1st grade 3 DrtinovaVyučující:

Jackie Smalley


email: jbsmalleyseattle@gmail.com


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

phone:  +420 603 220 030 
email:  andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

6.5.

HELLO Song Maple Leaf

Monty’s Phonics -  duck, under, bus

If You’re Happy and You Know It  song

Activity Book 74/8 Listen and write a, e, i, o, u.

Opakování slovíček: flying, driving, riding, with movement.

Activity Book 74/9

Goodbye song

Homework - str. 75 celá  

4.5.

HELLO Song Maple Leaf

Starfall: “Zac and the Hat” - čtení

ABC song

Alphabet game

Write (napiš): hat, nap

Goodbye song

 

DUBEN

29.4.

Hello Song w/ Matt song

Review Prepositions of place: Song then,  In Front Of, Behind, Between video

Activity Book 73/7 listen and tick.

Driving in My Car song

Sing the song. písnička z učebnice - děti předváděly: I am walking, flying a helicopter, driving a car, riding a bike..

Listen and correct - děti poslouchaly a podle obrázku odpovídaly "yes" nebo "no"

Opravili jsme si společně domácí úkol

Homework: 72/6 

 

27.4.

Hello song

Slovíčka: table, apple, ball, Backpack Bear - děti označovaly obrázky a slova psaly

Starfall: Backpack Bear’s Books At School There are 5 slides.

Hop and Stop song

What color is it? game                                                  

Draw (nakresli): a table, an apple on the table, a ball under the table.

Goodbye w/Matt song

 

22.4.

Hello Song with Miss Linky song

Opakování předložek: in, on, under, next to

Where is it video 

Poslech a reagování podle obrázku - děti ukazovaly kartičky "yes" nebo "no" podle toho, jestli byla či nebyla informace pravdivá

Hop and Stop song

Procvičování psaní slov: lorry, plane, bus, helicopter, motorbike

Activity Book 72/5

Domácí úkol: 71/4 

 

20.4.

Hello Song with Miss Linky song

Slovíčka: boy, girl, smile, wave, swings, run, slide

Starfall More Phonics - čtení jednoduchéh textu.

Bug and Roll song

Starfall alphabet song.

Find the Missing Letter - online hra - děti doplňovaly chybějící písmena

Goodbye Song w/Miss Linky song

 

15.4.

Hello song

Unit 10 nová slovíčka: bus, lorry, motorbike, helicopter, plane, boat. 

Podle poslechu děti ukazovaly na obrázku a odpovídaly na otázky. 

Driving in My Car song T

Activity Book 70  - Listen and color 

Společná kontrola domácíh úkolu.

Domácí úkol: 70/1 

 

13.4.

Hello Song for Kids fast song

Slovíčka: boy, girl, smile, laugh.

Starfall Reading

Bug and Roll song

Děti sdílely obrázky, které měly namalovat za domácí úkol - This is my dad. He's got brown hair and blue eyes. Mum has got blonde hair and green eyes. ....                                                       

Miss Linky song

 

8.4.

Hello Song

Slovíčka (obrazová prezentace): eyes, nose, mouth, face, glasses, hat, hair, beard, moustache, boy/he, girl/she

Draw a face with a hat, glasses, a moustache.

Movement: Dancing Like an Animal song

Děti procvičovaly frázi: He / She has got (a hat, a beard, a moustache, long hair, black hair....)

Domácí úkol: nakresli obličej někoho z rodiny, vybarvi a popiš: face/eyes/nose/mouth/hair

 

6.4.

Hello Song

Starfall ABC Rhymes A

Action Song by Singing Walrus

Alphabet song video

Děti doplňovaly v pracovním listě chybějící písmenka abecedy.

Goodbye Song

 

BŘEZEN

30.3.

B-U-N-N-Y Song

Podle videa děti kreslily "Easter bunny" 

Miss Linky song  

Spelling

Společná kontrola domácího úkolu.

 

HAPPY EASTER!

 

 

25.3.

Let’s Shake Hands Hello song

Jackie’s Phonics Lily’s got a blue and yellow tail.

Activity Book 68/8

The Warm-Up Song

Jazykolamy (tongue twisters) – děti vyslovovaly a kreslily (mohou si zkoušet říci jednotlivé jazykolamy take doma s rodiči): BIG BLACK BUG / TOY PHONE / THE CAT HAS A HAT

Domácí úkol: Activity Book 69

!!Ve čtvrtek 1.4. výuka neprobíhá z důvodu Velikonočních prázdnin!!!

