1st Grade Métis

31.5.

Protože dnešní hodina byla naše poslední, věnovali jsme se opakování většiny učiva! 

Nejdříve jsme si přečetli krátký příběh, poté jsme zopakovali abecedu v pracovních listech, čísla na tabuli, ovoce a zeleninu během nakupovaní a s tím spojené fráze, odpovídání na jednoduché otázky při hře “Musical Chairs” a spellování slovíček.

 


24.5.

Na dnešní hodině jsme si nejprve přečetli krátký příběh na webu Starfall. Poté jsme se seznámili s určováním času - TIME.

Podívali jsme se na video a děti podle obrázků hodin odpovídaly na otázku:

 

What time is it?

(Kolik je hodin?)

 

It’s _______ o’clock.

(Je ____ hodin.)

 

Na zemi jsme rozmístili čísla stejně jako na hodinách a děti pomocí dvou šipek ukazovaly a říkaly, jaký je právě čas. Seznámili jsme se i s dalšími pojmy:

 

It’s half past _____.    It’s _____ thirty.

(Je půl _____ .)

 

half past ten     =     ten thirty

(půl po desáté = půl jedenácté, 10:30)

 

half past seven     =     seven thirty

(půl po sedmé = půl osmé, 7:30)

 

It’s quarter past _____.

(Je čtvrt na _____ .)

 

quarter past four

(čtvrt po čtvrté = 4:15)

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Video (video - čas)

 


17.5.


10.5.

Dnes jsme si přiblížili nová slovíčka, a to protiklady - OPPOSITES. Nejprve jsme se ale jako vždy věnovali abecedě na webu Starfall a pracovním listům. 

Ve videu jsme viděli tyto protiklady:

 

SHORT   X   TALL

(malý/krátký X vysoký)

 

BIG   X   SMALL

(velký X malý)

 

OPEN   X   CLOSE  

(otevřít X zavřít)

 

GO   X   STOP

(jít X stát)

 

CLEAN   X   DIRTY

(čistý X špinavý)

 

FULL   X   EMPTY

(plný X prázdný)

 

WEAK   X   STRONG  

(slabý X silný)

 

HEAVY   X   LIGHT

(těžký X lehký)

 

SOFT   X   HARD

(měkký X tvrdý)

 

FAST   X   SLOW

(těžký X lehký)

 

Slovíčka jsme procvičili a naznačovali je pantomimicky. Zahráli jsme si pexeso, při kterém každý musel správně najít dvě kartičky, ale každou s jiným slovem - protikladem. Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 


3.5.

Na dnešní hodině jsme se naučili slovíčka spojená s obchody a budovami ve městě - IN A TOWN:

airport       bakery      supermarket

(letiště)    (pekařství)    (supermarket)

 

restaurant       hospital       theater

(restaurace)     (nemocnice)      (divadlo)

 

    bookstore          museum       train station

(knihkupectví)      (muzeum)       (nádraží)

 

Podívali jsme se na video, které nám postupně odkrývalo obrázky těchto míst. Děti hádaly, co je na obrázcích. Poté jsme si ke každému místu přiřadili to, co v něm děláme:

 

buy bread - in a bakery

(koupit chléb - v pekařství)

 

fly to Canada - from an airport

(letět do Kanady - z letiště)

 

eat a hamburger - in a restaurant

(jíst hamburger - v restauraci)

 

look at paintings - in a museum

(Dívat se na obrazy - v muzeu)

 

Ve třídě jsme rozmístili kartičky s názvy míst a děti měly za úkol jít ke správné kartičce podle instrukcí. Potom si každý popsal a dokreslil své malé město na obrázku. Zahráli jsme si i Simon Says.

 

 


 

26.4.

Dnes jsme začali s opakováním abecedy v pracovních listech a na webové stránce Starfall.

