Sea Otters

Sea otters

Vyučující:

 

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

19.10

Dnes jsme hodinu začali opakováním slovíček z lekce. Děti měly za úkol doplnit chybějící písmenka. Poté jsme psali první test! Po testu děti luštily osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme vyráběli dekorace pro Halloweenskou párty a poslouchali Spooky spooky.
 
Domácí úkol na úterý po prázdninách: pracovní sešit strana 118 a 120 
 
Heslo (password): Halloween

17.10.

Dnes jsme hodinu začali opakováním třetí osoby množného čísla. Poté jsme hrály hru z Classware SuperMinds 2, při které měly děti za úkol poskládat slova do vět a zároveň dodržet správný slovosled. Pak jsem se připravovali na test. Děti měly za úkol poskládat fráze, např. get dressed, a doplnit je do správných vět. Následně jsem opakovaly slovní zásobu z úvodní lekce a číslovky. Hráli jsme potom hru ‚Chinese whispers‘ na procvičení psaní slov. Hru jsme dále rozvinuly na rozeznávání problematických číslovek.
 
Na konci hodiny jsme se naladili na halloweenskou náladu a poslouchali písničku Spooky spooky:
https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): forty-four

12.10.

Na začátku hodiny si děti vybraly a půjčily knihy z knihovny. Všichni si vzali ‚Report‘, za který po jeho vyplnění dostanou dvě hvězdičky navíc. Termín vrácení je 25. října. Pokud knihu nepřečtete, můžete se prodloužit výpůjční dobu o další dva týdny, ale žáci mě o tom musí informovat. Není důležité, aby děti rozuměly každému slovu. Hlavní je, aby pochopily hlavní myšlenku, a zejména aby si četbu užily. Přece jen čteme pro potěchu duše!
 
Dále jsme procvičovaly říkání času. Vysvětlily jsme si, že v třetí osobě se za slovesy píše ‚s‘, některá slovesa se úplně změní, jako například have – has, go – goes, do – does. Poté jsme hrály hru na procvičování tohoto gramatického jevu.
 
Následně jsme znovu poslouchaly píseň o Mr Blue. Na konci hodiny jsme hrály ‚Monster game‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovesa ve třetí osobě jednotného čísla
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strany 12, 13 a 14
 
Heslo (password): What‘s the time.

10.10.

Dnes jsme začaly opakováním nové slovní zásoby, kterou děti musely napsat na tabuli. Pak si do svých sešitů napsaly, v kolik hodin vstávají a v kolik chodí do školy. Poté jsme opakovaly říkanku z minulé lekce a říkání času. Poslouchaly jsme znovu píseň Mr. Blue a děti poté nakreslily obrázek pana Blue jak dělá zase něco podivného.
 
V další části hodiny jsme se dívaly na příběh o Thunderovi a říkaly ho vlastními slovy. Pak děti určovaly, co Thunder dělal v určitou denní dobu a následně jsme procvičovaly hlásku /I:/. Povídaly jsme si potom, co pro děti znamená dobrý den a špatný den.
 
Na konci hodiny děti hrály šarády s denními úkony a oblíbený evergreen ‚Simon Says‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: hit, lamp shade, break, toothbrush
 
Heslo (password): Brush your teeth

5.10.

Dnes jsme začaly opakováním frází ‚There is…, There are...‘ Poté jsme opakovaly pokyny: ‚Sit down, Stand up, atd.‘ Dívaly jsme se na další část příběhu s názvem ‚The burglars‘. Děti poté četly věty z druhého cvičení a určovaly, jestli jsou pravdivé, nebo ne.
 
Nálsedně jsme se učily novou slovní zásobu: denní aktivity. Poslouchaly jsme rap. Dále jsme se učily říkat hodiny a ptát se na čas. Děti dostaly hodiny do páru a procvičovaly se navzájem v říkání času. Poté jsme poslouchaly cvičení v učebnici a a hrály hru s hodinami na tabuli. Pak jsme poslouchaly písničku o zvláštním pánovi Blue, který nikdy nedělá věci ve správný čas.
 
Nakonec jsme se dívaly na další část příběhu s názvem ‚My day‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: burglar, drop, get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed, What‘s the time? It‘s… o‘clock.
 
Domácí úkol: v pracovním sešitě strana 7 na úterý a strany 9 a 10 na čtvrtek.
 
Helso (password): get up.

3.10.

