Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

13.12.

Dnes jsme hodina začali opakováním časových předložek – každý napsal dvě věty o tom, co dělá o víkendu a co dělá na Vánoce. Zopakovali jsme si některá nová slovíčka, která souvisí s charitou. Nově jsme začali pracovat na vánočním představení o Santovi – nejdřív jsme si všichni přečetli skript, pak se děti snažily sehrát scénku. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

11.12.

Dnes jsme si představili slovíčka nové lekce 4. Děti je procvičovaly ve dvojicích tak, že jeden anglicky popisoval a druhý hádal, o jaké slovíčko jde. Pak jsme udělali poslech a odpovídali na otázky o Benovi a Lucy. Začali jsme především novou látku – časové předložky On, In a At. Každý si vylosoval nějaký čas (léto, 8 hodin ráno, ráno atd) a pak musel vybrat, do které kategorie ho připnout (in, on, at). Pak musel vymyslet větu (např. On Monday I have English). V učebnici jsme pak udělali další poslech právě na tyto předložky. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Vampire.

Nová slovíčka – station, platform, eskalátor, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea

Nová látka – časové předložky On, In, At

Domácí úkol na pondělí 18.12. – pracovní sešit, strany 46 a 47

6.12.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním a pak jsme si napsali test z třetí lekce. Když s ním děti byly hotovy, udělaly si vánoční osmisměrku. V další části hodiny jsme si představili náš letošní charitativní projekt Dialog a především Halimu, které v jeho rámci pomáháme. Vysvětlili jsme si jak a proč jí pomáháme, řekli jsme si něco o Keni a situaci v ní, a ukázali jsme si některé fotky a dopisy, které nám Halima za dobu naší spolupráce poslala. Nakonec jsme začali vyrábět vánoční přání, které jí pošleme.

Ráda bych ještě připomněla, že děti mají knížky vrátit již příští pondělí

4.12.

Dnes jsme se připravovali na středeční test. Opakovali jsme minulý čas průběhový, Was/Were a tvoření otázek s nimi (Was Peter playing cards? No, he wasn’t) a slovíčka z učebnice. Na ta si děti vyplnily pracovní sešit a zahrály si v týmech hru, kdy jeden člen týmu anglicky popisoval o jaké slovíčko se jedná a ostatní hádali. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Detective, která procvičuje minulý čas průběhový. 

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček. Děti dostaly stopy, podle kterých určovaly, o které slovíčko se jedná, pak ho do sešitu zapsaly svou nedominantní rukou. Minulý čas průběhový jsme zopakovali hrou 2 lies 1 truth, při které děti napsaly dvě lži a jednu pravdu o tom, co dělali předchozí den v tolik a tolik hodin, a ve dvojicích hádaly, co je pravda. Pak jsme pomocí kvízu zopakovali was/were. Nakonec jsme si na interaktivní tabuli zahráli v týmech hru na rozlišování Was/Were (děti je doplňovaly do vět) a také skládání slov z náhodných písmenek. 

27.11.

Dnes jsme začali hodinu opakováním minulého průběhového času (At 4/7 o’clock yesterday I was….). V učebnici jsme si zazpívali novou písničku a poslechli si další část příběhu. Ten jsme si pak přehráli jako animaci, odpověděli k němu na otázky a vyplnili si cvičení na spojování vět. Děti pak dělaly dotazník – chodily po třídě a zapisovaly si, kdo co dělal v kolik hodin. Také jsme včera byli v knihovně, kde si děti vybraly knížky. Připomínám, že vrátit je musí do 11.12. a Book report jim vydělá dvě hvězdičky!

Domácí úkol na pondělí 4.12. – pracovní sešit, strany 36, 37 a 38

22.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním tvoření otázek. Trénovali jsme minulé tvary sloves a zahráli si Tresure hunt s novými slovíčky. Cvičili jsme i větu "What were you doing at ….. o'clock yesterday?" a odpovědi na ní. Pak jsme si zahráli detektivní hru – každý má nějaké alibi (v minulém čase), kromě zloděje, který si ho musí vymyslet. Děti pak chodí kolem třídy a navzájem se ptají kdo co včera dělal, aby zjistily, kdo je pachatelem. 

