Snowy Owls

Snowy owls Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Helena a Mr Jonathan

19.6.

Dnes jsme hráli naše oblíbené hry a soutěže. Děti dostaly certifikáty za absolvování ročníku v programu EATS.

Ve druhé části hodiny jsme se dívali na film The Secret Life of Pets.

14.6.

Daily report: kreslili jsme a zapisovali různá zvířata

Starfall: hráli jsme hry na procvičení slovíček z letošního roku

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli, nebo na připravených pracovních listech.

Na závěr jsme kreslili obrázky podle instrukcí.

12.6.

Daily report: opakování a procvičování frází: How do I say...?

Všechny fráze jsme si opakovali ve dvojicích i ve skupinkách.

Děti dostaly zpátky opravený test z poslední 9. lekce.

Společně jsme četli příběh "The Mixed-Up Chameleon" a kreslili jsme zamotané chameleony.

7. 6. 

Daily Report: Sestavte věty (s pomocí)
1. unicorn a Mr Jonathan is .
2. a ride bikes We can.
3. like apples you Do ?
4. dog have I a .

V učebnici a na interaktivní tabuli jsme si přečetli poslední část příběhu. Také jsme pracovali ve Student Book na stranách 112 a 113 (poslechová cvičení, lepení samolepek podle pokynů).

5. 6.

Hodinu jsme zahájili nákupem ve hvězdičkovém obchodě a vyhlášením studenta měsíce. 

Daily Report zahrnoval opakování na test z poslední kapitoly, který jsme napsali hned vzápětí. 

Potom děti chvíli luštily osmisměrku a nakonec jsme si zahráli pár slovních her. 

7. 6.

Daily Report: Sestavte věty (s pomocí)
1. unicorn a Mr Jonathan is .
2. a ride bikes We can.
3. like apples you Do ?
4. dog have I a .

V učebnici a na interaktivní tabuli jsme si přečetli poslední část příběhu. Také jsme pracovali ve Student Book na stranách 112 a 113 (poslechová cvičení, lepení samolepek podle pokynů).

KVĚTEN

31. 5.

Daily Report: Vyberte a zapište jen odpověď a nakreslete obrázek
1) Where is the ball?
It's / They're under the chair.
2) Where are the monkeys?
It's / They're in the tree.
3) Where's the book?
It's / They're in the bag.

Zahráli jsme si hru "Dvě pravdy, jedna lež" - každý, kdo chtěl, o sobě řekl tři údaje tak, aby jeden z nich nebyl pravdivý. Ostatní hádali, co je lež.
např.: Mr Jonathan: "I am American. I've got a brother. I'm 23."

Na pracovním listě jsme procvičili používání/rozlišování It's a They're. Kdo byl hotov rychleji, luštil na interaktivní tabuli osmisměrku.

Potom jsme vypracovali stranu 109 ve workbook.

Na serveru Starfall jsme se zaměřili na slova s -ar- (farm, card, harp...) a -or- (fork, horn, corn...)

29. 5.

Daily Report: Které slovo do věty patří a napište ho.
1. Let's eat/make a sandcastle
2. Let's eat/listen to music
3. Let's paint/eat a picture
4. Let's read/paint a book

Pracovali jsme se serverem Starfall - věnovali jsme se čtení dvojhlásek oa, ai, ea

Četli jsme příběh Soap Boat.

Zahráli jsme si hru: co chybí - zjistit, který obrázek jsme odebrali (procvičení slovíček)

Také jsme pracovali na pracovních listech - procvičení Let's ... a Where is/are...? They're/It's...
(k tomu se ještě musíme vrátit, protože ne všem dětem je to jasné) 

Na závěr jsme hráli na interaktivní tabuli. 

24. 5.

Daily Report: Draw and write:
Let's eat ice cream
Let's paint a picture
Let's listen to music

Zahráli jsme si několik her jako Pictionary (hádání, co dotyčný kreslí) a také na zopakování slovní zásoby na školním softwaru (spinning, catching clouds).

V učebnici jsme pracovali na straně 109 - učili jsme se ptát, kde něco je. Rozlišovali jsme, jestli ta věc je jedna (Where is...?) nebo jestli jich je víc (Where are...?). Také jsme to rozlišovali u odpovědí (It is...) nebo (They are...)

22. 5.

Daily Report: Draw
1) a dog on the beach.
2) two birds on a sandcastle.
3) one big shark in the sea. 
4) a ball under a chair.

Zopakovali jsme si výrazy se strany 106. Děti slova opakovaly a poté i předváděly a hádaly, co se předvádí. 

Procvičili jsme si návrhy činností (pojďme hrát fotbal - let's play football) a způsoby, jak na takovou výzvu odpovědět - Good idea! nebo I'm not sure. nebo Sorry, I don't want to. (str. 107)

Také jsme pracovali s písničkou ze strany 108 a začali vypracovávat stranu 107 ve WB.

Domácí úkol: Dokončit WB stranu 107 (přiřadit obrázky k dialogům v první části) a WB strana 108 - podle obrázků doplnit výzvy/návrhy (Let's ...) a vymyslet dva další. 

 

17. 5.

Daily Report: Dokreslit do pracovního listu obrázky (např. u catch fish, dokreslit rybu; u look for shells dokreslit mušličky) Kdo dokreslil zadaná slova mohl ještě dopsat chybějící slovesa podle předlohy.

Po kontrole domácího úkolu jsme pracovali na přívěscích, které budeme prodávat na charitativním jarmarku 6. 6. Na smršťovací fólii jsme překreslovali obrázky z předloh.

Na závěr ti, kteří už namalovali alespoň jeden obrázek a dále už nechtěli nebo neměli čas, hráli na interaktivní tabuli hry na opakování a upevňování slovní zásoby.

15. 5.

Výlet do domova Sue Ryder

Dnes jsme se jeli podívat do domova Sue Ryder. Přivítal nás pan ředitel Matěj Lejsal a povídal si
s dětmi o tom, jak to v domově chodí, co potřebují staří lidé a jakou pomoc a péči v domově dostanou. Dětem ukázal různé pomůcky a děti si samé také vyzkoušely, jaké to je si navzájem pomáhat třeba s pitím. Paní ergoterapeutka Kateřina Grušová pak dětem představila pejska Kašpárka, morčata, želvu a králíka.

Poté jsme se rozdělili do tří skupin, zazpívali jsme obyvatelům domova písničky a rozdali přání. Babičky i dědečkové byli moc potěšeni, písničky zpívali většinou s námi a přání se jim moc líbila. Děti se chovaly vzorně a všichni jsme si výlet užili.

Více informací a fotografie naleznete pod tímto odkazem.

