Snowy Owls

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme.  

 

ČERVEN

Vocabulary: slova se skupinou písmen -ar- uvnitř slova: card, farm, harp, park

                    https://www.starfall.com/h/ltr-pc-ar/maw-ar/?sn=ltr-classic  

                    tail, whiskers, paws, wings, leg, arm, foot, finger, toes, head, hand, eyes, ears; 

Story: https://www.starfall.com/h/ltr-pc-ar/car-race/?sn=ltr-classic - interaktivní závod motokár a zároveň opakování slovíček   

           příběh o kočce, během kterého si děti zopakovaly názvy zvířat (https://watch.vooks.com/popular-titles-1/videos/they-all-saw-a-cat )      

Dnes jsme velkou část hodiny věnovali zvířatům. Děti zjisili, jak se nazývají některé specificky zvířecí části těla a každý nakreslil své oblíbené zvíře a popsal kolik má tlapek, ocásků, vousků a křídel...

 

11. 6

Vocabulary: polar region, ocean, jungle, desert, mountains, sand, tree, rocks, coral, snow, hive, burrow, cave, den, web, nest;

                    slova se skupinami hlásek -ai-, -ay-, -ea-, -oa-, uvnitř slova (rain, team, boat, seal, soap, mail, play, goat, sail, sea, say, float)

Song: zazpívali jsme si oblíbenou "Walking in the jungle" (https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4)

Story: dnešní hodinu jsme věnovali zvířatům a jejich přirozeným prostředím (polární oblasti, oceány, džungle, poušť, hory), povídali jsme si i o tom, jaké domovy si zvířata vyrábějí či nacházejí v přírodě (úl, nora, jeskyně, doupě, síť, hnízdo). Výborné video k tomuto tématu je zde: https://www.youtube.com/watch?v=2Xaz3kgXTCE. Poslechli jsme si příběh o medvědovi, který poznal, že doma je nejlépe (https://www.youtube.com/watch?v=LtnwxRGIYrY) a děti kreslily své oblíbené zvířátko a jeho domov.

 

9. 6.

V dnešní hodině jsme se zaměřili na jídlo a zdravé návyky. Děti mluvily o jídlech, která mají a nemají rádi a o tom, která jsou či nejsou zdravá.

Bookwork: SB strany  -  (I am healthy!)

Homework: WB strany 66, 67;

Vocabulary: slova se skupinami hlásek -ea-, -ai-, -oa-, uvnitř slova (team, seal, rain, mail, boat, soap) https://www.starfall.com/h/ltr-pc-vt/maw-vt/?sn=ltr-classic

                    healthy, unhealthy, fruits, vegetables, broccoli, green beans, potato, corn, mushrooms, peaches, pears, pineapple, coconut;

Story: veselý příběh nám ozřejmil, co se šimpanzi udělá mísa špaget (https://www.youtube.com/watch?v=PRrA2pvqEu8 )

Song: v jednoduché písničce si děti zopakovaly zásadní komunikaci, týkající se jídla: Do you like ...? Yes, I do./ No, I don't. (https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc )

 

5. 6.

Bookwork: SB str 30, 31

Homework: připomínáme těm, kteří ještě nestihli dokončit zápisník, zkuste ho do úterý dokončit - stačí pár vět :)

Vocabulary: circle, triangle, rectangle, square, parallelogram, pattern, button;

K tvarům a barvám jsme dnes přidali vzory, děti vymýšlely vlastní vzor a doplňovaly, který tvar ve vzoru chybí - podobně, jako v téhle hře :http://https://www.abcya.com/games/shape_patterns

Story: viděli jsme příběh o robůtkovi, který hledal knoflík a přitom pozoroval všechny možné tvary kolem sebe. Děti pak kreslily své robůtky, sestavené z geometrických tvarů a popisovali, kolik při jeho konstrukci použili kruhů, čtverců, rovnoběžníků... ( https://www.youtube.com/watch?v=MRM0Z33C0A8)

 

2. 6.

Bookwork: WB str 30/1

Homework: SB strana 125 - vystřihněte si tvary, budeme je potřebovat ve čtvrtek, 4. 6.!

                    WB str 30/2, 31/1;

Vocabulary: circle, triangle, rectangle, square, parallelogram

Dnešní hodinu jsme se věnovali tvarům. Nejdříve se děti seznámiliy se základními slovíčky, potom jsme hledali geometrické tvary kolem nás. Pustili jsme si písničku (https://www.youtube.com/watch?v=Umu58RxNL7I ) a výborné video (https://www.youtube.com/watch?v=BcIPPCnoHf0 ), ve kterém děti hledaly, nacházely a učily se názvy dalších tvarů (star, heart, moon). Nakonec jsme hráli Kdo jsem?, kdy jsme kladli důraz na charakteristiku myšleného předmětu pomocí geometrického tvaru (myslím si něco, je to obdélník a když to otevřu, je to uvnitř většinou bílé - kniha!... myslím si něco kulatého, na čem jsou rajčata a sýr a je to moc dobré - pizza!)

KVĚTEN

28. 5.

Vocabulary: artist, artists, painbrush, paintbrushes, mural, sky, paint

                    red, orange, yellow, pink, blue, purple, green, light blue, light green, dark blue, dark green;                 

Dnešní hodinu jsme se věnovali barvám. Shlédli jsme vtipné video, ve kterém jsou barvy popsány pomocí sladkostí, zmrzlinových pohárů, nanuků a lízátek (https://watch.vooks.com/videos/nom-nom-colors). Povídali jsme si o tom, jaké věci jsou červené, oranžové, růžové, modré... Shlédli jsme též příběh o dívce, která zjistila, jak namalovat nebe bez modré barvy (https://watch.vooks.com/videos/sky-color). Na závěr děti hrály oblíbenou hru Big Describer (https://www.gamestolearnenglish.com/describer/) - samozřejmě o barvách :).

 

 

26. 5.

Bookwork: SB str 117;

Homework: WB str 116 - vyrobte si zápisník  - nemusí být jen o prázdninách, můžete vyrobit zápisník jen z tohoto týdne, z karantény, z víkendu...

