1st grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

LEDEN

20.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Dnes jsme se věnovali opakování rozpoznávání jednotlivých písmen abecedy. Děti řadily písmena, opakovali jsme "název" a "zvuk" písmen. Dodělali jsme cvičení v Alphabet Book.
 • Opakování slovíček minulé lekce - head, face, eyes, ears, mouth, nose, hair, teeth
 • Activity Book 42/5 - děti podle poslechu dokreslovaly "monster" (podle následujícího textu: My name’s Wibble. I’ve got four small eyes and two big noses. I’ve got a big mouth and a lot of teeth. My hair is long. What? Ears! I’ve got six big ears, of course! Listen and colour. My eyes are pink. My noses are green. My teeth are grey. My hair is red. My ears are purple
 • 43/7 - doplňování slov podle obrázků pod textem (společná práce u tabule)
 • 44/8 - doplňování chybějících písmen
 • opakování přídavných jmen a nové slovní zásoby a fráze "I have got..." - three long orange ears, one big red eye, long green hair, grey teeth, short green nose...
 • Story Unit 6 - ke zhlédnutí ZDE (Stories/Unit 6/My face)

Homework: 44/9, 45 - samolepky

13.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) Y, Z  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Head, Shoulders, Knees and Toes - procvičovali jsme si názvy částí těla a obličeje 
 • Nová slovíčka: head, face, eyes, ears, mouth, nose, hair, teeth
 • Activity Book str. 40/1 (poslech), 2, 41/3
 • Opakování přídavných jmen z minulé hodiny

Homework: 41/4

 

6.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) W, X  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Animals - formou hry jsme si procvičovali slova: dog, cat, fish, mouse,bird, horse, big small
 • Story - Our Pet - Unit 5 zde
 • Activity Book str. 36/5, 6, 38/8 - 9
 • Procvičování příavných jmen: long, happy, clean, big, beautiful, small, ugly, disty, short

Homework: str. 34, 39

PROSINEC

16.12.

 • Hello Santa song
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you? Merry Christmas
 • v dnešní vánoční hodině si děti vyrobily stromeček (Christmas tree) s ozdobami (decorations: a candy cane, balls)
 • Zhlédli jsme film: Mickey’s Once Upon A Christmas 
 • Děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměnu.

Merry Christmas and Happy New Year!!

9.12.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) U, V  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Dnešní téma: animals - Unit 5 - dog, cat, fish, mouse, bird, horse - děti předváděly jednotlivá zvířata a ostatn hádaly
 • Activity Book str. 34/1
 • Učili jsme se množné číslo: dog - dogs, cat - cats, fish - fish, mouse - mice, bird - birds, horse - horses
 • pracovní list (worksheet) 
 • Activity Book 35/3 - dětem jsme četly otázky, děti pak písemně odpovídaly

Homework: 34/2 (pracovní list vypracovaný v hodině má pomoci při vypracování tohoto úkolu)

2.12.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) S, T  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Opakování slovíček young/old, happy/sad, ugly/beautiful - formou her
 • Učili jsme se míchat barvy:-) Nejprve jsme si barvy zopakovalli, děti rozpoznávaly také slova barev - Activity Book str. 30
 • Opakování Unit 4 - podle poslechu určování předmětů na obrázku: 8 pencils, a green doll, a sad sister, the ball under the table, a car in the bag, happy grandmother
 • Activity Book 33/4
 • Goodbye song

Homework: Activity Book str. 32/2

LISTOPAD

25.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) Q, R  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • opakování family members
 • nová slovíčka: happy/sad, ugly/beautiful, young/old 
 • poslech písničky z učebnice - odkaz zde ( pod songs/Unit 4)
 • Activity Book str. 26, 27

Homework: 28/8 (bez poslechu, pouze vyslovit slovo a zakroužkovat "a"), 29 - nalepit samolepky

18.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) O, P  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Story z učebnice  - odkaz zde ( pod stories /Unit 3), dále podle děti reagovaly na otázky (yes/no)
 • Unit 4 - My Family, seznámili jsme se s novými slovíčky: father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother - práce s obrazovými kartami, ukazování na obrázku v učebnici podle poslechu
 • Activity Book - 24/2 - listening

Homework 24/1, 25/4

11.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) M, N  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”. Opakovali jsme si všechna dosud probraná písmena
 • opakování slovíček minulé lekce a předložek on, in, under, next to
 • společná kontrola domácího úkolu: Where is the bag in this picture? The bag is on the door/but here the bag is next to the table. apod.
 • poslech písničky z učebnice - odkaz zde ( pod songs/Unit 3)
 • Game - děti dávaly Montyho na určená místa: Put Monty on the table/under the chair/in. the box...
 • Phonics - rozlišení hlásek t/d - formou hry a procvičování výslovnosti slov (doll, dog, draw train, teacher..) Activity Book str. 22/8, 22/9

Homework: str. 23 - samolepky

4.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) K, L  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Unit 3 – Favourite Toys (nejoblíbenější hračky), nová slovní zásoba: computer, doll, ball, bike, train, car.
 • Pomocí obrazových karet jsme si procvičovali výslovnost a rozpoznávání nových slovíček. Ve školní učebnici děti podle poslechu ukazovaly jednotlivé hračky
 • Activity Book – 18/1 (poslech), 18/2 – děti jmenovaly jednotlivé hračky a doplňovaly, která v logické řadě chybí
 • Dnes jsme se naučili předložky (prepositions): on, in, under, next to. Podle zadání děti dávaly Montyho na daná místa: Put Monty under the box/on the box/next to the box/in the box….

