Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

KVĚTEN

28.5.

Homework: WB str. 118 - 128 - doplnit chybějící stránky a slovíčka - většinu již máme vypracovanou. Úkol prosím vyhotovit do následujícího čtvrtka 4.6. Děkuji

Začínáme s aplikací DUOLingo, kterou si děti mohou s pomocí  a dovolením rodičů nainstalovat. S aplikací se snažíme seznámit a používat ji. Úkolem dětí jeenlightened každý den  procvičovat angličtinu na této aplikaci 10 min.yes

S pomocí stránek KAHOOT doplňujeme gramatická cvičení. Dnes se zaměřujeme na správné odpovědi na otázky. ( Are there any tomatoes? Yes, there are. Do you like this book? Yes, I do. Does she like oranges? No, she doesn't ) Jak se ptáme, tak odpovídáme! 

Grammar: Opakujeme  slovesa a především tvar 3.osoby - on, ona, ono. ( I have, you have, she has, I eat, we eat, he eats )

                                    

Bookwork: SB str. 109 - otázky a odpovědi

 

26.5.

Good morning, good afternoon, good evening - opakujeme a připojujeme co patří ke které části dne ( breakfast, lunch, dinner... ).

Conversation: What would you like to do during your holidays? I would like to swim. I would like to visit my cousins. I would like to play gymnastics.

Homework: kontrola domácího úkolu z minulého týdne - WB str. 106, 107.

Activity: Každý si přinese míč. Podle pokynů míč umísťujeme - put your ball on your nose, but your ball behind your computer, ( under the chair... )

Grammar: Pracujeme s gramatickým cvičením na stránkách KAHOOT. Procvičujeme rovněž správné psaní slovíček.

Opět procvičujeme tvoření otázek a vět oznamovacích. You can cook the dinner. Can you cook the dinner?

enlightenedPokud by rodiče dovolili stáhnout dětem na své telefony aplikaci duolingo k procvičování angličtiny, jistě by to dětem velice pomohlo.yeshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=cs

Bookwork: SB str. 108 - písnička - čtení a poslech

 

21.5.

Předem si dovolujeme upozornit, že v následující hodině budou děti přinášet ze svého domácího prostředí k online hodinám nejrůznější předměty, dle pokynu vyučujícího.

Who is it? Jeden z nás si vybere spolužáka na obrazovce a ostatní se otázkami snaží získat tolik informací, aby zjistili o koho se jedná. Is it a boy? Is he wearing a T-shirt? Does he have a blue T-shirt?Does he have a brown hair? - dbáme na správné pokládání otázek.

Activity: Telling a story: Podle obrázků, které děti vidí na obrazovce, sestavují vlastní příběhy. Jde o zajímavou aktivitu, kde děti trénují slovní zásobu a používají vlastní fantazii.

Homework: V učebnici WB kontrolujeme zadaný úkol z minulého týdne - str. 94, 95, 97

Vocabulary: Věnujeme se psaní nových slovíček a následně společně kontrolujeme správnost psaní. / go camping, learn to swim, take riding lessons, visit my cousins, go hiking, help in the garden, keep a scrapbook, build a tree house /

 

19.5.

Homework: Učebnice WB str. 106, 107 - vypracovat prosím do následujícího úterý 26.5. Děkuji

How are you? What did you do this morning? What is your favourite toy doing? Ptáme se a odpovídáme.

Game and Activity: hrajeme hru "Země, Město..."Každý si vytvoří jednoduchou tabulku s políčkem na písmeno a dále rámeček se slovíčky WORD, ANIMAL, FOOD, TOY. Jeden z nás si pro sebe přeříkává abecedu a další ho zastaví. U kterého písmena se dotyčný zastaví, píšeme jednotlivá slovíčka. Př. L - LAMP, LION, LEMON, LEGO, S - SON, SNAKE, SPAGHETTI, SCRABBLE

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 107. Opakujeme si nová slovíčka a fráze ve větách.

Story: Dnes sledujeme příběh Scaredy Squirrel https://www.youtube.com/watch?v=40xWk-4ZLxE

                                

 

14.5.

What did you do this morning? I watched TV. I played in the garden. I wrote my homework. Ptáme se jeden druhého a odpovídáme,.

Bookwork: na řadu dnes přichází lekce č.9 - Holiday plans v naší učebnici SB.

S novým tématem rozvíjíme debatu - What do you like to do on holiday? I go swimming. I like hiking in the mountains.

Activity: Malováním a pantomimou předvádíme slovíčka. Ostatní hádají a všichni se vystřídají.

Postcard - Každý si dnes může vytvořit pohlednici, kterou by chtěl poslat kamarádovi, nebo někomu z rodiny z prázdnin.

                                

 

12.5.

Homework: Učebnice WB str. 126, 127 - vypracovat prosím do tohoto čtvrtka 14.5. Děkuji

What did you do this morning? What did you eat for lunch?....Pokládáme si otázky a odovídáme v rámci rozcvičky.

Activity: Předvádíme pantomimou jednotlivé činnosti a děti popisují v čase průběhovém co právě vidí: She is singing, He is playing, They are reading....

                                    

 

Bookwork: Každý si připravil hrací kostku a společně hrajeme hru v učebnici SB, str. 93. Během hry si děti procvičují slovíčka.

SB str. 101 - čteme a odpovídáme - Yes,No

str. 98 - The Football Club - čteme příběh

 

7.5.

Opakujeme slovíčka z předcházejících lekcí. Děti slovíčka píší a následně je společně kontrolujeme.

Activity: Simon says...touch your nose...

Správné psaní a gramatiku procvičujeme pomocí doplňovacích cvičení na stránkách KAHOOT.

Zpíváme písničku a předvádíme jednotlivé úkony- https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg

Na stránkách Starfall.com opět procvičujeme správné čtení - Jake's Tale a My Horse Glory

https://www.starfall.com/h/ltr-classic/

5.5.

Připravte si prosím barevné papíry, nebo alespoň bílé papíry A4 na další hodinu. Děkuji

Začínáme opakováním slovíček ze všech lekcí od začátku školního roku. Děti slovíčka píší a pak provádíme společnou kontrolu. 

Reading: Věnujeme se především četbě. Používáme stránky starfall.com 

https://www.starfall.com/h/ltr-lv-e/petes-sheep/?sn=ltr-classic

https://www.starfall.com/h/ltr-lv-o/robot-mr-mole/?sn=ltr-classic

Soustředíme se především na správnou výslovnost a porozumění textu.

Bookwork: SB str. 102 projekt - Breathing - čteme a pracujeme na projektu

Pokud by si děti mohly na příští hodinu připravit nafukovací balonek, budeme rády.

DUBEN

30.4.

 

Homework:enlightened Učebnice WB str. 97, 100 - vypracovat do následujícího čtvrtka 7.5. Děkuji

Na příští hodinu si každý připraví hrací kostku.smiley

Hodinu začínáme procvičováním otázek a odpovědí za použití: WHAT would you like...? WHERE would you like...?

What would you like to do? I would like to play in the park. Where would you like to go on holiday? I would like to go to my cottage.

Procvičujeme předložky - in, on, under, between, next to, behind...

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

Věnujeme se opakování předložek formou her a aktivit

                            

Bookwork: SB str. 76 - Read, think and write what's missing in each Birthday invitation- čteme a připomínáme si slovíčka, která již známe, nebo se je naučíme ( bring, ask, running shoes, days of the week, race )

SB str. 88 - Děti nalepují obtisky, ze zadní strany učebnice, na místa podle instrukcí vyučujícího.

