2nd grade 1 Drtinova

Vyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com

Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

4.5.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu: Activities
 • Bookwork: PB: Unit 11 My Birthday, 1/78 poslechové cvičení, 2/78 listen and repeat
 • New vocabulary: burgers, sausages, lemonade, oranges, watermelon, cake.
 • Homework: 5x napiš novou slovní zásobu viz new vocabulary a udělej k nim ilustrace. Odevzdat 11.5.

DUBEN

27.4.

 • Portfolio: V rámci on-line hry opakujeme slovní zásobu activities (yes/no, true/false)
 • Bookwork: AB: str. 73 read and write yes/no
 • Grammar: I love/I don’t love. I like/I don’t like
 • Homework: 77/3, odevzdat 4.5.

20.4.

 • Portfolio: slovní zásoba: activities (check your spelling)
 • Monty's phonics: The king sings in the morning
 • Bookwork: 8/74 poslechové cvičení. 9/74 writing/psaní.
 • Homework: 10/75, odevzdat 27.4.

13.4.

 • Portfolio: activities (badminton, hockey, baseball......)
 • Do you like_____? Yes, I do. No, I don't. Děti se navzájem ptají a odpovídají.
 • Bookwork:5/72 poslechové cvičení (tick or cross).
 • Homework: 6/72. Odevzdat 20.4.

6.4.

 • Portfolio: I like______. I don’t like___
 • Opakujeme: play basketball, tennis, play the piano, guitar, ride a bike, horse.
 • New vocabulary: play badminton, football, table tennis, hockey, baseball, paint
 • Bookwork: Unit 10 Our hobbies, PB: poslechové cvičení. AB: 1/70 pravopis no é slovní zásoby Our hobbies, 2/70 Listen and colour. 4/71 spelling
 • Homework: 3/71 tajenka, odevzdat 13.4.

BŘEZEN

30.3.

 • Velikonoce/Easter. Vocabulary: a lamb, chocolate eggs, a chick, a bunny, a nest, tulips, whips, an Easter basket.
 • Společně kreslíme velikonočního zajíčka Easter bunny.
 • V rámci on-line hry procvičujeme předložky/prepositions. Where is the egg? (on, in, under, in-between, next to, behind, in front of). Také jsme hráli Hangman (procvičujeme tématickou slovní zásobu).
 • Velikonoční pohádka-společně vyprávíme příběh.

Happy Easter

23.3.

 • Portfolio: Animals-procvičujeme v rámci hry I spy....
 • Monty”s phonics: Seven sheep are sleeping in a shop.
 • Bookwork: AB: 7/68 poslechové cvičení: sheep, shoe, seven, chips, shirt, desk, fish, dress, sleep, shop. PB: 10/68 děti hádají obrázky za pomocí otázek, 11/69 poslechové cvičení (listen to the story).
 • Homework: 9/69, odevzdat 30.3

16.3.

 • Portfolio: Procvičujeme slovní zásobu: oblečení/clothes.
 • Grammar: I am putting on my jacket/I am taking off my jacket.
 • Bookwork: AB: 5/66 I’ve got a watch, a hat.....She/He has got a bird, a camera.... 6/67 pomíchaná písmenka.
 • Game: Go and find. Děti mluví v celých větách. I’ve got________.
 • Homework: 3/65, odevzdat 23.3.

9.3.

 • Portfolio: Family members (mother, father, sister, brother, baby, grandma, grandpa).
 • Opakujeme: jacket, skirt, socks, trousers, T shirt, shoes. New vocabulary: hat, glasses, dress, handbag, shirt, jeans. Děti nakreslily postavu a dle pokynů ji oblékají.
 • Bookwork: AB: 1/64 poslechové cvičení
 • Homework: 2/64, odevzdat 16.3.

2.3.

 • Portfolio: spelling Mouse, House, Cow, Brown
 • Bookwork: AB: 2/62 poslechové cvičení, 3/63 dle poslechu spojujeme obrázky(předložky). PB: 1/62 poslechové cvičení
 • Homework 1/62 Odevzdat 9.3.

 

ÚNOR

16.2.

 • Portfolio: procvičujeme psaní krátkých slov z minulé hodiny (my town)
 • Game: Preposition/předložky
 • Bookwork: PB: 8/57 Where’s the book? The book is_____. (předložky) AB: 7/57  děti odpovídají na otázky (dopisujeme do učebnice) 8/58 podle poslechu děti píší brown, town, mouse, cow, down, house, trousers, mouth. 9/58 dle slovní zásoby kreslíme “my town”
 • Monty”s phonics: A brown mouse in a town house.
 • Homework: str. 59 nálepky a “my progress”. Odevzdat 2.3.

9.2.

 • Portfolio: Animals writing/spelling. What is your favourite animal? My favourite animal is a/an______.
 • Bookwork: AB: 5/56 poslechové cvičení. 1/54 (tick or cross) PB: 8/54 My town: shop, hospital, flat, park, café, street. 3/55 děti odpovídají na otázky podle obrázku.
 • Homework: 2/54, odevzdat 16.2.

2.2.

