4th Grade Métis


 

26.5.

Dnes byla naše poslední hodina v tomto školním roce! 

Proto nás čekal velký kvíz (quiz), ve kterém jsme zopakovali, co jsme se společně naučili:

 

dinosaurs

Edmund Hillary

Tenzing Norgay

Amelia Earheart

Ada Lovelace

Marie Currie

Alan Turing

Harriet Tubman

Christopher Columbus

Harry Potter

 

Vocabulary: quiz (kvíz)

 


19.5.

Na dnenší hodině jsme se po dlouhé době viděli ve třídě! Nejprve jsme si pověděli, jak se máme a na rozehřátí jsme si nadiktovali pár slov. Děti měl za úkol vymyslet a napsat na papír věty s těmito slovíčky.

A protože nás příští týden čeká kvíz o všem, co jsme se za tento školní rok naučili, připomněli jsme si to:

 

dinosaurs, Edmund Hillary, Tenzing Norgay, Amelia Earheart, Ada Lovelace, Marie Currie, Alan Turing, Harriet Tubman, Christopher Columbus, animals, family, movie genres, jobs, verbs

 

Děti ve dvou týmech si měly vzpomenout a sepsat tato témata na tzv. plakát, který jim při kvízu pomůže.

 

Vocabulary: dinosaurs (dinosauři), family (rodina), movie genres (filmové žánry), jobs (profese), verbs (slovesa)

 


12.5.

Dnes jsme se na začátku hodiny rozehřáli malou rozcvičkou v chatu. Děti měly za úkol napsat několik názvů filmových žánrů a vět, které je obsahovaly. 

Poté jsme se podívali na obrázek se známými postavičkami z pohádek. Zkusili jsme jich co nejvíce pojmenovat a popsat, jak vypadají. 

 

Odpovídali jsme na otázku:

 

What is your favourite character and why?

(Jaká je tvá oblíbená postavička a proč?)

 

Nakonec děti vyplnily online kvíz, ve kterém byly špatně napsané názvy animovaných filmů.

 

Vocabulary: comedy (komedie), science fiction (sci-fi), fantasy (fantasy), action (akční), character (postava), horns (rohy), furry (chlupatý)

 

Links: Online Quiz


5.5.

Na dnešní hodině jsme si povídali o narozeninách - BIRTHDAY a o tradicích v různých zemích!

Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce zvyků, které znají a dodržují při oslavě narozenin:

 

- birthday cake

- blow out the candles

- singing

- presents / gifts

- balloons

- birthday card

 

Poté jsme se podívali na video a seznámili jsme se se zajmavými tradicemi v cizích zemích. 

 

Nakonec jsme si přečetli článek, který nám přiblížil další zvyky v těchto lokalitách:

 

China     Africa     Brazil     Netherlands     Japan     Ireland     Australia     

  

 

Vocabulary: birthday cake (narozeninový dort), blow out the candles (sfouknout svíčky), singing (zpívání), presents/gifts (dárky), balloons (balónky), birthday card (narozeninové přáníčko), Netherlands (Nizozemsko), Ireland (Irsko)

 

Links: Video - Birthdays around the World, Reading about Birthday Traditions around the World

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

28.4.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali několik sloves, která děti napsaly do chatu a vymýšlely věty. 

Poté jsme se podívali na fotografie známých osobností a přiřadili k nim jejich jména. Dalším úkolem bylo určit, jaká je jejich profese - JOBS.

 

Poté měly děti přijít s dalšími slovíčky, která souvisí s tímto tématem. Nakonec odpověděly na otázku:

 

What do you want to be when you are older?

(Čím chceš být až budeš starší?)

 

Vocabulary: actor (herec), actress (herečka), singer (zpěvák/zpěvačka), gardener (zahradník), politician (politik), astronaut (astronaut), teacher (učitel/ka), nurse (zdravotní sestra), vet (veterinář), doctor (lékař), …

 


21.4.

Dnes jsme se opět věnovali slovesům - VERBS. Nejprve měly děti za úkol napsat správně do chatu několik slovíček.

Poté jsme se podívali na abecedu a vymýšleli jsme ke (skoro) každému písmenu jedno sloveso a věty. Následovala otázka, při které jsme se všichni zamysleli nad tím, co dobrodružného bychom si přáli někdy zažít:

 

What is the most amazing thing you want to do?

