Wolverines

Wolverines

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

18.6.

Dnes jsme hráli hry Smugglers, Werewolf, Sushi Go a Skipbo. Předali jsme si certifikáty za absolvování dalšího roku v EATS.

13.6.

Dnes jsme hráli hru na slepou bábu, kdy děti musely jednomu spolužákovi anglicky radit, jak se dostat přes překážky ve třídě na druhou stranu. Zahráli jsme si také hru Skipbo a Sushi Go.

11.6.

Dnes jsme se naučili a zazpívali si písničku Dumb ways to die. V kruhu jsme si pak zahráli hry Werewolf, counting game a Who’s fastest. Na konci hodiny jsme si zahráli Dobble.

6.6.

Dnes jsme si zopakovali poslední lekci a napsali si z ní test. Poté si děti vyplnily osmisměrku a zahráli si hry.

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Kaňka, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Dialogu.

4.6.

Dnes jsme opakovali slovíčka a fráze z poslední lekce a naučili se rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a s nimi spojené How much a How many.

 

KVĚTEN

30.5.

Dnes jsme společně s ostatními čtvrtými třídami měli návštěvu z Dialogu. Podívali jsme se na různá videa o Keni a životě v ní, vyplnili jsme si kvíz a zahráli si různé hry. Pověděli jsme si něco o Halimě, zeptali jsme se na otázky a předali dárky, které jsme pro ni vyrobili.

28.5.

Dnes jsme připravovali naše výrobky na charitativní akci. Děti si nabarvily květináčky a ozdobily své budoucí Grass Heads.

23.5.

Dnes jsme si na začátku hodiny udělali na školním hřišti Scavenger hunt – děti dostaly papíry s úkoly a měly 15 minut na to je všechny splnit a zapsat. Ve zbytku hodiny jsme si udělali vlastní Eurovision song contest – děti ohodnocovaly vybraná vystoupení a komentovaly, jak se jim které líbilo.

21.5.

Dnes jsme kvůli velmi nízkému počtu přítomných žáků pouze hráli hry procvičující probranou gramatiku a slovíčka. Zahráli jsme si novou verzi Werewolf, dobble, the name game atd.

16.5.

Dnes jsme začali opakováním nových slovíček a frází. Popovídali jsme si o našich zkušenostech s tábořením a letních aktivitách, a pak jsme si ve dvojicích nebo jednotlivě vymysleli vlastní bláznivé kempy a aktivity (děti navrhly místo, jak se tam dostat, ubytování, aktivity atd), které se pak před ostatními prezentovaly. Nakonec jsme hlasovali o nejoriginálnější kemp a nejhezčí leták.

14.5.

Dnes jsme začali poslední lekci učebnice. Naučili jsme se nová slovíčka, naplánovali své vysněné prázdniny (I would go to…., I would go with…., I would stay in….) a zahráli si pantomimu na nové fráze a slovní zásobu (making a campfire, sailing a boat atp). Pak jsme probrali novou gramatiku – a piece of ---, a loaf of bread, a can of ---. Ve skupinkách jsme si zahráli Memory game. Děti si také vybraly knížky z knihovny.

Nová látka – a loaf of bread, a piece of …, a can of …, a a bar of …, a bottle of …

Nová slovíčka – sail a boat, row a boat, make a campfire, put up a tent, collect wood, dry clothes, dive

Domácí úkol – trany 106 a 107 v pracovním sešitě

9.5.

Dnes jsme si napsali test z 8. lekce a ve zbytku hodiny jsme tvořili papírové korálky na náhrdelník pro Halimu.

2.5.

Dnes jsme měli filmovanou hodinu, na které jsme opakovali látku z minulých lekcí pomocí různých her a cvičení, např. skládání slov do vět nebo tvoření otázek podle předem dané odpovědi.

DUBEN

25.4.

Dnes jsme vzhledem k nízkému počtu přítomných žáků hráli hry (Sushi Go, Skipbo, Personality quizes).

23.4.

Dnes jsme vzhledem k velmi nízkému počtu přítomných studentů hráli hry v angličtině (např. Activity a Sushi Go).

