3rd Grade Métis

2.6.

Protože dnešní hodina byla naše poslední, věnovali jsme se opakování většiny učiva! 

Nejdříve jsme si přečetli krátký příběh, poté jsme zopakovali abecedu, čísla na tabuli, ovoce a zeleninu během nakupovaní a s tím spojené fráze a spellování slovíček. Nakonec si každý vyzkoušel zadávání úkolů při hře Simon Says.

 


 

26.5.

Na dnešní hodině jsme si nejprve přečetli krátký příběh na webu Starfall. Poté jsme se seznámili s určováním času - TIME.

Nakreslili jsme si hodiny na tabuli a děti hodin odpovídaly na otázku:

 

What time is it?

(Kolik je hodin?)

 

It’s _______ o’clock.

(Je ____ hodin.)

 

Na zemi jsme rozmístili čísla stejně jako na hodinách a děti pomocí dvou šipek ukazovaly a říkaly, jaký je právě čas. Seznámili jsme se i s dalším vyjádřením času a minut:

 

 It’s _____ fifteen.

(Je  _____ patnáct min.)

 

 It’s _____ thirty.

(Je _____ třicet .)

 

 It’s _____ forty-five.

(Je  _____ čtyřicet pět.)

 

 It’s _____ twenty.

(Je  _____ dvacet.)

 

 It’s _____ fifty.

(Je  _____ padesát.)

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

 

19.5.


12.5.

Dnes jsme si přiblížili nová slovíčka, a to protiklady - OPPOSITES. Nejprve jsme se ale jako vždy věnovali čtení na webu Starfall. 

Ve videu jsme viděli tyto protiklady:

 

SHORT   X   TALL

(malý/krátký X vysoký)

 

BIG   X   SMALL

(velký X malý)

 

OPEN   X   CLOSE  

(otevřít X zavřít)

 

GO   X   STOP

(jít X stát)

 

CLEAN   X   DIRTY

(čistý X špinavý)

 

FULL   X   EMPTY

(plný X prázdný)

 

WEAK   X   STRONG  

(slabý X silný)

 

HEAVY   X   LIGHT

(těžký X lehký)

 

SOFT   X   HARD

(měkký X tvrdý)

 

FAST   X   SLOW

(těžký X lehký)

 

Slovíčka jsme procvičili, naznačovali je pantomimicky a spojovali je na tabuli. Zahráli jsme si pexeso, při kterém každý musel správně najít dvě kartičky, ale každou s jiným slovem - protikladem. Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

 


5.5.

Na dnešní hodině jsme se naučili slovíčka spojená s obchody a budovami ve městě - IN A TOWN:

 

airport      bakery      supermarket

 (letiště)      (pekařství)      (supermarket)

 

restaurant      hospital      theater

(restaurace)      (nemocnice)      (divadlo)

 

bookstore      museum      train station

(knihkupectví)      (muzeum)      (nádraží)

 

Podívali jsme se na video, které nám postupně odkrývalo obrázky těchto míst. Děti hádaly, co je na obrázcích. Poté jsme si ke každému místu přiřadili to, co v něm děláme:

 

buy bread, cupcakes, cakes - in a bakery

(koupit chléb, cupcaky, dorty - v pekařství)

 

fly to London - from an airport

(letět do Londýna - z letiště)

 

eat a hamburger, spaghetti - in a restaurant

(jíst hamburger, špagety - v restauraci)

 

look at paintings - in a museum

(dívat se na obrazy - v muzeu)

 

Poté jsme si pomocí popisů a použití předložek popsali, jak vypadá město s obchody na obrázku, který děti dostaly. Poslouchaly a zapsaly si, kde se nachází každý obchod. Zahráli jsme si i Simon Says.

 


 

28.4.

Dnes jsme začali s opakováním čtení a hraním pár her na webové stránce Starfall.