(Jakou nejůžasnější věc bys chtěl/a zažít?)

 

Nakonec jsme se věnovali příběhu, který měl několik možností v pokračování. Hlasovali jsme, jaký příběh se nám líbí více a dokončili ho společně vlastními slovy.

 

Vocabulary: amazing (úžasný), adventure (dobrodružství), climbing (šplhání, lezení), kicking (kopání), breathing (dýchání), using (používání), dreaming (snění), …

 


14.4.

Na dnešní hodině jsme se věnovali slovesům v minulém čase - VERBS

Děti měly za úkol jich několik napsat do chatu, poté si vzpomenout na další příklady a odpovědět na otázku:

What did you do last weekend?

(Co jsi dělal/a minulý víkend?)

 

Abychom procvičili paměť, zanedlouho jsme se ptali na to, co odpověděli ostatní. Také jsme se podívali na video bez zvuku. Děti po jeho zhlédnutí popisovaly s použitím sloves v minulém čase, co všechno se stalo.

 

Vocabulary: saw (viděl/a), ran (běžel/a), flew (letěl/a), jumped (skákal/a), slept (spal/a), sang (zpíval/a), went (šel/šla), solved (vyřešil/a), played (hrál/a), decorated (zdobil/a), made (udělal/a, vyrobil/a), ate (jedl/a), thought (myslel/a), did (udělal/a), swam (plaval/a), lied (lhal/a), ...

 

Links: Franklin at the Seashore

 


7.4.

Dnes jsme si povídali o přátelství - FRIENDSHIP. Děti měly za úkol se zamyslet nad otázkou:

What is important in a friendship?

(Co je v přátelství důležité?)

 

Poté jsme dali dohromady klíčové odpovědi a podívali se na video.

 

Nakonec si děti měly vzpomenout na všechny dobré skutky z videa, které jsme se pokusili seřadit ve správném pořadí za sebou.

 

Vocabulary:  friendship (přátelství), relationship (vztah), kind (milý), share (sdílet, rozdělit se), fight (bojovat, hádat se), helpful (nápomocný)

 

Links: Kindness Boomerang Video

 

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

31.3.

Na dnešní online hodině jsme si opět povídali o filmových žánrech a filmech. 

Nejprve měly děti za úkol si všechna slovíčka z minula vybavit a napsat je správně do chatu.

 

Další úkol bylo rozluštit co nejvíce názvů filmů. Dalším podobným úkolem bylo uspořádání názvů z jednotlivých slov. 

 

Také jsme se podívali na video s malým kvízem, při kterém děti určovaly, o jaký filmový žánr se jedná. 

 

Links: Movie Genre Quiz

 

 


24.3.

Dnes jsme se věnovali novému tématu, a to filmovým žánrům - GENRES. Nejpre jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite movie?

(Jaký je tvůj oblíbený film?)

 

Dostali jsme se k filmovým žánrům a děti měly za úkol přiřadit správné názvy k obrázkům. Odpovědi psaly do chatu. Podívali jsme se na video, ve kterém bylo zmíněno ještě spoustu dalších žánrů. Také došlo na další otázku:

 

What is your favourite genre of movie?

(Jaký je tvůj oblíbený filmový žánr?)

 

Nakonec jsme se podívali na obrázek a přemýšleli, jak ho popsat. Děti se spolužáků také ptaly, zda by tam chtěli nebo nechtěli žít. 

 

Vocabulary:  comedy (komedie), romance (romantický), sci-fi (sci-fi), fantasy (fantasy), animation (animovaný), action (akční)

 

Links: Types of Genres Video

 

 


17.3.

Na dnešní hodině jsme se vrátili k tématu z minulé hodiny - inspiring women. Děti měly za úkol si vzpomenout, jak na otázku odpověděli spolužáci. 

Poté jsme se věnovali vynálezu počítače a muži, který za ním stál - Alan Turing

 

Podívali jsme se na krátké video a následoval kvíz. Na otázky děti odpovídaly v chatu a sbíraly body za správné odopvědi. 

 

Vocabulary:  to invent (vynalézt), inventor (vynálezce), mathematician (matematik)

 

Interesting facts: Alan Turning played a key role in winning World War II. 

Alan Turning’s full genius was not recognized in his lifetime.

