Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Alžběta Gregušová

tel.: +420 774 805 220
email: alzbeta.gregusova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

13.6.

MDRHow are you today? I'm ... What's your favourite animal, food, toy, sport? - odpovídáme na otázky

Other information (další informace): Dnešní hodinu jsme věnovali především procvičování čtení a hláskování krátkých slov (sight words). Zahráli jsme si různé hry např. házeli balonky s přísavkami na tabuli a četli slova, která balonky zasáhly, nebo jsme hráli "Jengu", při které jsme vytahovali z věže dřevěné špalíky a komu se to povedlo, musel přečíst daná krátká slova. Také jsem hráli hru "Who is the Leader?". U všech her jsme se pobavili. Věnovali jsme se i výtvarné činnosti - krátká slova jsme kreslili bílými voskovkami a poté je přemalovali vodovými barvami. Na závěr jsme nakreslili plakát na naši charitativní akci.

Připomínáme, že v úterý 17. června se koná naše poslední hodina v tomto školním roce. 

11.6.

MDRHow are you today? I'm ... What's your favourite animal, food, toy, sport? - odpovídáme na otázky

Homework (domácí úkol): nebyl zadán

Other information (další informace): Dnes jsme se rozdělili na dvě skupinky a pomocí různých her opakovali číslovky, procvičovali čtení a hláskování krátkých slov (sight words) a výslovnost sh, ch-, th-, wh-, ph-. Jednou z nich byla hra "Sink the Pirate Ship" (obdoba naší hry "Lodě"), kdy jsme se snažili "potopit" lodě tvořené krátkými slovíčky. Doma se můžete dětí zeptat na pravidla hry a zahrát si ji s nimi. V závěru hodiny jsme si také četli krátké příběhy. 

Připomínáme, že ve čtvrtek 13.6. se koná naše Charitativní akce. Všichni jste srdečně zváni. Výuka LEAP bude tento den probíhat normálně podle rozvrhu. Po jejím skončení půjdou děti do družiny. 

6.6.

Pracovní list: opakování slovní zásoby a gramatiky 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

Other information (další informace): Dnes jsme procvičovali slovní zásobu z celého roku pomocí obrázkových karet a slovíčka jsme také hláskovali. Zahráli jsme si týmovou hru "Flashcard Challenge", při které jeden žák předváděl nebo kreslil na tabuli aktivitu zobrazenou na obrázkové kartě (např. go hiking, learn to swim, play hockey, help in the garden) a ostatní žáci z jeho týmu hádali, co to je. Nakonec jsme se rozdělili na tři skupinky - jedna hrála hru "Feed the Dog", při které procvičovala čtení a hláskování krátkých slov (sight words); druhá procvičovala hláskování číslovek pomocí písmen na magnetickou tabuli a třetí hrála společenskou hru "Dobble!". Závěr hodiny jsme věnovali opakování abecedy - hláskování jednotlivých písmen a sh-, ch-, th-.

4.6.

Pracovní list: opakování slovní zásoby a gramatiky ze 1.-9. lekce učebnice SM2

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

Other information (další informace): Dnešní hodinu jsme zahájili krátkým povídáním o tom, jak se máme a co jsme dělali o víkendu. Poté jsme vyráběli výrobky, které budeme prodávat příští čtvrtek 13. června na naší charitativní akci. Více neprozradíme - nechte se překvapit. Nakonec jsme se rozdělili do dvou skupinek: jedna procvičovala hláskování číslovek (20, 30, ... 100) pomocí písmen na magnetickou tabuli, druhá hrála společenskou hru "Dobble!".

KVĚTEN

30.5.

Pracovní listy: opakování slovní zásoby a gramatiky ze 7.-9. lekce učebnice SM 2; bezpečné a nebezpečné aktivity

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): volnočasové aktivity, počasí, cut, glue, scissors, safe, dangerous

Other information (další informace): Dnes jsme si zahráli hru Memory Game (obdoba našeho pexesa), při které jsme si zopakovali slovní zásobu na téma počasí. Procvičili jsme si čtení na krátké říkance "Humpty Dumpty" a dělali jsme další aktivity navazující na tuto říkanku např. obrázky k říkance jsme řadili tak, jak jdou za sebou, lepili na papír a vybarvovali; shlédli krátké video na youtube nazvané "Humpty Dumpty" ze série "Fixed Fairy Tales" (na video se můžete podívat zde); z rozstřihaných puzzles jsme skládali vejce, lepili dohromady a vybarvovali.  

28.5.

V rámci charitativního projektu jsme dnes s dětmi navštívili město Tábor a základní školu Kaňka, kde jsme si prohlédli různé terapeutické pracovny nebo na vlastní kůži vyzkoušeli monolyži. Poté jsme se vydali na výlet do centra města a prohlédli si podzemní chodby pod náměstím i samotné náměstí s výkladem paní průvodkyně. Procházkou jsme došli na nádraží a vlakem odjeli zpět do Prahy. I když nám počasí odpoledne přliš nepřálo a pršelo, dětem se výlet líbil a po celou dobu se chovaly slušně. Více informací k výletu najdete zde a fotografie z výletu zde.

23.5.

MDR: opakování slovní zásoby na téma potraviny, části obličeje a nábytek pomocí obrázkových karet

Pracovní listy: opakování slovní zásoby a gramatiky ze 4.-6. lekce učebnice SM 2; rozlišování počtu slabik ve slovech

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): potraviny, části obličeje, nábytek

Other information (další informace): Dnes jsme individuálně dodělávali chybějící cvičení v učebnici Workbook. Poté další z dětí prezentovaly svůj domácí projekt - obrázek a krátký popis jejich oblíbené pohádkové postavy. Zahráli jsme si i domino s pohádkovými postavičkami a také jsme shlédli krátké video na youtube nazvané "Three Little Pigs" ze série "Fixed Fairy Tales". Na video se můžete podívat zde.

21.5.

MDR: opakování již známé slovní zásoby pomocí obrázkových karet

Pracovní list: opakování slovní zásoby a gramatiky z 1.-3. lekce učebnice SM 2

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): prince, princess, king, queen, knight, dragon, witch, wizard, fairy, godmother, evel, stepmother

Other information (další informace): dnešní hodina byla jsme zaměřena na téma "Fairy Tales " (Pohádky). Nejprve děti prezentovaly svůj domácí projekt - obrázek a krátký popis jejich oblíbené pohádkové postavy. Poté jsme si zahráli pexeso s pohádkovými postavičkami a také jsme shlédli krátké video na youtube nazvané "The Princess and the Pea" ze série "Fixed Fairy Tales". Na video se můžete podívat zde.

16.5.

MDR: doplňujeme chybějící slovíčka, např.: _  there any milk? 

