pak doběhly zpátky a předaly štafetu dalšímu.

Učebnice: Děti dostaly za úkol v učebnicích k obrázku, kde byly tři vědra plná barvy najít samolepky se stejnou barvou jako měla vědra a nalepit je k nim nebo na ně. Přitom jsme si společně znovu zopakovali barvičky a také jsme si k tomu pustili písničku, která obsahovala naučená slovíčka.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

LISTOPAD

23.11 A 25.11.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, děti si půjčily loutky zvířátek a společně s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh:
Zopakovaly jsme si slovíčka skrze různé aktivity s obrázkovými kartičkami, například jsme vyložily kartičky před sebe do kroužku a vyzývaly jsme děti, aby nám ukazovaly jednotlivá slovíčka na obrázku. Pak jsme hrály oblíbenou hru, kdy děti musely zavřít oči, mezitím jsme jednu kartičku schovaly a děti musely poznat, která kartička chybí. Také jsme si pustili příběh se zvířátky o tom, jak se usmívaly na měsíc a prošly si naučená slovíčka.

Hry: Hráli jsme novou hru, kde jsme rozložily obrázkové kartičky po podlaze a děti měly za úkol vždy najít určený obrázek, doskákat k němu a donést jej k nám. Potom jsme hráli také oblíbenou hru ‚tower‘ (věž), kdy týmy soutěžily v tom, kdo první správně odpoví co je na kartičce, a s použitím kartiček a molitanových cihliček první postaví věž.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol najít samolepku hrošíka a nalepit ji na místo na stránce, kde jsme ji dříve viděly na obrázkovém plakátu k příběhu. Dále měly přeložit stránku, kde byl zobrazen ten příběh, čímž se vytvořila jakási malá ‚knížečka‘ a spolu jsme si příběh znovu převyprávěli.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud naučili skrze obrázkové kartičky-položili jsme kartičky doprostřed kroužku a lektorka Rebecca nebo já jsme řekly slovíčko v angličtině a vyzvaly děti, aby je našly a ukázaly na obrázku. Hráli jsme i hru ‚tower‘ (věž) a také novou hru, při které byly obrázky rozložené všude po zemi a děti musely najít dané slovíčko na obrázku a doběhnout nebo doskákat k němu. Také jsme si zazpívali a zatancovali známou písničku ‚head and shoulders, knees and toes‘ a naučili se nová slovíčka ‚shoulders‘(ramena), ‚knees‘ (kolena) a ‚toes‘ (palec na noze).

Učebnice: Děti dostaly nálepku, kterou si nalepily do učebnice a také si zkusily nakreslit obrázek, u kterého jsme si zopakovali naučená slovíčka.

 Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a společně s loutkami zvířátek jsme si zazpívali a tancovali na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

16.11 a 18.11

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Prošli jsme si znovu už naučená slovíčka skrze různá cvičení s obrázkovými kartičkami, kdy děti poznávaly předměty, číslice nebo části obličeje na obrázku, říkaly je nahlas v angličtině a učily se je správně vyslovovat. Pustili jsme si i příběh se zvířátky, kde jsme si zopakovali slovíčka týkající se školních potřeb a názvy číslic.

Hry: Hráli jsme oblíbenou ‚obstacle game‘ (překážková hra), při které se děti různými způsoby přemístí od startovní čáry k lektoru Jakeovi, kde si vyberou kartičku, řeknou, co je na ní zobrazeno a předají štafetu dalšímu. Hráli jsme to i formou soutěže, kdy spolu závodily dva týmy dětí, kdo stihne více kartiček. Hráli jsme ji také v kombinace se hrou ‚tower‘ (věž), kdy týmy soutěžili v tom, kdo první správně odpoví, co je na kartičce a s použitím kartiček a molitanových cihliček postaví věž.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde měly za úkol obtáhnout měsíc a vybarvit jej i hvězdičky kolem. U tohoto cvičení si děti zopakovaly slovíčka týkající se obličeje: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej), i  moon  (měsíc).

