Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Vlaďka Hlusičková

tel.: +420 604 269 836
email: vladimira.hlusickova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

23.9.

MDR: děti do svých sešitů psaly odpovědi na pět otázek na tabuli (Did you do your homework? = Yes, I did. Do you like playing tennis? No, I don´t. atd.)

Revised vocabulary: Amazing, symbol, closely, diamond, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali jednoduché otázky v přítomném a minulém čase (Simple Present/Past Questions). Pro důkladné procvičení minulého času jsme také dětem rozdali mazací tabulky (eraser boards) a soutěžili jsme, kdo nejrychleji (a přitom správně) vytvoří od infinitivů sloves minulý čas - Past Tense (see - saw, watch - watched, write - wrote, walk - walked, say - said, feel - felt atd.).

Games  and Activities: K procvičení hláskování slovíček z lekce 0 jsme si  také v kroužku u tabule zahráli hru Blaster! A na konci hodiny jsme s dětmi ještě pomocí interaktivní tabule a různých doplňovaček a her procvičovali slovní zásobu z minulého roku.

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 3 and 4) na středu 30.9.!

Reminder(připomínka): Ve středu 30.9. budeme psát test - Unit 0!

A ještě připomínáme Sandře, Vaškovi a Štěpánovi Š., aby přinesli vypůjčené knihy z minulého roku;)

 

21.9.

MDR: děti přiřazovaly správné názvy k obrázkům na tabuli (big wheel, rollercoaster, mayor, band)

New/Revised vocabulary: Amazing, symbol, closely, diamond / Big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Grammar: s dětmi jsme opět procvičovali jednoduché otázky v přítomném i minulém čase a také jsme se věnovali rýmovaným slovům (Rhyming words:  noise/boys, cheese/trees, toe/snow etc.)

 

Bookwork: WB pg. 9/1,2

                   SB pg. 8,9/2,3 - Story (The map) - příběh jsme nejprve četli jako třída a pak děti vytvořily dvě skupiny, rozdělily si jednotlivé role a každá skupina svůj příběh "odehrála" před tabulí. Následně jsme také shlédli video s tímto příběhem a na interaktivní tabuli potom děti ke shlédnutému příběhu zodpověděly několik otázek. 

                                                 
Spelling Race: Děti soutěžily, která skupina dokáže rychleji a správně složit z barevných písmen vyřčené slovo - zároveň také musely dodržet určitá pravidla (rules: 1. Hands to yourself, no pushing, 2. Speak quietly, no shouting, 3. Speak English). Na závěr pak všichni společně slova nahlas hláskovali (spell) - Big wheel, rollercoaster, dodgem cars, microphone, photographer etc.

 

Homework: Workbook (WB) pg. 7,8,9 (only activities 3 and 4) na středu 30.9.

Reminder(připomínka): Kdo dnes nepřinesl úkol, donese ho ve středu = Deadline is Wednesday 23.9.;)

 

16.9.

MDR (My Daily Report): do poznámkových sešitů si děti zapsaly dvě věty dokončené podle jejich názoru: My favourite ride at an amusement park is...(the rollercoaster/the big wheel/the roundabout, the dodgem cars) + I am scared of...(nothing/the rollercoaster/the big wheel etc.)

New/Revised vocabulary: Code, clue, shocked, guess

Amusement park/fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

 

Grammar: děti si procvičovaly tvoření jednoduchých otázek v minulém čase (Simple Past Questions - with did or to be): Did you dance? Were you scared? Was it dangerous? Did you have a lot of fun?) a také tvoření otázek v čase přítomném (Simple Present Questions - Is Lucy your friend? Do you want to be famous? Does she like dogs? etc.)

