4th grade 1 Drtinova


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For MoversJeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

KVĚTEN

29.5.

 • Portfolio - Write a story (48/D)
 • Grammar - Would you like to ...? Yes, I would.  No, I wouldn´t.
 • Unit 48 - A, C + E (děti o sobě vzájemně ve dvojicích vyplňovaly dotazník)
 • Brain Break - This or That Summer Edition
 • Unit 49 - A, B (Talk about the picture - in pairs), C, D + E
 • Irregular past simple verbs Game - k procvičení minulého času sloves si děti na závěr lekce u tabule zahrály hru (2 týmy proti sobě)
 • HW: Unit 48/B (pg.100)

 

22.5.

 • Practice Exam: Reading and Writing - v první části lekce jsme si vyzkoušeli, jak probíhá zkouška z další části závěrečných testů naší úrovně Movers 
 • Check answers - společně jsme si testy opravili, vysvětlili chyby a vzali je ukázat rodičům   
 • Brain Break - na přání jsme se rozhýbali u aktivního videa This or That?
 • Minulý čas nepravidelných sloves jsme procvičili hrou Irregular past simple Tic Tac Toe
 • Fruitbasket turnover Game - na závěr lekce jsme si u hry v kroužku s židlemi procvičili věty začínající: I like .../I´ve got .../I can .../ Yesterday,  I... 
 • No homework today:)

15.5.

 • Listening Practice Exam - v první části lekce jsme se věnovali poslechu a vyzkoušeli jsme si, jak probíhá zkouška z poslechové části naší úrovně Movers, jednotlivá cvičení jsme poslouchali dvakrát a na závěr jsme si také společně zkontrolovali, případně opravili odpovědi
 • Preparing for the Speaking Exam - po přestávce jsme si pak vysvětlili čtyři části ústní zkoušky: Find the differences between two pictures, Tell a story, Which picture is different?, Personal questions (for example, school, weekends, family, friends, hobbies ...)
 • Po shlédnutí videa - Watch exam: A1 Movers speaking test - jsme společně jednotlivé části zkoušky s vytištěnými podklady procvičovali
 • No homework today:)

DUBEN

24.4.

 • Začali jsme ústním procvičováním minulého času - Irregular past simple verbs
 • Portfolio - poté děti psaly minulý čas některých vybraných sloves do sešitů
 • Unit 46 - A + C (procvičovali jsme výslovnost - důraz na některá slova ve větě) + D
 • Brain Break - This or that (Sports)
 • Unit 47 - A  + B + D
 • Grammar - na procvičení přítomného průběhového času jsme si zahráli Charades Game: You´re answering the phone. You´re waiting at the bus stop. You´re feeding your cat.
 • HW: Unit 46/B (pg. 96) + 47/C (pg. 98) 

 

17.4.

 • Portfolio - How was your Easter holiday? Did you go anywhere? What did you eat?
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas posledních nepravidelných sloves:

throw - threw, understand - understood, wear - wore, write - wrote

 • Unit 44 - A (conversation about pictures) + B (complete the story) + C + E + F: Find the differences - děti říkaly: Here there´s a dolphin in the sea, but here there´s a whale.
 • Brain Break - Would you rather? Ocean/Sea
 • Unit 45 - A  + B 
 • Game - Create words from the letters in "Treasure Island" (tree, land, read, sand, lead...)
 • HW: Unit 44/D (pg. 93) + 45/C (pgs. 94-95) 

 

Happy Easter!

3.4.

 • Dnes jsme si řekli o LEAP Summer Campu, který se bude konat 14.-18.8.2023

  Více informací a přihlášku o našem příměstském táboře naleznete zde

 • Velikonoční slovní zásoba: Easter eggs, bunnies, chicks, lamb, nest, basket, chocolates, hot cross buns 
 • Rozhýbali jsme se u kvízu - What am I? Spring + Easter Brain Break
 • Zahráli jsme si Memory game (Pexeso) a pro procvičení jarních a velikonočních slovíček také Hot Seat Game
 • Společně jsme hledali vajíčka - Yoshi´s Egg Hunt
 • Talk about the differences-Easter - děti hledaly a popisovaly 10 rozdílů na obrázcích
 • A na závěr hodiny jsme ještě luštili křížovky - Crossword puzzle

BŘEZEN

27.3.