 

Links: Video about Alan Turning

 


10.3.

Dnes jsme si pověděli, jak jsme se měli o prázdinách. Následovala otázka:

If your house was on a fire, what 3 things would you save?

(Kdyby byl tvůj dům v plamenech, jaké 3 věci bys zachránil/a?)

 

Dostali jsme se k počítačům a moderním technologiím, které nám ulehčují každodenní život. Děti měly za úkol najít na internetu odpověď na další otázku:

 

Who invented the computer?

(Kdo vynalezl počítač?)

 

Seznámii jsme se se dvěmi jmény - Charles Babbage a Ada Lovelace. A protože byl před pár dny svátek všech žen - International Women’s Day, každý měl za úkol odpovědět:

 

Which woman inspires you?

(Jaká žena tě inspiruje?)

 

Nakonec jsme si přečetli zajímavé informace o Adě Lovelace. 

 

Vocabulary: to invent (vynalézt), inventor (vynálezce) , programming (programování)

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

24.2.

Na dnešní hodině jsme začali přemýšlet nad tím, co mohou mít slova společného a naopak odlišného:

TO HAVE SOMETHING IN COMMON x ODD ONE OUT

 

horse - dragon - cat - snake - dog

jump - kick - want - see - play

Amelia Earhart - Marie Curie - Edmund Hillary - Harriet Tubman - Tenzing Norgay

 

Poté jsme se dostali ke jménu Harriet Tubman, a dozvěděli jsme se o ní něco víc díky videu. Děti měly za úkol si fakta z něj zapamatovat. 

 

Vocabulary: to have something in common (mít něco společného), odd one out (vyřadit jedno), slavery (otroctví), slave (otrok), vote (volit) 

 

Interesting facts:             Harriet Tubman helped 300 slaves to escape.

She was born in 1820s in Maryland.

Harriet Tubman fought for equal rights for African Americans and women.

 

Links: Video about Harriet Tubman

 

 


17.2.

Dnes jsme se zaměřili jednu otázku:

Was Christopher Columbus a good man or a bad man?

(Byl Kryštof Kolumbus dobrý nebo špatný člověk?)

 

Děti přečetly pár informací v online článku, který nám pomohl odpovědět na tuto otázku. Dozvěděli jsme se, že:

He left people behind on an island. 

(Nechal posádku lodi na ostrově.)

 

He cut off people’s hands because they didn’t collect enough gold. 

(Některým lidem nechal uřezat ruce, protože nenasbírali dost zlata.)

 

He started slavery in America.

(Odstartoval v Americe otroctví.)

 

Spain paid for his trip.

(Španělsko zaplatilo za jeho výpravu.)

 

Nakonec jsme si ukázali naše nejoblíbenější hračky, popsali je a zamysleli se nad otroctvím, které rozhodně není dobré. 

 

Vocabulary: slavery (otroctví), slave (otrok)

 

Interesting facts: Christopher Columbus started slavery in America.

 


10.2.

Na dnešní hodině jsme si zkusili být objevitelem nového ostrova, země nebo planety. 

Prvním úkolem bylo vybrat si, zda se bude jednat o výpravu do minulosti (past) nebo do budoucnosti (future). Následovalo určení přesného roku, jakých 5 věcí si vzít s sebou, jaké jméno by místo mělo, a nakonec jsme vymysleli i tři pravidla:

 

You have to …

(Musíš …)

 

You must not …

(Nesmíš …)

 

You can’t …

(Nemůžeš …)

 

You should …

(Měl/a bys …)

 

Vocabulary: island (ostrov), planet (planeta), land (země), past (minulost), present (přítomnost), future (budoucnost), items (položky, věci)

 


3.2.

Dnes jsme se vrátili ke jménu, které bylo zmíněno na minulé hodině - Christopher Columbus.

Jako první úkol měly děti toto jméno rozšifrovat a napsat ho správně do chatu. Dalším úkolem bylo v časovém limitu najít co nejvíce slovíček z písmen jména tohoto muže.

Znovu jsme se také podívali na video a poslechli si básničku. Tu jsme si párkrát zopakovali a děti měly za úkol doplnit chybějící slova do textu. 

 

Interesting facts: Christopher Columbus sailed across the Atlantic Ocean from Spain in 1492.

