4th Grade Métis

24.2.

Na dnešní hodině jsme začali přemýšlet nad tím, co mohou mít slova společného a naopak odlišného:

TO HAVE SOMETHING IN COMMON x ODD ONE OUT

 

horse - dragon - cat - snake - dog

jump - kick - want - see - play

Amelia Earhart - Marie Curie - Edmund Hillary - Harriet Tubman - Tenzing Norgay

 

Poté jsme se dostali ke jménu Harriet Tubman, a dozvěděli jsme se o ní něco víc díky videu. Děti měly za úkol si fakta z něj zapamatovat. 

 

Vocabulary: to have something in common (mít něco společného), odd one out (vyřadit jedno), slavery (otroctví), slave (otrok), vote (volit) 

 

Interesting facts:             Harriet Tubman helped 300 slaves to escape.

She was born in 1820s in Maryland.

Harriet Tubman fought for equal rights for African Americans and women.

 

Links: Video about Harriet Tubman

 

 


17.2.

Dnes jsme se zaměřili jednu otázku:

Was Christopher Columbus a good man or a bad man?

(Byl Kryštof Kolumbus dobrý nebo špatný člověk?)

 

Děti přečetly pár informací v online článku, který nám pomohl odpovědět na tuto otázku. Dozvěděli jsme se, že:

He left people behind on an island. 

(Nechal posádku lodi na ostrově.)

 

He cut off people’s hands because they didn’t collect enough gold. 

(Některým lidem nechal uřezat ruce, protože nenasbírali dost zlata.)

 

He started slavery in America.

(Odstartoval v Americe otroctví.)

 

Spain paid for his trip.

(Španělsko zaplatilo za jeho výpravu.)

 

Nakonec jsme si ukázali naše nejoblíbenější hračky, popsali je a zamysleli se nad otroctvím, které rozhodně není dobré. 

 

Vocabulary: slavery (otroctví), slave (otrok)

 

Interesting facts: Christopher Columbus started slavery in America.

 


10.2.

Na dnešní hodině jsme si zkusili být objevitelem nového ostrova, země nebo planety. 

Prvním úkolem bylo vybrat si, zda se bude jednat o výpravu do minulosti (past) nebo do budoucnosti (future). Následovalo určení přesného roku, jakých 5 věcí si vzít s sebou, jaké jméno by místo mělo, a nakonec jsme vymysleli i tři pravidla:

 

You have to …

(Musíš …)

 

You must not …

(Nesmíš …)

 

You can’t …

(Nemůžeš …)

 

You should …

(Měl/a bys …)

 

Vocabulary: island (ostrov), planet (planeta), land (země), past (minulost), present (přítomnost), future (budoucnost), items (položky, věci)

 


3.2.

Dnes jsme se vrátili ke jménu, které bylo zmíněno na minulé hodině - Christopher Columbus.

Jako první úkol měly děti toto jméno rozšifrovat a napsat ho správně do chatu. Dalším úkolem bylo v časovém limitu najít co nejvíce slovíček z písmen jména tohoto muže.

Znovu jsme se také podívali na video a poslechli si básničku. Tu jsme si párkrát zopakovali a děti měly za úkol doplnit chybějící slova do textu. 

 

Interesting facts: Christopher Columbus sailed across the Atlantic Ocean from Spain in 1492.

 

Vocabulary: sail (plout), discover (objevit), poem (báseň)

 

Links: Poem

 
 
 
interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy
 
 
 

27.1.

Na dnešní hodině jsme si netradičním způsobem zopakovali to, co jsme se naučili v minulých hodinách. Děti měly jako první úkol vyřešit přesmyčky se jmény osobností a napsat je co nejrychleji do chatu. Znovu jsme si tedy připomněli Marii Curie, Amelii Earhart, Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye

Poté jsme se věnovali tvorbě otázek. K daným odpovědím jsme vymýšleli co nejvíce možných otázek s použitím:

 

WHAT - WHEN - WHERE - WHO

(co) (kdy) (kde) (kdo)

 

Nakonec jsme se dostali k novému jménu - Christopher Columbus. Podívali jsme se na krátké video s básničkou a děti si procvičily její čtení.

