Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

13.12.

Vzhledem k tomu, že dnes dětí přišla jen polovina, nezačínali jsme novou látku. Místo toho jsme formou her a na interaktivní tabuli opakovali věci již probrané – hodiny, čísla, slovíčka atd. 

11.12.

Dnes jsme dodělali vánoční přání pro Helppes a trénovali The Gruffalo. Přečetli jsme si některé pasáže dohromady, abychom procvičili výslovnost a přeložili si je, pak děti celou scénku zahrály. Na konci hodiny jsme si poslechli a zazpívali i písničku The Gruffalo.

6.12.

Dnes jsme začali hodinu krátkým opakováním a pak jsme si napsali test z třetí lekce. Když s ním děti byly hotovy, udělaly si vánoční osmisměrku. V další části hodiny jsme si představili náš letošní charitativní projekt Helppes, vysvětlili jsme si, proč je potřeba pomáhat a odpověděli jsme na různé dotazy. Nakonec jsme začali vyrábět vánoční přání, které do Helppes pošleme. 

Ráda bych ještě připomněla, že děti mají knížky vrátit již příští pondělí

4.12.

Dnes jsme se připravovali na středeční test. Opakovali jsme především hodiny, slovíčka a fráze (děti například musely opravit nesmyslné fráze jako Sweep the dishes) a příslovce četnosti (Always, Usually, Sometimes a Never – děti ve dvojicích losovaly části věty a pak vyjádřili, jak často jsou pro ně pravda, např. I always brush my teeth before I go to bed). Na konci hodiny jsme si zahráli hru What’s the time, Mr Wolf? 

LISTOPAD

29.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním hodin. Pak jsme si představili příslovce četnosti Always, Usually, Sometimes a Never. Vytvořili jsme věty ke každému z nich, poslechli jsme si cvičení o rozvrhu Amy, a děti do tabulky zapisovaly jak často co dělá. Také jsme si poslechli další část příběhu, podívali se na jeho animaci a děti pak na interaktivní tabuli odpovídaly na otázky k němu.

Nová slovíčka - Always, Usually, Sometimes, Never

Domácí úkol na středu 6.12. – pracovní sešit, strany 37 a 38

27.11.

Dnes jsme hodinu začali opakováním hodin. Děti si diktované časy zakreslovaly do sešitů. Zahráli jsme si i What’s the time, Miss Rosie?, kdy se děti ptaly kolik je hodin a pak čas musely zaznamenat na papírové hodiny. Nakonec hodiny předváděly rukama podle toho, co jim říkali spolužáci. Slovíčka jsme procvičili hrou na pantomimu. Společně jsme si přečetli některé složité věty z hry The Gruffalo, přeložili jsme si je a pracovali na výslovnosti. Také jsme včera byli v knihovně, kde si děti vybraly knížky. Připomínám, že vrátit je musí do 11.12. a Book report jim vydělá dvě hvězdičky!

22.11.

Dnes jsme hodinu začali větami At home I…/At home I don’t… . Fráze a slovíčka z minulé lekce jsme si zopakovali pantomimickou hrou. V učebnici si děti udělaly poslech a pak k němu odpovídaly na otázky. V poslední řadě jsme začali s časem, který dělá dost problémy. Děti měly na hodinách ukazovat čas a vystřídaly se v jeho říkání. Na konci hodiny jsme si zahráli What’s the time, Mr. Wolf?.

20.11.

Dnes jsme hodinu začali tvořením vět se zadanými slovíčky. V učebnici jsme začali novou lekce a naučili se k ní novou slovní zásobu. Procvičovali jsme ji tak, že ji děti ve skupinkách předváděly a ostatní hádaly, o co jde. Bavili jsme se také o tom, jak děti mohou doma pomáhat, a na toto téma jsme udělali průzkum, při kterém děti chodily po třídě a ptaly se ostatních na otázky typu Do you cook at home? – Yes, I do/No, I don’t. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme používali slovíčka a tvořili s nimi věty.

15.11. 

Dnes jsme hodinu začali opakováním a pak si napsali test z druhé lekce. V další hodině jsme vyráběli masky na hru Gruffalo, kterou děti trénují.

Domácí úkol na středu 22.11. – pracovní sešit, strany 26 a 28

13.11.

Dnes jsme opakovali na test z druhé lekce, který budeme psát ve středu. Procvičili jsme slovíčka i gramatiku – some a any, a Shall. Věnovali jsme se i scénce Gruffalo, kterou se pokoušíme naučit. Na konci hodiny jsme si zahráli bingo, ale místo čísel jsme použili letos probraná slovíčka.

8.11.

Dnes jsme procvičovali Any/Some, děti vybíraly, co se do vět hodí víc. Zazpívali jsme si písničku k druhé lekci a začali jsme novou látku – Shall we…? Děti si tak ve dvojicích vytvořili vlastní pizzu, přičemž se vždy musely ptát jeden druhého např. Shall we put olives on our pizza?. V učebnici jsme si poslechli příběh druhé lekce a naučili se nová slovíčka s ním spojená. Pustili jsme si ho i jako video, a děti pak odpovídaly na otázky typu True/False.

Nová látka a slovíčka – Shall we…; waterfall, hut, ill, medicine

Domácí úkol na středu 15.11. – učebnice, strana 27 cvičení 2; pracovní sešit, strana 24 cvičení 1 a strana 25 celá

6.11.

