1st grade 2 Drtinova

 


Vyučující:

Joscelyn Evener

tel.: +420 608 228 488
email: joscelynevener1996@gmail.com


Asistent/ka:

Zuzana Hanilcová

tel.: +420 732 519 221 
email: zuzanahanilcova@seznam.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou psát při hodinách, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

KVĚTEN

4/5.5.

 • Starfall: Reading and writing: zip, rip, sip, dip, pot, hot, cot, dot.
 • V rámci on-line hry opakujeme slovní zásobu: riding, driving, flying
 • Procvičujeme: fast, slow
 • Bookwork: PB: Story time-poslechové cvičení-11/75. At the funfair 3/77 poslechové cvičení. AB:2/76 reading/writing
 • Online game: Animals What’s it? It´s a____.
 • Homework: domácí úkol na příště není.

DUBEN

27/28.4.

 • Opakujeme čtení/psaní  big, dig, pig, wig, bat, hat, cat, rat
 • Procvičujeme slovní zásobu: transportation
 1. Flying a plane, helicopter
 2. Driving a car, lorry
 3. Riding a bike, motorbike, horse
 • Bookwork: AB: 9/74 read and write. 5/72 poslechové cvičení (listen and draw lines).PB: 10/74 poslechové cvičení
 • Homework: vypracovat str. 75 (nálepky vzadu) Odevzdat 5.5.

20/21.4.

 • Starfall-Reading long E, heel, deer, peel, sheep, sleep, three
 • Bookwork: PB: Unit 10 At the fun fair 5/72 poslechové cvičení. 8/74 poslchové cvičení, doplňujeme samohlásky.AB: 7/73 I am driving, flying, riding, walking (poslechové cvičení).
 • Homework: 4/71, odevzdat 28.4.

14.4.

 • Silent E, man, mane, plan, plane, can, cane.
 • Vocabulary: lorry, plane, helicopter, boat, bus, motorbike.
 • Bookwork: Unit 10 - At the fun fair/70 poslechové cvičení.3/71poslechové cvičení. 4/41 předložky/prepositions
 • Homework: 1/70 tajenka, odevzdat 21.4.

7.4.

 • Reading and Spelling: mug, hug, bug, rug.
 • Bookwork: Unit 9 Fun time: 9/68: I can play the piano, the guitar, tennis, football. I can ride a bike, a horse. I can draw, sing, swim.PB: 11/69 poslechové cvičení Maskman can/can’t____.
 • Game: I can/I can't
 • Opakujeme tvary/shapes: circle, oval, square, rectangle, diamond, star, triangle
 • Homework: Nálepky str. 69. Odevzdat 14.3.

BŘEZEN

30-31.3.

 • Easter: a bunny, chocolate eggs, whips, an Easter basket,
 • Shapes/tvary: circle, square, rectangle, star, oval, diamond. Děti vyrobily obrázkové karty/flash cards, které jsme použili při sledování velikonoční pohádky. Easter Egg Story.
 • Reading

23-24.3.

 • Starfall: reading fog, frog, log, dog
 • Grammar: can/can't
 • Bookwork: PB: 3/65 activities: swim, ride a bike, play the piano, play the guitar, play tennis/basketball/football. 5/66 can/can’t. 7/67 poslechové cvičení. 8/67 Who can___?AB:  7/67 spelling, 8/67 poslechové cvičení písmenko L,l.
 • Homework: 6/66, odevzdat 31.3.

16-17.3.

 • Starfall
 • Bookwork: PB: 1/64 Vocabulary: Activities: play tennis, football, basketball, play the guitar, play the piano, ride a bike, swim. 3,4/65 písnička/listen the song. AB: 1/64 poslechové cvičení. 5/66 poslechové cvičení (tick or cross).
 • Procvičujeme čtení nové slovní zásoby: Activities
 • Homework: 4/65, odevzdat 24.3.

9-10.3.