 • Opakujeme samohlásky A E I O U
 • Fruit: procvičujeme čtení: appel, pear, pineapple, banana, orange
 • Procvičujeme psaní kraltkých slov: dog, cat, spider.
 • Phonics: The spiders are sports stars
 • Bookwork 7/52 spider, star, snake, swim, skirt, snow, Stella, school. 6/51 poslechové cvičení (listen and colour)
 • Předložky: on, in, under, in-between, next to, behind, in front of. ( interaktivní hra )
 • Homework: 5/50, odevzdat 9.2.

LEDEN

26.1.

 • Portfolio: opakujeme slovní zásobu z minulé hodiny (food) check your spelling
 • New vocabulary: frog, cow, duck, goat, lizard, sheep, spider.
 • Děti mluví ve dvojicích: I love lizard...etc So do I/I don’t.
 • Bookwork: 3/49 děti spojují obrázky. 4/50 poslechové cvičení.
 • Homework: 5/50, odevzdat 2.2.

19.1.

 • Portfolio: děti procvičují pravopis: breakfast, lunch, dinner
 • Phonics: The chickens are cooking in the kitchen
 • Vocabulary: carrots, tomatoes, juice, ice cream, chicken, pencil. Dle slovní zásoby jsme vyrobili obrázkové karty/flash cards. Děti se navzájem ptají: , Can I have some ___, please? Odpověď: Here you are.
 • V rámci online hry jsme procvičovali abecedu.
 • Homework: 3/41, odevzdat 26.1.

12.1.

 • Portfolio: I like to eat_____. I like to drink_____.
 • Food vocabulary: bread, water, milk, juice, chicken, eggs, chips/fries, potatoes, carrots, lemons, meat. What did you have for breakfast/lunch/dinner? Děti mluví v celých větách.
 • Bookwork: AB: 2/41 poslechové cvičení (listen and color). PB: Song: poslechové cvičení, 6/42 poslechové cvičení (listen and repeat).AB: 4/42 poslechové cvičení (tick/cross)
 • Opakujeme abecedu: Dance the Alphabet song.
 • Homework: 3/41, odevzdat 19.1.

5.1.

 • Portfolio: I like eating______.
 • Phonics: shoe, blue, mum, jump, bus. Sue has got a big blue ruler.
 • Opakujeme postavy z učebnice: Suzy, Stella, Simon, Mr. Star, Mrs. Star, Meera, Lenny, Alex.
 • Bookwork: AB: 8/38 poslechové cvičení, děti doplňují chybějící písmena
 • Homework: 9/38, odevzdat 12.1.

PROSINEC

22.12.

Christmas lesson

 • Společně jsme vyráběli obrázkové karty s vánoční tématikou: Christmas tree, candy cane, stocking, present, sleigh, snowball, mistletoe, Santa
 • Song: Decorate the Christmas tree
 • Děti nakreslily vánoční stromek (procvičujeme předložky: on, in, under, next to, behind, in front of (presents are under, star is on, candy cane is in stockings...)

15.12.

 • Přítomný čas průběhový (present continuous). (Společně prezentujete a hádáme jednotlivé činnosti: walking, eating, drinking, reading, writing, drawing.
 • Bookwork: 7/37 poslechové cvičení.
 • Video: What are you doing?

8.12.

 • V dnešní hodině jsme opakovali Family words: Star family: Suzy, Stella-sister, Simon-brother, Mrs Star-mom, Mr Star-dad, Grandmother-grandma, Grandfather-grandpa. Trénovali jsme psaní a děti také nakreslily obrázek své rodiny. My Family picture.
 • Bookwork: AB: 3/35 poslechové cvičení, děti podle poslechu vybarvují jednotlivé členy rodiny. 

1.12.

 • Portfolio: Procvičujeme psaní slovní zásoby z minulé hodiny: sofa, mat, clock, phone, mirror, lamp. Děti také některé předměty nakreslily.
 • Bookwork: PB: 2/32 děti popisují obrázky a hledají rozdíly. ( in picture one there is a mirror, in picture two there is no mirror) AB: 3/32 poslechové cvičení.
 • Opakujeme: Whose is it? It’s Simon”s/ It’s Stella”s.

                           House: bathroom, bedroom, dining room, living room, kitchen, hall
                           Numbers/Čísla 1-20.
                           Prepositions: on, in, under, in-between, next to, behind, in front of. Děti si                                     dávají navzájem úkoly: Put the marker on your hand atd.
                           Letters of alphabet/Abeceda

 • Homework: 1/32, odevzdat 8.12.

LISTOPAD

10.11.

 • Téma: House.
 • What room are you in? I am in the_____.
 • Portfolio: kitchen, bathroom, bedroom, living room, dining room
 • Bookwork: PB: 1/24 poslechové cvičení. New vocabulary; mat, lamp, clock, phone, mirror, sofa. AB: 4/24 poslechové cvičení (listen and drawing lines)5/26 Grammar: yours/mine (procvičujeme v rámci dialogů) Is this yours? Yes, it’s mine. 6/26 poslechové cvičení (vybarvujeme podle pokynů)
 • Homework: 3/25, odevzdat 24.11.

