Snowy Owls

Snowy owls Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

17. 10.

Na úvod jsme se v Alphabet Book věnovali písmenům E, F, G a H a potom jsme se na písmenka podívali i na serveru Starfall - můžete se s dětmi znovu podívat na písmenka A-H.

Potom jsme si zahráli hru Snatch - děti stojí proti sobě ve dvojicích a mezi nimi na zemi je papírová kulička. Mr Jonathan ukazuje obrázky na kartičkách a říká, co na nich je. Pokud to je špatně, tak děti nedělají nic, ale pokud to je správně, tak se snaží sebrat kuličku ze země jako první.

Potom jsme vypracovali společně 2 pracovní listy - na jednom děti kroužkovaly Yes nebo No podle poslechu, na další straně přiřazovaly čísla k obrázkům podle vět/poslech (např: 1. Sit down, please. 2. Pass me a pencil, please. apod.) a nakonec spojovaly písmenka a obrázky  (a. It is a chair. b. It is a pencil case. apod.) - neberte ohled na text - nepracovaly jsme s ním. 

Ve čtvrtek budou děti zkoušet první testík - číslování obrázků podle poslechu, jako jsme dělali dnes a vybarvování podle pokynů (Colour the pencil case blue. Colour the ruler yellow. apod.) 

2. 10.

Na úvod jsme se věnovali písmenkům B, C a D.

Potom jsme si ukázali další pokyny - put away... take out...

Procvičili jsme opět "pass me the... "

Zopakovali jsme si slovíčka při hře, kdy děti hledaly po třídě kartičky s vyobrazenými předměty (rubber, ruler...)

Vypracovali jsme pracovní list na zopakování slovíček a ve dvou skupinkách si zahráli slovíčkové/obrázkové Bingo u tabule.

10. 10.

Konečně jsme dostali Alphabet Books, ve kterých budeme v prvním pololetí pracovat a procvičovat abecedu. Budou zůstávat ve škole. Zatím jsme vyplnili písmenko A a.

Potom jsme pracovali na straně 13 v učebnici - děti podle poslechu lepily samolepky. Potom jsme si ve skupinkách procvičovali žádosti - Pass me the ..., please. - Thank you.

Po přestávce jsme se společně podívali na příběh z učebnice - str. 14 a 15. Děti hledaly v comicsu obrázky (cv. 2).

Ve WB na str. 15 si ještě jednou procvičily písmenko a, které doplňovaly do slov.

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů.

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli.

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

3. 10.

Dnes jsme hodinu zahájili seznámením s písmenky A a, B b  na serveru Starfall.com

Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7  - děti si procvičily barvy a porozumění při poslechu. 

Po přestávce jsme se podívali na příběh z učebnice na interaktivní tabuli a pomocí cvičení, které následovalo, zjistily, co si děti zapamatovaly. Také jsme společně vypracovali cvičení 2 ze strany 9. 

Domácí úkol na příští úterý: Vybarvit obrázky a písmenka na pracovním listě (Aa, alien, B b, boat).

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů. 

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli. 

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

září

26. 9.

Zopakovali jsme si písničku Phonics Song a pomocí obrázků jsme si řekli i jiná slova, která začínají danými hláskami (např. C is for cat, car, cow)

Seznámili jsme se s postavičkami, které nás budou provázet učebnicí - Super friends: Misty, Flash, Whisper a Thunder. 

Procvičili jsme si číslovky od 1 do deseti.

V učebnicích (Student Books i Workbooks) jsme společně pracovali na stránkách 4 a 5. 

21. 9.

Hodinu jsme zahájili malou hrou: děti si házely míčem, kdo míč chytil řekl: I'm (jméno). I'm six (nebo seven). Ostatní odpověděli: Hi, (jméno). It's nice to meet you.

Potom jsme si zopakovali písničku z minulé lekce. 

Krátce jsme si popovídali o sněžných sovách a děti si pak vyrobily vlastní sovičky, které jsme nalepili na plakát naší skupinky.

Na závěr jsme si zahráli "Simon Says" a zazpívali písničku.

 

19. 9.

Naši první hodinu jsme zahájili vzájemným představováním: What's your name? - I'm (Lucy) - Hello, (Lucy). Krátce jsme si zahráli hru Zip-Zap, abychom si jména zopakovali a zároveň si trochu pocvičili rozlišování levé a pravé strany. 

Povídali jsme si o pravidlech, která ve škole dodržujeme - zde jsme hodně překládali. 

Potom jsme si procvičili některé základní pokyny (hrou Simon Says) - open your book, close your book, open your pencilcase, close your pencil case, stand up, sit down, raise your hand, put your hand down.

Poslouchali jsme a společně zpívali písničku The Phonics Song. Můžete si ji s dětmi doma poslechnout a zazpívat. 

Děti si vyrobily jmenovky na lavice. 

Na závěr jsme si povídali o šikaně (opět hodně překládání) a podepsali úmluvu, že v naší skupině nic takového nedovolíme.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21