1st Grade Métis


 

25.5.

Dnes byla naše poslední hodina v tomto školním roce! Proto nás čekal velký kvíz (quiz), ve kterém jsme zopakovali, co jsme se společně naučili:

FARM ANIMALS

PETS

JUNGLE ANIMALS

FRIUT AND VEGETABLES

SCHOOL

BUILDINGS IN THE CITY

SHAPES

COLOURS

 

Slovíčka: farm animals (zvířata na farmě), pets (mazlíčci), jungle animals (zvířata v džungli), fruit and vegetables (ovoce a zelenina), school (škola), buildings in the city (budovy ve městě), shapes (tvary), colours (barvy)

 


18.5.

Na dnenší hodině jsme se po dlouhé době viděli ve třídě! Zopakovali jsme si proto hodně věcí - ANIMALS (zvířata), ALPHABET (abecedu) i SHAPES (tvary).

Děti měly nejprve za úkol poskládat z dřevěných písmenek několik slovíček. Poté jsme ve skupinkách popisovali různá zvířata na obrázcích a hádali jsme, o jaké zvířátko se jedná:

 

Is it small? (Je to malé?) - No, it isn’t! (Ne, není!)

Is it brown? (Je to hnědé?) - Yes, it is! (Ano, je!)

Is it in the zoo? (Je to v zoo?) - Yes, it is! (Ano, je!)

Is it a lion? (Je to lev?) - Yes, it is! (Ano, je!)

 

Poté děti hledaly schované kartičky se zvířaty po třídě a na tabuli kreslily tvary podle instrukcí:

 

Draw a triangle! (Nakresli trojúhelník!) 

Draw two small circles! (Nakresli dva malé kruhy!) 

Draw a big rectangle! (Nakresli velký obdélník!) 

 

Slovíčka: animals (zvířata), spider (pavouk), frog (žába), lion (lev), hamster (křeček), elephant (slon), zebra (zebra), fish (ryba), panda (panda), horse (kůň), square (čtverec), rectange (obdélník), circle (kruh), triangle (trojúhelník)

 

    

 


13.5.

Dnes jsme si povídali o počasí - WEATHER. Nejprve děti přečetly pár slovíček.

Podívali jsme se na video, ve kterém byla nová slovní zásoba týkající se počasí. 

 

Poté jsme si společně nacvičili různé pohyby, které doplňovaly básničku Incy Wincy Spider:

 

Incy Wincy Spider climbed up the water spout.

 

Down came the rain and washed the spider out.

 

Up came the sun and dried up all the rain.

 

Incy Wincy Spider climbed up the spout again!

 

 

Slovíčka: sun (sluníčko), sunny (slunečno), cold (zima), snow (sníh), foggy (mlha), rain (déšť), rainy (deštivo), stormy (bouřlivo), windy (větrno), hot (teplo), umbrella (deštník), climb up (vyšplhat), waterspout (okap)

 

Odkazy: Incy Wincy Spider (básnička), Weather Video (video o počasí)

 


6.5.

Na dnenší hodině jsme se věnovali narozeninám - BIRTHDAY! Jako vždy jsme ale začali malou rozcvičkou v chatu.

Procvičili jsme si slovní zásobu spojenou s narozeninami:

 

- birthday cake

- blow out the candles

- singing and dancing

- presents / gifts

- balloons

- pinata

- party

- party hats

- barbecue (BBQ)

 

Podívali jsme se na krátký narozeninový příběh a poté děti pojmenovaly obrázky v pracovním listě.

 

A nakonec jsme si procvičili měsíce v roce a řekli si, kdy slavíme narozeniny:

 

January (leden)

February (únor)

March (březen)

April (duben)

May (květen)

June (červen)

July (červenec)

August (srpen)

September (září)

October (říjen)

November (listopad)

December (prosinec)

 

Slovíčka: birthday cake (narozeninový dort), blow out the candles (sfouknout svíčky), singing (zpívání), dancing (tancování), presents/gifts (dárky), balloons (balónky), streamers (stužky, fáborky), pinata (piňata), party (oslava, párty), party hats (párty “čepičky“), barbecue (grilování)

 

Odkazy: Birthday Story Video (video), Online Worksheet (online pracovní list), Months of the Year Song (písnička měsíce v roce)

 


 

29.4.

