Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

 

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Jana a Miss Jennifer

19.6.

Nejdříve jsme s dětmi procvičovali výslovnost /or/, /ar/ a /ir/ na stránce starfall.com. Poté děti vybarvovaly žabky a bavili jsme se o jejich plánech na prázdniny. Následně jsme venku hráli hry: Snatch, Duck duck goose a Fishermen.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: flip-flop, summer camp, cottage, I will go..., What will you do there? How long will you be there?

14.6.

Nejdříve jsme pokračovali ve čtení příběhu Percy and the Pirates. Poté jsme hráli bingo se slovíčky, která mají obtížnou výslovnost. Na závěr hodiny jsme se dívali na příběh s Mr. Beanem a poslouchali jsme písničky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: hook, fierce, scurvy
 
Heslo (password): Mr Bean

12.6.

Na začátku hodiny děti tvořily věty, které musely obsahovat slova napsaná na tabuli. Poté jsme hráli bingo se slovíčky s nepravidelnou výslovností. V druhé části hodiny jsme dohromady četli knížku Percy and the Pirates. Děti se střídaly a každý nahlas přečetl jednu stránku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: fishing rod, farmer, rumble, sink
 
Heslo (password): pirate ship

7.6.

Na začátku hodiny jsme šli ven a povídali si o včerejší akci. Děti říkaly, co si kdo koupil. Poté jsme hráli tag (na babu). Kdo měl babu řekl nějakou kategorii (barvy, čísla, jídlo, zvířata, …). Kdo dostal babu, musel říct slovo z určené kategorie. Kdo udělal chybu, musel určit novou kategorii a honil děti.
 
V druhé části hodiny děti ve třech týmech soutěžily v Marshmallow Challenge. Za 
úkol měly postavit co nejvyšší věž s pomocí dvaceti špaget, metru provázku a metru lepicí pásky. Pak provedly zátěžovou zkoušku posazením jednoho marshmallow na vrchol své věže.
 
Poté jsme stavěli další věž, ale tentokrát z barevných špachtlí a kolíčků na prádlo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: tag, peg, you are it, tower
 
Heslo (password): marshmallow tower

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Kaňky. 

5.6.

Dnes jsme kreslili prázdninovou pohlednici a děti psaly, co o prázdninách budou dělat nebo co obvykle dělají.
 
Poté jsme nakupovali v posledním Star Store tohoto roku. V druhé části hodiny jsme šli ven a s další skupinou jsme hráli hru Police and Smugglers (policie a pašeráci).
 
Nová slovní zásoba/ fráze: smuggler, pocket, Is it in your…?

KVĚTEN

Fotky z výletu do Kaňky si můžete prohlédnout zde.

31.5.

Na začátku hodiny jsme si povídali znovu o Kaňce a na co sbíráme peněžní prostředky na charitativní akci ve středu. Poté jsme vyráběli plakát na náš prodejní stánek, záložky do knih a dekorace na tužky. Děti se pohybovaly mezi různými stanovišti a pracovaly podle instrukcí v angličtině.
 
Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Sue Ryder, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Kaňky. 
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bookmark, cut, poster
 
Heslo (password): Sea otters

29.5.

Na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka z celého roku. Každé dítě dostalo kartičky z jedné lekce. Ve dvojicích si je navzájem ukazovaly a říkaly jejich anglické názvy. Poté jsme hráli scattegories. Každému číslu na kostce byla přiřazena jedna kategorie (zvířata, jídlo, oblečení, atd.).  Děti házely kostkou a psaly slovíčka patřící do příslušné kategorie do sešitů.
 
V druhé části hodiny jsme šli ven. Děti soutěžily, který pár najde dřív otázky a odpovědi, které patří k sobě. Poté jsme hráli Twister v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: freeze, spin, twist
 
Heslo (password): freeze dance
 
Děti už nemusí nosit na hodiny učebnice. Pokud dětem v učebnici nebo pracovním sešitu nějaké stránky chybí, můžou je dodělat doma samy.

24.5.

Na začátku hodiny děti hledaly fráze v hadovi z písmenek. Poté jsme luštili osmisměrku. Pak jsme šli ven a hráli slovní fotbal v angličtině. Následně jsme četli dohromady knihu a hráli hru Werewolf.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bare, empty
 
Heslo (password): katchi

22.5.

Na začátku hodiny děti doplňovaly správná tázací slovíčka do vět. Poté jsme opakovali hru z minulé hodiny, při které děti v párech skládaly části vět dohromady. Pak jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme četli knihy a na závěr jsme hráli hru Werewolf (alias městečko Palermo) v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: werewolf, kill, save, doctor, detective
 
Heslo (password): Werewolf

17.5.

Výlet do Kaňky
Když jsme dorazili do Kaňky, velice mile nás tam přivítali a pohostili čajem, kávou, ovocem a koláčem, který děti z Kaňky samy upekly. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a šli si prohlédnout různé terapie.
 
Nejdříve jsme navštívili muzikoterapii, kde jsme si zkoušeli různé nástroje. Děti ležely na ozvučné desce a hrály si s barevnou chobotnicí. Dále jsme pokračovali na logopedii, kde jsme se seznamovali s různými pomůckami, s kterými děti pracují, aby se zlepšily v mluveném projevu. 
 
Pak jsme se přesunuli do fyzioterapie, kde jsme si prohlíželi náčiní – houpačku a disky, které děti používají ke zlepšení rovnováhy a držení těla. Následně jsme si prohlíželi pomůcky, které děti používají při ergoterapii na procvičení jemné motoriky.
 
Na závěr nám bylo ukázáno monoski a děti si vyzkoušely, jak se v něm sedí. Děti se poté naobědvaly v družině, předali jsme dárky a šli se spolu s některými studenty z Kaňky podívat do Muzea brnění. Tam nám předvedli rekvizity, které vyrábějí pro filmy jako jsou Bathory, Letopisy Narnie, Poslední Samuraj atd. Prozradili nám také triky, které používají.
 
Pak jsme se prošli historickým centrem Tábora a zamířili zpět k nádraží, kde jsme se rozloučili s našimi milými průvodci z Kaňky. Moc jsme si to užili a hodně nového se naučili.

15.5.

Na začátku hodiny děti kroužkovaly správná slova ve frázích ze slovní zásoby z lekce. Poté děti pantomimou ukazovaly scény z obrázků a ostatní je hádaly. Následně děti přiřazovaly správné otázky a odpovědi. Jeden z dvojice si vytáhl otázku a druhý odpověď. Navzájem si je přečetly a určily, jestli se k sobě hodí, nebo ne. Poté děti psaly otázky a ptaly se svého kamaráda. Odpovědi psaly do pracovního listu.
 
