3rd grade 2 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ŘÍJEN

14.10.

 • Portfolio: děti psaly slovo: address
 • Circle time: děti se navzájem ptaly a odpovídaly
 • Hello song
 • Učebnice: 14/A – nová slovíčka: sentence (věta), question (otázka), words (slova), letter (písmeno), number (číslo) – procvičování formou her. 14/B – porozumění psaným instrukcím
 • Simon says – procvičování CAN/CAN’T
 • Učebnice – 15/D – poslech

Homework: 15/C, 16/A

7.10.

 • Hello song
 • Circle time – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are you? How are you today? What do you want for your birthday?
 • Portfolio: diktát čísel 1 – 20 (děti psaly čísla slovy)
 • Hra – každý našel číslo a děti se pak musely co nejdříve podle pořadí čísel seřadit a své číslo pojmenovat.
 • English names: Textbook p.10 A, B, C
 • Colours – page 11/A, 12/B (listening)

Homework: 11/D,F; 12/C

 

ZÁŘÍ

30.9.

 • In a circle – děti se navzájem ptaly a odpovídaly: How old are ? How are you?...
 • Hello song
 • Portfolio: diktát slov (animals)
 • Numbers – procvičovali jsme čísla 1 – 20 – jejich pojmenování a psaní – formou soutěže u tabule, cvičení v učebnici
 • Textbook str. 8/A,B, 9/D, E (poslech/listening)
 • Goodbye song

Homework: 8/C, D/F

 

23.9.

Hello song

- in a circle ( kroužku) - děti se znovu navzájem ptaly (viz. hodina z minulého týdne)

- děti spelovaly svá jména a psaly je do portfolia. 

- "Alphabet" - učebnice 6/B - poslech a vybarvování písmen podle podobného zvuku

- opakování látky z minulého školního roku - dnes jsme si napsali krátké opakování, abychom věděli, co už děti zapomněly a je potřeba znovu opakovat (poslech, čtení, základní gramatika)

- učebnice str. 7/D - animals - spelling/předvádění jednotlivých zvířat

Homework: 7/E

 

16.9.

. V rámci naší první hodiny jsme se nejprve navzájem představili, zopakovali jsme si všechny fráze při seznamování: Hello, what's you name? My name is... Nice to meet you. How are you? How old are you?

Hello song

. děti dostaly portfolio - sešit do kterého si budou vždy na začátku hodiny vypracovávat krátké aktivity

. Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: "class rules" a podepsali náš "team poster"

. Hráli jsme týmovou hru na téma "clothes" (oblečení), dále Simon says

. děti dostaly nové učebnice, které mají každou hodinu nosit s sebou (vypracovali jsme 6/ C, D)

Homework: pracovní list "All About Me"

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49