Věnovali jsme se předložkám - PREPOSITIONS. Hlavně se třemi základními

 

IN             ON             AT

 

Rozřadili jsme podstatná jména ke správným předložkám. Nejprve jsme si vše napsali na tabuli, poté už si děti musely poradit samy a rozřadit kartičky:

 

                    IN ______         AT ______             ON ______

                                            - the water           - the bus stop         - the bus

                                            - the classroom    - school                   - TV

                                            - Prague - work

                                            - the car -home

 

Připomněli jsme si slovní říkanku One frog - in the water - kerplunk! Konec hodiny patřil hře Simon Says.

 


21.4.

Na dnešní hodině jsme se věnovali známé sloví zásobě, a to ovoci a zelenině - FRUIT AND VEGETABLES. Nejprve jsme si procvičili Starfall čtení.

Děti rozřadily slovíčka do správné skupiny:

 

FRUIT

orange, strawberry, grapes, apple, pear, 

(pomeranč, jahoda, hrozny, jablko, hruška)

 

pineapple, banana, tomato

(ananas, banán, rajče)

 

VEGETABLES 

onion, carrot, broccoli, potato, 

(cibule, mrkev, brokolice, brambora)

 

cabbage, cucumber

(zelí, okurka)

 

Zahráli jsme si na obchod. Každý dostal svůj nákupní seznam a děti ve dvojicích sehrály, jak nakupují. Používaly při tom fráze:

 

Can I help you?

(Mohu Vám pomoci?)

 

I would like ______ .

(Chtěl/a bych ____ .)

 

- 3 carrots

- grapes

- 2 onions

- 5 strawberies

 

Thank you! Have a nice day. 

(Díky! Hezký den.)

 

Nakonec jsme si zahráli hru se spellováním těchto slovíček a zakončili hodinu se Simon Says. 

 

 

 

 


7.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním čtení na webové stránce Starfall.

Poté jsme se věnovali slovesům, která vyjadřují nějaký děj nebo aktivitu - tzv. ACTION VERBS:

 

bring          give          take      hold

(přinést)          (dát)         (vzít)      (držet)

 

carry          pull              lift      put

(nést)          (táhnout)        (nadzvednout)      (dát)

 

push          lean         teach      study

(tlačit)          (opřít)       (učit)      (učit se)

 

draw               paint                      think      ask

(kreslit)          (malovat)             (přemýšlet)      (zeptat se)

 

skip          look            point        swing

(přeskočit)          (kouknout)        (ukázat)      (zhoupnout)

 

 

 

Všechna tato slovíčka jsme si viděli ve videu a zkusili je pantomimicky předvést. Také jsme si zahráli hru, při které děti hádaly písmenka a musely slova vyspellovat.

 

Nakonec nesměl chybět Simon Says.

 

Odkazy: Action Verbs Video (video - slovesa)

 


 

31.3.

Dnes jsme se opět věnovali povolání a rozšířili tuto slovní zásobu. Na začátku hodiny si děti procvičily čtení na webové stránce Starfall. 

Podívali jsme se na obrázky a na další slovíčka v online pracovním listu:

 

plumber          sailor

(instalatér)          (námořník)

 

actor          engineer

(herec)         (inženýr)

 

zoo-keeper          photographer

(chovatel)          (fotograf)

 

butcher          mechanic

(řezník)          (mechanik)

 

chef              artist

(šéfkuchař)          (umělec)

 

Poté stejně jako minule doplňovaly chybějící písmenka v těchto slovech. Nakonec přišel na řadu Simon Says.

 

Odkazy: Online Worksheet (online pracovní list)

 


24.3.

Na dnešní hodině jsme se věnovali povolání - JOBS

Nejprve jsme se ale jako vždy podívali na čtení na webové stránce Starfall.

