5th Grade Métis

2.6.

Dnešní hodina byla naší poslední společnou!

Na začátku hodiny jsme si zahráli slovní hru, při které jsme popisovali zvířata bez použití “zakázaných” slov na kartičkách. Poté jsme si řetězově posílali obrázky a každý k němu přidal něco nového. Obrázky jsme si popsali. A jako poslední aktivitu jsme vymýšleli postup. Každý na papír napsal jednu činnost a ostatní přidávali vtipné kroky návodu.

 


 

26.5.

Dnes jsme se na začátku hodiny rozehřáli počítáním. 

Poté dostal každý papírek, na který napsal lehký úkol - challenge. Papírky s úkoly jsme různě rozmístili po třídě. Ve správném pořadí každý v jednom kole oběhl a splnil všechny úkoly. Soutěžili jsme, kdo to zvládne během nejkratšího časového limitu. Vymysleli jsme i další úkoly a zahráli si druhé kolo. 


19.5.


12.5.

Dnes jsme si zahráli kvízové hry. Začali jsme hrou v týmech, při které se děti střídaly a musely ukázat na správné písmenko na tabuli, na které začíná dané slovo. Těžší variantou bylo to, kdy děti ukazovaly na písmenko, které je ve slové druhé, třetí nebo dokonce páté.

Poté následoval kvíz, každý hrál sám za sebe a vybíral si písmenko abecedy. Následovala otázka a její odpověď začínala právě na vybrané písmeno. Všichni si vedli výborně!

 


5.5.

Dnes jsme se nejprve podívali na úryvek z filmu Shrek. Děti měly poté ve skupinkách za úkol vymyslet, jaké má scénka pokračování. Přidaly i obrázek. To jsme si pak navzájem pověděli a zhodnotili. 

Poté si děty zahrály na filmový štáb a vymyslely vlastní film. Zadáním bylo vymyslet a popsat:

 

1) Name of the movie

(jméno filmu)

 

2) Characters

(postavy)

 

3) Movie Genre (Comedy, Sci-Fi, Romance, Horror, Action, Cartoon, …)

(filmový žánr)

 

4) Setting - where it takes place

(kde se odehrává)

 

5) Plot 

(děj)

 

Nakonec jsme si nápady odprezentovali a vyhodnotili ten nápad, na který bychom šli rádi do kina.

 

 


 

28.4.

Dnes jsme hodinu začali vytvářením různých krátkých příběhů. Poté jsme se věnovali jazykolamům - TONGUE TWISTERS. Každý dostal papírek s jazykolamem a přečetl nám ho:

The great Greek grape growers grow great Greek grapes. 

 

 

A sailor went to sea to see what he could see. And all he could see was sea, sea, sea.

 

 

She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells.

 

 

If one doctor doctors another doctor, then which doctor is doctoring the doctored doctor?

 

Poté si děti četly navzájem své jazykolamy a druhý měl za úkol napsat si jej co nejpřesněji na papír. Poslední jazykolam byl pro všechny stejný, děti si ho po určitý čas četly a musely si ho zapamatovat:

 

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

 

Nakonec jsme si zahráli online hru Wordshake a podívali se na pár oblíbených míst na Google earth.

 

 


21.4.

Na dnešní hodině jsme se nejprve rozmluvili o to, jaké byly Velikonoce. Dále při aktivitě, kdy každý řekl první věc, která ho napadla ve spojitosti s předchozím slovem.

Poté jsme si rozdali papíry a fixy. Každý nakreslil libovolnou postavičko nebo zvíře. K obrázku jsme postupně přidávali informace a posílali papír dál. Doplnili jsme ke každému:

 

name, age, adress, hobbies, interesting fact, quote

(jméno, věk, adresa, koníčky, zajímavý fakt, citát)

 

Od spolužáků nám vyšly zajímavé a vtipné obrázky s popisky a navzájem jsme si je přečetli. Na konci hodiny jsme vytvářeli věty a každý směl použít jen jedno slovo. 

 


7.4.

