Snowy Owls

Snowy owls Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

15. 12.

Na úvod jsme si zopakovali samohlásky a jejich výslovnost. Potom si děti zopakovaly písmenka (přiřazení velkých a malých písmen.. A - a, B - b.... doplnit druhé do páru - Alphabet Book)

Ve Workbook jsme pracovali na straně 46 / 1 - opakování slovíček poslechem. 
Slovíčka jsme si procvičili i pomocí obrázkových kartiček.

Učili jsme se říkat, že něco mám nebo nemám: I've got a banana. I haven't got a cheese sandwich.  Použili jsme k tomu několik her s kartičkami a v učebnici jsme pracovali na straně 47.

Domácí úkol: WB str. 47 cv. 2. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli se čtením zadání. Podle obrázku je třeba zakroužkovat I've got (mám) nebo haven't got (nemám). Obrázek děti mohou vybarvit.

12. 12.

V úvodu hodiny jsme pracovali s Alphabet books a v "osmisměrce" jsme hledali nekolik slov a kreslili k nim ilustrace.

Po kontrole domácího úkolu jsme si chvíli povídali o tom, co to je charita. Letos budou děti v rámci charitativního programu pomáhat seniorům společně s Domovem Sue Ryder. Vyráběli jsme pro ně vánoční přání. 

Také jsme se seznámili s novými slovíčky a porcvičili si frázi " I like..."

7. 12.

Na úvod jsme si zopakovali samohlásky a u každé jsme si řekli, jas se často čte: "A" [ej] sounds like [ae]" apod.

Potom jsme si zopakovali předložky - děti kreslily na mazací tabulky  - "Draw a spider under the desk" 

Po tomto opakování si děti napsaly test. 

Po testu jsme si povídali o krycím zbarvení zvířat (camouflage), SB str. 42, a děti potom kreslily různě maskovaná zvířata.

Na závěr jsme si zahráli pár her na interaktivní tabuli. 

5. 12.

Na úvod jsme si zopakovali písmenka - zjeména samohlásky. Potom jsme si zahráli písmenkové Bingo a štafetovou hru s hledáním písmenek na kostkách. 

Ve druhé hodině jsme si pomocí pracovních listů zopakovali slovní zásobu (zvířátka) a předložky in, on, under. 

Předložky jsme procvičili i při poslechovém cvičení WB str. 40.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 41. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli se čtením. Můžete se třeba zeptat "How many...(elephants/lizards/apod.) are there?" - Odpověď tsačí zapsat číslovkou.
 

Ve čtvrtek budeme psát testík.

LISTOPAD   

30. 11. 

Po úvodním opakování abecedy jsme se věnovali samohláskám I a O. 
Zahráli jsme si hru, pro fonetické rozpoznávání písmen ve slovech - když ve slově děti slyšely I , zvedly tužku, když O, tak gumu. Potom jsme přidali A - právítko. slova jako: hit - hot - hat...

Ve Workbook jsme pracovali na straně 39, cvičení 2.

Udělili jsme ocenění pro studenta měsíce za listopad, při té příležitosti jsme připomněli některá pravidla chování na hodinách. 

Ve zbývajícím čase jsme hráli hru ve třech týmech na zopakování předložek in - on - under. 
Děti do předkresleného obrázku lavice zakreslovaly podle pokynů předměty nebo zvířata (The ball is under the desk. There are two spiders on the desk... apod.)

 

28. 11.

Na úvod jsme si zazpívali Alphabet Song a podívali se na písničky k písmenkům I a O (Starfall).

Také jsme si procvičovali "I like..." , "I don't like..." a "Do you like...?" na téma zvířat - děti se ptaly navzájem a odpovídaly celou větou.

Ve Workbook na str. 37 jsme si pak udělali poslechové cvičení (I like... What about you?) 

Podívali jsme se na příběh ze stran 38-9. Nejdřív jsme povídali o tom, co děti vidí, potom jsme se na příběh opdívali na interaktivní tabuli a na závěr jsme společně doplňovali chybějící věty v konverzacích (Story na DVD-ROM)

Také jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi "on the tree" (na jeho  špičce, případně na kůře kmene) a "in the tree" (ve větvích)

 

23. 11.

Na úvod jsme si procvičili pár písmenek přes Starfall.com a potom jsme opakovali předložky pomocí obrázků (v podstatě SB str. 35, ale jen obrázky na tabuli) - The spider is in the pencil case...

Podívali jsme se na stranu 36 a povídali si o obrázcích. Rozlišovali jsme mezi a rat (one rat) a rats (two, three...) Poslechli jsme si písničku a rozlišování mezi jednotným a množným číslem jsme procvičili i ve WB na str. 36.

Také jsme se učili říkat, že se nám něco líbí/máme rádi nebo ne. I like... I don't like... Na procvičení jsme hráli hru s vyměňováním židlí. Potom jsme ještě krátce pracovali ve SB na str. 37.

Na závěr si děti chystaly písmenkové bingo.

21. 11.

Na rozcvičku jsme procvičovali otázku "What's his/her name?" s postavami z učebnice. Potom jsme si zopakovali písmenka A a  a E e - nejprve na normální tabuli a potom na Starfall.com. 

