Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

KVĚTEN

22/5

Škola v přírodě, výuka LEAP se dnes nekonala.

20/5

MDR: Opakování na test

HW (domácí úkol - na 27.5.): doplňte všechny starší nedodělané úkoly ve workbooku.

Další informace: Test z UNIT 9, křížovka.Tvořili jsme drobné předměty (klíčenky s bambulemi) pro charity sale 13.6.2019

15/5

Návštěva a prezentace našeho charitativního partnera Dialog: http://www.leapcz.com/Dialog.html + předání pozdravů pro Halimu. Žáci budou mít příležitost zeptat se na otázky, které si připravili.

13/5

MDR: sledovali jsme dvě videa relevantní pro naši práci s charitou Dialog a pak žáci napsali jak se jejich den liší od dětí z Keni v těchto videích: https://www.youtube.com/watch?v=XQ7wV9DeEqw a https://www.youtube.com/watch?v=bThMgftKaXU

HW (domácí úkol - na 20.5.): WB str. 114, 115 a 117

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 114, 115 - mapy a zeměpis, čtení legendy map

Slovní zásoba: north, east, north-east, south-east, south, west, south-west, north-west, grid

Další informace: Dokončili jsme pozdrav pro naše charitativní partnery Dialog - a pro Halimu. N konci hodiny jsme hráli spelling race.

6/5

MDR: doplň do mezer: loaf, bottle, packet, can... např. ______ of crisps (žák doplní 'packet')

HW (domácí úkol - na 6.4.): WB str. 109 + 111

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 109 ''how much'' vs ''how many'' - množstevní otázky a indikace množství, how much pro pomnožné a how many pro počitatelné, str. 110-111 - příběh, grammar focus str.127

Další informace: Začali jsme vyrábět pozdrav pro naše charitativní partnery Dialog pro Halimu.

 

 

 

DUBEN

29/4

MDR (zápis do sešitu): Napiš pár vět o svém zížitku z kempování nebo o tom , zda-li bys chtěl/a kempovat.

HW (domácí úkol - na 6.4.): WB str. 106, 107, 108, 109

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 106 (nová slovní zásoba z lekce/UNIT 9), 107 (picnic song + cvičení), str. 127 - gramatická cvičení

Nové fráze a slovíčka: -camping - sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood, campsite, oar, hire/ rent; -picnic - a loaf/loaves,a  can, a packet,a piece,a bottle, some, a carton, a bar

 

Other information (další informace): Hráli jsme hru kdy ve dvojicích žáci přiřazovali slovesa a obrázky a dokončovali fráze (např.: obrázek pramice + row + a boat)

24/4

MDR (zápis do sešitu): Napiš několik vět o tom, co sis nastudoval/a o Keni.

HW na příští týden (pondělí): ''the day my teacher was kidnapped by aliens'' (extra worksheet)

The Práce s učebnicí: SB str. 105

Other information (další informace): Mluvili jsme o charitě, s kterou budeme letos spolupracovat - Dialog a jejich svěřenkyni Halimě, jejíž vzdělání podporujeme. Hráli jsme hru na slovní zásobu 'doble' a hru na skloňování sloves a jejich různé časy 'spoons'

17/4

MDR: Opakování na test z UNIT 8

HW: Co vím o Keni a o Nairobi? a WB str. 102, 103, 105

Další informace: Dnes jsme psali test a dokončovali jsme prezentaci vlajek. Poté jsme dělali research s NASA stránkami a dalšími o vesmíru a povídali jsme si o letošním charity partnerovi Dialog a Halimě.

15/4

MDR (zápis do sešitu): Practice test UNIT 8

HW (domácí úkol - po prázdninách): WB str. 102, 103, 105

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 102, 103

Nové fráze: diameter, orbit, rotation, planet, moon, sun, star

Other information (další informace): Ve středu budeme psát test. Žáci měli také star store a směnili své hvězdičky za drobné hračky a sladkosti.