Dnes jsme se naučili spoustu nových slovíček týkajících se profesí - JOBS. Nejprve ale děti napsaly několik známých slovíček jako obvykle. Poté jsme si zahráli hru Simon Says!

Také jsme si procvičili názvy některých míst a budov:

 

school farm ZOO hospital stadium fire station dentist

 

Podívali jsme se na video, které nás seznámilo s několika profesemi. Přidali jsme i další slovíčka a děti si procvičily odpovídat na otázku:

 

What does he/she do? - He/She is a ____ .

(Jaká je jeho/její práce?) - (On/Ona je ___ .)

 

hairdresser (kadeřník/kadeřnice)

football player (fotbalista)
nurse (zdravotní sestra)

doctor (lékař)
firefighter (hasič)
shop assistant (prodavač/ka)

police officer (policista)

teacher (učitel/ka)

vet (veterinář)   

 

Slovíčka: school (škola), farm (farma), ZOO (zoo), hospital (nemocnice), stadium (stadion), fire station (požární stanice), dentist (ordinace zubního lékaře), hairdresser (kadeřník/kadeřnice), football player (fotbalista), carpenter (truhlář, tesař) nurse (zdravotní sestra), doctor (lékař), construction worker (stavební dělník), zookeeper (chovatel), office worker (úředník) firefighter (hasič), shop assistant (prodavač/ka), police officer (policista), teacher (učitel/ka), vet (veterinář)  

 

Odkazy: Jobs Song (video o profesích)

 

 


22.4.

Na dnešní hodině jsme si povídali o slovesech (verbs). Nejprve ale děti napsali do chatu pár slovíček na procvičení.

Poté následovala rozcvička, při které děti popisovaly, co dělají:

 

What are you doing? - I am _____ ! 

(Co děláš?) - (Já ____ !) 

 

- jumping (skákání)

- running (běhání)

- stomping (dupání)

- clapping (tleskání)

 

Poté jsme se podívali na obrázek. Děti odpovídaly na otázku:

 

What do you like? - I like the ____ !

(Co máš rád/a?) - (Mám rád/a ___ !)

 

-cinema (kino)

- swimming pool (bazén)

- zoo (zoo)

- park (park)

- beach (pláž)

- mountains (hory)

 

Také jsme se podívali na video a opakovali, co všechno zvířata v něm dělala a zkusili to napodobit.

 

Slovíčka: sitting (sedět), running (běžet), stomping (dupat), clapping (tleskat), jumping (skákat), swinging (houpat se), waddling (kolébat se), cinema (kino), swimming pool (bazén), zoo (zoo), park (park), beach (pláž), mountains (hory)

 

Odkazy: Let’s Go to the Zoo! (video)

 

 


15.4.

Dnes jsme si povídali o novém tématu - HOBBIES (koníčky). Nejprve jsme ale procvičili psaní v chatu a zopakovali si tak několik slovíček.

Poté jsme se podívali na video, ve kterém bylo spoustu nových slovíček, a děti měly pokaždé za úkol odpovědět na otázku:

 

Do you like … ? - Yes, I like … / No, I don’t like …

(Máš rád/a … ? / Ano, rád/a … / Ne, nemám rád/a …)

 

swimming

cooking

reading books

watching TV

playing - basketball/games/the guitar

dancing

riding a bicycle

hiking

singing

taking photographs

drawing

listening to music

 

Nakonec jsme se podívali na obrázky, na kterých byla zvířata a aktivity. Děti si libovolně vybíraly od každého jedno a vytvářely vlastní věty.

