Roadrunners

Roadrunners Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Kristůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

                                    laughMilé děti a milí rodiče,

                                 přejeme Vám krásné prázdniny.

                                             Miss Alice a Miss Jenniferwink

18.6.

Dnes jsme se společně sešli na poslední vyučovací hodině v programu EATS v tomto školním roce. V rámci první části se rozdělují děti do čtyř skupinek a soutěží ve kvízu, který specielně pro dnešní den připravila Miss Jennifer. Soutěžní otázky zahrnují průřez celou učebnicí Super Minds, kterou jsme letos používali. Děti si tak zábavnou formou opakují nová slovíčka, fráze, gramatiku i všeobecné znalosti, které v letošním roce získaly.

V rámci druhé hodiny sledujeme společně film "The Boss Baby".

Na konci hodiny každý obdržel certifikát za úspěšné zakončení školního roku v programu EATS.

 

13.6.

Hrajeme hru Bingo, kde používáme nová slovíčka. Děti se rozdělují do tří skupinek a každá skupina se věnuje  jiné aktivitě. Po určité chvilce se děti vystřídají. Na řadu tak přicházejí gramatické hry na interaktivní tabuli, hang man a nová oblíbená hra KLODSMAJOR.

 

smileyCharitativní akce 

středa 6.června 16.00 - 18.30laugh

Přijďte a podpořte naše vybrané charitativní partnery zakoupením výrobků, které vyráběly děti všech ročníků programu EATS.

Tentokrát nás čeká velmi bohatý program doprovázený orchestrem, pestrá zábava pro děti i rodiče a skvělé občerstvení.

Více informací najdete ZDE.

11.6.

Opakujeme gramatiku formou her a prací na interaktivní tabuli. Věnujeme se slovíčkům, která jsme se naučili. Na řadu přicházejí i hry, kdy propojíme výuku s pohybovou hrou.

6.6.

Věnujeme se konverzaci, opakujeme nová slovíčka od začátku roku. Na intreraktivní tabuli vyplňujeme gramatická cvičení. Ke konci hodiny hrajeme karetní hru UNO.

yesVelice děkujeme za hojnou účast  na odpolední charitativní akci a rovněž všem rodičům, kteří se zapojili v podobě pomoci a výroby občerstvení. Celý program byl velice krásný a  úspěšný.smiley

 

4.6.

Dnes se plně věnujeme konverzaci, rozvoji slovní zásoby a to formou her v písemné i mluvené podobě. Pozvnáváme slovíčka, hádáme a musíme se velmi soustředit a zapojit fantazii.

Kdo nepsal test, dopisuje.

Dnes rovněž proběhl Starstore a proto si děti mohly vybrat odměny za získané hvězdičky v předchozím období.

KVĚTEN

23.5.

Dnes dopisují test děti, které ho ještě nepsaly.

Mezi sebou si pak píšeme tajný zašifrovaný vzkaz podle předlohy v učebnici. / The message in the the secret code /

Rozdělujeme se do skupinek a hrajeme hry se slovíčky. Procvičujeme a opakujeme slovní zásobu i gramatiku.

Děti, které dnes ještě nevytvořily výrobky na charitativní trh, své výtvory dnes dodělávají.

 

21.5.

Domácí úkol: Prosíme aby si děti postupně opakovaly všechna slovíčka a orientačně gramatiku od začátku učebnice. Děkuji

Všechny děti dnes výborně zvládly test z 9 lekce. Zaslouží si obrovskou pochvalu. Po náročné práci se děti věnují organizované hře a zábavě. Nejdříve si každý může vybrat drobnou knížku a část, nebo celou si přečíst. Následuje oblíbená hra s hádáním slovíček - Hangman.

V druhé části výuky vyrážíme ven na školní hřiště. Děti jsou rozděleny do skupinek a plní úkoly. Každá skupina obdržela instrukce na papíře s otázkami typu:

How many stairs does it take to the playground? How many birds do you see? Find something black. Find something that can make a noise......

Jednotlivé výsledky pak mají děti možnost mezi sebou srovnat.

 

16.5.

Dnes jsme společně navštívili organizaci laughHelppes - Centrum výcviku psů. Cesta po Praze byla dlouhá, ale konečný cíl stál za to. Po příjezdu do výcvikového střediska nás uvítala paní ředitelka Zuzana Daušová a provedla nás venkovními prostory areálu. Dále se nám již věnovali trenéři asistenčních psů a své dovednosti nám předvedli Zlatí retrívři Max a Sunny. Děti se dozvěděly čím jsou specielně cvičení psi lidem prospěšní, jak pomáhají, při jakém postižení lidí a za jakých podmínek je pes vhodný a vybraný k výcviku.

Oba pejsci nám ukázali jak pracují a rovněž děti si mohly vyzkoušet povely a poslušnost psích kamarádů. Děti asistentům pokládaly řadu zajímavých otázek a tím získaly přehled o práci, která zde probíhá.

Na závěr došlo na fotografování, poděkování a předání velkého množství pamlsků a odměn, které se jistě budou při výcviku hodit. Návštěva se vydařila a všichni odcházeli spokojení.yes

https://www.instagram.com/p/Bi1nxhfF6nB/?hl=cs

http://www.leapcz.com/Helppes-1652018.html

14.5.

enlightenedHELPPES: Tuto středu 16.5. se chystáme na návštěvu centra Helppes v rámci charitativního projektu. Prosíme o potvrzení účasti dětí na email pí. Barešové. Pokud potvrzení neobdržíme včas, děti se nebudou moci výletu zúčastnit a zůstávají ve škole.enlightenedDěti mohou přinést čtyřnohým kamarádům pamlsky.smiley

Děkuji!

