2nd grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 2 . Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

 

 

KVĚTEN

25.5.

 • A Sailor Went To Sea | Kids Songs | Super Simple Songs
 • Kontrola dú
 • Portfolio: Draw "Miss Anna is swimming with a jellyfish."
 • Chant - rytmická písnička na procvičení "I want"
 • Activity Book 87/7
 • Telephone board race:tichou poštou si děti posílaly slova a psaly je na tabuli
 • AB 88/8, 
 • Unit 12 Story​
 • Domino game - opakování slovíček
 • Homework:  89 - celá
 •  

 

18.5.

 • Freeze dance
 • Check HW: AB 82/9
 • Portfolio: Write and draw. Miss Andrea is picking up a shell. 
 • Unit 12 (On Holiday!) - slovíčka
 • Activity Book  84/1, 2
 • Matching words - děti skládaly slova 
 • Unit 12 Song 
 • 85/3 - děti se navzájem ptaly 
 • Circle time: Where do you want to go on holiday? I want to go to… 
 • AB 86/5, 6
 • Homework: 84/1 (wordsearch), 85/4

11.5.

 • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
 • Portfoliounscramble words - water, lemonade, juice
 • Activity Book str. 81
 • Unit 11 Song
 • Monty’s Phonics - "ur" "ir"
 • AB 82/8
 • Procvičování rozhovoru: What would you like to eat? What would you like to drink? Děti si ve skupinkách vytvořily vlastní "menu" a hrály si na číšníka a zákazníka. 
 • AB 83- My Picture Dictionary
 • Unit 11 Story 
 • Homework: 82/9

 

 

4.5.

 • Go Bananas! | Camp Song | Scratch Garden
 • Portfolio: food (unscarmble the words)
 • Review food with flashcards: “Would you like…?” “Yes, please.” 
 • Activity Book 78/1
 • Opakování them/her/him/us/me/you
 • Activity Book 79/4
 • Procvičování čtení (školní učebnice)
 • Unit 11 Song
 • Activity Book 80/6
 • Homework: Activity Book 78/2, 80/5

DUBEN

27.4.

 • "The Wiggle Dance!"
 • Check HW: AB 75
 • Portfolio:množiny - děti se učily řadit předměty do množin  - opakování slovní zásoby
 • Activity Book 76/1, 2
 • Opakování sloves: hit, throw, catch, bounce, kick
 • Unit 10 Song
 • Telephone game: sentences with “ng”. The king is singing. Sing a song. The song is long. I’m playing Ping Pong. The king sings in the morning.
 • Charades: děti předváděly pantomimou - She/he likes (cooking).” or “She/he doesn’t like (cooking).” apod.
 • Homework: Activity Book 77/3

20.4.

 • Hello, hello, I’m clapping my hands: variations- I’m playing badminton, painting, cleaning my shoes, running for a train
 • Portfolio: I like/ I don't like
 • Unit 10 Song
 • Activity Book 73/7
 • Monty’s Phonics - ng/nk 
 • Jump the rope game  - děti poslechem rozlišovaly zda slovo končí na ng/nk (thing, think, sing, sink, morning, long, song, wrong, drink, pink, ping pong)
 • AB 74/8
 • Dotazník (survey) - děti se navzájem ptaly: Do you like? Yes, I do, No, I don't. 
 • AB 74/9
 • Unit 10 Story
 • Homework: Activity Book str. 75

 

13.4.

 • Hello, hello, I’m clapping my hands song: variations- I’m playing basketball, playing the piano, taking  a photo,  reading a book, drawing a picture, playing table tennis
 • kontrola dú
 • Portfolio: děti psaly věty - I like.../I don't like......
 • Activity Book 70/1, 2
 • Unit 9 song
 • Reading - děti četly po větách příběh ze školní učebnice a odpovídaly na otázky. Dále podle poslechu vyhledávaly v textu odpovědi - procvičování - She/ he likes playing footbal, painting, swimming....
 • 72/5
 • Homework: 71/3, 72/6

 

BŘEZEN

 

Prosím, věnujte pozornost letnímu příměstskému táboru 

LEAP English Day Camp.

30.3.

 • Danny Go - colours 
 • Easter party - vzhledem k tomu, že jsme dnes měli s dětni poslední hodinu před Velikonocemi, udělali jsme si tématickou hodinu.:-)
 • Easter vocabulary (basket, bunny, chicken, hot cross bun, eggs..)
 • Easter craft - děti si vyrobily velikonoční přáníčko
 • Easter movie - Paw Patrol - Easter Egg Hunt

23.3.

