Studijní plán


Každý týden mají žáci čtyři vyučovací hodiny anglického jazyka. Dvě vyučovací hodiny výuky jsou zaměřeny na anglickou konverzaci a jejich hlavním cílem je zlepšit mluvený projev a poslech prostřednictvím interaktivních divadelních her, scének, dialogů, výukových her a projektů. Další dvě vyučovací hodiny výuky jsou zaměřeny na práci s učebnicemi Super Minds. Tyto učebnice jsou mezipředmětové, tj. dotýkají se lehce témat z jiných oblastí např. matematiky, prvouky, zeměpisu, výtvarné výchovy, dramatické výchovy apod. a obsahují většinu učiva, které je předmětem zkoušek Cambridge Young Learners English (CYLE). Jsou založeny na principu teorie mnohočetných inteligencí (dle Gardnera). Podle této teorie má člověk různé sféry inteligence:  lingvistickou (slova a jazyk); logicko-matematickou (čísla a logika); hudební (hudba, zvuky, rytmus); pohybovou (fyzická zkušenost a pohyb, dotyk a cítění); prostorově-vizuální (obrázky, tvary, představy, 3D prostor); interpersonální (lidský kontakt, komunikace, kooperace, týmová práce); a intrapersonální (sebereflexe, sebeobjevování) .

SUPER MINDS

”Učebnice Super Minds byla napsána uznávaným autorským kolektivem tak, aby naplno využila potenciál svých žáků. Metodicky rozvíjí jejich myšlení, procvičuje jejich paměť a pomáhá zlepšovat koncentraci. Zábavné příběhy zase umožňují žákům objevovat společenské hodnoty, Žáky na jejich cestě labyrintem angličtiny doprovázejí v učebnici Super Minds zajímavé postavičky, které jsou obdařeny nadpřirozenými schopnostmi. Postavičky vyrůstají spolu s dětmi a vždy po dvou dílech se objevují nové tváře. Učebnice jsou velice flexibilní – dokáží se přizpůsobit potřebám i času vyučujícího: Student’s Book, pro níž je charakteristická jak “povinná část” tak i “část navíc”, je doplněna množstvím praktických cvičení v učebnici Workbook,  dále Classware - interaktivním DVD-ROMem. Toto vše obsahuje materiály potřebné pro upoutání pozornosti studentů. Tento intenzivní kurz plně pokrývá i přípravu na dětské zkoušky CYLE: Pre A1 Starters, A1 Movers, a A2 Flyers.“ 1.- 4. díl má doložku MŠMT.

Superminds one Superminds two Superminds three Superminds four Superminds 5

pozn.: Kliknutím na obrázky získáte studijní plán.

Slovníky Super Minds
Další doplňkové materiály používané při výuce

Při výuce používáme i další doplňkové materiály, jako např. tyto publikace z řady Cambridge Copy Collection.

primary activity box primary communication box primary curriculum box primary grammar box primary music box primary pronunciation box primary reading box

 

TOPlist

aktualizováno: 20.08.2019 07:44:01