__ your mom likes bananas?

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán

 

Other information (další informace): dnešní hodinu jsme věnovali opakování lekce 9, poté si děti napsaly krátký test a luštily Word Search. Ve zbytku hodiny jsme vyráběly anglická přáníčka na návštěvu v Táborské škole Kaňka v rámci našeho Charity Project.

14.5.

MDR: procvičování otázek IS, DOES, WOULD, WHERE, CAN, HAVE

Pracovní list: opakování gramatiky a frází 9. lekce

Homework due 21.5.(domácí úkol na 21.5.): WB str. 113, 114, 115

Bookwork: SB 115, 116 - Fairy Tales - povídali jsme si o nejznámějších českých pohádkách a postavách, jak se nazývají v angličtině. Podívali jsme se na video The Little Red Riding Hood (O červené karkulce) a hledali rozdíly mezi českou a anglickou verzí

9.5.

MDR: zapisujeme chybějící slovíčka: Take a riding lessons. Learning to swim….

 

Homework(domácí úkol): DÚ dnes nebyl zadán

 

Bookwork: SB str. 113,116.

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali předložky on, next to, in front of, in, under a tvořili celé věty, např.: The boy next to the tree is taking a photo. Dále si děti zahrály oblíbenou hru Spelling Race a také doplňovaly otázky s pomocí slovíček Where, Have, Would, Is, Can, Does.

7.5.

MDR: zapisujeme chybějící slovíčka: Can I go swimming? Can I visit my cousins? Can I drink some water?

 

Homework due 14.5.(domácí úkol na 14.5.): WB str. 109, 110,112

 

Bookwork: SB str. 110,111. WB str. 111

 

 

Other information (další informace): v dnešní hodině si děti společně přečetly krátký příběh a dále jsme se zaměřili na správnou výslovnost souhlásek S a Z v různých anglických slovech, např.: jeans, tomatoes, zebra, lemons…

2.5.

MDR: zapisujeme chybějící slovíčka: build a treehouse, take riding lessons…

 

Homework (domácí úkol): DÚ dnes nebyl zadán, připomínáme úkol na 7.4.

 

Bookwork: SB str. 108, 109

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali slovíčka a fráze z kapitoly “Holiday Plans”. Při deskové hře si děti také procvičovali využití frází “Can I…?” “Yes, you can.” “No, You can’t.” Učili jsme se novou písničku a v závěru hodiny si děti vypůjčily knihy z naší anglické knihovny, prosíme o vrácení knih do 16.5..

DUBEN

30.4.

MDR: prezentace Mixed-Up Chameleon

 

Homework due 7.4. (domácí úkol na 7.4.): WB 106,107,108

 

Bookwork: SB str. 106 “ Holiday plans”,str. 107, WB str. 128

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons

25.4.

MDR: The mixed up chameleon

 

Homework(domácí úkol): DÚ dnes nebyl zadán, připomínáme úkol na 30.4.

 

Other information (další informace): v dnešní hodině děti dokončily úkoly z kapitoly Science, měřily si frekvenci dechu v klidovém stavu a po fyzické zátěži. Také jsme si představili  projekt Charity Partner a našeho partnera pro letošní rok Centrum Kaňka.

23.4.

Homework due 30.4. ( domácí úkol na 30.4.): WB str.100,105 a dodělat pracovní list Chameleon.

 

Other information ( další informace): v dnešní hodině jsme nejprve opakovali slovíčka a fráze z 8.kapitoly, poté si děti napsaly krátký test. Ve druhé vyučovací hodině jsme si společně četli příběh z knihy My Chameleon a odpovídali na otázky, děti poté kreslily chameleona a popisovaly, jak vypadá ( kdo nestihl, dodělá jako domácí úkol:)).

16.4.

MDR: vyplňujeme pracovní list

 

Homework due 23.4.(domácí úkol na 23.4.): WB str. 102,103

 

Bookwork: učebnice SB str. 102, 103 Science

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali slovíčka a fráze z lekce 8,  děti také navštívily oblíbený Star Store, kde si vyměnily nasbírané hvězdičky za různé odměny.

11.4.

MDR: hledáme schovaná slovíčka po učebně a zapisujeme je do sešitu

 

Homework (domácí úkol): připomínáme DÚ na 16.4.

 

Bookwork: učebnice SB str. 100,101,104: dle poslechu doplňujme slovíčka

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme probírali kapitolu Trophy, děti kreslily svoji trofej a měly za úkol ji popsat: My trophy is …( red, big, beautiful..). Také si vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a na závěr hodiny jsme hráli oblíbenou hru Spelling Race.

9.4.

MDR: děti zapisují do sešitu odpovědi na otázky. Např.: Do you like singing?…

 

Homework due 16.4. (domácí úkol na 16.4.): SB str. 97, 98, 99

 

Bookwork: učebnice SB str. 98,99

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme dále sledovali krátký příběh na interaktivní tabuli, děti si rozdělily role v příběhu a četli ho nahlas, také odpovídali na otázky. V závěru hodiny jsme si zahráli anglické Bingo.

4.4.

MDR: Vytváříme a zapisujeme věty: Reading a book is great. Watching TV is boring…

 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme na 9.4.

 

Bookwork: učebnice SB str. 97: dle poslechu doplňujeme obrázky

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali používání frází I like   …”ing”, děti se učily písničku  “What do you like to do”, do které doplňovaly správná slovíčka  a s využitím interaktivní tabule jsme cvičili  fráze  “So do I” a “I don’t”.

2.4.

Homework due 9.4. (domácí úkol na 9.4.): WB str. 94,95,96

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, swimming, athletics, volleyball, fun, difficult, great, boring

 

Bookwork: SB str.94 ( “Sports Club”), str. 95

 

Grammar ( gramatika): “ing” ( např. swimming is fun)

 

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se seznámili s novými slovíčky na téma sport. Poslouchali jsme a učili se písničku ( SB str. 94).  Dále děti vytvářeli věty s použitím  koncovky “ing” a nových slovíček: Dancing is great. Playing baseball is boring. Na závěr jsme hráli oblíbené hry na interaktivní tabuli na zopakování slovíček z předchozích lekcí.

BŘEZEN

28.3.

MDR: Your Dream: I`d like to….

 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme úkol z minulé hodiny na 2.4.

 

Other information (další informace): v dnešní hodině děti psaly krátký test na opakování kapitoly 7, poté luštily anglickou osmisměrku ( Word search) a hrály hru “ Change seats if..” Při které měly za úkol vyměnit si místa podle toho, kdo má/nemá stejný kus oblečení.

26.3.

MDR: pracovní list: doplňujeme věty.

