Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

LEDEN

18.1.

Na začátku hodiny si děti zapsaly do sešitů novou slovní zásobu a poté jsme hráli hru s obrázky, při které děti hádaly, kdo jaký obrázek má s pomocí fráze: Is it a …? Yes, it is. No, it isn‘t. Pak jsme opakovali This, That, These a Those. Děti ukazovaly na předměty ve třídě a říkaly, co mají rády. Následně jsme zpívali a překládali písničku na straně 60 v učebnici a v pracovním sešitě na téže straně děti kroužkovaly a počítaly nábytek.
 
V druhé části hodiny jsme se učili na straně 61 ptát se, čí jsou věci a říkat, komu patří. Poté jsme hráli hru, při které děti položily na stůl svoje věci a ptaly se, co komu patří. Na závěr hodiny jsme poslouchali Do you like broccoli ice cream?
 
Nová slovní zásoba/ fráze: furniture, pain, swear, stop it! Whose ….. is this? Whose … are these? It‘s ….‘s. They‘re ...‘s.
 
Heslo (password): mirror
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strana 59 a 61

16.1.

Na začátku hodiny děti si děti vypůjčily knížky z knihovny. Výpůjční lhůta je do 30. ledna. Poté jsme se začali učit novou slovní zásobu pomocí obrázků a na straně 58 v učebnici jsme říkali, kde které předměty leží na obrázku. Také jsme říkali říkanku na téže straně.
 
V druhé části hodiny jsme se seznamovali s This, That, These a Those. Děti si napsaly vzorové fráze do sešitů a pak jsme vše procvičovali hrou Spinner na interaktivní tabuli. Na závěr hodiny jsme hráli hláskovací hru. Děti se rozdělily do dvou týmu a sestavovaly slova z písmenek podle diktátu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: wardrobe, lamp, table, chair, armchair, mirror, sofa, bed, mat, This is… These are… That is… Those are...
 
Heslo (password): armchair
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strana 58

11.1.

Na začátku hodiny děti popisovaly svoji rodinu. Následně každý dostal papírek s otázkou nebo odpovědí a děti měly za úkol najít pasující otázku a odpověď. Poté jsme znovu hráli hru na straně 57, při které si děti procvičovaly otázky Is there any…? Are there any…?
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Na závěr jsme začali kreslit rodinu, ale nedokončili jsme, a tak děti mohou domalovat doma.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: only child
 
Heslo (password): my family

9.1.

Na začátku hodiny děti poslouchaly vyprávění o ovocném salátu, který následně nakreslily do svých sešitů a popsaly, co v něm je. Poté děti ve dvojicích četly recept na banánový koláč na straně 52 v učebnici a zaškrtávaly ingredience.
 
V druhé části hodiny děti znovu ve dvojicích četly rozhovor o přípravě ovocného džusu. Na závěr hodiny jsme hráli hru ze strany 57 v učebnici. Děti si vystříhaly čtverečky a zakryly některá okénka v lednici. Poté se ve dvojicích ptaly, co má jejich partner v lednici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: flour, bowl, bake, oven, butter, mix, mixture
 
Heslo (password): fruit salad
 
Ve čtvrtek budeme psát test!

4.1.

Děti nejdříve dostaly osmisměrku na procvičování a osvojení si slovíček souvisejících se zimou. Poté jsme se připravovali na test s pomocí interaktivních her z učebnice a znovu jsme procházeli příběh z lekce. Také jsme hráli hry na procvičení slovíček. Hraním rolí jsme procvičovali gramatiku z lekce: Have we got any/some…? Yes, we have. No, we haven‘t.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslech v pracovním sešitě.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: coat, scarf, gloves, January, winter, snowman, snowball, frost, ice, snow, sledge
 
Heslo (password): 
 
Domácí úkol na čtvrtek: dokončit stranu 47 v pracovním sešitě
 
Ve čvrtek budeme psát test!

PROSINEC

21.12.

