Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LISTOPAD

12/11

MDR/portfolio: doplňte do mezer ve větách spojky 'so', 'and', 'because', 'but' a slovesa 'could a 'couldn't'

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Pak jsme hráli slovní labyrint - 'connectors word game' - žáci ve dvou týmech přecházeli po 'kamenech' na kterých jsou napsány spojky a aby postoupili, musí vytvořit věty. První tým, který projde na druhou stranu 'řeky', vyhrává. Praktikovali jsme tvorbu vět a správné užívání spojek a sloves v minulém čase.

7/11

MDR/portfolio: Hádanka se mrkví, liškou a kuřetem - v jakém pořadí je převézt na loďce, aby se nepožrali + znázornění na tabuli + sehrání scénky, inspirace str. 29 napiš o svém oblíbeném místě (My favourite place is..., because ... .)

Super Minds: SB str.29

Hry: eslgamesworld.com/members/games/grammar/whell/conjunctions

+ word maze - žáci jsou ve dvou týmech a musí se po spojkách (but, so, and...) dostat na druhou stranu. Na každém 'kameni' musí vytvořit gramaticky správnou větu s danou spojkou a musí se druhému týmu strategicky vyhnout nebo jej naopak 'zablokovat'.

5/11

MDR/portfolio: čtyři věty o víkendu s použitím but, so, and, because

Super Minds: SB str. 28, story + listening + activities - příběh a online aktivity/hry s tím spojené + ''I spy with my little eye, nds:something starting with...'' - str.26 - hra

Na závěr jsme hráli hru se slovíčky - každý žák má na zádech připevněné jedno slovíčko a ostatní jej musí zkopírovat - kdo má první všechna slovíčka ostatních spolužáků z předchozí lekce se správným spellingem, vyhrává.

HW: Super Minds WB str. 26 & str. 33

ŘÍJEN

31/10

MDR/portfolio: ''How was your weekend?'' - diskuze o tom, jaký byl dlouhý víkend

Kreativní činnost: Vyrávěli jsme pavučiny ze špejlí a provázku. Žáci se naučili potřebnou slovní zásobu a praktikovali následování instrukcí (string, cross, knot, tie, hitch).

Práce na extra practice worksheet-u (pracovním listu).

Super Minds: SB - příběh na str.26

HW: str.25

24/10

MDR/portfolio: Které slovo/spojka (but, so, because, and) do věty patří?

Žáci dostali zpět test. Žák/yně uspěl/a, pokud má test skóre 70% a více. Všichni žáci v prvním testu uspěli. Žáci si mohou test doma opravit (opravit si chyby v testu) a dostanou extra hvězdičku (ti, kteří chyby neměli, dostali 100% a tím dvě extra hvězdičky).

Super Minds: SB str. 25 poslech a cvičení

Gramatika: Could you... (when you were 2 years old, seven years old, when you were a little baby)? Schopnosti (v minulosti). Odpovědi: Yes, I could. No, I couldn't.

22/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: Věta o muzeu, ze které jsme museli určit - kdo šel do muzea? co dělali? kde? kdy? a proč?

Super Minds: SB str. 22, 23 a 24 WB str. 24

HW: SM WB str. 22 a 23

17/10

Test Unit 1

+

poté jsme hráli 'Who, where, what?': každý dostal list papíru a vtomto pořadí jsme odpovídali na otázky, zahýbali papír a posouvali jej spoluhráčům. Na závěr nám vyšly bizarní věty. Otázky byly tyto v tomto pořadí 1.Who? 2.With whom? 3.What? 4.Where? 5.When? 6.Why?

 

15/10

MDR/portfolio: Pobav se se svým spolužákem o jejich víkendu. Napiš tři až čtyři věty o tom, co jsi zjistil/a.

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Dokončili jsme 'Doggy, doggy, where's your bone?', kerou jsme rozehráli naposledy. Žáci dokončili extra practice worksheet s 'indirect object' (nepřímý předmět).

 

Žáci se dozvěděli o plánovaném středečním testu.

 

Poté jsme hráli Spelling race (hláskovací závod) ve dvou skupinách a Wordshake na interaktivní tabuli.

HW: Vyhledej si informace o libovolném muzeu/galerii kdekoliv na světě, které bys chtěl/a navštívit. Např.: Co vystavuje? Jak vzniklo? Co je tam nejzajímavější exponát? atd. Napiš 4-5 vět do svého sešitu (portfolia), ale přines jej v pondělí zpět spolu s úkolem.

10/10

MDR/portfolio: 'Scrambled sentence' (Pomíchaná věta) - rozluštěte význam věty.

Extra practice worksheet: MUST/MUSN'T (muset/nesmět)

'Zvláštní svět'  - žáci dostanou obrázek zvláštního světa/mimozemského světa a ve skupinkách vymyslí pět pravidel tohoto světa a pak je odprezentují třídě.

Přímý a nepřímy předmět (např. him/her/me/us, them)

'Pejsku, pejsku, kde máš kost?' (Doggy, doggy, where's your bone?) - studenti sedí v kroužku a jeden student uprostřed je 'doggy' (pejsek) a snaží se uhodnout, kdo má jeho 'kost'. Když nadvakrát neuhádne, musí vytvořit větu s nepřímým předmětem a se slovesem, které si vylosují.

 

8/10

MDR/portfolio: Přiřazovali jsme popisy slov a jejich názvy (mayor, photographer, journalist, rollercoaster, roundabout)

Vyplnili jsme 'practice test' (cvičný test) 'Well done, Ben and Lucy!'