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 34) a trochu si s nimi pohráli.

Také jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod). Nejprve jsme procvičovali s tužkou - The pencil is on the desk. The pencil in the desk. The pencil is under the desk. 
Potom jsme přidali další předměty - The pencilcase is on the book. apod.

Na závěr jsme pracovali ve SB na str. 35, kde jsme procvičovali předložky v kontextu zvířat (The rat is in the bag ...)

16. 11.

Alphabet Book: Y y, Z z - boy, Zoo

Potom jsme opakovali abecedu - přezpívali jsme si ji a na tabuli jsme k písmenkům (magnetky) přiřazovaly obrázky (také na magnetkách) podle prvního písmene (A - Apple, B - Boy apod...)

Protože děti ještě neumí číst, ale v této kapitole se po nich chce rozlišování He, his  (pro kluky) a she, her (pro holky) tak jsme to chvíli nacvičovaly s kartičkami (tzv. sight words - děti si pamatují krátké slovo jako celek). 

Zopakovali jsme si i přídavná jména.

Na závěr jsme společnými silami vypracovali test.

 

14. 11.

Na úvod jsme si zopakovali abecedu.

Alphabet Book: W w, X x - cow, six

Trochu jsme si pohráli s písmenky na serveru Starfall.com

Také jsme hodně procvičovali užití he - his (on - jeho) a she - her (ona - její). What's his/her name? His/Her name is...  He/she is... 

Také jsme si společně přečetli knížku "Today is Monday" od Erica Carle. Děti se tedy předběžně seznámily se dny v týdnu a různými pokrmy. 

9. 11.

Alphabet Book: U u, V v - run, video

Na úvod jsme si pohráli s písmenky na serveru Starfall (S, T, U, V)

Potom jsme pracovali ve WB na straně 27. Děti se učily rozlišovat rozdíl mezi výslovností "a" (např. cat) a "e" (např. pen).

Na straně 28 vybarvovaly obrázek podle nahrávky - nebyly to přímočaré pokyny (Colour the bike grey), ale rozhovor žáka s dospělým (Can you see the bike? - Yes, I can. - OK, colour the bike grey. - All, right. ... apod.)

Na rozpohybování jsme si zahráli hru, při které děti ve dvojicích hledaly obrázky umístěné na stolech (obrázkem dolů) - Where is the ruler? Apod.

Zopakovali jsme si přídavná jména ve SB na str. 28 a dále si je procvičili ve WB na str. 29 - opět vybarvovací cvičení, ale bylo při něm třeba rozlišit právě přídavná jména - long, short, ungly, beautiful, atd...

Příští týden bychom měli opět psát test.

7. 11.

Alphabet Book: S s, T t - Sun, Toy

Formou hry jsme si zopakovali slovíčka, potom jsme si společně prohlédli ilustraci na str. 24 a popovídali si, co děti na obrázku vidí. Poslechli jsme si písničku a vypracovali cv. 1 na str. 24 ve WB.

Na straně 25 jsme si doplnili slovní zásobu o přídavná jména: long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new. Rovnou jsme je procvičili ve WB na str. 25.

Také jsme se podívali na příběh ze stran 26 a 27. Úlohu z WB ze strany 26 jsme vypracovali tak, že děti dostaly ve skupinkách nastříhané obrázky a seřadily je podle toho, jak si příběh pamatovaly.

2. 11. 

Alphabet Book: P, Q, R

Zopakovali jsme si slovíčka pomocí obrázků. 

V učebnici jsme pracovali na stranách 23 a 24. Procvičili jsme se v poslechu a věnovali se nácviku rozlišování mezi his a her. 
U kluka  - What's his name? - His name is... / What's his favourite toy? - His favourite toy is ...
U holky - What's her name? - Her name is ... / What's her favourite toy? - Her favourite toy is ...

Poslechli / Zazpívali jsme si písničku a zahráli si několik her na upevnění slovní zásoby.

Děti dostaly domů své první testy. Děti je mají přinést na příští hodinu podepsané od rodičů. Děkujeme.

 

ŘÍJEN

31. 1.

Na úvod jsme se věnovali písmenům L l, M m, N n, O o.

Také jsme jich několik procvičili na serveru Starfall.com. Domácí úkol - podívat se na písmenka H-O na Starfall.com (odkaz viz 17. 10.)

Zahráli jsme si pexeso v programu iDictionary - procvičení číslovek (přiřazovat číslo a slovo/vyslovenou číslovku)

Seznámili jsme se s novou slovní zásobou (str. 22) a slovíčka jsme procvičili při hře na hledání mínce - děti hádaly, pod kterým obrázkem mince je. 

24. 10.

Dnešní hodina byla trochu netradiční. Kvůli hvězdičkovému obchodu (Star Store), jsme byli spojení se skupinou Miss Rosie. Společně jsme vyráběli dekorace na Halloween Party, která se bude konat příští pátek - vystřihované pavučiny a netopýry. 

Také jsme si poprvé nakoupili za hvězdičky nasbírané během září a října.

19.10.

Na úvod jsme se věnovali písmenkům I, J, K - v Alphabet book i na serveru Starfall.

