Snowy Owls

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

 

LEDEN

23. 1. 

Dnes jsme měli "testovací" chvilku - děti byly s odpověďmi rychle hotové a tak se těšíme na výborné výsledky :)

Vocabulary: práci s knížkou jsme dnes zcela zanedbali, ale slovíčkům (čtení a psaní) jsme čas věnovali. Děti se učily výslovnost slov s hláskou -i- . Nejdříve jsme pracovali s interaktivní tabulí a webovou stránkou https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/maw-ig/?sn=ltr-classic, pak si děti pár slov napsaly i do školního sešitu (big, dig, wig, pig).

Prostřednictvím her "Say it, Make it, Write it" a "Feed the dog" si děti pocvičily slovíčka, která se dosud naučily a na závěr jsme si pustili krátké interaktivní video (zaměřené na výslovnost slov s hláskou -i-): https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic

Homework: připomínáme domácí úkol: WB strany 55, 57, na úterý, 28. 1.

21. 1.

Bookwork: SB strany 54, 56, 57

Vocabulary: fruit, vegetable, broccoli, onions, green beans, mushrooms, potatoes, strawberries, corn, peaches, oranges, coconuts, pineapples, pears;

                    slovíčka s krátkou samohláskou "i" (sip, dip, rip, zip)

                     https://www.starfall.com/h/ltr-classic/

Grammar: Have we got any? I've got... I haven't got...

Homework: WB strany 55, 57, na příští úterý, 28. 1.

Test: ve čtvrtek, 23. 1. děti budou psát test ze znalostí 4. lekce - test je poslechový a počítá se při něm s tím, že děti ještě dobře nepíší, takže spíše zaškrtávají, dokreslují a podobně. 

Podle strany 56 ve Student's Book děti dnes nakreslily své příšerky a jejich svačinky. 

16. 1.

Bookwork: SB 53, WB 123

Vocabulary: basket, chícken sandwich, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen eighteen, nineteen, twenty;

                    slovíčka s krátkou samohláskou "e" (ten, hen, men, pen

                     https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=m

Grammar: Have we got any? I've got... I haven't got...

Homework:  WB 48/2, 49 (stačí odpověď yes/no) na příští úterý, tedy 21. 1. 

TEST: test ze 4. lekce budeme psát ve čtvrtek, 23. 1.

Počítání do 20 si děti pocvičily při počítací hře s míčem,s lovíčka jsme krásně potrénovali hrou Paper - rock - scissors, při které se k sobě soupeři dostávají přes karty s anglickými slovíčky. Tam, kde se sejdou, rozdají si kámen - nůžky - papír. Na závěr děti ještě shlédly krátké interaktivní video o slepici Peg (https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/peg-the-hen/?sn=ltr-classic)

 

 

14. 1.

Bookwork: SB 50, 51, WB 47/1

Vocabulary: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen eighteen, nineteen, twenty;

slovíčka s krátkou samohláskou "e" (net, pet, wet, jethttps://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/maw-et/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: WB WB 48/2, 49  na příští úterý, tedy 21. 1. 

TEST: předběžné datum testu ze 4. lekce je 23. 1.

 

9. 1. 

Bookwork: SB 47, 48, 49

Vocabulary: kitchen, milk, juice, great, terrible, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots;

slovíčka s krátkou samohláskou "a" (can, fan, pan, ran) - viz https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/maw-an/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: připomínáme WB strana 46, 47/2 na příští úterý, tedy 13. 1.

7. 1. 

V první hodině po vánočních prázdninách děti dostaly nové sešity, které je budou provázet dalšími lekcemi angličtiny. Také jsme začali novou, čtvrtou lekci, Lunchtime, ve které se budeme věnovat jídlu. 

Dnešní den byl také dnem ocenění těch žáků, kteří nasbírali nejvíce hvězdiček a vyhlášení Studenta měsíce.

