2nd Grade Métis

1.6.

Protože dnešní hodina byla naše poslední, věnovali jsme se opakování většiny učiva! 

Nejdříve jsme si přečetli krátký příběh, poté jsme zopakovali abecedu v pracovních listech, čísla na tabuli, ovoce a zeleninu během nakupovaní a s tím spojené fráze, odpovídání na jednoduché otázky při hře “Musical Chairs” a spellování slovíček.

 


 

25.5.

Na dnešní hodině jsme si nejprve přečetli krátký příběh na webu Starfall. Poté jsme se seznámili s určováním času - TIME.

Podívali jsme se na video a děti podle obrázků hodin odpovídaly na otázku:

 

What time is it?

(Kolik je hodin?)

 

It’s _______ o’clock.

(Je ____ hodin.)

 

Na zemi jsme rozmístili čísla stejně jako na hodinách a děti pomocí dvou šipek ukazovaly a říkaly, jaký je právě čas. Seznámili jsme se i s dalšími pojmy:

 

It’s half past _____.    It’s _____ thirty.

(Je půl _____ .)

 

half past ten     =     ten thirty

(půl po desáté = půl jedenácté, 10:30)

 

half past seven     =     seven thirty

(půl po sedmé = půl osmé, 7:30)

 

It’s quarter past _____.

(Je čtvrt na _____ .)

 

quarter past four

(čtvrt po čtvrté = 4:15)

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Video (video - čas)

 


18.5.


11.5.

Dnes jsme si přiblížili nová slovíčka, a to protiklady - OPPOSITES. Nejprve jsme se ale jako vždy věnovali čtení na webu Starfall. 

Ve videu jsme viděli tyto protiklady:

 

SHORT   X   TALL

(malý/krátký X vysoký)

 

BIG   X   SMALL

(velký X malý)

 

OPEN   X   CLOSE  

(otevřít X zavřít)

 

GO   X   STOP

(jít X stát)

 

CLEAN   X   DIRTY

(čistý X špinavý)

 

FULL   X   EMPTY

(plný X prázdný)

 

WEAK   X   STRONG  

(slabý X silný)

 

HEAVY   X   LIGHT

(těžký X lehký)

 

SOFT   X   HARD

(měkký X tvrdý)

 

FAST   X   SLOW

(těžký X lehký)

 

Slovíčka jsme procvičili, naznačovali je pantomimicky a spojovali je na tabuli. Zahráli jsme si pexeso, při kterém každý musel správně najít dvě kartičky, ale každou s jiným slovem - protikladem. Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

 


4.5.

Na dnešní hodině jsme se naučili slovíčka spojená s obchody a budovami ve městě - IN A TOWN:

airport      bakery     supermarket

(letiště)      (pekařství)      (supermarket)

 

restaurant      hospital      theater

(restaurace)      (nemocnice)      (divadlo)

 

bookstore      museum      train station

(knihkupectví)      (muzeum)      (nádraží)

 

Podívali jsme se na video, které nám postupně odkrývalo obrázky těchto míst. Děti hádaly, co je na obrázcích. Poté jsme si ke každému místu přiřadili to, co v něm děláme:

 

buy bread - in a bakery

(koupit chléb - v pekařství)

 

fly to Canada - from an airport

(letět do Kanady - z letiště)

 

eat a hamburger - in a restaurant

(jíst hamburger - v restauraci)

 

look at paintings - in a museum

(Dívat se na obrazy - v muzeu)

 

Každý si popsal a dokreslil své malé město na obrázku. 

 

 

 


 

27.4.

Dnes jsme začali s opakováním abecedy a čtení na webové stránce Starfall.

Věnovali jsme se předložkám - PREPOSITIONS. Seznámili jsme se s:

 

ON

(na)

 

IN FRONT OF 

(před)

 

BETWEEN

(mezi)

 

ABOVE

(nad)

 

NEXT TO

(vedle)

 

Děti ve dvou skupinách sestavovaly věty podle toho, kam jsme umístili plyšáka Bennyho/pomeranč:

 

Where is Benny/the orange?  -  Benny/The orange is ________ .