S obrázkovými kartičkami a s učebnicí jsme si zopakovali vše potřebné pro první test.

Napsali jsme si samotný test.  Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami.

17. 10.

Na úvod jsme se v Alphabet Book věnovali písmenům E, F, G a H a potom jsme se na písmenka podívali i na serveru Starfall - můžete se s dětmi znovu podívat na písmenka A-H.

Potom jsme si zahráli hru Snatch - děti stojí proti sobě ve dvojicích a mezi nimi na zemi je papírová kulička. Mr Jonathan ukazuje obrázky na kartičkách a říká, co na nich je. Pokud to je špatně, tak děti nedělají nic, ale pokud to je správně, tak se snaží sebrat kuličku ze země jako první.

Potom jsme vypracovali společně 2 pracovní listy - na jednom děti kroužkovaly Yes nebo No podle poslechu, na další straně přiřazovaly čísla k obrázkům podle vět/poslech (např: 1. Sit down, please. 2. Pass me a pencil, please. apod.) a nakonec spojovaly písmenka a obrázky  (a. It is a chair. b. It is a pencil case. apod.) - neberte ohled na text - nepracovaly jsme s ním. 

Ve čtvrtek budou děti zkoušet první testík - číslování obrázků podle poslechu, jako jsme dělali dnes a vybarvování podle pokynů (Colour the pencil case blue. Colour the ruler yellow. apod.) 

12. 10.

Na úvod jsme se věnovali písmenkům B, C a D.

Potom jsme si ukázali další pokyny - put away... take out...

Procvičili jsme opět "pass me the... "

Zopakovali jsme si slovíčka při hře, kdy děti hledaly po třídě kartičky s vyobrazenými předměty (rubber, ruler...)

Vypracovali jsme pracovní list na zopakování slovíček a ve dvou skupinkách si zahráli slovíčkové/obrázkové Bingo u tabule.

10. 10.

Konečně jsme dostali Alphabet Books, ve kterých budeme v prvním pololetí pracovat a procvičovat abecedu. Budou zůstávat ve škole. Zatím jsme vyplnili písmenko A a.

Potom jsme pracovali na straně 13 v učebnici - děti podle poslechu lepily samolepky. Potom jsme si ve skupinkách procvičovali žádosti - Pass me the ..., please. - Thank you.

Po přestávce jsme se společně podívali na příběh z učebnice - str. 14 a 15. Děti hledaly v comicsu obrázky (cv. 2).

Ve WB na str. 15 si ještě jednou procvičily písmenko a, které doplňovaly do slov.

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů.

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli.

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

3. 10.

Dnes jsme hodinu zahájili seznámením s písmenky A a, B b  na serveru Starfall.com

Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7  - děti si procvičily barvy a porozumění při poslechu. 

Po přestávce jsme se podívali na příběh z učebnice na interaktivní tabuli a pomocí cvičení, které následovalo, zjistily, co si děti zapamatovaly. Také jsme společně vypracovali cvičení 2 ze strany 9. 

Domácí úkol na příští úterý: Vybarvit obrázky a písmenka na pracovním listě (Aa, alien, B b, boat).

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů. 

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli. 

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

září

26. 9.

Zopakovali jsme si písničku Phonics Song a pomocí obrázků jsme si řekli i jiná slova, která začínají danými hláskami (např. C is for cat, car, cow)

Seznámili jsme se s postavičkami, které nás budou provázet učebnicí - Super friends: Misty, Flash, Whisper a Thunder. 

Procvičili jsme si číslovky od 1 do deseti.

V učebnicích (Student Books i Workbooks) jsme společně pracovali na stránkách 4 a 5. 

21. 9.

Hodinu jsme zahájili malou hrou: děti si házely míčem, kdo míč chytil řekl: I'm (jméno). I'm six (nebo seven). Ostatní odpověděli: Hi, (jméno). It's nice to meet you.

Potom jsme si zopakovali písničku z minulé lekce. 

Krátce jsme si popovídali o sněžných sovách a děti si pak vyrobily vlastní sovičky, které jsme nalepili na plakát naší skupinky.

Na závěr jsme si zahráli "Simon Says" a zazpívali písničku.

 

19. 9.

Naši první hodinu jsme zahájili vzájemným představováním: What's your name? - I'm (Lucy) - Hello, (Lucy). Krátce jsme si zahráli hru Zip-Zap, abychom si jména zopakovali a zároveň si trochu pocvičili rozlišování levé a pravé strany. 

Povídali jsme si o pravidlech, která ve škole dodržujeme - zde jsme hodně překládali. 

Potom jsme si procvičili některé základní pokyny (hrou Simon Says) - open your book, close your book, open your pencilcase, close your pencil case, stand up, sit down, raise your hand, put your hand down.

Poslouchali jsme a společně zpívali písničku The Phonics Song. Můžete si ji s dětmi doma poslechnout a zazpívat. 

Děti si vyrobily jmenovky na lavice. 

Na závěr jsme si povídali o šikaně (opět hodně překládání) a podepsali úmluvu, že v naší skupině nic takového nedovolíme.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44