2nd grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

ČERVEN

15.6.

Dnešní hodinu jsme věnovali příběhu The Rainbow Fish. Naučii jsme se nová slovíčka (shocked, glide, a scale, a fin, share, give, proud), přečetli jsme si knížku, zhlédli film a nakonec děti vyrobily svou vlastní "rainbow fish".

Přejeme dětem krásné prázdniny!

HAPPY SUMMER HOLIDAYS!!

 

8.6.

review lesson - opakování slovní zásoby a veškwré látky probrané v tomot školním roce - hry, soutěže, práce s učebnicí

 

 

1.6.

Dnes jsme se na začátku roztančili na oblíbeny "Freeze dance"

Čtení/rozpoznávání "sight words" - formou hry si děti procvičovaly slova jako: do, go, some, what, we, they, says, who, how, see, to apod.

Nová slovní zásoba: food - sausage, lemonade, cake, watermelon, burger, orange - procvičování psaní slov a jejich rozpoznávání 

Obrázek a poslech - děti odpovídaly na otázky

Na druhou část hodiny většina dětí odešla na akci do družiny. Se zbylými dětni jsme si četli knížku a hráli hry.

Domácí úkol není.

 

KVĚTEN

 

15.6.

 

 

8.6.

review lesson - opakování slovní zásoby a veškwré látky probrané v tomot školním roce - hry, soutěže, práce s učebnicí

 

 

1.6.

Dnes jsme se na začátku roztančili na oblíbeny "Freeze dance"

Čtení/rozpoznávání "sight words" - formou hry si děti procvičovaly slova jako: do, go, some, what, we, they, says, who, how, see, to apod.

Nová slovní zásoba: food - sausage, lemonade, cake, watermelon, burger, orange - procvičování psaní slov a jejich rozpoznávání 

Obrázek a poslech - děti odpovídaly na otázky

Na druhou část hodiny většina dětí odešla na akci do družiny. Se zbylými dětni jsme si četli knížku a hráli hry.

Domácí úkol není.

 

25.5.

Portfolio: classroom language - look, listen, draw, read, colour, cut - děti vybarvovaly pracovní list

I like, I love, I don't like/dislike - děti kreslily do jednotlivých kategorií obrázky a říkaly: I like/dislike/love swimming/painting/pizza…..Poté jsme po třídě rozmístili jednotlivé kategorie, děti poslouchaly a podle svého pocitu běžely k dané kategorii.

Ve školní učebnici - poslechové cvičení. Procvičení: He/She likes/dislikes

Spelling game 

Poslech písničky z učebnice zde (Unit 10: Our hobbies)

Pracovní list – děti se navzájem ptaly svého kamaráda: Do you like..? a odpovídaly: Yes, I do. No, I don’t. Poté se vyučující ptaly: např: Does Naty like painting? Děti odpovídaly: Yes, she/he does. No, she/he doesn’t.

Zombie game – opakování slovní zásoby

Homework str. 75 celá

 

18.5.

Hello song

Portfolio: My favourite hobby is…..; Draw: favorite hobby 

Opakování slovní zásoby od začátku školního roku – obrazové karty na tabuli, děti v týmech soutěžily, kdo dříve dané slovo označí

Napiš 6 sportů na jednotlivé papíry a ukazuj podle poslechu.  

Read and answer – děti četly krátký text a odpovídaly na otázky

Oprava domácího úkolu

Formou hry procvičení he/she/it has got/hasn’t got; I, you, we, they have got/haven’t got

Homework: 72/6

 

11.5.

Song

Portfolio: napiš větu: I can…., I can’t…. 

Nová slovíčka: hobbies, baseball, badminton, basketball, hockey, painting

What are hobbies? - děti jmenovaly své koníčky

Obrázek - poslech - odpovídání na otázky

Brain break

Simon says - procvičován nové slovní zásoby 

Homework 71/3 

 

4.5. 

Portfolio - spelling (jeans, dress, handbag)

 

Společná kontrola domácího úkolu

 

Story - příběh z učebnice - poslech a odpovídání na otázky 

 

Freeze song

 

Activity Book str. 69, spell + stickers (samolepky)

 

Goodbye song

 

Homework 62/1

 

 

DUBEN

27.3.

