3rd grade 3 Drtinova


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

5.5.

 • Portfolio: What is in the living room? What is in the kitchen? Write three things.
 • Grammar: his, hers, theirs-procvičujeme v chatu, check your spelling.
 • Bookwork: Unit 43: A,B,C/90.
 • Online spelling
 • Online game: Answer questions
 • Homework: D/90, odevzdat 12.5.

DUBEN

28.4.

 • Portfolio: What do you do in the morning? What do you do at night?
 • Bookwork: Unit 42: E/89 poslechové cvičení (předložky)
 • Game: Spinning Wheel (děti se navzájem ptají) Scribblio (nepravidelná množná čísla)
 • Homework: F/89, odevzdat 5.5.

21.4.

 • Portfolio: procvičujeme: 12 months of the eat.
 • On-line quiz
 • Spelling race pets
 • Prepositions/Předložky
 • Phone: make a phone, send a text, take a picture/selfie, using an app.
 • Bookwork: D/89 drawing dictation.
 • Homework: B/88, odevzdat 28.4.

14.4.

 • Portfolio: Spring, Summer, Autumn, Winter.
 • Bookwork: E/85 poslechové cvičení (listen and write)
 • Vocabulary: bike, motorbike, car, lorry, train, bus, ship, boat, plane, helicopter. Děti také hádali podle různých zvuků.
 • 12 months of the year
 • Homework: napsat všech 12 měsíců plus 12 ilustrací. Odevzdat 21.4.

7.4.

 • Portfolio: in the morning/afternoon/evening
 • New Vocabulary: Animals and their parts: beak, feather, whiskers, paws, fur, tail.
 • Bookwork: str. 100/What, who and where (děti dokreslují do obrázku ). Animal challenge str. 99 ( tick or cross)
 • Game: on-line hra Guess the Sport.
 • Děti vytvořily telefony z papíru. Prosím přinést na příští hodinu.
 • Homework: Nakreslit a popsat: an animal with fur, paws, whiskers. Nakreslit a popsat: a/bird with feathers, beak. Odevzdat 14.4.

BŘEZEN

31.3.

 • Velikonoce/Easter. Vocabulary: a lamb, chocolate eggs, a chick, a bunny, a nest, tulips, whips, an Easter basket.
 • Spelling dictation, procvičujeme pravopis tématické slovní zásoby.
 • On-line Game: Scriblio
 • Velikonoční pohádka: Easter bunny, doplňující otázky.
 • Společně kreslíme velikonočního zajíčka Easter bunny

24.3.

 • Portfolio: What do yo do in the morning/evening? Děti odpovídají v celých větách.
 • Grammar: nepravidelná množná čísla
 • Bookwork: Unit 41: A/86 bus, lorry, bike, motorbike, plane, helicopter, boat, ship, car (on-line hra na dva týmy). C/87 poslechové cvičení.
 • Tvary/Shapes: circle, square, triangle, rectangle, oval.
 • Homework: B/86, odevzdat 31.3.

17.3.

 • Portfolio: My favourites. What’s your favorite meal/fruit/vegetable? My favourite_____.
 • Opakujeme množné číslo. (děti soutěží v chatu)
 • Bookwork: D,E/83 tvoříme věty.
 • Game: in the morning/afternoon/evening, at night.(hádáme pravdivost)
 • Homework: E/81 doplnit slova do dopisu: apartment, candy store, gray, truck, favorite, soccer, color. Odevzdat 24.3.

10.3.

 • Portfolio: opakujeme categories
 • Grammar: this is/these are
 • Bookwork: Unit 39: A/82 (tick or cross) B/82 foot/feet, child/children , man/men, person/people, mouse/mice, woman/women, sheep/sheep, fish/fish. Unit 40: A/84 in the morning, in the afternoon, in the evening, at night.
 • Homework: C/82, odevzdat 17.3.

 

3.3.

 • Portfolio: Opakujeme Who’s it? What’s it? Where’s it?
 • Bookwork:  Unit 37: A/78 (tick or cross) B/78 bounce it, catch it, hit it, kick it, throw it. C/78 swimming, table tennis, basketball, tennis, football. Unit 38: A/80 categories: clothes, colours, animals, toys, drinks, food, hobbies.( procvičujeme v rámci on-line hry) B/80 My favourite
 • Game: rock, paper, scissors
 • Homework: C,D/81, odevzdat 10.3.

