2nd grade 3 Drtinova

Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030 
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

ČERVEN

10.6.

Portfolio: slova ze všech kategorií, které jsme se v tomto školním roce naučili – pracovní list

Memory game – opakování slovíček (holidays)

Prepositions of Place for Children video

Activity Book 87/7 Listen and color.

Pracovní list – čtení

Activity book p 88/8

Homework str. 89

 

3.6.

Portfolio: “HANGMAN GAME” – slovo – holiday – téma dnešní hodiny

holiday vocabulary – beach, sand, sea, shell, mountain – procvičení slovní zásoby formou her a poslechového cvičení

Activity book 84/1 Listen and tick, 84/2, 85/3

Hra u tabule – alphabet

Kontrola domácího úkolu

Homework 85/4

KVĚTEN

27.5.

Portfolio: spelling slov - food

Menu – děti si zahrály na restauraci a navzájem se ptaly: What would you like to eat? I’d like fish and fries/a burger…. And what would you like to drink? I’d like milk/ water…

Animal Freeze dance song

Activity book 81/7 Listen and draw lines.

Monty’s Phonics – výslovnost “ir” “ur” – bird/girl/purple/birthday

Activity book 82/8

Simon Says Music Game

Dnes děti dostaly zaslouženou odměnu za práci v online hodinách.

Homework  - str. 83 celá

 

20.5.

Hello, Hello Clap your Hands song

Portfolio: numbers spelling – 1 - 10

Opakování - rooms – obrazové karty

Rooms in a Home game

V kruhu jsme házeli míčem a děti jmenovaly slova z různých ktergorií: colors, animals, sports, food

Pracovní list: look, read, listen, cut, draw

Activty Book 78 /1

Pets song for kids w/ Miss Linky

Obrázky -  Listen and point. What can you see in the pictures? (bus, skirt, shoe, tree, swim)

Activity Book 79/4; zájmena: me, him, her, them, us, you, it

Homework: nakresli svůj pokoj a označ v něm slovy jednotlivé věci (a lamp, a bed….)

 

13.5.

Hello, Hello How are you song

Portfolio: napiš větu podle obrázku: Mr. Star is cooking sausages. Meera is taking photos.

Opakování – předložky

Activity Book 79/3

Just Dance Kids The Freeze Game song

Opakování slovní zásoby lekce: nakresli 4 obrázky (sausage, burger, lemonade, cake). Děti se pak navzájem ptaly: Would you like…? Yes, please. No, thank you.

Jackie’s Rooms in a Home game

Count to 20 and Workout video

Drawing dictation:  děti kreslily věci v jednotlivých místnostech a psaly jejich názvy

Goodbye Song (with actions)

Homework 78/2

6.5.

HELLO Song Maple Leaf

Portfolio: hádání slov – food, party

Nová slovíčka: sausage, burger, cake, lemonade, orange, watermelon – slova jsme si psali do učebnice a fomou her procvičovali

ABC song Coach Josh

Obrázek – děti poslouchaly a poté podle obrázku odpovídaly na dotazy: What is Mr. Star cooking? What have they got to drink? What is Meera doing? Where are they?  

Opakování: rooms and furniture (místnosti a nábytek)

The Dance Freeze 2 song

Fill in the missing letter  game

Kontrola domácího úkolu

Goodbye song

Homework: napsat všechna nová slova vždy 5 x a k tomu nakreslit obrázek (např. 5x sausage + obrázek).

DUBEN

29.4.

Hello Song w/ Matt song

Portfolio: Děti spojovaly rozdělení věty. 

Naučili jsme se: true=pravdivá (odpověď), false = chybná (odpověď)  

game

Hop and Stop song

Activity Book 73/7 

Procvičování: I love / I don't love (fishing, playing football, swimming, painting..) 

Povídali jsme si o pravidlech ve sportu - “rules” . Slovíčka: a bat, a racket, bounce, throw, hit

Podle poslechu pak děti označovaly, o jaký sport se jedná

Mini disco Hello! Song

Wild Animals game

Goodbye song

Homework 77/3 

 

 

22.4.

Hello Song with Miss Linky song

Portfolio: hangman - "hobbies"

Monty’s Phonics: King, sing, morning, The king sings in the morning.

Bug and Roll song

Activity Book 74/8 Listen and match

Opakování slovní zásoby lekce: badminton, table tennis, football, hockey, basketball, baseball, painting

Mini disco Hello! Song

Activity Book str. 74/9 

Goodbye Song w/Miss Linky song

Homework: str. 75

 

15.4.

Hello Song for Kids fast song

Portfolio: What is he/she doing? What are they doing? Děti psaly odpovědi.

