1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Georgia Squires

tel.: +420 608 353 940
email: georgia@youngeducators.eu


Asistent/ka:

Andrea Krumplová

tel.: +420 603 220 030
email: andrea@krumpl.cz

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021-2022!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, co by si mohly doma procvičovat, a také se zde získáte další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Upozorňujeme Vás, že poslechová cvičení z učebnice jsou k dispozici pouze ve třídě a není je možné vypracovávat domaBudete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System, které mají děti také vložené v učebnici.  Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Student's Book. Jedná se o materiály doplňující učebnici pro účel domácího procvičování a jsou dobrovolné. 

 

15.6.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Děti psaly věty o sobě: I have got....I like....My name is......I am 6/7....
 • board race - na závod děti psaly písmena na tabuli
 • opakování slovíček 
 • House - děti si vybarvily obrázek domu podle pokynů, umístily do něj jednotlivé předměty a říkaly, kde co je: The table is in the kitche. The dog is on the bed .......

Příští hodina je poslední

8.6.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Online game: děti skládaly pomíchaná slova ve větě - She is a girl. They are bananas. It is a cat, They are cats.
 • procvičování I can/I can't - Simon says game
 • Activity Book str. 94/95
 • Foods Market - děti kreslily a pojmenovávaly různá jídla podle barev

Domácí úkol: 95/6,7

 

1.6.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Online game - psaly jsme věty podle obrázku: The tiger is eating a fish in the kitchen. The crocodile is having a bath in the bathroom. The hippo is listening to music..
 • Online game - děti řadily slova do kategorií
 • Activity Book 92 - děti se ptaly a odpovídaly: What is the monster doing? It is eating a fish/reading a book......
 • Hra s obrázkovými kartami - děti hledaly zadaná slova

Domácí úkol: 93/3

KVĚTEN

25.5.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Online game - procvičovaly jsme vyjadření roho, co právě děláme, děti zapisovaly:You are reafing a book. She is eating a banana. He is riding a bike. I am drawing a picture. They are looking at a picture.
 • Letter recognition game - procvičování písmen abecedy
 • Unit 12 song - děti podle poslechu doplňovaly pracovní list
 • Unit 12 story - zhlédli jsme video a poté rytmicky opakovali, co má kdo rád. I like chocolate and bananas! apod. 

Děti dostaly dnes odměnu za nasbírané hvězdičky.

18.5.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Online game - děti zapisovaly: I like/ I don't like apples/bananas/kiwis....
 • Activity Book 85/4, 86/5,6, 87/7
 • Alphabet race
 • Online game - food

Homework: 88/8 (místo "listen" "look and write") 89

11.5.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Online game - děti zapisovaly věty do sešitu: They're writing a homework in the linving room. She's watching TV in the bedroom. He's drawing a picture in the dining room.
 • Unit 12 - Party time - burger, orange, ice cream, cake, chocolate, apple, banana
 • Activity Book str. 84/1,2, 85/3,4
 • Charades - procvičování nové slovní zásoby, děti předváděly a ostatní hádaly, co jedí: He/she is eating an apple/ a banana.....
 • Alphabet race - opakování abecedy

Homework: 86/6

 

4.5.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle obrázku "house" a jednotlivých místností "rooms" děti doplňovaly názvy místností a zapisovaly do sešitu
 • Opakování - ing formy sloves - He's reading a book. She's drawing a picture. They're sitting on the floor. They're playing a game. She's listening to music. Děti podle zadání předváděly jednotlivé činnosti.
 • Activity Book 79/2, 80/4,5
 • Alphabet race - závod u tabule - poznávání písmen abecedy 

Homework: 82/8, 83

DUBEN

27.4.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle obrázků děti psaly do sešitu: I'm playing tennis. I'm riding a bike. I'm driving a lorry.
 • Zopakovaly jsme si slovíčka (transport) a slovesa ride/drive/fly
 • Unit 11 - nová slovní zásoba: bedroom, bathroom, hall, kitchen, dining room, living room
 • str. 78 - poslech, psaní názvů jednotlivých místností
 • Alphabet race - opakování abecedy