 

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 117 - vypracovat prosím do následující středy 23.5. Děkuji

V dnešních hodinách opakujeme psaní a hláskování slovíček z 9 lekce. Děti píší krátký kvíz a vyplňují osmisměrku.

Pracujeme se slovíčky, která určují posloupnost děje - FIRST, THEN, NEXT, FINALLY

When I go home after the school.....

First, I am going to do my homework. Then I'm walking my dog. Next, I'm playing some games. Finally, I'm eating my dinner.

V druhé části výuky si každý vytváří pohlednici z místa kde byl, nebo by chtěl být.|Děti malují obrázek spojený s daným místem a především píší text s pozdravem a adresou.

 

9.5.

Domácí úkol: Prosíme děti, aby přinesly zpět testy podepsané rodiči.

Pokračujeme v opakování budoucího času vyjádřeného pomocí "GOING TO"+ infinitiv ( Izabela is going to do her homework in the afternoon. I am going to play tennis. ).

Posloucháme a zpíváme písničku.

Děti si mezi sebou píší tajné vzkazy s předlohou "the secret message"z učebnice S.B.

V učebnici S.B. se věnujeme článku "Holidays with Grandma" - story about a horse. Na str. 113 pracujeme na jednotlivých cvičeních.

Str. 114 - Seasons and Hemispheres

 

2.5.

Domácí úkol: Děti přinesly domů  testy. Prosíme rodiče o podepsání a vrácení zpět.

                    W.B. str. 106, 107, 108, 109 - vypracovat prosím do středy 9.5.

Pracujeme v učebnici S.B.  a věnujeme se lekci č.9. Nová slovíčka: Thunderstorm, lightning, cloudy, rainy, windy, umbrella, raincoat, foggy, boots

S.B. str. 110  The Treasure - rozhovor, čtení, četba, poslech

St. r- 106 - Holiday plans, str. 108 - písnička - doplňování a poslech, str. 109 - rozhovor a  cvičení.

 

DUBEN

 

25.4.

Dnes si děti napsaly test z probrané lekce. Opakovali jsme proto tvoření otázek a odpovědí v minulém čase s použitím ( Were, What, When, Who ). Děti si v testu vedly velice dobře a výsledky budou předány příští týden.

Všichni si dnes rovněž zapůjčili knížky z naší knihovny. Prosíme o vrácení knížek do 10.5. spolu s vyplněným Book Report.smiley

Po napsaném testu se věnujeme výtvarné činnosti. Vytváříme ozdobně zabalené náramky- Paracord Bracelets. Výrobky budeme prodávat v rámci The Charity Market a výtěžek bude věnován na podporu charitativních organizací.

 

 

23.4.

Po celou dobu dnešní výuky probíhalo natáčení ukázkové hodiny. Procvičovali jsme cvičení z učebnice, konverzovali, věnovali se gramatice a hráli jsme hry.

Děti vědí, že tuto středu 25.4. si napíšeme test. Vše potřebné máme procvičené a v rámci úkolu z minulého týdne mohou děti ještě potrénovat.

 smileyVšechny děti mají velkou pochvalu za skvělou reprezentaci v rámci natáčení.yes

 

18.4.

Domácí úkol: S.B. str. 100, W.B. str. 98 - 99 cv. 2. Vypracovat prosím do následující středy 25.4.Děkuji

Také dnes pracujeme s textem na str. 98 S.B. - The final letters. Tentokrát jde o poslechová cvičení, kdy se děti musí orientovat v textu a odpovídat na otázky. ( Who is it? When? What's happening? )

Děti dnes prezentují  projekt  na téma: "Má nejoblíbenější země." Práce dětí jsou velice pěkné a pro všechny poučné a zajímavé.

V čebnici S.B. pracujeme na str. 99

 

16.4.

Domácí úkol: Platí z minulého týdne!

Hodinu začínáme informací a krátkým nácvikem na video, které se bude natáčet příští týden.

Na interaktivní tabuli trénujeme hláskování nových slovíček a spráný slovosled ve větě.

Formou hry rovněž poznáváme jednotlivé vlajky a příslušné státy. Každý dostává na vybarvení tzv. slepou mapu a příslušné země si označujeme.

V učebnici S.B. na str. 98 pracujeme s textem "The final letters" - posloucháme příběh a sledujeme video.

Druhá část hodiny je věnována zejména konverzaci. V kroužku si taháme z klobouku otázky a každý odpovídá.

 

11.4.

Domácí úkol: W.B. str. 94, 95, 96, 97. Nezapomeňte rovněž na zadaný projekt na středu - nejoblíbenější země.

Z lekce 8 procvičujeme nová slovíčka - názvy států a přidáváme další:

Germany, France, England, Italy, Ireland, Norway, Sweden, Canada, Japan

Rovněž si zapisujeme ke každému státu - obyvatele. Př. Turkey - Turkish, Mexico - Mexican,  Argentina - Argentinian, Chile - Chilean, China -  Chinese, Spain - Spanish, Brazi - Brazilian, India - Indian, Australia - Australian, Egypt - Egyptian

V učebnici S.B. pracujeme na str. 94- 96 - věnujeme se poslechu, čtení a pracujeme na jednotlivých cvičeních.

Opakujeme věty  tvořené minulým časem: I went to the park, but I didn't see the lion.

I had a party, but I didn't have a cake.

Posloucháme písničku a zpíváme.

Hrajeme hry na poznávání zemí, házíme kostkou a plníme úkoly:

- Spell Unit Country

- Spell backwards

- Spell new country

- Describe Flag

- Spell every other letter

- Sentence

 

9.4.

