3rd grade 1 Drtinova


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com

 

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For Starters. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 

LEDEN

24.1.

 • Portfolio - What is your favourite food? What food don´t you like?
 • Unit 28 (about food) - A  + B + D 
 • GrammarI like/don´t like ... (procvičovali jsme s různými obrázky potravin)
 • Brain Break: The Wiggle Dance
 • Unit 29 (about toys) - A + B + C + D 
 • Fruitbasket turnover Game (with pets) - na závěr jsme si na procvičení gramatiky zahráli oblíbenou hru (tentokrát s domácími mazlíčky):)
 • HW: Unit 28/F (pg. 61) + dokonči 29/D (5 otázek na str. 63) 

 

17.1.

 • Portfolio - animal (pet) words X food words
 • Unit 26 - A  + B + C  How many pets have you got? - děti se vzájemně ptaly a odpovídaly
 • GrammarI have got (= I´ve  got) = I have ....vše má stejný význam: Já mám ...         How many books have you got? = How many books do you have? ... Kolik máš knih?
 • Unit 27 - A + B + C + D (listening)+ E
 • HW: Unit 26/D + E (str.57) 

 

10.1.

 • Portfolio - Where are we? How many children are there in this room? How many boys/girls are there?
 • Unit 24 - A  + B + C + D + G (zahráli jsme si hru - Charades Game)
 • Grammar: přítomný čas průběhový (Present continuous) - verb (sloveso) + ing:
 • The teacher is reading a story. Two boys are drawing on the board.
 • Unit 25 - A + B (listen and colour) + C (in pairs) + D (listen and write)
 • HW: Unit 24/E (str. 53) + 25/E (str.55) - pokud potřebuješ pomoci, koukni zpět na str.34;)

 

3.1.

 • Portfolio - za 2 min. napište co nejvíce slovíček vztahujících se ke škole - school words (bookcase, cupboard, desk, crayon, poster, teacher, ruler, eraser, paper, bag, computer, pencil, keyboard, page, mouse, rubber, tablet, playground, pen, pencil case...)
 • Unit 22 - A  + B + C
 • Game - 22F (zavři oči a maluj podle diktátu)
 • Unit 23 - A + B + C (listening) + D (reading in pairs) + E
 • Brain Break: Move your body! (Exercise Dance Song)
 • HW: Unit 22/D (str. 49)

 

 

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

20.12.

 • Christmas Quiz: What Am I? - slovíčka s vánoční tématikou jsme si připomněli zábavnou hrou, kdy děti podle slovního popisu hádaly a psaly 10 odpovědí (znovu můžete zkusit zde)
 • The Christmas Sing-along!
 • Make snowflakes - pomocí papíru a nůžek jsme si vyrobili sněhové vločky (návod také zde)
 • Santa Freeze Dance!​​​​
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Crossword - na závěr hodiny děti v malých skupinkách pro procvičení vánoční slovní zásoby vytvářely křížovku z písmenek napsaných na tabuli - a šlo jim to výborně!

 

13.12.

 • Portfolio - Can you spell...? (bed/television, family)
 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Unit 20 - pg. 44/A,B + 45/D (listen and colour the picture)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Santa Freeze Dance!
 • U tabule jsme si zasoutěžili v hláskování slov - Board Spelling Race
 • Words: boat, train, bus, motorbike, plane, bike, helicopter, car, lorry, truck, skateboard, ship X sheep!
 • Unit 21 - pg. 46/A,B,C + 47/D (listen and tick)
 • Na závěr lekce jsme si ještě zahrály Helicopter Crossword Game
 • Homework:  Unit 20 - pg. 45/E (Ben´s street = Benova ulice je na obrázku nahoře-20/D a pod ní na obrázku ve cvičení 20/E je Kim´s street. 1. věta tedy začíná: In Kim´s street ...)
 • Protože hodně dětí dnes chybělo (předem omluvené byly bohužel jen dvě), ráda bych ještě dětem připomněla, že příští lekce bude vánoční, takže mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

6.12.

 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Portfolio - What´s in your bedrom? In my bedroom, there is a .... a ..... and a ..... .
 • Unit 18 (A colourful house) - pg. 40/A,B,C
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Santa Freeze Dance!
 • Words: bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen, clock, computer, photo, lamp, radio, mat, mirror, armchair, bookcase, chair, cupboard, desk, door, phone, picture, piano, run, television, window
 • The long home sentence Game - s novými slovíčky jsme si v kroužku u tabule zahráli hru na procvičení paměti - In my home, there are/there is .... .
 • Unit 19 (What´s in your bedroom?) - pg. 42/A,B + 43/E
 • Homework:  Unit 18 - Activity E (pg. 41)

LISTOPAD

29.11.

