Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

10.12.

Ve středu si děti přinesou drobnost, která jim připomíná Vánoce. Děkuji.

MDR: Flash cards - každý má jednu kartičku a vzájemně si děti pokládají otázky. I have hospital. Who has swimming pool? I have swimming pool. Who has train station?....

Bookwork: SB str. 46, 47 - nový příběh Around town - poslech, čtení, práce se slovíčky, odpovědi a otázky pod příběhem. Str. 50 - Up high - poslech, četba, orientace v textu

Gramatika: nové předložky - opposite, above, near, below - použití ve větách podle obrázku mapy.

The library is near the cinema and the square.

Under, below, above - The cat is under the table. The window is above the clock. The clock is below the window.

Homework: W.B. str. 46, 47, 48, 49 - vypracovat prosím  do pondělí 17.12. Děkuji

 

5.12.

MDR: Dny v týdnu a jejich psaní - do sešitu i na tabuli.

Library: Dnes si děti půjčují knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book reportu prosíme odevzdat určitě do 19.12. Děti mohou obdržet dvě hvězdičky.yes

Test: Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání zpět. Děti mají za úkol opravit si případné chyby.

Práce v hodině: Věnujeme se především konverzaci. Konkrétně si povídáme o vánocích. Pokládáme si různé otázky  a odpovídáme. Používáme i vhodná příslovce -  always, usually, sometimes, never

Homework: Za úkol je "pouze" čtení zapůjčené knížky a práce na Book reportu.

smileyDěti mají za úkol přinést si na pondělí 10.12. něco drobného, co jim symbolizuje Vánoce.

Slovíčka: snowflake, Merry Christmas, Christmas Eve, Christmas tree, bell, candle, mistletoe, Bethlehem, carols,  tradition, celebrate, gingerbread....

 

3.12.

MDR: Příprava na test - vyplňování přípravných listů, opakování slovíček a gramatiky

Kontrolujeme společně domácí úkol.

Po přestávce nás čeká samotný test.

Bookwork: W.B. str. 45

Games: Děti vyplňují křížovky, kde používají nová slovíčka, která se naučily v předcházejících lekcích.

Homework: Do středy 5.12.  si děti zopakují slovíčka ze všech probraných lekcí, která jsou uvedena vždy na první stránce příslušné lekce, v učebnici S.B.

Posloucháme English Christmas Songs

LISTOPAD

28.11.

MDR: Děti mají za úkol domalovat ručičky na hodinách - half past two, quarter to five, quarter past six. Druhým úkolem je rozšifrovat a správně napsat - sometimes, usually, always, never

Game: Ve třídě máme 4 stranoviště. Děti jsou rozděleny do třískupin a jednotlivá stanoviště obcházejí a plní úkoly. Z lístečků, kde jsou napsaná slova skládáme věty, které přepisujeme.

Bookwork: SB str. 42, 43 - Saving water - čteme článek, orientujeme se v textu a vyplňujeme cvičení pod příběhem.

Věnujeme se konverzaci na téma - "Jak šetřit s vodou" a co pro to děláme i my samotní.

Nová slovíčka: save, waste, more, less enough, while, often

 

26.11.

MDR: děti dostávají do ruky dotazník a jejich úkolem je obejít spolužáky, ptát se a zároveň odpovídat na předtištěné otázky. Výsledky si později porovnáváme a vyhodnocujeme. / Do you help with the cooking? Do you walk the dog? Do you feed the dog? Do you dry the dishes? Do you tidy up your room? Do you help at home? /

Kontrola domácího úkolu z učebnice WB str. 34, 35, 36, 37

Homework: WB str. 38, 39, 40, 41 a přečíst příběh z učebnice SB str. 40 někomu z rodiny - Arnold and the robot - vypracovat prosím do následujícího pondělí 3.12. Děkuji

Bookwork: SB str. 40 Arnold and the robot - práce s textem, čtení, poslech, orientace a odpovědi na otázky

 

21.11.