Bookwork: SB 46, 47, WB 122;

Vocabulary: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, lunchtime, hungry

slovíčka s krátkou samohláskou "a" (cat, bat, hat, rat) - viz https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/maw-at/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: WB strana 46, 47/2 na příští úterý, tedy 13. 1.

 

 

PROSINEC

 

19. 12. 

V poslední předvánoční hodině se nás nesešlo mnoho, ale přesto jsme oslavili dokončení školních sešitů, kde se děti učily psát písmenka (My Alphabet Book). Děti dostaly certifikáty, které potvrzují, že všechna písmenka zvládly :). 

Z videa (https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw) se děti naučily pár vánočních slovíček a různými hrami si je procvičily. Trochu jsme se zasekli u dekorování vánočního stromku (https://www.abcya.com/games/christmas_tree_fun), ale pak už jsme vytáhli popcorn, popřáli si krásné Vánoce a pustili si krátký veselý film (https://www.youtube.com/watch?v=awuM2qgSS8s).

 

17. 12. 

MDR: Y, Z... ve čtvrtek tedy kromě Vánoc oslavíme to, že děti dokončily všechna písmenka ve svém Alphabet Book! Za písmenkem Z ale byly ještě opakovací strany (písmenka, číslice, slovíčka) a tak děti dnes měly docela dost práce.

Na hry zbyla jen chvilka a děti tak tak stihly obléci Santy Clause. I když by Santové letošní advent zatím přežii bez čepice, bez ponožek, kalhot a kabátu by přece jen vycházet neměli :)

   

 

 

 

12. 12.

MDR: Znáte ještě slovo šturmovat? Tak to je přesně to, co teď děláme. Dvě písmenka v jeden den! Alphabet Book do Vánoc dokončíme! Dnes tedy děti psaly W, w a X, x.

Mezi W a X se nenápadně vloudil test ze znalostí třetí lekce - děti samozřejmě nepsaly, jen zaškrtávaly a kreslily a zvenčí to rozhodně vypadalo, že nemají s testem žádný problém. Věříme, že budeme mít několik testů se stoprocentním výsledkem :)

Nakonec jsem hráli na schovávanou - neschovávali jsme se jeden druhému, ale děti musely najít schované hračky podle popisu, kde jsou (The tiger is in the bag. The bear is under the chair. The monkey is on the table.)

   

 

10. 12. 

MDR: do Vánoc tu abecedu zvládneme :), dnes děti čekalo V, v

Bookwork: SB strana 42 - 43, WB strana 40

Vocabulary: snake, crocodile, butterfly, tiger, giraffe, camouflage, to hide, logs, trees, leaves, tall grass

Grammar: předložky on, in under

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test ze třetí lekce. Hodně štěstí :)

Homework: WB strany 40, 42

Dnes Miss Quetz dětem četla pohádku o bláznivém chameleónovi, který tak moc chtěl být nějaké jiné zvířátko, až nemohl lovit mouchy a tak se rád přeměnil zpět v obyčejného chameleóna (https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU). Potom děti kreslily své fantastické chameleóny s přidanými částmi jiných zvířátek. 

 

Na závěr hodiny děti hrály hry, ve kterých hledaly skryté objekty (https://www.highlightskids.com/games)

5. 12.

MDR: blížíme se ke konci abecedy, dnes děti psaly U, u

Bookwork: SB 41, WB 40

Grammar: vazby I like..., I don't like...

                předložky on, in, under 

Tip na další písničku o předložkách on, in, under https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY

Homework: připomínáme domácí úkol na příští úterý, 10. 12.: WB strany 36, 37/2, 38/2, 3

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test ze třetí lekce. Hodně štěstí :)

V pracovním listu (lístku :) děti označily, která zvířata mají a nemají rády (I like...; I don't like...) a pak si o tom ve dvojicích povídaly...

 

 

 

3. 12.

Dnes jsme vyhlásili Žáka měsíce listopadu (Student of the month).