 • Portfolio - write 5 names of the fruit or vegetable + What´s your favourite fruit?
 • Unit 16 (Fruit) - pg. 36,37/Activity A + D (listening) + E - Talk about the picture
 • Words: pea, pear,pineapple, grapes, coconut, lime, beans, onion, orange, potato, tomato, watermelon, kiwi, sausage, chicken, fish, rice, eggs, meatballsapple, banana, carrot, lemon, mango, 
 • Name the food! Game - ve dvou týmech jsme si u tabule zahráli hru na postřeh
 • Unit 17 (What´s on the menu) - pg. 38/A + C + E + F -  děti se vzájemně ptaly a odpovídaly: What would you like for lunch? I would like chicken and rice/fish and potatoes. Can I have some ice cream/chocolate too?
 • Homework:  Unit 16 - Activity B (pg. 36)

 

22.11.

 • Portfolio - Opposite Adjectives - děti písemně procvičovaly protikladné dvojice přídavných jmen (clean x dirty; long x short; ugly x beautiful ; big x small)
 • Unit 15 (Animals) - pg. 34/Activity A + B 
 • Words: chicken, donkey, snake, frog, hippo, polar bear, spider, sheep, jellyfish, cow, crocodile, tiger, zebra, lizard, goat
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa The Wiggle Dance!
 • Grammar - Prepositions (předložky) - in/on/under/next to/behind, in front of, between
 • Object cards - cut, listen and point (děti vystřihávaly kartičky s různými předměty a podle instrukcí Miss Anny je umísťovaly do obrázku na tabuli a také odpovídaly na různé otázky) - Talk about the picture - pg. 35/Activity D
 • Homework:  Unit 15 - Activity C (pg. 35)
 • A zde je ještě slíbená pomůcka pro usnadnění konverzace ve třídě:

 

15.11.

 • Check homework - společně jsme zkontrolovali a opravili domácí úkol 
 • Portfolio - Can you fly/swim/sing/run/read/jump? I can/can´t sing.
 • Unit 13 - pg. 30/Activity A + B (listening - poslech)
 • Fruitbasket turnover Game - v kroužku s židlemi jsme si zahráli hru na procvičení našich dovedností - I can play the piano. I can fly a kite but I can´t drive a car. I can´t play hockey.
 • Words: big, small, happy, sad, funny, short, long, old, new, clean, dirty, beautiful, ugly, young, old
 • Unit 14 - pg. 32/A,B + 33/C - Make a funny sentence (děti ze slov skládaly vtipné věty)
 • Homework:  Unit 13 - Activity C (pg. 31)

 

8.11.

 • Check homework - společně jsme zkontrolovali a četli domácí úkol 
 • Portfolio - put a tick or cross in the box (děti opisovaly anglické věty a označovaly, zda pro ně jejich význam platí či ne)
 • Unit 11 - pg. 26/Activity A,B 
 • Grammar - Whose is it? (Čí je to?) Whose watch is it? (Čí hodinky to jsou?) It´s Marek´s.                     It´s his/hers. (Je to jeho/její). 
 • Quiz Game - přivlastňování věcí jsme si procvičili u tabule formou kvízu - můžete kliknout na odkaz a zkusit i doma;)
 • Words: people, man/men, woman/women, kid/kids, child/children, baby, boy, girl
 • Unit 12 - pg. 28/A,B + 29/C - Talking Circles (ve dvojicích děti procvičovaly otázky a odpovědi - How many people are there in your family? There are 4 people in my family.
 • Homework:  Unit 11 - Activity D (pg. 27)

 

1.11.

 • Portfolio - Answer the questions - body parts (zopakovali jsme si části těl)
 • Unit 9 (Funny monsters) - pg. 22/Activity A,B,C + 23/G (listening)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u Would you rather? Workout! Halloween Edition
 • Unit 10 (Our families) - pg. 24/A,B 
 • A na závěr jsme si procvičili "strašidelná" slovíčka a poté si s nimi děti ve dvojicích vypracovaly pracovní listy (osmisměrku) - Halloween Word Search:)
 • Homework:  Unit 10 - Activity E (pg. 25)

ŘÍJEN

18.10.