 

Homework due 2.4. (domácí úkol na 2.4.):WB str. 89,90,91

 

Bookwork: učebnice SB str. 90,91 kapitola Math  - Measuring

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): height, length, centimeters, millimeters, measurement

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se seznámili s novými slovíčky z kapitoly Measuring, dále si děti zahrály hru z učebnice SB str.93, kde měly za úkol pojmenovat jednotlivá políčka ve hře a také hrály hru na opakování slovíček z kapitoly Dopravni prostředky.

21.3.

MDR: doplňujeme do vět: What`s he…? …doing his homework. Are you …for the bus? Yes, I ..

 

Homework (domácí úkol ): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme DÚ na 26.3.

 

Bookwork: učebnice SB str. 88,89

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali slovíčka z kapitoly Dopravní prostředky. Děti kreslily svůj oblíbený dopravní prostředek a poté ho měli za úkol popsat.

také lepily samolepky do obrázku v učebnici a popisovaly kam ho umístily, např. “ The bird is on the plane”.

 

19.3.

MDR: děti doplňují a zapisují jednotlivé dopravní prostředky do skupin “street”, “park”, “sea”, “sky” 

 

Homework due 26.3.(domácí úkol na 26.3.): WB 85,86 (úkol 2 a 3), 87

 

Bookwork: učebnice SB str. 87

 

Vocabulary and Phrases ( slovní zásoba a fráze): trip, move, tire, my turn, transport

 

Other information (další informace): Četli jsme příběh na interaktivní tabuli. Děti poté odpovídaly na otázky dle poslechu.

14.3.

MDR: opakujeme a zapisujeme slovíčka z minulé hodiny

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 19.3.

 

Bookwork: učebnice WB str. 88, SB str. 85

 

Vocabulary and Phrases ( slovní zásoba a fráze): tvoříme krátké otázky a odpovědi  -  What are you doing? I'm waiting for a bus. I`d like to…

 

Other information (další informace): Hráli jsme hry na procvičování nových slovíček, cvičíme výslovnost. V pracovním listu děti označovaly obrázky dle poslechu.

12.3.

MDR: vyplňujeme pracovní list, dle obrázků zapisujeme nová slovíčka

 

Homework due 19.3. (domácí úkol na 19.3.): WB str. 82,83,84

 

Bookwork: učebnice SB str. 82, 84,WB str. 126

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike, sail, drive, ride, fly, to go. I'd like to…

 

Other information (další informace): v dnešní hodině se děti učily nová slovíčka a fráze ” I ‘d like to …”, které jsme procvičovali pomocí různých her. 

7.3.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, připomínáme DÚ z minulé hodiny na 12.3.

 

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali slovíčka a gramatiku z 6. lekce pomocí různých her. Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm jsme procvičovali slovíčka pomocí Word Search (Osmisměrka)

a vyhlásili Studenta měsíce. Děti si také vybraly a půjčily knihy z naší anglické knihovny.

5.3.

MDR: vyplňujeme pracovní list

 

Homework due 12.3. (domácí úkol na 12.3.): WB str.77,78,79

 

Bookwork: učebnice SB str. 78 - Science

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): life cycle, chrysalis, caterpillar, soft, bigger, hard, skin, hang, move, change

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se zaměřili především na opakování 6.lekce, ze které budeme psát krátký test tento čtvrtek 7.3. Děti se také seznámily s novými slovíčky z kapitoly Science a hrály hru Spelling Race.

ÚNOR

 

28.2.

MDR: opakujeme a zapisujeme slovíčka: my/your/her/his/its/our/their

Homework:(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme DÚ z minulé hodiny.

 

Bookwork (práce s učebnicí):  SB str. 76 - čteme a odpovídáme na otázky. WB str. 76, SB str. 77.

 

Other information (další informace): Zahráli jsme si hru PUZZLES na procvičování anglické výslovnosti

 

 

26.2.

 

MDR: spelujeme a zapisujeme věty s použitím am/is/are +přídavné jméno

 

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes  děti vybraly odměny za nasbírané hvězdičky

 

Bookwork: učebnice WB str. 74, SB str. 75 - dle poslechu doplňujeme správné věty k obrázkům. Čteme příběh na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky.

 

Homework due 5.3.(domácí úkol na 5.3.): WB str. 73,74( úkol č.2 a č.3) a str. 75 

 

 

21.2

MDR: opakujeme a zapisujeme slovíčka: angry, happy, tired, excited, sad 

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 26.2.

 

Bookwork: učebnice SB str. 73, 72

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): měsíce a přivlastňovací zájmena “My/His/Her/its/their/Our birthday is/are in …(month).”

 

Other information (další informace): Hráli jsme hry na procvičování nových slov, cvičíme výslovnost. Děti se učily novou písničku SB str.72

 

19.2

Homework due 26.2.(domácí úkol na 26.2.): WB str. 70,71,72

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): people, eyes, hair, ears, glasses, nose, cheeks, chin, mouth, face, excited, sad, scared, tired, angry, happy.

 

Bookwork: SB str.70,71, WB str.125 - poslech textu a opakování slovíček

 

Grammar (gramatika). Am/Is/Are + přídavné jméno

 

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat novou lekci č.6. a hráli jsme hry na procvičování nových slovíček.

 

7.2

Homework (domácí úkol): domácí úkol nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 19.2.

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): opakování slovíček z kapitol Furniture and Home a these, those, that, this.

 

Other information (další informace): dnes jsme především opakovali slovíčka a gramatiku z 5.lekce, poté si děti napsaly krátký test. Četli jsme pohádku Goldiloks and the Three Bears (Zlatovláska a tři medvědi), děti v textu vyhledávaly různá slovíčka např. too small, too big… a spojovaly je s obrázky. Také jsme ocenili studenta měsíce a předali mu diplom.

 

5.2

MDR (zápis do sešitu): dle poslechu zapisujeme slovíčka these/those/this/that

 

Homework due 19.2. (domácí úkol na 19.2.): WB str. 65,66,67

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 66,67 - povídáme si o recyklaci (Recycling). SB str.69 - děti vyplňují kvíz.

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): recycling, glass, paper, fruits and vegetables, metal, rubbish, landfill

 

Other information (další informace): hrajeme různé hry na procvičení správného používání slovíček this,these,those,that.

 

LEDEN

31.1.

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme věty a doplňujeme chybějící slovíčka. Např. Whose shoes are …? ( mine, this, these, whose).

 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol na úterý 5.2. zadaný v minulé hodině.

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 65 - posloucháme krátký text a poté zapisujeme odpovědi na otázky. WB str. 64 - dle poslechu spojujeme obrázky. Worksheet ( pracovní list) - děti kreslí svůj dětský pokoj a zapisují, co v něm mají.

 

Other information (další informace): Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso, skládáme jednoduchá slovíčka a obrázky, opakujeme spelování.

