Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

16.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z příběhu. Děti si zahrály scénky podle pravidel ve třídě, která si samy určily, za použití Must a Mustn’t. Vrátili jsme se také k pádovým zájmenům, děti opravovaly věty jako například Show I your shoes = Show me your shoes. Jako opakovaní na středeční test si všichni vyplnili pracovní list.

Domácí úkol na pondělí 23.10. – pracovní sešit, dokončit stranu 13 

11.10.

Dnes děti odprezentovaly své školy, které vytvořily minulý týden, čímž jsme procvičili Must/Mustn’t. Cvičili jsme také Does/Do/Is/Are/What – děti ve dvojicích chodily po stanovištích ve třídě a skládaly po slovech věty na tato slova začínající. Kromě toho si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). 

9.10.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním slovíček z prvního příběhu. Na tabuli byla napsaná zpřeházeně, a děti je do sešitů psaly správně a rozřazovaly je do kategorií. V učebnici jsme začali s pádovými zájmeny (object pronouns – me, you, him, her, it, us, them). Také jsme si poslechli další část příběhu, přečetli si ji nahlas a na interaktivní tabuli k ní zodpověděli otázky. Na konci hodiny jsme se naučili novou písničku In a museum a zahráli si Chinese Mail. 

4.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z první lekce. Děti se účastnily tzv. Treasure huntu, při kterém musely po třídě hledat hádanky a doplňovat, o které slovíčko jde. Také jsme začali s Must a Mustn’t. Děti tvořily plakáty vlastních vymyšlených škol, ke kterým s použitím Must/Mustn’t psaly pravidla.

Nová slovíčka: corridor, must, mustn’t 

2.10.

Dnes si děti přečetly a poslechly první příběh nové učebnice a naučily se nová slovíčka z něj (viz níže), která pak procvičily ve cvičení na interaktivní tabuli a při hře na konci hodiny. Ve skupinkách pak odpovídaly na otázky ohledně příběhu.

Nová slovíčka: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Domácí úkol na pondělí 9.10.: pracovní sešit, strany 8 a 10

ZÁŘÍ 

27.9.

Děti dnes procvičovaly Do/Does a obecně věty začínající na Is/Are/Do/Does/Can (opakování z pondělní hodiny). Pozor, některým se plete Does s Don’t. Mimo to jsme si řekli něco o šikaně, jak ji poznat a jak s ní bojovat. Také jsme dodělali třídní plakát.

Připomínám, že na pondělí mají děti domácí úkol – pracovní sešit, strany 4 a 5.  

25.9.

Dnes jsme začali hodinu dvěma zpřeházenými větami, které děti měly správně zapsat do svého sešitu (it Monday Is today?; have Tereza Does Miss socks black?), ten si pak každý ozdobil. Věty začínající na Does/do/are/is jsme pak procvičovali i v učebnici. Poslechli jsme si rozhovor novinářky s Benem a děti odhadovaly, jaké budou jeho odpovědi (Does Ben like adventures? – Yes, he does/No, he doesn’t). Ve hře Vampire cat pak děti takovéto věty samy vytvářely.

Nová slovíčka: Amusement park, roller coaster, big wheel, dodgem cars, roundabout, rides, mayor, photographer, journalist, microphone

Domácí úkol na pondělí 2.10. - pracovní sešit, strany 4 a 5.   

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Wolverines“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek rosomáka, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o rosomácích a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚My name is... and I like...‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ..., This is (name) and he/she likes …. Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21