4th grade 2 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, a také se zde získáte další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat domaBudete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

14.6.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite super hero movie?
 • Action song
 • Portfolio: popis postaviček podle obrázku (ostatní pak hádají, o kterou postavičku jde)
 • Photocopy – osmisměrka
 • Movers reading test
 • Reading a story

7.6.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite game?
 • Action song
 • Portfolio: doplnění vět z 112/32
 • Irregular verbs race – doplňování minulého tvaru
 • Game: Simon says
 • Homework: photocopy

KVĚTEN

31.5.

24.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite kind of cake?
 • The Dance Freeze Song
 • Portfolio: answer the questions (What do you have for breakfast?...)
 • Listening practice test
 • Textbook: 102/A; 103/C,E
 • Homework: 103/D

17.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite job?
 • The Dance Freeze Song
 • Portfolio: 97/E – diktát slov, seřadit je správně do vět
 • Textbook: U47 – 98/A,B,C; 99/D; U48 – 100/B; 101/C
 • Homework: 99/E

10.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite country?
 • Action song
 • The Going to the Beach Song
 • Portfolio: slovesa z online hry – minulý čas
 • Test practice
 • Homework: dobrovolně doplnit nehotové listy z testu, odměna za 75%

3.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite day?
 • Hello song – Lemon tree
 • Grammar: "It is my birthday", ne "I have a birthday"
 • Portfolio: irregular plurals (There is/are two child/children)
 • Textbook: 94/A,B; 94/C; 97/E
 • Game: mime differences between the pictures on p.93
 • Online game na procvičení měsíců
 • Homework: 96/B

DUBEN

19.4.

 • Přivítání – question of the day: What's your favourite hobby?
 • Hello song – We Don't Talk About Bruno
 • Portfolio: What did you do on Friday, Saturday, Sunday, Monday? (past simple sentences)
 • Textbook: 90/A,B,C; 91/E; 92/A,B
 • Game: pantomima koníčků
 • Homework: 91/D

5.4.

 • Přivítání – question of the day: What's your favourite clothing?
 • Hello song
 • Vocabulary: family (aunt, uncle, cousin, dad, mum)
 • Portfolio: What did you do on the weekend? (past simple sentences)
 • Textbook: 86/B; 87/C,D; 88/B; 89/D,E
 • Game: rohy třídy jsou rozdělené na always, often, sometimes, never; děti běhají k jednotlivým rohům podle zadané aktivity; what is worse (1 student dá dvě možnosti, ostatní skočí na stranu podle vlastní volby)
 • Homework: photocopy

BŘEZEN

29.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite drink?
 • Hello song
 • Portfolio: write sentences using every day, always, often, sometimes, never
 • Textbook: 85/B
 • Test practice
 • Online game na procvičení minulého času
 • Homework: 86/A

22.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite sound?
 • Hello song
 • Vocabulary: always, every day, often, sometimes, never
 • Portfolio: past verbs z 81/D
 • Textbook: 82/A,B; 83/C; 84/A
 • Online game na procvičení minulého času
 • Homework: 85/D

15.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What did you do last week?
 • Hello song
 • Portfolio: past words from 75/C (wake → woke...)
 • Textbook: 78/A,B; 80/B; 81/D
 • Online game na procvičení minulého času
 • Homework: 80/A

1.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite place?
 • Hello song
 • Portfolio: past tense (play, phone, laugh, colour, drop, sail, cook, climb)
 • Textbook: 74/A; 75/C; 76/A,B
 • Preposition game
 • Online game na procvičení minulého času
 • Homework: 75/D; 77/C,D

ÚNOR

22.2.

15.2.

8.2.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite number?
 • Hello song
 • Grammar: past simple
 • Portfolio: write answers to questions 1–3 from p.64
 • Textbook: 62/A,B,D; 63/E; 64/A
 • Online game na procvičení příslovců
 • Homework: 65/D

1.2.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite fruit?
 • Hello song – new
 • Vocabulary: adverbs (slowly, quietly, carefully, badly, well, quickly, loudly); new prepositions (from, to, with)
 • Portfolio: write something you can wear/drive/grow/feed/climb/sail on
 • Textbook: 58/A,B
 • Online game na procvičení příslovců
 • Homework: 61/C

LEDEN

25.1.

Online games:

Fun for Mover’s Home Book

18.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite food to eat for dessert?
 • Hello song
 • Textbook: 53/E; 54/A,B; 55/C; 56/A,B
 • Game: swatter game s obrázky ze str.52
 • Homework: 57/C

11.1.