Vocabulary: opakování slovíček s hláskami -a-, -o-, -i-, -u- uvnitř slova (https://www.youtube.com/watch?v=aJXWEKaPo_c&list=RDaJXWEKaPo_c&start_radio=1);

Art project: děti vyráběly jsme své jmenovky, do kterých vypsaly všechna slova začínající na jednotlivá písmena, která znají - protože projekt zahrnuje kreslení, vybarvování a stříhání, nepodařilo se nám ho dokončit, tak se těšíme, že nám je ukážete ve čtvrtek :) (https://www.makeandtakes.com/lift-the-flap-name-craft)

Games: dnešní hra byla o hledání předmětů, které začínají na...  (https://www.youtube.com/watch?v=n4YaF-jXWuY )

21. 5

Vocabulary: slova s -u- : https://www.starfall.com/h/ltr-lv-u/dune-buggy/?sn=ltr-classic

                    slova s -u-: dune, clue, June, blue, rude, huge

Games: Dnes jsme si zahráli hru na Top 5 - princip je jednoduchý: napište zvíře, barvu, jídlo... a potom si připište body ( https://www.youtube.com/watch?v=c7sOl3h3clk). Na přání děti také hráli Vocabulary Challenge, tedy vyřazovací souboj ve znalosti slovíček.

18. 5.

Bookwork: SB strany 114, 115

Homework: WB strany 114, 115;

Vocabulary: slova s -u-: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-u/maw-u-e/?sn=ltr-classic

                    slova s -u-: cube, mule, flute, cute, glue, tube

                    rainy, snowy, rainbow, cloudy, sunny, cold, hot

                    hot x cold, big x small, spiky x smooth, long x short, light x heavy, black and white x colorful, togrther x by myself, in the front x in the back, full x empty, square x round, sad x happy

Kromě slov s hláskou -u- uprostřed slova jsme hovořili o protikladech a shlédli jsme o nich krátké video. Děti hrály hru s lenochodem ( https://opposites.co/ ) kde určovaly správný protiklad k situaci, ve které se lenochod ocitl. Povídali jsme si o počasí a lehce jsme se dotkli i zeměpisu :) (SB 114 - 115)  

            

14. 5.

Homework: WB str 113, 117;

Vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

                    slova s -o-: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-o/robot-mr-mole/?sn=ltr-classic
                    hose, home, rope, code, drone, dome

     

Stále procvičujeme jednoduché otázky a odpovědi. Na procvičení otázek What is it? a What are they? a odpovědí na ně (It is... They are...) jsme si přizvaly i Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E  https://www.youtube.com/watch?v=mNE4em_UTjU

 

Děti též vybíraly správné možnosti v gramatickém kvízu.

  

Hodinu jsme zakončili roztomilým příběhem https://watch.vooks.com/popular-titles-1/videos/where-are-you

 

 

 

12. 5.

Bookwork: SB str 113, 116;

Homework: WB str 113, 117;

Vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

                    slova s -o-: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-o/maw-o-e/?sn=ltr-classic
                    bone, cone, nose, rose, mole, hole
                    
     

Games: dnes jsme se rozpohybovali u písničky (https://www.youtube.com/watch?v=Shm8ByZswQ8 ) a potom děti vybíraly správné možnosti v gramatickém kvízu

  

 

7. 5.

Bookwork: SB str 110, 111, 112; WB str 112;

Homework: WB str 109, 110/2, 110/3 (na úterý)

Vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

                    Slova s -i-: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-i/sky-ride/?sn=ltr-classic

                    slova s -i-: time, slime, hike, yikes, inside, outside


       

5. 5.

Bookwork: SB str 110, 111; WB str 111/2

Homework: WB str 109, 110/2, 110/3 (na příští úterý)

Vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

                    slova s dlouhou samohláskou -i-: bike, five, hide, kite - viz https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=m

                    slova s dlouhou samohláskou -i-: five, hive, bike, like, kite, white, hide, ride;

   

    

Grammar: použití slovesa Let's ve větách ve významu "pojďme" (Let's play the guitar.) a reakce na ně (Good idea! I am not sure. Sorry, I don't want to.)

  

DUBEN

30. 4.

Bookwork: SB str 108, 109, WB str 108;

Vocabulary: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

                    slova s -ee-: wheel, queen, peek, green, street, bee (https://www.starfall.com/h/ltr-lv-e/petes-sheep/?sn=ltr-classic

Grammar: Otázka Where...? a odpovědi (SB 109/2): Where is the...? It's... Where are the...? They're... výborná píseň k zapamatování těchto frází je zde: https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Games: dnes děti hrály pamatovací hru, při které si musely zapamatovat a pak hádat, kde jsou předměty na obrázku. Kdybyste si chtěli hru zahrát i doma, zde je odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=f2MkzbUpt-c

28. 4.

Přestože jsme už přes měsíc zavřeni doma, dnes jsme se přesunuli na pláž - nová lekce se jmenuje At the Beach a povídáme si v ní o létě, prázdninách a různých činnostech, které můžeme dělat, když máme volno...

Bookwork: SB strany 106, 107, 108 (písničku si můžete poslechnout i doma: https://www.youtube.com/watch?v=ZMadkD9PKNU); WB strana 128

Homework: WB strany 106, 107 na příští úterý - a to už bude květen :)

Grammar: návrhy a odpovědi na ně: Let's play the guitar. Let's make a sandcastle. Let's look for shells. / Good idea! I'm not sure. Sorry, I don't want to.

Vocabulary: slova s -ee- : peel, heel, seed, deer, tree, sheep, sleep (https://www.starfall.com/h/ltr-lv-e/maw-ee/?sn=ltr-classic

                    catch a fish, paint a picture, eat ice cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastle

 

23. 4.

Bookwork: SB 104

Vocabulary: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes

                    gate, late, plate, game, name, same (slova s dlouhou hláskou -a-)

Grammar: sloveso can (SB 95/2, 97/2): I can swim. I can't swim. Can you swim?