Věnovali jsme se předložkám - PREPOSITIONS. Podívali jsme se nejprve na video a popisovali pomocí obrázků, kde se nachází různé předměty. Seznámili jsme se s:

 

ON

(na)

 

IN FRONT OF 

(před)

 

BETWEEN

(mezi)

 

ABOVE

(nad)

 

NEXT TO

(vedle)

 

Děti sestavovaly věty podle toho, kam jsme umístili plyšáka Bennyho. V tom jsme se všichni prostřídali. Také jsme si procvičili spellování těchto předložek a zahráli si oblíbenou hru se žralokem.

 

Konec hodiny patřil hře Simon Says.

 

 


19.4.

Dnes jsme si zopakovali základní odpovědi a otázky, které už dobře známe. Hodina ale začala jako vždy s webovou stránkou Starfall a abecedou. 

Každý odpovídal nejprve na otázky a sepsali jsme si, jak se správně celou větou odpovídá. Poté měly děti za úkol přiřadit kartičky s odpověďmi ke správným otázkám:

 

What’s your name?       -         My name is _____ .

(Jak se jmenuješ?  -  Jmenuji se _____ .)

 

How old are you?       -         I am ____ years old.

(Kolik je ti let?  -  Je mi ____ .)

 

Where are you from?       -         I am from _____ .

(Odkud jsi?  -  Jsem z _____ .)

 

What’s your favourite colour/animal?    -      My favourite colour/animal is _____.

(Jaká je tvá oblíbená barva/zvíře?  -  Má obl. Barva/zvíře je  ______ .)


What do you like to do?        -         I like to _____ .

(Co rád/a děláš?  -  Rád/a _____ .)

 

Děti se ptaly spolužáků na tyto otázky a nakonec nakreslily sami sebe a napsaly pár faktů o sobě.

 


12.4.

Na dnešní hodině jsme se věnovali již známé slovní zásobě, a to ovoci a zelenině - FRUIT AND VEGETABLES. Nejprve jsme si zopakovali písmenka v pracovních listech.

Děti rozřadily slovíčka do správné skupiny:

 

FRUIT

orange, strawberry, grapes, apple, pear, 

(pomeranč, jahoda, hrozny, jablko, hruška)

 

pineapple, banana, tomato

(ananas, banán, rajče)

 

VEGETABLES 

onion, carrot, broccoli, potato, 

(cibule, mrkev, brokolice, brambora)

 

cabbage, cucumber

(zelí, okurka)

 

Zahráli jsme si na obchod. Každý dostal svůj nákupní seznam a děti ve dvojicích sehrály, jak nakupují. Používaly při tom fráze:

 

Can I help you?

(Mohu Vám pomoci?)

 

I would like ______ .

(Chtěl/a bych ____ .)

 

- 3 carrots

- grapes

- 2 onions

- 5 strawberies

 

Here you are.

(Tady máte.)

 

Thank you! Bye bye.

 

Nakonec jsme si zahráli hru se spellováním těchto slovíček a zakončili hodinu se Simon Says.

 

 

 


5.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním abecedy v pracovních listech. Naučili jsme se novou písničku, při které každý přidal nějaký svůj nápad, jak by mohla pokračovat:

♫ If you're happy and you know it CLAP YOUR HANDS! 

If you're happy and you know it CLAP YOUR HANDS!

If you're happy and you know it

And you really want to show it

If you're happy and you know it CLAP YOUR HANDS!

 

If you're happy and you know it _________ !

- SPIN AROUND

- BARK LIKE A DOG

- TOUCH YOUR NOSE

 …

 

Poté jsme se věnovali slovesům, která vyjadřují nějaký děj nebo aktivitu - tzv. ACTION VERBS:

 

clap              climb             dance             fly

(tlesknout)          (vyšplhat)        (tančit)         (letět)

 

hop          jump               run          stand

(poskočit)       (skočit)       (běžet)         (letět)

 

stopm          swim          waddle      walk

(dupnout)          (plavat)       (kolébat se)         (chodit)

 

 

Všechna tato slovíčka jsme si procvičili a zkusili pantomimicky předvést. Také jsme si zahráli hru, při které děti hádaly písmenka a musely slova vyspellovat. Nakonec nesměl chybět Simon Says.

