Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654 
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

17.4.

MDR: "egg hunt" - ve třídě jsme hledali namalovaná papírová vajíčka, každé obsahovalo nějaké slovo týkající se Velikonoc. Slova jsme zapisovali a pak z nich tvořili věty v minulém čase.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 104, 105, 106

Přehráli jsme si video o tom, jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii. V týmech jsme pak diskutovali o tom, co je stejné jako u nás a co je odlišné.

Prezentace: Velikonoce - slovíčka, zvyky, doplňující otázky.

15.4.

MDR: opravte názvy zemí

V týmech jsme soutěžili v kvízu (Joepardy game) - otázky na příběh v učebnici, hláskování, tvoření otázek, planety

Opakování 8. lekce - napsali jsme si souhrnné opakování 8. lekce

Pracovní list - popis obrázků, pracujeme ve dvojicích.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si děti vybraly odměny za získané hvězdičky

10.4.

MDR: napište 4 věty v minulém čase - 2 kladné a 2 v záporu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 98, 99/2, 100

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny. Termín vrácení je 24. dubna. Budeme se těšit na vyplněné Book reporty

Bookwork: WB str. 101 - poslech, SB str. 100 - poslech a doplňování (materiál cambridgeských zkoušek)

SB str. 102 - Origami - četli jsme o původu Origami a pak vyráběli labuť z barevného papíru dle návodu

Na interaktivní tabuli jsme se dívali na obrázky a hádali, o jakou situaci se jedná (používáme věty v minulém čase v záporu a otázky)

8.4.

MDR: vytvořte věty podle zadaných slov

Pracovní list - minulý čas ve větách a odpovědích, spojovali jsme jednotlivé věty se situacemi na obrázku

Bookwork: SB str. 98 - příběh, poslech, čtení, interaktivní tabule a odpovědi na otázky k příběhu

SB str. 99 - poznejte zemi podle vlajky, procvičujeme

Countries - prezentace a kvíz o zemích, které probíráme v poslední lekci

3.4.

MDR: opravte 4 věty (2 chyby v každé větě). Procvičujeme minulý čas nepravidelných sloves.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 92, 93, 94

Hráli jsme naši oblíbenou hru, ve které opakujeme výslovnost jednotlivých zemí.

Bookwork: SB str. 97/1 - čtení, spojujeme otázky a odpovědi, 97/3 - písemně připravujeme otázky pro astronauta

Ve dvojicích jsme dokončovali Sudoku - countries.

1.4.

MDR: napište slovíčka podle obrázkových kartiček

Bookwork: SB str. 95 - nová gramatika, minulý čas v záporu (I didn't read the book. I didn't go to the cinema.)

Procvičovali jsme převádění vět v přítomném čase do času minulého.

Nová písnička z učebnice SB str. 96.

V učebnici SB jsme v zadní části doplnili naučenou gramatiku, opakovali si a procvičovali.

Countries Sudoku - řešíme a opakujeme si názvy zemí z nové lekce č. 8.

BŘEZEN

27.3.

MDR: procvičení slovíček z lekce 7

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 92, 93, 94. Domácí úkol je na příští středu 3.4.

Po krátkém procvičení jsme si napsali opakování lekce 7 a poté luštili osmisměrku se slovíčky z nové lekce 8.

Pokračovali jsme v tvorbě otázek k zadanému příběhu (Who...? Where...? What...? Which...?)

Bookwork: nová lekce 8, SB str. 94 Around the world, slovíčka a výslovnost, poslech příběhu a odpovědi pod obrázkem na str. 94

25.3.

MDR: use the code to solve the verbs - použijte kód k rozluštění sloves, ta pak napište v přítomném čase.

Bookwork: SB str. 90/91 - článek "Fever" a otázky, WB str. 90

Na interaktivní tabuli jsme dokončili tvorbu otázek z minula - formou testu a odpovědí na bílé mazací tabulky

Jeopardy game: rozdělili jsme se do týmů a hráli obdobu hry Riskuj!, týmy si vybíraly otázky z různých kategorií podle počtu bodů

20.3.

MDR: procvičování minulého času - přepište věty na tabuli v minulém čase (4 věty)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 86, 88, 89. Domácí úkol je na příští středu 27.3.

Bookwork: učebnice SB str. 86 - další část příběhu Bena a Lucy, čtení a samotný příběh na interaktivní tabuli, otázky na str. 87

Ve skupinách jsme soutěžili v hláskování slovíček z probírané lekce.