 

23.3.

Let’s Shake Hands Hello song

Learn to Read #13  corn, fork, fort, horn

Phonics song

Děti pojmenovávaly jednotlivá písmena abecedy.

The Warm-Up Song

Activity Book  67/7 Look and write – děti psaly a četly jednotlivá slova. Učili jsme se slova vyhláskovat (SPELL)

 

18.3.

If your happy and you know it  song

Procvičování - Can you.....? Yes, I can. / No, I can't. (swim, play tennis, play basketball, play the guitar, play football, ride a bike, draw, ride a horse). Děti se ptaly navzájem a odpovídaly.

Clap Your Hands song

Opakování - wild animals 

Activity book 48/1, 51

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Diktát slov a písmen

Domácí úkol není

 

16.3.

If your happy and you know it  song

Starfall Learn to Read -ar (farm, card, harp, park)

Diktát písmen 

Shake It song

Opakování slovní zásoby - swim, play tennis, play basketball, play the guitar, play football, ride a bike, draw, ride a horse

Naučili jsme se: can /can’t (umět/neumět) – Can you swim/play football/ride a bike….? Yes, I can swim/ride a bike…. No, I can’t swim/ride a bike….. Děti odpovídaly na otázky.

Activity Book 66/1 - poslech

Goodbye Everyone song

 

11.3.

HELLO Song Maple Leaf

Opakování slovní zásoby: swim, play tennis, play basketball, play the guitar, play football, ride a bike, + ride a horse, draw

Mask Man sport game

Movement: Clap Your Hands song

Activity Book 64/1 

Goodbye Everyone song

Homework 64/2 

 

 

9.3.

HELLO Song Maple Leaf

Starfall Learn to Read  bike, kite, five, hide

MovementABC song w/Coach Josh

Nová slovní zásoba: swim, play tennis, play basketball, play the guitar, play football, ride a bike, play the piano

"Simon Says" - děti předváděly jednotlivé činnosti z nové slovní zásoby

Goodbye Everyone song

 

4.3

HELLO Song Maple Leaf

Opakování: tail, arm, leg, feet, hand 

Wild Animals game

Clap Your Hands song

Guess and Draw. It’s big, with orange and black stripes and a long tail. It’s very tall, has a long neck, and is orange and brown. It is long, has two eyes, and no legs. It is long, has 4 short legs, and a big mouth with lots of teeth. It’s very big, has a long nose, two big ears.

Homework: nakreslit na papír oblíbené zvíře (a favourite animal) a napsat jeho název. Označit části - legs, neck, eyes, ears, feet, tail.

 

 

2.3.

HELLO Song Maple Leaf

Starfall Learn to Read 

ABC song w/Coach Josh

Opakování: clothing - děti podle obrázku odpovídaly na otázky: What have they got in their hands? Where is the orange t-shirt? What color are her shoes? Where is the teddy bear? Does she have short hair or long hair? Etc.

Diktát slov (po písmenech): bone, robe, nose, mole

 

ÚNOR

18.2.

HELLO Song Maple Leaf

Interaktivní hra – clothes (opakování – oblečení)

Obrázek   - děti odpovídaly na otázky -  Who is it? She’s got a green skirt. She’s got white socks. He’s got a black t-shirt. She’s got a yellow jacket. He’s got red shorts. He’s got black shoes.

The Dance Freeze song

Activity Book 58 Listen and write - a, e, i, o

Goodbye Everyone song

Domácí úkol 54/1

 

 

16.2.

Hello Song

Starfall Learn to Read -ug /-ink (mug, rug, hug, wink, pink, sink, drink)

The Dance Freeze song

Jackie’s Phonics: orange, socks, dog,  A long dog in orange socks.

Opakování slovíček z minulého týdne - clothes (oblečení) - děti nakreslily panáčka a oblékly jej, k jednotlivým částem oblečení jsme psali názvy --

Diktát slov - mug, rug, hug, pink                                                           

Goodbye Everyone song

 

 

11.2.

Hello song

Zopakování slovíček z minulé hodiny - clothes

Předložky (prepositions) – naučili jsme se:  on (na), in (v,ve), under (pod) song

Activity Book 56/5 Listen and color

Move and freeze

Listen and draw (poslouchej a nakresli) - skirt, shirt, shoes, socks, trousers

Goodbye song

Domácí úkol: 54/1

 

9.2.