 

Links: Christopher Columbus Video

 


20.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali to, co si děti zapamatovaly o Amelii Earhart a Marii Curie. 

A je řada na další jméno člověka, který udělal něco výjimečného. Dnes jsme si povídali o horách, horolezectví a o muži, který vystoupal jako první na nejvyšší horu světa. Jeho jméno bylo Edmund Hillary.

 

Přečetli jsme si společně spoustu informací o Mount Everestu, a nakonec jsme se podívali na video o celé výpravě Edmunda Hillaryho a Tenzinga Norgaye.

 

Interesting facts: ► Mount Everest is the tallest mountain and it is 8,848m high.

► Around 3000 people have climbed Mount Everest.

► 643 double-decker buses stacked on top of each other - that’s how high the summit of Mount Everest is!

 

Vocabulary: climb (šplhat, lézt), climber (lezec, horolezec), peak (vrchol), summit (vrchol), expedition (výprava)

 

Links: Reading, Video

 

 


13.1.

Na dnešní hodině jsme se dozvěděli spoustu informací o další ženě, která byla v něčem jedinečná. Pomocí malých nápověd děti uhodly, že se jedná o Marii Curie.

Podívali jsme se na video, ze kterého si děti měly zapamatovat fakta, která jsme poté dali dohromady.

 

Nakonec jsme si o Marii Curie přečetli další zajímavosti.

 

Interesting facts: She was born in 1867 in Poland, Warsaw.

► Marie and her husband Pierre discovered polonium and radium.

► She was the first woman to win any kind of Nobel Prize.

► She died of a disease caused by radiation. 

 

Vocabulary: elements (prvky), radioactivity (radioaktivita), discover (objevit), discovery (objev), laboratory (laboratoř), x-ray (rentgen), science (věda), disease (choroba, onemocnění), physics (fyzika), chemistry (chemie), win (vyhrát)

 

Links: Video about Marie Curie, Reading

 


6.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se ale věnovali úplně jinému tématu, a to letadlům. Děti měly za úkol vyjmenovat co nejvíce slovíček spojených právě s letadly a létáním. Také odpověděly na otázku:

 

Have you been on an airplane?

(Letěl/a jsi někdy letadlem?)

 

Narazili jsme i na rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou:

 

airplane X aeroplane

 

Také jsme si pověděli spoustu informací o Amelii Earhart, podívali se na video o ní, a přečetli něco víc. 

 

Interesting facts: Amelia Earhart was the first woman to travel solo from America across the Atlantic by plane.

On July 2, 1937, Amelia Earhart and her navigator disappeared.

 

Vocabulary: airport (letiště), fly (letět), flew (letěl/a, min.čas), passport (cestovní pas), flight attendant (letuška), pilot (pilot), disappear (zmizet), baggage/luggage (zavazadla)

 

Links: Video about Amelia Earhart, 10 facts about Amelia Earhart, How to make your own airplane

 

 


interesting facts = zajímavosti    vocabulary = slovíčka    links = odkazy

 

16.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim.

Nejdříve děti odpověděly na spoustu otázek:

 

What is your favourite thing about Christmas?

(Co máš na Vánocích nejraději?)

 

Do you have a favourite Christmas movie?

(Máš nějaký oblíbený vánoční film?)

 

Do you have a Christmas tree at home? Is it decorated?

(Už máš doma vánoční stromeček? Už je ozdobený?)

 

Do you buy or make presents?

(Kupuješ dárky nebo je vyrábíš?)

 

Potom jsme se podívali na video, ve kterém byly zmíněné vánoční tradice v různých zemích světa. Děti měly za úkol je přečíst. 

 

Nakonec jsme si zahráli hru, při které děti hledaly dva stejné Santa Clause. 

 

Odkazy: Christmas around the World (tradice ve světě video), Find the Santa Claus (hledání obrázků)

 


9.12.

Dnes jsme se naposledy věnovali dinosaurům. Nejprve jsme si zopakovali jejich jména v online osmisměrce. Děti měly za úkol najít všechna slovíčka a popsat jejich umístění.

