Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

17.4.

MDR: Do sešitu si děti kreslí velkého zajíčka a vedle píší věty v minulém čase. / For Easter I will go to our cottage. I will see my cousins and family.I will eat Easter Stuffing.

Games and Activities:  - Hrajeme zábavné hry na téma Velikonoce. Povídáme si o tom jak slavíme Velikonoce my a jaký program máme naplánovaný na nadcházející dny volna.  

Tvoříme dvě družstva, každá skupinka má k dispozici krabičku magnetických písmenek. Která skupina sestaví na tabuli více slovíček vyhrává.

Hrajeme hry: Twister, Double, Uno

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol. Děti prezentují své práce z minulého týdne a procvičují tak především mluvený projev.

Homework: Během Velikonoc nemáme, ale děti se mohou podívat do učebnic na lekci č .9 a nová slovíčka. Rovněž by bylo vhodné aby děti trénovaly poslech a četbu v angličtině.

 

 

15.4.

Homework:  Prosíme děti, aby se doma podívaly nejen na stránky: https://www.pinterest.com/pin/327777679113659383 a zamyslely se nad výrobky, které bychom mohli vytvářet a  prodávat na našem charitativním trhu.

yes Všechny nápady vítáme!laugh

MDR:  Stručné opakování gramatiky před testem.

Test: Děti si dnes napsaly test z poslední probrané lekce č. 8. Opravený test si děti odnesly domů. Prosíme rodiče o podpis a přinesení zpět. Děkuji 

Activities and Games: Na programu máme dnes Starstore a proto si děti za obdržené hvězdičky mohou vybrat drobnosti v našem obchodu.

Věnujeme se luštění křížovek, doplňovaček a výtvarné činnosti. Děti si mohou vyrobit velikonoční přání či dekorace podle vlastního nápadu.

 

10.4.

Homework: Připomínáme test, který budeme psát v pondělí 15.4.

Děti mají úkol z minulého týdne - vypracovat projekt o své oblíbené zemi /Tree/ podle vzoru v učebnici. Hlavní důraz prosím věnujte  vyprávění o zemi a ne pouze výtvarné práci. Podstatný je mluvený projev. Děkuji

Dále prosíme děti, aby se podívaly na naše webové stránky, kde pod charitativní činností najdou i organizaci Helppes a přečetly si základní informace.

MDR: Opět se věnujeme minulému času a převádíme slovesa v přítomném čase do minulého a naopak. Tvoříme věty s kladným i záporným vyjádřením minulého času.  ( I did my homework but I didn't go to the park. I felt sick but I didn't eat too much. )

Bookwork: WB - lekce 8 - Around the world

Games and Activities: Hrajeme Scrable, jsme rozděleni na dvě družstva a skládáme slovíčka.

Povídáme si o organizaci Helppes, které se budeme v letošním roce věnovat v rámci charitativního projektu.  Pouštíme si rovněž několik krátkých filmů, aby děti získaly představu co charitativní činnost představuje.

Trénujeme gramatiku z probrané lekce.

8.4.

Homework: Podpis od rodičů v pracovním listu a projekt zadaný již minulý týden. (podle  SB str. 105) smileyZískání dalších 2 hvězdiček vás nemine!enlightened Vypracovat prosím do této středy 10.4. Děkuji

MDR: Použití minulého času ve větách podle jednotlivých obrázků na tabuli. / pravidelná i nepravidelná slovesa/

Activities and Games:  Quess what happened - podle části obrázku, který děti vidí na interaktivní tabuli se rozhodují co opravdu obrázek zachycuje. Př. He rode a motorbike. He didn't ride a horse. She drew a heart. She didn't draw a house. He ate a lemon. He didn't sleep.

Děti si zde velmi dobře mohou procvičovat vyjádření kladných i záporných vět v min.čase.

Diktát - do sešitu píšeme podle diktátu slovíčka z předcházejících lekcí, následně si děti práci vzájemně kontrolují podle učebnice

Jako přípravu na test, který děti chtějí psát již v pondělí, dnes vyplňujeme pracovní listy. Tyto práce si děti odnesly domů. Prosíme rodiče, aby listy podpsali a poslali zpět. smileyDěti tak získají pěknou hvězdičkuyes do Star Store.

 

 

3.4.

Homework: Platí projekt zadaný minulý týden.(TREE).

Prosíme rovněž, aby se děti v rámci možností pokusily každý den třeba jen 5 minut věnovat četbě, poslechu, opakování slovíček a vytvořily si kartičky s tvary sloves v minulém a přítomném čase.

MDR: Procvičování minulého času v kroužku. Házíme si balonem a tvoříme tvary minulého času

Activities: Ve dvojicích si děti připravují rozhovor o tom, jak prožily prázdniny na horách. Používají tak minulý čas v otázkách i odpovědích. Dnes se zaměřujeme především na mluvený projev a rychlejší reakce v rámci slovního projevu. 

Bookwork:WB str. 100, 101 - čteme a doplňujeme. V článku si podtrháváme všechny tvary minulého času.

enlightenedPříští týden si napíšeme test z lekce č.8

1.4.

MDR: Opakování a procvičování minulého času ve formě otázek a odpovědí.

Bookwork: SB str. 97 - tvoříme otázky a odpovídáme. Vše píšeme na tabuli i do sešitu

Where did you go? Who did you meet? How did you go there? How long did it take?

