2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu

Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

18.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite icecream?
 • Hello song
 • Portfolio: write words for the pictures in Pupil's Book p.43/8
 • Activity Book: p.46/1,2
 • Pupil's Book: p.45/11,12; p.46/1; p.47/3
 • Game: pictionary na procvičení slovíček jídla
 • Homework: p.47/3; pracovní list pokud není hotový

11.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite food to eat for dinner?
 • Hello song
 • Portfolio: brainstorm food vocabulary
 • Vocabulary: food and drinks (rice, eggs, bread, chips, chicken, juice, water, milk, tea, chocolate cake, pears, carrots, tomatoes, lemons, meat), "Can I have some...?" – "Here you are."
 • Activity Book: p.42/4,5; p.43/6; p.44/7
 • Pupil's Book: song from p.41/3; p.41/5
 • Game: roleplay s kartičkami – "Can I have some bananas?" – "Here you are." – "Thank you."
 • Homework: p.44/8; p.45/9

4.1.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite colour?
 • Hello song
 • Portfolio: actions (throwing, kicking, dancing, standing, cleaning...)
 • Vocabulary: Food and drinks (rice, eggs, bread, chips, chicken, juice, water, milk, tea, chocolate cake, pears, carrots, tomatoes, lemons, meat)
 • Activity Book: p.40/1; p.41/2
 • Pupil's Book: video z p.39; p.40/2
 • Game: pictionary with food vocabulary (v týmech, vždy jeden kreslí zadané slovo a ostatní hádají)
 • Homework: p.41/3

 

PROSINEC

21.12.

 • Christmas song
 • Activity: výroba papírových vánočních zvonků
 • Vánoční film - Mickey Mouse

14.12.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What is your favourite thing to eat for breakfast?
 • Hello song
 • Portfolio: ekvivalenty ke slovům grandmother, grandfather, mother, father (grandma, grandpa, mum, dad)
 • Vocabulary: činnosti (throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping)
 • Activity Book: p.36/5,6
 • Game: předvádění činností z Pupil's Book str. 36 podle pokynů
 • Homework: p.38/9; p.39/10

7.12.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Portfolio: My mum/dad/sister/brother's called _______.
 • Vocabulary: family (mum, dad, gradnma, grandpa, baby, cousin)
 • Activity Book: p.34/1,2; p.35/3
 • Game: hry s kartičkami na procvičení slovíček rodiny
 • Homework: p.35/4

Listopad

30.11.

 • Přivítání
 • Hello song
 • Portfolio: čísla 1–10
 • Vocabulary: home (mirror, mat, sofa, phone, lamp, clock, bathroom, hall, living room, wall, table, bed, bath)
 • Activity Book: p.30/2; p.32/1,2
 • Pupil's Book: p.32/1
 • Game: hry s kartičkami (závody kdo první najde slovo "three"...), pexeso (watch, lorry...) – děti si pexeso vzaly domů a mohou dál procvičovat
 • Homework: p.33/3

23.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Do you have any pets?
 • Hello song
 • Portfolio: věty podle Pupil's Book p.24 - The mirror is in the bathroom...
 • Activity Book: p.27/7; 28/8,9
 • Pupil's Book: p.27/7
 • Grammar: this, that, these, those
 • Pronunciation: "th" in this, these...
 • Game: flashcard games with home vocabulary
 • Homework: p.29/10

16.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: Who is your favourite superhero?
 • Hello song
 • Portfolio: šibenice s novými slovíčky (lamp, sofa…), následné zapsání slovíček do sešitu
 • Vocabulary: mat, lamp, sofa, bath, mirror, clock, phone, bed
 • Activity Book: p.24/1,2; p.25/3,4; p.26/6
 • Game: pencil cases – "Whose is it?" – "It's mine""It's yours"
 • Homework: p.26/5

9.11.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: "What's your favourite song?"
 • Portfolio: oblečení (shirt, t-shirt, jumper, jeans, socks, shoes...)
 • Activity Book: p.20/6
 • Pupil's Book: p.22/9; p.21/7; p.23/11
 • Pronunciation: short and long "i" (fish vs. kite); "magic e" (které mění výslovnost z krátkého na dlouhé "i" – kit vs. kite)
 • Grammar: "Whose is it?" - "It's ______'s" (procvičení s penály dětí)
 • Game: Simon Says se slovíčky oblečení (touch red socks...), Snowball fight na procvičení čísel 1-20
 • Homework: p.23/10 pomocí samolepek zezadu

2.11.

