3rd grade 2 Drtinova


Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030 
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

6.5.

Portfolio: děti četly věty a odpovídaly (porozumění čtenému textu a spelling)

Just Dance Jump Up song

Textbook 44/B: opakování slovíček: families, television, posters, bed, armchairs, house, kitchen. Dále doplňování slov do textu

Write 1-3 sentences about your living room. Pěti psaly a pak sdílely věty.

Odpovídání na otázky podle obrázku

Count to 20 and Workout video

What color is it? - game 

No homework:-)

DUBEN

28.4.

Portfolio: Děti psaly slova - názvy části těla.

Textbook 18/C 

Společná kontrola domácího úkolu: děti si kladly otázky, které napsaly.  

Just Dance Kids 2 Jump Up song

 

93/C Listen and tick

Brain Break Hip Hop song

Prepositions of place with dog, box  and questions game

Homework 93/B

 

21.4.

Portfolio: spelling frází - Bye! Thank you! See you! Happy birthday! Pardon?

Opakování tvoření otázek a "question words" - Song video

Cha Cha Slide Dance

Textbook 92/A 

Mini disco Hello! Song

His/hers  game

Společná kontrola domácího úkolu

Homework: napiš 5 otázek (použij slova what, who, where, when, why)

14.4.

Portfolio: What is he/she doing? What are they doing? Děti psaly odpovědi.

Formou hry procvičení She has got/He has got (nová slovíčka: a mustache, a beard)

Cha Cha Slide Dance

Textbook str. 91  obrázek - děti nejprve odpovídaly na otázky: Where is it?  Who is there?  What is there? What are people wearing?  What are they saying? (děti spojovaly čarami).

Mini disco Hello! Song

Kontrola domácího úkolu. Děti se ptaly podle svých obrázků: Whose is it? It is his/hers/theirs. 

Homework 90/D 

7.4.

Portfolio: opakování osobních zájmen: I , you, he, she, it, we, they

Boom Chicka Boom song

Učebnice 90/A - otázky na obrázky - What can you see in the picture? (There is/there are bag, windows, door, boy, woman, flowers, numbers, board, jacket, people, sea, water, clothes, man, boy), 90/B 

Opakování: his, hers, theirs, 90/C

Mini disco Hello! Song

His hers theirs game

HOMEWORK: Nakresli obrázek a podle něj doplň textem: Whose is it? (a car, a doll, a ball, a bike....? It's hers/his/theirs. 

BŘEZEN

31.3.

Dnešní hodinu jsme celou věnovali tématu Velikonoc (EASTER). Nakreslili jsme si podle videa "BUNNY", seznámili se se slovíčky (basket, lamb, chick, whip, eggs..). Zahráli jsme si interaktivní hru, zhlédli jsme krátký film (movie), o kterém pak děti povídaly, kreslily jednu ze scén, kterou pak ostatním popsaly.

HAPPY EASTER!!!

 

24.3.

Portfolio: What can she/he do? Děti doplňovaly slova k obrázkům (ride a bike, drive a lorry, fly a helicopter…)

Textbook 88/A Write the words, 88/B – doplňování slov v textu, porozumění čtenému textu

Procvičování množného čísla – pet/pets, horse/horses…

Boom Chicka Boom song

Prepositions of Place (předložky, opakování) -  video

Prepositions of place -  game

Bubble It Dance

Textbook 88/E Listen and color.

Homework 88/F

 

17.3.

Portfolio: Opakování názvů části dne – parts of the day

Modes of transport (druhy dopravních prostředků). Pomocí kartiček, které si děti vyrobily, jsme si řadili jednotlivé dopravní prostředky do kategorií: You DRIVE (bus/car/lorry..), RIDE (bike, motorcycle..), FLY (plane, helicopter….)

Movement: Boom Chicka Boom song

Textbook 86/B, 87/C, 87/E

Kontrola domácího úkolu.

Homework 86/A

 

10.3.

Portfolio: opakování množného čísla u nepravidelných slov (foot/feet/woman/women...)

Představili jsme si názvy částí dne (parts of the day): morning/afternoon/evening/night .

Děti odpovídaly na otázky: What do you do in the morning/afternoon/evening ALE at night? I get up/eat breakfast/go to school/have lunch/have dineer/watch TV/go to bed/go to sleep

Textbook: 84/A, 84/C

Movement: Bubble It Dance

Společně jsme si zkontrolovali a opravili domácí úkol.