Put a cap on the boy on the boat. Put the skateboard next to the taxi. Put the car behind the train...opět procvičujeme předložky.

 

 

28.4.

Začínáme konverzací, ptáme se a odpovídáme:

Can you play basketball?
Can you paint a picture?
Can you draw?
Can you ride a horse/bike?
Can you drive a car?
What is difficult for you?
What is easy for you?
What is boring for you?
What is fun for you?
Where/What/Who = where would you like to go? I'd like to...
what would you like to do after English class? I’d like to...
 

What are you doing - písnička

 
 
Bookwork: SB str. 69 - QUIZ time - společně doplňujeme
 
Společně doplňujeme gramatický a  obrázkový test: https://www.baamboozle.com/game/29049
 
 
 

23.4.

Zahajujeme písničkou na téma sport a zapojujeme se i my.https://www.youtube.com/watch?v=qkWlGmhBZVs

Write the words - podle kartiček Flash Cards děti píší slovíčka - opakování od začátku roku

Procvičujeme především průběhový čas

                            

Průběhový čas procvičujeme i formou písničky - https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ

Sledujeme příběh Giraffes can't dancehttps://www.youtube.com/watch?v=vZjsLK5vwNU

 

I'm good at....každý si namaluje obrázek, v čem je dobrý a co se mu daří - I'm good at playing tennis and you?

                                

Homework: Za domácí úkol si děti napíší co Garfield právě dělá a doplní si tak tabulku.

Prosím vypracovat do následujícího čtvrtka 30.4. Děkuji

 

21.4.

Dnešní hodinu zahajujeme otázkami a úkoly. Tell me three things you can see in your room, three things you can hear and three things you can touch.

What would you like for your next birthday?

Následuje protažení v podobě tance.

Procvičujeme slovíčka na základě pantomimy: Can you show us how to play tennis? ( swim, football, table tennis, baseball, basketball....)

Games: Hrajeme hru Hangman - děti doplňují písmenka a spelují tak, aby vzniklo správné slovo.

Bookwork: SB, str. 96 - zpíváme a čteme text písničky

WB, str. 97

Grammar: procvičujeme přítomný čas průběhový pomocí otázek a odpovědí

What sport do you like doing? I like swimming. So do I. / Mee too.

I like playing football. I don't

Na základě příběhu, který si pouštíme děti vytvářejí věty s použitím průběhového času. ( He is driving a lorry. They are flying. She is sleeping.  They are singing...)

Opakujeme: Months of the year, days of the week

 

16.4.

Homework: Učebnice WB str, 94, 95, 96 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 23.4.

Dnešní společné hodiny začínáme zcela nově. Používáme prvky jógy, které děti lehce přinutí k použití fantazie, poslechu příběhu a ještě si děti zacvičí.

Odkaz naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=40SZl84Lr7A&feature=emb_title

 

Věnujeme se především přítomnému času průběhovému, kde používáme "ingový" tvar slovesa

What is your mother doing? She is cooking. What is your father doing? He is eating. What are you doing? I'm speaking. ( cleaning, playing, reading )

Pouštíme si krátký film s Mr. Beanem na základě kterého děti odpovídají co Mr. Bean právě dělá.

He is getting up. He is brushing his teeth.  He is doing exercise. He is driving his car. He is getting dressed.

Bookwork: Učebnice SB str. 96 - čteme si text písničky a následně posloucháme písničku samotnou.

 

 

14.4.

laughProsíme, aby děti měly na příští hodinu možnost většího prostoru okolo sebe. Budeme se pohybovat. Děkujiwink

Po velikonočních prázdninách se opět setkáváme a hned začínáme konverzací.

MDR: What did you do during the Easter Holiday?... How was your holiday? a každý odpovídá co dělal a jak se měl.

Připomínáme si: How - jak, when - kdy, where - kde, what - co

Bookwork: str. 94, SB - nové téma SPORTS CLUB

přidávám další nová slovíčka: badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics, volleyball

                                

 

 

Activities - a na základě nových sportovních slovíček si každý sport pohybově představujeme

SB.str. 94 - Čteme text, posloucháme.

What is your favourite sport? Ptáme se a odpovídáme.

SB. str. 95 cv. 1, 3 - spojujeme správně co k čemu patří - watching TV, flying a kite, listening to music, riding a horse.....

Vytváříme si tabulku, která má 4 políčka. Každé políčko má jiný název - BORING, FUN, EASY, DIFFICULT - každý si doplňuje do tabulky vždy podle sebe co je pro něho nudné, zábavné, jednoduché a složité.

                                     

                                                                                  

7.4.

Homework: Učebnice WB str. 80, 81 - úkol je dobrovolný.winkProsíme, aby se děti věnovaly čtení - každý den stačí 5 min. Děkuji

Začínáme oblíbenou konverzací, kdy se děti mezi sebou ptají a odpovídají si.

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str 88 - děti podle instrukcí vybarvují obrázek (př. Find the helicopter and colour it orane. )Str. 89 - read, look and draw lines ( spojování )

Activity: Dnes si společně pouštíme pohádku The Very Hungry Caterpillar. Nejdříve se seznamujeme s novými slovíčky se kterými se v příběhu setkáme ( Casterpillar - housenka, leaf - list, pear - hruška, plums - švestky, slice - plátek, stomachache - bolest břicha, cocoon - kukla, butterfly )

Pak již následuje příběh samotný. Následně mají děti nakreslit 3 věci, které housenka snědla a pojmenovat je.

 

 

                                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

2.4.

Homework: WB str. 84, 85 cv. 2, str. 86 - vypracovat prosím do úterý 7.4. Děkuji

MDR: Go and find something....Jdi do kuchyně a najdi něco modrého. Jdi do koupelny a přines něco bílého. Vysvětli co to je, čí to je a na co se to používá.

Activity: Go to your bedroom and find your favourite toy. Každý má za úkol přinést svoji nejoblíbenější hračku. Mezi sebou si o hračkách povídáme, ptáme se, odpovídáme a představujeme je ostatním.

Bookwork: SB. str. 87, cv.2 - find a plane, a boat, a taxi, cv. 3, 4 - Luke's chewing Sue's new blue shoes.

Homework - společně kontrolujeme úkol z minulého týdne.

Zde si děti mohou vybrat něco zajímavého ke čtení:

https://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html

 

BŘEZEN

31.3.

MDR: Procvičujeme psaní nových slovíček / dopravní prostředky / a kontrolujeme jejich správnost.

What did you do today?  What did you do on the weekend?  Děti mezi sebou konverzují.

Activity: Hangman - děti podle doplňování jednotlivých písmenek hádají celé slovíčko.

Názorně  a formou vět si předvádíme přítomný čas průběhový. I'm waiting for the bus. I'm playing football. I'm dancing.

Klademe si otázky a odpovídáme: Would you like to drive ( a car, a bus, a lorry )?

Would you like to ride a scateboard ( a scooter )?

Would you like to fly a helicopter ( a plane )?

Bookwork: SB str. 84 - čtení písničky, kterou si následně pouštíme.

SB str. 85 - What are you doing?

Čteme a pouštíme si nový příběh na str. 86 - The bus trip

Grammar: Procvičování přítomného času průběhového v otázkách a odpovědích.

