2nd grade 3 Drtinova

Vyučující:

 

Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 2 . Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

LEDEN

26.1.

 • The Wake Up Dance
 • Circle time (with chairs) - v kroužku s židlemi děti říkaly, jaká zvířata, jídlo, sporty mají a nemají rády (animals /foods/sports): I like / I don´t like ... Game
 • Portfolio - děti doplňovaly chybějící písmenka do slov (frog, lizard, cow, duck, sheep, goat)
 • Brain Break - Banana Banana Meatball Song
 • Activity Book - pg. 44/8
 • What´s missing? Game - k procvičení slovíček jsme si zahráli hru s obrázkovými kartami
 • Pupil´s Book - 41/3 + 45/11,12
 • It´s morning Song (Kid´s Box2/Songs/Unit 6 Dinner time)
 • Story time (Kid´s Box2/Stories/Unit 6 Dinner time)- společně jsme také shlédli příběh a poté si ho před tabulí děti rozděleni do dvou skupin zahrály:)
 • Library - děti si dnes opět na 14 dní vypůjčily nové knížky z naší knihovny (návrácení 9.2.)
 • HW: AB - pg. 48/1,2

 

19.1.

 • Circle time - Do you like ...? Song - nejdříve jsme si pustili písničku a poté děti v kroužku s balonem samy říkaly co rádi jedí (a poté to i zapisovaly do svých školních sešitů):
 • Portfolio - I like to eat .....for breakfast/lunch/snack/dinner.
 • Food Game - názvy potravin jsme si procvičili i hrou na interaktivní tabuli
 • Pupil´s Book (43/7,8)- děti se ve dvojicích ptaly a odpovídaly: What is ....? It´s an orange.
 • Brain Break - Hokey Pokey (Dancing Song)
 • Activity Book - pg. 44/7
 • Spelling Game - slovíčka o jídle si děti procvičily také hrou s plastovými písmenky
 • HW: AB - pg. 43/6 + 45/9

 

12.1.

 • Hello Song
 • Portfolio - děti zapisovaly názvy potravin podle obrázků (for Breakfast/Lunch/Snack/Dinner)
 • Story time - Pupil´s Book 39/11,12 (listening/watching video)
 • Activity Book - pg. 39/10 (My picture dictionary) + 42/4,5
 • Pupil´s Book - pg. 40/1,2 + 41/3,4 + 42/5,6
 • Activity to practice food/meals/time of day - procvičovali jsme názvy jídel i dobu, kdy se obvykle jedí (Morning, Noon/Lunchtime, Afternoon, Evening)
 • Can I have Song (Bingoedutime)
 • Acting out Game (with food flashcards) - děti se ve dvojicích vzájemně ptaly a odpovídaly: Can I have some milk/cheese/bread... please? Here you are. Thank you.
 • HW: AB - 40/1 + 41/2,3 

 

5.1.

 • Circle time - na úvod jsme si povídali o prožitých Vánocích (a také o situaci s novými učiteli)
 • Portfolio - děti psaly členy rodiny - Family Members (podle flascards)
 • Wordwall Game (actions) - pro procvičení akčních sloves jsme si zahráli hru (lze i z domova)
 • Action words (+ Kid´s Box video) - running, hitting, jumping, getting, sleeping, throwing, catching, flying, cleaning, talking, kicking, walking, swimming, talking, playing, dancing
 • Pupil´s Book - pg. 36/5,6 + 37/7,8 + 38/9,10
 • The Easy-Peasy Present Continuous Tense Song
 • Activity Book - pg. 36/5 + 37/7
 • Acting out Game - u tabule si děti ve dvojicích zahrály hru na předvádění a hádání:     What are you doing/eating/drawing?   I´m jumping/running/making/eating/drawing ...
 • HW: AB - celá str. 38 (jde o poslechová cvičení, která z loňského roku již víte, kde pro děti najít - případně jdou cvičení udělat i bez poslechu)

 

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

22.12.

