2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com

Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 2 . Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

BŘEZEN

 

22.3.

 • Danny Go Monkey dance
 • kontrola dú
 • opakování slovíček: clothes
 • Portfolio: unscramble the words - děti skládaly slova s pomíchanými písmenky
 • Unit 9 song
 • Monty's Phonics - s, sh - děti opakovaly slova, hráli jsme "phone game" - na tichou poštu - kde děti opakovaly fráze s s, sh - six short snakes, a sleeping sheep, a sheep in shorts..
 • Activity Book str. 67/8
 • Procvičovali jsme otázku a odpověď: Has Ben got a ......? Yes, he has. No, he hasn't. Have you got .....? Yes, I have. No, I haven't. 
 • Activity Book 68/8
 • Unit 9 story
 • Activity Book 69/9
 • Homework: 67/6

 

8.3.

 • How do you say hello
 • Kontrola dú
 • Portfolio: clothes – děti psaly věty, co mají na sobě: I am wearing a……
 • Naučili jsme se říci: obléknout si – put on, svléknout si – take off
 • Nová slovíčka Unit 4: dress, handbag, sunglasses/glasses, hat, shirt, jeans
 • Activity Book str. 64/1, 2, 66/5
 • Game – děti si navzájem říkaly: You are wearing..
 • Homework: 65/3

1.3.

 • Hello Song for Kids
 • PortfolioIt's an elephant. They're elephants. děti psaly věty
 • opakování - animals - děti rozpoznávaly zvířata podle zvuku, přiřazovaly hudbu k daným zvířatům:-)
 • It's a / They're - hra na rozpotnávání jednotného a množného čísla
 • Trevor's values - chování ve městě - slovíčka: ballon, bin, grass, road, rubbish, to cross (a road) - Don’t drop rubbish!”, “Don’t cross on red!”, “Don’t walk on the grass!”, “Don’t play football on the road!”
 • AB 61/4, 62/2, 63/4
 • Board Game - hráli jsme hru na procvičení předložek místa (prepositions of place)
 • Homework: 62/1, 63/3

 

 

ÚNOR

22.2.

 • Hello song for kids
 • společná kontrola dú
 • Portfolio: Draw: There is a flat between the flower shop and the hospital.
 • Avtivity Book 57/7 
 • Monty's Phonics - výslovnost "ou" "ow" (house, mouse, cow, down)
 • Phone game - tichá pošta: děti opakovaly věty: Mouse in the town, Trousers in the house....
 • Freeze dance
 • AB 58/8
 • Unit 8 story
 • Homework: AB str. 59 

 

15.2.

 • How do we say hello
 • Společná kontrola dú
 • Portfolio: množné číslo - woman - women/child - children/ man - men 
 • Unit 8 - B, slovíčka: street, flat, shop, café, hospital, park 
 • Activity Book 54/1,2
 • procvičování spojení there is/there are - hra, povídání nad obrázkem
 • AB 55/3
 • Prepositions song
 • AB 56/5
 • Domácí úkol: 55/4, 56/6

8.2.

 • Animal dance
 • Portfolio: děti kreslily obrázky podle písemného zadání
 • kontrola dú
 • opakování předložek: on/in/under/next to/behind/between
 • In front of/behind/between song
 • I love. So do I. I don't. - ve dvojicích děti vedly dialog
 • Activity Book 51/6, 52/7, 53
 • Unit 7 story
 • Hot potato game
 • Domácí úkol: 52/8

1.2.

 • Animal dance
 • Portfolio: děti kreslily obrázky podle písemného zadání
 • Unit 7 - farm animals: spider, frog, cow, goat, lizard, sheep, duck
 • poslech a ukazování zvířat na obrázku
 • opakování předložek: on/in/under/next to/behind/between
 • Activity Book 48/1,2
 • Unit 7 song
 • AB 49/3, 4 - děti se navzájem ve dvojicích ptaly
 • Naučili jsme se reagovat na I love/like apples/bannas/animals.... So do I. / I don't 
 • Hráli jsme hru "chairs", kde děti reagovaly na to, jeslti mají něci rády nebo ne
 • Domácí úkol: 50/4

LEDEN

25.1.

 • Go Bananas!
 • Unit 6 song
 • Kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti spojovaly slova: morning – breakfast, lunchtime – lunch, evening - dinner
 • Procvičován čtení – text na tabuli
 • Activity Book 43/6
 • Monty’s phonics – The chickens are cooking in the kitchen. Spojení hlásek „ch“ (č)
 • Activity Book  44/7
 • Shopping – děti dostaly nákupní seznam s hrály si na nakupující a na prodávající: Can I have some….? Yes, here you are. No, I’m sorry.
 • Unit 6 Story
 • Activity Book 46/1
 • Domácí úkol: str. 45, 46/2

 

18.1.