What are you doing? I'm flying a plane. I'm waiting for a bus.  Are you playing football? Yes, I'm / No, I'm not.

Games : hrajeme pexeso s čísly

                                    

 

26.3.

Homework: enlightenedUčebnice WB - str. 82, 83. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 2.4.Děkuji

MDR: pouštíme se do nových slovíček v nové lekci č.7 - Off we go!

Většinu slovíček známe a umíme vyslovit, ale jejich psaní musíme trénovat.

Jedná se o dopravní prostředky všeho druhu - helicopter, taxi, boat, train, bus, lorry, scooter, skateboard....

Activity: Věnujeme se konverzaci a vzájemně se ptáme kdo čím rád cestuje, jak se dopravujeme do školy a jaká je naše cesta snů.

How do you come to school? I come to school by car /by tram, by bus, by walking / Would you like to drive a motorbike / car, helicopter/? I would like to go to Africa by plane? I would like to go to the jungle by helikoptér?

...a kdo rád čte, zde si knížku jistě vybere.yes

https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=

                    

 

24.3.

MDR: Zakrytá slovíčka - děti vidí jen část obrázku z Flashcards a úkolem je napsat slovíčka správně.

Activities: Pokračujeme konverzací, každý se ptá, každý odpovídá.

Pohybové cvičení: Everybody stand up and touch the wall, touch the window, touch the door, clap your hands, hop on one leg, shake your head...

Grammar: opakujeme - my, your, his, her, our, their

...a opakujeme další známou gramatiku - this, these, that, those https://www.youtube.com/watch?v=TkpSsdQCaKY

Song:http://https://www.youtube.com/watch?v=UKNiCMrd3nU

Bookwork: SB str.25 Tvoříme otázky a odpovídáme - Does Mark like cheese? No, he doesn't.

Does Emma like apples? Yes, she does.

Str. 35 - Has your town got a swimming pool? Yes, it has. Has your town got a train station? No, it hasn't. Ptáme se a odpovídáme podle obrázků.

Str. 30 - Animal families - povídáme si o savcích, plazech, ptácích a hmyzu

nová slovíčka: mammals - savci, reptiles - plazi, insects - hmyz

laughDěti opět chválíme za velmi dobrou práci.yes

 

19.3.

Domácí úkol: Učebnice WB str. 17 cv.1, str. 66 cv.1, str. 77 cv. 1. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 26.3.

winkKaždý si připraví svého oblíbeného plyšového kamaráda, kterého nám představí.

Dnes pokračujeme v naší výuce on-line. smileyDěti pracují velmi poctivě a zaslouží si velkou pochvalu.yes

Zahajujeme pravidelnou konverzací - otázky a odpovědi. ( How are you? Where are you? What did you do today? When did you get up? What did you eat for your lunch?)

Pokračujeme procvičením slovíček s pomocí Flashcards a věnujeme se i správnému psaní a výslovnosti.

Bookwork: SB str.13 - čtení, str. 57 - tvoříme otázky a odpovídáme - Are there any carrots? Yes, there are....

SB str.13 cv.3 - děti podle obrázků a hodin tvoří otázky a odpovědi.( When does Kate go to bed?She goes to bed at 9 o'clock. When does Claire get up? She gets up at 7 o'clock. )

Na závěr si zazpíváme písničku. 

Těšíme se na další hodinu příští týden.laugh

 

17.3.

Výuka ON-LINE

Dnes jsme zahájili výuku prostřednictvím internetu. laughDěti velice chválíme za skvělou snahu a práci. Sešli jsme se v hojném počtu a pustili jsme se do práce. Děkujeme rovněž rodičům za velkou pomoc nejen při práci s počítačem.yes

Začali jsme rozcvičkou s otázkami. Děti si kladly otázky a odpovídaly. ( When is your birthday? My birthday is in February. When is his birthday? His birthday is in July. When is her birthday? Her birthday is in August.)

Znovu opakujeme - I - my, you - your, he - his, she - her, we - our, they - their 

Opakujeme si slovíčka s pomocí Flashcards ( hair, eyes, nose, ears, mouth, chin, cheeks, face) Děti prostřednictvím chatu slovíčka i píší a společně je opravujeme a kontrolujeme.

V učebnici  SB pracujeme na str. 62 - TIDY UP! Čteme a pouštíme si příběh. Na str. 64 doplňujeme slovíčka do textu.

Zpíváme i naše oblíbené písničky.

Těšíme se na další setkání ve čtvrtek.heart

10.3.

Homework: Prosíme děti o poctivé opakování slovíček a gramatiky z probraných lekcí. Stačí každý den 5 min. Děkuji

MDR: Do sešitů si děti zapisují slovíčka podle obrázků z poslední lekce. Následuje společná kontrola. ( měsíce v roce )

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu prosím o vrácení do 25.3. Děkuji

Activity: My, Your, His, Her, Our, Their - procvičujeme v kruhu i u tabule formou her.

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 77 - čtení

5.3.

Dnes vyhlašujeme studenta měsíce a rovněž odměňujeme všechny děti za získané hvězdičky během měsíce února. Dětem velice gratulujeme a chválíme za práci, která se jim daří.  

Homework: 1. Příprava na test, který si napíšeme následující čtvrtek 12.3.

2. Děti mají v učebnici WB vlepený list u str. 73, který si prosím vypracují.

3. Rovněž připojíme písničku, díky které si budeme opakovat názvy měsíců v roce. https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk&list=PLV4susC4x15oEZ9AQUMEvPQxkh5j2q0uH&index=7&t=0s

MDR: When is your birthday? My birthday is in February.

Grammar:  He - His, She - Her, They - Their, I - My, We - Our, You - Yours

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 76 - věnujeme se čtení a porozumění textu.

Activity: Opakujeme měsíce, dny v týdnu a slovíčka z poslední lekce ( části obličeje a nálady ). Věnujeme se zájmenům a zájmenům přivlastňovacím.

 

3.3.

MDR:  Za pomoci Flashcards píšeme do sešitů slovíčka, ktrerá se týkají jednotlivých částí obličeje:

hair, nose, eyes, mouth, ears...Následuje pojmenování a psaní měsíců v roce, kdy se každý snaží napsat měsíc v kterém se narodil. Společně pak práci opravujeme a slovíčka si píšeme na tabuli. 

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 73 - čteme příběh a zároveň sledujeme a posloucháme na interaktivní tabuli. Dále pokračujeme na str. 74 a společně se věnujeme jednotlivým cvičením.

Activity: Hrou a psaním opakujeme slovíčka spojená s emocí a náladou - sad, angry, happy, tired, excited....

Games: Hrajeme hry, kde děti musí správně vyslovovat a zároveň dobře psát slovíčka.

ÚNOR

27.2.

Homework: enlightenedUčebnice WB str. 70, 71, 72 cv.1 - vypracovat do následujícího čtvrtka 5.3. Nezapomeňte na písničku - názvy měsíců v roce!

Ani dnešní hodinu nevynecháme konverzaci s Alfredem na úvod.

MDR: Do sešitů si děti píší nová slovíčka pocitů a nálad podle názorné ukázky vyučujícího ( sad, happy, excited, tired, scared, angry )

Pokračujeme opakováním dalších nových slovíček - hair, cheeks, chin, mouth, nose, ears, face

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 72- čteme text písničky, mluvíme o obsahu a zpíváme.