Domácí úkol: Platí zadání z minulé hodiny. Nový úkol nemáme.

Dnes probíhá Star Store a proto si děti za utržené hvězdičky vybírají odměnu v našem obchodě.

V učebnici S.B. pracujeme dnes na str. 94, 95 - Around the world

Opakujeme si správné psaní a výslovnost jednotlivých států - Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina....

Pozornost věnujeme také souvisejícím vlajkám, symbolům a barvám.

Na str. 95 čteme dopis  "Hi Dana" a pracujeme se cv.1 a 2.

Procvičujeme minulý čas ve formě vět: We played football, but we didn't play tennis.

I phoned James, but Ididn't phone Molly. We went to the library, but we didn't go to the park.

4.4.

Domácí úkol:  1. Z učebnice S.B. - str. 94 - naučit se správně vyslovovat názvy zemí. (do                                    pondělí 9.4.)

                       2. Vypracovat poster o své nejoblíbenější zemi - příklad na str. 105.                                          Vypracovat prosím do 18.4. 

Děti dnes dotváří své komiksové příběhy. Následně si práce předčítáme, hrajeme a vystvavujeme k prohlédnutí. 

Na programu máme rovněž půjčování knížek z naší knihovny. Prosíme děti o vrácení knih do 18.4. Kdo má zájem o hvězdičky, připojí také Book Report.

Opakujeme  nepravidelná slovesa v minulém čase - wake up - woke up, give - gave, feel - felt, have - had, go - went, eat - ate, say - said, see - saw, swim - swam

Sledujeme krátký příběh jednotlivých planet sluneční soustavy / Sollar System / a děti si o každé planetě provádějí poznámky do sešitu.

V rámci filmu opakujeme stupňování přídavných jmen- close - closer - closest, high - higher - highest, big - bigger - biggest, fast - faster - fastest, cold - colder - coldest, bright - brighter - brightest

V učebnici S.B. pracujeme na str. 94 - Around the World

Nová slovíčka - názvy států - Egypt, Argentina, Mexico, China, Spain

BŘEZEN

28.3.

Dnešní hodina je věnována opakování. Děti píší krátký opakovací test z lekce č.7. Následuje vyplňování křížovek a osmisměrek.

Hrajeme hry na procvičení slovní zásoby a dokončujeme výrobu velikonočních zajíčků, kteří už jen čekají na naplnění.

                              PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

26.3.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 92, 93 - trénujeme rozhovor mezi pacientem a lékařem.

V učebnici W.B pracujeme rovněž na str. 92, 93. Gramatiku opakujeme na str. 125-S.B. a str. 120-W.B. V druhé polovině hodiny vytváříme velikonočního zajíčka, kterého si děti ve středu odnesou domů.

Ve středu si napíšeme krátké opakování z lekce 7.

 

21.3.

Dnes znovu opakujeme stupňování přídavných jmen. Děti dostaly domů již opravené testy. Prosíme proto rodiče, aby testy podepsali a poslali zpět. 

Pokračujeme v procvičování minulého času a ve dvojicích píšeme povídku. Jednotlivé práce si společně čteme a opravujeme.

Kdo ještě nepsal test, dnes test dopisuje.

 

19.3.

Domácí úkol: W.B.str. - 86, 88, 89 - vypracovat pouze cvičení, která nejsou poslechová. Domácí úkol je do následujícího pondělí 26.3.

Dnes opakujeme stupňování přídavných jmen. Následující pondělí si napíšeme pouze krátký opravný test ze cvičení, které se dětem příliš nepovedlo.

Procvičujeme rovněž minulý čas a slovesa pravidelná i nepravidelná pomocí otázek a odpovědí.

Nepravidelná slovesa a stupňování přídavných jmen procvičujeme rovněž na mazacích tabulkách.

S.B. str. 83/5 - ve skupinkách si povídáme o příběhu Chocka podle obrázků.

Hrajeme novou "tabulkovou hru" na procvičení slovní zásoby v různých oborech - škola, zvířata, jídlo...

S.B. str. 88 - Sophia saves the day - čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky a o článku si povídáme.

 

14.3.

Každý má dnes za úkol napsat krátký text v minulém čase. K dispozici máme slovíčka, která můžeme použít. (listen to, go, eat, play, watch, talk, phone, visit, walk )

V učebnici S.B. pracujeme na str. 83, 84 - práce s písničkou

Na str. 86 - At the hospital - poslech, četba, odpovědi na otázky

 

12.3.

Domácí úkol: str. 82, 83, 84, 85 - vypracovat prosím do středy 21.3. Děkuji

Dnešní hodinu za čínáme výběrem knížek z naší knihovny. O jednotlivých knížkách si rovněž povídáme. Každý přečte název knihy, autora a drobný úryvek. Zjisťujeme tak, že většina pohádkových knížek je psaná v minulém čase. Termín odevzdání zapůjčených knih je do 26.3.

Pokračujme tedy i my v procvičování času minulého. Tvoříme otázky s použitím DID a odpovědi, kde již používáme minulý tvar slovesa.

- What did you do on Saturday?

- Patrik watched football. Izabela visited Adela's house. Amy stayed at home.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 82 - In the hospital

- posloucháme text, čteme a odovídáme na otázky

- nová slovíčka - earache, headache, cold, doctor, toothache, nurse, stomachache, cough

 

7.3.

Domácí úkol: W.B. str. 120, 121- opakování. Vypracovat do středy 14.3.

Dnes si děti napsaly slibovaný test.

