4th grade 3 Drtinova


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, a také se zde získáte další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat domaBudete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

9.6.

 • Parts of the story
 • Writing our own stories (pokračování) – 10 vět, pak tvorba knížky

2.6.

 • Portfolio: doplňování in/at/on do vět
 • Grammar: in, at, on
 • Cinderella: společné čtení pohádky
 • Parts of a story – characters, setting, beginning, middle, end
 • Writing our own stories – worksheet s jednotlivými částmi příběhu

KVĚTEN

26.5.

 • Portfolio: věty s "like", doplnění tabulky se slovesem "be" v přítomném a minulém čase
 • Young learners exam test – practice (writing and reading)
 • Jeopardy
 • Game: Uno s gramatickými cvičeními


Homework: photocopy

19.5.

 • Portfolio: najdi a oprav chyby ve třech větách z příběhů, které jsme psali minulý týden
 • Young learners exam test – practice
 • Game: spelling race s minulým časem sloves, bingo
 • Jeopardy


Homework: photocopy

12.5.

 • Kolečko: What did you do at the weekend?
 • Portfolio: Correct the mistakes (The ball is him → The ball is his...)
 • Young learners exam test practice
 • Online game: past simple game
 • Game: writing stories together (each person adds one sentence); fly swatter game se slovíčky z cvičného testu


Homework: worksheet

5.5.

 • Portfolio: How was school in nature? (3 sentences in past tense)
 • Textbook: 102/A; 103/D; 104/A,B
 • Online game: countries
 • Game: taboo (jednomu žákovi popisují ostatní zadané slovo, aniž by vyslovili jeho část)


Homework: worksheet

DUBEN

21.4.

 • Kolečko: How are you? How was your holiday?
 • Portfolio: Tonight I will..., Tonight I won't...
 • Textbook: 98/A,C; 99/D,E; 100/B
 • Game: fly swatter race se slovíčky ze cvičení 98/A; tongue twister challenge, writing race (minulý čas)
 • Brain break


Homework: 101/C

7.4.

 • Kolečko: What do you like to watch?
 • Portfolio: What was your best holiday ever? (3 sentences)
 • Textbook: 94/A; 96/A; 97/E
 • Game: fly swatter game (94/A)
 • Past simple online game
 • Short Mr Bean clip


Homework: 95/C

BŘEZEN

31.3.

 • Kolečko: How are you? What's in your bag?
 • Portfolio: find and fix the mistakes (My dog is biger than my cat → bigger)
 • Vocabulary: love similar to like
 • Past simple worksheet finished (teach, tell, think, throw, take off, understand, wake up, wear, win)
 • Textbook: 90/A,C; 91/D; 93/C,D
 • Game: around the world na procvičení sloves, fly swatter game se slovíčky z 93/C


Homework: 92/B

24.3.

 • Portfolio: Which is your favourite season and why?
 • Grammar: comparatives (heavy → heavier...)
 • Textbook: 88/A
 • Comparatives worksheet
 • Online game – comparatives
 • Comparatives quiz
 • Activity: creating a schedule of the best week ever


Homework: finish the worksheet

17.3.

 • Kolečko: How are you? What did you do on holiday?
 • Portfolio: opposites
 • Textbook: 84/A; 86/A
 • Game: telephone, fly swatter game na zopakování dosud probraných sloves
 • Online game povolání


Homework: 87/C

3.3.

 • Kolečko: How are you? 
 • Portfolio: list three jobs, three places, three things you can ride
 • Textbook: 80/B - listen and draw
 • Past simple review 
 • 81/E find the differences in the pictures, discuss.
 • Make questions game
 • Opakování sloves 
 • 82/A Morning, afternoon, evening, night. Review, in the ______ and at night. 
 • 83/C

Homework: 82/B

 

 

ÚNOR

24.2.

 • Kolečko: How are you? What couldn't you do at the weekend?
 • Vocabulary: have to, must, don't have to, mustn't, should, like to
 • Portfolio: two sentences using irregular past tense
 • Textbook: 78/A
 • Past simple worksheet: dalších pět sloves
 • Online game
 • Mr Bean
 • Homework: 78/B

17.2.