Opakování: Hobbies/sports (play badminton, play table tennis, play football, play hockey, play basketball, play baseball, paint). 

Bug and Roll song

Do you like…? Anna, do you like playing badminton?  Yes, I do. No, I don't. Děti se ptaly a odpovídaly si navzájem.

Activity Book 72/5 Listen and Tick  

Opakování: eyes, nose, mouth, face, glasses, hat, hair, beard, mustache, boy/he, girl/she

Draw a face with glasses, a hat, and a mustache.

Game: ke každému obrázku děti říkaly, co daná osoba má: She has got glasses and long brown hair. He has got a mustache...

Goodbye Song w/Miss Linky song

Homework 72/6 

 

8.4.

Hello song

Portfolio: opakování zájmen: he, she, they, it

Opakování: play football, play basketball, play baseball, play tennis, play piano. Swim, ride a bike

Nová slovní zásoba: play badminton, play table tennis, play football, play hockey, play basketball, play baseball, paint

Jungle Boogie Dance song

Děti odpovídaly podle obrázku:  Who do you see? What are they doing? Poté poslech (listen and point)

Activity Book 70/1, 70/2

Charades – děti předváděly různé činnosti (play badminton, paint….) a ostatní hádaly.

The Stretching and Exercise Song

Drawing dictation: Děti kreslily a psaly: He/She is reading, swimming.  They’re eating, riding bikes, eating….

Goodbye Song w/Miss Linky song

Homework 71/3 Crossword puzzle

BŘEZEN

25.3.

Hello Song song

Portfolio: Hangman – “clothes”, děti hádaly slovo a poté psaly názvy oblečení

Jackie’s Phonics – seven, sheep, shop. Procvičovali jsme si “s” a “sh” (š). Děti rychle vyslovovaly větu: Seven sheep are sleeping in a shop

Jungle Boogie Dance song

Activity Book 68/7

Procvičovali jsme vazbu “there is, there are”. Děti vždy pomocí otázek musely uhodnou na jaký obrázek Miss Jackie myslí: Are there …..? Is there….?

The Stretching and Exercise Song

Kid’s Box story - děti poté odpovídaly na otázky: Ask what was ___ wearing?

Our Clothes game

Homework 69 (celá stránka)

!!1.4. výuka neprobíhá z důvodu Velikonočních prázdnin!!!

 

18.3.

Let’s Shake Hands Hello song

Portfolio: What is he wearing? He is wearing ……. Děti psaly větu podle obrázku

Opakování slovíček (clothes – oblečení) -  dress, glasses, handbag, hat, shirt, jeans

Color Action w/ Matt song

Get a hat and a jacket / Put them on, take them off.  Děti si vzaly čepici a bundu a podle pokynu si je oblékaly nebo sundavaly a u toho říkaly:  I’m putting on my hat, I’m putting on my jacket. I’m taking off my hat, I’m taking off my jacket.

Activity Book 66/5, 67

Scavenger Hunt Game

Shake It song

Společná kontrola domácího úkolu

Homework 65/3

 

 

11.3.

Let’s Shake Hands Hello song

Portfolio: Procvičení názvů barev a jejich psaní

Slovní zásoba - téma: clothes (oblečení)socks, shoes, t-shirt, skirt, trousers, jacket, shorts, dress, glasses, handbag, hat, shirt, jeans

Kreslili jsme dvě postavy a části jejich oblečení + označení slovy. Poté se děti navzájem ptaly: What is he/she wearing? He/she is wearing trousers/socks...

Our Clothes game

Movement: Shake It song

Activity book 64 

Zkontrolovali jsme si domácí úkol.

Song (chant) - učebnice - děti odpovídaly na otázky.

Homework 64/2 

 

4.3.

HELLO Song Maple Leaf

Portfolio: unscramble words (slož pomíchaná písmenka do slov) – hospital/chicken/flat/eggs

Opakování slovní zásoby posledních 3 lekcí  - kategorie: animals/food/town

The Dance Freeze song

Poslechové cvičení: děti podle poslechu určovaly jednotlivé obrázky

Activity Book 62/2 Listen and write the number, 63/3

Opakování předložky – děti si nakreslily a vystřihly “monkey”, přinesly hrnek (cup) a podle instrukcí umísťovaly: Put the monkey under the cup, put the monkey between the cup and a pencil,  etc. Where is the monkey now?

Make any shape and freeze song

Activity book page 63 #3 (Slides) Read and draw lines. I will read once through, then show slides to read again and check answers.

Homework 62/1

ÚNOR

18.2.