 

Vocabulary: sail (plout), discover (objevit), poem (báseň)

 

Links: Poem

 
 
 
interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy
 
 
 

27.1.

Na dnešní hodině jsme si netradičním způsobem zopakovali to, co jsme se naučili v minulých hodinách. Děti měly jako první úkol vyřešit přesmyčky se jmény osobností a napsat je co nejrychleji do chatu. Znovu jsme si tedy připomněli Marii Curie, Amelii Earhart, Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye

Poté jsme se věnovali tvorbě otázek. K daným odpovědím jsme vymýšleli co nejvíce možných otázek s použitím:

 

WHAT - WHEN - WHERE - WHO

(co) (kdy) (kde) (kdo)

 

Nakonec jsme se dostali k novému jménu - Christopher Columbus. Podívali jsme se na krátké video s básničkou a děti si procvičily její čtení.

 

Links: Christopher Columbus Video

 


20.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali to, co si děti zapamatovaly o Amelii Earhart a Marii Curie. 

A je řada na další jméno člověka, který udělal něco výjimečného. Dnes jsme si povídali o horách, horolezectví a o muži, který vystoupal jako první na nejvyšší horu světa. Jeho jméno bylo Edmund Hillary.

 

Přečetli jsme si společně spoustu informací o Mount Everestu, a nakonec jsme se podívali na video o celé výpravě Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye.

 

Interesting facts: ► Mount Everest is the tallest mountain and it is 8,848m high.

► Around 3000 people have climbed Mount Everest.

► 643 double-decker buses stacked on top of each other - that’s how high the summit of Mount Everest is!

 

Vocabulary: climb (šplhat, lézt), climber (lezec, horolezec), peak (vrchol), summit (vrchol), expedition (výprava)

 

Links: Reading, Video

 

 


13.1.

Na dnešní hodině jsme se dozvěděli spoustu informací o další ženě, která byla v něčem jedinečná. Pomocí malých nápověd děti uhodly, že se jedná o Marii Curie.

Podívali jsme se na video, ze kterého si děti měly zapamatovat fakta, která jsme poté dali dohromady.

 

Nakonec jsme si o Marii Curie přečetli další zajímavosti.

 

Interesting facts: She was born in 1867 in Poland, Warsaw.

► Marie and her husband Pierre discovered polonium and radium.

► She was the first woman to win any kind of Nobel Prize.

► She died of a disease caused by radiation. 

 

Vocabulary: elements (prvky), radioactivity (radioaktivita), discover (objevit), discovery (objev), laboratory (laboratoř), x-ray (rentgen), science (věda), disease (choroba, onemocnění), physics (fyzika), chemistry (chemie), win (vyhrát)

 

Links: Video about Marie Curie, Reading

 


6.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se ale věnovali úplně jinému tématu, a to letadlům. Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce slovíček spojených právě s letadly a létáním. Také odpověděly na otázku:

 

Have you been on an airplane?

(Letěl/a jsi někdy letadlem?)

 

Narazili jsme i na rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou:

 

airplane X aeroplane

 

Také jsme si pověděli spoustu informací o Amelii Earhart, podívali se na video o ní, a přečetli něco víc. 

 

Interesting facts: Amelia Earhart was the first woman to travel solo from America across the Atlantic by plane.

On July 2, 1937, Amelia Earhart and her navigator disappeared.

 

Vocabulary: airport (letiště), fly (letět), flew (letěl/a, min.čas), passport (cestovní pas), flight attendant (letuška), pilot (pilot), disappear (zmizet), baggage/luggage (zavazadla)

 

Links: Video about Amelia Earhart, 10 facts about Amelia Earhart, How to make your own airplane

 

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

 

16.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim.

Nejdříve děti odpověděly na spoustu otázek:

 

What is your favourite thing about Christmas?

(Co máš na Vánocích nejraději?)

 

Do you have a favourite Christmas movie?

(Máš nějaký oblíbený vánoční film?)

 

Do you have a Christmas tree at home? Is it decorated?

(Už máš doma vánoční stromeček? Už je ozdobený?)

 

Do you buy or make presents?

(Kupuješ dárky nebo je vyrábíš?)

 

Potom jsme se podívali na video, ve kterém byly zmíněné vánoční tradice v různých zemích světa. Děti měly za úkol je přečíst. 

 

Nakonec jsme si zahráli hru, při které děti hledaly dva stejné Santa Clause. 

