Sea Lions

Sea lions

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ÚNOR

20.2.

MDR: Procvičování nových slovíček písemnou formou do sešitu. Slovíčka opakujeme rovněž na základě hláskování.

Bookwork: SB str. 74 a 75 - poslech, sledování příběhu a čtení

WB str. 74 cv.2, str. 75 - poslechová cvičení

SB str. 76 - procvičování čtení, str. 77 poslechová cvičení

Activity:  Hrajeme hry zaměřené na nová slovíčka a gramatiku.

Děti byly rozděleny do 2 skupin, stanovily si ceny u jednotlivých druhů zboží a následně si zahrály scénky v obchodě.

18.2.

MDR: slovíčka z nové lekce č. 6 - obrázkové kartičky a hry na interaktivní tabuli, zápis nových slovíček do sešitu.

Bookwork: nová lekce č. 6 SB str. 70 - poslech a odpovědi na otázky, str. 71 - poslech a doplnění správných informací do tabulky

Nová gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných jmen (comparatives + superlatives): big - bigger - the biggest / expensive - more expensive - the most expensive

enlightenedbigger / easier / happier enlightened

Nová písnička: SB str. 72

SB str. 73: procvičení nových slovíček a gramatiky v různých větách (čtení a psaní)

Homework (domácí úkol): WB str. 70 - 73 (domácí úkol je na příští pondělí 25.2.)

6.2.

Dnešní hodiny byly věnovány převážně prezentaci projektů na téma Sea Creatures. Děti si daly na práci záležet a výsledek byl přínosný pro všechny. Děti získaly jako bonus další hvězdičky.

Activities: V další části hodiny se věnujeme hrám, které se nesou v duchu svátku sv.Valentina.

Děti rovněž vyráběly drobné dárky určené k tomuto svátku.  

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!

 

4.2.

Homework: enlightenedDo této středy 6.2. mají děti za úkol: 1. vypnit si list papíru s názvem I AM A Groundhog, kde píší jen o sobě.  

2. Děti si doma prosím přečtou článek GROUNDHOG DAY / mohou i s rodiči, nebo sourozenci/ - mají list s textem. Rodiče prosíme o podpis, že děti text opravdu přečetly.

3. Další úkol platí zadání z minulého týne. Ohodnocené testy prosíme doma rovněž podepsat a přinést do školy. Děkuji enlightened

Tento delší úkol je z důvodu nadcházejících prázdnin. 

 

MDR:  Groundhog svišť horský, 2. února se v Severní Americe slaví "Den svišťů". Tento den prý svišťové vylézají ze svých nor a svým chováním předpovídají počasí. Pouštíme si proto krátký film na toto téma, povídáme si o tomto svátku a učíme se nová slovíčka.

Vocabulary: burrow - / hole tunnel, to dig /,  emerge -  / to come out /, hibernate - přezimovat, forecast - předpověď počasí, rodent - hlodavec

Děti se mohou podívat na pěkné stránky: http://www.youtube.com/user/scishowkids

Před testem si dnes rovněž stručně opakujeme potřebnou gramatiku / was a were ve větách tázacích i oznamovacích / a slovíčka s mořskými živočichy.

Pak si děti napsaly slibovaný test.

Activities: V další části hodiny jsme hráli hry se slovíčky, vyplňovali složitější osmisměrky a četli část článku právě o svištích horských.

 

LEDEN

30.1.

MDR: Děti se rozdělují do dvou skupin a mají před sebou tabulku s písmenky. Za úkol mají děti do každého rámečku s písmenkem zapsat co nejvíce slovíček začínajících na příslušné písmeno.

Připravujeme se na test v pondělí  a píšeme si do sešitu věty s použitím WAS, WASN'T, WERE, WEREN'T - tvoření otázek i odpovědí.

Bookwork: SB str. 69 - Sea Creatures

Dobrovolný domácí úkol do středy 6.2. smileyza odměnu dvou hvězdiček.