Také jsme spočítali, kdo má nejvíce hvězdiček a tak děti dnešní písmenko psali s pusou plnou bonbónů :)

MDR: prvním prosincovým písmenkem je T, t.

Bookwork: SB strana 35, 38 - 39, 40, WB strana 40

Vocabulary: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat

Grammar: předložky on, in, under

Homework: WB strany 36, 37/2, 38/2, 3 na příští úterý, 10. 12.

LISTOPAD

28. 11. 

MDR: ve školním sešitě čekalo na děti S, s

Bookwork: SB strany 35/1, 37/1, 36, WB 37/1

Grammar: užívání I like/I don't like... ;

                 předložky on, in, under 

Výborná písnička na trénování on, in, under je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Vocabulary: cat, dog, duck, elephant, frog, lizard, rat, spider

interaktivní tabule v akci:

 

 

26. 11. 

MDR: interaktivní tabule i školní sešit dnes obsadilo R, r.

Bookwork: SB 34, 35; WB 121

Vocabulary: cat, dog, duck, elephant, frog, lizard, rat, spider

Grammar: předložky on, in, under. Aby učení předložek nebylo nezáživné, pomáhají dětem animovaný filmeček (https://www.youtube.com/watch?v=XEWSdjT4fwE) i písnička (https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM)

Homework: za domácí úkol děti mají do příštího úterý, 3. 12. vypracovat strany 34 a 35 z WorkBook

21. 11. 

MDR: ve školních sešitech a na interaktivní tabuli na děti čekalo ne tak často používané Q, q.

Dnešek byl ale hlavně den, kdy děti psaly test. Vypadá to, že výsledky budou velmi dobré, uvidíme v úterý :)

Po zbytek hodiny jsme hráli hry zaměřené na hledání správných písmen a jejich řazení podle abecedy.

 

 

19. 11. 

MDR: dnes jsme se věnovali hlásce P, p

Bookwork: SB strana 33, WB strana 28

Grammar: he/she, his/her (What's his/her name? How old is he/she? What's his/her favourite toy?)

Homework: WB strany 29 a 33. Domácí úkol je na příští úterý (26. 11). 

Test: test z toho, co jsme se ve druhé lekci naučili, budeme psát ve čtvrtek, 21. 11.

Relax: Písničky jsou nejen odpočinek, mohou dětem pomoci naučit se používat správné fráze - v tomto případě What is it? It's a .... 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

 

14. 11. 

MDR: ve školních sešitech a na interaktivní tabuli na nás čekala hláska O, o

Vocabulary: My favourite toy is...;

                    long, short, ugly, beautiful, big, small, new, old, kite, doll, monster, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball

Bookwork: SB str 28

Games: na závěr hodiny děti hrály Bingo, kde hledají hlásky a Say it Make it, Write it, při které hledají anglická slova, sestavují je z písmenek a pak je píší do připravených karet. 

 

 

12. 11. 

MDR: dnes jsme se věnovali písmenku N, n. 

Vocabulary: long, short, ugly, beautiful, big, small, new, old

Bookwork: SB str 25, WB str 25/1

Homework: WB 24/1, 25/2, 26/2. Úkol je na příští úterý, tedy 19. 11.

Songs: písničky si pouštíme o přestávce. Bývají to buď písničky z pohádek, nebo takové, které připomínají slovní zásobu, kterou právě probíráme. Dnes jsme poslouchali písničky o protikladných přídavných jménech, například: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI, nebo https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4

Games: hráli jsme Bingo a naší oblíbenou Say it, Make it, Write it

7. 11. 

Dnešní hodinu jsme začali slavnostně - ocenili jsme Studenta měsíce října a předali mu certifikát. Vítězovi moc blahopřejeme!

Také jsme si za získané hvězdičky vybrali odměny. Děkujeme, děti, za Vaší dobrou práci a věříme, že na Vás odměny za hvězdičky čekají i příští měsíc - a Vy, kteří jste měli hvězdiček méně, že zapracujete :)

MDR: ve školních sešitech a u interaktivní tabule jsme se věnovali písmenu M, m. 