Homework: WB strany 102, 105 + vyrobte si kostru podle SB strana 127 (vystřihněte, sestavte) na úkol se podíváme v úterý

Games: Dnešní hra byla na hledání slov, kdybyste si jí chtěli zahrát doma, zde je odkaz: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

V druhé části hodiny jsme si podívali o robotických zvířátkách (posle SB 104). Každé dítě nakreslilo své robozvíře a popsalo jeho schopnosti...viděli jsme robožraloka, robožirafu, robotického tygra i robokočky :)

 

 

21. 4.

Bookwork: SB strany 102, 103, WB 103

Homework: WB strany 102, 105 + vyrobte si kostru podle SB strana 127 (vystřihněte, sestavte) na příští úterý

Vocabulary: skeleton, human, bones, feel

                    slova s -a- (vyslov -ej-): cane, mane, plane, vane, cake, rake                                                             https://www.starfall.com/h/ltr-lv-a/maw-a-e/?sn=ltr-classic

Na zapamatování nových a osvěžení starších slovíček děti hrály hru "Najdi na obrázku" - můžete si ji zahrát i doma: https://www.starfall.com/h/ltr-lv-a/picture-hunt-la/?sn=ltr-classic

  

Grammar: sloveso can (SB 95/2, 97/2): I can swim. I can't swim. Can you swim?

Na procvičení gramatiky děti shlédly krátký film o žirafě, která neuměla tancovat - do chvíle, kdy našla tu správnou hudbu https://watch.vooks.com/videos/giraffes-can-t-dance

16. 4.

Vocabulary: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot;

                    wing, funny, very fast, dance;

                    slova s gl-, pl- (glue, globe, plant, plum, plan)

Bookwork: SB 101, WB 101

Grammar: sloveso can (SB 95/2, 97/2): I can swim. I can't swim. Can you swim?

Homework: připomínáme WB strany 97, 98, 100 na příští úterý, 21. 4.;

Games: v této lekci se zabýváme názvy částí těla. Tato slovíčka si děti nejdříve zopakovaly při obrázkové prezentaci, pak si na toto téma vyrobily Bingo kartičky a zahráli jsme si Bingo. Nakonec jsme stihli i oblíbeného Big Describera: https://www.gamestolearnenglish.com/describer/

 

14. 4.

Homework: WB strany 97, 98, 100 na příští úterý, 21. 4.;

Bookwork: SB strany 97 - 100; příběh ze stran 98 - 99 je ke shlédnutí i na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_K9TSetodLY&list=PLk5_KRHza8nabqLtaWwrC-C0yFbD-WNnt&index=11&t=6s

Vocabulary: problem, no problem, right, left, battery, try, something, speak, Spanish;

                    slova začínající na bl-, fl-, cl- (blocks, blanket, fly, flag, clap, clean)

Grammar: sloveso can (SB 95/2, 97/2): I can swim. I can't swim. Can you swim?

Děti si dnes zahrály "gramatickou" hru na poznávání zvířat podlo toho co umí a na stejné téma jsme si poslechli písničku https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

 

7. 4.

Bookwork: SB strany 94, 95, 96, WB strana 127;

Homework: WB strany 94, 95, 96 na příští úterý, 14. 4.;

Vocabulary: head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot;

                    skip, touch my toes, stand on one leg, can, can't;

                    guess, jump, run, dance, crawl, fly, cheetah, kangaroo, dolphin, ladybird/ladybug

                    slova s br-, gr-, pr- (brush, bread, grape, great, pram, pretzel)

Grammar: vyjádření schopnosti: I can touch my toes. I can't skip. (SB strana 95)

Dnes jsme načali novou lekci, děti se seznámili se slovíčky i písničkou. Naše nové téma je robot a tak si děti dnes nakreslily roboty podle své fantazie a pak popisovaly kolik mají roboti hlav, paží, noh či prstů...

 

2. 4.

Bookwork: SB 92, 93

Vocabulary: turn around, fly, catch, outside

                    slovíčka s cr-, tr-, dr-: crab, crown, dress, drink, trampoline, truck

V této lekci si povídáme o oblečení. Dnes jsme se zaměřili na to, které věci nosíme, abychom se udrželi v teple (warm) a které nás naopak chladí (cool). Děti si také zopákly, co je krásné (beautiful) a co ošklivé (ugly)

 

Film: děti shlédly krátký film o psíkovi, kterému se tak moc nelíbil jeho obleček s růžemi, že ho věnoval ptáčkům, aby si z něj postavili hnízdečko - a babičce to všechno došlo, takže k příštím vánocům už dostal neutrální obleček s černými skvrnami, ve kterém se už tolik nestyděl :)

http://https://watch.vooks.com/videos/no-roses-for-harry

Games: děti si dnes zahrály výbornou hru, ve které si procvičily znalost anglických slovíček: https://www.gamestolearnenglish.com/describer/ Slovíčka jsou v ní rozdělena do kategorií, takže můžete procvičovat Dopravu, Oblečení, Jídlo, Povolání, Nábytek... a až vás Big Describer zcela znudí, dejte Back a na úvodní stránce https://www.gamestolearnenglish.com/ najdete další a další hry pro přežití víkendu...:)

BŘEZEN

31. 3.

Bookwork: SB strany 90, 91

Homework: ->WB strany 90, 91, 93 na příští úterý, 7. 4.

Vocabulary: materials, cotton, leather, jacket, wool, woollen, strong, warm, cool

                  smile, smoke, slow, sleep, scarf, scooter

Dnes jsme se věnovali materiálům, a tak děti hledaly a kreslily předměty z bavlny, vlny a kůže. Mezitím si potrápily jazýčky jazykolamem.

 

A učil se s námi i Harry Potter, heč :)

26. 3.