Část hodiny je následně věnovaná přídavným jménům a jejich stupňování.  Vysvětlujeme si základní rozdíly a uvádíme příklady.

- BIG - BIGGER - BIGGEST, CHEAP - CHEAPER - CHEAPEST

- GOOD - BETTER - BEST, BAD - WORSE - WORST

- INTERESTING - MORE INTERESTING - MOST INTERESTING ( více slabiková slova)

- EXPENSIVE - MORE EXPENSIVE - MOST EXPENSIVE

V učebnici S.B. pracujeme na str. 118 a povídáme si o tom, kdo je v čem dobrý

- I´m good at dancing. I´m good a snorkelling.....

Pokračujeme také v  povídání o tom, co kdo rád nemá

- I don´t like runnig. I don´t like cooking....

Na závěr vyučování začínáme s výrobou náramků, které vyrábíme pro charitativní účely.

 

5.3.

Opakování před testem, který budeme psát ve středu. Věnujeme se novým slovíčkům a gramatice.

Opakování provozujeme také formou her a slovních cvičení.

Společně jsme rovněž opravovali domácí úkol.

Domácí úkol není. Pokud budou mít děti chvilku času, mohou se podívat do učebnic W.B. a S.B. na str. 80 a 81. ( nácvik na test )

ÚNOR

28.2.

Následující středu 7. 3.  si napíšeme test z probrané lekce č. 6.

Na začátku hodiny se věnujeme opakům. Na tabuli máme napsaná slovíčka a k nim děti píší

opaky. ( small - big,  cheap - expensive, happy - sad, old - young, ugly - beautiful, clean - dirty )

Hrajeme hry se slovíčky, kde se věnujeme slovní zásobě, písemnému projevu a cvičíme i paměť.

Opakujeme látku potřebnou na test ve středu - gramatiku, slovíčka...

V učebnici S.B. pracujeme na str. 76, 77, 78 - trénujeme poslech, psaní podle poslechu a čtení.

 

26.2.

Domácí úkol: W.B. Str. 74, 75 (bez cvičení 1), 76, 77 - vypracovat prosím do příštího

pondělí 5.3. Děkuji

 

Dnes máme na programu novou zábavnou hru. Na stole máme připravené nejrůznější předměty uschované pod šátkem. Na pár vteřin šátek odkrýváme a opět předměty přikryjeme. Děti si zapisují vše, co si pamatují a výsledky srovnáváme.

Společně si dnes kontrolujeme domácí úkol formou hry, která je pro děti novinkou a učí je soustředění a spolupráci s ostaními spolužáky.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 75 cv. 2, 3, 4

 

21.2.

Dnes se věnujeme převážně mluvenému projevu. Děti tvoří dvě skupinky, které mezi sebou soutěží. Na  tabuli jsou napsaná zašifrovaná slovíčka a úkolem dětí je slovíčka rozluštit.

Každá skupinka si vybírá jeden měsíc z roku a osta.tním slovně měsíc popisuje (charakteristiku měsíce, počasí, roční období, významné dny, co je s měsícem spojeno....atd). To samé provádíme v případě ročních období a dnů v týdnu

Píšeme rovněž krátký spelling test.

V učebnici S.B. pracujeme na str 74 - a věnujeme se článku The Cave - čteme, posloucháme

 

19.2.

Domácí úkol: W.B. str. 70, 71, 72, 73 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.2.

Na začátku hodiny kontrolujeme domácí úkol z minulého týdne.

Následuje krátký Spelling test, kdy si děti trénují znalost nových slovíček ( CD player, mp 3 player, mobile phone, laptop, electric toothbrush, games console, walkie-talkie ).

V učebnici S.B. pracujeme na str. 70 a věnujeme se článku Gadgets v rámci lekce č.6.

Učíme se rozdíly ve stupňování přídavných jmen. ( cheap - cheaper, big - bigger, fast - faster, happy - happier, nice - nicer,

BUT  beautiful - more beautiful, expensive - more expensive ... )

Na str. 71 se věnujeme  cvičení 1, 2 - song

 

14.2.

Domácí úkol: W.B. str. 65 o empatii

Dnes děti vytvářely virtuální Valentinky online na Starfall.com.

Hráli jsme rovněž hry zaměřené na matematiku a proto si děti osvojily i nová slovíčka spojená s matematikou ( greater than, less than…)

Zahráli jsme si také hru „I spy“.

Povídali jsme si o přátelství a o tom jak být slušný a milý k druhým. Zmínili a vysvětlili jsme si také pojem empatie.

Vytvořili jsme si Valentines box.

 

12.2.

Domácí úkol: Vypracovat do příštího pondělí Sea Creature projekt ze str. 69 S.B.

Dnes se věnujeme tématu zimních Olympijských her. Povídáme si o nejoblíbenějších sportech a učíme se jednotlivé sporty pojmenovat v angličtině. Pouštíme si krátké video o historii Olympiady.

Povídáme si a sledujeme video o Jiřím Raškovi.

Hrajeme hru Bingo a  další hry na procvičení slovní zásoby, kdy učitel řekne definici slovíčka a kdo slovo první napíše vyhrává.

LEDEN

31.1.

Domácí úkol: Prosíme rodiče o podepsání testu a vrácení zpět.

 

V dnešní hodině jsme se věnovali převážně opakování všech probraných lekcí. Zaměřili jsme se na nová slovíčka a gramatiku.

V učebnici W.B. jsme proto pracovali na jednotlivých cvičeních.

Hrajeme hry prospěšné pro rozvoj slovní zásoby.

                                    winkDětem přejeme krásné prázdniny!smiley

 

29.1.