 • Kolečko: How are you? What did you do at the weekend?
 • Portfolio: make a question with each word: Who, what, where
 • Textbook: 74/A; 75/D; 76/A
 • Past simple worksheet: mean, put, read, ride, run
 • Game: fly swatter game na procvičení past simple
 • Online game – questions
 • Online game
 • Homework: 75/C

10.2.

 • Kolečko: How are you? What did you do at the weekend?
 • Portfolio: odpovědi na otázky (Where were you on Sunday? Who were you with Saturday afternoon? What did you do at the weekend?)
 • Textbook: 70/A,B; 72/B
 • Past simple worksheet: posledních pět sloves z druhého papíru (hurt, know, learn, lose, make)
 • Game: around the world na procvičení sloves
 • Activity: repeat the beat
 • Online game na procvičení past simple
 • Homework: 73/C

3.2.

 • Kolečko: How are you? Do you have any hobbies?
 • Portfolio: past simple ke slovesům (know, learn, lose, make)
 • Vocabulary: only, a lot of, not much, some, any
 • Textbook: 66/A,B,C; 68/A,B
 • Game: pantomima nebo kreslení slovíček z učebnice, ostatní hádají
 • Online game
 • Homework: 67/D

LEDEN

27.1.

 • Kolečko: How are you? What is your favourite thing to watch?
 • Portfolio: Write five things you love. Is it general or yours?
 • Textbook: 62/A,B,D; 64/A
 • Online game
 • Mr Bean quiz
 • Homework: 63/E

20.1.

 • Kolečko: How are you? What is your hair like?
 • Portfolio: Write two sentences about your weekend (procvičení minulého času)
 • Past simple worksheet: druhých pět sloves nového papíru (grow, have, hide, hit, hold)
 • Textbook: 54/A,B; 60/A
 • Game: musical chairs a swatter game na procvičení nových sloves
 • Online game
 • Homework: 61/C

13.1.

 • Kolečko: How are you? What's your favourite animal?
 • Portfolio: procvičení sloves z dokončeného papíru
 • Past simple worksheet: prvních pět sloves nového papíru (find, fly, get, give, go)
 • Textbook: 56/A,B; 58/A,B; 59/C
 • Game: around the world na procvičení nových sloves
 • Homework: 57/C

6.1.

 • Kolečko: How are you? What's your favourite app?
 • Portfolio: My Christmas holiday (procvičení past simple)
 • Past simple worksheet: poslední pětice sloves
 • Vocabulary: fields, rocks, island, waterfall, plants, path
 • Textbook: 50/A,C; 52/A,B,C
 • Game: musical chairs na procvičení sloves z past simple worksheet
 • Homework: 53/D,E

PROSINEC

16.12.

 • Portfolio: doplňování slov podle popisu (temperature, headache, stomach-ache)
 • Past simple worksheet: druhá pětice sloves (catch, choose, come, do, draw)
 • Activity: The Grinch Run
 • Christmas film 1: Frosty the Snowman
 • Christmas film 2: Christmas Bean
 • Homework: 48/A

9.12.

 • Portfolio: doplňování slov podle popisu (temperature, headache, stomach-ache)
 • Textbook: 42/A,C; 44/A,B
 • Vocabulary: illnesses (cold, cough, sneeze, hurt, broken ankle..) places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Game: spelling race (na procvičení slovíček), pantomima nemocí
 • Song: Holiday Dance and Freeze
 • Past simple worksheet: vyplnili jsme prvních pět sloves ze seznamu (be, bring, build, buy, can) - děti doplnily minulý čas a překlad těchto sloves. Za tři týdny budeme mít vyplněný celý seznam a bude následovat kvíz.
 • Homework: 45/C

2.12.

 • Portfolio: past simple (laugh, play, rain, jump, bring)
 • Textbook: 38/B, 39/C, 40/A,B,C
 • Vocabulary: hobbies (hockey, ice skating, comics, DVDs, piano, swimming pool, laptop, table tennis), hospital (temperature, cold, stomach-ache, headache, tooth ache, nurse, driver, party, playground, movies, picnic, roller skates)
 • Game: spelling race (na procvičení slovíček koníčků), hádání koníčků na zákkladě popisu
 • Homework: p.39/D

 

Listopad

25.11.