20.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním tvoření otázek. V učebnici jsme začali novou lekci a naučili se nová slovíčka, která děti pak po skupinkách vysvětlovaly v angličtině, a udělali jsme poslech. Poté jsme si zkusili ve dvojicích rozhovor operátora s někým, kdo volá na pohotovost. Začali jsme také probírat minulý průběhový čas, které jsme procvičili tak, že děti chodily za dveře a pak musely říct, co se ve třídě dělo, když přišly zpět (např. When I came into the classroom, you were doing parkour).


Nová slovíčkaemergency services, fire, flood, fire engine, firefighter, police car, police officer, ambulance, paramedic

Domácí úkol na pondělí 27.11. – pracovní sešit, strany 34 a 35

15.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním a pak si napsali test z druhé lekce. V další hodině si děti rozšířily slovní zásobu o nová jídla v křížovce, a nakonec jsme si zahráli hry Taboo a Pictionary.

13.11.

Dnes jsme opakovali na test z druhé lekce, který budeme psát ve středu. Procvičili jsme slovíčka i gramatiku – spojky but, because, so, and, a could/couldn’t. Děti pak sestavovaly ve dvojicích rozhovor dědečka a vnoučátka (When I was ten years old, I could run faster than a car…..). Nahlas jsme si přečetli příběh z učebnice a pak ho z rozházených vět poskládali. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme použili letos probraná slovíčka. 

8.11.

Dnes jsme opakovali Could a Couldn’t, a především minulé časy sloves. Děti si poslechly příběh (v min. č.) o sněhulákovi, odpovídaly na různé otázky k němu, a pak ve dvojicích seřazovaly věty z poslechu tak, aby šly správně po sobě. V kroužku jsme si také zahráli Yesterday I…, kdy děti opět měly používat minulý čas.

6.11.

Dnes jsme opakovali Can a Can’t a začali Could a Couldn’t. Poslechli jsme si v učebnici vyprávění dědečka z jeho mládí (When i was young, I could jump higher than trees). Také jsme si poslechli příběh v lekci 2.

Nová látka: Could/couldn’t

Domácí úkol na pondělí 13.11. – pracovní sešit, strany 25 a 26

1.11.

Dnes jsme se soustředili na trénování spojek So, But, And a Because. Děti si zahrály stolní hru, ve které tvořily s těmito spojkami věty. Procvičovali jsme také spelling, a na konci hodiny jsme si zahráli halloweenskou hru Werewolf. 

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme hodinu začali rozřazováním slovíček z lekce 1 do kategorií (countryside, amusement park, museum,...). Pak jsme v učebnici přešli na lekci 2, ve které jsme si přečetli nová slovíčka (děti se je pak samy snažily vysvětlit v angličtině), udělali jsme poslech a odpověděli na otázky k němu. Součástí druhé lekce jsou také spojky and, but, because a so, které jsme si vysvětlili a snažili se je aktivně používat ve větách. Pro posílení nových slovíček jsme hráli hru Blind draw, ve které je děti poslepu kreslily a ostatní hádaly, o která jde.

Nová slovíčka: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Domácí úkol na pondělí 6.11. – pracovní sešit, strany 22 a 23

25.10.

Dnes jsme vyráběli halloweenské dekorace (barevnou papírovou dýni) a hráli hry opakující látku z předchozích lekcí. Také jsme navštívili Star Store, kde si děti za své získané hvězdičky „nakoupily“ hezké dárky.

23.10.

Dnes jsme se seznámili s novými přídavnými jmény a trénovali je při hře Post-it. Děti chodily po třídě a popisovaly různé předměty přídavnými jmény. Zahráli jsme si i anglickou verzi Země, město, a pantomimu.

