3rd Grade Métis

25.2.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili čísla a abecedu. Nejprve jsme si zahráli hru s kostkou, kdy každé číslo znamenalo jiný úkol:

1 - STAND UP! (Postav se!)

2 - TOUCH YOUR HEAD! (Dotkni se hlavy!)

3 - TOUCH YOUR NOSE! (Dotkni se nosu!)

4 - CLAP YOUR HANDS! (Tleskni!)

5 - TOUCH YOUR SHOULDERS! (Dotkni se ramen!)

6 - JUMP 3 TIMES! (Třikrát vyskoč!)

 

Poté jsme se podívali na malé příklady a zkusili je celé přečíst i se znamínky:

 

+     =

     PLUS EQUALS

 

Také jsme si zahráli online hru s počty, při které záleželo hlavně na rychlosti. Poté děti vytvořily vlastní příběh, který jsme si nakonec přečetli.

 

Slovíčka: plus (plus), equals (rovná se)

 

Odkazy: Alien Math Game (online hra s počty), Funny Fill-In (vytváření příběhu)

 


18.2.

Dnes jsme si pořádně procvičil všechna slovíčka, která už známe z minulých hodin. Nejprve jsme do chatu napsali několik slovíček:

T-shirt     trousers     dress     hat     jumper     socks

 

Dnes jsme nepopisovali to, co máme na sobě my, ale to, co mají postavičky na obrázku v online pracovním listě. Použili jsme frázi:

 

He/She is wearing ___ , ___ and ___. 

(On/Ona má na sobě ___, ___ a ___.)

 

Také jsme se vrátili k pracovnímu listu, který jsme vyplnili minule a procvičili si tak další slovíčka. 

 

Nakonec jsme nakreslili i pár obrázků.

 

Slovíčka: T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), dress (šaty), socks (ponožky), shorts (šortky, kraťasy), shirt (košile), shoes (boty), trainers (tenisky) jumper (svetr), jacket (bunda), hat (klobouk), glasses (brýle), sunglasses (sluneční brýle), watch (hodinky), scarf (šátek, šála), belt (opasek), gloves (rukavice), bag (taška), cap (kšiltovka)

 

Odkazy: Online Worksheet (online pracovní list)

 

 


11.2.

Na dnešní hodině jsme si rozšířili slovní zásobu a naučili se nová slovíčka spojená s doplňky (accessories)

Nejprve děti odpověděly na otázku:

 

What are you wearing? / I am wearing … 

(Co máš na sobě? / Mám na sobě …)

 

Bylo důležité si zapamatovat, co mají na sobě ostatní, protože jsme si všichni vypli kamery a odpovídali na další otázku o spolužácích:

 

What is ___ wearing? / ___ is wearing …

(Co má na sobě ___? / ___ má na sobě …)

 

Vyplnili jsme i online pracovní list, a procvičili si tak názvy oblečení a barvy. Nakonec si děti upravily a oblékly vlastního superhrdinu v online hře. 

 

Slovíčka: hat (klobouk), glasses (brýle), sunglasses (sluneční brýle), watch (hodinky), socks (ponožky),  scarf (šátek, šála), belt (opasek), gloves (rukavice), bag (taška), cap (kšiltovka)

 

Odkazy: Online Worksheet Accessories (pracovní list s doplňky), Online Worksheet Clothes (pracovní list s poslechem), Superhero Game (oblékání superhrdiny)

 


4.2.

Dnes jsme se věnovali novému tématu - CLOTHES (oblečení). Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme pořádně procvičili.

Děti se naučily odpovídat na otázku:

 

What are you wearing? - I am wearing ___ .

(Co máš na sobě? - Mám na sobě ___ .)

 

Také jsme se rozpohybovali a společně vymýšleli úkoly:

 

If you are wearing …

(Jestli máš na sobě …)

 

a white T-shirt - STAND UP! 

(bílé tričko - postav se!)

grey trousers - JUMP! 

(šedé kalhoty - vyskoč!)

orange - TOUCH YOUR NOSE!

 (něco oranžového - dotkni se nosu!)