10. 5.

Na začátku hodiny jsme si spolu s ostatními skupinami poslechli o úterním výletu do Sue Ryder, což je náš partner v charitativním projektu pro tento školní rok. Veškeré informace posílala paní Barešová emailem. Pokud jste ještě neudělili souhlas s účastí Vašeho dítěte (případně ho neomluvili), prosíme, udělejte tak co nejdříve, jinak se nebude moci výletu zúčastnit. Děkujeme.

Daily Report: Písmenkový diktát
F - I - S - H
M - U - S - I - C
S - H - E - L - L - S
P- I - C - T - U - R - E 
( a challenge na závěr ) S - A - N - D - C - A - S - T - L - E

Na rozcvičení jsme si pohráli se psaním na záda  - první v řadě viděl na zadané slovo a po písmenku psal na záda toho před sebou, ten zase na záda toho před sebou zapsal, co si myslel, že to je a tak dál... a ten u tabule psal písmenka na tabuli. Děti se vystřídaly, ale ne ve všech pozicích, protože hra byla pro děti náročnější než jsem čekala, kvůli tomu, že se nemohly vyrovnat s tím, že se písmenka cestou zkomolila, i když jsem vysvětlovala, že to nevadí, že to k této hře patří.

Seznámili jsme se s novými slovíčky (strana 106) - nejdříve v učebnici, potom jsme je v kruhu zkoušeli říkat a doprovázet gesty. Při opakování jsme střídali jsme hlasitost a rychlost (např. první řekl hodně nahlas, druhý tišeji, další ještě tišeji a poslední úplně slabým šepotem apod.)

Na straně 107 jsme podle poslechu přiřadili čísla k obrázkům a pak doplnili příslušná slovesa. 

Domácí úkol: WB str. 106 - potřebná slova jsou ve Student's Book na stejné straně.

3. 5.

Daily Report: Draw:
1. I can't swim. 
2. I can touch my toes.
3. I can't ride a bike.
4. I can swim.

Na pracovním listě jsme ještě dále procvičili používání can a can't. 

Zahráli jsme si hru "snatch". 

Po přestávce jsme psali test a nakonec jsme hráli šibenici (procvičení hláskování).

31. 5.

Daily Report: Vyberte a zapište jen odpověď a nakreslete obrázek
1) Where is the ball?
It's / They're under the chair. 
2) Where are the monkeys?
It's / They're in the tree.
3) Where's the book?
It's / They're in the bag.

Zahráli jsme si hru "Dvě pravdy, jedna lež" - každý, kdo chtěl, o sobě řekl tři údaje tak, aby jeden z nich nebyl pravdivý. Ostatní hádali, co je lež. 
např.: Mr Jonathan: "I am American. I've got a brother. I'm 23."

Na pracovním listě jsme procvičili používání/rozlišování It's a They're. Kdo byl hotov rychleji, luštil na interaktivní tabuli osmisměrku. 

Potom jsme vypracovali stranu 109 ve workbook. 

Na serveru Starfall jsme se zaměřili na slova s -ar- (farm, card, harp...) a -or- (fork, horn, corn...)

DUBEN

26. 4.

Daily Report: Draw pictures:
1) She can't swim.
2) She can dance.
3) He can't skip.
4) He can play football. 

Povídali jsme si, že v květnu půjdeme navštívit seniory do domova Sue Ryder a podívali se na několik fotek z návštěvy minulý rok. Potom děti vyráběly malý dárek - květinu z barevných košíčků na muffiny. 

Po přestávce každý žák napsal (někteří s pomocí) na lísteček 2 věty - jednu o tom, co umí, a druhou, co neumí. Potom je losovali a dané věty pantomimicky předváděli a ostatní hádali.

V posledních pěti minutách si děti, které chtěly (a které už vrátily předchozí knihu), půjčily knihy z anglické knihovny. Termín pro vrácení je 10. 5.

24. 4.

Daily Report: Draw a picture of what you can and can't do and write a sentence for each.  (Nakreslit obrázek toho, co umíte a neumíte a ke každému napsat větu.) 
Např.: I can swim. I can't play the piano.

Procvičili jsme si psaní a slovní zásobu na pracovním listě - ke zpřeházeným písmenkům vybrat ze seznamu, které to je slovo (např. dahe = head) a pak popisek spojit s příslušnou částí těla na obrázku robota. 
Ve druhé části doplnit do vět, kolik čeho má - např. I've got ...4... arms.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru spinning (Také části těla). 

Vysvětlili jsme si,jak se zeptat, jestli někdo něco umí – Can he/she play football? - Yes, he/she can. / No, he/she can't. A děti pak ve dvojicích (a trojici) hrály deskovou hru, kde se ptaly, jestli jejich robot umí věci, podle obrázků. 

Na závěr a na protažení jsme hráli hru s obrázkovými kartičkami "Find..." 

 

19. 4.

Daily Report: Nakreslit obrázky podle tabule. Potom, podle schopností, sestavit a napsat věty se slovy He/She  – can/can't – skip/dance/play football.  (pokud to dětem dělalo potíže napsat, stačily nám věty pouze ústně a napsat alespoň významové sloveso)

Na interaktivní tabuli jsme si zopakovali části těla 

Na serveru Starfall jsme se zaměřili na čtení slov s "tichým e" na konci - "nose", "cube" a pexeso.
Děti si také slova zkusily napsat podle pracovních listů vytištěných z této stránky (i když nejvíc je baví, že mohou zadat tisk na tabuli)

Slovíčka a fráze jsme také procvičili při házení lepivých míčků na tabuli, na které byly příslušné ilustrace.

Podívali jsme se na další část příběhu o Super Friends (SB 98/99) - interaktivní tabule+kniha.

17. 4. 

Daily Report: Draw a robot (předloha na tabuli). Label - 
1: head, 2: arm, 3: leg, 4: toes, 5: fingers.

Ve cvičebnici (workbook) jsme pracovali na stranách 95 a 96 - procvičili jsme si názvy částí těla a trochu i psaní. Také jsme procvičili používání "I can" a "I can't" (umím, neumím).

Mezi tím jsme na rozptýlení hráli hru Simon Says (Touch your...nose/arm/toes...). Také jsme si poslechli písničku k této lekci (SB 96, DVD)

Na závěr jsme hráli hry Spinning a Catching Clouds na interaktivní tabuli.

12. 4.

Daily Report: Today is ....(Thursday)...
I feel ... (happy, sad, angry, confused, tired)...
...(name)... feels ... (happy, sad, angry, confused, tired)...   - Draw  the faces.

