3rd grade 1 Drtinova


Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

3.5.

 • Portfolio: About you. Děti píší v krátkých větách.
 • Bookwork: Unit 43: E/91 popis obrázku. People are talking.
 • 0nline Game: She/he has got_____
 • Homework: D/90, odevzdat 10.5.

DUBEN

26.4.

 • Portfolio: Game: Speaking question. Děti se navzájem ptají.
 • Bookwork: Unit 43: A/90 popis obrázků. B/90, C/90 his, hers, theirs.
 • Homework: nakreslit dva obrázky: předmět a postavu, napsat otázku: Whose ____is it?It’s his/hers/theirs. Odevzdat 3.5.

19.4.

 • Portfolio: Phone. - How to use a phone, vocabulary: make a call, take a picture, send a message, use an app...
 • Bookwork: Unit 42: A/88 friends, street, table, school, numbers, bag, B/88 práce s textem.
 • Homework: F/89, odevzdat 26.4

12.4.

 • Vocabulary: Unit 41: bike, motorbike, car, lorry, bus, plane, helicopter, ship, boat (flash cards/obrázkové karty).
 • Bookwork: B/86 odpovídáme na otázky. C/87 poslechové cvičení (listen and tick).
 • Homework: A/86 Odevzdat 19.4.

BŘEZEN

29.3.

 • Velikonoce/Easter. Vocabulary: a lamb, chocolate eggs, a chick, a bunny, a nest, tulips, whips, an Easter basket.
 • Společně kreslíme velikonočního zajíčka Easter bunny.
 • V rámci on-line hry procvičujeme předložky/prepositions. Where is the egg? (on, in, under, in-between, next to, behind, in front of).
 • Velikonoční pohádka-společně vyprávíme příběh.

Happy Easter

22.3.

 • Portfolio: opakujeme nepravidelná množné čísla např. foot/feet
 • Bookwork: Unit 40: A/84 morning, afternoon, evening, night. C/&4 What do we do in the morning, afternoon, evening, at night?
 • Prepositions/Předložky: on, in, under, in-between, next to, behind, in front of, above.
 • Homework: B/84 tajenka, odevzdat 29.3.

15.3.

 • Portfolio: My favourites. What's your favourite meal, fruit, vegetable? My favourite_______.
 • Grammar: this is/these are
 • Bookwork: Unit 39: A/82 (tick or cross) B/82 foot/feet, child/children , man/men, person/people, mouse/mice, woman/women, sheep/sheep, fish/fish
 • Game: categories
 • Homework: C/82. Odevzdat 22.3.

8.3.

 • Portfolio: Opakujeme slovní zásobu: sports. What do you do with the ball (bounce it, catch it, throw it, hit it, kick it)
 • Bookwork: Unit 38: A/80 categories: clothes, colours, animals, toys, drinks, food, hobbies. B/80 My favourite. C/81 About Lucy-doplňujeme do textu. D/81 My alien-doplňujeme do textu.
 • Game: Move your body
 • Homework: B/80 dotazník (dvě osoby). Odevzdat 15.3.

1.3.

 • Portfolio: Opakujeme Who, What, Where
 • Bookwork: Unit 37: A/78 (tick or cross) B/78 bounce it, catch it, hit it, kick it, throw it. C/78 swimming, table tennis, basketball, tennis, football. D/79 poslechové cvičení
 • Homework: 3 věty o sportu, odevzdat 8.3.

 

ÚNOR

15.2.

 • Portfolio: My hobby is_____. My hobbies are______.
 • Grammar: question words: Who, What, Where. Who is = Who’s, What is=What’s, Where is=Where’s.
 • Bookwork: Unit 35: A/74, C:74 Where/Who. Unit 36: A/76 popis obrázku, doplňujeme slova do textu dle poslechu.
 • Homework: E/75, odevzdat 1.3.

8.2.

 • Portfolio: Imagine you’re on the beach. What can you see?
 • Bookwork: Unit 33: A/70 popis obrázku (opět procvičujeme předložky), vocabulary: sand, sea, beach, boat, ship, shell, mat. Unit 34: A/72: procvičujeme přítomný čas průběhový
 • Homework: D/71. Odevzdat 15.2.

1.2.

 • Portfolio: What can you drive/ride/fly
 • Bookwork: Unit 32: A/66: bike, motorbike, plane, helicopter, car, lorry, truck (poslechové cvičení) B/66. Unit 32: A/68 poslechové cvičení (listen and colour) E/69 spelling game
 • Homework: D/69, odevzdat 8.2.

LEDEN

25.1.

 • Portfolio: question words: Who, What, Where, When, Why
 • Prepositions/předložky: on, in , under, in-between, next to, behind, in front of.
 • Bookwork: Unit 29: A/62 toys (popis obrázku). Unit 30: A/64 poslechové cvičení (listen and colour)
 • Homework: D/63, odevzdat 1.2.

