5th Grade Métis


 

27.5.

Dnes byla naše poslední hodina v tomto školním roce! 

Proto nás čekal velký kvíz (quiz), ve kterém jsme zopakovali, co jsme se společně naučili:

 

dinosaurs

Edmund Hillary

Tenzing Norgay

Amelia Earheart

Ada Lovelace

Marie Currie

Alan Turing

Harriet Tubman

Christopher Columbus

Harry Potter

movies and movie genres

...

 

Vocabulary: quiz (kvíz)

 


20.5.

Na dnenší hodině jsme se po dlouhé době viděli ve třídě! Nejprve jsme si pověděli, jak se máme a na rozehřátí jsme si nadiktovali pár slov. Děti měl za úkol vymyslet a napsat na papír věty s těmito slovíčky.

A protože nás příští týden čeká kvíz o všem, co jsme se za tento školní rok naučili, připomněli jsme si to:

 

dinosaurs, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, Amelia Earheart, Ada Lovelace, Marie Currie, Alan Turing, Harriet Tubman, Christopher Columbus, animals, family, movie genres, jobs, verbs

 

Děti v týmech si měly vzpomenout a sepsat tato témata na tzv. plakát, který jim při kvízu pomůže.

 

Vocabulary: dinosaurs (dinosauři), family (rodina), movie genres (filmové žánry), jobs (profese), verbs (slovesa)

 

   


13.5.

Dnes jsme se na začátku hodiny rozehřáli malou rozcvičkou v chatu. Děti měly za úkol napsat několik názvů filmových žánrů a vět, které je obsahovaly. 

Poté jsme se podívali na obrázek se známými postavičkami z pohádek. Zkusili jsme jich co nejvíce pojmenovat a popsat, jak vypadají. 

 

Odpovídali jsme na otázku:

 

Who is your favourite character and why?

(Jaká je tvá oblíbená postavička a proč?)

 

Nakonec jsme si zahráli Wordshake!

 

Vocabulary: comedy (komedie), science fiction (sci-fi), fantasy (fantasy), action (akční), character (postava), horns (rohy), furry (chlupatý)

 

Links: Wordshake

 


6.5.

Na dnešní hodině jsme si povídali o narozeninách - BIRTHDAY a o tradicích v různých zemích!

Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce zvyků, které znají a dodržují při oslavě narozenin:

 

- birthday cake

- blow out the candles

- singing

- presents / gifts

- balloons

- birthday card

 

Poté jsme se podívali na video a seznámili jsme se se zajmavými tradicemi v cizích zemích. 

 

Nakonec jsme si přečetli článek, který nám přiblížil další zvyky v těchto lokalitách:

 

China Africa Brazil Netherlands Japan Ireland Australia

 

Nakonec jsme si zahráli Wordshake.

 

Vocabulary: birthday cake (narozeninový dort), blow out the candles (sfouknout svíčky), singing (zpívání), presents/gifts (dárky), balloons (balónky), birthday card (narozeninové přáníčko), Netherlands (Nizozemsko), Ireland (Irsko)

 

Links: Video - Birthdays around the World, Reading about Birthday Traditions around the World, Wordshake

 


 

29.4.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali několik sloves, která děti napsaly do chatu a vymýšlely věty. 

Poté jsme se podívali na fotografie známých osobností a přiřadili k nim jejich jména. Dalším úkolem bylo určit, jaká je jejich profese - JOBS.

 

Poté měly děti přijít s dalšími slovíčky, která souvisí s tímto tématem. Také odpověděly na otázku:

 

What do you want to be when you are older?

(Čím chceš být až budeš starší?)

 

Nakonec jsme si zahráli Wordshake.

 

Vocabulary: actor (herec), actress (herečka), singer (zpěvák/zpěvačka), gardener (zahradník), politician (politik), astronaut (astronaut), teacher (učitel/ka), nurse (zdravotní sestra), vet (veterinář), doctor (lékař), …

 

Links: Wordshake

 


22.4.

Dnes jsme se opět věnovali slovesům - VERBS. Nejprve měly děti za úkol napsat správně do chatu několik slovíček.

Poté jsme se podívali na abecedu a vymýšleli jsme ke každému písmenu jedno sloveso a věty. 