 • Danny Go Monkey dance
 • kontrola dú
 • opakování slovíček: clothes
 • Portfolio: unscramble the words - děti skládaly slova s pomíchanými písmenky
 • Unit 9 song
 • Monty's Phonics - s, sh - děti opakovaly slova, hráli jsme "phone game" - na tichou poštu - kde děti opakovaly fráze s s, sh - six short snakes, a sleeping sheep, a sheep in shorts..
 • Activity Book str. 67/8
 • Procvičovali jsme otázku a odpověď: Has Ben got a ......? Yes, he has. No, he hasn't. Have you got .....? Yes, I have. No, I haven't. 
 • Activity Book 68/8
 • Unit 9 story
 • Activity Book 69/9
 • Homework: 67/6

 

9.3.

 • How do you say hello
 • Kontrola dú
 • Portfolio: clothes – děti psaly věty, co mají na sobě: I am wearing a……
 • Naučili jsme se říci: obléknout si – put on, svléknout si – take off
 • Nová slovíčka Unit 4: dress, handbag, sunglasses/glasses, hat, shirt, jeans
 • Activity Book str. 64/1, 2, 66/5
 • Game – děti si navzájem říkaly: You are wearing..
 • Homework: 65/3

2.3.

 • Hello Song for Kids
 • Portfolio: It's an elephant. They're elephants. děti psaly věty
 • opakování - animals - děti rozpoznávaly zvířata podle zvuku, přiřazovaly hudbu k daným zvířatům:-)
 • It's a / They're - hra na rozpotnávání jednotného a množného čísla
 • Trevor's values - chování ve městě - slovíčka: ballon, bin, grass, road, rubbish, to cross (a road) - Don’t drop rubbish!”, “Don’t cross on red!”, “Don’t walk on the grass!”, “Don’t play football on the road!”
 • AB 61/4, 62/2, 63/4
 • Board Game - hráli jsme hru na procvičení předložek místa (prepositions of place)
 • Homework: 62/1, 63/3

 

 

ÚNOR

23.2.

 • Hello song for kids
 • společná kontrola dú
 • Portfolio: Draw: There is a flat between the flower shop and the hospital.
 • Avtivity Book 57/7 
 • Monty's Phonics - výslovnost "ou" "ow" (house, mouse, cow, down)
 • Phone game - tichá pošta: děti opakovaly věty: Mouse in the town, Trousers in the house....
 • Freeze dance
 • AB 58/8
 • Unit 8 story
 • Homework: AB str. 59 

16.2.

 • How do we say hello
 • Společná kontrola dú
 • Portfolio: množné číslo - woman - women/child - children/ man - men 
 • Unit 8 - B, slovíčka: street, flat, shop, café, hospital, park 
 • Activity Book 54/1,2
 • procvičování spojení there is/there are - hra, povídání nad obrázkem
 • AB 55/3
 • Prepositions song
 • AB 56/5
 • Domácí úkol: 55/4, 56/6

9.2.

 • Animal dance
 • Portfolio: děti kreslily obrázky podle písemného zadání
 • kontrola dú
 • opakování předložek: on/in/under/next to/behind/between
 • In front of/behind/between song
 • I love. So do I. I don't. - ve dvojicích děti vedly dialog
 • Activity Book 51/6, 52/7, 53
 • Unit 7 story
 • Hot potato game
 • Domácí úkol: 52/8

2.2.

 • Animal dance
 • Portfolio: děti kreslily obrázky podle písemného zadání
 • Unit 7 - farm animals: spider, frog, cow, goat, lizard, sheep, duck
 • poslech a ukazování zvířat na obrázku
 • opakování předložek: on/in/under/next to/behind/between
 • Activity Book 48/1,2
 • Unit 7 song
 • AB 49/3, 4 - děti se navzájem ve dvojicích ptaly
 • Naučili jsme se reagovat na I love/like apples/bannas/animals.... So do I. / I don't.
 • Hráli jsme hru "chairs", kde děti reagovaly na to, jeslti mají něci rády nebo ne
 • Domácí úkol: 48/1

LEDEN

26.1.

 • Go Bananas!
 • Unit 6 song
 • Kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti spojovaly slova: morning – breakfast, lunchtime – lunch, evening - dinner
 • Procvičován čtení – text na tabuli
 • Activity Book 43/6
 • Monty’s phonics – The chickens are cooking in the kitchen. Spojení hlásek „ch“ (č)
 • Activity Book  44/7
 • Shopping – děti dostaly nákupní seznam s hrály si na nakupující a na prodávající: Can I have some….? Yes, here you are. No, I’m sorry.
 • Unit 6 Story
 • Activity Book 46/1
 • Domácí úkol: str. 45, 46/2

 

19.1.