Homework: 79/3

20.4.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Categories – děti řadily slova do kategorie: transport (plane, lorry, bus...), clothes (skirt, socks, trousers...), hobbies (play the piano, play tennis...)
 • Opakování slovní zásoby lekce - hry s obrazovými kartami. Důraz na It is a blue car/ a yellow helicopter atd.
 • Pracovní list - děti vybarvovaly dopravn prostředky a psaly: a blue car, a yellow bus atd.
 • Activity Book 76/1, 2
 • Opakování ride/drive/ fly (online game)

Homework: pracovní list

6.4.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle tabule děti psaly: bike/motorbike/lorry.....
 • Dnes jsem si představili přítomný čas průběhový: What am I doing? I am writing/drawing/dancing/riding a bike...
 • Activity Book str 72/5 (listening)
 • Procvičovali jsme význam sloves DRIVE (a car, a bus, a lorry) RIDE (a bike, a motorbike, a horse), FLY (a plane, a helicopter)
 • Phonics - a,e,i, o, u - Activity Book 74/8

Homework: 72/6

BŘEZEN

30.3.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle tabule děti psaly: I CAN / I CAN'T play football, play tennis, ride a bike, play the piano..
 • Unit 10 slovíčka: lorry, bus, plane, boat, helicopter, motorbike - hry na procvičení psaní a rozpoznávání slov, online hra - děti spojovaly obrázek a slovo 
 • Activity Book 70/1 - křížovka / poslech
 • Goodbye song

Homework: 71/4

23.3.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle tabule a děti psaly: play football, play tennis, ride a bike, play the piano
 • Naučili jsme se říkat: I can (umím) / I can't (neumím) - děti dostaly kartičky se slovní zásobou z minulé lekce a říkaly: I can play tennis/ I can't play basketball apod.
 • Activity Book 66/5 (poslech) 
 • Monty's Phonics - hláska "L" - Lily's got a blue and yellow tail - větu opakovaly nejdříve pomalu a pak stále rychleji.
 • Activity Book 67/7, 68/8
 • Unit 9 Fun time! - story 

Homework: worksheet - I can/I can't

 

16.3.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle tabule a děti psaly věty: Fish and snakes haven't got legs. Cats and dogs haven't got hands.
 • Nová Unit 9 - Fun time! - nová slovíčka: play tennis, play basketball, play football, ride a bike, play the piano, play the guitare  - pomocí obrazových karet, her (Simon says) jsme si slovíčka osvojovali
 • Activity Book 64/1, 2, 65/3
 • yes POZOR!! dnes jsme dětem představili naši LEAP knihovnu, ve které si mohou půjčovat anglické knížky. Nepředpokládáme, že děti budou knížky číst. Chceme, aby si je doma prohlédly, případně s rodiči pojmenovaly některé obrázky. Ke knížce děti dostaly také "Book Report" kam mají napsat název knížky, kdo ji napsal a nakreslit obrázek. Za vypracování Book Report dostanou děti 2 hvězdičky navíc!!

Homework: 65/4

 

2.3.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Podle tabule a děti hádaly a psaly věty: She's got a pink sock.  He's got blue trousers. They've got black shoes.
 • opakování slovíček: clothes, a přídavná jména (clean, dirty, long, short...)
 • Activity Book 61, 62 - Bill and Ben - četli jsme a podle textu dokreslovali klauny
 • 63/4 - společně na tabuli
 • Unit 8 Story - My clothes - video zde - po kliknutí na link musít jít na stories and najít Unit 8 story  

Homework: pracovní list

ÚNOR

23.2.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Do portfolia jsme psali názvy oblečení (nejdříve jsme slova napsali na tabuli - šibenice)
 • My clothes - opakování slovíček nové lekce
 • Activity Book - str. 56, 57, 58/8
 • Hráli jsme hry na procvičení slovíček nové lekce - hádání pantomim, snatch game, interaktivní hra na tabuli (propojení slovíček barev a názvů oblečení)

Domácí úkol: 58/9, 59

16.2.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Do portfolia jsme psali názvy zvířat (děti opisovaly z tabule slova a učily se je vyspelovat)
 • Unit 8 - My clothes. Naučli jsme se: clothes (oblečení), shoes, socks, jacket, skirt, trousers, T-shirt
 • Activity Book str. 54 a 55/3
 • Hráli jsme hry s novými slovíčky. Děti se navzájem ptaly: What's the coulour of your T-shirt/trousers...? The T-shirt is yellow.......