 

V tom jsme se všichni prostřídali. Také jsme si procvičili spellování těchto předložek a zahráli si oblíbenou hru se žralokem.

 

Konec hodiny patřil hře Simon Says.

 


20.4.

Dnes jsme si zopakovali základní odpovědi a otázky, které už dobře známe. Hodina ale začala jako vždy s webovou stránkou Starfall a abecedou. 

Každý odpovídal nejprve na otázky a sepsali jsme si, jak se správně celou větou odpovídá. Poté měly děti za úkol přiřadit odpovědi ke správným otázkám:

 

What’s your name?       -         My name is _____ .

(Jak se jmenuješ?  -  Jmenuji se _____ .)

 

How old are you?       -         I am ____ years old.

(Kolik je ti let?  -  Je mi ____ .)

 

Where are you from?       -         I am from _____ .

(Odkud jsi?  -  Jsem z _____ .)

 

What’s your favourite colour/animal?   -    My favourite colour/animal is _____.

(Jaká je tvá oblíbená barva/zvíře?  -  Má obl. Barva/zvíře je  ______ .)


What do you like to do for fun?        -         I like to _____ .

(Co rád/a děláš pro zábavu?  -  Rád/a _____ .)

 

Děti se ptaly spolužáků na tyto otázky v kroužku. Poté nás čekala hra se žralokem, při které bylo důležité správné spellování. Děti správně uhodly, že se jedná o větu What do you like to do for fun? 

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 


13.4.

Na dnešní hodině jsme se věnovali známé sloví zásobě, a to ovoci a zelenině - FRUIT AND VEGETABLES. Nejprve jsme si zopakovali písmenka na webové stránce Starfall.

Děti rozřadily slovíčka do správné skupiny:

 

FRUIT

orange, strawberry, grapes, apple, pear, 

(pomeranč, jahoda, hrozny, jablko, hruška)

 

pineapple, banana, tomato

(ananas, banán, rajče)

 

VEGETABLES 

onion, carrot, broccoli, potato, 

(cibule, mrkev, brokolice, brambora)

 

cabbage, cucumber

(zelí, okurka)

 

Zahráli jsme si na obchod. Každý dostal svůj nákupní seznam a děti ve dvojicích sehrály, jak nakupují. Používaly při tom fráze:

 

Can I help you?

(Mohu Vám pomoci?)

 

I would like ______ .

(Chtěl/a bych ____ .)

 

- 3 carrots

- grapes

- 2 onions

- 5 strawberies

 

Thank you! Bye bye.

 

Nakonec jsme si zahráli hru se spellováním těchto slovíček a zakončili hodinu se Simon Says. 

 

 

 

 

 


6.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním abecedy na webové stránce Starfall.

Poté jsme se věnovali slovesům, která vyjadřují nějaký děj nebo aktivitu - tzv. ACTION VERBS:

 

clap              climb                   dance             fly

(tlesknout)          (vyšplhat)         (tančit)         (letět)

 

hop               jump                 run          stand

(poskočit)       (skočit)         (běžet)         (letět)

 

stopm          swim                waddle      walk

(dupnout)          (plavat)            (kolébat se)         (chodit)

 

 

Všechna tato slovíčka jsme si viděli ve videu a zkusili je pantomimicky předvést. Také jsme si zahráli hru, při které děti hádaly písmenka a musely slova vyspellovat. Dalším úkolem bylo rozřadit správně zvířata ke slovesům - například:

 

HOP - rabbit

SWIM - dolphin

CLIMB - monkey

RUN - cheetah

WADDLE - penguin

JUMP - kangaroo

STOMP - elephant

 

Nakonec nesměl chybět Simon Says.

 

Odkazy: Action Verbs Video (video - slovesa)

 


 

30.3.