 • Portfolio - Playing video games is better than going for a walk. Playing is the best.
 •                  Cleaning is worse than doing homework. Cleaning is the worst.
 • K procvičení této gramatiky jsme si také hned zahráli hru - Fruitbasket turnover Game
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších nepravidelných sloves:

stand - stood, swim - swam, tell - told

 • Unit 42 - A (společně)
 • Would you rather...? (on holiday): go to an island or the mountains?/eat pancakes or eat sausages/go skiing or go snowboarding/go swimming or surfing/visit a zoo or a museum ?
 • Unit 43 - A + B + C + E
 • HW: Unit 42/D (str. 89) - nemusíte poslouchat, jen číst a zakroužkovat odpovědi + 43/D (str.91)

 

20.3.

 • Portfolio - psali jsme věty v minulém čase (Last week, I sent a postcard to my grandma.)
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších pěti nepravidelných sloves:

mean - meant, read - read, run - ran, send - sent, sing - sang

 • Brain Break - Would you rather? Happy Birthday!
 • Unit 40 - A + D (conversation about pets)
 • K procvičení sloves v minulém čase si děti ve dvou týmech zahrály závod - Relay Race
 • Unit 41 - A (describe the people in the picture) + B + D (find the words)
 • HW: Unit 41/C (str. 87) + připomínáme navrácení vypůjčené knížky (+Book report)!

 

6.3.

 • Portfolio - Which was your best day last week? Why was it good? Did you do any housework (chores) at the weekend? What did you do?
 • Grammar - procvičovali jsme minulý čas (Past simple) - písemně i ústně 
 • Unit 38 - A + B (listening) + E (děti ústně popisovaly rozdíly v obrázcích)
 • K procvičení minulého času sloves jsme si také zahráli oblíbenou hru s provázkem - Connect Game: What did you do last week?  On Sunday, I did my HW/I washed the dishes/I took out the trash.
 • Unit 39 - A + C
 • Games - Acting out in pairs (chores) + Memory game (with present/past matching cards)
 • HW: Unit 38/D (str. 81) + 39/B (str. 82)

ÚNOR

27.2.

 • Portfolio - děti psaly 2 věty s použitím minulého času nepravidelných sloves
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších pěti nepravidelných sloves:

can - could, learn - learned/learnt, lose-lost, spell-spelled/spelt, wake up-woke up

 • Unit 36 - A + B (listening) + C
 • Grammar - procvičovali jsme použití: can/can´t/could/couldn´t
 • Procvičovat z domova můžete zde: https://wordwall.net/can-cant-could-couldnt
 • Unit 37 - A + B (reading) + C
 • Grammar - I have to (musím) X I have got/I have (mám)
 • Fruitbasket turnover Game - v kroužku se židlemi si děti na závěr procvičily gramatiku
 • HW: Unit 36/D (str.77)

20.2.

 • Portfolio - děti dávaly slovesa ve větách do minulého času: This morning I ... (eat) an egg, ... (drink) a coffee and ... (put) my books in my schoolbag.
 • Grammar: připomněli jsme si minulý čas pravidelných sloves (...+ed/d): jumped, moved    a také se naučili minulý čas dalších dvou nepravidelných sloves: put - put, sit - sat 
 • Unit 34 - A + B (procvičovali jsme pravidelná slovesa)
 • Telephone Game - ve dvou týmech jsme si se slovesy zahráli hru Tichá pošta
 • Unit 35 - A + B (tell the story to your partner) + C
 • Procvičovali jsme také zápor v minulém čase: I didn´t have my HW (neměl jsem DÚ):(
 • Game in pairs - ve dvojicích děti skládaly příběh (napsaný a rozstříhaný na jednotlivé věty)
 • HW: Unit 34/C (str. 73) + 35/D (str. 75)

 

13.2.