Homework 84/B 

 

 

3.3.

Portfolio: Děti psaly věty: She is eating/running. He is cleaning a car.

Textbook 82/A 

Cha Cha Slide Dance

82/B  - nepravidelné množné číslo: mouse/mice, sheep/sheep, foot/feet, man/men, woman/women, person/people, child/children -  game

Game - categories

Homework 82/C

 

 

 

ÚNOR

17.2.

Portfolio: opakování who/what/where

Výslovnost “th

Textbook 78/A - Look and read 78/C

Cha Cha Slide Dance

Clothes (oblečení) – děti jmenovaly jednotliové části oblečení. What are you wearing today?/

Hobbies/ colors /food/ toys/ clothes – 80/A – řazení slov do kategorií

80/B - my favorite….

Bubble It Dance

Homework  81/E (děti se mají zeptat dvou osob a doplnit do tabulky)

 

10.2.

Portfolio: opakování: He is picking up a box/flying a kite/kicking a ball

Question words video

Zaměřili jsme se na slova – who (otázka na osoby – people) what otázka na věci – a thing) , where (otázka na místo – a place)

Textbook 74/A, C , 75/D

Cha Cha Slide Dance

Textbook 76/A

Movement: Move around game

Textbook 77/C Listen and color

Homework  75/E

3.2.

Portfolio: spelling beach, sea, sun

Zopakovali jsme si prepositions (předložky) – on, in, under, next to, in between, on, behind

Textbook 70/A – nejprve jsme si povídali o obrázku. Děti odpovídaly na otázky: Where are these people? What can you see? Monkey. Wher is the monkey? In the tree. On the beach. In the sea…..Move It and Freeze Extended video

Textbook 72/A, 72/B

Let’s Move Bamboozle game

Homework 71/D.

 

LEDEN

27.1.

What can you ride/drive/fly? – děti doplňovaly slova

Textbook  66/A, B (ride, drive, fly) Page 66/D (listening)

Move It and Freeze Extended video

78/A Birthday party – děti odpovídaly na otázky k obrázku (How many women are there? Who`s got birthday? How many children are there? apod. Poté děti podle poslechu vybarvovaly “balloons” a spojovaly čarou. Zopakovaly jsme si předložky (prepositions).

Jamaican Dance song

69/E + Bamboozle spelling game.

Homework  69/D

20.1.

Five W’s Song video

Dnes jsme se zaměřili na tvoření otázek se slovy: who/what/when/where/why. Děti psaly slova, kreslily obrázek a ptaly se navzájem: Where is it? What is it? apod.

We Body Boogie video

You`re in the toy shop – obrázek z učebnice (62/A) -find 5 words starting with letter “c”, dále děti odpovídaly na otázky: Where is the crocodile/chair/clock. Procvičovali jsme předložky místa (prepositions of place): next to, under, behind, on ..

62/A Which toy is the woman holding? Is the shop open? What color is the cat? What’s on the floor between the man and the woman? How many chairs can you see?

Peppa Pig Preposition of place game

Dance the Alphabet song

Textbook 64/A listen and colour

Homework 63/D

 

 

13.1.

Portfolio: Talking about food

Opakování předložek (prepositions)  video

Textbook: 58/A . Děti odpovídaly na otázky: What’s between the bread and the fruit? What’s between the beans and the bread? What’s behind the juice and next to the beans? What’s between the juice and the egg? How many purple grapes are there? How many long sweets can you see?  How many peas are there? 58/B, 59/D listening

Brain Break Hip Hop song

Zopakování: Breakfast, Lunch, Dinner

Textbook: 60/A, 61/D

Homework: 58/B

6.1.

1. Portfolio: rozdíl mezi pets (domácí mazlíčci)/wild animals (divoká zvířata). Děti pojmenovávaly zvířata do v obou kategoriích a psaly věty: My favorite wild animal is___. I like it because ___. 

2. Get Up to Get Down song

3. Zopakovali jsme si předložky (prepositions) 

4. Textbook 54/A Which animals can you see? Děti psaly nazvy zvířat do chatu. Poté poslouchaly a vybarvovaly, str. 26/A obrázek v učebnici, děti odpovídaly na otázky ohledně obrázku. Which animal is next to the girl, behind the house apod., poté odpovídaly na otázky v textu podle poslechu.

