Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

17.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme a co budeme dělat až skončí angličtina.

Zahráli jsme si Kahoot.it   dnes jsme měli téma v hotelu.

Zahráli jsme si Drawasaurus.org.

Po přestávce jsme si zahráli hru, ke které jsme potřebovali papír a tužku.

Psali jsme si na papír slova v různých kategoriích (část oděvu, něco co tě rozesměje, něco co se dá najít v oceánu, apod.)

A pro velký úspěch ještě jednou a letos naposledy Kahoot.it :-)

A jako poslední jsme si zahráli poslední hru s emoji v tomto školním roce.

 

Poslední hodina tohoto roku je za námi :-(

Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou na podzim!

 

 

15.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme a co jsme dělali o víkendu.

Zopakovali jsme si naši slovní zásobu zaměstnání, které jsme se letos naučili.

Zahráli jsme si Kahoot.it a zopakovali jsme si minulý čas.

Po přestávce jsme si zopakovali gramatiku Used to.

A pak si znovu zahráli quiz na Kahoot.it

 

Na závěr jsme se podívali na video hádali jsme co je to za ovoce

 

 

10.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme.

Zopakovali jsme si nějakou gramatiku – jednoduchý minulý čas a minulý čas průběhový.

Potom jsme si zahráli hru na stránkách Kahoot.it Používali jsme počítač a naše mobily. V počítači jsme viděli otázky a na mobilu mačkali barevné odpovědi.

Užili jsme si spoustu zábavy s otázkami, a hlavně s odpovídáním po mobilu 😊

Po přestávce jsme si zopakovali slovíčka z letošního roku – ve dvojicích jsme soutěžili, kdo slovíčko řekne jako první.

Potom jsme se podívali na video - Carrot Crazy

Na závěr jsme si zahráli znovu Kahoot.it, tentokrát s obrázky

 

 

08.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme a jaký byl náš víkend.

Přečetli jsme si příběh, který jsme si od minulé hodiny měli napsat. A ti, co nebyli a neměli ho, dokreslovali a dopisovali své Mr.Men příběhy dnes.

Navzájem jsme si je přečetli.

Potom jsme doplňovali věty ve videu větší, menší, teplejší, nejteplejší…

Po přestávce jsme se podívali na video o přídavných jménech, jaký je mezi nimi rozdíl a jak se používají.

Potom jsme k různým zvířatům z nabídky přídavných jmen přiřazovali ta, která se dají použít k jejich popisu.

Zahráli jsme si puzzle s přídavnými jmény. Ms.Quetz popsala nějakou věc a my hádali, co to je. Potom jsme my sami museli vymyslet popis něčeho a ostatní hádali, co jsme popisovali.

 

 

03.06.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme.

Prošli jsme si projekt, který jsme začali v pondělí – napsat naše jméno a od každého písmenka v něm napsat přídavné jméno.

Zopakovali jsme slovíčka, která jsme se naučili v poslední lekci, quiet, talkative, honest, dishonest,

Potom jsme rozdělili slovíčka podle toho, jestli jsou negativní, pozitivní anebo neutrální.

Doplňovali jsme věty správnými slovíčky.

Potom jsme si vybrali lidi ze své rodiny a popsali pomocí několika vět jejich osobnost.

Po přestávce jsme si zahráli hru s přídavnými jmény.

Podívali jsme se na video s Mr.Good

Zavzpomínali jsme jaké knihy s Mr.Men jsme četli a které se nám líbili.

Pak jsme si vymysleli vlastního Mr. S použitím slovíček, která jsme se naučili v poslední hodině. Pana Mr. jsme si nakreslili a pak ho pro ostatní popsali.

 

 

01.06.2020

Dneska jsme mnozí měli bláznivý účes, tak jak jsme si řekli minule, kdo neměl na začátku, udělal si ho během přestávky.

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme a co jsme dělali o víkendu.

Pak jsme si vysvětlili nějaká slova opozita: Quiet/talkative, funny/serious, studious/sporty a slovíčka jsme si procvičili.

Potom jsme si přečetli příběhy, které jsme měli napsat za domácí úkol a po každém příběhu ostatní nakreslili obrázek z příběhu.

 

Po přestávce jsme si zahráli hru Guess who? Z Harryho Pottera.

Jeden si vybral postavu z obrázku, kde byly hlavní postavy z filmů a ostatní mu dávali otázky, a tak hádali, kdo je to.

Potom jsme si připravili papír a fixu a zahráli jsme si hru –najdi přídavná jména, které pasují ke každému písmenu ve tvém jménu a přečetli je ostatním.

 

KVĚTEN

27.05.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se dneska máme.

Potom jsme se podívali na video s protiklady.

Pak jsme hledali protiklady doma – prázdný/plný, čtverec/kolo…

Zopakovali jsme si slova, která jsme se naučili v pondělí – nádherný, měkký, těžký…

Zahráli jsme si kvíz – se synonymy a antonymy

Zahráli jsme si hru – Simon says a Olivia Says.

 

Po přestávce jsme se nejdříve podívali na několik zvláštních zvířátek – hrochokraba, žralokokoně a popsali jsme si je.

Pak jsme našli na mapě Nazcu   a podívali jsme se, co se tam ukrývá a je vidět jenom když se na to díváme ze shora, zamysleli jsme se, kdo mohl vyškrabat pavouka a další postavičky do kamene před dvěma tisíci lety.

Potom jsem se podívali na video, jak se ve vajíčku vyvíjí kuře a jak dlouho to trvá.

Nechali jsme se inspirovat obrázky bláznivých účesů a příště si zkusíme (za domácí úkol) podobný bláznivý účes na hodinu udělat.

Přečetli jsme si příběh, který napsala spolužačka a ostatní malovali příběh na papír.

Ostatní si přinesou příběh na další hodinu.

Nakonec jsme si spolu napsali příběh - doplněním slov.

 

25.05.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme.

V dnešní hodině jsme se učili, jak se píše příběh, aby byl čtivý. Vysvětlili jsme si co jsou to synonyma a jak je použít mimo nudných slov, která se nám při psaní neustále opakují.

Zahráli jsme si hru se synonymy a antonymy

Pracovali jsme se SB na straně 45 a přepsali jsme příběh ve cvičení 2 tak aby byl co nepodrobnější a zajímavější.

Dívali jsme se také na příběh Unicorn and Horse a mluvili jsme o podobnostech a odlišnostech mezi jejich vzhledem, osobností a co mají a co nemají rádi a vyplnili jsme tento leták.

 

20.5.2020

 

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme.

 

Zahráli jsme si hru – dívali jsme se na video a tipovali, co bude za odpověď na otázku a když jsme se trefili dostali jsme bod.

 

Pracovali jsme se SB na straně 117 cv.1 a cv.2.

 

 

Napsali jsme a nakreslili leták na kemp, který jsme si vymysleli. Kde to je, jak se tam dostanou, co tam mohou dělat, kolik to stojí.

 

 

Po přestávce jsme leták dokončili a přečetli ho pro ostatní.

 

Zahráli hru: poslechli jsme si zvuky a měli říct co slyšíme.

 

 

 

18.5.2020

Nejdříve jsme se přivítali a řekli jsme si, co jsme dělali o víkendu.

MDR: psali jsme do chatboxu odpovědi na otázky, které nám Ms. Quetz ukazovala na obrazovce (různé ztvárnění map – měli jsme psát z čeho jsou vytvořené.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne.

Zadali jsme si nový HOMEWORK: WB strany 114 a 115

Pracovali jsme se SB na straně 114 a 115. Nejdříve jsme si přečetli texty a potom odpověděli na otázky.  Nakreslili jsme si vlastní mapu se symboly abychom ji mohli popsat ostatním.

Po přestávce jsme si mapy dodělali a pak ukázali mapy přes internet.

