4th grade 3 Drtinova


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

ČERVEN

17.6.

V dnešní závěrečné hodině angličtiny jsme se podíváli na animovaný film Arrietty.


Přejeme krásné prázdniny.

10.6.

 • Portfolio: past simple, procvičujeme psaní, poté soutěž u tabule.
 • Story-děti společně písemnou formou vytváří příběh.
 • Opakujeme slovní zásobu na téma: Weather
 • Procvičujeme názvy zemí v Evropě: Germany, Spain, Italy, England.....
 • Děti také odpovídaly na doplňující otázky ke krátkému filmu ~Float~

3.6.

 • Portfolio: procvičujeme tvoření otázek. Would you, Could you, Did you ? atd.
 • Opakujeme nepravidelná množná čísla
 • Procvičujeme nepravidelná slovesa v minulém čase.
 • Bookwork: A/104 rhymes, D/103 opakujeme slovní zásobu Weather. B/104 poslechové cvičení (listen and tick), str. 111 porovnání obrázků, který je jiný a proč.
 • Games: Bingo (děti se navzájem ptají) Hangman.
 • Homework: pracovní list, odevzdat 10.6.

 

KVĚTEN

27.5.

 • Portfolio: děti tvoří věty dle zadané slovní zásoby (slovesa: count , clap, water, feed, invite)
 • Opakujeme nepravidelná množná čísla/plurals.
 • Procvičujeme příslovce/adverbs.
 • Bookwork: Unit 48: A/100 Would you like to.....? Yes, I would. No, I wouldn’t. B/100 čtení s porozuměním, děti volí správnou odpověď na zadanou otázku. Unit 49: A/102 slovosled ve větách. B/102 popis obrázku, C/103 doplňující cvičení k obrázku.
 • Game: Word Shake, Guess Who.
 • Homework: C/101, odevzdat 3.6.

20.5.

 • Portfolio: Home learning, write negative and positive things (procvičujeme minulý čas)
 • Bookwork: Unit 47 Things we do. A/98 (draw lines), D/98 poslechové cvičení (listen and colour)
 • Game: Pexeso-past simple. Hangman: procvičujeme slovní zásobu: Animals, Fruit, Vegetebles, Clothes. V týmech soutěžime v quizu na téma: activities (přítomný čas průběhový)
 • Homework: C/98 odevzdat 27.5.

13.5.

Portfolio: past simple: nová slovesa: read, ride, run, say, see, send, sing, sit.
Bookwork: Unit 46: A/96 poslechové cvičení (listen and draw lines). E/97 slovosled ve větách. D/97 hledáme rozdíly na obrázcích.
On-line Game: Kahoot
Homework: B/96, odevzdat 20.5.

6.5.

 • Portfolio: past simple: nová slovesa/verbs: hold, hurt, know, learn, lose, make, mean, put.
 • Bookwork: D/93 věty stejného významu. C/94-95 čtení s porozuměním, doplňující cvičení. C/94
 • On-line Game: Kahoot: past simple. Homophones: making sentences.
 • Tongue twisters (pronunciation/výslovnost)
 • Homework: E/93, odevzdat 13.5.

DUBEN

22.4.

 • Portfolio: past simple

        Do/did
        Draw/drew
        Dream/ dreamt
        Drink/drank
        Drive/drove
        Eat/ate
        Fall/fell
        Find/found

 • Emotions (happy, sad, mad, disappointed, dissatisfied,bored, angry, surprised, excited, satisfied, sick, confused, mean)
 • Bookwork: Unit 44: B/42 čtení s porozuměním, doplňujeme slova do textu. F/93 rozdíly na obrázku 1,2.
 • Homework: C/93, odevzdat 29.4.

 

15.4.

 • Portfolio: past simple be/was,were. bring/brought. build/built. buy/bought. can/could.catch/caught. choose/chose. come/came.
 • Family Tree (grandparents, parents, aunt, uncle, brother, sister, cousins, parents, mum, dad, son, daughter, grandchildren.
 • On-line Game: Kahoot opakování dosavadní slovní zásoby.
 • Shape/tvar: rectangle, square, circle, oval
 • Bookwork: D/89 poslechové cvičení. A/90 holidays. B/90 zakroužkovat správnou odpověď. C/90 rozdíly na obrázku A, B.
 • Homework: D/91, odevzdat 22.4.

8.4.

 • Portfolio: 7 days of the week
 • Four seasons: Spring, Summer. Autumn, Winter
 • Grammar: best, better, worse, worst
 • Online game: Comparatives (an elephant is bigger than a mouse and.)
 • Opakujeme měsíce v roce/ 12 months of the year.
 • Bookwork: Unit 42: A/88 Alex”s best day at school. B/88 poslechové cvičení.
 • Homework: Napsat 4 věty: _____ is bigger/smaller/worse/better than_____. Odevzdat 15.4.