 • Head, shoulders, knees, toes Song + Verse 2: Face, body, fingers, back, foot, leg, arm, hand
 • Check HW as a class (reading) - společně jsme zkontrolovali DÚ, děti se střídaly ve čtení
 • Unit 7 - opakovali jsme části obličeje a těla - pg. 18/Activities A+B 
 • Make a crazy animal Game - pomocí papírové hry jsme procvičili názvy částí zvířecích těl
 • Words - shirt, dress, skirt, trousers, T-shirt, shoe, shorts, jacket, glasses, sock, hat, jeans
 • Unit 8 - (clothes) - pg. 20/Activities A + B (listening)
 • I am wearing...Game - na zopakování názvů oblečení jsme si v kroužku před tabulí zahráli "židličkovou hru";)
 • Homework:  Unit 7 - Activity D (pg. 19)

 

11.10.

 • Na přivítanou jsme si zazpívali známou písničku - Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio - zopakovali jsme si význam slov (letter, number, word, sentence, question)
 • Unit 5 - Activity A+B 
 • Tic Tac Toe game (piškvorky) - pomocí tabule, malého házecího míčku a osobních mazacích tabulek jsme si ve dvou týmech zahráli hru na procvičení různých pokynů (draw a line, write a word, draw a cross, write an animal, draw a circle, draw a tick, stand up and say hello)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Move and Freeze - Animal Edition!
 • Grammar - vysvětlili jsme si, kdy u podstatných jmen použít a/an (a sheep, a book, a pen X an elephant, an ice cream, an octopus)
 • Unit 6 - zopakovali jsme si části těla a udělali cvičení A+B (str. 16)
 • A na závěr jsme si společně zazpívali známou písničku Head, shoulders, knees and toes a poté se naučili její druhou verzi Face, body, fingers and bag (foot, leg, arm and hand);)
 • Homework:  Unit 6 - Activity C (pg. 17)
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

4.10.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio - Unit 3 - pg.10/A - Unscramble the English names (on the board)
 • Unit 3 - Activity C + E (listening)
 • Spelling names game - zahráli jsme si hru s míčem na procvičení hláskování jmen
 • Brain Break - zacvičili jsme si u hry This or that Energizer Game 2 (Food Edition)
 • Unit 4 - pg. 12/A,B,D (listening)
 • Zahráli jsme si hru Names Bingo Game
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 18.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) vás čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework:  Unit 4 - Activity C + E

 

ZÁŘÍ

27.9.

 • Portfolios - Unscramble the colour names (děti luštily barvy z přeházených písmenek a také si procvičovaly správné hláskování - pravopis (spelling)
 • Unit 1 (Say Hello!) - začali jsme pracovat s naší učebnicí - pg. 6/A,B,C + pg. 7/E
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Animal Dance and Freeze
 • Unit 2 (Numbers) - pg. 8/A,B,C
 • Number games - během dvou her s čísly si děti procvičily počítání do dvaceti
 • Homework (domácí úkol na příští hodinu): pg. 7/Activity F (pokud potřebujete pomoci, koukněte se na cvičení E nahoře na stránce)

 

20.9.

 

 • Portfolios - děti si podepsaly a vyzdobily své školní sešity a poté do nich o sobě psaly 3 věty (2 truths + 1 lie
 • Connect! Game - abychom se vzájemně lépe poznali, v kroužku u tabule jsme si zahráli zábavnou hru s klubkem provázku (I have a cat. I like pizza. My favorite colour is blue...)
 • Po přestávce jsme si zazpívali a rozhýbali se u písničky Bananas Unite Song
 • All About Me-worksheets - na konci hodiny jsme dětem rozdaly pracovní listy a pomáhaly jim vyplňovat informace (This is me! I have blond hair. I am 9 years old. My favorite sport is volleyball. When I grow up, I want to be an astronaut....)
 • Voluntary (dobrovolný) homework: na zadní straně dnešního pracovního listu si můžete vyluštit křížovku (a přinést nám ji příště ukázat);)

 

13.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. 

 • Na začátku hodiny jsme si zahráli hru k zapamatování jmen a s nimi spojených oblíbených činností - My name is ... and I like ... (playing tennis/swimming/playing computer games).
 • Připomněli jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team:)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Hocus Pocus, everybody focus" a také "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti) 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice - i s použitím instrukcí jako "I spy (or find) something blue/red on page..."
 • "Rock, Paper, Scissors" game (Cheerleader version) - s dětmi jsme si zahráli hru Kámen, nůžky, papír 
 • Na závěr naší hodiny jsme si také připomněli motivační systém hvězdiček (Star chart), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! See you next week:)   

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58