1st grade 3 Drtinova

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...Vyučující:

Maya Pande

tel.: +420 774 149 537
email: mayaapande@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 1. Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

KVĚTEN

30.5.

 • Portfolio: Draw a happy hippo and a sad snake.
 • Kontrola dú
 • Musical chairs - hry při které jsme si opakovali slovíčka 
 • Activity Book 94/1,2 - děti skládaly slova do vět. Poté jsme se navzájem všichni ptaly: What's your name? How old are you?
 • Zopakovali jsme si Phonics Song a opakovali písmena abecedy
 • Circle: procvičování otázky a odpovědi: Is it a ....? Yes, it is. No, it isn't.
 • Homework 95/5

23.5.

 • Phone game: děti si zahrály na tichou poštu se novými slovíčky
 • Portfolio: psali jsme odpovědi na otázky: Do you like...? Yes I do. No, I don't.
 • Kontrola dú
 • Activity Book 86/6
 • Bingo - děti se navzájem ptaly a vyplňovaly políčka hry "Bingo" Do you like chocolate, snakes, tigers,......)
 • Flashcards game - "Round the World" - procvičování slovíček posledních 3 lekcí
 • AB 93/2
 • Homework: 93/3

 

16.5.

 • Drawing dictation: děti kreslily podle poslechu obrázek.
 • Portfolio: doplňování chybějících písmenek ve slovech
 • Kontrola dú
 • Do you like? Yes, I do. No, I don't. - děti se navzájem ptaly a odpovídaly
 • Activity Book 86/5, 87
 • Hot potato game - děti si při hudbě podávaly míč a když hudba zastavila, musel ten, který míč držel, odpovědět na otázku (What is it? - slovíčka z poslední lekce).
 • Monty's Phonics: "i"  - I like my white bike - děti opakovaly v různém rytmu
 • Activity Book 88/8
 • Domácí úkol: str. 89 celá

9.5.

 • Portfolio: I sleep in the _______. (bedroom)I eat in the ________. (kitchen or dining room) I watch TV in the _______. (living room)
 • Kontrola dú
 • Nová slovíčka Unit 12 - food (birthday party) - cake, ice cream, apple, banana, burger, chocolate - formou různých her s obrazovými kartami jsme se učili věci pojmenovat i napsat.
 • Activity Book 84/1,2, 85/4
 • Spelling - procvičovali jsme psaní nových slov (na popisovacích tabulkách)
 • Domácí úkol: 85/3

 

2.5.

 • Portfolio: Where’s the ___. It’s in the ___.  Děti doplňovaly slova (názvy místností)
 • Kontrola domácího úkolu
 • Opakování What's he/she doing? She's writing/driving a car/drawing...
 • Monty's phonics - hláska "h" (hippo, hat, hello..) - děti opakovaly říkanku
 • Unit 11 Story
 • Homework 80/6, 83

 

DUBEN

 

25.4.

 • Danny Go song
 • Portfolio: I'm _______ a plane. I'm ________ a car. I'm _________a bike. (Děti doplňovaly chybějící slovesa)
 • Unit 11 - nová slovní zásoba: house - bathroom/bedroom/kitchen/hall/living room/dining room
 • Activity Book str. 78, 80
 • present continuous - What is he/she doing? (reading, writing, drawing, sitting, riding a bike, dancing..) - děti předváděly a ostatní hádaly
 • Homework: 79/2,3

18.4.

 • Move, move, move
 • Portfolio: psaní slov - doplňování chybějících písmen (bus, helicopter, plane)
 • kontrola dú
 • Procvičování průběhového času: I'm flying a plane/riding a bike/driving a bus/riding a horse..
 • Opakování slovní zásoby Unit 10
 • Activity Book str. 72/5
 • Monty's phonics - samohláska "u", dále děti procvičovaly rozpoznávání všech samohlásek (a,e,i,o,u), diktát ostatních písmen abecedy
 • Activity Book str. 74/8
 • Memory game slovesa v průběhovém čase
 • Homework: 74/9, 75 

11.4.

