Snowy Owls

Snowy owls

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

16. 4.

Dnešek byl trochu netradiční.
Byli jsme spojeni se skupinou Geckos.
Na úvod jsme procvičili několik výrazů s can a can't a zkontrolovali úkol. Potom jsme šli do Star Store.
Po návratu jsme psali společně test z Unit 8.

Na závěr děti malovaly jarní/velikonoční obrázek buď pastely (chalks) nebo vodovkami (watercolours).

11. 4. 

My Daily Report: Unscramble the robot's body parts (see picture)

Bookwork: SB 101, 102

Ostatní: Děti si půjčily knihy z knihovny, termín pro vrácení je 25.4.
Na interaktivní tabuli jsme společně luštili osmisměrku. 
Společně jsme četli knihu "I Know an Old Lady Who Swallowed a Fly", příběh jsme pak převyprávěli a děti si nakreslily obrázek se všemi zvířaty, která stará paní spolkla. 

9. 4.

My Daily Report: Write can or can't
1) I ... swim.
2) I ... fly.
3) I ... jump.
4) I ... play the piano.

Homework na úterý: WB 102 + pracovní list na číslovky (doplním ke stažení později).
Příští úterý test z Unit 8.

Bookwork: SB 98-100 (příběh, doplňující cvičení)

Grammar: Can a can't se třetí osobou (Can she ride a bike? He can't play football.)

Vocabulary: procvičovali jsme číslovky do 20 včetně psané formy (trefování se míčky do slov, psaní na tabulky)

4. 4.

My Daily Report: Doplňování písmen do slov z nové kapitoly.

Bookwork: SB, WB 97 (can you...?)

Grammar: procvičení I can, I can't

Ostatní: Tiché čtení z knih Usborne. Hry na interaktivní tabuli,.

 

2. 4. 

My Daily Report: Napsat slova podle diktátu, s tím, že slova byla v náhodném pořadí na tabuli jako nápověda: did, at, the, who, new, that.

Domácí úkol na úterý: WB 96 a 99/2

Bookwork: SB a WB 65, SB 96 (písnička)

Grammar: Začali jsme se učit "I can" (umím, mohu) a "I can't" (neumím, nemohu)

Vocabulary: různá slovesa - touch my toes, skip, stand on one leg, play the piano, sing, swim, ride a pony...

Ostatní: Ti, kteří chyběli na test, si ho doplnili a děti dostaly testy domů
Zahráli jsme si hru na procvičení nové gramatiky a zahráli si Bingo s krátkými slovy.

BŘEZEN

28. 3.

Starfall a My Daily Report: slova s ar, ir, or (zapsali jsme si slova barn, star, girl, bird, corn, horn), ve druhé hodině jsme se podívali na slova končící na "y" a příběh My Family.

Bookwork: SB a WB str. 94 - nová slovíčka

Vocabulary: části těla

Ostatní: také jsme se věnovali nácviku čtení "sight words" - krátkých slov. Zahráli jsme si s nimi několik her - hledání lístečků po třídě, trefování slov míčky a plácačkami na tabuli.

26. 3.

Starfall a My Daily Report: slova s or, er, ir (fern, herd, girl, bird, curl, surf), příběh Surfer Girl.

Domácí úkol na úterý: WB 93

Vocabulary, Grammar: zopakovali jsme si užívání THIS a THESE při hře, kdy se děti musely postavit pod správné slovo podle obrázku na tabuli. Oblečení a otázky (Is he/she wearing...?) jsme si procvičili při malé módní přehlídce. 

Ostatní: Děti psaly test z Unit 7 a některé si doplnily  i ten z předchozí kapitoly. Testy dostaly domů.

21. 3.

Starfall a My Daily Report: vybarvování - slova s -or-

Bookwork:WB 87, 88, 89

Vocabulary, Grammar: Zahráli jsme si několik her - procvičení názvů oblečení (bring me the red jacket, bring me the green socks...), procvičení THIS a THESE (pomocí flashcards, děti šly buď pod slovo This nebo These, podle toho, co bylo na obrázku), procvičení písmen (najdi písmenko, které má zvuk... jak se jmenuje)

Ostatní: Knihovna: děti si půjčily knihy z anglické knihovny, termín pro vrácení: 4. 4.
             Test: V úterý píšeme test z Unit 7

19. 3.

Starfall a My Daily Report: slova s -or- (corn, fort, fork, horn) a příběh My Horse Glory

Domácí úkol na úterý: WB 88 - nejprve podle textu vybarvit obrázek, pak doplnit vlastní text a k němu nakreslit svůj obrázek.

Bookwork: SB 88, SB 86, 87 (příběh)

Vocabulary: stále různými způsoby procvičujeme názvy oblečení včetně jejich psaní a čtení

Grammar: this a these, Do you like...?, I am wearing...., Is he wearing ... ? Is she wearing ...?

Ostatní: Slova jsme si také procvičili na pracovním listě, děti nejdříve vybraly a přepsaly slova k obrázkům a potom je podle textu vybarvily (např. My shorts are green.)
Některé hry: házení lepících míčků na slova na tabuli - miss Laura vždy ukázala jen obrázek, nebo ukazování na flashcards rozmístěné po místnosti

14. 3.