Activity: Nově se učíme 12 měsíců v roce a jejich názvy.yes Za úkol mají děti přiloženou písničku několikrát doma zazpívat a tím si názvy opakovat.

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk&list=PLV4susC4x15oEZ9AQUMEvPQxkh5j2q0uH&index=7&t=0s

                                       

25.2.

Hodinu zahajujeme konverzací s naším plyšovým kamarádem Alfredem: “how are you?” “what’s your favourite toy, meal, sport…?” “how old are you?”

“What do you do on Monday?” “What do you do on Tuesday?”

Poslechová hra:

“If you are wearing red, stand up and wiggle your legs”

“If you have brown eyes, clap two times”

“If you like spiders, put your thumbs up”

“If you don’t like sausages, make a face”

 

Procvičujeme jednotlivé dny v týdnu:

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, atd.

Hrajeme hru s pomocí vytleskávání - Days of the Week

V kruhu hrajeme další hry k opakování dnů v týdnu.

Představujeme si nová slovíčka za pomoci flashcards.

 

Bookwork: V učebnici SB str.71 cv.1

https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs

Sledujeme vtipné video o náladách.

Games: Horké křeslo - podle otázek a odpovědí se děti snaží uhádnout náladu, kterou vyučující předvádí.

 “Are you… sad?”

“No I’m not!” atd.

 

Podle flashcards a slovíček na téma nálady se ptáme a odpovídáme: “are you…happy, sad, angry...”

“Yes I am”, “no I’m not”

Opakujeme si příběh z lekce č. 5

Čteme a sledujeme příběh na interaktivní tabuli.

 

 

 

13.2.

                                          

Dnes se zaměřujeme především na opakování celé poslední lekce. Věnujeme se psaní slovíček a gramatice. Procvičujeme látku rovněž formou aktivit na interaktivní tabuli a na základě her.

Po přestávce se děti věnují již testu samotnému. Výsledky jsou velmi dobré a rodiče mohou sami posoudit.Děti testy přinesou domů a my prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání po dětech zpět.

Ve zbývajícím čase se věnujeme hrám a písničkám, které děti s radostí po náročné práci uvítaly.

https://www.youtube.com/watch?v=8GKmCQOy88Y

                                laughPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!smiley

11.2.

Homework: enlightenedProcvičujeme probranou gramatiku, jelikož si ve čtvrtek napíšeme testík

z probrané lekce.enlightened

MDR: Do sešitů si děti zapisují slovíčka, která jsme se v poslední lekci naučili: door, table, mirror, wardrobe, lamp

Bookwork: V učebnici S.B. pracujeme na str. 61

Activity: Věnujeme se konverzaci, pokládáme otázky a odpovídáme. Procvičujeme slovní zásobu.

Grammar: They - many - They are - They're, It - one - It is - It's

This, These   -   That, Those

Whose socks are these? They're mine. They're Fred's.

Whose hat is this? It's mine. It's May's.

Whose T-shirt is that? It's May's.

Whose T-shirts are those? They're Fred's.

 

6.2.

laughDnes vyhlašujeme studenta měsíce a odměňujeme děti s nejvyšším počtem hvězdiček. Gratulujeme za skvělou práci, kterou děti odvádí. Máme radost, yes jen tak dál!smiley

Homework: Učebnice W.B. str. 59 cv. 1, str. 60 cv. 1, str. 61 cv.2 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 13.2- Děkuji

Dnešní hodinu zahajujeme opět konverzací, která podporuje děti v sebevědomí samostatně se vyjadřovat a učit se nová slovíčka. Opakujeme také slovíčka, ptáme se a odpovídáme.

MDR: This, These, That, Those - doplňujeme správně cvičení a nalepujeme si do našich sešitů.

Grammar: They are =They're, It is = It's - vysvětlujeme si stažené vyjádření

Otázky a odpovědi pro množná čísla:

Whose socks are these? They are mine. / They're Dan's, Ema's....

Otázky a odpovědi pro jednotná čísla:

Whose sock is this? It is mine. / It's Lenka's, Simon's.....

Bookwork: W.B. str. 61 cv. 1

Příští čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce č. 5.

                        

4.2.

Homework: V učebnici W.B. na str. 59 cv. 2 - procvičit

Hodinu začínáme konverzací. Ptáme se jeden druhého a odpovídáme. "How are you? How old are you? What is your favourite sport? What is your favourite toy? What is your favourite food? What did you have for lunch? What did you have for breakfast? Do you like cats?...."

MDR: Do sešitu si zapisujeme: "Today is Tuesday." a připisujeme všechny dny v týdnu ve správném pořadí.  Následuje oprava a správný přepis.

Activity: Pořadí dnů v týdnu procvičujeme formou aktivit a cvičení.

Grammar: Názorně se dnes seznamujeme s novou gramatikou:

THIS - This is a sock -  TOTO / tady je  jedna ponožka /THESE - These are some socks -TYTO / tady je více ponožek/

THAT - TAMTO /tam je jablko/, THOSE - TAMTY / tam je více jablek / 

 

LEDEN

30.1.

Homework: Děti mají za úkol procvičit si písničku, kterou jsme zpívali v hodině - https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ a následně v učebnici WB na str. 58 cv.1,2 -  vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 6.2. Děkuji

MDR: Days of the week - děti mají za úkol zapsat si jednotlivé dny v týdnu do sešitu a zároveň provádíme opravu tam, kde máme chyby.

Dnes začínáme pracovat s novou lekcí č. 5 - My bedroom

Věnujeme se především novým slovíčkům:  lamp, armchair, mirror, wardrobe, sofa, bed, table, mat a slovíčka používáme i ve větách.

Bookwork: WB - str.58 - vybarvujeme podle čísel, SB - str.58

 

28.1.

MDR: Věnujeme se opakování gramatiky z poslední lekce. Doplňujeme a přepisujeme věty z tabule do sešitu.

Activity: Procvičujeme nejen gramatiku, ale také slovíčka s pomocí Flash cards a jejich psaní.

Následuje test samotný.

Ve zbývajícím čase hrajeme hry na interaktivní tabuli a  provádíme aktivity, kde používáme mluvený projev a rozvíjíme tak slovní zásobu.

 

 

23.1.

MDR: Psaní slovíček - děti mají na tabuli napsaná slovíčka, která mají přeházená písmenka. Úkolem je napsat slovíčka správně. Děti si následně práce mezi sebou opravují.

Activity: Každý si dnes nakreslí na papír vlastní velký dort, který naplní různými potravinami. Děti pak společně konverzují a povídají si o tom co jejich dort obsahuje.

Games: Hrajeme hry k rozšíření slovní zásoby a názorně si opakujeme předložky vtipnou formou

Bookwork: Dnes jsme nahlédli rovněž do nové lekce č. 5 - My bedroom

Nová slovíčka: bed, lamp, wardrobe, armchair, table, sofa, mirror, mat

21.1.

MDR: Opakujeme slovíčka z poslední 4 lekce pomocí Flashcards a zaměřujeme se na jejich správné psaní.

Activity: Pomocí cvičení, ale i formou her opakujeme správné doplňování - a, an, some, any

enlightenedPřipomínám, že tento čtvrtek si napíšeme testík z probrané lekce č. 4.

Opět opakujeme rozhovory mezi sebou: A: Would you like a tomato? B: Yes, please.

A: Would you like some bread? B: No, thank you.