MDR:  Procvičování  - Always, usually, sometimes, never a to písemnou formou i v podobě rozhovoru.

Př: I always walk my dog in the morning. I usually walk him at half past seven. Sometimes, I walk him at seven o'clock. I never walk him after midnight.

Věnujeme se opakování a procvičování v určování času. winkDěti mají pochvalu za velmi dobrou domácí přípravu. yes

Společně pracujeme na části domácího úkolu.

Bookwork: SB str 36 - procvičujeme hodiny a gramatiku na str. 37.  Str. 38 - 39  posloucháme další část příběhu, který také čteme a sledujeme na interaktivní tabuli. Pracujeme na otázkách, které s příběhem souvisí.

GramatikaALWAYS - every day, USUALLY - most days, SOMETIMES - some days, NEVER - no days

 

19.11.

MDR: Write the opposites. Děti píší opaky k jednotlivým slovíčkům - good - bad, big - small, short - long, old - new, day - night ...Posloucháme písničku zaměřenou na slovíčka protikladů.

Bookwork: SB str. 34  - Lekce č. 3 a téma Daily tasks - poslech příběhu a související cvičení.

Str. 35 - základy určování času - QUARTER PAST - HALF PAST - QUARTER TO

Nová slovíčka: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Homework: WB str. 34 - 37 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.11

Rovněž prosíme děti, aby se podívaly doma na odkazy, podle kterých jsme pracovali i ve škole a procvičily opaky slovíček a hodiny. Zde:https://youtu.be/Pht7dTlM0VA 

a https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

14.11.

MDR: Opakování, spelling a gramatika Lekce 2, procvičování psaní slovíček a vět, opakování před   testem.

Napsali jsme si test samotný.

Bookwork: S.B. - the Science and animals - str. 30, 31. Povídáme si o zvířatech a o prostředí, ve kterém žijí - Habitats (místa výskytu). Už víme, jak zvířata dělíme - herbivors (býložravci), carnivors (masožravci) a omnivors (všežravci).

W.B. str. 30 - procvičujeme, co jsme se naučili o zvířatech.

Homework: Písemný úkol děti nedostaly. Procvičujte prosím čtení  v učebnicích a knížkách. Děti mohou také velmi dobře využít CD přiložené v učebnici.

 

12.11.

Fotografie z Halloween party naleznete zde:http://www.leapcz.com/Aktualne-272.html

Připravujeme se na slibovaný test, který budeme psát ve středu 14.11.. Dnes proto důkladně opakujeme a zároveň žádáme děti, aby si procvičily hláskování slovíček a podívaly se  na cvičení do učebnice W.B. - str. 22, 23, 24, 25. Toto opakování je úkolem na středu. Jiný úkol není.

Opakujeme:

I'm thirsty. How about some lemonade? Shall we have some lemonade?

I want to play a game.  How about playing football? Shall we play football?

It's hot.  Shall we go swimming? How about going swimming?

V učebnici W.B. pracujeme na str. 26, 27 - vyplňujeme podle poslechu. Pracujeme také s textem Helen Keller - čteme, poslouháme a vyplňujeme následující cvičení.

Na str. 28 - doplňujeme cvičení na základě obrázků. Str. 29 - Dinner around the world - poslech, písemné doplňování.

 

7.11.

V pondělí 12.11. si napíšeme opakovací test z lekce č.2.

Domácí úkol: Prosíme rodiče, aby dětem umožnili práci na vložených CD v učebnicích, kde zábavnou formou procvičí látku, kterou probíráme. Rovněž přidávám odkaz na další vhodné stránky, které  mohou děti použít:http://www.abcya.com/

Opakujeme slovíčka a píšeme je formou soutěže ve dvou skupinkách na tabuli.

Procvičujeme SOME, ANY v otázkách a odpovědích.

