5th Grade Métis

20.1.

Dnešní hodina byla online. Nejprve jsme si pověděli, jak se máme. 

Poté jsme si zahráli hru, při které jsme co nejrychleji říkali jeen po druhém slova, která spolu mají něco společného, a která nás napadnou jako první. 

 

Také jsme zopakovali spellování. Hráli jsme hru Wordshake a snažili se překonat skóre!

 

Odkazy: Wordshake (hra) 


13.1.

Na dnešní hodině  jsme si procvičovali anglickou abecedu - ALPHABET, protože pár písmen si stále pleteme: 

E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si několik her se slovy. Nejprve takovou, při které každý řekl jedno slovo, které muselo mít nějakou souvislost s tím předchozím. Poté každý řekl jedno slovo, které začínalo na písmeno z abecedy, a takto jsme pokračovali s celou abecedou. 

 

sPři další hře děti pojmenovávaly písmena, která byla na kartičkách na zemi. Úkolem bylo také najít písmeno, na které začínají různá slova. Ty jsme také spellovali tak, že děti chodily ke kartičkám ve správném pořadí.

 

Nakonec jsme si zahráli tichou poštu s písmeny. Bylo důležité si je správně zapamatovat, pošeptat spolužákům a napsat na tabuli. 

 


6.1.

Dnes jsme se viděli poprvné v novém roce 2022. Proto jsme si povídali o tom, jaké byly naše vánoční prázdniny a jaké máme novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION:

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- read more books (přečíst hodně knih)

- play more football (více hrát fotbal)

 

 

Poté jsme si házeli s plyšákem a říkali první slovo, které nás napadne v souvislosti s předchozím, které řekl spolužák v limitu 5 vteřin. Soutěžili jsme, kdo vydrží nejdéle v kruhu. 

 

Také jsme si zahráli hru, při které jsme hádali, jak odpověděli ostatní na otázky a snažili se co nejlépe trefit správnou odpověď. 

 


 

16.12.

Dnes jsme si povídali o místnostech v domě - ROOMS. Jako první jsme si jich co nejvíce vyjmenovali. Poté se všichni zapojili do popisu a domalování domu na tabuli. 

Vyjmenovali jsme si i pár aktivit a věcí, které se s každou místností pojí:

 

KITCHEN - oven, fridge, sink

LIVING ROOM - TV, sofa / couch, bookshelf

BEDROOM - bunk bed, lamp

BATHROOM - toilet, shower, bath

ATTIC - spider webs

 

A protože byla dnešní hodina poslední před Vánocemi, zahráli jsme si hru, při které děti hádaly vánočně tematická slovíčka. Nakonec jsme si vyrobili masky.

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj), couch (gauč, pohovka), lamp (lampa), mirror (zrcadlo), shower (sprcha), attic (podkroví), bath (vana), spider webs (pavučiny), oven (trouba), bunk bed (palanda), bookshelf (police na knihy), fridge (lednice), basement (sklep)

 

 


9.12.

Dnes jsme si povídali o denní rutině - MY DAILY ROUTINE

Každý z nás popsal, jak vypadá jeho ráno, odpoledne a večer. Zopakovali jsme si tak základní fráze:

 

GET UP                EAT BREAKFAST         BRUSH MY TEETH

(vstávat)                        (snídat)                     (čistit si zuby)

 

 

GET DRESSED          GO TO SCHOOL           TAKE CLASSES

(obléknout se)              (jít do školy)              (mít vyučování)

 

 

EAT LUNCH             COME HOME           DO HOMEWORK

(obědvat)                (přijít domů)                 (dělat úkoly)

 

 

HAVE DINNER               TAKE A SHOWER          GO TO BED

(večeřet)                        (sprchovat se)               (jít spát)

 

 

Házeli jsme si s Bennym a každý odpověděl na několik otázek:

 

What time do you usually _______ ? - I _______ at 8 o’clock. 

(V kolik hodin obvykle _____ ?) - (Já _____ v 8 hodin.)

 

Nakonec jsme si sehráli scénku, při které se děti prostřídaly v roli vypravěče a ostatní činnosti předváděli.

 

Slovíčka: in the morning (ráno), in the afternoon (odpoledne), in the evening (večer), at night (v noci), get up (vstávat), breakfast (snídaně), brush teeth (čistit zuby), get dressed (obléknout se), lunch (oběd), homework (domácí úkoly), dinner (večeře), shower (sprcha), go to bed (jít spát), pajamas (pyžamo)

 

  


2.12.

Na začátku dnešní hodiny jsme si nejprve zahráli slovní hru, při které jsme říkali slova a další slovo muselo začínat na stejné písmenko, jako na které končilo předchozí slovo. 

Poté jsme se věnovali zemím - COUNTRIES. Ptali jsme se ostatních:

 

Have you ever been to _____ ?

 

Germany, Slovakia, Poland, Italy, England, Switzerland …

 

Také jsme jmenovali názvy lidí, kteří žíjí v různých zemích:

 

Who lives in _____ is _____ .