18.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním příslovcí a naučili jsme se některá nová. Děti dostávaly nesmyslné úkoly, které musely předvádět (např. write loudly). Poté jsme si zahráli hru Guess the adverb, při které jeden žák předvádět nějakou aktivitu a skupinky dětí hádaly, jak ji předvádí. Zahráli jsme si také Spiderweb, při které jsme si v kolečku házeli bavlnku a říkali, co chceme být, až vyrosteme. Pak jsme si museli rozmotat tak, že jsme si vzpomněla, kdo co říkal před námi. V druhé části hodiny si děti vytvořily Instruction machine, do které napsaly úkoly s příslovci a ve dvojicích se prostřídaly v udělování úkolů.

Nová slovíčka – beautifully, loudly, crazily, nervously, happily, sadly, sleepily, angrily

16.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním povolání. Představili jsme si novou látku (příslovce) a poslechli jsme si další část příběhu z učebnice, ve které jsme si mimo to udělali i cvičení na příslovce. Dále jsme si zahráli hru Back to board, ve které vždy dvě děti seděly zády k tabuli a hádaly, co zbytek třídy předvádí za činnost, tentokrát spojenou s příslovcem (např. carefully writing). Také jsme si zahráli Chinese whisper race v týmech. Řekli jsme si o video projektu, který se bude aktualizovat v následujících týdnech. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Nová látka – příslovce

Nová slovíčka – carefully, quietly, quickly, badly, slowly

Domácí úkol – strany 98 a 99 v pracovním sešitě

11.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním povolání – děti měly ve dvou minutách napsat co nejvíce slovíček, která si pamatovaly. Představili jsme si novou látku I will (I’ll). Děti tvořily věty v budoucím čase o tom, co budou, až vyrostou (např. When I’m older, I’ll be a vet and I’ll help sick animals). Pak jsme všichni na papírek napsali naše verze této věty a v kroužku jsme hádali, který je čí. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Taboo, ve které děti nejdříve popisovaly a pak předváděly co nejvíce povolání ve skupinkách.

Nová látka – I will

9.4.

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček povolání (děti tvořily věty jako např. A vet is a person who helps sick animals). Poté jsme si představili nová slovíčka spojená s vesmírem. Ta jsme si popsali a pojmenovali. Poté si je děti vzájemně popisovaly ve dvojicích. V učebnici jsme si udělali poslechové cvičení. Ve Star storu si děti vybraly nové odměny.

Nová slovíčka – planetarium, telescope, star, moon, planets, rocket, space station, astronaut

Domácí úkol – strany 89 a 94 v pracovním sešitě

4.4.

Dnes jsme hodinu začali předučováním nové látky z učebnice, což jsou povolání. Děti z vybíraly povolání, která jim připadají nejzajímavější, nejnebezpečnější apod., na tabuli jsme vypsali všechny možné práce, které nás napadly, a pak jsme si v týmech zahráli pantomimu (děti předváděly povolání). Dále jsme hráli tázací hru, kdy jeden žák seděl zády k tabuli, na které bylo napsané povolání, a pomocí otázek a různých pomůcek se snažil přijít na to, které to je. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Go fish upravenou na velikonoční verzi.

BŘEZEN

28.3.

Dnes jsme si napsali test ze sedmé lekce a zbytek vyučování jsme strávili prací na velikonočním projektu – děti se snažily vytvořit pro vajíčko domeček, který by ho ochránil před rozbitím při pádu z výšky. Na konci hodiny jsme domečky venku otestovali, vyhlásili vítěze a zahráli si počítací hru.

25.3.

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování na středeční test. Na začátku lekce jsme si zopakovali vztažné věry a slovíčka, na která si děti vyplnily kvíz. Dále jsme se soustředili na přivlastňovací zájmena a tvoření vět s nimi. Děti si pak ve dvou týmech zahrály hru, při které musely popisovat zbytku nějaké slovíčko za pomocí vztažných vět.

21.3.

Dnes jsme procvičovali vztažné věty. Na tabuli jsme dohromady tvořili vtipné obrázky (každý řekl nějakou větu, např. This is an apple which is bigger than a house, která byla zakreslena). Poté si každý vyplnil papír na vztažné věty, se kterými jsme hráli kreslící hru – ‚nenormální věty‘ jako např. This is a man who has five heads – soudce potom vybíral ten nejlepší a děti tak sbíraly body. 

