2nd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030 
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

 

 

BŘEZEN

4.3.

HELLO Song Maple Leaf

Portfolio: unscramble words (slož pomíchaná písmenka do slov) – hospital/chicken/flat/eggs

Opakování slovní zásoby posledních 3 lekcí  - kategorie: animals/food/town

The Dance Freeze song

Poslechové cvičení: děti podle poslechu určovaly jednotlivé obrázky

Activity Book 62/2 Listen and write the number, 63/3

Opakování předložky – děti si nakreslily a vystřihly “monkey”, přinesly hrnek (cup) a podle instrukcí umísťovaly: Put the monkey under the cup, put the monkey between the cup and a pencil,  etc. Where is the monkey now?

Make any shape and freeze song

Activity book page 63 #3 (Slides) Read and draw lines. I will read once through, then show slides to read again and check answers.

Homework 62/1

ÚNOR

18.2.

HELLO Song 

Portfolio - spelling: hospital, shop, flat, street

Zopakovali jsme si předložky (prepositions of place) bamboozle game

Obrázek: děti odpovídaly na otázky: Where is the book? It is on the sofa? And where is the yellow book. It is under the table. apod.

The Dance Freeze song

Activity Book 57/7

Jackie’s Phonics: Brown, mouse, house, A brown mouse in a town house. (“ou”sound)

Activity Book 58/8 - Listen and write the words. 

Make any shape and freeze song

Opakování slovní zásoby z minulého týdne.

Activity book – 58/9 Draw a town

Homework -  str. 59

 

 

11.2.

Hello, Hello How are you song

Portfolio: read and reveal the word: town

Opakování předložek – a cup and a paper ball – Put the paper ball under/next to/in…..the cup.

Activity book 56/5 Listen and color the stars

The Dance Freeze song

Nová slovíčka: (At the town) park, shop, street, hospital, café, flat

Ukazovali jsme si na obrázku jednotlivá místa ve městě.

Activity Book 54/1, 55/3

Snowman dance song

Prepositions of place game

Obrázek města: děti odpovídaly na otázky: Where is the girl? In the park. What is next to the shop. There is a café next to the shop. Apod.

Homework 54/2

 

4.2.

Hello song

Portfolio: spelling pear, lemon

Zopakování – fruit: orange, banana, apple, pear, pineapple, lemon

Dance the Alphabet song Boy version

Draw one of these (favorite) - I love ___. So do I. or I don’t. – děti se ptaly a odpovídaly navzájem

Visiting the Farm video

Jackie’s Phonics: spider, sports, The spiders are sports stars.

Activity Book str. 52 listen and write

See it Say it Sign it song

Easy Prepositions of place (with words) game

Activity Book 51/6 Listen and color

Goodbye song Sad English Teacher

Homework 52/8

LEDEN

28.1.

Hello song with Smile Puppets

Portfolio: farm animals (děti hádaly téma dnešní lekce)

Nová slovíčka: frog, cow, duck, goat, lizard, sheep, spider – děti si nakreslily vlastní obrazové kartičky

Shake Your Sillies Out song

Activity Book str.  49 – draw lines – děti podle poslechu spojovaly

Procvičování frází: I love spiders/sheep/cows..  So do I. (Já také.)  I don’t. (Já ne)  - děti používaly své obrazové kartičky a navzájem se ptaly/odpovídaly.

Activity Book  - 50/4 poslech   

Animal Alphabet Move and Groove song

Interaktivní hra: farm animals

Goodbye song

Homework 50/5

 

21.1

Hello, Hello How song

Opakování: Breakfast/Lunch/Dinner, děti psaly slova a opakovaly: In the morning I eat breakfast. In the afternoon I eat lunch. In the evening I eat dinner.

Phonics: The chickens are cooking in the kitchen. -ch zvuk(sound).

Slovní zásoba: food, zopakovali jsme si slovíčka a děti se navzájem ptaly:  Can I have some ___, please?  Here you are!

Shake Your Sillies Out song

Story – děti si vytvořily kartičky a při videu ukazovaly jednotlivé obrázky (bread, tomato, pencil, chicken, ice cream….)

Animal Alphabet Move and Groove song

Bamboozle Alphabet game

Homework str. 45 celá

 

14.1.

Hello, Hello How are you song

Portfolio: food – děti psaly seznam co nejvíce druhů jídla

Nová slovíčka: breakfast, lunch, tea/snack, dinner, read, water, milk, juice, chicken, eggs, fries/chips, potatoes, carrots, lemons, meat.

Activity Book 41/2 Listen and color.

Song – písnička z učebnice, děti při poslechu ukazovaly

Fráze: Can I have some ___, please? Yes, here you are! Děti se navzájem ptaly a odpovídaly.

Activity Book 42/4 Listen and tick or cross.

Homework 41/3

7.1.        

Hello, Hello How are you song

Phonics: procvičovali jsme krátkou/dlouhou výslovnost "u" - Bus Mum, blue, jump, shoe, Sue’s got a big blue ruler.