 

Slovíčka: swimming (plavání), cooking (vaření) , reading books (čtení knížek), watching TV (koukání na televizi), playing - basketball/games/the guitar (hraní - basketballu/her/na kytaru), dancing (tanocvání) , riding a bicycle (jízda na kole), hiking (chození v přírodě, pěší turistika), singing (zpívání), taking photographs (focení), drawing (kreslení), listening to music (poslouchání hudby)

 

Odkazy: Hobbies and Interests (koníčky a zájmy)

 

 


6.4.

Dnes jsme si zopakovali důležitá slovíčka z minulých hodin - bed, chair, desk, table, closet, lamp. Děti je napsaly do chatu, a také je našly ve svých pokojíčcích.

Poté jsme se podívali na obrázek dráčka a vymysleli jsme mu každý originální jméno. Naučili jsme se odpovědět na otázku:

 

What’s his name? - His name is …

(Jak se dráček jmenuje? - Jmenuje se …)

 

Také jsme viděli obrázek místnosti, ve které dráček se svou kamarádkou kočkou žije. Děti pojmenovaly co nejvíce předmětů na obrázku. Poté jsme rozhodovali, co dnes budou dělat a děti celou větou odpovídaly:

 

What are they going to do today? - Today, the cat and the dragon are going to …

(Co dnes budou dělat? - Dnes budou kočka a dráček …) 

 

- to the forest (půjdou do lesa) 

- to the cinema (půjdou do kina)

- rollerblading (půjdou bruslit)

- in a hot-air balloon (poletí horkovzdušným balonem)

- to the beach (půjdou na pláž)

 

Slovíčka: dragon (drak), name (jméno), today (dnes), forest (les), cinema (kino), rollerblading (bruslení), hot-air balloon (horkovzdušný balon), beach (pláž)

 

 


 

30.3.

Na dnešní online hodině jsme si zopakovali názvy místností i nábytku v pokojíčku. Nejprve si děti procvičily sestavu s tleskáním boucháním do stolu, a tak dále. 

Poté jsme se podívali na obrázek a děti se ptaly spolužáků na otázku:

 

What is it? - It’s a black chair!

(Co to je? - Je to černá židle!)

 

Také jsme si zahráli online pexeso, ve kterém jsme narazili na pár nových slovíček. Nakreslili jsme i čtyři obrázky (a table, two chairs, a bed, a closet). Na konci hodiny jsme v pokoji hledali různé předměty, jako například lampu, židli, knížku, postel a poličku!

 

Slovíčka:  sofa (pohovka), shelf (polička), stool (stolička), armchair (křeslo), table (stůl), desk (pracovní stůl)

 

Odkazy: Matching Game (pexeso)

 

 

 


23.3.

Dnes jsme se věnovali pouze jedné místnosti, a to pokojíčku - BEDROOM. Povídali jsme si o nábytku v něm

Na obrázcích jsme si vše ukázali a děti názvy věcí opakovaly. Také jsme se podívali na video, ve kterém vše zaznělo znovu. Děti si slovíčka pořádně procvičily a odpovídaly na otázku:

 

What is in your bedroom? - In my bedroom I have …

(Co je ve tvém pokojíčku? - V mém pokojíčku mám …)

 

bed (postel)

chair (židle)

desk (stůl)

lamp (lampička)

bookshelf (polička)

closet / wardrobe (šatní skříň)

toys (hračky)

 

Nakonec jsme si dali malou rozcvičku a znovu se podívali na video.

 

Slovíčka: bed (postel), desk (stůl), chair (židle), lamp (lampička), bookshelf (polička), closet (šatní skříň), toys (hračky)

 

Odkazy: Video (video o pokojíčku)

 

 


16.3.

Na dnešní hodině jsme si zapokovali slovíčka z minula a přidali k nim dvě nová! Stejně jako minulý týden jsme zapojili pohyby:

DINING ROOM (jídelna) - touching head (dotýkání se hlavy)

 

HALLWAY (chodba) - nodding (kývání hlavou)

 

Děti měly za úkol pojmenovat obrázky, jak jdou za sebou. Také jsme vyplnili online pracovní list a podívali se na video, díky kterému jsme se naučil říkat:

 

Where is he/she? - He/She is in the …

(Kde je on/ona? - On/Ona je v …)

 

Nakonec jsme si procvičili abecedu v online hře, při které děti rozhodovaly, jaké písmenko chybí na začátku nebo na konci slov.

