2nd Grade Métis


 

26.5.

Dnes byla naše poslední hodina v tomto školním roce! Proto nás čekal velký kvíz (quiz), ve kterém jsme zopakovali úplně vše, co jsme se společně naučili:

FARM ANIMALS

PETS

JUNGLE ANIMALS

FRIUT AND VEGETABLES

SCHOOL

BUILDINGS IN THE CITY

SHAPES

COLOURS

 

Slovíčka: farm animals (zvířata na farmě), pets (mazlíčci), jungle animals (zvířata v džungli), fruit and vegetables (ovoce a zelenina), school (škola), buildings in the city (budovy ve městě), shapes (tvary), colours (barvy)

 


19.5.

Na dnešní hodině jsme se po dlouhé době viděli ve třídě! Zopakovali jsme si proto hodně věcí - ANIMALS (zvířata), ALPHABET (abecedu) i SHAPES (tvary).

Děti měly nejprve za úkol poskládat z dřevěných písmenek několik slovíček. Poté jsme popisovali různá zvířata na obrázcích a říkali:

 

It is small. (Je to malé.)

It is brown. (Je to hnědé.)

Is it a bear. (Je to medvěd.)

 

Poté děti hledaly schované kartičky se zvířaty po třídě a na tabuli kreslily tvary podle instrukcí:

 

Draw a triangle! (Nakresli trojúhelník!) 

Draw a circle! (Nakresli kruh!) 

Draw a rectangle! (Nakresli obdélník!) 

Draw a square! (Nakresli čtverec!)

 

Slovíčka: animals (zvířata), spider (pavouk), frog (žába), lion (lev), tiger (tygr), elephant (slon), zebra (zebra), dolphin (delfín), panda (panda), horse (kůň), square (čtverec), rectange (obdélník), circle (kruh), triangle (trojúhelník)

 

   


12.5.

Dnes jsme si povídali o počasí - WEATHER. Nejprve se děti rozehřály v chatu a napsaly pár slovíček a vět:

HOT - It was hot on Sunday. SUN - Where is the sun?

(horko - V neděli bylo horko.)     (sluníčko - Kde je sluníčko?)

 

RAIN - It is raining. COLD - It is not cold.

(déšť - Prší.)     (zima - Není zima.)

 

SNOW - I can build a snowman.

(sníh - Umím posavit sněhuláka.)

 

Podívali jsme se na video, ve kterém bylo spoustu slovíček týkajících se počasí. 

 

Poté jsme si společně nacvičili různé pohyby, které doplňovaly básničku Incy Wincy Spider:

 

Incy Wincy Spider climbed up the water spout.

 

Down came the rain and washed the spider out.

 

Up came the sun and dried up all the rain.

 

Incy Wincy Spider climbed up the spout again!

 

 

Slovíčka: sun (sluníčko), sunny (slunečno), cold (zima), snow (sníh), foggy (mlha), rain (déšť), rainy (deštivo), stormy (bouřlivo), windy (větrno), hot (teplo), umbrella (deštník), climb up (vyšplhat), waterspout (okap)

 

Odkazy: Incy Wincy Spider (básnička), Weather Video (video o počasí)

 


5.5.

Na dnenší hodině jsme se věnovali narozeninám - BIRTHDAY! Jako vždy jsme ale začali malou rozcvičkou v chatu.

Procvičili jsme si slovní zásobu spojenou s narozeninami:

 

- birthday cake

- blow out the candles

- singing and dancing

- presents / gifts

- balloons

- pinata

- party

 

Podívali jsme se na krátký narozeninový příběh a poté děti pojmenovaly obrázky v pracovním listě.

 

A nakonec jsme si zahráli novou a zajímavou online hru Skribbl, při které jsme kreslili obrázky a ostatní hádali, co to je. 

 

Slovíčka: birthday cake (narozeninový dort), blow out the candles (sfouknout svíčky), singing (zpívání), dancing (tancování), presents/gifts (dárky), balloons (balónky), streamers (stužky, fáborky), pinata (piňata), party (oslava, párty)

 

Odkazy: Birthday Story Video (video), Online Worksheet (online pracovní list)

 

 


 

28.4.

