2nd grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 2 . Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

 

 

LEDEN

26.1.

 • Go Bananas!
 • Unit 6 song
 • Kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti spojovaly slova: morning – breakfast, lunchtime – lunch, evening - dinner
 • Procvičován čtení – text na tabuli
 • Activity Book 43/6
 • Monty’s phonics – The chickens are cooking in the kitchen. Spojení hlásek „ch“ (č)
 • Activity Book  44/7
 • Shopping – děti dostaly nákupní seznam s hrály si na nakupující a na prodávající: Can I have some….? Yes, here you are. No, I’m sorry.
 • Unit 6 Story
 • Activity Book 46/1
 • Domácí úkol: str. 45, 46/2

 

19.1.

 • Hello, hello, can you clap your hands“ song (can you catch a ball, can you read a book, can you kick a ball, can you fly a kite)
 • Portfolio: děti kreslily podle písemného zadání obrázky
 • Food -  zopakovali jsme si názvy různých jídel
 • Nová slovíčka: chips/fries – hranolky, breakfast, lunch, diner, lunchtime, morning, afternoon, evening
 • Activity Book 40/1, 2
 • Unit 6 song
 • Circle -  děti říkaly: It’s breakfast/lunch/dinner time. I’m having milk/chicken/rice…..
 • Activity Book 41/2
 • Procvičování frází: Can I have some…, please? Here you are! Thank you!
 • Activity Book 42/4,5
 • Homework: 41/3

 

12.1.

 • Hello hello, clap your hands.
 • společná kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti psaly věty: She's cleaning. He's catching.
 • Unit 5 song  - na odkazu nutno pod "songs" najít Unit 5 - Meet my family
 • Procvičovali jsme průběhový čas přítomný: What's she doing? She's jumping. She isn't sleeping apod. Děti se navzájem ptaly podle obrázku a podle toho, co předváděly
 • Activity Book 37/7, 38/9
 • Unit 5 story - na odkazu nutno pod "Stories" najít Unit 5 - Meet my family
 • Homework: celá str. 39
 •  

5.1.

 • How Do We Say Hello song
 • kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti řadily slova do kategorií - at home/family
 • Family tree: seznámili jsme se s rodinným rodokmenem, opakovali jsme názvy "family members"
 • Activity Book 34/1
 • Opakování průběhového času - formou hry děti opakovaly, jak vyjádřit, co děláme právě teď: She's/He's kicking/throwing/catching a ball/sleeping/hitting/flying a kite.
 • Activity Book 36/5,6
 • Homework: 35/3

PROSINEC

15.12.

 • Song – Winter time is here
 • Portfolio: opakování this/that/these/those
 • Opakování Unit 1 – 4 – práce se školní učebnicí – poslech a určování předmětů na obrázku
 • Activity Book 30/2, 1 – vyrobili jsme si origami frog
 • Re-using things – děti určovaly podle obrázku z čeho je co vyrobeno (nová slovíčka: flower pot, plastic bottle)
 • Activity Book 31/3
 • Santa Freeze Dance
 • Homework: Activity Book 33/3

 

8.12.

 • Wintertime is Here - The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes For the Winter Seas
 • kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: Draw a mat next to a bath. Draw a sofa under a mirror.
 • Activity Book str. 27
 • This, that, these, those - procvičování
 • song Unit 4 At home (odkaz je zde, je utno kliknout na songs a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Activity Book 28/9
 • Santa Freeze Dance
 • Monty’s phonics (Activity Book str. 28, 28/
 • Story (odkaz je zde, je nutné kliknout na stories a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Homework: Activity Book str. 29 (My picture dictionary)

1.12.

 • Hello Reindeer song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Nová slovíčka: mat, lamp, clock, phone, sofa, mirror 
 • Activity Book 24/2 - psali jsme nová slova na tabuli a do učebnice
 • Santa Freeze Dance
 • Activity Book 24/1 - poslech
 • yours/mine - navzájem jsme se ptali: Is this yours? Yes, it is mine. No, it isn't mine. It is yours - Activity Book  26/5
 • song Unit 4 At home (odkaz je zde, je utno kliknout na songs a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Homework: 25/3

 

LISTOPAD

28.11.

 • Hello Reindeer song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Opakování slovní zásoby: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet
 • Unit 3 - Play time! song
 • Whose is.....? Čí je......? Děti se navzájem ptaly - Whose is this pencil case? It is Paolo's pancil case....
 • Wiggle dance
 • Activity Book str. 20/5, 21/7, 23 - samolepky
 • Unit 3 Story
 • Homework: 20/6

 

10.11.

 • Hello song
 • Portfolio: spell the toys - děti psaly názvy hraček
 • Unit 3 -Play time! nová slovíčka: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet - s obrazovými kartami jsme hráli různé hry na procvičení a upevnění nové slovní zásoby
 • Activity Book 18/1,2
 • Wiggle dance
 • This / These - vysvětlili jsme si použití slov this  - pro jednotlé číslo: This IS a doll. This IS a ball.. a these - pro množné číslo: These ARE cars/lorries..
 • Activity Book 19/3
 • Homework: 19/4

3.11.