Bookwork: SB str. 88 - příběh Sophia saves the day - nejprve čtení a podtrhávání neznámých slov, pak poslech, cv. 89/3

Procvičování tvorby otázek - na interaktivní tabuli, odpovědi na bílé mazací tabulky

18.3.

MDR: Mr. Morton's song - poslechli jsme si písničku a vypsali slovesa v minulém čase

Pak jsme na pracovním listě doplňovali text písničky a vynechaná slova. Okaz na písničku přikládám zde.

Dokončili jsme příběh z minulé hodiny, věty, které jsme minule zapsali jsme srovnali do správného pořadí. Ve dvou skupinkách jsme si příběh nacvičili a navzájem přehráli.

Kahoot! - zahráli jsme si hru na interaktvní tabuli, kde procvičujeme minulý čas pravidelných a některých nepravidelných sloves.

13.3.

MDR: minulý čas pravidelných sloves ve větách a otázkách

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 82 - 85 Domácí úkol je na příští středu 20.3.

Ve dvojicích jsme vymýšleli slova dle zadání a pak je doplňovali do textu. Vtipný příběh jsme si četli navzájem (MadLibs - Mr Bumpy).

Bookwork: SB str. 85 - poslech, úvod do minulého času nepravidelných sloves

V týmech jsme hádali obrázky podle malého detailu a snažili se přesvědčit druhý tým, proč máme pravdu (British Council Teens: What is it?)

11.3.

MDR: slovíčka z nové lekce - každý dostal jedno nové slovo, které popsal ostatním a poté nadiktoval po písmenech, všechna slova jsme si zapsali

Procvičovali jsme nová slovíčka a jejich výslovnost.

Bookwork: UNIT 7: SB str. 82 - poslech a otázky k další části příběhu

Nová gramatika: Minulý čas pravidelných sloves (Past tense) a výslovnost. laughed, wanted, lived [-T, -ID, -D]

Story game: ve dvojicích hledáme lístečky s větami v minulém čase, zapisujeme a příští hodinu budeme tvořit příběh v minulém čase.

6.3.

MDR: doplňte slovíčka k obrázkům

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol):  WB str. 80, 81, pracovní list - dokončení, wordsearch - slovíčka z nové lekce. Domácí úkol je na příští středu 13.3.

Library (knihovna): všichni si půjčili anglickou knížku z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím, do 20.3.

Napsali jsme si slíbené opakování ze 6. dokončené lekce.

Dokončili jsme prezentaci z minulé hodiny a předvedli ji ostatním.

4.3.

MDR: napište 4 věty s použitím 2. a 3. stupně přídavného jména (comparative and superlative) pro přídavná jména: horrible, good

Hráli jsme Sticker Forehead Game - každý měl na čele nalepeno nějaké slovo a jednoduchými otázkami se snažil od ostatních zjistit, jaké slovo má.

Pracovní list na procvičení gramatiky a zopakování základních pravidel stupňování přídavných jmen.

Ve dvojicích pracujeme na prezentaci o zajímavých zvířatech (Bigger and best) z anglické knížky z naší knihovny. Článek čteme, vypisujeme zajímavosti a v příští hodině bude každá dvojice prezentovat ostatním, co se dozvěděla.

enlightened Připomínáme opakování z poslední probrané lekce na tuto středu 6.3.enlightened

ÚNOR

27.2.

MDR: opravte pořádek slov ve větách se 2. a 3. stupněm (comparatives and superlatives)

Společně jsme opravili domácí úkol.

Homework: WB str. 73, 74, 76/cv.2, 77

Dokončili jsme film Around the World in 80 days.

Bookwork: SB str. 74 - další část příběhu, otázky, sledování příběhu na interaktivní tabuli

SB str. 75/2, str. 76 - podle textu doplňujeme správné odpovědi, str. 77 - poslech, doplňování

25.2.

MDR: 2.a 3. stupeň přídavných jmen, doplňte k obrázku: tall, smart, pretty, short, best dressed

Zopakovali jsme si stupňování přídavných jmen a slovíčka ze 6. lekce

Opakování: test z další dokončené lekce bychom si napsali příští týden, 6.3.

Pokračovali jsme ve sledování filmu Around the World in 80 days.