 • Song
 • Portfolio - slova s "L" Lilly, blue, yellow, tail
 • Unit 10 - nová slovíčka: lorry, motorbike, helicopter, bus, boat, plane - formou různých her jsme si slova procvičovali
 • Activity Book 70/2, 71/4 
 • Chant - děti rytmicky opakovaly novou slovní zásobu a to doprovázely pohybem
 • Homework: 70/1, 72/6

 

4.4.

Dnešní hodinu jsme věnovali tématu "Easter". Probrali jsme související slovní zásobu, zhlédli písničky, děti si vybarvily obrázek, dozvěděly se, co znamená "Easter Egg Hunt". Ve třídě pak děti hledaly vajíčka se slovy a ta přiřazovaly k obrázkům. 

HAPPY EASTER!!!

BŘEZEN

28.3.

 • Razz-Ma-Tazz song
 • Portfolio: děti psaly věty: I can / I can't
 • společná kontrola dú
 • Say a chant - rytmickou říkankou jsme si opakovali vazbu I can / I can't s nvou slovní zásobou: I can play tennis/I can't play basketball apod.
 • Monty's phonics - hláska "L" - Lilly's got a blue and yellow tail.
 • Activity Book - 67/7, 68/8
 • Game - obazové karty - slovní zásoba lekce
 • Homework: 68/9, 69 celá

21.3.

 • What do you do on holiday? Společně jsme se učili pojmenovat jednotlivé aktivity, co děti dělaly o jarních prázdninách: ski, go to the cinema, read a book, go to the ZOO, swim, go to the cottage..
 • Společná kontrola dú
 • Portfolio: děti psaly jednoduchá slova: car, T-shirt, pink a pojmenovávaly jednotlivá písmena
 • Unit 9 - nová slovíčka: play footbal, play basketball, play tennis, swim, play the piano, play the guitar, ride a bike - s obrazovými kartami a formou her jsme si procvičovali nová slovíčka
 • Activity Book str. 64/1,2, 65/4
 • Seznámili jsme se s frází I can / I can't - děti říkaly: I can play tennis/ I can't swim. apod.
 • Homework 66/6 děti nakreslí obrázky toho, co umí nebo neumí (z nové slovní zásoby) a napíší pod obrázek (např. I can play the piano. I can't swim)

7.3.

 • Wiggle freeze dance
 • Kontrola dú
 • Portfolio: psaní slov k obrázkům – animals
 • Opakování slovní zásoby Unit 5 – 8 – formou hry s obrazovými kartami
 • Activity Book str. 60/1,2
 • Story – podle obrázků jsme si vyprávěli o tom, kdy jsou zvířátka šťastná (happy animals) – když je čistá řeka (a clean river) a ne špinavá (a dirty river). Naučili jsme se nová slovíčky: plain (pláně), forest (les), river (řeka). 
 • Activity Book 62/1,2
 • Homework: str. 63

ÚNOR

28.2.

 • What is your favourite colour? - děti odpovídaly
 • What are you wearing? děti pojmenovávaly, co mají na sobě, podle obrazových karet napsaly slova? socks, jacket, trousers, skirt
 • společná kontrola domácího úkolu. Děti se ve dvojicích ptaly: What are your favourite clothes?
 • Musical spelling game - procvičování slovní zásoby lekce
 • Monty's Phonics - "o" sound, Activity Book str. 58/8
 • 58/9
 • Unit 8 story - My clothes
 • Dnes jsme se seznámily s knihovnou LEAP, kde si děti mohou půjčovat knížky v angličtině podle různých úrovní. Každý si půjčil knížku, ke které dostal "Book Report" - formulář, kam děti napíší jméno knížky, autora a nakreslí obrázek. Za vypracovaný Book Report jsou 2 hvězdičky navíc. Neočekáváme, že děti budou již číst. Mohou si knížku pouze, pojmenovat třeba barvy či jiné věci, které znají. Naším cílem je, aby s knížkam začaly pracovat co nejdříve.
 • Domácí úkol: str. 59

21.2.