Hello, how are you? Song

Draw a woman (she) or a man (he) – děti kreslily a poté popisovaly obrázek: It’s a woman/a man. She/He has got glasses …..She/He hasn’t got …….

Společná kontrola domácího úkolu – I’m wearing …..

Listen to the song – písnička z učebnice na proscvičování she/he has got, I have got/haven’t got

Go and find something red/blue…. ….Děti musely jít a hledat. Poté říkaly: I have got a red car/I have got a red pensil apod.

Homework 66/3

 

 

20.3.

Hello song 

Spelling a čtení slov: can, plan, man, van. Děti slova napsaly a četly. Poté jsme přidali "magic E" na konec slov a děti je znovu četly a seznámily se s jejich významem - cane, plane, mane, vane. Poté jsme zhlédli video ze starfall.com

Zahráli jsme si hru "Guess Who?" - děti hádaly podle indicií, o kterou osobu z obrázku se jedná. Navzájem se ptaly: Is it a man or a woman? Has she got ....? Has he got....? 

Nová slovíčka: a moustache, a beard

Homework 65/4 

 

 

13.4.

Portfolio: Draw a shirt with polka dots. /Draw a handbag with stripes.

Opakování I can / I can’t - video

Chant - děti podle obrázku opakovaly písničku a ukazovaly na obrázky (clothes)

 

Společná oprava domácího úkolu.

 

Spelling - Activity Book str. 67

 

Homework: 66/5

 

 

6.4.

Portfolio: "hangman" - slovo "CLOTHES"  - dnešní téma

Hello song

Nová slovíčka: a shirt, jeans, sunglasses, a hat, a handbag - formou her jsme si slovíčka procvičovali, včetně jejich správného psaní

Děti kreslily jeden druh oblečení a popisovaly jej ostatním. Maučili jsme se: stripes (pruhy), polka dots (puntíky)

Activity Book 64/1 - listen and connect the dots. 

Opakování množné čísla - nepravidelné tvary: sheep-sheep, foot-feet, tooth - teeth

Song

Děti si procvičovaly výslovnost jazykolamu: Wishy Washy Washer Woman

Homework: 64/2

BŘEZEN

30.3.

Bunny hops song

Nakresli: 3 things you see in spring

Slovíčka (téma EASTER): Easter bunny/basket/eggs, a lamb, a chick, a duckling

Zhlédli jsme krátké video – Tom a Jerry – Easter: děti v průběhu sledování videa odpovídaly na otázky

Zopakování „question words“: who, what, when, where – řadily odpovědi k otázkám

Movement 

Shapes (tvary) – formou hry - square, circle and triangle

Class language – děti si do svých učebnic zapsaly pokyny (commands), které v hodinách používáme: Read.  Write.  Draw.  Listen. Repeat. How do you spell..? How do you say…..in English. Can I go to the restroom?

 

23.3.

Portfolio Draw a star above a cat.  Draw a star on an apple. Draw soup in a bowl.

Disco dance!

Story time: Nejdřívě jsme si na mapě (a map) ukázali, kde je Mexico. Odtud pochází žába (a frog) z našeho příběhu.  Seznámili jsme se předem se základními slovíčky a četli: Frog`s fiesta (party)

Krátké poslechové cvičení - řazení dialogů a obrázků

Activity Book 63/4 questions (otázky)

Kontrola domácího úkolu

Jeopardy game: hra na procvičení otázek.

Movement!

Homework 63/3

 

16.3.

Portfolio:  You can live in a house or a _ _ _ _.  When you are very sick you go the

­_ _ _ _ _ _ _ _. Cars drive on the _ _ _ _ _ _.  I buy toys in the toy _ _ _ _.  (flat/hospital/street/shop)

Activity Book 60/1

Najdi rozdíl (find differences) - game

Procvičovali jsme Have you got….? Yes, I have got…… No, I haven’t got….

Zkontrolovali jsme si společně domácí úkol.

Opakování -  can / can’t  - swim, play tennis, play basketball, play the guitar, play football, ride a bikeDěti se navzýjem ptaly: Can you ride a bike? Yes, I can./No, I can’t. apod.

Dance!