Dnes jsme se opět věnovali povolání a rozšířili tuto slovní zásobu. Na začátku hodiny si děti zopakovaly abecedu na webové stránce Starfall. 

Poté jsme se věnovali otázce a odpovědi na ní: 

 

What do you want to be

 when you grow up?

(Čím chceš být, až vyrosteš?) 

 

I want to be a ______ . 

(Chci být ____ .)

 

Děti měly za úkol nakreslit, čím chtějí být. Poté obrázky ukázaly a řekly větu ostatním.Podívali jsme se na obrázky a další slovíčka v online pracovním listu:

 

plumber          sailor

(instalatér)          (námořník)

 

actor          engineer

(herec)         (inženýr)

 

zoo-keeper          photographer

(chovatel)          (fotograf)

 

butcher          mechanic

(řezník)          (mechanik)

 

chef              artist

(šéfkuchař)          (umělec)

 

Nakonec přišel na řadu Simon Says.

 

Odkazy: Online Worksheet (online pracovní list)

 

 


23.3.

Na dnešní hodině jsme se věnovali povolání - JOBS

Nejprve jsme se ale jako vždy podívali na následující písmenka na webové stránce Starfall.

 

Děti zkusily vyjmenovat slovíčka, která už znají a díky online pracovnímu listu a hře jsme přidali i nová slovíčka týkající se profesí:

 

                                                        doctor         vet

(lékař)         (veterinář)

 

singer          police officer

(zpěvák)         (policista)

 

firefighter          farmer

(hasič)          (farmář)

 

nurse          dentist

(sestřička)          (zubař)

 

teacher          astronaut

(učitel)          (astronaut)

 

Všechna povolání jsme zkusili pantomimicky předvést a zopakovat. Děti měly ve skupinách za úkol doplnit chybějící písmenka ve slovech, a to na čtyřech stanovištích.

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Online Worksheet (online prac. list)

 

 

 

 


2.3.

Dnes jsme na začátku hodiny procvičili abecedu na webové stránce Starfall. Věnovali jsme se také zlepšování počítání v kroužku.

Vrátili jsme se k učivu z minulé hodiny a zopakovali si názvy oblíbených činností ve volném čase. Děti se ptaly spolužáků na otázku:

 

What do you like to do for fun?

(Co rád/a děláš ve volném čase?)

 

Každý měl za úkol odpovědět a všichni ostatní zopakovat, co má kdo rád.

 

Nakonec jsme si zahráli oblíbenou hru Simon Says!

 


 

23.2.

Dnešní hodina začala jako vždy opakováním abecedy na webové stránce Starfall. Také jsme si zopakovali počítání do 50. 

Poté jsme se věnovali nové slovní zásobě, a to koníčkům a volnočasovým aktivitám - FREE TIME ACTIVITIES. Podívali jsme se na video a názvy aktivit vyjmenovali:

 

painting         playing the guitar

(malování)           (hraní na kytaru)

 

  cooking          reading books

(vaření)             (čtení knih)

 

  hiking              taking pictures

 (turistika)             (fotografování)

 

 

Děti se ptaly spolužáků na otázku:

 

What do you like to do for fun? - I like to ______ .

 

- play football

- cook

- play tennis

- play the piano

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Starfall (abeceda), Hobbies Video (video)

 


16.2.

Na dnešní hodině jsme si nejprve zopakovali abecedu a věnovali se několika písmenům na webové stránce Starfall. 

Poté jsme si zapokovali počítání - COUNTING a několikrát v kroužku počítali do 20, 30, 40 i 50. Zopakovali jsme si slovíčka: 

 

ten 

(deset)

 

twenty

(dvacet)

 

thirty

(třicet)

 

fourty

(čtyřicet)

 

fifty

(padesát)

 

sixty

(šedesát)

 

seventy

(sedmdesát)

 

eighty

(osmdesát)

 

ninety

(devadesát)

 

hundred

(sto)

 

Také jsme si zahráli tichou poštu s čísly, při které bylo důležité dávat pozor, protože některá čísla si jsou velmi podobná. Například:

 

14 X 40                 13 X 30

fourteen X forty         thirteen X thirty

 

Nakonec nás čekala hra Simon Says.