 • Kategorie: wild animals/the face/pets/family - děti jmenovaly všechny slova, která k dané kategorii znají
 • kontrola dú
 • Portfolio: děti psaly názvy zvířat: giraffe/snake/tiger
 • Unit 8 - Clothes (oblečení), nová slovíčka: T- shirt, jacket, shoes, trousers, skirt, socks
 • formou her jsme si slovíčka procvičovali
 • Activity Book 54/1, 55/3, 56/5 - listening (poslech)
 • Game - switch spots if you are wearing  - děti si mezi sebou měnily místa podle toho, co měly na sobě
 • Homework: 55/4

 

14.2.

 • Safari song
 • Portfolio: děti vypňovaly chybějící písmena ve slovech (giraffe, hippo, tiger, elephant, snake)
 • Kontrola dú - děti se ve dvojicích navzájem ptaly: What colour are your monkeys/elephants.. a odpovídaly: They're brown.....
 • Activity Book 51/7
 • flashcards game - děti podle hláskování jednotlivých slov (názvy zvířat) oztnačovaly obrázkové karty
 • Procvičování a výslovnost samohlásek a, e, i - AB str. 58/8
 • Unit 7 Story  - na odkazu je nutné kliknout na "stories" a vybrat Unit 7 - Wild animals
 • Who am I ? - game - děti popisovaly zvíře, kterým byl spolužák označen a nevěděl jeho název: It's green, it's got 4 legs and a long tail, a big mouth and lots of teeth...It is a...crocodile!! atd.
 • Homework: 52/9, 53
 •  

7.2.

 • Circle time: dnes jsme se navzájem představili s novou vyučující - Miss Maya
 • Portfolio: senses (smysly) - děti psaly podle tabule a obrázků: smell, see, taste, hear, touch
 • společná kontrola dú
 • Unit 7 - Wild Animals - nová slovíčka: hippo/tiger/monkey/giraffe/snake/elephant
 • game - děti psaly na popisovací tabulky podle diktátu jednotlivá písmena, která dohromady dávala slovo - děti jej poté přečetly a našly k. němu obrázek - procvičovánéí nových slovíček
 • Activity Book 48/1, 49/3, 50/5
 • Další nová slovíčka: tail/legs/foot/feet/arm/hand
 • Activity Book str. 50/6
 • Domácí úkol: str. 49/4 - vybarvit jenom první řádek zvířat, dále dokončit 50/6 

LEDEN

31.1.

 • Apples and Bananas song
 • nakresli obrázek podle poslechu (Activity Book 42/5)
 • samohláska "i" - děti psaly - hit, big, fit, six
 • společná kontrola dú
 • game - touch your nos/eyes/head/face/hair/...
 • Activity Book 44/8
 • Unit 6 story 
 • SENSES (smysly) - naučili jsme se: smell (čichat), see (vidět), touch (hmat, dotknout se), taste (chutnat), hear (slyšet) - Activity Book str. 46/1
 • Domácí úkol: str. 45 - celá

24.1.

 • Apples and Bananas song
 • Portfolio - draw a picture - děti kreslily na podle diktátu - face, blue eyes, a dirty nose, small yellow ears, long green hair..
 • samohláska "e" , děti si psaly do portfolia slova: red, egg, leg
 • společná kontrola domácího úkolu - děti hláskovaly jednotlivá slova
 • Activity Book 40/2
 • I've got... Have you got...? Yes, I have. No, I haven't. Děti o sobě říkaly, jakou mají barvu očí a ptaly se svého kamaráda: Have you got blue eyes? , který odpovídal buď "Yes, I have." nebo "No, I haven't."
 • Unit 6 song
 • Domácí úkol: 42/6

17.1.

