Snowy Owls

Snowy owls

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

11. 12.

Alphabet Book: písmena A B C D E F G H I J  (píšeme postupně celou abecedu)

Homework (domácí úkol na 18. 12.): Draw your lunchbox and four foods in it and write what they are (nakreslete do krabičky se svačinou 4 jídla a popište)

Bookwork (práce s učebnicí): SB a WB str. 47

Grammar: I have got (mám), I haven't got (nemám)

Vocabulary (slovní zásoba): jídlo (unit 4), hračky 

Další informace: zahráli jsme si několik her s Flashcards, kdy děti říkaly, co mají nebo nemají. Také jsme procvičovali písmenka a zkoušeli na tabuli v rámci hry psát krátká slova (cat, pig, desk...)

6. 12.

V úvodu hodiny jsme zopakovali názvy zvířat, předložky ON, IN, UDER, a používání I like, I don't like. 

Potom jsme psali test z Unit 3.

Po testu jsme se věnovali abecedě - děti spojovaly tečky do obrázku podle abecedy, potom se podle vylosovaných písmen abecedně řadily, omotávaly kartičku s abecedou. 

4. 12.

Starfall: samohláska U u

Alphabet Book: U u - us in a bus

Homework (domácí úkol na 11. 12.): WB str. 45 - opakování toho, co si dítě z lekce 3 pamatuje

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 121 (pokus o psaní názvů zvířat)

Grammar: dnes jsme novou gramatiku neprobírali, opakovali jsme I like X don't like

Vocabulary (slovní zásoba): procvičovali jsme barvy a předložky

Další informace: pracovali jsme s programem iDictionary, kapitolou barvy. Poslechli jsme si písničku a příběh a zjištovali, kolik si děti pamatují. Také jsme si hráli s písmenkovými kartičkami, ze kterých děti skládaly třípísmenná slova (např. PIG, COW apod.)

 

LISTOPAD

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 4. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

29. 11.

Starfall: samohláska O o

Alphabet Book: O o - Fox on a box. (+obrázek)

Bookwork: WB 40 (poslech), WB 41(poslech), SB 42, 43 (kamufláž, maskování), WB 41 (pasní číslovek), WB 42 (vybarvování)

Other information: Příští čtvrtek budeme psát test z Unit 3.
Opakovali jsme he/she, předložky on/in/under, procvičili jsme při hře rozpoznávání písmenek.

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

 

27. 11. 

Starfall: samohláska I i

Alphabet Book: I i - big hippo (+obrázek)

Domácí úkol na 4. 12.: Nakreslit něco, co máte rádi a něco, co nemáte rádi a napsat k tomu věty:
I like ... (cats, dogs, bananas...) a I don't like ....(cats, dogs, bananas...) 

Bookwork: SB story: 38 a 39, WB 38 a 39, písnička a počítání SB 36

Other information: Podívali jsme se na příběh  a doplňovali jsme, co která postava říkala (nácvik čtení - porovnávání slov a vět podle učebnice), zopakovali jsme předložky a slovní zásobu.

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

20. 11.

Starfall: Dnes jsme z technických důvodů se Starfallem nepracovali.

Homework (domácí úkol) na 27. 11.: nakreslit obrázek, na kterém bude nějaké zvíře na, v nebo pod nějakým předmětem a napsat příslušnou předložku - ON - IN - UNDER

Bookwork (práce s  učebnicí): SB str. 35

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Dnes jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod) 

Other information (další informace): Použití předložek jsme si nejprve názorně ukázali s plyšákem (Mr Rabbit) a košíkem (basket) - Mr Rabbit is on/in/under the basket.
Potom jsme to samé procvičovali s různými předměty - gumou, obrázkem, penálem... Také jsme lezli do fiktivní krabice, sedali si na ni nebo lehali pod ni.

Také jsme si zopakovali písmenka abecedy se slovíčky z Phonics song (Find "B" ... Ball!)

15. 11.