Naučili jsme se: rubbish (odpadky), road (silnice), cross the road (přejít silnici), poté děti podle poslechu označovaly obrázky.

Homework 61/3

 

9.3.

Portfolio - spelling

Hello song

Procvičování předložek – on/in/under/in-between/behind/in front of/next to/above

Game

Song - listen and do the movements

Otázky k obrázku: Where is the blue/orange…book? Děti se navzájem ptaly

Monty’s Phonics: A brown mouse in a town house.

Activity Book 58/8 listen write the words  

Opakování slovní zásoby lekce (At the town)

Story – příběh z učebnice. Děti odpovídaly na otázky.

Homework 59

 

 

2.3.

Portfolio: Match the words: Where does food come from? 

A.   Cows                          1. Carrots

B.    Chicken                      2. Milk

C.    Trees                          3. Apples

D.   Plants                          4. Eggs

 

Song – Places

Nová slovíčka: town, hospital, café, shop, park, flat. Pomocí obrázků, poslechu a ukazování jsme si slovíčka procvičovali

Activity Book 54/1, look read and tick

Obrázek – děti odpovídaly na otázky a poté se samy navzájem ptaly.

Opakování předložek (prepositions of place) – děti si přinesly hrneček (a cup) a vyrobily kouli z papíru (a paper ball) a podle pokynů ji umísťovaly: Put the paper ball IN the cup/UNDER the cup/BEHIND the cup……

Nová předložka: ABOVE (nad)

Game - prepositions

Homework 55/4

 

 

 

 

 

ÚNOR

16.2.

Portfolio: Write as many animals as you can! -děti na čas psaly názvy zvířat. Zopakovali jsme si slovíčka z minulé hodiny (nová: goose – husa, ladybird – beruška)

Procvičování: I love……”So do I” or “I don’t”.

Opakování – fruit/vegetables; nové slovíčka: pineapple, coconut, mango, lime, onion. Poslech písničky, děti si napsaly názvy ovoce z písničky na papírky a pak je řadily ve správném pořadí.

Activity Book 50/4

Phonicssp/st – The spiders are sport stars. – děti se snažily věu správně a plynule vyslovit.  

Game – zahráli jsme si dvě interaktivní hry - animals

Storyčtení a poslech příběhu, odpovídání na související otázky

Who is sleeping? Is it day or night? What are the sheep doing? ….

Homework 52/8

 

9.2.

Portfolio: What foods are for breakfast? What food is for lunch? – podle obrázků děti psaly názvy jídel.

Dnešní téma: farm animals - donkey, horse, sheep, cow, spider, lizard, frog, duck, goat, nejprve jsme se podívali na video: Visiting a farm.  (nová slovíčka – feed - krmit, wash-mýt)

Animals – obrazové karty, procvičování slovní zásoby. Obrázek – listen and point. Poslouchali jsme zvuky zvířat (animal sounds), děti psaly jejich názvy a kontrolovali jsme si spelling.

Song: poslech z učebnice

Procvičování předložek (prepositions) – chair game: on the chair/next to the chair/behind the chair/under the chair/in front of the chair

Activity Book 48/2 – orientace v textu, postupování podle textu

Homework 48/1

 

2.2.

Portfolio – hangman - TOYS

Zopakování slovíček: doll, bike,  car, train, game, boat – pojmenovávání a spelling

Každý si vzal hračku a ptali jsme se navzájem: Whose teddy bear is it? It’s Honza’s! apod.

shake break 

Drawing dictation -  clothes – děti kreslily podle diktátu: shoes, skirt, trousers, jacket

Zopakování názvů místností v dome: bathroom, living room, dining room, bedroom, hall, kitchen  

Game

Opakování předložek: Go next to your chair. Go under your chair. Sit on your chair. apod.

Zopakování názvů členů rodiny a jejich spelling

Homework 45/9

 

 

LEDEN

25.1.

What is it? Listen and draw (poslouchej a nakresli)

Zopakování slovní zásoby - food

Tongue twister (jazykolam): The chickens are cooking in the kitchen.

