4th grade 1 Drtinova


Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

ČERVEN

14.6.

 • Během dnešní poslední hodiny jsme si zahráli oblíbené hry:
 • Story Cubes: děti vytvářely ve skupinách krásné příběhy, které jsme si poté navzájem poslechli.
 • Spelling race: hra s míčem
 • Děti také dokončily své výkresy o tom, co se v hodinách angličtiny naučily a odnesly si je domů.

Přejeme krásné léto

7.6.

 • Portfolio: past simple, nová slovesa, poté jsme společně vytvářeli příběh v minulém čase.
 • Bookwork: A/104 rhyme, hledáme slova, která se rýmují.
 • Game: podle popisu hádáme slova zadaná na tabuli.
 • Dnes děti tvořily posters(plakáty) na téma : What have you learnt in the English class this year.
 • Homework: pracovní list, odevzdat 14.6.

KVĚTEN

31.5.

 • Portfolio: past simple, nepravidelná slovesa: choose, make, get, write, leave, read, meet.
 • Bookwork: B/102 práce ve dvojicích, popis obrázku. C/103 Where are these things? new vocabulary: below, above. D/103 význam slova like. What i she like? What’s the weather like today?
 • Homework: A/102, odevzdat 7.6.

24.5.

 • Portfolio: irregular verbs: do, give, say, see, have, lose, be.
 • Bookwork: Unit 48: A/100 Děti se ptají ve dvojicích; Would you like to.....? Yes, I would. No, I wouldn’t. B/100 Dialogy, určí správnou možnost.
 • Game: Travel around the world (past simple).
 • Homework: Napsat ťři věty: What would you like to do one day. Why? Odevzdat 31.5.

17.5.

 • Portfolio: Write about your weekend (procvičujeme minulý čas, rozpoznáváme pravidelná a nepravidelná slovesa,regular/irregular).
 • Bookwork: D/99 poslechové cvičení, E/99 popisné věty k obrázku (čas průběhový).
 • Game: spelling race, question game
 • Homework: E/99 napsat věty k barevným slovům. Odevzdat 24.5.

10.5.

 

 • Portfolio: past simple (kontrola domácího úkolu)
 • Bookwork: PB: A/98
 • Grammar: přítomný čas průběhový/present continuous
 • Homework: C/48, odevzdat 17.5.

3.5.

 • Portfolio: ve větách opakujeme minulý čas.
 • Bookwork: Unit 46: D/47 porovnání obrázků. E/97 slovosled ve větách(v otázkách).
 • Homework: napsat tři věty v minulém čase. Odevzdat 10.5.

DUBEN

26.4.

 • Portfolio: spelling game, the beach
 • Online game: prepositions (soutěžíme ve dvou týmech)
 • Bookwork: A/96 poslechové cvičení (listen and draw lines) B/96 doplňující cvičení k obrázku A.
 • Homework: 3-5 sentences about “What you think it would be like to be a pirate?“ Jaké by bylo stát se pirátem? Odevzdat 3.5.

19.4.

 • Portfolio: Write a sentence with homophones.
 • Bookwork: Unit 45: Treasure A/94 čtení s porozuměním. C/94 Story, čtení s porozuměním, doplňujeme chybějící slova do textu. Děti také hledaly rozdíly na ilustracích k textu.
 • Homework: draw and label/nakreslit a popsat obrázek (slovní zásoba A/94).Odevzdat 26.4.

12.4.

 • Portfolio: Vocabulary: on the beach: sea, sea animals, waves, sand, sand castle, sandals, swimming, diving, surfing, swimming suits, towels, sun, sunglasses, sun cream.
 • Bookwork: Unit 44: A/92 práce s textem. C/93 dle popisu hádáme slova z textu. D/93 synonyms. F/93 rozdíly na obrázku A,B.
 • Homework: E/93 homophones/homonyma (spojit slova, která zní stejně). Odevzdat 19.4.

BŘEZEN

29.3.

 • Velikonoce/Easter. Vocabulary: a lamb, chocolate eggs, a chick, a bunny, a nest, tulips, whips, an Easter basket.
 • Společně kreslíme velikonočního zajíčka Easter bunny.
 • V rámci on-line hry procvičujeme předložky/prepositions. Where is the egg? (on, in, under, in-between, next to, behind, in front of).
 • Velikonoční pohádka-společně vyprávíme příběh.

Happy Easter

22.3.

