3rd grade 1 Drtinova


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com

 

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

 

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Při výuce používáme nejnovější, čtvrté, vydání učebnice  Fun For Starters. Jeho součástí je nová digitální platforma, Cambridge One, která obsahuje Digital Pack pro domácí studium a opakování. Všechna poslechová cvičení z učebnice jsou nyní na této nové platformě dostupná. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice. V případě dotazů či problémů týkajících se používání této platformy, klikněte na stránce  https://www.cambridgeone.org/home  dole vpravo na ikonku "?HELP", kde najdete krátká videa, jak postupovat.

 

 

KVĚTEN

30.5.

 • Portfolio - Word Scramble Dictation (espeh - sheep, rifut - fruit, gru - rug)
 • Practice Exam: Speaking - nejprve jsme shlédli video, abychom viděli jak probíhá zkouška z ústní části závěrečných testů naší úrovně: Starters Speaking test a poté jsme společně i ve dvojicích s papírovými podklady konverzační část zkoušky procvičovali 
 • Brain Break - Would you rather? Fitness
 • Procvičovali jsme předložky - Prepositions of place (in front of, behind, between...) 
 • Scene Picture + Object Cards - děti podle pokynů učitele umísťovaly předměty do obrázku
 • Na závěr lekce jsme si ještě u tabule zahráli obdobu hry Tichá pošta - Telephone Game

 

23.5.

 • Practice Exam: Reading and Writing - v první části lekce jsme si vyzkoušeli, jak probíhá zkouška z další části závěrečných testů naší úrovně Starters 
 • Check answers - společně jsme si testy opravili, vysvětlili chyby a vzali je ukázat rodičům;)
 • Brain Break - Sharks in the Water!
 • Správný pravopis slovíček (House + Animals) jsme procvičili hrou piškvorky - Tic Tac Toe
 • Fruitbasket turnover Game - na závěr lekce jsme si u hry v kroužku s židlemi procvičili věty začínající: I like .../I´ve got .../I can ... Me too!

16.5.

 • Practice Listening Exam - v první části lekce jsme se věnovali poslechu a vyzkoušeli jsme si, jak probíhá zkouška z poslechové části naší úrovně Starters, jednotlivá cvičení jsme poslouchali dvakrát a na závěr jsme si také společně zkontrolovali, případně opravili odpovědi
 • Library books - děti si opět vybíraly a na 14 dní půjčovaly anglické knížky z naší knihovny
 • Po přestávce jsme si zahráli hry: Food, names, animals (in two teams) + na závěr pro velkou oblibu také hru z minulého týdne - Hot Seat Game -Describe the word (Animals)

9.5.

 • Nejprve jsme si zopakovali názvy místností a jejich vybavení - Rooms and furniture
 • Portfolio - What´s in your bedroom?
 • Review Prepositions of place - procvičovali jsme předložky (next to, in front of, behind..)
 • Pomocí mazacích tabulek si děti ve dvojicích procvičily také další slovíčka o vybavení bytu/domu: Drawing dictation + Make a crosword
 • Brain Break - The Wiggle Dance!
 • Let´s Talk - What (animals) do you see? What are they doing? Tell me about (a person).
 • Na závěr jsme si zahráli hru Hot Seat Game - Decribe the word!

 

2.5.

 • Na úvod jsme opakovali tvoření otázek: Have you got ...? Do you ...? Can you ...?
 • Review food and drink vocabulary
 • Portfolio (food spelling)- do sešitů jsme procvičovali pravopis slovíček 
 • Ve dvou týmech jsme slovíčka procvičili také hrou na tabuli - Tic Tac Toe Game
 • Talk about the picture (What do you see? How many children/men/women/people are there? Tell me about a person. Which lunch would you like?)
 • Food and Drink Worksheets - na závěr lekce děti vyplňovaly pracovní listy 

 

DUBEN

Prosím, věnujte pozornost letnímu příměstskému táboru 

LEAP English Day Camp.

 

25.4.

 • Portfolio - Have you got ...? Do you ...? Can you ...?
 • Grammar Review 1- opakovali jsme množné číslo: man-men, woman-women, child-children, person-people a také členy rodiny (Family members)
 • Irregular Plurals Baamboozle (What do you see? Let´s talk!)
 • Grammar Review 2 - There is / There are ... How many children/men/women/people are there? There are two women. There is one child. There are 5 people. There are two children.
 • Bamboozle - Say a sentence about each picture
 • Na závěr hodiny jsme vyplňovali pracovní listy - Family and friends worksheets

 

18.4.