19.3.

Dnes jsme začali opakováním hudebních nástrojů a písničkou z učebnice. Představili jsme si vztažné věty a děti je pak podle vzoru dávaly dohromady (např. Anna is a girl, who likes cats). Pak jsme si na tabuli napsali co nejvíc lidí, míst a předmětů, a ve dvojicích jsme je pomocí vztažných vět popisovali. Také jsme si poslechli další část příběhu, zodpověděli k němu otázky a vypracovali cvičení v učebnici. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Nová látka – vztažné věty (a girl, who…/a place, where…/a thing, which…)

Domácí úkol – strany 84 a 85 v pracovním sešitě

14.3.

Dnes jsme začali opakováním přivlastňovacích zájmen. Poté jsme trénovali slovíčka hudebních nástrojů – děti si snažily vzpomenout na názvy, které zmizely z tabule, a zapsat je do sešitů. Ve dvojicích pak jeden předváděl hraní na nástroj a druhý hádal na který. Udělali jsme si dotazník, ve kterém jsme opakovali nejen nástroje, ale i minulý čas apod. (např. Did you play a musical instrument when you were younger?). Podle těchto dotazníků jsme nakonec hádali, kdo je kdo. Na konci hodiny jsme si zahráli detektivní hru, při které jeden žák odešel za dveře a my mezi sebou v kolečku změnili 3 věci (např. jsme si vyměnili boty). Poté se dotyčný vrátil a snažil se poznat rozdíly (používání přivlastňovacích zájmen). 

12.3.

Dnes jsme začali novou lekci. Představili jsme si nová slovíčka hudebních nástrojů a děti se podle jejich zvuku snažily poznat, o který jde. Pak jsme si zkoušeli zapamatovat všechna slova na tabuli a postupně je vyjmenovávat podle toho, v jakém pořadí mizela. V učebnici jsme si udělali poslechové cvičení a opravovali věty. Poté jsme si představili novou látku – přivlastňování zájmena – na která jsme si také udělali poslech. V další hře si každý nakreslil na papír draka a v kroužku jsme pak hádali, který je čí – používání otázky „Anna, is it yours?“ a odpovědi „No, it isn’t mine/Yes, it’s mine“.

Nová látka – přivlastňovací zájmena

Nová slovíčka – trombone, drums, triangle, trumpet, violin, keyboard, harp, tambourine, safophone

Domácí úkol – strany 82 a 83 v pracovním sešitě

7.3.

Dnes jsme si napsali test a zbytek hodiny jsme pořádali Olympijské hry.

5.3.

Dnes jsme opakovali látku v přípravě na středeční test a každý si vybral knížku z knihovny, kterou je třeba vrátit do 19.3.. V MDR děti doplňovaly názvy částí těla do obrázku a ve dvojicích si vyplnily kvíz na probraná slovíčka. Poté jsme si zahráli Treasure hunt; děti po třídě hledaly nápovědy, podle kterých měly zjistit, o které jde zvíře (Např. It is a mythical beast, it looks like a horse, it has got a horn, but it hasn’t got wings → unicorn). Také jsme trénovali nepravidelné stupňování Good/better/best a Bad/worse/worst. Děti stály naproti sobě ve dvojicích a střídaly se ve vyslovování tvaru, po chvilce se místo jednoho tvaru muselo např. tlesknout nebo dupnout, po delší době i místo druhého tvaru. Na konci hodiny jsme si zahráli Top Trumps s novými kartičkami, které děti minule vytvořily.

Domácí úkol – opakovat na středeční test

ÚNOR

28.2.

Dnes jsme opakovali látku „looks like“. Na tabuli bylo nakreslené zvíře složené z několika různých zvířat a děti popisovaly jeho části pomocí této gramatiky. Poté děti pracovaly na projektech svých vlastních „složených zvířátek“. Nejdříve je nakreslily, poté popsaly, odprezentovaly před ostatními, a nakonec jsme všichni hlasovali pro to nejroztomilejší, nejvtipnější a nejstrašidelnější. Zahráli jsme si také karetní hru v týmech, při které děti trénovaly věty se superlativy. Na konci hodiny si každý na dvě prázdné karty nakreslil svého hrdinu/zvíře.