ÚNOR

17.2.

 • Portfolio: Question words
 • Grammar: question words: Who, What, Where. Who is = Who’s, What is = What’s, Where is = Where’s.
 • Bookwork: Unit 35: A/74, C:74 Where/Who. C/75 děti se navzájem ptají dle zadaných otázek. Unit 36: A/76 popis obrázku, doplňujeme slova do textu dle poslechu. Děti nakreslily svého robota a popisovaly, co umí.
 • Homework: D/75, odevzdat 3.2.

10.2.

 • Portfolio: What can you drive, fly, ride?
 • Bookwork: Unit 33: A/70 popis obrázku (opět procvičujeme předložky), vocabulary: sand, sea, beach, boat, ship, shell, mat. Unit 34: A/72: procvičujeme přítomný čas průběhový. F/73 závodíme ve dvou týmech (čas průběhový)
 • Homework: D/71. Odevzdat 17.2.

3.2.

V dnešní hodině jsme opakovali

 • Přítomný čas průběhový/present continuous sloveso+ing (reading, stopping, moving)
 • Na závody v chatu jsme procvičovali názvy zvířat (check your spelling)
 • Fruit and Vegetables (online hra, závodíme ve dvou týmech)
 • Quiz: slovní zásoba na téma House
 • Homework: vytvořit jídelní lístek-MENU, které by mělo obsahovat alespoň: one drink, one meal, one dessert. Odevzdat 10.2.

LEDEN

27.1.

 • Portfolio: Procvičujeme věty: How do you say____? How do you spell____? What does______mean? I don’t understand.
 • Bookwork: Unit 31: A, B/66: drive: car, lorry, fly: plane, helicopter, ride: bike Unit 32: A/68 poslechové cvičení (listen and colour) C/68 děti se navzájem ptají dle zadaných otázek.E/69 spelling game
 • Homework: D/69, odevzdat 3.2.

20.1.

 • Portfolio: napiš 5 hraček, nakresli k jedné z nich obrázek. Za pomocí obrázkových karet jsme opakovali slovní zásobu hračky/toys.
 • Bookwork: Unit 29: A/62 popis obrázku 1-3. C/63. Unit 30: A/64 poslechové cvičení (listen and colour) B/65 Mr. Mrs. Miss.
 • Homework: D/63, 27.1.

13.1.

 • Portfolio: tajenka zvířata/animals
 • Bookwork: Unit 27 : A/58 slovní zásoba food, prepositions. B, C/58 děti procvičují pravopis (food). D/59 poslechové cvičení. Unit 28: What do you eat for breakfast, lunch, dinner. A/60 doplňují do textu. B/60 otázky, dětmi se navzájem ptají. E/61 jazykolam: Anna puts one onion under Sue”s seven sausages.
 • Homework: D/60, odevzdat 20.1.

6.1.

 • Portfolio: animals, check your spelling
 • Bookwork: Unit 25: A/54 Wild animals-popis obrázku. B/54 poslechové cvičení (listen and colour) E/55 hádáme názvy zvířat dle popisu ( I live in trees. I eat bananas. I have a tail-monkey) Unit 26: A/56 poslechové cvičení.B/56 doplňující otázky. C/56 děti se navzájem ptají. D/57 jednotné/množné číslo.
 • Homework: E/57 odevzdat 13.1.

PROSINEC

16.12.