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), living room (obývací pokoj), bedroom (pokoj, ložnice), bathroom (koupelna), hallway (chodba), dining room (jídelna)

 

Odkazy: Video (video s otázkami), Online Worksheet (online pracovní list), Game with Letters (hra s písmenky)

 

 


9.3.

Dnes jsme se začali věnovat úplně novému tématu - HOUSE AND ROOMS (dům a místnosti v něm). 

Začali jsme s obrázkem, který jsme si popsali. Naučili jsme se názvy 4 místností v domě, a pořádně novou slovní zásobu procvičili. Při vyslovování slovíček jsme použili i různé pohyby pro lepší zapamatování:

 

LIVING ROOM (obývací pokoj) - clapping hands (tleskání)

 

BEDROOM (pokoj, ložnice) - hit the table (bouchnutí do stolu)

 

BATHROOM (koupelna) - touch shoulders (dotknutí se ramen)

 

KITCHEN (kuchyň) - stand up (stoupnutí si)

 

Tuto sestavu jsme procvičovali několikrát za sebou, a pořádně se u toho rozhýbali. Poté jsme se podívali na další obrázek a děti popisovaly, jaké a kolik místnosti vidí. Nakonec jsme odpovídali na otázku:

 

Where are you? - I am in the living room. / I am in my bedroom.

(Kde jsi? - Jsem v obývacím pokoji. / Jsem v mém pokoji.)

 

 

Slovíčka: house (dům), garden (zahrada), kitchen (kuchyň), living room (obývací pokoj), bedroom (pokoj, ložnice), bathroom (koupelna)

 

 


 

25.2.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili čísla a abecedu. Nejprve jsme si zahráli hru s kostkou, kdy každé číslo znamenalo jiný úkol:

1 - TOUCH YOUR HEAD! (Dotkni se hlavy!)

2 - STAND UP! (Postav se!)

3 - TOUCH YOUR NOSE! (Dotkni se nosu!)

4 - CLAP YOUR HANDS! (Tleskni!)

5 - TOUCH YOUR SHOULDERS! (Dotkni se ramen!)

6 - TURN AROUND (Otoč se!)

 

Poté jsme se podívali na malé příklady a zkusili je celé přečíst i se znamínky:

 

+     =

     PLUS EQUALS

 

A abychom nezůstali jen u čísel, zkusili jsme procvičit i písmena abecedy. Nejprve jsme si poslechli písničku. Nakonec děti v online hře rozhodovaly, jaká písmenka jsou na konci a na začátku slov.

 

Slovíčka: plus (plus), equals (rovná se)

 

Odkazy: Game with Letters (hra s písmenky), Song (písnička)

 

 

 


18.2.

Dnes jsme si pořádně procvičil všechna slovíčka, která už známe z minulých hodin. Nejprve jsme do chatu napsali několik slovíček:

Hello dress hat socks t-shirt

 

Poté jsme se podívali na video a děti hádaly, jaké oblečení se skrývá pod obrázkem. Procvičili jsme si říkat:

It is a ___ .

(Je to ___ .)

 

Také jsme znovu popisovali to, co máme na sobě a zahráli si hru:

 

If your are wearing…

(Jestli máš na sobě…)

 

Také jsme si zazpívali písničku “Head, shoulders, knees and toes“. Nakonec jsme nakreslili pár obrázků.

 

Slovíčka: T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), hat (klobouk), dress (šaty), socks (ponožky), shorts (šortky, kraťasy), shirt (košile), shoes (boty), cap (kšiltovka)

 

Odkazy: Video (hádání obrázků), Song (písnička)

 


11.2.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali slovíčka týkající se oblečení a barev. 