 


9.2.

Na začátku dnešní online hodiny jsme si procvičili čtení a abecedu na webové stránce Starfall. Také jsme si zopakovali fráze z minulé hodiny a děti se ptaly na krátké otázky spolužáků.

Poté jsme se věnovali číslům - NUMBERS. Nejprve jsme společně počítali do 30. Zkusili jsme i těžší variantu a říkali čísla, pokud bylo na řadě každé páté číslo (5, 10, 15, 20, …), museli jsme říct „beep“ a pokračovat dál. To samé jsme vyzkoušeli i s každým druhým číslem. 

 

OdkazyStarfall (čtení)


2.2.

Na začátku dnešní hodiny jsme si procvičili abecedu na webové stránce Starfall a věnovali se seznamovacím rozhovorům. Naučili jsme se říkat několik užitečných frází:

 

Děti ve dvojicích společně tvořily krátké rozhovory. Zahráli jsme si i oblíbenou hru Simon Says.

 

Odkazy: Starfall (abeceda)

 

 


 

26.1.

Dnes jsme se věnovali měsícům v roce - MONTHS OF THE YEAR

Za začátku hodiny jsme si procvičili abecedu na webové stránce Starfall. Poté jsme si poslechli písničku s měsíci v roce a vyjmenovali je:

 

JANUARY

(leden)

 

FEBRUARY

(únor)

 

MARCH

(březen)

 

APRIL

(duben)

 

MAY

(květen)

 

JUNE

(červen)

 

JULY

(červenec)

 

AUGUST

(srpen)

 

SEPTEMBER

(září)

 

OCTOBER

(říjen)

 

NOVEMBER

(listopad)

 

DECEMBER

(prosinec)

 

Ke každému měsíci jsme si řekli, co se dělá, popřípadě co se slaví. Děti poté měly za úkol poskládat z rozstříhaných kartiček s písmenky názvy měsíců. Nakonec jsme si zazpívali písničku.

 

Odkazy: Song (písnička), Starfall (abeceda)

 

 

 


19.1.

Dnes jsme se věnovali dnům v týdnu - DAYS OF THE WEEK

Na začátku jsme vyjmenovali všechny dny v týdnu, rozdělili jsme je na týden a víkend:

 

WEEKDAYS        WEEKEND

(všední dny)           (víkend)

 

Pak jsme si poslechli písničku a zkusili jí také zazpívat. Byla o dnech v týdnu a procvičili jsme si, jak jdou za sebou:

 

MONDAY

(pondělí)

 

TUESDAY

(úterý)

 

WEDNESDAY

(středa)

 

THURSDAY

(čtvrtek)

 

FRIDAY

(pátek)

 

SATURDAY

(sobota)

 

SUNDAY

(neděle)

 

Zopakovali jsme si je s kartičkami na koberci, kdy měl každý najít nějaký den v týdnu. Také jsme je seřadili správně za sebou. 

 

Odkazy: Song (písnička)

 

 


12.1.

Na dnešní hodině  jsme si opět procvičovali abecedu - ALPHABET. Pár písmen si stále pleteme, proto jsme je několikrát zopakovali: 

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si na rozhýbání se hru Simon Says, která děti moc baví.

 

Při další hře děti pojmenovávaly písmenka, která byla na kartičkách na zemi. Měli za úkol jít k písmenu, které jim Izzy přiřadil. Dalším úkolem bylo najít písmeno, na které začínají různá slova. Ty jsme taky spellovali tak, že děti chodily ke kartičkám ve správném pořadí. Nakonec jsme všechna písmena zopakovali.

 


5.1.

Na dnešní hodině jsme opakovali a na začátku hodiny říkali frázi:

My name is _____ and I like ______ .

(Jmenuji se ____ a mám rád/a _____ .)