 • Portfolio - děti skládaly části vět do správné otázky (match the parts of the question)
 • Practise asking questions - Have you got...? Do you...? Can you...? 
 • Po přestávce jsme si zahráli Bingo Game (with questions)
 • Grammar - opakovali jsme předložky (in front of, behind, between, on, in, under, next to)
 • Prepositions Song for Kids
 • Drawing dictations - s bílými mazacími tabulkami jsme si předložky hned také procvičili
 • Na závěr hodiny jsme podle návodu vyráběli papírové tulipány pro vyzdobení naší učebny:)
 • Making origami tulips - step by step

 

11.4.

 • Portfolio - děti popisovaly obrázek (procvičování písmen j/g)
 • Spelling Game - v kroužku u tabule jsme při hře s míčem začali procvičovat hláskování slovíček a správnou výslovnost písmen a pravopis slovíček jsme procvičovali také později v poslední lekci naší učebnice: How do you spell ....?
 • Unit 45 - A + C
 • Circles Game - po přestávce jsme si vysvětlili pravidla a s kostkou a figurkami si pak děti v týmech zahrály deskovou hru pro zopakování slovní zásoby od začátku roku (uhodnutá slovíčka během hry zapisovaly do svých sešitů)
 • HW:  Unit 45/B 

 

Happy Easter!

4.4.

 • Velikonoční slovní zásoba: Easter eggs, bunnies, chicks, lamb, nest, basket, chocolates, hot cross buns, flowers 
 • Rozhýbali jsme se u kvízu - What am I? Spring + Easter Brain Break
 • Zahráli jsme si Memory game (Pexeso) a pro procvičení jarních a velikonočních slovíček také Hot Seat Game
 • Pro zopakování předložek děti také hledaly, kam se schoval velikonoční zajíčekFind the Easter Bunny
 • Talk about the differences-Easter - děti hledaly a popisovaly 10 rozdílů na obrázcích
 • A na závěr hodiny jsme ještě luštili křížovky - Word Search

 

BŘEZEN

28.3.

 • Portfolio - děti vytvářely otázky (dávaly slova do správného pořadí)
 • Unit 44 - A + C (listening)
 • Opakování - Prepositions of place: on, in, under, next to, between, behind, in front of
 • S předložkami jsme si pak zahráli hru se zavřenýma očima - Drawing Dictation Game
 • Brain Break - The Monkey Dance!
 • Unit 44 - E: Write about you (následně děti podle popisu na kartě hádaly o koho se jedná)
 • HW:  Unit 44/B (pg. 92) 

 

21.3.

 • Portfolio - děti psaly odpovědi na otázky na tabuli (Have you got a phone? Yes, I have. What do you do on your phone? I play games/text my friends/call my parents ...).
 • Unit 42 - A + B + E + G (with whiteboards, markers, erasers): Spelling Jumble Game
 • ​Grammar: přivlastňovací zájmena: mine, yours, his, hers, theirs
 • Přivlastňování věcí jsme procvičovali hrou - Say sentence (It´s mine/yours/her/his/theirs)
 • Unit 43 - A + B +  C + D (together at the board) 
 • HW:  Unit 42/F (pg. 89) + 43/E (pg. 91)

7.3.

 • Portfolio - doplňovali jsme písmenka do slov (in the morning/afternoon/evening, at night)
 • Vocabulary - get up, go to bed, go to school, have lessons, have a bath, have dinner, go to sleep, have breakfast, have lunch
 • Unit 40 - B + C + E (listening)
 • Fruitbasket turnover Game - Change places if you...walk to school/have lunch at school...
 • Brain Break - Fire and Ice Freeze Dance
 • Words - transport: lorry, bus, bike, boat, train, motorbike, helicopter, car, ship, truck, plane
 • Unit 41 - C (listening) + D (talking about the picture) 
 • Spelling on whiteboards -psaní slovíček si děti procvičovaly na malých mazacích tabulkách
 • HW:  Unit 41/B (pg. 86)

ÚNOR

28.2.