SOME - nepočitatelné - There is some - (water, milk, chicken, ham, cheese)

SOME - počitatelné, množné číslo-   There are some or 3, 2, 5 (apples, rolls, carrots)

Is there any water? Yes, there is some water. Are there any tomatoes? Yes, there are 3 tomatoes.

Děti píší recept na vlastní polévku a mezi sebou si kladou otázky a odpovídají. Př.:

(1 onion, 3 carrots, some chicken, some water, some beans)

HOW MUCH?  - cheese, juice, water, cake IS THERE ?

HOW MANY? - apples, bananas, carrots ARE THERE ?

V učebnici pracujeme na str. 28, 29 - posloucháme a doplňujeme dle poslechu, čteme co děti ve kterých zemích snídají.

 

5.11.

Domácí úkol: W.B. str. 23 a procvičování na stránkách Starfall

Věnujeme se správnému psaní a výslovnosti nových slovíček - apple juice, rolls, cheese, lemonade, water, soup, vegetables

V učebnici S.B. pracujeme na str.22. THE PICNIC - příběh posloucháme, čteme a puštíme na interaktivní tabuli. Doplňujeme následující cvičení, kde odpovídáme True, False. Jednotlivé věty řadíme do správného pořadí tak, aby se zachoval smysl textu.

Použití SOME, ANY

Are there any sandwiches? Is there any lemonade?

Yes, there is some lemonade. No, there aren't any sandwiches.

S.B. str. 24 - posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova do textu.

S.B. str. 25 - posloucháme slovíčka a odškrtáváme ( onion, potatoes, chicken, fish, nuts, carrot, tomatoes )

Na str. 26 pracujeme s novým příběhem The Golden Apple. Text posloucháme, čteme a pouštíme si na interaktivní tabuli.

Str. 27 - k textu vyplňujeme cvičení True, False

ŘÍJEN

31.10.

Dnes píšeme slibovaný test z probrané lekce a pak už následuje.......

                                 laugh  Happy Halloweenwink

Dnešní den probíhá ve znamení svátku Halloween. Vytváříme strašidelné příšerky z papíru, luštíme tématické křížovky, pouštíme si písničky a krátké filmy spojené s Halloweenem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

 

24.10.

Domácí úkol: Opakování první lekce - ve středu 31.10. si napíšeme test. Děti dostaly 2 listy Worksheet 2 a 3. Prosím o vypracování v rámci přípravy na test. Děkuji.

Kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny - Our School - znovu procvičujeme gramatiku

Like / Don't like + ing

Do you like doing homework? Yes, I do.

Does he like singing in class? No, he doesn't.

Děti dnes skládají 2 známé příběhy tak, aby dávaly smysl - The Old book a Getting help. Oba příběhy čteme a rozstříhané skládáme. Následně děti příběhy po jednotlivých skupinkách přehrávají.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím vrátit do termínu 12.11. Děkuji

22.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 13, S.B. str. 119 - vypracovat prosím do středy 24.10. Děkuji

Setkáváme se opět po týdnu a proto dnes poctivě trénujeme a opakujeme na nadcházející test, který si napíšeme ve středu či v pondělí.

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase.

- What did you do? 

- Where did you go?

Připomínáme si použití slovíček PŘED a PO - BEFORE, AFTER

U rozvrhu hodin trénujeme otázky a odpovědi.

- What did you have before English? I had lunch before English.

Použití trénujeme rovněž v rozhovorech o každodenních činnostech-

- You have to brush your teeth before you go to bed. You have to wash your hands before you eat.

V učebnici S.B. pracujeme na str 13. - Podle poslechu zaškrtáváme.

S.B. str. 11 -  procvičujeme rozhovor - Do you like....? Yes,  I do. / No, I don't.

Dnes se děti dočkaly dlouho očekávaného Star Storu. Zde si děti vybraly za získané hvězdičky

pěkné odměny.

 

10.10.