Starfall a My Daily Report: slova s -ar- (farm, card, harp, park) a příběh Car Race

Bookwork: SB 85, WB 85

Vocabulary and Grammar: Zopakovali jsme this a these, procvičili oblečení, přidali jsme "I am wearing", "He is wearing", "She is wearing"

Ostatní: slovíčka jsme zopakovali při hře, kdy děti (s pomocí učebnice) doplňovaly písmena do slov na tabuli a přiřazovaly k nim obrázky, v kroužku jsme se navzájem ptali na předměty (Do you like this / these ...?", slovíčka jsme si také procvičili na počítači ve hře spinning (vypnutý zvuk, děti slovo četly), a zahráli jsme si i variaci na hru pan Čáp ztratil čepičku...(If you're wearing...)

12. 3.

Starfall a My Daily Report: dvojhlásky (vowel teams) oa, ai, ea a slova rain, mail, team, seal, boat, soap, přííběh Soap Boat.

Domácí úkol na úterý: WB str. 82 (napsat a najít slova) a 84 (domalovat kočkám oblečení podle informací v tabulce pod obrázkem).

Bookwork: SB str. 82, 83, 84, WB 83

Vocabulary and Grammar:

 • slovní zásoba se týká oblečení (SB str. 82)
 • I like (líbí se mi, mám rád/a), I don't like (nelíbí se mi, nemám rád/a)
 • this (tento - 1 kus), these (dva a více kusů - pozor, jeans a trousers jsou brány jako množné číslo)

Ostatní: slovíčka jsme procvičili při házení lepivých míčků na tabuli. 
Miss Laura byla dnes nemocná, tak jsem hodinu vedla sama. 

7. 3.

Starfall a My Daily Report: slova s dlouhým "u" - mule, flute, cube, příběh Dune Buggy

Ostatní: 

 • formou hry jsme si zopakovali místnosti v domě (děti hledaly po třídě flashcards, které přiřazovaly k popisům na tabuli
 • psali jsme Test z Unit 6
 • také jsme řešili online quiz
 • zahráli jsme si písmenkové bingo
 • na iDictionary jsme se podívali na sekci věnovanou oblečení

5. 3.

Starfall a My Daily Report: Dnes jsme začali netradičně vybarvováním podle pokynů (zde) a potom jsme si přečetli příběh The Robot and Mr Mole

Domácí úkol na úterý: WB str. 81, tento čtvrtek píšeme test z Unit 6

Bookwork: SB 71/3 (obrázek na tabuli), SB a WB 78, 79

Vocabulary: spelling místností v domě (různé hry) 

Grammar: There is... There are....

ÚNOR

28. 2.

Starfall a My Daily Report: slova s O a E (robe, bone, mole, nose, cone, poke), hlásky "TH" a "WH".

Domácí úkol na úterý: WB str 72, 77 (text písničky je ve SB 72, nebo lze pustit z DVD)

Bookwork: WB 73 (There is, there are), SB 74, 75 (příběh + aktivita z DVD)

Ostatní: Hra na procvičení rozpoznávání hlásek SH [š], CH [č], WH, TH, aktivita na rozpoznávání krátkých slov, tzv. sight words (the, and, his, where...), aktivita k písničce (opakování místností)
Příští čtvrtek budeme psát test na Unit 6 (místnosti, is/are there?) 

26. 2.

Dnes byl výjimečný den, protože byl Star Store a byli jsme spojeni se skupinkou Geckos. 

Zkontrolovali jsme domácí úkol, ale příští zadáme až ve čtvrtek

Děti pracovaly na čtyřech různých stanovištích, ale bohužel se nám z časových důvodů nepodařilo, aby se vystřídaly na všech - navšívily tedy 3 ze 4.

 • WB 76, vybarvování domu podle poslechu
 • SB 77, poslech a psaní
 • pracovní list na procvičení How many .... is/are there? Konverzace o obrázku
 • spojování otázek a odpovědí (How many ... is/are there? nebo Is there... ? Are there...?), cvičení paměti, co je na obrázku

21. 2.

Starfall a My Daily Report: slova s I a E (five, hide, kite, bike), slova s WH- (What, when, where, why, whale), příběh Sky Ride.

Bookwork: SB str. 72 (písnička - místnosti), 73/1 - samolepky

Ostatní: Procvičovali jsme hodně spelling a čtení tzv. Sight Words formou různých her - házení míče a hláskování slov napsaných na tabuli, hledání slov z hromádky apod.

19. 2.

Starfall a My Daily Report: zapsali jsme si slova s -ink (pink, wink, drink, sink), ale podívali jsme se i na slova s -ee- (seed, heel, peel, deer) a přečetli si Pete's Sheep. 

Homework na příští úterý: WB str. 70 a dokončit obrázek u dnešní hodiny - plánek svého domu nebo bytu s popiskami (bedroom, bathroom, kitchen...)

Bookwork: SB 70, 71, WB 71

Vocabulary: nová slovní zásoba - místnosti v domě

Grammar: There's (a/one...) / There are (two, three, four...)

Ostatní: Novou gramatiku jsme procvičili při hře s lepicími míčky - dětem jsme ukázaly obrázek a podle toho, co na něm bylo, házely na tabuli míček buď do části s There's nebo There are, a potom říkaly celou větu (There is a ball. There are three cats. apod.)
Slovíčka jsme chtěly připomenout u obrázku, ale nezbyl čas.

7. 2. 

My Daily Report: Děti vybarvovaly podle pokynů dny v týdnu.

Ostatní: Zopakovali jsme si "Do, you...?" - "Yes, I do.", "No, I don't." Také jsme si připomněli při variaci na hru Musical Chairs fráze se slovesy, které jsme v Unit 5 probírali. 
Děti psaly test z Unit 5, testy dostaly opravené domů.
Děti také zkoušely luštit osmisměrku s názvy barev.
Při hře s obrázky a písmenky si procvičily abecedu.

5. 2.

