3rd grade 1 Drtinova


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu

Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

17.1.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Vocabulary: animals (mouse/mice, duck, donkey, tail)
 • Portfolio: animals spelling test (elephant, giraffe, crocodile, hippo, polar bear)
 • Grammar: Do you have? & Have you got?
 • Textbook: 55/E; 56/A,B; 57/D
 • Game: pictionary na procvičení zvířat
 • Homework: 57/E
 • online hra na procvičení slovíček zvířat

 

10.1.

 • Přivítání question of the day: What's your favourite class at school?
 • Hello song
 • Vocabulary: animals (hippo, lizard, sheep, donkey, jellyfish, bee)
 • Portfolio: write as many school words as you can (board, classmates, crayon...)
 • Grammar: present continuous tři druhy sloves (read reading, swim swimming, wave waving)
 • Textbook: 52/A,B,C; 53/D,E; 54/B,D
 • Game: back to the board na procvičení slovíček zvířat
 • Homework: 54/A, online game (děti se přihlásí pod svým jménem)

3.1.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Vocabulary: bookcase, cupboard, desk, crayon, poster, teacher, ruler, eraser, paper, bag, computer, pencil, keyboard, page, mouse, rubber, tablet, board, playground, classroom, pencil case, whiteboard, blackboard
 • Portfolio: things that are in my pencilcase (scissors, ruler, marker, pencil sharpener...)
 • Textbook: 48/A,B; 49/D; 50/A,B,C; 51/D,F
 • Game: pictionary se slovíčky školních potřeb (v týmech, vždy jeden žák kreslí zadané slovo a ostatní hádají)
 • Homework: 49/E; 51/E

PROSINEC

20.12.

 • Přivítání – question of the day: What gift do you want for Christmas?
 • Christmas song
 • Activity: výroba papírových řetězů s textem "We Wish You a Merry Christmas"
 • Vánoční film - Mickey Mouse
 • Homework: worksheet z hodiny

13.12.

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Portfolio: toys (car, lorry, train, bus, plane, helicopter, skateboard, bike, motorbike,scooter, boat, ship)
 • Textbook: 45/D,E; 46/A,B; 47/D
 • Homework: 46/C

6.12.

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite thing to eat for lunch?
 • Hello song
 • Vocabulary: armchair, cupboard, phone, television, window
 • Portfolio: things at home (sofa, computer, cupboard...)
 • Textbook: 42/A,B; 43/D,E,F; 44/A,B
 • Game: pantomima – procházení strašidelným domem podle instrukcí
 • Homework: 42/C; 44/C

Listopad

29.11.

Žáci ve třídě

 • Přivítání – question of the day: What is your favourite subject?
 • Hello song
 • Portfolio: názvy jídel (pineapple, ice cream, bread and honey, pasta…)
 • Vocabulary: food (onions, potatoes, sausages, chicken, fish, rice, tomatoes, eggs, meatballs, ice cream, peas, beans, carrots, fruit, apple pie), drinks (water, juice, milk, lemonade, hot chocolate), houses (bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen, clock, computer, photo, mat, lamp, radio, mirror, tree, wall, window, door, table, television, bookcase)
 • Textbook: 38/A,B; 39/F; 40/A,B; 41/D,E
 • Game: pantomima jezení jídla, ostatní hádají
 • Homework: 39/E; 41/F

 

Online hodina

 • Přivítání – question of the day: What day is your birthday?
 • Hello song
 • Vocabulary: food (onions, potatoes, sausages, chicken, fish, rice, tomatoes, eggs, meatballs, ice cream, peas, beans, carrots, fruit, apple pie), drinks (water, juice, milk, lemonade, hot chocolate), houses (bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen, clock, computer, photo, mat, lamp, radio, mirror, tree, wall, window, door, table, television, bookcase)
 • Textbook: 38/A,B; 39/C,F; 40/A
 • Homework: 39/D,E

22.11.

 • Hello song
 • Přivítání – question of the day: Do you have any pets?
 • Portfolio: It's _______'s ________ (It's Lucy's camera...)
 • Vocabulary: fruit (apple, banana, beans, carrot, coconut, grapes, kiwi, lemon, lime, mango, onion, orange, pea, pear, pineapple, potato, tomato, watermelon)
 • Textbook: 34/A,B; 36/A,B; 37/C,D
 • Game: miming animals from 34/A; head, shoulders, knees and toes (and foot and feet) - ukazování na části těla podle pokynů
 • Homework: 35/C, 37/E

15.11.

 • Hello song
 • Přivítání – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Portfolio: A girl has got a handbag… (žáci vybírají dvojice: girl, boy, woman, man - kite, horse, robot, handbag)
 • Grammar: it’s his/hers/mine
 • Textbook: 30/A; 32/A,B
 • Game: snowball game - Whose is it? It’s Alice’s. It’s hers. / It’s Ben’s. It’s his.
 • Homework: 33/D,E 

8.11.

 • Hello song
 • Textbook: 26/A,B; 27/C
 • Grammar: his/hers (procvičení v online hře podle cv. 26/B)
 • Homework: 27/D

1.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite costume?
 • Hello song
 • Portfolio: there is/there are: doplňování do vět (________ one chair...)
 • Textbook: 22/A,B,C
 • Game: there is/there are: podle počtu řečených objektů skáčou děti buď doleva (there is) nebo doprava (there are)
 • Homework: 23/D; 25/D,E

ŘÍJEN

18.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: animals with a/an
 • Textbook: 18/A,C; 19/D,E; 20/A,B
 • Grammar: There is/there are
 • Game: přiřazování number, letter, word, sentence, question k příkladům a naopak – soutěž ve dvou týmech
 • Homework: 18/B; 21/C,D

11.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Textbook: 14/A,B; 15/D; 16/A,B; 17/C
 • Vocabulary: number, letter, word, sentence, question
 • Game: přiřazování number, letter... k příkladům a naopak – soutěž ve dvou týmech
 • Preparation for homework (17/D) – doplňování textu na tabuli
 • Homework: 15/C; 17/D

4.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday gift?
 • Hello song
 • Portfolio: diktát čísel 1–20.
 • Textbook: 10/C; 11/E,G; 12/A,B; 13/D,E
 • Vocabulary: numbers, colours – procvičování skrze hry (Snowball Fight, Eye Spy)
 • Game: Simon Says (Nick Says)
 • Homework: 11/D,F; 12/C

ZÁŘÍ

27.9.

 • Question of the day: What'your favourite sport? Přivítáni v kroužku. Děti se také navzájem ptají.
 • Hello Song
 • Portfolio: opakujeme názvy zvířat z minulé hodiny
 • Grammar: It's a/an orange/ They are oranges (procvičujeme v rámci interaktivní hry u tabule)
 • Procvičujeme psaní číslic 1-20, check your spelling
 • Bookwork: E/9 poslechové cvičení. Unit 3: What's your name? A,B/10 English names: Alex, Jill, Kim, Nick
 • Homework: F/9, odevzdat 4.10.

20.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Amy, Thomas....
 • Procvičujeme abecedu, letters of alphabet
 • Bookwork: Unit 1: A/6, B/6 poslechové cvičení, E/7 příprava domácího úkolu. Unit 2: B/8, D/9 poslechové cvičení.
 • Game: hra na pantomimi, procvičujeme novou slovní zásobu: spider, frog, goat, duck, fish, sheep
 • Homework: E/7 dokončit názvy zvířat, A,C/8, F/9, odevzdat 27.9.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

13.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali s novou paní lektorku " Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která nás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Ve dvou týmech jsme soutěžili na téma clothes
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/D
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 20.9.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05