Hello song

Starfall Learn to Read -ot -og

Move and freeze

Clothes (oblečení) – nová slovíčka: jacket, skirt, shoes, t-shirt, shorts, trousers, socks

Clothing vocabulary game

Goodbye song

 

4.2.

Zopakování - animals/ tail/ foot/feet/ legs/ arms/ hand/ feed/brush/wash/walk: What is it? (a snake) Has it got arms? (no) Has it got feet? Has it got a mouth?  Does it have arms? Big ears? Short legs?

Activity Book 50/5 Listen and write the number.

Action Song

Jackie’s Phonics: fish, big, six big fish. Procvičování výslovnosti.

Goodbye song

Domácí úkol str. 53 celá

 

 

2.2.

Hello song

Starfall Learn to Read -ig -ip

Dance the Alphabet song

Activity Book 49 /4 – děti si vybarvily zvířátka a navzájem se ptaly a odpovídaly: What’s the colour of your girrafes/hippos….? My hippos are grey.My snakes are green apod.

Dále jsme hráli interaktivní hru, kdy děti podle poslechu rozpoznávaly jednotlivá zvířata: I am grey, big. I have got a big moths and small ears. What am I? It is a hippo! apod.                                                                                                                 

Goodbye song Sad English Teacher

LEDEN

27.1.

Hello song with Smile Puppets

Dnešní slovíčka: hippo, elephant, monkey, snake, tiger, giraffe, crocodile, leg(s), arm(s), tail, hand(s), foot, feet.

Dance the Alphabet song

Hra (game) - procvičování dnešní slovní zásoby

Zopakování: feed/wash/brush/walk

Goodbye song Sad English Teacher

Domácí úkol: 49/4

 

26.1.

Hello song

Starfall Learn to Read -en -et

Let’s Learn the Alphabet song

Interaktivní Hra na zopakování slovní zásoby (face parts and animals)    

Goodbye song

 

 

21.1.

See it Say it Sign it song

Pets! – zopakovali jsme si názvy domácích mazlíčků (cat, dog, fish, horse, bird, mouse)

Nová slovesa: brush (česat, kartáčovat), feed (krmit), walk (venčit) , wash (mýt)

Obrázek – děti odpovídaly na otázky: What animal is it? What does the girl do?

Animal care Charades – děti podle pokynů ukazovaly se svými plyšáky jak je krmí, venčí apod.

Head shoulders song

Domácí úkol:  47/4

 

 

19.1.

Hello, Hello How are you song

Starfall’s ABC Song

Starfall Learn to Read -an -at - začínáme číst. 

Stand Up Sit Down Song

Alphabet Bamboozle game - hra na zopakování písmen abecedy (jejich jména - NAME - a zvuku - SOUND)

Diktát písmen - slova eyes, nose, ears, face

Goodbye w/Matt song

14.1.

New Alphabet song

Phonics - green/brown/frog - výslovnost gr/br/fr

Walking Walking Dance Along song

Zopakovali jsme si názvy částí obličeje 

Poslechli jsme si "story" z učebnice. Děti poté odpovídaly na otázky.

Goodbye song

Domácí úkol: str. 45

 

 

12.1.

Hello, Hello How are you song

Starfall Y and Z, Alphabet books

Color Action w/ Matt song

Procvičování fráze: He/she`s got (He/She/has got.) Has he/she got...?  Povídali jsme si o "monster" an obrázku: What is it? Is it beautiful? How many ears has he got? Are they dirty or clean? What colour is his nose? Teeth? Hair? Head? Mouth? Eyes?

Děti poslouchaly písničku "about Slime" a ukazovaly.

Draw a Monster Face - každý nakreslil svou příšerku a odpovídal pak na otázky: How many eyes has he got? How many ears has he got? What colour is his hair? apod.

 

7.1.

How are you today song

Opakování - části obličeje face, ears, eyes, mouth, nose, teeth, hair 

Activity Book 42/5  - podle poslechu děti dokreslovaly obličej, použití fráze “he’s got” and “he has” (on má). Pot é co děti nakreslily obličej odpovídaly na otázky: What/how many eyes/ears... does he have? “He’s got two eyes.” apod.