BŘEZEN

25.3.

 • Portfolio: Guess my best birthday present
 • Housework: mop, making the bed, washing dishes, take out the trash, doing laundry, sweeping the floor.
 • Opakujeme W questions Who, What, Where, When, Why. How many.
 • Bookwork; Unit 41: A/86 děti dokončují zadané věty podle obrázku.
 • Homework: C/87, odevzdat 8.4.

18.3.

 • Portfolio: Ve větách procvičujeme Always, Often, Sometimes, Never.
 • Bookwork: Unit 40: A/84 čtení s porozuměním, následně děti doplňují chybějící slova do textu. B/85 poslechové cvičení (listen and write)
 • Games: : tongue twisters, quiz (past simple a dosavadní slovní zásoba), scriblio.
 • Homework: D/85, odevzdat 25.3

11.3.

 • Portfolio: Opakujeme I have to/ I like
 • Running story: Děti vypráví příběh v minulém čase.
 • Game: Kahoot: past simple
 • Bookwork: Unit 37: C/79 which picture is different? Unit 39: A/82 in the morning/afternoon/in the evening, at night. C/83 adverbs of frequency always , often, sometimes, never. D/83 poslechové cvičení (listen and write).
 • Animals: podle zvuků hádáme zvířata
 • Homework: B/82, odevzdat 18.3.

4.3.

 • Portfolio: I like eating/I have to eat
 • Bookwork: Unit 37: A/78 I like/I have to. B/78 čtení s porozuměním, doplnění do textu. Unit 38: B/80 poslechové cvičení, C/80 Questions: děti se navzájem ptají. E/81 porovnáváme rozdíly na obrázku A, B.
 • Games: Guess the job. Rock,paper, scissors
 • Homework:D/81, odevzdat 11.3.

ÚNOR

18.2.

 • Portfolio: Three things you do in the morning.
 • Game: opakuje tvoření minulého času/ past simple (pravidelná a nepravidelná slovesa. Scriblio (slovní zásoba C/77)
 • Bookwork: Unit 35: A/74 What a morning, popis obrázků. C/75 mornings-doplňujeme chybějící slova do textu. Unit 36: A/76 could/couldn’t procvičujeme ve větách B/76 poslechové cvičení.
 • Homework B/74 write a story about Ben, odevzdat 4.3.

11.2.

 • Portfolio: Grammar: past tense/minulý čas.Také jsme se naučili některá nepravidelná slovesa: go/went, do/did, be/was,were, eat/ate,seznam sloves učebnice str.124-125.
 • Bookwork: Unit 33: A/70 poslechové cvičení. Unit 34: A/72 popis obrázku, past tense jump/jumped, call/called, wait/waited, move/moved, change/changed, play/played apod. B/72 past tense pravopis (procvičujeme v rámci interaktivní hryB/70 doplňujeme chybějící slova. C/70 navzájem se ptáme na doplňující otázky.
 • Homework: C/73, odevzdat 18.2.

4.2.

Dnes jsme opakovali

 • Clothes/Oblečení
 • Adverbs/Příslovce slowly, quickly, carefully. Děti tvořily věty a také jsme so zahráli on-line hru, závodili jsme ve dvou týmech.
 • Pronouns/Zájmena: my, your, her, his, its, our, their.
 • Drawing dictation: draw a monster
 • Fruit and Vegetable (spelling race)
 • Prepositions/Předložky
 • Homework: Ask two people these two questions: What do you like to eat? What don’t you like to eat? Write the answers on a piece of paper. Odevzdat 11.2.

LEDEN

28.1.

 • Portfolio: Procvičujeme věty: How do you say____? How do you spell____? What does______mean? I don’t understand.
 • Bookwork: Unit 31: A/66 Děti popisují obrázek. Každý napsal alespoň dvě věty o brázku. Věty začínají na zadaná slova: This, Two, There, The. Dále jsme společně vypracovali doplňující otázky. Unit 32: A/68 What's in the kitchen, opět popisujeme ilustrační obrázek. Věty začínáme There¨s/There are. Vocabulary: only, a lot of, not much, some, any.
 • Game: pantomima: Emoji. How are you feeling?
 • Homework: D/67, odevzdat 4.2

21.1.