 

Odkazy: Christmas around the World (tradice ve světě video), Find the Santa Claus (hledání obrázků)

 


9.12.

Dnes jsme se naposledy věnovali dinosaurům. Nejprve jsme si zopakovali jejich jména v online osmisměrce. Děti měly za úkol najít všechna slovíčka a popsat jejich umístění.

Poté jsme si všichni samostatně odpověděli na otázky v online kvízu.

 

Po vyhodnocení jsme se dozvěděli, jaký dinosaurus se k nám nejvíce hodí a ukázali jsme si, co každému vyšlo.

 

Odkazy: Wordsearch (osmisměrka), What Dinosaur Are You? Quiz (kvíz)

 

 


2.12.

Na dnešní hodině jsme se podívali na rozdíl mezi býložravými a masožravými dinosaury a rozřadili je v online kvízu:

HERBIVORES x CARNIVORES

 

Poté jsme se podívali na video, které bylo o masožravých dinosaurech a děti měly za úkol si napsat nová jména dinosaurů:

 

Carcharodontosaurus, Carcharodontosaurus Saharicus, Mapusaurus, Saurophaganax, Tyrannotitan, Chilantaisaurus, Oxalaia, Giganotosaurus

 

A protože nám zbylo pár minut, zahráli jsme si hru se slovy Wordshake!

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Video (video o masožravých dinosaurech), Online Worksheet (online prac. list), Wordshake (online hra se slovy)

 


 

25.11.

Dnes jsme si opět povídali o dinosaurech. Na začátku hodiny jsme si zahráli šibenici (hangman), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Ankylosaurus.

Také jsme si připomněli slovíčko HERBIVORE (býložravec), které známe z minulého školního roku. Ve videu jsme pak slyšeli spoustu zajímavých informací a jména dalších dinosaurů, kteří byli býložravci:

 

Argentinosaurus, Paracephalosaurus, Pachycephalosaurus, Amargasaurus, Brachiosaurus, Diplodocus

 

Děti si natrénovaly výslovnost těchto zapeklitých jmen, a také si nakreslily svého vlastního dinosaura Diploduca. Nakonec děti odpovídaly na otázky v kvízu.

 

Odkazy: Video about Herbivore Dinosaurs (video), How to Draw a Diplodocus (video s kreslením dinosaura), Online Quiz (kvíz)

 

 


18.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru Hangman (šibenice), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Allosaurus. To nám napovědělo, že se budeme příštích hodinách učit právě o dinosaurech (Dinosaurs).

Děti měly za úkol přijít na co nejvíce jmen dinosaurů:

 

Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Velociraptor, Spinosaurus, Allosaurus, Parasaurolophus …

 

Poté jsme se povídali na video a pověděli si, jaké informace si pamatujeme. Na konci hodiny jsme odpověděli na otázky v kvízu.

 

Odkazy: Video about Allosaurus (video), Online Quiz (kvíz)

 

 


11.11.

Na dnešní hodině jsme se znovu věnovali rodině (family) a členům rodiny (family members). Na začátek jsme si jich pár vyjmenovali, poté jsme se povídali na online pracovní list s rodinou Simpsonových. Děti měly za úkol ho vyplnit.

Díky němu jsme se naučili i pár nových slovíček:

 

brother, sister IN LAW

(švagr, švagrová)

 

father, mother IN LAW

(tchán, tchyně)

 

son, daughter IN LAW 

(zeť, snacha)

 

Jako další úkol děti měly nakreslit právě svůj rodokmen (family tree) a následně nám pověděly, kdo všechno v jejich rodině je:

 

In my family I have …

 

Odkazy: Online Worksheet (online prac. list Simpsonovi) 

 


4.11.

Příští týden (11.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! cheeky


4.11.

Dnes jsme si nejprve pověděli, jak se máme a jaké je naše oblíbené zvíře:

What’s your favourite animal? / My favourite animal is …

 

Poté děti vyluštily, jaké slovo skrývá šibenice a věnovali jsme se tématu rodina (family). Podívali jsme se na krátké video a vyjmenovali všechny členy rodiny, které známe:

 

mother (matka), father (otec), parents (rodiče), grandmother (babička), grandfather (dědeček), grandparents (prarodiče), son (syn), daughter (dcera), children (děti), uncle (strýc), aunt (teta), cousin (bratranec, sestřenice), nephew (synovec), niece (neteř)

 

Z těchto slovíček jsme společně sestavili rodokmen (family tree). Také jsme se podívali na známou animovanou rodinu Simpsonových a pojmenovali členy této rodiny v online pracovním listě.

