1st grade 3 DrtinovaVyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Julien Přerovský

tel.: +420 608 536 814 
email: julien.prerovsky@gmail.com

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

13.1.

 • Kolečko: How are you? What colour are your eyes?
 • Song
 • Starfall: letter Y and letter Z
 • Alphabet book: letters Y and Z
 • Za úspěšné dokončení alphabet books dostaly děti certifikáty – gratulujeme! V následujících hodinách vyměníme alphabet books za portfolia, ve kterých si děti psaní budou procvičovat.
 • Vocabulary: friends
 • Activity Book: p.39; p.42/5
 • Pupil's Book: p.43/7; p.44/9; p.45/11
 • Game: kreslení slovíček na procvičení (face)
 • Homework: p.42/6

6.1.

 • Kolečko: How are you? Have you got a pet?
 • Song
 • Starfall: letter W and letter X
 • Alphabet book: letters W and X
 • Vocabulary: Good morning, good afternoon, good evening, good night, good bye; face (mouth, teeth, eyes, ears, nose, hair)
 • Pupil's Book: p.40/1; 41/3,4; 42/5
 • Game: around the world na procvičení nových slovíček
 • Activity
 • Homework: p.41/4

PROSINEC

16.12.

9.12.

 • Song: Holiday Dance and Freeze
 • Starfall: letter S and letter T
 • Alphabet book: letters S and T
 • Vocabulary: animals (bird, cat, dog, mouse, fish, horse), dirty, long, small, big, short, clean
 • Activity Book: p.34/1
 • Pupil's Book: p.34/1; p.35/3,4; p.36/5
 • Game: rozdíly (procvičení zvířat a čísel 1-10), pictionary (kreslení zadaných zvířat, ostatní z týmu hádají)
 • Homework: p.34/2

2.12.

 • Hello song
 • Starfall: letter Q and letter R
 • Alphabet book: letters Q and R
 • Vocabulary: "Here you are", "I'm sorry", "That's ok"
 • Activity Book: p.26/5
 • Pupil's Book: p.30/2, p.31/3
 • Game: paint the rainbow (kreslení duhy na procvičení názvů barev), hádání pantomim (young, old, beautiful, ugly, happy, sad)
 • Homework: p.30/1

Listopad

25.11.

 • Hello song
 • Vocabulary: procvičování členů rodiny a přídavných jmen
 • Activity Book: 27/7
 • Pupil's Book: 29/11
 • Game
 • Activity: hand-turkey (kreslení k příležitosti Thanksgiving)
 • Homework: Activity Book p.29 samolepky zezadu
   

18.11.

 • Hello song
 • Starfall: letter O and letter P
 • Alphabet book: letters O and P
 • Vocabulary: family (mother, father, sister, brother, grandpa, grandma)
 • Activity Book: p.24/2
 • Pupil’s Book: p.24/1; p.25/3; p.26/5,6
 • Homework: p.25/4

11.11.

4.11.

 • Starfall: letter K and letter L
 • Song one
 • Song two
 • Alphabet book: letters K and L
 • Vocabulary: ball, train, car, bike, doll, computer
 • Activity Book: p.19/3
 • Pupil's Book: p.19/3
 • Game: fly swatter game na procvičení slovíček (dva týmy, cíl je ukázat na správný obrázek)
 • Homework: p.18/2

ŘÍJEN

21.10.

 • Warm-up activity: vybarvování listů podle legendy (1 = yellow...) – procvičení barev a čísel 1-10; z listů pak děti vytvořily strom
 • Five Little Pumpkins
 • Starfall: letter I and letter J
 • Alphabet book: letters I and J
 • Vocabulary: pick up, point to, open close, everybody, another (použité v AB p. 15/11)
 • Activity Book: p.12/5
 • Pupil's Book: p.14/10; p.15/11; 16/1
 • Homework: AB p.15

14.10.