Seznámili jsme se s novými slovíčky (části těla) - SB 94, a procvičili si je - "Touch your..."

Také jsme si zahráli na interaktivní tabuli hru Spinning.

V učebnici na straně 95 jsme se seznamovali s používáním slovesa can a can't (umím/neumím) a vypracovali jsme i jedno cvičení na pracovním listě. 

10. 4.

Hned na začátku hodiny jsme měli Star Store. 

Daily Report: Drawing dictation - kreslení podle diktátu. 

Byli jsme spojeni se skupinou Miss Quetz a Mr Erika. Společně jsme vyráběli papírové příšerky - záložky.

5. 4. 

Daily Report: Nakreslit obrázek kluka nebo holky, poté se ptát spolužáků, jestli se jim líbí jejich oblečení - Do you like this skirt? Do you like these shoes? apod. 

V učebnici jsme hráli hru na opakování slovíček - SB str. 93. 

Děti potom házely lepivými míčky na cíl - obrázky na tabuli - podle pokynů. 

Po přestávce jsme si napsali test z Unit 7. 

Po testu si děti vybraly knihy z anglické knihovny. Někdy si zvolily knihy, které jsou sice složitější, ale líbily se jim obrázky. Není nutné celou knihu číst a překládat, ale pokud ji dětem přiblížíte a popovídáte si o tom, co v knize děti vidí, bude to určitě přínosné. Děti také dostaly Book Report. Ten není povinný, ale když ho žák (s pomocí) vypracuje a přinese spolu s knihou, dostane za něj dvě hvězdičky. 
Termín pro vrácení knih je 19. 4. (po dohodě lze prodloužit)

Na závěr jsme hráli online hru (eslgamesplus.com) na opakování  oblečení, zvířat, barev a čísel.

3. 4.

Daily Report: Drawing dictation:
Picture 1: There is a girl in the garden. The girl is wearing a pink skirt. She is wearing a purple shirt. She has long brown hair. She is wearing black shoes. There are three yellow birds in the sky.
Picture two: There are two green monkeys in a house. One monkey is wearing blue jeans and a black cap. The other monkey is wearing yellow trousers and a brown jacket. The monkey is wearing red glasses.

Ve WB jsme pracovali na straně 87 - doplňování písmen (sch-, st-, sp- apod.)

Potom jsme procvičovali čtení na Starfall - zde a zde. Některé děti si doplňovaly testy, které zameškaly. 

V programu i-Dictionary jsme si zopakovali a doplnili slovní zásobu týkající se oblečení. POslechli si písničku o oblečených myších, podívali se na příběh a zahráli hru. 

Na závěr děti dělaly "módní přehlídku" - jeden se postavil na podium a druhý popisoval, co má na sobě (She/He is wearing...)

BŘEZEN

27. 3.

Daily Report: Kreslení podle diktátu:
It's a red T-shirt.
These are yellow socks. 
These are blue jeans.
It is a purple skirt.
These are black shoes.
It is a brown jacket.

Na serveru Starfall, jsme nacvičovali čtení slov s "ee""-ink" a hlásku "th". Společně jsme četli "Pete's Sheep".

Ve Workbook jsme pracovali na straně 88. Nejdřív děti vybarvovaly obrázek podle básničky, potom kreslily vlastní obrázek a následně říkaly ostatním, co nakreslily.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na další část příběhu o Super Friends a ve zbývajícím čase hráli hry Catching Clouds, Spinning a Spotlight.

22. 3. 

Daily Report: Vzbarvování obrázků podle pokynů - 
He is wearing a red and white sweater. She is wearing a pink and purple T-shirt. He is wearing blue jeans. She is wearing a blue jacket. atd.

Potom jsme ještě procvičili porozumění - Děti reagovaly na otázky. Pokud byla odpověď "ano", vstaly, pokud "ne" sedly si. - Is she wearing a red skirt? Is he wearing a blue jacket?

Na Starfall.com jsme pracovali s přidáváním "tichého e" na konec slov končících na "-an", vypracovali k tomu vytištěný list (napsat slova a nakreslit obrázky), také jsme pracovali s obrázkem a slovy s "aej" a společně jsme přečetli "Jake's Tale".

Po přestávce děti oblékaly postavičky na pracovních listech - hodem kostkou určovaly, co budou mít na sobě. Na závěr jsme hráli hru na interaktivní tabuli.

20. 3.

Daily Report: Podle předlohy na tabuli nakreslit Petra a Janu (Pete and Jane) - pak podle pokynů vybarvit oblečení: Pete is wearing a red cap. Pete is wearing green shorts. apod.

Ve Workbook jsme pracovali na straně 83 - učili jsme se rozlišit THIS (tento - jeden) a THESE (tito/tyto - více než jeden). 

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 84. Podle tabulky dole nakreslit na kočky oblečení. Prosíme, pomozte dětem tak, že jim přečtete zadání. Např.: Polly is wearing a red hat. Molly is wearing a blue cap. atd...

Poslechli jsme si písničku ze strany 84 v SB.

Děti nakreslily různé kusy oděvů. Potom jsme je použili k procvičování otázky: Do you like this/these...? Tentokrát s větším důrazem na ukazovací zájmena. 

Na závěr jsme hráli hru "Kdo to je?" - nejprve Mr Jonathan popisoval, co má dotyčný na sobě (he is wearing blue jeans. He is wearing red socks. ...) a děti říkaly, kdo z nich to je. Potom na sebe roli popisujícího braly i děti. 

15. 3.

Daily Report: What's in my closet? - opakování názvů oblečení. Potom kreslení podle pokynů:
a green T-shirt - blue jeans - purple shoes - yellow socks - pink skirt

V učebnici jsme pracovali na stranách 82 a 83. Děti procvičovaly otázku: Do you like...? (rozdíl mezi this a these jsme zatím neřešili). 

Ve druhé hodině se na nás byli podívat zájemci o studium v programu EATS (jako jste byli minulý rok vy). Na úvod jsme kreslili do sešitu podle pokynů: 
1. There are two blue monkeys. One monkey has got a banana.
2. There is one blue shark in the water.
3. There are two orange cats in the garden. 
4. There are two spiders in the tree.

Potom jsme házeli lepící míčky na tabuli a podle toho, ke kterým obrázkům se nalepily, jsme skládali věty. (There are three elephants in the cellar.)

Podívali jsme se na Starfall.com - procvičení čtení -at a - an a zopakovali si Zac the Rat. 

Na závěr děti ve dvoicích hledaly obrázky po třídě.

13. 3.

