1st Grade Métis

18.1.

Dnes jsme se věnovali dnům v týdnu - DAYS OF THE WEEK

Na začátku hodiny jsme si zahráli Simon Says. Poté jsme si poslechli písničku a zkusili jí také zazpívat. Byla o dnech v týdnu a procvičili jsme si, jak jdou za sebou:

 

MONDAY

(pondělí)

 

TUESDAY

(úterý)

 

WEDNESDAY

(středa)

 

THURSDAY

(čtvrtek)

 

FRIDAY

(pátek)

 

SATURDAY

(sobota)

 

SUNDAY

(neděle)

 

Zopakovali jsme si je s kartičkami na koberci, kdy měl každý najít podle instrukcí nějaký den v týdnu. A věnovali jsme se také měsícům v roce, které znovu procvičíme na další hodině. Řekli jsme si alespoň, kdy máme narozeniny:

 

What month is your birthday in? - My birthday is in _____ .

(V jakém měsíci máš narozeniny? - Mám narozeniny v ____ .) 

 

Odkazy: Song (písnička)

 


11.1.

Na dnešní hodině  jsme si opět procvičovali abecedu - ALPHABET. Pár písmen si stále pleteme, proto jsme je několikrát zopakovali: 

C ([siː] sý)([iː] ý)G ([ʤiː] džý),

 

I ([aɪ] áj)S ([ɛs] es)

 

U ([juː] jů)Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si na rozhýbání se hru Simon Says, která děti moc baví. Při další hře děti hledaly ve třídě schovaná písmenka a říkaly jejich název. Také jsme spellovali různá slova tak, že jsme chodili ke kartičkám s písmeny ve správném pořadí. Dalším úkolem bylo poslechnout si slovo a ukázat na správné písmeno, na které dané slovo začíná. Seznámili jsme se nově s názvy pro malá a velká písmena:

 UPPER CASE               LOWER CASE
(L, B, E, D)                 (l, b, e, d)
 
               (L, K, A, B, S)         (l, k, a, b, s

4.1.

Na dnešní hodině jsme opakovali a na začátku hodiny říkali frázi:

My name is _____ and I like ______ .

(Jmenuji se ____ a mám rád/a _____ .)

 

Poté jsme si v kroužku házeli s plyšákem Bennym a ptali se ostatních na různé oblíbené věci. Snažili jsme si zapamatovat, co každý odpověděl:

 

What is your favourite … ?

- animal
- food
- colour

 

My favourite …. is ___ .

 

Také jsme zkusili vymyslet, co nemáme rádi:

 

I don’t like ____ .

(Nemám rád/a ___ .)

 

A protože tu máme nový rok, naučili jsme se anglicky říkat 2022. S jeho začátkem se také pojí novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION. Každý si zkusil nějaké vymyslet:

 

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- do homework (dělat domácí úkoly)

 


 

21.12.

Dnešní hodina byla poslední před Vánocemi, proto jsme se věnovali právě jim - CHRISTMAS

Děti si nakreslily obrázky na kartičky a pojmenovali jsme je. Poté jsme s kartičkami pracovali a procvičovali slovíčka, schovávali je, zkusili si zapamatovat správné pořadí. Naučili jsme se tak spoustu slovíček:

 

angel       reindeer      snowflake     snowman     Santa Claus        gingerbread

 

star       elf       Christmas tree       present        bell

 

Nakonec jsme si vyrobili vánoční masky. 

 

Slovíčka: star (hvězda), reindeer (sob), elf (skřítek), Christmas tree (stromeček), present (dárek), angel (anděl), snowflake (vločka), snowman (sněhulák), bell (zvonek), gingerbread (perník)

 

 


14.12.

Na dnešní hodině jsme se naučili pojmenovat místnosti v domě - ROOMS! Nejprve jsme si je ukázali na obrázcích a pojmenovali:

KITCHEN, BATHROOM, BEDROOM, LIVING ROOM, DINING ROOM, GARDEN

(kuchyň, koupelna, ložnice/pokoj, obývací pokoj, jídelna, zahrada)

 

Poté jsme vyjmenovali pár věcí, které v každé místnosti najdeme:

 

KITCHEN        LIVING ROOM

- fridge                    -couch 

- oven                  - TV

- sink                      - lamp

 

BEDROOM             BATHROOM

- bed                   - shower

- table                  - mirror

 

DINING ROOM             GARDEN 

- dining table                 -grass

- chairs                         - flowers

 

Děti dostávaly instrukce, do jaké místnosti mají jít. Podle toho se postavily k cedulkám na zemi a říkali věty. Podívali jsme se i na video, při kterém děti hádaly název místnosti. Nakonec jsme procvičovali názvy věcí, které se tam nachází. 

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj), fridge (lednice), oven (trouba), sink (dřez), bed (postel), table (stůl), couch (gauč, pohovka), lamp (lampa), mirror (zrcadlo), shower (sprcha), grass (tráva), flowers (květiny)

 

Odkazy: Video, Flashcards

 


 

30.11.