Bookwork (práce s učebnicí): SB a WB str. 34 (slovíčka z nové kapitoly, uvedli jsme až po testu)

Grammar (gramatika): Na úvod jsme hodně procvičovali, že při mluvení o klukovi používáme slůvka HE a HIS; při mluvení o holce SHE a HER. 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Kromě výše uvedeného jsme také hrou zopakovali přídavná jména (long, short apod.)

Other information (další informace): Po úvodním opakování jsme psali test, který děti rovnou dostaly domů, tak se podívejte. Je vidět, že He-his-she-her ještě úplně nechápou, ale budeme procvičovat dále, přeci jen se v běžné řeči tato zájmena vyskytují často.  
Po testu jsme také dělali obrázky "tangrams".

Prosíme, založte doma dětem složku na pracovní listy a obrázkové domácí úkoly, aby je nenosily do školy. Většinou je mají založené do knihy, a pak jim různě vypadávají. Děkujeme. 

13. 11.

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový domácí úkol: WB 33.

Po opakování slovíček a písmenek jsme dnes dokončili abecedu písmenky Y y a Z z (Starfall.com) - slova: yellow yo-yo, yawn, yodel, zebra, zoo, zipper

Zahráli jsme si hru na procvičení přídavných jmen (hlednání kartiček s danými obrázky po třídě).

Hodně jsme se věnovali zájmenům He - his a She - her.
Pokud mluvíme o klukovi, používáme He nebo his: His name is Tom. He is seven. His favourite toy is...
Pokud mluvíme o holce, používáme she a her: Her name is Linda. She is six. Her favourite toy is...

Dětem jsme ukazovaly obrázky a k nim říkaly věty podobné těm v předchozím odstavci, děti se rozhodovaly, jestli jsou správně nebo ne (jestli neříkáme holce he a o klukovi nemluvíme s her apod.) Bylo to pro ně dost složité a vypadalo to, že v tom mají trochu zmatek, i když jsme to s nimi cvičily už dříve. Schopnost rozlišit mezi he a she a his a her je vyžadována i ve čtvrtečním testu, tak uvidíme, jak jsme je to naučily. 

Na závěr jsme vypracovali pracovní list na nácvik čtení - slova byla k obrázkům napsaná na tabuli a děti na pracovním listě přiřazovaly obrázky ke slovům (názvy hraček). 

8. 11.

Miss Lauru dnes výjimečně zastupovala Miss Deanna.

Na úvod jsme si zopakovali slovíčka z této lekce a také písmenka.

Přidali jsme si W w a X x - slova: wig, walk, wolf, x-ray, box, ox, six.

V učebnici WB na straně 29 jsme si procvičili přídavná jména. Děti nejdříve očíslovaly obrázky (Number 1 is an ugly doll) a potom je vybarvily: colour the ugly doll yellow. Potom odpovídaly na otázky What is number...? It's an ugly yellow doll.

Po přestávce jsme si ve skupinkách zahráli deskovou hru (učebnice str. 33) - říkali jsme slova, na kterých figurka přistála.

Trochu jsme si pocvičili vnímání rytmu  a tvorbu vzorců. 

Na závěr jsme si zopakovali abecedu a písmenka na interaktivní tabuli - monster house (volby "letter names" and "show").

6. 11.

Po úvodním povídání si o domácím úkolu a opakování slovní zásoby z minula jsme zadali nový domácí úkol na úterý: WB str. 30 - prosíme, pomožte dětem s přečtením zadání.

Po zopakování písmen jsme si přidali písmenka U u a V v. Slova s těmito písmenky: umbrella, bus, sun, vacuum, violin, van, volcano.

V učebnici (SB) jsme pracovali na straně 28 (přídavná jména). Ve WB na straně 27 jsme rozlišovali mezi a a e ve slovech podle jejich výslovnosti. Na straně 28 jsme podle pokynů vybarvovali obrázek.

Také jsme se seznámili s geometrickými tvary a potom jsme si zahráli hru, při které děti ve třídě ukazovaly na dané tvary. Na interaktivní tabuli jsme si také pohráli s tangramy a s abecedou.