Dnes jsme začali hodinu tvořením krátkých vět z daných slov. Poté jsme vymýšleli, jak jinak se dají použít různé věci - například:

pizza - as a plate, as a hat, as a frisbee, …

 

shoe - as a house for a hamster, as a spoon, as a flower pot, …

 

 

Také jsme si procvičili poslech a doplňovali chybějící slova do textů písniček. Nakonec jsme si zahráli hru podobnou šibenici, při které bylo důležité umět spellovat a zachránit panáčka před žralokem!

 

Odkazy: Lyrics Game (texty písniček)


 

31.3.

Dnešní celou hodinu jsme věnovali hraní hry v týmech. 

Každý tým měl několik kartiček s jedním slovem nebo krátkou frází. Na dalších a větších kartičkách byly nedokončené věty. Úkolem každého týmu bylo vybrat co nejvtipnější a nejvýstižnější doplnění věty. Poté se rozhodlo, jaký tým vyhrál. 

 


24.3.

Na dnešní hodině jsme si pověděli, jak jsme prožili jarní prázdniny. Poté jsme si zahráli hru, při které si každý vymyslel nějaké zvíře a ostatní se ptali na otázky. Dotyčný mohl odpovídat pouze ano nebo ne a spolužáci hádali, o jaké zvíře se jedná.

Poté jsme dokončovali různé věty. Jeden řekl začátek a vybral, kdo větu dokončí. 

 

Další aktivitou byl oblíbený Wordshake na interaktivní tabuli. Snažili jsme se překonat skóre z předchozích kol a získat co nejvíce bodů. Nakonec jsme vyhledávali různá místa na světě pomocí tzv. Street View. 

 

Odkazy: Wordshake (hra)

 


10.3.

Dnešní hodinu jsme začali malou rozehřívací hrou, při které každý vybral dvě písmena, ta se napsala na tabuli a ze všech písmen dohromady měly děti utvořit v časovém limitu co nejvíce slov. 

Potom jsme zapojili fantazii a dívali se na náhodné obrázky. Z těchto obrázků bylo za úkol vymyslet navazující příběh. Také jsme si dali kvíz se zvířecími zvuky, který byl zábavný a překvapující! 

 

Nakonec jsme si zamotali jazyky při hře One frog. Do rytmu tleskání jsme museli opakovat slovíčka:

 

one frog - in the water - kerplunk

 

Při této hře záleželo na počtu žab, který se zvyšoval a nikdo se nesměl splést:

 

1: one frog - in the water - kerplunk 

2: two frogs, two frogs, in the water, in the water, kerplunk, kerplunk

3: three frogs, three frogs, three frogs, in the water, in the water, in the water, kerplunk, kerplunk, kerplunk

 

Odkazy: Quiz (kvíz)

 


3.3.

Dnes jsme měli každý na začátku hodiny za úkol vymyslet originální a vtipnou větu. Druhou aktivitou bylo to samé, ostatní nám ale zadali 3 slova a ty věta musela obsahovat.

Poté jsme společně vytvořili postavičku. Každý jí popsal a přidal něco k jejímu vzhledu. Následovalo popsání toho, co postavička dělala v minulosti, co v přítomnosti a co plánuje do budoucnosti. Procvičili jsme tak minulý, přítomný a budoucí čas.

 

Nakonec jsme si zahráli hru Green Glass Door. Každý se ptal, co si může vzít na výlet, ale mohlo to být jen něco, co dodržuje pravidlo hry - konkrétně “double letters“ (například balloon, bee, sheep, glasses, beer, …). Na pravidlo hry musel každý přijít, pak jsme ho odtajnili. 


 

24.2.

Dnešní hodinu jsme zahájili podobnou aktivitou jako minule. Děti odpovídaly náhodně na zvláštní otázky. Poté zkoušely vymyslet vlastní otázky a ptaly se spolužíáků.

Zahráli jsme si v kroužku hru, při které jsme vymýšleli, proč je naše věc lepší něž ta ostatních:

 

I have a T-shirt. My T-shirt is the best because it can change colours! 