Možná máte teď spoustu volného času a protože nemůžete moc ven, chybí vám školní knihovna. Máme tu pro vás odkaz na stránky plné anglických krátkých filmů a jednoduchých knížek ke čtení on-line. Komu se chce, můžete si nějakou knížku přečíst a napsat Book Report...:

https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=

Bookwork: SB strany 84, 85, 89, WB strana 87;

Homework: WB strany 88 - 89 na příští úterý, 31. 3. + zkuste se naučit malý jazykolam:" Six spiders stop for sandwiches on the stairs." (SB strana 87)

Vocabulary: slova začínající na sp/sk/st/sw/sn (spider, skirt, stop, sweet, snake)

                    jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers

Grammar: *    přítomný průběhový čas ve třetí osobě jednotného čísla (SB strana 85/2: He/She is (sloveso)ing): He/she is wearing... Is he/she wearing...? Yes, He/she is. No, he/she isn't.

                  *    zájmena this, these; (This skirt is green. These shorts are yellow.)

                  *    Do you like...? Yes, I do./No, I don't. (SB strana 83/2)

24. 3.

Bookwork: SB strany 86, 87, 88, WB strany 86/2, 3;

Homework: WB strany 88 - 89 na příští úterý, 31. 3.

Vocabulary: slova s koncovkou -ck (neck, clock, stick, truck)

                    Are you sure? maybe, same, that, get, who, no problem, I'm very sorry.

                    jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers

Grammar: *    přítomný průběhový čas ve třetí osobě jednotného čísla (SB strana 83/2...He/She is (sloveso)ing): He/she is wearing... Is he/she wearing...? Yes, He/she is. No, he/she isn't.

                  *    zájmena this, these;

 

 

 

19. 3.

V on-line učení už jsme zkušení :) nicméně uvědomte si, že je slyšet úplně všechno, co se kolem vás děje - šoupání židle, šustění papíru, cinkání příboru, hovor, mladší sourozenci - zkuste si najít klidné místečko a kdo ještě máte, vezměte si sluchátka, abychom neslyšeli z vašeho reproduktoru ozvěnu. Tyhle dvě maličkosti by nám všem mohly zlepšit příjem :)

Bookwork: SB strany 85, WB strany 85, 126;

Vocabulary: slova s koncovkou -ck (rock, sock, knock, snack, duck)

                    jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers

Grammar: přítomný průběhový čas ve třetí osobě jednotného čísla (SB strana 83/2...He/She is (sloveso)ing): He/she is wearing... Is he/she wearing...? Yes, He/she is. No, he/she isn't.

Homework: WB strany 82, 83, 84 na příští úterý, 24. 3;

 

17. 3.

Milé sovičky, jste neuvěřitelně zdatní operátoři! Absolvovali jsme spolu první on-line hodinu - i když občas trochu dobrodružně wink. Zvládli jsme se podívat na slovíčka i gramatiku z další, sedmé lekce, ve které se věnujeme oblékání... určitě jste poznali, která slova jsme do češtiny přejali z angličtiny (džíny, šortky i svetr) a která tedy už dávno znáte smiley. Dokonce jsme si zahráli hru na zopakování slovíček z minulé lekce: https://www.baamboozle.com/game/28966

Bookwork: SB strany 82, 83, 84; WB strana 72

Vocabulary: jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, shoes, socks, T-shirt, trousers

Grammar: vazba Do you like ...? Yes, I do. No, I don't.

                ukazovací zájmena This, These

Homework: WB strany 82, 83, 84 - na příští úterý, 24. 3.

 

 

10. 3.

MDR: do školníc hsešitů děti psaly slovíčka s sh-, ch-, th-, wh-.

Bookwork: SB strany 78, 79, WB strana 72

Vocabulary: house, bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar;

Grammar: There is / There are (SB str 73/2)

My perfect house:

 

5. 3.

MDR: Nejdříve u interaktivní tabule děti trénovaly výslovnost -wh (https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=g). Potom si napsaly do školníh sešitu pár slovíček, které tuto dvojhlásku obsahují (whale, what, when, why)

Homework: připomínáme úkol na příští úterý, 10. 3.: WB strany 73, 74/2, 77

Bookwork: SB strany 77, 80

Vocabulary: house, bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar;

Grammar: There is / There are (SB str 73/2)

TEST: ve čtvrtek, 12. 3. budeme psát test ze znalostí 6 lekce!

 

3. 3.

Blahopřejeme Žákyni měsíce a všem výhercům v hvězdičkové soutěži. Děkujeme za dobrou práci :)

Dnes byl den, kdy si děti mohly půjčit další knížky ze školní knihovny, napsat o nich krátkou zprávu (Book Report) a dostat za ní dvě hvězdičky do soutěže.

Bookwork: SB strany 74 - 75, 76; WB strana 76;

Vocabulary: careful;

Grammar: There is / There are (SB str 73/2)

Homework: WB strany 73, 74/2, 77 na příští úterý, 10. 3.

 

ÚNOR

27. 2.

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý, 3. 3.: WB 70, 71/2

MDR: Nejdříve u interaktivní tabule děti trénovaly výslovnost -th (https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=g). Potom si napsaly do školníh sešitu pár slovíček, které tuto dvojhlásku obsahují (thank you, think, three, thumbs up)

Bookwork: SB 72, 73

Vocabulary: house, bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar;

Grammar: vazba There is/ There are (There's monster. There are four cars.). Pěkné video je například zde: https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo

25. 2.

Dnes jsme začali novou lekci. Lesson 6 se jmenuje The old house a děti se v ní naučí, jak se nazývají místnosti v domě - ve starém domě, takže to možná bude i trochu strašidelné :)

MDR: pomocí práce s interaktivní tabulí (https://www.starfall.com/h/ltr-lv-i/ch-skill/?sn=ltr-classic) se děti naučily, jak se vyslovují slova s -ch (cheese, chair, chips, chicken) a napsaly si příklady do školního sešitu.

Bookwork: SB 70, 71, WB  71/1, 125;

Vocabulary: house, bathroom, bedroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar;

Grammar: vazba There is/ There are (There's monster. There are four cars.).

Homework: WB 70, 71/2

 

13. 2.

První část hodiny jsme věnovali výslovnost -sh a slovům, které spojení -sh obsahují (shark, shoe, trash, wish, fish).