V druhé části hodiny jsme se učili o pohádkách na straně 114 a 115 v učebnici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: fairy tale, dwarves, characters, queen, Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, a wicked witch
 
Heslo (password): Imagine Dragons
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu strany 109, 112 a 113 kdo neměl v úterý a strany 114 a 115.

10.5.

Na začátku hodiny děti doplňovaly tázací slova na začátku otázek. Poté na straně 109 v učebnici přiřazovaly otázky ke správným odpovědím. Následně jsme se připravovali na výrobu dárků na charitativní akci v červnu.
 
V druhé části hodiny děti zaškrtávaly obrázky na straně 112 v učebnici a na straně 113 lepily nálepky na místa v obrázku podle poslechu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: felt
 
Heslo (password): Anna
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu strany 109, 112 a 113
 
Prosíme rodiče, kteří ještě nepotvrdili paní Barešové účast dětí na výletu dne 17.5., aby tak neprodleně učinili, jinak se tyto děti nebudou moci zúčastnit. Děkujeme.

3.5.

Na začátku hodiny děti říkaly, co vědí o prázdninách a na jaká místa můžeme jezdit. Poté jsme se učili slovíčka s tématikou prázdnin. Děti pak psaly slovíčka do pracovního listu s pomocí obrázků. V kruhu poté děti říkaly, kam chtějí o prázdninách jet a proč.
 
V druhé části hodiny jsme se učili novou slovní zásobu v učebnici na straně 106. Poté jsme poslouchali píseň na straně 107 a dívali se na poslední část příběhu na stranách 110 a 111.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a tree house, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons
 
Heslo (password): go on holiday
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu strany 106, 107 a 108

DUBEN

26.4.

Na začátku hodiny děti spojovaly správné věty do dialogu. Poté jsme psali test z osmé lekce. Po testu jsme vyráběli přání na návštěvu u Kaňky, která bude v květnu. Děti vystřihly, nalepily a ozdobily motýly. Následně napsali dovnitř přání: Spring is ________ In spring, I like ________. I wish you good health, luck and happiness. Love, _______.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: spring, luck, happiness
 
Heslo (password): butterfly
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu vypracovat všechny stránky, které chybí v obrázkovém slovníku na stranách 120 – 128 včetně

24.4.

Na začátku hodiny jsme psaly do sešitů věty z tabule. Místo obrázků se však doplnila slova. Následně jsme se dívali na video s Milou Kunis a hrdiny ze Sesame Street. Povídali jsme si o tom, jak je důležité brát kamarády do her a nevylučovat nikoho z naší společnosti. Pak jsme házeli míčem a procvičovali slovní zásobu.
 
V druhé části hodiny jsme četli příběh z osmé lekce. Každé díte se zhostilo jedné role a ve skupinách po pěti sehrály příběh dohromady. Dále každé dítě dostalo papírek se slovem. Děti navzájem v párech hádaly slova na svých papírcích. Když je uhádly, vyměnily si je a našly si nového partnera. Na závěr hodiny každé dítě napsalo na papírek, co si myslí o jedné z aktivit z učebnice a papírek přilepilo pod příslušný obrázek.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: join, include
 
Heslo (password): difficult
 
Ve čtvrtek budeme psát test z osmé lekce!

19.4.

Na začátku hodiny jsme hráli bingo s výslovnostní ‚o‘ a ‚oa‘. Poté jsme na straně 100 procvičovali poslech. Děti zaškrtávaly, který sport mají Jenny a Ian rádi a které ne. Na straně 101 jsme četli věty a psaly YES nebo NO podle toho, jestli odpovídaly obrázku. 
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali poslech v pracovním sešitu na straně 101. Děti seřazovaly věty do správného pořadí. Dále jsme se učili o dechu na straně 102 v učebnici. Poté děti nafukovaly balonky a měřili, kdo má největší kapacitu plic.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: toad, breathing
 
Heslo (password): balloons
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 100, 101, 102 a 103

17.4.

Na začátku hodiny děti dostaly papírky s názvy sportů a různých aktivit. Děti říkaly, jestli dané sporty nebo aktivity mají rády a co si o nich myslí. Poté jsme procvičovali dvojhlásku oa. Na strafall.com jsme se dívali na příběh My Soap Boat. Děti pak název příběhu napsaly do svých sešitů a nakreslily obrázek mýdlové lodi.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali hláskování nové slovní zásoby. Děti nejdříve soutěžily v týmech, kdo správně napíše názvy sportů na tabuli. Pak jsme posílali balón po kruhu a děti samy hláskovaly slova z lekce. Na závěr hodiny děti sestavovaly slova z bloků s písmenky a nebo psaly slova na mazací tabulky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: soap
 
Heslo (password): swimming
 
 

12.4.

Na začátku hodiny děti psaly čtyři věty do sešitu, např. Reading a book is boring. Poté jsme hráli Bingo s běžně používanými slovy v angličtině. Následně jsme znovu poslouchali píseň na straně 96 v učebnici. Pak jsme se dívali na příběh a učili se o tom, co to znamená být dobrý tým. Děti vybíraly věty, které řekli hrdinové příběhu. Dále jsme četli věty o příběhu a děti zaškrtávaly Yes/No.

Nová slovní zásoba/ fráze: join
 
Heslo (password): basketball
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 97, 98, 99

10.4.

Na začátku hodiny jsme opakovali slova fun, great, boring a difficult. Přidali jsme easy. Děti se pak ve dvojicích ptaly: What do you think about … (flying a kite). A odpovídali: I think it is… (fun, boring, difficult, great, easy). Poté do sešitů napsaly jednu větu s použitím fun, boring, difficult, easy, great. Následně psaly hláskovaná slova z lekce. Poslouchali jsme píseň ze strany 96 a podtrhávaly přídavná jména. Pak si děti vybraly jedno slovo. Píseň jsme poslouchali znovu a děti vstaly vždy, když uslyšely svoje slovo.
 
V druhé části hodiny jsme nakupovali ve star store. Na straně 97 jsme se učili frázi I like + verb + ing. (I like playing football). Ve dvojicích se pak navzájem ptaly, jaký sport rády dělají.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: What sport do you like doing? I like …. ing. So do I/ Me too/ I don‘t.
 
