Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

10.10.

MDR: Breakfast, lunch, dinner, MY DAY

Activity: V kruhu si opakujeme za pomoci Flash cards  jednotlivé každodenní činnosti. Kartičky si posíláme různou rychlostí a děti mají rychle reagovat.  

Dnes rovněž doděláváme rozpracovaný poster MY DAY. Děti dokreslují obrázky a dopisují nadpisy. Následně si vytváříme plakát CRAZY DAY, kde děti vytvářejí nesmyslný a legrační denní pořádek.

Na zemi máme na papírcích rozstříhané  a rozházené texty. Děti mají za úkol věty poskládat  správně dohromady.

Bookwork: V učebnici S.B. str.12 Mr. Blue -  pracujeme s textem písničky. Obsah čteme a následně zpíváme a pouštíme si ji na interaktivní tabuli.

Opakujeme si slovíčka - morning, afternoon, evening, night

enlightenedProsíme o opakování slovíček. Děkuji

 

8.10.

Homework:enlightened Děti si domů přinesly opravené testy. Prosíme rodiče o podepsání a zaslání zpět. Děkuji

MDR: MY DAY / breakfast, lunch, dinner/, popis domu / kitchen, bedroom, bathroom, livingroom, toilet/

Acivity:  Na tabuli si promítáme velký obrázek domu a učíme se pojmenovat jednotlivé místnosti.

Navazujeme tím, že si povídáme o tom, co ve které místnosti děláme. What do you do in this room? / I sleep , I read a book, I cook, I wash my hands..... /

Trénujeme za pomocí  Flashcards jednotlivé úkony, které během dne děláme: I get up, I get dressed, I have breakfast, I brush my teeth, I go to school, have  lunch, play in the park, have  dinner, go to bed

Book work: Students book str. 10. MY DAY

Na str. 11 se děti seznamují s hodinami - What is the time? It is 10 o'clock. When do you have breakfast? At 7 o'clock. When do you go to school?  When do you go to bed? Ptáme se a odpovídáme.

Na závěr si na velkou čtvrtku vytváříme plakát My DAY. Každý dostane za úkol namalovat a napsat jednu z denních činností. Práci budeme dodělávat v příští hodině.

 

3.10.

MDR: Opakování před testem. Zejména: There is a car.  There are some cars.

Test: Následuje test samotný, který je rozdělen na část poslechovou a část písemnou.

Activity: Děti si dnes nakreslily obrázek své rodiny. Obrázek každý popisuje: This is my mother. This is my father. This is my brother Tom. He is 10.

Game: Hrajeme hru Bingo s předtištěnými kartičkami a slovíčky, která již dobře známe. Na závěr se dnes věnujeme hře na interaktivní tabuli, která je zaměřena na čísla.

 

1.10.

MDR: There is a car. There are some cars. There is a book. There are some books.

Dnes se důkladně věnujeme gramatice a vysvětlujeme si rozdíl mezi "Tady je auto." - jednotné číslo - jedná se o pouze jednu věc - There is a car  a

"Tady jsou auta." - množné číslo, kdy se může jednat o 2, 5, 10, 100... věcí - There are some cars

Activity: Děti dostávají do ruky papírky se slovíčky a za úkol je mají rozmístit po třídě tam kam patří.

Na interaktivní tabuli si dnes promítáme velký obrázek třídy a děti formou soutěže říkají co na obrázku vidí. - There is a flower. There are some chairs. There is a ball. There are some pencils....

Bookwork: V učebnici Students book na str. 8 sledujeme příběh našich hrdinů "The burglars". Celou scénku si pouštíme  také na interaktivní tabuli a následně si ji ve třídě přehráváme.

Dále pracujeme v učebnici na str. 9 a odpovídáme na otázky -  Yes or No.

enlightenedDěti si dnes také zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu (zápis z knihy ), knížku prosím odevzdejte nejpozději do 15.10. Děkuji smiley

yesZa dobrou práci mohou děti získat další 2 hvězdičky!

enlightenedTento čtvrtek 3.10. si napíšeme krátký test.enlightened Jedná se především o procvičovaná slovíčka  ( wall, chair, cupboard, board, window...) a gramatiku v podobě:

"There is a clock."( There's ), nebo "There are some books."

yesNezapomeňte na domácí úkol z minulého týdne!enlightened

ZÁŘÍ

26.9.

