4th grade 2 Drtinova


Vyučující:

 


Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For MoversJeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

LEDEN

26.1.

 • Na začátku hodiny jsme se přivítali a seznámili s milým hostem - naší novou učitelkou: 
 • Miss Maya se nám představila - je z USA (Portland, Oregon), má pejska jménem Posy a k jejím oblíbeným knihám patří Harry Potter:)
 • Warmer - Mystery shapes - děti odpovídaly na otázky (Do you have any sibling? What are they like? What is your favourite color/book/movie? Where would you like to travel? Why?)
 • Wheather review - Which picture doesn´t belong? - děti v šesti sériích obrázků na interaktivní tabuli oddůvodňovaly, který obrázek se nehodí k ostatním
 • Clothes review - What should I wear? (také jsme opakovali slovní zásobu k oblékání a se slovíčky si zahráli pantomimu - Charades Game
 • Grammar review - společně jsme zopakovali  2. a 3. stupeň přídavných jmen:
 • Comparative and Superlative Song
 • Unit 24 - pg. 52/A, B, C
 • Unit 25 pg. 54/ A + B
 • Hláskování slov a správný pravopis jsme si procvičili závodem - Spelling race
 • Library - děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny (Due date 9.2.)​ 
 • HW - pg. 53/D, E

 

19.1.

 • Warmer - Twist and Shake Dance
 • Portfolio - ve školních sešitech jsme procvičovali minulý čas nepravidelných sloves
 • Unit 22 - pg. 48/B + 49/C, D + 50/A (B)
 • Brain Break - Join the Jungle animals
 • Unit 23 pg. 50/C + The world around us (děti přiřazovaly správné věty k obrázkům)
 • Memory Game - ve dvou skupinách si děti zahrály hru s kartičkami s minulým časem
 • HW - pg. 48/A + 50/B + 51/D, E

 

12.1.

 • How do you feel? Not so good. - procvičovali jsme fráze a slovíčka o zdraví z minulé hodiny
 • Portfolio - At the hospital (děti doplňovaly slova do vět podle obrázků)
 • Unit 20 (Where?)) -pg. 44/A, B + 45/D, E 
 • Brain Break - The Animal Dance!
 • Review places in town - procvičovali jsme místa ve městě, kam se chodí dělat různé aktivity: Where can you go to do these things in town? go for a swim, catch busses... 
 • Unit 21 (Here and there in town) pg. 46/A,B + 47/D, E, F 
 • Irregular past tense Game - děti si ve dvou týmech formou hry procvičovaly minulý čas nepravidelných sloves 
 • HW - pg. 45/C + 46-7/C (čti na straně 46 a odpověz na otázky na str. 47)

 

5.1.

 • Circle time - Talk about the Christmas holiday (and also about the teacher situation)
 • Portfolio - děti procvičovaly minulý čas sloves ve větách (past tense in a sentence)
 • Grammar - představili jsme si minulý čas dalších pěti nepravidelných sloves:

get/got , give/gave, drive/drove, sleep/slept, sit/sat

 • Unit 18 (At the hospital) -pg. 40/A, B, C
 • Charades Game (předvádění a hádání)- What´s the matter? I´ve got a headache/earache..
 • New words (flashcards) - headache, stomach-ache, earache, backache, toothache, cough, have a cold, temperature, sick, hurt - I hurt my arm/hand. -  I´m better (je mi už lépe).
 • Vocabulary Game (pro procvičení slovní zásoby - i z domova): wordwall.net/fun-m-hospital
 • Unit 19 - pg. 42/C + 43/D, E
 • HW - pg. 42/A, B + 43/F

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

22.12.

 • Conversation about Christmas - What present/gift do you want for Christmas? What do you usually do during the winter break? What is your favourite drink/food at Christmas?
 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne
 • The Grinch Christmas Four Corners Fitness Challenge - rozhýbali jsme se u aktivního videa​
 • Zatancovali jsme si u písničky Santa Freeze Dance a pomohli tak vánočním skřítkům (elves) vyrobit více hraček pro Santa Clause;) 
 • Christmas Rhymes Worksheets - děti podle nápověd hádaly rýmující se slova na konci vět
 • Violin Christmas Concert - během přestávky jsme si vyposlechli krátký houslový koncert s vánočními skladbami, které pro nás zahrály naše dvě šikovné spolužačky:)
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce Karen a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Tree Quiz - pro procvičení slovní zásoby jsme na závěr vyplňovali pracovní list, na kterém jsme podle slovního popisu ze zadaných písmenek skládali vhodná slovíčka
 • A na závěr jsme si ještě pustili a zazpívali vánoční koledy (carols) The Christmas Sing-along!

 

15.12.