Daily Report: Nejdřív jsme se seznámili s novými slovy - Clothes (oblečení): jeans, sweater, skirt, shorts, shoes, socks, T-shirt, cap, trousers. 
Potom děti kreslily do sešitu podle diktátu - 1. T-shirt, 2. shoes, 3. skirt, 4. socks, 5. trousers, 6. shorts.

Pracovali jsme s Flashcards, abychom upevnili nová slovíčka. Hra u tabule, na které byly magnetkami upevněny obrázky - kdo se z dvojice dotkne správného obrázku a správně zopakuje slovo.

Také jsme se učili ptát, jestli se druhému něco líbí a odpovídat na tuto otázku: Do you like (this cap/these shoes/this T-shirt)? - Yes, I do./No, I don't.  (opět s pomocí flashcards.)

Na závěr jsme si zahráli šibenici. 

8. 3.

Daily Report: Zaškrtnout rámeček podle toho, o kterém se hovoří obraázku (na tabuli)
There are three apples in the tree.
There is a cat in the garden.
There are two flowers.
There are four birds in the sky.

Zopakovali jsme si místnosti v domě - na flashcards a na pracovním listě: draw a ... in ...

Napsali jsme si test. V první části děti podle poslechu spojovaly obrázky zvířat s místnostmi, ve kterých jsou. Druhá část byla v podstatě jako dnešní Daily Report. 

Také jsme si zahráli šibenici a na tichou poštu.

6. 3. 

Daily Report: Mejdřív podle tabule nakreslit dům (bathroom, bedroom, dining room, cellar). Potom ve třídě najít lístečky s instrukcemi a podle nich dokreslit obrázek:
There is a dog in the cellar.
There is a monkey in the dining room.
There are 2 lions in the bedroom.
There are 4 spiders in the bathroom
(Většině dětí jsme se čtením pomáhali)

Potom jsme procvičovali otázku How many ....(elephants)... are in ...(the bedroom)...? - podle obrázku na tabuli.

Poslechli jsme si písničku a seřadili obrázky na straně 72 podle toho, v jakém pořadí se o nich v písničce zpívá. 

Domácí úkol: WB str. 72 zakreslit uvedená zvířata do místností podle písničky (SB str. 72)  - děti pak mohou říkat, co je kde - např. There are five tigers in the garden.

Na straně 73 jsme odpovídali na otázky, jestli to, co je na obrázku je pravda.

Na závěr jsme si zahráli hru na zopakování slovní zásoby - děti ve dvojicích hledaly podle pokynů flashcards rozmístěné různě po třídě.

1. 3

Daily Report: Dnes děti čekalo překvapení - v sešitě měly nalepené dva obrázky a podle zadání určovaly, o který obrázek se jedná (např. V jednom byla kočka na stromě a ve druhém byla pod stromem) - šlo o nácvik na test.

Potom jsme hráli na tabuli šibenici. Děti hádaly písmenka. 

V další hře si vzájemně ve dvojicích diktovaly slova, která byla rozmístěna kolem místnosti na lístečcích. Spíše šlo o to, zjistit, jak na tom se čtením jsou.

Na serveru Starfall.com jsme se podívali na čtení slov končící na -ug, zahráli si pexeso se slovy s krátkými samohláskami a přečetli příběh Gus the Duck. Děti domů dostaly pracovní list ke slovům končícím na -ug, protože si vyžádaly jeho tisk. Není povinný. 

 

 

27. 3.

Daily Report: Kreslení podle diktátu:
It's a red T-shirt.
These are yellow socks. 
These are blue jeans.
It is a purple skirt.
These are black shoes.
It is a brown jacket.

Na serveru Starfall, jsme nacvičovali čtení slov s "ee""-ink" a hlásku "th". Společně jsme četli "Pete's Sheep".

Ve Workbook jsme pracovali na straně 88. Nejdřív děti vybarvovaly obrázek podle básničky, potom kreslily vlastní obrázek a následně říkaly ostatním, co nakreslily.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na další část příběhu o Super Friends a ve zbývajícím čase hráli hry Catching Clouds, Spinning a Spotlight.

ÚNOR

27. 2.

Daily Report: Read (společně) and draw:
1) There are two red apples in the tree.
2) There is a shark in the water.
3) There are three birds in the sky.
4) There is a spider in the kitchen.

Na úvod jsme si zahráli "Pictionary" - jeden kreslil zadanou věc, ostatní hádali, co to je a na jaké písmenko dané slovo začíná.

Ve Student's Book jsme pracovali na straně 73 - poslechové cvičení se samolepkami (nácvik čtení) a poslech a opakování frází - otázek. Ty jsme pak procvičili při hře s kartičkami: děti pod obrázky místností schovávaly obrázky zvířátek a spolužáci se ptali např.: Is there a spider in the kitchen? nebo "Are there three butterflies in the bathroom?" a odpovídali jestli jsou nebo ne. 

22. 2.

Daily Report: Draw:
1) There are three orange lions in the airplane.
2) There is a blue frog on a go-kart.
3) There are two red cats in the tree.
4) There are two black lizards in the garden.

Zahráli jsme si hru s výměnou míst (kdo to má stejně - mění místa) - I like... /I have...

Také jsme si procvičili slovní zásobu - dokola se posílá imaginární míč a každý musí říct slovo k tématu. Slova se nesmí opakovat (animals, food, toys)

Na Starfall.com jsme se podívali na slova s -ot, -og, sh-  a přečetli Mox's Shop.

Na závěr jsme opakovali názvy místností na pracovním listě. 

Děti dostaly domů Alphabet Books, které už nepoužíváme.

20. 2.

Daily Report: Draw:
1) There is a lion in the bathroom.
2) There is a cat in the bedroom.
3) There is a spider in the cellar.
4) There are two dogs in the kitchen.

V učebnici jsme pracovali na straně 71 - říkali jsme si, že pokud je někde jedna věc, používáme "There is" (nebo There's ), a pokud je věcí více (dvě, tři...sto...), používáme "There are..."

Zopakovali jsme si názvy místností - na tabuli kartičky, děti zavřely oči, jednu jsme dali pryč - co chybí?

Potom jsme procházeli učebnou jako domem a podle obrázků děti říkaly, kde jsme (This is the living room. apod.) a po přidání obrázků zvířat např. There are two bats in the bedroom... 

Také jsme navštívili Star Store!

15. 2.

Daily Report: Kreslený diktát.
In the cellar there is one orange snake. 
In the bedroom there is one blue dog. 
In the dining room there is one red and green butterfly.
There are two blue spiders in the bathroom. atd.

Po zopakování toho, co jsme nakreslili byla krátká přestávka.

Po přestávce jsme si společně četli knížku z edice Usborne Books - Pat the Pirate.