Zahráli jsme si hru – první řekl, že jde na piknik a bere si sebou… každý další musel zopakovat, co říkal ten před ním a přidat jednu věc na seznam.

 

A zahráli jsme si ještě jednu hru – na popisování

 

13.5.2020

Nejdříve jsme si řekli, jak se máme

MDR: zahráli jsme si hru - Wordshake

Pracovali jsme se SB na straně 112/113. Hádali jsme o čem je příběh.Pak jsme si ho přečetli.

Udělali jsme si cvičení na straně 113 a doplnili si věty.

WB 112 udělali jsme si cvičení 1 a 2 a zadali si cvičení 3 jako volitelný domácí úkol.

 

Po přestávce jsme si nejdříve zahráli hru – vstali jsme Ms. Quetz řekla slovní spojení a my museli dvakrát vyskočit, roztáhnout ruce a nohy a pak ho rychle napsat do chatboxu.

Potom jsme vybírali správné odpovědi na otázky, které nám Ms.Quetz ukazovala na obrazovce.

Na závěr jsme si zahráli hru – chodili jsme po pokoji (bytě) a hledali něco, co Ms. Quetz popsala – stinky, awsome…

 

11.5.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o víkendu.

MDR: procvičili jsme si slovíčka a gramatiku z této lekce pomocí rozklíčování vět, ve kterých byla zpřeházená písmenka.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulého týdne a zadali jsme si nový HOMEWORK: WB str.109, 110

Přečetli jsme si příběh ve SB na straně 110. Pak jsme se podívali na video a udělali si cvičení na straně 111.

Pracovali jsme s WB na straně 111.

Po přestávce jsme si pomocí obrázků zopakovali slovíčka, která jsme se v průběhu roku naučili a ve dvojicich jsme soutěžili, kdo rychleji slovíčko řekne.

Zahráli jsme si hru – udělali jsme si 3 okruhy slovíček (zvíře, místo, jídlo) a Ms.Quetz řekla písmeno a my museli za 30 sekund napsat co nejvíce slov k okruhům

Potom jsme pracovali s WB na straně 113.

Na závěr hodiny jsme si zahráli https://www.drawasaurus.org/room/WOVLERINES

 

6.5.2020

 

Nejdříve jsme si řekli jak jsme se měli

MDR: do vět jsme doplnili slova která tam patřily.

 

Pak jsme se vrhli na opakování slovíček z celého roku – Ms. Quetz nám ukazovala obrázky a my soutěžili, kdo uhodne nejvíce obrázků – slovíček.

 

Pracovali jsme s WB na straně 108. Poslechli jsme si písničku a pak si udělali cvičení 2 a 3

 

Vzali jsme si kus papíru a měli jsme pět minut na nakreslení toho, co bychom si vzali na piknik.

 

Po přestávce jsme si zopakovali jak se používá many a much…

Procvičili jsme si použítí pomocí doplňování vět na obrazovce

 

Pracovali jsme se SB na straně 109 – poslechli jsme si otázky a odpovídali.

Pak jsme si udělali cvičení 3 – zapamatovávali jsme si kolik čeho je na obrázku a pak jsme museli odpovídat na otázky.

Na závěr jsme si zahráli spelovací hru.

4.5.2020

Nejdříve jsme se přivítali a řekli jsme si, co jsme dělali o douhém víkendu.

Pak jsme si prohédli obrázky z minulého týdne o tom jak se bude  bydlet v budoucnosti a přečetli si svoje krátké příběhy.  

Potom jsme si zkontrolovali domácí úkoly z minulého týdne.

Nový HW: WB strany 106, 107

MDR: Co by sis měl vzít do svého baťohu když jdeš kempovat – napiš 4 věci

Pracovali jsme s učebnicí na straně 106. Naučili jsme se nová slovíčka. A pak poslouchali a opravovali věty.

Po přestávce jsme si o samotě udělali cvičení 1 na straně 107 ve SB a pak jsme si ho poslechli jestli jsme ho měli správně.

Udělali jsme si cvičení na straně 127 a pak si vysvětlili co jsou to počitatelná an nepočitatelná slova a jak se používá Much/many – podívali jsme se na video a udělali si cvičení 1 na straně 127. (Dobrá pomůcka je –nikdy nelze použít spojení How many money…!!!!)

Zahráli jsme si hru s many a much na internetu.

 

Poslechli jsme si písničku na straně 108

 

 

DUBEN

Protože nemáte přístup do naší knihovny máme pro vás link na stránky se spoustou zajímavých, krátkých příběhů, které si můžete číst ve volných chvílích v době koronavirové.

 

29.04.2020

MDR: Napiš na papír kdo z vaší třídy bude jednou dělat jednu z prací na obrazovce.

Zopakovali jsme si příslovce – badly, well, nicely, loudly… abychom si mohli zahrát hru museli jsme si jich zopakovat co nejvíce. Pak jsme museli vymyslet co nejvíce konců vět, které říkala Ms.Quetz – psali jsme na papír nebo do chatboxu.

 

Po přestávce jsme si říkali jaká bude naše budoucnost – kde budeme bydlet, jaká budou auta, jací budou roboti. S použitím will!

Podívali jsme se na video o tom, jak děti popisovali budoucnost a malíř ji maloval na papír.

Pak jsme si vzali papír a pastelky a namalovali naši ideu budoucnosti - jak si ji představujeme. Když jsme domalovali - posali jsme ji za pomoci slova WILL

 

 

27.04.2020

Nejdříve jsme si řekli jak se máme a kde jsme.

MDR: podívali jsme se na dvě videa: Fidget Spinner in Space a Yoyo in Space A pak jsme si napsali, jakou hračku nebo jaké sportovní vybavení bychom si vzali sebou do vesmíru.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z minulé hodiny a zadali si nový HOMEWORK: WB str.104

Pracovali jsme se SB na straně 105 a zopakovali jsme si slovíčka (first, then, after that, finally.

Představili jsme si, že jsme kosmonauti a pak napsali krátký zápis do deníku o tom, co jsme během jednoho dne dělali ve vesmíru.

Po přestávce jsme si zahráli hru s telephatií. Ms. Quetz dávala na výběr ze dvou možností a my hádali, kterou si vybrala ona. Za každou správnou odpověď jsme dostávali jeden bod.

Nakonec jsme si zahráli hádací hru jeden kreslil slovo, které mu přidělil počítač a ostatní hádali – napsáním do chatboxu.

 

22.04.2020

MDR: odpovídali jsme na otázky podle videa. Kolik měsíců a jaké jsou kolem planet v naší sluneční soustavě.

Pracovali jsme se SB na straně 102 a přečetli jsme si informace o našem Slunečním systému – názvy planet, jak jsou velké, kde je najdeme…

Potom jsme si udělali cvičení na straně 103 SB.

Ve WB na straně 103 jsme si přečetli text o Saturnu a udělali si následující cvičení.

Po přestávce jsme si zahráli hru – Jeden maluje podle slova, které mu počítač vybral a ostatní hádají, co maloval.

A nakonec jsme si vytvořili vlastní krátký příběh na internetu Nationalgeographic.com

 

20.04.2020

Nejdříve jsme se přivítali a řekli si co jsme dělali o víkendu.

MDR: Ze slov vytvoř větu v minulém, budoucí, a přítomném čase.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly a zadali si nový.

HOMEWORK: WB strany: 101, 102, 105

Pracovali jsme se SB na straně 101 cv. 1,2 a 3

Na konec první hodiny jsme si každý napsal dopis domů z vesmíru a přečetli jsme si ho nahlas.

Po přestávce jsme si pustili video o tom jaké jídlo a jak jedí kosmonauti Peanut Butter and Jelly in Space a Pudding the Space Way. Dělat si jídlo ve vesmíru je zřejmě legrace 😊.