Na začátku hodiny jsme napsali MERRY CHRISTMAS na tabuli. Děti si text opsaly do sešitů a pak jsme tvořily vánoční slova začínající těmito písmenky. Poté děti nakreslily obrázek s použitím slovíček z tabule a slovíčka dopsaly do obrázků.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Vánoční Tučňáky z Madagaskaru a nakonec jsme hráli Vánoční Bingo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: reindeer, stocking, holly, sleigh, stove
 
Heslo (password): Happy New Year!
 

19.12.

Na začátku hodiny jsme opakovali speciální schopnosti našich super hrdinů a dívali se na další část příběhu ze strany 50 a 51. Procvičovali jsme čtení frází a děti přiřazovaly ty správné k jednotlivým obrázkům. Na straně 51 následně vybraly správnou větu, která patří k obrázku.
 
V druhé části hodiny děti vystřihly a poskládaly obrázky s příběhem o Santovi, nalepily je na papír a k obrázkům pak přilepily správný text.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bad, feed, reindeer, stocking, present
 
Heslo (password): Christmas presents

14.12.

Děti nejdříve doplňovaly písmenka do slovíček z nové slovní zásoby. Poté jsme opakovali Would you like…? Poslouchali jsme písničku v učebnici na straně 48 a naučili se nová slovíčka: plate, fruit.
 
V druhé části hodiny jsme probírali otázky: Is there any…? Are there any…? na straně 49 v učebnici. Děti poté nalepily obrázky různých jídel do obrázku lednice a nákupního košíku. Navzájem se potom ptaly a zjišťovaly, jestli něco nalepily stejně. Tyto fráze jsme pak procvičovali v pracovním sešitě na straně 49. Na závěr hodiny děti dostaly vánoční osmisměrku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: plate, fruit, fridge, basket, Is there any…? Are there any…? Yes, there is/are. No, there isn‘t/ aren‘t any.
 
Heslo (password): Christmas fruit

12.12.

Dnes jsme začali další lekci. Učili jsme se novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 46 v učebnici. Na straně 47 jsme se seznamovali s frázemi: Would you like some/a…?  Yes, please. No, thank you. Následně jsme vše procvičovali v pracovním sešitě na straně 46 a 47.
 
V druhé části hodiny jsme se bavili o našem charitativním projektu a začali jsme vyrábět vánoční pohlednici pro našeho letošního partnera – Centrum Kaňka.
 
Nová slovní zásoba / fráze: grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, Would you like some/a…? Yes, please. No, thank you.

5.12.

Nejdříve děti psaly názvy míst k obrázkům. Poté luštily čtyřsměrku, ve které musely objevit všechny názvy míst a napsat je k příslušným obrázkům. Následně jsme procvičovali psaní otázek: ‚Has the town got…?‘ a odpovědí: ‚No, it hasn‘t.‘ a ‚Yes, it has.‘
 
V druhé hodině jsme se seznamovali s uměním a bavili se o malbách v učebnici na straně 42. Děti poté ve dvojicích vypracovaly kvíz na straně 45. Na závěr hodiny jsme hráli ‚Simon says‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: painting, different, river
 
Heslo (password): snowflake

LISTOPAD

30.11.

V první hodině děti doplňovaly has nebo hasn‘t podle toho, jestli město na obrázku dané budovy má nebo ne. Poté jsme procvičovali předložky v pracovním sešitě na straně 37. Také jsme četli krátký text na téže straně a děti poté dopisovaly názvy míst do mapy.
 
Po přestávce jsme četli text o Isabelle a Martinovi na straně 40 v učebnici. Pak děti poslouchaly rozhovory a na straně 42 zaškrtávaly, kde se ty rozhovory odehrávají. Na závěr hodiny jsme hráli hru se zvířátky a předložkami a poslouchali jsme písničku ‚Happy‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Kid‘s Club, delicious, rice
 
Heslo (password): Happy
 
Domácí úkol na čtvrtek: cvičení 2 na straně 39 a strany 41 a 45 v pracovním sešitě

28.11.

V první hodině jsme si děti znovu půjčily knihy! Výpůjční lhůta je do 12. prosince. Na rozehřátí děti dostaly malý diktát z nové slovní zásoby. Následně jsme zpívali písničku na straně 36 v učebnici a dívali se na příběh ze strany 38 a 39.
 