 

My T-shirt is better because it is …

 

Následovala podobná hra, při které bylo důležité si vše, co řekli ostatní, zapamatovat. Nakonec děti vymyslely vlastní dfilm, daly mu název, obsazení, vymyslely, kde se odehrává a stručně popsaly děj. Nakreslili jsme k němu i plakát na tabuli.

 


17.2.

Dnes jsme se nejprve rozehřáli počítáním. Zkusili jsme přidat pár nových pravidel. Pokud bylo na řadě každé čtvrté číslo, museli jsme udělat zvířecí zvuk, pokud každé páté, museli jsme tleskat. 

Odpovídali jsme na různé a bláznivé otázky. Odpověď musela být smysluplná, rychlá a vtipná. Poté jsme zkusili vytvořit souvislý příběh pomocí otázek. Každý odpověděl na otázku a položil spolužákovi další otázku týkající se předchozí odpovědi:

 

Why do monkeys love surfing?

Because they surf on bananas.

Why do they surf on bananas?

Because they like the colour yellow.

Why do they like the colour yellow?

 

Nakonec jsme si zahráli tichou poštu. 


10.2.

Dnes jsme se věnovali číslům - NUMBERS

Nejprve jsme na rozmluvení společně počítali do 50. Zkusili jsme i těžší variantu a říkali čísla, pokud bylo na řadě každé páté číslo (5, 10, 15, 20, …), museli jsme říct „beep“ a pokračovat dál. To samé jsme vyzkoušeli i s každým druhým číslem, poté i se sudými. Zahráli jsme si hru, při které jsme si museli pamatovat čísla na kartičkách, které byly otočené. Úkolem bylo najít 1 a postupně další čísla vzestupně za sebou. 

 

Poslední aktivita byla popis vymyšlené postavičky, kterou jsme nakreslili na tabuli. 

 


3.2.

Na dnešní hodině jsme si nejprve dali na rozehřátí hru, při které děti postupně říkaly slova, která je napadnou jako první ve spojení s předešlým slovem.

Poté jsme procvičili komunikační dovednosti při rozhovorech se spolužáky. Každý měl kartičku s identitou člověka a cílem bylo najít mezi spolužáky někoho, kdo sdílí podobnou a zvláštní věc - oblíbené jídlo, koníček apod. 

 

Nakonec děti nakreslily na tabuli obrázek postavičky a postupně přidávaly informace a popsaly ho. 
 


 

 


 

20.1.

Dnešní hodina byla online. Nejprve jsme si pověděli, jak se máme. 

Poté jsme si zahráli hru, při které jsme co nejrychleji říkali jeen po druhém slova, která spolu mají něco společného, a která nás napadnou jako první. 

 

Také jsme zopakovali spellování. Hráli jsme hru Wordshake a snažili se překonat skóre!

 

Odkazy: Wordshake (hra) 


13.1.

Na dnešní hodině  jsme si procvičovali anglickou abecedu - ALPHABET, protože pár písmen si stále pleteme: 

E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si několik her se slovy. Nejprve takovou, při které každý řekl jedno slovo, které muselo mít nějakou souvislost s tím předchozím. Poté každý řekl jedno slovo, které začínalo na písmeno z abecedy, a takto jsme pokračovali s celou abecedou. 

 

sPři další hře děti pojmenovávaly písmena, která byla na kartičkách na zemi. Úkolem bylo také najít písmeno, na které začínají různá slova. Ty jsme také spellovali tak, že děti chodily ke kartičkám ve správném pořadí.

 

Nakonec jsme si zahráli tichou poštu s písmeny. Bylo důležité si je správně zapamatovat, pošeptat spolužákům a napsat na tabuli. 

 


6.1.

Dnes jsme se viděli poprvné v novém roce 2022. Proto jsme si povídali o tom, jaké byly naše vánoční prázdniny a jaké máme novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION:

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- read more books (přečíst hodně knih)

- play more football (více hrát fotbal)

 

 

Poté jsme si házeli s plyšákem a říkali první slovo, které nás napadne v souvislosti s předchozím, které řekl spolužák v limitu 5 vteřin. Soutěžili jsme, kdo vydrží nejdéle v kruhu. 