 • Hello song
 • Portfolio: I like / I love / I don't like - děti psaly věty: I like apples. I don't like pineapples..
 • Fruit chart - vyplňovali jsme graf podle toho kolik dětí má rado jaké ovoce - nejdríve poslech v Pupils Book (učebnice ve škole) pak navazující aktivita v Activity Book str. 16/1/2
 • Wiggle dance
 • Trevor's values - Trevor nám dnes v učebnici ukázal, jak se chovat v určitých situacích - naučili jsme se: Be polite! (Buď milý, zdvořilý), Can I borrow...? Sorry. Thank you. Can you please...., Yes, of course. Activity Book str. 17/3
 • Procvičování spellingu (diktování slov po po jednotlivých písmenech)
 • Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky v září a říjnu.
 • Homework: 17/4 - děti si mají vybrat jednu ze situací na obrázcích ve cvičení 3 a nakreslit v v takové situaci sebe, přidat také text (bubliny), co kdo na obrázku říká

ŘÍJEN

20.10.

 • Hello song
 • Portfolio: Draw a blue desk/a red bookcase/a green ruler.
 • Opakování: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk
 • Party freeze dance
 • předložky: on/under/next to
 • Kreslení podle diktátu: Draw a pencil on a table. Draw a teacher under a desk. Draw a cupboard next to a door.
 • Activity Book str. 13, 14/8
 • I have/Who has - hra při které děti vždy říkaly, jaké číslo mají a ptaly se, kdo má jejich číslo: I have number 2. Who has number 10?...
 • Lets Count to 20 song
 • Homework: str. 15

13.10.

 • Hello song
 • Portfolio: How many pencils are there? How many erasers are there. How many books are there? děti psaly odpovědi
 • Unit 2 vocabulary: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk/ (a slovíčka z minnulého roku: eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book)
 • Formou her jsme si upevňovali novou slovní zásobu
 • Count to 20 song
 • Numbers 11 - 20 - procvičování - hra Hot potato
 • Activity Book 11/3, 12/6
 • Wiggle song
 • Homework: 10/1

 

5.10.

 • Hello song
 • Portfolio: COLOURS  - psaní názvů barev (p_n_, gr_ _ n....) - děti doplňovaly chybějící písmenka
 • Circle time: spelling - děti spelovaly různá slova (barvy, čísla)
 • Activity Book str. 7 - listen and write - místo do učebnice psaly děti na popisovací tabulky
 • Monty's Phonics - výslovnost "s" -  Six snakes are playing games. - Děti opakovaly v různém rytmu
 • Alphabet - ve dvojicích jsme skládali písmena abecedy do správného pořadí a sestavovali slova
 • Activity Book str. 8/9
 • Story Unit 1 ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at home, zde musíte pod KidsBox2 zvolit stories/Unit 1)
 • Homework: pracovní list - barvy

ZÁŘÍ

29.9.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? 
 • Portfolio: numbers - na tabuli byla napsána čísla: one, seven, eight, nine, three, four - děti měly čísla přečíst a napsat vedle slov dané číslo
 • Zopakovali jsme si názvy postav z učebnice Star family - obrázek v učebnici - děti ukazovaly a hra s obrazovými kartami
 • Circle time: procvičování He is (He's), She is (She's) - děti vždy řekly své jméno (I am Jan/Laura.) a ostatní musely říci He/She is Jan/Laura.
 • Numbers -  spojovali jsme slova a čísla na tabuli, děti ve dvojicích na čas spojovaly kartičky se slovy a písmeny, hráli jsme hru na sčítání prstů u ruky.
 • Activity Book str. 5/4
 • Brain break song
 • Homework: 4/2, 5/3

22.9.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? - good, great, wonderful, not so good, hungry, tired
 • Děti si podepsaly své "portfolio" - sešit, do kterého budeme psát pouze ve škole. Dnes do něj děti kreslily a pojmenovaly jedno z našich "class rules"
 • Connect! děti se spojovaly provázkem, když odpověděly stejně: I like .....Nakonec jsme spletli jednu velikou pavučinu (a web).
 • This is my family - nakreslili jsme každý svou rodinu a pojmenovali jednotlivé členy
 • Z dílků s písmenky děti sestavovaly jednoduchá slova
 • Walking in the Jungle - song: slovíčka: frog, monkey, toucan, tiger, walking, stomping, jumping, skipping, forward, back

 

15.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. Také jsme se opět pozdravili s naším plyšovým maskotem Monty Mouse, který bude děti po celý rok bude provádět jejich učebnicí.

 • V kroužku na koberci jsme si procvičovaly seznamovací fráze - Hello, what´s your name? My name is ..and I like..... . Děti po každém opakovaly: Adam likes apples/Laura likes dogs etc.
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti). 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice.
 • Na závěr naší hodiny jsme si připomněli s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58