 

Pracovali jsme s učebnicí na straně 104 a přečetli jsme si interview s mimozemšťany a pak si nacvičili podobné interview. Pokládali jsme otázky z učebnice a odpovídali na ně upravenými odpovědmi z učebnice.

Pak jsme si porovnali planety našeho solárního systému

15.04.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o Velikonočním víkendu.

Pak jsme se podívali na video  o tom jaký je život ve vesmíru. Popovídali jsme si potom o tom 😊

A ani dnes jsme nezapomněli na domácí úkol. A zadali jsme si nový:
HOMEWORK: WB strany 97,98,100 na 20.4.

Pracovali jsme s učebnicí na stranách 98 a 99 a přečetli jsme si příběh o léčce, potom jsme si  příběh poslechli a udělali si cvičení na straně 95

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 99 ve Workbooku.

Zahráli jsme si hru – přidávali jsme slovíčka k obrázkům,

Pracovali jsme se SB na straně 100 a vybarvovali jsme obrázek podle pokynů.

a udělali si cvičení 2 - odpovídali na otázky z obrázku, který jsme si vybarvili.

 

8.04.2020

Nejdříve jsme si řekli, co budme dělat o Velikonocích

MDR: napiš 3-4 věty o bláznivém zvířátku – jak se jmenuje, jak vypadá, jek je veliky… 😊 a pak je přečti spolužákům.

 

Zahráli jsme si hru s chatboxem a se skákáním – Ms Quetz řekla slovíčko z poslední lekce a my museli dvakrát vyskočit a pak ho napsat do chatboxu.

 

…a další hra Challenge!: pokud znáš správnou odpověd – řekni ji nahlas.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 97 a udelali si cvičení 1, naučili jsme se používat adverbs – carefully, slowly, quitly – končí -ly (výjimka – often, fast) a good (přídavné jméno) -> well (příslovce)

SB strana 126 – vytvářeli jsme příslovce pomocí -ly.

Zahráli jsme si hru: Ms.Quetz nám něco ukázala a my museli hádat co to je – sloveso + příslovce – eating happily, eating sadly,

Nakonec jsme si zahráli hru s příslovci – zahrát si ji můžete i doma – odkaz je zde

A jako úplně poslední aktivitu jsme si přinesli k počítači ukázat něco velikonočního - pomlázku, vajíčka, králíčky...

KRÁSNÉ VELIKONOCE!!!

 

6.04.2020

DMR: co dělal Baby Yoda minulý týden – napiš pět vět k pěti obrázkům.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Přešetli jsme si svoje „bláznivé“ příběhy, které jsme si někteří přes víkend napsali.

Pracovali jsme se SB 94 a naučili jsme se nová slovíčka: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station.

Řekli jsme si co můžeme najít v planetáriu.       

Prohlédli jsme si nějaké obrázky a řekli jsme si něco o vesmíru, hvězdách a planetách.

Udělali jsme si cvičení 2 na straně 94.

Řekli jsme si o různých zaměstnáních. Jaké zaměstnání mají vaši rodiče.

Pracovali jsme se SB na straně 95.

Vysvětlili jsme si gramatiku I will = I´ll, You will = You´ll atd. Budoucí čas a co by mohlo. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi I will be a police officer x I am going to be police officer.

Řekli jsme si čím bysme chtěli být.

Pracovali jsme se SB na straně 126 a pak si poslechli písničku na straně 96

Na závěr jsme si zahráli hru Describer – kde jsme museli hádat k jakému povolání patří popis pod obrázky.

A protože jsme dnes v MDR měli napsat, co dělal Baby Yoda včera/ minulý týden/ vloni, mám pro vás obrázky ke stažení. Vybarvěte si je, vystříhejte a slepte, napište k nim příběh a pošlete nám ho... prostě děljte, co umíte, abyste se o té Karanténě do příští hodiny bez nás neunudili :-)

Baby Yoda se rozhodně v karanténě nenudí: hraje videohry, uklízí, dělá domácí úkoly (rád:-)), kreslí, jezdí na kole (občas a měl by mít roušku), chodí na nákup (málokdya měl by mít roušku), hraje si na hřišti (když tam nikdo jiný není nebo s rouškou), jde vyvenčit pejska , dívá se na televizi, vaří a čte.

Homework na 15.4. WB strany: 94,95,96

 

1.4.2020

Nejdříve jsme si ukázali co za hudební nástroje jsme doma vyrobili

Vysvětlili jsme si co je to zkracování a spojování slov, He is = He´s… She is = She´s

Pracovali jsme se SB na stránce 93 a udělali jsme si cv.1 a cv 2. Napsali jsme si nějaké věty s použitím ných tvarů. Pak jsme si věty, které jsme vytvořili přečetli.Zahráli jsme si hru: Napíšeme si svůj vlastní příběh. Vybrali jsme si námět – Cesta vesmírem. Pak jsme vybírali číslovky, přídavná jména, jména, podstatná jména.

Pak jsme si náš bláznivý příběh přečetli.
Jestli si chcete napsat svůj vlastní příběh pro zasmání můžete ZDE

Pak jsme si vysvětlili nějaká slovíčka, která jsme potřebovali na video, na které jsme se podívali později.

 

BŘEZEN

UPOZORNĚNÍ: 13.4. – jsou Velikonoční prázdniny! Nebude online výuka!
Další hodina po Velikonocích bude ve středu 15.4. dle obvyklého rozvrhu.

 

30.03.2020

MDR podle obrázků jsme doplňovali odpovědi na otázky.

Nový domácí úkol: WB 91,92,93 (udělejte si ho prosíme do příštího pondělí 6.4.)

Zkontrolovali jsme si domácí úkol, který měl být vypracován na dnešní hodinu.

Přečetli jsme si naše příběhy, které jsme měli vypracovat za domácí úkol.

Pracovali jsme se SB na straně 90. Nejdříve jsme si řekli, co je to SOUND a naučili jsme se nová slovíčka: louder, quiter, higher, lower, shorter, longer

SB na straně 91 cv.1 a cv. 2.

Na středu (1.4.) - si prosíme připravte (udělejte) hudební nástroj – podívejte se doma a zamyslete nad tím, jaký by se dal udělat domácí hudební nástroj z toho, co máte.

WB str. 90 – cv.1 - porovnávali si zvuky a říkali, jestli je to pravda nebo ne. Cv.2 – porovnávali jsme si zvuky říkali, zda je lower, lowest, higher, highest…

Nakreslili jsme si svoji vlastní kapelu. A měli jsme ji popsat, pokud možno celými větami.

Na závěr hodiny jsme si poslechli zvuky a hádali jsme, co je vydává. Kdo uhodl napsal rychle do chatboxu.

 

25.03.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali včera

MDR:. Spojovali jsme dvě části věty, které jsme viděli na obrazovce

Pracovali jsme se SB na straně 88. Přečetli jsme si příběh. Pak jsme kroužkovali slova, která jsme neznali a vysvětlili si je.

Udělali jsme si zbývající cvičení ve WB na straně 88 cv.1 a 2

SB strana 89 cv.3.

Udělali jsme si cvičení, které nám Ms.Quetz zobrazila na obrazovce. K popisům jsme přidávali název hudebního nástroje.

Potom jsme si udělali ještě několik cvičení – skládali jsme věty ze vypsaných slovíček, odpovídali jsme na otázky přiřazením správné odpovědi.

Pak jsme si poslechli několik hudebních nástrojů a hádali, který je který.

Zahráli jsme si hru: Ms.Quetz, řekla slovíčko z poslední lekce, museli jsme si stoupnout, třikrát se narovnat, předklonit a dotknout se palců na noze a pak slovíčko napsat do chatboxu.

A jako poslední jsme si řekli, co budeme dělat dnes odpoledne.