 • Portfolio - I like the colour green, but blue is my favourite.
 • Conversation time (děti se vzájemně ptaly a odpovídaly): What´s your favourite toy / colour / hobby / sport / animal / food / drink?  My favourite ..... is ...... .
 • Unit 38 - A + B + C (společně)
 • Brain Break - Favourite food edition
 • Grammar: procvičovali jsme jednotné (singular) a množné číslo (plural) podstatných jmen: 1 man/ 2 men, woman/women, mouse/mice, foot/feet, child/children, person/people,  POZOR na: 1 fish/2 fish, 1 sheep/2 sheep!
 • Unit 39 - A + B + C (společně) + D (talking about the picture) + F (in pairs)
 • Secret code Game - na závěr jsme si u tabule zahráli hru a procvičili hláskování slovíček
 • HW:  Unit 38/D (pg. 81 - vyplň o kamarádovi podle cvičení B) + 39/E (str. 83 - spoj slovíčka do vět, na každou větu použij jinou barvu)

 

21.2.

 • Portfolio - Do you like playing games? I like playing board games and computer games.
 • Unit 36 - A + B + D (ve dvojicích)
 • Game - Would you rather...reading books or writing stories, drawing or painting, flying kites or flying toy planes, climbing trees or walking the dog...? Děti si vybíraly odpovědi a poté společně odpovídaly: We like reading books. We like writing stories.
 • Unit 37 - A + B + D
 • Procvičovali jsme přítomný čas průběhový a nová slovesa: bounce, catch, hit, kick, throw
 • Brain Break - The Wiggle Dance
 • Conversation practice (in pairs) - Do you play tennis? Yes, I do. Let´s play tennis! Ok! Great! Do you play baseball? No, I don´t. Ok, goodbye! Goodbye!
 • HW:  Unit 37/C (pg. 78)

 

 

14.2.

 • Grammar - přítomný čas průběhový: What are they doing? What is he/she doing?
 • Portfolio - popisovali jsme, co děti právě dělají: She is running/waving/reading a book...
 • Unit 34 - A + B + C + F - Game: Animal sentences (k procvičení přítomného času)
 • Opakovali jsme tvoření otázek a tázací slova - Question Words - Who, What, Where, When?
 • Unit 35 - A + C + D
 • Opět jsme si procvičili hláskování oblíbenou hrou v kroužku - Musical spelling Game
 • HW: Unit 35/E (pg. 75)

 

7.2.

 • Portfolio - I am wearing ... (jeans, socks, a t-shirt, a hat, a cap, trousers, a dress, shoes...)
 • Unit 32 - A + C + D
 • Brain Break - Simon Says: On the beach
 • Abecedu a hláskování jsme si procvičili v kroužku s balonkem - Musical spelling Game
 • Unit 33 - A + B + C (poté děti vytvářely vlastní hádanky z rozházených písmenek)
 • Answer questions about the picture: How many (girls, boys, men, fish, birds, monkeys) are there? What colour are the birds/fish? What´s the man doing? What are the girls doing?
 • Library - děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily další knížky z naší knihovny (navrácení 21.2.)
 • HW: Unit 32/E (pg. 69) + 33/D (pg. 71)

 

LEDEN

31.1.

 • Portfolio - malovali jsme obrázky pro procvičení předložek - Prepositions of place:             in, on, in front of, behind, under, next to, between
 • Unit 30 - A  + B + C - dictation (umísťovali jsme obrázkové předměty podle diktátu)
 • Grammar Practice - Předložky jsme procvičovali hrou: Prepositions Game
 • Unit 31 - A + B 
 • A zde je slíbený odkaz na hraní z domova: Prepositions of Place - Fun Game Online (Play at home!)
 • HW: Unit 30/D (pg. 65) + 31/E (pg. 67)

 

24.1.

 • Portfolio - What is your favourite food? What food don´t you like?
 • Unit 28 (about food) - A  + B + D 
 • GrammarI like/don´t like ... (procvičovali jsme s různými obrázky potravin)
 • Brain Break: The Wiggle Dance
 • Unit 29 (about toys) - A + B + C + D 
 • Fruitbasket turnover Game (with pets) - na závěr jsme si na procvičení gramatiky zahráli oblíbenou hru (tentokrát s domácími mazlíčky):)
 • HW: Unit 28/F (pg. 61) + dokonči 29/D (5 otázek na str. 63) 

 

17.1.