Game Simon Says: procvičávání sloves -  kicking, jumping, cleaning, flying, throwing, sitting, running  

Story – krátký příběh z učebnice – děti zhlédly video a odpovídaly na otázky

Zopakování názvů denních jídel: breakfast (morning) lunch (lunchtime) tea/snack (afternoon), dinner (evening)

Activity Book 42/4 – listening

Where does it come from? Z čeho to pochází? Animals / Plants / Trees

Milk is from a cow. Apple is from a tree. apod.

Homework 42/5

 

19.1.

Portfolio: nakresli (draw) Bread next to eggs. Spell: rice, chicken

Zopkaovali jsme si názvy denních jídel: breakfast / lunch / dinner

Děti napsaly seznam lídel, která znají a říkaly:  I’m having

Písnička z učebnice: téma food, breakfast (morning), lunch (lunchtime), tea (afternoon), dinner (evening)

Podle obrázků jídel se děti navzájem ptaly a odpovídaly: “Can I have some…..?” “Yes, here you are!”

Workobook 42/5

Homework 41/3

 

12.1.

1. Alphabet song

2. Portfolio: Draw: A girl is flying a kite. Spelling sloves: jumping, throwing, cleaning

3.Procvičování průběhového času: podle obrázku děti odpovídaly: What’s Simon/Suzy/….doing? He is hitting. She is riding a bike..

4. Story: krátké video z učebnice, děti zhlédly příběh a odpovídaly na otázky.

5. Activity Book 39/10

6. FOOD -  nová slovíčka: bread, milk, juice, chicken, chips/fries, eggs, rice, water

7. Fruit juice song

Homework 38/9

 

5.1.

1. Hello song

2. Portfolio – draw and write “grandma”, “grandpa”; Dále děti četly věty a doplňovaly písmena v chybějících slovech (spelling of family members)

3. Seznámili jsme se s novými slovesy: catching, getting, throwing, kicking, sleeping, hitting, cleaning, talking, running, jumping. Děti podle poslechu určovaly na obrázku, kdo co dělá.

4. Baby shark song

5. Activity Book 37/7 – listen and tick

6. Song – ze školní učebnice jsme si poslechli písničku na procvičování průběhového času sloves: He is kicking. She is cleaning. They are talking…Děti při poslechu předváděly jednotlivé činnosti, poté jsme se dětí ptaly:  What is grandpa doing? What is the baby sister doing? What is the cousin doing? What is the mother doing?

7. Letter and words dictation – děti psaly a četly slova, procvičovali jsme také písmena, ve kterýh se nejčastěji dělají chyby: a, i, j, g, h, c, s

Homework 35/4

 

PROSINEC

22.12.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Výuka bude pokračovat od 4.1.2021

 

15.12.

1. Portfolio: draw your family

2. Star family - opakování jmen členů rodiny a odpovídání na otázky: In the star family who is the mother? Who is the brother?....

3.  new friends from the book: Lenny, baby Frank, mummy Lucy, daddy Hugo. Děti poslouchaly k obrázku a poté odpovídaly na otázky: Who’s with Lenny? How many cousins has Meera got? How old is Frank? Is Frank Lenny’s brother?  

4. song 

5. Family tree (rodokmen) - děti podle obrázku určovaly kdo je čí: cousing/sister/grandma apod.

Homework: Activity Book 34/2

 

8.12.

1. Hello song

2. Portfolio: zopakovali jsme si dirty/clean  (It is a clean sofa. Its a dirty sofa.) Děti poté pojmenovávaly věci na obrázku a psaly jejich názvy (a lamp, a mat, a sofa apod.)

3. Poslechové cvičení (listen and guess) – děti podle poslechu musely uhádnou věc na obrázku

4. Fun break – děti předváděly různá zvířara

5. Děti poslouchaly vyhláskovaná slova a říkaly o jaké se jedná (clock, cupboard, bookcase, watch, lamp, robot….)

 

Homework: Activity Book 32/2

 

1.12.

1. Portfolio - Which color is your room painted? My room is _______. Děti psaly větu.

2. Draw (nakresli) two teddy bears, one ugly and one beautiful.

3. Whose is it? Děti si přinesly hračky a navzájem jsme se ptaly a odpovídaly: Is this lion /dog/cat yours? Yes, it is mine.

4. Poslouchali jsme písničku, děti nejprve napbrázku pojmenovaly části oblečení, ptaly se: Whose (yellow) t-shirt is it?...poté podle poslechu ukazovaly na obrázku.