26.2.

Dnes jsme začali novou látku „looks like…“. Tématem lekce jsou Mythical beasts, na které jsme se soustředili a využívali předučenou slovní zásobu. Děti tvořily vlastní zvířata a popisovaly je, např. Its head looks like a horse. V učebnici jsme si udělali poslech a děti pak ve dvojicích popisovaly zpaměti bájná zvířata z obrázků. Poslechli jsme si i další část příběhu, pustili jsme si ho na interaktivní tabuli a odpověděli k němu na otázky.

Nová látka – looks like


Nová slovíčka – forever, trap, ladder, pool

 

Domácí úkol - strany 73 a 74 v pracovním sešitě

21.2.

Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Meerkats. Rozdělili jsme se do týmů a řešili velký kvíz světových rekordů (World Records Quiz). Dozvěděli jsme se zajímavé věci, ale také jsme procvičili poslední gramatiku stupňování přídavných jmen.

Starstore: všichni si vybrali pěkné odměny za získané hvězdičky

19.2.

Dnes jsme začali šestou lekci v učebnici. Nejdříve jsme si společně prošli slovíčka a snažili se vymyslet co nejvíce zvířat se specifickými částmi těla (např. wings). Pak jsme se učili stupňování a porovnávání. Seřadili jsme se nejdříve podle výšky a každý dával dohromady větu I am taller than … a I am shorter than … K tomu jsme přidali i I am the shortest a I am the tallest. Stejně jsme se porovnávali podle věku (I am younger than …). Vysvětlili jsme si také, proč se někdy používá tallest a jindy most beautiful (a ne beautifulest). Děti poté porovnávaly i oblíbenost školních předmětů (např. Math is better than History).

Nová slovíčka – tail, horn, scales, back, wing, neck, feathers, tongue, better, best, worse, worst

Nová látka – stupňování

Domácí úkol – strany 70 a 71 v pracovním sešitě 

14.2.

Dnes jsme hráli hru Silly love stories. Děti si postupně posílaly papír s větami, do kterých něco připsaly, potom papír složily a daly dál. Nakonec každý přečetl nesmyslný příběh, který vznikl, před tabulí. Poté jsme si zahráli hru, ve které dvě děti před tabulí hádaly slovíčko podle nápověd ostatních. Nakonec jsme si zahráli karetní hru Double a pojmenovali si některá nová slovíčka z ní.

12.2.

Dnešní hodinu jsme začali opakováním minulého času. Děti psaly věty o tom, co dělaly o prázdninách. Pak jsme si zahráli hru, při které měl každý na čele nalepené jméno nějakého člověka nebo postavy a podle odpovědí na otázky musel hádat, kým je (např. Am I a real person? Yes, you are… Am I a boy? No, you aren’t…). Zahráli jsme si také hry Werewolf a Word shake (link). 

LEDEN

31.1.

Dnes jsme začali hodinu opakováním na test z páté lekce, který jsme si poté napsali. Po testu si děti vyplnily pracovní list a zbytek hodiny jsme strávili hraním her procvičujících slovní zásobu. 

29.1.

Dnes jsme s dětmi procvičovali pátou lekci na středeční test. Začali jsme větami s I used to... a Yesterday I had to… Děti pak v malých skupinkách sestavovaly gramaticky správné věty z nastříhaných slovíček. K zopakování slovíček si vyplnily pracovní list a zahrály si hru v týmech, při které musely tvořit věty se slovíčkem z tabule, na které se trefily míčkem (např. My dad has a beard).  

24.1.

Dnes jsme hodinu začali opakováním Had to – děti psaly, co musely dělat v úterý (např. Yesterday I had to do my homework). Pak si e dvojicích připravily věty o nejhorším dni vůbec. Jeden z dvojice byl rodič, který se ptal svého dítěte, jaký mělo den ve škole, druhý odpovídal (např. We had to dance like a chicken in the playground, We had to eat our pencil cases for lunch). Procvičovali jsme také tvoření otázek. Děti v týmech dostaly na tabuli odpověď (např. Yes, I do) a musely se zeptat na co nejvíce otázek, které by jí odpovídaly (např. Do you like pizza? Do you go to school?). Na konci lekce jsme si zahráli hru Vampire.