 

Děti zkusily vyjmenovat slovíčka, která už znají a díky online pracovnímu listu a hře jsme přidali i nová slovíčka týkající se profesí:

 

                                                         doctor         vet

                                                       (lékař)         (veterinář)

 

singer          police officer

(zpěvák)         (policista)

 

firefighter          farmer

(hasič)          (farmář)

 

nurse          dentist

(sestřička)          (zubař)

 

teacher          astronaut

(učitel)          (astronaut)

 

Všechna povolání jsme zkusili pantomimicky předvést a zopakovat. Děti měly ve skupinách za úkol doplnit chybějící písmenka ve slovech, a to na čtyřech stanovištích. Také nakreslily a odpovídaly na otázku:

 

What do you want to be

 when you grow up?

(Čím chceš být, až vyrosteš?) 

 

I want to be a ______ . 

(Chci být ____ .)

 

Odkazy: Online Worksheet (online prac. list)

 

 

 


3.3.

Dnes jsme si zopakovali názvy oblíbených činností ve volném čase z minulé hodiny. Děti se ptaly spolužáků na otázku:

What do you like to do for fun?

(Co rád/a děláš ve volném čase?)

 

Každý si vybral z obrázků dva, na kterých byly koníčky, které má rád/a. Poté jsme zkusili to samé znovu, ale s neoblíbenými činnostmi. Procvičili jsme i důležité gramatické pravidlo:

 

I DON’T LIKE …             HE/SHE DOESN’T LIKE …

(Já nemám rád/a)                (On/Ona nemá rád/a …)

 

Ke slovíčkům, které už známe, jsme přidali i nějaká nová, která byla na online pracovním listě se hrou. 

 

Odkazy: Hobbies 2 (koníčky)

 


 

24.2.

Dnešní hodina začala jako vždy opakováním čtení na webové stránce Starfall. Také jsme si zopakovali počítání.

Poté jsme se věnovali nové slovní zásobě, a to koníčkům a volnočasovým aktivitám - FREE TIME ACTIVITIES. Názvy aktivit jsme vyjmenovali:

 

       painting      playing the guitar

(malování)      (hraní na kytaru)

 

   cooking      reading books

(vaření)      (čtení knih)

 

 hiking      taking pictures

(turistika)      (fotografování)

 

Zahráli jsme si online hru, při které jsme pojmenovávali koníčky na obrázcích. Děti se ptaly spolužáků na otázku:

 

What do you like to do for fun? - I like to ______ .

 

- play football

- cook

- play tennis

- play the piano

 

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Starfall (čtení), Hobbies Game (hra)

 


17.2.

Na dnešní hodině jsme si nejprve zopakovali abecedu a věnovali se čtení na webové stránce Starfall. 

Poté jsme si zapokovali počítání a počítali do 100. Pokračovali jsme v číselné řadě:

 

sixty

(šedesát)

 

seventy

(sedmdesát)

 

eighty

(osmdesát)

 

ninety

(devadesát)

 

hundred

(sto)

 

Také jsme si zahráli hru, při které děti musely dát písmena do správného pořadí tak, aby vzniklo číslo.  Nakonec nás čekala hra Simon Says.

 


10.2.

Dnes jsme si procvičili čtení na webové stránce Starfall. Také jsme si zopakovali fráze z minulé hodiny.

Poté jsme se věnovali číslům - NUMBERS. Nejprve jsme společně počítali do 50 a naučili se tak něco nového:

 

ten

(deset)

 

twenty

(dvacet)

 

thirty

(třicet)

 

fourty

(čtyřicet)

 

fifty

(padesát)

 

Zkusili jsme i těžší variantu a říkali čísla, pokud bylo na řadě každé páté číslo (5, 10, 15, 20, …), museli jsme říct „beep“ a pokračovat dál. To samé jsme vyzkoušeli i s každým druhým číslem. Na tabuli byla napsána různá čísla a děti měly ukázat na správné číslo a vypočítaly i pár příkladů.

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy:Starfall (čtení)


 

3.2.

Na začátku dnešní hodiny jsme si procvičili čtení na webové stránce Starfall a věnovali se seznamovacím rozhovorům. Naučili jsme se říkat několik užitečných frází:

 

Děti ve dvojicích společně tvořily krátké rozhovory. Zahráli jsme si i oblíbenou hru Simon Says.