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si děti vybraly odměny za získané hvězdičky

20.2.

MDR: comparatives (sestavte věty s porovnáním dvou věcí)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 70-72 - domácí úkol je na středu 27. února

Library: vypůjčili jsme si anglické knížky z naší knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte, prosím, do 6.3.

V týmech jsme tvořili věty s přídavnými jmény a porovnávali.

Bookwork: SB str. 73 - superlatives

Superlatives Olympics! - velká hra na procvičení stupňování přídavných jmen

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

18.2.

MDR: slovíčka z nové lekce č. 6 - zahraj, popiš a hláskuj po jednotlivých písmenech.

Bookwork: nová lekce č. 6 SB str. 70 - poslech a odpovědi na otázky, str. 71 - poslech a doplnění správných informací do tabulky

Nová gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných jmen (comparatives + superlatives): big - bigger - the biggest / expensive - more expensive - the most expensive

Gramatiku jsme procvičovali ve dvojicích i v týmech.

Nová písnička: SB str. 72

Pracovní list: procvičení nových slovíček a gramatiky v různých větách.

6.2.

MDR: napište 4 místa, která navštívil Mr Fogg.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 68, 69, SB str. 123 - domácí úkol je na středu 20. února

Game: slovíčka nové lekce - vysvětlení, výslovnost, slovíčka na kartičkách posíláme v kruhu (přečti nahlas a pošli dál)

Zopakovali jsme si gramatiku WAS/WERE.

Podívali jsme se na další část filmu Around the World in 80 Days.

4.2.

MDR: k otázkám na tabuli doplňte správné odpovědi (procvičujeme gramatiku WAS/WERE)

Spelling challenge: ve dvou týmech procvičujeme hláskování slovíček z 5. lekce

Test 5: napsali jsme si test z další dokončené lekce

Dočetli jsme knihu Around the World in 80 Days a podívali jsme se na část  stejnojmenného filmu.

LEDEN

30.1.

MDR: podle popisu doplňte 7 slov

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 62, 65, 66, 67 - domácí úkol je na příští středu 6.2.

Story: příběh z učebnice SB str. 64, 65, slovíčka a odpovědi na otázky s doplňováním informací z textu.

Library: všichni si vypůjčili anglickou kniížku z naší knihovny. Termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu je tentokrát do 20. února (po jarních prázdninách).

Bookwork: Patterns and Symmetry, SB str. 66/1 - poslech, 2 - mluvení a popis, 67/1 - čtení

Společné čtení: Pokračovali jsme ve čtení knihy Around the World in Eighty Days

enlightenedOpakování z 5. lekce: toto opakování bychom si napsali příští středu 6.2. V textu se objeví gramatika "was/were" a slovíčka z 5 lekce.enlightened

28.1.

MDR: srovnejte správné pořadí slov ve větách (použití WAS/WERE)

Pracovní listy: procvičujeme používání WAS/WERE

Bookwork: další příběh z učebnice SB str. 62

Nová hra: Murder Mystery (hru jsme si představili na interaktivní tabuli, video 1, video 2).

Hru jsme si zahráli a procvičovali u toho WAS/WERE.

Bookwork: poslechové cvičení učebnice WB str. 64

23.1.

MDR: doplňujte do vět správné tvary WAS/WERE.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 61, SB str. 122 - domácí úkol je na příští středu 30.1.

Miss Laura rozdala opravené dopisy a všichni si je přepsali načisto.

Bookwork: SB str. 61 - gramatika WAS/WERE, poslechové cvičení na procvičení této gramatiky 61/1.

Psaní příběhu: rozdali jsme si příběhové kostky a na tabuli napsali první větu příběhu. Každý pokračoval jednou větou a další navázal ve vyprávění podle hodu kostkou. Veselé a zamotané příběhy jsme si všechny přečetli.

21.1.

MDR: ke slovům na tabuli napište slova protikladná (opposites) a na závěr vymyslete 2 vlastní dvojice protikladů.

Letter: učíme se, jak napsat dopis, jak oslovit, jak začít odstavec, jak se rozloučit

Bookwork: SB str. 58 - poslech, otázky pod obrázkem, str. 59 - nová gramatika.

Nová gramatika: USED TO  - novou gramatiku procvičujeme společně, SB str. 59

Nová písnička: SB str. 60 - podle poslechu doplňování informací

Practical day: pokračujeme v procvičování praktických a každodenních věcí, dnes jsme si připravovali konverzaci po telefonu mezi kamarády, předvádět budeme ve středu.