5. Move It to The Sounds song

6. Textbook 57/E Look and read. Děti četly věty a odpovídaly.

Homework 55/E

PROSINEC

16.12.

CHRISTMAS LESSON!

1. Portfolio: My favorite thing about Christmas is…

2. Gingerbread Man Dance and Freeze song

3. Christmas vocabulary - gift, card, tree, ornament, snowman, lights

4.  Memory game - děti si musely zapamatovat všechny obrázky a podle zadání je kreslit: Draw a raindeer. A gift. A candy cane.. apod.

5. Decorate the tree - děti hádaly písmena a slova 

6. Holiday dance song

7. Naučili jsme se nová slovíčka: raindeer, work hard, snow strom, tidy up, alone, snow globe. Poté děti zhlédly film. Hey, Deer! short movie

Merry Christmas and Happy New Year!

 

9.12.

1. Portfolio: What are you doing? I am reading/sleeping/eating….. Děti psaly věty a četly věty. Vysvětlili jsme si, když chceme vyjádřit něco, co právě děláme, připojíme ke slovesu – ing. I am drinking. She is jumping….apod.

2. Dancing to the sounds

3. Video (Whose puppy?)

4. Textbook 50/B -  his (jeho)/her (její) /their (jejich), 52/A – talking about the pictures/děti odpovídaly na otázky ohledně obrázků, B – reading,C

Homework 51/D

 

2.12.

1. Portfolio: My favorite toy is______.  It is _____ and ________. Děti si přinesly své hračky, řekly a napsaly o ní věty. Naučili jsme se nová slova: soft/hard

2. Move It and Freeze Extended video

3. Textbook 47/D Listen and Tick, 49/ D – procvičování čtení a doplňování slovíček do textu.

4. Count to 20 and Workout video

5. Textbook 49/E – děti se navzájem ptaly a odpovídaly

6. Opakování předložek: on/in/under/in between/next to/behind/in front of - video, děti zároveň ukazovaly

 

LISTOPAD

25.11.

1. What room are you in? Děti říkaly, v jaké jsou místnosti, dále napsaly věc, kterou v místnosti mají a sdělily ostatním: I have a green chair in my bedroom/a black table in the dining room. apd.

2. Hip Hop video

3. Textbook 42/A - nejprve jsme si na obrázku vše pojmenovali a poté jsme procvičovali spelling 

4. procvičování porozumění čtení 44/A 

5. Zopakovali jsme si předložky on/in/under/in between/next to/behind/in front of a zhlédli  video.

6. poslechové cvičení 45/D

7. Body Boogie video

Homework: 43/E 

 

 

18.11.

1. Warm Up: děti podle obráz,ů pojmenovávaly: restaurant, café, menu

2. Portfolio: napiš své menu a přečti ostatním (write your menu and share)

3. Move it to the Sounds song

4. Textbook:  38/A, B, C 

5. téma: house - zopakovali jsme si názvy místností v domě, 40 A/B 

6. Move and Freeze song

7. Textbook 40/C

Homework 41/D

 

11.11.

1. Na začátek jsme si povídali na téma "pets" (domácí mazlíčci). Děti nám představily svá zvířátka. Poté podle zvuků rozeznávaly jednotlivé druhy zvířat a psaly jejich názvy.

2. Dance the Alphabet song

3. Textbook 34/A  - označovali jsme jednotlivá zvířata a přiřazovali k nim přídavná jména (adjecives) a slovesa (verbs).

4. Fruit/Vegetables - na obrázcích děti pojmenovávaly jednotlivé druhy ovoce a zeleniny

5. Textbook 36/A Crossword 

6. Get Up to Get Down song

7. Riddles (hádanky) - děti hádaly popisovaný druh ovoce/zeleniny

Homework - 35/C

 

4.11.

1. Hello, how are you?

2. obrázky slavných osobností a děti odpovídaly na otázku: What is he good at? He is good at playing football. She is good at singing.

3. Portfolio: děti psaly věty: I am good at ___.  I am not very good at ______.

4. Move and Freeze video

5. Textbook 30/A  - Which monsters? Look at these monsters. What are their names? What can/can`t they do?

6. 30/B Listen and tick the box - poslechové cvičení. 