 

OdkazyStarfall (abeceda)

 


 

27.1.

Dnes jsme se věnovali měsícům v roce - MONTHS OF THE YEAR

Za začátku hodiny jsme si procvičili spellování těchto slovíček. Také jsme si zazpívali písničku a vyjmenovali měsíce v roce:

 

JANUARY

(leden)

 

FEBRUARY

(únor)

 

MARCH

(březen)

 

APRIL

(duben)

 

MAY

(květen)

 

JUNE

(červen)

 

JULY

(červenec)

 

AUGUST

(srpen)

 

SEPTEMBER

(září)

 

OCTOBER

(říjen)

 

NOVEMBER

(listopad)

 

DECEMBER

(prosinec)

 

Také jsme si řekli, kdy máme narozeniny. Poté děti dostaly rozstříhaná písmenka a měly za úkol poskládat správné názvy měsíců. Zahráli jsme si i šibenici. 

 

 

 


20.1.

Dnes jsme se věnovali dnům v týdnu - DAYS OF THE WEEK

Na začátku jsme vyjmenovali všechny dny v týdnu, rozdělili jsme je na týden a víkend:

 

WEEKDAYS      WEEKEND

(všední dny)         (víkend)

 

Pak jsme si poslechli písničku a zkusili jí také zazpívat. Byla o dnech v týdnu a procvičili jsme si, jak jdou za sebou:

 

MONDAY

(pondělí)

 

TUESDAY

(úterý)

 

WEDNESDAY

(středa)

 

THURSDAY

(čtvrtek)

 

FRIDAY

(pátek)

 

SATURDAY

(sobota)

 

SUNDAY

(neděle)

 

Zopakovali jsme si je s kartičkami na zemi, kdy měl každý najít nějaký den v týdnu. Také jsme je seřadili správně za sebou a řekli si, co děláme každý den v týdnu!

 

Odkazy: Song (písnička)

 


13.1.

Na dnešní hodině  jsme si opět procvičovali abecedu - ALPHABET. Pár písmen si stále pleteme, proto jsme je několikrát zopakovali: 

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si na rozhýbání se hru Simon Says, která děti moc baví. 

 

Při další hře děti pojmenovávaly písmenka, která byla na kartičkách na zemi. Měli za úkol jít k písmenu, které jim Izzy přiřadil. Dalším úkolem bylo najít písmeno, na které začínají různá slova. Ty jsme taky spellovali tak, že děti chodily ke kartičkám ve správném pořadí. Nakonec jsme všechna písmena zopakovali tak, že jsme si museli zapamatovat správné pořadí kartiček a napsat písmena na tabuli. 

 


6.1.

Na dnešní hodině jsme opakovali a na začátku hodiny říkali frázi:

My name is _____ and I like ______ .

(Jmenuji se ____ a mám rád/a _____ .)

 

Poté jsme si v kroužku házeli s plyšákem Bennym a ptali se ostatních na různé oblíbené věci. Snažili jsme si zapamatovat, co každý odpověděl:

 

What is your favourite … ?

- animal
- food
- colour

 

How are you?

 

Where are you from?

 

A protože tu máme nový rok, naučili jsme se anglicky říkat 2022. S jeho začátkem se také pojí novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION. Každý si zkusil nějaké vymyslet:

 

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- be stronger (být silnější)

- write a book (napsat knihu)

 


 

16.12.

Dnes jsme se naučili pojmenovat místnosti v domě - ROOMS! Nejprve jsme si je ukázali na obrázcích a pojmenovali:

KITCHEN, BATHROOM, BEDROOM, LIVING ROOM, DINING ROOM, GARDEN

(kuchyň, koupelna, ložnice/pokoj, obývací pokoj, jídelna, zahrada)

 

Poté jsme vyjmenovali pár několik aktivit, které v místnostech děláme:

 

KITCHEN

cook

(vařit)

 

LIVING ROOM

watch TV

(koukat na televizi)

 

BEDROOM

sleep

(spát)

BATHROOM

take a shower, brush teeth

(sprchovat se, čistit zuby)

 

DINING ROOM

eat

(jíst)

 

GARDEN 

play, plant flowers

(hrát si, sázet rostliny)

 

Děti dostávaly instrukce, do jaké místnosti mají jít. Podle toho se postavily k cedulkám na zemi a říkali věty. Podívali jsme se i na video, při kterém děti hádaly název místnosti. Také jsme soutěžili v týmech. Děti musely uhodnout název místnosti podle obrázku a napsat ho co nejrychleji na tabuli. 