 • Starfall
 • Opposites: clean/dirty, short/long, happy/sad
 • Bookwork: PB: 61 poslechové cvičení. PB: 1,2/60 What animals live in the river, plain, forest? 1/62 poslechové cvičení (animals, clothes). AB: 1/60 river, plain, forest (tick or cross). 3/61 čtení s porozuměním. 1/62 dle pokynů děti dokreslují do obrátku.
 • Homework: 4/63, odevzdat 17.3.

 

2-3.3.

 • Starfall.com
 • What are you wearing?
 • Bookwork: PB: 7/57 poslechové cvičení, 11/59 poslechové cvičení (clothes). AB: 8/54, 1/58 A E I O U (čteme krátká slova a doplňujeme samohlásky)
 • Monty”s phonics: A long dog in orange socks.
 • Homework: nálepky str. 59. Odevzdat 10.3.

ÚNOR

16-17.2.

 • Hello Song
 • Reading starfall
 • Portfolio: What colour are your clothes? My jacket is red atd.
 • Bookwork: PB 1/54 poslechové cvičení My clothes: T shirt, jacket, trousers, skirt, socks, shoes. 4/55 poslechové cvičení My favourite clothes.AB: 3/55 poslechové cvičení ( listen and colour), 5/56 poslechové cvičení (listen and colour)
 • Homework: 9/58, odevzdat 3.3.

9-10.2.

 • Reading: starfall
 • Bookwork: PB: 5/50 podle popisu hádáme názvy zvířat (wild animals) 7/51 sing the song. Cvičení 11/53 poslech příběhu, děti odpovídají na otázky. AB: 5/50 poslechové cvičení,slovní zásoba: hand, arm, leg, foot, feet, tail. 6/50 (tick or cross)
 • Monty”s phonics: Six big fish
 • Homework: 9/52, odevzdat 10.2.

2-3.2.

Tento týden jsme procvičovali dosavadní slovní zásobu

 • Reading/čtení: starfall
 • Writing dictation/psaní: dog, pig
 • Abeceda/letters of alphabet
 • Numbers 1-10
 • Animals
 • V rámci on-line hry procvičujeme: 1.barvy What colour is it? 2. members of family
 • Protiklady: clean/dirty, long/short, big/small, beautiful/ugly.
 • Bookwork: PB: 3/47 poslechové cvičení (listen and say the number) AB 8/52 podle poslechu doplňujeme písmena A, I, E
 • Homework: str. 53/nálepky v zadní části učebnice. Odevzdat 10.2.

LEDEN

26-27.1.

 

 • Portfolio: procvičujeme čtení a psaní krátkých slov: cat, hat.
 • Procvičujeme čísla 1-10
 • Opakujeme: pets: dog, fish, horse, bird.
 • New vocabulary: wild animals: monkey, crocodile, elephant, hippo, snake, tiger
 • Bookwork PB: poslechové cvičení 7/48 Wild animals. Cvičení: 3,4/49 poslechová cvičení. 5/50 vocabulary: hand, foot. feet, arm, leg, tail. AB: 1/48 Poslechové cvičení, děti podle poslechu spojují obrázky zvířat. 4/49 děti vybarvují obrázky zvířat (wild animals)
 • Homework:3/49, odevzdat 3.2.

19-20.1.

12-13.1.

 • Opakujeme psaní písmen Aa, Bb, Cc, Dd. Děti jmenovaly slova, která na jednotlivá písmena začínají
 • Song: A is for Apple
 • Podle pokynů děti kreslí obličej. Vocabulary: face,nose, ears, eyes, head, hair, mount.
 • Game: Simon says, Head,shoulders,knees and toes.
 • Bookwork: PB: My Face 7/43 listen and show. Monty”s phonics: A green and brown frog. AB: 8/44  check your spelling (frog, brown, draw, green,brother, train). 9/44 poslechové cvičení.
 • Homework: 45 nálepky na zadní stránce. Odevzdat 19.1.