1. Vytvořte plakát, kde budou informace a obrázky mořského živočicha, kterého si vyberete. Děti mohou získat inspiraci a informace na moc pěkných stránkách: https://www.natgeokids.com/uk/

28.1.

V pondělí 4.2. si napíšeme test z probrané lekce č.5.yes

MDR: Děti píší do sešitu tázací věty v minulém čase a určují rovněž pořádek slov ve větě.

Were you at the park? Was the dog big? Was the cat fat? Were John and Jack happy? Was Sarah with you?

Bookwork: Kontrola domácího úkolu W.B. str. 60, 61 a poslechová cvičení ze str. 63, 64.

V učebnici  WB str. 65 pracují děti s příběhem zachráněné želvy. Používají příslušná slovíčka

(beach, sea, carry, turtle, take off, net, island, say goodbye ) a příběh si každý píše do sešitu.

V učebnici SB str. 66, 67 se věnujeme článku Patterns and Symmetry - nová slovíčka / vertikal, horizontal, diagonal, spots, spiral /Posloucháme a čteme text, odpovídáme na otázky k textu.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Přečtené knihy je možné vrátit do 18.2. Kdo ovšem přinese přečtenou knihu a vyplněný bookreport již do příštího týdne, před začátkem prázdnin, čekají ho další 2 hvězdičkywink jako odměna.

23.1.

Homework: WB str. 60, 61, 62, 63 cv.2 

MDR: Napište věty s použitím was a where. They were swimming. It was blue. He was big. You were little. We were hungry.

Activities and games: Děti se rozdělily do dvou družstev a každá skupinka dostává hromádku slovíček napsaných na papírcích. Slovíčka mají děti za úkol seřadit podle abecedy a přiřadit stejná slovíčka k sobě formou hry PEXESO.

Kontrola domácí úkolu.

Bookwork:  SB str. 65 - What Christine found, nová slovíčka ( farm, Ireland, early, treasure hunting, bill, beak, feathers ) a následují cvičení  spojená s textem.

21.1.

Homework: Platí zadání z minulého týdne. Kdo  dobrovolně vypracuje další dvě stránky v učebnici WB str 58,58 , získá odměnu v podobě jedné hvězdičky.Tento úkol je opravdu pouze dobrovolný pro děti, které již vypracovaly úkol z minulého týdne.

MDR: Nová slovíčka a obrázky spojené s podmořským životem - seal, anchor, seahorse, dolphin, starfish, turtle, sea, ocean, cliff, boat, net, beach. Děti vše píší a kreslí do sešitu.

Bookwork: SB str. 58- nová slovíčka, str.59 - Extinct animals- The great auk, The baiji - čtení článků, doplňující cvičení. Str. 60 - písnička, str.61, 63 - poslech a spojování

Grammar: použití  was, were, wasn't, weren't

I, he, she, it ( singular ) - WAS                           you, they, we ( plural ) - WERE

 

16.1.

MDR: Opakování před testem.

Znovu se věnujeme práci s mapou a  určujeme polohu jednotlivých míst ve městě. Používáme nám již dobře známá slovíčka - in front of, behind, next to, opposite, above, between

The cafe is next to the library. The library is between the cafe and the school.

Děti ve dvojicích vyplňují pracovní listy, kde určují také slovní pořádek ve větě a doplňují nová slovíčka do textu.

Mum is going to the market to buy some tomatoes. We are going  to the library to read some books.

Po přestávce již následuje test samotný.

Ve zbývajícím čase hrajeme hry se slovíčky a doplňujeme křížovky

 

14.1.

Homework: SB str. 120, 121, 122 - prosíme vypracovat do následujícího pondělí 21.1.

Tuto středu 16.1. píšeme test z poslední probrané lekce.

MDR: Napište jedno podstatné jméno ke každému písmenku a napište také jedno sloveso ke každému písmenku. / d, b, z, s, f, k, m, t, v / Děti pracují ve skupinkách a výsledky pak porovnáváme.

