5th grade Drtinova


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

ÚNOR

18.2.

 • Portfolio: Past tense: Write two sentences.
 • Bookwork: Unit 35: A/74 new vocabulary: wood, metal, wool, glass, plastic, paper, gold. B, C/74 things made of....E/75 poslechové cvičení (listen and colour) Unit 36: A/76 práce s textem.
 • Game: running story
 • Homework: F/75, odevzdat 4.3.

11.2.

 • Portfolio: past simple nepravidelná slovesa
 • Bookwork: Unit 33: A/70 vocabulary: an ambulance, temperature, a cold, a dentist, a hospital, a nurse, medicine, stomachache. B/70 poslechové cvičení. C/70 doplňujeme slova do textu. Unit 34: A/72 společné čtení ´Oliver goes to hospital. Poté každý z nás odpovídá na zadané otázky.
 • Homework: D/71, odevzdat 18.2.

4.2.

Dnes jsme opakovali

 • Clothes/Oblečení
 • Adverbs/Příslovce slowly, quickly, carefully. Děti tvořily věty a také jsme so zahráli on-line hru, závodili jsme ve dvou týmech.
 • Pronouns/Zájmena: my, your, her, his, its, our, their.
 • Games:Sports Quiz, Scribblio: Food, Guess an animal
 • Homework: Write 5 sentences about your favorite place.

LEDEN

28.1.

 • Portfolio: Procvičujeme věty: How do you say____? How do you spell____? What does______mean? I don’t understand.
 • Bookwork: Unit 31: A/66 čtení s porozuměním, děti přiřazují věty k ilustračním obrázkům. C/67 děti hledají rozdíly na obrázku A,B. Unit 32: A/68 stamps, cards, board game, sweets, envelope, book of cartoon. B/68 poslechové cvičení.
 • Game: pantomima: Emoji. How are you feeling?
 • Homework: C/69, odevzdat 4.2.

21.1.

 • Portfolio: tongue-twister/jazykolam
 • Bookwork: Unit 29: A/62 popis obrázku. B/62 poslechové cvičení. D/63 sport vocabulary: ice fishing, snowboarding, golf, ice skating, sailing, table tennis, basketball, volleyball, hockey, swimming, Unit 30: A/64 bike race. C/65 čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Game: Skribblio
 • Homework: B/64 , odevzdat 28.1.

14.1.

 • Portfolio: What should you take in a camping trip? Where do you usually go on holiday?
 • Bookwork: Unit 27: A/58 Děti napsaly příběh podle ilustrací. B/58 čtení s porozuměním, vocabulary: wonderful, unkind, cave, watering, collecting, hid. Unit 28: A/60 past tense (was/were feeling, feeling, sending, hoping). B/60 odpovídáme na otázky k obrázku A a vytváříme příběh. C/61 čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova.
 • Homework: D/59, odevzdat 21.1.

7.1.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu: places. What places do you like going? Do you like museums?
 • Bookwork: Unit 25 A/54 čtení s porozuměním.B/54 poslechová cvičení. E/55 společně čteme příběh: Mary’s naughty friend. Unit 26: A/56 tajenka (camping, climbing, sailing). B/56 doplňujeme chybějící slova do textu.C/56,57 přiřazujeme správné odpovědi k otázkám.
 • Association game
 • Homework: F/55, odevzdat 14.1.

PROSINEC

17.12.

 • Portfolio: What is a typical meal in summer/winter? What do you wear in summer/winter?
 • Bookwork: Unit 23: A/50 doplňujeme správná slova. Kdy se používání členy neurčité a/an (a dentist, a pop star, a screen) pozor nevyčíslitelné bez členu (ice, fog, wifi...) člen určitý the-název, jméno (the internet, the sky) C/51 děti napsaly krátký příběh podle obrázků. Unit 24: platform, path, ride, sky, visit, catch, journey, airport, fly, astronauts, passenger. B/52 poslechové cvičení. D/53
 • Homework: B/50, odevzdat 7.1.

10.12.