SB str. 100 - Na interaktivní tabuli i v učebnice pracujeme podle instrukcí - spojujeme podle poslechu a čteme i doplňujeme vhodná slovíčka.

SB str. 101 - cv.1 - Každý si píše do sešitu odpovědi na otázky, kam by se chtěl podívat,  kdyby mohl cestovat časem.

What year would you like to go to? What would you like to see? What and who would you like to take with you?

cv.2 Čteme a posloucháme článek Babylon. V následujícím cvičení doplňujeme věty tak, aby byly správně podle obsahu.

Games and activities: Vytváříme 2 skupiny, jedna skupinka hraje hru Double s anglickými slovíčky a druhá se věnuje Sudoku na téma státy světa. Příště se skupinky prohodí.

BŘEZEN

27.3.

Homework: Projekt - TREE podle uč.SB str. 105 vypracovat prosím do 10.4. WB str. 94, 95, 96, 97 - vypracovat do následující středy.

Opakování před testem - slovíčka, gramatika

MDR: Opakování pravidelných i nepravidelných sloves.

Píšeme test. Děti si zároveň opravený test odnesly domů. Prosíme rodiče o podepsání a vrácení zpět.

Activities and games: Na řadu dnes přichází také knihovna. Termín vrácení knížek je 12.4. Děkuji

Bookwork: SB str. 94 lekce 8 - Around the World - poslech, odpověď na otázky, nová slovíčka

Str. 96 - poslech písně a číslování obrázků, str. 98 - příběh - The final letters

Grammar: Zápor ve větách s minulým časem. Yesterday, I ate a sandwich, but I didn't eat soup.

We went to the beach, but we didn't do swimming.

25.3.

MDR: Procvičování a opakování slovíček na základě doplňování křížovky.  

Games and Activities: Děti se rozdělují do skupin a opakujeme vyjádření minulého času. Pracujeme na interaktivní tabuli, doplňujeme cvičení a zaměřujeme se i na pořádek slov ve větě. 

Každý si dnes vyrábí svůj poster na který píšeme a kreslíme co jsme dělali v sobotu a v neděli a to ráno, odpoledne a večer. ( I played with my friends. I ate my lunch. I rode my bike. I read a new book. ) Příští hodinu budeme výtvory dokončovat. 

enlightenedTuto středu si napíšeme test z poslední lekce č.7.

Děti si mohou doma vyrobit malé kartičky s probranými pravidelnými i nepravidelnými slovesy. Jedna kartička bude se slovesem v přítomném čase a druhá se slovesem v minulém čase. Lépe si tak děti mohou minulý čas procvičit.

20.3.

Homework: Test z poslední lekce 7 si napíšeme následující středu 27.3.enlightened

Děti si mohou dobrovolně doma vyrobit lístečky se slovesy v přítomném a minulém čase. Podle lístků k příslušnému slovesu vždy doplňují přítomný, nebo minulý čas. Kartičky jsou skladné a dá se trénovat opravdu všude. Prosíme o procvičení! Dětí si odnesly domů pracovní list, kde časy jednotlivých sloves mohou dobře opakovat.

MDR: Uveďte slovesa v minulém čase: sleep - slept, go - went, have - had, be - was, ride - rode, see - saw, say - said, feel - felt, write - wrote, wake up, woke up

Activity: Sedíme v kruhu a posíláme si klobouk, kde jsou lístečky se slovesy v minulém a přítomném čase. Za úkol je ke každému slovíčku říct sloveso v minulém, nebo přítomném čase.

Bookwork: SB str. 88, 89 - Sophia saves the day - čtení, poslech

WB str. 87 - poslech a doplňění

 

18.3

Homework: WB str. 86, 87, 88, 89. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 25.3. Poslechovým cvičením na str. 87 se budeme věnovat tuto středu.

Activities and games: Děti si mezi sebou hází balónkem a procvičují tak slovesa přítomného a minulého času. Pracujeme v menších skupinkách a používáme ke hře kartičky, kde opět pracujeme se slovesy přítomného a minulého času. Hrajeme hry zaměřené na minulý čas.

Zpíváme a posloucháme novou písničku. Na interaktivní tabuli hrajeme hry v programu Super Minds online.

Společně kontrolujeme celý úkol z minulého týdne.

Děti se střídají u interaktivní tabule a odpovídají na otázky v online Super Minds Workbook

Děti dnes také vyplňují pracovní listy, kde pracují se slovesy minulého času. Práci společně kontrolujeme.enlightened Děti mají za úkol tuto práci doma rodičům přečíst, požádat je o podpis a přinést zpět na hodinu již tuto středu. Každého pak čeká jedna pěkná hvězdička. yes

 

13.3.

Homework: Prosíme, aby se děti doma zaměřily na  hláskování slovíček a jejich opakování.

MDR: Procvičování minulého času formou her. Tvoříme dvě skupinky dětí a děti přiřazují na papírcích napsaná slovesa v přítomném čase k času minulému. Ke slovesům v minulém čase připojujeme vždy krátkou větu. / wake up - woke up, feel - felt, say - said, have - had, give - gave, go - went, say - said

Bookwork: SB str. 86, 87 -  příběh -At the hospital - sledování příběhu na interaktivní tabuli, související cvičení v učebnici, str. 85 - poslech a číslování obrázků

Activity:  Podle obrázků píší děti do sešitu jednotlivá slovíčka ( headache, toothache, stomach-ache, cough, cold ...).