Domácí úkol: 55/4

 

9.2.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Opakování písmen abecedy - diktát písmen, soutěž u tabule
 • wild animals - opakování slovíček nové lekce - picture dictionary - hádaní zvířat podle kresby obrázků
 • Nová slovíčka: body parts (části těla): body, hand, arm, leg, foot/2 feet, tail
 • Activity Book - str. 50/5, 6, 52/8

Domácí úkol: 51/7

2.2.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Opakování písmen abecedy - diktát písmen
 • Unit 7 - Wild animals, nová slovíčka: crocodile, snake, monkey, giraffe, elephant, hippo, tiger
 • Activity Book - str. 48 - 49
 • Wild animals - interaktivní hra na tabuli - rozpoznávání slov a řazení k obrázkům zvířat
 • 49/4 - děti si vybarvily zvířata a pak se navzájem ptaly a odpovídalyWhat colour is your snake/monkey...? My snake is green. My monkey is brown. apod.

Domácí úkol: pracovní list

LEDEN

26.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Děti dostaly nové sešity pro práci v hodině, do kterých jsme dnes psaly diktát písmen, dále jsme procvičovaly v online hře https://mrnussbaum.com/letters-online-game
 • Opakování přídavných jmen z minulých lekcí (formou hry) 
 • pracovní listy: worksheet 1, worksheet 2

Homework: děti dostaly pracovní list (cvičení 1), ke stažení pro děti, co chyběly ZDE 

19.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Dnes jsme se věnovali opakování rozpoznávání jednotlivých písmen abecedy. Děti řadily písmena, opakovali jsme "název" a "zvuk" písmen. Dodělali jsme cvičení v Alphabet Book.
 • Děti dostaly diplom o absolvování abecedy "I know my ABC". PROSÍME, ABYSTE S DĚTMI PÍSMENA I NADÁLE PROCVIČOVALI TAKÉ DOMA.
 • Opakování slovíček minulé lekce - head, face, eyes, ears, mouth, nose, hair, teeth
 • Activity Book 42/5 - děti podle poslechu dokreslovaly "monster" (podle následujícího textu: My name’s Wibble. I’ve got four small eyes and two big noses. I’ve got a big mouth and a lot of teeth. My hair is long. What? Ears! I’ve got six big ears, of course! Listen and colour. My eyes are pink. My noses are green. My teeth are grey. My hair is red. My ears are purple
 • 43/7 - doplňování slov podle obrázků pod textem (společná práce u tabule)
 • opakování přídavných jmen a nové slovní zásoby a fráze "I have got..." - three long orange ears, one big red eye, long green hair, grey teeth, short green nose...

Homework: 44/9, 45 - samolepky

 

12.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) Y, Z  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Head, Shoulders, Knees and Toes - procvičovali jsme si názvy částí těla a obličeje 
 • Nová slovíčka: head, face, eyes, ears, mouth, nose, hair
 • Activity Book str. 40/1 (poslech), 2, 41/3
 • Opakování přídavných jmen z minulé hodiny

Homework: 41/4

5.1.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) W, X  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Animals - formou hry jsme si procvičovali slova: dog, cat, fish, mouse,bird, horse, big small
 • Story - Our Pet - Unit 5 zde
 • Activity Book str. 36/5, 6, 38/8 - 9
 • Procvičování příavných jmen: long, happy, clean, big, beautiful, small, ugly, disty, short

Homework: str. 34, 39

PROSINEC

22.12.

 • Hello Santa song
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you? Merry Christmas
 • v dnešní vánoční hodině si děti vyrobily stromeček (Christmas tree) s ozdobami (decorations: a candy cane, balls)
 • Zhlédli jsme film: Mickey’s Once Upon A Christmas 
 • Děti dostaly za nasbírané hvězdičky odměnu.