 • Portfolio: What was your best present ever? What do you like for Christmas.
 • Bookwork: Unit 21: A/46 minutes, hours, days, a weekend, a week, months, a year, a century, spring, summer, autumn, fall, winter, at the moment, midnight, midday. B/46 dle popisu doplňujeme slova z kalendáře (cvičení A). C/46 děti vyhledávají asociace k ročnímu období např. spring-first flower appearing, winter-making a snowman. D/47 najdi rozdíly na obrázku A a B. Unit 22: A/48 How long/tall/high/far away? B/48 čtení s porozuměním, děti hledají odpovídající obrázky k textu.
 • Homework: E/47, odevzdat 17.12.

3.12.

 • Portfolio: Děti odpovídají na otázky v celých větách. Do you have a phone? What’s your favorite app or website? Why?
 • Bookwork: Unit 19: A/42 vocabulary: light, candy, hear, decide, project, asleep, building, explore, hurry, scary. B/42 poslechové cvičení.C/43 Question words: How many. How much. How often. How old. What. Which. When. Who. Whose. Why. Děti se navzájem ptají. Unit 20: A/44 popis obrázku. B/44 čtení s porozuměním, děti doplňují chybějící slova do textu. C/45
 • Homework: D/43 (pouze jedno téma) odevzdat 10.12.

LISTOPAD

26.11.

 • Portfolio: My future job. What kind of job would like to have? Why?
 • Bookwork: Unit 17: A/38 mechanic, chef, photographer, journalist, manager, doctor, actor, engineer, designer, police officer, film star, dentist, firefighter, pop star, shop manager, B/38 popis zaměstnání. C/38 poslechové cvičení. F/39 děti vypráví příběh podle obrázků. D/38 Děti se navzájem ptají What is the worst/best job? Unit 18: A/40 What’s the time? B/40 poslechové cvičení.
 • Homework: C/40, odevzdat 3.12.

19.11.

 • Portfolio: Write about the weather in Spring, Summer, Autumn, Winter
 • Bookwork: A/34 poslechové cvičení (listen and draw lines) B/34 doplňujeme do textu, čtení s porozuměním. D/35 poslechové cvičení. Unit 16: A/36 vocabulary: knife, plate, glass, bowl, pepper, salt, spoob, cup, fork, jug, chopsticks. B/36 Picnic - look at the pictures and tell the story ( dle obrázků děti vypráví příběh)
 • Homework:  C/37,  odevzdat 26.11.

12.11.

 • Portfolio: What is the weather today? What’s your favorite type of weather. My favorite type of weather is_____.
 • Bookwork: A/30 weather words: clouds, wet, wind, dry, rain, hot, sunny, storm, foggy, snow, cold, ice, rainbow, snowball fight, temperature. B/30 poslechové cvičení.C/30 listen and drawing lines. D/31 hledáme rozdíly na obrázku C,D. Unit 14: Are you hungry? Thirsty? A/32 honey, jam, yogurt, sugar, salt, butter. B/32 čtení s porozuměním (pasta, sandwiches, fresh fries), C/33 poslechové cvičení.
 • Homework: D/33, odevzdat 19.11.

5.11.

 • Portfolio: opakujete slovní zásobu z minulé hodiny: animals/clothes.
 • Bookwork: Unit 11: A/26 tajenka, vocabulary: grass, hills, villages, field, leaves, forest, island, shelf, sky, desert. B/26 poslechové cvičení. C/27 čtení s porozuměním. Unit 12: A/28 děti doplňují chybějící slova do textu. B/28 poslechové cvičení. E/29 poslechové cvičení.Společně vyprávíme příběh, každý postupně přidává jednu větu.
 • Homework: D/29, odevzdat 12.1

ŘÍJEN

22.10.