 

Následovala otázka související s BUCKET LIST, při které jsme se všichni zamysleli nad tím, co dobrodružného bychom si přáli zažít:

 

What is the most amazing thing you want to do?

(Jakou nejůžasnější věc bys chtěl/a zažít?)

 

Nakonec jsme si zahráli oblíbenou hru se slovy Wordshake.

 

Vocabulary: bucket list (seznam přání)amazing (úžasný), climbing (šplhání), breathing (dýchání), using (používání), dreaming (snění), celebrating (oslavovat), nodding (kývat), questioning (ptát se) …

 

Links: Wordshake

 


15.4.

Na dnešní hodině jsme se věnovali slovesům v minulém čase - VERBS IN PAST TENSE

Děti měly za úkol jich několik napsat do chatu, poté si vzpomenout na další příklady a odpovědět na otázku:

What did you do yesterday? - Yesterday I ___ .

 

Také jsme se podívali na video bez zvuku. Děti po jeho zhlédnutí popisovaly s použitím sloves v minulém čase, co všechno se stalo.

 

Vocabulary: saw (viděl/a), ran (běžel/a), flew (letěl/a), jumped (skákal/a), slept (spal/a), sang (zpíval/a), went (šel/šla), played (hrál/a), decorated (zdobil/a), made (udělal/a, vyrobil/a), ate (jedl/a), thought (myslel/a), did (udělal/a), swam (plaval/a), lied (lhal/a), ...

 

Links: Franklin at the Seashore

 


8.4.

Dnes jsme si povídali o přátelství - FRIENDSHIP. Děti měly odpovědět na několik otázek:

What is important in a friendship?

(Co je v přátelství důležité?)

 

Do you find it hard to be nice all the time?

(Je podle tebe těžké být stále milý?)

 

Poté jsme dali dohromady klíčové odpovědi a podívali se na video.

 

Nakonec si děti měly vzpomenout na všechny dobré skutky z videa, které jsme se pokusili seřadit ve správném pořadí za sebou.

 

Vocabulary:  friendship (přátelství), relationship (vztah), kind (milý), share (sdílet, rozdělit se), helpful (nápomocný), loyal (věrný), nice (hodný), funny (vtipný, veselý)

 

Links: Kindness Boomerang Video

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

25.3.

Dnes jsme se věnovali novému tématu, a to filmovým žánrům - GENRES. Nejpre jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite movie?

 

Dostali jsme se k filmovým žánrům a děti měly za úkol přiřadit správně názvy filmů k žánrům. Odpovědi psaly do chatu. Také došlo na další otázku:

 

What is your favourite genre of movie?

 

Poté jsme se podívali na dva obrázky a přemýšleli, jak je popsat. Děti se spolužáků také ptaly, zda by tam chtěli nebo nechtěli žít a proč. Nakonec jsme si zahráli oblíbený Wordshake!

 

Vocabulary:  comedy (komedie), romance (romantika), sci-fi (sci-fi), fantasy (fantasy), animation (animovaný), action (akční)

 

Links: Wordshake

 

 


18.3.

Na dnešní hodině jsme se vrátili k tématům z minulých hodin a děti měly za úkol vzpomenout si na fakta o Marii Curie, Amelii Earhart a Christopherovi Columbovi. To, na co si vzpomněly, napsaly do chatu.

Poté jsme se věnovali vynálezu počítače a muži, který za ním stál - Alan Turing

 

Následoval kvíz o tomto muži. Na otázky děti odpovídaly v chatu a sbíraly body za správné odopvědi. 

 

Hodinu jsme zakončili oblíbenou hrou Wordshake.

 

Vocabulary:  to invent (vynalézt), inventor (vynálezce), mathematician (matematik)

 

Interesting facts: Alan Turning played a key role in winning World War II. 

Alan Turning’s full genius was not recognized in his lifetime.

 

Links: Wordshake

 

 


11.3.

Dnes jsme si pověděli, jak jsme se měli o prázdinách. Následovala otázka:

 

If your house was on a fire what 3 things would you save?

(Kdyby byl tvůj dům v plamenech, jaké 3 věci bys zachránil/a?)

