4th grade 1 Drtinova


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For MoversJeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

LEDEN

23.1.

 • Portfolio - děti odpovídaly na otázky podle obrázku (26A): Who do you think lives in        the house? Do they feed the bats? Do they have any other pets? What´s upstairs?
 • Unit 26 - Activity C + D - Alphabet Find Game (hra s abecedou a se slovíčky)
 • Grammar Review - This/These - procvičovali jsme, kdy použít jednotné/množné číslo
 • Unit 27 - A + C + Discuss the differences (děti ve dvojicích diskutovaly o rozdílech)
 • Bingo! Game - zahráli jsme si hru s nepravidelnými slovesy v minulém čase
 • HW: Unit 26/A (dokonči věty 1-6) + 27/B (nejdříve najdi 12 slov, potom napiš)

 

16.1.

 • Portfolio - Představili jsme si minulý čas dalších 4 nepravidelných sloves:

bring/brought, catch/caught, teach/taught, think/thought

 • Unit 24 - Activity A + B +D + E (ve dvojicích)
 • New words: message, internet, text, email, photos, tablet, website, app, e-book
 • Unit 25 - A + B (ve dvojicích) + C (čtení/dopisování příběhu)
 • Grammar Review - Irregular past simple verbs
 • Na závěr si děti ve dvou týmech pro procvičení minulého času zahrály obdobu hry Tichá pošta - Telephone Game:)
 • HW: Unit 24/C (pg. 52) + 25/D (pg. 55)

 

9.1.

 • Portfolio - What did you get for Christmas? I got ...
 • Unit 22 - Activity A (in an active way) + B (listening) + C (talking in pairs)
 • Would you rather Game - děti si vybíraly ze dvou možností a říkaly svá oddůvodnění:                                                 Would you rather live in a village or in a city? Why?
 • New words: City/Village life, nature, jungles
 • Unit 23 - A + B (in pairs) + C (listen, colour and write) + D + E
 • Grammar - procvičovali jsme minulý čas 20 nepravidelných sloves  + 1 nové: get/got    - také pomocí týmové hry: Irregular past simple verbs Game (znovu zkusit lze i z domova)
 • HW: Unit 22/D (pg. 49)

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

19.12.

 • Conversation about Christmas - Would you rather...? a) Wear Santa´s red suit to school or an elf suit to school? b) Be one of Santa´s reindeer or one of Santa´s elves?  c) Receive one big present or 10 small presents? d) Eat a gingerbread house or live in a gingerbread house? ....And why? Because ....
 • The Grinch Christmas Four Corners Fitness Challenge - rozhýbali jsme se u aktivního videa​
 • Make snowflakes - pomocí papíru a nůžek jsme si vyrobili sněhové vločky (návod také zde)​​
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Tree Quiz - pro procvičení slovní zásoby jsme vyplňovali pracovní list, na kterém jsme podle slovního popisu ze zadaných písmenek skládali vhodná slovíčka
 • Na závěr jsme si ještě pustili a zazpívali vánoční koledy (carols) The Christmas Sing-along!

 

 

12.12.

 • Check HW - nejdříve jsme společně zkontrolovali domácí úkol
 • Irregular past simple verbs - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves:

ride-rode, buy-bought, find-found, take-took, make-made

 • Portfolio - What did your mom or dad make for dinner last night? She/He made ... .
 • Unit 20 (Where?) - pg. 44/A,B + 45/C (reading) + D (colouring dictation - pg. 109/110)
 • Brain Break - Santa Freeze Dance!
 • Words - a shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair, cafe, zoo
 • Unit 21 (Here and there in town) - pg. 46/A, B
 • Na závěr lekce jsme si ve skupinkách zahráli hru se slovíčky - Connecting Words Game
 • Homework: pg. 46-7!/Activity C
 • Ráda bych ještě dětem připomněla, že příští lekce bude vánoční, takže pokud budou chtít, mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

5.12.

 • Check HW - společně jsme zkontrolovali/dodělali domácí úkol;)
 • Irregular past simple verbs - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves:

fall-fell, hit-hit, hurt-hurt, say-said, sleep-slept

 • Portfolio - What did you say to your parents this morning? said ...
 • Irregular verbs review Game - formou soutěže si děti ve dvou týmech u tabule procvičily minulý čas nepravidelných sloves (zopakovat doma můžete zde;) )
 • Unit 18 (At the hospital) - pg. 40/A, B 
 • Words - doctor, nurse, hospital, headache, stomach-ache, earache, toothache, backache, cough, hurt, sick, temperature
 • S novými slovíčky na papírku jsme si zahráli předváděcí hru - Show me the word! Game
 • Unit 19: What´s the matter? (= What´s the problem?) - pg. 42/B, C - listening (+ A)
 • Homework: pg. 40/C + pg. 43/D

LISTOPAD

28.11.