22.1.

Dnes jsme na začátku hodin trénovali věty I used to… but now… . Dále jsme si představili minulý čas had to – bavili jsme se o třídních pravidlech, pak děti vyplnily kvíz o tom, co dělaly den předtím, a přečetly ho ostatním (věty: I had to tidy my bedroom, wash the dishes, dry the dishes, eat vegetables, go to bed early, feed my pet, play with my little brother/sister, walk the dog, do homework, study for a test). V učebnici jsme si udělali stranu 61 a mluvili o tom, co dědeček Bena musel dělat u policie. Dále jsme si přečetli další část příběhu a na interaktivní tabuli si k němu vyplnili otázky.

Nová látka – had to

Domácí úkol na pondělí 29.1. – pracovní sešit strany 61 a 62

17.1.

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček z minulé lekce. Děti dostaly za úkol nakreslit osobu podle popisu na tabuli. Pak jsme si zahráli hru True or false, při které jsme každý řekl větu s Used to a ostatní hádali, jestli byla pravdivá, nebo ne (My sister used to sing in a choir apod.). V další části hodiny děti ve trojicích připracovaly projekt o hledané osobě – každá skupinka nakreslila portrét zločince a pak o něm napsala a) za co je hledaný, b) co mají lidé dělat, když ho spatří, c) jeho popis. Pak své projekty prezentovali ostatním formou televizního vysílání. 

15.1.

Dnes jsme začali pátou lekci. Na začátku hodiny si děti vybraly někoho ze třídy a snažily se ho co nejpřesněji popsat (he is wearing red glasses, he has short dark hair,…), ostatní pak hádali o koho šlo. Následně jsme si představili nová slovíčka, která souvisí se vzhledem. Poslechli jsme si další část příběhu o Lucy a Benovi, děti pak odpovídaly v učebnici na otázky a opravovaly věty. Dále jsme si zahráli hru, při které před tabulí stály tři děti – dvě měly kartičku s obrázkem člověka, jedno prázdnou. Děti popisovaly, koho mají (nebo nemají) na obrázku, ostatní pak hádali, kdo měl kartičku prázdnou. Představili jsme si také novou gramatiku – I used to. Děti se snažily vymyslet věty, např. When I was in kindergarten, I used to play with trains.  

Nová slovíčka - moustache, beard, curly, straight, dark, fair, scar, blonde

Nová látka – I used to

Domácí úkol na pondělí 22.1. – učebnice strana 59, pracovní sešit strany 58 a 59

10.1.

Dnes jsme na začátku hodiny opakovali celou lekci a pak si napsali test. Děti si dále vyplnily křížovku a společně jsme si zahráli hry. Také jsme si dnes brali knížky z knihovny, které je třeba vrátit do 24.1., tedy do dvou týdnů.  

8.1.

Dnes jsme na hodině opakovali na středeční test. Zahráli jsme si Treasure hunt, kdy děti po třídě hledaly věty se slovíčky a zapisovaly je do sešitů. Vrátili jsme se k průběhovému času a trénovali jeho přerušení – děti doplňovaly věty jako When I was walking to school... (…I saw a clown). Ve dvojicích pak děti sestavovaly tyto věty a snažily se vymyslet je tak, aby byly co nejvtipnější. V další hře šly dvě děti za dveře a zbytek se dohodl, co bude předvádět, děti se pak vrátily a hádaly o jakou aktivitu se jedná (When I came into the classroom, you were dancing atp). 

3.1.

Dnes jsme hodinu začali procvičováním slovíček z minula (vlaková stanice). Představili jsme si novou látku – přerušení průběhového času (when I was doing my homework, the phone rang) – a vysvětlili si kdy a jak se používá. Tento čas jsme procvičili na cvičeních v učebnici a při hře na pantomimu (when miss Rosie said „stop“, I was doing my homework). V učebnici jsme si poslechli další část příběhu a pak k němu na interaktivní tabuli odpověděli na otázky.

PROSINEC

20.12.