 

Dostali jsme se k počítačům a moderním technologiím, které nám ulehčují každodenní život. Děti měly za úkol najít na internetu odpověď na další otázku:

 

Who invented the computer?

(Kdo vynalezl počítač?)

 

Seznámii jsme se se dvěmi jmény - Charles Babbage a Ada Lovelace. A protože byl před pár dny svátek všech žen - International Women’s Day, každý měl za úkol odpovědět:

 

Which woman inspires you?

(Jaká žena tě inspiruje?)

 

Nakonec jsme si přečetli zajímavé informace o Adě Lovelace. 

 

Vocabulary: to invent (vynalézt), inventor (vynálezce)

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

25.2.

Na dnešní hodině jsme začali přemýšlet nad tím, co mohou mít slova společného a naopak odlišného:

TO HAVE SOMETHING IN COMMON x ODD ONE OUT

 

horse - dragon - cat - snake - dog

jump - kick - want - see - play

Amelia Earhart - Marie Curie - Edmund Hillary - Harriet Tubman - Tenzing Norgay

 

Poté jsme se dostali ke jménu Harriet Tubman, a dozvěděli jsme se o ní něco víc díky videu. Děti měly za úkol si fakta z něj zapamatovat. 

 

Vocabulary: to have something in common (mít něco společného), odd one out (vyřadit jedno), slavery (otroctví), slave (otrok), vote (volit), 

 

Interesting facts: Harriet Tubman helped 300 slaves to escape.

She was born in 1820s in Maryland.

Harriet Tubman fought for equal rights for African Americans and women.

 

Links: Video about Harriet Tubman

 


18.2.

Dnes jsme se zaměřili jednu otázku:

Was Christopher Columbus a good man or a bad man?

(Byl Kryštof Kolumbus dobrý nebo špatný člověk?)

 

Děti přečetly pár informací v online článku, který nám pomohl odpovědět na tuto otázku. Dozvěděli jsme se, že:

He left people behind on an island. 

(Nechal posádku lodi na ostrově.)

He cut off people’s hands because they didn’t collect enough gold. 

(Některým lidem nechal uřezat ruce, protože nenasbírali dost zlata.)

He started slavery in America.

(Odstartoval v Americe otroctví.)

Spain paid for his trip.

(Španělsko zaplatilo za jeho výpravu.)

 

Nakonec jsme si zahráli oblíbenou hru Wordshake.

 

Vocabulary: slavery (otroctví)

 

Interesting facts: Christopher Columbus started slavery in America.

 

Links: Wordshake

 


11.2.

Na dnešní hodině jsme si zkusili být objevitelem nového ostrova, země nebo planety. 

Prvním úkolem bylo vybrat si, zda se bude jednat o výpravu do minulosti (past) nebo do budoucnosti (future). Následovalo určení přesného roku, jakých 5 věcí si vzít s sebou, jaké jméno by místo mělo, a nakonec jsme vymysleli i tři pravidla:

 

You have to …

(Musíš …)

 

You must not …

(Nesmíš …)

 

You can’t …

(Nemůžeš …)

 

You should …

(Měl/a bys …)

 

A po dlouhé době jsme si na konci hodiny zahráli oblíbený Wordshake.

 

Vocabulary: island (ostrov), planet (planeta), land (země), past (minulost), present (přítomnost), future (budoucnost), items (položky, věci)

 

Links: Wordshake

 


4.2.

Dnes jsme se vrátili ke jménu, které bylo zmíněno na minulé hodině - Christopher Columbus.

Jako první úkol měly děti toto jméno rozšifrovat a napsat ho správně do chatu. Dalším úkolem bylo v časovém limitu najít co nejvíce slovíček z písmen jména tohoto muže.

 

Znovu jsme se také podívali na video a poslechli si básničku. Tu jsme si párkrát zopakovali a děti měly za úkol doplnit chybějící slova do textu. 

 

Nakonec jsme si přečetli pár zajímavých faktů a vyplnili online kvíz.

 

Interesting facts: Christopher Columbus sailed across the Atlantic Ocean from Spain in 1492.

 

Vocabulary: sail (plout), discover (objevit), poem (báseň)

 

Links: Poem, 10 things You May Not Know About Christopher Columbus, Quiz

 

 


 

28.1.