Příští týden budeme psát test z Unit 2. Nebojte, budeme dětem pomáhat. 

1. 11.

Na úvod jsme si povídali o domácím úkolu z minula - nejoblíbenějších hračkách. 

Nový domácí úkol na úterý: nakreslit "an ugly monster" nebo "a beautiful monster" a obrázek nadepsat (Ugly/Beautiful monster)

Zopakovali jsme si písmenka na Starfall.com a přidali si k nim S s a T t - slova: sunglasses, skateboard, snake, tiger, ten, taxi.

Zopakovali jsme si přídavná jména z minulého týdne, potom jsme si zahráli hru, ve které děti plácačkou trefovaly obrázky podle pokynů (a big car, a new ball apod.)

Na mazacích tabulkách jsme si procvičili psaní velkých i malých písmenek (podle jejich anglických názvů). 

Podívali jsme se na animaci další části příběhu o super friends (SB 26, 27) a ve WB vypracovali cvičení na straně 26.

Na závěr jsme si zahráli hru Spinning a Alphabet Slider.

Také jsme udělili ocenění pro studenta měsíce října - cena za to, že se žák/yně v hodinách snaží, poslouchá, dodržuje pravidla, nosí domácí úkoly nebo třeba udělá výrazný pokrok nebo nějaký dobrý skutek.

Fotografie z Halloween Party, které se konalo 4. 11., naleznete pod záložkou "Aktuálně". 

20. 11.

Starfall: Dnes jsme z technických důvodů se Starfallem nepracovali.

Homework (domácí úkol) na 27. 11.: nakreslit obrázek, na kterém bude nějaké zvíře na, v nebo pod nějakým předmětem a napsat příslušnou předložku - ON - IN - UNDER

Bookwork (práce s  učebnicí): SB str. 35

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Dnes jsme se seznámili s předložkami ON (na), IN (v) a UNDER (pod) 

Other information (další informace): Použití předložek jsme si nejprve názorně ukázali s plyšákem (Mr Rabbit) a košíkem (basket) - Mr Rabbit is on/in/under the basket.
Potom jsme to samé procvičovali s různými předměty - gumou, obrázkem, penálem... Také jsme lezli do fiktivní krabice, sedali si na ni nebo lehali pod ni.

Také jsme si zopakovali písmenka abecedy se slovíčky z Phonics song (Find "B" ... Ball!)

22. 11.

Starfall: Podívali jsme se na samohlásky A a E

Alphabet Book (Zápis do sešitu): 
Vowels 
A a  - cat rat (+ obrázky)
E e - reeggs (+obrázek)

Bookwork (práce s  učebnicí): WB, SB str. 37

Vocabulary and Phrases: I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...)

Grammar (gramatika): Jednotné a množné číslo. A cat - three catsone pencil - two pencils...

Other Information (další informace): Také jsme si zahráli hru na procvičení písmenek - hledání písmenka (na kartičkách), na které začíná určité slovo, např. cat (C), bike (B) apod.

ŘÍJEN

25. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovíčka z minula a zkoušeli se ptát na nejoblíbenější hračku: What's his/her favourite toy? a odpovídat na ni. 

Na Starfall.com jsme si zopakovali písmenka a podívali se na Q q a R r. Některá slova / obrázky, co si k nim děti mohly nalepit do sešitu: queen, quilt, question (?) a rain, rectangle, rose.

Na tabuli jsme si prohlédli "prezentaci" s novými slovíčky - přídavnými jmény. 
Short train - long train, small car - big car, ugly monster - beautiful monster,
old ball - new ball. 

To samé jsme pak procvičili i v učebnici (SB 25 a WB 25).

Protože v pátek 2. 11. budeme mít Halloweenskou party, vyráběli jsme dekorace - papírové černé kočky. 

Ve zbývajícím čase, jsme si pak zopakovali číslovky (najdi slovo - lístečky po třídě) a barvy (I spy something...)

23. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovní zásobu z minula a také jsme se seznámili s novým jevem: He's a She's
- How old are you, Luky?
- I'm six.
--> He's six!

- How old are you, Nina?
- I'm six.
--> She's six!

Zopakovali jsme si písmenka a přidali k nim O o a P p. Některá slova: octopus, orange, ostrich, on/off a pizza, pepperoni pizza, pink pig, puppy.

Navštívili jsme, úplně poprvé, Star Store! Myslíme si, že se dětem moc líbil.

V učebnicích (WB i SB) jsme pracovali na stránce 23. 
Když se mluví o klukách, používáme he, his. He is Tom. His favourite toy is....
O holkách: she, her. She is Linda. Her favourite toy is...

Domácí úkol na příští čtvrtek (v úterý jsou prázdniny): přinést svou nejoblíbenější hračku. 
Bring your favourite toy for show and tell.

18. 10.

Na úvod jsme si v kroužku zopakovali slovní zásobu pomocí flashcards a také pokyn: "Pass me the ..., please."

Na Starfall.com jsme se věnovali písmenkům M m a N n, která jsme si zapsali do sešitů. Některá slova: moon, masks, motorcycle, nine, nest, net.

Potom jsme psali první testík, který dopadl velmi dobře. Děti dostaly test domů, tak se podívejte.

Zahráli jsme si několik her s čísly a číslovkami - hlednání dvojic po třídě (1 / one atd.), soutěž v hledání páru  na týmy.

Také jsme se seznámili se slovíčky z Unit 2 a s Flashcards jsme si zahráli několik her. Děti se u nich trochu rozdováděly, tak jsme nakonec na zklidnění vypracovali i WB str. 22 cv. 1.

16. 10.

Na úvod jsme si v kroužku navzájem ukázali domácí úkol a popovídali si o obrázcích. 
Potom jsme zadali
domácí úkol na úterý: WB str. 19 - je to vybarvování podle čísel a barvy jsme si s dětmi k číslům společně přiřadili.

Na serveru Starfall.com jsme se podívali na písmenka K k a L l a písmenka si pak zapsali do sešitů. Některá slova: kangaroo, kitten, koala, lips, lock, log.

Na interaktivní tabuli jsme ukazovali na obrázky ilustrující pokyny (open your book, sit down apod.)

Ve WB jsme pracovali na straně 16, učili jsme se dovednost potřebnou pro čvrteční test - party - když bylo tvrzení pravdivé, kreslila se fajfka (tick), pokud ne, kreslil se křížek (cross).
To samé jsme procvičili i na mazacích tabulkách, na kterých jsme také zkoušeli psát čísla a kreslit různé předměty (co známe z Unit1).

Zahráli jsme si hru I spy with my little eye something ... green (vidím něco, co je ... zelené)

Na závěr jsme si zahráli online hru na eslgamesplus v trochu upravené verzi: děti říkaly, co vidí/umí pojmenovat na obrázku.

 

11. 10. 

Na úvod jsme si zopakovali písmenka, která jsme dosud dělali, a také slovíčka a fráze z minulé hodiny (pomocí flashcards).

Na Starfall.com jsme se podívali na písmenka I i a J j a děti si je zapsaly do sešitů. Některá slova: igloo, insect, incredible, jet, jump, jellybeans.

V učebnici SB jsme pracovali na stránkách 16 a 17 a WB 16. Procvičili jsme si poslech a postřeh a zopakovali slovíčka z této lekce (rubber, ruler, pencil apod...)

Děti si vyrobily kartičky na Bingo s malými i velkými písmenky, která jsme se učili (A-J) a čísly 1-10 a potom jsme si zahráli jednu hru - pokud zbyde čas, tak si zahrajeme i příště.

Na závěr jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli.

Příští čtvrtek budeme psát náš první testík (Unit 1). Není se čeho bát. 

9. 10.

Na úvod jsme si v kroužku povídali o domácím úkolu.

