1st grade 3 DrtinovaVyučující:

 


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 1. Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde

 

LEDEN

24.1.

 • Apples and Bananas song
 • Portfolio - draw a picture - děti kreslily na podle diktátu - face, blue eyes, a dirty nose, small yellow ears, long green hair..
 • hláska "e" , děti si psaly do portfolia slova: red, egg, leg
 • společná kontrola domácího úkolu - děti hláskovaly jednotlivá slova
 • Activity Book 40/2
 • I've got... Have you got...? Yes, I have. No, I haven't. Děti o sobě říkaly, jakou mají barvu očí a ptaly se svého kamaráda: Have you got blue eyes? , který odpovídal buď "Yes, I have." nebo "No, I haven't."
 • Unit 6 song
 • Domácí úkol: 42/6

17.1.

 • Apples and Bananas song
 • Portfolio - děti dostaly sešit (portfolio), do kterého budeme každou hodinu psát. Sešit si podepsaly a nakreslily obrázek něčoo, co mají rádi
 • hláska "a" , děti si psaly do portfolia slova: cat, fat, bat, hat, rat
 • kontrola domácího úkolu
 • story Unit 5  na odkazu nutno jít na "Stories" a najít Unit 5 - Our pets
 • nová slovíčka: head, face, eye, nose, mouth, ear, teeth
 • Procvičování nových slovíček - poslechu, ukazování na obrázku, opaování výslovnosti, hra 
 • Activity Book 40/1,2
 • Domácí úkol: 41/4

 

10.1.

 • I Have Got a Petsong
 • Alphabet: dnes jsme probrali Y, Z - tedy poslední písmena abecedy. Děti dostaly diplom za to, že absolvovaly celou abecedu:-). Své Alphabet Book si vzaly s sebou domů
 • Zopakovali jsme si názvy domácích zvířat, připomněli jsme si, že množné číslo od "mouse" je "mice", "fish" - "fish".

 • Activity Book str. 34/1,2 a str. 35/4 

 • Dále jsme ve školní učebnici ukazovali na obrázku a opakovali si slova:dirty/clean, big/small, long/short

 • Poslechli jsme si písničku Our pet (na odkazu je potřeba kliknout na ikonku pro "songs" a vybrat Unit 5, Our pet)

 • Výslovnost - hláska "e" - Ten red pets.

 • Domácí úkol: 38/9,10, str. 39 (nalepit samolepky ze zadní části učebnice)

 

3.1.

 • Circle time: Christmas presents - každý jmenoval 1 dárek
 • Alphabet: dnes jsme probrali písmena Ww, Xx. Děti si je zapsaly do Alphabet Books. Nezapoměňte jednotlivá písmena zhlédnou na videu - W w, X x
 • jazykolam (tongue twister): ​​Wee Willy Winkie went walking
 • Unit 5 - Our Pets (domácí zvířátka) - nová slovíčka: cat, dog, bird, fish, horse, mouse
 • naučili jsme se množné číslo: cat/cats, dog/dogs, bird/birds, fish/fish, horse/horses, mouse/mice. Děti vždy říkaly: It's a mouse. They're mice. It's a dog. They 're dogs. atd.
 • Dále jsme se naučili: dirty/clean, big/small, long/short
 • Poslech a ve školní učebnice děti ukazovaly: They're two ugly fish. They 're four old dogs. apod.
 • Activity Book 34/1
 • Homework: str. 36 a 37 (pokud děti nezvládnou ještě slova číst, prosíme rodiče, aby jim je přečetli a nechali děti podle poslechnutého slova vybrat správnou variantu)

PROSINEC

Merry Christmas and a Happy New Year!

20.12.

 • Přivítali jsme se u vánoční písničky We wish you a Merry Christmas
 • We wish you a Merry Christmas Activity Worksheets - s dětmi jsme vyplňovali zábavné pracovní listy s vánoční tématikou (spojovačky, najdi 7 rozdílů)
 • Zatancovali jsme si u písničky Santa Freeze Dance a pomohli tak vánočním skřítkům (elves) vyrobit více hraček (toys) pro Santa Clause:) 
 • Story time - Frosty the Snowman - po přestávce jsme si udělali popcorn a společně shlédli krátký vánoční příběh o oživlém sněhulákovi, jeho kamarádce a zlém kouzelníkovi
 • Colour by Number Worksheets - pro zopakování barev a čísel si děti na závěr hodiny ještě vybarvovaly pracovní listy s obrázky oblíbených vánočních motivů (Christmas tree - stromeček, ozdoba - ornament)

 

13.12.