 

Zahráli jsme si hru, při které děti musely co nejrychleji přečíst, jak obléknout postavičky. Nakonec si děti vyzkoušely hru na vlastních počítačích a soutěžily, kdo získá nejvíce bodů.

 

Slovíčka: clothes (oblečení), shirt (košile), T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), jeans (džíny), dress (šaty), skirt (sukně), shorts (šortky)

 

Odkazy: Game (hra)

 


 

28.1.

Dnes jsme se hned na začátku hodiny zaměřili na oblíbené barvy. Děti měly za úkol si zapamatovat, jakou barvu mají rádi spolužáci a ptát se mezi sebou:

What is ___’s favourite colour? - Her/his favourite colour is ___ .

(Jaká je __ oblíbená barva?) - (Její/jeho oblíbená barva je __ .)

 

Také jsme se trochu rozhýbali a procvičili si jména zvířat tak, že jsme je pantomimicky předváděli. 

 

Nakonec jsme si zopakovali slovíčka z minula (STRIPES, SPOTS, SCALES) a využili pro to chat. Poté jsme si zahráli online pexeso. 

 

Odkazy: Memory Game (pexeso)

 


21.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny zopakovali, jaká zvířata už umíme z minulých hodin. Poté jsme se podívali na nové místo, a to JUNGLE / RAINFOREST ANIMALS (džungle, deštný prales).

Viděli jsme několik obrázků a děti zvířata pojmenovaly. Naučili jsme se říkat:

 

A ___ lives in a jungle / rainforest.

 

Nakonec jsme se naučili nová slovíčka související se vzhledem zvířat - SPOTS (skvrny), STRIPES (pruhy) and SCALES (šupiny).

 

Slovíčka: jungle (džungle), rainforest (deštný prales), crocodile (krokodýl), monkey (opice), tiger (tygr), snake (had), lizard (ještěrka), spider (pavouk), sloth (lenochod)

 

 


14.1.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali zvířátkům, a to konkrétně FARM ANIMALS (hospodářská zvířata na farmě). 

Podívali jsme se na video, ve kterém byla spousta zvířat na farmě zmíněna. Poté měly děti za úkol poznat podle popisu zvíře a nakreslit ho:

 

This animal lives on a farm, it has 4 legs, it’s pink or black and it’s small.

This animal lives on a farm, it is tall, it has horns and it gives us milk.

 

Nakonec děti vyplnily slovíčka v několika kategoriích, ze kterách se poté vytvořil vtipný příběh.

 

Slovíčka: farm (farma), horse (kůň), sheep (ovce), duck (kachna), pig (prase), turkey (krocan), cow (kráva), donkey (osel), rabbit (králík), hen (slepice), goat (koza), horns (rohy)

 

Odkazy: Video (video o zvířatech na farmě), Funny Fill-In (příběh)

 


7.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se věnovali novému tématu. Děti nejprve hádaly, jaké obrázky jsou na obrazovce.

 

Tato zvířátka jsme pojmenovali PETS (domácí mazlíčci), a zeptali se:

 

Do you have a pet?

(Máš nějakého domácího mazlíčka?)

 

My pet is a … It’s name is …

 

Nakonec jsme si zahráli pexeso, ve kterém byla zmíněna další zvířátka.

 

Slovíčka: cat (kočka), dog (pes), parrot (papoušek), fish (ryba), guinea pig (morče), rabbit (králík), snake (had), hamster (křeček), lizard (ještěrka)

 

Odkazy: Memory game (pexeso)

 


 

26.11.

Dnes jsme si na začátku hodiny zahráli hru Hangman (šibenice), která nám odhalila jméno jednoho dinosaura - Tyrannosaurus Rex. To nám napovědělo, že se budeme příštích hodinách učit právě o dinosaurech (Dinosaurs).

Děti měly za úkol přijít na co nejvíce jmen dinosaurů a další jména jsme doplnili po shlédnutí vida:

 

Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Triceratops, Raptor, Velociraptor, Brachiosaurus, Brontosaurus, …

 

Poté jsme rozřadili dinosaury do dvou skupin:

 

HERBIVORES eat plants

Ankylosaurus, Stegosaurus, Supersaurus, Triceratops

 

CARNIVORES eat meat

T-Rex, Albertosaurus, Allosaurus, Gigantosaurus ...

