3rd grade 2 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, a také se zde získáte další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat domaBudete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

9.6.

Dnešní hodina byla poslední.

Happy Summer Holidays!!

 

 • Circle time: question of the day: What's your favourite game?
 • Obrázek na tabuli: děti psaly o obrázku věty
 • Word search (křížovka) - na čas děti hledaly slova
 • About Us - každý o sobě napsal základní informace (I am, I live in a.., I like...My classmate's name is ....apod. Poté se všichni navzájem ptali a odpovídali: What is my name? Where do I live? Your name is...You live in a......
 • Bingo game

2.6.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite kind of pasta?
 • Animals - společně jsme na tabuli vytvořili dlouhý seznam zvířat, poté si každý dvě vybral, napsal o nich základní informace a ostaní hádali o jaké zvíře se jedná
 • Test Starters - dnes jsme si zkusili napsat test cambridge zkoušky Starters. Děti jej mají opravený u sebe.

Homework:  dodělat pracovní list 

KVĚTEN

26.5.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite kind of cake?
 • Monster of the board - děti psaly věty  "monster na tabuli, popisovaly jeho: eyes, ears, body, mouth,.....
 • I can/I can't song
 • Starters test - listening (poslech)

Děti dnes dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky. Domácí úkol není.

19.5.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite job?
 • The Dance Freeze Song
 • Portfolio: write sentences using adjectives (angry, correct, beautiful...)
 • Textbook: p.98 – find a student who doesn't have the thing
 • Word hunt game- verbs - opakování všech sloves, která jsme během školního roku probrali

Homework: pracovní list

12.5.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite country? Naučili jsme se: Germany, Portugal, Japan, Austria, Italy, USA, Cambodia
 • Adjectives - opposites - beautiful/ugly, old young, old/new. Děti si vymýšlely a psaly věty, kde musely použít daná slova
 • "Word hunt game" - každá dvojice dostala seznam všech slov z oblasti "food", která jsme se letos naučili a museli je hledat v učebnici ve formě slova či obrázku.
 • Online game - foods

Homework str. 98 - napsat pouze názvy jednotlivých věcí (1. sloupeček)

5.5.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite day?
 • Hello song
 • Portfolio: procvičování názvů měsíců v roce, děti si je zapsaly do sešitu 
 • hra - opakování množného čísla - nepravidelná slova
 • Textbook 96 -  konverzace -   děti si navzájem kladly otázky. Naučili jsme se rozdíl mezi computer/desktop/laptop
 • Online game - procvičování gramatiky

No homework!

DUBEN

28.4.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite weather?
 • Hello song
 • Portfolio: děti psaly do sešitu otázky (str. 92/A)
 • online game - nepravidelné množné číslo podstatných jmen 
 • str. 95 - game - děti ve dvojicích soutěžily, kdo nejrychleji napíše odpovědi na jednotlivá políčka hry

Homework: pracovní list

21.4.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite hobby?
 • Hello song
 • Portfolio: poslech str. 93, děti poté psaly odpovědi podle poslechu
 • Kontrola domácího úkolu společně na tabuli - procvičování čtení, porozumění textu
 • Categories - online game - rozdělování slov anglická a britská angličtina - rozdíly
 • Textbook 92/A, 94/A,B

Homework: 94/B

 

7.4.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite clothes?
 • Hello song
 • Portfolio: transport words - seznam slov (viz domácí úkol)
 • Děti se navzájem ptaly: krátký dialog: Is this your pen/pencil.....? Yes, it is. Here you are! Thank you.
 • 89/G, 90/A - D, 91/E, F
 • Spelling race - děti soutěžily v pravopisu slov

Homework: 92/B

BŘEZEN

31.3.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite drink?
 • Hello song
 • Portfolio: děti psaly co dělají: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night
 • Hra - podle zadaných aktivit děti běhaly k dané části dne (morning, afternoon...)
 • Poslech - 85/E
 • 86/A,B, 87/C, 88/A,B

Homework: 89/F

24.3.

 • Circle time: question of the day: What do you do in the evening?
 • Hello song
 • Portfolio: Dnes jsme si poukázali na některé rozdíly v americké a britské angličtině, děti si slova zapsaly do sešitu
 • Textbook 81/E
 • Zopakovali jsme si nepravidelnosti v množném čísle: mouse/mice, man/men, woman/women, child/children, person/people, fish/fish, foot/feet, sheep/sheep (82/B,C)
 • názvy části dne a činnosti - 83/A, B

Homework: 84/C

17.3.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite word?
 • Hello song
 • Portfolio: Děti vždy vyslechly odpověď (answer) a k ní musely přiřadit otázku (question)
 • online game - procvičování otázek: when, what, where, who - naročnější cvičení než minulou hodinu
 • Textbook: 78/A,B,C, 79/D, 80/A,B 

Homework: 81/C,D

 

3.3.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite word?
 • Hello song
 • Portfolio: Děti psaly odpovědi na otázky z domácího úkolu
 • online game: procvičování otázek: when, what, where, who
 • Textbook: 74/A,B,C, 75/D,F (poslech a děti soutežily v rychlosti odpovědi, 76/A - write, listen, check, 77/C,D

Homework: 75/E

ÚNOR

24.2.