5-6.1

 • Song: Hello how are?
 • Letter: Yy (yellow, yawn) a Zz (zebra, zipper, zoo) procvičujeme psaní, děti podle pokynů vybarvují obrátky (ABC book).
 • Bookwork: PB: 1/40 new vocabulary: face, hair,eyes, nose, mouth, ears, teeth. 4/41 poslechové cvičení (yes/no) AB: poslechové cvičení-dle poslechu děti spojují obrázky. 5/42 kresleni dle poslechu.
 • Homework: 4/41, odevzdat 13.1.

 

PROSINEC

22.12.

Christmas lesson

 • Společně jsme vyráběli obrázkové karty s vánoční tématikou: Christmas tree, candy cane, stocking, present, sleigh, snowball, mistletoe, Santa
 • Song: Decorate the Christmas tree

 

16.12.

 • Song: Hello how are?
 • Letter: X,x  starfall
 • Rozcvička v rámci písničky: Head, shoulders knees and toes
 • Bookwork: PB: 7/37 poslechové cvičení, pets: horse, dog, cat, bird, fish. 10/38 děti odpovídají na otázky:  Which animals are sad? Which are pink? Which are long/short. 11/39 poslechové cvičení

15.12.

 • Hello hello song
 • Letter: W, w (wolf, walk, wig )
 • Vocabulary: short/long, small/big, dirty/clean,
 • Bookwork: 5/36 poslechové cvičení, děti aktivně ukazují na zadané předměty. 5/36 zakroužkuj správnou možnost.
 • Homework: 7/37, odevzdat 22.12.

9.12.

 • Song: Hello how are you? I am happy, angry, sleepy, hungry.
 • Letter: V, v van, volcano, van, violin
 • Vocabulary: Opakujeme z minulé hiding: horse, cat, dog, mouse, fish, bird.
 • Bookwork: PB: 3/35 say the chant. 4/35 poslechové cvičení, opakování : beautiful/ugly, happy/sad, young/old, small/big
 • Homework: 4/35, odevzdat 16.12.

8.12.

 • Song: Hello how are you?
 • Letter U, u (umbrella, bus, sun)
 • New Vocabulary: Pets, děti se učí za pomoci obrázkových karet/flash cards: horse, dog, cat, fish, bird, mouse,
 • Bookwork: PB: 1/34 poslechové cvičení (listen and point) AB: 1/34 poslechové cvičení (tick or cross) 3/35 děti vybarvují podle pokynů: bird is green, horse is purple, dog is blue, fish is orange.

2.12

 • Song: Hello How are you?
 • Letter: T,t (ten, train, taxi, tiger, turtle) Děti dle pokynů vybarvují obrázky.
 • Bookwork: PB: 2/32 opakujeme dosavadní slovní zásobu (čísla, předložky, protiklady) AB: 1/32 poslechové cvičení, děti spojují čísla dle pokynů (1-10).
 • Homework: 2/32, odevzdat 9.12.

1.12.

 • Hello How are you today?
 • Letter: S,s ( sun, skateboard, sunglasses)
 • Colours: Co se stane, když smícháme barvy: White and black is grey. Red and white is pink. Blue and yellow is green. Red and yellow is orange. Blue and red is purple-pupils book: 1-2/30 poslechové cvičení.
 • Be kind (zdvořilostní fráze) I am sorry. That’s ok. Here you are. Thank you-pupils book 3/31 poslechové cvičení.
 • Song: Nakonec jsem si zazpívali písničku: Head, shoulders, knees and toes.

LISTOPAD

25.11.

 • Song/Písnička Hello How are you?
 • Letter/Písmeno R,r (rainbow, rain, red, rectangle)
 • Vocabulary: Opakujeme slovní zásobu z minulých hodin: family words, opposites: ugly/beautiful, small/big, happy/sad, young/old
 • Bookwork: PB: 11/29 poslechové cvičení
 • Homework: 1/24 Odevzdat 2.12. 

24.11.

 • Písnička Hello How are you?
 • Písmeno Q,q (děti trénují psaní)
 • 0pakujeme slovní zásobu z minulé hodiny Family Star: Simon is a brother. Stella is a sister. Mrs Star is a mother, Mr Star is a father. Grandpa Star is a grandfather. Grandma is a grandmother.
 • Děti se učily protiklady/opposites: beautiful/ugly, happy/sad, young/old, brother/sister, father/mother, small/big.
 • Bookwork PB: 7/27 poslech písničky (opposites), AB: 7/27

19.11.