 • Přivítali jsme se u vánoční písničky We wish you a Merry Christmas
 • Check HW - společně jsme zkontrolovali domácí úkol z minulé hodiny
 • We wish you a Merry Christmas Activity Worksheets - s dětmi jsme vyplňovali zábavné pracovní listy s vánoční tématikou (spojovačky, najdi 7 rozdílů)
 • Zatancovali jsme si u písničky Santa Freeze Dance a pomohli tak vánočním skřítkům (elves) vyrobit více hraček (toys) pro Santa Clause:) 
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce Karen a zlém kouzelníkovi
 • Colour by Number Worksheets - pro zopakování barev a čísel si děti také vybarvovaly pracovní listy s obrázky vánočních motivů (Christmas tree - stromeček, ozdoba - ornament)
 • A u malování jsme si i společně zazpívali vánoční koledy (carols) The Christmas Sing-along!

 

15.12.

 • Nejprve jsme se navzájem seznámili s novým učitelem - Mr. Shayan se nám představil a děti se vzájemně ptaly a odpovídaly (What is your name? How are you today?)
 • Připomněli jsme si naše pravidla (our rules) v hodinách a společně podepsali Team Poster
 • Portfolio - Grammar review - přítomný čas průběhový (present continuous)
 • Unit 5 - words: dad, father, mum, mother, grandpa, grandfather, grandma, grandmother, sister, brother, cousin (bratranec nebo také sestřenice)
 • Pupil´s Book - pg. 34/1,2 (Meet my family) + 35/3,4
 • Show me... Game - What are you doing now? I am running/hitting/jumping/sleeping, throwing/catching/flying/cleaning/talking/kicking (děti postupně předváděly a hádaly)
 • Activity Book -  pg. 34/1,2 - (reading and writing)
 • Homework: AB - pg. 35 (celou stranu - cvičení 3 + 4)
 • Příští lekce bude vánoční, takže pokud děti chtějí, mohou přijít ve vánočním oblečení či kostýmu a na společnou "Christmas party" si přinést i nějaké dobroty:)

 

8.12.

 • Na na na ...I´m so happy! Song
 • Portfolio - Unscramble words (lamp, sofa, mirror, clock, mat, phone)
 • Grammar-review + Game (this/that x these/those)
 • Prepositions review (in, on, under, next to) - opakovali jsme předložky
 • Flashcards Games - pro zopakování slovíček jsme si zahráli hry s obrázky
 • Pupil´s Book - pg. 29 - Story time (poslouchali jsme, četli a i sledovali video příběh) - znovu shlédnout můžete zde (klikněte na 1.ikonku Stories a vyberte Unit 4 - At home)
 • Activity Book -  pg. 30/2 + 31/3 + 32/2 (listen and write the number)
 • Pupil´s Book: pg. 33 - Game in pairs - ve dvojicích si děti zahrály hru s házecí kostkou a vzájemně se ptaly a odpovídaly - What´s this? This is a rubber/clock/watch/mat/kite... .
 • Homework: AB - pg. 33/3 (podle tabulky napište nejdříve otázky a potom také odpovědi)

 

1.12.

 • Hello, Reindeer (Children´s Christmas Song)
 • Portfolio - Unscramble the letters(děti luštily slova z minulé lekce ze zamotaných písmenek)
 • Review - Use the stickers (listen and stick) - pomocí samolepek jsme opakovali slovíčka z minulých lekcí - (15/10 + 23/10)
 • Unit 4 Song (Whose are these shoes?)
 • Grammar: this x thatthese x those
 • Activity Book -  pg. 27/7 (listen and draw) + 28/8 (listen and write) + 28/9 (grammar)
 • Number Game: zahráli jsme si hru s čísly do 20 (děti říkaly I have .... Who has ....?)
 • Homework: AB - celá strana 29 (samolepky ke čtvrté lekci najdete opět vzadu v knize)

LISTOPAD

24.11.