 • Action song
 • Letters U, V - starfall - děti si zapsaly nová písmena do Alphabet Book
 • Opakování písmen - hra
 • Letter tiles game - děti dostaly do skupinky žetony s písmenky a podle diktátu je hledaly a psaly na tabuli
 • opakování Unit 1 - 4 - ve školní učebnici si děti opakovaly slovíčka, čísla, písmena 
 • Activity Book str. 33/3
 • opakování přídavných jmen - hra
 • Hra s kostkou - děti podle obrázku, který padl, tvořily věty: She is beautiful. He is happy. She is old/young/sad....
 • opakování předložek: on, in, under, next to, in front of, behind - hra
 • Dnes není žádný domácí úkol

6.12.

 • Hello song
 • Opakování dosud probraných písmen
 • Letters S, T - starfall
 • Společná kontrola domácího úkolu
 • Opakování slovní zásoby: ugly, beautiful, old, young, happy, sad / he (on) + she (ona) – formou her
 • Mixing colors
 • Activity Book 30/1
 • Homework -  str. 29

LISTOPAD

29.11.

 • How do we say hello!
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Qq, Rr -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz. videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • nová slovní zásoba: happy, sad, ugly, beautiful, young, old
 • Školní učebnice - song Unit 4 (na tomto odkazu si lze video s písničkou přehrát, musíte kliknou na songs a dále na Unit 4 - My Family)
 • Phonics - hláska "a" - která slova začínají na písmeno"A" - děti chytaly míč a jmenovaly slova. Výslovnost: happy, sad, cat, hat.
 • Activity Book str. 28/8,9
 • Story (na tomto odkazu si lze video s písničkou přehrát, musíte kliknou na Stories a dále na Unit 4 - My Family)
 • Homework: Activity Book str. 26/6

 

22.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What letter is it? děti pojmenovávaly jednotlivá písmena
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Oo, Pp -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz. videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • Unit 4 - My Family - nová slovíčka: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather
 • Zopakovali jsme si názvy členů Star family, děti určovaly, kdo je kdo. (hra s plácačkami), dále jsme udělaly poslechové cvičení ze školní učebnice, ve kterém děti musely zachytit slovo a určit číslo, ke kterému patří.
 • Homework - Activity Book str. 25/3 (poslech), 4 (nakresli svou rodinu)

15.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What's your favourite colour?
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Mm, Nn -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce). 
 • Opakování slovní zásoby:car, doll, ball, train, bike, computer 
 • Seznámili jsme se s předložkami: on, under, next to
 • Formou her jsme si předložky procvičovali - Go under the chair! Sit on the chair! Stand next to the chair...Dále děti kreslily podle diktátu obrázek: a ball on the table/ a cat under the table...
 • Homework: Activity Book 20/5

8.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? How many pencils? Ukazovaly jsme dětem vždy určitý počet pastelek a děti odpovídaly: 1 pencil, two pencilS.....
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Kk, Ll -  děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce) . Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen A - L
 • Nová slovíčka (Unit 2 - Favourite toys): car, doll, ball, train, bike, computer - formou her s obrazvýmu kartami jsme si novou slovn zásobu procvičovaly
 • Activity Book str. 18/3
 • Procvičovali jsme názvy barev, nové barvy: black, white, grey, brown
 • Homework - Activity Book str. 18/2 - děti jmenují v dané posloupnosti jednotlivé hračky a spojí čarou tu, která v řadě chybí

1.11.

 • Hello! Circle time: What's your name? What number is this? (čísla od 1 - 10)
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Ii, Jj děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky (viz videa pro jednotlivá písmena na stránce) . Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen - soutež u tabule
 • Procvičovali jsme čísla - numbers - závod (a race) u tabule, řazení podle posloupnosti
 • Activity Book str. 7/7 - poslouchej a vybarvi
 • seznámili jsme se novou písničkou "Phonics song"
 • Homework - Activity Book str. 16/1

ŘÍJEN

18.10.

 • Hello! Circle time: What's your name? 
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Gg (gorilla, girl, goose, go, goose, green), Hh (horse, humming bird, .. ) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky. Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen - soutež u tabule
 • Vysvětlili jsme si zájmena SHE (ona) HE (on). Děti říkaly: I am 7. a ostatní pak reagovaly: He/She is 7).
 • Seznámili jsme se s novými postavami z učebnice: Meera, Lenny, Alex (zopakovali jsme si další postavy: Stella, Suzy, Mr Star, Mrs Star, Marie, Maskman, Monty)
 • Hra - go/stop/go slowly - děti reagovaly na pokyny
 • Homework: 10/2, 11/3 (pouze první část)

 

11.10.