Dnes jsme se naučili spoustu nových slovíček týkajících se profesí - JOBS. Nejprve ale děti napsaly několik známých slovíček jako obvykle.

Také jsme si zopakovali názvy některých míst a budov:

 

school farm ZOO hospital stadium fire station dentist

 

Podívali jsme se na video, které nás seznámilo s několika profesemi. Přidali jsme i další slovíčka a děti si procvičily odpovídat na otázku:

 

What does he/she do? - He/She is a ____ .

(Jaká je jeho/její práce?) - (On/Ona je ___ .)

 

hairdresser (kadeřník/kadeřnice)

football player (fotbalista)
nurse (zdravotní sestra)

doctor (lékař)
fire fighter (hasič)
shop assistant (prodavač/ka)

police officer (policista)

teacher (učitel/ka)

vet (veterinář)   

 

Děti také odpovídaly na otázku:

 

What do you want to be when you are older? - I want to be a _____ .

(Čím chceš být až budeš starší?) - (Chci být ____ .)

 

Nakonec jsme si zahráli hru Wordshake, při které jsme z písmenek tvořili různá slova.

 

Slovíčka: school (škola), farm (farma), ZOO (zoo), hospital (nemocnice), stadium (stadion), fire station (požární stanice), dentist (ordinace zubního lékaře), hairdresser (kadeřník/kadeřnice), football player (fotbalista), carpenter (truhlář, tesař) nurse (zdravotní sestra), doctor (lékař), construction worker (stavební dělník), zookeeper (chovatel), office worker (úředník) fire fighter (hasič), shop assistant (prodavač/ka), police officer (policista), teacher (učitel/ka), vet (veterinář)  

 

Odkazy: Jobs Song (video o profesích), Wordshake (hra se slovy)

 


21.4.

Na dnešní hodině jsme si povídali o slovesech (verbs). Nejprve ale děti napsali do chatu pár slovíček na procvičení.

Poté následovala rozcvička, při které děti popisovaly, co dělají:

 

What are we doing? - We are _____ ! 

(Co děláme?) - (My ____ !) 

 

- jumping

- sitting

- running

- stomping

- clapping

 

Poté jsme se podívali na obrázek. Děti odpovídaly na otázku:

 

Where do you want to go? - I want to go to the …

(Kam chceš jít?) - (Chci jít do…)

 

Také jsme se podívali na video a opakovali, co všechno zvířata v něm dělala. A nakonec jsme si zopakovali rozdíl mezi jednotným a množným číslem:

 

IS   X   ARE

 

1 monkey IS jumping   X   4 monkeys ARE jumping

 

1 lion IS eating   X   2 lions ARE eating

 

1 cat IS sleeping   X   5 cats ARE sleeping

 

 

Slovíčka: sitting (sedět), running (běžet), stomping (dupat), clapping (tleskat), jumping (skákat), swinging (houpat se), waddling (kolébat se), slithering (plazit se)

 

Odkazy: Let’s Go to the Zoo! (video)

 

 


14.4.

Dnes jsme si povídali o novém tématu - HOBBIES (koníčky). Nejprve jsme ale procvičili psaní v chatu a zopakovali si tak několik slovíček.

Poté jsme se podívali na video, ve kterém bylo spoustu nových slovíček, a děti měly pokaždé za úkol odpovědět na otázku:

 

Do you like … ? - Yes, I like … / No, I don’t like …

(Máš rád/a … ? / Ano, rád/a … / Ne, nemám rád/a …)

 

swimming

cooking

reading books

watching TV

playing - basketball/games/the guitar

dancing

riding a bicycle

hiking

singing

taking photographs

drawing

listening to music

 

Nakonec jsme se podívali na obrázky, na kterých byla zvířata a aktivity. Děti si libovolně vybíraly od každého jedno a vytvářely vlastní věty.

