Tereza Silonová


Hello students! My name is Tereza Silonová. You can call me “Miss Tereza”.

Here is a little information about me:

I have two younger sisters, they are twins. I live in Prague 2 with two friends and a dog.

Some of the things I enjoy doing when not teaching are: dancing, performing, making costumes/dressing up, reading books, learning about plants and herbalism, walking, and writing. I dream of going back to school and studying at a circus school and/or dance school soon.

I studied the History of Art and Archaeology of Africa and Asia at the School of Oriental and African Studies in London.

Before that I spent two years in Italy at the United World College of the Adriatic with people from five continents and about 90 countries, studying and learning about peace and a sustainable future.

My reason for choosing teaching as one of my jobs is that I truly believe in the power of education and perceive childhood and the teenage years as important periods in shaping our outlooks on the world. I also just really enjoy teaching. I really hope this exchange will be good for all of us and that I can be helpful to you in class. I am hoping to challenge you too! I enjoy the best when we can work collaboratively and with respect on an equal level.

If your parents want to contact me they can call me at 603 500 426 or email me at tereza.silonova@seznam.cz. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

Let’s have a great year together!

Miss Tereza
 


Milí žáci, jmenuji se Tereza Silonová. Můžete mne oslovovat  „Miss Tereza“.

Tady je o mně pár informací, které by Vás mohly zajímat:

Mám dvě mladší sestry, dvojčata. Žiji v Praze 2 s dvěma kamarádkami a psem.

Některé z aktivit, které mě baví, když zrovna neučím, jsou: tanec, vystupování, výroba a oblékání kostýmů, četba knih, studium rostlin a herbalismu, procházky a psaní. Snívám o návratu do školy, a to sice ke studiu cirkusového umění nebo tance. Snad již brzy.

Studovala jsem historii umění a archeologii Afriky a Asie na Škole orientálních a afrických studií (SOAS) v Londýně.

Předtím jsem strávila dva roky v Itálii na United World College of the Adriatic s lidmi z pěti kontinentů a ze zhruba 90 zemí - studovala jsem a učila se o míru a udržitelné budoucnosti.

Plně věřím v sílu vzdělání a vnímám dětství a pubertu jako důležitá období ve formování našeho náhledu na svět, a to je důvod, proč jsem si učení zvolila jako jedno ze svých zaměstnání. A také mám tak nějak učení opravdu ráda. Věřím, že tato výměna bude pozitivní pro nás pro všechny a že vám budu ve třídě nápomocná. Také doufám, že to pro vás bude výzva! Nejvíce mě potěší, když budeme spolupracovat a vzájemně se respektovat.

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou tak učinit na mobilním čísle 603 500 426 nebo na emailové adrese tereza.silonova@seznam.cz. Pokud by se chtěli přijít podívat přímo na hodinu, prosím, aby mi dali předem vědět.


Těším se, že společně prožijeme úspěšný školní rok!

Miss Tereza
 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14