Děti poté tvořily věty se správnými přeložkami, a procvičovaly výslovnost ‚gr, tr a dr‘. V pracovním sešitě na straně 34 jsme opakovali místa ve městě a na straně 35 děti zaškrtávaly, které budovy jsou nebo nejsou ve městě na mapě. Na závěr hodiny pak na straně 36 měly poznat, které město je to správné a najít k němu cestu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: hill, track, leave
 
Heslo (password): The tree is on the track.

23.11.

Na začátku hodiny děti hledaly kartičky se slovy a poté je zapisovaly do svých sešitů. Následně děti představily svoje projekty – byly naprosto úžasné. Poslouchali jsme písničku na straně 36 a vypracovali cvičení dva.
 
V druhé části hodiny jsme se učily nové předložky. Poté jsme poslouchali text o městě a děti doplňovaly slova do vět na straně 37. Pak si děti vystřihly obrázky měst na straně 125, do jednoho dokreslily budovy podle svých představ a poté svému kamarádovi diktovaly, jak mají nakreslit město do druhého obrázku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: next to, between, in front of, behind
 
Heslo (password): reptiles

21.11.

Na začátku hodiny děti vytvořily otázku a zapsaly si ji do sešitů. Poté jsme se učili novou slovní zásobu: budovy a místa ve městě. Procvičovali jsme je na straně 34 v učebnici a pak jsme poslouchali rýmovačku na téže straně. Děti následně dopsaly názvy míst v pracovním sešitě na straně 122.
 
V druhé části hodiny jsme říkali, co se na různých místech ve městě nachází a jaké budovy jsou v Praze. Děti poté četly a kroužkovaly správné odpovědi v učebnici na straně 35. Poté do svých sešitů napsaly, jakých pět míst se nachází v blízkosti jejich bydliště.
 
Na závěr hodiny jsme hráli hru ‚What‘s missing?‘ na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: park, playground, street, hospital, swimming pool, bus stop, train station, school, cafe, cinema, cafe
 
Heslo (password): street

16.11.

V první části hodiny si děti zapsaly do sešitu věty, ke kterým musely doplnit otázky. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly a následně jsme psali test. Děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme se učili o druzích zvířat – savcích, ptácích, plazech a hmyzu. Četli jsme o různých znacích, které jsou pro ně typické. Děti poté nalepili zvířata na nálepkách do jednotlivých skupin.
 
Nová slovní zásoba / fráze: feather, hair, eggs, warm and cold blood, scales, mammals, reptiles, insect
 
Heslo (password): mammals
 
Domácí úkol na čtvrtek: PROJECT na straně 31 – vybrat si jednu skupinu zvířat a vyrobit plakát s obrázky zvířat patřícími do této skupiny. Za vypracování projektu dostanou děti hvězdičku navíc!

14.11.

V první části hodiny si děti zapsaly do sešitu věty, ve kterých vybíraly ze dvou možností tu správnou (například Do/Does). Poté každé dostalo papírek s podobnou větou. Ve dvojicích si navzájem věty četly a odpovídaly na otázky.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly předložky v učebnici na straně 29. Děti poté samolepky vlepily do obrázku. Následně jsme procvičovali čtení soutěží v hledání slov v osmisměrce.
 
Na konci hodiny jsme ještě poslouchali v pracovním sešitě na straně 28. Příště bude test!
 
Nová slovní zásoba / fráze: Yes, I do. No, I don‘t.
 
Heslo (password): Miss Jennifer doesn‘t like homework.

9.11.

Dnes si děti nejdříve vypůjčily knihy. Výpůjční lhůta je jako vždy dva týdny, tedy do 16. listopadu. Poté jsme procvičovali fonetiku na straně 27. Pokračovali jsme ve čtení textu na straně 28 a následně jsme vypracovali všechny cvičení na té samé straně.
 
V druhé části hodiny jsme navázali zápisem do sešitu. Děti se ve dvojicích ptaly, jaké jídlo má jejich partner rád, a jaké nemá rád, a poté o tom psaly do svých sešitů. Poté jsme hráli ‚Memory game‘, při které si děti musely zapamatovat, co mají a nemají rádi jejich spolužáci před nimi.
 