Heslo (password): easy
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 94, 95 a 96

5.4.

Na začátku hodiny jsme pouštěli tzv. spinner na tabuli. Děti pak psaly slova, která počítač vybral, do svých sešitů. Poté jsme se učili o měření na straně 90 a 91 v učebnici. Děti četli text, poté měřili tužky v učebnici, své předměty na stole, předměty ve třídě a svoje spolužáky. Výsledky zapisovaly do svých sešitů.
 
V druhé části hodiny jsme opakovali can/ can‘t a na straně 95 jsme se učili, jak se řekne, jestli nás aktivity baví nebo ne. Děti pospojovaly aktivity s obrázky a na závěr hodiny jsme poslouchali píseň na straně 96.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: measuring, metre, measuring tape, height, length, difficult, boring
 
Heslo (password): badminton
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 94, 95 a 96

3.4.

Na začátku hodiny děti psaly názvy obrázků na tabuli. Poté jsme opakovali fonetiku a děti následně skládaly slova z písmenek na kostkách.
 
V druhé části hodiny jsme si půjčili nové knihy. Výpůjční lhůta je do 17. dubna. Děti poté spojovali tečky očíslované místo číslic slovy. Pak jsme se učili novou slovní zásobu – sportovní aktivity. Děti zároveň hláskovaly každé slovo. Poslouchali jsme říkanku na straně 94 v učebnici a děti poté říkaly, jaké sporty rády dělají.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: swimming, badminton, hockey, baseball, basketball, football, table tennis, tennis, athletics, volleyball
 
Heslo (password): swimming

BŘEZEN

27.3.

Na začátku hodiny děti psaly věty: I‘d like to …. a bike/ a boat/ a helicopter. Děti ve dvojicích hrály hru na straně 93 v učebnici a poté jsme psali test. Všichni se vedli moc dobře! Na závěr hodiny děti luštily velikonoční slovíčka v osmisměrce nebo dodělávaly domácí úkoly.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: basket, bunny
 
Heslo (password): Easter bunny

22.3.

Na začátku hodiny děti doplňovaly správná slovesa do vět: I‘d like to …. (fly, ride, sail, drive) a …. (dopravní prostředek). Poté děti dostaly mazací tabulky a psaly slova podle diktátu. Četli jsme věty na pracovním listu z Teacher‘s Resource Book a děti pak psaly, jestli jsou věty pravdivé nebo ne. Dalé psaly o tom, co by ony rády měly nebo dělaly. Poslouchali jsme cvičení 1 na straně 86 v pracovním sešitu a děti zaškrtávaly, kdo na nahrávce mluvil. Hráli jsme Simon Says s dopravními prostředky a na závěr hodiny jsme tvořili slova, začínající písmenky na tabuli. 
 
Nová slovní zásoba/ fráze: pet an animal
 
Heslo (password): Emma
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 86, 87 a 89.
 
Příští týden budeme psát test a prosím donést knihy z knihovny EATS.

20.3.

Na začátku hodiny jsme seděli v kruhu a hláskovali slova. Říkali jsme různé barvy oblečení, a kdo ho zrovna měl na sobě, tak si musel vyměnit místo. Pak jsme znovu zpívali píseň na straně 85 v učebnici a děti říkali, čím nebo na čem by chtěly jet. Dále psaly slova po písmenkách podle diktátu a jednu větu do svých sešitů. Četli jsme text o limuzíně na straně 89 v učebnici. Poté děti v kruhu hláskovaly dny v týdnu a měsíce. Hráli jsme hru, při které každé dítě ukazovalo nějakou činnost, a děti se ptaly „Are you ...-ing?“ (Are you reading, writing, atd.) Na závěr hodiny jsme inscenovali krátký příběh na straně 92 v učebnici a děti poté očíslovaly obrázky ve správném pořadí.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: walk the dog, painting, puddle
 
Heslo (password): July
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 82-85

15.3.

Dnes jsme opakovali říkanku ze strany 82 a píseň ze strany 84 na procvičení nové slovní zásoby a gramatiky. Poté jsme se dívali a četli příběh na straně 86 a 87, a pak jsme poslouchali a lepili nálepky na straně 88.
 

Dále děti psaly slovíčka po písmenkách podle diktátu do svých sešitů. Následně děti prováděly třídní průzkum o tom, kdo kam chce jet a jakým dopravním prostředkem. Na závěr hodiny jsme hráli hry s novou gramatikou a slovní zásobou.

 
Nová slovní zásoba/ fráze: beach, tyre, it‘s my turn
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 82-85 – dodělat to, co jsme nedělali ve škole

13.3.

Dnes jsme začali sedmou lekci. Na straně 82 v učebnici jsme se učili a procvičovali si nová slovíčka. Dále jsme procvičovali otázky: What are you doing? A odpovědi. Dále děti říkaly, jakým dopravním prostředkem by chtěly jet a kam. Pak jsme poslouchali písničku na straně 84. S pomocí mapy jsme se bavili o různých místech na světě (Afrika, Kanada, Itálie). Děti si zapsaly novou slovní zásobu do sešitů a jednu větu I‘d like to …..
 
Nová slovní zásoba/ fráze: helicopter, boat, lorry, scooter, bus, taxi, skateboard, motorbike, What are you doing? I‘d like to go to … by … I‘d like to ride/fly...
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 82 - 85

8.3.

Na začátku hodiny děti doplňovaly písmenka do slov ze šesté lekce na tabuli. Pak děti říkali, kdy mají jejich rodiče a sourozenciPoté jsme opakovali nálady a děti se sebe navzájem ptaly, jak se kdo cítí. Následně jsme psali test. Děti si vedly moc dobře!
 
Po přestávce jsme dodělávali dekorace s životním cyklem motýla. Děti si mohou doma přendat šňůrky na ramínka, která jsme ve škole neměli, a pověsit si je jako dekoraci.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: mobile
 
Heslo (password): birthday
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 78 a 79

6.3.

Na začátku hodiny si děti půjčily knížky. Výpůjční lhůta je do 20. března. Děti pak doplňovaly emoce do vět podle smajlíků. Poté děti říkaly, kdy mají narozeniny, a opakovali jsme přivlastňovací přídavná jména. Následně jsme kontrolovali domácí úkoly a hráli jsme hláskovací hru na tabuli.
 