Move! Song

Opakování postav Star family Suzy, Stella, Simon, Mr. Star, Mrs. Star, nové postavy: Alex, Meera, Lenny

Obrázek - nejprve jsme si pojmenovali jednotlivé osoby a ptali se: What’s Simon doing?, What’s Mr. Star doing? apod. Děti odpovídaly a předváděly: He is throwing a ball. She is flying a kite apod.

Děti předváděly různé aktivity a ptaly se navzájem. What is Terezka doing? She is dancing. apod

Activity Book 38/8 

Goodbye w/Matt song

Homework 38/9

PROSINEC

17.12.

CHRISTMAS LESSON!:-)

1. Hello, Reindeer song

3. Christmas vocabulary (slovíčka): Christmas tree, candy cane, stocking, present, sleigh, snowball, mistletoe, Santa Claus.

4. Děti si vytvořily obrazové karty s novou slovní zásobou. Poté podle pokynů ukazovaly jednotlivé obrázky: Show a sleigh/mistletoe apod. 

5. Děti poslouchaly písničku Decorate the Christmas Tree song a při poslechu zdvihaly jednotlivé kartičky. Poté celou písničku zhlédly ve videu.

6. Santa Dance song  

7. Drawing Dictation - podle instrukcí děti kreslily obrázek a procvičovaly předložky: Draw a Christmas tree. Draw 2 presents under the tree. Draw a star on the tree (on top of). Draw a sleigh. Draw a snowball in front of the sleigh. Draw a stocking. Draw a candy cane in the stocking. Draw a mouse in between two reindeer. 

7. Santa Wears a Red Hat Action song

8. Zhlédli jsme krásný zimní příběh Hey, Deer! movie

Na závěr děti nakreslily obrázek svého vánočního přání.

Merry Christmas and Happy New Year!

 

10.12.

1. How are you today song

2. Family members: Is your brother home? Where is your sister? Have you got a sister?..

3. Star Family members

4. Portfolio: děti psaly:  mother/ father/ brother / sister/ grandma /grandpa/ cousin

5. Move! Song

6. Activity Book p 35/3

7. walking/reading/eating/jumping/drawing/drinking/listening/throwing/catching/sleeping. Procvičovali jsme si slovesa s koncovkou ing. Děti převáděly jednotlivé aktivity a říkaly: I am drinking. I am jumping....

8. Video: What are you doing? Song Stop at :45. Instead of singing the second part, Ss will just say the word.

9. Activity Book 37/7

10. Goodbye Song

No homework

 

3.12.

1. Hello song

2. vocabulary: mirror, sofa, lamp, mat, phone, clock - opakovaly jsme a děti psaly slova a kreslily

3. What`s the difference? Děti hledaly rozdíly na dvou obrázcích a říkaly: In picture 1, there is a robot on the bed. In picture 2, there is a robot under the bed. apod. Každý musel najít a vyslovit 2 rozdíly

4. opakovali jsme předložky - on/in/under/in between/next to/behind/in front of

5. Alphabet Dance

6. Where is the ball? Miss Jackie ukazovala a dti odpovídaly. The ball is nest to the box/under the box apod.

7. Goodbye song

Domácí úkol: Activity Book 32/1

LISTOPAD

19.11.

1. Portfolio: procvičování psaní slov - části domu: kitchen/bathroom/bedroom/living room/dining room/hall

2. What do you do in the kitchen/bathroom...? Děti odpovídaly: I cook in the kitchen. I sleep in the bedroom...

3. Bring something...děti měly za úkol přiněst vždy 1 předmět z dané místnosti. What do you have? I have a pillow..apod.

4. Naučili jsme se používat přivlastňovací zájmeno mine/yours. Whose is this bike? It`s mine/yours.

5. Zhlédli jsme video Whose is?

6. Activity Book 26/5, 6

7. Dance the Alphabet song

Homework: 25/3

12.11.

1. Morning Stretch song

2. Portfolio: zopakovali jsme si názvy oblečení, děti psaly větu:  I am wearing ___.

3. Song 1-20 

4. Activity Book 22/9 

5. This is/These are - děti odpovídaly na otázky - What are these? What is this? These are eyes. This is a nose. namonec napsaly věty.

6. This and These Difference  video

7. Procvičovali jsme na obrázku otázky: Whose are these......? Whose is this......? Děti podle obrázku odpovídaly: These are Stella`s eyes. This is Simon`s nose...

8. Activity Book 22/8

Homework: 21/7

 

 

5.11.

1. Hello Trick or Treat video

2. Toys (hračky): děti si navzájem ukazovaly hračky: Show my doll, ball, and turtle. What are these? What toys do you have? Show me one toy. What is it?

3. Děti psaly větu: I like to play with my ____.

4. Nová slovíčka: kite, train, robot, car, watch, computer game, camera, alien

5. zopakovali jsme si ukazovací zájmena this (toto) and these (tyto) - děti ukazovaly předměty a říkaly: This is a pencil. These are books. apod. 