 


 

29.3.

Dnes jsme se opět věnovali povolání a rozšířili tuto slovní zásobu. Na začátku hodiny si děti zopakovaly abecedu. 

Poté jsme si připomněli otázku a odpověď: 

 

What do you want to be

 when you grow up?

(Čím chceš být, až vyrosteš?) 

 

I want to be a ______ . 

(Chci být ____ .)

 

Děti měly za úkol nakreslit, čím chtějí být. Podívali jsme se na obrázky a další slovíčka:

 

plumber          sailor

(instalatér)          (námořník)

 

actor          engineer

(herec)         (inženýr)

 

zoo-keeper          photographer

(chovatel)          (fotograf)

 

butcher          mechanic

(řezník)          (mechanik)

 

chef              artist

(šéfkuchař)          (umělec)

 

Dalším úkolem bylo doplnit chybějící písmenka do těchto slovíček. Nakonec nás čekala hra Simon Says.

 

 


22.3.

Na dnešní hodině jsme se věnovali povolání - JOBS

 

Nejprve jsme se ale jako vždy podívali na následující písmenka na webové stránce Starfall.

 

Děti zkusily vyjmenovat slovíčka, která už znají a díky online pracovnímu listu a hře jsme přidali i nová slovíčka:

 

                                                      doctor              vet

(lékař)          (veterinář)

 

     singer          police officer

(zpěvák)         (policista)

 

firefighter          farmer

(hasič)          (farmář)

 

nurse          dentist

(sestřička)          (zubař)

 

teacher          astronaut

(učitel)          (astronaut)

 

Všechna povolání jsme zkusili pantomimicky předvést a zopakovat. Děti odpovídaly na otázku:

 

What do you want to be

 when you grow up?

(Čím chceš být, až vyrosteš?) 

 

I want to be a ______ . 

(Chci být ____ .)

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Online Worksheet (online prac. list)

 


1.3.

Dnes jsme na začátku hodiny procvičili abecedu na webové stránce Starfall. Věnovali jsme se také zlepšování počítání v kroužku.

Vrátili jsme se k učivu z minulé hodiny a zopakovali si názvy oblíbených činností ve volném čase. Děti se ptaly spolužáků na otázku:

What do you like to do for fun?

(Co rád/a děláš ve volném čase?)

Každý měl za úkol najít jeden obrázek s koníčkem a ostatní zopakovali, co má rád.

Nakonec jsme si zahráli oblíbenou hru Simon Says!


 


 

22.2.

Dnešní hodina začala jako vždy opakováním abecedy na webové stránce Starfall. Také jsme si zopakovali počítání do 20. 

Poté jsme se věnovali nové slovní zásobě, a to koníčkům a volnočasovým aktivitám - FREE TIME ACTIVITIES. Podívali jsme se na video a názvy aktivit vyjmenovali:

 

painting          playing the guitar

(malování)           (hraní na kytaru)

 

cooking              reading books

(vaření)                 (čtení knih)

 

      hiking               taking pictures

(turistika)            (fotografování)

 

 

Děti se ptaly spolužáků na otázku:

 

What do you like to do for fun?

 

I like to ______ .

 

- play football

- cook

- play tennis

- listen to the music

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says.

 

Odkazy: Starfall (abeceda), Hobbies Video (video)

 


15.2.

Na dnešní hodině jsme si nejprve zopakovali abecedu a věnovali se několika písmenům na webové stránce Starfall. 