 

29.1.

Homework (domácí úkol): WB str. 61 ,62 (kromě úkolu 1), 63. Domácí úkol je na příští úterý 5.2.

 

Bookwork: cvičebnice SB str. 62,63 - nejprve čteme příběh společně, poté si děti rozdělí role a čte každý zvlášť. Na interaktivní tabuli pouštíme krátký film a děti odpovídají na otázky dle poslechu. Pracovní list 5.3: doplňujeme slovíčka a spojujeme správné tvary Whose - this/that/these/those.

 

Other information (další informace):opakujeme a procvičujeme ukazovací zájmena  (this/that/these/those) při hře” Running Game”.

 

24.1.

MDR: zapisujeme do sešitu názvy obrázků, které jsou schovány po učebně mat, bed, chair, mirror… 

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.61 - doplňování podle poslechu “Whose…is/are this/these?”, SB str.64 - čteme a doplujeme text

 

Další informace: Procvičujeme správné používání výrazů this/that, these, those, hrajeme hru Spelling Race, děti závodí ve 2 skupinách, kdo dřív správně sestaví různá slovíčka.

 

22.1.

MDR (zápis do sešitu): spelujeme a zapisujeme číslovky 11-20

 

Homework due 29.1:(domácí úkol na 29.1.) WB str.58, 59,60

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.58,59 (posloucháme text a odpovídáme na otázky)

 

Grammar (gramatika): this/that, these/those

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): bedroom, toys, bed, table, armchair, sofa, mirror, lamp, wardrobe, mat

 

Other information (další informace): S využitím interaktivní tabule hrajeme hry Super Minds na procvičení slovní zásoby a posloucháme písničky.

17.1.

MDR (zápis do sešitu): do sešitu zapisujeme názvy potravin dle obrázků a jednotlivá slova hláskujeme , např. grapes, bread, fish
 

Homework due (domácí úkol): dnes nebyl zadán domácí úkol
 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): under, over, through, hunt
 

Other information (další informace): Během dnešní hodiny jsme zopakovali slovíčka a gramatiku ze 4. lekce ( Would you like…? Is there any…? Are there any…?) a děti si napsaly krátký testík. Poté vyplnily anglickou osmisměrku (wordsearch) a na závěr jsme četli knihu We are going on a bear hunt, kdy děti doplňovaly jednotlivá slovíčka.

15.1.

MDR (zápis do sešitu): spojujeme otázky se správnou odpovědí, např. Is there any fish? - No, there isn’t.; Would you like some chicken? - No, thank you. I’m not hungry.
 

Homework due 22.1.(domácí úkol na 22.1.): WB str. 54, 55; dále prosíme  děti, které neměly dnes vypracovaný domácí úkol (pracovní list), aby jej přinesli 17.1.
 

Bookwork (práce s učebnicí):  WB str. 54 cvičení 1 (podle poslechu přiřazujeme správná čísla k obrázkům); cvičení 2 (podle poslechu spojujeme různé věty s odpovídajícími obrázky)
 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): bacteria, dangerous, dirty, ill, careful, clean, knife, cut, spoon, stir, bowl, pour, peel
 

Other information (další informace): Hra Recipe ( Recept): děti čtou jednoduchý recept na ovocný salát, kreslí jednotlivé ingredience a výsledný pokrm.

10.1.

MDR (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky např. Are there any apples? Yes, there are. Is there any fish? No, there isn't. Would you like a sandwich? Yes, please./No, thank you.

Homework due 15.1. (domácí úkol na 15.1.): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol; připomínáme úkol zadaný v minulé hodině - WB str. 53 +  pracovní list

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 51 cv. 2, str. 52 cv. 1

Grammar (gramatika): Would you like a/an/some ...? Yes, please. No, thank you. Is there any ...? Yes, there is. No, there isn't. Are there any ...? Yes, there are. No, there aren't. 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, pears, apples

Other information (další informace): Hrajeme hru "Going to the supermarkets", při které se děti střídají v roli zákazníka a prodavače a procvičují slovní zásobu a kladení otázek "Is there any ...?/Are there any ...?".

8.1.

MDR (zápis do sešitu): doplňujeme slovíčka is, are, any podle kontextu do vět a píšeme celé věty (např. _ there any bread? Is there _ milk?

Homework due 15.1. (domácí úkol na 15.1.): WB str. 53 + vypracovat pracovní list, který děti obdržely na hodině  

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 53 (posloucháme text a odpovídáme na otázky)

Grammar (gramatika): Would you like a/an/some ...? Yes, please. No, thank you. Is there any ...? Yes, there is. No, there isn't. Are there any ...? Yes, there are. No, there aren't. 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, pears, apples; hungry, thirsty; Is there any ...? Yes, there is. No, there isn't. Are there any ...? Yes, there are. No, there aren't.

Other information (další informace): Hrajeme hru "Jumping Game", při které procvičujeme tvoření otázek a krátkých odpovědí (např. Is there any bread? Yes, there is. Are there any potatoes? No, there aren't.) Dnes také vyhlašujeme našeho Studenta měsíce prosince a předáváme mu certifikát. Příští čtvrtek, tj. 17.1., si napíšeme krátký TEST ze 4. lekce - děti o něm byly informovány.

3.1.

MDR (zápis do sešitu): doplňujeme podle nápovědy slova s vánoční tématikou (např. Big socks - stockings; Santa's car - sleigh atd.)

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale prosíme děti, které úkol na dnešek neměly, aby jej doplnily

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 50-51 (čteme a posloucháme příběh), dále cv. 2-4 na str. 51; Wstr. 50 cv. 1,2

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, pears, apples; Are there any ...? Yes, there are. No, there aren't.

Other information (další informace): Hrajeme hru "Spelling Race" na procvičování slovní zásoby. Děti si dnes vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a obdržely i book report. Jeho vypracování je dobrovolné. Kdo přinese book report vypracovaný, obdrží za odměnu dvě hvězdičky navíc. Knihy by měly být vráceny do 17.1

Rádi bychom vás také informovali, že od 1. ledna dochází ke změně na pozici asistentky a na toto místo nastupuje Miss Alžběta

PROSINEC

20.12.

MDR (zápis do sešitu): procvičujeme psaní krátkých odpovědí na otázky (např. Is there any fish? Is there any bread? Is there any milk?)

Homework due 3.1. (domácí úkol na 3.1.): WB str. 49, 123

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 122 (vystřihujeme obrázky a texty o Santa Clausovi, spojujeme je k sobě, vše řadíme chronologicky ve správném pořadí a lepíme do sešitu)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Christmas, sleigh, reindeer, presents, stockings, boots, belt, hat, pants, coat

Other information (další informace): Hrajeme hru, při které procvičujeme čísla 11-16 a oblékáme Santa Clause. Díváme se na krátký film o Vánocích - odkaz zde.

