ZŠ Jarov

"A child is not a vessel to be filled but a lamp to be lit."- Hebrew Proverb

ZŠ Jarov se v prosinci 2013 stala jako první v České republice součástí nového mezinárodního programu nazvaného Cambridge English Schools. Pro naši školu je to velká čest a privilegium a  jsme nadšeni, že můžeme být součástí tohoto významného cambridgeského programu.

Abychom se mohli stát členy tohoto exkluzivního programu (očekává se, že toto členství nezíská více jak deset škol v celé zemi), museli jsme splnit dvě hlavní kriteria. Za prvé musela naše škola  používat pro výuku angličtiny cambridgeské materiály a za druhé musela připravovat své žáky ke zkouškám Cambridge Young Learners Exams (YLE - Starters, Movers, Flyers). Jak všichni víte, naše škola i EATS již mnoho let používá cambridgeské učebnice, takže tento požadavek snadno splňujeme. Někteří z vás také ví, že EATS program organizuje již několik let pro své žáky zkoušky YLE. V návaznosti na náš nový status Cambridge English School bychom rádi společně s “českými” vyučujícími angličtiny rozšířili naši nabídku zkoušek a poskytli rodičům i žákům více informací o zkouškách a o výhodách jejich skládání.

Doufáme, že i Vy budete společně s námi hrdi na to, že se naše škola stává známější a uznávanější pro svou vysokou úroveň výuky anglického jazyka, a také že využívá skvělé příležitosti, kterou s sebou členství v programu Cambridge English Schools přináší!
 

EATS logoProgram English Across the Subjects (EATS) je součástí širšího projektu výuky anglického jazyka LEAP CZ s.r.o. (Lifelong English Achievement Project). EATS je pětiletý nadstavbový vzdělávací program se specifickým stylem výuky anglického jazyka, který byl velmi efektivní u velké většiny žáků, kteří jej absolvovali. Program běží při Základní škole Jarov od školního roku 2004 - 2005. Tento ojedinělý projekt vznikl jako odpověď na nezbytnou potřebu českých dětí naučit se angličtinu jako celosvětový dorozumívací jazyk. Jeho cílem je poskytnout dětem od první do páté třídy vysoce kvalitní výuku anglického jazyka a pomoci vybudovat základ pro novou generaci českých dětí tak, aby pro ně komunikace v angličtině byla přirozenější. Kromě toho program EATS zprostředkovává dětem v mladším školním věku pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami, a vtiskává jimpozitivní přístup jak k sobě samým, tak i k jiným lidem a ostatním kulturám. Program EATS spolupracuje se státními základními školami, které mají zájem se profilovat jako školy nabízející svým žákům progresivní program výuky angličtiny v rámci nadstavbového vzdělávacího programu.

ZS V Zahradkach
ZŠ Jarov

Učebnice používané při výuce jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Tyto zkoušky se každoročně konají na půdě školy ve spolupráci s organizací British Council.

Program EATS je nastaven tak, aby vyhovoval dětem všech jazykových úrovní včetně úplných začátečníků. Výuku v rozsahu čtyř 45-minutových lekcích týdně vedou rodilí mluvčí za podpory česky mluvících asistentů a probíhá v malých skupinkách o maximálně 10ti dětech. V každé skupině jsou děti, jejichž angličtina je přibližně na stejné úrovni. Skupinu vyučuje vždy jeden rodilý mluvčí, kterému pomáhá jeden český asistent s velmi dobrou znalostí angličtiny. Naší snahou je vytvořit příjemné prostředí, ve kterém se děti seznamují s anglickým jazykem v jeho mluvené formě tak, aby v následujících ročnících mohly postupně pronikat do tajů jeho psané podoby, gramatiky apod.

Interakce s rodilými mluvčími pomáhá žákům postupně vstřebávat jazyk podobně jako se malé dítě učí mluvit od svých rodičů. Již po několika měsících žáci reagují na pokyny v angličtině, jsou schopni odpovědět na jednoduché dotazy a jejich slovní zásoba se přirozeně rozšiřuje. Cílem projektu výuky EATS je, aby žáci během svého studia získali pevný jazykový základ, který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími.

Někteří z našich žáků jsou zapojeni do projektu Cambridge English Penfriends

Cambridge English Penfriends

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53