3rd grade 2 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

20.1.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite food to eat for dessert?
 • Hello song
 • Portfolio: diktát slov - animals
 • Game - animals - děti vždy musely přečíst, rozpoznat zvíře, nakreslit a ostatní hádali
 • 55/E - porozumění čtenému textu
 • 56/A,B, 57/D
 • Procvičování: Have you got....? I have.... Do you have...? I have.......

Homework: 57/E

13.1.

 • Circle time: question of the day: What's your favourite class at school?
 • Hello song
 • Portfolio: write as many school words as you can 
 • Gramatika: present continuous – správné psaní skloves s koncovkou -ing - tři druhy sloves (read – reading, swim – swimming, wave – waving)
 • Textbook: 52/A,B,C; 53/D,E; 54/B,D
 • Game: back to the board na procvičení slovíček zvířat

Homework: 54/Aonline game (děti se přihlásí pod svým jménem)

6.1.

 • Circle time - question of the day: What did you get for Christmas?
 • Hello song
 • Portfolio: Write 9 items you have in your pencil case.
 • Game - pictionary - děti četly, kreslily a hádaly jednotlivé školní věci. 
 • Textbook str. 48/A, B,C, 50/ A,B, C (listening), 51/D
 • Game at the board
 • opakování his/her/thier

Homework: 49/D, 51/F

PROSINEC

16.12.

 • Circle time - question of the day: What's your wish for Christmas? 
 • procvičili jsme si slovíčka související s vánoci
 • děti v týmech soutěžily, kdo slepí nejdelší papírový řetěz s vánočními slovy.
 • zhlédli jsme film - How the Grinch Stole Christmas
 • děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky

Merry Christmas and Happy New Year! 

9.12.

 • Circle time - question of the day: What is the favourite thing you eat for lunch? 
 • Hello song
 • Portfolio: toys - děti psaly slova, která hádaly - helicopter, plane, lorry, scooter, balloon
 • procvičování přídavných jmen (adjectives): small, big, tall, short, long, short, old, new, open, closed, clean, dirty, ugly, beuatiful, happy, sad
 • Textbook: 45/D, E, 46/A,B

Homework: 46/C

2.12.

 • Circle time - question of the day: When is you birthday? - zopakovali jsme si názvy jednotlivých měsíců v roce. Děti by si měly doma opakovat: January, February, March, April, May, June, July, August, September, Octber, November, December.
 • Hello song
 • Portfolio: picture dictionary - děti psaly názvy jednotlivých obrázků (lamp, armchair, television)
 • Navštívíli jsme "a scary house" - děti předváděly podle pokynů: open slowly the door, close the door, look out of the window, go to the kitchen, cook, eat, walk through the hall, look into the bedroom etc.
 • Textbook: 40/A,B,C, 41/D, 42/A, B (děti soutěžily ve dvojicích), 44/A, B

Homework: 41/F, 44/C

LISTOPAD

25.11.

 • Circle time - question of the day: Have you got any pet?
 • Hello song
 • Portfolio: opakování přivlastňování - děti psaly věty: It's Bill's book. It's Anna's guitare...
 • Textbook 34/A,B, 36/A,B (děti pracovaly ve dvojicích nebo v týmech), 37/D - poslech

Homework: dokončit 34/A

18.11.

 • Circle time - question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: Věty se slovesem has got.
 • procvičování his/hers/mine
 • Textbook str. 30/A,B,C
 • Unit 14 - str. 33/A, B (ve dvojicích), C
 • Děti dostaly obrázky a popisovaly, co na nich je.

 

Homework: 33/D,E

11.11.

 • Circle time: What’s your favourite song? Have you got a pet? Děti odpovídaly na otázky
 • Hello song
 • Portfolio: I live in a (size) house/flat with my (family members). We’ve got (pets)/haven’t got a pet. Děti psaly do sešitu.
 • Whose is it? - procvičování otázky odpovědi: Whose pencil is it? It's Sifia's. It is hers. Whose book is it? It's Honza's. It's his.
 • Textbook: 26/B, 27/C, 28/A - formou soutěže v týmech. Pozor na spliing a výslovnost! mAn (muž) mEn (muži), womAn (žena) womEn (ženy). 27/C - děti se navzájem ptaly, vedly dialog..