10/4

MDR (zápis do sešitu): Přečti si jednotlivé věty a doplň do nich osobní zájmena v angličtině

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 100

Other information (další informace): Dodělali jsme náš projekt s planetami a každý žák odprezentoval svou planetu před třídou. Poté si vymění papíry s projekty o jejich planetách a napíší 'pohlednici z planety' jako kdyby ji navštívili. Test z UNIT 8 bude 17.4. (ve středu)

8/4

MDR (zápis do sešitu): Scrambled sentences - napište větu ve správném pořadí slov

HW (domácí úkol na 15.4.): WB str. 97, 98, 100

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97-98, příběh (přečetli jsme jej nahlas, poslechli si jako video a odpověděli na interaktivní otázky), WB str. 99

Other information (další informace): ''Design your own planet'' (Navrhni svou planetu) - studenti se naučili něco a planetách a nakonec si sami vytvořili návrh a popis své imaginární planety (příště projekt dokončíme prezentací)

3/4

MDR (zápis do sešitu): Co budeš až vyrosteš? (hra, extra worksheet)

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 97, 126

Gramatika: příslovce (a tvorba příslovcí z příd jmen) - careful--carefully, beautiful--beautifully, wonderfully, slowly, wildly,...

Other information (další informace): Hráli jsme pantomimu na činosti (adverb charades) + příslovce (příklad: are you walking? yes. are you walking slowly? no, i'm not. are you walking thoughtfully? yes, i am.)

1/4

MDR (zápis do sešitu): Kolik planet sluneční soustavy v angličtině umíš vyjmenovat?

HW (domácí úkol na 8.4.): WB str. 94, 95, 96

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 94 (sovíčka - in the outer space), 95, 96 (písnička)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): rocket, space ship, space station, stars, planets, UFO, telescope...

Gramatika: Krátká forma budoucího času (I will) - I will --- I'll, they will - they'll, it will - it'll

 

 

BŘEZEN

27/3

MDR (zápis do sešitu): opakování na test

Other information (další informace): Dnes jsme psali test, poté dělali wordsearch a poté poslouchali video o zvuku https://www.youtube.com/watch?v=gdGyvGPZ1G0

25/3

MDR (zápis do sešitu): extra practice sheet - opakování na test

HW (domácí úkol na 1.4.): WB str. 90, 91, 93

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 90 a 91 - věda v hudbě - zvuky (vysvětlení pojmů a doplnění otázek/poslech.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): sound, loud, quiet, high, low, rubber band, bang, cymbals, wind chime

Other information (další informace): Ve středu bude test. Dnes jsme hráli ''evoluci'' - hru, která za pomoci anglické verze 'kámen, nůžky, papír' rozhoduje kdo se vyvine dále do dalšího stadia. Kdo se první stane člověkem vyhrává. Také jsme hráli 'spoons' - karetní hru podobnou kvartetu, aby si žci procvičili různé tvary sloves.

20/3

MDR (zápis do sešitu): napiš věty s přivlastňovacími zájmeny.

Práce z učebnicí: SB str. 88 a 89 - čtení - 'Bear's Dream' + diskuze (prosíme žáky, aby si přečetli příběh)

Gramatika: přivlastňovací zájmena (his/her - his/hers, their-theirs, our-ours, your-yours, my-mine. Whose wheaters is this? Is it yours? No, it is not mine. It is her sweater. Really? Is it hers?)

Other information (další informace): Hráli jsme spelling race - závod o hláskování slovíček ze 'scrabble' hracích kamenů a také jsme poslouchali příběh z 'Reading Rainbow': 'Diamond Robbers in The Dog Diner' a dělali jsme wordsearch.

P.S. PROSÍME RODIČE, ABY NÁM DÁVALI VĚDĚT IDEÁLNĚ DEN DOPŘEDU, POKUD DÍTĚ BUDE CHYBĚT. PROSÍME ABYSTE NÁM BUĎ OSOBNĚ NAPSALI EMAIL/SMS NEBO NÁM POSLALI PO DÍTĚTI PODEPSANÝ VZKAZ.

18/3

MDR (zápis do sešitu): Pobav se s partnerem v lavici, jaký byl jeho/její víkend a napiš o tom dvě věty do sešitu.

HW (domácí úkol na 25.3.): WB str. 85, 86, 88 (1 and 2), 89

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 86 - otázky. Přečti i příběh, zahraj si jej ve dvou malých skupinkách, sleduj jej jako krátký film. WB str 98 - phonics - poslouchej a roztřiď slova do dvou kategorií.

Nové fráze: ''Well spotted!''

Other information (další informace): Praktikovali jsme přivlastňovací zájmena na extra cvičeních. Prosíme žáky, aby si papír znovu prohlédli a prošli si látku.