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spojenosti!

18.12.

MDR (zápis do sešitu): procvičujeme psaní slovní zásoby podle obrázkových karet (lemons, grapes, tomatoes, mangos, watermelons)

Homework due 3.1. (domácí úkol na 3.1.): WB str. 49, 123; dále prosíme děti, které neměly dnes vypracovaný domácí úkol (WB str. 46, 47, 48), aby jej přinesly ve čtvrtek 20.12.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 49 cvičení 1, 2, 3 (podle poslechu doplňujeme názvy potravin do textu; seznamujeme se s novou gramatikou; lepíme obrázky potravin do lednice nebo do košíku, ptáme se, kde co je a odpovídáme)

Grammar (gramatika): ptáme se na to, kde něco je a odpovídáme - Are there any ... (např. lemons, potatoes, apples) in the fridge? (Jsou v lednici nějaké citrony, brambory, jablka?) Yes, there are. (Ano, jsou.) No, there aren't. (Ne, nejsou.)
Is there any ... (např. bread, fish) in the basket? (Je v košíku nějaký chléb, ryba?) Yes, there is. (Ano, je.) No, there isn't. (Ne, není)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes, pears, apples; fridge, basket; Would you like? Yes, please. No, thank you.; Is there any ...? Yes, there is. No, there isn't. Are there any ...? Yes, there are. No, there aren't.

Other information (další informace): Dnes navštěvujeme náš hvězdičkový obchod (Star Store) a za získané hvězdičky si "kupujeme" odměny. Také se seznamujeme s novou gramatikou (viz výše), která je pro děti složitější a budeme ji dále procvičovat. 

13.12.

MDR (zápis do sešitu): správně píšeme (spelujeme) číslovky (6-six, 1-one, 4-four, 8-eight, 16-sixteen, 20-twenty)

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný úkol, ale připomínáme úkol zadaný v minulé hodině - WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 48 cvičení 1 a 2 (zpíváme písničku a zatrháváme názvy ovoce, které se v textu písničky vyskytují)

Grammar (gramatika): A (např. a lemon), AN (např. an apple, an egg), SOME (bread, fish, apples, grapes, beans, lemons, tomatoes, eggs, potatoes, watermelons); Would you like a/an/some ...? ( Chtěl bys ...?) Yes, please. (Ano, prosím.) No, thank you. (Ne, děkuji.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes; Would you like? Yes, please. No, thank you.

Other information (další informace): Procvičujeme novou slovní zásobu pomocí týmové hry s házením míčků. Vypracováváme pracovní list, na kterém procvičujeme slovní zásobu a gramatiku této lekce.

11.12.

MDR (zápis do sešitu): správně píšeme (spelujeme) barvy (yellow, blue, red, green, white)

Homework due December 17 (domácí úkol na 17.12.): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 cvičení 1 (seznamujeme se s novou slovní zásobou na téma "The market") a 47 (seznamujeme se s novou gramatikou "Would you like a/an/some ...?)

Grammar (gramatika): A (a lemon), AN (an apple), SOME (bread, fish, apples, oranges); Would you like a/an/some ...? ( Chtěl bys ...?) Yes, please. (Ano, prosím.) No, thank you. (Ne, děkuji.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat 4. lekci. Seznámili jsme se především s novou slovní zásobou a procvičovali ji pomocí her na interaktivní tabuli a hry Bingo. Také jsme dětem rozdali opravené testy ze 3. lekce - ponechte si je prosím doma. 

6.12.

MDR (zápis do sešitu): na základě mluvených instrukcí kreslily děti do sešitu mapu města (např.  The school is between the cinema and the café. The hospital is in front of the school. apod.) 

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, ale připomínáme úkol na 11.12. WB str. 45

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali názvy míst ve městě (zaměřili jsme se hlavně na správné hláskování jednotlivých slovíček), dále pak předložky a sloveso has got/hasn't got (sestavovali jsme věty z jednotlivých slovíček tak, aby byl správně slovosled). Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm děti vypracovaly osmisměrku na téma "December" a některé začaly pracovat ve WB na str.110 se psaním čísel. Příští týden začneme novou lekci.

4.12.

Homework due December 11 (domácí úkol na 11.12.): WB str. 45
Dále pak procvičování a opakování slovní zásoby a gramatiky ze 3. lekce na čtvrteční test (názvy míst ve městě a jak se anglicky píší, předložky a sloveso has got/hasn't got)

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování. Nejprve jsme vypracovali pracovní list na procvičení gramatiky (has got/hasn't got). Poté jsme na základě instrukcí vyučujícího kreslili v týmech město a tím jsme si procvičili předložky a názvy míst. Nakonec jsme si zahráli hry na interaktivní tabuli, při kterých jsme dále procvičovali slovní zásobu ze 3.lekce. 

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): 
Připomínáme, že ve čtvrtek 6.12. píšeme krátký TEST ze 3. lekce

LISTOPAD

enlightenedV pátek 2. listopadu se v tělocvičně školy konala již jedenáctá Halloween Party a jako každým rokem sklidila velký úspěch. Jak to dětem v kostýmech slušelo, se můžete podívat na fotografiích na stránce "Aktuálně".

29.11.

MDR (zápis do sešitu): na základě informací z mapy nakreslené na tabuli psaly děti krátké odpovědi k napsaným větám (např. Top Town has got a cinema. Top Town hasn't got a café. The school is between the hospital and the train station. The park is behind the cinema. apod.)

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale připomínáme úkol z minulého týdne WB str. 37, 38, 41 na úterý 4.12.; dále prosíme, aby si děti procvičovaly a opakovaly slovní zásobu a gramatiku ze 3. lekce na test (názvy míst ve městě a jak se anglicky píší, předložky a sloveso has got/hasn't got)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 cvičení 1, 2 (čtení nahlas příběhu z učebnice v malých skupinách a odpovědi na otázky k textu) a 41 (zašktávání správných míst ve městě na základě poslechu).

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between, slide, swing, book shop, farm, zoo; Where is ... (např. park)? It is ... (např. in front of, behind, next to, between) the ... (např. school, playground, apod.)

Other information (další informace): slovní zásobu této lekce jsme procvičovali hraním her -   oblíbenou hrou "Spelling Race" a hrami na interaktivní tabuli. Předložky si můžete doma s dětmi opakovat například i pomocí tohoto krátkého videa.
Děti si dnes vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a obdržely i book report. Jeho vypracování je dobrovolné. Kdo přinese book report vypracovaný, obdrží za odměnu dvě hvězdičky navíc. Knihy by měly být vráceny do 13.12. Také jsme vyhlásili našeho Studenta měsíce listopadu a předali mu certifikát. Příští čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce - děti o něm byly informovány. Plánujeme, že v úterý před testem si všechnu látku zopakujeme.  