 

Bookwork:  Workbook (WB) pg. 7/1,2

                   Student´s book (SB) pg. 6,7 + 118 - Song - děti nejprve poslouchaly písničku a sledovaly video, potom se ke zpěvu přidávaly a nakonec doplňovaly cvičení                                                      
Brain Break - k procvičení postřehu jsme si s dětmi zahráli Zip Zap Zop a na závěr naší lekce si děti ve Vocabulary Challenge zasoutěžily při opakování slovíček z minulého roku:)

 

Homework: Workbook (WB) pg. 4,5,6 na pondělí 21.9.

 

14.9.

MDR (My Daily Report - zápis do sešitu): do poznámkových sešitů děti zapsaly větu dokončenou podle jejich názoru: Amusement parks are... (fun/scary/boring/dangerous/exciting)

Bookwork (práce s učebnicí):  Student´s book (SB) pg. 4,5 +118
                                                         
Grammar (gramatika): s dětmi jsme procvičovali tvoření jednoduchých otázek v přítomném čase (Simple Present Asking Questions): Do you like...? Do you want....? Does he/she ...? What/Where/When do you ...? Is he/she ...? Are you ...?

New vocabulary (nová slovní zásoba): Amusement park/fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Homework (domácí úkol): Workbook (WB) pg. 4,5,6
 

9.9.

Výuku jsme zahájili konverzační aktivitou (Hello Question), při které děti nejprve postupně a jednotlivě vedly rozhovor s Miss Quetz, především o tom, co dělaly v létě (How are you today?, What did you do in the summer?, I rode my bike, I played tennis, I went camping, I stayed home...) a později si své odpovědi také zapsaly do svých poznámkových sešitů.
Poté děti na chytré tabuli sledovaly sérii obrázků týkající se vhodného a nevhodného chování vůči ostatním a následně jsme tyto situace společně rozebírali a povídali si o šikanování a o tom, jak takové případné situace řešit.  Naše povídání jsme zakončili podepsáním slibu No Bullying Allowed.
Poté jsme  na zemi vsedě utvořili kruh komplimentů (Compliment Circle) a učili jsme se vzájemně si skládat a přijímat komplimenty (You are a very good friend, You are kind,  You are really good at..., Thank you). Také jsme si zahráli hru Brain Break: Evolution (hra podobná hře Kámen, nůžky, papír (Rock, Paper, Scissors, Go!) s jednotlivými stádii vývoje a cílem stát se superhrdinou (Super Hero):)
Po přestávce děti pracovaly na dokončení našeho skupinového plakátu (Wolverines Poster) a dozdobily si  své notebooky.
A na závěr lekce přišla ještě Vocabulary Challenge, při které vždy dvojice dětí soutěží, kdo první vysloví správný název obrázku promítaného na chytré tabuli. Děti si při hře procvičily postřeh a zopakovaly si slovní zásobu z minulého roku z různých oblastí (School Subjects, Around the town - buildings, Chores-daily tasks...).

 

7.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi přivítali po prázdninách a zahráli si seznamovací hru a hru na postřeh (Snatch!), při které si děti zopakovaly některé pokyny (Turn around, Hop,  Touch your head/ears/leg/etc., Stand on ...).

Pak jsme si pustili  krátkou prezentaci a video o maskotu naší skupiny Rosomákovi (Wolverine). Zajímavá fakta o této šelmě jsme si pak zopakovali vyplněním krátkého kvízu.

Po přestávce jsme s dětmi na tabuli vytvořili seznam pravidel (The list of  our rules), kterými se všichni budeme v našich hodinách řídit (Be nice to others, Speak English, Ask for help and help others, Bring your books and pencilcase, Use an eraser pen or pencil and also Wear your mask and Wash your hands;)).
 
Dětem jsme  také rozdali jejich fotky a obrázky rosomáka k vybarvení a začali jsme pracovat na velkém plakátu naší skupiny (Wolverines), který bude spolu s ostatními vystaven na chodbě k jídelně.
 
Na závěr lekce jsme dětem rozdali poznámkové sešity (Notebooks - Portfolia), učebnice (Students books) a pracovní sešity (Workbooks).
 
 
TOPlist

aktualizováno: 24.09.2020 23:20:04