2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu

Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, a také se zde získáte další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat domaBudete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ČERVEN

14.6.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite super hero movie?
 • Action song
 • Portfolio: kreslení obrázků a psaní vět podle toho, co to je/není
 • Online Game: holidays vocabulary
 • Photocopies: seřazení slov do vět, lepení domů do městečka podle instrukcí (The café is next to the shoe shop...), Can I have some...?
   

7.6.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite game?
 • Action song
 • Grammar: časování slovesa "to be"
 • Portfolio: Activity Book 95/5 – copy sentences
 • Activity Book: 92/1,2; 93/4
 • Pupil's Book: 92/1
 • "To Be" Song
 • Game: soutěž na procvičení časování slovesa "to be" v týmech
 • Homework: 96/9–12

KVĚTEN

31.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite pasta?
 • Hello song – Move
 • Portfolio: I would like to... (eat chocolate, drink lemonade...)
 • Activity Book: 90/1,2; 91/3
 • Game: alphabet race v týmech
 • Homework: photocopy

24.5.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song – Move
 • Portfolio: unscramble holiday vocabulary – sentences
 • Activity Book: 85/4; 86/5,6; 87/7
 • Pupil's Book: 87/6
 • Game: phonics alphabet race
 • Homework: 88/9; 89/10

17.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite holiday?
 • The Dance Freeze Song
 • Vocabulary: Holidays (mountain, sea, sand, beach, sun, shell)
 • Portfolio: write sentences with food vocabulary (I'm eating burgers...)
 • Activity Book: U12 – 84/1,2; 85/3
 • Homework: photocopy

10.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite country?
 • Action song
 • Grammar: would you like
 • Portfolio: šibenice se slovíčky jídla
 • Activity Book: 80/5,6; 81/7
 • Homework: 82/8; 83/10

3.5.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite hobby?
 • Hello song – Move
 • Vocabulary: food (burger, sausage, lemonade, watermelon, cake, orange)
 • Portfolio: rozdělování sportů do tří kategorií (kick, hit, throw)
 • Activity Book: 78/1,2; 79/3
 • Game: fly swatter game na procvičení slovíček jídla, my favourite food is...
 • Homework: 79/4


 

DUBEN

26.4.

 • Circle: How are you? naučili jsme se 2 nová slova: annoyed / excited
 • Hra - opakování abecedy, barev, čísel 
 • Hello song
 • Fráze: What do you like? I like ........ What doeS she/he like? She/He likeS.......
 • Ze školní učebnice jsme dělaly poslech, kde děti určovaly, co kdo má rád (3. osoba)
 • Three Billy Goats Gruff - představili jsme si tento příběh v knížce, formou videa zde
 • Nová slova: bridge, troll, goat, yummy. Děti si vyrobily masku - a troll or a goat 
 • Homework: pracovní list
 

19.4.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite hobby?
 • Hello song – You're Welcome!
 • Vocabulary: procvičování slovíček z předchozích dvou lekcí (oblečení, koníčky)
 • Portfolio: unscramble hobbies and write them as sentences (I am playing badminton, he is painting...)
 • Pupil's Book: 69/11
 • Photocopies na procvičení slovíček
 • Game: pantomima koníčků
 • Homework: photocopy

5.4.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Vocabulary: hobbies (painting, hockey, badminton, table tennis, basketball, baseball)
 • Portfolio: unscramble hobbies and write them (natidbonm → badminton)
 • Activity Book: 72/5; 73/7; 74/8
 • Pupil's Book: 74/9
 • Online game na procvičení koníčků
 • Game: pantomima koníčků
 • Homework: 72/6; 75/10

BŘEZEN

29.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite drink?
 • Hello song
 • Vocabulary: hobbies (painting, hockey, soccer, badminton, table tennis, basketball, baseball)
 • Portfolio: I am wearing...
 • Activity Book: p.70/1,2;71/3
 • Online game na procvičení již známých slovíček koníčků (play the piano, ride a bike...)
 • Game: mime hobbies, flashcard games s novými slovíčky
 • Homework: p.71/4

22.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite sound?
 • Hello song
 • Portfolio: unscramble clothes vocabulary
 • Activity Book: p.68/7,8
 • Pupil's Book: p.69/11
 • Online game na procvičení slovíček oblečení
 • Activity: vystřihování panáčků a oblečení, pojmenovávání jednotlivých dílů oblečení
 • Game: mime clothes
 • Homework: p.69/9

15.3.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Vocabulary: clothes (glasses, sunglasses, shirt, jeans, hat, handbag, dress)
 • Portfolio: unscramble places with adjectives (a hrtos teetrs → a short street)
 • Activity Book: p.64/1,2; p.65/3; p.66/5
 • Online game na procvičení starých slovíček oblečení (T-shirt, jacket, trousers, skirt, socks, shoes)
 • Homework: p.65/4 + p.66/5 kdo nestihl

