4th grade 2 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

18.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite food to eat for dessert?
 • Hello song
 • Textbook: 53/E; 54/A,B; 55/C; 56/A,B
 • Game: swatter game s obrázky ze str.52
 • Homework: 57/C

11.1.

 • Přivítání – question of the day: What's your favourite food to eat for dinner?
 • Vocabulary: farm, field, flower, rock, car park, grass, island, jungle, stars, mountain, cloud, the moon, waterfall, plants, path, lake, river, sea, forest, leaf/leaves, village, town, city, the sun, countryside
 • Portfolio: places vocabulary podle popisu (farm, field, mountain, path, forest, village, countryside)
 • Textbook: 50/A,B,C; 51/D,E; 52/A,B,C
 • Game: swatter game ve dvou týmech (p.52)
 • Homework: 53/D

4.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What did you get for Christmas?
 • Hello song
 • Portfolio: místa z p.44 podle popisu
 • Vocabulary: places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Textbook: 46/A,B,C; 47/D; 48/B; 49/C,D
 • Game: snowball fight na procvičení slovíček míst
 • Homework: 48/A

PROSINEC

21.12.

 • Portfolio: We wish you a merry Christmas and a happy New Year
 • Textbook: 42/B,C; 43/D; 44/A
 • Vánoční film - Frosty the Snowman

14.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Portfolio: přiřazování slov k jejich popisu (nurse, party, picnic, playground, driver, movies, roller skates, hospital)
 • Vocabulary: places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Textbook: 41/D; 42/B
 • Game: 42/A (jako aktivita – rohy třídy rozděleny podle čtyř písmen, děti k nim běhají)
 • Homework: doplnit 42/A

7.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for lunch?
 • Hello song
 • Portfolio: sports (football, basketball, horse riding, swimming, climbing, hockey, badminton, golf, tennis)
 • Vocabulary: sports (tennis, hockey, badminton, sailing, ice skating, fishing, swimming, walking), hospital (hurt, hurts, temperature, headache, stomach-ache, toothache, earache, sick, cough, sneeze, hospital, dentist, nurse)
 • Textbook: 37/E; 38/A,B; 39/C; 40/A,C; 41/D
 • Game: pantomima sportů (ostatní hádají), pantomima zranění, Simon Says
 • Homework: questions in 41/D

Listopad

30.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: When is your birthday?
 • Hello song
 • Portfolio: past simple form of regular verbs (watch, laugh, shout, jump, play, rain)
 • Textbook: 34/A,B; 35/C,D; 36/B; 37/D
 • Game: pantomima částí domu, jeden hádá
 • Homework: 35/D poslední věta, 35/E

23.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Do you have any pets?
 • Hello song
 • Portfolio: 28/A - two things for each (We can put cereal or a soup in a bowl…)
 • Textbook: 28/A,B; 30/A,B; 31/C,D
 • Game: pantomima (home actions: open/close door/cupboard/drawer/window, walk up/down stairs, clean your feet on the mat…)
 • Homework: 28/C; 32/A,C

16.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: draw your favourite food, write names of all students' favourite food
 • Vocabulary: food (coconut, burger, coffee, beans, sauce, pasta, chicken, lemonade, carrot, mango, pancake, apple, sausage, tea, egg, milk, cheese, pear, juice, chocolate, ice cream, fish, water, peas, onion, lemon, rice, milkshake, watermelon, noodles, banana, pie, meatballs, kiwi)
 • Textbook: 24/A,B; 25/D; 27/C,D
 • Game: online game based on 26/A
 • Homework: 26/A

9.11.

 • Portfolio: big – bigger than – the biggest... (komparativa a superlativa přídavných jmen)
 • Textbook: 22/A,B; 23/D
 • Game: pantomima zvířat s procvičením komparativ a superlativ (spiders are the ugliest...), Simon Says
 • Homework: 23/D otázky 5-7

2.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite costume?
 • Hello song
 • Portfolio: drawing a kite, psaní podle diktátu (I have a kite. My kite is...)
 • Textbook: 18/A,B,C; 20/A,C
 • Grammar: colder, the coldest (komparativa, superlativa)
 • Game: hádání oblečení podle pantomim
 • Homework: 21/E

ŘÍJEN

19.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: kreslení postavy podle popisu, písemný popis
 • Textbook: 14/A,B; 15/F,G
 • Game: snowball fight – porovnávání čísel 1–20
 • Homework: 14/C; 15/E; 16/A

12.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Portfolio: jména zvířat podle popisu (9/D)
 • Textbook: 10/B; 11/E; 12/A,B,C
 • Game: pantomima zvířat
 • Homework: questions in 11/E and 13/D

5.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday?
 • Hello song – new
 • Portfolio: animal vocabulary
 • Textbook: 9/D,E
 • Game: it’s/they’re (žáci dostali podstatná jména v jednotném nebo množném čísle a měli je přiřadit do správného sloupce pomocí míčku)
 • Homework: 10/A

ZÁŘÍ

21.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Amy, Thomas, Sam....
 • Opakujeme slovní zásobu z minué hodiny (skating, skipping, climbing, hopping....)
 • Bookwork: Unit 2 A/8 názvy zvířat (dolphin, parrot, snail, donkey...) B/8 části těla: tail, mounth, head, leg...
 • Game: Sarah says (Simon says)
 • Homework: B/6, D,E,F/7, odevzdat 5.10.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

14.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali novou paní lektorku "Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která naás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Ve dvou týmech jsme soutěžili na téma adjectives.
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/A
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 21.9.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05