18.1.

 • Na začátku hodiny jsme si povídali, co obvykle obědváme. Jaké jídlo máme/nemáme rádi. What did you have for lunch? What do/don¨t you like to eat. I like to eat____. I don¨t like to eat_____. Děti také kreslily ilustrační obrázky.
 • Bookwork: Unit 27: A/58 popis obrázku, děti hovoří v celých větách. Procvičujeme slovní zásobu: food/preposition. D/59 poslechové cvičení.Unit 28: A/60 Děti doplňují odpovědi do textu a navzájem čteme.
 • Homework: E/55,  odevzdat 25.1.

11.1.

 • Portfolio: Pets (dog, cat, hamster...)/Wild Animals (lion, zebra, kangaroo...)My favorite wild animal is a/an_____. I like them because they are_______. (cute, fluffy, strong, beautiful....)
 • Prepositions/Předložky: on, in under, in-between, next to, behind, in fron of.
 • Bookwork: Unit 25: A/54 poslechové cvičení (listen and colour). Unit 26: A/56 popis obrázku, poslechové cvičení. Děti dopisují odpovědi dle poslechu.
 • Homework: E/55, odevzdat 18.1.

4.1.

 • Portfolio: What was your best part of Christmas holiday? My best part________.
 • Whose puppy is it?
 • Opakujeme zájmena: his, hers, theirs.
 • Bookwork: Unit 23: B/50 her/his/their bag. Unit 24: A/52 popis obrázků 1,2. B/52 doplňující otázky k obrázkům 1,2. C/52 děti odpovídají na doplňující otázky.
 • Grammar: present continuous
 • Homework: D/51, odevzdat 11.1.

PROSINEC

21.12.

Christmas lesson

 • V rámci hry procvičujeme slovní zásobu/vocabulary: Christmas tree, a star, a letter, a reindeer, stocking, an elf, a sleigh, Santa Claus, lights, a candy cane, ornaments, presents, snowflakes, snowman, snowball.
 • Drawing dictation: dle pokynů kreslíme vánoční stromek/Christmas tree. Procvičujeme předložky/prepositions (on,in under, in-between, next to, behind)
 • Christmas Hangman
 • Christmas story: Hey Deer (snow globe, snowstorm, work hard, tidy up, lonely)

14.12.

Dnes jsme opakovali zájmena. Who is it? Is it yours/his/hers/theirs? Yes, it’s mine/his/hers/theirs.

7.12.

Bookwork: Unit 22 In Our bags and in our school. D/49 čtení s porozuměním, doplňujeme do textu: book, glasses, juice, shirt, apple, ruler, pens, shells. E/49 děti se navzájem ptají a odpovídají podle obrázku.

LISTOPAD

30.11.

 • Portfolio: Děti popisují svou oblíbenou hračku. My favorite toy is _____. It is____and____.
 • Prepositions/Předložky: opakujeme on, in, under, in-between, next to, behind, in front of.
 • Bookwork: B/46 What can you ride? Vocabulary: boat, train, bus, motorbike, plane, bike, helicopter, car, lorry, truck, skateboard, ship.
 • Homework: X

23.11.

 • Portfolio: Write about your bedroom. Děti popisují svůj pokoj v celých větách (napiš alespoň 5 vět)
 • Bookwork: Unit 19: A/42 Bedroom: armchair, bookcase, cupboard, door, phone, picture, piano, desk, television, window, rug. B/42 poslechové cvičení (listen and colour) Unit 20: A/44 tick or cross (this is/these are) D/45 poslechové cvičení Ben’s street-opakujeme předložky on, in, under, in-between, next to, behind, in front of.
 • Homework: E/43, odevzdat 30.11.

16.11.

 • Restaurant/Cafe-What do you like to drink/eat in the restaurant? Děti odpovídají v celých větách. I like to drink/eat___.
 • Portfolio: děti vytvořily vlastní Menu
 • Bookwork: Unit 17: A/38 Today’s menu (burger and chips, fish and potatoes, eggs and tomatoes, onions and sausages, chicken and rice) B/38 drinks: water, juice, milk, lemonade, hot chocolate (check your spelling). C/39 poslechové cvičení. Unit 18: A colorful house. What color is the hall, living room, dining room, kitchen, bathroom, bedroom. B/40 poslechové cvičení (listen and draw lines). C/40 odpovídáme na otázky: Where is the___?
 • Homework: 41/D, odevzdat 23.11.

9.11.

