1st grade 1 Drtinova

Vyučující:

Anna Holladay

tel.: +420 773 703 670 
email: anna.holladay@gmail.com


Asistent/ka:

Vlad'ka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023!

Vážení rodiče,

pokud si má Vaše dítě vést v programu úspěšně, je důležité, abyste věděli, co se na hodinách dělá, a mohli jej tak ve studiu podpořit. Na této webové stránce najdete informace o práci v jednotlivých hodinách, zadání domácích úkolů a další důležité informace týkající se výuky. Je nezbytné, aby se žáci snažili vypracovávat domácí úkoly a v případě absence si vždy doplnili zameškanou látku. Snadněji se tak po návratu do školy zapojí do výuky. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Při výuce používáme druhé vydání učebnice Kid’s Box 1. Jeho součástí je digitální platforma, Cambridge Learning Management System, která obsahuje materiály pro domácí studium a opakování. Návod k jejímu užívání najdete na vnitřní straně obalu učebnice v anglickém jazyce a v české jazyce zde. 

 

Videa pro domácí opakování a přípravu s Miss Annou

My ABC book

ABCDEFGH, IJ, K, L, M, N, O, P, Q, R,

LISTOPAD

28.11.

 • Hello, Reindeer (Children´s Christmas Song)
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (S/s + T/t) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - sun, skateboard, sunglasses, snow, snowman, snake + taxi, turtle, tiger, ten, train + reindeer (sob)
 • Brain Break - The Wiggle Dance!
 • Unit 4 (My family) - words: s obrázkovými kartami jsme se naučili vyjmenovat členy rodiny(Family): mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather (děti říkaly: I have one sister/two brothers/two grandmothers...) + happy/sad, young/old, beautiful/ugly face (obličej)
 • Pupil´s Book (=Student´s Book) - 25/4
 • Activity Book (=Workbook) - pg. 24/2 + 26/6 
 • HW: AB - 25/3 - jde o poslechové cvičení z lekce 4=Unit four pro Workbook (ne Student´s Book - tu používáme jen ve škole). Nahrávka na CD 2, 07 by měla začínat: 1. BLACK. My grandfather is under the car.  2. BROWN. My grandmother is in the car...

 

21.11.

 • How do we say Hello - Good Morning Circle Time Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (Q/q + R/r) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - quilt, queen, question, rain, robot, rectangle, rainbow, rose, red
 • Brain Break - The Wiggle Dance!
 • Review toys and prepositions of location - opakovali jsme názvy hraček a předložek z minulé hodiny (ukazovali jsme si názorně s plyšákem Montym a s opičákem Benem) - in the box, under the table, on the head, Monty is next to Ben ...
 • Where is Monty? Song (pro spuštění písničky  vyberte: Kid´s Box 1/Songs/Unit 3 Favourite Toys)
 • děti se učily říkat: I know ( já vím), I don´t know (nevím), I have (mám)...one Teddy Bear.:)
 • Activity Book - pg. 20/5 (listen and write)+ 21/7 (listen and POINT - poslouchej a UKAZUJ)!
 • HW: AB - 22/9 - nechte, prosím, děti poslouchat, ukazovat a vybarvovat..."The doll on the chair is brown..." (poslechová cvičení můžete najít na základě informací v mailu rozesílaném 14.10. - je tam odkaz ke stažení CD k poslechu)

 

 

14.11.

 • How do we say Hello - Good Morning Circle Time Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (O/o + P/p) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - orange, ostrich, on, off, owl, octopus, pizza, pig, puppy, pink, pop
 • Brain Break - Party Freeze Dance Song
 • Review toy (hračka) + colours vocabulary - procvičovali jsme barvy a slovíčka z minulé lekce a s obrázkovými kartami jsme si na tabuli zahráli hru - What is missing? Game
 • Opět jsme si společně zazpívali"Black, brown, white, grey - look, listen, point and say"
 • Prepositions - naučili jsme se  předložky -  on (na), in (v), under (pod), next to (vedle)
 • Pupil´s Book - pg. 21 - Where is Monty? Song (poslouchali jsme písničku Kde je Monty?)
 • HW: AB - celá strana 23 (pro cvičení nahoře děti najdou samolepky vzadu v knize)

 

7.11.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (M/m + N/n) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - mask, moon, motorcycle, monkey, nest, nine, net
 • Funky Counting Song (Numbers 1 - 10)
 • Pupil´s Book - str. 18 - pomocí flashcards jsme se učili další nová slovíčka - car, ball, doll, computer, bike, train a zahráli si s nimi týmovou hru - game for two teams;)
 • Activity Book - str. 18/1 - poslech (listening)
 • Pupil´s Book - str. 19/4 - naučili jsme se další barvy a společně si podle videa zazpívali:                             "Black, brown, white, grey - look, listen, point and say"
 • HW: AB - str. 18/2

ŘÍJEN

31.10.