Dnes jsme si na vánoční hodině napsali dopis Ježíškovi, rozbalili si dárečky, a podívali se na krátký vánoční film Toy story that time forgot. Nakonec jsme si zahráli hru Werewolf.

18.12.

Quiz: Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Meerkats. Ve dvojicích jsme doplňovali zajímavý vánoční kvíz, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích v jiných zemích.

Starstore: Všichni si vybrali odměny za získané hvězdičky.

Craft: dnes jsme vyráběli vánoční ornament, který se může rozložit na vánoční hvězdu. Všem se ornamenty moc povedly.

13.12.

Dnes jsme hodina začali opakováním časových předložek – každý napsal dvě věty o tom, co dělá o víkendu a co dělá na Vánoce. Zopakovali jsme si některá nová slovíčka, která souvisí s charitou. Nově jsme začali pracovat na vánočním představení o Santovi – nejdřív jsme si všichni přečetli skript, pak se děti snažily sehrát scénku. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

11.12.

Dnes jsme si představili slovíčka nové lekce 4. Děti je procvičovaly ve dvojicích tak, že jeden anglicky popisoval a druhý hádal, o jaké slovíčko jde. Pak jsme udělali poslech a odpovídali na otázky o Benovi a Lucy. Začali jsme především novou látku – časové předložky On, In a At. Každý si vylosoval nějaký čas (léto, 8 hodin ráno, ráno atd) a pak musel vybrat, do které kategorie ho připnout (in, on, at). Pak musel vymyslet větu (např. On Monday I have English). V učebnici jsme pak udělali další poslech právě na tyto předložky. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Vampire.

Nová slovíčka – station, platform, eskalátor, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea

Nová látka – časové předložky On, In, At

Domácí úkol na pondělí 18.12. – pracovní sešit, strany 46 a 47

6.12.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním a pak jsme si napsali test z třetí lekce. Když s ním děti byly hotovy, udělaly si vánoční osmisměrku. V další části hodiny jsme si představili náš letošní charitativní projekt Dialog a především Halimu, které v jeho rámci pomáháme. Vysvětlili jsme si jak a proč jí pomáháme, řekli jsme si něco o Keni a situaci v ní, a ukázali jsme si některé fotky a dopisy, které nám Halima za dobu naší spolupráce poslala. Nakonec jsme začali vyrábět vánoční přání, které jí pošleme.

Ráda bych ještě připomněla, že děti mají knížky vrátit již příští pondělí

4.12.

Dnes jsme se připravovali na středeční test. Opakovali jsme minulý čas průběhový, Was/Were a tvoření otázek s nimi (Was Peter playing cards? No, he wasn’t) a slovíčka z učebnice. Na ta si děti vyplnily pracovní sešit a zahrály si v týmech hru, kdy jeden člen týmu anglicky popisoval o jaké slovíčko se jedná a ostatní hádali. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Detective, která procvičuje minulý čas průběhový. 

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček. Děti dostaly stopy, podle kterých určovaly, o které slovíčko se jedná, pak ho do sešitu zapsaly svou nedominantní rukou. Minulý čas průběhový jsme zopakovali hrou 2 lies 1 truth, při které děti napsaly dvě lži a jednu pravdu o tom, co dělali předchozí den v tolik a tolik hodin, a ve dvojicích hádaly, co je pravda. Pak jsme pomocí kvízu zopakovali was/were. Nakonec jsme si na interaktivní tabuli zahráli v týmech hru na rozlišování Was/Were (děti je doplňovaly do vět) a také skládání slov z náhodných písmenek. 

27.11.

Dnes jsme začali hodinu opakováním minulého průběhového času (At 4/7 o’clock yesterday I was….). V učebnici jsme si zazpívali novou písničku a poslechli si další část příběhu. Ten jsme si pak přehráli jako animaci, odpověděli k němu na otázky a vyplnili si cvičení na spojování vět. Děti pak dělaly dotazník – chodily po třídě a zapisovaly si, kdo co dělal v kolik hodin. Také jsme včera byli v knihovně, kde si děti vybraly knížky. Připomínám, že vrátit je musí do 11.12. a Book report jim vydělá dvě hvězdičky!