1.3.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite place?
 • Hello song
 • Vocabulary: opakování – colours, numbers, school, toys, furniture, family, food, animals, places
 • Portfolio: numbers 11–20 online game, pak psaní čísel do portfolia
 • Photocopies: opakování předchozích lekcí
 • Homework: třetí kopie (colour the classroom and count the objects)

ÚNOR

22.2.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Vocabulary: opakování – colours, school, toys, furniture, family, food, animals, places
 • Portfolio: unscramble places words (wtno → town)
 • Activity Book: p.62/1,2; p.63/4
 • Game: colour race – "Find a yellow pencil"...
 • Homework: p.63/3

15.2.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Vocabulary: prepositions (in front of, behind, between, on, in, under, next to)
 • Portfolio: write as many places as you can (slovíčka z minulé hodiny)
 • Activity Book: p.56/5,6; p.57/7; p.58/8
 • Pupil's Book: p.57/7; p.58/9; p.59/11
 • Game: preposition game
 • Homework: p.58/9; p.59/10

8.2.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite number?
 • Hello song
 • Vocabulary: places (flat, hospital, school, street, café, park, town, pet shop, toy shop, shoe shop, book shop, fruit shop, furniture shop)
 • Portfolio: diktát na s consonant clusters (spider, star, snake, swim, skirt, snow, school)
 • Activity Book: p.54/1,2; p.55/3
 • Pupil's Book: p.53/11
 • Game: flashcard games na procvičení slovíček
 • Online game na procvičení kategorií (fruit, toys, pets, furniture)
 • Homework: p.55/4

1.2.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite fruit? → I love _______s.
 • Hello song – new
 • Vocabulary: farm and animals (cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider, horse, fish, mouse, bird, snake, crocodile, giraffe, tiger, monkey, zoo, tree)
 • Grammar: I love _____ → "So do I" or "I don't"
 • Portfolio: animals podle popisu (spider, sheep, lizard, goat, duck, cow, frog)
 • Activity Book: p.50/4; p.51/6; p.52/7,8
 • Pupil's Book: p.52/9
 • Game: pantomima zvířat, ostatní hádají
 • Online game na procvičení zvířat
 • Homework: p.50/5; stickers on p.53

LEDEN

25.1.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Portfolio: animals
 • Vocabulary: farm (cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider, horse, fish, mouse, bird, snake, crocodile, giraffe, tiger, monkey, zoo, tree)
 • Activity Book: p.48/1,2; p.49
 • Game: animal charades
 • Online game
 • Homework: Reinforcement worksheet 1

 

image

18.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite icecream?
 • Hello song
 • Portfolio: write words for the pictures in Pupil's Book p.43/8
 • Activity Book: p.46/1,2
 • Pupil's Book: p.45/11,12; p.46/1; p.47/3
 • Game: pictionary na procvičení slovíček jídla
 • Homework: p.47/3; pracovní list pokud není hotový

11.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite food to eat for dinner?
 • Hello song
 • Portfolio: brainstorm food vocabulary
 • Vocabulary: food and drinks (rice, eggs, bread, chips, chicken, juice, water, milk, tea, chocolate cake, pears, carrots, tomatoes, lemons, meat), "Can I have some...?" – "Here you are."
 • Activity Book: p.42/4,5; p.43/6; p.44/7
 • Pupil's Book: song from p.41/3; p.41/5
 • Game: roleplay s kartičkami – "Can I have some bananas?" – "Here you are." – "Thank you."
 • Homework: p.44/8; p.45/9

4.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite colour?
 • Hello song
 • Portfolio: actions (throwing, kicking, dancing, standing, cleaning...)
 • Vocabulary: Food and drinks (rice, eggs, bread, chips, chicken, juice, water, milk, tea, chocolate cake, pears, carrots, tomatoes, lemons, meat)
 • Activity Book: p.40/1; p.41/2
 • Pupil's Book: video z p.39; p.40/2
 • Game: pictionary with food vocabulary (v týmech, vždy jeden kreslí zadané slovo a ostatní hádají)
 • Homework: p.41/3

 

PROSINEC

21.12.

