Rosie Atherton


Country of origin/Původem z: Great Britain/Velké Británie

Higher Education/Studium: BA, University of York

TEFL Certificate/Certifikát TEFL (ITC akreditován MŠMT ČR), 2011

 

 

Hello students, my name is Rosie Atherton but you can call me “Miss Rosie”.

I’m looking forward to getting to know you all and having lots of fun over the next year. Here’s a little bit of information about me to get us started:

I was born in Nottingham, England on June 26th 1989. I spent 3 years at University in York and have also lived in Aberystwyth on the Welsh coast. I have one older brother.

I’ve lived in Prague since 2011. I really love living in such a beautiful city.

When I’m not teaching I like to spend a lot of my time outside, exploring Prague’s beautiful parks and also the countryside outside of the city. I also enjoy reading, drawing and spending time with my friends. I love sport and like to go running regularly. I also enjoy yoga, fencing and cycling. I also hope to learn to rollerblade and I would also like to learn to speak better Czech!

I feel very lucky to be teaching with the EATS programme and to have a job that allows me to be met by creativity and enthusiasm every day. I’m looking forward to the challenges of a new school year and to creating a relaxed and happy environment for learning. I hope it will be fun and productive for both students and teachers!

If your parents would like to contact me, they can call me on 774 136 348 or email me at rosie.atherton26@gmail.com. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

I’m really looking forward to a fun year ahead!

Miss Rosie


Milí žáci, jmenuji se Rosie Atherton. Můžete mě oslovovat „Miss Rosie.“

Moc se těším, až vás všechny poznám, a také doufám, že si užijeme v nadcházejícím školním roce mnoho legrace. Pro začátek zde je o mě několik informací:

Narodila jsem se v Nottinghamu, v Anglii, dne 26.června 1989. Tři roky jsem strávila na univerzitě v Yorku a také jsem nějakou dobu žila na welšském pobřeží v Aberystwyth. Mám jednoho staršího bratra.

V Praze žiji již od roku 2011 a opravdu se mi toto překrásné město moc líbí.

Když neučím, moc ráda trávím čas venku a objevuji překrásné pražské parky i krajinu mimo město. Také moc ráda čtu, kreslím a trávím čas se svými přáteli. Ráda sportuji a pravidelně běhám. Také se mi líbí jóga, šerm a cyklistika. Doufám, že se naučím jezdit na kolečkových bruslích a také bych moc ráda vylepšila svojí češtinu!

Mám velké štěstí, že mohu být součástí programu EATS a mít práci, která s sebou každý den přináší plno nadšení a kreativity. Moc se těším na nové výzvy, které s sebou nový školní rok přinese, a přála bych si, aby se nám podařilo vytvořit uvolněné a radostné prostředí pro studium. Doufám, že tento školní rok bude zábavný a velice produktivní jak pro žáky, tak i pro vyučující!

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 774 136 348 nebo na emailové adrese rosie.atherton26@gmail.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mě o tom předem informovali.

Těším se, že společně prožijeme úspěšný školní rok plný zábavy!

Miss Rosie

TOPlist

aktualizováno: 21.09.2018 19:01:21