5th grade Drtinova


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

6.5.

 • Portfolio: past simple/past participle: nová slovesa/verbs: hold, hurt, keep, know, learn, leave, let, lie down.
 • Bookwork: Unit 45: A/94-12 months. B/94 poslechové cvičení (listen and tick).
 • Online game: present perfect
 • Tongue twisters (pronunciation/výslovnost)
 • Homework: C/95, odevzdat 13.5.

DUBEN

22.4.

Portfolio: past simple/past participle
Do/did/done
Draw/drew/drawn
Dream/ dreamt/dreamt
Drink/drank/drunk
Drive/drove/driven
Eat/ate/eaten
Fall/fell/fallen
Find/found/found

Emotions (happy, sad, mad, disappointed, dissatisfied, bored, angry, surprised, excited, satisfied, sick, confused, mean)

everyone, most of us, quite a lot of us, about half of us, only a few of us, no-one.


Homework: napsat příběh 3-6 vět , slovní zásoba; alespoň 3 emoce/emotions. Odevzdat 29.4.

15.4.

Portfolio:  past simple/past participle
be/was,were/been bring/brought/ brought. buy/bought/bought.can/could.catch/caught/caught.choose/chose/chosen.  come/came/come.

Family Tree (grandparents, parents, aunt, uncle, niece, nephew, brother, sister, cousins, parents, mum, dad, son, daughter, grandchildren)

Shape/tear: rectangle, square, circle, oval
Online game: Kahoot (procvičujeme dosavadní slovní zásobu)
Bookwork: Unit 43 A/90 Have you ever....? B/90 everyone, most of, quite a lot, about hallf, only a few of us, none.
Homework: C/91, odevzdat 22.4.

8.4.

 • Portfolio: Opakujeme: 7 days od the week 4 seasons. 12 months of the year.
 • Grammar: present perfect (past participle str. 142/143)
 • Bookwork: A/88 poslechové cvičení. B/88 čtení s porozuměním, procvičujeme present perfect. C/88 poslechové cvičení (listen and draw lines)
 • Homework: Napsat "fake" email rodičům v minulém čase (past simple, past continuous, present perfect) Where are you? What have you done? What have you seen? What were the best and worst parts of your holiday? Odevzdat 15.4.

BŘEZEN

25.3.

 • Portfolio: Homophones (words that sound the same but have different meanings.
 • Grammar: past continuous I was(wasn’t) watching. She/he/it was (wasn’t) sleeping. We/They were ( weren’t) eating. Procvičujeme v rámci on-line hry Kahoot.
 • Bookwork: Unit 41: D/87 tvoříme věty v minulém čase. A/86 čtení s porozuměním, doplňujeme slova do textu. B/87 poslechové cvičení.
 • Homework: C/87. odpověd´v celých větách. Odevzdat 8.4.

18.3.

 • Portfolio; Camping, vocabulary: tent, torch, sleeping bag, first aid kit, knife, batteries, rope, maps, bug spray, sun cream, medicine.
 • Bookwork: A/84 čtení s porozuměním, následně odpovídáme na doplňující otázky. B/85 unusual animals.
 • Game: Tongue Twisters , Guess Logo, Quiz (past simple/past participle).
 • Homework: D/85 Napsat příběh dle obrázků v rozsahu 50-60 slov. (osnova: úvod, problém/konflikt, rozřešení). Odevzdat 25.3.

11.3.

 • Opakujeme slovní zásobu: jobs
 • Grammar: past perfect (pomocné sloveso have + příčestí minulé/past participle) např. She has forgotten her Homework. I have a great time with my friends.
 • Bookwork: C/ 77 doplňujeme do textu past perfect. Unit 39 A/82 doplňujeme slova do textu (full, huge, tent, stamps, frightening, score, sold).
 • Game: Kahoot: past perfect
 • Homework:E/83, odevzdat 18.3

4.3.