 • Hello Hello! Can you clap your hands? Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (K/k + L/l) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - kangaroo, kittens, kitchen, lips, log, locks
 • ABC Boo - Kids Halloween Songs 
 • Pupil´s Book - str. 17 - Story time - děti nejprve poslouchaly příběh o kamarádech a poté nám dobrovolníci příběh předváděli před tabulí 
 • Finger addition Game (Numbers) - při hře si děti ve dvojicích procvičily čísla a sčítání
 • Brain Break - rozhýbali jsme se u písničky I like Halloween - Halloween Stomp
 • Draw a monster - děti malovaly obrázek ducha a poté jsme společně procvičovali  konverzaci (How old is he/she? He/she is ...)
 • HW: AB - str. 16/1

 

17.10.

 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (I/i + J/j) -  starfall.com
 • Nová slovíčka - Igloo, iguana, insects, jet, jump, jellybeans
 • Song - společně jsme se rozhýbali u písničky Funky Counting Song (Numbers 1-10)
 • Activity Book - 13/7 + 15/cvičení nahoře
 • What´s missing ? Game (Co chybí?) - na tabuli jsme si společně zahráli hru na zopakování školních předmětů (s flashcards) - pencil, book, eraser, pen, table, chair
 • Brain Break -  na závěr jsme si zatancovali u aktivního videa Animal Dance and Freeze 
 • HW: AB - str. 14/9

 

 

10.10.

 • Hello, how are you? Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (G/g + H/h) -  starfall.com
 • New words (nová slovíčka) - Girl, gorilla, go + helicopter, horse, hummingbird + book, chair, eraser, pen, pencil, table
 • Brain Break - společně jsme se rozhýbali u písničky The Wiggle Dance
 • Unit 2 (My school) - Pupil´s Book - str. 10 + 11 - s obrázkovými kartami (flashcards)
 • Activity Book - 10/1 + 12/5 (listening)
 • Review Star family + introduce Alex and Lenny (představili jsme si dva nové kamarády)
 • Circle time - při písničce Funky Counting Song (Numbers 1-10) jsme si s balonkem zahráli hru Hot potato game (když písnička přestala hrát, ten žák, který držel balonek v ruce, musel říci název obrázku na kartičce (book/pencil/pen/chair/eraser/table) či zodpovědět otázku (What is your name? How old are you?)
 • HW (domácí úkol): AB - str. 11/4

 

3.10.

 • Hello, how are you? Song
 • ABC Book - naučili jsme se další písmenka (E/e + F/f) -  starfall.com
 • New words (nová slovíčka) - Elephant, egg, enter, exit + fox, fish, five, finger
 • Old MacDonald had a farm Song - pustili jsme si známou písničku
 • Review Star family + colours - s našimi plameňákovými plácačkami jsme si ve dvou týmech u tabule zahráli hru - Flamingo swatter game (děti soutěžily v poznávání členů Star family a také barev)
 • Brain Break - Animal Dance and Freeze (společně jsme si zatancovali jako různá zvířata)
 • Při kontrole domácího úkolu jsme si zopakovali počítání do deseti
 • Activity Book (AB) - str. 7/cv. 7
 • HW (domácí úkol): AB - celá str. 9 (samolepky pro cvičení nahoře najdete vzadu v knize)

ZÁŘÍ

26.9.