Děti si dnes půjčují knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím odevzdat knihy nejpozději do 27.3. Děkuji

 

11.3.

MDR: Děti upravují věty napsané na tabuli tak, aby byly gramaticky správně.

He is the biggest in my class. My dog is cuter than your dog.  She is the most beautiful in

the word.

Activities: Děti dostávají list papíru - Solar System and Planets

Sledujeme na interaktivní tabuli informace o jednotlivých planetách a zapisujeme si vše důležité čemu jsme porozuměli. Příběh planet je pěkně zpracovaný formou písničky a dobře srozumitelný. Děti si následně vypisují z poslechu která planeta je:  the biggest - Jupiter,  the closest - Mercury, the  farthest - Neptun, the  fastest - Jupiter, the coldest - Uran, the highest - Mars

Homework: WB. str. 82, 83, 84, 85 - vypracovat prosím do následujícího pondělí. Děkuji

Děti si dnes domů odnesly opravené testy. Prosíme rodiče o podepsání a vrácení zpět.

Žádáme děti, aby tuto středu 13.3  vrátily zpět všechny zapůjčené knížky z naší knihovny. Budeme si půjčovat nové! Děkuji

 

6.3.

MDR: Znovu opakujeme stupňování přídavných jmen

Připomínáme: Comparatives (1 to 1) - porovnávání

                    -  slow - slower   difficult - more difficult

 

                      Superlatives ( 3 or more )

                     -  slow - the slowest    difficult - the most difficult    

Activities: Děti si dnes vyrábějí plakát související s probíranou gramatikou. Malují obrázky a k nim připojují krátké věty. / Ferrari is the fastest car in the word. My cat is the most cutest cat. 

Games: Pro rozvoj slovní zásoby dnes hrajeme hry a zároveň prověřujeme své všeobecné znalosti.( hra: "Země, město" ). V druhé části hodiny  si hrajeme na obchod s elektronikou. Jedna skupinka tvoří zákazníky a druhá prodávající. Po chvilce se skupinky vymění. Používáme potřebné fráze, slovíčka a porovnáváme ceny zboží. Obrázek z hodiny zde:https://email.seznam.cz/imageresize/?width=1920&height=868&mid=44818&aid=1&uid=25558244&default=%2Fstatic%2Fwm%2Fimg%2Fdefault-image.svg

 

 

4.3.

Homework: SB str. 123, 124,  WB str. 119  Vypracovat prosím do následujícího pondělí 11.4.

Activities and grammar: Opakování před testem - kontrola domácího úkolu a práce v učebnici SB na str. 70 - hláskování slovíček

Píšeme samotný test. Po testu se opět věnujeme opakování stupňování přídavných jmen.

Games: Děti vyplňují křížovky a osmisměrky, kde používají nově naučená slovíčka.

Část testu, kde děti pracují se stupňováním přídavných jmen si zopakujeme ve středu.

 

 

 

ÚNOR

27.2.

Homework: Děti si domů odnesly přípravné listy na test, který budeme psát v pondělí. Prosím o jejich vyplnění spolu s domácím úkolem z minulé hodiny. 

MDR: Porovnejte zboží podle ceny. Na tabuli mají děti obrázky s cenou zboží a jejich úkolem je napsat, který výrobek je dražší, nebo levnější. / more expensive than....cheaper than..../ Procvičujeme rovněž slovíčka z poslední lekce. 

Activities:  Děti dnes mají za úkol namalovat na čtvrtku svůj nejoblíbenější přístroj, který vlastní (the gadget). Pod obrázek pak připojují děti popis, který nám zařízení lépe představí.

My favourite gadget is my ......(mobile phone tablet,computer)

1. Name of gadget. 2. Where you got it? 3. When you got it? 4. Who gave it to you? 5. What do you do with it?

Příklad: My favourite gadget is my laptop. I got it from shop in Flora. I got it in October 2019.

I like to watch movies on ti. I also do my work on it. I really like my laptop.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosíme o vrácení do 13.3.

 

25.2.

Homework: WB str. 74, 76, 77 - vypracovat prosím do pondělí 4.3. Děkuji

V pondělí 4.3. budeme psát test z probrané lekce.

MDR: Stupňování přídavných jmen a použití v hovoru i písemnou formou. Př. Tom is the oldest. Bara is the shortest. Tom is taller than Bara.

Grammar: Opakování stupňování přídavných jmen: Heavy - heavier - the heaviest,

happy - happier - the happiest

Expensive - more expensive - the most expensive, beautiful - more beautiful - the most beautiful

Bookwork: WB. str. 75, 76, 77 - poslech a doplňování cvičení

Dnes rovněž proběhl Starstore, kde si děti vybraly odměny za své získané hvězdičky.

 

20.2.

MDR: Procvičování nových slovíček písemnou formou do sešitu. Slovíčka opakujeme rovněž na základě hláskování.

Bookwork: SB str. 74 a 75 - poslech, sledování příběhu a čtení

WB str. 74 cv.2, str. 75 - poslechová cvičení

SB str. 76 - procvičování čtení, str. 77 poslechová cvičení

Activity:  Hrajeme hry zaměřené na nová slovíčka a gramatiku.

Děti byly rozděleny do 2 skupin, stanovily si ceny u jednotlivých druhů zboží a následně si zahrály scénky v obchodě.

18.2.