 • Action song
 • Starfall: letter G and letter H
 • Alphabet book: letters G and H
 • Grammar: Who is this? – he's/she's _____; How are you? – I'm fine, thank you.
 • Activity Book: p.10/1
 • Pupil's Book: p.13/7,8 (výroba figurek rodinky Star + písnička – procvičování gramatiky)
 • Game: snowball fight na procvičení čísel 1–10
 • Homework: Activity Book p.11/4

7.10.

 • Song
 • Starfall: letter E and letter F
 • Alphabet book: letters E and F
 • Vocabulary: table, chair, pen, pencil, book, eraser (procvičování pomocí kartiček)
 • Grammar: he's, she's (he's <name>, she's <age>)
 • Pupil’s Book: p.10/1; p.11/3,4
 • Game: Fly swatter game (procvičování slovíček ve dvou týmech - kdo přiřadí k zadanému slovu správnou kartičku, získává bod)
 • Homework: Activity book p.13/7

ZÁŘÍ

30.9.

 • Hello Song
 • Ve dvojicích opakujeme fráze z minulé hodiny. Hello. What’s your name? How old are you?
 • Procvičujeme názvy barev a zkoušíme je číst.
 • Starfall, seznámili jsme se s písmeny C,c. D,d. Podle pokynů děti vybarvují (colour the dog brown....)
 • Bookwork: školní učebnice 7/7 poslech písničky (barvy duhy). 8/7 názvy barev. 9/8 Montys phonics: six stars. Activity Book: 8/8 rozpoznáváme slova na písmeno S.
 • Naučili jsme se nové postavy z učebnice: Trevor, Marie, Maskman.
 • Homework: strana 9 (nálepky ze zadní části učebnice)

23.9.

 • Písnička na uvítanou: Hello Song
 • Připomenuli jsme si Class rules/pravidla ve třídě
 • Děti dostaly "Alphabet Book" - sešit, do kterého budeme v prvním pololetí psát jednotlivá písmena abecedy - podle programu starfall.com. Dnes jsme probrali písmena A a, B b.
 • Představili jsme si postavy z učebnice Star Family: Mrs Star, Mr Star, Stella, Simon, Suzy, Monty (obrázkové karty).
 • Bookwork/Učebnice: Pupils book-poslechová cvičení-děti ukazovaly podle poslechu obrázky ve školní učebnici (Star Family). Activity Book str. 4/1 spojujeme obrázky (Family Star)
 • Děti se ptají ve dvojicích: How old are you? I am 6,7....
 • Hra/Game: Head shoulders knees and toes
 • Domácí úkol/Homework: 6/6 (nakreslit obrázek/portrét). Odevzdat 30.9.

16.9.

 • V dnešní hodině angličtiny jsme přivítali s novou paní lektorku "Hello Miss Joscelyn" a také se navzájem představili. Hello. I am Petr. Nice to meet you.
 • Poslechli jsme si písničku Hello Song, která nás bude pravidelně vítat v průběhu školního roku.
 • Představili jsme si class rules/pravidla, která dodržujeme ve třídě a podepsali náš společný "poster" na důkaz, že se budeme hezky chovat ve třídě i navzájem k sobě. Listen/Během hodiny dáváme pozor. Come prepared/Do hodin angličtiny nosíme učebnici a domácí úkol. Rise your hand/Hlásíme se. Be Kind/Chováme se k sobě ohleduplně.
 • Seznámili jsme se se sytémem hvězdiček/stars - děti budou dostávat každou hodinu hvězdičky za to, že si přinesly učebnici, udělaly úkol, ve třídě se hezky chovaly a dobře pracovaly.
 • V rámci hry s míčem jsme určovali barvy a také počítali 1-10
 • Děti se také seznámily s maskotem Monty Mouse, který bude děti provádět učebnicí.
 • Děti jsi dnes domů odnesly učebnice.

Všechny děti chválíme za dnešní výbornou práci v hodině angličtiny.

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05