Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Dočasná asistent/ka:

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

16.10.

Od dnešního dne dochází ke změně na pozici asistentky a u naší skupiny bude působit Miss Jitka

Domácí úkol (na 23.10.): Dokončit knížečku "My Day", na které děti začaly pracovat při dnešní výuce (podrobnosti viz níže). Zároveň prosíme děti, které dnes úkol neměly vypracovaný, aby jej přinesly ve čtvrtek. Děkujeme!

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme slovy čísla 1-8 (dbáme na správný spelling hlavně čísel three, four, eight, která dětem dělají potíže).

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 16 (posloucháme a čteme otázky, odpovídáme na ně).

Opakujeme hodiny a každodenní aktivity (get up, get dressed, go to school, go to bed, brush teeth, have breakfast/lunch/dinner). Děti pracují v menších skupinkách a snaží se spojit otázku se správnou odpovědí (např. What time do you go to school? I go to school at eight o'clock.)

Začínáme pracovat na knížečce "My Day", kterou mají děti dokončit za domácí úkol. Na každou stranu zvlášť děti napíší jednu každodenní aktivitu a namalují k ní obrázek (např. I get up at ... o'clock. I get dressed at ... o'clock. I have breakfast at ... o'clock. apod). Každodenní aktivity, které by děti měly znát, najdete ve slovníčku na našich webových stránkách.

Hrajeme týmovou hru na procvičení hláskování čísel 1-10. Zeptejte se svých dětí, jak hra probíhala a jak se jim líbila. 

Ve čtvrtek 18.10. si napíšeme test z 1.lekce. Test je velmi jednoduchý a objeví se v něm stejná cvičení, která s dětmi procvičujeme na hodinách.

11.10.

Dnešní hodiny jsou velmi pestré, jelikož jsme spojeni s další třídou.

Po třídě máme rozmístěna 4 stanoviště. Na každém místě pracují 4 děti a po dokončení práce přecházejí na stanoviště další.

1. pracovní stůl - hra BINGO- trénování známých i neznámých slovíček a skládání slovíček podle poslechu - k dispozici mají děti košíček s písmenky. Procvičujeme a obohacujeme slovní zásobu.

2. zastávka - vystřihování a zdobení dýní s tajným odkazem, které použijeme jako výzdobu na Halloween.

3. pracovní místo - výroba Nebe, Peklo, Ráj  - téma Halloween - "spooky" slovíčka

4. stanoviště - malování příšerek podle detailního popisu

Na konci dnešních hodin si pouštíme nové písničky.Odkaz naleznete zde:

http://https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

Test z 1. lekce si napíšeme v úterý 16.10.

9.10.

Domácí úkol:  Učebnice W.B. str. 17 - vypracovat prosím do následujícího úterý 16.10

MDR: Doplňte písmenka do mezer

I __ up at 7

I __ dressed at 7:30.

I __ breakfast at 7:45.

I__ to school at 

I __ lunch at 12

Práce v učebnici v rámci 1.lekce. Společně čteme, posloucháme a sledujeme příběh.

Práce v učebnici: SB str. 15 - odpovídáme na otázky podle příběhu v učebnici.

Písnička: poslouchali jsme novou písničku "Sad, bad, terrible day." a povídali si o jednotlivých situacích.

4.10

Začínáme opakováním slovíček z předešlé hodiny. Jednotlivé obrázky vidíme na tabuli a podle čísel máme za úkol zapsat je do sešitu / chair, clock, wall, board, window, bookcase, floor, cupboard  /.

Tato slovíčka jsou součástí krátkého testu, který prověří znalosti dětí. Test je pouze informativní a nehodnotí se procenty.

Po testu posloucháme a zpíváme písničku.

V učebnici W.B. pracujeme na str. 12 a děti doplňují čísla k obrázkům podle poslechu písničky.

Důležitým bodem dnešní hodiny jsou nové fráze. Důraz klademe na rozdíl mezi První osobou jednot. č - JÁ a Třetí osobou  jednot.č. -ON, ONA

 

I brush my teeth.   -   He brushes his/her teeth.

I get dressed.   -   He gets dressed.

I have dinner.   -   She has dinner.