27.11.

MDR (zápis do sešitu): Write 3 things Top Town has got and 2 things Top Town hasn'got (např. Top Town has got a train station, a hospital and a shop. Top Town hasn't got a park and a cinema.)

Homework due December 4 (domácí úkol na 4.12.): WB str. 37, 38, 41 (děti mají úkol zakroužkovaný v učebnici). Prosíme žáky, kteří neměli na dnešek vypracovaný úkol z minulého týdne, aby jej přinesli ve čtvrtek 29.11.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 a 39 (poslech a čtení nahlas příběhu z učebnice; cvičení 2, 4) a dále WB str. 39 cvičení 1, 2.

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): předložky jsme procvičovali také hraním hry na interaktivní tabuli, která se dětem moc líbila. Hru si můžete zahrát i doma - zde je odkaz http://eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Prepositions%20of%20Place%20Billionaire/index.html

22.11.

Worksheet (pracovní list): osmisměrka, ve které hledáme a píšeme názvy míst ve městě; dále písemně vypracováváme cvičení, kde procvičujeme tvoření otázek a krátkých odpovědí (Has the planet got a ...? Yes, it has. No, it hasn't.)

Homework due November 27 (domácí úkol na 27.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 20.11. - WB str. 34, 35, 36. Děkujeme!

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 37 (poslechové cvičení, při kterém posloucháme a zapisujeme do učebnice, kde se které místo nachází) a 125 (na obrázek kreslíme své město a poté říkáme kamarádovi, kde se v mém městě nachází jaké místo. Používáme při tom předložky, které se nově učíme např. In my picture café is next to the school.)

Grammar (gramatika): předložky in (v), on (na), in front of (před), behind (za), next to (vedle), between (mezi); sloveso has got/hasn't got (Prague has got a cinema. Prague hasn't got a playground. Has Prague got a hospital? Yes, it has./No, it hasn't.)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): town, cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, café, bus stop; in, on, in front of, behind, next to, between

Other information (další informace): Prosíme rodiče, aby dětem doma založili složku na pracovní listy a ostatní materiály z výuky, které si budou děti nechávat doma a nebudou je nosit do školy. Většinou je mají založené v učebnicích a různě jim vypadávají. Děkujeme za spolupráci!

20.11.

MDR: Look at the map and answer the question. Děti mají k dispozici mapu a odpovídají na otázky.

1. Where do pandas live?    Pandas live in Asia.

2. Where do kangaroos live?        Kangaroos live in Australia.

3. Where do zebras live?        Zebras live in Africa.

Workbook: SB str. 34 - Where we live?   WB str. 122

SB str. 35 - Has top town got a cinema? Yes, it has. Podle mapy města se následně ptáme a odpovídáme. Has your town got a swimming pool? Yes, it has.  Has your town got a train station? No, it hasn't.

SB str. 36 - písnička a číslujeme obrázky

Děti si dnes domů odnesly testy, které minulý týden psaly. Prosíme rodiče o podpis a vrácení zpět. Děkujeme.

Nová slovíčka: cinema, hospital, street, train station, shop, swimming pool, park, playground, cafe, bus stop

Slovíčka trénujeme pomocí obrázků na kartičkách.

Homework: WB str. 34, 35, 36  - vypracovat prosím do následujícího úterý 27.11.

15.11.

Homework (domácí úkoly): žádný domácí úkol nebyl zadán

Other information (další informace): na dnešní hodině jsme si nejprve gramatiku a slovní zásobu z probrané lekce krátce procvičili a pak jsme si napsali testík z Unit 2. Poté jsme hráli různé hry např. "What's the Animal?", kdy dva žáci sedí na židlích zády k tabuli a snaží se na základě nápovědy ostatních uhodnout, jaké zvíře je na tabuli napsané; "Animal Memory" a "Animal Pirate Computer Games", které najdete na tomto odkazu https://www.eslgamesplus.com/animals/

13.11.

Homework (domácí úkol): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11.

MDR (zápis do sešitu): odpovídáme na otázky pomocí krátkých odpovědí "Yes, I do." nebo "No, I don't". (1. Do you speak English? 2. Do you speak Czech? 3.Do you have a brother? 4. Do you have a sister?)

Společně kontrolujeme domácí úkol.

Bookwork (práce s učebnicemi): Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 29 (děti pracují ve dvojicích a dávají si instrukce, kam nalepit daný obrázek např. "Put the hat on the lion's  head.") a dále Workbook (WB) na straně 28 (posloucháme a kroužkujeme dle textu "Yes, it does." nebo "No, it doesn't.").

Nakonec hrajeme hru "Spelling Race", při které procvičujeme hláskování slovíček z 2. lekce.

8.11.

Homework (domácí úkol): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11. Dále prosím nezapomeňte vypracovat a v úterý 13.11. přinést domácí úkol, který byl zadán dne 6.11.

MDR (zápis do sešitu): kreslíme do sešitu zvířátka dle zadání (např. draw a monkey wearing a big hat, draw a hippo riding a skateboard,...)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 28 cvičení 1 (čteme článek Hipswys Zoo a odpovídáme na otázky k textu), cvičení 2 (posloucháme text o papouškovi a odpovídáme na otázky) a cvičení 3 (toto cvičení děláme ústně - popisujeme svá oblíbená zvířata a ostatní se je snaží uhodnout).

Revised grammar (opakovaná gramatika):
stále opakujeme  tvoření otázek (Do you like ____ ? Does he/she/Bob/Sally like ____ ?) a krátkých odpovědí (Yes, I do./No, I don't. Yes, he/she does./No, he/she doesn't.). Na procvičení vypracováváme pracovní list (worksheet), kde děti vybírají a kroužkují správný tvar slovesa "to do" (např. v otázce "Do/Does you like tigers?" správně zakroužkují "Do"), a pracovní list, do kterého zaznamenáváme odpovědi na otázky týkající se oblíbených jídel/potravin ostatních členů naší skupinky.

6.11.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 29, 33 - vypracovat prosím do následujícího úterý 13.11.

Začínáme hádáním zvířat. Stručný popis mají děti napsaný na tabuli a jejich úkolem je napsat, o jaké zvíře se jedná. Př. 1. It is small. It likes to eat cheese. 2. It is long. It doesn't have legs.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 26 - The Zoo Keeper - čteme příběh, posloucháme a pouštíme si na interaktivní tabuli. Následuje cvičení, při kterém děti mohou ukázat, že příběhu rozumí.

Opět opakujeme gramatiku, konkrétně: TO DO

Do you like snake? Yes, I do. No, I don't.