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které si děti půjčily loutky a vesele s nimi zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a hry: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud naučili skrze obrázkové kartičky-položili jsme kartičky doprostřed kroužku a lektor Jayke nebo já jsme řekli slovíčko v angličtině a vyzvali děti, aby je našly a ukázaly na obrázku. Také jsme opět hráli oblíbenou hru ‚tower (věž), kde děti stavěly věž tím způsobem, že zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde jejich úkolem bylo spojit dva obrázky, na kterých byl stejný počet opiček (‚monkey‘). U tohoto cvičení si děti zopakovala číslice od jedné do pěti (‚one, two, three, four, five‘) a zkusily si je i nakreslit. Dále si v učebnici udělaly další cvičení, kde obtáhly ležící kočičku, jak jsme ji viděly dříve v příběhu, a vybarvily ji podle vzoru.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně s loutkami zvířátek  na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

9.11. a 11.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si slovíčka, tím, že jsme si sedli do kroužku a položili obrázkové kartičky doprostřed, a pak buď lektor Jayke nebo já jsme jednotlivě volaly děti, řekly jim anglické slovíčko a vyzvali je, aby zkusily najít slovíčko a ukázat je na obrázku. Také jsme si znovu pustili příběh o tom, jak zvířátka šla do školy, který jsme si prošli i v češtině. Děti pozorně poslouchaly a opakovaly s námi nahlas už známá anglická slovíčka.

Hry: Hráli jsme novou hru ‚tower‘ (věž), kde děti stavěly věž z molitanových cihliček tím způsobem, zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla. Pak jsme udělali i soutěž, ve které dva týmy dětí soutěžily v tom, kdo dříve postaví věž z cihliček. U této hry si děti zopakovaly všechna slovíčka, která jsme dosud probrali.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a kreslily do nich svůj obličej, při čemž jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej) a ‚moon‘  (měsíc). Dále potom také kreslily veliký strom a zahradu, jak se objevila v příběhu, který jsme si ten den pouštěli.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Pustili jsme si znovu příběh se zvířátky, kde zvířátka ukazovala co umí, například: – ‚head' (hlava) – ‚nod' (přikyvuje), ‚hands' (ruce) – ‚clap' (tleskají) ‚feet' (chodidla) – ‚jump' (skáčou). Děti pozorně poslouchaly  pak říkaly nahlas a převáděly, co zvířátka dělala. Také jsme si zopakovaly čísla od jedné do pěti.

Hry: Hráli jsme novou hru ‚tower‘  (věž), kde děti stavěly věž tím způsobem, zvedly obrázkovou kartičku, řekly anglicky, co je na ní zobrazeno a položily ji na molitanovou cihličku, na kterou pak položily další. Takto se děti střídaly a stavěly na sebe cihličky, dokud nezbyly žádné další cihličky anebo dokud věž nespadla. Hru jsme hrály i ve variaci, kdy se děti postavily do řady a pak to první vždy dostalo skákací míč na kterém doskákalo k obrázkovým kartičkám a věži, pojmenovalo anglicky předmět na obrázku, přidalo cihličku a pak skákalo zpět, kde předalo štafetu dalšímu.

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a kreslily do nich svůj obličej, při čemž jsme si zopakovali slovíčka z minulého týdne: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej) . Dále si také zkusily nakreslit veliký strom (který se také objevil v příběhu), ovocný nebo vánoční.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

2.11. a 4.11. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud učili – lektor Jayke ukazoval obrázkové kartičky a děti poznávaly předměty na obrázku a říkaly je nahlas. Poté jsme přidali nová slovíčka o částech obličeje: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc, který jsme si ukázali na velikém plakátu a postupně vysvětlili i v češtině. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Hry: Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Také jsme znovu hráli hru, kde děti seděly v kroužku a dostaly obrázek s částí obličeje, kterou musely říct nahlas v angličtině a obrázek si předávat po kroužku, zatímco první muselo oběhnout kolečko, dřív než si obrázek děti stačily předat.  