 • Hello, hello, can you clap your hands“ song (can you catch a ball, can you read a book, can you kick a ball, can you fly a kite)
 • Portfolio: děti kreslily podle písemného zadání obrázky
 • Food -  zopakovali jsme si názvy různých jídel
 • Nová slovíčka: chips/fries – hranolky, breakfast, lunch, diner, lunchtime, morning, afternoon, evening
 • Activity Book 40/1, 2
 • Unit 6 song
 • Circle -  děti říkaly: It’s breakfast/lunch/dinner time. I’m having milk/chicken/rice…..
 • Activity Book 41/2
 • Procvičování frází: Can I have some…, please? Here you are! Thank you!
 • Activity Book 42/4,5
 • Homework: 41/3

 

11.1.

 • Hello hello, clap your hands.
 • společná kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti psaly věty: She's cleaning. He's catching.
 • Unit 5 song  - na odkazu nutno pod "songs" najít Unit 5 - Meet my family
 • Procvičovali jsme průběhový čas přítomný: What's she doing? She's jumping. She isn't sleeping apod. Děti se navzájem ptaly podle obrázku a podle toho, co předváděly
 • Activity Book 37/7, 38/9
 • Unit 5 story - na odkazu nutno pod "Stories" najít Unit 5 - Meet my family
 • Homework: celá str. 39

4.1.

 • How Do We Say Hello song
 • kontrola domácího úkolu
 • Portfolio: děti řadily slova do kategorií - at home/family
 • Family tree: seznámili jsme se s rodinným rodokmenem, opakovali jsme názvy "family members"
 • Activity Book 34/1
 • Opakování průběhového času - formou hry děti opakovaly, jak vyjádřit, co děláme právě teď: She's/He's kicking/throwing/catching a ball/sleeping/hitting/flying a kite.
 • Activity Book 36/5,6
 • Homework: 35/3

14.12.

 • Song – Winter time is here
 • Portfolio: opakování this/that/these/those
 • Opakování Unit 1 – 4 – práce se školní učebnicí – poslech a určování předmětů na obrázku
 • Activity Book 30/2, 1 – vyrobili jsme si origami frog
 • Re-using things – děti určovaly podle obrázku z čeho je co vyrobeno (nová slovíčka: flower pot, plastic bottle)
 • Activity Book 31/3
 • Santa Freeze Dance
 • Homework: Activity Book 33/3

 

 

7.12.

 • Hello Reindeer song
 • Santa Freeze Dance
 • Drawing dictation - děti kreslily podle slovních instrukcí obrázek a pak jej slovy popisovaly
 • Categories - hra s míčem - děti říkaly slova jednotlivých kategorií: animals, foods, colours, school things, Christmas
 • Spelling - procvičovali jsme formou hry spelování slov (téma vánoce)
 • Četli jsme knížku Pete the Cat Saved Christmas

LISTOPAD

 

30.11.

 • Portfolio: Draw a mat next to a bath. Draw a sofa under a mirror.
 • Activity Book str.  27 - This, that, these, those
 • song Unit 4 At home (odkaz je zde, je utno kliknout na songs a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Activity Book 28/9
 • Monty’s phonics AB str. 28/
 • Story (odkaz je zde, je utno kliknout na stories a poté vybrat Unit 4 - At home)
 • Homework: str. 29 (samolepky)

 

23.11.

 • Hello Reindeer song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Unit 4 - At Home - nová slovíčka: mirror, mat, sofa, clock, armchair, phone
 • Zopakovali jsme si názvy místností v domě/bytě (rooms) a děti pak podle pokynů dávaly jednotlivé věci do jednotlivých pokojů. (bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, kitchen)
 • Activity Book str. 24/2
 • Wiggle dance
 • yours / mine - děti odpovídaly na otázku Whose is it? (Čí je to?), str. 26/5
 • Homework: 25/3

 

 

16.11.

 • Hello song
 • Portfolio: děti psaly věty: This is /These are
 • Opakování slovní zásoby: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet
 • Freeze dance 
 • Whose is.....? Čí je......? Děti se navzájem ptaly - Whose is this pencil case? It is Paolo's pancil case....
 • Activity Book str. 20/5, 23 - samolepky
 • Unit 3 Story
 • Homework: 21/7

 

9.11.