Domácí úkol: Kdo prosím nevrátil knížku z naší knihovny z minulého měsíce, ať tak prosím učiní.

Dnes jsme si na začátku hodiny udělali rychlé opakování k testu a pak čekal děti už test samotný.

Výsledek je skvělý u všech dětí a ve středu si test odnesou domů k podpisu rodičů.

Děti si dnes také půjčují nové knížky z naší knihovny. Termín vrácení je 14.2. Kdo připojí vyplněný Book Report ví, že získává dvě hvězdičky.

Vyplňujeme také pracovní list, který je zaměřen hlavně na tvoření otázek.Př.: There were lots of children. Were there lots of children?

Děti pak hrají ve trojicích slovní hru Hangman, kde procvičují nejen správný spelling, ale také slovní zásobu.

Na závěr dnešní hodiny si pouštíme poučný, krátký animovaný film Monkey Symphony. O filmu si povídáme, rozebíráme téma vztahu učitel a žák a říkáme si své názory.

 

 

​24.1.

Domácí úkol: W.B. str 68, 69 - vypracovat prosím do pondělí 29.1. Příprava na test, který si napíšeme rovněž v pondělí.

Děti mají po třídě rozložená slovíčka, která mají přeházená písmenka. Úkolem je slovíčka vrátit do původního stavu a správně je napsat do sešitu. 

 

Opakujeme: This - toto, These - tyto a That - tamto, Those - tamty

Připomínáme si: Tvoření otázek a vysvětlujeme si rozdíl mezi was a were.

Opakujeme v učebnici i v rámci her gramatiku a slovíčka, které se objeví v testu.

 

22.1.

Opakujeme:

Přítomný a minulý čas : is - was, are - were, go - went, sit - sat, play - played, see - saw

Vyplňujeme worksheet a doplňujeme křížovky. Věnujeme se větám oznamovacím a tvoření vět tázacích. I was at home. Were you at home? Were were you?

Otázky často začínáme  slovíčky: Why, Who, Where, What, When, How

V učebnici W.B. pracujeme s domácím úkolem na str. 59 a 60.

Příští pondělí si napíšeme test z probrané lekce.

 

 

17.1.

Domácí úkol: W.B. str. 59, 60 - vypracovat prosím do středy 24.1. Děkuji

V učebnici S.B. str. 59 - věnujeme se přídavným jménům.

Na str. 60, 61 pracujeme s textem písničky - poslech, doplňování, tvoříme rýmy

Na programu dnes máme novou hru se slovíčky, která skládáme do vět. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každý ve skupince má svoji úlohu. Jeden má na starosti podstatná jména, druhý slovesa, další přídavná jména. Tvoříme věty v čase přítomném i minulém. Děti si za správně vytvořenou větu připisují body. Děti zjišťují kolik slovíček znají.

Následuje další hra, kdy na tabuli píšeme rovněž podstatná jména, přídavná jména a slovesa začínající vždy na konkrétní písmeno.

 

15.1.

Domácí úkol: Kdo nevypracoval úkol z minulé hodiny, dopíše.

( W.B. str. 58 cv.1 (dobrovolně cv. 2,3), str. 119 cv.4 (dobrovolně 1, 2, 3)

Dobrovoná práce bude ohodnocena hvězdičkou. smiley

29.1. si napíšeme test z probrané lekce č. 5enlightened

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 58 - Under the sea, věnujeme pozornost novým slovíčkům a jejich psaní. Pracujeme s poslechem a čtením článku. Na str. 59 rovněž čteme a posloucháme -

The great auk, The baiji.

Na tabuli si píšeme slovíčka a ke každému se děti snaží vytvořit větu. / 1. There, 2. Their,

3. They're, 4. Where, 5. Wear, 6. We're / Děti soutěží ve skupinkách a připisují si body. Výsledky jsou skvělé.

Na základě této aktivity pak píšeme krátký diktát.

V druhé části hodiny hrajeme hru se slovíčky, kdy spelujeme, píšeme, používáme slovíčka ve větách, hádáme, ale také předvádíme a malujeme.

 

​10.1.

Domácí úkol: W.B. str. 58 cv.1 (dobrovolně cv. 2,3), str. 119 cv.4 (dobrovolně 1, 2, 3)

Dobrovoná práce bude ohodnocena hvězdičkou. 

​Hodina začíná drobným opakováním před testem a pak se již pouštíme do testu samotného.

Výsledek mohou rodiče posoudit a zároveň prosím o podepsání testu a odeslání po dětech zpět.

Dnes děti dodělávají rozpracovaný poster  My Best of 2017. Práce se všem velmi povedla.

Děti následně hrají společně hru UNO.

Probíráme slovíčka z nové lekce na str. 58 - Under the sea. (dolphin, turtle, anchor, octopus, seahorse, seal, starfish, shell)

8.1.

V dnešní hodině se zaměřujeme na naše postavení v rodině vzhledem k našemu věku. Učíme se tak nová slovíčka a slovní spojení.

Př. I have one  brother and no sister.  I am the youngest. I am eight years old.

(I am in the middle, oldest, older than, younger than)Děti si kreslí obrázek a připojují popisek.

Dnes si děti také vypůjčily knížky z naší knihovny. Knížku a vyplněný Book Report prosím vrátit do 22.1.

V druhé části hodiny pracujeme v učebnici W.B. na str.48 - 52. Opakujeme gramatiku a slovíčka, která budeme potřebovat do testu tuto středu.

3.1. 2018

Domácí úkol: W.B. str. 48, 49 doplnit, kdo nemá. Příprava na test - středa 10.1. Děkuji

V první hodině nového roku se pouštíme do drobné rekapitulace roku 2017. Každý si píše 10 bodů, které pro něho byly v předešlém roce důležité. Naopak druhý sloupec tvoří 10 bodů, které nás budou čekat v novém roce.