 

23.03.2020

Zkontrolovali jsme si DÚ z minulého pondělí a zadali si nový Domácí úkol: WB strany 86, 88, (pouze cv.3), 89

MDR: napiš číslo obrázku hudebního nástroje ke slovíčku

Pracovali jsme se SB na straně 86 a přečetli jsme si příběh jako na divadle, pak jsme se vyměnili a přečetli si ho ještě jednou

Udělali jsme si cvičení 2, 3 a 4 ve SB na straně 87.

Vysvětlili jsme si čtení ur, er, ir, or – zní stejně na konci slova.

WB str. 87, cv.2.

SB str. 125 – cv.2.

Zahráli jsme si hru Blaster. Byla to výzva. Ve třídě normálně sedíme dokola ale to online nejde, takže nás Ms.Quetz vyvolávala za sebou. Odpovědi jsme mohli říkat anebo psát do chatu. První slovo bylo HARP, další TROMBONE, TAMBOURINE, DRUMS, SAXOPHONE

Zahráli jsme si další hru. Postavili jsme se. Ms.Quetz řekla slovíčko z poslední lekce a my museli 5 x vyskočit a tlesknout vrátit se k počítači a rychle slovíčko napsat do chatu.

Poslední hra našeho dnešního vyučovací – zkus doma najít něco starého, vrať se k počítači a popiš nám co jsi přinesl(a). Někdo přinesl staré fotky, někdo flétnu po mamince, někdo konvici (100 let starou), tátův starý počítač, atd…

 

17.03.2020

MDR: procvičili jsme si použití my – mine, your – yours, etc.

Pracovali jsme s SB na straně 85 a udělali si cvičení 1. a naučili jsme se nová slova: who, where, which. A cvičení 3. Za správnou odpověď jsme dostali možnost vložit jedno ovoce na obrázek obličeje a spolu tak složit obličej z ovoce 😊.

Pracovali jsme se WB na straně 85 poslechli jsme si cvičení 1 a odpovídali na otázky.

Po přestávce, o které jsme si všichni navzájem ukázali svoje domácí mazlíčky jsme si udělali cvičení 2.

 

Zahráli jsme si pexeso, ve kterém se dvojice tvořila z podstatných jmen, která patří do dvojice s which, where a who a které nám Ms.Quetz připravila. Za správné věty se slovy, která jsme spojili jsme dostávali ovoce pro skládání obličej.

Hra – přines nebo přiveď něco nebo někoho u tebe doma a udělej větu s použitím which, who, where.

16.03.2020

Dneska jsme se poprvé učili ONLINE!

Bylo to skvělé, byli jsme téměř všichni a byla to legrace.

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly a zadali nové na příští pondělí 23.3.2020 – Domácí úkol: WB 82,83,84 (nedělejte cvičení která jsou označená s CD)

Zopakovali jsme si poslední lekci – slovíčka pomocí online Quizu.

Pracovali jsme se SB na straně 82, kde jsme si přečetli a vysvětlili nová slovíčka. Zahráli jsme si hru – každý předváděl, že hraje na jeden hudební nástroj (z nových slovíček) a ostatní hádali na co hraje.

Procvičili jsme si nová slovíčka a gramatiku na straně 83 SB

Udělali jsme si cvičení na straně 125 SB a procvičili si cvičení na straně 84.

Na konec jsme si zahráli hru, kdy jsme museli hádáním písmen ve slově zachránit spolužáka před monstrem (alternativa naší šibenice).

 

09.03.2020

MDR – doplňovali jsme chybějící slova ve větách.

Dnešní Challenge byl o diplom s postavičkou Dobby.
Za každou správnou odpověď na spoustu otázek, které se nám budou hodit pro testík, nejrychlejší dostal jednu kartičku s obrázkem Dobbyho (nakonec se spočítali a ten s největším počtem vyhrál).

Pracovali jsme s učebnicí na straně 78,79

Zahráli jsme si hru Kámen nůžky papír – opakovali jsme si slovíčka.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 80 – nacvičili jsme si telefonní rozhovor mezi nálezcem zvířete a ředitelem ZOO.

Zahráli jsme si několik her na interaktivní tabuli

A jak dopadla dnešní Challenge?
Diplom s Dobbym si dnes odnesla nejaktivnější spolužačka
😊.

Pro všechny ostatní, kteří projevili zájem o obrázek a malé kartičky, přikládáme 😊 (klikněte na obrázek - pdf)

Příští Challenge budeme hrát o diplom se štěňátkem! (přání dnešní výherkyně)

Homework: WB strany 78,79,81

 

04.3.2020

MDR – doplň správná slova do textu a text nalep do sešitu

Dnes jsme opakovali a procvičovali až se z nás kouřilo. Pracovali jsme na třech stanovištích a rotovali mezi nimi (spelování, skládání vět a oprava vět)

Vybrali jsme si knihy, abychom měli, co číst.

 

Pracovali jsme s učebnicí na straně 76 a 77

Pracovali jsme s Workbookem na straně 76

Přečetli jsme si popisy podivných zvířat, které jsme psali v minulé hodině


Hra – Doktor versus Koronavirus

Dneska jsme se rozhodli našimi znalostmi zničit Korona virus.

Za každou správnou odpověď na otázku na tabuli dostal náš tým jednu kartičku s obrázkem korona viru, ti, kteří získali nejvíce kartiček mohli zaútočit na velký obrázek na tabuli a zničit ho.

POZOR!

Příští středu nás čeká TEST z poslední lekce (vše, co jsme dnes opakovali!!!

 

02.3.2020

Nejdříve jsme si vyhlásili Studenta měsíce – Gratulujeme!

Poté jsme ocenili všechny, kteří získali hvězdičky za měsíc únor.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 74 – přečetli, nacvičili si a zahráli příběh. Poslechli jsme si ho a zodpověděli na otázky na straně 75

Pracovali jsme s Workbookem na straně 75

Doplnili jsme si worksheet – zopakovali jsme si mluvnici – stupňování – slabý, slabší, nejslabší.

MDR – vystřihli jsme si z papíru části mýtického stvoření, nalepili si je do sešitu a popsali příšeru, kterou jsme si vymysleli.

Domácí úkol: WB stany 73,74,77

ÚNOR

26.2.2020

MDR: doplňovali jsme do sešitu chybějící slova ve větách

Zazpívali jsme si písničku.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 72

Zahráli jsme si hru – Rozdělili jsme se na dva týmy a stupňovali – velký, větší, největší.

Procvičili si gramatiku – jak vypadá…?

Pracovali jsme s učebnicí na straně 73 a 124.

Zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli – bicí, koláčky…

 

 

24.2.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dělali o prázdninách a zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

MDR – napsali jsme si 3 zvířátka a ke každému z nich 3 přídavná jména.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 70 a naučili jsme se nová slovíčka.

Zahráli jsme si hru. Na tabuli Ms.Quetz napsala název zvířete. Jeden z nás hádal a pokládal ostatním otázky. Např. má křídla? Má kožich? A ostatní odpovídali, dokud neuhodl, které zvíře je na tabuli napsané.

Vysvětlili jsme si gramatiku: good, better, best, bad, worse than, the worst.

Učebnice strana 71 – poslechli jsme si text a odpověděli na otázky. Pak si doplnili cvičení na straně 124.

Na závěr jsme si zahráli hru. Jeden z nás musí na tabuli za 10 sekund namalovat slovíčko, které jsme se dnes naučili a ostatní hádají, které to je.

Homework: Workbook strana 70,71,72

12.2.2020

MDR: napsali jsme si slovíčka pro první kapitolu příběhu o Sideway school.

Poslechli jsme si příběh o třídě ve 30 patře Sideway školy a zlomyslné učitelce, která přeměňovala své studenty na jablka.