 • Portfolio - animal (pet) words X food words
 • Unit 26 - A  + B + C  How many pets have you got? - děti se vzájemně ptaly a odpovídaly
 • GrammarI have got (= I´ve  got) = I have ....vše má stejný význam: Já mám ...         How many books have you got? = How many books do you have? ... Kolik máš knih?
 • Unit 27 - A + B + C + D (listening)+ E
 • HW: Unit 26/D + E (str.57) 

 

10.1.

 • Portfolio - Where are we? How many children are there in this room? How many boys/girls are there?
 • Unit 24 - A  + B + C + D + G (zahráli jsme si hru - Charades Game)
 • Grammar: přítomný čas průběhový (Present continuous) - verb (sloveso) + ing:
 • The teacher is reading a story. Two boys are drawing on the board.
 • Unit 25 - A + B (listen and colour) + C (in pairs) + D (listen and write)
 • HW: Unit 24/E (str. 53) + 25/E (str.55) - pokud potřebuješ pomoci, koukni zpět na str.34;)

 

3.1.

 • Portfolio - za 2 min. napište co nejvíce slovíček vztahujících se ke škole - school words (bookcase, cupboard, desk, crayon, poster, teacher, ruler, eraser, paper, bag, computer, pencil, keyboard, page, mouse, rubber, tablet, playground, pen, pencil case...)
 • Unit 22 - A  + B + C
 • Game - 22F (zavři oči a maluj podle diktátu)
 • Unit 23 - A + B + C (listening) + D (reading in pairs) + E
 • Brain Break: Move your body! (Exercise Dance Song)
 • HW: Unit 22/D (str. 49)

 

 

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

20.12.

 • Christmas Quiz: What Am I? - slovíčka s vánoční tématikou jsme si připomněli zábavnou hrou, kdy děti podle slovního popisu hádaly a psaly 10 odpovědí (znovu můžete zkusit zde)
 • The Christmas Sing-along!
 • Make snowflakes - pomocí papíru a nůžek jsme si vyrobili sněhové vločky (návod také zde)
 • Santa Freeze Dance!​​​​
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi;)
 • Christmas Crossword - na závěr hodiny děti v malých skupinkách pro procvičení vánoční slovní zásoby vytvářely křížovku z písmenek napsaných na tabuli - a šlo jim to výborně!

 

13.12.

 • Portfolio - Can you spell...? (bed/television, family)
 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Unit 20 - pg. 44/A,B + 45/D (listen and colour the picture)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Santa Freeze Dance!
 • U tabule jsme si zasoutěžili v hláskování slov - Board Spelling Race
 • Words: boat, train, bus, motorbike, plane, bike, helicopter, car, lorry, truck, skateboard, ship X sheep!
 • Unit 21 - pg. 46/A,B,C + 47/D (listen and tick)
 • Na závěr lekce jsme si ještě zahrály Helicopter Crossword Game
 • Homework:  Unit 20 - pg. 45/E (Ben´s street = Benova ulice je na obrázku nahoře-20/D a pod ní na obrázku ve cvičení 20/E je Kim´s street. 1. věta tedy začíná: In Kim´s street ...)
 • Protože hodně dětí dnes chybělo (předem omluvené byly bohužel jen dvě), ráda bych ještě dětem připomněla, že příští lekce bude vánoční, takže mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

6.12.

 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol
 • Portfolio - What´s in your bedrom? In my bedroom, there is a .... a ..... and a ..... .
 • Unit 18 (A colourful house) - pg. 40/A,B,C
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Santa Freeze Dance!
 • Words: bedroom, bathroom, hall, dining room, living room, kitchen, clock, computer, photo, lamp, radio, mat, mirror, armchair, bookcase, chair, cupboard, desk, door, phone, picture, piano, run, television, window
 • The long home sentence Game - s novými slovíčky jsme si v kroužku u tabule zahráli hru na procvičení paměti - In my home, there are/there is .... .
 • Unit 19 (What´s in your bedroom?) - pg. 42/A,B + 43/E
 • Homework:  Unit 18 - Activity E (pg. 41)

LISTOPAD

29.11.