V další části hodiny se věnujeme přípravě na test, který si napíšeme následující středu 10.1.Test bude zaměřen na slovíčka z probrané lekce a orientaci v plánku města. / bank, library, tower, supermarket.../ Dále bude dobré si opakovat související předložky. / between, near, opposite, below, above .../

Opakujeme rovněž slovosled ve větách tázacích i oznamovacích.("Where is the bank?" , "Can you tell me where the bank is?")

Na závěr hodiny si každý vytváří svůj vlastní poster s názvem  "The best of 2017".

 

PROSINEC

20.12.

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Alice a Miss Jennifer

 

Poslední hodiny v tomto roce věnujeme opakování gramatiky, čtení a krátkému diktátu. Hrajeme hry, zpíváme, pouštíme si koledy a doděláváme vánoční ozdobu z minulé hodiny.

 

18.12.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 50 a 51. Věnujeme se  článku "Up high".

Čteme, posloucháme a doplňujeme cvičení, která následují.

V druhé části hodiny vyrábíme vánoční ozdobu, která bude následující hodinu hotova.

Prosím holčičky o donesení malých 10-ti korálků.( Již domluveno předem.) Děkuji

 

 

13.12.

Píšeme věty v budoucím čase s použitím GOING TO.

I´m going to the library to read a book. I´m going to the castle to see history.

V učebnici S.b. pracujeme na str. 48 - věnujeme se poslechu a v písničce doplňujeme slovíčka.

Následně pracujeme na domácím úkolu v učebnici W.B.

V pondělí 18.12 nás čeká vánoční Star store.smiley

 

11.12.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 46, 47 - Around Town

Čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky, doplňujeme cvičení.

Nová slovíčka: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sport centre, map

Na mapě města hledají děti jednotlivá místa a používají slovíčka k určení místa - opposite, above, near, far, bellow, between

 V učebnici W.B. pracujeme na str. 47 a 48 na části domácího úkolu.

Povídáme si také o charitativním projektu pro tento školní rok. Žáci 3. ročníků podporují organizaci Helppes. Ukazovali jsme si fotky a říkali si, jak Helppes funguje.

V druhé části hodiny vyrábíme vánoční přáníčko pro  organizaci Helppes.

 

6.12.

Heslo: Around Town

Domácí úkol: Naučit se nová slovíčka ze 4. lekce. Rodiče prosíme o podepsání testu a vrácení zpět.

Dnes píšeme již slibovaný test. Ve zbývající části hodiny hrajeme hry, vyplňujeme kvízy a křížovky. Pouštíme si krátká videa a koledy.

 

4.12.

Opakujeme a procvičujeme slovíčka a gramatiku, které budeme potřebovat v testu, který si napíšeme tuto středu. /6.12./

Tvoříme věty s použitím: always, usually, sometimes, never

Formou domina v podobě hodin hrajeme hru a trénujeme schopnost rozpoznat kolik je hodin.

Dnes si také děti vypůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím odevzdat knížky nejpozději do 20.12.smiley

Kdo zároveň odevzdá i vyplněný Book Report. Dostane 2 hvězdičky!enlightened

Brzy nás čeká Star Store!

V učebnici S.B. pracujeme na str.42. Věnujeme se článku Saving Water – čteme, posloucháme, doplňujeme cvičení a povídáme si o tom, jak je voda důležitá a jak je potřeba s vodou šetřit.

LISTOPAD

29.11.

Heslo: Saving Water

Domácí úkol: 1. Učebnice W.B. str 45 a 41. Vypracovat prosím do středy 6. 12.

                      2. Opakování na test, který si napíšeme následující středu 6. 12.

Opakujeme použití – always, usually, sometimes, never ve větách, opakujeme určování

času a gramatiku.

V učebnici S. B. pracujeme na straných 40 – 45 čteme, posloucháme, pracujeme s textem.

Arnold and the robot – práce s textem.

Hrajeme hry na procvičení slovíček, hodin a gramatiky. Opakujeme vše potřebné co nás bude čekat v testu./ středa 5. 12./ tj.:

- Opakujeme si denní povinnosti právě s použitím slovíček – always, usually, sometimes, never.

- Na základě poslechu zapsání hodin.

- Popis obrázků – denní činnosti

Na straně 41 skládáme příběh do správného pořadí.

 

27.11.

Domácí úkol: platí z minulého týdne. Kdo ještě nevrátil knížky z naší knihovny, ať tak prosím opravdu učiní.enlightened

V učebnici S.B. jsme pracovali na str. 38 a 39.

Do sešitu si dětí píší krátký „spelling“ test.

Čteme a posloucháme příběh. Následně děti odpovídají na otázky. Celý příběh si pak přehráváme mezi sebou ve třídě.

Povídáme si o tom, co znamená být užitečný a jak na to.

Na str.39 v učebnici odpovídáme na otázky. Trénujeme výslovnost V a F.

Hrajeme hry, kde opakujeme nová slovíčka, gramatiku a určování hodin.


 

22.11.

Heslo: Sweep

Domácí úkol: učebnice W.B. str. 34, 35, 36, 37 – vypracovat prosím do středy 29.11. Děkuji /Poslechová cvičení děláme ve škole./

Učíme se určovat čas :

QUARTER PAST / HALF PAST / QUARTER TO - procvičujeme, hrajeme hry.

I take the dog for a walk at quarter to four.

I do my homework at quarter past five.

I have my dinner at half past six.