Starfall a My Daily Report: "silent -e" slova s tichým "e" na konci - mane (hříva), plane, cane (hůl), vane (korouhev), příběh Jake's Tale, "long a" online vybarvování

Homework na úterý 19. 2.: pracovní list na procvičení abecedy. Vybarvit zadaná písmena, každé písmenoo jednou barvou (např. A a modře, D d zeleně...), číslo udává, kolik je na pracovním listě daných písmen. (Ke stažení zde)

Bookwork: SB (Students Book) 65 - básnička, pak procvičení paměti přiřazováním obrázků ke dnům, WB (Workbook) 63/2 - cvičení na fonetiku a psaní

Ostatní: Procvičovali jsme dny v týdnu, činnosti, abecedu

LEDEN

31. 1.

Starfall a My Daily Report: slova s -ug, příběh Gus the Duck a online pexeso.

Bookwork: WB 65, 66 (poslech, spojení se slovesy)

Ostatní: opakování abecedy, Miss Laura předčítala knihu The Very Hungry Catepillar (takže jsme si zopakovali dny v týdnu a potraviny).

29. 1.

Starfall a My Daily Report: slova s -og a příběh Mox's Shop

Domácí úkol na úterý: WB str 64. Za týden ve čtvrtek píšeme test z Unit 5.

Bookwork: SB 62, 63, 64 (příběh a poslechové cvičení)

Grammar and Vocabulary: Stále procvičujeme slovesa (play football, ride a pony) a dny v týdnu. Nově jsme přidali otázku např: Do you  go swimming on Mondays? a odpověď: Yes, I do. nebo No, I don't. - procvičili jsme pomocí kartiček s výrazy, a také při hře. kdy děti hledaly lístečky, aby dokončily sloví spojení.

24. 1.

Starfall a My Daily Report: slova s -ot (dot, cot, hot, pot) a "sh" - [š]

Domácí úkol na úterý: WB 58/2 - nakreslit nejoblíbenější den a činnost, kterou s tím dnem mají děti spojenou (podle vzoru - napsat větu, co v ten den dělají - např. I go swimming on Fridays)

Bookwork: SB 60, 61, WB 61

Grammar: Odpověď na otázku: Do you...? Odpovídáme buď "Yes, I do." nebo "No, I don't."

Vocabulary: procvičovali jsme dny v týdnu a spojení se slovesy (play football, ride a bike, watch TV apod.)

Ostatní: Dnes si děti poprvé půjčily knihy z naší knihovny. Nepředpokládáme, že je zvládnou přečíst nebo jim rozumět samy. Jde o to, aby si ke knihám vytvořily kladný vztah. Dostaly také Book Report, prosíme, pomozte jim ho vyplnit pokud budou chtít. Book Report není povinný, ale za vyplněný mohou získat dvě hvězdičky, které se jim budou hodit do Star Store. Obsah zatím není nutné popisovat, stačí nakreslit obrázek. Termín pro vrácení knihy: 7. 2.

22. 1.

Starfall a My Daily Report (nadále místo Alphabet Book): slova s -ip (zip, dip, sip, rip), a také příběh The Big Hit

Homework na úterý: WB 58/2 - nakreslit nejoblíbenější den a činnost, kterou s tím dnem mají děti spojenou (podle vzoru) - zadáme až ve čtvrtek

Bookwork: SB 58, 59, WB 58/1

Vocabulary: Dny v týdnu, činnosti (vazby se slovesy, např. play football, watch TV, ride a bike)

Ostatní: O dnech v týdnu jsme si poslechli i písničku, činnosti jsme si přiblížili i prostřednictvím hry, kdy jeden činnost předvádí pantomimou a ostatní hádají, zopakovali jsme si také abecedu - zde

17. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -ig (pig, wig, dig, big)

Bookwork: WB 54 - osmisměrka na ovoce a zeleninu
 

Test – Unit 4  + after test activity


Založili jsme nové sešity, které nahradí Alphabet Books, které už byly v mnoha případech plné. Děti si je dozdobily. 

15. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -et (jet, net, pet, wet) a příběh Peg the Hen.

Homework na úterý 22. 1.: WB str. 57

Bookwork: SB str. 57, WB str. 55

Ostatní: Zopakovali jsme si ovoce a zeleninu, procvičili si have got a haven't got a také jsme zkoušeli skládat třípísmenná slova z magnetických písmenek. 

10. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -en (hen, men, ten, pen)

Homework: ve čtvrtek 17. 1. budeme psát test z Unit 4.

Vocabulary: stále procvičujeme číslovky 1 - 20, zapsané i slovy. Zahráli jsme si několik her - házení lepícími míčky na číslovky, bingo, online hru...
potraviny - ovoce, zelenina

Bookwork: WB str. 52, 53/2, 54

8. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -at (cat, rat, bat, hat) a příběh Zac the Rat.

Homework na úterý: napsat nákupní seznam s pěti položkami, např. 11 sausages, 15 carrots, 20 cakes, 17 apples, 10 pizzas. Děti mohou i nakreslit obrázek.
Ideálně používat čísla 10-20

Bookwork: WB 49, SB 52, pracovní list

Grammar: Have we got ...? We haven't got... We've got... I've got... I haven't got

Vocabulary: číslovky 11 - 20, potraviny

Ostatní: Na procvičení slovesa have a slovní zásoby jsme si zahráli na nakupování - děti v týmech dostaly nákupní seznamy a hledaly po třídě příslušné potraviny, potom jsme si povídali o tom, co mají a nemají.

3. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -an (ran, pan, can, fan)

Bookwork: SB str. 50 a 51 - příběh + cvičení, WB str. 51/2 vybarvování podle fonetiky.