 

Poté jsme si v kroužku házeli s plyšákem Bennym a ptali se ostatních na různé oblíbené věci. Snažili jsme si zapamatovat, co každý odpověděl:

 

What is your favourite … ?

- animal
- food
- colour

 

My favourite …. is ___ .

 

A protože tu máme nový rok, naučili jsme se anglicky říkat 2022. S jeho začátkem se také pojí novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION. Každý si zkusil nějaké vymyslet:

 

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- do homework (dělat domácí úkoly)

 

Na konci hodiny jsme si zahráli Simon Says.

 


 

22.12.

Dnešní hodina byla poslední před Vánocemi, proto jsme se věnovali právě jim - CHRISTMAS

Děti si nakreslily obrázky na kartičky a pojmenovali jsme je. Poté jsme s kartičkami pracovali a procvičovali slovíčka, schovávali je, zkusili si zapamatovat správné pořadí. Naučili jsme se tak spoustu slovíček:

 

angel       reindeer      snowflake      snowman      Santa Claus      gingerbread            

  

 

star      elf      Christmas tree      present      bell      

             

 

Nakonec jsme si vyrobili vánoční masky. 

 

Slovíčka: star (hvězda), reindeer (sob), elf (skřítek), Christmas tree (stromeček), present (dárek), angel (anděl), snowflake (vločka), snowman (sněhulák), bell (zvonek), gingerbread (perník)

 

 


15.12.

Na dnešní hodině jsme se naučili pojmenovat místnosti v domě - ROOMS! Nejprve jsme si je ukázali na obrázcích a pojmenovali:

KITCHEN, BATHROOM, BEDROOM, LIVING ROOM, DINING ROOM, GARDEN

(kuchyň, koupelna, ložnice/pokoj, obývací pokoj, jídelna, zahrada)

 

Poté jsme vyjmenovali pár několik aktivit, které v místnostech děláme:

 

KITCHEN

cook

(vařit)

 

LIVING ROOM

relax, watch TV

(odpočívat, koukat na televizi)

 

BEDROOM

sleep

(spát)

BATHROOM

take a shower, brush teeth

(sprchovat se, čistit zuby)

 

DINING ROOM

eat

(jíst)

 

GARDEN 

play, plant flowers

(hrát si, sázet rostliny)

 

Děti dostávaly instrukce, do jaké místnosti mají jít. Podle toho se postavily k cedulkám na zemi a říkali věty. Podívali jsme se i na video, při kterém děti hádaly název místnosti. Nakonec děti soutěžily v týmech. Musely uhodnout název místnosti podle obrázku a napsat ho co nejrychleji na tabuli. 

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj)

 

Odkazy: Video, Flashcards

 


8.12.

Na dnešní hodině jsme se naučili spoustu nových frází o denní rutině - MY DAY! Hodinu jsme zahájili oblíbenou hrou Simon Says.

Poté jsme se podívali na video, ve kterém byly popsány denní činnosti a my jsme je opakovali:

 

GET UP          EAT BREAKFAST        BRUSH MY TEETH    

(vstávat)                     (snídat)                 (čistit si zuby)

 

 

GET DRESSED       GO TO SCHOOL       TAKE CLASSES    

(obléknout se)         (jít do školy)         (mít vyučování)

 

 

EAT LUNCH         PLAY WITH FRIENDS       COME HOME     

   (obědvat)             (hrát si s kamarády)             (přijít domů)

 

 

DO HOMEWORK        HAVE DINNER          TAKE A SHOWER    

(dělat úkoly)             (večeřet)                     (sprchovat se)

 

 

GO TO BED 

(jít spát)

 

Všechny fráze jsme si procvičili a naučili se říkat věty:

 

I get up.      I brush my teeth.      I take a shower.  

 

Také jsme si zahráli hru, při které děti činnosti pantomimicky předváděly. Nakonec jsme si zahráli Simon Says, který byl tentokrát obohacen i o nové fráze.