 • Hello song
 • Portfolio: spell the toys - děti psaly názvy hraček
 • Unit 3 -Play time! nová slovíčka: camera, watch, kite, robot, lorry, computer game, alien, tablet - s obrazovými kartami jsme hráli různé hry na procvičení a upevnění nové slovní zásoby
 • Activity Book 18/1,2
 • Wiggle dance
 • This / These - vysvětlili jsme si použití slov this  - pro jednotlé číslo: This IS a doll. This IS a ball.. a these - pro množné číslo: These ARE cars/lorries..
 • Activity Book 19/3
 • Homework: 19/4

2.11.

 • Hello song
 • Portfolio: I like / I love / I don't like - děti psaly věty: I like apples. I don't like pineapples..
 • Fruit chart - vyplňovali jsme graf podle toho kolik dětí má rado jaké ovoce - nejdríve poslech v Pupils Book (učebnice ve škole) pak navazující aktivita v Activity Book str. 16/1/2
 • Wiggle dance
 • Trevor's values - Trevor nám dnes v učebnici ukázal, jak se chovat v určitých situacích - naučili jsme se: Be polite! (Buď milý, zdvořilý), Can I borrow...? Sorry. Thank you. Can you please...., Yes, of course. Activity Book str. 17/3
 • Procvičování spellingu (diktování slov po po jednotlivých písmenech)
 • Dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky v září a říjnu.
 • Homework: 17/4 - děti si mají vybrat jednu ze situací na obrázcích ve cvičení 3 a nakreslit v v takové situaci sebe, přidat také text (bubliny), co kdo na obrázku říká

ŘÍJEN

19.10.

 • Hello song
 • Portfolio: Draw a blue desk/a red bookcase/a green ruler.
 • Opakování: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk
 • Party freeze dance
 • předložky: on/under/next to
 • Kreslení podle diktátu: Draw a pencil on a table. Draw a teacher under a desk. Draw a cupboard next to a door.
 • Activity Book str. 13, 14/8
 • I have/Who has - hra při které děti vždy říkaly, jaké číslo mají a ptaly se, kdo má jejich číslo: I have number 2. Who has number 10?...
 • Lets Count to 20 song
 • Homework: str. 15

 

12.10.

 • Hello song
 • Portfolio: How many pencils are there? How many erasers are there. How many books are there? děti psaly odpovědi
 • Unit 2 vocabulary: board, cupboard, bookcase, ruler, teacher, desk/ (a slovíčka z minnulého roku: eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book)
 • Formou her jsme si upevňovali novou slovní zásobu
 • Count to 20 song
 • Numbers 11 - 20 - procvičování - hra Hot potato
 • Activity Book 11/3, 12/6
 • Wiggle song
 • Homework: 10/1

 

5.10.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? 
 • Portfolio: numbers - na tabuli byla napsána čísla: one, seven, eight, nine, three, four - děti měly čísla přečíst a napsat vedle slov dané číslo
 • Zopakovali jsme si názvy postav z učebnice Star family - obrázek v učebnici - děti ukazovaly a hra s obrazovými kartami
 • Circle time: procvičování He is (He's), She is (She's) - děti vždy řekly své jméno (I am Jan/Laura.) a ostatní musely říci He/She is Jan/Laura.
 • Activity Book str. 4/1, 6/5,
 • Brain break song
 • Activity Book 7/7 - děti psaly odpovědi na popisovací tabulky (ne do učebnice), 9 - stickers
 • Funky counting song
 • Homework: Activity Book 4/2, 5/3

ZÁŘÍ

21.9.

 • Hello song - podle písničky jsme se navzájem ptali: How are you? - good, great, wonderful, not so good, hungry, tired
 • Děti si podepsaly své "portfolio" - sešit, do kterého budeme psát pouze ve škole. Dnes do něj děti kreslily a pojmenovaly jedno z našich "class rules"
 • Connect! děti se spojovaly provázkem, když odpověděly stejně: I like .....Nakonec jsme spletli jednu velikou pavučinu (a web).
 • This is my family - nakreslili jsme každý svou rodinu a pojmenovali jednotlivé členy
 • Z dílků s písmenky děti sestavovaly jednoduchá slova
 • Walking in the Jungle - song: slovíčka: frog, monkey, toucan, tiger, walking, stomping, jumping, skipping, forward, back

14.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. Také jsme se opět pozdravili s naším plyšovým maskotem Monty Mouse, který bude děti po celý rok bude provádět jejich učebnicí.

 • V kroužku na koberci jsme si procvičovaly seznamovací fráze - Hello, what´s your name? My name is ..and I like..... . Děti po každém opakovaly: Adam likes apples/Laura likes dogs etc.
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • Vyzkoušeli jsme si "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti). 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice.
 • Na závěr naší hodiny jsme si připomněli s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11