Děti dnes poprvé rozšifrovávaly anagramy. Z přeházených písmenek měly za úkol složit slovíčka z lekce a napsat si je do sešitů. Poté jsme kontrolovaly domácí úkol a hraly akční hru s There is… There are…
 
Opakovaly jsme slovíčka z lekce a hrály jsme bingo. Poté jsme ještě procvičovaly psaní hrou ‚Monster game’.
 
V druhé části hodiny jsme hrály ‘Simon says’, opakovaly číslovky a děti vyplňovaly čísla podle diktátu. Poté procvičovaly psaní spojováním číslic se stejnými slovy. Nakonec jsme hrály hru ‚Run and circle’ ve dvojicích na další procvičení číslovek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: slovíčka z lekce, číslovky 11 – 100, There is, There are
 
Heslo je: Bingo.
 

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes si děti nejdříve zapsaly nová slovíčka do sešitů. Poté jsme opakovaly příkazy a hrály hru: ‚Simon says‘. Jeden žák byl učitel a dával příkazy ostatním dětem. Následně jsme hrály ‚Monster game‘. Je to hra na stejném principu, jako ‚Hangman‘. Děti musí uhádnout slovo, jehož počet písmen je na tabuli vyznačen počtem čárek. Procvičují se tak hláskování a zároveň správné psaní anglických slovíček.
Poté jsme začaly s učebnicí! Děti se znovu shledaly s postavami z učebnice: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce, při které jsme opakovaly čísla od 11 do 100.
V druhé části hodiny jsme se učily fráze ‚There is, There are‘. Děti dokončily svůj plakát a kdo chtěl, tak vymaloval vydru a napsal o ní nějaké informace, jak se jmenuje, jaká je a co má. Někdo vypracovával osmisměrku se slovíčky z úvodní lekce.
 
Nová slovní zásoba / fráze: There is/There‘s…, There are/There‘re…
Příště budeme pokračovat s učebnicí. Budeme procvičovat číslovky a nové fráze z minulé hodiny.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!

21.9.

Dnes jsme procvičovaly hláskování vlastních jmen a následně zopakovaly anglickou abecedu, protože to některým dětem moc nešlo. Děti se poté navzájem zkoušely z abecedy.

Nasledně jsme se bavily o pravidlech v hodině a o šikaně. Dívaly jsme se na díl Sesame Street, kde se vysvětlovalo, co to je šikana. Děti i učitelé poté podepsaly certifikát, kde jsme se všichni zavázaly se šikany stranit.

Děti se pak dívaly na video o svém maskotovi, mořské vydře. Vystříhaly si svoje obličeje z fotek, vybarvily si vydry a vystříhaly je z papíru. Zopakovaly jsme se slovíčka z minulé hodiny. Některé děti poté vybarvily připravený plakát a ostatní hrály hru ‚Snakes and ladders‘. Děti házely kostkou a musely říct správný název předmětu, na kterém skončily jejich figurky. Když udělaly chybu, musely se vrátit zpět.

Nová slovíčka: Bully, wall, board, cupboard, bookcase, otter

Příště začneme pracovat s učebnicí.

Heslo je: cupboard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi pozdravily v novém roce a ptaly se, jak se máme. Bavily jsme se o tom, co jsme dělaly o prázdninách a naučily se některá jména zemí v angličtině.

Poté jsme se učily pojmenovávat předměty ve třídě a děti měly poté za úkol ukazovat na ně podle toho, jak je učitelka vyvolávala.

Děti si pak navrhly obálku svých portfolií a na první stránku si zapsaly čtyři nová slova z dnešní hodiny. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se učily příkazy, které by děti měly zvládat, aby rozuměly pokynům v angličtině. Procvičovaly jsme je poté zábavnou formou Simon Says, kdy děti vykonávají úkony podle pokynů učitele, ale pouze v případě, že ten před příkazem řekne: Simon Says. Pokud to neřekne, děti nesmí pokyn provést. Pokud se spletou, vypadávají ze hry. Děti, které chtěly, přebraly roli učitele a dávaly příkazy svým spolužáků. Užily si přitom hodně legrace!

Nová slovíčka/fráze: wall, cupboard, bookcase, white board, floor, Greece, Turkey, Portugal, Croatia, cottage, summer, holidays, listen, read, write, lay down, touch, point

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Děti se seznámí se svým maskotem a budou ho vybarvovat. Budeme procvičovat novou slovní zásobu a hrát hry.

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37