Odpovídali jsme na otázky z příběhu.

Pak jsme měli na výběr z několika činností:

  • Domalovat si první stranu nového sešitu
  • Dopsat si leták s vyhlášením pátrání, který jsme začali na minulé hodině.
  • Vyrobit si Valentýnské přáníčko.

Nakonec jsme si přečetli vyhlášená pátrání.

10.2.2020

Nejdříve jsme si procvičili užití used to a slovíčka z poslední lekce.

Napsali jsme si test.

Vybrali jsme si nové knihy na čtení a přineseme je zpět 24.2. s popisem abychom dostali dvě hvězdičky navíc.

Přečetli jsme si o Adamově kalendáři , který se nachází v jižní Africe, co to je a kdy to bylo objeveno a podívali se na obrázky.

Domalovali jsme si plakát s vyhlášením pátrání po našich zlodějích, který jsme začali již o minulé hodině.

Domácí úkol: WB 68,69

 

5.2.2020

MDR: Zapsali jsme si správně rozházené věty.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 64-65. Nejdříve jsme si probrali pár slovíček, pak si poslechli příběh a odpovídali na otázky.

Vypracovali jsme si cvičení na vytištěném papíře – příprava na pondělní test. Procvičili jsme si gramatiku i slovíčka.

A na závěr jsme si namalovali leták WANTED!, na kterém jsme hledali zloděje, vraha atd. a popsali ho tak jako by byl v policejním hledání.

Nezapomeňte 10.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

 

3.2.2020

Dnes jsme si měli vyhlašovat Studenta měsíce, ale bohužel tento měsíc si ho nikdo nezasloužil. Tím pádem budeme příští měsíc vyhlašovat dva – pozor musíme se více snažit – hlavně psát domácí úkoly – dnes je polovina z nás neměla a nebo neměla celé!

Rozdali jsme si odměny za nasbírané hvězdičky v minulém měsíci.

Rozdělili jsme se dvou skupin Červení x Modří a sbírali body proti sobě.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 62, přečetli jsme si článek, nacvičili ho a zahráli ho před tabulí. Pak jsme si ho poslechli a odpověděli na otázky.

Rozdali jsme si nové sešity a ozdobili si jejich první strany.

Vypracovali jsme si cvičení na straně 63 v učebnici.

MDR: Zahráli jsme si hru. Každý z nás dostal na záda slovíčko a ostatní ho museli při běhání po třídě zjistit a zapsat do sešitu, kdo měl nasbíraná slovíčka ze zad všech spolužáků vyhrál.

Dnes červený tým vyhrál a potom zkoušel ze slovíček tým modrý za odměnu.

Nezapomeňte 10.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

Homework: WB str. 61,62,64.

 

LEDEN

28.1.2020

Nejdříve jsme se rozdělili do dvou skupin – červení a modří. Za dobře zodpovězené otázky jsme dostávali body, za používání češtiny nebo vyrušování naše skupina body ztrácela.

MDR: podle obrázků jsme popisovali osoby jaké byli předtím a jaké jsou teď.

Zazpívali jsme si písničku o Otci, jak vypadal předtím a jak vypadá teď. Přečetli jsme si ji v učebnici na straně 60 a vypracovali cvičení na straně 61.

Probrali jsme gramatiku „had to, didn´t have to“

Vymýšleli jsme věty s použitím „used to“

Pracovali jsme s cvičením 2 na straně 123

A na závěr jsme si zahráli několik her na interaktivní tabuli – procvičení „used to, had to, didn´t had to“.

 

27.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

MDR: napsali jsme si do sešitu správně věty, které jsme měli špatně v testu.

Znovu jsme si zopakovali, jak se tvoří souvětí s minulým časem a minulým průběhovým.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 58. Poslechli jsme si text a naučili se nová slovíčka.

Do sešitu jsme si, každý sám, napsali popis někoho ve třídě, přečetli jsme ho a ostatní hádali, koho jsme popisovali.

Probrali jsme si novou mluvnici „used to“ a procvičili si ji na větách.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 59 a 123.

Na závěr jsme si na interaktivní tabuli procvičili, jak se používá spojení „used to“

Domácí úkol: Workbook str. 58,59,60 na 3.2.

 

22.1.2020

Nejdříve jsme si v rychlosti prošli vše, co nás čekalo v testu a pak už se věnovali poslechu a doplňování. Příští hodinu se dozvíme, jak test dopadl.

Když jsme test dopsali, ti, kteří byli pozadu s úkoly, dodělávali úkoly a my ostatní jsme si zahráli hry: Pirátské lodě se slovíčky, Bingo a Napiš, řekni a sestav.

A taky jsme si doplnili Bláznivou storku! - kdybyste chtěli můžete to doma zkusit ještě jednou :-)

 

20.1.2020

MDR: Doplň slova do vět.

Kontrola domácích úkolů.

Zahráli jsme si Kámen, nůžky, papír – skákali po řadě slovíček, která jsme museli říkat a když jsme se srazili s protiskákajícím museli jsme zahrát kámen, nůžky, papír a kdo prohrál musel z kola ven.

Probrali jsme rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy.

Zahráli jsme si hru Hot potato – házeli jsme si mezi sebou míčem a museli říkat minulé časy ke slovesům.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 56 – přečetli jsme si rozhovor – nákup jízdenky, nacvičili podobný a pak si ho zahráli před tabulí

Domácí úkol: WB str 56 a 57 na 27.1.2020

Nezapomeňte na středeční test!

 

15.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali Domácí úkoly.

MDR: Doplňovali jsme slova (min.čas a min. čas průběhový) do vět – příprava na test, který budeme psát 22.1.!

Zahráli jsme si Spelling race – skládali jsme slovíčka z aktuální lekce z písmenek pro které jsme běhali.

Spelovali jsme slova dle obrázků, které jsme jeden po druhém kreslili na tabuli a ostatní hádali.

Zahráli jsme si Blister!

Vybrali jsme si nové knihy na čtení – vrátit je máme 29.1. a když napíšeme report, dostaneme dvě hvězdičky navíc.

Pracovali jsme s workbookem na staně 52

Připravovali jsme se na test – jak se používá minulý čas a minulý čas průběhový a co jsou to pravidelná a nepravidelná slovesa.

Zahráli jsme si hru s kostkou a postavičkami – museli jsme říci větu dle obrázku a použít oba časy.

Pozor příští středu – 22.1. píšeme test z poslední probrané lekce!

 

13.01.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali DÚ

MDR: zopakovali jsme si minulý čas a minulý průběhový

Pracovali jsme s učebnicí na straně 50 – přečetli jsme si text příběh, nacvičili si ho a pak si ho zahráli před tabulí. Abychom měli srovnání podívali jsme se na příběh na interaktivní tabuli a odpověděli na otázky z učebnice.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 51 a udělali si cvičení 1 a na straně 53 si udělali cvičení 1 a 2.

Domácí úkol: WB 49,50,53

 

8.1.2020

Nejdříve jsme si vyhlásili studenta měsíce

MDR: procvičili jsme si slovíčka – doplňovali jsme chybějící písmenka

Pracovali jsme s učebnicí na straně 48 a poslechli si písničku

Zahráli jsme si hru z webu CLMSPrimaty.com a procvičili si slovní zásobu.

Po přestávce jsme si prošli učebnici na straně 49 a vysvětlili si gramatiku – Past Continuous a simple past, zároveň s at/in/on.

Zpracovali jsme si cvičení 1 a učili se strukturu vět.

He/She/It was ...ing when I/you/he/she/it/they/we ...ed.

I was reading when you called.

When I/you/he/she/it/they/we ...ed,  I/He/She/It was ...ing.

When you called, I was reading.

Vypracovali jsme si cvičení 3 a na závěr jsme se zaměřili na gramtické cvičení na straně 122.