Na závěr jsme opět hráli hru s lepivým míčkem.

13. 2.

Daily Report: oblíbené jídlo, barvy, zvířata + obrázky

Hra "telefonování" (tichá pošta)

Seznámili jsme se s novými slovíčky - místnosti v domě (SB 70). Také jsme začali používat nový obrat "There is..." a "There are..." - míčkem jsme házeli na tabuli a říkali, co kde je (např. There are four snakes in the bathroom."

1. 2.

Daily Report: Obrázkový diktát - 
In 1 there are two purple and yellow zebras. In 2 there is an orange tiger and in 3 there is a lot of water. In the water is a yellow shark, there is also a purple crocodile.
In 1 there is a tall green giraffe. In 2, there is one brown monkey on the zebra. The monkey has got a banana. The shark has got a hamburger. The tiger has got a salad. The giraffe has got a pizza.

Procvičovali jsme sestavování vět - děti se trefovaly lepivým míčkem do obrázků, o kterých mluvily. 

Po tomto opakování jsme psali test. Poslechovou část děti zvládly dobře, čtení/psaní jsme nakonec dělali společnými silami, protože se zadání ukázalo náročnější, než jsme mysleli. 

Po přestávce jsme si společně přečetli knihu The Very Hungry Catepillar o housence, která se vylíhne z vajíčka, každý den něco sní (dny v týdnu, číslovky, ovoce/jídlo), potom se zakuklí a nakonec se z ní vylíhne motýl. Na závěr si děti vybarvily obrázek motýla podle čísel.

 

 

 

 

LEDEN

Pomalu s dětmi začneme intenzivněji pracovat na čtení a psaní. Začneme dávat domácí úkoly z Workbooku a děti si také budou moci půjčovat knihy z anglické knihovny. Cílem je vybudovat kladný vztah ke knihám, proto si s dětmi knihy prohlížejte, pomožte jim vypracovat Book Report, povídejte si s nimi o ilustracích a o tom, co je zaujme. Je možné, že si občas vyberou náročnější knihu (třeba kvůli obrázkům), ale neočekává se, že přečtou a přeloží každé slovo. 

30. 1.

Daily Report: Draw the actions:
I play football on Wednesdays.
I play the piano on Thursdays.
I play computer games on Fridays. 

Potom jsme si zahráli hru - Dotkni se něčeho, co... (Touch something that... is blue/orange/red apod. )

Pomocí serveru Starfall.com jsme si procvičili hlásku tvořenou písmenky th a tvoření slov s písmenky -ig a -ip. Také jsme si společně přečetli The Big Hit. 

Zopakovali jsme si dny v týdnu - chodili jsme jako vláček po třídě a opakovali po "lokomotivě". 

Děti si nastříhaly kartičky s činnostmi a dny v týdnu a podle pokynů je skládaly k sobě (procvičení rozeznávání napsaných dnů v týdnu). 

Na závěr jsme podle pantomimy hádali, jakou činnost hráč uprostřed předvádí.

Ve čtvrtek si napíšeme test z Unit 5, abychom zjistili, co jsme se všechno naučili.

25. 1. 

Daily Report: Draw pictures - 
I go swimming - I ride a pony - I watch TV - I ride my bike

Na Starfall.com jsme si  procvičili tvoření slov s -en a -et a společně si přečetli/poslechli příběh Peg the Hen. Vytiskli jsme si pracovní list k -en (na konci cvičení je možnost slova vytisknout), děti si slova obtáhly a nakreslily, která část povídání o Peg the Hen je zaujala nejvíc.

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli Catching clouds a Spinning (DVD ROM)

Potom jsme pracovali s obrázky a slovy na kartičkách - dět skládaly věty, např.: I play football on Monday (obrázek + Monday).

Potom ve dvojicích soutěžily, kdo se dotkne slova nebo obrázku jako první.

Na závěr jsme si zahráli tichou poštu.

23. 1.

Daily Report: Wednesday, Thusrday, Friday (opis z tabule) + obrázky podle následujících vět:
I go swimming on Friday.
I ride my pony on Thursday.
I play football on Wednesday.

Po kontrole domácího úkolu jsme společně udělali poslechová cvičení WB str. 59, 60 a děti navíc dostaly pracovní list na procvičení. 

Učili jsme se také otázku, jestli něco v některý den děláme: Do you play football on Monday? Do you watch TV at the weekend? 
a odpověď: Yes, I do. / No, I don't.

V učebnici SB jsme pracovali na straně 61. 

Také jsme se podívali na příběh na interaktivní tabuli (SB 62 a 63 - DVD-ROM) a zahráli si Catching Clouds

18. 1. 

Daily Report: Sunday, Monday, Tuesday (opis z tabule)

Dnes jsme se věnovali především nové slovní zásobě - činnostem. 
play the piano, play football, play with toys, play in the park, play computer games, ride a bike, ride my pony, watch TV

Nejdřív jen podle kartiček, pak podle předvádění pantomimou, hra na krokodýla (děti po kartičkách přechází krokodýlí řeku a musí správně říct, co je na kartičce, aby na ni mohly šlápnout).

Poslechli jsme si a zazpívali písničku Busy Week (str. 60) a zahráli si Catching Clouds na interaktivní tabuli.

16. 1.

Daily Report: Kreslili jsme košík a to, co v něm máme nebo nemáme (vedle, přeškrtnuté):
We've got one red apple. We haven't got steak. We've got one yellow banana. We haven't got carrots. We've got a pizza. We've got cake. We've got a cheese sandwich. We haven't got sausages. We haven't got chicken.

Po tomto opakování jsme psali test z Unit 4.

Poslechli jsme si písničku Days of the Week a zkoušeli jsme ji zpívat. 
V učebnici jsme pracovali na straně 58 - dny v týdnu. 
Na závěr jsme si zahráli na interaktivní tabuli hru Spinning (viz DVD).

Domácí úkol na příští úterý: Workbook str. 58. (1 .Pokusit se odhadnout, které dny v týdnu se skrývají za přeházenými písmenky a napsat je - nápověda je ve Student Book str. 58. - 2. Který den v týdnu má žák nejradši? Proč - kvůli jaké činnosti? Nakreslit obrázek )

11. 1.

Dnes děti dostaly nové sešity - Portfolios - do kterých budeme vždy na začátku hodiny dělat úvodní zápisy (Daily Report - jednoduchá úloha na uvedení učiva nebo na jeho zopakování). 

Vyzdobily si obálku sešitu a první daily report spočíval v hláskování slov na tabuli, jejich opisu do sešitu a nakreslení obrázku: bananas, cake, pizza.

S kartičkami jsme procvičovali Have we got...?