                                                       

Odkazy: Video about Dinosaurs (video)

 

  

19.11.

Dnes jsme si pořádně zopakovali všechny tvary (shapes) a slovíčka s nimi spojená:

 

rectangle, triangle, square, star, heart, oval, pentagon, hexagon

 

side (strana), corner (roh)

 

Poté jsme si procvičili odpovídání na otázky, s kterými souvisela i online hra:

 

How many sides does a triangle have?

(Kolik stran má trojúhelník?)

 

How many corners does a square have?

(Kolik rohů má čtverec?)

 

Děti měly za úkol nakreslit obrázek, který se skládal pouze z tvarů, které známe, a popsaly nám je.

 

Na konci hodiny jsme si zahráli oblíbený Wordshake.

 

Odkazy: Online Game with Shapes (online hra s tvary), Wordshake (hra se slovy)

 

 


12.11.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali všechny tvary (shapes), které jsme se naučili minule. Také jsme přidali pár nových:

heart (srdce), hexagon (šestiúhelník), pentagon (pětiúhelník)

 

Zahráli jsme si hry, při kterých děti doplňovaly chybějící tvary podle vzoru. Také jsme se naučili, jak tvary popisujeme:

 

sides (strany), corners (rohy)

 

S popisováním souvisela další hra, při které děti hádaly, jaký tvar popisují věty:

 

What am I? I have 3 sides and 3 corners. A triangle!

 

Nakonec jsme si zahráli oblíbený Wordshake.

 

Odkazy: Game with Shapes (hra s doplňováním tvarů podle vzoru), Wordshake (hra se slovy)

 


5.11.

Příští týden (12.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! wink


5.11.

Dnes jsme se naučiil úplně nová slovíčka - geometrické tvary (shapes):

circle (kruh), square (čteverec), triangle (trojúhelník), oval (ovál), rectangle (obdélník), star (hvězda)

 

Děti tyto tvary viděly na obrázku a měly za úkol je popsat:

 

It’s a yellow triangle!     It’s a blue circle!

 

It’s a pink square!         It’s a grey rectangle!

 

It’s a green oval!

 

Poté jsme společně spočítali, kolik tvarů je na obrázku a procvičili matematiku:

 

How many squares/triangles/ovals/circles/rectangles are there?

(Kolik je tam čtverců/trojúhelníků/oválů/kruhů/obdélníků?)

 

There are seven triangles!

(Je tam šest trojůhelníků!)

 

Nakonec jsme si zahráli dvě hry - při jedné děti doplňovaly chybějící tvar podle vzoru, při druhé si procvičily “spellování“ a správné pořadí písmenek ve slovech.

 

Odkazy: Game with Shapes (online hra s tvary), Spelling Game (hra se slovy)

 

 


 

22.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Na začátek jsme se rozcvičili tak, že jsme spočítali pár příkladů. 

Zkusili jsme také společně vyjmenovat slovíčka spojená s Halloweenem a další jsme se naučili díky pracovnímu listu s obrázky:

 

bat (netopýr), Frankenstein, monster (příšera), witch (čarodějnice), costume (kostým), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), cauldron (kotel), clown (klaun), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), spider (pavouk), hat (klobouk), candy (sladkosti), tomb (hrobka), Dracula (Drákula), broom (koště) …

 

Poté jsme se podívali na video, které nás rozhýbalo. Po každé odpovědi následoval určitý druh cviků. A děti měly za úkol si vybrat ze dvou možností:

 

Would you rather ____ or ____ ?

(Raději bys ____ nebo ____ ?)

 

1) eat a spider or a cockroach 

(snědl pavouka nebo švába)

2) be chased by zombies or witches

(Být pronásledován zombíky nebo čarodějnicemi)

3) have a pet snake or a black cat

(Mít jako domacího mazlíčka hada nebo černou kočku)

 

Nakonec jsme si zahráli Wordshake.