 • Portfolio - write 5 names of the fruit or vegetable + What´s your favourite fruit?
 • Unit 16 (Fruit) - pg. 36,37/Activity A + D (listening) + E - Talk about the picture
 • Words: pea, pear,pineapple, grapes, coconut, lime, beans, onion, orange, potato, tomato, watermelon, kiwi, sausage, chicken, fish, rice, eggs, meatballsapple, banana, carrot, lemon, mango, 
 • Name the food! Game - ve dvou týmech jsme si u tabule zahráli hru na postřeh
 • Unit 17 (What´s on the menu) - pg. 38/A + C + E + F -  děti se vzájemně ptaly a odpovídaly: What would you like for lunch? I would like chicken and rice/fish and potatoes. Can I have some ice cream/chocolate too?
 • Homework:  Unit 16 - Activity B (pg. 36)

 

22.11.

 • Portfolio - Opposite Adjectives - děti písemně procvičovaly protikladné dvojice přídavných jmen (clean x dirty; long x short; ugly x beautiful ; big x small)
 • Unit 15 (Animals) - pg. 34/Activity A + B 
 • Words: chicken, donkey, snake, frog, hippo, polar bear, spider, sheep, jellyfish, cow, crocodile, tiger, zebra, lizard, goat
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa The Wiggle Dance!
 • Grammar - Prepositions (předložky) - in/on/under/next to/behind, in front of, between
 • Object cards - cut, listen and point (děti vystřihávaly kartičky s různými předměty a podle instrukcí Miss Anny je umísťovaly do obrázku na tabuli a také odpovídaly na různé otázky) - Talk about the picture - pg. 35/Activity D
 • Homework:  Unit 15 - Activity C (pg. 35)
 • A zde je ještě slíbená pomůcka pro usnadnění konverzace ve třídě:

 

15.11.

 • Check homework - společně jsme zkontrolovali a opravili domácí úkol 
 • Portfolio - Can you fly/swim/sing/run/read/jump? I can/can´t sing.
 • Unit 13 - pg. 30/Activity A + B (listening - poslech)
 • Fruitbasket turnover Game - v kroužku s židlemi jsme si zahráli hru na procvičení našich dovedností - I can play the piano. I can fly a kite but I can´t drive a car. I can´t play hockey.
 • Words: big, small, happy, sad, funny, short, long, old, new, clean, dirty, beautiful, ugly, young, old
 • Unit 14 - pg. 32/A,B + 33/C - Make a funny sentence (děti ze slov skládaly vtipné věty)
 • Homework:  Unit 13 - Activity C (pg. 31)

 

8.11.

 • Check homework - společně jsme zkontrolovali a četli domácí úkol 
 • Portfolio - put a tick or cross in the box (děti opisovaly anglické věty a označovaly, zda pro ně jejich význam platí či ne)
 • Unit 11 - pg. 26/Activity A,B 
 • Grammar - Whose is it? (Čí je to?) Whose watch is it? (Čí hodinky to jsou?) It´s Marek´s.                     It´s his/hers. (Je to jeho/její). 
 • Quiz Game - přivlastňování věcí jsme si procvičili u tabule formou kvízu - můžete kliknout na odkaz a zkusit i doma;)
 • Words: people, man/men, woman/women, kid/kids, child/children, baby, boy, girl
 • Unit 12 - pg. 28/A,B + 29/C - Talking Circles (ve dvojicích děti procvičovaly otázky a odpovědi - How many people are there in your family? There are 4 people in my family.
 • Homework:  Unit 11 - Activity D (pg. 27)

 

1.11.

 • Portfolio - Answer the questions - body parts (zopakovali jsme si části těl)
 • Unit 9 (Funny monsters) - pg. 22/Activity A,B,C + 23/G (listening)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u Would you rather? Workout! Halloween Edition
 • Unit 10 (Our families) - pg. 24/A,B 
 • A na závěr jsme si procvičili "strašidelná" slovíčka a poté si s nimi děti ve dvojicích vypracovaly pracovní listy (osmisměrku) - Halloween Word Search:)
 • Homework:  Unit 10 - Activity E (pg. 25)

ŘÍJEN

18.10.