7. Opposites (slova opačného významu):  hot/cold, on/off, short/long, beautiful/ugly, old/young, clean/dirty

Homework 32/B

 

ŘÍJEN

21.10.

1. zopakovali jsme si názvy části obličeje - draw a face and label

2. Textbook str. 22/A - What do you see? How many heads? ...děti odpovídaly na otázky k obrázku, poté vyplnily chybějící slova a podel zadání vše vybarvily

3. Body Boogie Dance

4. Děti se navzájem ptaly, jakou barvu zvolily při vybarvování "monster" 

5. Our Family - zopakovali jsme si názvy členů rodiny (family members) Family Tree video

6. Textbook str.  24/A, B

7. Hip Hop video

8. 24/C Who are these people?  This is, These are.  

HOMEWORK: Page 23 D Which Monster am I?

 

 

14.10.

1. Online class rules - listen, raise your hand, bring a pencil case, a marker, a piece of paper, Activity Book

2 opakování:  body parts (ears, eyes, nose, hand, face, feet, mouth)

3. Pohyb - Move and Freeze video 

4. Book 18/A Look at the picture. Write the word, 18/B - důraz na zájmena his/her, What is missing? Her nose is missing. His eyes are missing. 

5. procvičování názvů oblečení (clothing): skirt, shirt, shorts, trousers, jeans, jacket, coat, glasses, shoes, socks, T-shirt

6. Guessing game: Děti hádaly podle kresby různá oblečení

7. 20/A - crossword - procvičování psaní názvů oblečení

8.  20/B - Listen and tick the box. Děti zaškrtávaly správné odpovědi podle poslechu.

Homework: Textbook 21/C

 

 

7.10.

1. Portfolio: Write a QUESTION and an ANSWER.  Vysvětlili jsme si pojmy a děti psaly libovolnou otázku a odpověď.

2. Učebnice str. 14 - slovíčka: alphabet/cross/tick/sentence/words/question/number - děti vyplnily křížovku "crossword"

3. 15/C 

4. Song

5. vysvětlili jsme si, co jsou VOWELS (samohlásky) CONSONANTS (souhlásky). Učili jsme se přiřadit správný neurčitá člen a/an - formou hry s kartičkami a poté v učebnice str. 16/A

Domácí úkol: 14/B, 16/B

ZÁŘÍ

30.9.

1. Hello! How are you? 

2. Portfolio: vysvětlili jsme si co je "first name" ( jméno ) a "surname" ( příjmení ), děti psaly  - Write the first name and the surname of your friend sitting on your left/right.

3. Textbook: str. 10 - English names - děti nám říkaly jaké znají anglická jména, učili jsme se, která jsou pro holky/kluky

4. Textbook: str. 12 - colours, 13 - listen and colour

5. hráli jsme hru u tabule - spelling barev na závod

Homework: 12/C

 

23.9.

1. Hello, how are you? How old are you?

2. Phonics song - děti si zopakovaly písničku z minulého roku (nové děti se s ní seznámily), děti ukazovaly věci, kterí začínají na zadané písmenko

3. Portfolio - diktát písmenek

4. Učebnice/Textbook - 6/C, 7/E

5. Zacvičili jsme si u písničky Count to 20 and Workout

6. Textbook 8/A,B, 9/D - poslech/listening

7. Zahráli jsme si hru "hangman"

 

Domácí úkol: str. 8/C

 

16.9.

1. Introductions - navzájem jsme se seznámili. Děti se dozvěděly odkud pochází Miss Jackie, našly na mapě stát, prohlédly si fotografie z města Seattle. 

2. Děti dostaly portfolia z minulého školního roku, někteří si založily nová. 

3. Class rules - připomněli jsme si pravidla platná ve třídě.  Povídali jsme si o tom, že ve třídě nechceme "bullying" (šikanu) . Nakonec jsme vše stvrdili podpisem team certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.

4. Textbooks (učebnice) - Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny LEAP. S knížkami se formou hry trochu seznámily. 

5. Stars - připomněli jsme si náš systém hvězdiček, které děti v hodinách sbírají za odměnu

6. Library - děti, které jsou nové, jsme seznámili s možností půjčování knih z  naší anglické knihovničky

 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29