 • Téma hodiny: Animals/Food
 • Portfolio: If I had a pet_____. I would____.
 • Bookwork: Unit 15: A/34 vocabulary: snake, chicken, donkey, frog, lizard, crocodile, spider, jellyfish, zebra, cow, hippo. Hra: my favorite animal, děti navzájem hádají dle popisu. Can it fly? Is it big?Unit 16: Tajenka fruits/vegetables (beans, onion, pea, potato, tomatoes, grapes, mango, lime, pineapple, watermelon, coconut, pear) B/36 What’s it? dle popisu doplňujeme do textu. It’s a____.
 • Homework: C/45, odevzdat 16.11.

2.11.

 • Na začátku hodiny jsme si povídali, kdo co umí a naopak co mu nejde. He/She is good at singing but he/she is not good at playing football.
 • Portfolio: I am good at_____. I am not very good at______.
 • Bookwork: Unit 13: A/30 čtení s porozuměním, děti odpovídají na doplňující otázky. Unit 14: A/32 pomýchaná písmena (check your spelling: computer, phone, trousers, socks. B/32 opposites: clean/dirty, young/old, new/old, short/long, beautiful/ugly.
 • Homework: 33/D, odevzdat 9.11.

ŘÍJEN

26.10.

 • Na začátku hodiny jsme si povídali, jaká máme doma zvířátka: I have got a_____. She has got a _____. He has got _____.
 • Bookwork: Unit 11: A/26 tick/cross. B/26 It’s Nick’s. It’s his. It’s Anna. It’s hers. C/27 poslechové cvičení. Unit 12: A/27 popis obrázku. B/27 čtení s porozumění Yes/No
 • Homework: D/29, odevzdat 2.11.

19.10.

Portfolio: děti kreslí portrét obličeje a popisují : face, ears, eyes, nose, chin, teeth, mouth.
Bookwork: Unit 9: A/22 doplňujeme do textu, děti kreslí oblečení dle pokynů. B/22 čtení s porozuměním, děti vybavují části těla.
Unit 10: A/24 Family words: mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa, grandparents. E/25 About me.
Grammar: This is/These are
Homewor: 23/D, odevzdat 26.10.

12.10.

 • Opakujeme pravidla online komunikace. Listen. Raise your hand. Bring your book, pencil case,paper. Speak English.Be kind.Turn your microphone on/off.
 • Bookwork: Unit 7: A/18 ear, face, hand, nose, feet, mouth. Procvičujeme v rámci hry Simon says. Unit 8: Naučili jsme slovní zásobu oblečení/clothes: dress, skirt, coat, trousers, socks, shoes, hat, cap, shirt, T-shirt.
 • Grammar: her/his
 • Homework: A/20,datum odevzdání 19.10.

 

5.10.

Portfolio: nejprve jsme si vysvětlili, co znamenají slova question a question mark (otazník). Následně děti píši otázku dle své volby a následně napsaly odpověď. Do you like____.? How are you____? Are you hungry____? apod.
Bookwork: Unit 5 Answearing questions. A/14 tajenka/crossword. vocabulary: alphabet, cross, tick, letter, sentence, number, question. C/15 slovní zásoba z obrázku, procvičujeme pravopis, dále děti odpovídají na doplňující otázky YES/NO. Unit 6 Animals and aliens. 

Vysvětlili jsme si užití neurčitého členu A/AN. Také jsme si zopakovali samohlásky/vowels A,E,I,O,U.  Slova začínající na samohlásku mají člen AN (arm, egg, eye, orange...) naopak slova začínající souhláskou mají člen A (head, hand, ball, mouth...) Gramatiku jsme procvičovali v rámci soutěžní hry u tabule  SWAT. 
Homework: B/12, B/16, datum odevzdání 12.10.

Dnes děti navštívily knihovnu a měly tak možnost si na dva týdny vypůjčit knihu.

ZÁŘÍ

21.9.

V dnešní hodině jsme procvičovali abecedu (letters of alphabet) a zopakovali jsme si psaní čísel do 20. Poslech písničky A is for apple Count to twenty and Workout.


Portfolio: spelling krátkých slov (dog, cat, hat, ball...)
Bookwork: Unit 1: What’s your name? My name is_____. Děti pracují ve dvojicích. 6/B poslechové cvičení, abeceda. 6/C draw a line A-Z. Také jsme si procvičili názvy zvířat a jejich psaní 7/E. Unit 2: 8/A u tabule doplňujeme správná čísla. 9/D poslechové cvičení.
Homework: 8/B, C. Datum odevzdání 5.10.

14.9.

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Jackie. Dozvěděli jsme, z jaké země, státu a města pochází a také něco málo o její rodině - hravá forma kvízu. Také jsme se navzájem představili.
 • Děti dostaly portfolia z minulého školního roku, někteří si založily nová. Podle pokynu děti do portfolia kreslily.
 • V druhé části hodiny jsme si připomněli pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny LEAP

 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29