5th Grade Métis

18.2.

Dnes jsme se zaměřili jednu otázku:

Was Christopher Columbus a good man or a bad man?

(Byl Kryštof Kolumbus dobrý nebo špatný člověk?)

 

Děti přečetly pár informací v online článku, který nám pomohl odpovědět na tuto otázku. Dozvěděli jsme se, že:

He left people behind on an island. 

(Nechal posádku lodi na ostrově.)

He cut off people’s hands because they didn’t collect enough gold. 

(Některým lidem nechal uřezat ruce, protože nenasbírali dost zlata.)

He started slavery in America.

(Odstartoval v Americe otroctví.)

Spain paid for his trip.

(Španělsko zaplatilo za jeho výpravu.)

 

Nakonec jsme si zahráli oblíbenou hru Wordshake.

 

Vocabulary: slavery (otroctví)

 

Interesting facts: Christopher Columbus started slavery in America.

 

Links: Wordshake

 


11.2.

Na dnešní hodině jsme si zkusili být objevitelem nového ostrova, země nebo planety. 

Prvním úkolem bylo vybrat si, zda se bude jednat o výpravu do minulosti (past) nebo do budoucnosti (future). Následovalo určení přesného roku, jakých 5 věcí si vzít s sebou, jaké jméno by místo mělo, a nakonec jsme vymysleli i tři pravidla:

 

You have to …

(Musíš …)

 

You must not …

(Nesmíš …)

 

You can’t …

(Nemůžeš …)

 

You should …

(Měl/a bys …)

 

A po dlouhé době jsme si na konci hodiny zahráli oblíbený Wordshake.

 

Vocabulary: island (ostrov), planet (planeta), land (země), past (minulost), present (přítomnost), future (budoucnost), items (položky, věci)

 

Links: Wordshake

 


4.2.

Dnes jsme se vrátili ke jménu, které bylo zmíněno na minulé hodině - Christopher Columbus.

Jako první úkol měly děti toto jméno rozšifrovat a napsat ho správně do chatu. Dalším úkolem bylo v časovém limitu najít co nejvíce slovíček z písmen jména tohoto muže.

 

Znovu jsme se také podívali na video a poslechli si básničku. Tu jsme si párkrát zopakovali a děti měly za úkol doplnit chybějící slova do textu. 

 

Nakonec jsme si přečetli pár zajímavých faktů a vyplnili online kvíz.

 

Interesting facts: Christopher Columbus sailed across the Atlantic Ocean from Spain in 1492.

 

Vocabulary: sail (plout), discover (objevit), poem (báseň)

 

Links: Poem, 10 things You May Not Know About Christopher Columbus, Quiz

 

 


 

28.1.

Na dnešní hodině jsme si netradičním způsobem zopakovali to, co jsme se naučili v minulých hodinách. Děti měly jako první úkol vyřešit přesmyčky se jmény osobností a napsat je co nejrychleji do chatu. Znovu jsme si tedy připomněli Marii Curie, Amelii Earhart, Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye

Poté jsme se věnovali tvorbě otázek. K daným odpovědím jsme vymýšleli co nejvíce možných otázek s použitím:

 

WHAT - WHEN - WHERE - WHO

(co) (kdy) (kde) (kdo)

 

Nakonec jsme se dostali k novému jménu - Christopher Columbus. Podívali jsme se na krátké video s básničkou a děti si procvičily její čtení.

 

Links: Christopher Columbus Video

 

 


21.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali to, co si děti zapamatovaly o Amelii Earhart a Marii Curie. 

A je řada na další jméno člověka, který udělal něco výjimečného. Dnes jsme si povídali o horách, horolezectví a o muži, který vystoupal jako první na nejvyšší horu světa. Jeho jméno bylo Edmund Hillary.

 

Přečetli jsme si společně spoustu informací o Mount Everestu, a nakonec jsme se podívali na video o celé výpravě Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye.

 

Interesting facts: ► Mount Everest is the tallest mountain and it is 8,848m high.

► Around 3000 people have climbed Mount Everest.

► 643 double-decker buses stacked on top of each other - that’s how high the summit of Mount Everest is!

 

Vocabulary: climb (šplhat, lézt), climber (lezec, horolezec), peak (vrchol), summit (vrchol), expedition (výprava)

 

Links: Reading, Video

 

 


14.1.

Na dnešní hodině jsme se dozvěděli spoustu informací o další ženě, která byla v něčem jedinečná. Pomocí malých nápověd děti uhodly, že se jedná o Marii Curie.

Podívali jsme se na video, ze kterého si děti měly zapamatovat fakta, která jsme poté dali dohromady.

 

Nakonec jsme si o Marii Curie přečetli další zajímavosti.

 

Interesting facts: ► She was born in 1867 in Poland, Warsaw.

► Marie and her husband Pierre discovered polonium and radium.

► She was the first woman to win any kind of Nobel Prize.

► She died of a disease caused by radiation. 