Extra homework: na pracovním listě, na pondělí 28.1., za hvězdičku navíc

16.1.

MDR: slovíčka z nové lekce - každý dostal jedno slovíčko, které po krátké přípravě popsal ostatním, ti hádali, a podle hláskování zapsali do sešitu.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 58, 59, 60 - domácí úkol je na příští středu 23.1.

Practical day (praktický den): Text messages - abbreviation: dnes jsme si ukazovali, jak psát textové zprávy a jaké zkratky se nejvíce používají.

Na závěr hodiny jsme si zahráli oblíbenou hru Werewolf.

14.1.

MDR: napište otázky a odpovědi se správným pořadím slov

Pracovní listy: procvičení gramatiky 4 lekce

Napsali jsme si slíbené opakování ze 4. lekce. - Opravené testy děti dostaly s sebou domů. Po skončení textu jsme v Osmisměrce luštili slovíčka z 5. lekce.

Extra Homework: dobrovolný domácí úkol, za který je možné získat hvězdičku navíc - na příští pondělí 21.1.

Scattergories - rozdělili jsme se do dvojic a zahráli si hru "Země, město..."

9.1.

MDR: I am going to the ... to ... napište 3 věty

Homework: WB str. 54, 55, 56, 57 - domácí úkol je na příští středu 16.1.

Bookwork: SB 54, 55 - poslech, odpovědi na otázky

Pracovní listy: na mapě Evropy jsme psali názvy jednotlivých zemí a jejich polohu vzhledem k České republice

Rozdělili jsme se do skupin a zahráli si hru doble (slovíčka místo obrázků).

Opakování 4. lekce bychom si napsali v pondělí 14.1.

7.1.

MDR: Napište 2 - 3 věty o vánočních prázdninách (Write about your Christmas holiday)

Bookwork: SB str. 52 - čtení textu a doplňování do vět. SB str. 53 - poslech a dopl%nování správných odpovědí

Board game: SURVIVOR rozdělili jsme se do týmů, každý tým si ze seznamu věcí vybral 7 věcí, které by použil na pustém ostrově. Podle hodu kostkou musíme zvolit věc nejlepší pro danou situaci a zdůvodnit (We are going to use a .... to .....) - procvičujeme tak gramatiku ze 4. lekce

Společné čtení: přečetli jsme další kapitolu z knihy Around the World in 80 days

 

PROSINEC

Přejeme dětem i rodičům krásné Vánoce
a úspěšný start nového roku 2019!

VIDEO: v prosinci jsme s dětmi nahráli krátké video "Going on a Bear Hunt", které se moc povedlo, odkaz přikládám tady.

19.12.

MDR: MERRY CHRISTMAS - utvořte co nejvíc slov z písmen těchto slov

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Luštili jsme křížovky s vtipnými vánočními tajenkami.

Podívali jsme se na krátký vánoční příběh "Christmas Madagaskar".

17.12.

MDR: zahráli jsme si hru Hangman, doplnění slova REINDEERS, pak jsme si pojmenovali všechny soby Santa Clause.

Bookwork: WB str. 52 - poslech. SB str. 50 - nový příběh, odpovídali jsme na otázky k příběhu a na samotný příběh se podívali na interaktivní tabuli.

Dokončili jsme vánoční hvězdu z minulé hodiny.

Extra homework: přes vánoční prázdniny zůstává dobrovolný domácí úkol, který byl na tuto hodinu (WB str. 53)

Dívali jsme se na vánoční reklamní spoty velkých obchodních domů a odpovídali na otázky.

Třeba na toto: Mog's Christmas Calamity

Starstore: všichni si vybrali odměny ve vánočním hvězdičkovém obchodě :)

12.12.

MDR: Doplňte předložky podle obrázku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 48, 49 - domácí úkol je na příští středu 19. 12.

Song: zpívali jsme novou písničku SB str. 48

Nová gramatika: SB str. 49 (I am going to the shop to buy...). Společně jsme procvičovali.

Povídali jsme si o Vánocích v Čechách a v Kanadě.

10.12.