 • Portfolio: Opakujeme : Best. Better. Worse. Worst. Tell us about your best or worst holiday?
 • Bookwork: Unit 43: A/90: Let’s talk about holidays? Děti tvoří tématické otázky. B/90 Najdi správnou odpověď.Děti mluví ve dvojicích. C/90 Porovnáváme rozdíly na obrázku 1,2.
 • Homework: D/91, odevzdat 29.3.

 

15.3.

 • Portfolio: Wha's your favourite day of the week? Why? Opakujeme dny v týdnu.
 • Grammmar: best, better, worse, worst
 • Bookwork: Unit 42: A/88 What's the best day? B/88 poslechové cvičení. E/89 rozdíly na obrázku A,B. Děti popisují v celých větách.
 • Homework: D/89, označit správnou odpověď na zadané otázky. Odevzdat 22.3.

8.3.

 • Portfolio: V rámci tvoření vět opakujeme: always, often, sometimes, never.
 • Bookwork: Unit 41 I had a great birthday. Vocabulary: cake, presents, candles, sing, party, games, invite. A/86 Popis obrázku. B/86 čtení s porozuměním. (choose the best answer). C/86 doplňujeme chybějící slova do textu (bought, windy, hid, surprised).
 • Game: Move your body
 • Homework: D/87, odevzdat 15.3.

1.3.

 • Portfolio: What did you do during the school break? Minulý čas/Past simple I go/I went.
 • Opakujeme: in the morning/afternoon/evening,at night
 • Grammar: frequency adverbs: always, often, sometimes, never
 • Bookwork: A/84 v textu rozpoznáváme minulý čas.
 • V rámci on-line hry procvičujeme tvoření minulého času.
 • Homework: Napsat 5 věty v minulém čase. Odevzdat 8.3.

ÚNOR

15.2.

 • Portfolio: What do you have to do? What do you like doing?
 • Grammar: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night
 • Bookwork: Unit 39: A/82, B/82 dolujeme chybějící slova. Unit 40: C/85 The boys looked for their lost puppy.(výslovnost minulého času) A/84 Lost in the forest. čtení s porozumění, plus doplňující otázky. Vocabulary : puppy, a lake, grass, a police officer, pet,
 • Homework:D/85, E/83. Odevzdat 1.3.

8.2.

 • Portfolio: V rámci interaktivní hry jsme hádali různé profese/jobs. Děti také popisovaly, jaké povolání se jim líbí nejvíce.
 • Bookwork: Unit 37: A/78 I like/I have to. B/78 čtení s porozuměním, doplnění do textu. Unt 38: B/80 poslechové cvičení. E/81 porovnáváme rozdíly na obrázku A, B.
 • Homework: A/80 doplňte dle vlastní fantazie. Odevzdat 15.2.

1.2.

 • Portfolio: opakuje tvoření minulého času/ past tense
 • Bookwork: Unit 35: A/74 What a morning, popis obrázků. B/74 podle obrázků vyprávíme příběh: Ben’s terrible morning. C/75 mornings-doplňujeme chybějící slova do textu. Unit 36: A/76 could/couldn’t procvičujeme ve větách
 • Homework D/75, devzdat 8.2.

LEDEN

25.1.

 • Portfolio: Write a sentence about what you did last weekend. Last weekend I_______. Opakujeme slovní zásobu téma: places.
 • Grammar: past tense/minulý čas
 • Bookwork: Unit 33: A/70 poslechové cvičení. Unit 34: A/72 popis obrázku, past tense jump/jumped, call/called, wait/waited, move/moved, change/changed, play/played apod. B/72 past tense pravopis (procvičujeme v rámci interaktivní hry)
 • Homework: D/71, odevzdat 1.2.

18.1.

 • Bookwork: Unit 31: A/66 Děti popisují obrázek. Každý napsal alespoň dvě věty o brázku. Věty začínají na zadaná slova: This, Two, There, The. Dále jsme společně vypracovali doplňující otázky. Unit 32: A/68 What's in the kitchen, opět popisujeme ilustrační obrázek. Věty začínáme There¨s/There are. Vocabulary: only, a lot of, not much, some, any. C/68 Vyprávíme příběh podle  obrázků, následně doplňujeme chybějící slova do textu.
 • Homework: D/67, odevzdat 25.1.

11.1.