Bookwork: Kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne - WB str. 53, 54, 55

Activities: SB str. 56 - Help visitors in your town. Děti ve dvojicích přehrávají scénky, kdy se návštěvník města ptá na cestu do určitého místa.

( A: Excuse me, where is the super market? B: It's next to the museum. A: Thank you. B: You are welcome.)

Používáme slovíčka k určování polohy - next to, opposite, behind, in front of, between

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu prosíme vrátit do 28.1. Děkuji....smileya čekají vás i  2 hvězdičky za dobře provedenou práci.yes

 

9.1.

MDR: Děti si dnes ověřovaly svoje schopnosti práce s mapou. Děti kreslily mapu a psaly 4 věty s použitím - North, south, east, and west of Prague.

Revision: To read- I'm going to the library. To buy - I'm going to the shop.

To get money - I'm going to the bank.

Bookwork: WB str. 55, 56, opakuje gramatiku z  lekce č. 4.

Games and activities: Hráli jsme hry zaměřené na nová slovíčka a gramatiku. Poslouchali jsme písničku "The Opposite Song"

zde: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI a zahráli jsme si hru s protiklady.

Test budeme psát ve středu 16.1.yes

 

7.1.2019

Homework: WB str. 50, 52, 53, 54 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 14.1. Děkuji

enlightenedNásledující středu 16.11. si napíšeme opakovací test z poslední lekce č.4smiley

MDR: Unscramble words: cinema, center, school, bank, library...

Conversation and Game: Házíme kostkou a podle čísla, které padne, odpovídají děti na jednu z otázek, která se týká vánočních svátků a Silvestra. Povídáme si o tom, kdo jak strávil Štědrý den, jaké dárky dostal, případně obdaroval druhé, co dobrého bylo na svátečním stole a jak jsme prožili poslední den v roce 2018.

Z klobouku taháme napsaná slovíčka a každý si svoje slovíčko hláskuje, pak hláskujeme všichni společně.

Bookwork: WB str. 52 - listen and draw lines, SB str. 49 - určování světových stran a orientace v mapě, doplňování měst do mapy podle instrukcí z poslechu.

V rámci přípravy na test se věnujeme poslechu a porozumění mluvenému textu.

PROSINEC

19.12

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2019heart

 

Games: Hrajeme hry, luštíme křížovky a soutěžíme.

Děti mají po třídě rozmístěné kartičky se slovíčky s vánoční tématikou. Slovíčkům chybí některá písmenka a děti je doplňují. Povídáme si o vánocích a děti dotvářejí svá vánoční přáníčka.

V druhé polovině sledujeme film Angela's Christmas a pouštíme si koledy.

 

17.12.

enlightenedDomácí úkol do středy 19.12 - Všechny děti přinesou prosím veškeré vypůjčené knížky z naší knihovny. Prosím rodiče, aby dohlédli na tyto knihy v batohu do školy. enlightened

Dnešní hodiny jsou věnovány zejména písemným i slovním hrám v podobě doplňovaček, křížovek, hádanek a soutěží. Rozvíjíme a opakujeme slovní zásobu.

V druhé polovině se věnujeme tvorbě vánočních přáníček. Pouštíme si koledy a konverzujeme jak jinak, než v angličtině.

12.12.

Zahřívací kolo pro dobrou konverzaci. Házíme kostkou a podle čísla které padne odpovídáme na otázky a plníme úkoly napsané na tabuli.

(spell, spell backwards, make a sentence, name it)

Conversation and games: Zaměřujeme se hlavně na mluvený projev. Hrajeme hry, kdy jsou děti ve skupinkách a střídají se v jednotlivých aktivitách.

1. Skládají věty, které jsou rozložené na dvě části tak, aby dávaly smysl. / I'm going to the Christmas market to see a Christmas tree. I'm going to the cinema to watch a film. /

2. Na papírku máme napsané popisy určitého místa a děti hádají o jaké místo se jedná. / bank, park, market, shop.../

Bookwork: Pracujeme na části domácího úkolu z učebnice WB na str. 46,47,48,49

WB str. 52 - doplnění cvičení

enlightenedProsíme děti o vrácení všech knížek zapůjčených v naší knihovně. Blíží se Star Store a uvítáte jistě dvě hvězdičky jako bonus za vyplněný Book report!laugh

 

10.12.