 

Slovíčka: swimming (plavání), cooking (vaření) , reading books (čtení knížek), watching TV (koukání na televizi), playing - basketball/games/the guitar (hraní - basketballu/her/na kytaru), dancing (tanocvání) , riding a bicycle (jízda na kole), hiking (chození v přírodě, pěší turistika), singing (zpívání), taking photographs (focení), drawing (kreslení), listening to music (poslouchání hudby)

 

Odkazy: Hobbies and Interests (koníčky a zájmy)

 

 


7.4.

Dnes jsme si zopakovali důležitá slovíčka z minulých hodin - bed, chair, desk, table, closet, lamp. Děti je napsaly do chatu, a také je našly ve svých pokojíčcích.

Poté jsme se podívali na obrázek dráčka a vymysleli jsme mu každý originální jméno. Naučili jsme se odpovědět na otázku:

 

What’s his name? - His name is …

(Jak se dráček jmenuje? - Jmenuje se …)

 

Také jsme viděli obrázek místnosti, ve které dráček se svou kamarádkou kočkou žije. Děti pojmenovaly co nejvíce předmětů na obrázku. Poté jsme rozhodovali, co dnes budou dělat a děti celou větou odpovídaly:

 

What are they going to do today? - Today, the cat and the dragon are going to …

(Co dnes budou dělat? - Dnes budou kočka a dráček …) 

 

- to the forest (půjdou do lesa) 

- to the cinema (půjdou do kina)

- rollerblading (půjdou bruslit)

- in a hot-air balloon (poletí horkovzdušným balonem)

- to the beach (půjdou na pláž)

 

A protože nám zbyl ještě čas, zahráli jsme si hru se slovy Wordshake!

 

Slovíčka: dragon (drak), name (jméno), today (dnes), forest (les), cinema (kino), rollerblading/rollerskating (bruslení), hot-air balloon (horkovzdušný balon), beach (pláž), then (poté), finally (nakonec)

 

Odkazy: Wordshake (hra se slovy)

 

 


 

24.3.

Dnes jsme se věnovali pouze jedné místnosti, a to pokojíčku - BEDROOM. Povídali jsme si o nábytku v něm - FURNITURE

 

Na obrázcích jsme si vše ukázali a děti názvy věcí opakovaly. Také jsme se podívali na video, ve kterém vše zaznělo znovu. Děti si slovíčka pořádně procvičily a odpovídaly na otázku:

 

What is in your bedroom? - In my bedroom I have …

(Co je ve tvém pokojíčku? - V mém pokojíčku mám …)

 

bed (postel)

chair (židle)

desk (stůl)

lamp (lampička)

bookshelf (polička)

closet / wardrobe (šatní skříň)

toys (hračky)

 

Také jsme si vše procvičili při aktivitě I spy:

 

I spy something that beggins with C/B/W/F …

 

Is it a bed? - Yes! It is a bed!

 

Nakonec jsme si zahráli hru s čísly a sčítáním.

 

Slovíčka: bed (postel), desk (stůl), chair (židle), lamp (lampička), bookshelf (polička), closet (šatní skříň), toys (hračky)

 

Odkazy: Video (video o pokojíčku)

 


17.3.

Na dnešní hodině jsme si zapokovali slovíčka z minula a přidali k nim dvě nová! Stejně jako minulý týden jsme zapojili pohyby:

HALLWAY (chodba) - nodding (kývání hlavou)

 

Děti měly za úkol pojmenovat obrázky, jak jdou za sebou. Také jsme vyplnili online pracovní list a podívali se na video, díky kterému jsme se naučil říkat:

 

Where is he/she? - He/She is in the …

(Kde je on/ona? - On/Ona je v …)

 

Nakonec jsme si vše procvičili.

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), living room (obývací pokoj), bedroom (pokoj, ložnice), bathroom (koupelna), hallway (chodba), dining room (jídelna)

 

Odkazy: Video (video s otázkami), Online Worksheet (online pracovní list)

 

 


10.3.

Dnes jsme se začali věnovat úplně novému tématu - HOUSE AND ROOMS (dům a místnosti v něm). 