Poté jsme si všichni samostatně odpověděli na otázky v online kvízu.

 

Po vyhodnocení jsme se dozvěděli, jaký dinosaurus se k nám nejvíce hodí a ukázali jsme si, co každému vyšlo.

 

Odkazy: Wordsearch (osmisměrka), What Dinosaur Are You? Quiz (kvíz)

 

 


2.12.

Na dnešní hodině jsme se podívali na rozdíl mezi býložravými a masožravými dinosaury a rozřadili je v online kvízu:

HERBIVORES x CARNIVORES

 

Poté jsme se podívali na video, které bylo o masožravých dinosaurech a děti měly za úkol si napsat nová jména dinosaurů:

 

Carcharodontosaurus, Carcharodontosaurus Saharicus, Mapusaurus, Saurophaganax, Tyrannotitan, Chilantaisaurus, Oxalaia, Giganotosaurus

 

A protože nám zbylo pár minut, zahráli jsme si hru se slovy Wordshake!

 

Odkazy: Online Quiz (kvíz), Video (video o masožravých dinosaurech), Online Worksheet (online prac. list), Wordshake (online hra se slovy)

 


 

25.11.

Dnes jsme si opět povídali o dinosaurech. Na začátku hodiny jsme si zahráli šibenici (hangman), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Ankylosaurus.

Také jsme si připomněli slovíčko HERBIVORE (býložravec), které známe z minulého školního roku. Ve videu jsme pak slyšeli spoustu zajímavých informací a jména dalších dinosaurů, kteří byli býložravci:

 

Argentinosaurus, Paracephalosaurus, Pachycephalosaurus, Amargasaurus, Brachiosaurus, Diplodocus

 

Děti si natrénovaly výslovnost těchto zapeklitých jmen, a také si nakreslily svého vlastního dinosaura Diploduca. Nakonec děti odpovídaly na otázky v kvízu.

 

Odkazy: Video about Herbivore Dinosaurs (video), How to Draw a Diplodocus (video s kreslením dinosaura), Online Quiz (kvíz)

 

 


18.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru Hangman (šibenice), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Allosaurus. To nám napovědělo, že se budeme příštích hodinách učit právě o dinosaurech (Dinosaurs).

Děti měly za úkol přijít na co nejvíce jmen dinosaurů:

 

Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Velociraptor, Spinosaurus, Allosaurus, Parasaurolophus …

 

Poté jsme se povídali na video a pověděli si, jaké informace si pamatujeme. Na konci hodiny jsme odpověděli na otázky v kvízu.

 

Odkazy: Video about Allosaurus (video), Online Quiz (kvíz)

 

 


11.11.

Na dnešní hodině jsme se znovu věnovali rodině (family) a členům rodiny (family members). Na začátek jsme si jich pár vyjmenovali, poté jsme se povídali na online pracovní list s rodinou Simpsonových. Děti měly za úkol ho vyplnit.

Díky němu jsme se naučili i pár nových slovíček:

 

brother, sister IN LAW

(švagr, švagrová)

 

father, mother IN LAW

(tchán, tchyně)

 

son, daughter IN LAW 

(zeť, snacha)

 

Jako další úkol děti měly nakreslit právě svůj rodokmen (family tree) a následně nám pověděly, kdo všechno v jejich rodině je:

 

In my family I have …

 

Odkazy: Online Worksheet (online prac. list Simpsonovi) 

 


4.11.

Příští týden (11.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! cheeky


4.11.

Dnes jsme si nejprve pověděli, jak se máme a jaké je naše oblíbené zvíře:

What’s your favourite animal? / My favourite animal is …

 

Poté děti vyluštily, jaké slovo skrývá šibenice a věnovali jsme se tématu rodina (family). Podívali jsme se na krátké video a vyjmenovali všechny členy rodiny, které známe:

 

mother (matka), father (otec), parents (rodiče), grandmother (babička), grandfather (dědeček), grandparents (prarodiče), son (syn), daughter (dcera), children (děti), uncle (strýc), aunt (teta), cousin (bratranec, sestřenice), nephew (synovec), niece (neteř)

 

Z těchto slovíček jsme společně sestavili rodokmen (family tree). Také jsme se podívali na známou animovanou rodinu Simpsonových a pojmenovali členy této rodiny v online pracovním listě.