 

Odkazy: Wordshake (hra se slovy), Would You Rather - Halloween Video (video), Halloween Worksheet (online pracovní list)

 

 


15.10.

Dnešní hodina byla poprvé v tomto školním roce online! Procvičili jsme si na ní slovní zásobu školních pomůcek, čísel a odpověděli jsme na otázku:

 

What is your favourite animal? / My favourite animal is …

(Jaké je tvé oblíbené zvíře? / Moje oblíbené zvíře je …)

 

A protože je pro nás online prostředí nové, museli jsme se naučit vypínat a zapínat své mikrofony, aby nás zbytečně nerušil hluk kolem nás:

 

Microphone ON / Microphone OFF 

(Zapni mikrofon. / Vypni mikrofon.)

 

Podívali jsme se na video o škole, díky kterému jsme se naučili pár nových slovíček:

 

computer (počítač), scissors (nůžky), desk (lavice), chair (židle), shelf (polička), carpet (koberec), crayons (voskovky), teacher (učitel/ka)

 

Nakonec jsme si zahráli pexeso se školními pomůckami, oblíbenou hru Wordshake, ve které děti skládají slova a hru s doplňováním chybějících čísel do řad.

 

Odkazy: Memory Game (pexeso se školními pomůckami), Wordshake (hra se slovy), Monster Truck Number Patterns (hra s čísly), In the Classroom Video (video o škole)

 

 


8.10.

Na dnešní hodině měly děti za úkol si vzpomenout na všechna slovíčka spojená se školními pomůckami a věcmi ve třídě:

paper (papír), desk (lavice), ruler (pravítko), eraser (guma), chair (židle), board (tabule), book (knížka), notebook (sešit), bag (taška), pencil (pastelka, tužka), pen (pero), marker (fixa)

 

Tato slovíčka děti poskládaly z dřevěných písmenek, takže si procvičily, jak se vše píše. Poté je i nakreslily a skákaly „panáka“ na kartičkách s obrázky.

 

Nakonec jsme si zahráli hru s písmenky a slovy. Každý poslepu vybral jedno písmeno, a ostatní měli za úkol vymyslet co nejvíce anglických slov na začáteční písmenko:

 

K: kangaroo (klokan), key (klíč), kiss (polibek, pusa), kitchen (kuchyň), …

 

P: pen (pero), pie (koláč), pencil (pastelka), pear (hruška), peach (broskev), Poland (Polsko) …

 

I: injection (injekce), I (já), infection (infekce), India (Indie), …

 


1.10.

Dnes jsme si povídali o class rules (pravidla třídy), které děti daly dohromady a vytvořily plakát!

Raise your hand (hlásíme se)

Wash our hands (pokaždé si umyjeme ruce)

 Wear a mask (nosíme roušku)

 Speak English (mluvíme Anglicky)

 No running (neběháme ve třídě)

No eating (nejíme ve tříde)

 No shouting (nekřičíme)

 Sit nicely (hezky sedíme)

 

K tomu jme přidali i nová slovíčka týkající se školních pomůcek:

 

pen (pero, fixa), pencil (pastelka, tužka), ruler (pravítko), bag (taška), eraser (guma), book (knížka)

 

Tato slovíčka jsme různě procvičovali. Ukazovali jsme si je v penálu, poznávali je na obrázcích a poschovávané flashcards (karty s obrázky) děti hledaly ve třídě.

 

Nakonec jsme si zahráli stejně jako minule hru Wordshake na interaktivní tabuli.

 


 

24.9.

Dnes jsme se viděli porpvé po prázdninách! Zopakovali jsme si známé fráze:

What’s your name? / My name is ... 

 

Také jsme si připomněli barvičky a řekli si, jaká barva je naše oblíbená: 

 

colour (barva), blue (modrá), orange (oranžová), green (zelená), black (černá), yellow (žlutá), pink (růžová), white (bílá), purple (fialová), brown (hnědá), red (červená), silver (stříbrná), gold (zlatá)

 

My favourite colour is ...

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky a zahráli jsme si na počítači hru Wordshake, při které jsme vytvářeli co nejvíce slovíček.


 

aktualizováno: 03.03.2021 00:45:56