 • Portfolio: What was your favourite toy? What did it look like?
 • Bookwork: Unit 9 In my classroom. A/22 čtení s porozuměním. B/22 poslechové cvičení. C/23 pravopis EE/EA sleep/head, ready/green. D/23 otázky-procvičujeme slovosled. Unit 10: A/24 poslechové cvičení. C/24 děti závodily- slovní zásoba A-Z. D/25 vocabulary: camel, fur, wings, bracelet, pocket, a crown, a college.
 • Rozpohybovali jsme se hrou: Would you rather? (dle výběru děti plní sportovní aktivity)
 • Homework: D/23 only answers. Odevzdat 5.11

15.10.

 • Portfolio: What makes you laugh? ____ makes/make me laugh. Podívali jsme se na krátké video Halloween a děti dle pokynů kreslí obrázek (drawing dictation)
 • Bookwork: Unit 7: A/18 přiřazujeme slovesa eyes ( see, cry) ears (hear,listen) mouth (speak, laugh, chat, whistle) nose (smell) hands (clap, hold, build, push). B/18 doplňujeme chybějící slova. D/19 čtení s porozuměním, vocabulary: city, cloudy, climb, excited, sausages.Unit 8: A/20 art, geography, history, sport, languages, maths, music, science. Opakovali jsme samohlásky/vowels AEIOU
 • Homework: F/21, odevzdat 22.10.

8.10.

Portfolio: What is the favourite room in your house? What is in this room? Děti odpovídají v celých větách, kontrola pravopisu.

Bookwork: Unit 5 About animals: A/14 How do they move? run/fly/jump/swim/hop. B/14 čtení s porozuměním, práce ve dvojicích. C/15 děti doplňují do textu správná slova, Slovní zásobu animals jsem procvičovali v rámci závodu u tabule, kdy každý z týmu píše jedno písmeno, check spelling. Unit 6 My things: A/16, B/16 poslechové cvičení, C/17 čtení s porozuměním. Nakonec jsme si zahráli hru Headbandz, kdy se každý z nás snaží uhadnout obrázek, který má umístěný na čele.

Homework: D/15, datum odevzdání 15.10.

 

1.10.

Portfolio: What is the best present/gift you have ever got?  What do you normally do at a party.


Bookwork: Unit 3 Spots and stripes. A,B/10 ve dvojicích popisuje rozdíly z obrázků A, B a doplňujeme chybějící slova do textu. D/11 poslechové cvičení (listen, colour and write).Unit 4 My friends and my pets. A/12 navzájem se ptáme na rodinu, kamarády. (Who lives in your house? Which friends do you see over the weekend? ....) Děti si také vytvořily vlastní Family Tree. B/12 poslechové cvičení (listen, write names, then draw lines).


Zahráli na pantomimu a procvičili tak slovní zásobu dopravní prostředky. Zábavnou hrou jump the river jsme rozeznávali rozdíly mezi mořskými a sladkovodními živočichy. (sea and freash water)
Homework:  D/13, datum odevzdání 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio:  Děti ve větách popisují: I am tall/small/thin... My hair is brown/blonde/short/long... My eyes are blue/green....

Bookwork: Unit 1 Hello again: A/6 new vocabulary: sky, seat, skateboard, sunglasses. B/6 hledáme rozdíly obrázek A, B-práce ve dvojicích (in the first picture, two children are waving, but in the second picture, only one child is waving). C/7 doplň do textu, D/7 poslechové cvičení.       

Unit 2 Wearing and carrying: B/8 new vocabulary: belt, suitcases, helmet, uniform, pockets, handbag, backpack-děti opět pracují ve dvojicích. D,E/9 poslechové cvičení.

Games: u tabule závodíme ve dvou týmech-procvičujeme pravopis/spelling nové slovní zásoby.

Homework: E/7, C/9, datum odevzdání 1.10.

17.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Joscelyn. Také jsme se navzájem představili-hra s míčem - My name is _____. Nice to meet you.
 • Zahráli jsme si hru Simon says (procvičujeme slovní zásobu, části těla) Interaktivní hra s míčem-categories game, děti procvičují slovní zásobu na téma: sport, food, transport, nature, weather...
 • Portfolio: What did you do this summer?  (past simple)
 • Představili jsme si pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny

aktualizováno: 28.02.2021 23:17:05