Ve středu si děti přinesou drobnost, která jim připomíná Vánoce. Děkuji.

MDR: Flash cards - každý má jednu kartičku a vzájemně si děti pokládají otázky. I have hospital. Who has swimming pool? I have swimming pool. Who has train station?....

Bookwork: SB str. 46, 47 - nový příběh Around town - poslech, čtení, práce se slovíčky, odpovědi a otázky pod příběhem. Str. 50 - Up high - poslech, četba, orientace v textu

Gramatika: nové předložky - opposite, above, near, below - použití ve větách podle obrázku mapy.

The library is near the cinema and the square.

Under, below, above - The cat is under the table. The window is above the clock. The clock is below the window.

Homework: W.B. str. 46, 47, 48, 49 - vypracovat prosím  do pondělí 17.12. Děkuji

 

5.12.

MDR: Dny v týdnu a jejich psaní - do sešitu i na tabuli.

Library: Dnes si děti půjčují knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book reportu prosíme odevzdat určitě do 19.12. Děti mohou obdržet dvě hvězdičky.yes

Test: Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání zpět. Děti mají za úkol opravit si případné chyby.

Práce v hodině: Věnujeme se především konverzaci. Konkrétně si povídáme o vánocích. Pokládáme si různé otázky  a odpovídáme. Používáme i vhodná příslovce -  always, usually, sometimes, never

Homework: Za úkol je "pouze" čtení zapůjčené knížky a práce na Book reportu.

smileyDěti mají za úkol přinést si na pondělí 10.12. něco drobného, co jim symbolizuje Vánoce.

Slovíčka: snowflake, Merry Christmas, Christmas Eve, Christmas tree, bell, candle, mistletoe, Bethlehem, carols,  tradition, celebrate, gingerbread....

 

3.12.

MDR: Příprava na test - vyplňování přípravných listů, opakování slovíček a gramatiky

Kontrolujeme společně domácí úkol.

Po přestávce nás čeká samotný test.

Bookwork: W.B. str. 45

Games: Děti vyplňují křížovky, kde používají nová slovíčka, která se naučily v předcházejících lekcích.

Homework: Do středy 5.12.  si děti zopakují slovíčka ze všech probraných lekcí, která jsou uvedena vždy na první stránce příslušné lekce, v učebnici S.B.

Posloucháme English Christmas Songs

LISTOPAD

28.11.

MDR: Děti mají za úkol domalovat ručičky na hodinách - half past two, quarter to five, quarter past six. Druhým úkolem je rozšifrovat a správně napsat - sometimes, usually, always, never

Game: Ve třídě máme 4 stranoviště. Děti jsou rozděleny do třískupin a jednotlivá stanoviště obcházejí a plní úkoly. Z lístečků, kde jsou napsaná slova skládáme věty, které přepisujeme.

Bookwork: SB str. 42, 43 - Saving water - čteme článek, orientujeme se v textu a vyplňujeme cvičení pod příběhem.

Věnujeme se konverzaci na téma - "Jak šetřit s vodou" a co pro to děláme i my samotní.

Nová slovíčka: save, waste, more, less enough, while, often

 

26.11.

MDR: děti dostávají do ruky dotazník a jejich úkolem je obejít spolužáky, ptát se a zároveň odpovídat na předtištěné otázky. Výsledky si později porovnáváme a vyhodnocujeme. / Do you help with the cooking? Do you walk the dog? Do you feed the dog? Do you dry the dishes? Do you tidy up your room? Do you help at home? /

Kontrola domácího úkolu z učebnice WB str. 34, 35, 36, 37

Homework: WB str. 38, 39, 40, 41 a přečíst příběh z učebnice SB str. 40 někomu z rodiny - Arnold and the robot - vypracovat prosím do následujícího pondělí 3.12. Děkuji

Bookwork: SB str. 40 Arnold and the robot - práce s textem, čtení, poslech, orientace a odpovědi na otázky

 

21.11.