Merry Christmas and Happy New Year!!

 

15.12.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) U, V  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Dnešní téma: animals - Unit 5 - dog, cat, fish, mouse, bird, horse - děti předváděly jednotlivá zvířata a ostatn hádaly
 • Activity Book str. 34/1
 • Učili jsme se množné číslo: dog - dogs, cat - cats, fish - fish, mouse - mice, bird - birds, horse - horses
 • pracovní list (worksheet) 
 • Activity Book 35/3 - dětem jsme četly otázky, děti pak písemně odpovídaly

Homework: 34/2 (pracovní list vypracovaný v hodině má pomoci při vypracování tohoto úkolu)

 

8.12.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) S, T  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Opakování slovíček young/old, happy/sad, ugly/beautiful - formou her
 • Učili jsme se míchat barvy:-) Nejprve jsme si barvy zopakovalli, děti rozpoznávaly také slova barev - Activity Book str. 30
 • Dále jsme se učili rozpoznávat barvy a čísla dohromady, podle slov - seven, blue/eight, black atd. děti vybíraly zadaná slova 
 • Goodbye song

Homework: Activity Book str. 33/3

 

1.12.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) Q, R  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • opakování family members
 • nová slovíčka: happy/sad, ugly/beautiful, young/old 
 • poslech písničky z učebnice - odkaz zde ( pod songs/Unit 4)
 • Activity Book str. 26, 27

Homework: 28/8 (bez poslechu, pouze vyslovit slovo a zakroužkovat "a"), 29 - nalepit samolepky

 

LISTOPAD

24.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) O, P  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”.
 • Story z učebnice  - odkaz zde ( pod stories /Unit 3), dále podle děti reagovaly na otázky (yes/no)
 • Unit 4 - My Family, seznámili jsme se s novými slovíčky: father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother - práce s obrazovými kartami, ukazování na obrázku v učebnici podle poslechu
 • Activity Book 24/2 - listening

Homework 24/1, 25/4

 

10.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) M, N  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”. Opakovali jsme si všechna dosud probraná písmena
 • opakování slovíček minulé lekce a předložek on, in, under, next to
 • společná kontrola domácího úkolu: Where is the bag in this picture? The bag is on the door/but here the bag is next to the table. apod.
 • poslech písničky z učebnice - odkaz zde ( pod songs/Unit 3)
 • Game - děti dávaly Montyho na určená místa: Put Monty on the table/under the chair/in. the box...
 • Phonics - rozlišení hlásek t/d - formou hry a procvičování výslovnosti slov (doll, dog, draw train, teacher..) Activity Book str. 22/8, 22/9

Homework: str. 23 - samolepky

3.11.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) K, L  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Unit 3 – Favourite Toys (nejoblíbenější hračky), nová slovní zásoba: computer, doll, ball, bike, train, car.
 • Pomocí obrazových karet jsme si procvičovali výslovnost a rozpoznávání nových slovíček. Ve školní učebnici děti podle poslechu ukazovaly jednotlivé hračky
 • Activity Book – 18/1 (poslech), 18/2 – děti jmenovaly jednoltivé hračky a doplňovaly, která v logické řadě chybí
 • Dnes jsme se naučili předložky (prepositions): on, in, under, next to. Podle zadání děti dávaly obrazové karty na daná místa: Put the car under the chair/on the table/next to Miss Andrea/in the box….

 

Homework: 20/6 (děti mají zakroužkovat a pojmenovávat věci, které byly přemístěné); hra pro zopakování slovíček: https://www.wordwall.net/play/24433/052/103

 

 

 

ŘÍJEN

20.10.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) I, J  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Opakování slovní zásoby Unit 2 – pencil, chair, pen, table, book, eraser , a čísla 1 – 10; učili jsme se odpovídat na otázku: How many? I have 10/5/3…pencils/books/erasers…..
 • Activity Book – 16/1, 2 – three AND two IS five.. děti sčítaly čísla
 • Story z učebnice (naleznete pod Stories/Unit 2)
 • dnes děti dostaly odměnu za nasbírané hvězdičky
 • Goodbye song

 

13.10.