Song - Head, shoulders knees and toes

Diktát písmen, která dávala dohromady slovo, děti jej poté četly a kreslily obrázek.

Domácí úkol: 44/6

 

5.1.

How are you today song

Starfall W and X

Alphabet books

Movement: Color Action w/ Matt song

Nová slovíčka: face, ears, eyes, mouth, nose, teeth, hair - pomocí obrazových karet a ukazováním na jednotlivé části obličeje, jsme si slovíčka procvičovali

Play Me! song

Draw a face, dictation - děti kreslily podle diktátu obličej.

Goodbye Song

PROSINEC

22.12.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

Výuka bude pokračovat od 4.1.2021

 

17.12.

1. How are you today song

2. Monty’s Phonics - vyslovování hlásky "e" - ten red pets. Děti opakovaly slova.

3. Obrázek - děti označovaly číslem dané obrázky a pojmenovávaly zvířata: blue and beautiful, orange and happy, long and ugly...

4. Count to 10 w/Matt video

5. Activity Book 38/9 - děti zakroužkovávaly správný obrázek (cirle the picture): a long dog, a clean dog, two short dogs apod.

Goodbye Song

 

15.12

1. How are you today song

2. Starfall U and V, děti si zapsaly písmena do Alphabet Book

3. Animal Alphabet Move and Groove song

4. opakování přídavných jmen: long, happy, clean, big, beautiful, small, ugly, dirty, short, sad

5. podle obrázků děti poslouchaly a předváděly: It is a LONG fish. It is a HAPPY bidr. It is a CLEAN cat. apod.

6. Goodbye Song

 

10.12.

1. How are you today song

2. Opakování - pets (domácí zvířátka). Děti pojmenovávaly obrázky

3. Activity Book p 34/2 podívej se a napiš slovo (look and write the word)

4. Big, Big, Big song with TPR

5. Activity Book 36/7 - big/small, clean/dirty, long/short, big/little

dnes není domácí úkol

 

8.12.

1. How are you today? song

2. program starfall.comS (snake, sun, sunglasses),  T (ten, turtle, tiger..), Alphabet Books 

3. Dance the Alphabet song

4. I Have a Pet video

5. naučili jsme se slovo "pet" (domácí zvířátko) - dog, cat, fish, horse, mouse, bird. Děti odpovídaly na otázku: Have you got a pet?

6. Goodbye song

3.12.

1. Hello song

2. Dnes jsme si opakovali lekci 1 – 4 – na obrázku děti určovaly jednotlivé předměty a přiřazovaly čísla.

3. Přídavná jména: Ugly, beautiful, old, young, sad, happy – děti předváděly, rozpoznávaly a pojmenovávaly obrázky

4. Bring (přines) something ugly, something beautiful/ugly, small/big – děti ukazovaly, co přinesly a pojmenovávaly

5. Activity Book 32/1 Listen and join the dots – spojování čísel podle poslechu

6. Count to 10 w/Matt video

7. Psaní písmen/slov podle diktátu a kreslení obrázku CAT,SUN

8. Goodbye Song

Domácí úkol: Activity Book 32/2

 

1.12. (viz. poslední listopadový zápis)

7. Adjectives - přídavná jména: happy/sad, ugly/beautiful, young/old

8. Monty’s Phonics- procvičování výslovnosti "a" sad/happy/sad cat/happy cat

9. Color Action song

10. zopkaování předložek/prepositions video

11. Activity book 28/9 Listen and write the number 

12. Goodbye Song

 

LISTOPAD

26.11. a 1.12.

1. Hello song

2. V programu Starfall.com jsme probrali písmena Q,q (queen, question) R,r (red, rectangle, robot), děti si vyplnily v Alphabet Books

3. Dance the Alphabet song

4. psaní písmen podle diktátu

5. Phonics Song - děti zpívaly a ukazovaly, na závěr jsme si znovu pojmenovali jednoltivé věci v písničce

6. Goodbye Song


7. Adjectives - přídavná jména: happy/sad, ugly/beautiful, young/old

8. Monty’s Phonics- procvičování výslovnosti "a" sad/happy/sad cat/happy cat

9. Color Action song

10. zopkaování předložek/prepositions video

11. Activity book 28/9 Listen and write the number 

12. Goodbye Song

 

19. 11. + 25.11.