HELLO Song 

Portfolio - spelling: hospital, shop, flat, street

Zopakovali jsme si předložky (prepositions of place) bamboozle game

Obrázek: děti odpovídaly na otázky: Where is the book? It is on the sofa? And where is the yellow book. It is under the table. apod.

The Dance Freeze song

Activity Book 57/7

Jackie’s Phonics: Brown, mouse, house, A brown mouse in a town house. (“ou”sound)

Activity Book 58/8 - Listen and write the words. 

Make any shape and freeze song

Opakování slovní zásoby z minulého týdne.

Activity book – 58/9 Draw a town

Homework -  str. 59

 

 

11.2.

Hello, Hello How are you song

Portfolio: read and reveal the word: town

Opakování předložek – a cup and a paper ball – Put the paper ball under/next to/in…..the cup.

Activity book 56/5 Listen and color the stars

The Dance Freeze song

Nová slovíčka: (At the town) park, shop, street, hospital, café, flat

Ukazovali jsme si na obrázku jednotlivá místa ve městě.

Activity Book 54/1, 55/3

Snowman dance song

Prepositions of place game

Obrázek města: děti odpovídaly na otázky: Where is the girl? In the park. What is next to the shop. There is a café next to the shop. Apod.

Homework 54/2

 

4.2.

Hello song

Portfolio: spelling pear, lemon

Zopakování – fruit: orange, banana, apple, pear, pineapple, lemon

Dance the Alphabet song Boy version

Draw one of these (favorite) - I love ___. So do I. or I don’t. – děti se ptaly a odpovídaly navzájem

Visiting the Farm video

Jackie’s Phonics: spider, sports, The spiders are sports stars.

Activity Book str. 52 listen and write

See it Say it Sign it song

Easy Prepositions of place (with words) game

Activity Book 51/6 Listen and color

Goodbye song Sad English Teacher

Homework 52/8

LEDEN

28.1.

Hello song with Smile Puppets

Portfolio: farm animals (děti hádaly téma dnešní lekce)

Nová slovíčka: frog, cow, duck, goat, lizard, sheep, spider – děti si nakreslily vlastní obrazové kartičky

Shake Your Sillies Out song

Activity Book str.  49 – draw lines – děti podle poslechu spojovaly

Procvičování frází: I love spiders/sheep/cows..  So do I. (Já také.)  I don’t. (Já ne)  - děti používaly své obrazové kartičky a navzájem se ptaly/odpovídaly.

Activity Book  - 50/4 poslech   

Animal Alphabet Move and Groove song

Interaktivní hra: farm animals

Goodbye song

Homework 50/5

 

21.1

Hello, Hello How song

Opakování: Breakfast/Lunch/Dinner, děti psaly slova a opakovaly: In the morning I eat breakfast. In the afternoon I eat lunch. In the evening I eat dinner.

Phonics: The chickens are cooking in the kitchen. -ch zvuk(sound).

Slovní zásoba: food, zopakovali jsme si slovíčka a děti se navzájem ptaly:  Can I have some ___, please?  Here you are!

Shake Your Sillies Out song

Story – děti si vytvořily kartičky a při videu ukazovaly jednotlivé obrázky (bread, tomato, pencil, chicken, ice cream….)

Animal Alphabet Move and Groove song

Bamboozle Alphabet game

Homework str. 45 celá

 

14.1.

Hello, Hello How are you song

Portfolio: food – děti psaly seznam co nejvíce druhů jídla

Nová slovíčka: breakfast, lunch, tea/snack, dinner, read, water, milk, juice, chicken, eggs, fries/chips, potatoes, carrots, lemons, meat.

Activity Book 41/2 Listen and color.

Song – písnička z učebnice, děti při poslechu ukazovaly

Fráze: Can I have some ___, please? Yes, here you are! Děti se navzájem ptaly a odpovídaly.

Activity Book 42/4 Listen and tick or cross.

Homework 41/3

7.1.        

Hello, Hello How are you song

Phonics: procvičovali jsme krátkou/dlouhou výslovnost "u" - Bus Mum, blue, jump, shoe, Sue’s got a big blue ruler.

Move! Song

Opakování postav Star family Suzy, Stella, Simon, Mr. Star, Mrs. Star, nové postavy: Alex, Meera, Lenny

Obrázek - nejprve jsme si pojmenovali jednotlivé osoby a ptali se: What’s Simon doing?, What’s Mr. Star doing? apod. Děti odpovídaly a předváděly: He is throwing a ball. She is flying a kite apod.

Děti předváděly různé aktivity a ptaly se navzájem. What is Terezka doing? She is dancing. apod

Activity Book 38/8 

Goodbye w/Matt song

Homework 38/9

PROSINEC

17.12.