 

Také jsme si zahráli hru, při které jsme hádali, jak odpověděli ostatní na otázky a snažili se co nejlépe trefit správnou odpověď. 

 


 

16.12.

Dnes jsme si povídali o místnostech v domě - ROOMS. Jako první jsme si jich co nejvíce vyjmenovali. Poté se všichni zapojili do popisu a domalování domu na tabuli. 

Vyjmenovali jsme si i pár aktivit a věcí, které se s každou místností pojí:

 

KITCHEN - oven, fridge, sink

LIVING ROOM - TV, sofa / couch, bookshelf

BEDROOM - bunk bed, lamp

BATHROOM - toilet, shower, bath

ATTIC - spider webs

 

A protože byla dnešní hodina poslední před Vánocemi, zahráli jsme si hru, při které děti hádaly vánočně tematická slovíčka. Nakonec jsme si vyrobili masky.

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj), couch (gauč, pohovka), lamp (lampa), mirror (zrcadlo), shower (sprcha), attic (podkroví), bath (vana), spider webs (pavučiny), oven (trouba), bunk bed (palanda), bookshelf (police na knihy), fridge (lednice), basement (sklep)

 

 


9.12.

Dnes jsme si povídali o denní rutině - MY DAILY ROUTINE

Každý z nás popsal, jak vypadá jeho ráno, odpoledne a večer. Zopakovali jsme si tak základní fráze:

 

GET UP                EAT BREAKFAST         BRUSH MY TEETH

(vstávat)                        (snídat)                     (čistit si zuby)

 

 

GET DRESSED          GO TO SCHOOL           TAKE CLASSES

(obléknout se)              (jít do školy)              (mít vyučování)

 

 

EAT LUNCH             COME HOME           DO HOMEWORK

(obědvat)                (přijít domů)                 (dělat úkoly)

 

 

HAVE DINNER               TAKE A SHOWER          GO TO BED

(večeřet)                        (sprchovat se)               (jít spát)

 

 

Házeli jsme si s Bennym a každý odpověděl na několik otázek:

 

What time do you usually _______ ? - I _______ at 8 o’clock. 

(V kolik hodin obvykle _____ ?) - (Já _____ v 8 hodin.)

 

Nakonec jsme si sehráli scénku, při které se děti prostřídaly v roli vypravěče a ostatní činnosti předváděli.

 

Slovíčka: in the morning (ráno), in the afternoon (odpoledne), in the evening (večer), at night (v noci), get up (vstávat), breakfast (snídaně), brush teeth (čistit zuby), get dressed (obléknout se), lunch (oběd), homework (domácí úkoly), dinner (večeře), shower (sprcha), go to bed (jít spát), pajamas (pyžamo)

 

  


2.12.

Na začátku dnešní hodiny jsme si nejprve zahráli slovní hru, při které jsme říkali slova a další slovo muselo začínat na stejné písmenko, jako na které končilo předchozí slovo. 

Poté jsme se věnovali zemím - COUNTRIES. Ptali jsme se ostatních:

 

Have you ever been to _____ ?

 

Germany, Slovakia, Poland, Italy, England, Switzerland …

 

Také jsme jmenovali názvy lidí, kteří žíjí v různých zemích:

 

Who lives in _____ is _____ .

 

Czech Republic - Czech

Germany - German

Poland - Polish

England - English

Canada - Canadian

France - French

Mexico - Mexican

 

A procvičili si i pár chytáků:

 

Netherlands / Holland - Dutch

Denmark - Danish

Ireland - Irish

 

Slovíčka: Germany (Německo), Poland (Polsko), England (Anglie), France (Francie), Netherlands / Holland (Nizozemí, Holandsko), Denmark (Dánsko), Ireland (Irsko), Switzerland (Švýcarsko)

 


 

25.11.

