Sea Lions

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Hana Kořánová

tel.: +420 737 260 273
email: hana.banana@kocourkov.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

16/9

Dnes jsme si hned na počátku hodiny připomněli pravidla týkající se úcty (k lidem a věcem) a zodpovědnosti.

Opakovali jsme čísla do 100. Děti je psaly na tabuli i do sešitu jako číslice i jako slova, což je mnohdy těžké. Zejména čísla twelve, thirteen (píše se zcela jinak než three) nebo např. fifteen (versus five).

Chvíle na osmisměrku s vyhledáváním slovy napsaných čísel - pokračování z pondělí.wink

Probrali jsme fráze I'm good at... a I'm not good at... - učebnice str.5.

Děti vymýšlely, říkaly a psaly, v čem jsou a nejsou dobré, což byla legrace.

Aby Miss Jennifer vysvětlila dětem tázací zájmeno WHOSE (čí) a přivlastňovací  jména s apostrofem (např. Hana's), zahrála si s nimi zábavnou hru: Všem dětem odnesla penály a pak se konalo "vyšetřování": Whose is this pencil case? It's Ema's!

Navázali jsme na to ukázkou a vysvětlením rodokmenu - str.7. např: Ben is Penny's brother.

Podívali jsme se na veselé video o rodokmenu a poslechli si písničku The Explorers (s doplňováním slov do textu - učebnice str.6) Nebylo to snadné, píseň byla velmi svižná, ale děti to zvládly.yes

Domácí úkolstále je zadán úkol na příští pondělí: Workbook str.4-7.

 

 

 

 

14.9.2020

Dnešní angličtinu jsme započali připomenutím "clasroom contract" - pravidel, kterými bychom se měli (nejen na angličtině) řídit. 

I'm respectful (uctivý)                       I'm responsible (zodpovědný)

 I respect you.                                   I bring my books.

I respect me.                                     I do my homework.

I respect my/your things.                   I work with others.

I respect my teacher.                         I help others.

My teachers respect me.                     I listen in lessons.

 

Pravidla jsme si přečetli, vyložili a vytištěná si je děti vlepily do sešitu.

Stejně tak tabulku na zapisování domácích úkolů, ta je vlepená na zadní straně učebnice uvnitř.

 

Opakovali jsme čísla, to šlo dětem velmi pěkně.

V osmisměrce hledaly ukrytá (slovy zapsaná) čísla.

 

Práce s učebnicí - Workbook str.4 - cvičení 1 a 2 - zapisování čísel podle poslechu.

Students book - str.4 - seznámení s příběhem o Benovi a Lucy - The Explorers.

Promítli jsme si počátek příběhu, naučili se nová slůvka: upstairs (v horním patře), downstars (v dolním patře), cellar (sklep).

Na závěr jsme společně na interaktivní tabuli "rozluštili" odpovědi cvičení 1 na straně 5.

Domácí úkol: Workbook - str.4,5,6 a 7 - do příštího pondělí 21.9.

 

9.9.2020

Během dnešní hodiny začaly děti společně vytvářet plakát reprezentující naši skupinu "Sea lions".

Budou na ní jak foto-portréty všech studentů, tak jimi nakreslené obrázky lachtanů a informace o nich.

Opakovali jsme dny v týdnu a měsíce v roce, zkoušeli napsat své datum narození/birthday, říci svůj věk atp.

Miss Jennifer pokračovala v rozhovorech s jednotlivými dětmi, aby prozkoumala jejich současnou úroveň angličtiny.

Za domácí úkol je pouze si přečíst (zatím nevyplňovat) stranu 4 v obou učebnicích. :-)

 

 

7.9.2020

Navzdory ztíženým covidovým podmínkám proběhla první hodina podle plánu.:-)

Děti se seznámily s Miss Jennifer a Miss Hana, které je budou tento školní rok vyučovat.

 

Miss Jennifer na úvod předkládala dětem kartičky s nejrůznějšími anglickými slovesy (např. to touch, to clap, to sit down...), je moc prima, že jich většinu znaly.

Říkali jsme si, co mají na angličtině za úkol učitelé a co studenti. 

Naše skupina má název SEA LIONS (lachtani), prohlíželi jsme si jejich obrázky a trochu si o nich povídali. (Sea lions are big brown animals. They live in the ocean (sea). They eat fish.)

Dětem se moc líbili, některé si lachtana nakreslily na přebal nového sešitu, některé ho ozdobily jinými kresbami.

Také byly rozdány nové učebnice. 

Miss Jennifer si postupně brala jednotlivé děti stranou (ve středu bude pokračovat), aby si s nimi popovídala a zjistila tak jejich úroveň znalosti aj.

 

domácí úkol na středu: prolistovat a prohlédnout si nové učebnice :-)

 

TOPlist

aktualizováno: 19.09.2020 00:25:47