 

 

1. Morning Stretch song

2. v programu Starfall.com jsme probrali písmena O,o (octopus, orange, owl) and P,p (puppie, pig, pink) - děti si zapsaly písmena do Alphabet Book

3. Walking Walking Dance Along song

4. Představili jsme si názvy členů rodiny: mother/father/brother/sister/grandma (grandmother)/grandpa (grandfather) 

5. zhlédli jsme video, děti opakovaly slova 

6. podle obrázku děti pojmenovávaly členy Star family

7. Activity Book 24/B - listen and colour   


8. zopakování členů Star family

9. přídavná jména (adjectives): ugly, beautiful, happy, sad, old, young

10. Color Action song

11. Obrázek z učebnice - děti poslouchaly a ukazovaly an osoby, které jsou sad/old/....

12. Letter dictation - děti psaly písmena podle diktátu

13. Goodbye Friends song

 

Homework 27/7 

 

 

 

11. a 12.11.

1. Morning Stretch song

2. V programu starfall.com jsme probrali Mm (monkey, moon, motorbike) and Nn (nest, net, nine)

3. Walking Walking Dance Along song

4. Zopakovali jsme si předložky on/in/under/in bewteen/next to/behind/in front of 

5. děti hádaly, kde je uložený míček: The ball is under/on/in..the box. 

6. Phonics (hlásky)  T a D - učili jsme se rozlišit výslovnost a rozpoznat je ve slovech podle poslechu.

7. Monty’s Phonics - děti opakovaly slova a věty na procvičení slov s T/D

8. Action Song

9. Activity Book 22/8 Listen and circle T or D, 22/9 listen and colour

Dnes děti nedostaly domácí úkol.

 

4. a 5. 11

Hello Song: Hello Hello! Can you Clap Your Hands?

1. v programu Starfall.com jsme dnes si zopakovali písmena A - J a probrali písmenka Kk (kite, kangaroo, kitten) and Ll (lock, lips, log..) děti si písmenka zapsaly do svých Alphabet Books 

2. Let’s Count to 10 video, děti psaly čísla podle diktátu

3. Slovní zásoba nové Unit 3 - toys (hračky): ball, doll, bike, car, computer, train

4. Activity Book 19/3 - Listen and draw coloured lines. Děti podle poslechu spojovaly zadanými barvami osobu a danou hračku

5. Naučili jsme se písničku na předložky (prepositions): on, in, under, in between, next to, behind, in front of

6. Prepositions of place video (unless you have a better one. This one might have too much information.)

7. ve dvou videích si děti předložky ještě procvičovaly: video 1video 2

8 . Activity book 20/5 Listen and write the number 

9.  Goodbye Friends song

Domácí úkol: Activity Book 20/6 

ŘÍJEN

21. a 22. 10.

1. Hello Song: Hello Hello! Can you Clap Your Hands?

2. starfall.com - Ii (iguana, igloo) and Jj (jellybeans, jelly fish, jump)

3. Alphabet books - děti si vyplnily probíraná písmenka

4. Let’s Count to 10 video

5. procvičovali jsme počítání(counting) 1+1=2: One and one is two. Děti procvičovaly s pastelkami: 1 pencil and 2 poncils is 3 pencils. atd.

6. Zopakovali jsme si: Book, table, chair, pencil, pen, eraser

7. Děti podle obrázků sčítaly jednotlivé předměty 

8. Procvičovali jsme fráze: Hello.  How are you? I am fine, thank you. Hello, I’m ___. How old are you? I’m ___.

9. Goodbye Song Bye Bye Goodbye 

Homework: str. 15 - děti vybarví hvězdičku u slova, které umí říci. 

 

 

14. a 15. 10.

1. nejprve jsme se uvítali v online prostředí, vysvětlili jsme si pravidla, která musíme všichni respektovat, řekli jsme si, co máme mít připraveno u počítače (Activity Book, Alphabet Book, a pencil case, a piece of paper, a marker). Děti se učily vypnout (mirophone OFF) a zapnout (mirophone ON) mikrofon.  

2. Hello Song: Hello Hello! Can you Clap Your Hands?

3. Starfall písmena Gg (gorilla, go, gumball) / Hh (horse, hat..)

4. děti si vyplnily stránky pro G a H v Alphabet books.