13/3

MDR (zápis do sešitu): Vyhledej flash cards s obrázky slovíček a zapiš slovíčka do sešitu.

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82 (cv.2), 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 126, str. 85 (who/which/where)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): musical insruments (hudební nástroje) + who/which/where a přivlastňovací zájmena spolu se jmény a ve větách samostatňě stojící. (Is it OUR classrom? Yes, it is OURS.)

Other information (další informace): Studenti si z tabule opsali seznam hudebních nástrojů a pak jsme poslouchali, jak tyto nástroje znějí a studenti se je snažili podle poslechu přiřadit.

11/3

MDR (zápis do sešitu): What are you looking forward to this week?

HW (domácí úkol na 18.3.): WB str. 82 (cv.2), 83, 84

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 83, 84 (song)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): musical instruments (str 83 - violin, triangle, tambourine, trombone, violin, trumpet, harp, keyboard,...)

Other information (další informace): Hráli jsme také hry (cambridgelms.org - hry s hudebními nástroji a větami a spaghetti scramble words)

 

6/3

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test, slovíčka

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81;

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Other information (další informace): Dnes jsme psali UNIT 6 test a poté hráli hry a vyplňovali wordsearch.

4/3

MDR (zápis do sešitu): Extra Test Practice Sheet (UNIT 6)

HW (domácí úkol na 11.3.): WB str. 77, 78/cv.1 a 2, 79, 81; a na středu 6.3. - studium na test

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): predators, prey, protections, survive, poison, weapon, speed, porcupine, spike, chemicals, skin, poisonous

Other information (další informace): Opakovali jsme si slovíčka z UNIT 6 a přidali jsme některá z dnešní hodiny a vytvořili jsme si vlastní koláž 'mythical beasts' a mluvili o nich. Ve středu budeme psát test z UNIT 6.

 

ÚNOR

27/2

MDR (zápis do sešitu): Extra practice worksheet (příprava na test příští týden) : COMPARATIVES

HW: WB 73, 74, 76

Bookwork (práce s učebnicí): SB 75/2, 76, 77

Grammar (gramatika): Comparatives, superlatives

Další informace:Procvičovali jsme si na online hrách.

25/2

MDR (zápis do sešitu): Procvičování vět se stupňováním přídavných jmen (comparative, superlative)

HW: WB 73, 74, 76

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme četli a poslouchali příběh UNIT 6 a jelikož jsme měli spojenou třídu, žáci se poté rozdělili do menších skupin, vybrali si role a scénky z příběhu secvičili.

Grammar (gramatika): Comparatives, superlatives

Další informace: Dnes jsme měli spojenou hodinu s další skupinou a žáci dnes měli star store.

20/2

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná písmenka + obrázky - utvoř slova

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.124, str.73 ('It looks like...' popisování mytických tvorů)

Grammar (gramatika): Comparatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2.stupeň (comparatives). Také jsme zmínili neobvyklé stupňování nepravidelných příd. jmen ''bad'' (worse) a ''good'' (better

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): COMPRARTIVES, SUPERLATIVES (přídavná jména a jejich stupňování) 'IT LOOKS LIKE...'

Další informace: Extra practice worksheet s přídavnými jmény a jejich stupňováním (true and false)

18/2

MDR (zápis do sešitu): ''How was your break?'' a ''What did you do?'' odpověz a zeptej se ostatních na otázky ohledně jejich prázdnin.

HW: WB 70, 71, 72

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.70, 71, 72

Grammar (gramatika): Comparatives & Superlatives

Vysvětlili jsme si stupňování přídavných jmen (pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-er'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-ier'' a ''more'' pro ostatní pro 2. stupeň (comparatives).

Pro krátká jednoslabičná př. jm. ''-st'', dvouslabičná s koncovkou -y, ''-iest'' a ''more'' pro ostatní ''the most'' před slovem pro 3. stupeň (superlativa).

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prosím podívejte se na nová slovíčka na str. 70, začínáme novou UNIT - ''mythical animals'': tail, scales, horn, wings

Další informace: Hráli jsme hru s roztřizováním zvířat podle částí těla, které mají (tail, fur, wings, scales, horns...)