 

6.1.2019

Nejdříve jsme si předali výhry za nasbírané hvezdičky.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 46 a naučili se nová slovíčka na téma Cestování (station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea)

Poté jsme si přečetli text a odpovídali na otázky

Pracovali jsme s učebnicí na straně 47 a vysvětlili si pravidla používání at/on/in 

- On (days of the week; christmas; my birthday; etc.)
- In (months; seasons; the morning; the afternoon; the evening)
- At ( times; dinnertime; lunchtime; etc)

Na závěr jsme pracovali s učebnicí na straně 122 a zpracovali si Puzzle se slovíčky

Domácí úkol: Workbook stránky 46,47,48. úkol je na příští pondělí 13.1.2020

 

 

PROSINEC

18.12.2019

Dnešní hodina byla úplně vánoční :-)

Nejdříve jsme se podívali na video s Vánočními slovíčky a naučili se slovíčka: sleigh, reindeer, carols, stockings, bell, chimney, candle, wreath, candy cane, wreath.

Zopakovali jsme si is slovní zásobu z naší minulé lekce, kdy jsme si povídali o Chanuce a Diwali (India, rangoli, lamps, oil, latkes), pomocí hry - malé kousky papíru se slovíčky byly schované po třídě a my je hledali. Když jsme je našli zahráli jsme si s nimi takzvanou "Pictionary"

Potom jsme si zahráli Hry

Nechybělo ani  BINGO a Zdobení vánočního stromku, kde jsme se naučili nová slovíčka  (ornaments, garlands, gifts, lights, and stars).

Na závěr jsme si dali popcorn a podívali jsme se na vánočního Garfielda. 

 

16.12.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Dnešní lekce měla již sváteční atmosféru, a protože se  nám v Čechách blíží Vánoce pověděli jsme  si dnes i o jiných svátcích podobným našim Vánocům

Nejdříve jsme si přiblížili DIWALI - Indický svátek světla a začali si společně vybravovat RANGOLI.

Podívali jsme se na příběh o indické dívce, která slavila DIWALI s kamarády v Kanadě.

Potom jsme si poslechli několik vánočních písní.

Po přestávce jsme si přečetli a vyprávěli o dalším svátku a to CHANUCE a společně jsme zahráli hru DREIDEL, která se dětem moc líbila a kterou přikládáme k vystřižení, abyste si ji mohli zahrát i doma.

 

 

11.12.2019

Výsledky ve sbírání hvězdiček tříd LEAPU jsou již k dispozici na nástěnce ve škole a na našich stránkách v sekci Aktuálně -  naše třída se bohužel neprobojovala ani na jedno z prvních dvou míst a co, že to pro nás znamená?
Budeme se muset snažit o trochu víc!!!

Dnes byl den TESTU!

Nejdříve jsme si zopakovali látku z poslední lekce a tím se na poslední chvíli ujistili, že rozumíme všemu, co si na nás Test přichystal.

Testík jsme si napsali a pak, kdo chtěl, půjčil si knihu z naší knihovny (pozor přinést do 8.1)

než všichni test dopsali, hodně z nás zvládlo i hledání slov s vánoční tématikou mezi písmenky ve čtverci 

V druhé hodině jsme si přečetli krátký textík o ztraceném ostrově v Istanbulu, který se potopil před tisíci lety a který znovu objevili teprve nedávno, a zahráli si hry - jako lodě se slovíčky, napiš a slož, a pexeso.

 

9.12.2019

MDR - doplnili jsme si věty správnými tvary slov.

Nacvičili jsme si a předvedli rozhovor Tilly, která zachránila všechny lidi na pláži, s reportérem.

Z nastříhaných částí otázek a odpovědí jsme složili krátké rozhovory - minýlá čas - příprava na test,

Pracovali jsme s učebnicí na straně 42, kde jsme se naučili jaký je správný postup evakuace při požáru.

na straně 43 v učebnici jsme vypracovali cvičení 2 - nakreslili jsme únikové trasy dle tabulky.

Nakreslili jsme si půdorys naší školy a vypracovali únikový plán pro případ, že by hořelo.

Na závěr hodiny jsme nacvičovali telefonický rozhovor s operátorem linky a hlásili oheň, autonehodu, infarkt - po nacvičení jsme si události vyměnili a zkoušeli nahlásit další.

HOMEWORK: - Workbook strany 42,43, 44, 45 (na 16.12. - ti kteří příští týden nebudou přinesou domácí úkol na první hodinu po vánočních prázdninách)

a nezapomeňte ve středu nás čeká testík - slovíčka a gramatika poslední lekce.

 

 

4.12.2019

MDR: dnes jsme do sešitu doplňovali vynechaná písmena ve slovíčkách z této lekce.

Dneska byl den plný her... a spelingu :-) zahráli jsme si Blaster, běhali jsme pro písmenka a hráli si na učitele, který zkouší ze slovíček.

Vysvětlili jsme si jaký je rozdíl mezi krárkým a dlouhým i (např. nice x pig)

Pracovali jsme s workbookem na straně 39, cv.2 a učebnicí strana 40. Poslechli jsme si příběh o tsunami v Thajsku a nacvičili si rozhovor novináře a člověka, který přežil tsunami.

A ještě malé upozornění - v příštím týdnu budeme mít další TEST z probraného učiva poslední lekce - nezapomeňte se připravit :-)

 

2.12.2019

Nejdříve jsme si vyhlásili studenta měsíce a předali ji diplom :-)

Pak jsme si hráli s obrázky a větami k nim a dávali je k sobě tak jak patří. Když jsme je složili tak jsme si s nimi zahráli hru na otázky a odpovědi - co jsi dělal(a) včera večer v.... hodin a odpovědět se muselo tak jak to bylo na dalším obrázku, takže nám vznikaly věta jako včera večer jsem jezdila na vodních lyžích a nebo o půlnoci jsem byla ve škola a pod. a byla to legrace.

po přestávce jsme pracovali s příběhem na straně 38. Nejdříve jsme si ho přečetli, pak nazkoušeli a nakonec zahráli jako divadlo:

pak jsme si ho poslechli a na interaktivní tabuli odpověděli na dalších několik otázek.

HOMEWORK: Workbook strany 37,38 a 41, je to na 9.12.

a POZOR - všichni, kteří nepřinesli knihu nazpátek ať ji donesou i s reportem na další hodinu - je to za dvě hvězdičky!!!

 

 

Listopad

27.11.2019

MDR: popisovali jsme co jsme dělali o víkendu, minulý čas průběhovýwě.

Zahráli jsme si hru. Na zádech jsme mělí jedno ze slovíček a honili jsme se po třídě a bylo naším úkolem odhalit všechna na našich kamarádech.

Pracovali jsme s učebnicí. Na straně 37 jsme vypracovali cvičení 1.

Na straně 121 jsme vypracovali cv. 1.

 

A na závěr si zahráli hru FREEZE a museli jsme hádat, co ostatní převáděli, když jsme k nim byli zády - používali jsme minulý čas průběhový.

 

 

25.11.2019

MDR: měli jsme napsat, co jsme dělali o minulém víkendu.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly z minulého týdne a vrhli se na novou lekci.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 34. Přečetli jsme si a vysvětlili si nová slovíčka a ukázali si obrázky k nim, abychom je lépe pochopili.

Udělali jsme cv.2 a 3 na straně 34 a i první cvičení na straně 35.

Poté jsme si doplnili cvičení 1 a 3 na straně 121.

Poslechli jsme si písničku o večeru stráveném doma s rodinou a na závěr doplnili slovíčka do textu písně (was, were)

HOMEWORK: WB 34, 35 a 36 na 2.12.2019

 

20.11.2019

Dnes jsme si jako první zopakovali probíranou látku za poslední lekci a pak si ze všeho napsali test.

po testu, abychom se uvolnili, byli na řadě doplňovačky a hry.

ti, co doplňovačku už dodělali, dostali hvězdičku rovnou, ti ktěří ji přinesou příští hodinu hotovou, dostanou také jednu.