Potom si děti zopakovaly slova a čísla z knížky o housence - tak, že si jí vyrobily :)

 

Homework: WB strany 64 a 69 na úterý, 25. 2. 

Zítra je Valentýn a tak jsme hráli valentýsnké bingo se slovy na Valentýnské téma (love, friend, flowers, chocolate :) a vyráběli přáníčko. Hezkého Valentýna, užijte si prázdniny a těšíme se po nich nashledanou!

11. 2.

Na úvod děti dnes pokračovaly v psaní podle diktátu s webovou stránkou https://www.starfall.com/h/word-machines/?mg=k

Potom si napsaly testík ze znalostí páté lekce. Výsledky zatím vypadají velmi nadějně, více se dozvíme ve čtvrtek :)

V druhé části hodiny jsme si představili školní knihovnu a děti si půjčily první anglické knížky. Zkuste se s nimi na ně podívat. Nečekáme, že je děti přečtou úplně celé a úplně sami. Pokud budou chtít, můžou o knížce napsat, či nakreslit Book Report. Uvidíme, kdo bude mít na konci roku nejvíc Book Reportů a bude vyhlášen Čtenářem pololetí :)

Homework: WB strany 64 a 69. Protože jsou příští týden prázdniny, je úkol k odevzdání až v úterý 25. 2.

Na závěr jsme si pustili veselý příběh The very hungry caterpillar o hladové housence, ze které se stal krásný motýl: https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

 

6. 2.

TEST: v úterý, 11. 2. si děti napíší testík ze znalostí páté lekce.

MDR: do školních sešitů děti psaly slovíčka podle diktátu https://www.starfall.com/h/word-machines/?mg=k

Bookwork: WB 65

Vocabulary:   Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, football, ride, play, go, go swimming, ride a bike, play a piano, ride a pony;

                    slovíčka s krátkými samohláskami, které se děti učily vyslovovat v posledních týdnech, si zopákly pomocí pexesa https://www.starfall.com/h/ltr-sv-u/match-sv/?sn=ltr-classic

 

Grammar: přítomný čas v otázce ( Do you...on Mondays? Yes, I do. No, I don't. - SB 61)

                 Přítomný čas (I go swimming on Wednesdays. I play football on Sundays. - SB 59)

Homework: WB 60/2, 61, domácí úkol je na úterý, 11. 2.           

4. 2.

Bookwork: SB 62, 63, WB 60/1;

Grammar:       přítomný čas - SB str 59/2 (I go swimming. I play football.)

Vocabulary:    Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, football, ride, play, go, go swimming, ride a bike, play a piano, ride a pony;

                        výslovnost slov s krátkou samohláskou -u- (bug, rug, mug, hug) https://www.starfall.com/h/ltr-sv-u/maw-ug/?sn=ltr-classic

Homework:     WB strana 60/2, 61;

Dnes jsme samozřejmě kromě knih, slovíček a gramatiky stihli i pár her. Děti hrály "Rock, paper, scissors", na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky k příběhu z aktuální lekce (SB 62-63) a na závěr začaly tvořit plakát "Days of the week"

 

 


 

LEDEN

30. 1.

Bookwork: SB strana 60, 61, WB strana 59

Grammar:       přítomný čas - SB str 59/2 (I go swimming. I play football.)

Vocabulary:    Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, football, ride, play, go, go swimming, ride a bike, play a piano, ride a pony;

                        výslovnost slov s krátkou samohláskou -o- (log, fog, frog, dog)

Homework:     WB strana 58, 59/2 na příští úterý, 4. 2. 


28. 1.

Bookwork:     SB strana 58, 59;

Grammar:       přítomný čas - SB str 59/2 (I go swimming. I play football.)

Vocabulary:    Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, football, ride, play, go, go swimming, ride a bike, play a piano, ride a pony;

                        výslovnost slov s krátkou samohláskou -o- (dot, hot, pot, cot):                                                                           https://www.starfall.com/h/ltr-sv-o/maw-ot/?sn=ltr-classic

Homework:     WB strana 58, 59/2 na příští úterý, 4. 2. 

Song: písnička o dnech v týdnu, kterou jsme si pouštěli o přestávce: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

23. 1. 

Dnes jsme měli "testovací" chvilku - děti byly s odpověďmi rychle hotové a tak se těšíme na výborné výsledky :)

Vocabulary: práci s knížkou jsme dnes zcela zanedbali, ale slovíčkům (čtení a psaní) jsme čas věnovali. Děti se učily výslovnost slov s hláskou -i- . Nejdříve jsme pracovali s interaktivní tabulí a webovou stránkou https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/maw-ig/?sn=ltr-classic, pak si děti pár slov napsaly i do školního sešitu (big, dig, wig, pig).

Prostřednictvím her "Say it, Make it, Write it" a "Feed the dog" si děti pocvičily slovíčka, která se dosud naučily a na závěr jsme si pustili krátké interaktivní video (zaměřené na výslovnost slov s hláskou -i-): https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic

Homework: připomínáme domácí úkol: WB strany 55, 57, na úterý, 28. 1.

21. 1.

Bookwork: SB strany 54, 56, 57

Vocabulary: fruit, vegetable, broccoli, onions, green beans, mushrooms, potatoes, strawberries, corn, peaches, oranges, coconuts, pineapples, pears;

                    slovíčka s krátkou samohláskou "i" (sip, dip, rip, zip)

                     https://www.starfall.com/h/ltr-classic/

Grammar: Have we got any? I've got... I haven't got...

Homework: WB strany 55, 57, na příští úterý, 28. 1.

Test: ve čtvrtek, 23. 1. děti budou psát test ze znalostí 4. lekce - test je poslechový a počítá se při něm s tím, že děti ještě dobře nepíší, takže spíše zaškrtávají, dokreslují a podobně. 

Podle strany 56 ve Student's Book děti dnes nakreslily své příšerky a jejich svačinky. 

16. 1.

Bookwork: SB 53, WB 123

Vocabulary: basket, chícken sandwich, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen eighteen, nineteen, twenty;

                    slovíčka s krátkou samohláskou "e" (ten, hen, men, pen

                     https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=m

Grammar: Have we got any? I've got... I haven't got...