Grammar: V úvodu jsme procvičovali We've got, we haven't got, I've got. Ve druhé části hodiny jsme hráli hru, při které skupinky zjišťovali, co jako "rodina" mají - procvičení otázek typu: Have we got any peas? Have we got any cake? - a odpovědí: Yes, we have. No, we haven't. 

Vocabulary: Stále procvičujeme potraviny. 

 

 

17. 1.

Starfall a Alphabet Book: slova s -ig (pig, wig, dig, big)

Bookwork: WB 54 - osmisměrka na ovoce a zeleninu
                  SB 58 - nová slovíčka
 

Test – Unit 4  + after test activity

Založili jsme nové sešity, které nahradí Alphabet Books, které už byly v mnoha případech plné. Děti si je dozdobily. 

22. 1.

Starfall a My Daily Report (nadále místo Alphabet Book): slova s -ip (zip, dip, sip, rip), a také příběh The Big Hit

Homework na úterý: WB 58/2 - nakreslit nejoblíbenější den a činnost, kterou s tím dnem mají děti spojenou (podle vzoru) - zadáme až ve čtvrtek

Bookwork: SB 58, 59, WB 58/1

Vocabulary: Dny v týdnu, činnosti (vazby se slovesy, např. play football, watch TV, ride a bike)

Ostatní: O dnech v týdnu jsme si poslechli i písničku, činnosti jsme si přiblížili i prostřednictvím hry, kdy jeden činnost předvádí pantomimou a ostatní hádají, zopakovali jsme si také abecedu - zde

Starfall a My Daily Report: slova s -ot (dot, cot, hot, pot) a "sh" - [š]

Domácí úkol na úterý: WB 58/2 - nakreslit nejoblíbenější den a činnost, kterou s tím dnem mají děti spojenou (podle vzoru - napsat větu, co v ten den dělají - např. I go swimming on Fridays)

Bookwork: SB 60, 61, WB 61

Grammar: Odpověď na otázku: Do you...? Odpovídáme buď "Yes, I do." nebo "No, I don't."

Vocabulary: procvičovali jsme dny v týdnu a spojení se slovesy (play football, ride a bike, watch TV apod.)

Ostatní: Dnes si děti poprvé půjčily knihy z naší knihovny. Nepředpokládáme, že je zvládnou přečíst nebo jim rozumět samy. Jde o to, aby si ke knihám vytvořily kladný vztah. Dostaly také Book Report, prosíme, pomozte jim ho vyplnit pokud budou chtít. Book Report není povinný, ale za vyplněný mohou získat dvě hvězdičky, které se jim budou hodit do Star Store. Obsah zatím není nutné popisovat, stačí nakreslit obrázek. Termín pro vrácení knihy: 7. 2.

PROSINEC

20. 12.

Grammar/Vocabulary: V kroužku jsme procvičovali "We've got..." a "We haven't got..." se slovíčky z Unit 4 (jídlo)

Podívali jsme se na příběh o Santovi a jeho pomocnici a zahráli si hru, při které jsme vybírali podle poslechu dárky pro děti. 
Také jsme si zahráli Spinning a Catching Clouds se slovíčky z příslušné lekce.

Vyráběli jsme přání - Christmas Card.

Úplně na závěr jsme se pocvičili v tiché poště.

18. 12.

Star Store

Alphabet Book: písmenka S T U V W X Y Z
Kontrola domácího úkolu.

Byli jsme spojeni se skupinkou Chipmunks. Nejdříve jsme hráli hru, při které jsme ukazovaly na různé předměty nebo obrázky. 

Potom jsme se podívali na několik krátkých filmů a povídali jsme si, jaká v nich vystupovala zvířátka (Cat, dog, fox), nebo co jiného jsme tam viděli.
Odkazy: Mog the CatBuster the DogThe Big Night

Také jsme si zahráli variaci na Musical Chairs se slovíčky, která známe (rytmické odříkávání I've got a chair. I've got a lizard. I've got pizza.  - podle flashcards - na I've got a Christmas Tree. se sedá. Ten, který vypadl, se přidává ke sboru)

13. 12.

Alphabet Book: písmena K L M N O P Q R S

Circle time review (opakování v kruhu):  slovíčka a gramatika z minule

Bookwork: WB str. 48/2, SB 49 - poslechové cvičení a "lednička"

Další informace: Hra na hledání flashcards  “I’ve got a ______!”
Christmas song: https://www.youtube.com/watch?v=eQ34DSTjsLQ - pracovní list/ omalovánka ke koledě
Opakování abecedy a hry na nácvik čtení krátkých slov

11.12.

Alphabet Book: písmena A B C D E F G H I J  (píšeme postupně celou abecedu)

Homework (domácí úkol na 18. 12.): Draw your lunchbox and four foods in it and write what they are (nakreslete do krabičky se svačinou 4 jídla a popište)

Bookwork (práce s učebnicí): SB a WB str. 47

Grammar: I have got (mám), I haven't got (nemám)

Vocabulary (slovní zásoba): jídlo (unit 4), hračky 

Další informace: zahráli jsme si několik her s Flashcards, kdy děti říkaly, co mají nebo nemají. Také jsme procvičovali písmenka a zkoušeli na tabuli v rámci hry psát krátká slova (cat, pig, desk...)

6. 12.

V úvodu hodiny jsme zopakovali názvy zvířat, předložky ON, IN, UDER, a používání I like, I don't like. 

Potom jsme psali test z Unit 3.