A: Are there any pears in the fridge? B: Yes, there are. / No, there aren't. / A: Is there any bread in the basket? B: Yes, there is. / No, there isn't. /

Skvěle se nám dnes hodí rekvizity, které používáme při hře na obchod - prodáváme, nakupujeme, konverzujeme.

        

16.1.

Homework: Domácí úkol - učebnice Work Book str. 53 - cv. 1. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka - 23.1.

Rovněž ve čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce.

Library - děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny.enlightened Po přečtení a vyplnění Bookreportu prosím vrátit do 30.1. Děkuji

Activity: Děti dostávají do dvojic rozstříhané otázky a odpovědi, které mají za úkol složit gramaticky správně. Are there any carrots? Yes. there are. / No, there aren't./ Is there any tomatoe? Yes, there is. / No, there isn't./

 

14.1.

MDR: Some or any - cheese, grapes, banana, bread, fish.. Děti zapisují správně do svých sešitů.

Some bread, some fish, some melon, some grapes,  some cheese, some milk, a banana, a cheese sandwich - zjednodušeně si vysvětlujeme - pokud jde o kus, který si musíme k jídlu odkrojít, odlít používáme SOME / some bread, some fish - krájíme/, pokud můžeme jídlo sníst tak jak je - použijeme / a sandwich, an apple/

Bookwork: SB - str. 48 - čtení a písnička, str.49 - tvoříme otázky

Učíme se tvořit otázky a odpovídat: Are there any grapes? Is there any carrot? Are there any tomatoes? Názorně si předvádíme a kreslíme na tabuli.

                            

9.1.

Homework: Work Book - str. 46, 47 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka - 16.1. Děkuji

MDR: Do sešitů  děti píší slovíčka podle obrázků -  FOOD - bread, tomato, egg ...

Grammar: Jednotné a množné číslo a použití členu - an apple - some apples, a banana - some bananas, an egg - some eggs

some bread, some apple - pokud jde o kus chleba, nebo kus /stroužek/ jablka

Activity: Would you like an apple? Yes, please. Would you like some bread? No, thank you.

Jako názornou pomůcku používáme zeleninu, ovoce i obrázky. Chodíme po třídě a děti si mezi sebou nabízejí různé druhy jídla.  Trénujeme otázky a odpovědi.

Bookwork: Unit 4 - Students Book - The Market, str. 46 - poslech, ukazujeme, opakujeme

Str. 47 - Would you like?

7.1.

První hodina v novém roce začalayes vyhlášením Studenta Měsícelaugh. Připojujeme velkou pochvalu a gratulujeme!  Současně byli odměněni všichni, kteří nasbírali největší počet hvězdiček v měsíci Prosinec. Skvělá práce, blahopřejeme!smiley

How was your Holliday? - povídáme si jak jsme prožili vánoční prázdniny

Activity: Opakujeme souhrnem vše, co jsme procvičili v minulém roce. Na mazací tabulky píšeme slovíčka podle obrázků - z oblasti města -  street, shop, cinema, train station, playground, café, bus station, hospital, denního pořádku - breakfast, lunch, dinner,get up, go to bed... 

Opakujeme rovněž otázky: Is it a tiger? Yes, it is.  Is it a bear? No, it isn't.

Podle obrázků píšeme číslice do sešitu - eighty four 84, ninety two 92, fifty six 56...

Na tabuli máme obrázek třídy a popisujeme co vidíme - There are four desks, there are six chairs, there is one board, there is one pencil, there are four books.....

Opakujeme dny v týdnu - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

Chodíme po třídě a konverzujeme se spolužáky: Hi, do you like cats? Yes, I do. Hi, do you like spiders? No, I don't.

 

PROSINEC

19.12.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A JEN VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2020

 

Dnešní hodina je orientovaná vánočně.

Povídáme si o Vánocích a o tom, jak se v kterých rodinách svátky slaví.

Hrajeme hru Bingo se slovíčky, která již známe. Hrajeme hry zaměřené na rozšíření slovní zásoby.

Na interaktivní tabuli si pouštíme koledy, které se učíme i zpívat.

V druhé části hodiny si děti vyrobily krásná přáníčka s věnováním.

Těšíme se na vás v novém roce!

 

17.12.

enlightenedProsíme děti, které ještě neodevzdaly knížky zapůjčené v naší knihovně, aby tak učinily tento čtvrtek. Děkujicool

Dnešní hodiny jsou zaměřené na opakování. Věnujeme se novým slovíčkům, frázím a gramatice, které jsme se od začátku roku naučili.

Aktivity: Skládání slovíček - do dvojic děti dostávají krabičky s písmenky. Úkolem je sestavit různá slova začínající stanoveným písmenkem.

Bingo - hrajeme hru zaměřenou nejdříve na písmenka a později na slovíčka. Každý pracuje na svém vlastním hracím plánku.

Flash cards - opakujeme výslovnost a psaní slovíček

Na interaktivní tabuli  hrajeme hry a vyplňujeme cvičení související s probranou gramatiku

Procvičujeme tvoření otázek a odpovědí - Has your town got a cinema? Yes, it has. Has your town got a hospital? No, it hasn't.

Does Veru like pizza? Yes, she does. Does Adam like sausagess? No, he doesn't.

 

12.12.

MDR: Příprava na test. Opakujeme si základní gramatiku a slovíčka, píšeme do sešitů.

Pak již následuje test samotný. Děti si opravené testy odnesly domů. enlightenedProsíme rodiče o podpis a poslání testu po dětech zpět.smiley Děkujeme!

Ve zbývající části hodiny hrajeme hry pro rozšíření slovní zásoby a pouštíme si vánoční koledy, které se učíme zpívat.

enlightenedProsíme všechny děti, aby odevzdaly knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkuji.

 

10.12.

MDR: Do sešitu si píšeme podle obrázku polohu určitého místa ve městě. Př. The Café is behind the swimming pool. The hospital is next to the Bus station.... Podobná cvičení provádíme i zjednodušenou formou, kdy děti pouze zakroužkují správnou odpověď ze dvou uvedených.

enlightenedPřipravujeme se tak na test, který nás čeká tento čtvrtek.enlightened

Activity: in front of, behind, on, in, under, next to, between procvičujeme formou aktivit spojených s malováním na tabuli a pokládáním otázek. Př. Is the cat behind the dog? No, it isn't. Is the cat next to the dog? Yes, it is. 

Rovněž se věnujeme správnému psaní slovíček, která jsme se v poslední lekci naučili - street, cinema, swimming pool, park, playground, street, shop, train station, bus station

Grammar: Znovu se vracíme ke slovesu MÍT- have got  haven't got, has got  hasn't got a hrajeme hry související s touto gramatikou,

5.12.

Domácí úkol: Opakujeme si vše z probrané lekce - psaní slovíček, určování polohy míst ve městě. enlightenedTest si napíšeme následující čtvrtek 12.12.yes

MDR:  Na tabuli mají děti namalované město a napsané otázky. Za úkol mají děti napsat odpovědi do sešitů. Where is the park? The park is next to the cinema. Where is the shop? The shop is between the bus stop and the hospital.   

Activity: Na mazací tabulky děti píší slovíčka podle předložených obrázků. (street, cinema, swimming pool, park, playground, street....)

Pečlivě procvičujeme  - předložky  ( behind, next to, between, in, on, under, in front of...)

GrammarJá mám - I have a pen. I have a sister. I have a book.   ALE

Ona, On má - She has got a pencil. He has got a notebook.