5. opakování slovní zásoby: table, chair, pencil, pen, eraser, book

6. Monty’s Phonics  - rozlišování hlásky B a P  - procvičení látky v Activity Book str. 14/8

7. Dance the alphabet song

8. Děti psaly písmena podle diktátu 

9. Phonics song

10. Zontrolovali jsme si domácí úkol

11. Goodbye Song

Domácí úkol: Activity Book 10/2

 

 

8.10.

1. Zopakovali jsme si postavy z Star family: She is Stella./He is Simon.....

2. www.starfall.com - probrali jsme písmenka Ee (elephant, egg, enter, exit), Ff (fish, five, fingers, fox)

3. Děti vyplnily písmenka do "Alphabet Book"

4. nová slovíčka: pencil, pen, chair, book, eraser. Pomocí obrazových karet jsme hráli hry na procvičení nové slovní zásoby

5. Chant - rytmická říkanka s novými slovíčky (školní učebnice))

6. Activity Book 10/1

7. procvičování frází - děti se navzájem ptaly a opakovaly: Who is this? SHE is Julie. HE is Jenda.// How old are you? I`m six.//How old is HE/SHE? She is 6. He is 7.

Domácí úkol: 11/4

 

1.10.

1. Zopakovali jsme si jména Star family, hráli hry s obrazovými kartami

2. V programu starfall.com jsme probrali další dvě písmenka: Cc,Dd. Děti si do svých Alphabet Book písmenka zapsaly a vybarvili obrázky předmětů, které jimi začínají (cat, camp, cow/dog, doll, dinosaur)

3. Colours (barvy) - pomocí obrazových karet jsme si barvy procvičovali, pslechli jsme si písničku Colour Bubblies

4. správná výslovnost "s", hledání slov začínajících na písmeno S

5. pexeso (memory game) - Star family

6. Activity Book str. 7, 8/8

Domácí úkol: str. 9 - děti mají nalepit samolepky ze zadní strany učebnice

 

ZÁŘÍ

24.9.

1. Hello, what`s your name? My name is ..Děti se navzájem ptaly.

2. Dnes jsme začali anglickou abecedu "Alphabet" - děti se v programu starfall.com seznámily s písmeny Aa/Bb. Ke každému písmenku jsme si pustili video, učili se jej vyslovovat a pojmenovávali věci, kterí daným písmenem začínají.

3. Alphabet book - poté děti vyplňovaly pro A/B stránky ve svých školních knížkách s abecedou 

4. Seznámili jsme se s postavami z naší učebnice - Star family: Mr. Star / Mrs. Star/ Suzy/ Stella/ Simon /Monty/Meera - hráli jsme hry s obrazovými kartami, ukazovali si v učebnici

5. naučili jsme se čísla (numbers): 1 - 10, děti většinou umí počítat do 10, ale byl potřeba procvičit také rozpoznávání/pojmenování jednotlivých čísel (ne jdoucích v pořadí) - formou her u tabule 

6. Učili jsme se ptát: How old are you? I am 6/7. Děti se ptaly navzájem.

7. Poslechli jsme si písničku/song "10 Little Witches"

 

Domácí úkol: Activity Book str. 4/cv. 1

ZA DOMÁCÍ ÚKOL DOSTANOU DĚTI HVĚZDIČKU NAVÍC. PROSÍME, ZKONTROLUJTE, ZDA MAJÍ VŽDY DO HODINY UČEBNICE S SEBOU V AKTOVCE. DĚKUJEME!

 

 

17.9.

1. Introductions - navzájem jsme se představili: Hello, my name is Tony. What`s your name?

2. Class rules - děti se seznámily s pravidli ve třídě - LISTEN / RAISE YOUR HAND / BRING YOUR BOOKS / SPEAK ENGLISH / BE KIND

3. povídali jsme si o tom, že se k sobě chováme ve třídě hezky a u nás není místo pro šikanu - BULLYING - podepsali jsme všichni "class poster" - WE ARE A TEAM!

4. Děti dostaly učebnice, se kterými se v rychlosti seznámily.

5. Alphabet book - každý dostal knížku abecedy, se kterou budeme pracovat pouze ve škole. Děti si je podepsaly a vybarvily

6. Zazpívali jsme si a zatančili na písničku Hello / Move, Move /One Little Finger.

7. Vysvětlili jsme si systém hvězdiček - děti dostávají v hodinách za odměnu hvězdičky - STARS (když přinesou učebnice, domácí úkol, chovají se hezky apod.).

8. Vybarvovali jsme a pojmenovávali obrázky a čísla.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29