Poté jsme si zapokovali počítání - COUNTING a několikrát v kroužku počítali do 20, 30, 40 i 50. Naučili jsme se nová slovíčka: 

 

ten 

(deset)

 

twenty

(dvacet)

 

thirty

(třicet)

 

fourty

(čtyřicet)

 

fifty

(padesát)

 

Také jsme si zahráli tichou poštu s čísly, při které bylo důležité dávat pozor, protože některá čísla si jsou velmi podobná. Například:

 

14 X 40                     13 X 30

fourteen X forty             thirteen X thirty

 

Nakonec nás čekala hra Simon Says.

 


8.2.

Dnes jsme si na začátku jako vždy zopakovali abecedu na webové stránce Starfall a také slovíčka a fráze z minulé hodiny. 

Poté jsme se věnovali číslům - NUMBERS. Nejprve jsme si v kroužku podávali plyšáka Bennyho a každý řekl jendo číslo. Zkusili jsme i těžší variantu a říkali čísla, pokud bylo na řadě každé páté číslo (5, 10, 15, 20, …), museli jsme říct „beep“ a pokračovat dál. Také jsme každý obrátil jednu kartičku s číslem. Cílem bylo najít správná čísla v pořadí za sebou a pojmenovat je. 

 

Nakonec jsme si zahráli Simon Says. 

 

OdkazyStarfall (abeceda)

 


1.2.

Na začátku dnešní hodiny jsme si procvičili abecedu na webové stránce Starfall, osvěžili paměť a zazpívali si písničku s měsíci v roce a věnovali se seznamovacím rozhovorům. Naučili jsme se tak říkat několik užitečných frází: 

 

Děti ve dvojicích společně tvořily krátké rozhovory. Zahráli jsme si i oblíbenou hru Simon Says.

 

Odkazy: Starfall (abeceda)

 

 


 

25.1.

Dnes jsme se věnovali měsícům v roce - MONTHS OF THE YEAR

Za začátku hodiny jsme si procvičili abecedu na webové stránce Starfall. Poté jsme si poslechli písničku s měsíci v roce a vyjmenovali je:

 

JANUARY

(leden)

 

FEBRUARY

(únor)

 

MARCH

(březen)

 

APRIL

(duben)

 

MAY

(květen)

 

JUNE

(červen)

 

JULY

(červenec)

 

AUGUST

(srpen)

 

SEPTEMBER

(září)

 

OCTOBER

(říjen)

 

NOVEMBER

(listopad)

 

DECEMBER

(prosinec)

 

Ke každému měsíci jsme si řekli, co se dělá, popřípadě co se slaví a jaké je počasí. Děti poté měly za úkol poskládat z rozstříhaných kartiček s písmenky názvy měsíců. Nakonec jsme si zazpívali písničku.

 

Odkazy: Song (písnička), Starfall (abeceda)

 


18.1.

Dnes jsme se věnovali dnům v týdnu - DAYS OF THE WEEK

Na začátku hodiny jsme si zahráli Simon Says. Poté jsme si poslechli písničku a zkusili jí také zazpívat. Byla o dnech v týdnu a procvičili jsme si, jak jdou za sebou:

 

MONDAY

(pondělí)

 

TUESDAY

(úterý)

 

WEDNESDAY

(středa)

 

THURSDAY

(čtvrtek)

 

FRIDAY

(pátek)

 

SATURDAY

(sobota)

 

SUNDAY

(neděle)

 

Zopakovali jsme si je s kartičkami na koberci, kdy měl každý najít podle instrukcí nějaký den v týdnu. A věnovali jsme se také měsícům v roce, které znovu procvičíme na další hodině. Řekli jsme si alespoň, kdy máme narozeniny:

 

What month is your birthday in? - My birthday is in _____ .

(V jakém měsíci máš narozeniny? - Mám narozeniny v ____ .) 

 

Odkazy: Song (písnička)

 


11.1.