Po testu jsme se věnovali abecedě - děti spojovaly tečky do obrázku podle abecedy, potom se podle vylosovaných písmen abecedně řadily, omotávaly kartičku s abecedou. 

4. 12.

Starfall: samohláska U u

Alphabet Book: U u - us in a bus

Homework (domácí úkol na 11. 12.): WB str. 45 - opakování toho, co si dítě z lekce 3 pamatuje

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 121 (pokus o psaní názvů zvířat)

Grammar: dnes jsme novou gramatiku neprobírali, opakovali jsme I like X don't like

Vocabulary (slovní zásoba): procvičovali jsme barvy a předložky

Další informace: pracovali jsme s programem iDictionary, kapitolou barvy. Poslechli jsme si písničku a příběh a zjištovali, kolik si děti pamatují. Také jsme si hráli s písmenkovými kartičkami, ze kterých děti skládaly třípísmenná slova (např. PIG, COW apod.)

 

Star Store

Alphabet Book: písmenka S T U V W X Y Z
Kontrola domácího úkolu.

Byli jsme spojeni se skupinkou Chipmunks. Nejdříve jsme hráli hru, při které jsme ukazovaly na různé předměty nebo obrázky. 

Potom jsme se podívali na několik krátkých filmů a povídali jsme si, jaká v nich vystupovala zvířátka (Cat, dog, fox), nebo co jiného jsme tam viděli.
Odkazy: Mog the CatBuster the DogThe Big Night

Také jsme si zahráli variaci na Musical Chairs se slovíčky, která známe (rytmické odříkávání I've got a chair. I've got a lizard. I've got pizza.  - podle flashcards - na I've got a Christmas Tree. se sedá. Ten, který vypadl, se přidává ke sboru)

LISTOPAD

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 4. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

29. 11.

Starfall: samohláska O o

Alphabet Book: O o - Fox on a box. (+obrázek)

Bookwork: WB 40 (poslech), WB 41(poslech), SB 42, 43 (kamufláž, maskování), WB 41 (pasní číslovek), WB 42 (vybarvování)

Other information: Příští čtvrtek budeme psát test z Unit 3.
Opakovali jsme he/she, předložky on/in/under, procvičili jsme při hře rozpoznávání písmenek.

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

 

27. 11. 

Starfall: samohláska I i

Alphabet Book: I i - big hippo (+obrázek)

Domácí úkol na 4. 12.: Nakreslit něco, co máte rádi a něco, co nemáte rádi a napsat k tomu věty:
I like ... (cats, dogs, bananas...) a I don't like ....(cats, dogs, bananas...) 

Bookwork: SB story: 38 a 39, WB 38 a 39, písnička a počítání SB 36

Other information: Podívali jsme se na příběh  a doplňovali jsme, co která postava říkala (nácvik čtení - porovnávání slov a vět podle učebnice), zopakovali jsme předložky a slovní zásobu.

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

20. 11.

Starfall: Dnes jsme z technických důvodů se Starfallem nepracovali.

Homework (domácí úkol) na 27. 11.: nakreslit obrázek, na kterém bude nějaké zvíře na, v nebo pod nějakým předmětem a napsat příslušnou předložku - ON - IN - UNDER

Bookwork (práce s  učebnicí): SB str. 35

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Dnes jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod) 

Other information (další informace): Použití předložek jsme si nejprve názorně ukázali s plyšákem (Mr Rabbit) a košíkem (basket) - Mr Rabbit is on/in/under the basket.
Potom jsme to samé procvičovali s různými předměty - gumou, obrázkem, penálem... Také jsme lezli do fiktivní krabice, sedali si na ni nebo lehali pod ni.

Také jsme si zopakovali písmenka abecedy se slovíčky z Phonics song (Find "B" ... Ball!)

15. 11.

Bookwork (práce s učebnicí): SB a WB str. 34 (slovíčka z nové kapitoly, uvedli jsme až po testu)

Grammar (gramatika): Na úvod jsme hodně procvičovali, že při mluvení o klukovi používáme slůvka HE a HIS; při mluvení o holce SHE a HER. 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Kromě výše uvedeného jsme také hrou zopakovali přídavná jména (long, short apod.)

Other information (další informace): Po úvodním opakování jsme psali test, který děti rovnou dostaly domů, tak se podívejte. Je vidět, že He-his-she-her ještě úplně nechápou, ale budeme procvičovat dále, přeci jen se v běžné řeči tato zájmena vyskytují často.  
Po testu jsme také dělali obrázky "tangrams".

Prosíme, založte doma dětem složku na pracovní listy a obrázkové domácí úkoly, aby je nenosily do školy. Většinou je mají založené do knihy, a pak jim různě vypadávají. Děkujeme. 

13. 11.

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový domácí úkol: WB 33.

Po opakování slovíček a písmenek jsme dnes dokončili abecedu písmenky Y y a Z z (Starfall.com) - slova: yellow yo-yo, yawn, yodel, zebra, zoo, zipper

Zahráli jsme si hru na procvičení přídavných jmen (hlednání kartiček s danými obrázky po třídě).

Hodně jsme se věnovali zájmenům He - his a She - her.
Pokud mluvíme o klukovi, používáme He nebo his: His name is Tom. He is seven. His favourite toy is...
Pokud mluvíme o holce, používáme she a her: Her name is Linda. She is six. Her favourite toy is...

Dětem jsme ukazovaly obrázky a k nim říkaly věty podobné těm v předchozím odstavci, děti se rozhodovaly, jestli jsou správně nebo ne (jestli neříkáme holce he a o klukovi nemluvíme s her apod.) Bylo to pro ně dost složité a vypadalo to, že v tom mají trochu zmatek, i když jsme to s nimi cvičily už dříve. Schopnost rozlišit mezi he a she a his a her je vyžadována i ve čtvrtečním testu, tak uvidíme, jak jsme je to naučily. 