 • Portfolio: opakujeme glass, metal, wood, wool, paper, plastic.
 • How was your holiday? Please use past simple.
 • Bookwork: Unit 37: A/78 vocabulary: police officer, uniforms, traffic, missing, lost, station, exciting, information.C/78 Job description, D/79 poslechové cvičení (passenger, entrance, dressing up, fire engine. Unit 38: A/80 čtení s porozuměním, B/80 zadaná slova doplňujeme do textu z předchozího cvičení. F/81 děti se navzájem ptají ‘Famous person”.
 • On-line Game: jobs
 • Homework: C/80, odevzdat 11.3.

ÚNOR

18.2.

 • Portfolio: Past tense: Write two sentences.
 • Bookwork: Unit 35: A/74 new vocabulary: wood, metal, wool, glass, plastic, paper, gold. B, C/74 things made of....E/75 poslechové cvičení (listen and colour) Unit 36: A/76 práce s textem.
 • Game: running story
 • Homework: F/75, odevzdat 4.3.

11.2.

 • Portfolio: past simple nepravidelná slovesa
 • Bookwork: Unit 33: A/70 vocabulary: an ambulance, temperature, a cold, a dentist, a hospital, a nurse, medicine, stomachache. B/70 poslechové cvičení. C/70 doplňujeme slova do textu. Unit 34: A/72 společné čtení ´Oliver goes to hospital. Poté každý z nás odpovídá na zadané otázky.
 • Homework: D/71, odevzdat 18.2.

4.2.

Dnes jsme opakovali

 • Clothes/Oblečení
 • Adverbs/Příslovce slowly, quickly, carefully. Děti tvořily věty a také jsme so zahráli on-line hru, závodili jsme ve dvou týmech.
 • Pronouns/Zájmena: my, your, her, his, its, our, their.
 • Games:Sports Quiz, Scribblio: Food, Guess an animal
 • Homework: Write 5 sentences about your favorite place.

LEDEN

28.1.

 • Portfolio: Procvičujeme věty: How do you say____? How do you spell____? What does______mean? I don’t understand.
 • Bookwork: Unit 31: A/66 čtení s porozuměním, děti přiřazují věty k ilustračním obrázkům. C/67 děti hledají rozdíly na obrázku A,B. Unit 32: A/68 stamps, cards, board game, sweets, envelope, book of cartoon. B/68 poslechové cvičení.
 • Game: pantomima: Emoji. How are you feeling?
 • Homework: C/69, odevzdat 4.2.

21.1.

 • Portfolio: tongue-twister/jazykolam
 • Bookwork: Unit 29: A/62 popis obrázku. B/62 poslechové cvičení. D/63 sport vocabulary: ice fishing, snowboarding, golf, ice skating, sailing, table tennis, basketball, volleyball, hockey, swimming, Unit 30: A/64 bike race. C/65 čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Game: Skribblio
 • Homework: B/64 , odevzdat 28.1.

14.1.

 • Portfolio: What should you take in a camping trip? Where do you usually go on holiday?
 • Bookwork: Unit 27: A/58 Děti napsaly příběh podle ilustrací. B/58 čtení s porozuměním, vocabulary: wonderful, unkind, cave, watering, collecting, hid. Unit 28: A/60 past tense (was/were feeling, feeling, sending, hoping). B/60 odpovídáme na otázky k obrázku A a vytváříme příběh. C/61 čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova.
 • Homework: D/59, odevzdat 21.1.

7.1.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu: places. What places do you like going? Do you like museums?
 • Bookwork: Unit 25 A/54 čtení s porozuměním.B/54 poslechová cvičení. E/55 společně čteme příběh: Mary’s naughty friend. Unit 26: A/56 tajenka (camping, climbing, sailing). B/56 doplňujeme chybějící slova do textu.C/56,57 přiřazujeme správné odpovědi k otázkám.
 • Association game
 • Homework: F/55, odevzdat 14.1.

PROSINEC

17.12.

 • Portfolio: What is a typical meal in summer/winter? What do you wear in summer/winter?
 • Bookwork: Unit 23: A/50 doplňujeme správná slova. Kdy se používání členy neurčité a/an (a dentist, a pop star, a screen) pozor nevyčíslitelné bez členu (ice, fog, wifi...) člen určitý the-název, jméno (the internet, the sky) C/51 děti napsaly krátký příběh podle obrázků. Unit 24: platform, path, ride, sky, visit, catch, journey, airport, fly, astronauts, passenger. B/52 poslechové cvičení. D/53
 • Homework: B/50, odevzdat 7.1.