 • Adverbs/Příslovce
 • Pottfolio: děti píší věty dle zadané slovní zásoby, procvičujeme příslovce: např. slowly, quickly, badly, carefully, quietly, loudly, easily well.
 • Bookwork: Unit 29: A,B/62 děti označují příslovce v textu. C/62 v obrázku hledáme slova začínající na písmena C,D.P. E/63 děti se navzájem ptají a odpovídají na zadané otázky. Unit 30: A,B/64 děti odpovídají písemně dle poslechu. C/65 Music lessons
 • Homework: E/63, odevzdat 28.1.

14.1.

 • Portfolio: What is different about adults and children? What is the same about adults and children?
 • Bookwork: Unit 27: A/58 děti tvoří věty dle zadané slovní zásoby. B/58: Tajenka. D/59 Děti vytváří příběh a navzájem předčítají. Unit 28: A/60 poslechové cvičení. B/60 often/sometimes/never Děti vytváří věty.
 • Homework: C/61, odevzdat 21.1.

7.1.

 • Portfolio: What can you find in the jungle, desert and forest?
 • Bookwork: Unit 25: A/54 (co mají obrázky společného) B/54 který obrázek se liší a proč. Dřti mluví v celých větách. C/55 čtení s porozuměním, vocabulary: plants, downstairs, cloudy, loved, but. Unit 26: A/56 popis obrázku, procvičujeme paměť - memory game.B/56 dictation (jména netopýrů z obrázku A) C/57 čtení s porozuměním, následuje popis obrázku.
 • Homework: B/56, odevzdat 14.1.

PROSINEC

17.12.

 • Portfolio: Opakujeme slovní zásobu téma places. Děti odpovídají na otázky: What’s your favorite place? Why? Where you do you buy food? Where do children go to play? Where do you go to buy a coffee?
 • Bookwork: Unit 23: A/50 vocabulary: a farm, fields, rocks, a waterfall, plants, a path, clouds, mountains. B/50 popish obrázku, doplňující otázky. C/50 poslechové cvičení (listen and colour) E/51 písmena G (green, grapes, garden, ) J (jungle, juice....) Unit 24: A/52 popis obrázku A, odpověď yes/no. B/52 rozdíly obrázek A, B. C/52 čtení s porozuměním, doplnění do textu. D/53 vocabulary: message, internet, text, website, app, photos, email, ebook, tablet.
 • Drawing dictation
 • Homework: D/51, odevzdat 7.1.

10.12.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu z minulé hodiny: headache, toothache, I have a cold, earache, stomach-ache.. děti také nakreslily ilustrační obrázek.
 • Bookwork: Unit 21: A/46 places: circus, bookshop, swimming pool, hospital, bus station, a cafe. B/46 podle popisu hádáme zadanou slovní zásobu. C/46 čtení s porozuměním. D/47 poslechové cvičení a doplňující otázky. Unit 22: A/48 a village/a city - děti popisují rozdíly mezi vesnicí a městem. B/48 poslechové cvičení.
 • Homework: D/49, odevzdat 17.12.

3.12.

 • Opakujeme samohlásky/vowels AEIOU
 • Portfolio: What do you when you feel sick?
 • Bookwork: Unit 19: A/42 samohlásky. B/42 earache, toothache, stomach-ache, backache, sick, hurt, cough, temperature, doctor, nurse, dentist, hospital. C/42 poslechové cvičení. Unit 20: A/44 places: a shop, a lift, a farm, a supermarket, a car park, the sea, a river, a hospital, a cinema, a beach, a mountain, a lake, a funfair. Děti popisují obrázky (místa) ostatní hádají. C/45 děti tvoří věty a otázky dle zadané slovní zásoby.
 • Homework: D/43, odevzdat 10.12.

LISTOPAD

26.11.

 • Portfolio: What does your family do at the weekend? What do you do with your friends after school?
 • Bookwork: Unit 17 A/38 poslechové cvičení. B/38 hobbies: hockey, ice skating, comics, DVD, piano, laptop, table tennis, swimming. C, D/39 čtení s porozuměním. Unit 18: A, B/40 vocabulary: a driver, a nurse, a party, a playground, a picnic, a hospital, roller skates, movies-procvičujeme v otázkách. D/41 popis obrázku. E/41 poslechové cvičení ( listen and colour and write)
 • Homework: C/40, odevzdat 3.12.

19.11.

 • Portfolio: Sports ( Jaké známe sporty? )
 • Bookwork: Unit 15: A/34 School - vocabulary: music, board, rubber, maps, pages, ticks. B/34 čtení s porozuměním. Unit 16: A/36 past simple ( + ed, watched, jumped, rained, shouted, laughed) B/36 poslechové cvičení. D/37 čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Homework: D/35, odevzdat 26.11.