Ráda bych připomněla, že ve středu je třeba přinést zapůjčené knížky a případně i vyplněné Book reports!

Nová slovíčka: square, round, metal, plastic, shiney, wooden, hard, soft

18.10.

Dnes jsme psali první Progress test. Po něm si děti udělaly křížovku na téma Autumn. Ve druhé části hodiny jsme hráli pantomimickou hru, kdy děti v párech napsaly věty (začínající na Does/Do/Are/Is/What) a pak je předváděly – ostatní hádali, z jakého jsou prostředí. 

16.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z příběhu. Děti si zahrály scénky podle pravidel ve třídě, která si samy určily, za použití Must a Mustn’t. Vrátili jsme se také k pádovým zájmenům, děti opravovaly věty jako například Show I your shoes = Show me your shoes. Jako opakovaní na středeční test si všichni vyplnili pracovní list.

Domácí úkol na pondělí 23.10. – pracovní sešit, dokončit stranu 13 

11.10.

Dnes děti odprezentovaly své školy, které vytvořily minulý týden, čímž jsme procvičili Must/Mustn’t. Cvičili jsme také Does/Do/Is/Are/What – děti ve dvojicích chodily po stanovištích ve třídě a skládaly po slovech věty na tato slova začínající. Kromě toho si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). 

9.10.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním slovíček z prvního příběhu. Na tabuli byla napsaná zpřeházeně, a děti je do sešitů psaly správně a rozřazovaly je do kategorií. V učebnici jsme začali s pádovými zájmeny (object pronouns – me, you, him, her, it, us, them). Také jsme si poslechli další část příběhu, přečetli si ji nahlas a na interaktivní tabuli k ní zodpověděli otázky. Na konci hodiny jsme se naučili novou písničku In a museum a zahráli si Chinese Mail. 

4.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z první lekce. Děti se účastnily tzv. Treasure huntu, při kterém musely po třídě hledat hádanky a doplňovat, o které slovíčko jde. Také jsme začali s Must a Mustn’t. Děti tvořily plakáty vlastních vymyšlených škol, ke kterým s použitím Must/Mustn’t psaly pravidla.

Nová slovíčka: corridor, must, mustn’t 

2.10.

Dnes si děti přečetly a poslechly první příběh nové učebnice a naučily se nová slovíčka z něj (viz níže), která pak procvičily ve cvičení na interaktivní tabuli a při hře na konci hodiny. Ve skupinkách pak odpovídaly na otázky ohledně příběhu.

Nová slovíčka: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Domácí úkol na pondělí 9.10.: pracovní sešit, strany 8 a 10

ZÁŘÍ 

27.9.

Děti dnes procvičovaly Do/Does a obecně věty začínající na Is/Are/Do/Does/Can (opakování z pondělní hodiny). Pozor, některým se plete Does s Don’t. Mimo to jsme si řekli něco o šikaně, jak ji poznat a jak s ní bojovat. Také jsme dodělali třídní plakát.

Připomínám, že na pondělí mají děti domácí úkol – pracovní sešit, strany 4 a 5.  

25.9.

Dnes jsme začali hodinu dvěma zpřeházenými větami, které děti měly správně zapsat do svého sešitu (it Monday Is today?; have Tereza Does Miss socks black?), ten si pak každý ozdobil. Věty začínající na Does/do/are/is jsme pak procvičovali i v učebnici. Poslechli jsme si rozhovor novinářky s Benem a děti odhadovaly, jaké budou jeho odpovědi (Does Ben like adventures? – Yes, he does/No, he doesn’t). Ve hře Vampire cat pak děti takovéto věty samy vytvářely.

Nová slovíčka: Amusement park, roller coaster, big wheel, dodgem cars, roundabout, rides, mayor, photographer, journalist, microphone

Domácí úkol na pondělí 2.10. - pracovní sešit, strany 4 a 5.   

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Wolverines“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek rosomáka, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o rosomácích a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚My name is... and I like...‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ..., This is (name) and he/she likes …. Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44