Does she like snake? Yes, she does. No, she doesn't.

Na procvičení děti následně vyplňují pracovní list Likes / Doesn't like.

Na konci hodiny hrajeme pro odlehčení pexeso.

1.11.

Dnes jsme dětem poprvé v tomto školním roce předali certifikát "Student of the Month". Toto ocenění získává každý měsíc jeden z žáků, který pravidelně nosí své učebnice, vypracované úkoly, snaží se mluvit pouze anglicky, poslouchá, aktivně se do hodin zapojuje a pěkně se na nich chová.

Také jsme dětem rozdali opravené první testy. Poproste je, ať Vám je ukáží. Testy si můžete ponechat doma.

Homework (domácí úkol) na 8.11.: učebnice Workbook strana 121 (celá).

MDR (zápis do sešitu): doplňte do vět správný tvar slovesa (do/does) např. _____ you like snakes? _____ Tom like tigers? _____ you like crocodiles? _____ Lily like spiders?

Opakovali jsme gramatiku z minulých hodin - I do, you do, he/she /it does, we do, they do. Procvičovali jsme tvoření otázek (Do you like ____ ? Does he/she like ____ ?) a krátkých odpovědí (Yes, I do./No, I don't. Yes, he/she does./No, he/she doesn't.)

Vypracovali jsme pracovní list "Animal Quiz", při kterém měly děti za úkol přečíst si popis zvířete a doplnit správnou odpověď např. I've got two arms and two legs. I like eating bananas. (správná odpověď: monkey).

Halloween Craft: vyrábíme dekorace na naši zítřejší Halloween Party a při tom se učíme a opakujeme si slovíčka na toto téma - bat, scary, eyes, teeth. Jak se nám práce povedla se můžete podívat níže na fotografii. 

                                 

ŘÍJEN

25.10.

Homework (domácí úkol) na 1.11.: Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 23.10.

MDR (zápis do sešitu): "make a word" from the letters: 1. igter, 2. rrapot, 3. crcoidleo, 4. ppiho, 5.ousme. Děti přeskupováním zadaných písmenek vytvářely slovíčka z této lekce (v tomto případě tiger, parrot, crocodile, hippo, mouse). Zkuste prosím s dětmi doma něco podobného procvičovat, některým to dělá potíže. 

Procvičujeme slovní zásobu na téma "Zoo" i gramatiku z minulé hodiny tj. kladné a záporné oznamovací věty se slovesem like; nově přidáváme we like/don't like, they like/don't like.

enlightenedNew grammar (nová gramatika): otázky se slovesem like a krátké odpovědi
Does he/she like ... ? Yes, he/she does.  x  No, he/she doesn't.
(např. Does Emma like bananas? Yes, she does. Does Mark like spiders? No, he doesn't.)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 24 (zpíváme písničku) a 25 cvičení 1, 2 a(procvičujeme otázky a krátké odpovědi - viz gramatika výše).

English Library (anglická knihovna): Děti si dnes vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a obdržely i book report. Jeho vypracování je dobrovolné. Kdo přinese book report vypracovaný, obdrží za odměnu dvě hvězdičky navíc. Knihy by měly být vráceny do 8.11.

Připomínáme, že v úterý 30.10. jsou prázdniny a hodina se nekoná.

23.10. 

Dnes poprvé v tomto školním roce navštěvujeme Star Store, ve kterém si vybíráme odměny za naši práci. Zeptejte se svých dětí, jak se jim líbil - určitě Vám doma o něm rády povypráví.

Homework (domácí úkol) na 1.11.: učebnice Workbook strana 22 (celá) a strana 23 cvičení 2.
Chválíme všechny za vypracovaný domácí úkol "My Day". Děti nejprve krátce prezentovaly své úkoly před třídou a Miss Quetz si je pak vybrala. 

MDR (zápis do sešitu): "make a word" from the letters: 1. ozo, 2. scoohl, 3. hsoue. Děti přeskupováním zadaných písmenek vytvářely známá slovíčka (v tomto případě zoo, school, house)

Začínáme Unit 2. Nejprve se snažíme vymyslet co nejvíce názvů zvířat, které známe. Poté se pomocí obrázkových karet seznamujeme s novou slovní zásobou na téma "ZOO": bear, parrot, snake, tiger, hippo, crocodile, monkey, zebra, mouse.

enlightenedNew grammar (nová gramatika): sloveso like/likes x don't/doesn't like 
       I like ...                        x          I don't like ... 
       You like ...                    x          You don't like ...
       He/She like ...            x          He/She doesn't like ...

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 23 cvičení 1 a s učebnicí Student's Book (SB) na straně 23 cvičení 1.

Hrajeme hru "Hangman" a procvičujeme při ní novou slovní zásobu.

18.10.

Homework (domácí úkol) na 23.10.: Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 16.10. (dokončení knížečky "My Day"). Děkujeme!

Jako přípravu na test opakujeme každodenní aktivity a hodiny pomocí otázek/odpovědí a obrázkových karet. Poté píšeme náš první testík. 

Představujeme si a procvičujeme nové fráze, které budeme při hodinách používat: Can you help me, please? I don't understand. Can I go to the toilet, please?

Hrajeme hru Bingo a procvičujeme při ní tzv. sight words, což jsou jednoslabičná a často používaná slova.  

16.10.

Od dnešního dne dochází ke změně na pozici asistentky a u naší skupiny bude působit Miss Jitka

Homework (domácí úkol) na 23.10.: Dokončit knížečku "My Day", na které děti začaly pracovat při dnešní výuce (podrobnosti viz níže). Zároveň prosíme děti, které dnes úkol neměly vypracovaný, aby jej přinesly ve čtvrtek. Děkujeme!

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme slovy čísla 1-8 (dbáme na správný spelling hlavně čísel three, four, eight, která dětem dělají potíže).

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 16 (posloucháme a čteme otázky, odpovídáme na ně).

Opakujeme hodiny a každodenní aktivity (get up, get dressed, go to school, go to bed, brush teeth, have breakfast/lunch/dinner). Děti pracují v menších skupinkách a snaží se spojit otázku se správnou odpovědí (např. What time do you go to school? I go to school at eight o'clock.)

Začínáme pracovat na knížečce "My Day", kterou mají děti dokončit za domácí úkol. Na každou stranu zvlášť děti napíší jednu každodenní aktivitu a namalují k ní obrázek (např. I get up at ... o'clock. I get dressed at ... o'clock. I have breakfast at ... o'clock. apod). Každodenní aktivity, které by děti měly znát, najdete ve slovníčku na našich webových stránkách.

Hrajeme týmovou hru na procvičení hláskování čísel 1-10. Zeptejte se svých dětí, jak hra probíhala a jak se jim líbila. 