Bookwork: WB str 120, SB str 24

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý: WB str 22/2 a strana 23. 

Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

5. 11. 

MDR: ve školních sešitech dnes přišla na řadu hláska L, l. Věnovali jsme se jí pak i u interaktivní tabule. 

Bookwork: nová lekce se jmenuje Let's play! a věnujeme se v ní hračkám! Ve Student's Book se děti seznámily se slovíčky (str 22). Poté jsme si povídali o svých oblíbených hračkách (SB str 23/1, 23/2). 

Vocabulary: kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, ball, go-kart

Homework: Domácí úkol na příští úterý, tedy 12. 11. je z WorkBook: strana 22/2 a strana 23.

 

 

ŘÍJEN

31. 10. 

Dnes je Halloween, svátek strašidel, duchů, tak pozor, mějte u sebe nějaké sladkosti, těmi je určitě zaplašíte!

MDR: ve školních sešitech děti psaly K, k. U interaktivní tabule se seznámily s několika slovíčky, která začínají na k: kangaroo, koala, kitten, kitchen

Protože je Halloween, věnovali jsme se dnes slovíčkům s převážně strašidelnou tematikou: zombie, pumpkin, cat, skull, witch.

Prostřednictvím masek a písniček (např.: https://supersimple.com/song/knock-knock-trick-or-treat/) pak děti procvičovaly fráze: Who are you? I am...

Bookwork: SB str 119. Děti si vystřihly obrázky, se kterými hrály hry, při kterých opakovaly další strašidlácká slovíčka: ghost, bat, spider, mouse.

Během dnešní strašidelné hodiny si dopsaly test i děti, které nebyly minule ve škole a tak se můžete podívat, jak si s ním všechny vypořádaly. 

 

24. 10.

Na začátku dnešní hodiny jsme se věnovali písmenku J, j. Tradičně u interaktivní tabule a ve školních sešitech. Následovala druhá část testu, ve které děti ukázaly své porozumění slovíčkům. 

O přestávce jsme si zatacovali a zbytek hodiny věnovali hrám. V jedné měly děti za úkol "Say It, Make It, Write It", tedy říci, vytvořit a napsat anglická slovíčka. Při druhé trénovaly hláskování (spelling) - házely přísavku na tabuli, kde byly anglické hlásky. Do které se dítě strefilo, tu řeklo. Povídali jsme si také o barvách podle stran 18 - 19 ve Student's book. 

 

22. 10.

MDR: Dnes jsme se ve školních sešitech dostali k hlásce I, i. Ve školních sešitech děti trénují písmenka, u interaktivní tabule anglickou výslovnost. 

Vocabulary: open, close, pass

Dnes děti psaly první část testu z první lekce. Spíše než psaní test samozřejmě obsahoval spojování a označování, takže prvňáčkům nečinil problémy :) Poté jsme hráli hru: https://www.abcya.com/games/alphabet_matching_game

Homework: WB strana 18; domácí úkol je na příští úterý, tedy 29. 10., což jsou prázdniny, takže se uvidíme (i s úkolem) až ve čtvrtek, 31. 10

Takhle vypadají školní sešity, kde děti cvičí psaní a seznamují se s anglickými slovíčky:

Práce s interaktivní tabulí:

17. 10.

MDR: hláska H, h (https://www.starfall.com/h/abcs/)

Bookwork: SB str. 14, 15, WB str. 17, 119

Grammar: pomocí kartiček s obrázky děti tvořily rozkazovací věty a zároveň procvičovaly slovíčka (Open your book, please. Sit at your desk, please. Pass me a ruler, please. Close your bag, please.)

Homework: Připomínáme domácíúkol na  příští úterý, tedy 22. 10.: WB strany 13, 16

15. 10.