CHRISTMAS LESSON!:-)

1. Hello, Reindeer song

3. Christmas vocabulary (slovíčka): Christmas tree, candy cane, stocking, present, sleigh, snowball, mistletoe, Santa Claus.

4. Děti si vytvořily obrazové karty s novou slovní zásobou. Poté podle pokynů ukazovaly jednotlivé obrázky: Show a sleigh/mistletoe apod. 

5. Děti poslouchaly písničku Decorate the Christmas Tree song a při poslechu zdvihaly jednotlivé kartičky. Poté celou písničku zhlédly ve videu.

6. Santa Dance song  

7. Drawing Dictation - podle instrukcí děti kreslily obrázek a procvičovaly předložky: Draw a Christmas tree. Draw 2 presents under the tree. Draw a star on the tree (on top of). Draw a sleigh. Draw a snowball in front of the sleigh. Draw a stocking. Draw a candy cane in the stocking. Draw a mouse in between two reindeer. 

7. Santa Wears a Red Hat Action song

8. Zhlédli jsme krásný zimní příběh Hey, Deer! movie

Na závěr děti nakreslily obrázek svého vánočního přání.

Merry Christmas and Happy New Year!

 

10.12.

1. How are you today song

2. Family members: Is your brother home? Where is your sister? Have you got a sister?..

3. Star Family members

4. Portfolio: děti psaly:  mother/ father/ brother / sister/ grandma /grandpa/ cousin

5. Move! Song

6. Activity Book p 35/3

7. walking/reading/eating/jumping/drawing/drinking/listening/throwing/catching/sleeping. Procvičovali jsme si slovesa s koncovkou ing. Děti převáděly jednotlivé aktivity a říkaly: I am drinking. I am jumping....

8. Video: What are you doing? Song Stop at :45. Instead of singing the second part, Ss will just say the word.

9. Activity Book 37/7

10. Goodbye Song

No homework

 

3.12.

1. Hello song

2. vocabulary: mirror, sofa, lamp, mat, phone, clock - opakovaly jsme a děti psaly slova a kreslily

3. What`s the difference? Děti hledaly rozdíly na dvou obrázcích a říkaly: In picture 1, there is a robot on the bed. In picture 2, there is a robot under the bed. apod. Každý musel najít a vyslovit 2 rozdíly

4. opakovali jsme předložky - on/in/under/in between/next to/behind/in front of

5. Alphabet Dance

6. Where is the ball? Miss Jackie ukazovala a dti odpovídaly. The ball is nest to the box/under the box apod.

7. Goodbye song

Domácí úkol: Activity Book 32/1

LISTOPAD

19.11.

1. Portfolio: procvičování psaní slov - části domu: kitchen/bathroom/bedroom/living room/dining room/hall

2. What do you do in the kitchen/bathroom...? Děti odpovídaly: I cook in the kitchen. I sleep in the bedroom...

3. Bring something...děti měly za úkol přiněst vždy 1 předmět z dané místnosti. What do you have? I have a pillow..apod.

4. Naučili jsme se používat přivlastňovací zájmeno mine/yours. Whose is this bike? It`s mine/yours.

5. Zhlédli jsme video Whose is?

6. Activity Book 26/5, 6

7. Dance the Alphabet song

Homework: 25/3

12.11.

1. Morning Stretch song

2. Portfolio: zopakovali jsme si názvy oblečení, děti psaly větu:  I am wearing ___.

3. Song 1-20 

4. Activity Book 22/9 

5. This is/These are - děti odpovídaly na otázky - What are these? What is this? These are eyes. This is a nose. namonec napsaly věty.

6. This and These Difference  video

7. Procvičovali jsme na obrázku otázky: Whose are these......? Whose is this......? Děti podle obrázku odpovídaly: These are Stella`s eyes. This is Simon`s nose...

8. Activity Book 22/8

Homework: 21/7

 

 

5.11.

1. Hello Trick or Treat video

2. Toys (hračky): děti si navzájem ukazovaly hračky: Show my doll, ball, and turtle. What are these? What toys do you have? Show me one toy. What is it?

3. Děti psaly větu: I like to play with my ____.

4. Nová slovíčka: kite, train, robot, car, watch, computer game, camera, alien

5. zopakovali jsme si ukazovací zájmena this (toto) and these (tyto) - děti ukazovaly předměty a říkaly: This is a pencil. These are books. apod. 

6. This and These Differences  video stop 

7. Whose is it? Čí je to?  - textbook str. 20/5

8. Whose it is? video

Homework: Activity Book 19/3

ŘÍJEN

22.10.