 

Slovíčka: get up (vstávat), breakfast (snídaně), brush teeth (čistit zuby), get dressed (obléknout se), classes (hodiny), lunch (oběd), homework (domácí úkoly), dinner (večeře), shower (sprcha), go to bed (jít spát)

 

Odkazy: Video

 


1.12.

Dnešní hodinu jsme věnovali abecedě - ALPHABET! Nejprve jsme se rozhýbali u hry Simon Says. 

Poté jsme si vyjmenovali všechna písmenka abecedy a pořádně procvičili ta, která nám dělají problém:

 

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Ke každému písmeni jsme uvedli několik příkladů sov, která na něj začínají. Také jsme spellovali naše jména. Sedli jsme si do kroužku a Izzy jmenoval několik písmenek abecedy, pokud ho jméno někoho obsahovalo, musel si stoupout. 

 

Nakonec děti soutěžily v tom, kdo z dvojice rychleji ukáže na písmenko na tabuli. 

 

 


 

 

24.11.

Na dnešní online hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

hamburger

sandwich

 

Poté jsme si procvičili názvy ovoce a zeleniny a vyjmenovali jsme pár slovíček. Podívali jsme se na video, při kterém děti hádaly, jaký obrázek se objeví. 

 

FRUITS

oranges, strawberries, grapes, apples, cherries

 

VEGETABLES 

onions, carrots, broccoli, pepper, cucumber

 

Věnovali jsme se i snídani, obědu a večeři - BREAKFAST, LUNCH, DINNER. Celou větou jsme říkali:

 

For breakfast I like to eat …

cereals, eggs, pancakes, yoghurt, toast

 

Nakonec jsme si všechna slovíčka zopakovali. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), strawberries (jahody), grapes (hrozny), apples (jablka), cherries (třešně), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), rice (rýže), sushi (sushi)

 


10.11.

Na dnešní hodině jsme se naučili něco o NOUNS (podstatná jména) a jejich rozdělení - PERSON, PLACE, THING!

Podívali jsme se okolo sebe a vyjmenovali co nejvíce příkladů ke každé kategorii:

 

PERSON         PLACE         THING

Izzy             classroom     desk

Verča             school         chair

boy                 home         pencil

policeman         Prague         dog

girl                 France         box

 

Také jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli, při které děti opět rozřazovaly slovíčka. Poté děti nakreslily na papír obrázky s jejich nápady. Také jsme se podívali na video, u kterého jsme rozhodovali o tom, do jaké kategorie dané podstatné jméno patří. Nakonec nás čekala další hra s podstatnými jmény. 

 

Slovíčka: person (osoba), people (lidé), place (místo), thing (věc) 

 

Odkazy: Nouns Game (hra - podstatná jména)

 

 

 


3.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali, vyspellovali a pořádně procvičili. K tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue, grey, pink, brown,

silver, white, gold, bronze, violet

 

Také jsme si zahráli hru Simon Says a na procvičení abecedy hru Hungry Shark (šibenice). 

 

Slovíčka: colours (barvy), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá), bronze (bronzová), violet (fialová)

 


 

20.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili abecedu - ALPHABET! Vyjmenovali jsme si všechna písmenka, k některým vymysleli slova začínající na dané písmeno a zopakovali správnou výslovnost.

Poté jsme se podívali na několik obrázků zvířátek - ANIMALS a odpověděli na otázku:

 

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

pig, butterfly, elephant , tiger, snake,

hamster, ladybird, horse, octopus, giraffe, …

 

Kartičky se zvířaty jsme si několikrát prohlédli a pojmenovali je. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Hangman (šibenice).

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), elephant (slon), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva)

 


13.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is …

(Jmenuji se …)

 

Vyzkoušeli jsme si jména “vyspellovat” písmenko po písmenku. Přidali jsme i:

 

I like …

(Mám rád/a …) 

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Nakonec jsme si zahráli zábavnou hru s opakováním slov a tleskáním:

 

one frog - in the water - kerplunk

 

 

 


 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42