Na dnešní hodině jsme si netradičním způsobem zopakovali to, co jsme se naučili v minulých hodinách. Děti měly jako první úkol vyřešit přesmyčky se jmény osobností a napsat je co nejrychleji do chatu. Znovu jsme si tedy připomněli Marii Curie, Amelii Earhart, Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye

Poté jsme se věnovali tvorbě otázek. K daným odpovědím jsme vymýšleli co nejvíce možných otázek s použitím:

 

WHAT - WHEN - WHERE - WHO

(co) (kdy) (kde) (kdo)

 

Nakonec jsme se dostali k novému jménu - Christopher Columbus. Podívali jsme se na krátké video s básničkou a děti si procvičily její čtení.

 

Links: Christopher Columbus Video

 

 


21.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali to, co si děti zapamatovaly o Amelii Earhart a Marii Curie. 

A je řada na další jméno člověka, který udělal něco výjimečného. Dnes jsme si povídali o horách, horolezectví a o muži, který vystoupal jako první na nejvyšší horu světa. Jeho jméno bylo Edmund Hillary.

 

Přečetli jsme si společně spoustu informací o Mount Everestu, a nakonec jsme se podívali na video o celé výpravě Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye.

 

Interesting facts: ► Mount Everest is the tallest mountain and it is 8,848m high.

► Around 3000 people have climbed Mount Everest.

► 643 double-decker buses stacked on top of each other - that’s how high the summit of Mount Everest is!

 

Vocabulary: climb (šplhat, lézt), climber (lezec, horolezec), peak (vrchol), summit (vrchol), expedition (výprava)

 

Links: Reading, Video

 

 


14.1.

Na dnešní hodině jsme se dozvěděli spoustu informací o další ženě, která byla v něčem jedinečná. Pomocí malých nápověd děti uhodly, že se jedná o Marii Curie.

Podívali jsme se na video, ze kterého si děti měly zapamatovat fakta, která jsme poté dali dohromady.

 

Nakonec jsme si o Marii Curie přečetli další zajímavosti.

 

Interesting facts: ► She was born in 1867 in Poland, Warsaw.

► Marie and her husband Pierre discovered polonium and radium.

► She was the first woman to win any kind of Nobel Prize.

► She died of a disease caused by radiation. 

 

Vocabulary: elements (prvky), radioactivity (radioaktivita), discover (objevit), discovery (objev), laboratory (laboratoř), x-ray (rentgen), science (věda), disease (choroba, onemocnění), physics (fyzika), chemistry (chemie), win (vyhrát)

 

Links: Video about Marie Curie, Reading

 


7.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se ale věnovali úplně jinému teématu, a to letadlům. Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce slovíček spojených právě s letadly a létáním. Také odpověděly na otázku:

 

Have you been on an airplane?

(Letěl/a jsi někdy letadlem?)

 

A řekli jsme si, rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou:

 

airplane / aeroplane

 

Také jsme si pověděli spoustu informací o Amelii Earhart, podívali se na video o ní a přečetli něco víc. 

 

Interesting facts: ►Amelia Earhart was the first woman to travel solo from America across the Atlantic by plane.

►On July 2, 1937, Amelia Earhart and her navigator disappeared.

 

Vocabulary: airport (letiště), fly (letět), flew (letěl/a, min.č.), passport (cestovní pas), pilot (pilot), disappear (zmizet), baggage/luggage (zavazadla)

 

Links: Video about Amelia Earhart, 10 facts about Amelia Earhart

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy
 

17.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim.

Nejdříve děti odpověděly na spoustu otázek:

 

What is your favourite thing about Christmas?

(Co máš na Vánocích nejraději?)

 

Do you have a favourite Christmas movie?

(Máš nějaký oblíbený vánoční film?)

 

Do you have a Christmas tree at home? Is it decorated?

(Už máš doma vánoční stromeček? Už je ozdobený?)

 

Do you buy or make presents?

(Kupuješ dárky nebo je vyrábíš?)

 

Potom jsme se podívali na video, ve kterém byly zmíněné vánoční tradice v různých zemích světa. Děti měly za úkol je přečíst. Také děti zkusily pojmenovat postavy na obrázcích v online kvízu.