 • Portfolio: days of the week
 • Textbook: 34/A, 35/C, 36/A
 • Vocabulary: months of the year
 • Game: fly swatter game ve dvou týmech (rozlišování časových údajů mezi "past simple" (minulost) a "other" (ostatní) - today, tomorrow, two weeks ago, next year...)
 • Activity: hand-turkey (kreslení)
 • Workout song
 • Video about Thanksgiving
 • Homework: 34/B

18.11.

 • Song
 • Portfolio: past simple (catch, choose, come), věta v minulém čase  
 • Textbook: 30/A,B; 32/A,B
 • Vocabulary: wall, roof, chimney basement, balcony, stairs, mat, leaves, trees, grass
 • Game: kreslení obrázků slovíček ze cvičení 30/A (ostatní hádají)
 • Homework: 32/C

11.11.

 • Portfolio: carrots, potatoes, onions; apples, bananas, pineapples
 • Textbook: 26/A; 28/A,B
 • Vocabulary: food (vše v 26/A)
 • Game: hra inspirovaná 26/A (třída rozdělená na části, každá část patří jedné skupině jídla, žáci přeběhnou do správné skupiny podle daného jídla)
 • Short film: Coin Operated
 • Homework: 27/D

4.11.

 • Portfolio: past simple of can, buy, catch
 • Textbook: 22/A, 22/B, 22/C, 24/B, 25/E, 25/E
 • Vocabulary: family (aunt, uncle, cousin...)
 • Game
 • Homework: 23/D

ŘÍJEN

21,10.

 • Song: Days of the week
 • Portfolio: doplňování past simple ke slovesům na listech, z listů děti vytvořily strom
 • Textbook: 18/A,B,C; 20/C
 • Vocabulary: weather
 • Game: pictionary with body parts (2 týmy, 1 člověk kreslí a ostatní z jeho týmu hádají nakreslenou část těla)
 • Homework: 21/E

14.10.

 • Portfolio: nakreslení postavy podle popisu
 • Textbook: 14/A,B,C; 15/F; 16/A,B
 • Vocabulary: animals, clothes (procvičování brainstormingem v kroužku)
 • Grammar: longer than, shorter than
 • Game
 • Homework: 15/G

7.10.

 • Portfolio: názvy zvířat podle popisu (inspirováno cvičením 9/D)
 • Textbook: 10/A; 11/D; 12/A,B,C
 • Vocabulary: hair –⁠ long/short, straight/curly, beard, moustache (drawing people and animals according to instructions)
 • Grammar: their x there x they're
 • Game
 • Homework: 13/D

ZÁŘÍ

30.9.

 • V úvodu hodiny děti dokončovaly cvičný Cambridge test.
 • Bookwork: Unit 2 A/8 slovní zásoba, názvy zvířat: kangaroo, dolphin, snail, jellyfish, penguin, donkey. B/8 části těla: tail, teeth, foot...D/9 dle popisu hádáme zvířata.
 • Game: pantomima zvířat (soutěžíme ve dvou týmech).
 • Homework: B/10, odevzdat 7.10.

23.9.

 • Portfolio: What are you good at? I am good at swimming, running, cooking....
 • Bookwork Unit 1: A/6 poslechové cvičení, nasledující cvičení B/6 (práce ve dvojicích)
 • Game: pantomima - I am good at..... (slovní zásoba viz A/6). Děti také ve dvojících vyplňovaly dotazník v celých větách. (What's your name? How old are you? What are you good at? a další).
 • Homework: E/7, odevzdat 30.9.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

16.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali s paní lektorku "Hello Miss Joscelyn"
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly. Děti psaly, jaké je jejich oblíbené jídlo. My favourite meal is chicken and rice....Poté jsme navzájem porovnávali.
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Ukázali jsme si knihovnu "LEAP library", kde si děti mohou půjčovat knížky. Za vypracování pracovníhu listu (book report) děti dostanou extra hvězdičky. Jinak jako v minulém školním roce sbírají děti každý den hvězdičky za to, že mají s sebou učebnici, vypracovaný úkol a dobře v hodině pracují.
 • Games: interaktivní tabule/kategorie clothes, ve dvou týmech jsme soutěžili v určování velkých číslic.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48