MDR: look at the map and write the words (slovíčka z nové lekce)

Bookwork: SB str. 46 a 47 (poslech nového příběhu, výslovnost slovíček, otázky pod příběhem)

Nová gramatika: předložky: opposite, above, near, below

Podívali jsme se na vánoční příběh Charlie Brown Christmas, z roku 1965. Na pracovním listě jsme pak doplňovali jména postav a odpovídali na otázky.

Extra homework: dobrovolný domácí úkol navíc, možnost získat hvězdičku navíc: učebnice WB str. 53 - celá strana - tento dobrovolný domácí úkol je na pondělí 17.12.

Začali jsme vyrábět vánoční přání/hvězdu, budeme dokončovat příští pondělí.

5.12.

MDR: podle nápovědy hádáme a píšeme slovíčka

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 45, 46, 47 - domácí úkol je na příští středu 12. 12.

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku v učebnici SB na str. 121 a 122

Reading time: dnes jsme začali společně číst novou knížku dle výběru dětí: Around the world in Eighty days (krátce jsme si vysvětlili používání minulého času pravidelného a nepravidelného), čteme hlasitě a opravujeme výslovnost. Po každé kapitole se vracíme a vysvětlujeme slovíčka, zdůrazňovali jsme si slovesa.

Knihovna: většina dětí si dnes půjčila anglickou knížku z knihovny. Knížky, prosím, vracejte do 19. 12. spolu s vyplněnými Book reporty. Děkujeme enlightened

3.12.

MDR: podle textu na tabuli doplňujeme do vět správná příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never)

V týmech zakreslujeme na hodiny správný čas podle diktátu.

Story "Pompeii": dočetli jsme si příběh o Pompejích a vyplnili zajímavý kvíz o sopkách. Podívali jsme se na video zobrazující celou událost.

Zopakovali jsme si příslovce frekvence a slovíčka z poslední lekce a napsali jsme si test z další probrané lekce. Luštili jsme křížovku, kde jsme doplňovali správná slovíčka do vět.

Extra homework: dobrovolný domácí úkol navíc, možnost získat hvězdičku navíc: učebnice WB str. 43 - cvičení 1 a 2; cvičení 3 na zvláštní papír - deník hospodaření a používání vody enlightenedza vypracování všech cvičení na str. 43 (1, 2, 3) lze získat 2 hvězdičky navíc enlightenedStarstore se blíží :)

Tento dobrovolný domácí úkol je na pondělí 10.12.

 

LISTOPAD

28.11.

MDR: do tabulky napište činnosti podle frekvence (always, usually, sometimes, never)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41, 42, 44 - domácí úkol je na příští středu 5.12.

Zahráli jsme si novou hru, slovní pexeso, kde jsme si procvičili určování času na hodinách a také věty s příslovci frekvence.

Story: "Arnold and the robot" (SB str. 40)- poslech příběhu, vysvětlení slovíček, odpovědi na otázky a určování správného pořadí vět podle příběhu.

"Saving water" - čtení (SB str. 42), otázky k textu

Dotazník: navzájem se ptáme ("Do you always do your homework? Do you usually read books?...") a zapisujeme do dotazníku

Zajímavý článek: na interaktivní tabuli jsme společně četli a povídali si o Pompejích a výbuch sopky Vesuv, dívali jsme se na obrázky. Odkaz na článek.

26.11.

MDR: napište 4 věty s použitím příslovcí ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Video: po procvičování a zkoušení jsme nahráli video "Going on a bear hunt", video co nejdříve zpracujeme a připravíme ke shlédnutí pro děti i rodiče

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Password: "robot"

21.11.

MDR: What time is it? napište, kolik ukazují hodiny na obrázcích

Procvičujeme určování času, nakreslili jsme si hodiny do sešitu, ve dvojicích procvičujeme hodiny na dominu - spojujeme obrázek a větu. Pozor na správný spelling "QUARTER"!

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 36, 37, 38 - domácí úkol je na příští středu 29.11.

Bookwork: WB str. 35/cv. 1 - poslech, cv. 2 - psaní

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci: ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Novou gramatiku procvičujeme ve učebnici SB str 37/1 - poslech

Další část příběhu, SB str. 38 - nejprve posloucháme a čteme v učebnici, pak se na příběh díváme na interaktivní tabuli. Odpovídáme na otázky k příběhu (čtení, psaní).

Password: "Helping hands"

19.11.