Začali jsme s obrázkem, který jsme si popsali. Naučili jsme se názvy 5 místností v domě, a pořádně novou slovní zásobu procvičili. Při vyslovování slovíček jsme použili i různé pohyby pro lepší zapamatování:

 

LIVING ROOM (obývací pokoj) - clapping hands (tleskání)

 

BEDROOM (pokoj, ložnice) - hit the table (bouchnutí do stolu)

 

KITCHEN (kuchyň) - touch shoulders (dotknutí se ramen)

 

BATHROOM (koupelna) - stand up (stoupnutí si)

 

DINING ROOM (jídelna) - touch head (dotknutí hlavy)

 

Tuto sestavu jsme procvičovali několikrát za sebou, a pořádně se u toho rozhýbali. Poté jsme se podívali na další obrázek v online pracovním listě, a děti popisovaly, jaké místnosti vidí.

 

Slovíčka: house (dům), garden (zahrada), kitchen (kuchyň), living room (obývací pokoj), bedroom (pokoj, ložnice), bathroom (koupelna), dining room (jídelna)

 

Odkazy: Online Worksheet (onlinepracovní list)

 

 


 

24.2.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili čísla a abecedu. Nejprve jsme si zahráli hru s kostkou, kdy každé číslo znamenalo jiný úkol:

1 - STAND UP! (Postav se!)

2 - TOUCH YOUR HEAD! (Dotkni se hlavy!)

3 - TOUCH YOUR NOSE! (Dotkni se nosu!)

4 - CLAP YOUR HANDS! (Tleskni!)

5 - TOUCH YOUR SHOULDERS! (Dotkni se ramen!)

6 - JUMP 3 TIMES! (Třikrát vyskoč!)

 

Poté jsme se podívali na malé příklady a zkusili je celé přečíst i se znamínky:

 

+        =

     PLUS EQUALS

 

Také jsme si zahráli online hru s počty, při které záleželo hlavně na rychlosti. A abychom nezůstali jen u čísel, zkusili jsme procvičit i písmena abecedy. Na konci hodiny jsme si poslechli písničku.

 

Slovíčka: plus (plus), equals (rovná se)

 

Odkazy: Alien Math Game (online hra s počty), Game with Letters (hra s písmenky), Song (písnička)

 

 


17.2.

Dnes jsme si pořádně procvičil všechna slovíčka, která už známe z minulých hodin. Nejprve jsme do chatu napsali několik slovíček:

trousers dress hat jumper socks

 

Poté jsme se podívali na video a děti hádaly, jaké oblečení se skrývá pod obrázkem. Procvičili jsme si říkat:

I can see a ___ . It is a ___ . What is it?

(Vidím ___. Je to ___ . Co to je?)

 

Dnes jsme nepopisovali to, co máme na sobě my, ale to, co mají postavičky na obrázku. Použili jsme frázi:

He/She is wearing ___ , ___ and ___. 

(On/Ona má na sobě ___, ___ a ___.)

 

Nakonec jsme nakreslili i pár obrázků.

 

Slovíčka: T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), hat (klobouk), dress (šaty), socks (ponožky), shorts (šortky, kraťasy), shirt (košile), shoes (boty), cap (kšiltovka), jumper (svetr), jacket (bunda)

 

Odkazy: Video (hádání obrázků)

 

 


10.2.

Na dnešní hodině jsme si rozšířili slovní zásobu a naučili se nová slovíčka spojená s doplňky (accessories)

Nejprve děti odpověděly na otázku:

 

What are you wearing? / I am wearing … 

(Co máš na sobě? / Mám na sobě …)

 

Bylo důležité si zapamatovat, co mají na sobě ostatní, protože jsme si všichni vypli kamery a odpovídali na další otázku o spolužácích:

 

What is ___ wearing? / ___ is wearing …

(Co má na sobě ___? / ___ má na sobě …)

 

Vyplnili jsme i online pracovní list, a procvičili si tak názvy oblečení a barvy. V druhém pracovním listě jsme si osvojili novou slovní zásobu. A nakonec si děti upravily a oblékly vlastního superhrdinu v online hře. 