 • Apples and Bananas song
 • Portfolio - děti dostaly sešit (portfolio), do kterého budeme každou hodinu psát. Sešit si podepsaly a nakreslily obrázek něčoo, co mají rádi
 • hláska "a" , děti si psaly do portfolia slova: cat, fat, bat, hat, rat
 • kontrola domácího úkolu
 • story Unit 5  na odkazu nutno jít na "Stories" a najít Unit 5 - Our pets
 • nová slovíčka: head, face, eye, nose, mouth, ear, teeth
 • Procvičování nových slovíček - poslechu, ukazování na obrázku, opaování výslovnosti, hra 
 • Activity Book 40/1,2
 • Domácí úkol: 41/4

 

10.1.

 • I Have Got a Petsong
 • Alphabet: dnes jsme probrali Y, Z - tedy poslední písmena abecedy. Děti dostaly diplom za to, že absolvovaly celou abecedu:-). Své Alphabet Book si vzaly s sebou domů
 • Zopakovali jsme si názvy domácích zvířat, připomněli jsme si, že množné číslo od "mouse" je "mice", "fish" - "fish".

 • Activity Book str. 34/1,2 a str. 35/4 

 • Dále jsme ve školní učebnici ukazovali na obrázku a opakovali si slova:dirty/clean, big/small, long/short

 • Poslechli jsme si písničku Our pet (na odkazu je potřeba kliknout na ikonku pro "songs" a vybrat Unit 5, Our pet)

 • Výslovnost - hláska "e" - Ten red pets.

 • Domácí úkol: 38/9,10, str. 39 (nalepit samolepky ze zadní části učebnice)

 

3.1.

 • Circle time: Christmas presents - každý jmenoval 1 dárek
 • Alphabet: dnes jsme probrali písmena Ww, Xx. Děti si je zapsaly do Alphabet Books. Nezapoměňte jednotlivá písmena zhlédnou na videu - W w, X x
 • jazykolam (tongue twister): ​​Wee Willy Winkie went walking
 • Unit 5 - Our Pets (domácí zvířátka) - nová slovíčka: cat, dog, bird, fish, horse, mouse
 • naučili jsme se množné číslo: cat/cats, dog/dogs, bird/birds, fish/fish, horse/horses, mouse/mice. Děti vždy říkaly: It's a mouse. They're mice. It's a dog. They 're dogs. atd.
 • Dále jsme se naučili: dirty/clean, big/small, long/short
 • Poslech a ve školní učebnice děti ukazovaly: They're two ugly fish. They 're four old dogs. apod.
 • Activity Book 34/1
 • Homework: str. 36 a 37 (pokud děti nezvládnou ještě slova číst, prosíme rodiče, aby jim je přečetli a nechali děti podle poslechnutého slova vybrat správnou variantu)

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

20.12.

 • Přivítali jsme se u vánoční písničky We wish you a Merry Christmas
 • We wish you a Merry Christmas Activity Worksheets - s dětmi jsme vyplňovali zábavné pracovní listy s vánoční tématikou (spojovačky, najdi 7 rozdílů)
 • Zatancovali jsme si u písničky Santa Freeze Dance a pomohli tak vánočním skřítkům (elves) vyrobit více hraček (toys) pro Santa Clause:) 
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi
 • Colour by Number Worksheets - pro zopakování barev a čísel si děti na závěr hodiny ještě vybarvovaly pracovní listy s obrázky oblíbených vánočních motivů (Christmas tree - stromeček, ozdoba - ornament)

 

13.12.

 • Action song
 • Letters U, V - starfall - děti si zapsaly nová písmena do Alphabet Book
 • Opakování písmen - hra
 • Letter tiles game - děti dostaly do skupinky žetony s písmenky a podle diktátu je hledaly a psaly na tabuli
 • opakování Unit 1 - 4 - ve školní učebnici si děti opakovaly slovíčka, čísla, písmena 
 • Activity Book str. 33/3
 • opakování přídavných jmen - hra
 • Hra s kostkou - děti podle obrázku, který padl, tvořily věty: She is beautiful. He is happy. She is old/young/sad....
 • opakování předložek: on, in, under, next to, in front of, behind - hra
 • Dnes není žádný domácí úkol

6.12.