Na závěr jsme vypracovali pracovní list na nácvik čtení - slova byla k obrázkům napsaná na tabuli a děti na pracovním listě přiřazovaly obrázky ke slovům (názvy hraček). 

8. 11.

Miss Lauru dnes výjimečně zastupovala Miss Deanna.

Na úvod jsme si zopakovali slovíčka z této lekce a také písmenka.

Přidali jsme si W w a X x - slova: wig, walk, wolf, x-ray, box, ox, six.

V učebnici WB na straně 29 jsme si procvičili přídavná jména. Děti nejdříve očíslovaly obrázky (Number 1 is an ugly doll) a potom je vybarvily: colour the ugly doll yellow. Potom odpovídaly na otázky What is number...? It's an ugly yellow doll.

Po přestávce jsme si ve skupinkách zahráli deskovou hru (učebnice str. 33) - říkali jsme slova, na kterých figurka přistála.

Trochu jsme si pocvičili vnímání rytmu  a tvorbu vzorců. 

Na závěr jsme si zopakovali abecedu a písmenka na interaktivní tabuli - monster house (volby "letter names" and "show").

6. 11.

Po úvodním povídání si o domácím úkolu a opakování slovní zásoby z minula jsme zadali nový domácí úkol na úterý: WB str. 30 - prosíme, pomožte dětem s přečtením zadání.

Po zopakování písmen jsme si přidali písmenka U u a V v. Slova s těmito písmenky: umbrella, bus, sun, vacuum, violin, van, volcano.

V učebnici (SB) jsme pracovali na straně 28 (přídavná jména). Ve WB na straně 27 jsme rozlišovali mezi a a e ve slovech podle jejich výslovnosti. Na straně 28 jsme podle pokynů vybarvovali obrázek.

Také jsme se seznámili s geometrickými tvary a potom jsme si zahráli hru, při které děti ve třídě ukazovaly na dané tvary. Na interaktivní tabuli jsme si také pohráli s tangramy a s abecedou.

Příští týden budeme psát test z Unit 2. Nebojte, budeme dětem pomáhat. 

1. 11.

Na úvod jsme si povídali o domácím úkolu z minula - nejoblíbenějších hračkách. 

Nový domácí úkol na úterý: nakreslit "an ugly monster" nebo "a beautiful monster" a obrázek nadepsat (Ugly/Beautiful monster)

Zopakovali jsme si písmenka na Starfall.com a přidali si k nim S s a T t - slova: sunglasses, skateboard, snake, tiger, ten, taxi.

Zopakovali jsme si přídavná jména z minulého týdne, potom jsme si zahráli hru, ve které děti plácačkou trefovaly obrázky podle pokynů (a big car, a new ball apod.)

Na mazacích tabulkách jsme si procvičili psaní velkých i malých písmenek (podle jejich anglických názvů). 

Podívali jsme se na animaci další části příběhu o super friends (SB 26, 27) a ve WB vypracovali cvičení na straně 26.

Na závěr jsme si zahráli hru Spinning a Alphabet Slider.

Také jsme udělili ocenění pro studenta měsíce října - cena za to, že se žák/yně v hodinách snaží, poslouchá, dodržuje pravidla, nosí domácí úkoly nebo třeba udělá výrazný pokrok nebo nějaký dobrý skutek.

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 4. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

20. 11.

Starfall: Dnes jsme z technických důvodů se Starfallem nepracovali.

Homework (domácí úkol) na 27. 11.: nakreslit obrázek, na kterém bude nějaké zvíře na, v nebo pod nějakým předmětem a napsat příslušnou předložku - ON - IN - UNDER

Bookwork (práce s  učebnicí): SB str. 35

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Dnes jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod) 

Other information (další informace): Použití předložek jsme si nejprve názorně ukázali s plyšákem (Mr Rabbit) a košíkem (basket) - Mr Rabbit is on/in/under the basket.
Potom jsme to samé procvičovali s různými předměty - gumou, obrázkem, penálem... Také jsme lezli do fiktivní krabice, sedali si na ni nebo lehali pod ni.

Také jsme si zopakovali písmenka abecedy se slovíčky z Phonics song (Find "B" ... Ball!)

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

ŘÍJEN

25. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovíčka z minula a zkoušeli se ptát na nejoblíbenější hračku: What's his/her favourite toy? a odpovídat na ni. 

Na Starfall.com jsme si zopakovali písmenka a podívali se na Q q a R r. Některá slova / obrázky, co si k nim děti mohly nalepit do sešitu: queen, quilt, question (?) a rain, rectangle, rose.

Na tabuli jsme si prohlédli "prezentaci" s novými slovíčky - přídavnými jmény. 
Short train - long train, small car - big car, ugly monster - beautiful monster,
old ball - new ball. 

To samé jsme pak procvičili i v učebnici (SB 25 a WB 25).

Protože v pátek 2. 11. budeme mít Halloweenskou party, vyráběli jsme dekorace - papírové černé kočky. 

Ve zbývajícím čase, jsme si pak zopakovali číslovky (najdi slovo - lístečky po třídě) a barvy (I spy something...)

23. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovní zásobu z minula a také jsme se seznámili s novým jevem: He's a She's
- How old are you, Luky?
- I'm six.
--> He's six!

- How old are you, Nina?
- I'm six.
--> She's six!

