Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Rosie Atherton

tel.: +420 774 136 348
email: rosie.atherton26@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

16.10.

Dnes jsme opakovali frázi Have to. Děti si ve dvojicích vytvořily Nonsense school (tedy nesmyslnou školu) a vymyslely pro ni nějaká bláznivá pravidla (za použití Have to, např. You have to eat dinner before you go to school). Ke každé škole nakreslily plakát a pak ji odprezentovaly spolužákům. Procvičovali jsme i věci, které budou ve středečním testu – tj. kromě Have to i Before, After a školní předměty. 

11.10.

Dnes jsme si poslechli další část příběhu, vyplnili k ní cvičení a rozluštili šifru. Také jsme se naučili používat frázi ‚have to‘ (muset). Děti si zkoušely tvořit věty ve hře Normal vs Nonsense (např. At home you have to wear slippers – Normal; Before you go to school, you have to eat dinner – nonsense). Také si vybraly knížky v naší anglické knihovně (vrátit a případné book reports prosím donést do 25.10.). Na konci hodiny jsme si zahráli Vampires a Big hungry monster.

Domácí úkol na středu 18.10. – pracovní sešit, strany 13 a 14

9.10.

Dnes jsme znovu opakovali školní předměty a fráze I’m good at…/I’m not good at… . Podle popisů různých předmětů děti v týmech hádaly, o který se jedná. Zahráli jsme si hru Memory circle, čímž jsme procvičovali mluvení ve třetí osobě (She/He likes pořád dělá problémy).  Na konci hodiny jsme procvičili číslovky ve hře Bingo.

4.10.

Dnes jsme opakovali školní předměty. V učebnici děti trénovaly rozvrhy (např. What is before Maths? … After English I go home.) a opravovaly chyby ve větách podle poslechu. Fráze I’m good at…/I’m not good at…/Are you good at…? jsme spojovali s předměty.

Nová slovíčka: before, after

Domácí úkol na středu 11.10.: pracovní sešit, strany 10 a 11

2.10.

Dnes si děti zopakovaly fráze I’m good at.../I’m not good at… Nově jsme se naučili školní předměty a říkali jsme, které nám jdou a které ne.

Nová slovíčka: history, geography, English, science, art, music, IT, PE

ZÁŘÍ

27.9.

Dnes jsme s dětmi začali novou učebnici, představili jsme si postavy, které nás budou provázet (Ben, Lucy and Buster) a přečetli a poslechli si první příběh o jejich dobrodružstvích (The old book). Děti k němu pak na interaktivní tabuli zodpovídaly otázky typu True/False. Také jsme se naučili nové fráze: I’m good at…/I’m noot good at… Na ty si děti v učebnici vyplnily cvičení a zahrály si hru na pantomimu (ostatní hádali, komu co jde a co ne). Kromě toho se opakovala čísla. Na konci hodiny se hrály hry Bingo a Vampires.

Nová slovíčka a fráze: Explorer, Lost treasure, Adventure, Upstairs, Downstairs, Cellar, I'm good at..., I'm not good at... 

25.9.

Dnes si děti dodělávaly třídní plakát, pomalovaly si sešity a zapsaly si do nich dvě věty o lachtanech (‚Sea lions eat…, Sea lions can…). Také jsme si řekli, co je to šikana, jak ji poznat a bojovat proti ní. Na konci hodiny si děti zahrály hru, při které byly rozděleny do dvojic a snažily se správně anglicky pojmenovat co nejvíc předmětů, které kolem sebe viděly (např. pencilcase, window, white board, window, ruler, flower,…). 

20.9.

Na dnešní hodině si děti začaly vytvářet svůj společný plakát na téma „Sea lions“. Každý si vystřihl a vybarvil obrázek lachtana, svou fotografii, a napsal o sobě několik vět (My name is…, I am … years old, I like…., I can…., I don’t like….). Kromě toho jsme si pustili krátké video o lachtanech a děti si pak vyplnily kvíz. Zahráli jsme si i hru „What do you like more?“ a „Vampires“.

Zároveň bych chtěla rodičům připomenout, že je třeba zaregistrovat učebnice do online systému, aby děti měly přístup k cvičením a hrám na internetu. Každý spolu s učebnicí obdržel papír s instrukcemi, jak se do systému přihlásit. Prosím, kódy seškrabávejte jemně, ideálně mincí, jinak se mohou poškodit a být nečitelné. Pokud budete mít jakýkoli problém s kódem nebo online systémem, obraťte se laskavě na p. Ditu Polcarovou (dpolcarova@cambridge.org). Děkujeme! 

18.9.

Na dnešní první hodině jsme hráli jak seznamovací hry, tak hry procvičující již probranou slovní zásobu (např. ‚Snowball fight‘ nebo ‚Find someone who…‘). Děti si zopakovaly fráze: I like/don’t like..., I can..., My favourite .... is ... Kromě toho jsme si řekli pravidla, která se ve třídě musí dodržovat, a jak se k sobě budeme chovat. 

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21