Hodinu začínáme psaním tajného vzkazu pro souseda podle vzoru v učebnici na str. 15.

Kamarád si následně vzkaz rozluští.

Procvičujeme nová slovíčka formou her. Na tabuli píšeme po písmenkách jednotlivá slova, dbáme na správné hláskování. Pracujeme rozděleni do dvou družstev. (Geography, History, Science )

Nová  slovíčka si rovněž procvičujeme do sešitu.

Děti si dnes mohou napsat část domácího úkolu ze stran 10 - 13 W.B.

8.10.

Domácí úkol: učebnice W.B. str. 10 - vypracovat prosím do této středy 10.10. Děkuji

Věnujeme se slovíčkům z první lekce. Pro lepší zapamatování hrajeme se slovíčky zábavné hry.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 až 15.


Učíme se jak používatI have to a you have to.


V učebnici S.B. na str. 13 píšeme 3 věty s použitím I have to.
Posloucháme a zpíváme písničku.
Nejdříve sledujeme a pak také čteme nový příběh v učebnici.


Věnujeme se nejrůznějším aktivitám, kde používáme slovíčka, písničku, gramatiku a příběh z učebnice.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní složitějších slovíček a především číslovek.Píšeme na tabuli a hláskujeme.

Následuje  test samotný, kde se nejvíce objevují právě číslovky a přivlastňovací zájmena.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih po návratu ze školy v přírodě. Děkuji 

1.10.

Pozor! Ve středu 3.10 si napíšeme test, kdy prověříme své znalosti z minulého roku. Prosím, prolistujte si čebnici z loňského roku.yes

Do sešitu si dnes každý maluje svůj Family Tree /rodokmen/. Mezi sebou si pak děti povídají o vazbách v rodině. Používáme přivlastňovací zájmena. (Paul is Jane's uncle. My mother's sister is my aunt.)

Dnes se věnujeme hlavně gramatice a jednotlivým cvičením v rámci vyplňování Worksheet. Připravujeme se tak na středeční testík.

I'm really good at.....

Clara's family

Museum treasures

Na závěr hodiny hrajeme hru BINGO a kontrolujeme část domácího úkolu. Kdo nevypracoval, dodělá. Děkuji

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny děti doplňují chybějící písmenka do slovních spojení.

- cl-mb-ng tr--s (climbing trees)

- r-d-ng b-k-s (riding bikes)

- fl--ng k-t-s (flying kites)

Do sešitu si děti píší otázky a odpovědi. Mezi sebou pak děti konverzují.

Př. What are you good at? I am good at....., I am really good at ...,. I am not good at....

Následuje diktát čísel, ktré děti vypisují slovně.

Na závěr hodiny přichází na řadu Hot Seat. Děti se střídají a hádají slova napsaná na tabuli. Jeden sedí zády, ostatní opisem slovíčko popisují.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Rozdělujeme se do dvojic a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí, s novými hrdiny a zajímavým příběhem, který je plný dobrodružství.  Pracujeme na str. 4 - "Meet the Explorers" - čtení, poslech

Pozornost věnujeme novým slovíčkům. ( upstairs, downstairs, cellar, twenty-one-fifty, fifty-one-one hundred )

Na str. 8 věnujeme pozornost příběhu "The Old Book" a současně odpovídáme na otázky na str. 9.

Na str. 6 posloucháme a doplňujeme chybějící slova v písničce.

Str. 7 - Rodinný strom a slovíčka související - son, daughter, grandmother, grandfather, grandparents, aunt, uncle, sister, brother....Ben is Peny's brother...

V učebnici Work book pracujeme na str. 4 a 7.

19.9.

Do sešitu dnes děti zapisují  části vět, které současně dokončují podle vlastního uvážení.

1. I like ...

2. I don´t like...

3. My favourite food is....

4. My favourite game is....

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

 

17.9.

winkHello Sea Lions!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48