 • Hello song
 • Opakování dosud probraných písmen
 • Letters S, T - starfall
 • Společná kontrola domácího úkolu
 • Opakování slovní zásoby: ugly, beautiful, old, young, happy, sad / he (on) + she (ona) – formou her
 • Mixing colors
 • Activity Book 30/1
 • Homework -  str. 29

LISTOPAD

29.11.

 • How do we say hello!
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Qq, Rr -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz. videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • nová slovní zásoba: happy, sad, ugly, beautiful, young, old
 • Školní učebnice - song Unit 4 (na tomto odkazu si lze video s písničkou přehrát, musíte kliknou na songs a dále na Unit 4 - My Family)
 • Phonics - hláska "a" - která slova začínají na písmeno"A" - děti chytaly míč a jmenovaly slova. Výslovnost: happy, sad, cat, hat.
 • Activity Book str. 28/8,9
 • Story (na tomto odkazu si lze video s písničkou přehrát, musíte kliknou na Stories a dále na Unit 4 - My Family)
 • Homework: Activity Book str. 26/6

 

22.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What letter is it? děti pojmenovávaly jednotlivá písmena
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Oo, Pp -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz. videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • Unit 4 - My Family - nová slovíčka: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
 • Zopakovali jsme si názvy členů Star family, děti určovaly, kdo je kdo. (hra s plácačkami), dále jsme udělaly poslechové cvičení ze školní učebnice, ve kterém děti musely zachytit slovo a určit číslo, ke kterému patří.
 • Homework - Activity Book str. 25/3 (poslech), 4 (nakresli svou rodinu)

15.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What's your favourite colour?
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Mm, Nn -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • Opakování slovní zásoby:car, doll, ball, train, bike, computer 
 • Seznámili jsme se s předložkami: on, under, next to
 • Formou her jsme si předložky procvičovali - Go under the chair! Sit on the chair! Stand next to the chair...Dále děti kreslily podle diktátu obrázek: a ball on the table/ a cat under the table...
 • Homework: Activity Book 20/5

8.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? How many pencils? Ukazovaly jsme dětem vždy určitý počet pastelek a děti odpovídaly: 1 pencil, two pencilS.....
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Kk, Ll -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce) . Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen A - L
 • Nová slovíčka (Unit 2 - Favourite toys): car, doll, ball, train, bike, computer - formou her s obrazvýmu kartami jsme si novou slovn zásobu procvičovaly
 • Activity Book str. 18/3
 • Procvičovali jsme názvy barev, nové barvy: black, white, grey, brown
 • Homework - Activity Book str. 18/2 - děti jmenují v dané posloupnosti jednotlivé hračky a spojí čarou tu, která v řadě chybí

1.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What number is this? (čísla od 1 - 10)
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Ii, Jj děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce) . Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen - soutež u tabule
 • Procvičovali jsme čísla - numbers - závod (a race) u tabule, řazení podle posloupnosti
 • Activity Book str. 7/7 - poslouchej a vybarvi
 • seznámili jsme se novou písničkou "Phonics song"
 • Homework - Activity Book str. 16/1

ŘÍJEN

18.10.

 • Hello! Circle time: What's your name? 
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Gg (gorilla, girl, goose, go, goose, green), Hh (horse, humming bird, .. ) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky. Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen - soutež u tabule
 • Vysvětlili jsme si zájmena SHE (ona) HE (on). Děti říkaly: I am 7. a ostatní pak reagovaly: He/She is 7).
 • Seznámili jsme se s novými postavami z učebnice: Meera, Lenny, Alex (zopakovali jsme si další postavy: Stella, Suzy, Mr Star, Mrs Star, Marie, Maskman, Monty)
 • Hra - go/stop/go slowly - děti reagovaly na pokyny
 • Homework: 10/2, 11/3 (pouze první část)

 

11.10.