 • Hello, how are you? Song (děti odpovídaly I am good/great/tired/sleepy/hungry)
 • ABC Book - nejprve jsme si na interaktivní tabuli představili písmenka C/c a D/d a poté je děti začaly psát (a také si v knize vybarvovaly obrázky, začínající na tato písmenka - cat, cow, computer, camp + dog, doll, duck, dinosaur))
 • Začali jsme pracovat s novou učebnicí Pupil´s Book = Student´s Book (děti knihu nenosí domů, používáme ji jen ve škole) - představili jsme si Star Family (Mr. Star, Mrs. Star, Stella, Simon, Suzy) a také další postavy (Maskman, Marie, Meera) - i s použitím flashcards (obrázkové karty)
 • Brain Break - zatancovali a rozhýbali jsme se u krátkého aktivního videa Dance/Freeze
 • Naučili jsme se počítat do deseti-děti odpovídaly na otázku How old are you? I am six/seven.
 • Activity Book (AB) = Workbook - v učebnici, kterou děti nosí domů, jsme udělali 4/1,2 
 • HW (domácí úkol): AB - str. 5/cv. 4 + str. 6/cv. 6 (děti mohou psát svůj věk číslem)

 

19.9.

 • Společně jsme si připomněli a zazpívali písničku What´s your name?, u které jsme si zopakovali výrazy slow/fast/normal
 • s barevnými kartičkami jsme si procvičovali barvy a poté si zahráli hru In the Middle Game 
 • Znovu jsme si zazpívali  písničku ABC Song a na interaktivní tabuli si představili písmenka A/a a B/b (Starfall Education)
 • ABC Book - podle instrukcí na tabuli začaly děti tato písmenka psát do svých knížek a také si na první stránce vybarvovaly obrázky, začínající na tato písmena (apple, alligator, astronaut + ball, boy, bear)
 • s obrázkovými kartičkami (flashcards) jsme se učili odpovídat na otázku How are you? (Jak se máš?) - I am good, great, wonderful, tired, hungry, not so good a následně jsme si zazpívali a zatancovali u písničky Hello, how are you? Song
 • HW (domácí úkol)No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

How to draw Monty Mouse: drawing lesson for children ...

 

12.9.

V naší první hodině angličtiny jsme se nejprve vzájemně představili a vyrobili si papírové jmenovky s oblíbeným obrázkem. Také jsme se seznámili s naším plyšovým maskotem Monty Mouse, který bude děti po celý rok provádět jejich učebnicí.

 • V kroužku na koberci jsme si poslechli písničku What´s your name?, podle které pak děti ve dvojicích procvičovaly seznamovací fráze - Hello, what´s your name? My name is ... Nice to meet you. (kliknutím na její název si ji s dětmi můžete opět pustit a společně si zazpívat)
 • Představili jsme si Class rules (pravidla), která budeme dodržovat ve třídě a jako záruku dodržování těchto pravidel jsme podepsali náš společný poster (plakát) - Listen (během hodiny posloucháme, dáváme pozor) / Be prepared (na výuku vždy nosíme učebnici, domácí úkol a penál) / Speak English (nemluvíme česky, snažíme se používat angličtinu) / Raise your hand (hlásíme se, nevykřikujeme) / Be respectful (chováme se s respektem k učitelům, spolužákům i vybavení ve třídě) = Be kind = We are a team (jsme tým):)
 • Po rozdělení do dvou týmů jsme si zahráli hru Human Knot, u které jsme si při našem rozmotávání zažili spoustu legrace.
 • New words: během her jsme se také učili nová slovíčka - SLOW (pomalý), FAST (rychlý), WRITE (psát), LISTEN (poslouchat), DRAW (malovat), POINt (ukazovat), OPEN (otevřít), CLOSE (zavřít)
 • Vyzkoušeli jsme si "Attention Clap" (vytleskávací rytmus, který budou učitelé používat jako signál ke ztišení, soustředění a věnování pozornosti). 
 • Společně jsme prozkoumali naše nové učebnice a také si podepsali nové knížky s abecedou (ABC books), které si budeme nechávat ve škole. Představili jsme si první nová písmenka a společně si zazpívali tuto písničku ABC Song (můžete také dětem pustit a zazpívat si s nimi).
 • Na závěr naší hodiny jsme se ještě seznámili s motivačním systémem hvězdiček (stars), které budou děti každou hodinu dostávat za to, že přinesly učebnici, udělaly domácí úkol, hezky se chovaly a během celé hodiny dobře pracovaly:)
 • Homework (domácí úkol): No homework today! (dnes nebyl zadán žádný domácí úkol)

aktualizováno: 29.11.2022 00:26:56