 • Hello, hello, can you clap your hands“ song (can you catch a ball, can you read a book, can you kick a ball, can you fly a kite)
 • Portfolio: děti kreslily podle písemného zadání obrázky
 • Food -  zopakovali jsme si názvy různých jídel
 • Nová slovíčka: chips/fries – hranolky, breakfast, lunch, diner, lunchtime, morning, afternoon, evening
 • Activity Book 40/1, 2
 • Unit 6 song
 • Circle -  děti říkaly: It’s breakfast/lunch/dinner time. I’m having milk/chicken/rice…..
 • Activity Book 41/2
 • Procvičování frází: Can I have some…, please? Here you are! Thank you!
 • Activity Book 42/4,5
 • Homework: 41/3

 

12.1.

 • Hello hello, clap your hands.
 • společná kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti psaly věty: She's cleaning. He's catching.
 • Unit 5 song  - na odkazu nutno pod "songs" najít Unit 5 - Meet my family
 • Procvičovali jsme průběhový čas přítomný: What's she doing? She's jumping. She isn't sleeping apod. Děti se navzájem ptaly podle obrázku a podle toho, co předváděly
 • Activity Book 37/7, 38/9
 • Unit 5 story - na odkazu nutno pod "Stories" najít Unit 5 - Meet my family
 • Homework: celá str. 39
 •  

5.1.

 • How Do We Say Hello song
 • kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti řadily slova do kategorií - at home/family
 • Family tree: seznámili jsme se s rodinným rodokmenem, opakovali jsme názvy "family members"
 • Activity Book 34/1
 • Opakování průběhového času - formou hry děti opakovaly, jak vyjádřit, co děláme právě teď: She's/He's kicking/throwing/catching a ball/sleeping/hitting/flying a kite.
 • Activity Book 36/5,6
 • Homework: 35/3

PROSINEC

15.12.

 • Song – Winter time is here
 • Portfolio: opakování this/that/these/those
 • Opakování Unit 1 – 4 – práce se školní učebnicí – poslech a určování předmětů na obrázku
 • Activity Book 30/2, 1 – vyrobili jsme si origami frog
 • Re-using things – děti určovaly podle obrázku z čeho je co vyrobeno (nová slovíčka: flower pot, plastic bottle)
 • Activity Book 31/3
 • Santa Freeze Dance
 • Homework: Activity Book 33/3

 

8.12.

 • Wintertime is Here - The Kiboomers Preschool Songs & Nursery Rhymes For the Winter Seas
 • kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: Draw a mat next to a bath. Draw a sofa under a mirror.
 • Activity Book str. 27
 • This, that, these, those - procvičování
 • song Unit 4 At home (odkaz je zde, je utno kliknout na songs a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Activity Book 28/9
 • Santa Freeze Dance
 • Monty’s phonics (Activity Book str. 28, 28/
 • Story (odkaz je zde, je nutné kliknout na stories a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Homework: Activity Book str. 29 (My picture dictionary)

1.12.

 • Hello Reindeer song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Nová slovíčka: mat, lamp, clock, phone, sofa, mirror 
 • Activity Book 24/2 - psali jsme nová slova na tabuli a do učebnice
 • Santa Freeze Dance
 • Activity Book 24/1 - poslech
 • yours/mine - navzájem jsme se ptali: Is this yours? Yes, it is mine. No, it isn't mine. It is yours - Activity Book  26/5
 • song Unit 4 At home (odkaz je zde, je utno kliknout na songs a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Homework: 25/3

 

LISTOPAD

28.11.

 • Hello Reindeer song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Opakování slovní zásoby: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet
 • Unit 3 - Play time! song
 • Whose is.....? Čí je......? Děti se navzájem ptaly - Whose is this pencil case? It is Paolo's pancil case....
 • Wiggle dance
 • Activity Book str. 20/5, 21/7, 23 - samolepky
 • Unit 3 Story
 • Homework: 20/6

 

10.11.

 • Hello song
 • Portfolio: spell the toys - děti psaly názvy hraček
 • Unit 3 -Play time! nová slovíčka: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet - s obrazovými kartami jsme hráli různé hry na procvičení a upevnění nové slovní zásoby
 • Activity Book 18/1,2
 • Wiggle dance
 • This / These - vysvětlili jsme si použití slov this  - pro jednotlé číslo: This IS a doll. This IS a ball.. a these - pro množné číslo: These ARE cars/lorries..
 • Activity Book 19/3
 • Homework: 19/4

3.11.