 

Vocabulary: elements (prvky), radioactivity (radioaktivita), discover (objevit), discovery (objev), laboratory (laboratoř), x-ray (rentgen), science (věda), disease (choroba, onemocnění), physics (fyzika), chemistry (chemie), win (vyhrát)

 

Links: Video about Marie Curie, Reading

 


7.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se ale věnovali úplně jinému teématu, a to letadlům. Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce slovíček spojených právě s letadly a létáním. Také odpověděly na otázku:

 

Have you been on an airplane?

(Letěl/a jsi někdy letadlem?)

 

A řekli jsme si, rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou:

 

airplane / aeroplane

 

Také jsme si pověděli spoustu informací o Amelii Earhart, podívali se na video o ní a přečetli něco víc. 

 

Interesting facts: ►Amelia Earhart was the first woman to travel solo from America across the Atlantic by plane.

►On July 2, 1937, Amelia Earhart and her navigator disappeared.

 

Vocabulary: airport (letiště), fly (letět), flew (letěl/a, min.č.), passport (cestovní pas), pilot (pilot), disappear (zmizet), baggage/luggage (zavazadla)

 

Links: Video about Amelia Earhart, 10 facts about Amelia Earhart

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy
 

17.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim.

Nejdříve děti odpověděly na spoustu otázek:

 

What is your favourite thing about Christmas?

(Co máš na Vánocích nejraději?)

 

Do you have a favourite Christmas movie?

(Máš nějaký oblíbený vánoční film?)

 

Do you have a Christmas tree at home? Is it decorated?

(Už máš doma vánoční stromeček? Už je ozdobený?)

 

Do you buy or make presents?

(Kupuješ dárky nebo je vyrábíš?)

 

Potom jsme se podívali na video, ve kterém byly zmíněné vánoční tradice v různých zemích světa. Děti měly za úkol je přečíst. Také děti zkusily pojmenovat postavy na obrázcích v online kvízu.

 

Nakonec jsme si zahráli hru, při které děti hledaly dva stejné Santa Clause. 

 

Odkazy: Christmas around the World (tradice ve světě video), Find the Santa Claus (hledání obrázků)

 


10.12.

Dnes jsme se naposledy věnovali dinosaurům. Nejprve jsme si zopakovali jejich jména v online osmisměrce. Děti měly za úkol najít všechna slovíčka a popsat jejich umístění.

Poté jsme si všichni samostatně odpověděli na otázky v online kvízu. Po vyhodnocení jsme se dozvěděli, jaký dinosaurus se k nám nejvíce hodí a řekli jsme si, co každému vyšlo.

 

Nakonec jsme zapřemýšleli, proč už dinosauři nežijí. Podívali jsme se na video, ve kterém zaznělo několik teorií a děti hlasovaly, která je podle nich nejpravděpodobnější.

 

Odkazy: Wordsearch (osmisměrka), What Dinosaur Are You? Quiz (kvíz), How dinosaurs became extinct (video)

 


3.12.

Na dnešní hodině jsme se věnovali hlavně masožravým dinosaurům (carnivore dinosaurs). Děti zkusily v online kvízu určit, jestli se jedná o:

HERBIVORE x CARNIVORE

 

Poté jsme se podívali na video, které bylo o masožravých dinosaurech a děti měly za úkol si zapsat nová jména dinosaurů. Ty jsme pak zkusili správně vyslovit:

 

Carcharodontosaurus, Carcharodontosaurus Saharicus, Mapusaurus, Saurophaganax, Tyrannotitan, Chilantaisaurus, Oxalaia, Giganotosaurus

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Video (video o masožravých dinosaurech)

 


 

26.11.

Na dnešní hodině jsme si na začátku zahráli hru Hangman (šibenice), která skrývala jméno dinosaura - Ankylosaurus. Podívali jsme se na video, které bylo o býložravých dinosaurech (Herbivores)

Poté si děti zkusily vzpomenout na všechny dinosaury z videa a procvičily si jejich zapeklitou výslovnst:

 

Argentinosaurus, Paracephalosaurus, Pachycephalosaurus, Amargasaurus, Brachiosaurus, Diplodocus

 

Také jsme odpověděli na otázky v kvízu a na konci hodiny jsme všichni zkusili podle návodu nakreslit svého dinosaura Diploduca!

 

Odkazy: Video about Herbivore Dinosaurs (video), Online Quiz (kvíz) How to Draw a Diplodocus (video s kreslením dinosaura)

 

 


19.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru Hangman (šibenice), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Allosaurus. To nám napovědělo, že se budeme příštích hodinách učit právě o dinosaurech (Dinosaurs).

Děti měly za úkol přijít na co nejvíce jmen dinosaurů a další jména jsme doplnili po shlédnutí vida:

 

Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Dreadnoughtus, Velociraptor, Spinosaurus, Allosaurus, Parasaurolophus, Compsagnathus, Hydrosaurus, Brachiosaurus, …

 

Poté jsme se povídali na další video a pověděli si, jaké informace si pamatujeme. Na konci hodiny jsme odpověděli na otázky v online kvízu.