3.11.

 • Hello Hello song
 • Na začátku hodiny jsme procvičovali slovní zásobu na téma oblečení/clothes (coat, shirt, trousers, socks, shoes, jacket, t-shirt) What are you wearing today?
 • Portfolio: děti píší a mluví v celých větách. I am wearing______.
 • Bookwork: PB: 21/7 Whose is it? 22 Whose is this nose? Whose are these eyes? AB: 22/9 poslechové cvičení, děti spojují čísla dle pokynů (opakujeme čísla 1-20).
 • Homework: 21/7, odevzdat 10.11.

ŘÍJEN

27.10.

 • Hello song (trick or treat)
 • Slovní zásoba z dnešní hodiny hračky/toys (train, watch, robot, car, kite, game). Každý přinese ukázat svojí oblíbenou hračku a popíše ji. Děti mluví a píší ve větách: I like to play with my_____.
 • Bookwork: 1/18 toys, procvičujeme pravopis (check your spelling) 5/20 listen and colour. Whose is it? Whose is the green kite? Stella”s.
 • Grammar: This is a pen/These are pens
 • Homework: 4/19, odevzdat 3.11.

20.10.

 • 0voce/Fruit: lemon, orange, pear, pineapple, banana.
 • Děti mluví/píší ve větách: I like to eat______.
 • Be Kind/Be Polite : procvičujeme zdvořilostní fráze: Can I borrow a pen, please? Yes, of course.Thank you. You’re welcome.
 • Také jsme procvičovali čísla 10-20 a slovní zásobu minulé hodiny: bookcase, desk, board, chair, cupboard, teacher, pencil. Děti si také zopakovaly předložky: on, in, under, in-between, next to, behind a barvy/colour- go and find something green, yellow, white etc.
 • Bookwork: Pupils Book: str. 17 poslechové cvičení FRUIT
 • Homework: 3/17, odevzdat 27.10.

13.10.

 • Na začátku hodiny jsme opakovali pravidla třídy: Listen, Raise your hand, Come prepared, Speak English, Be kind, Microphone ON/OFF.
 • Opakujeme slovní zásobu z minulé hodiny:  Ruler, Bookcase, Cupboard, Desk, Board Teacher, Pencil, Pen, Earaser.
 • Počítáme do 20. Děti počítají předměty z obrázků. How many?
 • Monty”s phonics: Three teachers sleeping in the tree.
 • Předložky/Preposition: on, in, under, in-between, next to, behind. Procvičujeme v rámci písničky.
 • Také jsme opakovali abecedu. Letters of alphabet.
 • Homework: cvičení: 10/15 nálepky vzadu učebnice, odevzdat 20.10. 

6.10.

Nejdříve jsme si zopakovali jména postav z učebnice: Stella, Simon, Meera, Maskman a naučili jsme se ruler, teacher. Děti také opakovaly čísla 1-10 a začali jsme počítat do 20.


Portfolio: opakujeme pravopis: Stella, Simon, ruler, teacher
Bookwork: PB: 1/10 poslechové cvičení, doplňující otázky: What colour is the desk? How many children? Where is the pink star?  PB:5/12 How many bags are there? There are 10 bags/There aren't any bags. Activity Book: 7/11 numbers.
Homework: 4/11, datum odevzdání 13.10.

ZÁŘÍ

29.9.

Dnes jsme opět opakovali abecedu letters of alphabet a barvy/colours. Procvičovali jsem v rámci interaktivních písniček. Opakovali jsem si jména postav z učebnice: Marie, Trevor, Maskman, Monty.
Portfolio: děti píší celou abecedu
Bookwork: Activity Book: 6/5 listen and color,  8/8 listen and complete. Pupils book: 9/8 phonics u slov: snake, game, play, cake, baby, table, grey, paint. 10/8 opakujeme předložky. 11/9 abeceda, barvy.
Homework: 3/5 color the stars, datum odevzdáni 6.10.

22.9.


Dnes jsme si připomněli členy Star Family: Stella, Suzy, Simon, Mrs/Mr Star, Grandma/Gramdpa Star, Maskman, Marie, Monty. Děti si také zopakovaly abecedu, poslech písničky A is for apple.


Portfolio: opakuje barvy (spelling)
Grammar: He/She is
Bookwork: Pupils Book: 4/1 listen and point (poslechové cvičení) 5/3 děti se ptají ve dvojicích: Who is number 1, 2...? (Star Family)
Homework: Activity Book: 4/2 Datum odevzdání 29.9.

 

15.9

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Jackie. Dozvěděli jsme, z jaké země, státu a města pochází a také něco málo o její rodině.- hravá forma kvízu. Také jsme se navzájem představili.
 • Děti dostaly portfolia z minulého školního roku, někteří si založily nová. Podle pokynu děti do portfolia kreslily.
 • V druhé části hodiny jsme si připomněli pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Hra Pexeso (procvičujeme barvy), také jsme se rozpohybovali v rytmu zábavných písniček.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny LEAP

 

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29