Dnešní lekci jsme věnovali abecedě - ALPHABET! Nejprve jsme si všechna písmenka vyjmenovali a pořádně procvičili ta, která nám dělají problém:

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Poté jsme se rozhýbali u hry Simon Says. K abecedě jsme se vrátili při procvičování spellování našich jmen. Sedli jsme si do kroužku a Izzy jmenoval několik písmenek abecedy, pokud ho jméno někoho obsahovalo, musel si stoupout. 

 

Nakonec děti soutěžily v tom, kdo z dvojice rychleji ukáže na správné písmenko. 

 

 


23.11.

Na dnešní hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

hamburger

pasta

sandwich

 

Poté jsme si procvičili názvy ovoce a zeleniny, vyjmenovali jsme pár slovíček a napsali je na tabuli. Podívali jsme se na video, při kterém děti hádaly, jaký obrázek se objeví. 

 

FRUITS

oranges, blueberries, strawberries, grapes, apples, cherries, pineapple

 

VEGETABLES 

onions, carrots, broccoli, pepper, cabbage, cucumber

 

Věnovali jsme se i snídani, obědu a večeři - BREAKFAST, LUNCH, DINNER. Celou větou jsme říkali:

 

For breakfast I like to eat …

cereals, eggs, pancakes, yoghurt, toast

 

For lunch I like to eat …

pasta, sandwich, pizza, soup

 

For dinner I like to eat …

salad, hamburger, rice, sushi

 

Nakonec jsme si všechna slovíčka zopakovali. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), pasta (těstoviny), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), blueberries (borůvky), strawberries (jahody), grapes (hrozny), apples (jablka), cherries (třešně), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cabbage (zelí), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), rice (rýže), sushi (sushi)

 


16.11.

Dnes jsme se naučili něco o pocitech - FEELINGS! Děti na začátku hodiny odpovídaly na otázku:

How are you feeling? 

(Jak se cítíš?)

 

I am happy! / I am sad. / I am sleepy (tired).

(Jsem šťastný/á!) / (Jsem smutný/á.) / (Jsem unavený/á.)

 

K těmto základním slovíčkům jsme přidali i další:

 

happy

sad 

sleepy / tired 

angry

sick

shy

hungry

annoyed

disgusted

calm

scared 

 

Během celé hodiny jsme slovíčka procvičovali pomocí prezentace, videa a následně i hře, při které každý emoce ukázal a ostatní hádali, o jaké slovíčko jde.

 

Slovíčka: feelings (pocity, emoce), happy (šťastný), sad (smutný), sleepy / tired (unavený), angry (naštvaný), sick (nemocný), shy (stydlivý), hungry (hladový), annoyed (otrávený), disgusted (znechucený), calm (klidný), scared (vystrašený)

 

Odkazy: Video - How is she feeling? 

 


9.11.

Na dnešní hodině jsme se naučili něco o NOUNS (podstatná jména) a jejich rozdělení - PERSON, PLACE, THING!

Podívali jsme se okolo sebe a vyjmenovali co nejvíce příkladů ke každé kategorii:

 

PERSON         PLACE         THING

Izzy             classroom         table

Verča             school             chair

teacher             hospital         pencil

fireman        Prague             dog

girl             France             hair

 

Poté měly děti za úkol nakreslit na papír obrázky s jejich nápady. Také jsme se podívali na video, u kterého jsme rozhodovali o tom, do jaké kategorie dané podstatné jméno patří. Nakonec jsme si házeli s plyšovým kamarádem Bennym a každý jedno slovíčko, které si zapamatoval z hodiny, řekl.

 

Slovíčka: person (osoba), people (lidé), place (místo), thing (věc) 

 

 


2.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali, vyspellovali a pořádně procvičili. K tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue,

grey, pink, brown, silver, white, gold

 

Také jsme si zahráli hru Simon Says a na procvičení abecedy hru Hungry Shark (šibenice). 

 

Slovíčka: colours (barvy), rainbow (duha), turquoise (tyrkysová), dark (tmavá), light (světlá), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá)

 


 

19.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili abecedu - ALPHABET! Vyjmenovali jsme si všechna písmenka, k některým vymysleli slova začínající na dané písmeno a zopakovali správnou výslovnost.

Poté jsme se podívali na několik obrázků zvířátek - ANIMALS a odpověděli na otázku:

 

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

pig, butterfly, elephant , tiger, snake,

hamster, ladybird, horse, octopus, giraffe, goat

 

Kartičky se zvířaty jsme si několikrát prohlédli, pojmenovali a zahráli si hru, při které každý nějakého živočicha předvedl a spolužáci hádali, o jaké zvíře se jedná. 

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), elephant (slon), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva) , goat (koza)

 

 

  


12.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is …

(Jmenuji se …)

 

Vyzkoušeli jsme si jména “vyspellovat” písmenko po písmenku. Přidali jsme i:

 

I like …

(Mám rád/a …) 

 

strawberries (jahody)

chocolate (čokoláda)

dinosaurs (dinosauři)

pink and gold (růžová a zlatá barva)

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Nakonec jsme si zahráli zábavnou hru s opakováním slov a tleskáním:

 

one frog - in the water - kerplunk

 


 

aktualizováno: 20.01.2022 23:52:05