Zahráli jsme si hru na procvičení abecedy a týmové spolupráce (na čas  - společně jsme se dostali až k H).

Také jsme si zahráli několik dalších online her: counting in the kitchen a letter-sound match-up.

Na Starfall.com jsme se podívali na čtení slov s písmenky "-an" (fan, can, ran, pan) a "-at" (cat, rat...) a společně přečetli Zac the Rat.

Pak jsme jseště jednou ve skupinkách s kartičkami zopakovali "Have we got...?"

9. 1.

Na rozcvičení děti obtahovaly slova pro barvy příslušnými barvami a procvičily si spelling těchto slov. 

Potom jsme si povídali o sourozencích (a rodině) a děti kreslily obrázek se svými sourozenci - snažily se nám pak vysvětlovat, jak to je: I've got a brother. He's 10. apod... 

Ve druhé hodině jsme si hráli s flashcards.
Nejdříve jeden ukazoval obrázky a říkal I've go nebo I haven't got a podle toho, jestli to byla nebo nebyla pravda děti zvedaly tužku nebo gumu.
V další hře v kroužku hádaly, který obrázek hráč drží - Have you got...?
A na závěr si vyměňovaly kartičky: "I' ve got..." - "I've got ..." - "Swap?" - "Yes/No"

Děti konečně dostaly domů testy z Unit 2 (čekali jsme, až si ho všichni doplní) - prosíme podepsané přinést na příští hodinu.
Příští týden budeme psát test z Unit 4

4. 1.

Happy New Year!

Na úvod jsme pracovali s Alphabet Book - procvičovali jsme orientaci v písmenkách ve slovech. Děti doplňovaly chybějící písmenka ve slovech podle předlohy - např.: _i_g  - king

Hodně jsme procvičovali otázky a odpovědi "Have you got...?"  (Yes, I have./No, I haven't.) a "What have you got?" (I've got ...) - pomocí her s flashcards v kroužku.

Také jsme si zopakovali číslovky do 20 a na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso na zopakování slovíček ze 4. lekce (www.cambridgelms.org/primary  - dostupné, pokud se Vám podařilo zaktivovat přístup pomocí hesla z učebnice, není ale nutné, s aktivací pro studenty byly potíže)

 

PROSINEC

21. 12.

Na úvod děti dostaly spojovačku - spojením písmen podle abecedy vznikl vánoční obrázek - Gingerbread Man. 

Potom jsme si v kroužku procvičili "I've got...", "What have you got?" 

Přečetli jsme a popovídali si o příběhu ze stran 50 a 51 a nakonec jsme si ho i pustili na tabuli (po vyřešení technického zádrhelu)

Procvičili jsme si čísla do dvaceti. Nejdříve jsme společně počítali, pak děti hádaly, jaké číslo držím (což je donutilo snažit se vyslovovat různé číslovky)

Také jsme pracovali v učebnici na straně 53. 

Úplně na závěr jsme si zazpívali písničku S-A-N-T-A.

19. 12.

Dnes byl Star Store a my do něj šli jako první, ale předtím jsme si zopakovali číslovky - 1-9 a zárověň si tím děti vylosovaly pořadí. 

Po nákupu jsme zahájili hodinu prací s Alphabet Book - děti hledaly a vybarvovaly stejnou barvou písmenka, která k sobě patří - A a, B b .... až J j 

Potom jsme si poslechli písničku a říkali jsme, co vše nám Tommy dal k sobě (např. I've got milk on my peas). Chvíli jsme procvičovali I've got ... a I haven't got. 

Také jsme se učili otázku Have we got... ? a odpověď na ni: Yes, we have. / No, we haven't. 

V učebnici jsme tedy pracovali na stránkách 48 a 49.

15. 12.

Na úvod jsme si zopakovali samohlásky a jejich výslovnost. Potom si děti zopakovaly písmenka (přiřazení velkých a malých písmen.. A - a, B - b.... doplnit druhé do páru - Alphabet Book)

Ve Workbook jsme pracovali na straně 46 / 1 - opakování slovíček poslechem. 
Slovíčka jsme si procvičili i pomocí obrázkových kartiček.

Učili jsme se říkat, že něco mám nebo nemám: I've got a banana. I haven't got a cheese sandwich.  Použili jsme k tomu několik her s kartičkami a v učebnici jsme pracovali na straně 47.

Domácí úkol: WB str. 47 cv. 2. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli se čtením zadání. Podle obrázku je třeba zakroužkovat I've got (mám) nebo haven't got (nemám). Obrázek děti mohou vybarvit.

12. 12.

V úvodu hodiny jsme pracovali s Alphabet books a v "osmisměrce" jsme hledali nekolik slov a kreslili k nim ilustrace.

Po kontrole domácího úkolu jsme si chvíli povídali o tom, co to je charita. Letos budou děti v rámci charitativního programu pomáhat seniorům společně s Domovem Sue Ryder. Vyráběli jsme pro ně vánoční přání. 

Také jsme se seznámili s novými slovíčky a porcvičili si frázi " I like..."

7. 12.

Na úvod jsme si zopakovali samohlásky a u každé jsme si řekli, jas se často čte: "A" [ej] sounds like [ae]" apod.

Potom jsme si zopakovali předložky - děti kreslily na mazací tabulky  - "Draw a spider under the desk" 

Po tomto opakování si děti napsaly test. 

Po testu jsme si povídali o krycím zbarvení zvířat (camouflage), SB str. 42, a děti potom kreslily různě maskovaná zvířata.

Na závěr jsme si zahráli pár her na interaktivní tabuli. 

5. 12.

Na úvod jsme si zopakovali písmenka - zjeména samohlásky. Potom jsme si zahráli písmenkové Bingo a štafetovou hru s hledáním písmenek na kostkách. 

Ve druhé hodině jsme si pomocí pracovních listů zopakovali slovní zásobu (zvířátka) a předložky in, on, under. 

Předložky jsme procvičili i při poslechovém cvičení WB str. 40.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 41. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli se čtením. Můžete se třeba zeptat "How many...(elephants/lizards/apod.) are there?" - Odpověď tsačí zapsat číslovkou.
 

Ve čtvrtek budeme psát testík.

LISTOPAD   

30. 11. 

Po úvodním opakování abecedy jsme se věnovali samohláskám I a O. 
Zahráli jsme si hru, pro fonetické rozpoznávání písmen ve slovech - když ve slově děti slyšely I , zvedly tužku, když O, tak gumu. Potom jsme přidali A - právítko. slova jako: hit - hot - hat...

Ve Workbook jsme pracovali na straně 39, cvičení 2.