Homework:  WB 48/2, 49 (stačí odpověď yes/no) na příští úterý, tedy 21. 1. 

TEST: test ze 4. lekce budeme psát ve čtvrtek, 23. 1.

Počítání do 20 si děti pocvičily při počítací hře s míčem,s lovíčka jsme krásně potrénovali hrou Paper - rock - scissors, při které se k sobě soupeři dostávají přes karty s anglickými slovíčky. Tam, kde se sejdou, rozdají si kámen - nůžky - papír. Na závěr děti ještě shlédly krátké interaktivní video o slepici Peg (https://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/peg-the-hen/?sn=ltr-classic)

 

 

14. 1.

Bookwork: SB 50, 51, WB 47/1

Vocabulary: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen eighteen, nineteen, twenty;

slovíčka s krátkou samohláskou "e" (net, pet, wet, jethttps://www.starfall.com/h/ltr-sv-e/maw-et/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: WB WB 48/2, 49  na příští úterý, tedy 21. 1. 

TEST: předběžné datum testu ze 4. lekce je 23. 1.

 

9. 1. 

Bookwork: SB 47, 48, 49

Vocabulary: kitchen, milk, juice, great, terrible, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots;

slovíčka s krátkou samohláskou "a" (can, fan, pan, ran) - viz https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/maw-an/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: připomínáme WB strana 46, 47/2 na příští úterý, tedy 13. 1.

7. 1. 

V první hodině po vánočních prázdninách děti dostaly nové sešity, které je budou provázet dalšími lekcemi angličtiny. Také jsme začali novou, čtvrtou lekci, Lunchtime, ve které se budeme věnovat jídlu. 

Dnešní den byl také dnem ocenění těch žáků, kteří nasbírali nejvíce hvězdiček a vyhlášení Studenta měsíce.

Bookwork: SB 46, 47, WB 122;

Vocabulary: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, lunchtime, hungry

slovíčka s krátkou samohláskou "a" (cat, bat, hat, rat) - viz https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/maw-at/?sn=ltr-classic

Grammar: vazba I've got.../ I haven't got... (SB 47/2)

Homework: WB strana 46, 47/2 na příští úterý, tedy 13. 1.

 

 

PROSINEC

 

19. 12. 

V poslední předvánoční hodině se nás nesešlo mnoho, ale přesto jsme oslavili dokončení školních sešitů, kde se děti učily psát písmenka (My Alphabet Book). Děti dostaly certifikáty, které potvrzují, že všechna písmenka zvládly :). 

Z videa (https://www.youtube.com/watch?v=Kg__vXsU8xw) se děti naučily pár vánočních slovíček a různými hrami si je procvičily. Trochu jsme se zasekli u dekorování vánočního stromku (https://www.abcya.com/games/christmas_tree_fun), ale pak už jsme vytáhli popcorn, popřáli si krásné Vánoce a pustili si krátký veselý film (https://www.youtube.com/watch?v=awuM2qgSS8s).

 

17. 12. 

MDR: Y, Z... ve čtvrtek tedy kromě Vánoc oslavíme to, že děti dokončily všechna písmenka ve svém Alphabet Book! Za písmenkem Z ale byly ještě opakovací strany (písmenka, číslice, slovíčka) a tak děti dnes měly docela dost práce.

Na hry zbyla jen chvilka a děti tak tak stihly obléci Santy Clause. I když by Santové letošní advent zatím přežii bez čepice, bez ponožek, kalhot a kabátu by přece jen vycházet neměli :)

   

 

 

 

12. 12.

MDR: Znáte ještě slovo šturmovat? Tak to je přesně to, co teď děláme. Dvě písmenka v jeden den! Alphabet Book do Vánoc dokončíme! Dnes tedy děti psaly W, w a X, x.

Mezi W a X se nenápadně vloudil test ze znalostí třetí lekce - děti samozřejmě nepsaly, jen zaškrtávaly a kreslily a zvenčí to rozhodně vypadalo, že nemají s testem žádný problém. Věříme, že budeme mít několik testů se stoprocentním výsledkem :)

Nakonec jsem hráli na schovávanou - neschovávali jsme se jeden druhému, ale děti musely najít schované hračky podle popisu, kde jsou (The tiger is in the bag. The bear is under the chair. The monkey is on the table.)

   

 

10. 12. 

MDR: do Vánoc tu abecedu zvládneme :), dnes děti čekalo V, v

Bookwork: SB strana 42 - 43, WB strana 40

Vocabulary: snake, crocodile, butterfly, tiger, giraffe, camouflage, to hide, logs, trees, leaves, tall grass

Grammar: předložky on, in under

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test ze třetí lekce. Hodně štěstí :)

Homework: WB strany 40, 42

Dnes Miss Quetz dětem četla pohádku o bláznivém chameleónovi, který tak moc chtěl být nějaké jiné zvířátko, až nemohl lovit mouchy a tak se rád přeměnil zpět v obyčejného chameleóna (https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU). Potom děti kreslily své fantastické chameleóny s přidanými částmi jiných zvířátek. 

 

Na závěr hodiny děti hrály hry, ve kterých hledaly skryté objekty (https://www.highlightskids.com/games)

5. 12.

MDR: blížíme se ke konci abecedy, dnes děti psaly U, u

Bookwork: SB 41, WB 40

Grammar: vazby I like..., I don't like...

                předložky on, in, under 

Tip na další písničku o předložkách on, in, under https://www.youtube.com/watch?v=3VwQrnA6dkY

Homework: připomínáme domácí úkol na příští úterý, 10. 12.: WB strany 36, 37/2, 38/2, 3

Test: ve čtvrtek 12. 12.  budeme psát test ze třetí lekce. Hodně štěstí :)

V pracovním listu (lístku :) děti označily, která zvířata mají a nemají rády (I like...; I don't like...) a pak si o tom ve dvojicích povídaly...

 

 

 

3. 12.

Dnes jsme vyhlásili Žáka měsíce listopadu (Student of the month).

