4th grade 1 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu

Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

17.1.

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite month?
 • Hello song
 • Portfolio: questions from 59/D
 • Textbook: 57/C; 58/A,B; 59/D
 • Homework: 61/D

10.1.

 • Přivítání – question of the day: What's your favourite class at school?
 • Hello song
 • Portfolio: places vocabulary podle popisu (farm, field, mountain, path, forest, village, countryside)
 • Textbook: 53/D; 54/A,B; 55/C
 • Game: swatter game ve dvou týmech (p.52)
 • Homework: 56/A

3.1.

 • Přivítání – question of the day: What did you get for Christmas?
 • Hello song
 • Vocabulary: farm, field, flower, rock, car park, grass, island, jungle, stars, mountain, cloud, the moon, waterfall, plants, path lake, river, sea forest, leaf/leaves, village, town, city, the sun, countryside
 • Portfolio: odpovědi z 49/C
 • Textbook: 50/A,B,C; 51/D,E; 52/C
 • Game: snowball fight na procvičení slovíček míst (lift, the sea, stairs...)
 • Homework: 52/A,B

PROSINEC

20.12.

 • Přivítání – question of the day: What gift do you want for Christmas?
 • Christmas song
 • Activity: výroba papírových řetězů s textem "We Wish You a Merry Christmas"
 • Vánoční film - A Christmas Carol
 • Homework: worksheet z hodiny

13.12.

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Vocabulary: market (trh) vs. supermarket; apartment
 • Portfolio: slova ze strany 44 podle popisu (mountain, playground, beach, supermarket, farm)
 • Textbook: 46/A,B,C; 47/D (running dictation); 48/B
 • Homework: 48/A

6.12.

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite thing to eat for lunch?
 • Hello song
 • Vocabulary: hospital (hurt, hurts, temperature, headache, stomach-ache, toothache, earache, sick, cough, sneeze, hospital, dentist, nurse), places (shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair)
 • Portfolio: přiřazování slov k jejich popisu (nurse, party, picnic, playground, driver, movies)
 • Textbook: 41/E; 42/B,C; 44/A
 • Game: running dictation, 42/A (jako aktivita – rohy třídy rozděleny podle čtyř písmen, děti k nim běhají)
 • Homework: 42/A (kdo nemá hotovo); 45/C

Listopad

29.11.

 • Přivítání – question of the day: What day is your birthday?
 • Hello song
 • Portfolio: sport words (hockey, gymnastics, table tennis, badminton, ballet, swimming…) -> důraz na správný spelling u zdvojených samohlásek (tennis, swimming, volleyball), výslovnost (ballet /bælei/)
 • Vocabulary: sports (tennis, hockey, football, badminton, sailing, ice skating, fishing, swimming, walking, horse riding)
 • Textbook: 37/C,D; 38/A,B
 • Game: pantomima sportů, ostatní hádají
 • Homework: 37/E

22.11.

 • Hello song
 • Přivítání – question of the day: Do you have any pets?
 • Portfolio: past simple form of regular verbs (watch, laugh, shout, jump, play, rain)
 • Textbook: 34/A,B; 35/C; 36/A,B
 • Game: you can/can't with home actions (open/close door/cupboard/drawer/window, walk up/down stairs, clean your feet on the mat etc.), write as many words for sports
 • Homework: 35/D,E

15.11.

 • Hello song
 • Přivítání – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Portfolio: 28/A - two things for each (We can put cereal or a soup in a bowl…)
 • Textbook: 30/A,B; 31/C  
 • Game: Simon says s pantomimy (open/close door/cupboard/drawer/window, walk up/down stairs, clean your feet on the mat…)
 • Homework: 32/A,C 

8.11.

 • Hello song
 • Portfolio: 25/E (draw Dan, Lily or Sally, ostatní hádají)
 • Textbook: 26/A (v rámci online hry); 27/C
 • Vocabulary: food (coconut, burger, coffee, beans, sauce, pasta, chicken, lemonade, carrot, mango, pancake, apple, sausage, tea, egg, milk, cheese, pear, juice, chocolate, ice cream, fish, water, peas, onion, lemon, rice, milkshake, watermelon, noodles, banana, pie, meatballs, kiwi)
 • Game: pantomima zrychleného/zpomaleného jezení zadaného jídla
 • Homework: 27/D

1.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite costume?
 • Hello song
 • Portfolio: psané komparativ a superlativ k přídavným jménům (short → shorter than, the shortest)
 • Textbook: 22/A,B,C; 24/B
 • Vocabulary: weather (windy, sunny, snowy...)
 • Grammar: comparatives & superlatives
 • Game: back to the board: weather (za zády jednoho žáka je ukázáno slovo týkající se počasí, druhý žák se snaží slovo popsat a ten první hádá)
 • Homework: 23/D; 25/D

ŘÍJEN

18.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: drawing a kite, psaní podle diktátu (I have a kite. My kite is...)
 • Textbook: 18/A,B,C; 19/D; 20/C
 • Vocabulary: weather (windy, sunny, cloudy, wet...)
 • Grammar: bigger than, the biggest (komparativa a superlativa)
 • Game: you can/you can't (variace na Simon Says) s oblečením ("you can put on a hat"... – pantomima)
 • Homework: 19/E,F; 21/E

11.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Textbook: 13/D, 14/A,B,C; 15/F, 16/A, 17/E,F
 • Vocabulary: scarf, sweater, coat, shirt, socks, swimsuit, boots, trousers, skirt, glasses, cap, dress
 • Game: you can/you can't (variace na Simon Says) s oblečením ("you can put on a hat"... – pantomima)
 • Homework: 15/G 1–4; 16/B; 17/D

4.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday gift?
 • Hello song
 • Portfolio: názvy zvířat podle popisu (9/D)
 • Textbook: 10/B; 11/D,E; 12/A,C
 • Vocabulary: animal verbs (procvičování skrze hru Simon Says)
 • Game: pantomima zvířat
 • Homework: finish questions in 11/E

ZÁŘÍ

27.9.

 • Question of the day: What'your favourite sport? Přivítáni v kroužku. Děti se také navzájem ptají.
 • Hello Song
 • Portfolio: opakujeme názvy zvířat z minulé hodiny, check your spelling (A/8)
 • Grammar: It's a/an orange/ They are oranges (procvičujeme v rámci interaktivní hry u tabule). Hra na pantomimu, děti procvičují I am good at swimming, cooking.....I am bad at running, drawing....
 • Bookwork: C/8, 2/106 Crocodiles. D/9 dle popisu hádáme názvy zvířat.
 • Homework: A/10, odevzdat 4.10.

20.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Amy, Thomas, Sam....
 • Opakujeme slovní zásobu z minué hodiny (skating, skipping, climbing, hopping....)
 • Bookwork: Unit 2 A/8 názvy zvířat (dolphin, parrot, snail, donkey...) B/8 části těla: tail, mounth, head, leg...
 • Game: Sarah says (Simon says)
 • Homework: B/6, D,E,F/7, odevzdat 27.9.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

13.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali s novou paní lektorku "Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která nás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Ve dvou týmech jsme soutěžili na téma adjectives
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/A
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 20.9.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05