Po přestávce jsme poslouchali píseň My Body a děti poté hledaly slovíčka ze šesté lekce v osmisměrce.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: elbow, butt, belly
 
Heslo (password): May
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Domácí úkol na čtvrtek: dodělat osmisměrku a zjistit narozeniny rodičů a sourozenců
a na úterý: pracovní sešit strany 78 a 79

1.3.

Na začátku hodiny měly děti za úkol doplnit písmenka do názvů dní v týdnu a napsat je správně do sešitů. Poté chodily po třídě, četly slova napsaná na papírcích a zapisovaly si je do sešitů podle paměti. Následně jsme poslouchali cvičení 1 na straně 77 v učebnici a děti domalovávaly obličeje klaunů. Potom jsme hráli hláskovací hru. Děti soutěžily ve dvou týmech a podle instrukcí sestavovaly po písmenkách slova na tabuli. Tým, který napsal slovo bez chyby dostal bod.
 
Po přestávce jsme četli a poslouchali text o životním cyklu motýla na straně 78 v učebnici a děti zaškrtávaly Yes nebo No podle toho, jestli jsou věty pravdivé nebo ne. Na straně 79 poté očíslovaly věty podle toho, do které vývojové fáze motýla patří. Po zbytek hodiny se pak děti věnovaly výrobě závěsné ozdoby, v čemž budeme pokračovat i příští hodinu. 
 
Nová slovní zásoba/ fráze: caterpillar, chrysalis, hard, soft, shape
 
Heslo (password): September
 
Příští týden budeme psát test!

ÚNOR

27.2.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů. Ve kterém měsíci se narodily ony a jejich soused. Poté jsme se dívali na příběh na straně 74 a 75 a děti poté doplňovaly správné věty na tabuli. Vysvětlovali jsme si novou slovní zásobu a hráli jsme „Pin the tail on the donkey“.
 
Po přestávce jsme četli pozvánky na narozeninové oslavy na straně 76 v učebnici a děti zjišťovaly, která informace v pozvánkách chybí: čas, datum nebo místo. Poté jsme poslouchali rozhovor ve cvičení na straně 76 v pracovním sešitě a děti zaškrtávaly správnou osobu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: pull, tug of war, winners, three-legged race, medal, Pin the tail on the donkey, blindfold
 
Heslo (password): August
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 74, 75, 77.

22.2.

Na začátku hodiny děti v týmech závodily, kdo dříve rozluští slova s přeházenými písmenky. Poté jsme házeli s balónem a děti říkaly slova z právě probírané lekce. Dále jsme poslouchali říkanku na straně 70 v učebnici a opakovali jsme emoce ze strany 71.
 
Po přestávce jsme poslouchali píseň na straně 72 a četli její text. Následně děti nakreslily do svých sešitů jednoho kamaráda nebo kamarádku a popsaly ho/ jí. Pak jsme opakovali měsíce a děti říkaly, v kterém měsíci se narodily. Poté jsme poslouchali cvičení 2 na straně 73 a děti kroužkovaly správný měsíc.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: funny, kind, friendly, nice
 
Heslo (password): March
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 70, 71, 72 a 73.

20.2.

Na začátku hodiny jsme se na starfall.com dívali na příběh o Jakeovi ‚Jake‘s Tale‘ a procvičovali dvojhlásku /ei/. Děti si pak do sešitů zapsaly vzorová slova. Následně jsme nakupovali ve Star Store! Poté jsme se učili novou slovní zásobu z 6. lekce a kdo neměl již hotové, tak doplnil slova v pracovním sešitě na straně 125.
 
Po přestávce jsme se učili emoce a děti přiřazovaly správná jména k obličejům na straně 71 v učebnici. Na straně 73 jsme se poté učili a opakovali jména měsíců a děti říkali, v jakém měsíci mají narozeniny. Pak chodily po třídě a ptaly se svých spolužáků, kdy mají narozeniny. Dále děti předváděly různé emoce a ostatní hádali, jak se zrovna cítí. Na závěr hodiny jsme krátce hráli Simon Says.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: eyes, chin, ears, hair, face, cheeks, glasses, nose, mouth, Are you scared/ excited/ tired? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
 
Heslo (password): November
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 70, 71, 72 a 73. Stranu 72 prosím dělejte až po čtvrtku, jelikož jsme ještě píseň neposlouchali.

15.2.

Na začátku hodiny děti psaly slovíčka do sešitů podle diktátu. Poté jsme si povídali o Novém čínském roku, který letos připadá na 16. února. Dívali jsme se na krátký film, který popisuje vznik tradic spojených s touto událostí. Také jsme se dívali na kousek z filmu How to Train Your Dragon a učili jsme se části těla draka.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli obrázek čínského draka, a kdo dokončil včas, tak o něm napsal pár vět.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: fireworks, New Year‘s Eve, wing, tail
 
Heslo (password): dragon

13.2.

Na začátku hodiny jsme opakovali typickou výslovnost samohlásek a děti si do sešitů zapsaly vzorová slova. Poté jsme si povídaly o tom, kdo to byl Valentýn a proč ho oslavujeme. Děti poté sestavily valentýnské přání na stránce starfall. Pak jsme hráli bingo na zopakování slovní zásoby z lekcí 1 – 5.
 
V druhé části hodiny jsme hráli soutěž v luštění obří osmisměrky na zopakování probrané slovní zásoby.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: giggling, hope, send, stamp, because
 
Heslo (password): Valentine‘s Day

1.2.

Na začátku hodiny jsme opakovali this/that/these/those a otázky: Whose…is/are this/these? Následně jsme psali test z lekce 5. Děti si vedly moc dobře! Po testu děti dostaly docela náročnou osmisměrku na opakování dní v týdnu a měsíců.
 
V druhé části hodiny jsme se bavily o recyklování. Děti četly a poslouchaly text na straně 66 v učebnici a přiřazovaly věty ke správným obrázkům. Na straně 67 poté lepily obrázky do správných košů.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: metal, rubbish bin, soil, landfill, newspaper, recycling
 
Heslo (password): Sammy
 
Přejeme hezké prázdniny a dobré vysvědčení!

LEDEN

30.1.

Na začátku hodiny jsme opakovali this/that/these/those a děti je doplňovaly do vět na tabuli. Poté vypracovávaly pracovní list, ve kterém spojovaly části vět a otázek a následně tvořily svoje vlastní věty a otázky.
 