 • Circle time - My name is... What´s your name? This is Verča´s ball. This is mine/yours.
 • Portfolio - děti psaly, co vidí na obrázcích na tabuli (kite/watch/camera/robot)
 • New words - mirror, lamp, phone, sofa, clock, mat
 • Pupil´s Book - pg. 23 - Story time (listening - poslech) - Whose robot is it? (Čí je to robot?)
 • Unit 4 (At home) -  Pupil´s Book pg. 24 + 25/3 + 26 (listen and point - poslouchej a ukazuj)
 • Grammar: This is my book. This is mine (=moje). This is your pen. This is yours (=tvoje). 
 • Activity Book -  pg. 24/1(listening - poslech) + 26/5 (mine/yours)
 • Homework: AB - str. 24/2 + 25/3 (do rámečku namalujte obrázek složeného slova)

 

10.11.

 • Circle time - How do we say hello? Who has a dog, cat, none?
 • Unit 3 (Play time!) - Words - kite, watch, camera, lorry, alien, robot, computer game
 • Activity Book -  str. 18/1,2 (listening - poslech) + 19/3
 • Grammar - vysvětlili jsme si, kdy používáme This a These:
 •                                                              This is a pen.  X  These are two pens.
 • A také jsme si vysvětlili, co znamená věta Whose is it? (Čí je to?) a jak přivlastňovat věci: 
 • It´s (= It is) Nina´s. It´s David´s. (To je Niny/Davida).  Whose is the kite? (Čí je ten drak?)
 • Pupil´s Book str. 19/3 - Listen and say the number(při poslechu jsme procvičili čísla do 20)
 • Homework: AB - str. 19/4 + 20/6

                                                             

 

3.11.

 • Circle time - What is this? Spell the word (děti pojmenovávaly obrázky a hláskovaly názvy)
 • Words - společně jsme zopakovali různé druhy ovoce - Fruit: Apple, orange, banana, pear, lemon, pineapple
 • Pupil´s Book - str. 16 (poslech) - Where is a lemon/pear/pineapple..?
 • Graph - pomocí grafu jsme procvičovali čísla do 20 - děti se ptaly i odpovídaly: How many people like lemons? Fifteen people like lemons.
 • Activity Book - Animals - str. 16/1 - Which animal do you like?
 • Homework: AB - str. 16/2 (podle cvičení 1 nahoře na stránce - pište slova, ne čísla!)

ŘÍJEN

20.10.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • Portfolio: Unscramble the word - děti do svých sešitů luštily slova z přeházených písmenek na tabuli (eksd = desk, lerru = ruler, rasree = eraser ...)
 • Unit 2 Pupil´s Book - str. 12 + 14/9,10 (poslouchej, ukazuj, opakuj)
 • Grammar - How many chairs are thereThere are four chairs. There is one chair.
 • Brain Break - zatancovali jsme si u aktivního videa Animal Dance and Freeze 
 • Story time - Pupil´s Book - str. 15 (2x jsme shlédli video příběh o školních pomůckách)
 • Game - s obrázkovými kartami školních pomůcek a čísel do 20 jsme si na tabuli zahráli hru What´s missing? (Co chybí?) 
 • Homework: AB - str. 12/6

 

13.10.

 • Circle time - How do you say hello? How are you today?
 • HW - společně jsme si udělali a zkontrolovali domácí úkol - obě poslechová cvičení na str. 8
 • Unit 2 (Back to school) - Pupil´s Book - str. 10 (listen and point) 
 • Words - Teacher, cupboard, board, bookcase, ruler, desk, table, eraser, pen, pencil, bag
 • Spelling games - v kroužku před tabulí se děti formou pohybové hry střídaly v hláskování nových slovíček a poté si také ve dvou týmech zasoutěžily v jejich správném psaní na tabuli
 • Activity Book - str. 10/1
 • Homework: AB - str. 11/3 + str. 12/5
 • Reminder (připomínka): nezapomeňte přinést vypůjčené anglické knížky a Book report;)

 

6.10.

