Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Dočasná asistent/ka:

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

11.12.

MDR (zápis do sešitu): správně píšeme (spelujeme) barvy (yellow, blue, red, green, white)

Homework due December 17 (domácí úkol na 17.12.): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 cvičení 1 (seznamujeme se s novou slovní zásobou na téma "The market") a 47 (seznamujeme se s novou gramatikou "Would you like a/an/some ...?)

Grammar (gramatika): A (a lemon), AN (an apple), SOME (bread, fish, apples, oranges); Would you like a/an/some ...? ( Chtěl bys ...?) Yes, please. (Ano, prosím.) No, thank you. (Ne, děkuji.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat 4. lekci. Seznámili jsme se především s novou slovní zásobou a procvičovali ji pomocí her na interaktivní tabuli a hry Bingo. Také jsme dětem rozdali opravené testy ze 3. lekce - ponechte si je prosím doma. 

6.12.

MDR (zápis do sešitu): na základě mluvených instrukcí kreslily děti do sešitu mapu města (např.  The school is between the cinema and the café. The hospital is in front of the school. apod.) 

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, ale připomínáme úkol na 11.12. WB str. 45

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali názvy míst ve městě (zaměřili jsme se hlavně na správné hláskování jednotlivých slovíček), dále pak předložky a sloveso has got/hasn't got (sestavovali jsme věty z jednotlivých slovíček tak, aby byl správně slovosled). Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm děti vypracovaly osmisměrku na téma "December" a některé začaly pracovat ve WB na str.110 se psaním čísel. Příští týden začneme novou lekci.

4.12.

Homework due December 11 (domácí úkol na 11.12.): WB str. 45
Dále pak procvičování a opakování slovní zásoby a gramatiky ze 3. lekce na čtvrteční test (názvy míst ve městě a jak se anglicky píší, předložky a sloveso has got/hasn't got)

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování. Nejprve jsme vypracovali pracovní list na procvičení gramatiky (has got/hasn't got). Poté jsme na základě instrukcí vyučujícího kreslili v týmech město a tím jsme si procvičili předložky a názvy míst. Nakonec jsme si zahráli hry na interaktivní tabuli, při kterých jsme dále procvičovali slovní zásobu ze 3.lekce. 

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): 
Připomínáme, že ve čtvrtek 6.12. píšeme krátký TEST ze 3. lekce

LISTOPAD

enlightenedV pátek 2. listopadu se v tělocvičně školy konala již jedenáctá Halloween Party a jako každým rokem sklidila velký úspěch. Jak to dětem v kostýmech slušelo, se můžete podívat na fotografiích na stránce "Aktuálně".

29.11.

MDR (zápis do sešitu): na základě informací z mapy nakreslené na tabuli psaly děti krátké odpovědi k napsaným větám (např. Top Town has got a cinema. Top Town hasn't got a café. The school is between the hospital and the train station. The park is behind the cinema. apod.)

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale připomínáme úkol z minulého týdne WB str. 37, 38, 41 na úterý 4.12.; dále prosíme, aby si děti procvičovaly a opakovaly slovní zásobu a gramatiku ze 3. lekce na test (názvy míst ve městě a jak se anglicky píší, předložky a sloveso has got/hasn't got)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 cvičení 1, 2 (čtení nahlas příběhu z učebnice v malých skupinách a odpovědi na otázky k textu) a 41 (zašktávání správných míst ve městě na základě poslechu).

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between, slide, swing, book shop, farm, zoo; Where is ... (např. park)? It is ... (např. in front of, behind, next to, between) the ... (např. school, playground, apod.)

Other information (další informace): slovní zásobu této lekce jsme procvičovali hraním her -   oblíbenou hrou "Spelling Race" a hrami na interaktivní tabuli. Předložky si můžete doma s dětmi opakovat například i pomocí tohoto krátkého videa.
Děti si dnes vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a obdržely i book report. Jeho vypracování je dobrovolné. Kdo přinese book report vypracovaný, obdrží za odměnu dvě hvězdičky navíc. Knihy by měly být vráceny do 13.12. Také jsme vyhlásili našeho Studenta měsíce listopadu a předali mu/jí. Příští čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce - děti o něm byly informovány. Plánujeme, že v úterý před testem si všechnu látku zopakujeme.  