 

Odkazy: Video about Allosaurus (video 1), Video about Dinosaurs (video 2) Online Quiz (kvíz)

 


12.11.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali všechny členy rodiny (family members). Poté měly děti za úkol vzít si papír a psací potřeby a nakreslit/napsat svůj rodokmen (family tree)

Při vytváření jsme narazili i na pár nových slovíček:

 

great-grandfather (pradědeček), great-grandmother (prababička), break up (rozejít se)

 

Nakonec všichni svůj rodokmen popsali!


5.11.

Příští týden (12.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! laugh


5.11.

Dnes jsme si procvičili nová slovíčka. Děti nejprve vyluštily, jaké slovo skrývá šibenice a věnovali jsme se tématu rodina (family) a rodokmen (family tree). Podívali jsme se na krátké video a vyjmenovali všechny členy rodiny, které známe:

mother (matka), father (otec), parents (rodiče), grandmother (babička), grandfather (dědeček), grandparents (prarodiče), son (syn), daughter (dcera), children (děti), uncle (strýc), aunt (teta), cousin (bratranec, sestřenice), nephew (synovec), niece (neteř), wife (manželka), husband (manžel)

 

Poté jsme se podívali na známou animovanou rodinu Simpsonových a pojmenovali členy této rodiny v online pracovním listě.

 

Odkazy: Video (video o rodině), Online Worksheet (online pracovní list Simpsonovi)

 


 

22.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Pověděli jsme si, jaký halloweenský kostým je náš oblíbený:

What is your favourite Halloween costume? 

 

My favourite costume is  _____ . 

 

Zahráli jsme si šibenici, která odhalila pár halloweenských slovíček, a na další jsme zkusili přijít společně:

 

bat (netopýr), werewolf (vlkodlak), Frankenstein, monster (příšera), witch (čarodějnice), costume (kostým), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), cauldron (kotel), clown (klaun), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), spider (pavouk), hat (klobouk), candy (sladkosti), tomb (hrobka), Dracula (Drákula), broom (koště), troll (trol) …

 

Podívali jsme se na video, které jsme shrnuli do bodů a nakonec jsme vyluštili osmisměrku.

 

Odkazy: Halloween Video (video), Halloween Wordsearch (osmisměrka), Hangman (šibenice)

 

 


15.10.

Dnešní hodina byla poprvé v tomto školním roce online! Nejdříve jsme společně vyplnili kvíz o Harry Potter filmech, ve kterých jsme podle obrázků určovali, z jakého dílu scéna je.

Také jsme odpověděli na otázku:

 

Who is your least favourite character?

(Jaká postava je tvá nejméně oblíbená?)

 

Poté jsme se podívali na video, které shrnulo celý film v pár minutách. Každý pak měl za úkol vymyslet jednu větu popisující děj v určité chvíli. Tuto aktivitu dokončíme příště.

 

Odkazy: Harry Potter Quiz (kvíz), Harry Potter and the Chamber of Secrets Video (video)

 


8.10.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali Harry Potterovi! Nejprve jsme společně odpověděli na otázky v online kvízu:

How many Harry Potter books are there in total?

 

What shape scar does Harry have on his forehead?

 

Can you name the other 3 Hogwarts houses?

 

What is a “muggle“?

 

Poté měly děti za úkol si vzpomenout na co nejvíce faktů, které jsme si přečetli minule. Informace jako name (jméno), age (věk), date of birth (datum narození), place of birth (místo narození), house (kolej), future job (budoucí povolání) a interesting facts (zajímavosti), děti vyplnily k příslušnému herci/postavě. 

 

Nakonec jsme si pustili oblíbenou písničku.

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Harry Potter Song (písnička)

 


1.10.

Dnes jsme hodinu začali malou hrou Hangman (šibenice), která nám odkryla jméno Harry Potter!

Celá hodina byla právě o Harry Potterovi a jeho kamarádech. Společně jsme přišli na co nejvíce slovíček:

 

Harry Potter, Hermione Granger (Hermiona Grangerová), Ron Weasley, Quidditch (famfrpál), wand (hůlka), wizard (kouzelník), owl (sova), Hagrid, Hogwarts (Bradavice), broomstick (koště), …

 

Také podívali na malý kvíz, díky kterému jsme rozlišili herce a postavy z filmů o Harry Potterovi:

 

Daniel Radcliffe x Harry Potter

Emma Watson x Hermione Granger 

Rupert Grint x Ron Weasley

 

Poté jsme pojmenovali koleje (houses) a řekli si, do které bychom chodili nejraději:

 

Griffindor     Hufflepuff     Ravenclaw     Slytherin

 

Nakonec jsme si pustili vtipnou písničku.

 

Odkazy: Harry Potter Song (písnička)


 

24.9.

Dnes jsme se po dlouhé době viděli na společné hodině! Zopakovali jsme si základní fráze:

How are you? Do you understand? How old are you? Can I go to the toilet please? What’s your favourite …… ?

 

Také jsme si zopakovali barvy a zvířata.

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky a zahráli jsme si na počítači hru Wordshake, při které se hledají slovíčka.


 

 

aktualizováno: 24.02.2021 17:47:40