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde nalepily samolepky částí obličeje na nakreslenou hlavu a u toho si procvičily nově naučená slovíčka. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka a příběh: Zopakovali jsme si už známá slovíčka z předchozích lekcí skrze obrázkové kartičky a pak jsme se naučily nová: 'eyes' (oči), 'mouth'(pusa), 'nose' (nos) a 'face' (obličej). Pak jsme si pustili nový příběh z nahrávky, který byl o zvířátkách, jak se usmály na měsíc. Pomalu jsme si jej pak prošli a přeložili do češtiny, a u toho jsme si ukazovali obrázky k příběhu na velikém plakátu. Tady jsme se naučili nově 'moon' (měsíc), 'stars' (hvězdy), 'flowers' (květiny) a 'butterfly' (motýl).

Učebnice: Děti dostaly své učebnice a udělaly si cvičení, kde spojily obrázek zvířátka s obrázkem pusy, která  k danému zvířátku správně patří. Dále dostaly papíry a zkusily si nakreslit měsíc s obličejem a cokoliv z příběhu, který jsme ten den poslouchali.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že od čtvrtka 7. října bude v mateřské škole působit jako asistentka vyučujícího Miss Nikol. Prosíme Vás, abyste absence Vašich dětí omlouvali předem emailem nebo SMS zprávou přímo jí. Kontakty na Miss Nikol najdete zde

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš LEAP tým


ŘÍJEN

26.10. 

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Jako obvykle jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – oblíbenou písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Slovíčka: 
Zopakovali jsme si slovíčka, která jsme se dosud učili – lektor Jayke ukazoval obrázkové kartičky a děti poznávaly předměty na obrázku a říkaly je nahlas -,pen' (pero), ,pencil' (tužka), ,crayon' (voskovka) a ,book' (knížka); slovíčka popisující počasí - ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí) a naučili jsme se i několik nových slovíček popisujících emoce- ‚angry‘ (naštvaný), ‚happy‘ (šťastný), ‚sleepy‘ (ospalý), nebo ‚ill‘ (nemocný).

Hry: Hráli jsme oblíbenou hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět.  

Aktivita: Děti si sedly ke stolům a dostaly omalovánku dýně – naučily jsme se slovíčko ‚pumpkin‘ (dýně), děti slovíčko nahlas opakovaly a pak dostaly za úkol vybarvit dýni podle své fantazie a namalovat jí obličej.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni.

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Slovíčka: Zopakovali jsme si už známá slovíčka skrze obrázkové kartičky – lektor Jayke dětem ukazoval obrázky a děti pojmenovávaly věci na obrázku, a u kterých to bylo možné, tak ty i předváděly: ‚cat‘ (kočka), ‚dog‘, (pes), ‚hippo‘ (hrošík), ‚monkey‘ (opice) ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí). Nově jsme se naučili slovíčka popisující emoce - ‚angry‘ (naštvaný), ‚happy‘ (šťastný), ‚sleepy‘ (ospalý), a také ‚ill‘ (nemocný).

Aktivita: Jelikož byl Halloweenský den, děti si sedly ke stolům a dostaly omalovánku dýně – naučily se nově slovíčko ‚pumpkin‘ (dýně). Děti slovíčko nahlas opakovaly a pak dostaly za úkol vybarvit dýni podle své fantazie a namalovat jí obličej.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.


19.10. a 21.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady)nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke znovu zahájil hodinu pozdravením známých postaviček pejska, kočičky, opičky a hrošíka, které děti už dobře znají a vesele je zdravily (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey').

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti společně zpívaly a tancovaly.