27.11.

MDR (zápis do sešitu): Write 3 things Top Town has got and 2 things Top Town hasn'got (např. Top Town has got a train station, a hospital and a shop. Top Town hasn't got a park and a cinema.)

Homework due December 4 (domácí úkol na 4.12.): WB str. 37, 38, 41 (děti mají úkol zakroužkovaný v učebnici). Prosíme žáky, kteří neměli na dnešek vypracovaný úkol z minulého týdne, aby jej přinesli ve čtvrtek 29.11.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 a 39 (poslech a čtení nahlas příběhu z učebnice; cvičení 2, 4) a dále WB str. 39 cvičení 1, 2.

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): předložky jsme procvičovali také hraním hry na interaktivní tabuli, která se dětem moc líbila. Hru si můžete zahrát i doma - zde je odkaz http://eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Prepositions%20of%20Place%20Billionaire/index.html

22.11.

Worksheet (pracovní list): osmisměrka, ve které hledáme a píšeme názvy míst ve městě; dále písemně vypracováváme cvičení, kde procvičujeme tvoření otázek a krátkých odpovědí (Has the planet got a ...? Yes, it has. No, it hasn't.)

Homework due November 27 (domácí úkol na 27.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 20.11. - WB str. 34, 35, 36. Děkujeme!

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 37 (poslechové cvičení, při kterém posloucháme a zapisujeme do učebnice, kde se které místo nachází) a 125 (na obrázek kreslíme své město a poté říkáme kamarádovi, kde se v mém městě nachází jaké místo. Používáme při tom předložky, které se nově učíme např. In my picture café is next to the school.)

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got (Prague has got a cinema. Prague hasn't got a playground. Has Prague got a hospital? Yes, it has./No, it hasn't.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): Prosíme rodiče, aby dětem doma založili složku na pracovní listy a ostatní materiály z výuky, které si budou děti nechávat doma a nebudou je nosit do školy. Většinou je mají založené v učebnicích a různě jim vypadávají. Děkujeme za spolupráci!

20.11.

MDR: Look at the map and answer the question. Děti mají k dispozici mapu a odpovídají na otázky.

1. Where do pandas live?    Pandas live in Asia.

2. Where do kangaroos live?        Kangaroos live in Australia.

3. Where do zebras live?        Zebras live in Africa.

Workbook: SB str. 34 - Where we live?   WB str. 122

SB str. 35 - Has top town got a cinema? Yes, it has. Podle mapy města se následně ptáme a odpovídáme. Has your town got a swimming pool? Yes, it has.  Has your town got a train station? No, it hasn't.

SB str. 36 - písnička a číslujeme obrázky

Děti si dnes domů odnesly testy, které minulý týden psaly. Prosíme rodiče o podpis a vrácení zpět. Děkujeme.

Nová slovíčka: cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, cafe, bus stop

Slovíčka trénujeme pomocí obrázků na kartičkách.

Homework: WB str. 34, 35, 36  - vypracovat prosím do následujícího úterý 27.11.

15.11.

Homework (domácí úkoly): žádný domácí úkol nebyl zadán

Other information (další informace): na dnešní hodině jsme si nejprve gramatiku a slovní zásobu z probrané lekce krátce procvičili a pak jsme si napsali testík z Unit 2. Poté jsme hráli různé hry např. "What's the Animal?", kdy dva žáci sedí na židlích zády k tabuli a snaží se na základě nápovědy ostatních uhodnout, jaké zvíře je na tabuli napsané; "Animal Memory" a "Animal Pirate Computer Games", které najdete na tomto odkazu https://www.eslgamesplus.com/animals/

13.11.

Homework (domácí úkol): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11.