MDR: slovíčka z nové lekce č. 6 - obrázkové kartičky a hry na interaktivní tabuli, zápis nových slovíček do sešitu.

Bookwork: nová lekce č. 6 SB str. 70 - poslech a odpovědi na otázky, str. 71 - poslech a doplnění správných informací do tabulky

Nová gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných jmen (comparatives + superlatives): big - bigger - the biggest / expensive - more expensive - the most expensive

enlightenedbigger / easier / happier enlightened

Nová písnička: SB str. 72

SB str. 73: procvičení nových slovíček a gramatiky v různých větách (čtení a psaní)

Homework (domácí úkol): WB str. 70 - 73 (domácí úkol je na příští pondělí 25.2.)

6.2.

Dnešní hodiny byly věnovány převážně prezentaci projektů na téma Sea Creatures. Děti si daly na práci záležet a výsledek byl přínosný pro všechny. Děti získaly jako bonus další hvězdičky.

Activities: V další části hodiny se věnujeme hrám, které se nesou v duchu svátku sv.Valentina.

Děti rovněž vyráběly drobné dárky určené k tomuto svátku.  

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!

 

4.2.

Homework: enlightenedDo této středy 6.2. mají děti za úkol: 1. vypnit si list papíru s názvem I AM A Groundhog, kde píší jen o sobě.  

2. Děti si doma prosím přečtou článek GROUNDHOG DAY / mohou i s rodiči, nebo sourozenci/ - mají list s textem. Rodiče prosíme o podpis, že děti text opravdu přečetly.

3. Další úkol platí zadání z minulého týne. Ohodnocené testy prosíme doma rovněž podepsat a přinést do školy. Děkuji enlightened

Tento delší úkol je z důvodu nadcházejících prázdnin. 

 

MDR:  Groundhog svišť horský, 2. února se v Severní Americe slaví "Den svišťů". Tento den prý svišťové vylézají ze svých nor a svým chováním předpovídají počasí. Pouštíme si proto krátký film na toto téma, povídáme si o tomto svátku a učíme se nová slovíčka.

Vocabulary: burrow - / hole tunnel, to dig /,  emerge -  / to come out /, hibernate - přezimovat, forecast - předpověď počasí, rodent - hlodavec

Děti se mohou podívat na pěkné stránky: http://www.youtube.com/user/scishowkids

Před testem si dnes rovněž stručně opakujeme potřebnou gramatiku / was a were ve větách tázacích i oznamovacích / a slovíčka s mořskými živočichy.

Pak si děti napsaly slibovaný test.

Activities: V další části hodiny jsme hráli hry se slovíčky, vyplňovali složitější osmisměrky a četli část článku právě o svištích horských.

 

LEDEN

30.1.

MDR: Děti se rozdělují do dvou skupin a mají před sebou tabulku s písmenky. Za úkol mají děti do každého rámečku s písmenkem zapsat co nejvíce slovíček začínajících na příslušné písmeno.

Připravujeme se na test v pondělí  a píšeme si do sešitu věty s použitím WAS, WASN'T, WERE, WEREN'T - tvoření otázek i odpovědí.

Bookwork: SB str. 69 - Sea Creatures

Dobrovolný domácí úkol do středy 6.2. smileyza odměnu dvou hvězdiček.

1. Vytvořte plakát, kde budou informace a obrázky mořského živočicha, kterého si vyberete. Děti mohou získat inspiraci a informace na moc pěkných stránkách: https://www.natgeokids.com/uk/

28.1.

V pondělí 4.2. si napíšeme test z probrané lekce č.5.yes

MDR: Děti píší do sešitu tázací věty v minulém čase a určují rovněž pořádek slov ve větě.

Were you at the park? Was the dog big? Was the cat fat? Were John and Jack happy? Was Sarah with you?

Bookwork: Kontrola domácího úkolu W.B. str. 60, 61 a poslechová cvičení ze str. 63, 64.

V učebnici  WB str. 65 pracují děti s příběhem zachráněné želvy. Používají příslušná slovíčka

(beach, sea, carry, turtle, take off, net, island, say goodbye ) a příběh si každý píše do sešitu.

V učebnici SB str. 66, 67 se věnujeme článku Patterns and Symmetry - nová slovíčka / vertikal, horizontal, diagonal, spots, spiral /Posloucháme a čteme text, odpovídáme na otázky k textu.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Přečtené knihy je možné vrátit do 18.2. Kdo ovšem přinese přečtenou knihu a vyplněný bookreport již do příštího týdne, před začátkem prázdnin, čekají ho další 2 hvězdičkywink jako odměna.

23.1.

Homework: WB str. 60, 61, 62, 63 cv.2 

MDR: Napište věty s použitím was a where. They were swimming. It was blue. He was big. You were little. We were hungry.

Activities and games: Děti se rozdělily do dvou družstev a každá skupinka dostává hromádku slovíček napsaných na papírcích. Slovíčka mají děti za úkol seřadit podle abecedy a přiřadit stejná slovíčka k sobě formou hry PEXESO.

Kontrola domácí úkolu.

Bookwork:  SB str. 65 - What Christine found, nová slovíčka ( farm, Ireland, early, treasure hunting, bill, beak, feathers ) a následují cvičení  spojená s textem.

21.1.