Na konci hodiny jsme hráli Simon Says.
 
Nová slovní zásoba / fráze: cucumber, lentils, beans, schnitzel
 
Heslo (password): cucumber
 
Domácí úkol na pondělí: strana 29 v pracovním sešitě a strana 32 cvičení dva v učebnici

7.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti psaly, co mají různá zvířata ráda nebo nemají ráda. Poté děti dostaly do dvojic kvíz, který musely přečíst a napsat správná jména zvířat.
 
V druhé části hodiny děti vytvořily vlastní kvíz a ostatní ve třídě hádali, které zvíře popsali. Poté jsme se dívali na další část příběhu o Misty, Flash, Thunder a Whisper na straně 26 a 27. Dále jsme přeříkávali příběh a děti vybíraly ze tří vět tu, která patří do dialogu.
 
Na konci hodiny jsme poslouchali Baby shark a Halloween baby shark.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Let’s help him. Got you. How does he do that? Don’t throw. Here you are.
 
Heslo (password): zookeeper

2.11.

Děti dnes nejdříve psaly ‚diktát‘ z nové slovní zásoby. Poté jsme hráli hádací hru. Děti dostaly kartičky se zvířátky, které rozstříhaly a vybarvily. Poté si postupně vytáhly jednu kartičku a popisovaly zvíře na ní. Ostatní děti pak hádaly, které zvíře to je.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku na straně 24, hledali jsme správné odpovědi k otázkám na straně 25 a procvičovaly otázky v třetí osobě jednotného čísla ve druhém a třetím cvičení na téže straně.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které se děti v kruhu ptaly na to, co mají a nemají jejich kamarádi rádi.
 
Nová slovní zásoba / fráze: owl, beetle, Does s/he like…? No, s/he doesn’t. Yes, s/he does.
 
Domácí úkol na pondělí: strany 22, 24 a 25 v pracovním sešitě
 
Heslo (password): Zebra doesn't like peas.
 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, vypracují domácí úkoly a reporty k přečteným knížkám, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem.
 
Poté jsme si říkali naše oblíbená zvířátka a děti je následně kreslily. Následně jsme pracovali s učebnicí. Nejdříve jsme se učili novou slovní zásobu z druhé lekce a pak jsme poslouchali říkanku na straně 22. Děti četly nahlas věty na straně 23 a psaly jména ke zvířátkům.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslech v pracovním sešitě na straně 23 a děti dokončily cvičení dva. Pak jsme hráli „Monster game“ na procvičení psaní slovní zásoby. V další aktivitě si polovina dětí vytáhla kartu se zvířetem a jejich partner musel hádat, které to je. Následně si děti zapsaly novou slovní zásobu do slovníčku v pracovním sešitě na straně 121.
 
Dnes jsme udělili diplom „Student měsíce“ Dominiku Bolcekovi! Diplom se uděluje za pracovitost a dobré chování ve třídě, případně za jiné výjimečné činy.
 
Nová slovní zásoba / fráze: zebra, hippo, monkey, parrot, tiger, crocodile, snake, bear, mouse, S/he likes… S/he doesn‘t like...
 
Domácí úkol na úterý: strany 22, 24 a 25
 
Heslo (password): meerkat
 

24.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté jsme dodělávali dekorace na Halloween. Dále jsme zpívali písničky s tématikou Halloweenu, například Five Little Pumpkins, Halloween Night a Baby Shark Halloween a sledovali jsme jeden díl seriálu Funny Bones.
 
Nakonec jsme hráli hru ‚Snap' na procvičování abecedy.
 
Heslo (password): spooky monsters

19.10

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící písmenka. Poté jsme psali první test! Po testu děti luštily osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou párty a poslouchali Spooky spooky.
 