 • Hello! Circle time: What's your name? 
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: Ee (elephant, egg, enter, exit), Ff (fish, fox, five) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky. Hráli jsme hru na rozpoznávání písmen
 • Unit 2 - nová slovíčka: chair, table, eraser, pen, pencil, book - formou her s obrazovými kartami jsme si slovíčka upevňovali
 • Rytmická říkanka (chant) s novými slovy - děti poslouchaly a jakmile uslyšely některé ze slov, zvedly daný obrázek 
 • Homework: Activity Book str. 11/4 - děti mají pojmenovat a spočítat jednotlivé předměty

4.10.

 • Hello! Circle time: děti v kroužku se navzájem ptaly How are you? What colour do you like?
 • Alphabet book - dnes jsme na starfall.com probrali písmena: C (cat, cow, computer), D (dog, duck) - děti si zapsaly písmenka a vybarvily obrázky.
 • Colours - procvičovali jsme názvy barev formou hry, písnička v učebnici  ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at Home, zde musíte pod KidsBox1 zvolit songs/Unit 1)
 • Story - zopakovali jsme si jména Star family a navíc se seznámili s Marie a Maskman. 
 • Story lze zhlédnout zde  ( v odkazu se otevře domovská stránky Cambridge at home, zde musíte pod KidsBox1 zvolit stories/Unit 1)
 • Homework: Activity Book str. 9 (děti nalepí samolepky ze zadní části učebnice a vybarví hvězdičky)

ZÁŘÍ

27.9.

 • Pozdrav s Montym - How are you? I'm good/fine/sleepy..
 • How Do We Say Hello - zatančili jsme si a zazpívali. Děti už skoro písničku umí!
 • Seznámili jsme se s postavami z učebnice - Star family: Stella, Mrs. Star, Mr. Star, Simon, Suzy
 • Formou hry děti hádaly jednotlivé postavy
 • Activity Book str. 4/2
 • Procvičili jsme čísla - numbers - 1 - 10
 • Alphabet Book - v programu starfall.com seznámily jsme se s písmeny A (big A) a (little a) /B (big B) b (little b) . Děti si písmena napsaly do svých alphabet books, vybarvily obrázky, které daným písmenem začínají.
 • Head - shoulders - knees and toes game
 • Homework: str. 5/cv. 4, 6/6

 

 

20.9.

 • Na úvod hodiny nás všechny pozdravil myšák Monty :-)
 • Circle time: naučili jsme se slovo "circle" - v kroužku jsme se ptali navzájem How are you? Děti odpovídaly: I am good/so so/fine/bad.
 • Zopakovali jsme si písničku How Do We Say Hello. Naučili jsme se "fist bump", "high five", "hug", "dance".
 • Prohlíželi jsme si Alphabet Book, hledali písmenka (letters), poznávali barvy (colours) a učili se jednotlivá písmena vyjádřit pohybem:-)
 • Pustili jsme si ABC song
 • Head shoulders knees and toes song.
 • Homework: domácí úkoly začnou příští týden:-)

 

13.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve seznámili s naším plyšovým kamarádem, Monty Mouse, který bude děti po celý rok provádět jejich učebnicí.

How to draw Monty Mouse: drawing lesson for children ...

 • Miss Taylor se dětem představila, ukázala fotografie svého psa – It is my dog. It‘s name is Daisy.
 • V kroužku na koberci jsme si se ptali navzájem „What’s your name?“ a odpovídali: My name is/ I am……
 • Pustili jsme si písničku How Do We Say Hello
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný team poster - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Pojmenovávali jsme si barvy. Děti odpovídaly na dotaz: What colour is it? It is….
 • Pustili jsme si písničku ABC Song (můžete také dětem pustit a zazpívat si s nimi).
 • Děti dostaly speciální sešit s písmeny abecedy „Alphabet Book“. S tímto sešitem budeme pracovat každou hodinu celé 1.pololetí pouze ve škole. Děti si jej nenosí domů.
 • Seznámili jsme se s učebnicí KidsBox1 – děti hledaly podle zadání obrázky (Find a dog/ a fish/a cat).
 • Na závěr naší hodiny jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

 

 

aktualizováno: 28.01.2023 11:01:58