 • Portfolio - písemně jsme procvičovali minulý čas nepravidelných sloves
 • Unit 32 - A + B + C + D
 • Find the differences (najdi rozdíly) - s použitím slov: only, a lot of, some (I´ve got a lot of lemons. X I´ve got only one lemon.)
 • Brain Break: Would you rather? Workout (Food)
 • Unit 33 - A + B + E 
 • Pronunciation practice - procvičovali jsme správnou výslovnost "W" (Wayne went to Wales to watch walruses. Why do you cry, Willy? Why, Willy? We won! brown, clown, cow, kiwi, walk, yellow, wind, world, town, wave...) a také jsme si vytvářeli své vlastní jazykolamy;)
 • HW: Unit 32/E (str. 69) + 33/D (str. 71)

6.2.

 • Portfolio - děti vytvářely otázky začínající na When/Why/How
 • Grammar - Procvičovali jsme Question words (when, where, who, how, which, what, why, how often, how many, how old)
 • Unit 30 - A + B + C 
 • Question cards Game (děti doplňovaly své kartičky s otázkami - a vzájemně se dotazovaly)
 • Pronunciation practice - procvičovali jsme správnou výslovnost (naughty, daughter, caught, taught - POZOR na "laugh"!) - "I taught Mrs. Lot´s naughty daughter."
 • Unit 31 - A + B (listening) + E + F (děti přiřazovaly správné konce vět k jejich začátkům)
 • HW: Unit 31/D (str. 67) + kdo neměl - nezapomeňte si dodělat úkoly z minulého týdne!

LEDEN

30.1.

 • Portfolio - naučili jsme se dalších 5 nepravidelných sloves v minulém čase:

build/built, dream/dreamed(U.S.)=dreamt (U.K.), choose/chose, drive/drove, fly/flew  

 • Unit 28 - A + B + D - How often do you eat a cake? I always/sometimes/never eat a cake.
 • Grammar - Adverbs (příslovce): slowly, guickly, quietly, loudly, carefully, badly X well!     a také jsme si vysvětlili, jak tvoříme zápor v minulém čase: I didn´t eat pizza yesterday.
 • Brain Break: Would you rather? Travel Energizer Game
 • Unit 29 - A + B + C + D + G = Draw the sentences Game (procvičovali jsme příslovce)
 • HW: Unit 28/C (str. 61) + 29/E (str. 63)

 

23.1.

 • Portfolio - děti odpovídaly na otázky podle obrázku (26A): Who do you think lives in        the house? Do they feed the bats? Do they have any other pets? What´s upstairs?
 • Unit 26 - Activity C + D - Alphabet Find Game (hra s abecedou a se slovíčky)
 • Grammar Review - This/These - procvičovali jsme, kdy použít jednotné/množné číslo
 • Unit 27 - A + C + Discuss the differences (děti ve dvojicích diskutovaly o rozdílech)
 • Bingo! Game - zahráli jsme si hru s nepravidelnými slovesy v minulém čase
 • HW: Unit 26/A (dokonči věty 1-6) + 27/B (nejdříve najdi 12 slov, potom napiš)

 

16.1.

 • Portfolio - Představili jsme si minulý čas dalších 4 nepravidelných sloves:

bring/brought, catch/caught, teach/taught, think/thought

 • Unit 24 - Activity A + B +D + E (ve dvojicích)
 • New words: message, internet, text, email, photos, tablet, website, app, e-book
 • Unit 25 - A + B (ve dvojicích) + C (čtení/dopisování příběhu)
 • Grammar Review - Irregular past simple verbs
 • Na závěr si děti ve dvou týmech pro procvičení minulého času zahrály obdobu hry Tichá pošta - Telephone Game:)
 • HW: Unit 24/C (pg. 52) + 25/D (pg. 55)

 

9.1.