Procvičujeme v otázkách:  Has your town got a café? Yes, it has. Has your town got a cinema? No, it hasn't.

 

3.12.

enlightenedDnes jsme vyhlásili studenta měsíce! Človíčka, který řádně plnil své povinnosti a udělal velký pokrok. Rovněž jsme ocenili všechny děti a specielně ty, které nasbíraly největší počet hvězdiček za měsíc listopad. Well done! Pokračujte ve skvělé práci!yes

MDR: Opakování slovíček a jejich psaní podle Flash cards vyvěšených na interaktivní tabuli. / swimming pool, hospital, bus station, train station, park, playground, street.../

Activity: Dnes se věnujeme velmi intenzivně procvičování předložek - in, on, under, behind, next to, between, in front of. Procvičujeme názorně společně i jednotlivě, formou her i s pomocí interaktivní tabule.

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme na str. 125 - malujeme obrázky podle instrukcí.

Ve dvojicích pak děti konverzují a ptají se kde leží na obrázku určité místo. Př. The park is next to the train station. The shop is between the playground and the swimming pool.

 

 

LISTOPAD

28.11.

Homework: Domácí úkol - učebnice Work Book str. 34 cv.1,2, str. 35 cv.1, str. 37 cv.1. Vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 5.12. Děkuji

MDR: Nová slovíčka a jejich procvičování - Hospital, park, playground,  train station, bus station, cinema café, street - slovíčka doplňujeme podle obrázků. Doplňujeme rovněž otázky a odpovědi - "Where do you live? I live near the bus station."

Has your town got a cinema? Yes, it has. Has your town got a hospital? No, it hasn't.

Gramatika: nové předložky - in, on, under, between, next to, behind. Názorně si ukazujeme a všichni společně i jednotlivě předvádíme za pomoci kamarádů plyšáků.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme s předložkami na str. 37. V učebnici WB se věnujeme str. 122, kde se věnujeme psaní slovíček.

Games: Hrajeme hry k procvičení slovní zásoby a konverzace.

 

26.11.

MDR: Do sešitu si každý zapisuje nová slovíčka a maluje jednoduché obrázky. / swimming pool, playground, hospital, bus stop, shop, street, café, cinema /.

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme  na str. 34, 35 a věnujeme se právě novým slovíčkům. K procvičení používáme Flash Cards a cvičení na iteraktivní tabuli.

Activity: Dnes začínáme opět novou lekci s názvem " Where do you live?" Trénujeme konverzaci ve dvojicích i v kruhu a ptáme se jeden druhého. "Where do you live? I live near the cinema. I live near the shop. I live near the playground. "

Grammar: Tvoření otázek a odpovědí.

Does Adam like pizza? Yes, he does. / No, he doesn't - does not /

Has Top town got a cinema? Yes, it has. / No, it hasn't - has not /

Activities: Slovíčka i gramatická cvičení procvičujeme formou her a zábavných cvičení na interaktivní tabuli.

21.11.

Na začátku hodiny jsme si krátce opakovali  probranou gramatiku před dnešním testem.

Následně jsme si napsali test samotný, který se dětem velmi povedl.laugh Děti si testy odnesly domů a my prosíme rodiče o podpis a poslání testu zpět po dětech.

Library: Děti si dnes vypůjčily knížky z naší knihovny. Prosíme oenlightened vrácení zpět do 5.12. Kdo vyplní přiložený Book report, získává 2 hvězdičky jako odměnu.

Activity: Společná četba - sedíme v kruhu a každý dostává knížku The Enormous Turnip. Každý předčítá,  zároveň si  anglicky vysvětlujeme obsah příběhu a především neznámá slovíčka. Příští hodinu budeme knížku dočítat.

Games: Hrajeme hry zaměřené na rozšíření slovní zásoby a na konverzaci.

 

19.11.

enlightenedVe čtvrtek 21.11. píšeme test z probrané lekce.

MDR: Do sešitu si děti píší odpovědi na otázky - Yes, she does, No she doesn't a doplňují she, he, his, her

Bookwork: V učebnici Work Book  pracujeme na str. 121 - pod obrázky píšeme jednotlivá slovíčka.

Dále pokračujeme na str. 27 - cv. 1,2 kde doplňujeme slovíčka do správné části podle výslovnosti a poslechu ( i - bin, pink, pig    aj - pie, white, spider, tiger )

Na str. 28 - podle poslechu kroužkujeme správnou větu.

V učebnici Students Book  na str. 24 - zpíváme písničku a věnujeme se porozumění textu.

Games: Do dvojice děti dostávají BOARD GAME, házejí kostkou a na každém políčku čtou otázku a odpovídají.

V další hře se učí děti popisovat konkrétní osobu.

 

14.11.

Homework: enlightenedDomácí úkol na následující čtvrtek 21.11. - Work Book str. 23 cv.2, str. 25 cv.1, 2

Rovněž enlightenedve čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce. Děti si zopakují doma gramatiku a slovíčka. Děkujismiley

MDR: Na tabuli máme napsané otázky. Do sešitů si děti dopisují krátké odpovědi. Př. Does Bobo like chicken? Yes, he does. Does Bibi like bears? No, she doesn't.

Bookwork: V učebnici S.B. pracujeme na str. 26. čteme a pouštíme si příběh na interaktivní tabuli.

Pokračujeme na str. 27 a str. 29, kde si děti podle instrukcí nalepují obrázky na zadaná místa.  

Na závěr druhé hodiny hrajeme oblíbenou hru The Werewolf

 

12.11.

MDR: Na tabuli máme napsané zašifrované věty s obrázky. Děti mají za úkol věty napsat správně gramaticky do svých sešitů. Př. The Monkey likes the bear. The tiger doesn't like banana.

Bookwork: V učebnici Students Book čteme a podle poslechu následně spojujeme vhodné věty k sobě. Učíme se tvoření otázek a odpovědi. Př. Does the baby mouse sleep a lot? Yes, it does. Does it  like swimming? No, it doesn't.

Podle tabulky v učebnici a na základě hry tvoříme otázky a odpovědi. Děti se střídají a každý pracuje s otázkou i odpovědí. Př. Does Ema like fish? Yes, she does. Does Ema likes apples? No, she doesn't.

Activity: Po třídě máme rozmístěno osm stanovišť. Na každém stanovišti je lísteček s napsanou otázkou a každý má za úkol napsat právně odpověď na mazací tabulku. Děti se postupně vystřídají na všech stanovištích.

 

Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. winkMy ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo.yes Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

                                        

7.11.

enlightenedHomework: Prosíme o opakování abecedy, jelikož často spelujeme slovíčka a děti si pletou a /ej/, e /í/, i /aj/, h/ejč/. Rovněž prosíme o opakování gramatiky -

I like, you like  ALE  He, she, it LIKES

 I, /you/ don't like  ALE  He, She, It doesn't like. Stačí každý den 5 minut. Děkujiyes

MDR: Na tabuli mají děti obrázky jednotlivých slovíček. Úkolem je slovíčka správně napsat do sešitu. Pokud někdo neví, ptá se: How do I spell "fish" ? Pomocí spelování mohou ostatní pomoci.

Game: Pomocí her a připravené tabulky na tabuli děti tvoří věty. Tiger likes carrot. Bear doesn't like sausages....