Také jsme spočítali, kdo má nejvíce hvězdiček a tak děti dnešní písmenko psali s pusou plnou bonbónů :)

MDR: prvním prosincovým písmenkem je T, t.

Bookwork: SB strana 35, 38 - 39, 40, WB strana 40

Vocabulary: elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat

Grammar: předložky on, in, under

Homework: WB strany 36, 37/2, 38/2, 3 na příští úterý, 10. 12.

LISTOPAD

28. 11. 

MDR: ve školním sešitě čekalo na děti S, s

Bookwork: SB strany 35/1, 37/1, 36, WB 37/1

Grammar: užívání I like/I don't like... ;

                 předložky on, in, under 

Výborná písnička na trénování on, in, under je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Vocabulary: cat, dog, duck, elephant, frog, lizard, rat, spider

interaktivní tabule v akci:

 

 

26. 11. 

MDR: interaktivní tabule i školní sešit dnes obsadilo R, r.

Bookwork: SB 34, 35; WB 121

Vocabulary: cat, dog, duck, elephant, frog, lizard, rat, spider

Grammar: předložky on, in, under. Aby učení předložek nebylo nezáživné, pomáhají dětem animovaný filmeček (https://www.youtube.com/watch?v=XEWSdjT4fwE) i písnička (https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM)

Homework: za domácí úkol děti mají do příštího úterý, 3. 12. vypracovat strany 34 a 35 z WorkBook

21. 11. 

MDR: ve školních sešitech a na interaktivní tabuli na děti čekalo ne tak často používané Q, q.

Dnešek byl ale hlavně den, kdy děti psaly test. Vypadá to, že výsledky budou velmi dobré, uvidíme v úterý :)

Po zbytek hodiny jsme hráli hry zaměřené na hledání správných písmen a jejich řazení podle abecedy.

 

 

19. 11. 

MDR: dnes jsme se věnovali hlásce P, p

Bookwork: SB strana 33, WB strana 28

Grammar: he/she, his/her (What's his/her name? How old is he/she? What's his/her favourite toy?)

Homework: WB strany 29 a 33. Domácí úkol je na příští úterý (26. 11). 

Test: test z toho, co jsme se ve druhé lekci naučili, budeme psát ve čtvrtek, 21. 11.

Relax: Písničky jsou nejen odpočinek, mohou dětem pomoci naučit se používat správné fráze - v tomto případě What is it? It's a .... 

https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E

 

14. 11. 

MDR: ve školních sešitech a na interaktivní tabuli na nás čekala hláska O, o

Vocabulary: My favourite toy is...;

                    long, short, ugly, beautiful, big, small, new, old, kite, doll, monster, plane, computer game, train, car, bike, go-kart, ball

Bookwork: SB str 28

Games: na závěr hodiny děti hrály Bingo, kde hledají hlásky a Say it Make it, Write it, při které hledají anglická slova, sestavují je z písmenek a pak je píší do připravených karet. 

 

 

12. 11. 

MDR: dnes jsme se věnovali písmenku N, n. 

Vocabulary: long, short, ugly, beautiful, big, small, new, old

Bookwork: SB str 25, WB str 25/1

Homework: WB 24/1, 25/2, 26/2. Úkol je na příští úterý, tedy 19. 11.

Songs: písničky si pouštíme o přestávce. Bývají to buď písničky z pohádek, nebo takové, které připomínají slovní zásobu, kterou právě probíráme. Dnes jsme poslouchali písničky o protikladných přídavných jménech, například: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI, nebo https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4

Games: hráli jsme Bingo a naší oblíbenou Say it, Make it, Write it

7. 11. 

Dnešní hodinu jsme začali slavnostně - ocenili jsme Studenta měsíce října a předali mu certifikát. Vítězovi moc blahopřejeme!

Také jsme si za získané hvězdičky vybrali odměny. Děkujeme, děti, za Vaší dobrou práci a věříme, že na Vás odměny za hvězdičky čekají i příští měsíc - a Vy, kteří jste měli hvězdiček méně, že zapracujete :)

MDR: ve školních sešitech a u interaktivní tabule jsme se věnovali písmenu M, m. 

Bookwork: WB str 120, SB str 24

Homework: připomínáme domácí úkol na úterý: WB str 22/2 a strana 23. 

Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

5. 11. 

MDR: ve školních sešitech dnes přišla na řadu hláska L, l. Věnovali jsme se jí pak i u interaktivní tabule. 

Bookwork: nová lekce se jmenuje Let's play! a věnujeme se v ní hračkám! Ve Student's Book se děti seznámily se slovíčky (str 22). Poté jsme si povídali o svých oblíbených hračkách (SB str 23/1, 23/2). 

Vocabulary: kite, monster, doll, plane, computer game, train, car, bike, ball, go-kart

Homework: Domácí úkol na příští úterý, tedy 12. 11. je z WorkBook: strana 22/2 a strana 23.

 

 

ŘÍJEN

31. 10. 

Dnes je Halloween, svátek strašidel, duchů, tak pozor, mějte u sebe nějaké sladkosti, těmi je určitě zaplašíte!

MDR: ve školních sešitech děti psaly K, k. U interaktivní tabule se seznámily s několika slovíčky, která začínají na k: kangaroo, koala, kitten, kitchen

Protože je Halloween, věnovali jsme se dnes slovíčkům s převážně strašidelnou tematikou: zombie, pumpkin, cat, skull, witch.

Prostřednictvím masek a písniček (např.: https://supersimple.com/song/knock-knock-trick-or-treat/) pak děti procvičovaly fráze: Who are you? I am...

Bookwork: SB str 119. Děti si vystřihly obrázky, se kterými hrály hry, při kterých opakovaly další strašidlácká slovíčka: ghost, bat, spider, mouse.

Během dnešní strašidelné hodiny si dopsaly test i děti, které nebyly minule ve škole a tak se můžete podívat, jak si s ním všechny vypořádaly. 

 

24. 10.