U všech vět používáme názorně hodiny, které si také kreslíme do sešitu.

Bookwork: SB str. 35, 36 - poslech, určování obrázků podle zadaného času

Posloucháme písničku a doplňujeme čas do cvičení podle poslechu.

Na str. 37 – doplňujeme tabulku

Dále procvičujeme ve větách písemně i v rozhovorech – ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

 

20.11.

Heslo: What a busy week.

 

Prosíme děti, aby vrátily knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkuji

Pracujeme v učebnici S.B. na str. 34 a 35 – Děti si zapisují do sešitů jak doma pomáhají a co mají v domácnosti na starosti.

Učíme se a opakujeme nová slovíčka: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Slovíčka používáme v rozhovorech ve dvojicích. Do you like cooking? Do you like to cook? Yes, I do. No, I don´t.

V druhé části hodiny se věnujeme hodinám. Hodiny si malujeme do sešitu a učíme se základy. Celá hodina – six o´clock, čtvrt na sedm – quarter past six, půl sedmé – half past six, tři čtvrtě na sedm – quarter to seven.

 

15.11.

Heslo: What a busy week.

 

Domácí úkol: Slovíčka z nadcházející lekce č. 3. Naučit se prosím do středy 22.11.

Žádáme rodiče o podepsání testu a vrácení zpět. Děkuji

Pro zahřátí dnes hrajeme novou hru, která procvičí nejen naši paměť, písemný projev ale i fyzické schopnosti. Hunt and Write eleven words. Jednolivá slovíčka jsou na papírcích rozprostřena po celé třídě. Každý má za úkol najít všech 12 slov, zapamatovat si je, napsat správně do sešitu a to vše na čas.

Krátce si opakujeme gramatiku, která nás čeká v testu. Pak už následuje test samotný.

V další části hodiny se věnujeme práci v učebnici S.B. na str. 30, 31 a každý si kreslí podle svých představ potravní řetězec – Food chain and habitats. (sea life, forest, field)

 

13.11.

Heslo: cupcake cookenlightened

 

Tuto středu 15.11. budeme psát test!      Domácí úkol platí z minulé hodiny!enlightened

Pracujeme s učebnicí S.B. na straně 32. Formou rozhovorů si povídáme o tom, co rádi jíme a co nám příliš nechutná. Zároveň si každý zapisuje do sešitu, jaký druh pizzy má rád ( with ham, cheese, onion, tomatoe, mushrooms, garlic…).

In the pizza restaurant

Hrajeme si na hosty a číšníky v restauraci. Učíme se objednat si jídlo a pití, říci si o to, co si přejeme.

Opakujeme probranou gramatiku a slovíčka. Pracujeme na cvičení, kde doplňujeme SOME a ANY

(SOME – pozitivní, oznamovací věta      ANY – negativní věta, tázací věta)

Ve dvojicích procvičujeme psaní slovíček a doplňování osmisměrky.

 

8.11.

Heslo: Delicious breakfast

Domácí úkol: S.B. str. 30 - cvičení + vytvořit poster za hvězdičky navícyessmiley

Dnes si povídáme o našich hrdinech z učebnice a zastavujeme se u rozhovoru ve S.B.na str. 26. Odpovídáme na otázky, které se vztahují k celému jejich příběhu dětí a zločinců, které až této chvíle sledujeme.

- What happens to Horax?

He falls from the tree.

- What happens to Buster?

The snake bites Buster.

- Where is the tree with the goldenn apple?

The tree is on the top of the mountain.

Na str. 29 – Dinner around the world - čteme, posloucháme a doplňujeme, co kdo z dětí má rád ke snídani.

V kroužku si pak povídáme, co my doma rádi snídáme a hrajeme hru k procvičení paměti.

Na psací tabulky trénujeme ve dvojicích správné psaní slovíček podle diktátu.


 

6.11.

Heslo stále platné: Picnic in the park

Dnes pracujeme v učebnici S.B. na str. 26 a 27. Věnujeme se rozhovoru:

The Golden Apple.

Nová slovíčka: bite, hut, waterfall, golden, fool, illness, blind, communicate, alphabet, itelligent, give up

Odpovídáme na otázku: What happened in the story?

Str. 27 cv. 2 – True, False

V učebnivci W.B. str. 27 doplňujeme rozhovor podle poslechu, doplňujeme slovíčka.

Na str. 26 W.B. posloucháme, čteme a povídáme si o článku Helen Keller.

Na konci hodiny si povídáme o tom, co kdo prožil o víkendu.

 

1.11.

Heslo: Picnic in the park

 

Domácí úkol: W.B. str. 22, 23, 24, 25 vypracovat prosím do středy 8.11. Děkuji

Opakujeme slovíčka pomocí her. Každý dostane na papírku napsané slovíčko a ve dvojicích děti opisem hádají o jaké slovo se jedná.

Dnes hodnotíme komiksy na téma Helloween. Práce dětí jsou velmi pěkné a vtipné. Proto získávají hvězdičky navíc.

Na str. 24 S.B. pracujeme s textem písničky. Podle poslechu doplňujeme správná slovíčka.

Na str. 25 se opět věnujeme poslechu a doplňujeme cvičení (vaříme polévku).

Shall we make some soup? Pouštíme si krátkou pohádku – Stone soup

ŘÍJEN

30.10.

HESLO: Ham and Cheese Roll

Domácí úkol:

1. Stud.book str. 118, 119 – kdo ještě nemá hotový úkol, doplní si!

2. Přinést rozpracované komiksy na téma Helloween. (Nejlepší budeme odměňovat hvězdičkami.)

Na tabuli máme dnes fotografii rodiny, která si dělá v parku na trávě piknik. Děti mají za úkol udělat popis obrázku, nebo vymyslet krátký příběh.