MDR: napište co nejvíce slovíček, která jste si zapamatovali z nové lekce

Game: ve dvou týmech jsme soutěžili v předvádění činností a hádání, o kterou činnost jde

Nová gramatika: určování času. QUARTER PAST - HALF PAST - QUARTER TO, procvičujeme na papírových hodinách ve dvojicích i na tabuli

Bookwork: SB str. 118 a 119 - doplňování gramatiky, str. 35 - procvičování určování času a činností podle poslechu, str. 36 - nová písnička a doplnění údajům k obrázkům

Na závěr hodiny jsme si zopakovali a procvičili Going on a bear hunt.

Password: "quarter past twelve"

14.11.

MDR: k odpovědím na tabuli vytvořte otázky.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 33, 34 - domácí úkol je na příští středu 21.11.

Game: zahráli jsme si dvě hry jako příprava na test (posíláme kartičky v kroužku kolem stolu a nahlas čteme slovíčka na nich napsaná, po třídě hledáme kartičky s částmi souvětí, které v sešitě sestavujeme dohromady)

Napsali jsme si samotný test ze 2. dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 34, nová lekce "Daily task" - slovíčka a výslovnost, poslech a oprava vět k úvodnímu příběhu.

Password: "What time is it?"

12.11.

MDR: napište otázky se správným pořadím slov (procvičovali jsme otázky "Shall we go to the cinema? / How about going outside?")

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli jsme procvičovali správné psaní slovíček z poslední lekce ("spelling race")

Food pyramid - představili jsme si potravinovou pyramidu a povídali si o jednotlivých vrstvách (nová slovíčka: carbohydrates, protein, vitamins, minerals, dairy, sweets). Ve dvojicích jsme si pak jednotlivé ptraviny nalepili na obrázek a doplňovali jsme názvy.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali otázky k testu, který připomínáme na tuto středu 14.11. enlightened

Homonyma - vysvětlili jsme si a uvedli příklady, podívali jsme se na zajímavé vysvětlení na Brain Pop Jr.

Password: "Calcium" (Vápník)

7.11.

MDR: napište: 4 countables, 4 uncountables

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 26, 30, 31 - domácí úkol je na příští středu 14.11.

Library: průběžně si půjčujeme knížky z knihovny (podmínkou zapůjčení nové knihy je vrácení předešlé knihy). Knížky můžete mít doma 2 týdny, lhůtu lze i po dohodě prodloužit. Těšíme se na Bookreporty.

Povídáme si o zvířatech a prostředí, ve kterém žijí (Animals - Habitats), po přečtení článku v učebnici SB na str. 30 určujeme, která zvířata jsou "herbivors" (býložravci), "carnivors" (masožravci), "omnivors" (všežravci).

Password: "Predator and his prey" (Dravec a jeho kořist)

5.11.

MDR: Silent letters: která písmenka se ve slovech objevují, ale nečteme je? Procvičování slov, výslovnost (knight, scissors, autumn, island, knee, raspberry, wednesday, light)

Podívali jsme se na poslední část příběhu Nightmare Before Christmas.

Bookwork: SB str. 26, další část příběhu (The Golden Apple), nejprve čteme a posloucháme příběh, potom se na příběh díváme na interaktivní tabuli, odpovídáme na otázky k příběhu a sestavujeme věty z příběhu ve správném pořadí.

Nová gramatika: countables x uncountables (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména)

Procvičování nové gramatiky ve SB na str. 29 - čtení a doplňování do tabulky.

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Test: připravujte se na test z další dokončené lekce, napsali bychom si ho příští středu 14.11.
V testu se objeví slovíčka (SB str. 22), používání SOME x ANY, spojování otázek a odpovědí.

Password: "kings and knights" (pozor na výslovnost smiley)

 

ŘÍJEN

31.10.

Happy Halloween!

MDR: popište 3 věci nebo tradice spojené s Halloweenem

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili, kdo dříve pojmenuje obrázek - procvičování slovíček
s halloweenskou tématikou

Slovíčka: pumpkin, witch, skeleton, zombie, mummy, graveyard, werewolf, jack-o'-lantern, trick or treat, bat, vampire

Vyráběli jsme a zdobili papírové dýně.

Sledovali jsme část animovaného filmu Nightmare before Christmas, poslouchali jsme úvodní písničku a na pracovním listě doplňovali chybějící slovíčka.

Password: "foggy weather"

24.10.