6/2

MDR (zápis do sešitu): příprava na test

Další informace: Dnes jsme psali test a poté jsme hráli 'exquisite corpse' (kolaborativní kresba příšery) a pak každý žák jednu popsal.

4/2

MDR (zápis do sešitu): 3 věty. Co lidé dělali než... (Before people had telephones they used to write letters.)

HW (domácí úkol na 11.2.): WB str. 64,66, 69

Bookwork (práce s učebnicí): Student Book str. 64 a 65 příběh a otázky.

Další informace: Žáci si domů vzali knížky na dva týdny.

LEDEN

30/1

MDR (zápis do sešitu): Úvodní cvičení

Bookwork (práce s učebnicí): Materiály v SB na str. 66 a 67 'Crime Fiction'

Grammar (gramatika): - 'used to game' opakování 'used to' - žáci vymýšlejí věty s 'used to do' nebo 'used to use' ve spojení s dobou před různými vynálezy ('Before a computer was invented, people used to write and read by hand.').

Other information (další informace): dnes jsme vytvářeli 'hledá se' (wanted!) plakát, vyplnili jsme popis osoby a odprezentovali individuální třídě

28/1

MDR (zápis do sešitu): Členové rodiny a jejich popisy. Např.: My mom has got brown hair and blue eyes.

HW/domácí úkol (due/do 5.2.): WB 60, 61 a 62 a practice test

Bookwork (práce s učebnicí): UNIT 5 příběh (story) - žáci jej přečeti, poslechli si, udělali role play a odpověděli na otázky z učebnice, WB str. 63 poslech

Other information (další informace): Přečetli jsme ve škole příběhy, které žáci napsali doma a hlasovali jsme, kdo dostane extra hvězdičku. Také jsme hráli spelling race (hláskovací závod) s UNIT 5 slovíčky.

23/1

MDR (zápis do sešitu): Pomíchaná slova (části těla/popis osoby)

HW: WB 58, 59, SB str.123

Bookwork (práce s učebnicí): student Book str 59 cv. 2, str. 60 (song), str. 61 ''had to'' listening/poslech, str. 59 čti a očísluj věty

Grammar: ''Had to'' jako minulý čas od have to/must: 'I had to go shopping groceries for the week on Monday morning.'

Vocabulary: beard, hair, scar, fair, blond, dark, curly, straight...

Other information (další informace): dnes jsme hráli hláskovací hru 'blaster'

21/1

MDR (zápis do sešitu): 'What did you do this weekend?' (Opakování minulého času prostého.)

HW: WB 58, 59, SB str.123

Bookwork (práce s učebnicí): str 58 listening/poslech, str. 59 čti a očísluj věty

Grammar: ''Has s/he got...?'' - využití v popisu a ''used to'' použití pro vyjádření minulosti

Vocabulary: beard, hair, scar, fair, blond, dark, curly, straight...

Other information (další informace): dnes jsme si opakovali co z oblečení a popisu těla známe pomocí online her na i-dictionary, také jsme hráli 'guess who?' ''bingo''

16/1

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

HW: Dnes domácí úkol žáci nedostali, ale prosíme, aby si dohotovili všechny chybějící úkoly z minula a přinesli v pondělí úkol zadaný začátkem týdne.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme s učebnicí nepracovali

Vocabulary: go on, go straight on, continue, turn/go left, turn/go right, crouch/sit down, stand up, reach up

Other information (další informace): Po opakování na test jsme dnes napsali test z UNIT 4. Poté jsme luštili křížovku s různými povoláními a jmény pracovišť (škola, hasičská zbrojnice, atobusová zastávka atd.) a nakonec jsme hráli hru, kdy si žáci ve dvojicích zadávali směr a jeden z nich měl zavázané oči. Kdo došel ke klíči a našel je za nejkratší čas s pomocí direkcí svých spoluhráčů, vyhrál.

14/1

MDR (zápis do sešitu): Doplňte slova do vět

HW (domácí úkol na 21.1.): str.54 a 55 Super Minds WB a extra practice sheet

Bookwork (práce s učebnicí): str. 54 a 55 Super Minds Studet book + pokusy s frikcí, hladkými a drsnějšími nakloněnými povrchy

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  rough, smooth, up, down, push, pull, gravity, forces

Other information (další informace): Ve středu 16.1. budeme psát test z UNIT 4.
Na konci hodiny jsme hráli 'fly, fly, fly' hru, anglickou obdobu 'všechno lítá co má peří'

9/1

MDR (zápis do sešitu): Slovní řetězce (slovní fotbal) na tabuli ve dvou skupinách

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test (vytištěný na papíře!)