 • Přivítání v kroužku
 • Hello song
 • Portfolio: názvy hraček (ball, doll, car, train, lorry...)
 • Pupil's Book: p.18/1,2; p.19/3
 • Activity Book: p.18/1,2; p.19/3; p.20/5
 • Vocabulary: toys (kite, watch, camera, lorry, alien, robot, computer game)
 • Game: hádání hraček podle pantomim (dva týmy, soutěž na rychlost)
 • Homework: AB p.19/4

ŘÍJEN

19.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite toy?
 • Hello song
 • Portfolio: There is/are ____ books in the bookcase. (psaní podle tabule s doplňováním)
 • Pupil’s Book: p.13/7; p.14/9
 • Activity Book: p.13/7; p.14/8,9
 • Vocabulary: numbers 1–20; předměty v učebně
 • Game: přiřazování kartiček k předmětům v učebně (desk, board, ruler...)
 • Homework: AB p.15/10
   

12.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What's your favourite food?
 • Hello song
 • Pupil’s Book: p.9/11,12; p.12/5
 • Activity Book: p.10/1,2; p.11/3,4
 • Vocabulary: classroom, board, bookcase, cupboard, desk, ruler, teacher, eraser, pen, pencil, chair, table, bag, book
 • Game: přiřazování názvů k objektům – procvičování slovíček
 • Other: představení knihovny, děti si mohly vybrat první knížku
 • Homework: AB p.12/5,6

5.10.

 • Přivítání v kroužku – question of the day: What do you want for your birthday?
 • Hello song
 • Portfolio: abeceda pozpátku + ve správném pořadí
 • Pupil’s Book: p.7/7 (colours), p.8/9 (výslovnost dlouhého “a” - snake, game…)
 • Activity Book: p.7/7, p.8/8,9 (listening)
 • Game: Alphabet Snowballs (otevírání papírových míčků a řazení podle abecedy)
 • Homework: AB p.9 – samolepky zezadu učebnice

ZÁŘÍ

21.9.

 • Písnička/Song: Hello, how are you today?
 • Question of the day: What's your favourite ice-cream? Děti se navzájem ptají/odpovídají.
 • Portfolio: Procvičujeme psaní anglických jmen. Děti dostaly svá anglická jména: John, Vicky, Thomas, Sam....
 • Za pomocí obrázkových karet/flah cards jsme opakovali postavy z učebnice Star Family: Mr Star, Mrs Star, Simon, Stella, Suzy, Grandpa, Grandma, Monty, Maskman.
 • Procvičovali jsme psaní číslic 1-10, check your spelling.
 • Bookwork: AB: Unit 1:  str. 4/1, 5/4, poslechové cvičení 6/6, PB: str 5 Star Family. Who's numer 9, 5....
 • Homework:str 4/2, 5/3, odevzdat 5.10.

Dnes si děti vyzkoušely část Cambridge testu, zaměřili jsme se na poslechová cvičení.

14.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme se přivítali s novou paní lektorku "Hello Miss George" a také se navzájem pozdravili. Hello. How are you? I am fine, thank you. Poslechli jsme si písničku Hello Song, která nás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Založili jsme nová portfolia, děti si je dle vlastní fantazie dekorovaly
 • Zopakovali jsme si pravidla ve třídě: Listen, Come prepared, Rise your hand, Speak English only, Be Kind. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat a povídali si, jak důležité pracovat v týmu, kde se navzájem všichni respektují. Poté jsme vše stvrdili podpisem.
 • Game: Simon says (Alex says) Rodělili jsme se do dvou týmů a v rámci pantomimi procvičovali slovesa (play tennis, ride a bike, swim, sleep...)
 • Bookwork: děti dnes dostaly nové učebnice, které si odnesly domů. Poslechové cvičení str. 6/5 procvičujeme abecedu (letters of alphabet)
 • Homework: pracovní list "All about me", odevzdat 21.9.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05