MDR (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky pomocí krátkých odpovědí "Yes, I do." nebo "No, I don't". (1. Do you speak English? 2. Do you speak Czech? 3.Do you have a brother? 4. Do you have a sister?)

Společně kontrolujeme domácí úkol.

Bookwork (práce s učebnicemi): Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 29 (děti pracují ve dvojicích a dávají si instrukce, kam nalepit daný obrázek např. "Put the hat on the lion's  head.") a dále Workbook (WB) na straně 28 (posloucháme a kroužkujeme dle textu "Yes, it does." nebo "No, it doesn't.").

Nakonec hrajeme hru "Spelling Race", při které procvičujeme hláskování slovíček z 2. lekce.

8.11.

Homework (domácí úkol): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11. Dále prosím nezapomeňte vypracovat a v úterý 13.11. přinést domácí úkol, který byl zadán dne 6.11.

MDR (zápis do sešitu): kreslíme do sešitu zvířátka dle zadání (např. draw a monkey wearing a big hat, draw a hippo riding a skateboard,...)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 28 cvičení 1 (čteme článek Hipswys Zoo a odpovídáme na otázky k textu), cvičení 2 (posloucháme text o papouškovi a odpovídáme na otázky) a cvičení 3 (toto cvičení děláme ústně - popisujeme svá oblíbená zvířata a ostatní se je snaží uhodnout).

Revised grammar (opakovaná gramatika):
stále opakujeme  tvoření otázek (Do you like ____ ? Does he/she/Bob/Sally like ____ ?) a krátkých odpovědí (Yes, I do./No, I don't. Yes, he/she does./No, he/she doesn't.). Na procvičení vypracováváme pracovní list (worksheet), kde děti vybírají a kroužkují správný tvar slovesa "to do" (např. v otázce "Do/Does you like tigers?" správně zakroužkují "Do"), a pracovní list, do kterého zaznamenáváme odpovědi na otázky týkající se oblíbených jídel/potravin ostatních členů naší skupinky.

6.11.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 29, 33 - vypracovat prosím do následujícího úterý 13.11.

Začínáme hádáním zvířat. Stručný popis mají děti napsaný na tabuli a jejich úkolem je napsat, o jaké zvíře se jedná. Př. 1. It is small. It likes to eat cheese. 2. It is long. It doesn't have legs.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 26 - The Zoo Keeper - čteme příběh, posloucháme a pouštíme si na interaktivní tabuli. Následuje cvičení, při kterém děti mohou ukázat, že příběhu rozumí.

Opět opakujeme gramatiku, konkrétně: TO DO

Do you like snake? Yes, I do. No, I don't.

Does she like snake? Yes, she does. No, she doesn't.

Na procvičení děti následně vyplňují pracovní list Likes / Doesn't like.

Na konci hodiny hrajeme pro odlehčení pexeso.

1.11.

Dnes jsme dětem poprvé v tomto školním roce předali certifikát "Student of the Month". Toto ocenění získává každý měsíc jeden z žáků, který pravidelně nosí své učebnice, vypracované úkoly, snaží se mluvit pouze anglicky, poslouchá, aktivně se do hodin zapojuje a pěkně se na nich chová.

Také jsme dětem rozdali opravené první testy. Poproste je, ať Vám je ukáží. Testy si můžete ponechat doma.

Homework (domácí úkol) na 8.11.: učebnice Workbook strana 121 (celá).

MDR (zápis do sešitu): doplňte do vět správný tvar slovesa (do/does) např. _____ you like snakes? _____ Tom like tigers? _____ you like crocodiles? _____ Lily like spiders?

Opakovali jsme gramatiku z minulých hodin - I do, you do, he/she /it does, we do, they do. Procvičovali jsme tvoření otázek (Do you like ____ ? Does he/she like ____ ?) a krátkých odpovědí (Yes, I do./No, I don't. Yes, he/she does./No, he/she doesn't.)

Vypracovali jsme pracovní list "Animal Quiz", při kterém měly děti za úkol přečíst si popis zvířete a doplnit správnou odpověď např. I've got two arms and two legs. I like eating bananas. (správná odpověď: monkey).