V druhé části hodiny děti v pracovním sešitě na straně 64 poslouchaly a kreslily, kde mají jednotlivé věci být. Pak jsme dohromady nahlas četli text na straně 65. Na závěr hodiny jsme se dívali na krátký film Piper. Učili jsme se nová slovíčka a povídali si o příběhu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: wave, beach, go over head, scared
 
Heslo (password): Coconut
 
Domácí úkol na čtvrtek: opakovat na test
 
Příští hodinu budeme psát test!

23.1.

Na začátku hodiny jsme opakovali slovní zásobu z lekce při soutěži. Dále si děti procvičovaly hláskování jednotlivých slov. Procvičovali jsme dlouhou samohlásku /eI/ na stránce Starfall. Děti si do sešitů zapsaly vzorovou větu a nakreslily obrázek. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly. Pozor! Od teď budou děti dostávat úkoly každou hodinu. Následně jsme opakovali otázky: Čí jsou ty/ je ten/ta/to ….? při hře s předměty.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na další část příběhu na stranách 62 a 63. Poté děti četly příběh nahlas a doplňovali jsme chybějící text na interaktivní tabuli.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Just a minute. Let me check first. I don‘t believe it!
 
Heslo (password): wardrobe
 
Domácí úkol na čtvrtek: děti, které minulý týden chyběly, si v pracovním sešitě dodělají strany 58, 59, 60 a 61. Ostatní si budou procvičovat hláskování slovíček z 5. lekce.

18.1.

Na začátku hodiny si děti zapsaly do sešitů novou slovní zásobu a poté jsme hráli hru s obrázky, při které děti hádaly, kdo jaký obrázek má s pomocí fráze: Is it a …? Yes, it is. No, it isn‘t. Pak jsme opakovali This, That, These a Those. Děti ukazovaly na předměty ve třídě a říkaly, co mají rády. Následně jsme zpívali a překládali písničku na straně 60 v učebnici a v pracovním sešitě na téže straně děti kroužkovaly a počítaly nábytek.
 
V druhé části hodiny jsme se učili na straně 61 ptát se, čí jsou věci a říkat, komu patří. Poté jsme hráli hru, při které děti položily na stůl svoje věci a ptaly se, co komu patří. Na závěr hodiny jsme poslouchali Do you like broccoli ice cream?
 
Nová slovní zásoba/ fráze: furniture, pain, swear, stop it! Whose ….. is this? Whose … are these? It‘s ….‘s. They‘re ...‘s.
 
Heslo (password): mirror
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strana 59 a 61

16.1.

Na začátku hodiny děti si děti vypůjčily knížky z knihovny. Výpůjční lhůta je do 30. ledna. Poté jsme se začali učit novou slovní zásobu pomocí obrázků a na straně 58 v učebnici jsme říkali, kde které předměty leží na obrázku. Také jsme říkali říkanku na téže straně.
 
V druhé části hodiny jsme se seznamovali s This, That, These a Those. Děti si napsaly vzorové fráze do sešitů a pak jsme vše procvičovali hrou Spinner na interaktivní tabuli. Na závěr hodiny jsme hráli hláskovací hru. Děti se rozdělily do dvou týmu a sestavovaly slova z písmenek podle diktátu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: wardrobe, lamp, table, chair, armchair, mirror, sofa, bed, mat, This is… These are… That is… Those are...
 
Heslo (password): armchair
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strana 58

11.1.

Na začátku hodiny děti popisovaly svoji rodinu. Následně každý dostal papírek s otázkou nebo odpovědí a děti měly za úkol najít pasující otázku a odpověď. Poté jsme znovu hráli hru na straně 57, při které si děti procvičovaly otázky Is there any…? Are there any…?
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Na závěr jsme začali kreslit rodinu, ale nedokončili jsme, a tak děti mohou domalovat doma.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: only child
 
Heslo (password): my family

9.1.

Na začátku hodiny děti poslouchaly vyprávění o ovocném salátu, který následně nakreslily do svých sešitů a popsaly, co v něm je. Poté děti ve dvojicích četly recept na banánový koláč na straně 52 v učebnici a zaškrtávaly ingredience.
 
V druhé části hodiny děti znovu ve dvojicích četly rozhovor o přípravě ovocného džusu. Na závěr hodiny jsme hráli hru ze strany 57 v učebnici. Děti si vystříhaly čtverečky a zakryly některá okénka v lednici. Poté se ve dvojicích ptaly, co má jejich partner v lednici.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: flour, bowl, bake, oven, butter, mix, mixture
 
Heslo (password): fruit salad
 
Ve čtvrtek budeme psát test!

4.1.

Děti nejdříve dostaly osmisměrku na procvičování a osvojení si slovíček souvisejících se zimou. Poté jsme se připravovali na test s pomocí interaktivních her z učebnice a znovu jsme procházeli příběh z lekce. Také jsme hráli hry na procvičení slovíček. Hraním rolí jsme procvičovali gramatiku z lekce: Have we got any/some…? Yes, we have. No, we haven‘t.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslech v pracovním sešitě.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: coat, scarf, gloves, January, winter, snowman, snowball, frost, ice, snow, sledge
 
Heslo (password): 
 
Domácí úkol na čtvrtek: dokončit stranu 47 v pracovním sešitě
 
Ve čvrtek budeme psát test!

PROSINEC

21.12.

Na začátku hodiny jsme napsali MERRY CHRISTMAS na tabuli. Děti si text opsaly do sešitů a pak jsme tvořily vánoční slova začínající těmito písmenky. Poté děti nakreslily obrázek s použitím slovíček z tabule a slovíčka dopsaly do obrázků.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na Vánoční Tučňáky z Madagaskaru a nakonec jsme hráli Vánoční Bingo.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: reindeer, stocking, holly, sleigh, stove
 
Heslo (password): Happy New Year!
 

19.12.

Na začátku hodiny jsme opakovali speciální schopnosti našich super hrdinů a dívali se na další část příběhu ze strany 50 a 51. Procvičovali jsme čtení frází a děti přiřazovaly ty správné k jednotlivým obrázkům. Na straně 51 následně vybraly správnou větu, která patří k obrázku.
 
V druhé části hodiny děti vystřihly a poskládaly obrázky s příběhem o Santovi, nalepily je na papír a k obrázkům pak přilepily správný text.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bad, feed, reindeer, stocking, present
 
Heslo (password): Christmas presents

14.12.

Děti nejdříve doplňovaly písmenka do slovíček z nové slovní zásoby. Poté jsme opakovali Would you like…? Poslouchali jsme písničku v učebnici na straně 48 a naučili se nová slovíčka: plate, fruit.
 