Dnes jsme opakovali hlavně Some a Any. Zahráli jsme si hru Picnic, při které každý řekl, co by si s sebou vzal na piknik, a musel zopakovat, co by si vzali i všichni spolužáci, kteří byli na řadě před ním. Zopakovali jsme si i nová slovíčka, a to při hře Treasure hunt.  

1.11.

Dnes jsme v učebnici začali druhou lekci. Naučili jsme se nová slovíčka, různými hrami jsme si je snažili vštípit a rozřazovali jsme je do kategorií. K nové lekci jsme také udělali poslech a odpověděli na otázky k němu. Opakovali jsme počitatelnost/nepočitatelnost, tedy otázky Are there any a Is there any (+ odpovědi).

Nová slovíčka - rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Domácí úkol na středu 8.11. – pracovní sešit, strany 22 a 23

ŘÍJEN

30.10.

Dnes jsme hodinu začali rozřazováním slovíček jídla do kategorií. Předučovali jsme také novou látku z učebnice – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a tvoření otázek k nim, například Is there any lemonade? Are there any muffins? Zahráli jsme si hru Superhangman, ve které děti hádaly tak, že vymyslely slovo, které na písmenko začíná, a daly ho do věty Is there any/Are there any. 

25.10.

Dnes jsme vyráběli halloweenské dekorace (příšerky z ruličky toaletního papíru) a hráli hry opakující látku z předchozích lekcí. Také jsme navštívili Star Store, kde si děti za své získané hvězdičky „nakoupily“ hezké dárky.

23.10.

Dnes jsme hodinu začali hrou, při které se děti snažily přijít na co nejvíc slovíček v AJ začínajících na písmeno S. Pak jsme trénovali scénku The Gruffalo, se kterou jsme začali v pondělí. Zahráli jsme si hry Snatch, anglickou verzi Země, město, a pantomimu.

Ráda bych připomněla, že ve středu je třeba přinést zapůjčené knížky a případně i vyplněné Book reports!

18.10.

Dnes jsme psali první Progress test. Po něm si děti udělaly křížovku na téma Autumn. Ve druhé části hodiny jsme si zahráli drama The gruffalo (děti si nejdřív poslechly příběh, pak si vybraly role a nahlas přečetly skript). 

16.10.

Dnes jsme opakovali frázi Have to. Děti si ve dvojicích vytvořily Nonsense school (tedy nesmyslnou školu) a vymyslely pro ni nějaká bláznivá pravidla (za použití Have to, např. You have to eat dinner before you go to school). Ke každé škole nakreslily plakát a pak ji odprezentovaly spolužákům. Procvičovali jsme i věci, které budou ve středečním testu – tj. kromě Have to i Before, After a školní předměty. 

11.10.

Dnes jsme si poslechli další část příběhu, vyplnili k ní cvičení a rozluštili šifru. Také jsme se naučili používat frázi ‚have to‘ (muset). Děti si zkoušely tvořit věty ve hře Normal vs Nonsense (např. At home you have to wear slippers – Normal; Before you go to school, you have to eat dinner – nonsense). Také si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). Na konci hodiny jsme si zahráli Vampires a Big hungry monster.

Domácí úkol na středu 18.10. – pracovní sešit, strany 13 a 14

9.10.

Dnes jsme znovu opakovali školní předměty a fráze I’m good at…/I’m not good at… . Podle popisů různých předmětů děti v týmech hádaly, o který se jedná. Zahráli jsme si hru Memory circle, čímž jsme procvičovali mluvení ve třetí osobě (She/He likes pořád dělá problémy).  Na konci hodiny jsme procvičili číslovky ve hře Bingo.

4.10.

Dnes jsme opakovali školní předměty. V učebnici děti trénovaly rozvrhy (např. What is before Maths? … After English I go home.) a opravovaly chyby ve větách podle poslechu. Fráze I’m good at…/I’m not good at…/Are you good at…? jsme spojovali s předměty.

Nová slovíčka: before, after

Domácí úkol na středu 11.10.: pracovní sešit, strany 10 a 11

2.10.

Dnes si děti zopakovaly fráze I’m good at.../I’m not good at… Nově jsme se naučili školní předměty a říkali jsme, které nám jdou a které ne.

Nová slovíčka: history, geography, English, science, art, music, IT, PE

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme s dětmi začali novou učebnici, představili jsme si postavy, které nás budou provázet (Ben, Lucy and Buster) a přečetli a poslechli si první příběh o jejich dobrodružstvích (The old book). Děti k němu pak na interaktivní tabuli zodpovídaly otázky typu True/False. Také jsme se naučili nové fráze: I’m good at…/I’m noot good at… Na ty si děti v učebnici vyplnily cvičení a zahrály si hru na pantomimu (ostatní hádali, komu co jde a co ne). Kromě toho se opakovala čísla. Na konci hodiny se hrály hry Bingo a Vampires.

Nová slovíčka a fráze: Explorer, Lost treasure, Adventure, Upstairs, Downstairs, Cellar, I'm good at..., I'm not good at... 

25.9.

Dnes si děti dodělávaly třídní plakát, pomalovaly si sešity a zapsaly si do nich dvě věty o lachtanech (‚Sea lions eat…, Sea lions can…). Také jsme si řekli, co je to šikana, jak ji poznat a bojovat proti ní. Na konci hodiny si děti zahrály hru, při které byly rozděleny do dvojic a snažily se správně anglicky pojmenovat co nejvíc předmětů, které kolem sebe viděly (např. pencilcase, window, white board, window, ruler, flower,…). 

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Sea lions“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek lachtana, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o lachtanech a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“ a „Vampires“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚Find someone who…‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ... Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44