Homework: Platí zadání z minulého týdne. Kdo  dobrovolně vypracuje další dvě stránky v učebnici WB str 58,58 , získá odměnu v podobě jedné hvězdičky.Tento úkol je opravdu pouze dobrovolný pro děti, které již vypracovaly úkol z minulého týdne.

MDR: Nová slovíčka a obrázky spojené s podmořským životem - seal, anchor, seahorse, dolphin, starfish, turtle, sea, ocean, cliff, boat, net, beach. Děti vše píší a kreslí do sešitu.

Bookwork: SB str. 58- nová slovíčka, str.59 - Extinct animals- The great auk, The baiji - čtení článků, doplňující cvičení. Str. 60 - písnička, str.61, 63 - poslech a spojování

Grammar: použití  was, were, wasn't, weren't

I, he, she, it ( singular ) - WAS                           you, they, we ( plural ) - WERE

 

16.1.

MDR: Opakování před testem.

Znovu se věnujeme práci s mapou a  určujeme polohu jednotlivých míst ve městě. Používáme nám již dobře známá slovíčka - in front of, behind, next to, opposite, above, between

The cafe is next to the library. The library is between the cafe and the school.

Děti ve dvojicích vyplňují pracovní listy, kde určují také slovní pořádek ve větě a doplňují nová slovíčka do textu.

Mum is going to the market to buy some tomatoes. We are going  to the library to read some books.

Po přestávce již následuje test samotný.

Ve zbývajícím čase hrajeme hry se slovíčky a doplňujeme křížovky

 

14.1.

Homework: SB str. 120, 121, 122 - prosíme vypracovat do následujícího pondělí 21.1.

Tuto středu 16.1. píšeme test z poslední probrané lekce.

MDR: Napište jedno podstatné jméno ke každému písmenku a napište také jedno sloveso ke každému písmenku. / d, b, z, s, f, k, m, t, v / Děti pracují ve skupinkách a výsledky pak porovnáváme.

Bookwork: Kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne - WB str. 53, 54, 55

Activities: SB str. 56 - Help visitors in your town. Děti ve dvojicích přehrávají scénky, kdy se návštěvník města ptá na cestu do určitého místa.

( A: Excuse me, where is the super market? B: It's next to the museum. A: Thank you. B: You are welcome.)

Používáme slovíčka k určování polohy - next to, opposite, behind, in front of, between

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu prosíme vrátit do 28.1. Děkuji....smileya čekají vás i  2 hvězdičky za dobře provedenou práci.yes

 

9.1.

MDR: Děti si dnes ověřovaly svoje schopnosti práce s mapou. Děti kreslily mapu a psaly 4 věty s použitím - North, south, east, and west of Prague.

Revision: To read- I'm going to the library. To buy - I'm going to the shop.

To get money - I'm going to the bank.

Bookwork: WB str. 55, 56, opakuje gramatiku z  lekce č. 4.

Games and activities: Hráli jsme hry zaměřené na nová slovíčka a gramatiku. Poslouchali jsme písničku "The Opposite Song"

zde: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI a zahráli jsme si hru s protiklady.

Test budeme psát ve středu 16.1.yes

 

7.1.2019

Homework: WB str. 50, 52, 53, 54 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 14.1. Děkuji

enlightenedNásledující středu 16.11. si napíšeme opakovací test z poslední lekce č.4smiley

MDR: Unscramble words: cinema, center, school, bank, library...

Conversation and Game: Házíme kostkou a podle čísla, které padne, odpovídají děti na jednu z otázek, která se týká vánočních svátků a Silvestra. Povídáme si o tom, kdo jak strávil Štědrý den, jaké dárky dostal, případně obdaroval druhé, co dobrého bylo na svátečním stole a jak jsme prožili poslední den v roce 2018.

Z klobouku taháme napsaná slovíčka a každý si svoje slovíčko hláskuje, pak hláskujeme všichni společně.

Bookwork: WB str. 52 - listen and draw lines, SB str. 49 - určování světových stran a orientace v mapě, doplňování měst do mapy podle instrukcí z poslechu.

V rámci přípravy na test se věnujeme poslechu a porozumění mluvenému textu.

PROSINEC

19.12

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2019heart

 

Games: Hrajeme hry, luštíme křížovky a soutěžíme.

Děti mají po třídě rozmístěné kartičky se slovíčky s vánoční tématikou. Slovíčkům chybí některá písmenka a děti je doplňují. Povídáme si o vánocích a děti dotvářejí svá vánoční přáníčka.

V druhé polovině sledujeme film Angela's Christmas a pouštíme si koledy.

 

17.12.

enlightenedDomácí úkol do středy 19.12 - Všechny děti přinesou prosím veškeré vypůjčené knížky z naší knihovny. Prosím rodiče, aby dohlédli na tyto knihy v batohu do školy. enlightened

Dnešní hodiny jsou věnovány zejména písemným i slovním hrám v podobě doplňovaček, křížovek, hádanek a soutěží. Rozvíjíme a opakujeme slovní zásobu.

V druhé polovině se věnujeme tvorbě vánočních přáníček. Pouštíme si koledy a konverzujeme jak jinak, než v angličtině.

12.12.

Zahřívací kolo pro dobrou konverzaci. Házíme kostkou a podle čísla které padne odpovídáme na otázky a plníme úkoly napsané na tabuli.

(spell, spell backwards, make a sentence, name it)

Conversation and games: Zaměřujeme se hlavně na mluvený projev. Hrajeme hry, kdy jsou děti ve skupinkách a střídají se v jednotlivých aktivitách.