 

Slovíčka: hat (klobouk), glasses (brýle), sunglasses (sluneční brýle), watch (hodinky), socks (ponožky),  scarf (šátek, šála), belt (opasek), gloves (rukavice), bag (taška), cap (kšiltovka)

 

Odkazy: Online Worksheet Accessories (pracovní list s doplňky), Online Worksheet Clothes (pracovní list oblečení), Superhero Game (oblékání superhrdiny)

 


3.2.

Dnes jsme se věnovali novému tématu - CLOTHES (oblečení). Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme pořádně procvičili.

Děti se naučily odpovídat na otázku:

 

What are you wearing? - I am wearing ___ .

(Co máš na sobě? - Mám na sobě ___ .)

 

Také jsme se rozpohybovali a společně vymýšleli úkoly:

 

If you are wearing …

(Jestli máš na sobě …)

 

a white T-shirt - STAND UP! 

(bílé tričko - postav se!)

blue trousers - JUMP! 

(modré kalhoty - vyskoč!)

pink - TOUCH YOUR NOSE!

 (něco růžového - dotkni se nosu!)

 

Nakonec jsme si zahráli hru, při které děti musely co nejrychleji přečíst, jak obléknout postavičky.

 

Slovíčka: clothes (oblečení), shirt (košile), T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), jeans (džíny), dress (šaty), skirt (sukně)

 

Odkazy: Game (hra)

 

 


 

27.1.

Na dnešní hodině jsme si procvičili odpovídání celými větami, barvičky a zvířata. Děti měly za úkol si zapamatovat oblíbenou barvu svých spolužáků a odpovědět:

Her/his favourite colour is ___ .

(Její/jeho oblíbená barva je ___ .)

 

Zkusili jsme pracovat s chatem a napsat co nejrychleji hello, cat, dog a pig. Také jsme hádali, které zvířátko ostatní napodobují.

 

Procvičili jsme si rozdíl mezi FARM ANIMALS, PETS a JUNGLE ANIMALS, a to pomocí pohybu. Každá kategorie znamenala jiný úkol:

 

farm animal - TOUCH YOUR HEAD! (Dotkni se hlavy!)

 

pet - CLAP! (Tleskni!)

 

jungle animal - STAND UP! (Postav se!)

 

Nakonec jsme procvičili použití správných předložek:

 

A pig lives ON THE FARM. A lion lives IN THE JUNGLE. A guinea pig lives AT HOME.

 

Slovíčka: rooster (kohout), live/lives (žít, žije), on the farm (na farmě), in the jungle (v džungli), at home (doma)

 


20.1.

Dnes jsme si pořádně zopakovali zvířátka, která žijí na farmě a domácí mazlíčky. Děti všechna pojmenovaly a podívali jsme se na nové místo, a to JUNGLE ANIMALS (zvířata v džungli). 

Pustili jsme si a poslechli písničku, díky které známe čtyři nová zvířátka. Děti se naučily říkat:

 

A ___ lives in the jungle.

 

Nakonec jsme opět zvířátka nakreslili.

 

Slovíčka: rooster (kohout), jungle (džungle), monkey (opice), tiger (tygr), toucan (tukan), frog (žába)

 

Odkazy: Song about jungle animals (písnička)

 

 

 


13.1.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali zvířátkům, a to konkrétně FARM ANIMALS (hospodářská zvířata na farmě). 

Podívali jsme se na video s písničkou. Poté měly děti za úkol rozeznat podle zvuku zvířata a nakreslit je.

 

Naučili jsme se odpovídat na otázku, kde zvířata žijí:

 

Where does a __ live? - A __ lives on a farm!

 

Slovíčka: farm (farma), horse (kůň), sheep (ovce), duck (kachna), pig (prase), turkey (krocan), cow (kráva)

 

Odkazy: Song about farm animals (písnička)

 

 


6.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se věnovali novému tématu. Děti nejprve hádaly, jaké obrázky jsou na obrazovce.