Bookwork (práce s učebnicí): WB (cvičebnice) str. 56 (uveď dialog do pořádku a zkontroluj jej podle poslechu). Poté napiš svůj vlastní dialog a rozhovor přehraj před třídou ve dvojici.

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  Travelling by train. (Can I help you? Where do you want to go? It is 42 pounds. Return ticket. Single ticket.)

Other information (další informace):Pracovali jsme na extra practice sheet k UNIT 4.

Dnes si také žáci odnesli anglickou knihu z knihovny, termín vrácení do 22.1.

7/1

MDR (zápis do sešitu): Napiš co je tvé novoroční předsevzetí. Napiš jakzkusíš dosáhnout toho aby se splnilo. (2 věty.)

HW (domácí úkol na 14.1.): str.53 Super Minds WB a practice test (vytištěný na papíře!)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 52, str.53 (poslech a vybrání správného ciferníku s časem a také další cvičení s prací v páru - procvičování časové souslednosti minulého času prostého a minulého času průběhového pro vyjádření přerušení dějeú

Grammar (gramatika): When (past simple věta), (past continouous věta). When he entered the door, people were dancing.

PROSINEC

19/12: Třídní vánoční večírek

17/12

MDR (zápis do sešitu): vyber zda-li do vět patří minulý čas prostý nebo minulý čas průběhový

Homework (domácí úkol) po prázdninách: workbook str. 49 a 50

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 50-51 četli jsme příběh nahlas, sledovali jsme video a odpověděli  jsme na otázky ze str. 51 na interaktivní tabuli, workbook str. 51, 52 

Další informace: Dnes byl poslední starstore v tomto roce.

12/12

MDR (zápis do sešitu): Do vět doplň 'in', 'on' 'at' spolu s časovými slovy.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.49, 122

Grammar (gramatika): Souslednost časová s minulým časem prostým a průběhovým. 'When + past simple, past continuous. When they opened the window, birds were singing.

+ předložky s příslovci časovými a jinými časovými údaji. IN: roky, měsíce, evening ON: dny v týdnu AT: časy o'clock, am, pm), night, noon, midnight

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): 1969, morning, noon, midnight, evening, nights, Monday, Sunday, Thursday, 6 o'clock, 3pm...

Další informace:Hráli jsme hru s předložkami 'at', 'on', 'in' a 'time words' (years, time of the day, days of week, times): 1969, morning, noon, midnight, evening, nights, Monday, Sunday, Thursday, 6 o'clock, 3pm... - vytvořili dvojice předložek a určení času a kdo měl nejvíce dvojic správně vyhrál. Pak jsme opravili příběhy, které napsali žáci za domácí úkol.

10/12

MDR (zápis do sešitu): procvičili jsme si předložky a ukazatele času a ujasnili si do tabulky, kam která patří (at 2 o'clock, on weekends, in the afternoon etc.)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46, 47, 122 (prepositions + time), str. 48 - song (poslechni si, doplň slova do mezer + karaoke bitva dvou týmů :), ''At the station'' čtení

Grammar (gramatika): předložky + časová určení

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):

Další informace: Žáci dostali zpět zkontrolované testy, prosím, projděte je s nimi a nechte je opravit chyby (získají tak hvězdičku navíc) a pokud možno podepište. :)

5/12

Dnes jsme psali test z UNIT 3.

Před ním jsme kolektivně skrze hry zopakovali učivo a po něm jsme po zbytek hodiny hráli 'Categories' a 'Who am I?' 'Categories' se hrají pomocí tabulky, do které se uvede vybrané písmeno a zapisují se různá slova z daných kategorií (např. ''ovoce'', ''zelenina'', ''zvíře'', ''město'' atd.) v angličtině začínající na dané písmeno. 'Who am I?' - žáci dostanou na čelo či jiné místo, kde je nemohou sami vidět, ale mohou je vidět ostatní, kartičku se jménem známé postavy a pomocí otázek se musí dopátrat toho, kým jsou.