MDR:  Procvičování  - Always, usually, sometimes, never a to písemnou formou i v podobě rozhovoru.

Př: I always walk my dog in the morning. I usually walk him at half past seven. Sometimes, I walk him at seven o'clock. I never walk him after midnight.

Věnujeme se opakování a procvičování v určování času. winkDěti mají pochvalu za velmi dobrou domácí přípravu. yes

Společně pracujeme na části domácího úkolu.

Bookwork: SB str 36 - procvičujeme hodiny a gramatiku na str. 37.  Str. 38 - 39  posloucháme další část příběhu, který také čteme a sledujeme na interaktivní tabuli. Pracujeme na otázkách, které s příběhem souvisí.

GramatikaALWAYS - every day, USUALLY - most days, SOMETIMES - some days, NEVER - no days

 

19.11.

MDR: Write the opposites. Děti píší opaky k jednotlivým slovíčkům - good - bad, big - small, short - long, old - new, day - night ...Posloucháme písničku zaměřenou na slovíčka protikladů.

Bookwork: SB str. 34  - Lekce č. 3 a téma Daily tasks - poslech příběhu a související cvičení.

Str. 35 - základy určování času - QUARTER PAST - HALF PAST - QUARTER TO

Nová slovíčka: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Homework: WB str. 34 - 37 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.11

Rovněž prosíme děti, aby se podívaly doma na odkazy, podle kterých jsme pracovali i ve škole a procvičily opaky slovíček a hodiny. Zde:https://youtu.be/Pht7dTlM0VA 

a https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

14.11.

MDR: Opakování, spelling a gramatika Lekce 2, procvičování psaní slovíček a vět, opakování před   testem.

Napsali jsme si test samotný.

Bookwork: S.B. - the Science and animals - str. 30, 31. Povídáme si o zvířatech a o prostředí, ve kterém žijí - Habitats (místa výskytu). Už víme, jak zvířata dělíme - herbivors (býložravci), carnivors (masožravci) a omnivors (všežravci).

W.B. str. 30 - procvičujeme, co jsme se naučili o zvířatech.

Homework: Písemný úkol děti nedostaly. Procvičujte prosím čtení  v učebnicích a knížkách. Děti mohou také velmi dobře využít CD přiložené v učebnici.

 

12.11.

Fotografie z Halloween party naleznete zde:http://www.leapcz.com/Aktualne-272.html

Připravujeme se na slibovaný test, který budeme psát ve středu 14.11.. Dnes proto důkladně opakujeme a zároveň žádáme děti, aby si procvičily hláskování slovíček a podívaly se  na cvičení do učebnice W.B. - str. 22, 23, 24, 25. Toto opakování je úkolem na středu. Jiný úkol není.

Opakujeme:

I'm thirsty. How about some lemonade? Shall we have some lemonade?

I want to play a game.  How about playing football? Shall we play football?

It's hot.  Shall we go swimming? How about going swimming?

V učebnici W.B. pracujeme na str. 26, 27 - vyplňujeme podle poslechu. Pracujeme také s textem Helen Keller - čteme, poslouháme a vyplňujeme následující cvičení.

Na str. 28 - doplňujeme cvičení na základě obrázků. Str. 29 - Dinner around the world - poslech, písemné doplňování.

 

7.11.

V pondělí 12.11. si napíšeme opakovací test z lekce č.2.

Domácí úkol: Prosíme rodiče, aby dětem umožnili práci na vložených CD v učebnicích, kde zábavnou formou procvičí látku, kterou probíráme. Rovněž přidávám odkaz na další vhodné stránky, které  mohou děti použít:http://www.abcya.com/

Opakujeme slovíčka a píšeme je formou soutěže ve dvou skupinkách na tabuli.