 

Homework: 20/6 (děti mají zakroužkovat a pojmenovávat věci, které byly přemístěné); hra pro zopakování slovíček:https://www.wordwall.net/play/24433/052/103

 

ŘÍJEN

21.10.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) I, J H  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Opakování slovní zásoby Unit 2 – pencil, chair, pen, table, book, eraser , a čísla 1 – 10; učili jsme se odpovídat na otázku: How many? I have 10/5/3…pencils/books/erasers…..
 • Activity Book – 16/1, 2three AND two IS five.. děti sčítaly čísla
 • Finger puppets – děti si vyrobily prstové loutky – členy Star family a procvičovaly s nimi fráze: What’s your name? I am Mr. Star/Mrs. Star/Suzy…..How are you, Mr. Star? apod.
 • dnes jsme dávali odměny za nasbírané hvězdičky
 • Goodbye song

 

14.10.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) G, H  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Opakování slovní zásoby Unit 2 – pencil, chair, pen, table, book, eraser - formou her s obrazovými kartami
 • Activity Book – rozlišování zvuku hlásek P a B - 14/8
 • Phonics – procvičování hlásek: A pink pen and a blue bag.
 • Hra s čísly (numbers) – 1 – 10
 • Story z učebnice (naleznete pod Stories/Unit 2)
 • Goodbye song

Homework: 14/9 – colour(vybarvi), str. 15 – stickers (samolepky, v zadní části učebnice)

 

7.10.

Hello song

Circle time – How are you? How old are you?

Alphabet Book – písmena E, F (program starfall.com)

Učebnice – Unit 2 – My School: pencil, chair, pen, table, book, eraser/ colours: red, yellow, purple, orange, pink, green, blue/ numbers 1 – 10  (hry s obrazovými kartami)

Activity Book - 10/1 (poslech), 11/3

Goodbye song

Homework: 10/2 (nakresli svůj psací stůl), 11/4

ZÁŘÍ

30.9.

 • In a circle – Hello, how are you? I’m good/happy. What’s your name? I am …. How old are you? I am…….
 • Hello song
 • Starfall letters – C, D – děti si vyplnily stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Colours – red, green, purple, pink, orange, blue, yellow
 • Rainbow song (v odkazu naleznete pod Songs/Unit 1 - Hello)
 • Activity Book – 7/7 listen and colour, 8/8 – listen and circle (rozpoznávání hlásky “s”)
 • Colours game
 • Story  (v odkazu naleznete pod Stories/Unit 1 - Hello)
 • Goodbye song

Homework: Activity Book str. 9 – děti mají na místa čísel nalepit samolepky ze zadní části knihy, dale vybarvit hvězdičku pod číslem, které umí pojmenovat

23.9.

Hello song

- "in a circle" - v kroužku jsme se navzájem ptali: How are you? How old are you?

- děti dostaly "Alphabet Book" - sešit, do kterého budeme v prvním pololetí psát jednotlivá písmena abecedy - podle programu starfall.com. Dnes jsme probrali písmena A, B.

- procvičovali jsme čísla 1 - 10 a členy Star Family (hra u tabule)

Activity Book - poslech str.4/2, 5/3

pracovní list - I am 6. Děti obtáhly text a vybarvily obrázek a číslo.

Goodbye song

Domácí úkol: Activity Book str. 5/4

 

- Hello song

 

16.9.

Dnešní naší první hodinu jsme spolu prožili spoustu legrace.

- Hello song

- navzájem jsme se představili: Hello, my name is...What`s your name? Nice to meet you! How are you? How old are you? 

představili jsme si program "starfall.com", se kterým děti budou poznávat jednotlivá písmenka abecedy. Dnes bylo písmenko "A"

- představili jsme si "class rules" - pravidla, která dodržujeme ve třídě a podepsali náš společný "poster" na důkaz, že se budeme hezky chovat ve třídě i navzájem k sobě.

. seznámili jsme se se sytémem hvězdiček - děti budou dostávat každou hodinu hvězdičky za to, že si přinesly učebnici, udělaly úkol, ve třídě se hezky chovaly a dobře pracovaly.

. začali jsme počítat - 1,2,3 - aktivity spojené s procvičováním výslovnosti a rozpoznávání čísel

. seznámili jsme se s naší učebnicí a kamarády z učebnice - Star Family - Mrs. Star, Mr. Star, Simon, Stella, Suzy.

. Goodbye song

Homework/Domácí úkol - Activity Book str. 4/1

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05