 

Nakonec jsme si zahráli hru, při které děti hledaly dva stejné Santa Clause. 

 

Odkazy: Christmas around the World (tradice ve světě video), Find the Santa Claus (hledání obrázků)

 


10.12.

Dnes jsme se naposledy věnovali dinosaurům. Nejprve jsme si zopakovali jejich jména v online osmisměrce. Děti měly za úkol najít všechna slovíčka a popsat jejich umístění.

Poté jsme si všichni samostatně odpověděli na otázky v online kvízu. Po vyhodnocení jsme se dozvěděli, jaký dinosaurus se k nám nejvíce hodí a řekli jsme si, co každému vyšlo.

 

Nakonec jsme zapřemýšleli, proč už dinosauři nežijí. Podívali jsme se na video, ve kterém zaznělo několik teorií a děti hlasovaly, která je podle nich nejpravděpodobnější.

 

Odkazy: Wordsearch (osmisměrka), What Dinosaur Are You? Quiz (kvíz), How dinosaurs became extinct (video)

 


3.12.

Na dnešní hodině jsme se věnovali hlavně masožravým dinosaurům (carnivore dinosaurs). Děti zkusily v online kvízu určit, jestli se jedná o:

HERBIVORE x CARNIVORE

 

Poté jsme se podívali na video, které bylo o masožravých dinosaurech a děti měly za úkol si zapsat nová jména dinosaurů. Ty jsme pak zkusili správně vyslovit:

 

Carcharodontosaurus, Carcharodontosaurus Saharicus, Mapusaurus, Saurophaganax, Tyrannotitan, Chilantaisaurus, Oxalaia, Giganotosaurus

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Video (video o masožravých dinosaurech)

 


 

26.11.

Na dnešní hodině jsme si na začátku zahráli hru Hangman (šibenice), která skrývala jméno dinosaura - Ankylosaurus. Podívali jsme se na video, které bylo o býložravých dinosaurech (Herbivores)

Poté si děti zkusily vzpomenout na všechny dinosaury z videa a procvičily si jejich zapeklitou výslovnst:

 

Argentinosaurus, Paracephalosaurus, Pachycephalosaurus, Amargasaurus, Brachiosaurus, Diplodocus

 

Také jsme odpověděli na otázky v kvízu a na konci hodiny jsme všichni zkusili podle návodu nakreslit svého dinosaura Diploduca!

 

Odkazy: Video about Herbivore Dinosaurs (video), Online Quiz (kvíz) How to Draw a Diplodocus (video s kreslením dinosaura)

 

 


19.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru Hangman (šibenice), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Allosaurus. To nám napovědělo, že se budeme příštích hodinách učit právě o dinosaurech (Dinosaurs).

Děti měly za úkol přijít na co nejvíce jmen dinosaurů a další jména jsme doplnili po shlédnutí vida:

 

Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Dreadnoughtus, Velociraptor, Spinosaurus, Allosaurus, Parasaurolophus, Compsagnathus, Hydrosaurus, Brachiosaurus, …

 

Poté jsme se povídali na další video a pověděli si, jaké informace si pamatujeme. Na konci hodiny jsme odpověděli na otázky v online kvízu.

 

Odkazy: Video about Allosaurus (video 1), Video about Dinosaurs (video 2) Online Quiz (kvíz)

 


12.11.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali všechny členy rodiny (family members). Poté měly děti za úkol vzít si papír a psací potřeby a nakreslit/napsat svůj rodokmen (family tree)

Při vytváření jsme narazili i na pár nových slovíček:

 

great-grandfather (pradědeček), great-grandmother (prababička), break up (rozejít se)

 

Nakonec všichni svůj rodokmen popsali!


5.11.

Příští týden (12.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! laugh


5.11.

Dnes jsme si procvičili nová slovíčka. Děti nejprve vyluštily, jaké slovo skrývá šibenice a věnovali jsme se tématu rodina (family) a rodokmen (family tree). Podívali jsme se na krátké video a vyjmenovali všechny členy rodiny, které známe:

mother (matka), father (otec), parents (rodiče), grandmother (babička), grandfather (dědeček), grandparents (prarodiče), son (syn), daughter (dcera), children (děti), uncle (strýc), aunt (teta), cousin (bratranec, sestřenice), nephew (synovec), niece (neteř), wife (manželka), husband (manžel)

 

Poté jsme se podívali na známou animovanou rodinu Simpsonových a pojmenovali členy této rodiny v online pracovním listě.