Homework: enlightenedV učebnici WB - str.6 cv.2, str. 7 cv. 1, 2. Prosíme, aby si děti  také opakovaly čísla. Především se jedná o čísla 10 až 20 a pak 10, 20, 30 - 100. Je potřeba poznat rozdíl mezi např. Thirteen a thirty, fifteen a fifty..... Prosím o vypracování úkolu do čtvrtka 3.10. Děkujienlightened

MDR: Zaměřujeme se na čísla a podle kartiček Flashcards děti odpovídají.

 “What’s this?” "This is thirty, fifteen....."

Activities: Dnes si opakujeme a názorně předvádíme jednotlivé pokyny, které mají děti již bez problému během hodiny zvládat. ( " sit down, stand up, open your book, close your book, don't sit down, don't stand up" )

V učebnici SB na str. 6 pracujeme s písničkou a textem.

Games: Hrajeme hru BINGO. Každý si vytváří svoji vlastní tabulku s obrázky, slovíčky a číslicemi. Podle pokynu pak děti jednotlivá slovíčka vyškrtávají a při přeškrtnutí celého sloupce či řádky děti hlásí "BINGO"!

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 6 a 7.

 

 

 

24.9.

MDR: How are you today? I'm fine. I'm happy. I'm hungry. I'm angry. I'm tired.

Do sešeitu si dnes zapisujeme každý otázku a odpověď.

Bookwork: Učebnice SB str. 4 - nová slovíčka: door, wall, window, floor, clock, bookcase, board, cupboard, chair. Str. 5 - procvičování There is a There are

Grammar: Procvičujeme číslice, zejména 11 - 20 a následně 20, 30, 40 - 100

There is a clock. There is an apple. - There's - zkrácený tvar

There are some books. There are some rulers. - There're - zkrácený tvar

Games: Na tabuli malujeme obrázky nových slovíček a ostatní hádají. Názorně si ve třídě ukazujeme jednotlivá slovíčka v prostoru.

 

 

19.9.

MDR: Portfolio - děti dnes dostávají sešity, které si podepisují a pěkně zdobí obrázky.

Activities: Právě na základě nakreslených obrázků se dostáváme k novým slovíčkům, která se učíme a procvičujeme společně formou zábavných her.

Vocabulary: Grass, tower, to see, butterfly, snake, write, tree, sea, heart, colour, sun, lion, I don't know

Games: Podle diktátu pak děti jednotlivá slovíčka malují. Pracujeme s kartičkami, kdy děti opět procvičují slovíčka z minulého roku.

No Bullying Allowed - Dnes jsme si společně povídali o šikaně, o tom jaké mohou být její podoby a co dělat v případě, že se staneme svědky takového jednání. Děti byly poučeny a podepisují certifikát proti šikaně.

 

17.9.

V rámci dnešní první hodiny jsme se přivítali a představili jsme se mezi sebou. Hrajeme zábavnou hru, která nám pomůže lépe si jména zapamatovat.

Při seznamování se rovněž ptáme spolužáků na různé otázky a odpovídáme: "How are you? How old are you? What is your favourite colour, meal, animal, toy?"

Seznámili jsme se s maskotem naší třídy, který nás bude provázet celý školní rok. Letou jsou to Sea Otters - Vydry. Pouštíme si proto krátký dokument o tomto roztomilém zvířátku.https://www.youtube.com/watch?v=De8vZW8ws6o Každý pak připojuje jedno přídavné jméno, které se k vydře hodí. ( social, playful, cute, happy, furry,  friendly...) Všechny děti se dnes podílí na tvorbě velkého plakátu, který je právě o naší skupině a bude viset na chotbě školy.

Proto, aby hodiny byly zábavné a děti se příjemnou formou naučily nové věci, sepisujeme společně dohodu, kterou každý dobrovolně podepisuje. Obsahem je, že hodiny budou veselé, hravé, zábavné a budeme se navzájem respektovat, budeme se k sobě chovat slušně a naslouchat druhým.

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58