 • Hello hello song
 • Letter Pp (pig, pink, puppy)
 • Bookwork: PB 3/25 Opakujeme Family Words: mother, father, sister, brother, grandmother, grandfather
 • Nová slovní zásoba: He’s/ She’s beautiful/ugly/happy/sad/old/young
 • Homework: 4/25, odevzdat 25.11.

 

18.11.

 • Hello hello song
 • Letter O,o (octopus, orange, on/off, ostrich)
 • Opakujeme: Star Family-new vocabulary: grandma(grandmother), grandpa(grandfather), sister, brother, mother, father.
 • Bookwork: PB 1/24 listen and point 2/24 listen and repeat (děti opakují členy rodiny) AB 2/24 listen and color.

12.11.

 • Hello hello song
 • www.starfall.com, písmeno Nn (night, nine, nest, net)
 • Postavy z učebnice: Alex, Leny, Stella, Suzy, Meera, Simon
 • Toys: car, bike, ball, train, doll, computer.
 • Předložky/Preposition: on, in, under, in between, next to, behind.
 • Poslechové cvičení/Listen to the story (děti odpovídají na doplňující otázky)
 • Homework: 6/20. odevzdat 19.11.

11.11.

 • Hello hello song
 • Starfall.com Písmeno Mm (moon, mask, motorcycle)
 • Předložky/Preposition: on, in, under, in-between, next to, behind.
 • Bookwork: 7/21 poslechové cvičení (předložky). 9/22 poslechové cvičení-Monty”s phonics -děti opakují; train, doll, ten dolls on a train.

5.11.

 • Hello hello song
 • Děti dnes procvičovaly písmeno L,l ( lock, ladybird, log)
 • Opakovali jsme slovní zásobu z minulé hodiny: doll, ball, train, bike, car, computer
 • Bookwork: 4/19 procvičujeme barvy: white, black, brown, grey.5/20 předložky/preposition ON, IN, UNDER, IN BETWEEN, NEXT TO, BEHIND.
 • Homework: 2/18, odevzdat 12.11

4.11.

 • Opět jsme se přivítali písničkou Hello hello.
 • Děti se naučili písmeno Kk (kangaroo, kitten). Procvičujeme psaní a podle pokynů společně vybarvujeme (colour kangaroo brown, kitten orange)
 • Naučili jsme se novou slovní zásobu toys: ball, doll, train, bike, computer, car. Slova procvičujeme za pomocí obrázkových karet/flash cards.
 • Bookwork: Pupils book 2/18 poslechové cvičení, toys. 3/19 opět poslechové cvičení nové slovní zásoby, děti opakují a určují čísla zadaného obrázku.

ŘÍJEN

22.10.

 • Hello song
 • Naučili jsme se písmeno Jj ( jet, jellybeans, jump)
 • Bookwork: PB: 3/17 poslechové cvičení. AB: 3/17 I”m Simon. I”m six. I”m Stella. I”m seven. Děti vybarvují postavy dle pokynů.

21.10.

 • Písnička Hello
 • Dnes jsme trénovali písmeno I,i (igloo, insects, iguana)
 • Opakovali jsme scholl items: book, eraser, chair, table, bag.
 • Děti se naučily písničku: Head, shoulders, knees and toes.
 • Bookwork: 2/16 procvičujeme číslice/numbers
 • Homework: 1/16 odevzdat 4.11.

15.10.

 • Hello song
 • Procvičili jsme písmena A-H a tvary: circle, square, triangle-děti kreslí.
 • Opalovali jsme postavy z učebnice: Monty, Maskman, Suzy, Simon, Stella, Mr a Ms Star, poslech krátkého příběhu z učebnice. Děti také procvičovali slovní zásobu z minulého týdne: eraser, chair, table, pen, bag 7/13
 • Homework: dokončit úkol z minulého týdne 4/11. Datum odevzdání 22.10.