Další informace: Žáci, kteří nepřinesli doplněný cvičný test a popř. jiné domácí úkoly a/nebo ještě mají knihy z EATS knihovny z listopadu, ať je prosím co nejdříve přinesou. :)

3/12

MDR (zápis do sešitu): Minulý čas průběhový - tvoření otázek a odpovědí

Homework (due/na 5.12.): cvičný test + napiš příběh za použití nových slovíček (žáci dostali kopii k obému)

Bookwork (práce s učebnicí): WB str.44 - poslech + přehrání scénky žáky, WB str. 45

Grammar (gramatika): was/were (minulý čas a skloňování slovesa 'to be') + past continuous (minulý čas průběhový). What were you doing yesterday at 6 o'clock? + slovesa s get/do/have/take

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Emergency services, Fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, police car, policeman/woman: slova spojená s krizovými situacemi (emergency), have a nap, go to school, do yoga, take a shower, read a book/magazine/newspaper...

Další informace: Ve středu budeme psát TEST. Nebude složitý, ale doporučujeme, aby se žáci podívali na cvičný test, který dostali, pokud tak již neučinili. Hráli jsme hru 'restart' - která je podobná karetní hře 'UNO', ale používá slovní zásobu z angličtiny a namísto vzorů a barev páruje kartičky podle slovesné skupiny (take: a shower, a bath, have: a coffee, get: up, dressed, read: a book, newspapers atd...) žáci procvičovali tato slovesa a také minulý čas průběhový ve dvou skupinách, každá s jednou učitelkou.

LISTOPAD

28/11

MDR: Doplň věty v minulém času průběhovém (was/were)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 42 a 43 - espace route, 'danger' (emergencies)

Grammar (gramatika): was/were (minulý čas a skloňobání slovesa 'to be') + past continuous (minulý čas průběhový). What were you doing yesterday at 6 o'clock?

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Espace routes, fire extinguisher, emergency services, Fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, police car, policeman/woman

Další informace: Dnes jsme pracovali na extra worksheet-u z UNIT 3

26/11

MDR (zápis do sešitu):Přetvoř věty z přít.času prostého o minulého času průběhového a pozměň časové údaje

Homework (due/na 3.12.): WB str. 38, 42, 43

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38, 39 story + poslech a čtení a str. 39 cv.2 a 3, WB str. 39

Grammar (gramatika) +Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): procvičování minulého času průběhového

Other information (další informace): Hráli jsme hru 'Why are you late to work?' a žáci si tím procvičovali minulý čas průběhový.

21/11

MDR (zápis do sešitu): Napište do sešitu slovíčka podle popisu (definice) na tabuli. Poté jsme krátce verbálně procvičovali minulý čas průběhový (past continuous).

Bookwork (práce s učebnicí): str. 37 přiřaď obrázky a odpovídající věty, poté poslouchej a oprav případné chyby, str.121

Grammar (gramatika): procvičovali jsme minulý čas průběhový (past continuous)

Další informace: Hráli jsme 'Doggy doggy, where's your room?' a 'catch me lying' (kartičky s obrázky a časy) 'What were you doing yesterday at 4.15pm?' 'I was swimming in the sea.' 'It is true.'/'I don't believe you.'('It is a lie.')

19/11

Homework (due/na 26.11.): WB str. 34, 35 a 37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.34 - 'danger' (emergencies) - poslech, čtení a diskuze + cvičení, SB str. 121 cv.1, str. 36 písnička, WB str.36 - cvičení

Grammar (gramatika): was/were (minulý čas a skloňobání slovesa 'to be') + past continuous (minulý čas průběhový). What were you doing yesterday at 6 o'clock?

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Emergency services, Fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, police car, policeman/woman: slova spojená s krizovými situacemi (emergency)

Další informace: Knihovna

14/11

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test + doplň do mezer ve větách slova z této lekce (path, river, mountain, island atd.)