Domácí úkol na pondělí 4.12. – pracovní sešit, strany 36, 37 a 38

22.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním tvoření otázek. Trénovali jsme minulé tvary sloves a zahráli si Tresure hunt s novými slovíčky. Cvičili jsme i větu "What were you doing at ….. o'clock yesterday?" a odpovědi na ní. Pak jsme si zahráli detektivní hru – každý má nějaké alibi (v minulém čase), kromě zloděje, který si ho musí vymyslet. Děti pak chodí kolem třídy a navzájem se ptají kdo co včera dělal, aby zjistily, kdo je pachatelem. 

20.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním tvoření otázek. V učebnici jsme začali novou lekci a naučili se nová slovíčka, která děti pak po skupinkách vysvětlovaly v angličtině, a udělali jsme poslech. Poté jsme si zkusili ve dvojicích rozhovor operátora s někým, kdo volá na pohotovost. Začali jsme také probírat minulý průběhový čas, které jsme procvičili tak, že děti chodily za dveře a pak musely říct, co se ve třídě dělo, když přišly zpět (např. When I came into the classroom, you were doing parkour).


Nová slovíčkaemergency services, fire, flood, fire engine, firefighter, police car, police officer, ambulance, paramedic

Domácí úkol na pondělí 27.11. – pracovní sešit, strany 34 a 35

15.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním a pak si napsali test z druhé lekce. V další hodině si děti rozšířily slovní zásobu o nová jídla v křížovce, a nakonec jsme si zahráli hry Taboo a Pictionary.

13.11.

Dnes jsme opakovali na test z druhé lekce, který budeme psát ve středu. Procvičili jsme slovíčka i gramatiku – spojky but, because, so, and, a could/couldn’t. Děti pak sestavovaly ve dvojicích rozhovor dědečka a vnoučátka (When I was ten years old, I could run faster than a car…..). Nahlas jsme si přečetli příběh z učebnice a pak ho z rozházených vět poskládali. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme použili letos probraná slovíčka. 

8.11.

Dnes jsme opakovali Could a Couldn’t, a především minulé časy sloves. Děti si poslechly příběh (v min. č.) o sněhulákovi, odpovídaly na různé otázky k němu, a pak ve dvojicích seřazovaly věty z poslechu tak, aby šly správně po sobě. V kroužku jsme si také zahráli Yesterday I…, kdy děti opět měly používat minulý čas.

6.11.

Dnes jsme opakovali Can a Can’t a začali Could a Couldn’t. Poslechli jsme si v učebnici vyprávění dědečka z jeho mládí (When i was young, I could jump higher than trees). Také jsme si poslechli příběh v lekci 2.

Nová látka: Could/couldn’t

Domácí úkol na pondělí 13.11. – pracovní sešit, strany 25 a 26

1.11.

Dnes jsme se soustředili na trénování spojek So, But, And a Because. Děti si zahrály stolní hru, ve které tvořily s těmito spojkami věty. Procvičovali jsme také spelling, a na konci hodiny jsme si zahráli halloweenskou hru Werewolf. 

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme hodinu začali rozřazováním slovíček z lekce 1 do kategorií (countryside, amusement park, museum,...). Pak jsme v učebnici přešli na lekci 2, ve které jsme si přečetli nová slovíčka (děti se je pak samy snažily vysvětlit v angličtině), udělali jsme poslech a odpověděli na otázky k němu. Součástí druhé lekce jsou také spojky and, but, because a so, které jsme si vysvětlili a snažili se je aktivně používat ve větách. Pro posílení nových slovíček jsme hráli hru Blind draw, ve které je děti poslepu kreslily a ostatní hádaly, o která jde.

Nová slovíčka: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Domácí úkol na pondělí 6.11. – pracovní sešit, strany 22 a 23

25.10.

Dnes jsme vyráběli halloweenské dekorace (barevnou papírovou dýni) a hráli hry opakující látku z předchozích lekcí. Také jsme navštívili Star Store, kde si děti za své získané hvězdičky „nakoupily“ hezké dárky.

23.10.