Nejprve děti odpověděly na otázku:

 

What are you wearing? / I am wearing … 

(Co máš na sobě? / Mám na sobě …)

 

Bylo důležité si zapamatovat, co mají na sobě ostatní, protože jsme si všichni vypli kamery a odpovídali na další otázku o spolužácích:

 

What is ___ wearing? / ___ is wearing …

(Co má na sobě ___? / ___ má na sobě …)

 

Vyplnili jsme i online pracovní list, a procvičili si tak názvy oblečení a barvy. Nakonec si děti upravily a oblékly vlastního superhrdinu v online hře. 

 

Slovíčka: T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), hat (klobouk), dress (šaty), socks (ponožky), shorts (šortky, kraťasy), shirt (košile), shoes (boty)

 

Odkazy: Online Worksheet Clothes (pracovní list oblečení), Superhero Game (oblékání superhrdiny)

 


4.2.

Dnes jsme se věnovali novému tématu - CLOTHES (oblečení). Naučili jsme se nová slovíčka, která jsme pořádně procvičili.

Děti se naučily odpovídat na otázku:

 

What are you wearing? - I am wearing ___ .

(Co máš na sobě? - Mám na sobě ___ .)

 

Také jsme se rozpohybovali a plnili úkoly:

 

If you are wearing …

(Jestli máš na sobě …)

 

a white T-shirt - STAND UP! 

(bílé tričko - postav se!)

blue trousers - JUMP! 

(modré kalhoty - vyskoč!)

pink - TOUCH YOUR NOSE!

 (něco růžového - dotkni se nosu!)

 

Poslechli jsme si i rychlou písničku, kterou si děti zkusily zazpívat. Nakonec jsme využili chat a psali do něj všechna slovíčka, která jsme se dnes naučili.

 

Slovíčka: clothes (oblečení), T-shirt (tričko), trousers (kalhoty), dress (šaty), socks (ponožky)

 

Odkazy: Písnička (písnička)

 

 

 


 

28.1.

Na dnešní hodině jsme si procvičili odpovídání celými větami, barvičky a zvířata. Děti měly za úkol si zapamatovat oblíbenou barvu svých spolužáků a odpovědět:

Her/his favourite colour is ___ .

(Její/jeho oblíbená barva je ___ .)

 

Zkusili jsme pracovat i s chatem a napsat hello a dog. Také jsme hádali, které zvířátko ostatní napodobují. Procvičili jsme si rozdíl mezi FARM ANIMALS, PETS a JUNGLE ANIMALS, a to pomocí pohybu. Každá kategorie znamenala jiný úkol:

 

farm animal - TOUCH YOUR HEAD! (Dotkni se hlavy!)

 

pet - CLAP! (Tleskni!)

 

jungle animal - STAND UP! (Postav se!)

 

Nakonec jsme procvičili použití správných předložek:

 

A pig lives ON THE FARM. A lion lives IN THE JUNGLE.

 

Slovíčka: live/lives (žít, žije), on the farm (na farmě), in the jungle (v džungli)

 


21.1.

Dnes jsme si pořádně zopakovali zvířátka, která žijí na farmě a domácí mazlíčky. Děti všechna pojmenovaly a podívali jsme se na nové místo, a to JUNGLE ANIMALS (zvířata v džungli). 

Pustili jsme si a poslechli písničku, díky které známe nová zvířátka. Děti se naučily říkat:

 

I can see a ___ . 

(Na obrázku vidím ___ .)

 

Nakonec jsme zvířátka nakreslili.

 

Slovíčka: rooster (kohout), jungle (džungle), monkey (opice), tiger (tygr), hippo (hroch), crocodile (krokodýl), giraffe (žirafa), elephant (slon)

 

Odkazy: Song about jungle animals (písnička)

 

 

 


14.1.

Na dnešní hodině jsme se opět věnovali zvířátkům, a to konkrétně FARM ANIMALS (hospodářská zvířata na farmě). 

Podívali jsme se na video s písničkou. Poté měly děti za úkol zvířata nakreslit.