 • Adverbs/Příslovce
 • Pottfolio: děti píší věty dle zadané slovní zásoby, procvičujeme příslovce: např. slowly, quickly, badly, carefully, quietly, loudly, easily well.
 • Bookwork: Unit 29: A,B/62 děti označují příslovce v textu. D/62 poslechové cvičení (listen and draw lines). Unit 30: A,B/64 děti odpovídají písemně dle poslechu. C/65 Music lessons
 • Homework: F/63, odevzdat 18.1.

4.1.

 • How was your Christmas? Povídáme si o tom, jak jsme prožili Vánoce.
 • Portfolio: My favorite thing about Christmas was_______.
 • Grammar: this is/these are
 • Bookwork: Unit 27: A/58 děti tvoří věty, procvičujeme this/these. Unit 28: A/60 poslechové cvičení. D/61 děti se navzájem ptají dle zadané slovní zásoby.
 • Homework: B/58, odevzdat 11.1.

PROSINEC

21.12.

Christmas lesson

 • Portfolio: My favorite thing about Christmas is_______.
 • V rámci hry procvičujeme slovní zásobu/vocabulary: Christmas tree, a star, a letter, a reindeer, stocking, an elf, a sleigh, Santa Claus, lights, a candy cane, ornaments, presents, snowflakes, snowman, snowball.
 • Drawing dictation: dle pokynů kreslíme vánoční stromek/Christmas tree. Procvičujeme předložky/prepositions (on,in under, in-between, next to, behind)
 • Christmas Hangman
 • Christmas story: Hey Deer (snow globe, snowstorm, work hard, tidy up, lonely)

14.12.

 • Portfolio: Procvičujeme pravopis: I like____and_____, but I don’t like____. I can ____and____, but I can’t _____. I have a/an_____, but I haven’t got____.
 • Bookwork: Unit 25: A/58 slova podobného významu, B/58 který obrázek je jiný a proč. Unit 26: A/56 děti popisují obrázek a odpovídají na doplňující otázky. 

LISTOPAD

 • Nejdříve jsme procvičovali písmena J a G. Děti sestavovaly věty dle zadaných slov: giraffe, grapes, Grandma, jungle, juice, enjoy, garden, vegetable.green, huge.
 • Bookwork: Unit 23: A/50 popis obrázku, vocabulary: a farm, fields, flowers, rocks, a car park, grass, an island, a jungle, stars, moutains, clouds, the moon, a waterfall, plants, a path. C/50 poslechové cvičení. Unit 24: A,B, C/52 popis obrázku(doplňujíci otázky ano/ ne). Děti popisují rozdíly na obrázku A a B.
 • Homework: D/51, odevzdat 14.12.

30.11.

 • Na začátku hodiny jsme si povídali o tom, jak trávíme víkendy. Places we can go to.
 • Portfolio: Děti popisují v celých své oblíbené místo, které musí uhodnout. např. You can go see a film here. You go to this place to see a film-a cinema)
 • Bookwork: D/47 poslechové cvičení (places) C/49 I think I know the answer. Děti se ptají ve dvojicích. D/49 popis obrázku, procvičujeme present continuous. (She/He/It is moving. They/We are carrying. I am wearing...)
 • Homework: C/46-47, odevzdat 7.12.

23.11.

 • Opakujeme samohlásky/vowels AEIOU
 • Portfolio: We walked a lot and now both of my feet hurt. Charlie chose a cheese sandwich for lunch. (Děti označily samohlásky ve větách)
 • Bookwork: Unit 19: A/42 samohlásky. B/42 earache, toothache, stomach-ache, backache, sick, hurt, cough, temperature, doctor, nurse, dentist, hospital. C/42 poslechové cvičení. Unit 20: A/44 places: a shop, a lift, a farm, a supermarket, a car park, the sea, a river, a hospital, a cinema, a beach, a mountain, a lake, a funfair. Děti popisují obrázky (místa) ostatní hádají. C/45 děti tvoří věty a otázky dle zadané slovní zásoby.
 • Homework: C/45, odevzdat 30.11.

16.11.

 • My Hobby (What’s your hobby? My hobby is_____)
 • Portfolio: Write about your hobby/hobbies.
 • Bookwork: Unit 17: A/38 poslechové cvičení. přítomný čas průběhový/present continuous (-ing, drawing, sitting, writing, parachuting, flying, sailing....) Unit 18: A/40 čtení s porozuměním. D/41 Who/Which (The man who is talking is sitting down. It’s the bag which is under the seat.
 • Homework: D/41, odevzdat 23.11.