Na dnešní hodině  jsme si opět procvičovali abecedu - ALPHABET. Pár písmen si stále pleteme, proto jsme je několikrát zopakovali: 

C ([siː] sý)([iː] ý)G ([ʤiː] džý),

 

I ([aɪ] áj)S ([ɛs] es)

 

U ([juː] jů)Y ([waɪ] váj)

 

Zahráli jsme si na rozhýbání se hru Simon Says, která děti moc baví. Při další hře děti hledaly ve třídě schovaná písmenka a říkaly jejich název. Také jsme spellovali různá slova tak, že jsme chodili ke kartičkám s písmeny ve správném pořadí. Dalším úkolem bylo poslechnout si slovo a ukázat na správné písmeno, na které dané slovo začíná. Seznámili jsme se nově s názvy pro malá a velká písmena:

 UPPER CASE               LOWER CASE
(L, B, E, D)                 (l, b, e, d)
 
               (L, K, A, B, S)         (l, k, a, b, s

4.1.

Na dnešní hodině jsme opakovali a na začátku hodiny říkali frázi:

My name is _____ and I like ______ .

(Jmenuji se ____ a mám rád/a _____ .)

 

Poté jsme si v kroužku házeli s plyšákem Bennym a ptali se ostatních na různé oblíbené věci. Snažili jsme si zapamatovat, co každý odpověděl:

 

What is your favourite … ?

- animal
- food
- colour

 

My favourite …. is ___ .

 

Také jsme zkusili vymyslet, co nemáme rádi:

 

I don’t like ____ .

(Nemám rád/a ___ .)

 

A protože tu máme nový rok, naučili jsme se anglicky říkat 2022. S jeho začátkem se také pojí novoroční předsevzetí - NEW YEAR’S RESOLUTION. Každý si zkusil nějaké vymyslet:

 

In 2022 I want to _____ .

(V roce 2022 chci ____ .)

 

- be less lazy (být méně líný/á)

- eat healthy (jíst zdravě)

- do homework (dělat domácí úkoly)

 


 

21.12.

Dnešní hodina byla poslední před Vánocemi, proto jsme se věnovali právě jim - CHRISTMAS

Děti si nakreslily obrázky na kartičky a pojmenovali jsme je. Poté jsme s kartičkami pracovali a procvičovali slovíčka, schovávali je, zkusili si zapamatovat správné pořadí. Naučili jsme se tak spoustu slovíček:

 

angel       reindeer      snowflake     snowman     Santa Claus        gingerbread

 

star       elf       Christmas tree       present        bell

 

Nakonec jsme si vyrobili vánoční masky. 

 

Slovíčka: star (hvězda), reindeer (sob), elf (skřítek), Christmas tree (stromeček), present (dárek), angel (anděl), snowflake (vločka), snowman (sněhulák), bell (zvonek), gingerbread (perník)

 

 


14.12.

Na dnešní hodině jsme se naučili pojmenovat místnosti v domě - ROOMS! Nejprve jsme si je ukázali na obrázcích a pojmenovali:

KITCHEN, BATHROOM, BEDROOM, LIVING ROOM, DINING ROOM, GARDEN

(kuchyň, koupelna, ložnice/pokoj, obývací pokoj, jídelna, zahrada)

 

Poté jsme vyjmenovali pár věcí, které v každé místnosti najdeme:

 

KITCHEN        LIVING ROOM

- fridge                    -couch 

- oven                  - TV

- sink                      - lamp

 

BEDROOM             BATHROOM

- bed                   - shower

- table                  - mirror

 

DINING ROOM             GARDEN 

- dining table                 -grass

- chairs                         - flowers

 

Děti dostávaly instrukce, do jaké místnosti mají jít. Podle toho se postavily k cedulkám na zemi a říkali věty. Podívali jsme se i na video, při kterém děti hádaly název místnosti. Nakonec jsme procvičovali názvy věcí, které se tam nachází. 