 

Naučili jsme se odpovídat na otázku, kde zvířata žijí:

 

Where does a __ live? - A __ lives on a farm!

 

Slovíčka: farm (farma), horse (kůň), sheep (ovce), duck (kachna), pig (prase), turkey (krocan), cow (kráva)

 

Odkazy: Song about farm animals (písnička)

 


7.1.

Dnes jsme začali hodinu s tím, že děti odpověděly na otázku:

How was your Christmas?

(Jaké byly tvé Vánoce?)

 

Poté jsme se věnovali novému tématu. Děti nejprve hádaly, jaké obrázky jsou na obrazovce.

 

Tato zvířátka jsme pojmenovali PETS (domácí mazlíčci), a zeptali se:

 

Do you have a pet? - Yes, I do. / No, I don’t.

(Máš nějakého domácího mazlíčka?)

 

Nakonec jsme společně všechna zvířátka nakreslili a procvičili jejich spellování.

 

Slovíčka: cat (kočka), dog (pes), fish (ryba), rabbit (králík), hamster (křeček), lizard (ještěrka)

 

 


 

17.12.

Dnešní hodina byla poslední v tomto roce! A protože Vánoce jsou už za rohem, věnovali jsme se právě jim. 

Nejdříve děti odpověděly na otázku:

 

What is your favourite thing about Christmas? / My favourite thing is …

(Co máš na Vánocích nejraději?) / (Nejraději mám …)

 

Potom jsme se podívali na video, při kterém jsme se naučili a opakovali slovní zásobu:

 

Santa Claus (Santa Klaus), snowman (sněhulák), bell (zvonek), ornaments (ozdoby), candy (sladkosti), chimney (komín), carol (koleda), Christmas tree (vánoční stromeček), candle (svíčka), wreath (věnec), …

 

Dokonce jsme i ozdobili vánoční stromeček a nakonec si poslechli písničku.

 

Odkazy: Song (písnička), Christmas Video (video se slovní zásobou), Decorate the Christmas Tree (zdobení vánočního stromečku)

 


10.12.

Dnes jsme si procvičili abecedu a slovíčka z minula.

Poté jsme se podívali na video, při kterém jsme rozšířili slovní zásobu:

 

onion (cibule), cabbage (zelí), cucumber (okurka), grapes (hrozny), peach (broskev), pear (hruška), pineapple (ananas), potato (brambora)

 

Také jsme vytvořili vlastní pizzu! Děti přidaly libovolné ingredience:

 

CRUST (těsto, kůrka): white (obyčejné, bílé), whole wheat (celozrné, pšeničné)

 

SAUCE (omáčka): tomato (rajčatová), pesto (pesto)

 

CHEESE (sýr): mozarella (mozarella), cheddar (čedar), grated cheese (nastrouhaný sýr)

 

MEAT (maso): pepperoni (salám), sausage (párek), chicken (kuřecí), bacon (slanina), ham (šunka), anchovy (ančovička)

 

VEGGIES (zelenina): tomato (rajče), olives (olivy), mushroom (houba), red pepper (paprika červená), green pepper (paprika zelená), onion (cibule)

 

Nakonec jsme si zahráli pexeso! 

 

Odkazy: Video (video), Making a pizza (vytváření vlastní pizzy)

 

 


3.12.

Na dnešní hodině jsme si zopakovali slovíčka ze slovní zásoby FOOD (jídlo). Děti také odpověděly na otázku:

What is your favourite fruit? / My favourite fruit is …

(Jaké je tvé oblíbené ovoce? / Moje oblíbené ovoce je …)

 

Poté jsme společně vyjmenovali všechna písmenka abecedy! 

 

Podívali jsme se na video, ve kterém bylo zmíněno jedno jídlo ke každému písmenku. Poté každý vymyslel jedno slovíčko (zeleninu, ovoce, jídlo, pití) k jednomu písmenku. 

 

Nakonec jsme si zahráli pexeso.

 

Odkazy: Video (video), Memory Game (pexeso)

 


 

26.11.