1. Skládají věty, které jsou rozložené na dvě části tak, aby dávaly smysl. / I'm going to the Christmas market to see a Christmas tree. I'm going to the cinema to watch a film. /

2. Na papírku máme napsané popisy určitého místa a děti hádají o jaké místo se jedná. / bank, park, market, shop.../

Bookwork: Pracujeme na části domácího úkolu z učebnice WB na str. 46,47,48,49

WB str. 52 - doplnění cvičení

enlightenedProsíme děti o vrácení všech knížek zapůjčených v naší knihovně. Blíží se Star Store a uvítáte jistě dvě hvězdičky jako bonus za vyplněný Book report!laugh

 

10.12.

Ve středu si děti přinesou drobnost, která jim připomíná Vánoce. Děkuji.

MDR: Flash cards - každý má jednu kartičku a vzájemně si děti pokládají otázky. I have hospital. Who has swimming pool? I have swimming pool. Who has train station?....

Bookwork: SB str. 46, 47 - nový příběh Around town - poslech, čtení, práce se slovíčky, odpovědi a otázky pod příběhem. Str. 50 - Up high - poslech, četba, orientace v textu

Gramatika: nové předložky - opposite, above, near, below - použití ve větách podle obrázku mapy.

The library is near the cinema and the square.

Under, below, above - The cat is under the table. The window is above the clock. The clock is below the window.

Homework: W.B. str. 46, 47, 48, 49 - vypracovat prosím  do pondělí 17.12. Děkuji

 

5.12.

MDR: Dny v týdnu a jejich psaní - do sešitu i na tabuli.

Library: Dnes si děti půjčují knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book reportu prosíme odevzdat určitě do 19.12. Děti mohou obdržet dvě hvězdičky.yes

Test: Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání zpět. Děti mají za úkol opravit si případné chyby.

Práce v hodině: Věnujeme se především konverzaci. Konkrétně si povídáme o vánocích. Pokládáme si různé otázky  a odpovídáme. Používáme i vhodná příslovce -  always, usually, sometimes, never

Homework: Za úkol je "pouze" čtení zapůjčené knížky a práce na Book reportu.

smileyDěti mají za úkol přinést si na pondělí 10.12. něco drobného, co jim symbolizuje Vánoce.

Slovíčka: snowflake, Merry Christmas, Christmas Eve, Christmas tree, bell, candle, mistletoe, Bethlehem, carols,  tradition, celebrate, gingerbread....

 

3.12.

MDR: Příprava na test - vyplňování přípravných listů, opakování slovíček a gramatiky

Kontrolujeme společně domácí úkol.

Po přestávce nás čeká samotný test.

Bookwork: W.B. str. 45

Games: Děti vyplňují křížovky, kde používají nová slovíčka, která se naučily v předcházejících lekcích.

Homework: Do středy 5.12.  si děti zopakují slovíčka ze všech probraných lekcí, která jsou uvedena vždy na první stránce příslušné lekce, v učebnici S.B.

Posloucháme English Christmas Songs

LISTOPAD

28.11.

MDR: Děti mají za úkol domalovat ručičky na hodinách - half past two, quarter to five, quarter past six. Druhým úkolem je rozšifrovat a správně napsat - sometimes, usually, always, never

Game: Ve třídě máme 4 stranoviště. Děti jsou rozděleny do třískupin a jednotlivá stanoviště obcházejí a plní úkoly. Z lístečků, kde jsou napsaná slova skládáme věty, které přepisujeme.

Bookwork: SB str. 42, 43 - Saving water - čteme článek, orientujeme se v textu a vyplňujeme cvičení pod příběhem.

Věnujeme se konverzaci na téma - "Jak šetřit s vodou" a co pro to děláme i my samotní.

Nová slovíčka: save, waste, more, less enough, while, often

 

26.11.

MDR: děti dostávají do ruky dotazník a jejich úkolem je obejít spolužáky, ptát se a zároveň odpovídat na předtištěné otázky. Výsledky si později porovnáváme a vyhodnocujeme. / Do you help with the cooking? Do you walk the dog? Do you feed the dog? Do you dry the dishes? Do you tidy up your room? Do you help at home? /

Kontrola domácího úkolu z učebnice WB str. 34, 35, 36, 37

Homework: WB str. 38, 39, 40, 41 a přečíst příběh z učebnice SB str. 40 někomu z rodiny - Arnold and the robot - vypracovat prosím do následujícího pondělí 3.12. Děkuji

Bookwork: SB str. 40 Arnold and the robot - práce s textem, čtení, poslech, orientace a odpovědi na otázky

 

21.11.

MDR:  Procvičování  - Always, usually, sometimes, never a to písemnou formou i v podobě rozhovoru.

Př: I always walk my dog in the morning. I usually walk him at half past seven. Sometimes, I walk him at seven o'clock. I never walk him after midnight.

Věnujeme se opakování a procvičování v určování času. winkDěti mají pochvalu za velmi dobrou domácí přípravu. yes

Společně pracujeme na části domácího úkolu.

Bookwork: SB str 36 - procvičujeme hodiny a gramatiku na str. 37.  Str. 38 - 39  posloucháme další část příběhu, který také čteme a sledujeme na interaktivní tabuli. Pracujeme na otázkách, které s příběhem souvisí.

GramatikaALWAYS - every day, USUALLY - most days, SOMETIMES - some days, NEVER - no days

 

19.11.