Procvičujeme SOME, ANY v otázkách a odpovědích.

SOME - nepočitatelné - There is some - (water, milk, chicken, ham, cheese)

SOME - počitatelné, množné číslo-   There are some or 3, 2, 5 (apples, rolls, carrots)

Is there any water? Yes, there is some water. Are there any tomatoes? Yes, there are 3 tomatoes.

Děti píší recept na vlastní polévku a mezi sebou si kladou otázky a odpovídají. Př.:

(1 onion, 3 carrots, some chicken, some water, some beans)

HOW MUCH?  - cheese, juice, water, cake IS THERE ?

HOW MANY? - apples, bananas, carrots ARE THERE ?

V učebnici pracujeme na str. 28, 29 - posloucháme a doplňujeme dle poslechu, čteme co děti ve kterých zemích snídají.

 

5.11.

Domácí úkol: W.B. str. 23 a procvičování na stránkách Starfall

Věnujeme se správnému psaní a výslovnosti nových slovíček - apple juice, rolls, cheese, lemonade, water, soup, vegetables

V učebnici S.B. pracujeme na str.22. THE PICNIC - příběh posloucháme, čteme a puštíme na interaktivní tabuli. Doplňujeme následující cvičení, kde odpovídáme True, False. Jednotlivé věty řadíme do správného pořadí tak, aby se zachoval smysl textu.

Použití SOME, ANY

Are there any sandwiches? Is there any lemonade?

Yes, there is some lemonade. No, there aren't any sandwiches.

S.B. str. 24 - posloucháme písničku a doplňujeme chybějící slova do textu.

S.B. str. 25 - posloucháme slovíčka a odškrtáváme ( onion, potatoes, chicken, fish, nuts, carrot, tomatoes )

Na str. 26 pracujeme s novým příběhem The Golden Apple. Text posloucháme, čteme a pouštíme si na interaktivní tabuli.

Str. 27 - k textu vyplňujeme cvičení True, False

ŘÍJEN

31.10.

Dnes píšeme slibovaný test z probrané lekce a pak už následuje.......

                                 laugh  Happy Halloweenwink

Dnešní den probíhá ve znamení svátku Halloween. Vytváříme strašidelné příšerky z papíru, luštíme tématické křížovky, pouštíme si písničky a krátké filmy spojené s Halloweenem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

 

24.10.

Domácí úkol: Opakování první lekce - ve středu 31.10. si napíšeme test. Děti dostaly 2 listy Worksheet 2 a 3. Prosím o vypracování v rámci přípravy na test. Děkuji.

Kontrolujeme domácí úkol z minulé hodiny - Our School - znovu procvičujeme gramatiku

Like / Don't like + ing

Do you like doing homework? Yes, I do.

Does he like singing in class? No, he doesn't.

Děti dnes skládají 2 známé příběhy tak, aby dávaly smysl - The Old book a Getting help. Oba příběhy čteme a rozstříhané skládáme. Následně děti příběhy po jednotlivých skupinkách přehrávají.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím vrátit do termínu 12.11. Děkuji

22.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 13, S.B. str. 119 - vypracovat prosím do středy 24.10. Děkuji

Setkáváme se opět po týdnu a proto dnes poctivě trénujeme a opakujeme na nadcházející test, který si napíšeme ve středu či v pondělí.

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase.

- What did you do? 

- Where did you go?

Připomínáme si použití slovíček PŘED a PO - BEFORE, AFTER

U rozvrhu hodin trénujeme otázky a odpovědi.

- What did you have before English? I had lunch before English.

Použití trénujeme rovněž v rozhovorech o každodenních činnostech-

- You have to brush your teeth before you go to bed. You have to wash your hands before you eat.

V učebnici S.B. pracujeme na str 13. - Podle poslechu zaškrtáváme.

S.B. str. 11 -  procvičujeme rozhovor - Do you like....? Yes,  I do. / No, I don't.

Dnes se děti dočkaly dlouho očekávaného Star Storu. Zde si děti vybraly za získané hvězdičky

pěkné odměny.