 

Odkazy: Video (video o rodině), Online Worksheet (online pracovní list Simpsonovi)

 


 

22.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Pověděli jsme si, jaký halloweenský kostým je náš oblíbený:

What is your favourite Halloween costume? 

 

My favourite costume is  _____ . 

 

Zahráli jsme si šibenici, která odhalila pár halloweenských slovíček, a na další jsme zkusili přijít společně:

 

bat (netopýr), werewolf (vlkodlak), Frankenstein, monster (příšera), witch (čarodějnice), costume (kostým), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), cauldron (kotel), clown (klaun), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), spider (pavouk), hat (klobouk), candy (sladkosti), tomb (hrobka), Dracula (Drákula), broom (koště), troll (trol) …

 

Podívali jsme se na video, které jsme shrnuli do bodů a nakonec jsme vyluštili osmisměrku.

 

Odkazy: Halloween Video (video), Halloween Wordsearch (osmisměrka), Hangman (šibenice)

 

 


15.10.

Dnešní hodina byla poprvé v tomto školním roce online! Nejdříve jsme společně vyplnili kvíz o Harry Potter filmech, ve kterých jsme podle obrázků určovali, z jakého dílu scéna je.

Také jsme odpověděli na otázku:

 

Who is your least favourite character?

(Jaká postava je tvá nejméně oblíbená?)

 

Poté jsme se podívali na video, které shrnulo celý film v pár minutách. Každý pak měl za úkol vymyslet jednu větu popisující děj v určité chvíli. Tuto aktivitu dokončíme příště.

 

Odkazy: Harry Potter Quiz (kvíz), Harry Potter and the Chamber of Secrets Video (video)

 


8.10.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali Harry Potterovi! Nejprve jsme společně odpověděli na otázky v online kvízu:

How many Harry Potter books are there in total?

 

What shape scar does Harry have on his forehead?

 

Can you name the other 3 Hogwarts houses?

 

What is a “muggle“?

 

Poté měly děti za úkol si vzpomenout na co nejvíce faktů, které jsme si přečetli minule. Informace jako name (jméno), age (věk), date of birth (datum narození), place of birth (místo narození), house (kolej), future job (budoucí povolání) a interesting facts (zajímavosti), děti vyplnily k příslušnému herci/postavě. 

 

Nakonec jsme si pustili oblíbenou písničku.

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Harry Potter Song (písnička)

 


1.10.

Dnes jsme hodinu začali malou hrou Hangman (šibenice), která nám odkryla jméno Harry Potter!

Celá hodina byla právě o Harry Potterovi a jeho kamarádech. Společně jsme přišli na co nejvíce slovíček:

 

Harry Potter, Hermione Granger (Hermiona Grangerová), Ron Weasley, Quidditch (famfrpál), wand (hůlka), wizard (kouzelník), owl (sova), Hagrid, Hogwarts (Bradavice), broomstick (koště), …

 

Také podívali na malý kvíz, díky kterému jsme rozlišili herce a postavy z filmů o Harry Potterovi:

 

Daniel Radcliffe x Harry Potter

Emma Watson x Hermione Granger 

Rupert Grint x Ron Weasley

 

Poté jsme pojmenovali koleje (houses) a řekli si, do které bychom chodili nejraději:

 

Griffindor     Hufflepuff     Ravenclaw     Slytherin

 

Nakonec jsme si pustili vtipnou písničku.

 

Odkazy: Harry Potter Song (písnička)


 

24.9.

Dnes jsme se po dlouhé době viděli na společné hodině! Zopakovali jsme si základní fráze:

How are you? Do you understand? How old are you? Can I go to the toilet please? What’s your favourite …… ?

 

Také jsme si zopakovali barvy a zvířata.

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky a zahráli jsme si na počítači hru Wordshake, při které se hledají slovíčka.


 

 

aktualizováno: 26.07.2021 14:22:28