 • Nejprve jsme se navzájem seznámili s novým učitelem - Mr. Shayan se nám představil a dětí se postupně ptal (What is your name? How are you? What do you like to do for fun?)
 • Připomněli jsme si naše pravidla (our rules) v hodinách a společně podepsali Team Poster
 • Portfolio - review past tense verbs (minulý čas všech sloves z minulé hodiny)
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves (irregular verbs), které si musíme zapamatovat:

fly - flew, hit - hit, catch - caught, build - built, throw - threw

 • Unit 16 (sport) pg. 36/B (listening) + 37/C + E
 • Show us... Game - děti postupně předváděly (a hádaly) své hobby
 • Words - tennis, table tennis, hockey, football, badminton, swimming, cooking, sailing, dancing, walking, fishing, ice skating, laptop, comics, DVDs
 • Unit 17 (our hobbies) - pg. 38/A, B + 39/C
 • Homework: pg. 39/D + E
 • Příští lekce bude vánoční, takže pokud děti chtějí, mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

8.12.

 • Warmer - přivítali a trochu se hned rozhýbali u písničky Move and Freeze
 • Portfolio - zopakovali jsme si minulý čas 5 nepravidelných (irregular) sloves z minulé hodiny
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves (irregular verbs), které si musíme zapamatovat:

come - came, know - knew, see - saw, drink - drank, eat - ate

a naučili jsme se a zapsali jsme si minulý čas dalších pravidelných sloves (regular verbs):

laugh - laughed, shout - shouted, jump - jumped, rain - rained, point - pointed

       Video se třemi možnosti správné výslovnosti koncovky "ed" znovu můžete shlédnout ZDE

 • Team game (with letter tiles) - minulý čas sloves a jejich správný pravopis jsme také procvičovali týmovou soutěží s plastovými písmenky 
 • New words - music, a board, maps, a rubber, pages, ticks, pointed, talked, happy
 • Unit 15 (At our school) - pg. 34/A, B (reading) + 35/C (listening)
 • Game on the board (spinning wheel) - na závěr hodiny jsme opět procvičovali minulý čas
 • Homework: pg. 33/D + 36/A + 37/D

1.12.

 • Circle time - How are you today? What do you eat for dinner?
 • Portfolio - Write as many foods/drinks as you can in 2 minutes
 • Grammar - vysvětlili jsme si, jak tvoříme minulý čas sloves:

         Regular past tense verbs (minulý čas - pravidelná slovesa): přidáme koncovku ed

work - worked, help - helped,  talk - talked, watch - watched

         Irregular past tense verbs (minulý čas - nepravidelná slovesa):

be - was/were, do - did, draw - drew, go - went, have - had

 • Team game (with a sticky ball) - minulý čas sloves jsme hned procvičili hrou u tabule
 • New words - door, wall, leaves, trees, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, mat, grass
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa The Wiggle Dance
 • Unit 13 - pg. 30/A + B
 •                pg. 31/D - Talk about the differences (There is/isn´t a basement in my picture)
 • Homework: pg. 31/C + 32/A

LISTOPAD

24.11.

 • Circle time: My name is... and I am wearing ... (blue T-shirt, green trousers, white jacket).
 • Portfolio - review family members 
 • Read and choose the best answer - pg. 25/D - POZOR na otázky:

What´s she like? (Jaká je?) X What does she like? (Co má ráda?)

 • Unit 11 (Food and drink words) - pg. 26/A + 27/D
 • "Say 1 thing" Game (with the ball) - děti vyjmenovávaly věci z různých kategorií (fruit,   drink, vegetable)
 • Grammar: Questions words- what (for objects, actions) x which (for two or more options)                   x when (for time)
 • Words: box, bottle, bowl, mug/cup, glass
 • Unit 12 (Party things) - pg. 28/A
 • Homework: pg. 26/B + 27/C + 28/C

10.11.

 • Circle time - Conversational phrases (připomněli jsme si a při konverzaci v kroužku u tabule si procvičili důležité fráze pro vzájemné dorozumění na našich lekcích)
 • Check HW - společně jsme četli a kontrolovali domácí úkol z minulé hodiny
 • Portfolio -  děti psaly odpovědi na otázky: What comes out when you go to bed? What is hot, big and round? What can change things from dry to wet?
 • Unit 9 - Family review - pg. 22/A,B,C
 • Words - mom, dad, sister, brother, grandma, grandpa, aunt, uncle, cousin, son, daughter
 • Homework: pg. 23/D

 

3.11.