 

Tato zvířátka jsme pojmenovali PETS (domácí mazlíčci), a zeptali se:

 

Do you have a pet?

(Máš nějakého domácího mazlíčka?)

 

Děti nakresliy, jakého domácího mazlíčka by chtěly a pojmenovaly ho. Naučily se říkat:

 

My pet is a … It’s name is …

 

Nakonec jsme si zahráli pexeso, ve kterém byla zmíněna další zvířátka.

 

Slovíčka: cat (kočka), dog (pes), parrot (papoušek), fish (ryba), guinea pig (morče), rabbit (králík), snake (had), hamster (křeček)

 

Odkazy: Memory game (pexeso)

 

 


 

16.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim a stihli jsme toho spoustu.

Nejdříve děti odpověděly na otázku:

 

What is your favourite thing about Christmas? / My favourite thing is …

(Co máš na Vánocích nejraději?) / (Nejraději mám …)

 

Potom jsme se podívali na video, ve kterém byly zmíněné vánoční tradice v různých zemích světa. Také jsme si zahráli hru, při které děti hledaly dva stejné Santa Clause. 

 

Dokonce jsme i ozdobili vánoční stromeček, zahráli si pexeso a nakonec si poslechli a zazpívali písničku We Wish You a Merry Christmas!

 

Odkazy: Find the Santa Claus (hledání obrázků), Matching Game (pexeso), Song (písnička)

 

 


9.12.

Dnes jsme si procvičili slovíčka, a to hlavně ovoce a zeleninu (fruit and vegetables). Nejdříve děti přečetly všechna slovíčka z minulé hodiny. 

Poté jsme se podívali na video, ve kterém jsme viděli nová slovíčka:

 

onion (cibule), cabbage (zelí), cucumber (okurka), grapes (hrozny), peach (broskev), pear (hruška), pineapple (ananas), potato (brambora)

 

Také jsme si zahráli hru, při které děti určovaly, jaká zelenina nebo ovoce je na obrázku. Nakonec jsme společně vytvořili vlastní pizzu! Každý přidal libovolné ingredience:

 

CRUST (těsto, kůrka): white (obyčejné, bílé), whole wheat (celozrné, pšeničné)

 

SAUCE (omáčka): tomato (rajčatová), pesto (pesto)

 

CHEESE (sýr): mozarella (mozarella), cheddar (čedar), grated cheese (nastrouhaný sýr)

 

MEAT (maso): pepperoni (salám), sausage (párek), chicken (kuřecí), bacon (slanina), ham (šunka), anchovy (ančovička)

 

VEGGIES (zelenina): tomato (rajče), olives (olivy), mushroom (houba), red pepper (paprika červená), green pepper (paprika zelená), onion (cibule)

 

Odkazy: Video (video), What is it? (Co je na obrázku?), Make a pizza (vytváření vlastní pizzy)

 

 


2.12.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali slovíčka z minula. Děti také odpověděly na otázku:

What is your favourite food for breakfast? / My favourite breakfast is …

(Jaká je tvá oblíbená snídaně? / Moje oblíbená snídaně je …)

 

Poté jsme společně vyjmenovali všechna písmenka abecedy! 

 

Podívali jsme se na video, ve kterém bylo zmíněno jedno jídlo ke každému písmenku. Děti měly za úkol vzpomenout si na co nejvíce slovíček začínajících na správné písmenko abecedy: 

 

A (apple pie)  B (banana)  C (carrot)  D (doughnut)  E (eggs)  F (fries)  G (grapes)  H (hamburger)  I (ice-cream)  J (juice)  K (kiwi)  L (lemonade)  M (milk)  N (noodles)  O (orange)  P (pasta)  Q (quesadilla)  R (rice)  S (salad)  T (tea)  U (ugli fruit)  V (vegetables)  W (water)  X (xigua)  Z (zuchinni)

 

Nakonec děti pojmenovaly jídlo v online pracovním listě.

 

Odkazy: Video (video), Online Worksheet (online prac. list)

 


 

25.11.