Zopakovali jsme si písmenka a přidali k nim O o a P p. Některá slova: octopus, orange, ostrich, on/off a pizza, pepperoni pizza, pink pig, puppy.

Navštívili jsme, úplně poprvé, Star Store! Myslíme si, že se dětem moc líbil.

V učebnicích (WB i SB) jsme pracovali na stránce 23. 
Když se mluví o klukách, používáme he, his. He is Tom. His favourite toy is....
O holkách: she, her. She is Linda. Her favourite toy is...

Domácí úkol na příští čtvrtek (v úterý jsou prázdniny): přinést svou nejoblíbenější hračku. 
Bring your favourite toy for show and tell.

18. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovní zásobu pomocí flashcards a také pokyn: "Pass me the ..., please."

Na Starfall.com jsme se věnovali písmenkům M m a N n, která jsme si zapsali do sešitů. Některá slova: moon, masks, motorcycle, nine, nest, net.

Potom jsme psali první testík, který dopadl velmi dobře. Děti dostaly test domů, tak se podívejte.

Zahráli jsme si několik her s čísly a číslovkami - hlednání dvojic po třídě (1 / one atd.), soutěž v hledání páru  na týmy.

Také jsme se seznámili se slovíčky z Unit 2 a s Flashcards jsme si zahráli několik her. Děti se u nich trochu rozdováděly, tak jsme nakonec na zklidnění vypracovali i WB str. 22 cv. 1.

16. 10.

Na úvod jsme si v kroužku navzájem ukázali domácí úkol a popovídali si o obrázcích. 
Potom jsme zadali
domácí úkol na úterý: WB str. 19 - je to vybarvování podle čísel a barvy jsme si s dětmi k číslům společně přiřadili.

Na serveru Starfall.com jsme se podívali na písmenka K k a L l a písmenka si pak zapsali do sešitů. Některá slova: kangaroo, kitten, koala, lips, lock, log.

Na interaktivní tabuli jsme ukazovali na obrázky ilustrující pokyny (open your book, sit down apod.)

Ve WB jsme pracovali na straně 16, učili jsme se dovednost potřebnou pro čvrteční test - party - když bylo tvrzení pravdivé, kreslila se fajfka (tick), pokud ne, kreslil se křížek (cross).
To samé jsme procvičili i na mazacích tabulkách, na kterých jsme také zkoušeli psát čísla a kreslit různé předměty (co známe z Unit1).

Zahráli jsme si hru I spy with my little eye something ... green (vidím něco, co je ... zelené)

Na závěr jsme si zahráli online hru na eslgamesplus v trochu upravené verzi: děti říkaly, co vidí/umí pojmenovat na obrázku.

 

11. 10. 

Na úvod jsme si zopakovali písmenka, která jsme dosud dělali, a také slovíčka a fráze z minulé hodiny (pomocí flashcards).

Na Starfall.com jsme se podívali na písmenka I i a J j a děti si je zapsaly do sešitů. Některá slova: igloo, insect, incredible, jet, jump, jellybeans.

V učebnici SB jsme pracovali na stránkách 16 a 17 a WB 16. Procvičili jsme si poslech a postřeh a zopakovali slovíčka z této lekce (rubber, ruler, pencil apod...)

Děti si vyrobily kartičky na Bingo s malými i velkými písmenky, která jsme se učili (A-J) a čísly 1-10 a potom jsme si zahráli jednu hru - pokud zbyde čas, tak si zahrajeme i příště.

Na závěr jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli.

Příští čtvrtek budeme psát náš první testík (Unit 1). Není se čeho bát. 

9. 10.

Na úvod jsme si v kroužku povídali o domácím úkolu.

Nový domácí úkol na úterý: Nakresli svoji školní tašku a některé věci, co v ní nosíš.
(Draw your school bag and some things you have in it.)

Zopakovali jsme si slovíčka z minulého týdne a procvičili si otázky a odpovědi: 
What is it? - It's a (pen/book/pencil case...).
Is it a (pen/book/pencil case...)?  - Yes, it is. / No, it isn't.

Na Starfall.com jsme se podívali na písmenka G g a H h, potom si je děti zapsaly do sešitů a přidaly k nim obrázky (některá slova: girl, gorilla, guitar, helicopter, horse, hummingbird).

Poslechli jsme si písničku ze strany 12 a na interaktivní tabuli jsme společně přiřadili předměty k žákům. Také jsme pracovali na straně 12 ve WB a procvičili si říkání, jestli něco je nebo není naše: It is my (pen/book/pencil case...) / It isn't my (pen/book/pencil case...).

Také jsme se podívali na příběh ze stran 14 a 15. 
Ukazovali na různé předměty zobrazené na tabuli (blue pencil, yellow book apod.)
Hledali kartičky s předměty položené obrázky dolů na lavicích (jako závod mezi dvěma hráči)

4.10.

Dnes jsme pracovaly dohromady skupinky Chipmunks a Snowy Owls.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka E, F

MDR (zápis do sešitu): E, e, F, f a obrázky začínající na tato písmena

Nová slovíčka: učíme se předměty ve třídě (pen, pencil, rubber, ruler, notebook, book, desk, bag, pencil case) a procvičujeme s obrázkovými kartičkami.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a opakujeme/učíme se:

1. Bookwork: SB na str. 13 - podle poslechu lepíme obrázkové samolepky ke správným obrázkům

2. Guessing game: What is it? Is it a ....? Yes, it is! (se zavázanýma očima po hmatu hádáme, o jaký předmět se jedná)

3. V kroužku procvičujeme nová slovíčka a frázi: Pass me the ruler/rubber/pen...please. (Podej mi .... prosím)

2.10.

