4th grade 2 Drtinova


Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com


Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

4.5.

 • Portfolio: Unit 46: slovní zásoba obrázek  A/96
 • Bookwork: A/96 poslechové cvičení (listen and draw lines) B/96 doplňující cvičení k obrázku A. C/96 trénujeme výslovnost
 • Homework: Write 3-5 sentences about what you think it would be like to be a pirate. (úvaha 3-5 vět: jaké by asi bylo být pirátem). Odevzdat 11.5.

DUBEN

27.4.

 • Portfolio: spelling game, the beach
 • Bookwork: Unit 45: Treasure A/94 čtení s porozuměním. C/94 Story, čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Homework: 3-5 sentences about :If you made a film about pirates, what would you call it? (What would the title be?) Why? Jaký název bys vybral/a pro film o pirátech a proč? Odevzdat 4.5.

20.4.

 • Portfolio: Write a sentence with homophones.
 • Bookwork: Unit 45: Treasure A/94 čtení s porozuměním. Děti také hledaly rozdíly na ilustracích k textu.
 • Homework: draw and label/nakreslit a popsat obrázek (slovní zásoba A/94). Odevzdat 27.4.

13.4.

 • Portfolio: Vocabulary: on the beach: sea, sea animals, waves, sand, sand castle, sandals, swimming, diving, surfing, swimming suits, towels, sun, sunglasses, sun cream....
 • Bookwork: Unit 44: A/92 práce s textem. 
 • Homework: E/93 homophones/homonyma (spojit slova, která zní stejně). Odevzdat 20.4.

6.4.

 • Portfolio: Opakujeme : Best. Better. Worse. Worst. Tell us about your best or worst holiday?
 • Bookwork: Unit 43: A/90: Let’s talk about holidays? Děti tvoří tématické otázky. B/90 Najdi správnou odpověď.Děti mluví ve dvojicích. C/90 Porovnáváme rozdíly na obrázku 1,2.
 • Homework: D/91, odevzdat 13.4.

BŘEZEN

30.3.

 • Velikonoce/Easter. Vocabulary: a lamb, chocolate eggs, a chick, a bunny, a nest, tulips, whips, an Easter basket.
 • Společně kreslíme velikonočního zajíčka Easter bunny.
 • V rámci on-line hry procvičujeme předložky/prepositions. Where is the egg? (on, in, under, in-between, next to, behind, in front of). Také jsme hráli Hangman (procvičujeme tématickou slovní zásobu).
 • Velikonoční pohádka-společně vyprávíme příběh.

Happy Easter

23.3.

 • Portfolio: Wha's your favourite day of the week? Why? Opakujeme dny v týdnu.
 • Grammmar: best, better, worse, worst
 • Bookwork: Unit 42: A/88 What's the best day? B/88 poslechové cvičení. E/89 rozdíly na obrázku A,B. Děti popisují v celých větách.
 • Homework: D/89, označit správnou odpověď na zadané otázky.Odevzdat 30.3.

16.3.

 • Portfolio: Birthdays. Procvičujeme: Always, Often, Sometimes, Never. Write about your birthday.
 • Bookwork: Unit 41: A/86 popis obrázku.
 • Game: Categories
 • No Homework

9.3.

 • Portfolio: Kontrola domácího úkolu.
 • Bookwork: Unit 40: A/84 v textu rozpoznáváme minulý čas, doplňujeme chybějící slova do textu. B/85 poslechové cvičení (listen and write)
 • V rámci online hry procvičujeme minulý čas/past simple
 • Homework: D/85, odevzdat 16.3.

2.3.

 • Portfolio: What did you do during the school break?
 • Bookwork: Unit 39: A/82 when do you do these things? B/82 doplňujeme chybějící slova do textu. D/83 poslechové cvičení. E/83 What about you?
 • Grammar: frequency adverbs: always, often, sometimes, never.
 • Homework: 4 věty I always_______in the morning/afternoon/evening, at night. Odevzdat 9.3.

ÚNOR

16.2.

 • Portfolio: V rámci interaktivní hry jsme hádali různé profese/jobs. Děti také popisovaly, jaké povolání se jim líbí nejvíce.
 • Bookwork: Unit 37: A/78 I like/I have to. B/78 čtení s porozuměním, doplnění do textu. Unit 38: B/80 poslechové cvičení. E/81 porovnáváme rozdíly na obrázku A, B.
 • Homework: A/80 doplňte dle vlastní fantazie. Odevzdat 15.2.

9.2.

 • Portfolio: opakuje tvoření minulého času/ past tense
 • Bookwork: Unit 35: A/74 What a morning, popis obrázků. B/74 podle obrázků vyprávíme příběh: Ben’s terrible morning. C/75 mornings-doplňujeme chybějící slova do textu. Unit 36: A/76 could/couldn’t procvičujeme ve větách
 • Homework: C/77, odevzdat 16.2.

2.2.