Hrajeme novou hru WEREWOLF - hra má velký úspěch!wink

Activity: Po třídě mají děti rozložené obálky se slovíčky. Jejich úkolem je poskládat z každé obálky větu. Děti se vystřídají na 8 stanovištích.

 

5.11.

enlightenedDnešní den je velice významný!yes Vyhlašujeme studenta měsíce a děti s největším počtem nasbíraných hvězdiček. Na všechny děti čekala odměna v podobě sladkosti a krásných samolepek. smiley

MDR:  How do you spell  Tiger, Zebra, Parrot...? Na mazací tabulky dnes děti píší jednotlivá slovíčka a kontrolujeme správnost psaní.

Grammar: I like, you like  ALE  He/She likes

I don't like pizza. You don't like pizza.  ALE  He/She doesn't like pizza.

Na tabuli máme nalepené obrázky zvířat a různé druhy ovoce, zeleniny, masa.

Tvoříme věty:  What is your favourite animal?  My  favourite animal is the monkeyThe monkey likes apples.  The monkey doesn't like sausages. ...

Activity: Každý si dnes nakreslil své oblíbené zvířátko a k němu dopsal věty: 

This is " Rocky". He/She likes apples. Rocky doesn't like sausages.

ŘÍJEN

31.10.

HAPPY HALLOWEEN!

MDR: Nová slovíčka ze zvířecí oblasti. ( cat, dog, frog, rabbit, elephant, snake...)

Activity: Hádáme názvy zvířat podle zvuků  a zapisujeme každý na svoji tabulku. Kdo napíše slovíčko správně získává bod. S drobnou obměnou pokračujeme a za úkol je napsat slovíčka co nejrychleji a první kdo napíše slovíčko správně  píše název zvířete na tabuli.

Ukazujeme si na obrázky a pokládáme si otázku, které zvíře je domácí a které žije v zoo. ( at home? pet?) “Do you know the zoo?”The snake, elephant, and monkey, are at the zoo. The cat and the dog are pets, at home.

Games: Hrajeme hry, které slouží k zapamatování nových slovíček a rozpoznávání zvířat pomocí flashcards.

Bookwork: V učebnici Students Book pracujeme na str. 22 cv.1 a současně používáme interaktivní tabuli -  This is a “zoo”! Pracujeme ve dvojicích, ukazujeme si na zvířata a zpíváme písničku.

V učebnici Work Book pracujeme na str. 22 cv.1

S.B. str 23 cv.1 Ptáme se a odpovídáme: What is this? (tiger, bear, monkey). What is the food they have in front of them? (carrot, peas, ...)

 

24.10.

MDR: Věnujeme se přípravě na test.  Do sešitu děti doplňují věty, které mají předepsané na tabuli. Př. She ....breakfast. He .....his teeth. She .....up. She ....dinner.

Test: Následně jsme si napsali test samotný.

Děti si domů odnesly testy již opravené. Prosíme rodiče o podepsání testu a poslání po dětech zpět. 

Library: Děti si dnes opět zapůjčily knížky z naší knihovny. Nezapomeňte na přiloženýlaugh Book Report! Termín vrácení knih je 9.11. Děkuji

 

22.10.

Homework: enlightenedProsíme všechny děti o vrácení vypůjčených knížek z naší knihovny!

laughV případě pěkně vyplněného Book Reportu obdrží každý 2 hvězdičky.yes

 

MDR: What's the time? Na interaktivní tabuli mají děti namalované hodiny  a podle obrázku hodin doplňují příslušný čas do předepsané věty. Píšeme do sešitu. ( It's six o'clock. It's eleven o'clock...)

Bookwork:  V učebnici Students Book pracujeme na str. 17 -  pozorně posloucháme a spojujeme obrázky.  V učebnici Work Book pracujeme na str. 13.

Grammar: Připomínáme si, že 3. osoba.čísla jednotného ( mother, father, baby, dog, teacher, cat, friend, he, she, it )  má vždy u slovesa na konci písmenko s -  I play tennis. -  My father plays tennis. I go to school. - My friend goes to school. You have a bag. - She has a bag.

Games: Gumovým míčkem děti strefují terč na tabuli a připisují si tak jednotlivé hodnoty, ale pouze pokud správně odpoví na otázku, nebo podle obrázku na tabuli vytvoří větu.

Na závěr hrajeme hru Bingo v  upravené podobě. Každý obdrží čtvrtku s dotazy. Děti kolují po třídě a ptají se jeden druhého. U každého políčka by mělo být jméno jiného spolužáka.

Př: ( Can you play tennis?  Do you have a sister? Are you hungry? Do you like reading? 

enlightenedDěti vědí, že  tento čtvrtek si napíšeme krátký zábavný test!smiley

 

17.10.

MDR: K procvičení, opakování a vlastní kontrole si děti píší  názvy všech denních úkonů, které mají zobrazené na tabuli.  

Bookwork:  V učebnici Students Book pracujeme na str. 13 a vysvětlujeme si novou gramatiku spojenou se změnou v případě 3 os. č. jednotného.

I get up.  ale  Ema gets up. I have breakfast.  ale  Tom has breakfast. ( I go -  She goes 

cv 1.  Podle textu, který si společně čteme, děti číslují obrázky.  Na základě tabulky v učebnici tvoříme věty: Claire goes to school at 8 o'clock. Ema has a breakfast at 7 o'clock....

V učebnici Work Book pracujeme na str. 13 - podle poslechu spojujeme obrázky a hodiny.

V učebnici Students Book dále opakujeme příběh The Burglars a pokračujeme dalším dobrodružstvím - na str. 14 - What a day - posloucháme, sledujeme a čteme příběh.

winkNezapomeňte na úkol ze začátku týdne!enlightened

 

15.10.

Homework: Učebniceenlightened Work Book - str.10 cv.1, str. 11 cv. 1,2 - Úkol vypracovat prosím do následujícího úterý 22.10. Děkuji

MDR:  My Day - do sešitu si zapisujeme jednotlivé  denní úkony od rána do večera.

( I get up, I get dressed, I have breakfast, I brush my teeth, I go to school, I have lunch, I play in the park, I have dinner, I go to bed )

Activity: Jednotlivé denní aktivity si přehráváme názorně před celou třídou.

Soustředíme se na správné určování hodin. Připojujeme otázky a odpovědi.

What's the time Mr. Wolf? It's 5 o'clock. Všichni mají před sebou papírové hodiny a ukazují příslušný čas. Děti se střídají a každý se ptá, každý odpovídá.

 

10.10.

MDR: Breakfast, lunch, dinner, MY DAY

Activity: V kruhu si opakujeme za pomoci Flash cards  jednotlivé každodenní činnosti. Kartičky si posíláme různou rychlostí a děti mají rychle reagovat.  

Dnes rovněž doděláváme rozpracovaný poster MY DAY. Děti dokreslují obrázky a dopisují nadpisy. Následně si vytváříme plakát CRAZY DAY, kde děti vytvářejí nesmyslný a legrační denní pořádek.

Na zemi máme na papírcích rozstříhané  a rozházené texty. Děti mají za úkol věty poskládat  správně dohromady.

Bookwork: V učebnici S.B. str.12 Mr. Blue -  pracujeme s textem písničky. Obsah čteme a následně zpíváme a pouštíme si ji na interaktivní tabuli.

Opakujeme si slovíčka - morning, afternoon, evening, night

enlightenedProsíme o opakování slovíček. Děkuji

 

8.10.