I go to school.   -   He goes to school.

I play in the park.   -   She plays in the park.

V učebnici W.B. i S.B pracujeme na str. 13 - podle vět číslujeme jednotlivé obrázky.

2.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 10,11. Vypracovat prosím do následujícího úterý 9.10. Děkuji

MDR: Napište správné slovíčko k obrázku. / chair, clock, wall, board, window /

Dnes se učíme nové fráze související s denním programem - get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Hrajeme pohybovou hru, kde nové fráze používáme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 a opět procvičujeme, co jsme se naučili.

Učíme se základní hodiny.

What's the time? It's five o'clock.

When do you get up? At seven o'clock.

When do you play in the park? At four o'clock.

Na tabuli máme namalované hodiny a učíme se pokládat otázku a odpovědět, kdy jakou činnost provádíme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 11 - podle poslechu vybarvujeme příslušné hodiny.

Na závěr hrajeme zábavnou hru What's the time, Mr. Fox?

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si opět opakovali: 

"There is" - používáme, pokud mluvíme o jedné věci,  a/an = 1.  
(There is a cupboard. There is a book.)


"There are" - používáme, když mluvíme o více věcech, "some" znamená, více než 1. 
( There are some bookcases. There are some windows.)

V učebnici S.B. pracujeme na str. 7, 8, 9 a věnujeme se příběhu "The Burglers", čteme, posloucháme a sledujeme na interaktivní tabuli.

V další části hodiny pracujeme s čísly po desítkách od 10, 20, 30 - 100. Děti přiřazují vždy k číslu jeho psanou podobu.

Hrajeme hry k rozšíření slovní zásoby.

25.9.

Domácí úkol: Učebnice - Work Book - str. 4, 5. Vypracovat prosím do následujícího úterý 2.10. Děkuji

Zakroužkujte slovíčko, které nepatří do řady.

1. apple, banana, mango, ZOO, pear

2. shorts, skirt, trousers, toes

In the classroom there are some ... ( chairs, desks, bags, pencils...)

In the classroom there is a red pen ( a book, a toy, a board)

Na základě těchto dvou vět se dětí učí rozeznat kdy používáme "there are some" (více věcí) a kdy "there is a..." ( označuje jednu věc)

Opakujeme slovíčka: door, window, chair, wall, floor, board, bookcase, cupboard, clock a názorně si ukazujeme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 5.

 

20.9.

Krátce se vracíme k vyplňenému listu "About Me" z minulé hodiny. Každý má možnost představit se a povědět o sobě pár informací. My name is Alice. My favourite color is green. My favourite animal is the dog.

Následuje výtvarná činnost, kdy všichni vytváříme společně plakát (poster) naší skupinky Sea Otters. Práce se nám povedla, děti jsou šikovné.

V další části dnešní výuky si povídáme o šikaně (bullying), jak ji předcházet a případně řešit. Mluvíme o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat . Děti podepisují listinu proti šikaně.

Class Rules

1. Respect everyone 2. Listen 3. Participate 4. Work together

Na závěr hodiny hrajeme  hru Hangman, která slouží k poznávání nových slovíček a spelování.

 

18.9.

Hello SEA OTTERS!

Vítáme děti a přejeme šťastný školní rok.

V první hodině se vzájemně představujeme a každý své jméno spoji s určitým pohybem, lépe se pak jména zapamatují. "My name is Alice."

Následuje hra "Simon Says", kdy si děti opakují názvy jednotlivých částí těla a ve dvojicích soutěží, kdo dříve zareaguje a zvedne kostku ze země.

Každý dnes dostává sešit ( NOTEBOOK ), který si děti podepisují a zdobí podle vlastních představ.

Představujeme si rovněž v rámci krátkého videa patrona naší skupinky a tím jsou vydry

"SEA OTTERS".

V kruhu na zemi sestavujeme podle písmenek celý název skupinky.

Děti také vyplňují předtištěný list papíru na téma "About Me". Píšeme jméno, kolik je nám let, malujeme nejoblíbenější zvířátko, jídlo, barvu a kreslíme svou rodinu.

Domácí úkol - dokončit list About Me

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34