3rd grade 2 Drtinova

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...


Vyučující:

Taylor Zeitlin

tel.: +420 739 666 617
email: taylor@thezeits.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For StartersJeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 

LISTOPAD

22.11.

 • Circle time: What's your name and what are you wearing? 
 • Portfolio: name the clothes - děti psaly názvy oblečení
 • Kontrola domácího úkolu
 • Textbook str. 32/A,B (procvičování otázek a postatných jmen), 34/A,B animals, adjectives and verbs - děti přiřazovaly ke každému zvířeti 3 slova, která jej popisovala.
 • Homework: str. 33/C, D

15.11.

 • Circle time: What's your name? My name is____and I like_____
 • Portfolio: písemné odpovědi - děti pojmeovávaly obrázky: woman, boy, girl, child
 • Textbook: Clothes - procvičovali jsme spelling a názvy různých druhů oblečení- str. 20/A, B, slovesa - 30/A - formou her jsme opakovali různá slovesa pohybu (jump, run, dance, fly, read, sing)
 • Homework: str. 30

8.11.

 • Circle time: How are you? What are you wearing?
 • Portfolio: písemné odpovědi  It's Kacka's camera. It's Luky's car..
 • Textbook: Dnes jsme si procvičili přivlastňovací zájmena - str. 27/C; množné číslo -neparvidelné tvary - str.28/A, 28/B
 • Homework: str. 26/B, 29/D

1.11.

 • Circle time: připomněli jsme si svátek Halloween. Děti říkaly, jakou masku měly. 
 • Portfolio: písemné odpovědi v celých větách na tyto otázky: How many chairs are there? What colour is the girl's hair? 
 • Textbook: str. 21/D - děti sestavovaly správně věty. Vysvětlili jsme si vazbu there is/there are; 22/A, B, - děti ve dvojicích doplňovaly čísla, četly, vybarvovaly a kreslily; 23/D - každý podle zadaných informací v textu psal na tabulku, o kterou příšerku "monster" se jedná.
 • Dnes děti dostaly odměny za práci v průběhu září a října ( za nasbírané hvězdičky)
 • Homework: str. 22/C, 24/C, 25/E - dnešní úkol je za 2 hvezdičky

ŘÍJEN

18.10.

 • Circle time: My name is......  I am wearing ......... děti se ptaly a odpovídaly
 • Portfolio: písmné odpovědi v celých větách na tyto otázky: What part of a body can you sing with? I can sing with a mounth. What can you run with? I can run with my feet.
 • Textbook 18/A,B,C
 • Procvičovali jsme spelling slov - body parts (eyes, ears, hand, legs, hair, nose)
 • Homework: 18/D,E

11.10.

 • Circle time: Hello! How are you? What colour is your bedroom? děti se ptaly a odpovídaly
 • Portfolio: písmné odpovědi v celých větách na tyto otázky: What colour is your favourite ice cream? What is a good colour for a car? What colour shoes do you like?
 • Textbook: 15/C - odpovídání na otázky (porozumění četní, ukazování na obrázku)
 • 14/A - Důležitá slovíčka v pochopení instrukcí v knize apod: sentence, question, words, numbers, tick, cross, alphabet
 • Brain break: Simon says - opakování pokynů - raise your hand, jump, touch your ..., dance, wave....
 • Vysvětlili jsme si, kdy se používá neurčitý člen a / an (an - u slov začínajících na a,e,i, o u) - str. 16/A
 • Homework: 14/B, 17/C

 

4.10.

 • Circle time: Hello! How are you? What do you do at the weekend? Děti se navzájem ptaly.
 • Portfolio: What's your name? What's your best friend's name? What's your mum's name? - děti psaly odpovědi
 • Names (10/A,C) - anglická jména a která jsou for boys/girls/for boy and girls - formou hry u tabule děti určovaly jednotlivá jména, udělali si poslechové cvičení (10/C)
 • Colours: procvičování rozpoznávání a psaní barev 
 • Homework: 11/D, 12/B

ZÁŘÍ

27.9.

 • Hello! How are you? Děti se navzájem ptaly
 • Portfolio: How are you? What animal do you like? What is your favourite colour? Děti odpovídaly písemně a v celých větách (in full sentences) na otázky.
 • Opakování - months of the year
 • Procvičování  alphabet - rozpoznávání pímen a hláskování slov
 • Textbook: 6/A,B,7/E,F
 • spelling game u tabule - na závod v týmech děti hláskovaly jednotlivá slova
 • Homework: 8/B,C

 

20.9.

 • Dnes nás uvítal myšák Monty:-)
 • Hello song
 • Představili jsme si slova day/week (there are 7 days in one week) /month/year (there are 12 months in the year). Seznámili jsme se s názvy měsíců - 12 months of the year
 • 12 Months of the Year song
 • Alphabet race - závod v týmech - rozpoznávání písmen abecedy
 • Hot potato game - děti poslouchaly písničku The Wiggles Hot Potato a při ní si posílali míč - když hudba přestala hrát, musel ten, který držel míč, odpovědět na otázku.
 • Homework: pustit si doma písničku 12 Months of the Year

13.9.

V naší první hodině jsme se nejprve navzájem seznámili. Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa a zemi a stát odkud pochází (Texas). Ukázali jsme si vše také na mapě.

 • V kroužku na koberci jsme si zahráli představovací hru: My name is ….and I like……..Každý se musel takto představit a pamatovat si, co kdo řekl. Pak, ve druhém kole říkaly: She is Kačka/Luky….and she/he likes…..
 • Děti si vytvořily jmenovky na stůl, které si krásně vyzdobily.
 • Dále si děti podepsaly své „portfolio“ – sešit, do kterého budeme psát pouze v hodinách, děti jej nenosí domů.
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team posterListen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Seznámili jsme se s učebnicí Fun For Starters – děti hledaly podle zadání obrázky (boy/girl/food/flag…).
 • Zazpívali jsme si Head-Shoulders-Knees and Toes
 • Na závěr naší hodiny jsme si připomněli náš motivační systém hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

aktualizováno: 26.11.2022 00:06:12