6. This and These Differences  video stop 

7. Whose is it? Čí je to?  - textbook str. 20/5

8. Whose it is? video

Homework: Activity Book 19/3

ŘÍJEN

22.10.

1. Hello Song

2. Fruit (ovoce) - apple, orange, banana, lemon, pineapple - děti pojmenovávaly obrázky a ukazovaly podle poslechu na obrazovce

3. Portfolio - děti psaly věty:    I like to eat ________ but I don’t like __________.

4. Fruit Juice Shake video

5. What is rule number 5? Be kind.  Jedním ze způsobů jak může být člověk hodný je, že je šlušný - POLITE: naučilo jsme se, jaké fráze se používají, když chci být "polite" - please, thank you, your welcome, Can you…? Can I borrow...?

6. Procvičování čísel 1 - 20 video, děti psaly čísla podle diktátu

7. zopakovali jsme si slovní zásobu lekce - school objects

8. procvičili jsme si předložky "prepositions" ON, IN, UNDER, BETWEEN, NEXT TO, BEHIND, IN FRONT OF

9. Color Action Song with Matt video

Homework: 15/10

 

15.10.

1. Hello song

2. opakování slovíček z minulé hodiny

3. I love to count - song

4. How many are there? There ARE two/three/...apples. There IS one apple. Děti odpovídaly na otázky podle obrázků

5. výslovnost krátké "e" (red, pen, ten) a dlouhé "e" (tree, three, green)

6. Activity Book str. 14/8

8. count nad jump - děti se trošku rozhýbaly u počítače:-)

9. Prepositions (předložky) - videosong, procvičování s naší písničkou, kterou děti znají od minulého roku. 

10. Drawing dictation - děti kreslily podle zadání obrázek

Homework: Activity Book str. 15/10

 

8.10.

1. Zopakovali jsme si názvy postav - Star family 

2. Portfolio: spelling slov 

3. Nová slovní zásoba: school objects (školní předměty)-ruler, desk, pencil, pen, teacher, eraser, board, cupboard, bookcase

4. Listen and point - děti ukazovaly na obrázku předměty podle poslechu

5. Number song - Count to 20

6. There is/There are vazba - děti odpovídaly na otázky: How many children are there in the classroom? There are 10. How many clocks are there in the classroom? There is one. atd. Hráli jsme si také s kostičkami, které děti počítaly a opět říkaly: There are ......

7. Activity Book str. 12/6

Domácí úkol: 11/4

 

1.10.

1. zopakovali jsme si názvy postav z učebnice (Star family), hráli jsme hry s obrazovými kartami

2. Alphabet - pojmenovávali jsme si jednotlivá písmenka; písnička Alphabet Song

3. Procvičovali jsme si bary, jejich psaní. Zahráli jsme si Colour Game

4. vysvětlili jsme si rozdíl ve výslovnosti "long A" (cake, plane, snake) a "short A" (apple, mat, lamp). Formou hry jsme si novou látku procvičovali.

5. Activity Book 6/5, 8/8

6. Zhlédli jsme příběh z učebnice (story), který si děti poté zahrály jako divadlo

Domácí úkol: str. 5

 

ZÁŘÍ

24.9.

1. Dnes jsme si připomněli členy Star Family: Stella, Suzy, Simon, Mrs/Mr Star, Grandma/Gramdpa Star, Maskman, Marie, Monty.

2. Děti si také zopakovaly abecedu, poslech písničky A is for apple.

3. Portfolio: opakuje barvy (spelling)

4. Procvičování He/She is

5. Školní učebnice - děti se ptaly ve dvojicích podle obrázku: Who is number 1, 2...? (Star Family)

Domácí úkol:  Activity Book 4/1 

 

 

17.9.

1. Introductions - navzájem jsme se představili: Hello, my name is Tony. What`s your name?

2. Miss Jackie seznámila děti formou obrazové prezentace se zemí a městem, ze kterého pochází.

2. Class rules - děti si zopakovaly pravidla ve třídě - LISTEN / RAISE YOUR HAND / BRING YOUR BOOKS / SPEAK ENGLISH / BE KIND

3. Povídali jsme si o tom, že se k sobě chováme ve třídě hezky a u nás není místo pro šikanu - BULLYING - podepsali jsme všichni "class poster" - WE ARE A TEAM!

4. Děti dostaly učebnice, se kterými se v rychlosti seznámily.

5. Portfolia - každý nakreslil a napsal "a cat"

6. Zazpívali jsme si a zatančili na písničku Hello / Move, Move /One Little Finger.

7. Vysvětlili jsme si systém hvězdiček - děti dostávají v hodinách za odměnu hvězdičky - STARS (když přinesou učebnice, domácí úkol, chovají se hezky apod.).

8. Děti vybarvovaly pracovní list - čtení názvu barev, pojmenovávání vybarvených předmětů.

aktualizováno: 05.03.2021 21:22:15