 • Portfolio: school words: pencil, book, cupboard, desk, computer. Děti odpovídají na otázky: What is in  your pencil case? How many pencils are in your pencil case?
 • Bookwok: Unit 23: A/50 bookcase, pencil case, glasses case, keyboard, blackboard. B/50 Whose is it? His/hers/theirs. C/50 poslechové cvičení. D/51 čtení s porozuměním? F/51 odpovědˇ yes/no. Unit 24": A/52 popis obrázků 1,2. B, C/52 děti odpovídají na doplňující otázky k obrázkům. E/53 tajenka/crossword.
 • Grammar: přítomný čas průběhový/present continuous: reading (read+ing), sitting (double), writing (goodbye e)
 • Homework: E/51

9.12

 • Portfolio: What do you like to do in summer/winter? I like to _____in summer/winter.
 • Bookwork: Unit 21: A/46 toys, poslechové cvičení B/46 dopravní prostředky: car, bus, lorry, truck, bike, motorbike, skateboard, plane, helicopter, boat, ship, train. C/46 What goes on the street/water/railway/in the sky? D/47 poslechové cvičení. Unit 22: A/48 school words: bookcase, board, desk, crayon, ruler, eraser, pencil, teacher. B/48 Tajenka. C/48 Děti se navzájem ptají a odpovídají.
 • Homework: E/49, odevzdat 16.12.

2.12.

 • Portfolio: What’s your favorite room? My favorite room is______. I like it because_____.
 • Bookwork: Unit 19 What’s in your bedroom: armchair, bookcase, chair, cupboard, door, phone, piano, picture, television, rug, window. B/42 poslechové cvičení (listen and draw) C/42 What’s in your bedroom (děti píší o svém pokoji).D/43 složená slova: cupboard, armchair. Unit 20: A/44 tick or cross (This is/These are) B/44 čtení s porozuměním, děti také doplňují zadaná slova. D/44 poslechové cvičení-procvičujeme předložky: on, in, under, in-between, next to, behind, in front of.
 • Homework: C/44, odevzdat 9.12.

LISTOPAD

25.11.

 • Restaurant/Cafe-What do you like to drink/eat in the restaurant? Děti odpovídají v celých větách. I like to drink/eat___.
 • Portfolio: děti vytvořily vlastní Menu
 • Bookwork: Unit 17: A/38 Today’s menu (burger and chips, fish and potatoes, eggs and tomatoes, onions and sausages, chicken and rice) B/38 drinks: water, juice, milk, lemonade, hot chocolate(check your spelling). C/39 poslechové cvičení. Unit 18: A colorful house. What color is the hall, living room, dining room, kitchen, bathroom, bedroom. B/40 poslechové cvičení (listen and draw lines). C/40 odpovídáme na otázky: Where is the___?
 • Homework: F/41, odevzdat 2.12.

18.11.

 • Portfolio: write about you pet (imagery pet) How old is it? What’s its name? What does it like eating?
 • Bookwork: Unit 15: A/34 Animals (jellyfish, lizard, frog, snake, hippo, donkey, polar bear, sheep, spider...) B/34 popis zvířat (big, small, short, long, ugly, beautiful, it can walk, fly, swim, run, jump. C/35 předložky/prepositions. Unit 16: Fruit/Vegetable A/36 Tajenka, B/36 What is it? Čteme s porozuměním. Vocabulary: beans, peas, onion, tomatoes, potatoes, pineapple, coconut, watermelon, grapes, mango...C/37 check spelling tomatoes, potatoes, toes, two feet/one foot. D/37 poslechové cvičení. What’s in your drink?
 • Homework: A/36, odevzdat 25.11.

11.11.

 • Portfolio: What’s your favorite thing to do? What’s your mum favorite thing to do? My mum’s favorite thing to do is_______.
 • Bookwork: Unit 13: A/30 tick/croos Which monster can or can’t fly, swim, read, jump, run, sing. B/30 poslechové cvičení. C/31 čtení s porozuměním. Unit 14: A/32 spelling: trousers, computer, phone, socks. B/32 opposites: clean/dirty, young/old, long/short, beautiful/ugly,
 • Homework: D/33, odevzdat 18.11.

4.11.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu z minulé hodiny. Family words: brother, sister, mum, dad, grandpa, grandma. Děti píší a následně sdoují kamarádům. I live with my mum, dad and two sisters. We have got a small dog etc.
 • Grammar: This is/These are. Whose is it?
 • Bookwork: Unit 11: A/26 tick/cross. B/26 Whose is it? It’s Nick. It’s his. It’s Anna’s. It’s hers. C/27 poslechové cvičení. D/27 čtení s porozuměním. Unit 12: B/28 odpověď: Yes/No, rádce s ilustračními obrázkem. C/29 děti se navzájem ptají v celých větách např: How many people are there in your family?
 • Homework: A/28, odevzdat 11.11.