Nový domácí úkol na úterý: Nakresli svoji školní tašku a některé věci, co v ní nosíš.
(Draw your school bag and some things you have in it.)

Zopakovali jsme si slovíčka z minulého týdne a procvičili si otázky a odpovědi: 
What is it? - It's a (pen/book/pencil case...).
Is it a (pen/book/pencil case...)?  - Yes, it is. / No, it isn't.

Na Starfall.com jsme se podívali na písmenka G g a H h, potom si je děti zapsaly do sešitů a přidaly k nim obrázky (některá slova: girl, gorilla, guitar, helicopter, horse, hummingbird).

Poslechli jsme si písničku ze strany 12 a na interaktivní tabuli jsme společně přiřadili předměty k žákům. Také jsme pracovali na straně 12 ve WB a procvičili si říkání, jestli něco je nebo není naše: It is my (pen/book/pencil case...) / It isn't my (pen/book/pencil case...).

Také jsme se podívali na příběh ze stran 14 a 15. 
Ukazovali na různé předměty zobrazené na tabuli (blue pencil, yellow book apod.)
Hledali kartičky s předměty položené obrázky dolů na lavicích (jako závod mezi dvěma hráči)

4.10.

Dnes jsme pracovaly dohromady skupinky Chipmunks a Snowy Owls.

The Phonics Song - rozdali jsme obrázkové kartičky, zpíváme a ukazujeme správné obrázky.

Starfall: písmenka E, F

MDR (zápis do sešitu): E, e, F, f a obrázky začínající na tato písmena

Nová slovíčka: učíme se předměty ve třídě (pen, pencil, rubber, ruler, notebook, book, desk, bag, pencil case) a procvičujeme s obrázkovými kartičkami.

Rozdělili jsme se do 3 malých skupin a opakujeme/učíme se:

1. Bookwork: SB na str. 13 - podle poslechu lepíme obrázkové samolepky ke správným obrázkům

2. Guessing game: What is it? Is it a ....? Yes, it is! (se zavázanýma očima po hmatu hádáme, o jaký předmět se jedná)

3. V kroužku procvičujeme nová slovíčka a frázi: Pass me the ruler/rubber/pen...please. (Podej mi .... prosím)

2.10.

Domácí úkol jsme zkontrolovali v kroužku, kdy každý odpověděl na otázku "What's her/his name?"

Potom jsme se na serveru Starfall.com podívali na písmenka C a D a potom jsme si je zapsali do našich Alphabet Books. Některá slova, která jsme se při tom naučili: cat, cow, computer, camp, doll, duck, dinosaur, drum.

V učebnici Student Book na straně 7 jsme se věnovali barvám. Potom jsme se podívali na animaci příběhu ze stran 8 a 9 a zjistili, jaké mají Superfriends schopnosti: Misty umí být neviditelná, Flash rychle běhá, Thunder je velmi silný a Whisper umí mluvit se zvířaty.

Domácí úkol na úterý: nakresli 2 věci, které máš doma, a které (anglicky) začínají buď na A, B, C nebo D. K obrázku napiš i dané písmeno. Např. jablíčko - apple - A a

We WB jsme pracovali na straně 16, učili jsme se dovednost potřebnou pro test - když bylo tvrzení pravdivé, kreslila se fajfka (tick), pokud ne, kreslil se křížek (cross).
To samé jsme procvičili i na mazacích tabulkách, na kterých jsme také zkoušeli psát čísla a kreslit různé předměty (co známe z Unit1).

září

27. 9.

Alphabet Book: Zapsali jsme si písmenko B b a vlepili obrázek dle výběru (bee, bear, boy, bag)

Procvičili jsme si ptaní na jméno a přidali otázku na věk - vzájemně jsme se ptali a odpovídali - 
- Hi! What's your name?
- I'm ...(name) 
- How old are you?
- I'm... (age: six, seven)

V učebnici na straně 5 jsme si ukázali číslovky a připomněli jsme si Superfriends: Flash, Misty, Whisper a Thunder. Potom jsme poslouchali a dopisovali jejich věk. 