Hry byly spjaté se spelingem, ale i tak jsme se pobavili, hráli jsme na třech stanovištích vždy po patnácti minutách hry, "napiš, slož a řekni", "Bingo" a "Lodě se slovíčky"

Nezapoměňte přinést dodělané domácí úkoly a úkol nový, abyste zbytečně nepřicházeli o hvězdičky.

 

18.11.2019

nejdříve jsme si zkontrolovali úkoly - a bylo to ne moc milé překvapení, někteří OPĚT úkol neodevzdali a to ani ten minulý - tzn. přišli jsme jako třída o hodně hvězdiček :-(

MDR: v sešitě jsme doplňovali slovesa v minulém čase do vět.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 29 cv.1 a 2, - přečetli jsme si text a odpovídali na otázky celými větami.

Zahráli jsme si hru - jeden z nas musel dvěma větam popsat obrázek vztahující se k slovíčku v aktuální lekci a ostatní museli hádat, co za slovíčko popisoval.

Vybrali jsme si knihu z naší knihovny a bereme si ji domu na příštích 14 dnů (2.12.), abychom si ji přečetli. pokud napíšeme zápis o čem kniha je dostaneme navíc DVĚ hvězdičky!

HOMEWORK: Workbook strany 29, 32(pouze svičení 1 a 2) a 33.

 

 

13.11.2019

MDR přečetli jsme si kratičký příběh a do sešitu odpověděli na otázky jestli jsou pravda nebo lež.

Zahráli hru na slovíčka: každý z nás dostal na záda papírek s jedním ze slovíček, které jsme se učili a my pak běhali po třídě a snažili se zjistit slovíčka na zádech všech spolužáků. Když se nám to podařilo, hádali jsme, které slovíčko máme na zádech sami :-)

Když jsme se pořádně proběhli vysvětlili jsme si jak fungují neznělá písmena např. know, island, apod.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 28, přečetli jsme si příběh a doplnili do něj slovíčka, tak aby příběh dával smysl.

Pak jsme z textu vybrali všechna slovesa v minulém čase a použili z nich minimálně 6 na vytvoření vlastního příběhu. Ve dvojicích jsme vymysleli a napsali opravdu krásné krátké příběhy. 

 

11.11.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly - a pozor - ne všichni měli celé! Prosíme o doplnění celého domácího úkolu do čtvrtka, jinak nebudeme moci předat hvězdičku.

MDR: dnes jsme si kroužkovali správná slova ve větách.

Pak jsme pracovali ve dvou skupinách - jedna skládala slovíčka z písmenek a druhá slovíčka spelovala.

Přečetli jsme si článek v učebnici na straně 26 a pak si ho nacvičili jako scénku, kterou jsme si ve skupinkách přehráli.

Článek - rozhovor dětí s dědečkem v restauraci jsme si také poslechli a udělali si cvičení na straně 27.

HOMEWORK: Workobook - strany 25 (celá),26 (celá) a 27(zde jen cv.2)
Domácí úkol je na příští pondělí 18.11.

Ještě si připomeneme že jsme minulý týden oceňovali nejen nejlepší žáky v rámci jednotlivých skupin (Student of the Month Award), ale také nejlepší skupiny v rámci celého ročníku (Star Class Winners Award). Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

 

6.11.2019

Dnes byl významný den - vyhlásili jsme si vítěze - Studenta měsíce! ... a předali jsme jí diplom za její práci v hodině, včasné nošení domácích úkolů, nezapomínání učebnic, extra práci doma a vzorné práci při hodině. GRATULUJEME!

MDR - opakovali jsme si nová slovíčka - k obrázkům jsme psali slovíčka a pak to zkoušeli na tabuli a ostatní spelovali.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 24. posloucahli jsme příběh a odpovídali na otázky, cv.1 a cv.2,

Naučili jsme se slovíčka a pravidla jak používat could a couldn´t

probrali jsme i učebnici na straně 120.

na závěr jsme se rozdělili do dvou skupin a psali příběh tak, že každý ze skupiny vymyslel jednu větu a pak další z nás přidal větu další, a tak dále, až byl krátký příběh hotový. Museli jsme přemýšlet nad slovíčky a gramatikou, abychom dali správné věty dohromady.

 

4.11.2019

Nejdříve jsme si povyprávěli jaké byly naše prázdniny a jak jsme strávili Halloween.

MDR: odpověděli jsme si na otázku zda bychom bydleli raději ve městě a nebo na vesnici a proč.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí  na straně 23 - téma Svět kolem nás.

Vysvětlili jsme si a probrali nová slovíčka z učebnice, která bychom se za domácí úkol měli naučit na příští hodinu abysme si mohli na téma světa kolem nás povídat.

Rozdělili jsme se na dvě skupiny a hráli hru. Jedni na tabuli spelovali správně slovíčka a druzí kreslili slovíčka a ostatní museli hádat. Pak jsme si hry prohodili.

Poslechli jsme si texty a rozhovor a odpovídali na otázky na straně 23 a 24 a na závěr jsme si procvičili cvičení na straně 120

HOMEWORK: WB celé stránky 22, 23 a 24

 

ŘÍJEN

23.10.2019

 

Poslední hodina před prázdninami byla ve znamení TESTU.

Nejdříve jsme si všechno důkladně zopakovali - takhle jsme se při opakování hlásili :-)

a pak se nabyti vědomostmi vrhli na test :-)

Když jsme si testík napsali nastala teprve ta správná zábava.

Hráli jsme různé hry

- Pirátské lodě - (něco jako lodě po našem, ale tyhle byly se slovy a hádala se písmenka)

- Pexeso

- Say it, make it, write it.

Poslední dvě hodiny před prázdninami utekly rychle a my všem přejeme krásné prázdniny!

Naviděnou s vámi a VŠEMI vašimi úkoly 4.11.!


21.10.2019

MDR: Spojovali jsme věty s obrázky - zopakovali jsme si tak slovíčka z minulých hodin a pak jsme napsali příběh na téma "Co dělala kočka z muzea, když v noci odešla ven?"

Příběhy jsme si přečetli a  byly opravdu veselé - od kočky, která poletovala po nákupech až po kočku, co si hrála na počítači hry.

Pak jsme opakovali pro test, který bude ve středu - skládali jsme správně rozstříhané věty.

A abychom se nenudili přehráli jsme si pravidal pro mimozemšťany, která jsme sepsali před dvěma týdny - museli jsme pohobově znázornit, co jsme si jako pravidla vymysleli.

NEZAPOMEŇTE NA TEST!

HOMEWORK: WB: str.:16, 20(cv.2,3) a 21(cv.3) áááž na 4.11.!!!!

 

 

16.10.2019

MDR - Hledali jsme obrázky (slovíčka, která jsme se naučili) schované po třidě a psali jejich názvy do sešitu se správným spelingem.

Pracovali jsme s učebnicí - četli jsme si článek na stranách 16 a 17 a vysvětlovali jsme si slovíčka, která pro nás byla nová a nebo která jsme si už nepamatovali :-)

Zahráli jsme si hru kdo je kdo - každý z nás měl na zádech na lepícím papírku slovíčko, které jsme se naučili. Pohybovali jsme se po třídě a museli jsme ke každému z nás přiřadit slovíčko, které bylo na zádech, kdo první přiřadil slovíčka ke jménům u všech hráčů vyhrál. - Bylo to hodně běhání, hodně smíchu a hodně vykřikování :-)

Nakonec jsme si zahráli ještě jednu hru a to -Doggy, doggy, jeden z nás šel za dveře a když se vrátil musel hádat kdo z ostatních má u sebe kostičku :-)

 

14.10.2019

MDR - zopakovali jsme si použití Must/mustn´t

Pustili jsme si video jak se správně vyslovují zájmena - já,ty... mě, tobě...