12.11.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu: bowl, cup, glass, bottle, box. What can you put in a bowl? etc.
 • Bookwork: Unit 12: A/30 vocabulary: basement, stairs, balcony, mat, leaves, trees, roof, chimney, wall, door. B/30 čtení s porozuměním, C/31 doplňujeme do textu.D/31 práce s obrázkem, hledáme rozdíly. Unit 13: your homes A/32 doplňujeme chybějící slova. B/32 poslechové cvičení, D/32 popis domu, děti kreslí svůj vysněný dům. (lift=výtah)
 • Homework: C/32, odevzdat 19.11.

5.11.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu fruits/vegetables/drinks. Děti nakreslily své oblíbené jídlo( my favorite food) ostatní hádají, co je na obrázku.
 • Bookwork: Unit 11: A/26 vocabulary: meat, chicken, meatballs, sausage, beans, pie, sauce, pancake, onion. B/26 hot/cold, meat/fruit, eat/drink. Unit 12: A/28 box bottle, bowl, cup, glass square, round. B/28 poslechové cvičení (listen and color). C/28 doplňujeme do textu. F/29 kreslíme podle pokynů/read and draw.
 • Homework: B/27, odevzdat 12.11.

ŘÍJEN

22.10.

Portfolio: What was your favorite toy? What did it look like?
Bookwork: Unit 9: A/22 Family tree, vocabulary: aunt. uncle, cousin, grandparents, grandma, grandpa, mum, dad, brother, sister. C/22 superlatives. Who’s the oldest, youngest, coolest, cleverest....D/23 doplňujeme do textu. Unit 10: A/24 čtení s porozuměním. B/24 poslechové cvičení. C/25 listen and repeat. E/25 podle instrukcí kreslíme obrázky.
Homework: E/21, odevzdat 5.11.

15.10.

Portfolio: What makes you laugh? My dog, cat, family___makes me laugh.

Dnes jsem si povídali o počasí. Weather. What is the weather today? Jaké je dnes počasí. Sunny, Rainy, Windy, Cloudy, Snowy. Děti podle pokynů kreslí obrázek.

Bookwork: Unit  7: A/18  děti dokreslují  chybějící obrázky, B/18 čteme s porozuměním, C/18 doplň chybějící slova. D/19 děti popisují obrázek. E/19 poslechové cvičení. Na závěr jsme si zahráli interaktivní hru Wordshake, kdy děti v časovém limitu skládají slova ze zadaných písmen.

Homework: C/20, odevzdat 22.10.

8.10.


Portfolio: What is the favourite room in your house? What is in this room? Děti odpovídají v celých větách, kontrola pravopisu.

Bookwork: Unit 5 The woman in the red dress: A/14 vocabulary: scarf, coat, jacket, boots, socks, shorts, swiming suit, shirt, E/15. Slovní zásobu jsme procvičili hrou Pictionary (děti ve dvou týmech popisují zadané slovíčko např. you can wear this round your neck...a scarf) F/15 poslechové cvičení. Unit 6 My neck, my shoulder: A/16 počítáme na obrázku: how many hands, eyes, legs, ears, backs, mouths, wings? B/16  opakujeme přídavná jména: shorter, longer, smaller, younger, taller. D/17 čtení s porozuměním, děti doplňuji do textu. Nakonec jsme si zahráli hru Monty says.

Homework: E/17, odevzdat do 15.10.

1.10.

Portfolio: What is your favourite type of animal? My favourite animal is ______. Can you describe the animal? It is big, brown........


Bookwork: Unit 3: Fun at the farm. A/10 new vocabulary: cloud, field, truck, tactor, roof, corn, wheat, kitten. D/11 děti pracují ve dvojicích, navzájem popisují rozdíly z obrázků. E/11 určujeme, kde zvířata žijí. Jungle, Sea, Desert, Farm-procvičujeme v rámci hry jump the river.  Unit 4: Your hair looks great. A/12 tajenka, new vocabulary:  curly, straight, fair hair, blonde, beard, moustache. D/13 čtení s porozuměním, doplňující otázky k textu. Nakonec jsme si zahráli na pantomimu a procvičili tak slovní zásobu zvířata/animals
Homework: D/9, odevzdat do 8.10.

ZÁŘÍ

17.9

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Joscelyn. Také jsme se navzájem představili-hra s míčem - My name is _____. Nice to meet you. Pozdravili  jsme se maskotem Monty.
 • Zahráli jsme si hru Simon says: touch your nose, chin, arms, jump atd. Dle pokynů děti hledají předměty ve třídě-go and find something red, yellow, green, blue/shapes: circle, square, triangle, rectangle. Hra na pantomimu: ve dvou týmech hádáme zadaná zvířata, také jsme si zahráli zábavnou hru: Who stole the cookie?
 • Portfolio: What did you do this summer? 
 • Představili jsme si pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny.

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32