 • Circle time - Hello! My name is ... What colour do you like? I like red/blue/pink/green/black
 • Portfolio - děti do sešitů psaly odpovědi na následující otázky: Do you play any sports? What do you want to be when you grow up? What is your best friend´s name?
 • Pupil´s Book - pg. 7/7 + 8/9 (listen and repeat) - Colours review - procvičovali jsme barvy, hláskovali jejich názvy a poté si děti ve dvou týmech u tabule zasoutěžily v jejich správném psaní a doplnění chybějících písmen (b_ue, gr_ _ n, ye__o_, b_ow_)= Spelling game/race (závod)
 • LEAP Library - dětem, které si dnes vypůjčily anglické knížky z naší knihovny přejeme hezké čtení a prosíme o jejich navrácení do 14 dnů (Due Date is 20.10.) - za vypracování pracovního listu ke knize (Book report) na ně čekají extra *hvězdičky*:)
 • Homework: Activity Book (AB) - pg. 8 Activities 8+9 (str. 8 cvičení 8+9)

 

 

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

 • Circle time - v kroužku na koberci jsme se přivítali otázkou How do we say Hello?
 • Portfolio - do sešitů děti psaly odpovědi na 3 otázky (Do you have a brother or sister? Do you have a pet? What animal do you like?)
 • Začali jsme pracovat s novou učebnicí Pupil´s Book (děti knihu nenosí domů, používáme ji jen ve škole) - připomněli jsme si Star Family (Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy, Grandma Star, Grandpa Star) a také další postavy (Maskman, Marie, Meera) - a s použitím flashcards (obrázkové karty) jsme si u tabule zahráli hru Flashcards game
 • Activity Book - v učebnici, kterou děti nosí domů, jsme udělali 4/1,2 + 5/3 (listening)
 • Zahráli jsme si hru Four corners
 • HW (domácí úkol na příští hodinu): pg. 5/4

22.9.

 • Přivítali jsme se otázkou How do we say Hello? (fist bump/ high five/hug/dance)
 • ABC Song - zazpívali jsme si písničku a zopakovali písmenka abecedy
 • Portfolios - do sešitů děti psaly odpovědi na 3 otázky (What is your name? What is your favorite color? How old are you?
 • Body review - různým tempem (fast/slow) jsme si zazpívali Head, shoulders, knees and toes
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot game, u které jsme při našem rozmotávání zažili spoustu legrace
 • Musical Chairs + Hot Potato - na závěr jsme si ještě zahráli dvě hry za doprovodu hudby;)
 • HW(domácí úkol)No homework today! (dnes ještě nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

15.9.

V naší první hodině jsme se nejprve navzájem seznámili. Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa (It is my dog. It´s name is Daisy.) a na mapě také zemi a stát odkud pochází (Texas). Seznámili jsme se také s plyšovým kamarádem, Monty Mouse, který bude děti po celý rok provádět jejich učebnicí.

How to draw Monty Mouse: drawing lesson for children ...

 • V kroužku před tabulí jsme si zahráli konverzační hru s balonem - děti se vzájemně ptali What’s your name? a odpovídali: My name is/ I am……
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello (můžete si ji doma také s dětmi přehrát):)
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team poster - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • V kroužku jsme si zahráli hru Simon Says
 • Procvičovali jsme si barvy a anglicky je hláskovali. Děti odpovídaly na dotaz: What colour is it? It is….
 • Děti dostaly sešit (portfolio), který budeme vždy používat ve třídě, podepsaly si ho a na obal  namalovaly obrázek našeho maskota (Monty Mouse).
 • Společně jsme si prohlédli nové učebnice a zahráli si s nimi Book Scavenger Hunt – děti hledaly podle zadání obrázky (Find a dog/ a fish/a cat...).
 • Na závěr naší hodiny jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, po přečtení vypůjčené knížky vypracovaly "Book report", hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58