5. Exercise song

6. Activity Book  27/7, 28/9 – this/that, these/those

7. Opakování slovní zásoby - house

8. Story – krátké video o Star family. Děti odpovídaly na otázky: Who is in the story? Where are the toys? Who is next to the book case? Is Marie in the Cupboard?

Homework 29/10

LISTOPAD

24.11.

1. Hello, how are you? song  

2. Portfolio - draw something ugly, beautiful, old

3. názvy místností -rooms - děti pojmenovávaly podle obrázků: kitchen, bathroom, hall, bedroom, living room, dining room. 

4. nová slovíčka: lamp, mat, phone, mirror, clock, sofa - děti opakovaly výslovnost, rozpoznávaly jednotlivé předměty na obrázku

5. Movement song

6. spelling nové slovní zásoby

7. opakování předložek: on/in/under/in between/next to/behind/in front of

8. song - děti podle písničky ukazovaly na obrázku, určovaly, kde se co nachází: There is a boy on the sofa. There isn`t a girl in the living room. apod.

Homework 25/4

 

 

10.11.

1. This/these – pojmenovávání věcí na obrázku (These are lorries, This is s robot..

2. Procvičování slovní zásoby “toys”

3. Whose is this? – song - děti nejprve na obrázku pojmenovávaly jednotlivé části oblečení, určovay, komu patří. Whose is this black jacket? It`s John`s.

4. Monty`s phonics: Y,I: I am flying my five white kites. Děti procvičovaly výslovnost slov a vět.

5. Activity Book  20/5, 22/8, 21/7

6. Story time – poslechli jsme si příběh o s našimi kamarády z učebnice.

7. Song and movement https://www.youtube.com/watch?v=YGoaNx2BqJs&list=RD-2IGE_5kOAY&index=5

Homework - Activity Book 20/6

3.11.

1. Hello Song, navzájem se děti zdravily

2. opakování psaní: fruit - orange, lemon, apple...děti doplňovaly chybějící písmenka ve slovech

3. Nová lekce: Play time! - a robot, a kite, a computer game, a doll, a train, an alien, a camera, a watch - slovíčka jsme si pomocí obrazových karet procvičovaly

4. děti podle poslechu ukazovaly jednotlivé předměty na obrázku, dále poslouchaly a opakovaly (listen and repeat!)

5. Activity Book 18/2 - listening (poslech)

6. procvičovali jsme si množné číslo (plurals) - cameras, aliens, kites.....THIS IS a kite. THESE ARE kites.

7. obrázek - poslouchej a řekni číslo (listen and say the number)

8. song 

9. Procvičovali jsme otázky Čí je....? Je to Honzy.... Whose is this car? It is Honza`s.

Domácí úkol: 18/1

ŘÍJEN

27.10.

1. Hello!

2. Procvičování psaní slovní zásoby lekce: desk, eraser, board...děti doplňovaly chybějící písmena ve slovech a četly

3. zopakovali jsme si další slovíčka: a watch, a clock, a cupboard, a robot, a mirror, a camera, a kite - děti podle obrázku označovaly věci číslem

4. Prepositions: on, in, under, in between, next to, behind, in front of. Děti srovnávaly obrázky. There are 3 cars under the chair in picture 1. There is 1 car under the chair in picture 2.

5. Procvičovali jsme si vazbu THERE IS/THERE ARE  - song

6. Let`s move!

7. Activity Book 12/5,6

Homework: 14/9

 

20.10.

1. Hello!

2. What fruit do you see? - děti pojmenovávaly ovoce na obrázku a podle poslechu ukazovaly. 

3. Trochu jsme se rozcvičili:-) - If you like organges/banabas/pineapples....do jumping jacks/ If you don`t like ......touch the wall.. 

4. Activity Book str. 16/1, 2 - děti se navzájem ptaly: Do you like horses/hippos....., zapisovaly kolik z nich má dané zvíře rádo a četly/odpovídaly na otázky ve cvičení 2

5. mluvili jsme o "manners" - slušném vychování. Připomněli jsme si slova, která se používají: Thank you. Please. Can I help you? Z učebnice poslech - děti přiřazovaly správné fráze k obrázku (viz. zde)

6. Shake our sillies out

7. Activity Book str. 17/3

Homework: 13/7

13.10.