MDR: hláska G, g (https://www.starfall.com/h/abcs/)

Bookwork:  SB str 13. Cvičení děti poslouchaly, pak vyplnily slova pomocí samolepek, zkusily si i napsat anglické výrazy (velkým tiskacím to zvládly všechny :). Potom si zahrály na paní učitelku a říkaly anglicky ostatním, co mají dělat (sit, open, close, pass, stand).

                  WB str 119. Děti psaly slovíčka, která se učíme v první lekci. 

Homework: Domácí úkol je na příští úterý, tedy 22. 10.: WB strany 13, 16

 

10. 10.

MDR: hláska F, f (https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/)

Grammar: Otázky a krátké odpovědi - What's this? It's a...  

                                                         Is it a ...? Yes, it is./No, it isn't 

Vocabulary: pen, rubber, pencil, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case, school, open, close

Bookwork: SB 10, 11, 12

8. 10. 

MDR: hláska E, e 

Po seznámení s E jsme se pustili společně do prvního letošního testíku, abychom zjistili, co jsme se od začátku roku naučili. V testu žáci poznávali čísla a odpovídali na otázky What's your name? How old are you? What colour is...?

Dnešní písnička byla rychlejší, abychom se po testu rozhýbali :):

https://www.youtube.com/watch?v=6Lm4rSMDOR8

SB: New Lesson, Lesson 1 At school, SB str 10

Vocabulary: pen, rubber, pencil, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case, school, open, close

HW: za domácí úkol na příští úterý (15. 10.) je vypracovat sránky 10 a 12 ve WorkBook.

 

 

3. 10.

MDR (práce ve školním sešitě): hláska D, d

Bookwork: WB (Workbook) str 6 (The Alphabet), str 9

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Můžete si také zazpívat písničku, kterou jsme zpívali :

https://www.youtube.com/watch?v=iZinb6rVozc

Připomínáme domácí úkol na 7. 10.: WB (Workbook), page 7/2, 8/2

1. 10.

MDR (práce ve školním sešitě): hláska C,c.

Bookwork: SB page 7,8,9; WB page 7

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: WB page 7/2, page 8/2 (domácí úkol je na 7. 10.) 

 

 

 

MDR 

Bookwork: SB page 7,8,9; WB page 7

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: WB page 7/2, page 8/2 (domácí úkol je na 7. 10.) 

 

 

ZÁŘÍ

26. 9. 

MDR (My Daily Report = práce ve školním sešitě): hláska B, b

Bookwork: SB (Student's Book) str 5

Other information: děti pracovaly na interaktivní tabuli s hláskou B podle následujícího odkazu:https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: připomínáme domádí úkol na 1. 10.: WB strana 5/2

24. 9. 

Bookwork: Student's Book strana 4 - seznámení s postavami, které nás budou provázet celou učebnicí. Workbook strana 4, 5 - čísla

MDR: hláska A, a- psaní, spelling.

Homework: Workbook strana 5, cvičení 2. Úkol je na 1. 10.

 

19. 9. 

Dnes se děti učily základní "vítací" frázi a jak na ní odpovědět (Hello! How are you? I am happy.)

Tématem dnešní hodiny byly vztahy mezi dětmi. Děti pomocí obrázků poznávaly rozdíl mezi tím, jak se k sobě navzájem chtějí a nechtějí chovat (friend x bully) proto, aby nakonec podepsaly "Závazek proti šikaně", kterým se budeme v hodinách řídit.

Gramatika: děti se věnovaly anglické abecedě a hláskování. Pomáhala jim v tom písnička, kterou najdete zde, i hry, při kterých hledaly písmenka na kartičkách či se do nich strefovaly míčkem. 

 

17. 9. 

V naší první hodině po prázdninách jsme se vzájemně představili a přivítali. 

Poté děti dostaly sešity, které si podepsaly a vyzdobily. 

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot.

Seznámili jsme se s maskotem skupiny, polární sovou. 

A nemáme žádný domádí úkol yes

 

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12