1. Hello Song

2. Fruit (ovoce) - apple, orange, banana, lemon, pineapple - děti pojmenovávaly obrázky a ukazovaly podle poslechu na obrazovce

3. Portfolio - děti psaly věty:    I like to eat ________ but I don’t like __________.

4. Fruit Juice Shake video

5. What is rule number 5? Be kind.  Jedním ze způsobů jak může být člověk hodný je, že je šlušný - POLITE: naučilo jsme se, jaké fráze se používají, když chci být "polite" - please, thank you, your welcome, Can you…? Can I borrow...?

6. Procvičování čísel 1 - 20 video, děti psaly čísla podle diktátu

7. zopakovali jsme si slovní zásobu lekce - school objects

8. procvičili jsme si předložky "prepositions" ON, IN, UNDER, BETWEEN, NEXT TO, BEHIND, IN FRONT OF

9. Color Action Song with Matt video

Homework: 15/10

 

15.10.

1. Hello song

2. opakování slovíček z minulé hodiny

3. I love to count - song

4. How many are there? There ARE two/three/...apples. There IS one apple. Děti odpovídaly na otázky podle obrázků

5. výslovnost krátké "e" (red, pen, ten) a dlouhé "e" (tree, three, green)

6. Activity Book str. 14/8

8. count nad jump - děti se trošku rozhýbaly u počítače:-)

9. Prepositions (předložky) - videosong, procvičování s naší písničkou, kterou děti znají od minulého roku. 

10. Drawing dictation - děti kreslily podle zadání obrázek

Homework: Activity Book str. 15/10

 

8.10.

1. Zopakovali jsme si názvy postav - Star family 

2. Portfolio: spelling slov 

3. Nová slovní zásoba: school objects (školní předměty)-ruler, desk, pencil, pen, teacher, eraser, board, cupboard, bookcase

4. Listen and point - děti ukazovaly na obrázku předměty podle poslechu

5. Number song - Count to 20

6. There is/There are vazba - děti odpovídaly na otázky: How many children are there in the classroom? There are 10. How many clocks are there in the classroom? There is one. atd. Hráli jsme si také s kostičkami, které děti počítaly a opět říkaly: There are ......

7. Activity Book str. 12/6

Domácí úkol: 11/4

 

1.10.

1. zopakovali jsme si názvy postav z učebnice (Star family), hráli jsme hry s obrazovými kartami

2. Alphabet - pojmenovávali jsme si jednotlivá písmenka; písnička Alphabet Song

3. Procvičovali jsme si bary, jejich psaní. Zahráli jsme si Colour Game

4. vysvětlili jsme si rozdíl ve výslovnosti "long A" (cake, plane, snake) a "short A" (apple, mat, lamp). Formou hry jsme si novou látku procvičovali.

5. Activity Book 6/5, 8/8

6. Zhlédli jsme příběh z učebnice (story), který si děti poté zahrály jako divadlo

Domácí úkol: str. 5

 

ZÁŘÍ

24.9.

1. Dnes jsme si připomněli členy Star Family: Stella, Suzy, Simon, Mrs/Mr Star, Grandma/Gramdpa Star, Maskman, Marie, Monty.

2. Děti si také zopakovaly abecedu, poslech písničky A is for apple.

3. Portfolio: opakuje barvy (spelling)

4. Procvičování He/She is

5. Školní učebnice - děti se ptaly ve dvojicích podle obrázku: Who is number 1, 2...? (Star Family)

Domácí úkol:  Activity Book 4/1 

 

 

17.9.

1. Introductions - navzájem jsme se představili: Hello, my name is Tony. What`s your name?

2. Miss Jackie seznámila děti formou obrazové prezentace se zemí a městem, ze kterého pochází.

2. Class rules - děti si zopakovaly pravidla ve třídě - LISTEN / RAISE YOUR HAND / BRING YOUR BOOKS / SPEAK ENGLISH / BE KIND

3. Povídali jsme si o tom, že se k sobě chováme ve třídě hezky a u nás není místo pro šikanu - BULLYING - podepsali jsme všichni "class poster" - WE ARE A TEAM!

4. Děti dostaly učebnice, se kterými se v rychlosti seznámily.

5. Portfolia - každý nakreslil a napsal "a cat"

6. Zazpívali jsme si a zatančili na písničku Hello / Move, Move /One Little Finger.

7. Vysvětlili jsme si systém hvězdiček - děti dostávají v hodinách za odměnu hvězdičky - STARS (když přinesou učebnice, domácí úkol, chovají se hezky apod.).

8. Děti vybarvovaly pracovní list - čtení názvu barev, pojmenovávání vybarvených předmětů.

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32