Dnes jsme se seznámili s novými přídavnými jmény a trénovali je při hře Post-it. Děti chodily po třídě a popisovaly různé předměty přídavnými jmény. Zahráli jsme si i anglickou verzi Země, město, a pantomimu.

Ráda bych připomněla, že ve středu je třeba přinést zapůjčené knížky a případně i vyplněné Book reports!

Nová slovíčka: square, round, metal, plastic, shiney, wooden, hard, soft

18.10.

Dnes jsme psali první Progress test. Po něm si děti udělaly křížovku na téma Autumn. Ve druhé části hodiny jsme hráli pantomimickou hru, kdy děti v párech napsaly věty (začínající na Does/Do/Are/Is/What) a pak je předváděly – ostatní hádali, z jakého jsou prostředí. 

16.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z příběhu. Děti si zahrály scénky podle pravidel ve třídě, která si samy určily, za použití Must a Mustn’t. Vrátili jsme se také k pádovým zájmenům, děti opravovaly věty jako například Show I your shoes = Show me your shoes. Jako opakovaní na středeční test si všichni vyplnili pracovní list.

Domácí úkol na pondělí 23.10. – pracovní sešit, dokončit stranu 13 

11.10.

Dnes děti odprezentovaly své školy, které vytvořily minulý týden, čímž jsme procvičili Must/Mustn’t. Cvičili jsme také Does/Do/Is/Are/What – děti ve dvojicích chodily po stanovištích ve třídě a skládaly po slovech věty na tato slova začínající. Kromě toho si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). 

9.10.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním slovíček z prvního příběhu. Na tabuli byla napsaná zpřeházeně, a děti je do sešitů psaly správně a rozřazovaly je do kategorií. V učebnici jsme začali s pádovými zájmeny (object pronouns – me, you, him, her, it, us, them). Také jsme si poslechli další část příběhu, přečetli si ji nahlas a na interaktivní tabuli k ní zodpověděli otázky. Na konci hodiny jsme se naučili novou písničku In a museum a zahráli si Chinese Mail. 

4.10.

Dnes jsme opakovali slovíčka z první lekce. Děti se účastnily tzv. Treasure huntu, při kterém musely po třídě hledat hádanky a doplňovat, o které slovíčko jde. Také jsme začali s Must a Mustn’t. Děti tvořily plakáty vlastních vymyšlených škol, ke kterým s použitím Must/Mustn’t psaly pravidla.

Nová slovíčka: corridor, must, mustn’t 

2.10.

Dnes si děti přečetly a poslechly první příběh nové učebnice a naučily se nová slovíčka z něj (viz níže), která pak procvičily ve cvičení na interaktivní tabuli a při hře na konci hodiny. Ve skupinkách pak odpovídaly na otázky ohledně příběhu.

Nová slovíčka: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Domácí úkol na pondělí 9.10.: pracovní sešit, strany 8 a 10

ZÁŘÍ 

27.9.

Děti dnes procvičovaly Do/Does a obecně věty začínající na Is/Are/Do/Does/Can (opakování z pondělní hodiny). Pozor, některým se plete Does s Don’t. Mimo to jsme si řekli něco o šikaně, jak ji poznat a jak s ní bojovat. Také jsme dodělali třídní plakát.

Připomínám, že na pondělí mají děti domácí úkol – pracovní sešit, strany 4 a 5.  

25.9.

Dnes jsme začali hodinu dvěma zpřeházenými větami, které děti měly správně zapsat do svého sešitu (it Monday Is today?; have Tereza Does Miss socks black?), ten si pak každý ozdobil. Věty začínající na Does/do/are/is jsme pak procvičovali i v učebnici. Poslechli jsme si rozhovor novinářky s Benem a děti odhadovaly, jaké budou jeho odpovědi (Does Ben like adventures? – Yes, he does/No, he doesn’t). Ve hře Vampire cat pak děti takovéto věty samy vytvářely.

Nová slovíčka: Amusement park, roller coaster, big wheel, dodgem cars, roundabout, rides, mayor, photographer, journalist, microphone

Domácí úkol na pondělí 2.10. - pracovní sešit, strany 4 a 5.   

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Wolverines“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek rosomáka, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o rosomácích a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚My name is... and I like...‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ..., This is (name) and he/she likes …. Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53