Na dnešní hodině jsme se začali bavit o novém tématu - FOOD! Děti odpověděly na otázku:

What is your favourite food? / My favourite food is …

(Jaké je tvé oblíbené jídlo? / Mám rád/a …) 

 

Nakreslii jsme pár obrázků, a děti hádaly, o co se jedná. Podívali jsme se na video a přidali další slovíčka:

 

strawberries (jahody), French fries (hranolky), bread (chléb), apple (jablko), pepper (paprika), pizza (pizza), cheese (sýr), spaghetti (špagety), cabbage (zelí), broccoli (brokolice), cookies (sušenky), carrot (mrkev), pancakes (lívance), hamburger (hamburger), salad (salát), …

 

Také jsme si zahráli pexeso s obrázky ovoce a zeleniny, a procvičili tak jejich výslovnost.

 

Odkazy: Memory Game (pexeso), Song about Food (video s písničkou)

 

 


10.11.

Dnes jsme si zopakovali vše z minulého týdne. Podívali jsme se na obrázky tvarů (shapes) a děti měly za úkol je pojmenovat:

It’s a blue triangle. It’s a pink circle.

 

It’s  a green square. It’s a yellow rectangle. 

 

Objevila se i dvě nová slovíčka:

 

star (hvězda), heart (srdce)

 

Poté jsme si připravili papír a pastelku a poslouchali, co máme nakreslit:

 

1) Draw one big circle!

2) Draw two triangles!

3) Draw three squares!

4) Draw five rectangles!

 

Také jsme si zahráli pexeso, při kterém jsme si procvičili písmenka, čísla, barvy i tvary! Nakonec jsme pomocí prstů zkoušeli ukázat všechny tvary.

 

Odkazy: Memory Game (online pexeso s tvary)

 

 


3.11.

Příští týden (10.11.) budeme potřebovat papír a psací potřeby! smiley


3.11.

Na dnešní hodině jsme si neprve pověděli, jak se máme:

How are you? / I am fine!

(Jak se máš? / Mám se dobře!)

 

Naučili jsme se úplně nová slovíčka - geometrické tvary (shapes):

 

circle (kruh), square (čteverec), triangle (trojúhelník), rectangle (obdélník)

 

Děti tyto tvary viděly na obrázku a měly za úkol je popsat:

 

It’s a blue triangle! It’s a pink circle!

 

It’s a green square! It’s a yellow rectangle!

 

Poté jsme společně spočítali, kolik tvarů je na obrázku a zahráli jsme si hru, při které děti doplňovaly chybějící tvar podle vzoru.

 

Nakonec jsme si všechno pořádně zopakovali!

 

Odkazy: Game with Shapes (online hra s tvary)

 

 

 


 

20.10.

Dnes jsme předčasně oslavili Halloween! Nejprve jsme se se svými kostýmy představili:

I am a witch!     I am a pirate!    

(Já jsem čarodějka!)     (Já jsem pirát!) 

 

I am a wizard! I am Anna!

    (Já jsem kouzelník!) (Já jsem Anna!)

 

Vůbec ale nevadilo, pokud někdo kostým neměl. I tak jsme si hodinu užili a naučili se spoustu nových slovíček! Nejdříve jsme se podívali na video a opakovali, za co se můžeme na Haloween proměnit:

 

monster (příšera), vampire (upír), mummy (mumie), witch (čarodějnice), wizard (čaroděj, kouzelník), pirate (pirát), ghost (duch), skeleton (kostlivec)

 

Děti se naučily odpovídat na otázku:

 

What is it?

(Co to je?)

 

It’s a  ____ (witch/ghost/pirate …) .

(Je to …)

 

Potom jsme se podívali na obrázek, na kterém byly další věci spojené s Halloweenem. Děti měly za úkol je spočítat:

 

skull (lebka), cat (kočka), pumpkin (dýně), spider web (pavučina), candy (sladkosti), bat (netopýr), ghost (duch), hat (klobouk)

 

Nakonec jsme si zahráli strašidelné pexeso! 