 • Přivítání – question of the day: What's your favourite food to eat for dinner?
 • Vocabulary: farm, field, flower, rock, car park, grass, island, jungle, stars, mountain, cloud, the moon, waterfall, plants, path, lake, river, sea, forest, leaf/leaves, village, town, city, the sun, countryside
 • Portfolio: places vocabulary podle popisu (farm, field, mountain, path, forest, village, countryside)
 • Textbook: 50/A,B,C; 51/D,E; 52/A,B,C
 • Game: swatter game ve dvou týmech (p.52)
 • Homework: 53/D

4.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What did you get for Christmas?
 • Hello song
 • Portfolio: místa z p.44 podle popisu
 • Vocabulary: places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Textbook: 46/A,B,C; 47/D; 48/B; 49/C,D
 • Game: snowball fight na procvičení slovíček míst
 • Homework: 48/A

PROSINEC

21.12.

 • Portfolio: We wish you a merry Christmas and a happy New Year
 • Textbook: 42/B,C; 43/D; 44/A
 • Vánoční film - Frosty the Snowman

14.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Portfolio: přiřazování slov k jejich popisu (nurse, party, picnic, playground, driver, movies, roller skates, hospital)
 • Vocabulary: places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Textbook: 41/D; 42/B
 • Game: 42/A (jako aktivita – rohy třídy rozděleny podle čtyř písmen, děti k nim běhají)
 • Homework: doplnit 42/A

7.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for lunch?
 • Hello song
 • Portfolio: sports (football, basketball, horse riding, swimming, climbing, hockey, badminton, golf, tennis)
 • Vocabulary: sports (tennis, hockey, badminton, sailing, ice skating, fishing, swimming, walking), hospital (hurt, hurts, temperature, headache, stomach-ache, toothache, earache, sick, cough, sneeze, hospital, dentist, nurse)
 • Textbook: 37/E; 38/A,B; 39/C; 40/A,C; 41/D
 • Game: pantomima sportů (ostatní hádají), pantomima zranění, Simon Says
 • Homework: questions in 41/D

Listopad

30.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: When is your birthday?
 • Hello song
 • Portfolio: past simple form of regular verbs (watch, laugh, shout, jump, play, rain)
 • Textbook: 34/A,B; 35/C,D; 36/B; 37/D
 • Game: pantomima částí domu, jeden hádá
 • Homework: 35/D poslední věta, 35/E

23.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Do you have any pets?
 • Hello song
 • Portfolio: 28/A - two things for each (We can put cereal or a soup in a bowl…)
 • Textbook: 28/A,B; 30/A,B; 31/C,D
 • Game: pantomima (home actions: open/close door/cupboard/drawer/window, walk up/down stairs, clean your feet on the mat…)
 • Homework: 28/C; 32/A,C

16.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: draw your favourite food, write names of all students' favourite food
 • Vocabulary: food (coconut, burger, coffee, beans, sauce, pasta, chicken, lemonade, carrot, mango, pancake, apple, sausage, tea, egg, milk, cheese, pear, juice, chocolate, ice cream, fish, water, peas, onion, lemon, rice, milkshake, watermelon, noodles, banana, pie, meatballs, kiwi)
 • Textbook: 24/A,B; 25/D; 27/C,D
 • Game: online game based on 26/A
 • Homework: 26/A

9.11.

 • Portfolio: big – bigger than – the biggest... (komparativa a superlativa přídavných jmen)
 • Textbook: 22/A,B; 23/D
 • Game: pantomima zvířat s procvičením komparativ a superlativ (spiders are the ugliest...), Simon Says
 • Homework: 23/D otázky 5-7

2.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite costume?
 • Hello song
 • Portfolio: drawing a kite, psaní podle diktátu (I have a kite. My kite is...)
 • Textbook: 18/A,B,C; 20/A,C
 • Grammar: colder, the coldest (komparativa, superlativa)
 • Game: hádání oblečení podle pantomim
 • Homework: 21/E

ŘÍJEN

19.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: kreslení postavy podle popisu, písemný popis
 • Textbook: 14/A,B; 15/F,G
 • Game: snowball fight – porovnávání čísel 1–20
 • Homework: 14/C; 15/E; 16/A

12.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Portfolio: jména zvířat podle popisu (9/D)
 • Textbook: 10/B; 11/E; 12/A,B,C
 • Game: pantomima zvířat
 • Homework: questions in 11/E and 13/D

5.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday?
 • Hello song – new
 • Portfolio: animal vocabulary
 • Textbook: 9/D,E
 • Game: it’s/they’re (žáci dostali podstatná jména v jednotném nebo množném čísle a měli je přiřadit do správného sloupce pomocí míčku)
 • Homework: 10/A

ZÁŘÍ

21.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Amy, Thomas, Sam....
 • Opakujeme slovní zásobu z minué hodiny (skating, skipping, climbing, hopping....)
 • Bookwork: Unit 2 A/8 názvy zvířat (dolphin, parrot, snail, donkey...) B/8 části těla: tail, mounth, head, leg...
 • Game: Sarah says (Simon says)
 • Homework: B/6, D,E,F/7, odevzdat 5.10.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

14.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali novou paní lektorku "Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která naás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Ve dvou týmech jsme soutěžili na téma adjectives.
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/A
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 21.9.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48