10.12.

 • Portfolio: What was your best present ever? What do you like for Christmas.
 • Bookwork: Unit 21: A/46 minutes, hours, days, a weekend, a week, months, a year, a century, spring, summer, autumn, fall, winter, at the moment, midnight, midday. B/46 dle popisu doplňujeme slova z kalendáře (cvičení A). C/46 děti vyhledávají asociace k ročnímu období např. spring-first flower appearing, winter-making a snowman. D/47 najdi rozdíly na obrázku A a B. Unit 22: A/48 How long/tall/high/far away? B/48 čtení s porozuměním, děti hledají odpovídající obrázky k textu.
 • Homework: E/47, odevzdat 17.12.

3.12.

 • Portfolio: Děti odpovídají na otázky v celých větách. Do you have a phone? What’s your favorite app or website? Why?
 • Bookwork: Unit 19: A/42 vocabulary: light, candy, hear, decide, project, asleep, building, explore, hurry, scary. B/42 poslechové cvičení.C/43 Question words: How many. How much. How often. How old. What. Which. When. Who. Whose. Why. Děti se navzájem ptají. Unit 20: A/44 popis obrázku. B/44 čtení s porozuměním, děti doplňují chybějící slova do textu. C/45
 • Homework: D/43 (pouze jedno téma) odevzdat 10.12.

LISTOPAD

26.11.

 • Portfolio: My future job. What kind of job would like to have? Why?
 • Bookwork: Unit 17: A/38 mechanic, chef, photographer, journalist, manager, doctor, actor, engineer, designer, police officer, film star, dentist, firefighter, pop star, shop manager, B/38 popis zaměstnání. C/38 poslechové cvičení. F/39 děti vypráví příběh podle obrázků. D/38 Děti se navzájem ptají What is the worst/best job? Unit 18: A/40 What’s the time? B/40 poslechové cvičení.
 • Homework: C/40, odevzdat 3.12.

19.11.

 • Portfolio: Write about the weather in Spring, Summer, Autumn, Winter
 • Bookwork: A/34 poslechové cvičení (listen and draw lines) B/34 doplňujeme do textu, čtení s porozuměním. D/35 poslechové cvičení. Unit 16: A/36 vocabulary: knife, plate, glass, bowl, pepper, salt, spoob, cup, fork, jug, chopsticks. B/36 Picnic - look at the pictures and tell the story ( dle obrázků děti vypráví příběh)
 • Homework:  C/37,  odevzdat 26.11.

12.11.

 • Portfolio: What is the weather today? What’s your favorite type of weather. My favorite type of weather is_____.
 • Bookwork: A/30 weather words: clouds, wet, wind, dry, rain, hot, sunny, storm, foggy, snow, cold, ice, rainbow, snowball fight, temperature. B/30 poslechové cvičení.C/30 listen and drawing lines. D/31 hledáme rozdíly na obrázku C,D. Unit 14: Are you hungry? Thirsty? A/32 honey, jam, yogurt, sugar, salt, butter. B/32 čtení s porozuměním (pasta, sandwiches, fresh fries), C/33 poslechové cvičení.
 • Homework: D/33, odevzdat 19.11.

5.11.

 • Portfolio: opakujete slovní zásobu z minulé hodiny: animals/clothes.
 • Bookwork: Unit 11: A/26 tajenka, vocabulary: grass, hills, villages, field, leaves, forest, island, shelf, sky, desert. B/26 poslechové cvičení. C/27 čtení s porozuměním. Unit 12: A/28 děti doplňují chybějící slova do textu. B/28 poslechové cvičení. E/29 poslechové cvičení.Společně vyprávíme příběh, každý postupně přidává jednu větu.
 • Homework: D/29, odevzdat 12.1

ŘÍJEN

22.10.