Halloween Craft: vyrábíme dekorace na naši zítřejší Halloween Party a při tom se učíme a opakujeme si slovíčka na toto téma - bat, scary, eyes, teeth. Jak se nám práce povedla se můžete podívat níže na fotografii. 

                                 

ŘÍJEN

25.10.

Homework (domácí úkol) na 1.11.: Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 23.10.

MDR (zápis do sešitu): "make a word" from the letters: 1. igter, 2. rrapot, 3. crcoidleo, 4. ppiho, 5.ousme. Děti přeskupováním zadaných písmenek vytvářely slovíčka z této lekce (v tomto případě tiger, parrot, crocodile, hippo, mouse). Zkuste prosím s dětmi doma něco podobného procvičovat, některým to dělá potíže. 

Procvičujeme slovní zásobu na téma "Zoo" i gramatiku z minulé hodiny tj. kladné a záporné oznamovací věty se slovesem like; nově přidáváme we like/don't like, they like/don't like.

enlightenedNew grammar (nová gramatika): otázky se slovesem like a krátké odpovědi
Does he/she like ... ? Yes, he/she does.  x  No, he/she doesn't.
(např. Does Emma like bananas? Yes, she does. Does Mark like spiders? No, he doesn't.)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 24 (zpíváme písničku) a 25 cvičení 1, 2 a(procvičujeme otázky a krátké odpovědi - viz gramatika výše).

English Library (anglická knihovna): Děti si dnes vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a obdržely i book report. Jeho vypracování je dobrovolné. Kdo přinese book report vypracovaný, obdrží za odměnu dvě hvězdičky navíc. Knihy by měly být vráceny do 8.11.

Připomínáme, že v úterý 30.10. jsou prázdniny a hodina se nekoná.

23.10. 

Dnes poprvé v tomto školním roce navštěvujeme Star Store, ve kterém si vybíráme odměny za naši práci. Zeptejte se svých dětí, jak se jim líbil - určitě Vám doma o něm rády povypráví.

Homework (domácí úkol) na 1.11.: učebnice Workbook strana 22 (celá) a strana 23 cvičení 2.
Chválíme všechny za vypracovaný domácí úkol "My Day". Děti nejprve krátce prezentovaly své úkoly před třídou a Miss Quetz si je pak vybrala. 

MDR (zápis do sešitu): "make a word" from the letters: 1. ozo, 2. scoohl, 3. hsoue. Děti přeskupováním zadaných písmenek vytvářely známá slovíčka (v tomto případě zoo, school, house)

Začínáme Unit 2. Nejprve se snažíme vymyslet co nejvíce názvů zvířat, které známe. Poté se pomocí obrázkových karet seznamujeme s novou slovní zásobou na téma "ZOO": bear, parrot, snake, tiger, hippo, crocodile, monkey, zebra, mouse.

enlightenedNew grammar (nová gramatika): sloveso like/likes x don't/doesn't like 
       I like ...                        x          I don't like ... 
       You like ...                    x          You don't like ...
       He/She like ...            x          He/She doesn't like ...

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 23 cvičení 1 a s učebnicí Student's Book (SB) na straně 23 cvičení 1.

Hrajeme hru "Hangman" a procvičujeme při ní novou slovní zásobu.

18.10.

Homework (domácí úkol) na 23.10.: Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 16.10. (dokončení knížečky "My Day"). Děkujeme!

Jako přípravu na test opakujeme každodenní aktivity a hodiny pomocí otázek/odpovědí a obrázkových karet. Poté píšeme náš první testík. 

Představujeme si a procvičujeme nové fráze, které budeme při hodinách používat: Can you help me, please? I don't understand. Can I go to the toilet, please?

Hrajeme hru Bingo a procvičujeme při ní tzv. sight words, což jsou jednoslabičná a často používaná slova.  

16.10.