 

Odkazy: Video (video o rodině), Online Worksheet (online pracovní list Simpsonovi)

 

 


 

21.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Někdo kostým měl, někdo ho během chvilky vytvořil. I tak jsme si ale hodinu užili! Pověděli jsme si, jaký halloweenský kostým/postava je náš oblíbený:

What is your favourite Halloween costume/character? 

 

My favourite costume is  _____ . 

 

Společně jsme vyjmenovali co nejvíce slovíček spojených s tímto svátkem:

 

monster (příšera), witch (čarodějnice), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), clown (klaun), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), bat (netopýr), spider (pavouk), hat (klobouk), candy (sladkosti) …

 

Poté jsme se podívali na video o Halloweenu. To zniňovalo čarodějnice (witches) a troly (trolls). Děti měly za úkol vzpomenout si na co nejvíce faktů, které byly ve videu.

 

Nakonec děti vybraly z nabídky pár slov, ze kterých se vytvořil strašidelný příběh!

 

Odkazy: Halloween Video (video o Halloweenu), Horror Story Maker (vytvoření strašidelného příběhu)

 

 

 


14.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce přes počítačové obrazovky. Věnovali jsme se oblíbenému hrdinovi Harry Potterovi a na začátek jsme odpověděli na otázku:

Who is your favourite Harry Potter character?

(Jaká postava z Harryho Pottera je tvá nejoblíbenější?)

 

Protože jsme minule nestihli vyplnit celý online kvíz, dokončili jsme ho dnes a děti zkusily odpovědět na záludné otázky. 

 

Nakonec jsme se podívali na zábavné video, které shrnulo celý film v pár minutách. Společně jsme pak zkusili děj ve stručných bodech převyprávět.

 

Odkazy: Harry Potter and the Chamber of Secrets Video (video), Harry Potter Quiz (kvíz)

 

 


7.10.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali Harry Potterovi. Znovu jsme si přečetli fakta o postavách i hercích, a děti měly za úkol si zapamatovat co nejvíce informací.

 

Poté každý dostal papír s obrázkem Harryho, Rona, Hermiony, Daniela, Ruperta nebo Emmy, a doplňovali jsme známé informace. 

 

Na konci hodiny jsme vyplnili online kvíz, který dokončíme příště!

 

30.9.

Dnes jsme hodinu začali malou hrou Hangman (šibenice), která nám odkryla jméno Harry Potter!

Celá hodina byla právě o Harry Potterovi a jeho kamarádech. Společně jsme přišli na co nejvíce slovíček:

 

Harry Potter, Hermione Granger (Hermiona Grangerová), Ron Weasley, Quidditch (famfrpál), wand (hůlka), wizard (kouzelník), owl (sova), Hagrid, Hogwarts (Bradavice), broomstick (koště), …

 

Nakonec jsme se podívali na malý kvíz, díky kterému jsme rozlišili herce a postavy z filmů o Harry Potterovi:

Daniel Radcliffe  Harry Potter

Emma Watson  Hermione Granger 

Rupert Grint  Ron Weasley


23.9.

Dnes jsme se po dlouhé době viděli na společné hodině! Zopakovali jsme si základní fráze:

How are you?        Do you understand?        How old are you?        

 

Can I go to the toilet please?        What’s your favourite ... ?         What is it? 

 

What is ... in English? 

 

Na procvičení jsme si zahráli hru, při které děti napsaly na kousek papíru 4 odpovědi na otázky:

 

What’s your favourite 1. ANIMAL (lion, elephant, cat, unicorn, ...)

                                    2. COLOUR (pink, green, black, yellow, blue, ...)

                                    3. SUBJECT (English, Chemistry, Math, Music, ...)

                                    4. COUNTRY (Czech Republic, Italy, Slovakia, Germany, ...)

 

Na tyto otázky poté ve skupinkách odpovídaly a hledaly toho, komu papírky s odpovědmi patří.

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky.

 


 

aktualizováno: 24.02.2021 17:47:40