 

Odkazy: Halloween Video (video s kostýmy), I Spy - Picture (počítání věcí na obrázku), Halloween Memory Game (pexeso)

 

 

 

 


13.10.

Dnes jsme se poprvé viděli přes počítačové obrazovky a byla to zábava! Zopakovali jsme si na začátku všechny známé fráze:

How are you? / I am fine!

(Jak se máš? / Mám se dobře!)

 

What is your favourite colour?/ My favourite colour is  …

((Jaká je tvá oblíbená barva? / Moje oblíbená barva je …)

 

What colour is it? / It is …

(Jaká je to barva? / Je to …)

 

A protože je pro nás online prostředí úplně nové, museli jsme se naučit vypínat a zapínat své mikrofony, aby nás zbytečně nerušil hluk kolem nás:

 

Microphone ON / Microphone OFF 

(Zapni mikrofon. / Vypni mikrofon.)

 

Procvičili jsme si spoustu slovíček spojených se školními pomůckami a barvami! Nejdříve jsme se podívali na spoustu obrázků, pojmenovali barvy a pustili si písničku. Nakonec  jsme si zahráli pexeso (memory game)!

 

 

Odkazy: Colours Quiz (určování barev na obrázcích), School Supplies Song (písnička se školními pomůckami), Memory Game (pexeso se školními pomůckami)

 

 

 

 


6.10.

Na dnešní hodině jsme se naučili novou frázi:

How are you? 

 

A tři možné odpovědi na tuto otázku:

 

good smiley yes    ok indecision   not good  sad no

                                  

Také jsme si zopakovali slovíčka z minula:

 

pen (pero, fixa), pencil (pastelka, tužka), ruler (pravítko), bag (taška), eraser (guma), book (knížka)

 

Všechna tato slovíčka jsme nakreslili a napsali na papír. A dokonce jsme je poskládali z dřevěných písmenek. Na konci hodiny děti skákaly „panáka“ na kartičkách, a měly za úkol obrázky správně pojmenovat.


 

 

29.9.

Dnes jsme si zopakovali všechno z minulé hodiny:

What’s your name? My name is … 

 

What’s your favourite colour? My favourite colour is …

 

K tomu jme přidali i nová slovíčka týkající se školních pomůcek:

 

pen (pero, fixa), pencil (pastelka, tužka), ruler (pravítko), bag (taška), eraser (guma), book (knížka)

 

Tato slovíčka jsme různě procvičovali. Ukazovali jsme si je v penálu, poznávali je na obrázcích a poschovávané flashcards (karty s obrázky) děti hledaly ve třídě.

 

Nakonec jsme společně dali dohromady class rules (pravidla třídy) a vyrobili krásný plakát!

 

1. Raise your hand (hlásíme se)

2. Wash our hands (pokaždé si umyjeme ruce)

3. Wear a mask (nosíme roušku)

4. Speak English (mluvíme Anglicky)

5. No running (neběháme ve třídě)

6. No eating (nejíme ve tříde)

7. No shouting (nekřičíme)

8. Sit nicely (hezky sedíme)

 


22.9.

Máme za sebou první společnou hodinu, na které jsme se představili a procvičili si pár anglických slovíček a frází. Začali jsme se jmény:

What’s your name? / My name is ... 

 

Poté následovala slovní zásoba barviček a zvířat:

 

COLOURS (barvy): blue (modrá), orange (oranžová), green (zelená), black (černá), yellow (žlutá), pink (růžová), white (bílá), purple (fialová), brown (hnědá), red (červená)

 

ANIMALS (zvířata): dog (pes), elephant (slon), cat (kočka), pig (prase), horse (kůň), snake (had), spider (pavouk), lion (lev), bird (pták)

 

Naučili jsme se také říkat, jaké je naše oblíbená barva / zvíře:

 

My favourite colour / animal is …

 

Nakonec si děti vyrobily vlastní jmenovky.


 

aktualizováno: 24.09.2021 23:49:22