Homework (due/na 19.11.): extra sheet (studenti dostali papír se zadáním úkolu)

Bookwork (práce s učebnicí): none today

Grammar (gramatika): past tense (past simple) / TEST UNIT 2 grammar

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Past tense, junk food/fast food (dělali jsme crossword/křížovku)

Other information (další informace): Dnes jsme psali TEST UNIT 2. Poté jsme hráli spelling race (hláskovací závod), kde žáci ve dvou družstvech soutěží se scrable písmeny a který tým dříve kolektivně složí představené slovo, získává bod. Také jsme dělali křížovku o junk food (fast food)

12/11

MDR/portfolio: doplňte do mezer ve větách spojky 'so', 'and', 'because', 'but' a slovesa 'could a 'couldn't'

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Pak jsme hráli slovní labyrint - 'connectors word game' - žáci ve dvou týmech přecházeli po 'kamenech' na kterých jsou napsány spojky a aby postoupili, musí vytvořit věty. První tým, který projde na druhou stranu 'řeky', vyhrává. Praktikovali jsme tvorbu vět a správné užívání spojek a sloves v minulém čase.

7/11

MDR/portfolio: Hádanka se mrkví, liškou a kuřetem - v jakém pořadí je převézt na loďce, aby se nepožrali + znázornění na tabuli + sehrání scénky, inspirace str. 29 napiš o svém oblíbeném místě (My favourite place is..., because ... .)

Super Minds: SB str.29

Hry: eslgamesworld.com/members/games/grammar/whell/conjunctions

+ word maze - žáci jsou ve dvou týmech a musí se po spojkách (but, so, and...) dostat na druhou stranu. Na každém 'kameni' musí vytvořit gramaticky správnou větu s danou spojkou a musí se druhému týmu strategicky vyhnout nebo jej naopak 'zablokovat'.

5/11

MDR/portfolio: čtyři věty o víkendu s použitím but, so, and, because

Super Minds: SB str. 28, story + listening + activities - příběh a online aktivity/hry s tím spojené + ''I spy with my little eye, nds:something starting with...'' - str.26 - hra

Na závěr jsme hráli hru se slovíčky - každý žák má na zádech připevněné jedno slovíčko a ostatní jej musí zkopírovat - kdo má první všechna slovíčka ostatních spolužáků z předchozí lekce se správným spellingem, vyhrává.

HW: Super Minds WB str. 26 & str. 33

ŘÍJEN

31/10

MDR/portfolio: ''How was your weekend?'' - diskuze o tom, jaký byl dlouhý víkend

Kreativní činnost: Vyrávěli jsme pavučiny ze špejlí a provázku. Žáci se naučili potřebnou slovní zásobu a praktikovali následování instrukcí (string, cross, knot, tie, hitch).

Práce na extra practice worksheet-u (pracovním listu).

Super Minds: SB - příběh na str.26

HW: str.25

24/10

MDR/portfolio: Které slovo/spojka (but, so, because, and) do věty patří?

Žáci dostali zpět test. Žák/yně uspěl/a, pokud má test skóre 70% a více. Všichni žáci v prvním testu uspěli. Žáci si mohou test doma opravit (opravit si chyby v testu) a dostanou extra hvězdičku (ti, kteří chyby neměli, dostali 100% a tím dvě extra hvězdičky).

Super Minds: SB str. 25 poslech a cvičení

Gramatika: Could you... (when you were 2 years old, seven years old, when you were a little baby)? Schopnosti (v minulosti). Odpovědi: Yes, I could. No, I couldn't.

22/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: Věta o muzeu, ze které jsme museli určit - kdo šel do muzea? co dělali? kde? kdy? a proč?

Super Minds: SB str. 22, 23 a 24 WB str. 24

HW: SM WB str. 22 a 23

17/10

Test Unit 1

+

poté jsme hráli 'Who, where, what?': každý dostal list papíru a vtomto pořadí jsme odpovídali na otázky, zahýbali papír a posouvali jej spoluhráčům. Na závěr nám vyšly bizarní věty. Otázky byly tyto v tomto pořadí 1.Who? 2.With whom? 3.What? 4.Where? 5.When? 6.Why?

 

15/10

MDR/portfolio: Pobav se se svým spolužákem o jejich víkendu. Napiš tři až čtyři věty o tom, co jsi zjistil/a.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Dokončili jsme 'Doggy, doggy, where's your bone?', kerou jsme rozehráli naposledy. Žáci dokončili extra practice worksheet s 'indirect object' (nepřímý předmět).

 

Žáci se dozvěděli o plánovaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli Spelling race (hláskovací závod) ve dvou skupinách a Wordshake na interaktivní tabuli.

HW: Vyhledej si informace o libovolném muzeu/galerii kdekoliv na světě, které bys chtěl/a navštívit. Např.: Co vystavuje? Jak vzniklo? Co je tam nejzajímavější exponát? atd. Napiš 4-5 vět do svého sešitu (portfolia), ale přines jej v pondělí zpět spolu s úkolem.