Dnes jsme si začalli povídat o jídle - FOOD. Děti také zavzpomínaly na minulé hodiny a zkusily odpovědět na dvě otázky:

What is your favourite shape? / My favourite shape is …

 

What is your favourite food? / My favourite food is …

(Jaké je tvé oblíbené jídlo? / Mám rád/a …) 

 

Nakreslii jsme pár obrázků, a děti hádaly, o co se jedná. Také jsme přidali další slovíčka:

 

french fries (hranolky), apple (jablko), pepper (paprika), pizza (pizza), cheese (sýr), spaghetti (špagety), broccoli (brokolice), cookies (sušenky), pancakes (lívance), hamburger (hamburger), spinach (špenát), salad (salát), …

 

Také jsme si zahráli pexeso s obrázky jídel a procvičili tak jejich výslovnost.

 

Odkazy: Memory Game (pexeso)

 


18.11.

Dnes jsme si pořádně zopakovali všechny tvary (shapes):

rectangle, triangle, circle, square, star, heart, oval

 

Také jsme se naučili dvě nová slovíčka spojená s tvary:

 

side (strana), corner (roh)

 

Poté jsme si procvičili odpovídání na otázky, s kterými souvisela i online hra:

 

How many sides does a triangle have?

(Kolik stran má trojúhelník?)

 

How many corners does a square have?

(Kolik rohů má čtverec?)

 

Nakonec měly děti za úkol nakreslit obrázek, který se skládal pouze z tvarů, které známe, a popsaly nám je.

 

Odkazy: Online Game with Shapes (online hra s tvary)

 

 


11.11.

Dnes jsme si zopakovali vše z minulého týdne o tvarech (shapes) a naučili jsme se i dvě nová slovíčka:

star (hvězda), heart (srdce), oval (ovál)

 

Stejně jako minule jsme si zahráli pexeso s tvary a navíc jestě hru, ve které děti na pláži hledaly např. dva trojúhelníky, 2 čtverce, …

 

Poté jsme si připravili papír a pastelku a poslouchali, co máme nakreslit:

 

1) Draw one big circle!

2) Draw two hearts!

3) Draw five squares!

4) Draw one oval!

5) Draw four stars!

6) Draw one small rectangle!

 

Odkazy: Memory Game (online pexeso s tvary), Spot the Shapes (hledání tvarů na obrázku)

 

 


4.11.

Příští týden (11.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! laugh


4.11.

Na dnešní hodině jsme si neprve pověděli, jak se máme a jaká je naše oblíbená barva:

How are you? / I am fine!

(Jak se máš? / Mám se dobře!)

 

What’s your favourite colour? / My favourite colour is …

(Jaká je tvá oblíbená barva? / Moje oblíbená barva je …)

 

Také jsme se naučiil úplně nová slovíčka - geometrické tvary (shapes):

 

circle (kruh), square (čteverec), triangle (trojúhelník), rectangle (obdélník)

 

Děti tyto tvary viděly na obrázku a měly za úkol je popsat:

 

It’s a blue triangle! It’s a pink circle!

 

It’s a green square! It’s a yellow rectangle!

 

Poté jsme společně spočítali, kolik tvarů je na obrázku:

 

How many squares/triangles/circles/rectangles are there?

(Kolik je tam čtverců/trojúhelníků/kruhů/obdélníků?)

 

There are six triangles!

(Je tam šest trojůhelníků!)

 

Nakonec jsme si zahráli jsme dvě hry - při jedné děti doplňovaly chybějící tvar podle vzoru, při druhé spojovaly kartičky pexesa.

 

Odkazy: Game with Shapes (online hra s tvary), Memory Game (pexeso s tvary)

 

 

 


 

21.10.

Na dnešní hodině jsme předčasně oslavili Halloween! Někteří měli kostým a představili se:

 

I am a clown!  I am a pirate! I am a witch!

(Já jsem klaun!) (Já jsem pirát!) (Já jsem čarodějnice!)