Na dnešní hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

spaghetti

pasta

smoothie

 

Házeli jsme si s plyšákem a říkali názvy jídel podle kategorií ovoce, zelenina, snídaně, oběd a večeře. Poté jsme se vrátili k našemu oblíbenému jídlu a vypsali a nakreslili jsme všechny ingredience, které jsou potřeba na jeho přípravu. Na konci hodiny jsme si zahráli na imaginární restauraci. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), pasta (těstoviny), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), blueberries (borůvky), strawberries (jahody), grapes (hrozny), butter (máslo), herbs (bylinky), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cabbage (zelí), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), chicken (kuře)

 


18.11.

Dnes jsme si povídali o pocitech - EMOTIONS. Děti na začátku hodiny odpovídaly na otázku:

How are you feeling? 

(Jak se cítíš?)

 

Poté jsme si několik pocitů a nálad vyjmenovali:

 

happy

sad

anxious

jealous

sleepy / tired

uncomfortable

angry

sick

confident

shy

bored

hungry

annoyed

disgusted

scared

 

Děti poté měly za úkol ve skupince přijít na další slovíčka a napsat je na papír. Potom jsme se podívali na video, ve kterém jsme se seznámili se synonymy k základním pocitům a zahráli si pantomimickou hru šarády. Nakonec jsme si pár složitějších slov vyspellovali. 

 

Slovíčka: feelings (pocity, emoce), anxious (znepokojený, nervózní), happy (šťastný), sad (smutný), sleepy / tired (unavený), jealous (žárlivý), angry (naštvaný), sick (nemocný), shy (stydlivý), hungry (hladový), annoyed (otrávený), disgusted (znechucený), scared (vystrašený), bored (znuděný), uncomfortable (nepohodlný), confident (sebejistý)

 


11.11.

Na dnešní hodině jsme se věnovali podstatným jménům - NOUNS. Na rozmluvení jsme si zahráli hru, při které jsme jeli na výlet a každý vymyslel jednu věc, kterou vezmeme s sebou. Slovíčka ale musela jít za sebou abecedně správně.

Rozdělili jsme podstatná jména na tři kategorie:

 

SINGULAR                 PLURAL         COLLECTIVE

paper                 papers                 group

table                 tables                 bunch

man                     men                 company

pencil                 pencils                 crew

tortoise                 tortoises                 class

 

 

Poté měly děti za úkol napsat na papír vlastní příklady ke každé kategorii podstatných jmen, které byly ve třídě okolo nás. 

 

Slovíčka: singular (jednotné číslo), plural (množné číslo), collective (hromadná podst.jména), group (skupina), crew (skupina), company (společnost), bunch (shluk, trs) 

 


4.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali a k tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue, grey, pink, brown,

silver, white, gold, bronze, violet, maroon, sky blue, indigo, hazel, levander, turquoise

 

Zahráli jsme si hru Hungry Shark, při které děti hádaly písmena ve slově (šibenice). Nakonec měly ve skupinách vymyslet co nejvíce věcí, které mají danou barvu.

 

Slovíčka: colours (barvy), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá), bronze (bronzová), violet (fialová), maroon (kaštanově hnědá), levander (levandulově fialová), indigo (indigo), violet (fialová), turquoise (tyrkysová)

 


 
 

21.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili názvy zvířat - ANIMALS. Nejprve jsme odpověděli na otázku:

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

rabbit, pig, butterfly, meerkat, parrot, tiger, snake, 

hamster, ladybird, horse, turtle, octopus, giraffe, …

 

Poté měly děti za úkol napsat 5 příkladů zvířat podle toho, kde žijí: 

 

- in the ocean

- in the rainforest

- in the city

- in the desert

- in the snow

 

Nakonec si všichni představili, že jsou na opuštěném ostrově a vybrali si, jaká tři zvířata by na něm chtěli mít. 

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), parrot (papoušek), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva), rabbit (králík), meerkat (surikata), vulture (sup), rainforest (deštný prales), desert (poušť)

 


14.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is … and I like …

(Jmenuji se … a mám rád/a …)

 

Podle začátečního písmena našeho jména jsme vymýšleli další slovíčka na téma jídlo, zvířata a přídavná jména.

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Nakonec jsme si zahráli hru Password, při které jsme spolužákům popisovali slovíčka napsaná na tabuli. 

 


 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42