 • Christmas song
 • Activity: výroba papírových vánočních zvonků
 • Vánoční film - Mickey Mouse

14.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Portfolio: ekvivalenty ke slovům grandmother, grandfather, mother, father (grandma, grandpa, mum, dad)
 • Vocabulary: činnosti (throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping)
 • Activity Book: p.36/5,6
 • Game: předvádění činností z Pupil's Book str. 36 podle pokynů
 • Homework: p.38/9; p.39/10

7.12.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Portfolio: My mum/dad/sister/brother's called _______.
 • Vocabulary: family (mum, dad, gradnma, grandpa, baby, cousin)
 • Activity Book: p.34/1,2; p.35/3
 • Game: hry s kartičkami na procvičení slovíček rodiny
 • Homework: p.35/4

Listopad

30.11.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Portfolio: čísla 1–10
 • Vocabulary: home (mirror, mat, sofa, phone, lamp, clock, bathroom, hall, living room, wall, table, bed, bath)
 • Activity Book: p.30/2; p.32/1,2
 • Pupil's Book: p.32/1
 • Game: hry s kartičkami (závody kdo první najde slovo "three"...), pexeso (watch, lorry...) – děti si pexeso vzaly domů a mohou dál procvičovat
 • Homework: p.33/3

23.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Do you have any pets?
 • Hello song
 • Portfolio: věty podle Pupil's Book p.24 - The mirror is in the bathroom...
 • Activity Book: p.27/7; 28/8,9
 • Pupil's Book: p.27/7
 • Grammar: this, that, these, those
 • Pronunciation: "th" in this, these...
 • Game: flashcard games with home vocabulary
 • Homework: p.29/10

16.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: šibenice s novými slovíčky (lamp, sofa…), následné zapsání slovíček do sešitu
 • Vocabulary: mat, lamp, sofa, bath, mirror, clock, phone, bed
 • Activity Book: p.24/1,2; p.25/3,4; p.26/6
 • Game: pencil cases – "Whose is it?" – "It's mine""It's yours"
 • Homework: p.26/5

9.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: "What's your favourite song?"
 • Portfolio: oblečení (shirt, t-shirt, jumper, jeans, socks, shoes...)
 • Activity Book: p.20/6
 • Pupil's Book: p.22/9; p.21/7; p.23/11
 • Pronunciation: short and long "i" (fish vs. kite); "magic e" (které mění výslovnost z krátkého na dlouhé "i" – kit vs. kite)
 • Grammar: "Whose is it?" - "It's ______'s" (procvičení s penály dětí)
 • Game: Simon Says se slovíčky oblečení (touch red socks...), Snowball fight na procvičení čísel 1-20
 • Homework: p.23/10 pomocí samolepek zezadu

2.11.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Portfolio: názvy hraček (ball, doll, car, train, lorry...)
 • Pupil's Book: p.18/1,2; p.19/3
 • Activity Book: p.18/1,2; p.19/3; p.20/5
 • Vocabulary: toys (kite, watch, camera, lorry, alien, robot, computer game)
 • Game: hádání hraček podle pantomim (dva týmy, soutěž na rychlost)
 • Homework: AB p.19/4

ŘÍJEN

19.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: There is/are ____ books in the bookcase. (psaní podle tabule s doplňováním)
 • Pupil’s Book: p.13/7; p.14/9
 • Activity Book: p.13/7; p.14/8,9
 • Vocabulary: numbers 1–20; předměty v učebně
 • Game: přiřazování kartiček k předmětům v učebně (desk, board, ruler...)
 • Homework: AB p.15/10
   

12.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Pupil’s Book: p.9/11,12; p.12/5
 • Activity Book: p.10/1,2; p.11/3,4
 • Vocabulary: classroom, board, bookcase, cupboard, desk, ruler, teacher, eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book
 • Game: přiřazování názvů k objektům – procvičování slovíček
 • Other: představení knihovny, děti si mohly vybrat první knížku
 • Homework: AB p.12/5,6

5.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday?
 • Hello song
 • Portfolio: abeceda pozpátku + ve správném pořadí
 • Pupil’s Book: p.7/7 (colours), p.8/9 (výslovnost dlouhého “a” - snake, game…)
 • Activity Book: p.7/7, p.8/8,9 (listening)
 • Game: Alphabet Snowballs (otevírání papírových míčků a řazení podle abecedy)
 • Homework: AB p.9 – samolepky zezadu učebnice

ZÁŘÍ

21.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Question of the day: What's your favourite ice-cream? Děti se navzájem ptají/odpovídají.
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Vicky, Thomas, Sam....
 • Za pomocí obrázkových karet/flah cards jsme opakovali postavy z učebnice Star Family: Mr Star, Mrs Star, Simon, Stella, Suzy, Grandpa, Grandma, Monty, Maskman.
 • Procvičovali jsme psaní číslic 1-10, check your spelling.
 • Bookwork: AB: Unit 1:  str. 4/1, 5/4, poslechové cvičení 6/6, PB: str 5 Star Family. Who's numer 9, 5....
 • Homework:str 4/2, 5/3, odevzdat 5.10.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

14.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali s novou paní lektorku "Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která nás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Rodělili jsme se do dvou týmů a v rámci pantomimi procvičovali slovesa (play tennis, ride a bike, swim, sleep...)
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/5 procvičujeme abecedu (letters of alphabet)
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 21.9.

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48