 

I když někdo kostým neměl, vůbec to nevadilo, protože jsme si hodinu i tak užili! Společně jsme se podívali na video, ve kterém bylo spoustu nových slovíček, a ty se děti naučily říkat:

 

monster (příšera), vampire (upír), mummy (mumie), witch (čarodějnice), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec), jack-o’-lantern (vyřezaná dýně, svítilna), pumpkin (dýně), haunted house (prokletý/strašidelný dům), bat (netopýr), owl (sova), spider (pavouk)

 

Poté měly děti za úkol spočítat věci na obrázku:

 

There are 9 pumpkins! There are 4 cats! There are 9 ghosts! 

 

Nakonec jsme si zahráli strašidelné pexeso, při kterém si děti zopakovaly abecedu a čísla!

 

Odkazy: Halloween Video (video o Halloweenu), I Spy Picture (počítání věcí na obrázku), Halloween Memory Game (pexeso)

 

 


14.10.

Na dnešní hodině jsme se viděli poprvné v tomto školním roce přes obrazovky počítačů! Na začátku jsme odpověděli na známou otázku:

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?) 

 

A protože je pro nás online prostředí nové, museli jsme se naučit vypínat a zapínat své mikrofony, aby nás zbytečně nerušil hluk kolem nás:

 

Microphone ON / Microphone OFF 

(Zapni mikrofon. / Vypni mikrofon.)

 

Zahráli jsme si malý kvíz, při kterém děti pojmenovaly obrázky:

 

It is a pink pig. It is a green frog. It is a grey cat. It is a red bus. 

 

Také jsme si zopakovali slovní zásobu spojenou se školními pomůckami a přidali nová slovíčka, která se objevila v písničce a pexesu :

 

glue (lepidlo), scissors (nůžky), paper (papír), marker (fixa)

 

Odkazy: Pictures Quiz (pojmenovávání obrázků), Memory Game (pexeso se školními pomůckami), School Supplies Song (písnička se školními pomůckami), Online Worksheet (pracovní list se školními pomůckami)

 

 

 


7.10.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali, jaká máme ve třídě pravidla. Také jsme se znovu podívali na slovní zásobu školních pomůcek:

pen (pero, fixa), pencil (pastelka, tužka), ruler (pravítko), bag (taška), eraser (guma), book (knížka)

 

Slovíčka jsme procvičovali různě. Skládali jsme je z dřevěných písmenek, kreslili je a skákali „panáka“ na kartičkách, které jsme při tom pojmenovali. 

 


 

30.9.

Dnes jsme si zopakovali všechno z minulé hodiny:

What’s your name? My name is … 

 

What’s your favourite colour? My favourite colour is …

 

K tomu jme přidali i nová slovíčka týkající se školních pomůcek:

 

pen (pero, fixa), pencil (pastelka, tužka), ruler (pravítko), bag (taška), eraser (guma), book (knížka)

 

Tato slovíčka jsme různě procvičovali. Ukazovali jsme si je v penálu, poznávali je na obrázcích a poschovávané flashcards (karty s obrázky) děti hledaly ve třídě.

 

Nakonec jsme společně dali dohromady class rules (pravidla třídy) a vyrobili krásný plakát!

 

 Raise your hand (hlásíme se)

Wash our hands (pokaždé si umyjeme ruce)

 Wear a mask (nosíme roušku)

 Speak English (mluvíme Anglicky)

 No running (neběháme ve třídě)

No eating (nejíme ve tříde)

 No shouting (nekřičíme)

 Sit nicely (hezky sedíme)

 


23.9.

Máme za sebou první společnou hodinu po prázdninách! Zopakovali jsme si známé fráze:

What’s your name? / My name is ... 

 

Také jsme si připomněli barvičky a řekli si, jaká barva je naše oblíbená: 

 

colour (barva), blue (modrá), orange (oranžová), green (zelená), black (černá), yellow (žlutá), pink (růžová), white (bílá), purple (fialová), brown (hnědá), red (červená), silver (stříbrná), gold (zlatá)

 

My favourite colour is ...

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky.


 

aktualizováno: 26.07.2021 14:22:28