 

Slovíčka: kitchen (kuchyň), bathroom (koupelna), bedroom (pokoj, ložnice), dining room (jídelna), garden (zahrada), living room (obývací pokoj), fridge (lednice), oven (trouba), sink (dřez), bed (postel), table (stůl), couch (gauč, pohovka), lamp (lampa), mirror (zrcadlo), shower (sprcha), grass (tráva), flowers (květiny)

 

Odkazy: Video, Flashcards

 


 

30.11.

Dnešní lekci jsme věnovali abecedě - ALPHABET! Nejprve jsme si všechna písmenka vyjmenovali a pořádně procvičili ta, která nám dělají problém:

C ([siː] sý), E ([iː] ý), G ([ʤiː] džý), H ([eɪtʃ] ejdž),

 

I ([aɪ] áj), S ([ɛs] es), U ([juː] jů), Y ([waɪ] váj)

 

Poté jsme se rozhýbali u hry Simon Says. K abecedě jsme se vrátili při procvičování spellování našich jmen. Sedli jsme si do kroužku a Izzy jmenoval několik písmenek abecedy, pokud ho jméno někoho obsahovalo, musel si stoupout. 

 

Nakonec děti soutěžily v tom, kdo z dvojice rychleji ukáže na správné písmenko. 

 

 


23.11.

Na dnešní hodině jsme si povídali o jídle, ovoci a zelenině - FOOD, FRUIT, VEGETABLES! Nejprve jsme odpovídali na otázku:

What is your favourite food? 

(Jaké je tvé oblíbené jídlo?)

 

My favourite food is … 

(Mé oblíbené jídlo je …)

 

pizza

popcorn

hamburger

pasta

sandwich

 

Poté jsme si procvičili názvy ovoce a zeleniny, vyjmenovali jsme pár slovíček a napsali je na tabuli. Podívali jsme se na video, při kterém děti hádaly, jaký obrázek se objeví. 

 

FRUITS

oranges, blueberries, strawberries, grapes, apples, cherries, pineapple

 

VEGETABLES 

onions, carrots, broccoli, pepper, cabbage, cucumber

 

Věnovali jsme se i snídani, obědu a večeři - BREAKFAST, LUNCH, DINNER. Celou větou jsme říkali:

 

For breakfast I like to eat …

cereals, eggs, pancakes, yoghurt, toast

 

For lunch I like to eat …

pasta, sandwich, pizza, soup

 

For dinner I like to eat …

salad, hamburger, rice, sushi

 

Nakonec jsme si všechna slovíčka zopakovali. 

 

Slovíčka: pizza (pizza), popcorn (popkorn), hamburger (hamburger), pasta (těstoviny), sandwich (sendvič), oranges (pomeranče), blueberries (borůvky), strawberries (jahody), grapes (hrozny), apples (jablka), cherries (třešně), pineapple (ananas), fruit (ovoce), vegetables (zelenina), onions (cibule), carrots (mrkve), broccoli (brokolice), pepper (paprika), cabbage (zelí), cucumber (okurka), breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře), cereals (cereálie), eggs (vejce), pancakes (lívance), yoghurt (jogurt), toast (toust), soup (polévka), salad (salát), rice (rýže), sushi (sushi)

 


16.11.

Dnes jsme se naučili něco o pocitech - FEELINGS! Děti na začátku hodiny odpovídaly na otázku:

How are you feeling? 

(Jak se cítíš?)

 

I am happy! / I am sad. / I am sleepy (tired).

(Jsem šťastný/á!) / (Jsem smutný/á.) / (Jsem unavený/á.)

 

K těmto základním slovíčkům jsme přidali i další:

 

happy

sad 

sleepy / tired 

angry

sick

shy

hungry

annoyed

disgusted

calm

scared 

 

Během celé hodiny jsme slovíčka procvičovali pomocí prezentace, videa a následně i hře, při které každý emoce ukázal a ostatní hádali, o jaké slovíčko jde.