Skládali jsme věty z nastříhaných slov tak, aby obsahovali zájmena, která jsme se naučili

Zahráli jsme si hru na královnu/krále, která/ý přikazoval svým podaným co musí a co nesmí

vybrali jsme si a zkotrolovali domácí úkoly.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 14, přečetlli jsme si článek, a pak ho zahráli jako scénku před tabulí,

článek, který jsem si nacvičili jsme viděli i na videu a pak si prošli věty z textu, ke kterým jsme přiřazovali zda je to pravda nebo lež.

a na závěr si udělali ve skupinkách cvičení 2 na straně 15.

HOMEWORK: WB str. 13,14,15(cv.2)

9.10.2019

MDR - zopakovali jsme si slovíčka z minulé hodiny a zapsali jsme si jejich správný speling

Poslechli jsme písničku z učebnice na téma muzeum a pak jsme si doplnili cv.1 na straně 12 v učebnici. Hledali jsme slovíčka a správně je přiřazovali.

Zahráli jsme si hru - Slovní řetěz - rozdělili jsme se do dvou skupin a pak jeden po druhém psali na tabuli slovíčka, která si pamatujeme tak aby poslední písmenko bylo prvním písmenkem to ho dalšího. Skupina, která napsala nejrychleji řetěz deseti slov vyhrála!

Byli jsme skvělí - koukejte!

pracovali jsme s učebnicí na str. 13, cv. 1

Probrali jsme si mluvnici - me, you, her, him, it, them, us.

Pracovali jsme opět s učebnicí - tentokrát jsme si udělali cvičení na str 119 cv.1.

Na závěr jsme si zahráli hru s interaktivní tabulí - ze slov jsme skládali věty.

 

7.10.2019

MDR: napsali jsme si co najdeš v muzeu - naučili jsme se nová slovíčka

Dostali jsme zpět opravené testy, kdo chce může si doma test opravit, nechat podepsat rodiči a znovu přinést na opraveni.

Doplnili jsme si puzzle z minulé hodiny

Pracovali jsme s učebnicí - str. 10, poslouchali jsme cvičení 1 a procvičili nová slovíčka.

Zahráli jsme si na tichou poštu s novými slovíčky.

Pracovali jsme s učebnicí str. 11 a str.119 (cvičení 1 - doplnit musí/nesmí)

Zahráli jsme si hru  - sepište pravidla pro planetu s mimozemšťany - co oni musí a co nesmí - byla to velká legrace.

Homework: WB str 10,11,12

 

2.10.2019

Dnes na nás čekal TEST – musíme  zjistit co, už jsme se od začátku roku naučili.

Nejdříve jsme si vše spolu zopakovali, hodně toho procvičili.

Následoval třístránkový test – poslech, otázky a odpovědi, gramatika.

Po testu jsme hledali slovíčka mezi písmenky, abychom si trochu oddechli.

MDR: ve skupinkách jsem si zahráli hru se slovíčky – vyber tři slovíčka z těch, co jsou na tabuli a vytvoř nejbláznivější krátkou větu, rozhovor nebo příběh. Vlastní vtipné výtvory jsme si zapsali do sešitu. 

Homework: Workbook str.8,9 (na 9.10.)

ZÁŘÍ

30.9.2019

MDR: doplň větu – Nejstrašidelnější na pouti je…

Odevzdali jsme domácí úkoly

Pracovali jsme s učebnicí  strana 8,9

  • Přečetli jsme si článek
  • Rozdělili jsme se do dvou skupin a článek, rozhovor jsme si nacvičili
  • Zahráli jsme divadelní scénku pro ostatní
  • Zahráli jsme si hru  - vyslechli jsme si věty z článku a určovali zda je věta pravda nebo lež.

Učebnice str.9 – cv. 2,3

Zahráli jsme si hru se spelováním

Ms. Quetz vybrala jedno slovíčko, které jsme se učili a my ho měli vyspelovat, ale ne ledajak.
Rozdělili jsme se do dvou skupin. Na jednu z lavic na konci učebny nám dala Ms.Quetz písmenka, pak řekla slovo a my po jedno běhali k lavici a hledali písmenka, abychom je zpět u svého týmu mohli správně seřadit a vyspelovat jimi tak slovo.

Pokud někdo z nás v průběhu hry mluvil česky, muselo si celé družstvo na pět sekund sednout a pak pokračovat.

HOMEWORK: jsme dnes nedostali.

 

25.9.2019

Na začátek jsme si zahráli hru s balónkem a otázkou “Jak se máš?”

MDR – do sešitu jsme si zapsali, co je naše nejoblíbenější zábava na pouti.

Zopakovali jsme si slovíčka: Amusement park/ fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, try out

Zahráli a zazpívali jsme si písničku The Explorers z naší učebnice (najdete ji na vašem CD) a takhle jsme zpívali do mikrofonů z fixek :-)

Samostatně jsme pracovali na cvičení 1 na straně 6 v učebnici.

Naučili jsme se a procvičili si používání DO/DOES/DID v otázkách

Na závěr jsme si zahráli hru ZIP ZAP ZOP.

 

23.9.2019


Zahráli jsme si hru s míčkem a otázkou: V kolik hodin jsi dnes vstával/a

MDR: Práce se sešitem – téma Pouť – otázka: Jaká je pouť?

Odevzdali jsme domácí úkoly.

Začali jsme pracovat s učebnicí – probrali jsme téma pouť a naučili se nová slovíčka z první lekce učebnice.

Zahráli jsme si hru na hádání podle kresby – vyvolaný nakreslil obrázek na odpovídající jednomu ze slovíček, které jsme právě probrali a ostatní hádali které slovíčko to je.

A takhle jsme se všichni hlásili, protože jsme to ryvhle poznali.

takhle se hlásíme

 

Poslechli jsme si rozhovor ze strany 5 učebnice udělali cvičení na straně 118.

Na závěr jsme si zatancovali a zazpívali na písničky z GoNoodle a zahráli hru podobnou naší šibenici – hádání slova pomocí písmen.

Odkazy na písničky pro vaše domácí pobaveni: 

Banana, banana, meatball 

Baby shark 

 

Domácí úkol: workbook – strana 4,5,6,7 (přinést 30.9.3019)

 

 

 

18.9.2019

Zahráli jsme si hru: Co rád/a jíš?

Zopakovali jsme si pravidla co se smí a co se nesmí dělat o hodině angličtiny

Vysvětlili jsme si nový system hodnocení – hvězdičky

Dozdobili jsme si první stranu svého pracovního sešitu

 

Vysvětlili jsme si co je to šikana

Naučili jsme se nová slovíčka :bully, bystander, compliment, behave

Podepsali jsme letáček, že nesouhlasíme se šikanou ve třídě.

Začali jsme pracovat na posteru

Bookwork: jsme dnes nepotřebovali 😊

Domácí úkol: dnes děti nedostali 😊 ale nezapomeňte na ten z pondělka - jde vám o hvězdičky!

 

16.9.2019

Přivítali jsme se po prázdninách

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot

Ozdobili jsme si první stranu sešitu a zopakovali základní věty v angličtině: Touch your ears/head/leg/etc.” “Stand on…” “Turn around” “Hop”.

Bookwork: jsme dnes nepotřebovali 😊

Přečetli jsme si několi faktů o Rosomákovi a odpověděli na pár otázek z jeho života.

Naučili se nová slovíčka: Wolverines, arctic,

Domácí úkol: “About Me” Worksheet (do pondělí 23.9.2019)

 

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33