 • Circle time - What did you do over the break/weekend? 
 • Portfolio -  Clothes (spell the words - shirt, boots, swimsuit, scarf)
 • Unit 7 - What´s  the weather like? - pg. 18/A 
 • Words - clouds, wind, rain, moon, sun, snow, sunny, windy, rainbow 
 • Grammar - procvičili jsme 3.st. přídavných jmen: I am the shortest/tallest.
 • Story time - pg. 19/D (podle obrázků a otázek děti ve dvojicích psaly příběh z knihy)
 • Unit 8 - Weather - pg. 20/A 
 • Homework: pg. 21 (všechna cvičení)

 

ŘÍJEN

20.10.

 • Portfolio - Body parts (děti popisovaly jednotlivé části namalovaných obrázků postavy)
 • Unit 6 - pg. 16 - Activities A,B,C (listening)
 • Words - head, hair, eyes, nose, mouth, ears, neck, body, arm, hand, leg, foot, fingers, toes
 • Na přání jsme se rozhýbali u písničky Move! Dance Song for Kids
 • Grammar - procvičili jsme 2.st. přídavných jmen: I am taller/shorter than my friend.
 • Brain Break - zacvičili jsme si u aktivního videa This or that Energizer Game 2 (Food)
 • Game: na závěr jsme si na tabuli zahráli hru s číslovkami - What´s missing?
 • Homework: 17/D

 

13.10.

 • Portfolio - Unscramble the letters to make a word (ckud = duck, idfel = field, ofro = roof)
 • Unit 4 - pg. 12 - Activities A + C (listening)
 • Words - curly, wavy, straight, short, long, fair, dark, blonde hair + scarf, coat, boots, socks, swimsuit, shorts, sweater, shirt, T-shirt
 • Ve dvou týmech jsme si zahráli hru na procvičení nových slovíček -Game with fly swatters 
 • Unit 5 - pg. 14 - Activities A, B, C (Clothing) 
 • Game: Take one step if you have..short/long/curly/wavy/straight/dark/fair/blonde/black hair.
 • Homework: 13/D
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

6.10.

 • Circle time - My name is ...and my best friend is ...
 • Portfolio - Write 3 answers (What do you want to be when you grow up? Is there a job you would not want to do? Where do you want to live when you are older?)
 • Unit 2 - pg. 9/D (animals)
 • Words - Things at the farm (cloud, field, truck, roof, chicken, rabbit, duck, kitten, tractor) 
 • Unit 3 - pg. 10/A+C (listening)
 • Pro zopakování názvů zvířat si děti ve dvou týmech u tabule zahrály Spelling Race/Game
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 20.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) vás čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework: pg. 10/B + pg. 11/E

ZÁŘÍ

29.9.

 • Circle time - What did you do yesterday?
 • Portfolio - děti písemně odpovídaly na otázky What sport do you play? Do you like to draw? What do you like to draw? Do you like to play inside or outside? Why?
 • Unit 1 (Watch us! We are moving!) - začali jsme pracovat s naší učebnicí - pg. 6/A 
 • Zahráli jsme si hru Charades Game (děti předváděly a hádaly různé koníčky)
 • Unit 2 (Animals) - probírali jsme zvířata a části jejich těl - pg. 8/A,B,C
 • Připomněli jsme si písničku Head, shoulders, knees and toes
 • HW (domácí úkol na příští hodinu): pg. 7/Activity D  

 

22.9.

 • Přivítali jsme se otázkou How do we say Hello? (fist bump/ high five/hug/dance)
 • 12 Months - zopakovali jsme si měsíce v roce
 • Grammar review - připomněli jsme si jak tvoříme přítomný, minulý a budoucí čas některých sloves:     Present = I am playing       Past = I played        Future = I will play
 • Portfolios - do sešitů děti psaly odpovědi na následující otázky (What did you do during the weekend? Do you like hot or cold weather? Why? Do you have a pet? What is your pet´s name?)
 • 4 corners game - zahráli jsme si pohybovou hru (se zvířaty)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot game, u které jsme při našem rozmotávání zažili spoustu legrace;) 
 • HW (domácí úkol)No homework today! (dnes ještě nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

15.9.

V naší první hodině jsme se nejprve navzájem seznámili. Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa (It is my dog. It´s name is Daisy.) a na mapě také zemi a stát odkud pochází (Texas). 

 • V kroužku před tabulí jsme si zahráli Name game s balonem - děti se vzájemně ptaly What’s your name? a odpovídaly: My name is/ I am……and I like......
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello 
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team poster - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • V kroužku jsme si zahráli hru Simon Says
 • Děti dostaly sešit (portfolio), který budeme vždy používat ve třídě, podepsaly si ho a na obal  namalovaly obrázek svého oblíbeného zvířete.
 • Společně jsme si prohlédli nové učebnice a zahráli si s nimi Book Scavenger Hunt – děti hledaly podle zadání obrázky (Find an animal/job/sport...).
 • Na závěr naší hodiny jsme si ještě připomněli motivační systém hvězdiček (star chart), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! See you next week!

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58