 • Portfolio - What did you get for Christmas? I got ...
 • Unit 22 - Activity A (in an active way) + B (listening) + C (talking in pairs)
 • Would you rather Game - děti si vybíraly ze dvou možností a říkaly svá oddůvodnění:                                                 Would you rather live in a village or in a city? Why?
 • New words: City/Village life, nature, jungles
 • Unit 23 - A + B (in pairs) + C (listen, colour and write) + D + E
 • Grammar - procvičovali jsme minulý čas 20 nepravidelných sloves  + 1 nové: get/got    - také pomocí týmové hry: Irregular past simple verbs Game (znovu zkusit lze i z domova)
 • HW: Unit 22/D (pg. 49)

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

19.12.

 • Conversation about Christmas - Would you rather...? a) Wear Santa´s red suit to school or an elf suit to school? b) Be one of Santa´s reindeer or one of Santa´s elves?  c) Receive one big present or 10 small presents? d) Eat a gingerbread house or live in a gingerbread house? ....And why? Because ....
 • The Grinch Christmas Four Corners Fitness Challenge - rozhýbali jsme se u aktivního videa​
 • Make snowflakes - pomocí papíru a nůžek jsme si vyrobili sněhové vločky (návod také zde)​​
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Tree Quiz - pro procvičení slovní zásoby jsme vyplňovali pracovní list, na kterém jsme podle slovního popisu ze zadaných písmenek skládali vhodná slovíčka
 • Na závěr jsme si ještě pustili a zazpívali vánoční koledy (carols) The Christmas Sing-along!

 

 

12.12.

 • Check HW - nejdříve jsme společně zkontrolovali domácí úkol
 • Irregular past simple verbs - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves:

ride-rode, buy-bought, find-found, take-took, make-made

 • Portfolio - What did your mom or dad make for dinner last night? She/He made ... .
 • Unit 20 (Where?) - pg. 44/A,B + 45/C (reading) + D (colouring dictation - pg. 109/110)
 • Brain Break - Santa Freeze Dance!
 • Words - a shop, lift, farm, supermarket, car park, sea, river, market, stairs, hospital, cinema, beach, mountain, playground, lake, funfair, cafe, zoo
 • Unit 21 (Here and there in town) - pg. 46/A, B
 • Na závěr lekce jsme si ve skupinkách zahráli hru se slovíčky - Connecting Words Game
 • Homework: pg. 46-7!/Activity C
 • Ráda bych ještě dětem připomněla, že příští lekce bude vánoční, takže pokud budou chtít, mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

5.12.

 • Check HW - společně jsme zkontrolovali/dodělali domácí úkol;)
 • Irregular past simple verbs - naučili jsme se minulý čas dalších 5 nepravidelných sloves:

fall-fell, hit-hit, hurt-hurt, say-said, sleep-slept

 • Portfolio - What did you say to your parents this morning? said ...
 • Irregular verbs review Game - formou soutěže si děti ve dvou týmech u tabule procvičily minulý čas nepravidelných sloves (zopakovat doma můžete zde;) )
 • Unit 18 (At the hospital) - pg. 40/A, B 
 • Words - doctor, nurse, hospital, headache, stomach-ache, earache, toothache, backache, cough, hurt, sick, temperature
 • S novými slovíčky na papírku jsme si zahráli předváděcí hru - Show me the word! Game
 • Unit 19: What´s the matter? (= What´s the problem?) - pg. 42/B, C - listening (+ A)
 • Homework: pg. 40/C + pg. 43/D

LISTOPAD

28.11.

 • Portfolio - What did you watch at the weekend? What did you play yesterday?                                     I watched ..... . I played ..... .  
 • Irregular verbs review Game (with a small ball) - formou soutěže si děti ve dvou týmech u tabule procvičily minulý čas nepravidelných sloves (zde můžete procvičovat i z domova;) )
 • Grammar - připomněli jsme si/naučili jsme se minulý čas dalších pravidelných sloves:                            watched, laughed, shouted, played, jumped, rained
 • Unit 16 (sports) - pg. 36/A, B (listening)+ 37/D 
 • Words - tennis, table tennis, hockey, football, badminton, swimming, cooking, sailing, dancing, walking, fishing, ice skating, laptop, comics, DVDs
 • Unit 17 (hobbies) -pg. 38/A, B
 • Homework: pg. 39/D+E

 

21.11.