 • Portfolio - What did you watch at the weekend? What did you play yesterday?                                     I watched ..... . I played ..... .  
 • Irregular verbs review Game (with a small ball) - formou soutěže si děti ve dvou týmech u tabule procvičily minulý čas nepravidelných sloves (zde můžete procvičovat i z domova;) )
 • Grammar - připomněli jsme si/naučili jsme se minulý čas dalších pravidelných sloves:                            watched, laughed, shouted, played, jumped, rained
 • Unit 16 (sports) - pg. 36/A, B (listening)+ 37/D 
 • Words - tennis, table tennis, hockey, football, badminton, swimming, cooking, sailing, dancing, walking, fishing, ice skating, laptop, comics, DVDs
 • Unit 17 (hobbies) -pg. 38/A, B
 • Homework: pg. 39/D+E

 

21.11.

 • Irregular verbs review - ústně jsme procvičovali minulý čas neprav. sloves z minulé hodiny
 • Portfolio - to stejné, ale písemně (write past simple form of the present tense verb)
 • Team Game (with a sticky ball) - správné tvary sloves si děti procvičily i při hře (ve dvou týmech u tabule při házení malého míčku)
 • Unit 14 - pg. 32/A, B (listening)+ E - review shapes (tvary):
 • Words - circle, square, star, triangle, rectangle, pentagon + bedrooms, address, village,                      town, city, countryside
 • Unit 15 -pg. 34/A
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších čtyř nepravidelných sloves (viz str. 124-125):

come - came, do - did, know - knew, see - saw

a také minulý čas dvou dalších pravidelných sloves:

point - pointed, talk - talked

 • Hot Seat Game (Describe it!) - zahráli jsme si hru, kdy děti musely hádat popisované zvíře
 • Homework: pg. 32/C + pg. 34/B

 

14.11.

 • Portfolio - děti psaly odpovědi na otázky: What´s he like? (He is a good student.) What does she like? (She likes playing basketball.)
 • Unit 13 - pg. 30/A, B, C + pg. 31/D - děti mluvili o rozdílech na obrázcích - Talk about differences  (In my picture there is a basement. In my picture there isn´t a basement.)
 • Words - door, wall, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, mat, grass
 • Grammar - vysvětlili jsme si, jak tvoříme minulý čas sloves: 

         Regular past tense verbs (minulý čas - pravidelná slovesa): přidáme koncovku ed

work - worked, help - helped

         Irregular past tense verbs (minulý čas - nepravidelná slovesa):

be - was/were, draw - drew, go - went, eat - ate, drink - drank, have - had

 • Game Two Things - rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili v bezchybném pravopisu                                       (děti vždy musely napsat 2 věci z každé kategorie)
 • Homework: procvičovat a zapamatovat si minulý čas šesti nepravidelných sloves!

 

7.11.

 • Nejprve jsme společně zkontrolovali a opravili domácí úkol - POZOR na otázky:

What´s she like? (Jaká je?) X What does she like? (Co má ráda?)

 • Portfolio - Write as many foods/drinks as you can in 2 minutes 
 • Unit 11 - pg. 26/A + B
 • Words - box, bottle, bowl, cup, glass, round, square
 • Brain Break -  rozhýbali jsme se u aktivního videa The Wiggle Dance!
 • Unit 12 - pg. 28/A, B + 29/D (listening) + E (tell the story from the pictures)
 • Game (spinning wheel) - u tabule se děti vystřídaly v točení kola a roztřídění různých potravin do pěti kategorií (meat, vegetable, fruit, drink, different/other)
 • Homework: pg. 27/C+D

ŘÍJEN

31.10.

 • Portfolio - Draw your family tree (Family relationships)
 • Unit 9 - pg. 22/B + C
 • Words - parents, brothers and sisters, aunts, uncles, cousins, grandparents
 • Brain Break -  rozhýbali jsme se u Would you rather? Workout (Halloween Edition)
 • Unit 10 - pg. 24/B (listening)
 • Halloween Word Search - zopakovali jsme si "strašidelná" slovíčka, děti si vypracovaly pracovní listy (osmisměrku) a na závěr lekce jsme si pro procvičení této slovní zásoby a vzájemné konverzace ještě zahráli hru Describe it! Game
 • Homework: pg. 25/D

 

17.10.