 

Slovíčka: feelings (pocity, emoce), happy (šťastný), sad (smutný), sleepy / tired (unavený), angry (naštvaný), sick (nemocný), shy (stydlivý), hungry (hladový), annoyed (otrávený), disgusted (znechucený), calm (klidný), scared (vystrašený)

 

Odkazy: Video - How is she feeling? 

 


9.11.

Na dnešní hodině jsme se naučili něco o NOUNS (podstatná jména) a jejich rozdělení - PERSON, PLACE, THING!

Podívali jsme se okolo sebe a vyjmenovali co nejvíce příkladů ke každé kategorii:

 

PERSON         PLACE         THING

Izzy             classroom         table

Verča             school             chair

teacher             hospital         pencil

fireman        Prague             dog

girl             France             hair

 

Poté měly děti za úkol nakreslit na papír obrázky s jejich nápady. Také jsme se podívali na video, u kterého jsme rozhodovali o tom, do jaké kategorie dané podstatné jméno patří. Nakonec jsme si házeli s plyšovým kamarádem Bennym a každý jedno slovíčko, které si zapamatoval z hodiny, řekl.

 

Slovíčka: person (osoba), people (lidé), place (místo), thing (věc) 

 

 


2.11.

Dnes jsme se věnovali barvám - COLOURS! Všechna jména barev jsme si vyjmenovali, vyspellovali a pořádně procvičili. K tomu jsme odpověděli na otázku: 

What is your favourite colour?

(Jaká je tvá oblíbená barva?)

 

My favourite colour is …

(Moje oblíbená barva je …)

 

green, red, black, yellow, purple, orange, blue,

grey, pink, brown, silver, white, gold

 

Také jsme si zahráli hru Simon Says a na procvičení abecedy hru Hungry Shark (šibenice). 

 

Slovíčka: colours (barvy), rainbow (duha), turquoise (tyrkysová), dark (tmavá), light (světlá), green (zelená), red (červená), black (černá), yellow (žlutá), purple (fialová), orange (oranžová), blue (modrá), pink (růžová), brown (hnědá), silver (stříbrná), white (bílá), gold (zlatá), grey (šedá)

 


 

19.10.

Na dnešní hodině jsme si pořádně procvičili abecedu - ALPHABET! Vyjmenovali jsme si všechna písmenka, k některým vymysleli slova začínající na dané písmeno a zopakovali správnou výslovnost.

Poté jsme se podívali na několik obrázků zvířátek - ANIMALS a odpověděli na otázku:

 

What is your favourite animal?

(Jaké je tvé oblíbené zvíře?)

 

My favourite animal is …

(Mé oblíbené zvíře je …)

 

pig, butterfly, elephant , tiger, snake,

hamster, ladybird, horse, octopus, giraffe, goat

 

Kartičky se zvířaty jsme si několikrát prohlédli, pojmenovali a zahráli si hru, při které každý nějakého živočicha předvedl a spolužáci hádali, o jaké zvíře se jedná. 

 

Slovíčka: pig (prase), butterfly (motýl), elephant (slon), tiger (tygr), snake (had) , hamster (křeček), ladybird (beruška), horse (kůň), octopus (chobotnice), giraffe (žirafa), turtle (želva) , goat (koza)

 

 

  


12.10.

Dnes jsme se viděli poprvé v tomto školním roce! Proto jsme se neprve museli seznámit a procvičit si frázi:

My name is …

(Jmenuji se …)

 

Vyzkoušeli jsme si jména “vyspellovat” písmenko po písmenku. Přidali jsme i:

 

I like …

(Mám rád/a …) 

 

strawberries (jahody)

chocolate (čokoláda)

dinosaurs (dinosauři)

pink and gold (růžová a zlatá barva)

 

Poté jsme si vytvořili a ozdobili jmenovky, které se nám budou hodit v příštích hodinách. Nakonec jsme si zahráli zábavnou hru s opakováním slov a tleskáním:

 

one frog - in the water - kerplunk

 


 

aktualizováno: 25.03.2023 00:07:11