 • Portfolio: Write a sentence about what you did last weekend. Last weekend I_______. Opakujeme slovní zásobu téma: places.
 • Grammar: past tense/minulý čas
 • Bookwork: Unit 33: A/70 poslechové cvičení. Unit 34: A/72 popis obrázku, past tense jump/jumped, call/called, wait/waited, move/moved, change/changed, play/played apod. B/72 past tense pravopis (procvičujeme v rámci interaktivní hry)
 • Homework: D/71, odevzdat 9.2.

LEDEN

26.1.

 • Bookwork: Unit 31: A/66 Děti popisují obrázek. Každý napsal alespoň dvě věty o brázku. Věty začínají na zadaná slova: This, Two, There, The. Dále jsme společně vypracovali doplňující otázky. Unit 32: A/68 What's in the kitchen, opět popisujeme ilustrační obrázek. Věty začínáme There¨s/There are. Vocabulary: only, a lot of, not much, some, any. C/68 Vyprávíme příběh podle  obrázků, následně doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Homework: D/67, odevzdat 2.2.

19.1.

 • Portfolio: opakujeme this is/these are. Děti píší celé věty.
 • Grammar: this is/these are
 • Bookwork: Unit 27: A/58 děti tvoří věty, procvičujeme this/these. Unit 28: A/60 poslechové cvičení (děti spojují obrázky a popisky, doplňují slova do textu) D/61 děti se navzájem ptají dle zadané slovní zásoby.
 • Homework: B/58, odevzdat 26.1.

12.1.

 • Adverbs/Příslovce
 • Pottfolio: děti píší věty dle zadané slovní zásoby, procvičujeme příslovce: např. slowly, quickly, badly, carefully, quietly, loudly, easily well.
 • Bookwork: Unit 29: A,B/62 děti označují příslovce v textu. D/62 poslechové cvičení (listen and draw lines). Unit 30: A,B/64 děti odpovídají písemně dle poslechu. C/65 Music lessons
 • Homework: F/63, odevzdat 19.1.

5.1.

 • Portfolio: opakujeme písmena J a G. Podle zadané slovní zásoby každý zformuloval větu dle své fantazie. 
 • Bookwork: Unit 23: A/50 vocabulary: a farm, fields, rocks, grass, an island, stars, clouds, the moon, a waterfall, plants, a path. C/50 poslechové cvičení. Unit 24: A/52 popis obrázku A a následující otázky. B/52 popis obrázku B, následující otázky. C/52 rozdíly obrázků A, B.
 • Homework: D/51, odevzdat 12.1.

PROSINEC

22.12.

Christmas lesson

 • Portfolio: My favorite thing about Christmas is_______.
 • V rámci hry procvičujeme slovní zásobu/vocabulary: Christmas tree, a star, a letter, a reindeer, stocking, an elf, a sleigh, Santa Claus, lights, a candy cane, ornaments, presents, snowflakes, snowman, snowball.
 • Drawing dictation: dle pokynů kreslíme vánoční stromek/Christmas tree. Procvičujeme předložky/prepositions (on,in under, in-between, next to, behind)
 • Christmas Hangman
 • Christmas story: Hey Deer (snow globe, snowstorm, work hard, tidy up, lonely)

15.12.

 • Bookwork: Unit 22: C/49 děti pracují ve dvojicích, navzájem se ptají a odpovídají. D/49 v rámci popisu obrázku procvičujeme předložky, přítomný čas průběhový. Odpovídáme na doplňující otázky.
 • Homework: C/46-47, odevzdat 22.12.

8.12.

 • Na začátku hodiny jsme si povídali o tom, jak trávíme víkendy. Places we can go to.
 • Portfolio: Děti popisují v celých své oblíbené místo, které musí uhodnout. např. You can go see a film here. You go to this place to see a film-a cinema)
 • Bookwork: Unit 21: B/46 čtení s porozuměním. D/47 poslechové cvičení (places) 

LISTOPAD

24.11.

 • Opakujeme samohlásky/vowels AEIOU
 • Portfolio: We walked a lot and now both of my feet hurt. Charlie chose a cheese sandwich for lunch. (Děti označily samohlásky ve větách)
 • Bookwork: Unit 19 A/42 samohlásky. B/42 earache, toothache, stomach-ache, backache, sick, hurt, cough, temperature, doctor, nurse, dentist, hospital. C/42 poslechové cvičení. Unit 20: A/44 places: a shop, a lift, a farm, a supermarket, a car park, the sea, a river, a hospital, a cinema, a beach, a mountain, a lake, a funfair. Děti popisují obrázky (místa) ostatní hádají. C/45 děti tvoří věty a otázky dle zadané slovní zásoby.
 • Homework: C/45, odevzdat 1.12.

10.11.

 • Téma: school/sport
 • Portfolio: Write the best and worst thing about home school. The best thing about online school is_______. The worst thing about online school is____.
 • Bookwork: Unit 15 A/34 At our school, vocabulary: board, maps, rubber, pages, ticks, pointed- slova doplňujeme do textu. C/35 poslechové cvičení (listen and draw lines). Unit 16: minulý čas prostý/past simple (watched, played, shouted, jumped, rained) B/36 poslechové cvičení.
 • Písnička: Move it to the sounds.
 • Homework: B/34, odevzdat 24.11.
   

3.11.