 • Head, shoulders, knees, toes Song + Verse 2: Face, body, fingers, back, foot, leg, arm, hand
 • Check HW as a class (reading) - společně jsme zkontrolovali DÚ, děti se střídaly ve čtení
 • Unit 7 - opakovali jsme části obličeje a těla - pg. 18/Activities A+B 
 • Make a crazy animal Game - pomocí papírové hry jsme procvičili názvy částí zvířecích těl
 • Words - shirt, dress, skirt, trousers, T-shirt, shoe, shorts, jacket, glasses, sock, hat, jeans
 • Unit 8 - (clothes) - pg. 20/Activities A + B (listening)
 • I am wearing...Game - na zopakování názvů oblečení jsme si v kroužku před tabulí zahráli "židličkovou hru";)
 • Homework:  Unit 7 - Activity D (pg. 19)

 

11.10.

 • Na přivítanou jsme si zazpívali známou písničku - Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio - zopakovali jsme si význam slov (letter, number, word, sentence, question)
 • Unit 5 - Activity A+B 
 • Tic Tac Toe game (piškvorky) - pomocí tabule, malého házecího míčku a osobních mazacích tabulek jsme si ve dvou týmech zahráli hru na procvičení různých pokynů (draw a line, write a word, draw a cross, write an animal, draw a circle, draw a tick, stand up and say hello)
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Move and Freeze - Animal Edition!
 • Grammar - vysvětlili jsme si, kdy u podstatných jmen použít a/an (a sheep, a book, a pen X an elephant, an ice cream, an octopus)
 • Unit 6 - zopakovali jsme si části těla a udělali cvičení A+B (str. 16)
 • A na závěr jsme si společně zazpívali známou písničku Head, shoulders, knees and toes a poté se naučili její druhou verzi Face, body, fingers and bag (foot, leg, arm and hand);)
 • Homework:  Unit 6 - Activity C (pg. 17)
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

4.10.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio - Unit 3 - pg.10/A - Unscramble the English names (on the board)
 • Unit 3 - Activity C + E (listening)
 • Spelling names game - zahráli jsme si hru s míčem na procvičení hláskování jmen
 • Brain Break - zacvičili jsme si u hry This or that Energizer Game 2 (Food Edition)
 • Unit 4 - pg. 12/A,B,D (listening)
 • Zahráli jsme si hru Names Bingo Game
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 18.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) vás čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework:  Unit 4 - Activity C + E

 

ZÁŘÍ

27.9.

 • Portfolios - Unscramble the colour names (děti luštily barvy z přeházených písmenek a také si procvičovaly správné hláskování - pravopis (spelling)
 • Unit 1 (Say Hello!) - začali jsme pracovat s naší učebnicí - pg. 6/A,B,C + pg. 7/E
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u aktivního videa Animal Dance and Freeze
 • Unit 2 (Numbers) - pg. 8/A,B,C
 • Number games - během dvou her s čísly si děti procvičily počítání do dvaceti
 • Homework (domácí úkol na příští hodinu): pg. 7/Activity F (pokud potřebujete pomoci, koukněte se na cvičení E nahoře na stránce)

 

20.9.

 

 • Portfolios - děti si podepsaly a vyzdobily své školní sešity a poté do nich o sobě psaly 3 věty (2 truths + 1 lie
 • Connect! Game - abychom se vzájemně lépe poznali, v kroužku u tabule jsme si zahráli zábavnou hru s klubkem provázku (I have a cat. I like pizza. My favorite colour is blue...)
 • Po přestávce jsme si zazpívali a rozhýbali se u písničky Bananas Unite Song
 • All About Me-worksheets - na konci hodiny jsme dětem rozdaly pracovní listy a pomáhaly jim vyplňovat informace (This is me! I have blond hair. I am 9 years old. My favorite sport is volleyball. When I grow up, I want to be an astronaut....)
 • Voluntary (dobrovolný) homework: na zadní straně dnešního pracovního listu si můžete vyluštit křížovku (a přinést nám ji příště ukázat);)

 

13.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. 

 • Na začátku hodiny jsme si zahráli hru k zapamatování jmen a s nimi spojených oblíbených činností - My name is ... and I like ... (playing tennis/swimming/playing computer games).
 • Připomněli jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team:)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Hocus Pocus, everybody focus" a také "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti) 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice - i s použitím instrukcí jako "I spy (or find) something blue/red on page..."
 • "Rock, Paper, Scissors" game (Cheerleader version) - s dětmi jsme si zahráli hru Kámen, nůžky, papír 
 • Na závěr naší hodiny jsme si také připomněli motivační systém hvězdiček (Star chart), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! See you next week:)   

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42