 • Hello! Circle time: What's your name? 
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Ee (elephant, egg, enter, exit), Ff (fish, fox, five) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky. Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen
 • Unit 2 - nová slovíčka: chair, table, eraser, pen, pencil, book - formou her s obrazovými kartami jsme si slovíčka upevňovali
 • Rytmická říkanka (chant) s novými slovy - děti poslouchaly a jakmile uslyšely některé ze slov, zvedly daný obrázek 
 • Homework: Activity Book str. 11/4 - děti mají pojmenovat a spočítat jednotlivé předměty

4.10.

 • Hello! Circle time: děti v kroužku se navzájem ptaly How are you? What colour do you like?
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: C (cat, cow, computer), D (dog, duck) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky.
 • Colours - procvičovali jsme názvy barev formou hry, písnička v učebnici  ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at Home, zde musíte pod KidsBox1 zvolit songs/Unit 1)
 • Story - zopakovali jsme si jména Star family a navíc se seznámili s Marie a Maskman. 
 • Story lze zhlédnout zde  ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at home, zde musíte pod KidsBox1 zvolit stories/Unit 1)
 • Homework: Activity Book str. 9 (děti nalepí samolepky ze zadní části učebnice a vybarví hvězdičky)

ZÁŘÍ

27.9.

 • Pozdrav s Montym - How are you? I'm good/fine/sleepy..
 • How Do We Say Hello - zatančili jsme si a zazpívali. Děti už skoro písničku umí!
 • Seznámili jsme se s postavami z učebnice - Star family: Stella, Mrs. Star, Mr. Star, Simon, Suzy
 • Formou hry děti hádaly jednotlivé postavy
 • Activity Book str. 4/2
 • Procvičili jsme čísla - numbers - 1 - 10
 • Alphabet Book - v programu starfall.com seznámily jsme se s písmeny A (big A) a (little a) /B (big B) b (little b) . Děti si písmena napsaly do svých alphabet books, vybarvily obrázky, které daným písmenem začínají.
 • Head - shoulders - knees and toes game
 • Homework: str. 5/cv. 4, 6/6

 

 

20.9.

 • Na úvod hodiny nás všechny pozdravil myšák Monty :-)
 • Circle time: naučili jsme se slovo "circle" - v kroužku jsme se ptali navzájem How are you? Děti odpovídaly: I am good/so so/fine/bad.
 • Zopakovali jsme si písničku How Do We Say Hello. Naučili jsme se "fist bump", "high five", "hug", "dance".
 • Prohlíželi jsme si Alphabet Book, hledali písmenka (letters), poznávali barvy (colours) a učili se jednotlivá písmena vyjádřit pohybem:-)
 • Pustili jsme si ABC song
 • Head shoulders knees and toes song.
 • Homework: domácí úkoly začnou příští týden:-)

 

13.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve seznámili s naším plyšovým kamarádem, Monty Mouse, který bude děti po celý rok provádět jejich učebnicí.

How to draw Monty Mouse: drawing lesson for children ...

 • Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa – It is my dog. It‘s name is Daisy.
 • V kroužku na koberci jsme si se ptali navzájem „What’s your name?“ a odpovídali: My name is/ I am……
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team poster - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Pojmenovávali jsme si barvy. Děti odpovídaly na dotaz: What colour is it? It is….
 • Pustili jsme si písničku ABC Song (můžete také dětem pustit a zazpívat si s nimi).
 • Děti dostaly speciální sešit s písmeny abecedy „Alphabet Book“. S tímto sešitem budeme pracovat každou hodinu celé 1.pololetí pouze ve škole. Děti si jej nenosí domů.
 • Seznámili jsme se s učebnicí KidsBox1 – děti hledaly podle zadání obrázky (Find a dog/ a fish/a cat).
 • Na závěr naší hodiny jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

 

aktualizováno: 04.06.2023 23:27:42