 

Odkazy: Video (video o rodině), Online Worksheet (online pracovní list Simpsonovi)

 

 


 

21.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Někdo kostým měl, někdo ho během chvilky vytvořil. I tak jsme si ale hodinu užili! Pověděli jsme si, jaký halloweenský kostým/postava je náš oblíbený:

What is your favourite Halloween costume/character? 

 

My favourite costume is  _____ . 

 

Společně jsme vyjmenovali co nejvíce slovíček spojených s tímto svátkem:

 

monster (příšera), witch (čarodějnice), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), clown (klaun), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), bat (netopýr), spider (pavouk), hat (klobouk), candy (sladkosti) …

 

Poté jsme se podívali na video o Halloweenu. To zniňovalo čarodějnice (witches) a troly (trolls). Děti měly za úkol vzpomenout si na co nejvíce faktů, které byly ve videu.

 

Nakonec děti vybraly z nabídky pár slov, ze kterých se vytvořil strašidelný příběh!

 

Odkazy: Halloween Video (video o Halloweenu), Horror Story Maker (vytvoření strašidelného příběhu)

 

 

 


14.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce přes počítačové obrazovky. Věnovali jsme se oblíbenému hrdinovi Harry Potterovi a na začátek jsme odpověděli na otázku:

Who is your favourite Harry Potter character?

(Jaká postava z Harryho Pottera je tvá nejoblíbenější?)

 

Protože jsme minule nestihli vyplnit celý online kvíz, dokončili jsme ho dnes a děti zkusily odpovědět na záludné otázky. 

 

Nakonec jsme se podívali na zábavné video, které shrnulo celý film v pár minutách. Společně jsme pak zkusili děj ve stručných bodech převyprávět.

 

Odkazy: Harry Potter and the Chamber of Secrets Video (video), Harry Potter Quiz (kvíz)

 

 


7.10.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali Harry Potterovi. Znovu jsme si přečetli fakta o postavách i hercích, a děti měly za úkol si zapamatovat co nejvíce informací.

 

Poté každý dostal papír s obrázkem Harryho, Rona, Hermiony, Daniela, Ruperta nebo Emmy, a doplňovali jsme známé informace. 

 

Na konci hodiny jsme vyplnili online kvíz, který dokončíme příště!

 

30.9.

Dnes jsme hodinu začali malou hrou Hangman (šibenice), která nám odkryla jméno Harry Potter!

Celá hodina byla právě o Harry Potterovi a jeho kamarádech. Společně jsme přišli na co nejvíce slovíček:

 

Harry Potter, Hermione Granger (Hermiona Grangerová), Ron Weasley, Quidditch (famfrpál), wand (hůlka), wizard (kouzelník), owl (sova), Hagrid, Hogwarts (Bradavice), broomstick (koště), …

 

Nakonec jsme se podívali na malý kvíz, díky kterému jsme rozlišili herce a postavy z filmů o Harry Potterovi:

Daniel Radcliffe  Harry Potter

Emma Watson  Hermione Granger 

Rupert Grint  Ron Weasley


23.9.

Dnes jsme se po dlouhé době viděli na společné hodině! Zopakovali jsme si základní fráze:

How are you?        Do you understand?        How old are you?        

 

Can I go to the toilet please?        What’s your favourite ... ?         What is it? 

 

What is ... in English? 

 

Na procvičení jsme si zahráli hru, při které děti napsaly na kousek papíru 4 odpovědi na otázky:

 

What’s your favourite 1. ANIMAL (lion, elephant, cat, unicorn, ...)

                                    2. COLOUR (pink, green, black, yellow, blue, ...)

                                    3. SUBJECT (English, Chemistry, Math, Music, ...)

                                    4. COUNTRY (Czech Republic, Italy, Slovakia, Germany, ...)

 

Na tyto otázky poté ve skupinkách odpovídaly a hledaly toho, komu papírky s odpovědmi patří.

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky.

 


 

aktualizováno: 26.07.2021 14:22:28