V druhé části hodiny jsme probírali otázky: Is there any…? Are there any…? na straně 49 v učebnici. Děti poté nalepily obrázky různých jídel do obrázku lednice a nákupního košíku. Navzájem se potom ptaly a zjišťovaly, jestli něco nalepily stejně. Tyto fráze jsme pak procvičovali v pracovním sešitě na straně 49. Na závěr hodiny děti dostaly vánoční osmisměrku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: plate, fruit, fridge, basket, Is there any…? Are there any…? Yes, there is/are. No, there isn‘t/ aren‘t any.
 
Heslo (password): Christmas fruit

12.12.

Dnes jsme začali další lekci. Učili jsme se novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 46 v učebnici. Na straně 47 jsme se seznamovali s frázemi: Would you like some/a…?  Yes, please. No, thank you. Následně jsme vše procvičovali v pracovním sešitě na straně 46 a 47.
 
V druhé části hodiny jsme se bavili o našem charitativním projektu a začali jsme vyrábět vánoční pohlednici pro našeho letošního partnera – Centrum Kaňka.
 
Nová slovní zásoba / fráze: grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, Would you like some/a…? Yes, please. No, thank you.

5.12.

Nejdříve děti psaly názvy míst k obrázkům. Poté luštily čtyřsměrku, ve které musely objevit všechny názvy míst a napsat je k příslušným obrázkům. Následně jsme procvičovali psaní otázek: ‚Has the town got…?‘ a odpovědí: ‚No, it hasn‘t.‘ a ‚Yes, it has.‘
 
V druhé hodině jsme se seznamovali s uměním a bavili se o malbách v učebnici na straně 42. Děti poté ve dvojicích vypracovaly kvíz na straně 45. Na závěr hodiny jsme hráli ‚Simon says‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: painting, different, river
 
Heslo (password): snowflake

LISTOPAD

30.11.

V první hodině děti doplňovaly has nebo hasn‘t podle toho, jestli město na obrázku dané budovy má nebo ne. Poté jsme procvičovali předložky v pracovním sešitě na straně 37. Také jsme četli krátký text na téže straně a děti poté dopisovaly názvy míst do mapy.
 
Po přestávce jsme četli text o Isabelle a Martinovi na straně 40 v učebnici. Pak děti poslouchaly rozhovory a na straně 42 zaškrtávaly, kde se ty rozhovory odehrávají. Na závěr hodiny jsme hráli hru se zvířátky a předložkami a poslouchali jsme písničku ‚Happy‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Kid‘s Club, delicious, rice
 
Heslo (password): Happy
 
Domácí úkol na čtvrtek: cvičení 2 na straně 39 a strany 41 a 45 v pracovním sešitě

28.11.

V první hodině jsme si děti znovu půjčily knihy! Výpůjční lhůta je do 12. prosince. Na rozehřátí děti dostaly malý diktát z nové slovní zásoby. Následně jsme zpívali písničku na straně 36 v učebnici a dívali se na příběh ze strany 38 a 39.
 
Děti poté tvořily věty se správnými přeložkami, a procvičovaly výslovnost ‚gr, tr a dr‘. V pracovním sešitě na straně 34 jsme opakovali místa ve městě a na straně 35 děti zaškrtávaly, které budovy jsou nebo nejsou ve městě na mapě. Na závěr hodiny pak na straně 36 měly poznat, které město je to správné a najít k němu cestu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: hill, track, leave
 
Heslo (password): The tree is on the track.

23.11.

Na začátku hodiny děti hledaly kartičky se slovy a poté je zapisovaly do svých sešitů. Následně děti představily svoje projekty – byly naprosto úžasné. Poslouchali jsme písničku na straně 36 a vypracovali cvičení dva.
 
V druhé části hodiny jsme se učily nové předložky. Poté jsme poslouchali text o městě a děti doplňovaly slova do vět na straně 37. Pak si děti vystřihly obrázky měst na straně 125, do jednoho dokreslily budovy podle svých představ a poté svému kamarádovi diktovaly, jak mají nakreslit město do druhého obrázku.
 
Nová slovní zásoba / fráze: next to, between, in front of, behind
 
Heslo (password): reptiles

21.11.

Na začátku hodiny děti vytvořily otázku a zapsaly si ji do sešitů. Poté jsme se učili novou slovní zásobu: budovy a místa ve městě. Procvičovali jsme je na straně 34 v učebnici a pak jsme poslouchali rýmovačku na téže straně. Děti následně dopsaly názvy míst v pracovním sešitě na straně 122.
 
V druhé části hodiny jsme říkali, co se na různých místech ve městě nachází a jaké budovy jsou v Praze. Děti poté četly a kroužkovaly správné odpovědi v učebnici na straně 35. Poté do svých sešitů napsaly, jakých pět míst se nachází v blízkosti jejich bydliště.
 
Na závěr hodiny jsme hráli hru ‚What‘s missing?‘ na tabuli.
 
Nová slovní zásoba / fráze: park, playground, street, hospital, swimming pool, bus stop, train station, school, cafe, cinema, cafe
 
Heslo (password): street

16.11.

V první části hodiny si děti zapsaly do sešitu věty, ke kterým musely doplnit otázky. Poté jsme zkontrolovali domácí úkoly a následně jsme psali test. Děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme se učili o druzích zvířat – savcích, ptácích, plazech a hmyzu. Četli jsme o různých znacích, které jsou pro ně typické. Děti poté nalepili zvířata na nálepkách do jednotlivých skupin.
 
Nová slovní zásoba / fráze: feather, hair, eggs, warm and cold blood, scales, mammals, reptiles, insect
 
Heslo (password): mammals
 
Domácí úkol na čtvrtek: PROJECT na straně 31 – vybrat si jednu skupinu zvířat a vyrobit plakát s obrázky zvířat patřícími do této skupiny. Za vypracování projektu dostanou děti hvězdičku navíc!

14.11.

V první části hodiny si děti zapsaly do sešitu věty, ve kterých vybíraly ze dvou možností tu správnou (například Do/Does). Poté každé dostalo papírek s podobnou větou. Ve dvojicích si navzájem věty četly a odpovídaly na otázky.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly předložky v učebnici na straně 29. Děti poté samolepky vlepily do obrázku. Následně jsme procvičovali čtení soutěží v hledání slov v osmisměrce.
 
Na konci hodiny jsme ještě poslouchali v pracovním sešitě na straně 28. Příště bude test!
 
Nová slovní zásoba / fráze: Yes, I do. No, I don‘t.
 