Od dnešního dne dochází ke změně na pozici asistentky a u naší skupiny bude působit Miss Jitka

Homework (domácí úkol) na 23.10.: Dokončit knížečku "My Day", na které děti začaly pracovat při dnešní výuce (podrobnosti viz níže). Zároveň prosíme děti, které dnes úkol neměly vypracovaný, aby jej přinesly ve čtvrtek. Děkujeme!

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme slovy čísla 1-8 (dbáme na správný spelling hlavně čísel three, four, eight, která dětem dělají potíže).

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 16 (posloucháme a čteme otázky, odpovídáme na ně).

Opakujeme hodiny a každodenní aktivity (get up, get dressed, go to school, go to bed, brush teeth, have breakfast/lunch/dinner). Děti pracují v menších skupinkách a snaží se spojit otázku se správnou odpovědí (např. What time do you go to school? I go to school at eight o'clock.)

Začínáme pracovat na knížečce "My Day", kterou mají děti dokončit za domácí úkol. Na každou stranu zvlášť děti napíší jednu každodenní aktivitu a namalují k ní obrázek (např. I get up at ... o'clock. I get dressed at ... o'clock. I have breakfast at ... o'clock. apod). Každodenní aktivity, které by děti měly znát, najdete ve slovníčku na našich webových stránkách.

Hrajeme týmovou hru na procvičení hláskování čísel 1-10. Zeptejte se svých dětí, jak hra probíhala a jak se jim líbila. 

Ve čtvrtek 18.10. si napíšeme test z 1.lekce. Test je velmi jednoduchý a objeví se v něm stejná cvičení, která s dětmi procvičujeme na hodinách.

11.10.

Dnešní hodiny jsou velmi pestré, jelikož jsme spojeni s další třídou.

Po třídě máme rozmístěna 4 stanoviště. Na každém místě pracují 4 děti a po dokončení práce přecházejí na stanoviště další.

1. pracovní stůl - hra BINGO- trénování známých i neznámých slovíček a skládání slovíček podle poslechu - k dispozici mají děti košíček s písmenky. Procvičujeme a obohacujeme slovní zásobu.

2. zastávka - vystřihování a zdobení dýní s tajným odkazem, které použijeme jako výzdobu na Halloween.

3. pracovní místo - výroba Nebe, Peklo, Ráj  - téma Halloween - "spooky" slovíčka

4. stanoviště - malování příšerek podle detailního popisu

Na konci dnešních hodin si pouštíme nové písničky.Odkaz naleznete zde:

http://https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

Test z 1. lekce si napíšeme v úterý 16.10.

9.10.

Domácí úkol:  Učebnice W.B. str. 17 - vypracovat prosím do následujícího úterý 16.10

MDR: Doplňte písmenka do mezer

I __ up at 7

I __ dressed at 7:30.

I __ breakfast at 7:45.

I__ to school at 

I __ lunch at 12

Práce v učebnici v rámci 1.lekce. Společně čteme, posloucháme a sledujeme příběh.

Práce v učebnici: SB str. 15 - odpovídáme na otázky podle příběhu v učebnici.

Písnička: poslouchali jsme novou písničku "Sad, bad, terrible day." a povídali si o jednotlivých situacích.

4.10

Začínáme opakováním slovíček z předešlé hodiny. Jednotlivé obrázky vidíme na tabuli a podle čísel máme za úkol zapsat je do sešitu / chair, clock, wall, board, window, bookcase, floor, cupboard  /.

Tato slovíčka jsou součástí krátkého testu, který prověří znalosti dětí. Test je pouze informativní a nehodnotí se procenty.

Po testu posloucháme a zpíváme písničku.

V učebnici W.B. pracujeme na str. 12 a děti doplňují čísla k obrázkům podle poslechu písničky.

Důležitým bodem dnešní hodiny jsou nové fráze. Důraz klademe na rozdíl mezi První osobou jednot. č - JÁ a Třetí osobou  jednot.č. -ON, ONA

 

I brush my teeth.   -   He brushes his/her teeth.

I get dressed.   -   He gets dressed.

I have dinner.   -   She has dinner.

I go to school.   -   He goes to school.

I play in the park.   -   She plays in the park.