Příběh a slovíčka: 
Zopakovali jsme si příběh z minulého týdne, pustili jsme si jej z nahrávky a ukazovali jsme si jej podle obrázků na velkém plakátu. Věty jsme si přeložili do češtiny. Děti si zopakovaly slovíčka ,pen' (pero), ,pencil' (tužka), ,crayon' (voskovka) a ,book' (knížka) a také názvy číslic od jedné do deseti ,one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten'. Také jsme si zopakovali slovíčka o počasí - ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (deštivo), ,stormy' (bouřkové počasí). 

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game', kde si děti stouply nejprve do řady a pak si vždy vybraly, jakým skokem chtějí přeskákat přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět.  Hráli jsme i novou hru, kde děti seděly v kroužku a předávaly si kartičku s obrázkem a každé muselo nahlas v angličtině říct, co je na obrázku, zatímco první, kdo dostal obrázek musel oběhnout kolečko a vrátit se na své místo dříve než obrázek doputoval k poslednímu dítěti.

Učebnice: Děti seděly u stolů a dělaly cvičení, ve kterém musely spojit číslo 6 s obrázkem, na kterém bylo 6 předmětů – v tomto případě to byly voskovky. Zopakovaly jsme si pak nahlas čísla i názvy věcí na obrázku, což byly právě předměty, které jsme se učili tento týden, tedy ‚pencil', ‚pen', ‚crayon' a ,book'. Také jsme dělali cvičení, ve kterém děti musely najít na obrázku všechny tužky, spočítat je, a následně napsat správnou číslici do prázdného okénka. Děti, které cvičení už dělaly v minulém roce, znovu pomohly těm, které to dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali a tancovali společně na ‚Goodbye song' – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku, kterou si tam nalepilo za dobrou práci při hodině.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté jsme se pozdravili s už známými postavičkami pejskem, kočičkou, hrošíkem a opičkou (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song' – písničku na přivítanou, u které děti vesele zpívaly a tancovaly.

Příběh a slovíčka: Sedli jsme si do kroužku a pustili jsme si nový příběh z nahrávky, u kterého lektor Jayke na velkém plakátu ukazoval jednotlivé obrázky k příběhu. Poté jsme si jej pomalu vysvětlili a ukázali, co postavičky říkají a dělají. Věty jsme si přeložili do češtiny, zopakovali jsme si slovíčka a naučili jsme se nové slovíčko ,skip' (přeskakovat), které jsme si předvedli, a děti zkoušely skákat, jako když skáčou přes švihadlo. Také jsme si zopakovali slovíčka o počasí – ,sunny' (slunečno), ,cloudy' (oblačno/mraky), ,cold' (zima), ,hot' (horko), ,windy' (větrno), ,snowy' (sněží), ,rainy' (děštivo), ,stormy' (bouřkové počasí).

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game‘,  při které si děti opakovaly už známá slovíčka. Děti stouply do řady a skákaly skokem, který si vybraly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Nově jsme hráli hru na tichou poštu, kde si děti samy vybraly slovíčko, které už znaly, pošeptaly je kamarádovi a poslední v kroužku slovíčko řekl nahlas.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde spojily obrázek, kde byla zobrazena část těla s činností, kterou ta část těla dělá – ‚head' (hlava) – ‚nod' (přikyvuje), ‚hands' (ruce) – ‚clap' (tleskají) ‚feet' (chodidla) – ‚jump' (skáčou). Dále jsme dělaly v učebnici cvičení, kde si děti vybarvily chodidla a dokreslily obrázek. Děti, které už cvičení dělaly v minulém roce, pomohly dětem, které to nyní dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Utvořili jsme kolečko a zazpívali jsme si společně písničku na rozloučenou (‚Goodbye song‘) na kterou děti vesele tancovaly.

Závěr: Nakonec děti dostaly své knížky na samolepky a novou samolepku, kterou si do nich nalepily, za to, jak byly šikovná při hodině a hezky se snažily.


12.10. a 14.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Učili jsme se nová slovíčka: pen (pero), pencil (tužka), crayon (voskovka) a book (knížka).  Ukázali jsme jim je na obrázkových kartičkách a děti je opakovaly a poté zkoušely samy pojmenovat. Pak jsme si stoupli do kroužku a pustili jsme audio písničku, která obsahovala nová slovíčka, děti se snažily poznat nově naučená slovíčka a přidávat se.