Heslo (password): Miss Jennifer doesn‘t like homework.

9.11.

Dnes si děti nejdříve vypůjčily knihy. Výpůjční lhůta je jako vždy dva týdny, tedy do 16. listopadu. Poté jsme procvičovali fonetiku na straně 27. Pokračovali jsme ve čtení textu na straně 28 a následně jsme vypracovali všechny cvičení na té samé straně.
 
V druhé části hodiny jsme navázali zápisem do sešitu. Děti se ve dvojicích ptaly, jaké jídlo má jejich partner rád, a jaké nemá rád, a poté o tom psaly do svých sešitů. Poté jsme hráli ‚Memory game‘, při které si děti musely zapamatovat, co mají a nemají rádi jejich spolužáci před nimi.
 
Na konci hodiny jsme hráli Simon Says.
 
Nová slovní zásoba / fráze: cucumber, lentils, beans, schnitzel
 
Heslo (password): cucumber
 
Domácí úkol na pondělí: strana 29 v pracovním sešitě a strana 32 cvičení dva v učebnici

7.11.

Dnešní den jsme jako vždy začali zápisem do sešitů. Děti psaly, co mají různá zvířata ráda nebo nemají ráda. Poté děti dostaly do dvojic kvíz, který musely přečíst a napsat správná jména zvířat.
 
V druhé části hodiny děti vytvořily vlastní kvíz a ostatní ve třídě hádali, které zvíře popsali. Poté jsme se dívali na další část příběhu o Misty, Flash, Thunder a Whisper na straně 26 a 27. Dále jsme přeříkávali příběh a děti vybíraly ze tří vět tu, která patří do dialogu.
 
Na konci hodiny jsme poslouchali Baby shark a Halloween baby shark.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Let’s help him. Got you. How does he do that? Don’t throw. Here you are.
 
Heslo (password): zookeeper

2.11.

Děti dnes nejdříve psaly ‚diktát‘ z nové slovní zásoby. Poté jsme hráli hádací hru. Děti dostaly kartičky se zvířátky, které rozstříhaly a vybarvily. Poté si postupně vytáhly jednu kartičku a popisovaly zvíře na ní. Ostatní děti pak hádaly, které zvíře to je.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku na straně 24, hledali jsme správné odpovědi k otázkám na straně 25 a procvičovaly otázky v třetí osobě jednotného čísla ve druhém a třetím cvičení na téže straně.
 
Nakonec jsme hráli hru, při které se děti v kruhu ptaly na to, co mají a nemají jejich kamarádi rádi.
 
Nová slovní zásoba / fráze: owl, beetle, Does s/he like…? No, s/he doesn’t. Yes, s/he does.
 
Domácí úkol na pondělí: strany 22, 24 a 25 v pracovním sešitě
 
Heslo (password): Zebra doesn't like peas.
 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, vypracují domácí úkoly a reporty k přečteným knížkám, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem.
 
Poté jsme si říkali naše oblíbená zvířátka a děti je následně kreslily. Následně jsme pracovali s učebnicí. Nejdříve jsme se učili novou slovní zásobu z druhé lekce a pak jsme poslouchali říkanku na straně 22. Děti četly nahlas věty na straně 23 a psaly jména ke zvířátkům.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslech v pracovním sešitě na straně 23 a děti dokončily cvičení dva. Pak jsme hráli „Monster game“ na procvičení psaní slovní zásoby. V další aktivitě si polovina dětí vytáhla kartu se zvířetem a jejich partner musel hádat, které to je. Následně si děti zapsaly novou slovní zásobu do slovníčku v pracovním sešitě na straně 121.
 
Dnes jsme udělili diplom „Student měsíce“ Dominiku Bolcekovi! Diplom se uděluje za pracovitost a dobré chování ve třídě, případně za jiné výjimečné činy.
 
Nová slovní zásoba / fráze: zebra, hippo, monkey, parrot, tiger, crocodile, snake, bear, mouse, S/he likes… S/he doesn‘t like...
 
Domácí úkol na úterý: strany 22, 24 a 25
 
Heslo (password): meerkat
 

24.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily‘ různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté jsme dodělávali dekorace na Halloween. Dále jsme zpívali písničky s tématikou Halloweenu, například Five Little Pumpkins, Halloween Night a Baby Shark Halloween a sledovali jsme jeden díl seriálu Funny Bones.
 
Nakonec jsme hráli hru ‚Snap' na procvičování abecedy.
 
Heslo (password): spooky monsters

19.10

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící písmenka. Poté jsme psali první test! Po testu děti luštily osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou párty a poslouchali Spooky spooky.
 
Domácí úkol na úterý po prázdninách: pracovní sešit strana 118 a 120 
 
Heslo (password): Halloween

17.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním třetí osoby množného čísla. Poté jsme hrály hru z Classware SuperMinds 2, při které měly děti za úkol poskládat slova do vět a zároveň dodržet správný slovosled. Pak jsem se připravovali na test. Děti měly za úkol poskládat fráze, např. get dressed, a doplnit je do správných vět. Následně jsem opakovaly slovní zásobu z úvodní lekce a číslovky. Hráli jsme potom hru ‚Chinese whispers‘ na procvičení psaní slov. Hru jsme dále rozvinuly na rozeznávání problematických číslovek.
 
Na konci hodiny jsme se naladili na halloweenskou náladu a poslouchali písničku Spooky spooky.
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): forty-four

12.10.

Na začátku hodiny si děti vybraly a půjčily knihy z knihovny. Všichni si vzali ‚Report‘, za který po jeho vyplnění dostanou dvě hvězdičky navíc. Termín vrácení je 25. října. Pokud knihu nepřečtete, můžete se prodloužit výpůjční dobu o další dva týdny, ale žáci mě o tom musí informovat. Není důležité, aby děti rozuměly každému slovu. Hlavní je, aby pochopily hlavní myšlenku, a zejména aby si četbu užily. Přece jen čteme pro potěchu duše!
 
Dále jsme procvičovaly říkání času. Vysvětlily jsme si, že v třetí osobě se za slovesy píše ‚s‘, některá slovesa se úplně změní, jako například have – has, go – goes, do – does. Poté jsme hrály hru na procvičování tohoto gramatického jevu.
 
Následně jsme znovu poslouchaly píseň o Mr Blue. Na konci hodiny jsme hrály ‚Monster game‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovesa ve třetí osobě jednotného čísla
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 12, 13 a 14
 
Heslo (password): What‘s the time.