Na začátku dnešní hodiny jsme se věnovali písmenku J, j. Tradičně u interaktivní tabule a ve školních sešitech. Následovala druhá část testu, ve které děti ukázaly své porozumění slovíčkům. 

O přestávce jsme si zatacovali a zbytek hodiny věnovali hrám. V jedné měly děti za úkol "Say It, Make It, Write It", tedy říci, vytvořit a napsat anglická slovíčka. Při druhé trénovaly hláskování (spelling) - házely přísavku na tabuli, kde byly anglické hlásky. Do které se dítě strefilo, tu řeklo. Povídali jsme si také o barvách podle stran 18 - 19 ve Student's book. 

 

22. 10.

MDR: Dnes jsme se ve školních sešitech dostali k hlásce I, i. Ve školních sešitech děti trénují písmenka, u interaktivní tabule anglickou výslovnost. 

Vocabulary: open, close, pass

Dnes děti psaly první část testu z první lekce. Spíše než psaní test samozřejmě obsahoval spojování a označování, takže prvňáčkům nečinil problémy :) Poté jsme hráli hru: https://www.abcya.com/games/alphabet_matching_game

Homework: WB strana 18; domácí úkol je na příští úterý, tedy 29. 10., což jsou prázdniny, takže se uvidíme (i s úkolem) až ve čtvrtek, 31. 10

Takhle vypadají školní sešity, kde děti cvičí psaní a seznamují se s anglickými slovíčky:

Práce s interaktivní tabulí:

17. 10.

MDR: hláska H, h (https://www.starfall.com/h/abcs/)

Bookwork: SB str. 14, 15, WB str. 17, 119

Grammar: pomocí kartiček s obrázky děti tvořily rozkazovací věty a zároveň procvičovaly slovíčka (Open your book, please. Sit at your desk, please. Pass me a ruler, please. Close your bag, please.)

Homework: Připomínáme domácíúkol na  příští úterý, tedy 22. 10.: WB strany 13, 16

15. 10.

MDR: hláska G, g (https://www.starfall.com/h/abcs/)

Bookwork:  SB str 13. Cvičení děti poslouchaly, pak vyplnily slova pomocí samolepek, zkusily si i napsat anglické výrazy (velkým tiskacím to zvládly všechny :). Potom si zahrály na paní učitelku a říkaly anglicky ostatním, co mají dělat (sit, open, close, pass, stand).

                  WB str 119. Děti psaly slovíčka, která se učíme v první lekci. 

Homework: Domácí úkol je na příští úterý, tedy 22. 10.: WB strany 13, 16

 

10. 10.

MDR: hláska F, f (https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/)

Grammar: Otázky a krátké odpovědi - What's this? It's a...  

                                                         Is it a ...? Yes, it is./No, it isn't 

Vocabulary: pen, rubber, pencil, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case, school, open, close

Bookwork: SB 10, 11, 12

8. 10. 

MDR: hláska E, e 

Po seznámení s E jsme se pustili společně do prvního letošního testíku, abychom zjistili, co jsme se od začátku roku naučili. V testu žáci poznávali čísla a odpovídali na otázky What's your name? How old are you? What colour is...?

Dnešní písnička byla rychlejší, abychom se po testu rozhýbali :):

https://www.youtube.com/watch?v=6Lm4rSMDOR8

SB: New Lesson, Lesson 1 At school, SB str 10

Vocabulary: pen, rubber, pencil, book, notebook, bag, desk, ruler, pencil case, school, open, close

HW: za domácí úkol na příští úterý (15. 10.) je vypracovat sránky 10 a 12 ve WorkBook.

 

 

3. 10.

MDR (práce ve školním sešitě): hláska D, d

Bookwork: WB (Workbook) str 6 (The Alphabet), str 9

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Můžete si také zazpívat písničku, kterou jsme zpívali :

https://www.youtube.com/watch?v=iZinb6rVozc

Připomínáme domácí úkol na 7. 10.: WB (Workbook), page 7/2, 8/2

1. 10.

MDR (práce ve školním sešitě): hláska C,c.

Bookwork: SB page 7,8,9; WB page 7

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: WB page 7/2, page 8/2 (domácí úkol je na 7. 10.) 

 

 

 

MDR 

Bookwork: SB page 7,8,9; WB page 7

Other information: anglické hlásky a slova si můžete opakovat doma: https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: WB page 7/2, page 8/2 (domácí úkol je na 7. 10.) 

 

 

ZÁŘÍ

26. 9. 

MDR (My Daily Report = práce ve školním sešitě): hláska B, b

Bookwork: SB (Student's Book) str 5

Other information: děti pracovaly na interaktivní tabuli s hláskou B podle následujícího odkazu:https://www.starfall.com/h/abcs/blocks/

Homework: připomínáme domádí úkol na 1. 10.: WB strana 5/2

24. 9. 

Bookwork: Student's Book strana 4 - seznámení s postavami, které nás budou provázet celou učebnicí. Workbook strana 4, 5 - čísla

MDR: hláska A, a- psaní, spelling.

Homework: Workbook strana 5, cvičení 2. Úkol je na 1. 10.

 

19. 9. 

Dnes se děti učily základní "vítací" frázi a jak na ní odpovědět (Hello! How are you? I am happy.)

Tématem dnešní hodiny byly vztahy mezi dětmi. Děti pomocí obrázků poznávaly rozdíl mezi tím, jak se k sobě navzájem chtějí a nechtějí chovat (friend x bully) proto, aby nakonec podepsaly "Závazek proti šikaně", kterým se budeme v hodinách řídit.

Gramatika: děti se věnovaly anglické abecedě a hláskování. Pomáhala jim v tom písnička, kterou najdete zde, i hry, při kterých hledaly písmenka na kartičkách či se do nich strefovaly míčkem. 

 

17. 9. 

V naší první hodině po prázdninách jsme se vzájemně představili a přivítali. 

Poté děti dostaly sešity, které si podepsaly a vyzdobily. 

Zahráli jsme si hry Snatch! a Human Knot.

Seznámili jsme se s maskotem skupiny, polární sovou. 

A nemáme žádný domádí úkol yes

 

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33