Ve Workbook na str. 5 jsme číslovky podle pokynů kroužkovali (Např. Take blue, circle number seven.) Potom se děti pokoušely spojit slovem psané číslovky s číslicemi - na tabuli jsme měli vypsané, co patří k sobě ( 1 one, 2 two, 3 three... atd.)a děti slova přiřazovaly spíše podle vizuální podoby. Také jsme si u tabule zahráli hru na poznávání číslic (děti plácačkou trefovaly čísla)

Poslechli jsme si písničku a zkusili se přidat. (text na str. 7, hudba i text na DVD k učebnicím) 

Domácí úkol na úterý: Nakresli svého nejlepšího kamaráda nebo kamarádku. (na volný papír)

25. 9.

Hodinu jsme zahájili povídáním v kroužku o věcech, které si děti přinesly do školy. 

Potom jsme se na serveru Starfall.com podívali na písmenka A a B. U písmenka A jsme se seznámili se slovy: ant, apple, alligator, astronaut.
U písmenka B: bouncing ball, boy, big brown bear, backpack, bee. 

Do sešitů si děti napsaly z časových důvodů jen písmenka "A a" a vlepily vybarvený obrázek dle vlastního výběru (Ant, alligator, astronaut, apple)

Potom jsme si zahráli hru, při které jsme si procvičili dialog:
-Hello! What's your name?
- I'm  ... What's your name?
- I'm ... Hi!

V učebnici na straně 4 jsme se seznámili s postavičkami, které nás budou tento školní rok provázet. Jsou to: Whisper, Thunder, Misty a Flash. 

Na závěr jsme hráli hru Simon Says a procvičili si základní pokyny: Open your book. Close your book. Open your notebook. Close your notebook. Stand up. Sit down. Raise your hand. Close your eyes. Open your eyes. 

Domácí úkol zadáme ve čtvrtek - bude to: Nakresli svého nejlepšího kamaráda/kamarádku. (pro ty, kdo ve čtvrtek nebudou ve škole)

20. 9.

Na úvod hodiny jsme si zahráli hru, ve které jsme si procvičili postřeh a poslech. Děti se pohybují na hudbu, pak se hudba zastaví a násedují pokyny - Stop! Close your eyes, point to... (Zastav se! Zavři oči, ukaž na...) zatím jsme hráli jen se jmény (abychom si je připomněli), ale pokyny se mohou časem obměnit (např. Point to something pink)

Po hře si děti mohly během několika minut dozdobit své sešity, poté jsme si poslechli Phonics Song. Děti dostaly kartičky se slovy, která se v písničce vyskytují a ukazovaly je. 

Také jsme vyráběli skupinový plakátek. Děti vyráběly sněhové vločky a sovičky z papírových košíčků na muffiny. Slova, která jsme používali: scissors, cut, glue, owl, eyes, fold

Na závěr jsme si ještě pohráli se slovy z Phonics Song.

18. 9.

Na úvod hodiny jsme se vzájemně představili a zahráli si dvě hry na zapamatování jmen. 

Povídali jsme si o chování ve třídě, o tom, jaká je třeba dodržovat pravidla.  

Také jsme se trochu věnovali problematice šikany (bullying) a toho, že je nutné se k sobě chovat hezky. Pro uvedení tématu jsme se podívali na For the Birds a na závěr jsme podepsali dohodu, že šikanu nebudeme tolerovat. 

Děti dostaly sešity, ze kterých si postupně vytvoří Alphabet Book. Zatím si obal olepily barevným papírem a doplnily o svá jména.

Poslechli jsme si The Phonics Song a někteří se ji pokusili i zpívat. Doma si ji můžete také poslouchat.

Domácí úkol na příští úterý: přinést z domova něco, co má vztah k nějakému našemu zážitku z prázdnin, budeme si o předmětech povídat. 

 
TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48