 • V úvodu jsme si povídali o tom, kde bydlíme. Děti popisovaly: I live in a flat/house. We have a lift. There is a basement in our house etc.
 • Bookwork: Unit 13: A/30 Vocabulary: leaves, trees, wall, chimney, basement, balcony, stairs, mat. B/30 čtení s porozuměním (read and choose the best answer). D/31 najdi rozdíly. Děti mluví v celých větách. Unit 14: Our homes A/32 děti popisují obrázek domu-Jack”s house.
 • Portfolio: write about your house.
 • Homework: 32/C, odevzdat 10.11.

ŘÍJEN

27.10.

 • Dnes jsme se věnovali tématu jídlo/food. Who just had a luch? What did you eat?
 • Portfolio: Write about your favorite thing to eat. Děti následně sdělují kamarádům. My favorite food is pizza because I like mozzarella and tomatoes. I eat it once a week.
 • Bookwork: B/26 Food: rozdíly hot/cold, meat/fruit, green/orange, eat/drink.Unit 12: vocabulary: bottles, boxes, cups, glasses, bowls. B/28 poslechové cvičení, listen and color.
 • Homework: D/27, odevzdat 3.11.

20.10.

Portfolio: Write about your family. I live with_____. We live in_____. We have/don’t have____.
Děti se rozpohybovaly v rytmu písničky Hip Hop Fast
Bookwork: Unit 9 Me and Family A/22 poslechové cvičení. Family tree: grandparents, aunt, uncle, cousin, brother, sister, mum, dad.
C/22 superlatives. Who’s the oldest, youngest, silliest, cleverest....? Procvičujeme v on-line kvízu (superlatives quiz) B/24 poslechové cvičení. Procvičujeme slabiky/syllables: Clap it out. D/25 čtení s porozuměním.
Homework: A/24, odevzdat 27.10.

13.10.

 • Dnes jsem so povídali o počasí. Weather. What is the weather today? Jaké je dnes počasí. Sunny, Rainy, Windy, Cloudy, Snow. What’s your favorite weather?  Děti kreslí ilustrační obrázky. Děti také mluví o aktivitách, které za určitého počasí  rády dělají.
 • Comparasion of adjectives: Big Bigger Biggest, Tall Taller Tallest, Happy Happier Happiest. Procvičujeme v rámci pantomimi. C/20 superlatives: driest, coldest, sunniest, wettest, windiest, hottest.
 • Homework: B/18, odevzdat 20.10.

 

6.10.

V dnešni hodině jsme se věnovali tématu oblečení. Děti se navzájem ptají: What are you wearing? I am wearing yellow T-shirt and blue trousers. Who is wearing a jeans?


Portfolio: Děti popsaly, co mají dnes na sobě a nakreslily obrázek
Bookwork: Unit 5 The woman in the red dress: A/14 Tajenka, crosswords, vocabulary: scarf, coat, jacket, boots, socks, shorts, swiming suit, shirt. F/15 poslechové cvičení (listen and draw lines). Unit 6 My neck, my shoulders: A/16 počítáme na obrázku: how many hands, eyes, legs, ears, backs, mouths, wings? B/16  opakujeme přídavná jména: shorter, longer, smaller, younger, taller. D/17 čtení s porozuměním. V rámci hry Simon says jsme si procvičili části těla.
Homework: 14/C, odevzdat do 13.10.

ZÁŘÍ

29.9.

Portfolio: What can you see on the farm? Write five things.
Bookwork: Unit 3: Fun at the farm. A/10 new vocabulary: cloud, field, truck, tactor, roof, corn, wheat, kitten, slovní zásobu procvičujeme na závod u tabule. B/10 čtení s porozuměním Lets go to Mrs Plants farm-hledáme homophones (slova, která znějí stejně, ale mají jiný význam) they are, there, their. Unit 4: Your hair looks great. A/12 tajenka, new vocabulary:  curly, straight, fair, hair, blonde, beard, moustache. B/12 poslechové cvičení. Nakonec jsme si zahráli Guess Who, kdy děti ve dvojici hádají postavy.
Grammar: I have got/I have
Homework: D/13, odevzdat 6.10.

22.9.

Na začátku hodiny jsme si povídali o tom, co máme rádi. Rozdíl mezi I like to/I love to.


Portfolio: popis oblíbeného zvířete.
BookworkUnit 1 Watch us! We are moving! 6/A poslechové cvičení. 6/B čtení s porozuměním. 6/B kvíz. Slovesa/Verbs: run, jump, skip, hop, walk, dance- děti dle pokynů demonstrují.
Unit 2 Animals, animals...8/A,B vocabulary: fly, jellyfish, kangaroo, jellyfish, donkey, dolphin, lizard, tail, teeth. 9/E poslechové cvičení.

Homework: 7/E, datum odevzdání 29.9.

 

15.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Jackie. Dozvěděli jsme, z jaké země, státu a města pochází a také něco málo o její rodině.- hravá forma kvízu. Také jsme se navzájem představili.
 • Děti dostaly portfolia z minulého školního roku, někteří si založily nová. Podle pokynu děti do portfolia kreslily.
 • V druhé části hodiny jsme si připomněli pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny LEAP

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29