Homework: 71/D, 73/D

 

17.2.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite number?
 • Hello song
 • Portfolio: means of transport (dopravní prostředky) - děti psaly slova
 • Textbook str. 66/A, B, C, D - vysvětlili jsme si rozdíl mezi slovy: drive (řídit), ride (jet na něčem), fly (pilotovat)
 • Na tabuli si děti zahrály interaktivní hru, kde dávaly slova do správného pořadí.
 • Textbook 67/G, 68/A,B, 69 - crossword -  děti soutěžily ve dvojicích

Homework: 67/E

10.2.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite number?
 • Hello song
 • Portfolio: psaní slov v množném čísle
 • Zkontrolovali jsme si skore jednotlivých aktivit z naší online hodiny a vrátili jsme se k věcem, které se dětem nedařily
 • Textbook: str. 62 - 65

Homework: 63/D, 65/D

 

3.2.

Dnešní hodina byla online. Děti si prostřednictvím interaktivních cvičení procvičovaly gramatiku a slovní zásobu,kterou jsme doposud probraly. 

Za domácí úkol mají děti vyplnit toto cvičení https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYBz_c9FZuxnv2FG_Ajlgx12iXmzTPhZzZWCjttERrMsISdQ/viewform?usp=sf_link a poslat jej Miss Georgie na email. Děti jej případně mohou přinést vytištěné do hodiny. 

LEDEN

27.1.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite animal?
 • Hello song
 • Portfolio: psaní množného čísla dress/dresses, boy/boys, family/families, bee/bees, watch/watches, cat/cats (vysvětlili jsme si, že u slov jednoslabičných s "y" na konci se  pouze přidá "s" (toys, boys) a delších slov se y mění na "ie" (baby - babies, teddy - teddies..)
 • Game: animals
 • 58/A, C, 59 (poslech), D, E
 • výslovnost slov s "e" na konci (magic "e") samohláska uprostřed takvého slova se vyslovuje, tak, jak se jmenuje v abecedě - note /nout/, pine /pajn/, rice /rajs/
 • Online hra - food https://quizlet.com/663622672/match

Homework: 58/B

20.1.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite food to eat for dessert?
 • Hello song
 • Portfolio: diktát slov - animals
 • Game - animals - děti vždy musely přečíst, rozpoznat zvíře, nakreslit a ostatní hádali
 • 55/E - porozumění čtenému textu
 • 56/A,B, 57/D
 • Procvičování: Have you got....? I have.... Do you have...? I have.......

Homework: 57/E

13.1.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite class at school?
 • Hello song
 • Portfolio: write as many school words as you can 
 • Gramatika: present continuous – správné psaní skloves s koncovkou -ing - tři druhy sloves (read – reading, swim – swimming, wave – waving)
 • Textbook: 52/A,B,C; 53/D,E; 54/B,D
 • Game: back to the board na procvičení slovíček zvířat

Homework: 54/Aonline game (děti se přihlásí pod svým jménem)

6.1.

 • Circle time - question of the day: What did you get for Christmas?
 • Hello song
 • Portfolio: Write 9 items you have in your pencil case.
 • Game - pictionary - děti četly, kreslily a hádaly jednotlivé školní věci. 
 • Textbook str. 48/A, B,C, 50/ A,B, C (listening), 51/D
 • Game at the board
 • opakování his/her/thier

Homework: 49/D, 51/F

PROSINEC

16.12.

 • Circle time - question of the day: What's your wish for Christmas? 
 • procvičili jsme si slovíčka související s vánoci
 • děti v týmech soutěžily, kdo slepí nejdelší papírový řetěz s vánočními slovy.
 • zhlédli jsme film - How the Grinch Stole Christmas
 • děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky

Merry Christmas and Happy New Year! 

9.12.

 • Circle time - question of the day: What is the favourite thing you eat for lunch? 
 • Hello song
 • Portfolio: toys - děti psaly slova, která hádaly - helicopter, plane, lorry, scooter, balloon
 • procvičování přídavných jmen (adjectives): small, big, tall, short, long, short, old, new, open, closed, clean, dirty, ugly, beuatiful, happy, sad
 • Textbook: 45/D, E, 46/A,B

Homework: 46/C

2.12.

 • Circle time - question of the day: When is you birthday? - zopakovali jsme si názvy jednotlivých měsíců v roce. Děti by si měly doma opakovat: January, February, March, April, May, June, July, August, September, Octber, November, December.
 • Hello song
 • Portfolio: picture dictionary - děti psaly názvy jednotlivých obrázků (lamp, armchair, television)
 • Navštívíli jsme "a scary house" - děti předváděly podle pokynů: open slowly the door, close the door, look out of the window, go to the kitchen, cook, eat, walk through the hall, look into the bedroom etc.
 • Textbook: 40/A,B,C, 41/D, 42/A, B (děti soutěžily ve dvojicích), 44/A, B

Homework: 41/F, 44/C

LISTOPAD

25.11.