Domácí úkol na úterý po prázdninách: pracovní sešit strana 118 a 120 
 
Heslo (password): Halloween

17.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním třetí osoby množného čísla. Poté jsme hrály hru z Classware SuperMinds 2, při které měly děti za úkol poskládat slova do vět a zároveň dodržet správný slovosled. Pak jsem se připravovali na test. Děti měly za úkol poskládat fráze, např. get dressed, a doplnit je do správných vět. Následně jsem opakovaly slovní zásobu z úvodní lekce a číslovky. Hráli jsme potom hru ‚Chinese whispers‘ na procvičení psaní slov. Hru jsme dále rozvinuly na rozeznávání problematických číslovek.
 
Na konci hodiny jsme se naladili na halloweenskou náladu a poslouchali písničku Spooky spooky.
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): forty-four

12.10.

Na začátku hodiny si děti vybraly a půjčily knihy z knihovny. Všichni si vzali ‚Report‘, za který po jeho vyplnění dostanou dvě hvězdičky navíc. Termín vrácení je 25. října. Pokud knihu nepřečtete, můžete se prodloužit výpůjční dobu o další dva týdny, ale žáci mě o tom musí informovat. Není důležité, aby děti rozuměly každému slovu. Hlavní je, aby pochopily hlavní myšlenku, a zejména aby si četbu užily. Přece jen čteme pro potěchu duše!
 
Dále jsme procvičovaly říkání času. Vysvětlily jsme si, že v třetí osobě se za slovesy píše ‚s‘, některá slovesa se úplně změní, jako například have – has, go – goes, do – does. Poté jsme hrály hru na procvičování tohoto gramatického jevu.
 
Následně jsme znovu poslouchaly píseň o Mr Blue. Na konci hodiny jsme hrály ‚Monster game‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovesa ve třetí osobě jednotného čísla
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 12, 13 a 14
 
Heslo (password): What‘s the time.

10.10.

Dnes jsme začaly opakováním nové slovní zásoby, kterou děti musely napsat na tabuli. Pak si do svých sešitů napsaly, v kolik hodin vstávají a v kolik chodí do školy. Poté jsme opakovaly říkanku z minulé lekce a říkání času. Poslouchaly jsme znovu píseň Mr. Blue a děti poté nakreslily obrázek pana Blue jak dělá zase něco podivného.
 
V další části hodiny jsme se dívaly na příběh o Thunderovi a říkaly ho vlastními slovy. Pak děti určovaly, co Thunder dělal v určitou denní dobu a následně jsme procvičovaly hlásku /I:/. Povídaly jsme si potom, co pro děti znamená dobrý den a špatný den.
 
Na konci hodiny děti hrály šarády s denními úkony a oblíbený evergreen ‚Simon Says‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: hit, lamp shade, break, toothbrush
 
Heslo (password): Brush your teeth

5.10.

Dnes jsme začaly opakováním frází ‚There is…, There are...‘ Poté jsme opakovaly pokyny: ‚Sit down, Stand up, atd.‘ Dívaly jsme se na další část příběhu s názvem ‚The burglars‘. Děti poté četly věty z druhého cvičení a určovaly, jestli jsou pravdivé, nebo ne.
 
Nálsedně jsme se učily novou slovní zásobu: denní aktivity. Poslouchaly jsme rap. Dále jsme se učily říkat hodiny a ptát se na čas. Děti dostaly hodiny do páru a procvičovaly se navzájem v říkání času. Poté jsme poslouchaly cvičení v učebnici a a hrály hru s hodinami na tabuli. Pak jsme poslouchaly písničku o zvláštním pánovi Blue, který nikdy nedělá věci ve správný čas.
 
Nakonec jsme se dívaly na další část příběhu s názvem ‚My day‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: burglar, drop, get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed, What‘s the time? It‘s… o‘clock.
 
Domácí úkol: v pracovním sešitě strana 7 na úterý a strany 9 a 10 na čtvrtek.
 
Helso (password): get up.

3.10.

Děti dnes poprvé rozšifrovávaly anagramy. Z přeházených písmenek měly za úkol složit slovíčka z lekce a napsat si je do sešitů. Poté jsme kontrolovaly domácí úkol a hraly akční hru s There is… There are…
 
Opakovaly jsme slovíčka z lekce a hrály jsme bingo. Poté jsme ještě procvičovaly psaní hrou ‚Monster game’.
 