MDR: ANY x SOME - doplňte správně věty a vytvořte k nim otázky

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 24, 25, 28 - domácí úkol je na středu 31.10.

Library: pravidelně si půjčujeme anglické knížky z knihovny, kdo si vypůjčil dnes, má možnost knihu a Book Report vrátit až do 7. 11.

Pracovní listy: na pracovním listě opět procvičujeme novou gramatiku, do Notebooku jsme si pak napsali přehlednou tabulku:

Nacvičovali jsme příběh Going on a bear hunt (Michael Rosen), učíme se nazpaměť, odkaz na video znovu přikládám zde.

Password: "thick oozy mud"

22.10.

MDR: k obrázkům na tabuli dopište správné slovo (slovíčka z nové lekce)

Word chain game: ve dvou týmech hrajeme na tabuli slovní fotbal, ale písemně

Bookwork: SB str. 25/ 1 - poslech rozhovoru a odpovědi na otázky

25/2 - nová gramatika

Nová gramatika: ANY x SOME  (Are there ANY oranges in the fridge? No, there aren't ANY oranges in the fridge. There are SOME lemons in the fridge.)

SHALL we sing a song? HOW ABOUT the Halloween song?

Song: zpívali jsme písničku v SB na str. 24 a doplňovali jsme výrazy podle poslechu.

Word search: na interaktivní tabuli - hledáme slovíčka

Starstore: dnes si děti v 1. Star Storu vybraly odměny za získané hvězdičky.

Password: "SHALL we sing a song?"

17.10.

MDR: write 3 things you have to do every day

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 19, 22, 23 - domácí úkol je na středu 24.10.

enlightenedKnihovna: upozorňuji na termín odevzdání (22.10.) přečtených anglických knih z knihovny a vypracovaných Book reportů. Děkuji :) enlightened

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z dokončené 1. lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku (wordsearch) se slovíčky z nové lekce.

Bookwork: SB str. 22, nová lekce 2, The Picnic - přečetli jsme si slovíčka, vysvětlili, procvičovali jsme výslovnost. Poslechli jsme si nový příběh a podle poslechu odpovídali na otázky pod článkem.

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Password: "green mamba" :)

15.10.

MDR: write about 1 animal you like and 1 animal you don't like (I like ... because...)

Bookwork: dnes jsme se učili o hudebních nástrojích (Musical Instruments) SB str. 18 a 19, poslechová cvičení, slovíčka, výslovnost a hra, kde jsme si jednotlivé nástroje předváděli a hádali jsme, o který nástroj se jedná.

Game: dnes jsme si na interaktivní tabuli a na mobilních telefonech zahráli hru Kahoot!, kde Miss Laura připravila otázky z 1. probrané lekce. Tato hra děti moc bavila.

Pracovní listy: procvičili jsme gramatiku a slovíčka potřebná pro středeční test.

Grammar Sentences: na tabulce jsme spojovali slova do vět tak, aby obsahovala zájmeno a název pro obrázek nebo činnost na tabuli (práce ve dvojicích)

Password: "test party!"

10.10.

MDR: write about your favourite subject in school (What do you do? When do you have it?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 16, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 17. 10.

Bookwork: podle kódu v učebnici SB na str. 15 jsme si navzájem napsali vtipný vzkaz

Story: SB str. 16 Johnny's Story - nejprve poslech, podtrhávání neznámých slov v textu (ta jsme si všechna vysvětlili), poté jsme ve cvičení 3 skládali pořadí vět.

Dotazník: podle dotazníku se navzájem ptáme: "How do you feel about...?" a procvičujeme "I like/I don't like/I really like/I really don't like"

Test: příští středu 17.10. bychom si napsali test z dokončené lekce. Procvičujte slovíčka z lekce a gramatiku HAVE TO (rules), LIKE/DON'T LIKE

Password: "Miss Burton"

8.10.

MDR: napište 3 pravidla pro sport, který si vyberete (I have to....)

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglické knížky z knihovny. Knihy a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte, prosím, do 22. října. Odměnou za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Procvičujeme názvy školních předmětů, písemně také na pracovním listě.

Bookwork: učebnice SB str. 14 a 15, další příběh našich hrdinů- příběh jsme si poslechli a v učebnici podtrhávali neznámá slovíčka, která jsme si pak společně vysvětlili. Odpovídali jsme na otázky pod příběhem.