Příběh: Sedli jsme si do kroužku a z nahrávky jsme pustili příběh, při kterém lektor Jayke ukazoval jednotlivé obrázky k příběhu na plakátu. Poté jsme si jej společně přečetli pomalu a přeložili jednotlivé věty do češtiny. Zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce a čísla od 1 do 10.

Hry: Hráli jsme hru ‚obstacle game‘, kde si děti stouply nejprve do řady a pak jednotlivě skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky  a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme i slovíčka o počasí z předchozí hodiny.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde si zopakovaly slovíčka ‚pencil‘ (tužka) a počítání od jedné do do deseti  - děti  nalepily nálepky tužek do vynechaných mezer a pak jsme společně tužky nahlas počítali. Děti, které cvičení už dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Stoupli jsme si znovu do kroužku a zpívali společně ‚Goodbye song‘ – písničku na rozloučenou.

Závěr: Na závěr děti dostaly knížky na samolepky a každé dostalo novou samolepku za to, jak se během hodiny snažily a hezky jim to šlo.

MLADŠÍ DĚTI

Úvod: Na začátku hodiny jsme si společně udělali docházku, kde děti říkaly ,I am here' (jsem tady) nebo ,not here' (není tu) v případě, kdy kamarádi nebyli přítomni. Poté lektor Jayke postupně vytahoval postavičky z pytle a děti hádaly jejich jména a zdravily je (,Hello Hippo, Hello Cat, Hello Dog, Hello Monkey'). 

Písnička na přivítanou: Poté jsme si pustili Audio CD – ‚Hello song‘ – písničku na přivítanou, a protože děti jí už znaly, tak se přidávaly a zpívaly a tancovaly společně.

Slovíčka: Naučili jsme se nová slovíčka hands (ruce), feet (chodidla), head (hlava) a co dělají,  clap (tleskat), jump (skákat), nod (přikývnout). Slovíčka jsme si ukazovali na obrázkových kartičkách, děti je poznávaly a opakovaly po lektorovi a zároveň opakovaly pohyby – přikývnout, tleskat a skákat.

Příběh: Pustili jsme si příběh z nahrávky a lektor Jayke ukazoval na plakátu jednotlivé obrázky k příběhu. Poté jsme si každý obrázek vysvětlili po větách a přeložili do češtiny. Zvířátka v příběhu říkala ‚I can jump‘ (umím skákat), tak jsme si příběh pustili ještě jednou z nahrávky a děti vždy skákaly, když uslyšely ‚jump‘.

Hry: Slovíčka jsme procvičili i hrou na vláček – kde lektor Jayke šel první jako lokomotiva a děti jej následovaly po třídě, a vždy, když se zastavil, tak děti musely říct k jednotlivé části těla a jaký dělá pohyb. Poté jsme hráli hru ‚obstacle game‘,  při které si děti opakovaly slovíčka, která jsme se naučily v úterý.  Děti stouply do řady a skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky, a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Zopakovali jsme si i slovíčka o počasí a děti se naučily nová slovíčka ‚school‘ (škola) a  ‚bag‘  (taška).

Po hrách jsme si sedli ke stolečkům a děti nakreslily buď své oblíbené zvířátko nebo počasí, které jsme se učili.

Učebnice: Děti si sedly ke stolům a v učebnicích si udělaly cvičení, kde našly v učebnici nálepku hrošíka (Hippo) a nalepily ho na vynechané místo. Děti, které už cvičení dělaly v minulém roce, pomohly s nalepováním dětem, které to nyní dělaly poprvé.

Písnička na rozloučenou: Utvořili jsme kolečko a zazpívali jsme si společně písničku na rozloučenou (Goodbye song).