 • Irregular verbs review - ústně jsme procvičovali minulý čas neprav. sloves z minulé hodiny
 • Portfolio - to stejné, ale písemně (write past simple form of the present tense verb)
 • Team Game (with a sticky ball) - správné tvary sloves si děti procvičily i při hře (ve dvou týmech u tabule při házení malého míčku)
 • Unit 14 - pg. 32/A, B (listening)+ E - review shapes (tvary):
 • Words - circle, square, star, triangle, rectangle, pentagon + bedrooms, address, village,                      town, city, countryside
 • Unit 15 -pg. 34/A
 • Grammar - naučili jsme se minulý čas dalších čtyř nepravidelných sloves (viz str. 124-125):

come - came, do - did, know - knew, see - saw

a také minulý čas dvou dalších pravidelných sloves:

point - pointed, talk - talked

 • Hot Seat Game (Describe it!) - zahráli jsme si hru, kdy děti musely hádat popisované zvíře
 • Homework: pg. 32/C + pg. 34/B

 

14.11.

 • Portfolio - děti psaly odpovědi na otázky: What´s he like? (He is a good student.) What does she like? (She likes playing basketball.)
 • Unit 13 - pg. 30/A, B, C + pg. 31/D - děti mluvili o rozdílech na obrázcích - Talk about differences  (In my picture there is a basement. In my picture there isn´t a basement.)
 • Words - door, wall, roof, chimney, window, basement, balcony, stairs, mat, grass
 • Grammar - vysvětlili jsme si, jak tvoříme minulý čas sloves: 

         Regular past tense verbs (minulý čas - pravidelná slovesa): přidáme koncovku ed

work - worked, help - helped

         Irregular past tense verbs (minulý čas - nepravidelná slovesa):

be - was/were, draw - drew, go - went, eat - ate, drink - drank, have - had

 • Game Two Things - rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili v bezchybném pravopisu                                       (děti vždy musely napsat 2 věci z každé kategorie)
 • Homework: procvičovat a zapamatovat si minulý čas šesti nepravidelných sloves!

 

7.11.

 • Nejprve jsme společně zkontrolovali a opravili domácí úkol - POZOR na otázky:

What´s she like? (Jaká je?) X What does she like? (Co má ráda?)

 • Portfolio - Write as many foods/drinks as you can in 2 minutes 
 • Unit 11 - pg. 26/A + B
 • Words - box, bottle, bowl, cup, glass, round, square
 • Brain Break -  rozhýbali jsme se u aktivního videa The Wiggle Dance!
 • Unit 12 - pg. 28/A, B + 29/D (listening) + E (tell the story from the pictures)
 • Game (spinning wheel) - u tabule se děti vystřídaly v točení kola a roztřídění různých potravin do pěti kategorií (meat, vegetable, fruit, drink, different/other)
 • Homework: pg. 27/C+D

ŘÍJEN

31.10.

 • Portfolio - Draw your family tree (Family relationships)
 • Unit 9 - pg. 22/B + C
 • Words - parents, brothers and sisters, aunts, uncles, cousins, grandparents
 • Brain Break -  rozhýbali jsme se u Would you rather? Workout (Halloween Edition)
 • Unit 10 - pg. 24/B (listening)
 • Halloween Word Search - zopakovali jsme si "strašidelná" slovíčka, děti si vypracovaly pracovní listy (osmisměrku) a na závěr lekce jsme si pro procvičení této slovní zásoby a vzájemné konverzace ještě zahráli hru Describe it! Game
 • Homework: pg. 25/D

 

17.10.

 • Portfolio - Draw a monster - malovali jsme příšerky dle popisu na tabuli + společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Unit 7 (Weather)- pg. 18/C (listening) + F (Draw + describe it to your partner)
 • Words - hot, cold, sunny, windy, cloudy, rainy, 
 • Brain Break - zacvičili jsme si u aktivního videa Would you rather? Animal Edition
 • Grammar - vysvětlovali a procvičovali jsme stupńování přídavných jmen: 

                           I am shorter/taller than ....          I am the shortest/tallest.