Homework: 28/B

4.11.

 • Circle time: What’s your favourite costume? What are you wearing? Děti odpovídaly na otázky
 • Hello song
 • Portfolio: vazba there is/there are - děti skládaly dohromady věty a zapisovaly (There are three black cats. There is one lamp.. atd.); dále soutěž na rychlé rozpoznání, kdy správně jakou frázi použít
 • Unit 10 - Family - 24/A,B; 25/D - děti si navzájem kladly otázky
 • 22/B - read and colour, naučili jsme se rozdíl mezi "hat" a "(baseball) cap"
 • Game - categories - colours/sports/body parts/food

Homework: 22/C, 23/D

ŘÍJEN

21.10.

 • Circle time: What’s your favourite toy? My favourite toy is..
 • Hello song
 • Portfolio: opakování členů a/an
 • Game: opakování významu slov – number, sentence, question, word, letter
 • Textbook: 16/B (body parts), 17/C (práce ve dvojicích, navzájem jsme si poté text četli a procvičovali jednotlivá doplněná slovesa), str. 18, 19
 • Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky

Homework: 17/D

 

14.10.

 • Portfolio: děti psaly slovo: address
 • Circle time: děti se navzájem ptaly a odpovídaly
 • Hello song
 • Učebnice: 14/A – nová slovíčka: sentence (věta), question (otázka), words (slova), letter (písmeno), number (číslo) – procvičování formou her. 14/B – porozumění psaným instrukcím
 • Simon says – procvičování CAN/CAN’T
 • Učebnice – 15/D – poslech

Homework: 15/C, 16/A

7.10.

 • Hello song
 • Circle time – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are you? How are you today? What do you want for your birthday?
 • Portfolio: diktát čísel 1 – 20 (děti psaly čísla slovy)
 • Hra – každý našel číslo a děti se pak musely co nejdříve podle pořadí čísel seřadit a své číslo pojmenovat.
 • English names: Textbook p.10 A, B, C
 • Colours – page 11/A, 12/B (listening)

Homework: 11/D,F; 12/C

 

ZÁŘÍ

30.9.

 • In a circle – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are ? How are you?...
 • Hello song
 • Portfolio: diktát slov (animals)
 • Numbers – procvičovali jsme čísla 1 – 20 – jejich pojmenování a psaní – formou soutěže u tabule, cvičení v učebnici
 • Textbook str. 8/A,B, 9/D, E (poslech/listening)
 • Goodbye song

Homework: 8/C, D/F

 

23.9.

Hello song

- in a circle ( kroužku) - děti se znovu navzájem ptaly (viz. hodina z minulého týdne)

- děti spelovaly svá jména a psaly je do portfolia. 

- "Alphabet" - učebnice 6/B - poslech a vybarvování písmen podle podobného zvuku

- opakování látky z minulého školního roku - dnes jsme si napsali krátké opakování, abychom věděli, co už děti zapomněly a je potřeba znovu opakovat (poslech, čtení, základní gramatika)

- učebnice str. 7/D - animals - spelling/předvádění jednotlivých zvířat

Homework: 7/E

 

16.9.

. V rámci naší první hodiny jsme se nejprve navzájem představili, zopakovali jsme si všechny fráze při seznamování: Hello, what's you name? My name is... Nice to meet you. How are you? How old are you?

Hello song

. děti dostaly portfolio - sešit do kterého si budou vždy na začátku hodiny vypracovávat krátké aktivity

. Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: "class rules" a podepsali náš "team poster"

. Hráli jsme týmovou hru na téma "clothes" (oblečení), dále Simon says

. děti dostaly nové učebnice, které mají každou hodinu nosit s sebou (vypracovali jsme 6/ C, D)

Homework: pracovní list "All About Me"

 

aktualizováno: 24.01.2022 17:53:32