Závěr: Nakonec děti dostaly své knížky na samolepky a novou samolepku, kterou si do nich nalepily, za to, jak jim to hezky šlo a jak byly šikovné při hodině.


5.10. a 7.10.

PŘEDŠKOLÁCI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Level 1). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye). Také jsme si prohlíželi obrázkové karty s počasím a hráli hru, kdy děti skákaly přes překážky ke kartičkám, které byly obráceny obrázkem k zemi. Vybraly si kartičku, otočily ji, řekly, co je na ní zobrazeno, a skákaly zpět. Hráli jsme i hru, při které jsme ukazovali kartičky a děti se hlásily a říkaly, co je na kartičce zobrazeno. Pokud kartičku správně pojmenovaly, mohly si ji ponechat.

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.


MLADŠÍ DĚTI

Představení: S dětmi jsme se přivítali a vzájemně  se představili - děti po nás opakovaly Hello! My name is Mr. Jayke/Miss Nikol, My name is .... Kvůli evidenci docházky jsme se také naučili po vyslovení svého jména přihlásit se a současně říci I am here (Já jsem tady). Zároveň jsme se také učili říkat Not here u jmen kamarádů, kteří nebyli na hodině přítomni. Poté jsme dětem představili čtyři hlavní postavičky, které nás budou provázet po celý školní rok. Děti se učily vyslovovat jejich jména – Hippo (hrošík), Monkey (opička), Dog (pejsek) a Cat (kočička) a také je všechny pozdravit (Hello Hippo, Hello Monkey, Hello Dog, Hello Cat).

Na začátku lekcí jsme si také s dětmi "povídali" o tom, jaké je venku počasí - používali jsme k tomu barevné obrázkové kartičky (tzv. Flashcards) a děti se učily říkat Sun, Rain, Snow, Wind, Hot, Cold a krátké větičky It's sunny (slunečno), It‘s cloudy (oblačno), It’s windy (větrno), It’s rainy (deštivo) atd.

Písnička na přivítanou: Pustili jsme si Audio CD – Hello song (písnička na přivítanou); po částech jsme ji zastavovali a opakovaně učili děti vyslovovat jednotlivá slovíčka (text písničky můžete najít vlevo na stránkách v záložce Písničky - Hippo & Friends Starter). Děti se postupně ke zpěvu přidávaly a trošku i tancovalysmiley

Pravidla: Na začátku našich lekcí jsme také dětem vysvětlovali naše pravidla chování při hodinách (Rules) – např. že se musíme hezky chovat ke svým kamarádům a respektovat je i vyučující, abychom se všichni něco naučili.

Hry (Games): Hráli jsme kratkou hru se zvířátky, kdy jsme kolem nich chodili a zdravili jsme je (Hello, Good-bye).

Pracovní sešit (Workbook): Společně jsme si prohlédli naše krásné barevné učebnice.

Písnička na rozloučenou: Ke konci hodiny jsme dětem pustili písničku na rozloučenou Good-bye song (text můžete opět najít vlevo na stránkách v záložce Písničky) a společně jsme se rozloučili se všemi čtyřmi postavičkami (děti mávaly a opakovaly Good-bye Hippo, Good-bye Dog atd.).  Na závěr jsme ještě dětem rozdali malé knížečky s jejich jmény (Sticker Books) a samolepky (stickers), které obdržely za to, že byly celou hodinu moc šikovné, poslouchaly Mr. Jayka a Miss Nikol, nerušily své kamarády a vzájemně spolupracovalysmiley Tyto knížečky zůstávají ve školce.
 

 

Vážení rodiče, milé děti!

Rádi bychom Vás informovali, že výuku LEAP plánujeme začít v týdnu od 4. října. Veškeré informace potřebné před jejím zahájením obdržíte prostřednictvím emailu v průběhu druhé poloviny září. Rozvrh výuky najdete zde, rozdělení dětí do skupin jste od nás již emailem obdrželi.

Už se na všechny děti moc těšíme!

Váš LEAP tým

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05