 • Na závěr jsme si na přání většiny zahráli oblíbenou hru Connect! a při ní jsme se naučili frázi: I prefer sunny weather to rainy weather (Mám raději slunečné počasí než deštivé).
 • Homework: pg. 20/C

10.10.

 • Portfolio - Clothes (doplňovali jsme chybějící písmenka do názvů oblečení)
 • Unit 5 - Activities A,B (+E) + F (listening)
 • V kroužku s židlemi jsme si zahráli hru I am wearing... Game
 • Words - Scarf, sweater, coat, shirt, socks, swimsuit, shorts, boots
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Would you rather? Energizer Game 3
 • Unit 6 - Activities A + B (Body parts) 
 • Grammar - procvičovali jsme 2. stupeň přídavných jmen (Comparatives) 
 • Draw a monster + talk about it with your partner (bigger/smaller, shorter/taller, happier/sadder, fatter/thinner THAN...)
 • Homework: 15/G
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

3.10.

 • Portfolio - Write 5 sentences about what you see in the picture (There is.../There are...)
 • Unit 3 - pg. 11/D (speaking)
 • Words - Things at the farm (cloud, field, truck, roof, chicken, rabbit, duck, kitten, tractor) + Describe your hair (long, short, medium-lenght, curly, wavy, straight, blond(e), fair, red, brown, black, grey, white - (I´ve got/I have...)
 • Draw the face! Game
 • Brain Break - zacvičili jsme si u hry This or that Energizer Game 2 (Food Edition)
 • Unit 4 - pg. 12/A,B,C (listening)
 • Zahráli jsme si hru Connect! Game
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 17.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) vás čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework: pg. 13/Activity D

ZÁŘÍ

26.9.

 • Portfolios - děti písemně odpovídaly na otázky What are you good at doing? What are you not good at doing? I am good at painting/singing/running. I am not good at playing football.
 • Unit 1 (Watch us! We are moving!) - začali jsme pracovat s naší učebnicí - pg. 6/A, B, + 7/D
 • Na přání jsme se rozhýbali u oblíbené hry Human Knot Game
 • Unit 2 (Animals) - probírali jsme zvířata a části jejich těl - pg. 8/A,B + 9/D
 • HW (domácí úkol na příští hodinu): pg. 7/Activity E

19.9.

 • Portfolios - děti si podepsaly a vyzdobily své školní sešity a poté do nich o sobě psaly 3 věty (2 truths + 1 lie)
 • Connect! Game - abychom se vzájemně lépe poznali, v kroužku u tabule jsme si zahráli zábavnou hru s klubkem provázku (I have a cat. I like pizza. My favorite colour is blue...)
 • All About Me-worksheets -informace o sobě děti také doplňovaly do pracovních listů
 • Human Bingo - po přestávce jsme si oblíbenou hrou procvičovali tvoření otázek (Do you like playing football? Are you left-handed? What is your favorite food? Do you have a sister?...)
 • Story Cubes - na závěr hodiny děti v kroužku na koberci vytvářely společný (bláznivý) příběh podle obrázků, které jim padly na hracích kostkách
 • Optional (dobrovolný, nepovinný) homework: na zadní straně dnešního pracovního listu si můžete vyluštit křížovku (a přinést nám ji příště ukázat);)

 

12.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. 

 • Na začátku hodiny jsme si zahráli hru k zapamatování jmen a s nimi spojených oblíbených činností - My name is ... and I like ... (playing tennis/swimming/playing computer games).
 • Připomněli jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team:)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Hocus Pocus, everybody focus" a také "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti) 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice - i s použitím instrukcí jako "I spy (or find) something blue/red on page..."
 • "Rock, Paper, Scissors" game (Cheerleader version) - s dětmi jsme si zahráli hru Kámen, nůžky, papír 
 • Na závěr naší hodiny jsme si také připomněli motivační systém hvězdiček (Star chart), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! See you next week:)   

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42