Ve čtvrtek 18.10. si napíšeme test z 1.lekce. Test je velmi jednoduchý a objeví se v něm stejná cvičení, která s dětmi procvičujeme na hodinách.

11.10.

Dnešní hodiny jsou velmi pestré, jelikož jsme spojeni s další třídou.

Po třídě máme rozmístěna 4 stanoviště. Na každém místě pracují 4 děti a po dokončení práce přecházejí na stanoviště další.

1. pracovní stůl - hra BINGO- trénování známých i neznámých slovíček a skládání slovíček podle poslechu - k dispozici mají děti košíček s písmenky. Procvičujeme a obohacujeme slovní zásobu.

2. zastávka - vystřihování a zdobení dýní s tajným odkazem, které použijeme jako výzdobu na Halloween.

3. pracovní místo - výroba Nebe, Peklo, Ráj  - téma Halloween - "spooky" slovíčka

4. stanoviště - malování příšerek podle detailního popisu

Na konci dnešních hodin si pouštíme nové písničky.Odkaz naleznete zde:

http://https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

Test z 1. lekce si napíšeme v úterý 16.10.

9.10.

Domácí úkol:  Učebnice W.B. str. 17 - vypracovat prosím do následujícího úterý 16.10

MDR: Doplňte písmenka do mezer

I __ up at 7

I __ dressed at 7:30.

I __ breakfast at 7:45.

I__ to school at 

I __ lunch at 12

Práce v učebnici v rámci 1.lekce. Společně čteme, posloucháme a sledujeme příběh.

Práce v učebnici: SB str. 15 - odpovídáme na otázky podle příběhu v učebnici.

Písnička: poslouchali jsme novou písničku "Sad, bad, terrible day." a povídali si o jednotlivých situacích.

4.10

Začínáme opakováním slovíček z předešlé hodiny. Jednotlivé obrázky vidíme na tabuli a podle čísel máme za úkol zapsat je do sešitu / chair, clock, wall, board, window, bookcase, floor, cupboard  /.

Tato slovíčka jsou součástí krátkého testu, který prověří znalosti dětí. Test je pouze informativní a nehodnotí se procenty.

Po testu posloucháme a zpíváme písničku.

V učebnici W.B. pracujeme na str. 12 a děti doplňují čísla k obrázkům podle poslechu písničky.

Důležitým bodem dnešní hodiny jsou nové fráze. Důraz klademe na rozdíl mezi První osobou jednot. č - JÁ a Třetí osobou  jednot.č. -ON, ONA

 

I brush my teeth.   -   He brushes his/her teeth.

I get dressed.   -   He gets dressed.

I have dinner.   -   She has dinner.

I go to school.   -   He goes to school.

I play in the park.   -   She plays in the park.

V učebnici W.B. i S.B pracujeme na str. 13 - podle vět číslujeme jednotlivé obrázky.

2.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 10,11. Vypracovat prosím do následujícího úterý 9.10. Děkuji

MDR: Napište správné slovíčko k obrázku. / chair, clock, wall, board, window /

Dnes se učíme nové fráze související s denním programem - get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed

Hrajeme pohybovou hru, kde nové fráze používáme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 a opět procvičujeme, co jsme se naučili.

Učíme se základní hodiny.

What's the time? It's five o'clock.

When do you get up? At seven o'clock.

When do you play in the park? At four o'clock.

Na tabuli máme namalované hodiny a učíme se pokládat otázku a odpovědět, kdy jakou činnost provádíme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 11 - podle poslechu vybarvujeme příslušné hodiny.

Na závěr hrajeme zábavnou hru What's the time, Mr. Fox?

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme si opět opakovali: 

"There is" - používáme, pokud mluvíme o jedné věci,  a/an = 1.  
(There is a cupboard. There is a book.)


"There are" - používáme, když mluvíme o více věcech, "some" znamená, více než 1. 
( There are some bookcases. There are some windows.)

V učebnici S.B. pracujeme na str. 7, 8, 9 a věnujeme se příběhu "The Burglers", čteme, posloucháme a sledujeme na interaktivní tabuli.

V další části hodiny pracujeme s čísly po desítkách od 10, 20, 30 - 100. Děti přiřazují vždy k číslu jeho psanou podobu.

Hrajeme hry k rozšíření slovní zásoby.

25.9.

Domácí úkol: Učebnice - Work Book - str. 4, 5. Vypracovat prosím do následujícího úterý 2.10. Děkuji

Zakroužkujte slovíčko, které nepatří do řady.

1. apple, banana, mango, ZOO, pear

2. shorts, skirt, trousers, toes

In the classroom there are some ... ( chairs, desks, bags, pencils...)

In the classroom there is a red pen ( a book, a toy, a board)

Na základě těchto dvou vět se dětí učí rozeznat kdy používáme "there are some" (více věcí) a kdy "there is a..." ( označuje jednu věc)

Opakujeme slovíčka: door, window, chair, wall, floor, board, bookcase, cupboard, clock a názorně si ukazujeme.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 5.

 

20.9.

Krátce se vracíme k vyplňenému listu "About Me" z minulé hodiny. Každý má možnost představit se a povědět o sobě pár informací. My name is Alice. My favourite color is green. My favourite animal is the dog.

Následuje výtvarná činnost, kdy všichni vytváříme společně plakát (poster) naší skupinky Sea Otters. Práce se nám povedla, děti jsou šikovné.

V další části dnešní výuky si povídáme o šikaně (bullying), jak ji předcházet a případně řešit. Mluvíme o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat . Děti podepisují listinu proti šikaně.

Class Rules

1. Respect everyone 2. Listen 3. Participate 4. Work together

Na závěr hodiny hrajeme  hru Hangman, která slouží k poznávání nových slovíček a spelování.

 

18.9.

Hello SEA OTTERS!

Vítáme děti a přejeme šťastný školní rok.

V první hodině se vzájemně představujeme a každý své jméno spoji s určitým pohybem, lépe se pak jména zapamatují. "My name is Alice."

Následuje hra "Simon Says", kdy si děti opakují názvy jednotlivých částí těla a ve dvojicích soutěží, kdo dříve zareaguje a zvedne kostku ze země.

Každý dnes dostává sešit ( NOTEBOOK ), který si děti podepisují a zdobí podle vlastních představ.

Představujeme si rovněž v rámci krátkého videa patrona naší skupinky a tím jsou vydry

"SEA OTTERS".

V kruhu na zemi sestavujeme podle písmenek celý název skupinky.

Děti také vyplňují předtištěný list papíru na téma "About Me". Píšeme jméno, kolik je nám let, malujeme nejoblíbenější zvířátko, jídlo, barvu a kreslíme svou rodinu.

Domácí úkol - dokončit list About Me

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14