Poslech + procvičování 'MUST' a 'MUSTN'T' (musí a nesmí): učitel žákům četl věty a oni museli zvedat karty s must nebo mustn't podle toho, co ve větě slyšeli.

SuperMinds: opakovací hry pro lekci 1 'In The Museum'

HW: workbook str. 14 a 21

3/10

SM student book: story (čtení příběhu a hraní příběhu) + relevantní cvičení v student book a workbook-u

pg.13

procvičování dativu (komu, čemu) - 'Give me/her/him/it the book (smile, apple etc.)'

1/10

MDR/portfolio: Bavili jsme se o víkendu. Co jsi dělal/a o víkendu? atd.

SM student book: pg.11, 10, 12 (písnička)

Procvičovali jsme 'must' a 'mustn't' ('muset' a 'nesmět')

SM workbook: pg.12

ZÁŘÍ

26/9

Začali jsme hodinu otázkami na své spolužáky: 'Do you like...?' 'Are you scared of....?' (Máš rád/a...? Bojíš se...? (Does Lukáš like snakes? Do Eliška and Julie like rollercoasters? Is Agáta scared of anything? ...) Otázky byly zodpovězeny a zapsány do portfolia (MDR).

Jako kreativní aktivitu jsme vyráběli záložku do knihy s minulými časy některých sloves.

Poté jsme pracovali s větami v minulém čase (přepsání vět z přítomného času do minulého) a na tabuli jsme si vysvětlili rozdíl mezi otázkami ohledně minulosti s 'TO BE' (was/were) a 'TO DO' (did).

Student book (učebnice) SuperMinds: strana 8, příběh - čtení (podle rozdílných postav, které si žáci rozdělili) a poslech/sledování příběhu na interaktivní tabuli.

Workbook (cvičebnice): str. 7, 8

 

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

26/9

Začali jsme den v kroužku a házli jsme si balonem s otázkou 'What are you good at?' (V čem jsi dobrý/á?) a kdo chytil balón odpovídal 'I am good at...' (Jde mi/jsem dobrý/á v...)

Poté jsme na tabuli nakreslili 'family tree' (rodokmen) a začali jsme pracovat na str.7 ve student book (učebnici) na nové slovní zásobě a opakování co se týče členů rodiny. Zapojovali jsme také přivlastňovací '' 's ''  (apostrof s s). Nová sova byla: granddaughter, grandson, grandchild, cousin(s), uncle, aunt.

Také jsme pracovali na stranách 8 a 9 - příběh Lucy a Bena. Poté jsme oříběh sledovali.

Workbook: str.7 cvičení 1 a 2 (poslech)

24/9

Super Minds: str. 6, písnička - nová slovíčka byla explorer (průzkumník) a excitement (vzrušení).

Poté jsme procvičovali fráze 'I like...' a 'I love...' (mám rád/a..., miluji....)

'Hra se slovesy' (verb-matching game): 1. Žáci dostali karty se slovesy a v týmech je roztřídili na slovesa v minulém čase a v čase přítomném. 2. Žáci znovu zamíchají karty a učitelka vyvolává slovesa v základním tvaru/holém infinitivu a žáci musí ukázat karty se slovesy v minulém čase (past tense) + vytvořit větu s tímto sloveem - takto získají bod. Družstvo s větším počtem bodů vyhrává.

HW (domácí úkol): SuperMinds workbook str. 4 a 5, str. 6 jako extra credit hw (dobrovolný, žáci dostanou extra hvězdičku pokud jej stihnou splnit.

19/9

Den jsme začali konverzací o zvířeti-maskotu třídy: rosomákovi (wolverine). Pokračovali jsme čtením faktů o něm a hraním kvízu.

Do konce hodiny jsme pokračovali výrobou plakátu s fotkami žáků a s maskotem třídy - rosomákem.

Ve finále jsme sdílely s žáky obrázky různých druhů chování a žáci se rozhodovali, zda-li je to chování přátelské, nebo zda-li se jedná o šikanu. Napsali jsme příklady tohoto chování do dvou sloupců : - 'friends' a 'bullies'. Nakonec všichni podepsali 'anti-bullying certificate'.

17/9

Welcome back to school! / Vítejte zpět do školy!

Dnes jsme začali den krátkou hrou 'Snatch' na rozehřátí. Snatch znamená 'chňapnout' a hra se hraje v malých skupinách (po dvojicích či trojicích), kdy učitel (či později jeden z žáků) zdává jednoduch fyzické úkoly v angličtině ('touch your nose', 'turn around' atd.) a pak náhle zahlásí 'SNATCH!' a ten kdo první z mal skupinky 'chňapne' balónek, vyhrál. Poté se mění družstva.

Poté jsme se v kruhu představili a řekli jsme si, co kdo dělal o prázdninách. Spolu s pokračováním po kruhu jsme si snažili zapamatovat a zopakovat prázdninové aktivity všech ostatních před námi.

Před přestávkou si každý žák ozdobil dle libosti první stranu svého portfolia/sešitu a po kráké přestávce jsme vyplnili dotazník 'about me'. Poté jsme tyto informace sdíleli.

Nakonec jsme hráli hru, kdy žáci hledali slova z rozstříhaných vět po třídě a nakonec sestavili tyto věty. ('Hidden Clues'.)

TOPlist

aktualizováno: 14.11.2018 10:50:20