 

A protože dnešní hodina byla poslední před Vánocemi, vyrobili jsme si vánoční masky!

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj), couch (gauč, pohovka), lamp (lampa), mirror (zrcadlo), shower (sprcha)

 

Odkazy: Video, Flashcards

 

 

 


9.12.

Na dnešní hodině jsme se naučili spoustu nových frází o denní rutině - MY DAY! Hodinu jsme zahájili oblíbenou hrou Simon Says.

Poté jsme si vyjmenovali denní činnosti, které jsme si pantomimicky předvedli:

 

GET UP             EAT BREAKFAST     BRUSH MY TEETH

(vstávat)                  (snídat)                   (čistit si zuby)

 

 

GET DRESSED             GO TO SCHOOL             TAKE CLASSES

(obléknout se)                (jít do školy)               (mít vyučování)

 

 

EAT LUNCH              PLAY WITH FRIENDS             COME HOME

(obědvat)                  (hrát si s kamarády)                (přijít domů)

 

 

DO HOMEWORK            HAVE DINNER            TAKE A SHOWER

(dělat úkoly)                      (večeřet)                         (sprchovat se)

 

 

GO TO BED 

(jít spát)

 

Všechny fráze jsme si procvičili. Děti rozhodovaly, v jaké části dne se činnosti dělá tak, že si stouply k odpovídající cedulce na zemi. Naučili jsme se říkat věty:

 

IN THE MORNING

I get up, I brush my teeth …

 

IN THE AFTERNOON

I watch TV, I play with friends, I do my homework …

 

IN THE EVENING

I have dinner, I take a shower …

 

AT NIGHT

I sleep.

 

Slovíčka: in the morning (ráno), in the afternoon (odpoledne), in the evening (večer), at night (v noci), get up (vstávat), breakfast (snídaně), brush teeth (čistit zuby), get dressed (obléknout se), lunch (oběd), homework (domácí úkoly), dinner (večeře), shower (sprcha), go to bed (jít spát), pajamas (pyžamo)

 

 


2.12.

Dnešní hodinu jsme věnovali abecedě - ALPHABET! Nejprve jsme se rozhýbali u hry Simon Says. 

Poté jsme si vyjmenovali všechna písmenka abecedy a pořádně procvičili ta, která nám dělají problém:

 

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Ke každému písmeni jsme uvedli několik příkladů sov, která na něj začínají. Také jsme tato slova spellovali a přidali i naše jména. Sedli jsme si do kroužku a Izzy jmenoval několik písmenek abecedy, pokud ho jméno někoho obsahovalo, musel si stoupout. 

 


 

25.11.

Na dnešní hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

 

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

hamburger

pasta

sandwich

 

Poté jsme si procvičili názvy ovoce a zeleniny, vyjmenovali jsme pár slovíček a napsali je na tabuli:

 

FRUITS

oranges, blueberries, strawberries, grapes, apples, cherries, pineapple

 

VEGETABLES 

onions, carrots, broccoli, pepper, cabbage, cucumber

 

Děti měly za úkol vybrat si pět ingediencí a utvořit salát:

 

My salad has … 

 

1 apple

4 oranges

2 tomatoes

6 cherries

3 strawberries

 

Věnovali jsme se i snídani, obědu a večeři - BREAKFAST, LUNCH, DINNER. Celou větou jsme říkali:

 

For breakfast I like to eat …

cereals, eggs, pancakes, yoghurt, toast

 

Házeli jsme si s plyšákem, říkali názvy jídel a tím jsme si slovíčka znovu procvičili. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), pasta (těstoviny), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), blueberries (borůvky), strawberries (jahody), grapes (hrozny), apples (jablka), cherries (třešně), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cabbage (zelí), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), sushi (sushi)

 


18.11.