V učebnici W.B. i S.B pracujeme na str. 13 - podle vět číslujeme jednotlivé obrázky.

2.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 10,11. Vypracovat prosím do následujícího úterý 9.10. Děkuji

MDR: Napište správné slovíčko k obrázku. / chair, clock, wall, board, window /

Dnes se učíme nové fráze související s denním programem - get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Hrajeme pohybovou hru, kde nové fráze používáme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 a opět procvičujeme, co jsme se naučili.

Učíme se základní hodiny.

What's the time? It's five o'clock.

When do you get up? At seven o'clock.

When do you play in the park? At four o'clock.

Na tabuli máme namalované hodiny a učíme se pokládat otázku a odpovědět, kdy jakou činnost provádíme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 11 - podle poslechu vybarvujeme příslušné hodiny.

Na závěr hrajeme zábavnou hru What's the time, Mr. Fox?

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si opět opakovali: 

"There is" - používáme, pokud mluvíme o jedné věci,  a/an = 1.  
(There is a cupboard. There is a book.)


"There are" - používáme, když mluvíme o více věcech, "some" znamená, více než 1. 
( There are some bookcases. There are some windows.)

V učebnici S.B. pracujeme na str. 7, 8, 9 a věnujeme se příběhu "The Burglers", čteme, posloucháme a sledujeme na interaktivní tabuli.

V další části hodiny pracujeme s čísly po desítkách od 10, 20, 30 - 100. Děti přiřazují vždy k číslu jeho psanou podobu.

Hrajeme hry k rozšíření slovní zásoby.

25.9.

Domácí úkol: Učebnice - Work Book - str. 4, 5. Vypracovat prosím do následujícího úterý 2.10. Děkuji

Zakroužkujte slovíčko, které nepatří do řady.

1. apple, banana, mango, ZOO, pear

2. shorts, skirt, trousers, toes

In the classroom there are some ... ( chairs, desks, bags, pencils...)

In the classroom there is a red pen ( a book, a toy, a board)

Na základě těchto dvou vět se dětí učí rozeznat kdy používáme "there are some" (více věcí) a kdy "there is a..." ( označuje jednu věc)

Opakujeme slovíčka: door, window, chair, wall, floor, board, bookcase, cupboard, clock a názorně si ukazujeme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 5.

 

20.9.

Krátce se vracíme k vyplňenému listu "About Me" z minulé hodiny. Každý má možnost představit se a povědět o sobě pár informací. My name is Alice. My favourite color is green. My favourite animal is the dog.

Následuje výtvarná činnost, kdy všichni vytváříme společně plakát (poster) naší skupinky Sea Otters. Práce se nám povedla, děti jsou šikovné.

V další části dnešní výuky si povídáme o šikaně (bullying), jak ji předcházet a případně řešit. Mluvíme o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat . Děti podepisují listinu proti šikaně.

Class Rules

1. Respect everyone 2. Listen 3. Participate 4. Work together

Na závěr hodiny hrajeme  hru Hangman, která slouží k poznávání nových slovíček a spelování.

 

18.9.

Hello SEA OTTERS!

Vítáme děti a přejeme šťastný školní rok.

V první hodině se vzájemně představujeme a každý své jméno spoji s určitým pohybem, lépe se pak jména zapamatují. "My name is Alice."

Následuje hra "Simon Says", kdy si děti opakují názvy jednotlivých částí těla a ve dvojicích soutěží, kdo dříve zareaguje a zvedne kostku ze země.

Každý dnes dostává sešit ( NOTEBOOK ), který si děti podepisují a zdobí podle vlastních představ.

Představujeme si rovněž v rámci krátkého videa patrona naší skupinky a tím jsou vydry

"SEA OTTERS".

V kruhu na zemi sestavujeme podle písmenek celý název skupinky.

Děti také vyplňují předtištěný list papíru na téma "About Me". Píšeme jméno, kolik je nám let, malujeme nejoblíbenější zvířátko, jídlo, barvu a kreslíme svou rodinu.

Domácí úkol - dokončit list About Me

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54