1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, co si mají nastudovat na testy, které budou případně psát, a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

ŘÍJEN

13.10.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) G, H  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Opakování slovní zásoby Unit 2 – pencil, chair, pen, table, book, eraser - formou her s obrazovými kartami
 • Activity Book – rozlišování zvuku hlásek P a B - 14/8
 • Phonics – procvičování hlásek: A pink pen and a blue bag.
 • Hra s čísly (numbers) – 1 – 10
 • Finger puppets – děti si vyrobily prstové loutky – členy Star family a procvičovaly s nimi fráze: What’s your name? I am Mr. Star/Mrs. Star/Suzy…..How are you, Mr. Star? apod.
 • Goodbye song

Homework: 14/9 – colour(vybarvi), str. 15 – stickers (samolepky, v zadní části učebnice)

6.10.

Hello song

Circle time – How are you? How old are you?

Alphabet Bookpísmena E, F (program starfall.com)

Učebnice – Unit 2 – My School: pencil, chair, pen, table, book, eraser/ colours: red, yellow, purple, orange, pink, green, blue/ numbers 1 – 10  (hry s obrazovými kartami)

Activity Book - 10/1 (poslech), 11/3

Goodbye song

Homework: 10/2 (nakresli svůj psací stůl), 11/4

ZÁŘÍ

29.9.

 • In a circle – Hello, how are you? I’m good/happy. What’s your name? I am …. How old are you? I am…….
 • Hello song
 • Starfall letters – C, D – děti si vyplnily stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Colours – red, green, purple, pink, orange, blue, yellow
 • Rainbow song (v odkazu naleznete pod Songs/Unit 1 - Hello)
 • Activity Book – 7/7 listen and colour, 8/8 – listen and circle (rozpoznávání hlásky “s”)
 • Colours game
 • Story  (v odkazu naleznete pod Stories/Unit 1 - Hello)
 • Goodbye song

Homework: Activity Book str. 9 – děti mají na místa čísel nalepit samolepky ze zadní části knihy, dale vybarvit hvězdičku pod číslem, které umí pojmenovat

22.9.

Hello song

- "in a circle" - v kroužku jsme se navzájem ptali: How are you? How old are you?

- děti dostaly "Alphabet Book" - sešit, do kterého budeme v prvním pololetí psát jednotlivá písmena abecedy - podle programu starfall.com. Dnes jsme probrali písmena A, B.

- procvičovali jsme čísla 1 - 10 a členy Star Family (hra u tabule)

listening - poslech - děti ukazovaly podle poslechu obrázky ve školní učebnici

Activity Book - poslech str.4/2, 5/3

pracovní list - I am 6. Děti obtáhly text a vybarvily obrázek a číslo.

Goodbye song

Domácí úkol: Activity Book str. 5/4

 

15.9.

Dnešní naší první hodinu jsme spolu prožili spoustu legrace.

- Hello song

- navzájem jsme se představili: Hello, my name is...What`s your name? Nice to meet you! How are you? How old are you? 

představili jsme si program "starfall.com", se kterým děti budou poznávat jednotlivá písmenka abecedy. Dnes bylo písmenko "A"

- představili jsme si "class rules" - pravidla, která dodržujeme ve třídě a podepsali náš společný "poster" na důkaz, že se budeme hezky chovat ve třídě i navzájem k sobě.

. seznámili jsme se se sytémem hvězdiček - děti budou dostávat každou hodinu hvězdičky za to, že si přinesly učebnici, udělaly úkol, ve třídě se hezky chovaly a dobře pracovaly.

. začali jsme počítat - 1,2,3 - aktivity spojené s procvičováním výslovnosti a rozpoznávání čísel

. seznámili jsme se s naší učebnicí a kamarády z učebnice - Star Family - Mrs. Star, Mr. Star, Simon, Stella, Suzy.

Activity book str. 4 

. Goodbye song

Homework/Domácí úkol - vybarvit pracovní list (1 one)

 

 

 

aktualizováno: 17.10.2021 00:08:49