14.10.

 • Přivítali jsme se písničkou Hello Song  
 • Ujistili jsme se, že máme vše potřebné na on-line výuku: Book, ABC sešit, Pencil case (penál).
 • Naučili jsme se ovládat mikrofon. Turn microphone ON/OFF.
 • Procvičovali jsme psaní písmen Gg (gorilla, girl) Hh (hat, horse) www. starfall.com

7.10.

Dnes jsme probrali jsme písmenka Ee (elephant, egg, enter, exit), Ff (fish, five, fingers, fox)

Děti vyplnily písmenka do "Alphabet Book" a dle pokynů vybarvují (colour the fish green, fox orange...)

Bookwork: Pupils Book: 1/10 listen and point, 2/10 listen and repeat, nová slovíčka: pencil, pen, chair, book, eraser. Zahráli jsme si hru: Monty says.

3/11 Chant - rytmická říkanka s novými slovíčky, 5/12 procvičování frází - děti se navzájem ptaly a opakovaly: Who is this? SHE is Julie. HE is Tony. How old are you? I`m six. How old is HE/SHE? She is 6. He is 7. Děti také vrámci hry procvičovaly čísla (hledali jsme obrázkové karty s čísly a řadili od 1-10)

Homework: 4/11, datum odevzdání 14.10

ZÁŘÍ

29.9.

Dnes jsme opět opakovali abecedu (letters of alphabet) www.startfall.com. Procvičovali jsme písmena C,c (cat, cow, computer) a D,d (dog, duck), která děti zapisovaly do portfolia. Podle pokynů děti malují (colour dog brown, cat orange...). Procvičovali jsme čísla 1-10-děti hledaly obrázkové karty (flash cards) a řadily je za sebou.
Bookwork: Pupils Book: 8/7 opakujeme barvy, děti hrají ve skupinkách na tichou poštu, posílají/šeptají zadanou barvu kamarádovi, poslední ze skupiny zadanou barvu označí na tabuli. 11/9 Listen to the story/Poslechové cvičení, děti si jednotlivé postavy samy zahrály (Maskman, Marie, Monty).
Homework: Activity Book: 3/5, datum odevzdání 7.10.

23.9.

Děti se dnes seznámily s abecedou (letters of alphabet), procvičovali jsme písmena  A,a (apple, alligator, astronaut) a B,b (bear, ballon, bee) -viz www.starfall.com. Děti také písmena zapisovaly do portfolia-ABC book.

Představili jsme si rodinu Star family, která nás bude v učebnici provázet celým školním rokem ( Stella, Suzy, Simon, Mrs/Mr Star, Monty..)
Procvičovali jsme čísla 1-10, hráli jsme hry na závod u tabule a zábavnou hru Zombie
Bookwork: Pupils Book: 1/4 poslechové cvičení (listen and point/poslouchej a ukazuj), 2/4 listen and repeat/poslouchej a opakuj, 4/5 počítáme do 10, str.6/6 listen a repeat: Simon is 6, Stella is 7, Suzy is 3....
Homework: Activity Book 6/6, odevzdat 30.9.

16.9

 • Dnes jsme se seznámili s novou paní učitelkou - Miss Joscelyn. Také jsme se navzájem představili-hra s míčem-My name is _____. Nice to meet you. Seznámili jsme s maskotem Monty.
 • InteraktIvní písnička: Hello song. Zahráli jsme si hru Simon says: touch your nose, chin, arms, jump atd. Dle pokynů děti hledají předměty ve třídě-go and find something red, yellow, green, blue../shapes: circle, square, triangle, rectangle
 • Představili jsme si pravidla třídy-rules. Vysvětlili jsme si, proč je důležité je dodržovat. Nakonec jsme vše stvrdili podpisem-class certificate. Dále jsme se seznámili se systémem hvězdiček, které děti sbíraji za odměnu.
 • Děti si dnes domů odnesly nové knihy, které budou nosit do hodin angličtiny.

aktualizováno: 07.05.2021 19:21:29