Dnes jsme se naučili něco o pocitech - FEELINGS! Děti na začátku hodiny odpovídaly na otázku:

How are you feeling? 

(Jak se cítíš?)

 

I am happy! / I am sad. / I am sleepy (tired).

(Jsem šťastný/á!) / (Jsem smutný/á.) / (Jsem unavený/á.)

 

K těmto základním slovíčkům jsme přidali i další:

 

happy 

sad

sleepy / tired

angry

sick

shy

hungry

annoyed

disgusted

calm

scared

 

Během celé hodiny jsme slovíčka procvičovali pomocí prezentace, videa a následně i hře, při které každý emoce pantomimicky ukázal a ostatní hádali, o jaké slovíčko jde.

 

Na konci hodiny jsme si procvičili spellování těchto slovíček díky hře Hungry Shark (šibenice).

 

Slovíčka: feelings (pocity, emoce), happy (šťastný), sad (smutný), sleepy / tired (unavený), angry (naštvaný), sick (nemocný), shy (stydlivý), hungry (hladový), annoyed (otrávený), disgusted (znechucený), calm (klidný), scared (vystrašený)

 

Odkazy: Video - How is she feeling?

 

  


11.11.

Na dnešní hodině jsme se naučili něco o NOUNS (podstatná jména) a jejich rozdělení - PERSON, PLACE, THING!

Podívali jsme se okolo sebe a vyjmenovali co nejvíce příkladů ke každé kategorii:

 

PERSON         PLACE         THING

Izzy         classroom         desk

Verča         school             chair

girl             France             box

 

Také jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli, při které děti opět rozřazovaly slovíčka. Poté děti nakreslily na papír obrázky s jejich nápady. Také jsme se podívali na video, u kterého jsme rozhodovali o tom, do jaké kategorie dané podstatné jméno patří. Nakonec nás čekala další hra s podstatnými jmény. 

 

Slovíčka: person (osoba), people (lidé), place (místo), thing (věc) 

 

Odkazy: Nouns Game (hra - podstatná jména)

 

 

 

 


4.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali, vyspellovali a pořádně procvičili. K tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue, grey, pink,

brown, silver, white, gold, bronze, violet, maroon, sky blue, indigo

 

Také jsme ve třídě hledali věci podle barev. Nakonec měly za úkol děti vymyslet co nejvíce věcí, které mají danou barvu a napsat je na tabuli.

 

Slovíčka: colours (barvy), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá), bronze (bronzová), violet (fialová), maroon (kaštanově hnědá)

 


 

21.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili abecedu - ALPHABET! Vyjmenovali jsme si všechna písmenka, k některým vymysleli slova začínající na dané písmeno a zopakovali správnou výslovnost.

Poté jsme se podívali na několik obrázků zvířátek - ANIMALS a odpověděli na otázku:

 

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

turtle, pig, butterfly, elephant , tiger, snake,

hamster, ladybird, horse, octopus, giraffe, goat, …

 

Kartičky se zvířaty jsme si několikrát prohlédli, pojmenovali a zahráli si hru, při které každý nějakého živočicha předvedl a spolužáci hádali, o jaké zvíře se jedná. Nakonec jsme si zahráli hru Hangman (šibenice) a Simon Says!

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), elephant (slon), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva)

 

 

  


14.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is …

(Jmenuji se …)

 

Vyzkoušeli jsme si jména “vyspellovat” písmenko po písmenku. Přidali jsme i:

 

I like …

(Mám rád/a …) 

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Také jsme si zahráli hru Simon Says. Nakonec jsme si zahráli další zábavnou hru s opakováním slov a tleskáním:

 

one frog - in the water - kerplunk

 

 


 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42