1. Hello!

2. úvod do online hodiny: děti si připravily potřebné věci: Activity Book/pencil case/paper/marker/stuffed animal

3.  Připomněli jsme si písmenka "I" a "J"

4. song/chant - procvičení school objects/prepositions (předložky)/vazba there is/there are

5. Story - poslech a čtení z učebnice, odpovídání na otázky - k nahlédnutí zde

6. zacvičili jsme si s písničkou Stand up and sit down

7. Phonics - zvuk samohlásky "e" - krátká výslovnost (red, pen), dlouhá (tree, teacher)

8. Activity Book str. 14/8 - listen and colour

Domácí úkol: str. 15 - děti mají nalepit samolepky ze zadní části učebnice a napsat slova.

 

6.10.

1. Portfolio: What`s your favourite food? Děti psaly odpověď.

2. Phonics song

3. nová slovíčka: cupboard, bookcase, board, desk, teacher, eraser - děti na obrázku ukazovaly předměty, opakovaly slova, pomocí obrazových karet jsme si slovní zásobu procvičovali

4. zopakovali jsme si, co jsou NUMBERS a LETTERS

5. spelling - procvičování psaní slov - soutěž

6. opakování čísel 11 - 20, jejich rozpoznávání, psaní (Activity Book str. 11/3)

7. hra - find the number and do an action

Domácí úkol: Activity Book 10/1

 

 

ZÁŘÍ

29.9.

1. Hello song

2. What`s your favourite colour? - děti psaly věty do portfolia a navzájem se ptaly

3. procvičovali jsme si psaní a čtení názvů barev, řadili jsme barvy podle abecedy (kartičky)

4. poslechli jsme si příběh o Star family, kde si děti procvičovaly spelling názvů barev a čísel 

5. Activity book - str. 7/7 (poslech - listening)

6. závod u tabule - procvičování abecedy

Domácí úkol: Activity Book str. 5 cv. 4

DNES SI DĚTI VYPŮJČILY KNÍŽKY Z NAŠÍ KNIHOVNIČKY. DOSTALI TAKÉ "BOOK REPORT", KAM MAJÍ PROVÉST ZÁPIS O ČETBĚ/NAKRESLIT OBRÁZEK. Za vypracovaný zápis dostanou děti 2 hvězdičky! Termín navrácení knížek je 13.10.

 

22.9.

1. Hello song

2. Portfolios: colours. Děti psaly věty My eyes are _____. My hair is________.

3. Školní učebnice - děti ukazovaly poslouchaly a ukazovaly jednolivé členy Star family - listen and point/ listen and repeat

4. Activity Book - str. 6/5 - listen and colour - zopakovali jsme si barvy, děti vybarvovaly písmenka posle diktátu

5. Děti podle obrázku odpovídaly a kladly otázky: Who is she/he? She is Suzy/Stella....

6. Alphabet race - děti na čas ukazovaly písmenka na tabuli

7. Numbers - opakování

 

Domácí úkol: str. 4/1,2

 

15.9.

1. navzájem jsme se představili, vysvětlili jsme si hygienická pravidla ve třídě 

2. zpívali jsme písničku Hello!

3. rozdali jsme si portfolia - děti kreslily a psaly - favourite thing from my holidays 

4. rozdali jsme dětem učebnice - děti si je prohlédly a hledaly v nich podle zadání písmenka a obrázky

5. Class rules: listen/raise your hand/come prepared/be kind/speak English 

6. Monty says - hra - opakování části těla (body parts)

7. opakování písmenek - say a word starting with B/C etc. Děti říkaly slova začínajcí na zaddaná písmena

8. připoměli jsme si náš systém hvězdiček - star chart -  a děti dnes za skvělou práci hvězdičky také dostaly!

 

PROSÍME RODIČE, ABY OHLÍDALI, ŽE SI DĚTI KAŽDÉ ÚTERÝ VEZMOU DO ŠKOLY UČEBNICI KIDS BOX. DĚKUJEME!

 

aktualizováno: 22.06.2021 20:49:32