10/10

MDR/portfolio: 'Scrambled sentence' (Pomíchaná věta) - rozluštěte význam věty.

Extra practice worksheet: MUST/MUSN'T (muset/nesmět)

'Zvláštní svět'  - žáci dostanou obrázek zvláštního světa/mimozemského světa a ve skupinkách vymyslí pět pravidel tohoto světa a pak je odprezentují třídě.

Přímý a nepřímy předmět (např. him/her/me/us, them)

'Pejsku, pejsku, kde máš kost?' (Doggy, doggy, where's your bone?) - studenti sedí v kroužku a jeden student uprostřed je 'doggy' (pejsek) a snaží se uhodnout, kdo má jeho 'kost'. Když nadvakrát neuhádne, musí vytvořit větu s nepřímým předmětem a se slovesem, které si vylosují.

 

8/10

MDR/portfolio: Přiřazovali jsme popisy slov a jejich názvy (mayor, photographer, journalist, rollercoaster, roundabout)

Vyplnili jsme 'practice test' (cvičný test) 'Well done, Ben and Lucy!'

Poslech + procvičování 'MUST' a 'MUSTN'T' (musí a nesmí): učitel žákům četl věty a oni museli zvedat karty s must nebo mustn't podle toho, co ve větě slyšeli.

SuperMinds: opakovací hry pro lekci 1 'In The Museum'

HW: workbook str. 14 a 21

3/10

SM student book: story (čtení příběhu a hraní příběhu) + relevantní cvičení v student book a workbook-u

pg.13

procvičování dativu (komu, čemu) - 'Give me/her/him/it the book (smile, apple etc.)'

1/10

MDR/portfolio: Bavili jsme se o víkendu. Co jsi dělal/a o víkendu? atd.

SM student book: pg.11, 10, 12 (písnička)

Procvičovali jsme 'must' a 'mustn't' ('muset' a 'nesmět')

SM workbook: pg.12

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme hodinu otázkami na své spolužáky: 'Do you like...?' 'Are you scared of....?' (Máš rád/a...? Bojíš se...? (Does Lukáš like snakes? Do Eliška and Julie like rollercoasters? Is Agáta scared of anything? ...) Otázky byly zodpovězeny a zapsány do portfolia (MDR).

Jako kreativní aktivitu jsme vyráběli záložku do knihy s minulými časy některých sloves.

Poté jsme pracovali s větami v minulém čase (přepsání vět z přítomného času do minulého) a na tabuli jsme si vysvětlili rozdíl mezi otázkami ohledně minulosti s 'TO BE' (was/were) a 'TO DO' (did).

Student book (učebnice) SuperMinds: strana 8, příběh - čtení (podle rozdílných postav, které si žáci rozdělili) a poslech/sledování příběhu na interaktivní tabuli.

Workbook (cvičebnice): str. 7, 8

 

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Super Minds: str. 6, písnička - nová slovíčka byla explorer (průzkumník) a excitement (vzrušení).

Poté jsme procvičovali fráze 'I like...' a 'I love...' (mám rád/a..., miluji....)

'Hra se slovesy' (verb-matching game): 1. Žáci dostali karty se slovesy a v týmech je roztřídili na slovesa v minulém čase a v čase přítomném. 2. Žáci znovu zamíchají karty a učitelka vyvolává slovesa v základním tvaru/holém infinitivu a žáci musí ukázat karty se slovesy v minulém čase (past tense) + vytvořit větu s tímto sloveem - takto získají bod. Družstvo s větším počtem bodů vyhrává.

HW (domácí úkol): SuperMinds workbook str. 4 a 5, str. 6 jako extra credit hw (dobrovolný, žáci dostanou extra hvězdičku pokud jej stihnou splnit.

19/9

Den jsme začali konverzací o zvířeti-maskotu třídy: rosomákovi (wolverine). Pokračovali jsme čtením faktů o něm a hraním kvízu.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou plakátu s fotkami žáků a s maskotem třídy - rosomákem.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu a po kráké přestávce jsme vyplnili dotazník 'about me'. Poté jsme tyto informace sdíleli.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)

TOPlist

aktualizováno: 26.05.2019 08:04:13