9.11.

 • Téma: school/sport
 • Portfolio: Write the best and worst thing about home school. The best thing about online school is_______. The worst thing about online school is____.
 • Bookwork: Unit 15 A/34 At our school, vocabulary: board, maps, rubber, pages, ticks, pointed- slova doplňujeme do textu. Unit 16: minulý čas prostý/past simple (watched, played, shouted, jumped, rained) B/36 poslechové cvičení.
 • Písnička: Move it to the sounds.
 • Homework: B/34, odevzdat 16.11

2.11.

 • V úvodu jsme si povídali o tom, kde bydlíme. Děti popisovaly: I live in a flat/house. We have a lift. There is a basement in our house etc.
 • Bookwork: Unit 13: A/30 Vocabulary: leaves, trees, wall, chimney, basement, balcony, stairs, mat. B/30 čtení s porozuměním (read and choose the best answer). D/31 najdi rozdíly.Děti mluví v celých větách.
 • Portfolio: write a sentence about a chimney.
 • Homework: 32/C, odevzdat 9.11.

ŘÍJEN

26.10.

 • Dnes jsme se věnovali tématu jídlo/food. Who just had a luch? What did you eat?
 • Portfolio: Write about your favorite thing to eat. Děti následně sdělují kamarádům. My favorite food is pizza because I like mozzarella and tomatoes. I eat it once a week.
 • Bookwork: B/26 Food: rozdíly hot/cold, meat/fruit, green/orange, eat/drink.Unit 12: vocabulary: bottles, boxes, cups, glasses, bowls. B/28 poslechové cvičení, listen and color.
 • Homework: D/27, odevzdat 2.11.

19.10.

Portfolio: Write about your family. I live with_____. We live in_____. We have/don’t have____.
Děti se rozpohybovaly v rytmu písničky Hip Hop Fast
Bookwork: Unit 9 Me and Family A/22 poslechové cvičení. Family tree: grandparents, aunt, uncle, cousin, brother, sister, mum, dad.
C/22 superlatives. Who’s the oldest, youngest, silliest, cleverest....? Procvičujeme v on-line kvízu (superlatives quiz) B/24 poslechové cvičení. Procvičujeme slabiky/syllables: Clap it out. D/25 čtení s porozuměním.
Homework: A/24, odevzdat 26.10.

12.10.

 • Dnes jsem si povídali o počasí. Weather. What is the weather today? Jaké je dnes počasí?Sunny, Rainy, Windy, Cloudy, Snowy. What’s your favorite weather? Děti kreslí ilustrační obrázky a popisují.
 • Comparasion of adjectives: Big Bigger Biggest, Tall Taller Tallest/Happy Happier Happiest. Procvičujeme v rámci pantomimi. C/20 superlatives: driest, coldest, sunniest, wettest, windiest, hottest.
 • Homework: B/18, datum odevzdání 19.10.

5.10.

Portfolio: Opakuje pravidla třídy. Rules: Listen, Raise your hand, Come prepared, Speak English, Be kind.
Bookwork: Unit 1 Watch us! We are moving! A/6 poslechové cvičení, vocabulary: hopping, jumping, skipping, climbing, roller skating. Unit 2 Animals, animals...A/8 opakujeme názvy zvířat a jejich pravopis (parrot, snail, rabbit, donkey, jelly fish, penguin...). E/9 poslechové cvičení. Unit 3 Fun  at the farm A/10 vocabulary: truck, tractor, field, roof, kitten, cloud. Unit 4 Your hair looks great! A/12 Tajenka/Crossword, vocabulary: beard, moustache, blonde/fair hair, straight, curly, short/long. Děti navzájem popisují své vlasy. I have short, brown, curly hair....C/12 poslechové cvičení.
Homework: B/8, E/11, datum odevzdání 12.10.


Dnes děti navštívily knihovnu a měly tak možnost si na dva týdny vypůjčit knihu.

ZÁŘÍ

14.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Jackie. Dozvěděli jsme, z jaké země, státu a města pochází a také něco málo o její rodině - hravá forma kvízu. Také jsme se navzájem představili.
 • Děti dostaly portfolia z minulého školního roku, někteří si založily nová. Podle pokynu děti do portfolia kreslily.
 • V druhé části hodiny jsme si připomněli pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny LEAP

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32