ŘÍJEN

21.10.

 • Portfolio: What’s your favorite toy? What does it look like?
 • Bookwork: Unit 9: A/22 doplňujeme do textu, děti kreslí oblečení dle pokynů. B/22 čtení s porozuměním, děti vybavují části těla (arms, hands, face, nose, eyes ) D/23 popis obrázku. Unit 10: Family words: mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, grandparents. E/25 About me.
 • Děti také procvičovaly předložky/prepositions: on, in, under, in-between, next to, behind.
 • Homework: D/25 odevzdat 4.11. 

14.10.


Portfolio: What makes you laugh? My brother, dog, movie______makes me laugh.

Bookwork: Unit 7: vocabulary face, ear, hand, nose, feet, mouth-check your spelling. Cvičení A,B, C doplňujeme do textu. E/19 čtení s porozuměním. C/21

Grammar: There are/ There is

Děti se také podílvaly na krátké video Halloween a podle pokynů nakreslily obrázek (drawing dictation)

Homework: A/20, odevzdat 21.10.

7.10.

V dnešní online hodině jsme si nejprve vyzkoušeli ovládání mikrofonu. turn the microphone on/off. Ujistili jsme se, že máme vše potřebné včetně učebnice, penálu a papíru místo portfolia.


Portfolio:  What is your favorite room? My favorite room is my bedroom.
Bookwork: Unit 5: C/15 look and read, děti odpovídají na doplňující otázky  k obrázku YES/NO. Unit 6: Vysvětlili jsme si užití neurčitého členu A/AN. Také jsme si zopakovali samohlásky/vowels A,E,I,O,U.  Slova začínající na samohlásku mají člen AN (arm, egg, eye, orange...) naopak slova začínající souhláskou mají člen A (head, hand, ball, mouth...) B/16 čtení s porozuměním, děti opět určují správnost tvrzení z obrázku, tentokrát TICK/CROSS. C/17 čteme s porozuměním a doplňujeme do textu.
Games: Simon says. Děti také mohly přinést ukázat svou oblíbenou věc a popsat ji. (my favorite toy is my car, I play with my car.)
Homework: A/14, datum odevzdání. 14.10.

 

ZÁŘÍ

29.9.

Portfolio: Děti píší ve větách na téma my friend/s.  My best friend is/friends are____. What do you like to do with your friend/friends? I like to play football with my friends. ...


Bookwork: Unit 3 What"s your name? A/13 procvičujeme pravopis jmen. Určujeme, která jména jsou pro chlapce a pro dívky. Zahráli jsme si hru: jump the river a také Bingo. Unit 4: Red, blue, yellow: B/12 děti se ve dvojicích ptají: What colour is your hair, bedroom, T-shirt....C/12, D/13 poslechové cvičení.
Homework: A/12, odevzdat do 7.10.

23.9.

V dnešní hodině děti opakovaly abecedu a čísla.
Portfolio: děti zapisují My hair is brown, black, blonde. My eyes are blue, brown, green, brown.
Bookwork: Unit 1: Say hello! A/6 děti pracují ve dvojicích, hláskují svá jména. B/6 poslechové cvičení, abeceda. C/6 správné pořadí abecedy. E/7 new vocabulary: goat, duck, sheep, frog, spider-dětí závodí ve dvou týmech u tabule (spelling). Unit 2: Numbers, numbers....A/8 procvičujeme čtení číslic, D/9 poslechové cvičení, E/9 děti vybarvují dle zadání.
Homework: cvičení B,C/8, odevzdat 30.9.

16.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Joscelyn. Také jsme se navzájem představili-hra s míčem - My name is _____. Nice to meet you. Pozdravili jsme se maskotem Monty.
 • Zahráli jsme si hru Simon says: touch your nose, chin, arms, jump atd. Dle pokynů děti hledají předměty ve třídě-go and find something red, yellow, green, blue../shapes: circle, square, triangle, rectangle. Hra na pantomimu: ve dvou týmech hádáme zadaná zvířata, také jsme si zahráli zábavnou hru: Who stole the cookie?
 • Představili jsme si pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29