Udělili jsme ocenění pro studenta měsíce za listopad, při té příležitosti jsme připomněli některá pravidla chování na hodinách. 

Ve zbývajícím čase jsme hráli hru ve třech týmech na zopakování předložek in - on - under. 
Děti do předkresleného obrázku lavice zakreslovaly podle pokynů předměty nebo zvířata (The ball is under the desk. There are two spiders on the desk... apod.)

 

28. 11.

Na úvod jsme si zazpívali Alphabet Song a podívali se na písničky k písmenkům I a O (Starfall).

Také jsme si procvičovali "I like..." , "I don't like..." a "Do you like...?" na téma zvířat - děti se ptaly navzájem a odpovídaly celou větou.

Ve Workbook na str. 37 jsme si pak udělali poslechové cvičení (I like... What about you?) 

Podívali jsme se na příběh ze stran 38-9. Nejdřív jsme povídali o tom, co děti vidí, potom jsme se na příběh opdívali na interaktivní tabuli a na závěr jsme společně doplňovali chybějící věty v konverzacích (Story na DVD-ROM)

Také jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi "on the tree" (na jeho  špičce, případně na kůře kmene) a "in the tree" (ve větvích)

 

23. 11.

Na úvod jsme si procvičili pár písmenek přes Starfall.com a potom jsme opakovali předložky pomocí obrázků (v podstatě SB str. 35, ale jen obrázky na tabuli) - The spider is in the pencil case...

Podívali jsme se na stranu 36 a povídali si o obrázcích. Rozlišovali jsme mezi a rat (one rat) a rats (two, three...) Poslechli jsme si písničku a rozlišování mezi jednotným a množným číslem jsme procvičili i ve WB na str. 36.

Také jsme se učili říkat, že se nám něco líbí/máme rádi nebo ne. I like... I don't like... Na procvičení jsme hráli hru s vyměňováním židlí. Potom jsme ještě krátce pracovali ve SB na str. 37.

Na závěr si děti chystaly písmenkové bingo.

21. 11.

Na rozcvičku jsme procvičovali otázku "What's his/her name?" s postavami z učebnice. Potom jsme si zopakovali písmenka A a  a E e - nejprve na normální tabuli a potom na Starfall.com. 

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 34) a trochu si s nimi pohráli.

Také jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod). Nejprve jsme procvičovali s tužkou - The pencil is on the desk. The pencil in the desk. The pencil is under the desk. 
Potom jsme přidali další předměty - The pencilcase is on the book. apod.

Na závěr jsme pracovali ve SB na str. 35, kde jsme procvičovali předložky v kontextu zvířat (The rat is in the bag ...)

16. 11.

Alphabet Book: Y y, Z z - boy, Zoo

Potom jsme opakovali abecedu - přezpívali jsme si ji a na tabuli jsme k písmenkům (magnetky) přiřazovaly obrázky (také na magnetkách) podle prvního písmene (A - Apple, B - Boy apod...)

Protože děti ještě neumí číst, ale v této kapitole se po nich chce rozlišování He, his  (pro kluky) a she, her (pro holky) tak jsme to chvíli nacvičovaly s kartičkami (tzv. sight words - děti si pamatují krátké slovo jako celek). 

Zopakovali jsme si i přídavná jména.

Na závěr jsme společnými silami vypracovali test.

 

14. 11.

Na úvod jsme si zopakovali abecedu.

Alphabet Book: W w, X x - cow, six

Trochu jsme si pohráli s písmenky na serveru Starfall.com

Také jsme hodně procvičovali užití he - his (on - jeho) a she - her (ona - její). What's his/her name? His/Her name is...  He/she is... 

Také jsme si společně přečetli knížku "Today is Monday" od Erica Carle. Děti se tedy předběžně seznámily se dny v týdnu a různými pokrmy. 

9. 11.

Alphabet Book: U u, V v - run, video

Na úvod jsme si pohráli s písmenky na serveru Starfall (S, T, U, V)

Potom jsme pracovali ve WB na straně 27. Děti se učily rozlišovat rozdíl mezi výslovností "a" (např. cat) a "e" (např. pen).

Na straně 28 vybarvovaly obrázek podle nahrávky - nebyly to přímočaré pokyny (Colour the bike grey), ale rozhovor žáka s dospělým (Can you see the bike? - Yes, I can. - OK, colour the bike grey. - All, right. ... apod.)

Na rozpohybování jsme si zahráli hru, při které děti ve dvojicích hledaly obrázky umístěné na stolech (obrázkem dolů) - Where is the ruler? Apod.

Zopakovali jsme si přídavná jména ve SB na str. 28 a dále si je procvičili ve WB na str. 29 - opět vybarvovací cvičení, ale bylo při něm třeba rozlišit právě přídavná jména - long, short, ungly, beautiful, atd...

Příští týden bychom měli opět psát test.

7. 11.

Alphabet Book: S s, T t - Sun, Toy

Formou hry jsme si zopakovali slovíčka, potom jsme si společně prohlédli ilustraci na str. 24 a popovídali si, co děti na obrázku vidí. Poslechli jsme si písničku a vypracovali cv. 1 na str. 24 ve WB.

Na straně 25 jsme si doplnili slovní zásobu o přídavná jména: long, short, big, small, ugly, beautiful, old, new. Rovnou jsme je procvičili ve WB na str. 25.

Také jsme se podívali na příběh ze stran 26 a 27. Úlohu z WB ze strany 26 jsme vypracovali tak, že děti dostaly ve skupinkách nastříhané obrázky a seřadily je podle toho, jak si příběh pamatovaly.

2. 11. 

Alphabet Book: P, Q, R

Zopakovali jsme si slovíčka pomocí obrázků. 

V učebnici jsme pracovali na stranách 23 a 24. Procvičili jsme se v poslechu a věnovali se nácviku rozlišování mezi his a her. 
U kluka  - What's his name? - His name is... / What's his favourite toy? - His favourite toy is ...
U holky - What's her name? - Her name is ... / What's her favourite toy? - Her favourite toy is ...

Poslechli / Zazpívali jsme si písničku a zahráli si několik her na upevnění slovní zásoby.

Děti dostaly domů své první testy. Děti je mají přinést na příští hodinu podepsané od rodičů. Děkujeme.

 

ŘÍJEN

31. 1.

Na úvod jsme se věnovali písmenům L l, M m, N n, O o.

Také jsme jich několik procvičili na serveru Starfall.com. Domácí úkol - podívat se na písmenka H-O na Starfall.com (odkaz viz 17. 10.)