 

Czech Republic - Czech

Germany - German

Poland - Polish

England - English

Canada - Canadian

France - French

Mexico - Mexican

 

A procvičili si i pár chytáků:

 

Netherlands / Holland - Dutch

Denmark - Danish

Ireland - Irish

 

Slovíčka: Germany (Německo), Poland (Polsko), England (Anglie), France (Francie), Netherlands / Holland (Nizozemí, Holandsko), Denmark (Dánsko), Ireland (Irsko), Switzerland (Švýcarsko)

 


 

25.11.

Na dnešní hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

spaghetti

pasta

smoothie

 

Házeli jsme si s plyšákem a říkali názvy jídel podle kategorií ovoce, zelenina, snídaně, oběd a večeře. Poté jsme se vrátili k našemu oblíbenému jídlu a vypsali a nakreslili jsme všechny ingredience, které jsou potřeba na jeho přípravu. Na konci hodiny jsme si zahráli na imaginární restauraci. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), pasta (těstoviny), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), blueberries (borůvky), strawberries (jahody), grapes (hrozny), butter (máslo), herbs (bylinky), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cabbage (zelí), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), chicken (kuře)

 


18.11.

Dnes jsme si povídali o pocitech - EMOTIONS. Děti na začátku hodiny odpovídaly na otázku:

How are you feeling? 

(Jak se cítíš?)

 

Poté jsme si několik pocitů a nálad vyjmenovali:

 

happy

sad

anxious

jealous

sleepy / tired

uncomfortable

angry

sick

confident

shy

bored

hungry

annoyed

disgusted

scared

 

Děti poté měly za úkol ve skupince přijít na další slovíčka a napsat je na papír. Potom jsme se podívali na video, ve kterém jsme se seznámili se synonymy k základním pocitům a zahráli si pantomimickou hru šarády. Nakonec jsme si pár složitějších slov vyspellovali. 

 

Slovíčka: feelings (pocity, emoce), anxious (znepokojený, nervózní), happy (šťastný), sad (smutný), sleepy / tired (unavený), jealous (žárlivý), angry (naštvaný), sick (nemocný), shy (stydlivý), hungry (hladový), annoyed (otrávený), disgusted (znechucený), scared (vystrašený), bored (znuděný), uncomfortable (nepohodlný), confident (sebejistý)

 


11.11.

Na dnešní hodině jsme se věnovali podstatným jménům - NOUNS. Na rozmluvení jsme si zahráli hru, při které jsme jeli na výlet a každý vymyslel jednu věc, kterou vezmeme s sebou. Slovíčka ale musela jít za sebou abecedně správně.

Rozdělili jsme podstatná jména na tři kategorie:

 

SINGULAR                 PLURAL         COLLECTIVE

paper                 papers                 group

table                 tables                 bunch

man                     men                 company

pencil                 pencils                 crew

tortoise                 tortoises                 class

 

 

Poté měly děti za úkol napsat na papír vlastní příklady ke každé kategorii podstatných jmen, které byly ve třídě okolo nás. 

 

Slovíčka: singular (jednotné číslo), plural (množné číslo), collective (hromadná podst.jména), group (skupina), crew (skupina), company (společnost), bunch (shluk, trs) 

 


4.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali a k tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue, grey, pink, brown,

silver, white, gold, bronze, violet, maroon, sky blue, indigo, hazel, levander, turquoise

 

Zahráli jsme si hru Hungry Shark, při které děti hádaly písmena ve slově (šibenice). Nakonec měly ve skupinách vymyslet co nejvíce věcí, které mají danou barvu.

 

Slovíčka: colours (barvy), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá), bronze (bronzová), violet (fialová), maroon (kaštanově hnědá), levander (levandulově fialová), indigo (indigo), violet (fialová), turquoise (tyrkysová)

 


 
 

21.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili názvy zvířat - ANIMALS. Nejprve jsme odpověděli na otázku:

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

rabbit, pig, butterfly, meerkat, parrot, tiger, snake, 

hamster, ladybird, horse, turtle, octopus, giraffe, …

 

Poté měly děti za úkol napsat 5 příkladů zvířat podle toho, kde žijí: 

 

- in the ocean

- in the rainforest

- in the city

- in the desert

- in the snow

 

Nakonec si všichni představili, že jsou na opuštěném ostrově a vybrali si, jaká tři zvířata by na něm chtěli mít. 

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), parrot (papoušek), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva), rabbit (králík), meerkat (surikata), vulture (sup), rainforest (deštný prales), desert (poušť)

 


14.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is … and I like …

(Jmenuji se … a mám rád/a …)

 

Podle začátečního písmena našeho jména jsme vymýšleli další slovíčka na téma jídlo, zvířata a přídavná jména.

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Nakonec jsme si zahráli hru Password, při které jsme spolužákům popisovali slovíčka napsaná na tabuli. 

 


 

 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05