 

10.10.

Hodinu začínáme psaním tajného vzkazu pro souseda podle vzoru v učebnici na str. 15.

Kamarád si následně vzkaz rozluští.

Procvičujeme nová slovíčka formou her. Na tabuli píšeme po písmenkách jednotlivá slova, dbáme na správné hláskování. Pracujeme rozděleni do dvou družstev. (Geography, History, Science )

Nová  slovíčka si rovněž procvičujeme do sešitu.

Děti si dnes mohou napsat část domácího úkolu ze stran 10 - 13 W.B.

8.10.

Domácí úkol: učebnice W.B. str. 10 - vypracovat prosím do této středy 10.10. Děkuji

Věnujeme se slovíčkům z první lekce. Pro lepší zapamatování hrajeme se slovíčky zábavné hry.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 až 15.


Učíme se jak používatI have to a you have to.


V učebnici S.B. na str. 13 píšeme 3 věty s použitím I have to.
Posloucháme a zpíváme písničku.
Nejdříve sledujeme a pak také čteme nový příběh v učebnici.


Věnujeme se nejrůznějším aktivitám, kde používáme slovíčka, písničku, gramatiku a příběh z učebnice.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní složitějších slovíček a především číslovek.Píšeme na tabuli a hláskujeme.

Následuje  test samotný, kde se nejvíce objevují právě číslovky a přivlastňovací zájmena.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih po návratu ze školy v přírodě. Děkuji 

1.10.

Pozor! Ve středu 3.10 si napíšeme test, kdy prověříme své znalosti z minulého roku. Prosím, prolistujte si čebnici z loňského roku.yes

Do sešitu si dnes každý maluje svůj Family Tree /rodokmen/. Mezi sebou si pak děti povídají o vazbách v rodině. Používáme přivlastňovací zájmena. (Paul is Jane's uncle. My mother's sister is my aunt.)

Dnes se věnujeme hlavně gramatice a jednotlivým cvičením v rámci vyplňování Worksheet. Připravujeme se tak na středeční testík.

I'm really good at.....

Clara's family

Museum treasures

Na závěr hodiny hrajeme hru BINGO a kontrolujeme část domácího úkolu. Kdo nevypracoval, dodělá. Děkuji

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny děti doplňují chybějící písmenka do slovních spojení.

- cl-mb-ng tr--s (climbing trees)

- r-d-ng b-k-s (riding bikes)

- fl--ng k-t-s (flying kites)

Do sešitu si děti píší otázky a odpovědi. Mezi sebou pak děti konverzují.

Př. What are you good at? I am good at....., I am really good at ...,. I am not good at....

Následuje diktát čísel, ktré děti vypisují slovně.

Na závěr hodiny přichází na řadu Hot Seat. Děti se střídají a hádají slova napsaná na tabuli. Jeden sedí zády, ostatní opisem slovíčko popisují.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Rozdělujeme se do dvojic a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí, s novými hrdiny a zajímavým příběhem, který je plný dobrodružství.  Pracujeme na str. 4 - "Meet the Explorers" - čtení, poslech

Pozornost věnujeme novým slovíčkům. ( upstairs, downstairs, cellar, twenty-one-fifty, fifty-one-one hundred )

Na str. 8 věnujeme pozornost příběhu "The Old Book" a současně odpovídáme na otázky na str. 9.

Na str. 6 posloucháme a doplňujeme chybějící slova v písničce.

Str. 7 - Rodinný strom a slovíčka související - son, daughter, grandmother, grandfather, grandparents, aunt, uncle, sister, brother....Ben is Peny's brother...

V učebnici Work book pracujeme na str. 4 a 7.

19.9.

Do sešitu dnes děti zapisují  části vět, které současně dokončují podle vlastního uvážení.

1. I like ...

2. I don´t like...

3. My favourite food is....

4. My favourite game is....

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

 

17.9.

winkHello Sea Lions!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 22.02.2019 17:13:49