Homework:enlightened Děti si domů přinesly opravené testy. Prosíme rodiče o podepsání a zaslání zpět. Děkuji

MDR: MY DAY / breakfast, lunch, dinner/, popis domu / kitchen, bedroom, bathroom, livingroom, toilet/

Acivity:  Na tabuli si promítáme velký obrázek domu a učíme se pojmenovat jednotlivé místnosti.

Navazujeme tím, že si povídáme o tom, co ve které místnosti děláme. What do you do in this room? / I sleep , I read a book, I cook, I wash my hands..... /

Trénujeme za pomocí  Flashcards jednotlivé úkony, které během dne děláme: I get up, I get dressed, I have breakfast, I brush my teeth, I go to school, have  lunch, play in the park, have  dinner, go to bed

Book work: Students book str. 10. MY DAY

Na str. 11 se děti seznamují s hodinami - What is the time? It is 10 o'clock. When do you have breakfast? At 7 o'clock. When do you go to school?  When do you go to bed? Ptáme se a odpovídáme.

Na závěr si na velkou čtvrtku vytváříme plakát My DAY. Každý dostane za úkol namalovat a napsat jednu z denních činností. Práci budeme dodělávat v příští hodině.

http://leapcz.wbs.cz/alice/20191010_125457.jpg

3.10.

MDR: Opakování před testem. Zejména: There is a car.  There are some cars.

Test: Následuje test samotný, který je rozdělen na část poslechovou a část písemnou.

Activity: Děti si dnes nakreslily obrázek své rodiny. Obrázek každý popisuje: This is my mother. This is my father. This is my brother Tom. He is 10.

Game: Hrajeme hru Bingo s předtištěnými kartičkami a slovíčky, která již dobře známe. Na závěr se dnes věnujeme hře na interaktivní tabuli, která je zaměřena na čísla.

 

1.10.

MDR: There is a car. There are some cars. There is a book. There are some books.

Dnes se důkladně věnujeme gramatice a vysvětlujeme si rozdíl mezi "Tady je auto." - jednotné číslo - jedná se o pouze jednu věc - There is a car  a

"Tady jsou auta." - množné číslo, kdy se může jednat o 2, 5, 10, 100... věcí - There are some cars

Activity: Děti dostávají do ruky papírky se slovíčky a za úkol je mají rozmístit po třídě tam kam patří.

Na interaktivní tabuli si dnes promítáme velký obrázek třídy a děti formou soutěže říkají co na obrázku vidí. - There is a flower. There are some chairs. There is a ball. There are some pencils....

Bookwork: V učebnici Students book na str. 8 sledujeme příběh našich hrdinů "The burglars". Celou scénku si pouštíme  také na interaktivní tabuli a následně si ji ve třídě přehráváme.

Dále pracujeme v učebnici na str. 9 a odpovídáme na otázky -  Yes or No.

enlightenedDěti si dnes také zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu (zápis z knihy ), knížku prosím odevzdejte nejpozději do 15.10. Děkuji smiley

yesZa dobrou práci mohou děti získat další 2 hvězdičky!

enlightenedTento čtvrtek 3.10. si napíšeme krátký test.enlightened Jedná se především o procvičovaná slovíčka  ( wall, chair, cupboard, board, window...) a gramatiku v podobě:

"There is a clock."( There's ), nebo "There are some books."

yesNezapomeňte na domácí úkol z minulého týdne!enlightened

ZÁŘÍ

26.9.

Homework: enlightenedV učebnici WB - str.6 cv.2, str. 7 cv. 1, 2. Prosíme, aby si děti  také opakovaly čísla. Především se jedná o čísla 10 až 20 a pak 10, 20, 30 - 100. Je potřeba poznat rozdíl mezi např. Thirteen a thirty, fifteen a fifty..... Prosím o vypracování úkolu do čtvrtka 3.10. Děkujienlightened

MDR: Zaměřujeme se na čísla a podle kartiček Flashcards děti odpovídají.

 “What’s this?” "This is thirty, fifteen....."

Activities: Dnes si opakujeme a názorně předvádíme jednotlivé pokyny, které mají děti již bez problému během hodiny zvládat. ( " sit down, stand up, open your book, close your book, don't sit down, don't stand up" )

V učebnici SB na str. 6 pracujeme s písničkou a textem.

Games: Hrajeme hru BINGO. Každý si vytváří svoji vlastní tabulku s obrázky, slovíčky a číslicemi. Podle pokynu pak děti jednotlivá slovíčka vyškrtávají a při přeškrtnutí celého sloupce či řádky děti hlásí "BINGO"!

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 6 a 7.

 

 

 

24.9.

MDR: How are you today? I'm fine. I'm happy. I'm hungry. I'm angry. I'm tired.

Do sešeitu si dnes zapisujeme každý otázku a odpověď.

Bookwork: Učebnice SB str. 4 - nová slovíčka: door, wall, window, floor, clock, bookcase, board, cupboard, chair. Str. 5 - procvičování There is a There are

Grammar: Procvičujeme číslice, zejména 11 - 20 a následně 20, 30, 40 - 100

There is a clock. There is an apple. - There's - zkrácený tvar

There are some books. There are some rulers. - There're - zkrácený tvar

Games: Na tabuli malujeme obrázky nových slovíček a ostatní hádají. Názorně si ve třídě ukazujeme jednotlivá slovíčka v prostoru.

 

 

19.9.

MDR: Portfolio - děti dnes dostávají sešity, které si podepisují a pěkně zdobí obrázky.

Activities: Právě na základě nakreslených obrázků se dostáváme k novým slovíčkům, která se učíme a procvičujeme společně formou zábavných her.

Vocabulary: Grass, tower, to see, butterfly, snake, write, tree, sea, heart, colour, sun, lion, I don't know

Games: Podle diktátu pak děti jednotlivá slovíčka malují. Pracujeme s kartičkami, kdy děti opět procvičují slovíčka z minulého roku.

No Bullying Allowed - Dnes jsme si společně povídali o šikaně, o tom jaké mohou být její podoby a co dělat v případě, že se staneme svědky takového jednání. Děti byly poučeny a podepisují certifikát proti šikaně.

 

17.9.

V rámci dnešní první hodiny jsme se přivítali a představili jsme se mezi sebou. Hrajeme zábavnou hru, která nám pomůže lépe si jména zapamatovat.

Při seznamování se rovněž ptáme spolužáků na různé otázky a odpovídáme: "How are you? How old are you? What is your favourite colour, meal, animal, toy?"

Seznámili jsme se s maskotem naší třídy, který nás bude provázet celý školní rok. Letou jsou to Sea Otters - Vydry. Pouštíme si proto krátký dokument o tomto roztomilém zvířátku.https://www.youtube.com/watch?v=De8vZW8ws6o Každý pak připojuje jedno přídavné jméno, které se k vydře hodí. ( social, playful, cute, happy, furry,  friendly...) Všechny děti se dnes podílí na tvorbě velkého plakátu, který je právě o naší skupině a bude viset na chotbě školy.

Proto, aby hodiny byly zábavné a děti se příjemnou formou naučily nové věci, sepisujeme společně dohodu, kterou každý dobrovolně podepisuje. Obsahem je, že hodiny budou veselé, hravé, zábavné a budeme se navzájem respektovat, budeme se k sobě chovat slušně a naslouchat druhým.

 

TOPlist

aktualizováno: 02.06.2020 16:31:50