Games: ve třídě jsme hledali zakódovaná slova, pak jsme hádali, kdo kód vytvořil.

Nový projekt: "Going on a bear hunt" - poezie pro děti, poslechli jsme si, spojovali slovíčka s obrázky, vysvětlovali si a procvičovali výslovnost. Odkaz na video přikládám zde.

Na závěr jsme se podívali na krátké video Looney Tunes.

3.10.

MDR: unscramble words (opakujeme slovíčka z poslední lekce - school subjects)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 10, 12, 13 - domácí úkol je na příští středu 10.10.

Napsali jsme si slíbené opakování, které dopadlo velmi dobře.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení

Nová gramatika: HAVE TO = rules (I have to do my homework. I have to brush my teeth.)

Password: 2 classroom rules

1.10.

MDR: procvičování přídavných jmen přivlastňovacích: Ms. Laura's book (Joey - book, Tom - cat, Sara - flower, Mark - phone, Lucy - bag)

Procvičování této gramatiky na pracovním listě.

Bookwork: SB str. 10 a 11 - nová slovíčka z lekce, výslovnost, čtení, poslech příběhu a odpovědi na otázky podle poslechu.

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 12 a doplňovali jsme podle poslechu

Na závěr hodiny jsme si zahráli novou oblíbenou hru Werewolf.

Password: What does "I.T." stand for? (I = inf..... T = tech....)

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: podle obrázku: write four things that are upstairs and downstairs in the picture given

Bookwork: SB str. 7 - učili jsme se o rodokmenech (family tree). Vzájemně se ptáme na členy rodiny a procvičujeme novou gramatiku.

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena (Mike is Tom's uncle. This is Ms. Laura's pen.)

Nový příběh v učebnici Sb str. 8 a 9, odovědi na otázky k příběhu.

Pracovní list: procvičování dvouciferných čísel

Homework: WB str. 4, 5, 7, 9 - domácí úkol je na příští středu 3.10. ! Poslechové cvičení/Listening doplníme ve škole společně!

Password: What colour was the rug from the story?

OPAKOVÁNÍ: ve středu 3.10. bychom si písemně zopakovali některé důležité jevy z loňského školního roku, prosíme, prolistujte si starou učebnici yes

24.9.

MDR: Write 4 things you like

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky yes

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci, stránky 4-6, nová slovíčka: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one - fifty, fifty-one - one hundred, treasure, castle, evil

nová gramatika: I am good at ..... x I am not good at.... ve skupince jsme se ptali navzájem a vaybu procvičovali, zahráli jsme si Bingo.

Song (nová písnička z učebnice)

Password: What Puzzle was Lucy doing in picture on page 5 in the Student Book?

19.9.

MDR: Write 3 things about Ben and Lucy (opakujeme, co jsme se o našich hrdinech dozvěděli v uplynulém roce)

Dokončili jsme ozdobení sešitů.

V kroužku pak každý pověděl něco o doneseném předmětu (Show and tell), byly to velmi zajímavé zážitky z prázdnin!

Poster (plakát): začali jsme pracovat na výrobě plakátu naší skupinky (Roadrunners) - podívali jsme se na krátké video Loonely Tunes, ze kterého použijeme všechny postavičky, včetně Road Runnera.

Homework: wordsearch - pracovní list, který dostaly děti ve škole + dvě věty z uvedených slov. Domácí úkol je na pondělí 24.9.

Password: heslo pro pondělní lekci je odpověď na otázku: Who was chasing the Roadrunner in the video Loonely Tunes?

17.9.

Welcome back Roadrunners! smiley

MDR (My Daily Report) - píšeme na začátek hodiny do sešitu - 3 things you did in summer

V kroužku jsme se navzájem představili.

Class rules (pravidla chování ve třídě): společně jsme sestavili několik základních pravidel, která jsme se dohodli dodržovat a zapsali jsme je na zadní stranu sešitu.

Sešity jsme si ozdobili.

Bookwork: prohlédli jsme si nové učebnice a povídali si o našich hrdinech a jejich dobrodružstvích v loňském roce.

Antibullying pact (dohoda proti šikaně) - mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Homework (domácí úkol): show & tell (ukaž a pověz) - přineste si jednu maličkost z prázdnin (obrázek, suvenýr, mušle) a povězte nám o ni

Password: heslo pro další hodinu: COSTUME

 

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21