Domácí úkol jsme zkontrolovali v kroužku, kdy každý odpověděl na otázku "What's her/his name?"

Potom jsme se na serveru Starfall.com podívali na písmenka C a D a potom jsme si je zapsali do našich Alphabet Books. Některá slova, která jsme se při tom naučili: cat, cow, computer, camp, doll, duck, dinosaur, drum.

V učebnici Student Book na straně 7 jsme se věnovali barvám. Potom jsme se podívali na animaci příběhu ze stran 8 a 9 a zjistili, jaké mají Superfriends schopnosti: Misty umí být neviditelná, Flash rychle běhá, Thunder je velmi silný a Whisper umí mluvit se zvířaty.

Domácí úkol na úterý: nakresli 2 věci, které máš doma, a které (anglicky) začínají buď na A, B, C nebo D. K obrázku napiš i dané písmeno. Např. jablíčko - apple - A a

We WB jsme pracovali na straně 16, učili jsme se dovednost potřebnou pro test - když bylo tvrzení pravdivé, kreslila se fajfka (tick), pokud ne, kreslil se křížek (cross).
To samé jsme procvičili i na mazacích tabulkách, na kterých jsme také zkoušeli psát čísla a kreslit různé předměty (co známe z Unit1).

září

27. 9.

Alphabet Book: Zapsali jsme si písmenko B b a vlepili obrázek dle výběru (bee, bear, boy, bag)

Procvičili jsme si ptaní na jméno a přidali otázku na věk - vzájemně jsme se ptali a odpovídali - 
- Hi! What's your name?
- I'm ...(name) 
- How old are you?
- I'm... (age: six, seven)

V učebnici na straně 5 jsme si ukázali číslovky a připomněli jsme si Superfriends: Flash, Misty, Whisper a Thunder. Potom jsme poslouchali a dopisovali jejich věk. 

Ve Workbook na str. 5 jsme číslovky podle pokynů kroužkovali (Např. Take blue, circle number seven.) Potom se děti pokoušely spojit slovem psané číslovky s číslicemi - na tabuli jsme měli vypsané, co patří k sobě ( 1 one, 2 two, 3 three... atd.)a děti slova přiřazovaly spíše podle vizuální podoby. Také jsme si u tabule zahráli hru na poznávání číslic (děti plácačkou trefovaly čísla)

Poslechli jsme si písničku a zkusili se přidat. (text na str. 7, hudba i text na DVD k učebnicím) 

Domácí úkol na úterý: Nakresli svého nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. (na volný papír)

25. 9.

Hodinu jsme zahájili povídáním v kroužku o věcech, které si děti přinesly do školy. 

Potom jsme se na serveru Starfall.com podívali na písmenka A a B. U písmenka A jsme se seznámili se slovy: ant, apple, alligator, astronaut.
U písmenka B: bouncing ball, boy, big brown bear, backpack, bee. 

Do sešitů si děti napsaly z časových důvodů jen písmenka "A a" a vlepily vybarvený obrázek dle vlastního výběru (Ant, alligator, astronaut, apple)

Potom jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili dialog:
-Hello! What's your name?
- I'm  ... What's your name?
- I'm ... Hi!

V učebnici na straně 4 jsme se seznámili s postavičkami, které nás budou tento školní rok provázet. Jsou to: Whisper, Thunder, Misty a Flash. 

Na závěr jsme hráli hru Simon Says a procvičili si základní pokyny: Open your book. Close your book. Open your notebook. Close your notebook. Stand up. Sit down. Raise your hand. Close your eyes. Open your eyes. 

Domácí úkol zadáme ve čtvrtek - bude to: Nakresli svého nejlepšího kamaráda/kamarádku. (pro ty, kdo ve čtvrtek nebudou ve škole)

20. 9.

Na úvod hodiny jsme si zahráli hru, ve které jsme si procvičili postřeh a poslech. Děti se pohybují na hudbu, pak se hudba zastaví a násedují pokyny - Stop! Close your eyes, point to... (Zastav se! Zavři oči, ukaž na...) zatím jsme hráli jen se jmény (abychom si je připomněli), ale pokyny se mohou časem obměnit (např. Point to something pink)

Po hře si děti mohly během několika minut dozdobit své sešity, poté jsme si poslechli Phonics Song. Děti dostaly kartičky se slovy, která se v písničce vyskytují a ukazovaly je. 

Také jsme vyráběli skupinový plakátek. Děti vyráběly sněhové vločky a sovičky z papírových košíčků na muffiny. Slova, která jsme používali: scissors, cut, glue, owl, eyes, fold

Na závěr jsme si ještě pohráli se slovy z Phonics Song.

18. 9.

Na úvod hodiny jsme se vzájemně představili a zahráli si dvě hry na zapamatování jmen. 

Povídali jsme si o chování ve třídě, o tom, jaká je třeba dodržovat pravidla.  

Také jsme se trochu věnovali problematice šikany (bullying) a toho, že je nutné se k sobě chovat hezky. Pro uvedení tématu jsme se podívali na For the Birds a na závěr jsme podepsali dohodu, že šikanu nebudeme tolerovat. 

Děti dostaly sešity, ze kterých si postupně vytvoří Alphabet Book. Zatím si obal olepily barevným papírem a doplnily o svá jména.

Poslechli jsme si The Phonics Song a někteří se ji pokusili i zpívat. Doma si ji můžete také poslouchat.

Domácí úkol na příští úterý: přinést z domova něco, co má vztah k nějakému našemu zážitku z prázdnin, budeme si o předmětech povídat. 

 
TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21