 • Portfolio: What was your favourite toy? What did it look like?
 • Bookwork: Unit 9 In my classroom. A/22 čtení s porozuměním. B/22 poslechové cvičení. C/23 pravopis EE/EA sleep/head, ready/green. D/23 otázky-procvičujeme slovosled. Unit 10: A/24 poslechové cvičení. C/24 děti závodily- slovní zásoba A-Z. D/25 vocabulary: camel, fur, wings, bracelet, pocket, a crown, a college.
 • Rozpohybovali jsme se hrou: Would you rather? (dle výběru děti plní sportovní aktivity)
 • Homework: D/23 only answers. Odevzdat 5.11

15.10.

 • Portfolio: What makes you laugh? ____ makes/make me laugh. Podívali jsme se na krátké video Halloween a děti dle pokynů kreslí obrázek (drawing dictation)
 • Bookwork: Unit 7: A/18 přiřazujeme slovesa eyes ( see, cry) ears (hear,listen) mouth (speak, laugh, chat, whistle) nose (smell) hands (clap, hold, build, push). B/18 doplňujeme chybějící slova. D/19 čtení s porozuměním, vocabulary: city, cloudy, climb, excited, sausages.Unit 8: A/20 art, geography, history, sport, languages, maths, music, science. Opakovali jsme samohlásky/vowels AEIOU
 • Homework: F/21, odevzdat 22.10.

8.10.

Portfolio: What is the favourite room in your house? What is in this room? Děti odpovídají v celých větách, kontrola pravopisu.

Bookwork: Unit 5 About animals: A/14 How do they move? run/fly/jump/swim/hop. B/14 čtení s porozuměním, práce ve dvojicích. C/15 děti doplňují do textu správná slova, Slovní zásobu animals jsem procvičovali v rámci závodu u tabule, kdy každý z týmu píše jedno písmeno, check spelling. Unit 6 My things: A/16, B/16 poslechové cvičení, C/17 čtení s porozuměním. Nakonec jsme si zahráli hru Headbandz, kdy se každý z nás snaží uhadnout obrázek, který má umístěný na čele.

Homework: D/15, datum odevzdání 15.10.

 

1.10.

Portfolio: What is the best present/gift you have ever got?  What do you normally do at a party.


Bookwork: Unit 3 Spots and stripes. A,B/10 ve dvojicích popisuje rozdíly z obrázků A, B a doplňujeme chybějící slova do textu. D/11 poslechové cvičení (listen, colour and write).Unit 4 My friends and my pets. A/12 navzájem se ptáme na rodinu, kamarády. (Who lives in your house? Which friends do you see over the weekend? ....) Děti si také vytvořily vlastní Family Tree. B/12 poslechové cvičení (listen, write names, then draw lines).


Zahráli na pantomimu a procvičili tak slovní zásobu dopravní prostředky. Zábavnou hrou jump the river jsme rozeznávali rozdíly mezi mořskými a sladkovodními živočichy. (sea and freash water)
Homework:  D/13, datum odevzdání 8.10.

ZÁŘÍ

24.9.

Portfolio:  Děti ve větách popisují: I am tall/small/thin... My hair is brown/blonde/short/long... My eyes are blue/green....

Bookwork: Unit 1 Hello again: A/6 new vocabulary: sky, seat, skateboard, sunglasses. B/6 hledáme rozdíly obrázek A, B-práce ve dvojicích (in the first picture, two children are waving, but in the second picture, only one child is waving). C/7 doplň do textu, D/7 poslechové cvičení.       

Unit 2 Wearing and carrying: B/8 new vocabulary: belt, suitcases, helmet, uniform, pockets, handbag, backpack-děti opět pracují ve dvojicích. D,E/9 poslechové cvičení.

Games: u tabule závodíme ve dvou týmech-procvičujeme pravopis/spelling nové slovní zásoby.

Homework: E/7, C/9, datum odevzdání 1.10.

17.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Joscelyn. Také jsme se navzájem představili-hra s míčem - My name is _____. Nice to meet you.
 • Zahráli jsme si hru Simon says (procvičujeme slovní zásobu, části těla) Interaktivní hra s míčem-categories game, děti procvičují slovní zásobu na téma: sport, food, transport, nature, weather...
 • Portfolio: What did you do this summer?  (past simple)
 • Představili jsme si pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29