MDR: Write the opposites. Děti píší opaky k jednotlivým slovíčkům - good - bad, big - small, short - long, old - new, day - night ...Posloucháme písničku zaměřenou na slovíčka protikladů.

Bookwork: SB str. 34  - Lekce č. 3 a téma Daily tasks - poslech příběhu a související cvičení.

Str. 35 - základy určování času - QUARTER PAST - HALF PAST - QUARTER TO

Nová slovíčka: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Homework: WB str. 34 - 37 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.11

Rovněž prosíme děti, aby se podívaly doma na odkazy, podle kterých jsme pracovali i ve škole a procvičily opaky slovíček a hodiny. Zde:https://youtu.be/Pht7dTlM0VA 

a https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

14.11.

MDR: Opakování, spelling a gramatika Lekce 2, procvičování psaní slovíček a vět, opakování před   testem.

Napsali jsme si test samotný.

Bookwork: S.B. - the Science and animals - str. 30, 31. Povídáme si o zvířatech a o prostředí, ve kterém žijí - Habitats (místa výskytu). Už víme, jak zvířata dělíme - herbivors (býložravci), carnivors (masožravci) a omnivors (všežravci).

W.B. str. 30 - procvičujeme, co jsme se naučili o zvířatech.

Homework: Písemný úkol děti nedostaly. Procvičujte prosím čtení  v učebnicích a knížkách. Děti mohou také velmi dobře využít CD přiložené v učebnici.

 

12.11.

Fotografie z Halloween party naleznete zde:http://www.leapcz.com/Aktualne-272.html

Připravujeme se na slibovaný test, který budeme psát ve středu 14.11.. Dnes proto důkladně opakujeme a zároveň žádáme děti, aby si procvičily hláskování slovíček a podívaly se  na cvičení do učebnice W.B. - str. 22, 23, 24, 25. Toto opakování je úkolem na středu. Jiný úkol není.

Opakujeme:

I'm thirsty. How about some lemonade? Shall we have some lemonade?

I want to play a game.  How about playing football? Shall we play football?

It's hot.  Shall we go swimming? How about going swimming?

V učebnici W.B. pracujeme na str. 26, 27 - vyplňujeme podle poslechu. Pracujeme také s textem Helen Keller - čteme, poslouháme a vyplňujeme následující cvičení.

Na str. 28 - doplňujeme cvičení na základě obrázků. Str. 29 - Dinner around the world - poslech, písemné doplňování.

 

7.11.

V pondělí 12.11. si napíšeme opakovací test z lekce č.2.

Domácí úkol: Prosíme rodiče, aby dětem umožnili práci na vložených CD v učebnicích, kde zábavnou formou procvičí látku, kterou probíráme. Rovněž přidávám odkaz na další vhodné stránky, které  mohou děti použít:http://www.abcya.com/

Opakujeme slovíčka a píšeme je formou soutěže ve dvou skupinkách na tabuli.

Procvičujeme SOME, ANY v otázkách a odpovědích.

SOME - nepočitatelné - There is some - (water, milk, chicken, ham, cheese)

SOME - počitatelné, množné číslo-   There are some or 3, 2, 5 (apples, rolls, carrots)

Is there any water? Yes, there is some water. Are there any tomatoes? Yes, there are 3 tomatoes.

Děti píší recept na vlastní polévku a mezi sebou si kladou otázky a odpovídají. Př.:

(1 onion, 3 carrots, some chicken, some water, some beans)

HOW MUCH?  - cheese, juice, water, cake IS THERE ?

HOW MANY? - apples, bananas, carrots ARE THERE ?

V učebnici pracujeme na str. 28, 29 - posloucháme a doplňujeme dle poslechu, čteme co děti ve kterých zemích snídají.

 

5.11.

Domácí úkol: W.B. str. 23 a procvičování na stránkách Starfall

Věnujeme se správnému psaní a výslovnosti nových slovíček - apple juice, rolls, cheese, lemonade, water, soup, vegetables

V učebnici S.B. pracujeme na str.22. THE PICNIC - příběh posloucháme, čteme a puštíme na interaktivní tabuli. Doplňujeme následující cvičení, kde odpovídáme True, False. Jednotlivé věty řadíme do správného pořadí tak, aby se zachoval smysl textu.

Použití SOME, ANY

Are there any sandwiches? Is there any lemonade?

Yes, there is some lemonade. No, there aren't any sandwiches.

S.B. str. 24 - posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova do textu.

S.B. str. 25 - posloucháme slovíčka a odškrtáváme ( onion, potatoes, chicken, fish, nuts, carrot, tomatoes )

Na str. 26 pracujeme s novým příběhem The Golden Apple. Text posloucháme, čteme a pouštíme si na interaktivní tabuli.

Str. 27 - k textu vyplňujeme cvičení True, False

ŘÍJEN

31.10.

Dnes píšeme slibovaný test z probrané lekce a pak už následuje.......

                                 laugh  Happy Halloweenwink

Dnešní den probíhá ve znamení svátku Halloween. Vytváříme strašidelné příšerky z papíru, luštíme tématické křížovky, pouštíme si písničky a krátké filmy spojené s Halloweenem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

 

24.10.

Domácí úkol: Opakování první lekce - ve středu 31.10. si napíšeme test. Děti dostaly 2 listy Worksheet 2 a 3. Prosím o vypracování v rámci přípravy na test. Děkuji.

Kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny - Our School - znovu procvičujeme gramatiku

Like / Don't like + ing

Do you like doing homework? Yes, I do.

Does he like singing in class? No, he doesn't.

Děti dnes skládají 2 známé příběhy tak, aby dávaly smysl - The Old book a Getting help. Oba příběhy čteme a rozstříhané skládáme. Následně děti příběhy po jednotlivých skupinkách přehrávají.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím vrátit do termínu 12.11. Děkuji

22.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 13, S.B. str. 119 - vypracovat prosím do středy 24.10. Děkuji

Setkáváme se opět po týdnu a proto dnes poctivě trénujeme a opakujeme na nadcházející test, který si napíšeme ve středu či v pondělí.

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase.

- What did you do? 

- Where did you go?

Připomínáme si použití slovíček PŘED a PO - BEFORE, AFTER

U rozvrhu hodin trénujeme otázky a odpovědi.

- What did you have before English? I had lunch before English.

Použití trénujeme rovněž v rozhovorech o každodenních činnostech-

- You have to brush your teeth before you go to bed. You have to wash your hands before you eat.

V učebnici S.B. pracujeme na str 13. - Podle poslechu zaškrtáváme.

S.B. str. 11 -  procvičujeme rozhovor - Do you like....? Yes,  I do. / No, I don't.

Dnes se děti dočkaly dlouho očekávaného Star Storu. Zde si děti vybraly za získané hvězdičky

pěkné odměny.

 

10.10.

Hodinu začínáme psaním tajného vzkazu pro souseda podle vzoru v učebnici na str. 15.

Kamarád si následně vzkaz rozluští.

Procvičujeme nová slovíčka formou her. Na tabuli píšeme po písmenkách jednotlivá slova, dbáme na správné hláskování. Pracujeme rozděleni do dvou družstev. (Geography, History, Science )

Nová  slovíčka si rovněž procvičujeme do sešitu.

Děti si dnes mohou napsat část domácího úkolu ze stran 10 - 13 W.B.

8.10.

Domácí úkol: učebnice W.B. str. 10 - vypracovat prosím do této středy 10.10. Děkuji

Věnujeme se slovíčkům z první lekce. Pro lepší zapamatování hrajeme se slovíčky zábavné hry.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 až 15.


Učíme se jak používatI have to a you have to.


V učebnici S.B. na str. 13 píšeme 3 věty s použitím I have to.
Posloucháme a zpíváme písničku.
Nejdříve sledujeme a pak také čteme nový příběh v učebnici.


Věnujeme se nejrůznějším aktivitám, kde používáme slovíčka, písničku, gramatiku a příběh z učebnice.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní složitějších slovíček a především číslovek.Píšeme na tabuli a hláskujeme.

Následuje  test samotný, kde se nejvíce objevují právě číslovky a přivlastňovací zájmena.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih po návratu ze školy v přírodě. Děkuji 

1.10.

Pozor! Ve středu 3.10 si napíšeme test, kdy prověříme své znalosti z minulého roku. Prosím, prolistujte si čebnici z loňského roku.yes

Do sešitu si dnes každý maluje svůj Family Tree /rodokmen/. Mezi sebou si pak děti povídají o vazbách v rodině. Používáme přivlastňovací zájmena. (Paul is Jane's uncle. My mother's sister is my aunt.)

Dnes se věnujeme hlavně gramatice a jednotlivým cvičením v rámci vyplňování Worksheet. Připravujeme se tak na středeční testík.

I'm really good at.....

Clara's family

Museum treasures

Na závěr hodiny hrajeme hru BINGO a kontrolujeme část domácího úkolu. Kdo nevypracoval, dodělá. Děkuji

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny děti doplňují chybějící písmenka do slovních spojení.

- cl-mb-ng tr--s (climbing trees)

- r-d-ng b-k-s (riding bikes)

- fl--ng k-t-s (flying kites)

Do sešitu si děti píší otázky a odpovědi. Mezi sebou pak děti konverzují.

Př. What are you good at? I am good at....., I am really good at ...,. I am not good at....

Následuje diktát čísel, ktré děti vypisují slovně.

Na závěr hodiny přichází na řadu Hot Seat. Děti se střídají a hádají slova napsaná na tabuli. Jeden sedí zády, ostatní opisem slovíčko popisují.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Rozdělujeme se do dvojic a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí, s novými hrdiny a zajímavým příběhem, který je plný dobrodružství.  Pracujeme na str. 4 - "Meet the Explorers" - čtení, poslech

Pozornost věnujeme novým slovíčkům. ( upstairs, downstairs, cellar, twenty-one-fifty, fifty-one-one hundred )

Na str. 8 věnujeme pozornost příběhu "The Old Book" a současně odpovídáme na otázky na str. 9.

Na str. 6 posloucháme a doplňujeme chybějící slova v písničce.

Str. 7 - Rodinný strom a slovíčka související - son, daughter, grandmother, grandfather, grandparents, aunt, uncle, sister, brother....Ben is Peny's brother...

V učebnici Work book pracujeme na str. 4 a 7.

19.9.

Do sešitu dnes děti zapisují  části vět, které současně dokončují podle vlastního uvážení.

1. I like ...

2. I don´t like...

3. My favourite food is....

4. My favourite game is....

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

 

17.9.

winkHello Sea Lions!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21