 • Hello – with Monty
 • Circle time: Hello. What’s your name? How are you? How old are you?
 • Hello song
 • Starfall program – písmena (letters) G, H  – děti si vypracovaly stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Opakování slovní zásoby Unit 2 – pencil, chair, pen, table, book, eraser - formou her s obrazovými kartami
 • Activity Book – rozlišování zvuku hlásek P a B - 14/8
 • Phonics – procvičování hlásek: A pink pen and a blue bag.
 • Hra s čísly (numbers) – 1 – 10
 • Finger puppets – děti si vyrobily prstové loutky – členy Star family a procvičovaly s nimi fráze: What’s your name? I am Mr. Star/Mrs. Star/Suzy…..How are you, Mr. Star? apod.
 • Goodbye song

Homework: 14/9 – colour(vybarvi), str. 15 – stickers (samolepky, v zadní části učebnice)

6.10.

Hello song

Circle time – How are you? How old are you?

Alphabet Bookpísmena E, F (program starfall.com)

Učebnice – Unit 2 – My School: pencil, chair, pen, table, book, eraser/ colours: red, yellow, purple, orange, pink, green, blue/ numbers 1 – 10  (hry s obrazovými kartami)

Activity Book - 10/1 (poslech), 11/3

Goodbye song

Homework: 10/2 (nakresli svůj psací stůl), 11/4

ZÁŘÍ

29.9.

 • In a circle – Hello, how are you? I’m good/happy. What’s your name? I am …. How old are you? I am…….
 • Hello song
 • Starfall letters – C, D – děti si vyplnily stránky ve svých “Alphabet Book”
 • Colours – red, green, purple, pink, orange, blue, yellow
 • Rainbow song (v odkazu naleznete pod Songs/Unit 1 - Hello)
 • Activity Book – 7/7 listen and colour, 8/8 – listen and circle (rozpoznávání hlásky “s”)
 • Colours game
 • Story  (v odkazu naleznete pod Stories/Unit 1 - Hello)
 • Goodbye song

Homework: Activity Book str. 9 – děti mají na místa čísel nalepit samolepky ze zadní části knihy, dale vybarvit hvězdičku pod číslem, které umí pojmenovat

22.9.

Hello song

- "in a circle" - v kroužku jsme se navzájem ptali: How are you? How old are you?

- děti dostaly "Alphabet Book" - sešit, do kterého budeme v prvním pololetí psát jednotlivá písmena abecedy - podle programu starfall.com. Dnes jsme probrali písmena A, B.

- procvičovali jsme čísla 1 - 10 a členy Star Family (hra u tabule)

listening - poslech - děti ukazovaly podle poslechu obrázky ve školní učebnici

Activity Book - poslech str.4/2, 5/3

pracovní list - I am 6. Děti obtáhly text a vybarvily obrázek a číslo.

Goodbye song

Domácí úkol: Activity Book str. 5/4

 

15.9.

Dnešní naší první hodinu jsme spolu prožili spoustu legrace.

- Hello song

- navzájem jsme se představili: Hello, my name is...What`s your name? Nice to meet you! How are you? How old are you? 

představili jsme si program "starfall.com", se kterým děti budou poznávat jednotlivá písmenka abecedy. Dnes bylo písmenko "A"

- představili jsme si "class rules" - pravidla, která dodržujeme ve třídě a podepsali náš společný "poster" na důkaz, že se budeme hezky chovat ve třídě i navzájem k sobě.

. seznámili jsme se se sytémem hvězdiček - děti budou dostávat každou hodinu hvězdičky za to, že si přinesly učebnici, udělaly úkol, ve třídě se hezky chovaly a dobře pracovaly.

. začali jsme počítat - 1,2,3 - aktivity spojené s procvičováním výslovnosti a rozpoznávání čísel

. seznámili jsme se s naší učebnicí a kamarády z učebnice - Star Family - Mrs. Star, Mr. Star, Simon, Stella, Suzy.

Activity book str. 4 

. Goodbye song

Homework/Domácí úkol - vybarvit pracovní list (1 one)

 

 

 

aktualizováno: 22.06.2022 20:20:48