10.10.

Dnes jsme začaly opakováním nové slovní zásoby, kterou děti musely napsat na tabuli. Pak si do svých sešitů napsaly, v kolik hodin vstávají a v kolik chodí do školy. Poté jsme opakovaly říkanku z minulé lekce a říkání času. Poslouchaly jsme znovu píseň Mr. Blue a děti poté nakreslily obrázek pana Blue jak dělá zase něco podivného.
 
V další části hodiny jsme se dívaly na příběh o Thunderovi a říkaly ho vlastními slovy. Pak děti určovaly, co Thunder dělal v určitou denní dobu a následně jsme procvičovaly hlásku /I:/. Povídaly jsme si potom, co pro děti znamená dobrý den a špatný den.
 
Na konci hodiny děti hrály šarády s denními úkony a oblíbený evergreen ‚Simon Says‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: hit, lamp shade, break, toothbrush
 
Heslo (password): Brush your teeth

5.10.

Dnes jsme začaly opakováním frází ‚There is…, There are...‘ Poté jsme opakovaly pokyny: ‚Sit down, Stand up, atd.‘ Dívaly jsme se na další část příběhu s názvem ‚The burglars‘. Děti poté četly věty z druhého cvičení a určovaly, jestli jsou pravdivé, nebo ne.
 
Nálsedně jsme se učily novou slovní zásobu: denní aktivity. Poslouchaly jsme rap. Dále jsme se učily říkat hodiny a ptát se na čas. Děti dostaly hodiny do páru a procvičovaly se navzájem v říkání času. Poté jsme poslouchaly cvičení v učebnici a a hrály hru s hodinami na tabuli. Pak jsme poslouchaly písničku o zvláštním pánovi Blue, který nikdy nedělá věci ve správný čas.
 
Nakonec jsme se dívaly na další část příběhu s názvem ‚My day‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: burglar, drop, get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed, What‘s the time? It‘s… o‘clock.
 
Domácí úkol: v pracovním sešitě strana 7 na úterý a strany 9 a 10 na čtvrtek.
 
Helso (password): get up.

3.10.

Děti dnes poprvé rozšifrovávaly anagramy. Z přeházených písmenek měly za úkol složit slovíčka z lekce a napsat si je do sešitů. Poté jsme kontrolovaly domácí úkol a hraly akční hru s There is… There are…
 
Opakovaly jsme slovíčka z lekce a hrály jsme bingo. Poté jsme ještě procvičovaly psaní hrou ‚Monster game’.
 
V druhé části hodiny jsme hrály ‘Simon says’, opakovaly číslovky a děti vyplňovaly čísla podle diktátu. Poté procvičovaly psaní spojováním číslic se stejnými slovy. Nakonec jsme hrály hru ‚Run and circle’ ve dvojicích na další procvičení číslovek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovíčka z lekce, číslovky 11 – 100, There is, There are
 
Heslo je: Bingo.
 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes si děti nejdříve zapsaly nová slovíčka do sešitů. Poté jsme opakovaly příkazy a hrály hru: ‚Simon says‘. Jeden žák byl učitel a dával příkazy ostatním dětem. Následně jsme hrály ‚Monster game‘. Je to hra na stejném principu, jako ‚Hangman‘. Děti musí uhádnout slovo, jehož počet písmen je na tabuli vyznačen počtem čárek. Procvičují se tak hláskování a zároveň správné psaní anglických slovíček.
Poté jsme začaly s učebnicí! Děti se znovu shledaly s postavami z učebnice: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce, při které jsme opakovaly čísla od 11 do 100.
V druhé části hodiny jsme se učily fráze ‚There is, There are‘. Děti dokončily svůj plakát a kdo chtěl, tak vymaloval vydru a napsal o ní nějaké informace, jak se jmenuje, jaká je a co má. Někdo vypracovával osmisměrku se slovíčky z úvodní lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: There is/There‘s…, There are/There‘re…
Příště budeme pokračovat s učebnicí. Budeme procvičovat číslovky a nové fráze z minulé hodiny.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

21.9.

Dnes jsme procvičovaly hláskování vlastních jmen a následně zopakovaly anglickou abecedu, protože to některým dětem moc nešlo. Děti se poté navzájem zkoušely z abecedy.

Nasledně jsme se bavily o pravidlech v hodině a o šikaně. Dívaly jsme se na díl Sesame Street, kde se vysvětlovalo, co to je šikana. Děti i učitelé poté podepsaly certifikát, kde jsme se všichni zavázaly se šikany stranit.

Děti se pak dívaly na video o svém maskotovi, mořské vydře. Vystříhaly si svoje obličeje z fotek, vybarvily si vydry a vystříhaly je z papíru. Zopakovaly jsme se slovíčka z minulé hodiny. Některé děti poté vybarvily připravený plakát a ostatní hrály hru ‚Snakes and ladders‘. Děti házely kostkou a musely říct správný název předmětu, na kterém skončily jejich figurky. Když udělaly chybu, musely se vrátit zpět.

Nová slovíčka: Bully, wall, board, cupboard, bookcase, otter

Příště začneme pracovat s učebnicí.

Heslo je: cupboard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi pozdravily v novém roce a ptaly se, jak se máme. Bavily jsme se o tom, co jsme dělaly o prázdninách a naučily se některá jména zemí v angličtině.

Poté jsme se učily pojmenovávat předměty ve třídě a děti měly poté za úkol ukazovat na ně podle toho, jak je učitelka vyvolávala.

Děti si pak navrhly obálku svých portfolií a na první stránku si zapsaly čtyři nová slova z dnešní hodiny. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se učily příkazy, které by děti měly zvládat, aby rozuměly pokynům v angličtině. Procvičovaly jsme je poté zábavnou formou Simon Says, kdy děti vykonávají úkony podle pokynů učitele, ale pouze v případě, že ten před příkazem řekne: Simon Says. Pokud to neřekne, děti nesmí pokyn provést. Pokud se spletou, vypadávají ze hry. Děti, které chtěly, přebraly roli učitele a dávaly příkazy svým spolužáků. Užily si přitom hodně legrace!

Nová slovíčka/fráze: wall, cupboard, bookcase, white board, floor, Greece, Turkey, Portugal, Croatia, cottage, summer, holidays, listen, read, write, lay down, touch, point

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Děti se seznámí se svým maskotem a budou ho vybarvovat. Budeme procvičovat novou slovní zásobu a hrát hry.

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12