 • Portfolio - Draw a monster - malovali jsme příšerky dle popisu na tabuli + společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Unit 7 (Weather)- pg. 18/C (listening) + F (Draw + describe it to your partner)
 • Words - hot, cold, sunny, windy, cloudy, rainy, 
 • Brain Break - zacvičili jsme si u aktivního videa Would you rather? Animal Edition
 • Grammar - vysvětlovali a procvičovali jsme stupńování přídavných jmen: 

                           I am shorter/taller than ....          I am the shortest/tallest.

 • Na závěr jsme si na přání většiny zahráli oblíbenou hru Connect! a při ní jsme se naučili frázi: I prefer sunny weather to rainy weather (Mám raději slunečné počasí než deštivé).
 • Homework: pg. 20/C

10.10.

 • Portfolio - Clothes (doplňovali jsme chybějící písmenka do názvů oblečení)
 • Unit 5 - Activities A,B (+E) + F (listening)
 • V kroužku s židlemi jsme si zahráli hru I am wearing... Game
 • Words - Scarf, sweater, coat, shirt, socks, swimsuit, shorts, boots
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Would you rather? Energizer Game 3
 • Unit 6 - Activities A + B (Body parts) 
 • Grammar - procvičovali jsme 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives) 
 • Draw a monster + talk about it with your partner (bigger/smaller, shorter/taller, happier/sadder, fatter/thinner THAN...)
 • Homework: 15/G
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

3.10.

 • Portfolio - Write 5 sentences about what you see in the picture (There is.../There are...)
 • Unit 3 - pg. 11/D (speaking)
 • Words - Things at the farm (cloud, field, truck, roof, chicken, rabbit, duck, kitten, tractor) + Describe your hair (long, short, medium-lenght, curly, wavy, straight, blond(e), fair, red, brown, black, grey, white - (I´ve got/I have...)
 • Draw the face! Game
 • Brain Break - zacvičili jsme si u hry This or that Energizer Game 2 (Food Edition)
 • Unit 4 - pg. 12/A,B,C (listening)
 • Zahráli jsme si hru Connect! Game
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 17.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) vás čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework: pg. 13/Activity D

ZÁŘÍ

26.9.

 • Portfolios - děti písemně odpovídaly na otázky What are you good at doing? What are you not good at doing? I am good at painting/singing/running. I am not good at playing football.
 • Unit 1 (Watch us! We are moving!) - začali jsme pracovat s naší učebnicí - pg. 6/A, B, + 7/D
 • Na přání jsme se rozhýbali u oblíbené hry Human Knot Game
 • Unit 2 (Animals) - probírali jsme zvířata a části jejich těl - pg. 8/A,B + 9/D
 • HW (domácí úkol na příští hodinu): pg. 7/Activity E

19.9.

 • Portfolios - děti si podepsaly a vyzdobily své školní sešity a poté do nich o sobě psaly 3 věty (2 truths + 1 lie)
 • Connect! Game - abychom se vzájemně lépe poznali, v kroužku u tabule jsme si zahráli zábavnou hru s klubkem provázku (I have a cat. I like pizza. My favorite colour is blue...)
 • All About Me-worksheets -informace o sobě děti také doplňovaly do pracovních listů
 • Human Bingo - po přestávce jsme si oblíbenou hrou procvičovali tvoření otázek (Do you like playing football? Are you left-handed? What is your favorite food? Do you have a sister?...)
 • Story Cubes - na závěr hodiny děti v kroužku na koberci vytvářely společný (bláznivý) příběh podle obrázků, které jim padly na hracích kostkách
 • Optional (dobrovolný, nepovinný) homework: na zadní straně dnešního pracovního listu si můžete vyluštit křížovku (a přinést nám ji příště ukázat);)

 

12.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. 

 • Na začátku hodiny jsme si zahráli hru k zapamatování jmen a s nimi spojených oblíbených činností - My name is ... and I like ... (playing tennis/swimming/playing computer games).
 • Připomněli jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team:)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Hocus Pocus, everybody focus" a také "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti) 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice - i s použitím instrukcí jako "I spy (or find) something blue/red on page..."
 • "Rock, Paper, Scissors" game (Cheerleader version) - s dětmi jsme si zahráli hru Kámen, nůžky, papír 
 • Na závěr naší hodiny jsme si také připomněli motivační systém hvězdiček (Star chart), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! See you next week:)   

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58