V druhé části hodiny jsme hrály ‘Simon says’, opakovaly číslovky a děti vyplňovaly čísla podle diktátu. Poté procvičovaly psaní spojováním číslic se stejnými slovy. Nakonec jsme hrály hru ‚Run and circle’ ve dvojicích na další procvičení číslovek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovíčka z lekce, číslovky 11 – 100, There is, There are
 
Heslo je: Bingo.
 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes si děti nejdříve zapsaly nová slovíčka do sešitů. Poté jsme opakovaly příkazy a hrály hru: ‚Simon says‘. Jeden žák byl učitel a dával příkazy ostatním dětem. Následně jsme hrály ‚Monster game‘. Je to hra na stejném principu, jako ‚Hangman‘. Děti musí uhádnout slovo, jehož počet písmen je na tabuli vyznačen počtem čárek. Procvičují se tak hláskování a zároveň správné psaní anglických slovíček.
Poté jsme začaly s učebnicí! Děti se znovu shledaly s postavami z učebnice: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce, při které jsme opakovaly čísla od 11 do 100.
V druhé části hodiny jsme se učily fráze ‚There is, There are‘. Děti dokončily svůj plakát a kdo chtěl, tak vymaloval vydru a napsal o ní nějaké informace, jak se jmenuje, jaká je a co má. Někdo vypracovával osmisměrku se slovíčky z úvodní lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: There is/There‘s…, There are/There‘re…
Příště budeme pokračovat s učebnicí. Budeme procvičovat číslovky a nové fráze z minulé hodiny.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

21.9.

Dnes jsme procvičovaly hláskování vlastních jmen a následně zopakovaly anglickou abecedu, protože to některým dětem moc nešlo. Děti se poté navzájem zkoušely z abecedy.

Nasledně jsme se bavily o pravidlech v hodině a o šikaně. Dívaly jsme se na díl Sesame Street, kde se vysvětlovalo, co to je šikana. Děti i učitelé poté podepsaly certifikát, kde jsme se všichni zavázaly se šikany stranit.

Děti se pak dívaly na video o svém maskotovi, mořské vydře. Vystříhaly si svoje obličeje z fotek, vybarvily si vydry a vystříhaly je z papíru. Zopakovaly jsme se slovíčka z minulé hodiny. Některé děti poté vybarvily připravený plakát a ostatní hrály hru ‚Snakes and ladders‘. Děti házely kostkou a musely říct správný název předmětu, na kterém skončily jejich figurky. Když udělaly chybu, musely se vrátit zpět.

Nová slovíčka: Bully, wall, board, cupboard, bookcase, otter

Příště začneme pracovat s učebnicí.

Heslo je: cupboard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi pozdravily v novém roce a ptaly se, jak se máme. Bavily jsme se o tom, co jsme dělaly o prázdninách a naučily se některá jména zemí v angličtině.

Poté jsme se učily pojmenovávat předměty ve třídě a děti měly poté za úkol ukazovat na ně podle toho, jak je učitelka vyvolávala.

Děti si pak navrhly obálku svých portfolií a na první stránku si zapsaly čtyři nová slova z dnešní hodiny. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se učily příkazy, které by děti měly zvládat, aby rozuměly pokynům v angličtině. Procvičovaly jsme je poté zábavnou formou Simon Says, kdy děti vykonávají úkony podle pokynů učitele, ale pouze v případě, že ten před příkazem řekne: Simon Says. Pokud to neřekne, děti nesmí pokyn provést. Pokud se spletou, vypadávají ze hry. Děti, které chtěly, přebraly roli učitele a dávaly příkazy svým spolužáků. Užily si přitom hodně legrace!

Nová slovíčka/fráze: wall, cupboard, bookcase, white board, floor, Greece, Turkey, Portugal, Croatia, cottage, summer, holidays, listen, read, write, lay down, touch, point

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Děti se seznámí se svým maskotem a budou ho vybarvovat. Budeme procvičovat novou slovní zásobu a hrát hry.

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44