 • Hello song
 • Portfolio: I like / I love / I don't like - děti psaly věty: I like apples. I don't like pineapples..
 • Fruit chart - vyplňovali jsme graf podle toho kolik dětí má rado jaké ovoce - nejdríve poslech v Pupils Book (učebnice ve škole) pak navazující aktivita v Activity Book str. 16/1/2
 • Wiggle dance
 • Trevor's values - Trevor nám dnes v učebnici ukázal, jak se chovat v určitých situacích - naučili jsme se: Be polite! (Buď milý, zdvořilý), Can I borrow...? Sorry. Thank you. Can you please...., Yes, of course. Activity Book str. 17/3
 • Procvičování spellingu (diktování slov po po jednotlivých písmenech)
 • Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky v září a říjnu.
 • Homework: 17/4 - děti si mají vybrat jednu ze situací na obrázcích ve cvičení 3 a nakreslit v v takové situaci sebe, přidat také text (bubliny), co kdo na obrázku říká

ŘÍJEN

20.10.

 • Hello song
 • Portfolio: Draw a blue desk/a red bookcase/a green ruler.
 • Opakování: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk
 • Party freeze dance
 • předložky: on/under/next to
 • Kreslení podle diktátu: Draw a pencil on a table. Draw a teacher under a desk. Draw a cupboard next to a door.
 • Activity Book str. 13, 14/8
 • I have/Who has - hra při které děti vždy říkaly, jaké číslo mají a ptaly se, kdo má jejich číslo: I have number 2. Who has number 10?...
 • Lets Count to 20 song
 • Homework: str. 15

13.10.

 • Hello song
 • Portfolio: How many pencils are there? How many erasers are there. How many books are there? děti psaly odpovědi
 • Unit 2 vocabulary: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk/ (a slovíčka z minnulého roku: eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book)
 • Formou her jsme si upevňovali novou slovní zásobu
 • Count to 20 song
 • Numbers 11 - 20 - procvičování - hra Hot potato
 • Activity Book 11/3, 12/6
 • Wiggle song
 • Homework: 10/1

 

5.10.

 • Hello song
 • Portfolio: COLOURS  - psaní názvů barev (p_n_, gr_ _ n....) - děti doplňovaly chybějící písmenka
 • Circle time: spelling - děti spelovaly různá slova (barvy, čísla)
 • Activity Book str. 7 - listen and write - místo do učebnice psaly děti na popisovací tabulky
 • Monty's Phonics - výslovnost "s" -  Six snakes are playing games. - Děti opakovaly v různém rytmu
 • Alphabet - ve dvojicích jsme skládali písmena abecedy do správného pořadí a sestavovali slova
 • Activity Book str. 8/9
 • Story Unit 1 ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at home, zde musíte pod KidsBox2 zvolit stories/Unit 1)
 • Homework: pracovní list - barvy

ZÁŘÍ

29.9.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? 
 • Portfolio: numbers - na tabuli byla napsána čísla: one, seven, eight, nine, three, four - děti měly čísla přečíst a napsat vedle slov dané číslo
 • Zopakovali jsme si názvy postav z učebnice Star family - obrázek v učebnici - děti ukazovaly a hra s obrazovými kartami
 • Circle time: procvičování He is (He's), She is (She's) - děti vždy řekly své jméno (I am Jan/Laura.) a ostatní musely říci He/She is Jan/Laura.
 • Numbers -  spojovali jsme slova a čísla na tabuli, děti ve dvojicích na čas spojovaly kartičky se slovy a písmeny, hráli jsme hru na sčítání prstů u ruky.
 • Activity Book str. 5/4
 • Brain break song
 • Homework: 4/2, 5/3

22.9.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? - good, great, wonderful, not so good, hungry, tired
 • Děti si podepsaly své "portfolio" - sešit, do kterého budeme psát pouze ve škole. Dnes do něj děti kreslily a pojmenovaly jedno z našich "class rules"
 • Connect! děti se spojovaly provázkem, když odpověděly stejně: I like .....Nakonec jsme spletli jednu velikou pavučinu (a web).
 • This is my family - nakreslili jsme každý svou rodinu a pojmenovali jednotlivé členy
 • Z dílků s písmenky děti sestavovaly jednoduchá slova
 • Walking in the Jungle - song: slovíčka: frog, monkey, toucan, tiger, walking, stomping, jumping, skipping, forward, back

 

15.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. Také jsme se opět pozdravili s naším plyšovým maskotem Monty Mouse, který bude děti po celý rok bude provádět jejich učebnicí.

 • V kroužku na koberci jsme si procvičovaly seznamovací fráze - Hello, what´s your name? My name is ..and I like..... . Děti po každém opakovaly: Adam likes apples/Laura likes dogs etc.
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti). 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice.
 • Na závěr naší hodiny jsme si připomněli s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42