Zahráli jsme si pexeso v programu iDictionary - procvičení číslovek (přiřazovat číslo a slovo/vyslovenou číslovku)

Seznámili jsme se s novou slovní zásobou (str. 22) a slovíčka jsme procvičili při hře na hledání mínce - děti hádaly, pod kterým obrázkem mince je. 

24. 10.

Dnešní hodina byla trochu netradiční. Kvůli hvězdičkovému obchodu (Star Store), jsme byli spojení se skupinou Miss Rosie. Společně jsme vyráběli dekorace na Halloween Party, která se bude konat příští pátek - vystřihované pavučiny a netopýry. 

Také jsme si poprvé nakoupili za hvězdičky nasbírané během září a října.

19.10.

Na úvod jsme se věnovali písmenkům I, J, K - v Alphabet book i na serveru Starfall.

S obrázkovými kartičkami a s učebnicí jsme si zopakovali vše potřebné pro první test.

Napsali jsme si samotný test.  Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami.

17. 10.

Na úvod jsme se v Alphabet Book věnovali písmenům E, F, G a H a potom jsme se na písmenka podívali i na serveru Starfall - můžete se s dětmi znovu podívat na písmenka A-H.

Potom jsme si zahráli hru Snatch - děti stojí proti sobě ve dvojicích a mezi nimi na zemi je papírová kulička. Mr Jonathan ukazuje obrázky na kartičkách a říká, co na nich je. Pokud to je špatně, tak děti nedělají nic, ale pokud to je správně, tak se snaží sebrat kuličku ze země jako první.

Potom jsme vypracovali společně 2 pracovní listy - na jednom děti kroužkovaly Yes nebo No podle poslechu, na další straně přiřazovaly čísla k obrázkům podle vět/poslech (např: 1. Sit down, please. 2. Pass me a pencil, please. apod.) a nakonec spojovaly písmenka a obrázky  (a. It is a chair. b. It is a pencil case. apod.) - neberte ohled na text - nepracovaly jsme s ním. 

Ve čtvrtek budou děti zkoušet první testík - číslování obrázků podle poslechu, jako jsme dělali dnes a vybarvování podle pokynů (Colour the pencil case blue. Colour the ruler yellow. apod.) 

12. 10.

Na úvod jsme se věnovali písmenkům B, C a D.

Potom jsme si ukázali další pokyny - put away... take out...

Procvičili jsme opět "pass me the... "

Zopakovali jsme si slovíčka při hře, kdy děti hledaly po třídě kartičky s vyobrazenými předměty (rubber, ruler...)

Vypracovali jsme pracovní list na zopakování slovíček a ve dvou skupinkách si zahráli slovíčkové/obrázkové Bingo u tabule.

10. 10.

Konečně jsme dostali Alphabet Books, ve kterých budeme v prvním pololetí pracovat a procvičovat abecedu. Budou zůstávat ve škole. Zatím jsme vyplnili písmenko A a.

Potom jsme pracovali na straně 13 v učebnici - děti podle poslechu lepily samolepky. Potom jsme si ve skupinkách procvičovali žádosti - Pass me the ..., please. - Thank you.

Po přestávce jsme se společně podívali na příběh z učebnice - str. 14 a 15. Děti hledaly v comicsu obrázky (cv. 2).

Ve WB na str. 15 si ještě jednou procvičily písmenko a, které doplňovaly do slov.

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů.

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli.

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

3. 10.

Dnes jsme hodinu zahájili seznámením s písmenky A a, B b  na serveru Starfall.com

Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7  - děti si procvičily barvy a porozumění při poslechu. 

Po přestávce jsme se podívali na příběh z učebnice na interaktivní tabuli a pomocí cvičení, které následovalo, zjistily, co si děti zapamatovaly. Také jsme společně vypracovali cvičení 2 ze strany 9. 

Domácí úkol na příští úterý: Vybarvit obrázky a písmenka na pracovním listě (Aa, alien, B b, boat).

5. 10.

Hodinu jsme zahájili opakováním barev při "hře" True/False - Mr Jonathan ukazoval barevné obrázky a říkal, jakou mají barvu. Pomud to řekl správně, děti vzpažily a řekli "yes", pokud špatně, udělaly odmítavé gesto rukama a řekly "no".

Seznámili jsme se s novými slovíčky (SB str. 10) a různě jsme s nimi pracovali - nejprve děti slova opakovaly v kroužku, potom jsme pracovali ve WB na stránkách 10/1 a 11/1, kdy děti podle pokynů spojovaly čísla a předměty a vybarvovaly obrázky dle pokynů. 

Také jsme si zahráli hru Spinning na interaktivní tabuli. 

Děti se vzájemně zkoušely ptát na různé předměty: What is this? (It's a ... pencil/pen/rubber apod.)

Na závěr jsme si poslechli písničku (SB str. 12).

září

26. 9.

Zopakovali jsme si písničku Phonics Song a pomocí obrázků jsme si řekli i jiná slova, která začínají danými hláskami (např. C is for cat, car, cow)

Seznámili jsme se s postavičkami, které nás budou provázet učebnicí - Super friends: Misty, Flash, Whisper a Thunder. 

Procvičili jsme si číslovky od 1 do deseti.

V učebnicích (Student Books i Workbooks) jsme společně pracovali na stránkách 4 a 5. 

21. 9.

Hodinu jsme zahájili malou hrou: děti si házely míčem, kdo míč chytil řekl: I'm (jméno). I'm six (nebo seven). Ostatní odpověděli: Hi, (jméno). It's nice to meet you.

Potom jsme si zopakovali písničku z minulé lekce. 

Krátce jsme si popovídali o sněžných sovách a děti si pak vyrobily vlastní sovičky, které jsme nalepili na plakát naší skupinky.

Na závěr jsme si zahráli "Simon Says" a zazpívali písničku.

 

19. 9.

Naši první hodinu jsme zahájili vzájemným představováním: What's your name? - I'm (Lucy) - Hello, (Lucy). Krátce jsme si zahráli hru Zip-Zap, abychom si jména zopakovali a zároveň si trochu pocvičili rozlišování levé a pravé strany. 

Povídali jsme si o pravidlech, která ve škole dodržujeme - zde jsme hodně překládali. 

Potom jsme si procvičili některé základní pokyny (hrou Simon Says) - open your book, close your book, open your pencilcase, close your pencil case, stand up, sit down, raise your hand, put your hand down.

Poslouchali jsme a společně zpívali písničku The Phonics Song. Můžete si ji s dětmi doma poslechnout a zazpívat. 

Děti si vyrobily jmenovky na lavice. 

Na závěr jsme si povídali o šikaně (opět hodně překládání) a podepsali úmluvu, že v naší skupině nic takového nedovolíme.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53