 • Circle time - question of the day: Have you got any pet?
 • Hello song
 • Portfolio: opakování přivlastňování - děti psaly věty: It's Bill's book. It's Anna's guitare...
 • Textbook 34/A,B, 36/A,B (děti pracovaly ve dvojicích nebo v týmech), 37/D - poslech

Homework: dokončit 34/A

18.11.

 • Circle time - question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: Věty se slovesem has got.
 • procvičování his/hers/mine
 • Textbook str. 30/A,B,C
 • Unit 14 - str. 33/A, B (ve dvojicích), C
 • Děti dostaly obrázky a popisovaly, co na nich je.

 

Homework: 33/D,E

11.11.

 • Circle time: What’s your favourite song? Have you got a pet? Děti odpovídaly na otázky
 • Hello song
 • Portfolio: I live in a (size) house/flat with my (family members). We’ve got (pets)/haven’t got a pet. Děti psaly do sešitu.
 • Whose is it? - procvičování otázky odpovědi: Whose pencil is it? It's Sifia's. It is hers. Whose book is it? It's Honza's. It's his.
 • Textbook: 26/B, 27/C, 28/A - formou soutěže v týmech. Pozor na spliing a výslovnost! mAn (muž) mEn (muži), womAn (žena) womEn (ženy). 27/C - děti se navzájem ptaly, vedly dialog..

Homework: 28/B

4.11.

 • Circle time: What’s your favourite costume? What are you wearing? Děti odpovídaly na otázky
 • Hello song
 • Portfolio: vazba there is/there are - děti skládaly dohromady věty a zapisovaly (There are three black cats. There is one lamp.. atd.); dále soutěž na rychlé rozpoznání, kdy správně jakou frázi použít
 • Unit 10 - Family - 24/A,B; 25/D - děti si navzájem kladly otázky
 • 22/B - read and colour, naučili jsme se rozdíl mezi "hat" a "(baseball) cap"
 • Game - categories - colours/sports/body parts/food

Homework: 22/C, 23/D

ŘÍJEN

21.10.

 • Circle time: What’s your favourite toy? My favourite toy is..
 • Hello song
 • Portfolio: opakování členů a/an
 • Game: opakování významu slov – number, sentence, question, word, letter
 • Textbook: 16/B (body parts), 17/C (práce ve dvojicích, navzájem jsme si poté text četli a procvičovali jednotlivá doplněná slovesa), str. 18, 19
 • Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky

Homework: 17/D

 

14.10.

 • Portfolio: děti psaly slovo: address
 • Circle time: děti se navzájem ptaly a odpovídaly
 • Hello song
 • Učebnice: 14/A – nová slovíčka: sentence (věta), question (otázka), words (slova), letter (písmeno), number (číslo) – procvičování formou her. 14/B – porozumění psaným instrukcím
 • Simon says – procvičování CAN/CAN’T
 • Učebnice – 15/D – poslech

Homework: 15/C, 16/A

7.10.

 • Hello song
 • Circle time – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are you? How are you today? What do you want for your birthday?
 • Portfolio: diktát čísel 1 – 20 (děti psaly čísla slovy)
 • Hra – každý našel číslo a děti se pak musely co nejdříve podle pořadí čísel seřadit a své číslo pojmenovat.
 • English names: Textbook p.10 A, B, C
 • Colours – page 11/A, 12/B (listening)

Homework: 11/D,F; 12/C

 

ZÁŘÍ

30.9.

 • In a circle – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are ? How are you?...
 • Hello song
 • Portfolio: diktát slov (animals)
 • Numbers – procvičovali jsme čísla 1 – 20 – jejich pojmenování a psaní – formou soutěže u tabule, cvičení v učebnici
 • Textbook str. 8/A,B, 9/D, E (poslech/listening)
 • Goodbye song

Homework: 8/C, D/F

 

23.9.

Hello song

- in a circle ( kroužku) - děti se znovu navzájem ptaly (viz. hodina z minulého týdne)

- děti spelovaly svá jména a psaly je do portfolia. 

- "Alphabet" - učebnice 6/B - poslech a vybarvování písmen podle podobného zvuku

- opakování látky z minulého školního roku - dnes jsme si napsali krátké opakování, abychom věděli, co už děti zapomněly a je potřeba znovu opakovat (poslech, čtení, základní gramatika)

- učebnice str. 7/D - animals - spelling/předvádění jednotlivých zvířat

Homework: 7/E

 

16.9.

. V rámci naší první hodiny jsme se nejprve navzájem představili, zopakovali jsme si všechny fráze při seznamování: Hello, what's you name? My name is... Nice to meet you. How are you? How old are you?

Hello song

. děti dostaly portfolio - sešit do kterého si budou vždy na začátku hodiny vypracovávat krátké aktivity

. Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: "class rules" a podepsali náš "team poster"

. Hráli jsme týmovou hru na téma "clothes" (oblečení), dále Simon says

. děti dostaly nové učebnice, které mají každou hodinu nosit s sebou (vypracovali jsme 6/ C, D)

Homework: pracovní list "All About Me"

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48