Slovíčka, ktrá mohou děti použít: an orange, some vegetable, some water, some food, a family, daughter, son, mother, father, the grass

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 22THE PICNIC

nová slovíčka: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Čteme, posloucháme a odpovídáme na otázky vztahující se k tématu.

smiley

Páteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.enlightened


 

 

 

25.10.

Dnes přichází po dlouhém očekávání na řadu Star Store. Děti si nasbírané hvězdičky mohou vyměnit za drobnosti v našem obchodě.

Každý si do sešitu zapisuje a doplňuje věty:

My favourite game is…..

My favourite food is…..

My favourite day is ……

Další úkol zní: Napište co nejvíce slovíček začínajících písmenem W

Dnes máme spojené třídy a proto je program upraven tak, aby děti bavil a především mohly uplatnili své znalosti angličniny.

Děti si následně vytvářejí každý svůj komiks na téma Helloween.

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovní zásobu i gramatiku.

 

23.10.

Domácí úkol: Děti domů dostaly ohodnocené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a vrácení zpět. Děkuji.

 

Hodinu začínáme drobnou rozcvičkou s doplňováním vět:

Every day I have to…..

Before school I have to …..

When I go home I have to …..

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Na přečtení a vyplnění Book Report mají čas 14 dní. Získají pak dvě hvězdičky jako odměnu. (smileyVe středu máme Star Store!laugh)

Dnes vytváříme plakáty na Helloween, které budou zdobit vestibul školy. V rámci toho si pouštíme tématická krátká videa a písničky.

 

 

 

18.10.

Domácí úkol: Stud. Book str. 118, 119 – vypracovat prosím do středy 25.10.

Dnes píšeme testík.
 

Napište pravidla k vaší oblíbené hře. /Write the rules for a game you like to play./

Učíme se psát postup při nějaké činnosti.

First, you have to……

Next, …..

Than, ….

Last, ….

Opakujeme slovíčka jednotlivých částí těla a přidáváme další: chin – brada, thump – palec, elbow- loket, wrist – zápěstí, fingers – prsty, knee – koleno, ankle – kotník, toes – prsty na nohou, chest – hruď, scar – jizva, stomach – žaludek, shoulder – rameno

Jelikož všichni žáci ještě nedopsali test, tak výsledky se děti dozvědí příští týden.

 

16.10.

Ve středu 18.10 dopisujeme test. Nezapomeňte na úkol z minulého týdne! Děkuji

Hodinu začínáme opakováním před testem. Malou část testu, která byla pro děti opravdu snadná, píšeme již dnes, jelikož ve středu bude několik žáků ve třídě chybět.

Opakování:

I like read the books.  smiley

Does Bill like play football? Yes, he loves it. laughyes

I really don´t like eat chocolate. sadno

I don´t like basketball. frown

Prosím, aby si děti doma opakovaly psaní jednotlivých předmětů ve škole. V testu tato slovíčka budou.( Maths, Czech, English, Science, Geography, History, Physics, Art, IT, PE)

Hrajeme hry na procvičení paměti a slovíček. Doplňujeme zábavnou formou gramatická cvičení a na interaktivní tabuli hrajeme postřehové hry. Děti si mohou procvičovat také doma - https://www.eslgamesplus.com

 

 

11.10.

Domácí úkol: Ve středu 18.10 si napíšeme test. Učebnice W.B. str.14, 15, 16, 17 – vypracovat do středy 18.10. Děkuji

Dnešní hodiny zahajujeme povídáním o šikaně. Pouštíme si krátké Anti bullying/ video, povídáme si o tom, co šikana je, jak ji předcházet a jak se zachovat v případě, že se s takovým chováním setkáme. Na závěr každý podepisuje dohodu proti šikaně – No Bullying Allowed.

Také dnes píšeme krátký příběh. Tentokrát s názvem Tiny Dragon. Snažíme se používat minulý čas.

Každý podle své fantazie. Pomoci nám mohou otázky, např.: Where is it from? Why is it so small? Are there more like him? Where does he live? How will you look after him?

Opakujeme si gramatiku a vše potřebné, co nás bude čekat v testu.( School subjects, I like reading, I don´t like singing….)

V učebnici S.b. pracujeme s textem na str. 16 a 17. Čteme, posloucháme a odpovídáme na otázky.

( Johnny´s story )

 

 

9.10.

V učebnici S.b. začínáme hodinu opakováním na str. 12.

Ústně i písemně tvoříme otázky a odpovědi s pomocí DO a DOES.

I like eating. I don´t like eating.

Do you like eating chocolate? Yes, I do. No, I don´t.

Does he/she like eating chocolate? Yes/No, she/he does/doesn´t.

V učebnici pracujeme rovněž na str. 14 a 15. Posloucháme a čteme rozhovor – „GETTING HELP“.

Odpovídáme na otázky a luštíme záhadný kód.

Opakujeme spelování formou her a procvičujeme slovní zásobu.

 

 

4.10.

Domácí úkol: W.b str.11 - kdo nedokončil a str. 12,13 – vypracovat prosím do následující středy 11.10. Děkuji

Každý dnes obdržel list papíru se slovíčky, která jsou řazena podle abecedy. Procvičujeme proto spelování a orientaci v textu i vyhledávání slovíček podle abecedy.Hrajeme hru Bingo a vysvětlujeme si na drobných příkladech rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou.( Colour – B.E, color – A.E, favourite – favorite, centre – center, theatre – theater )

Na str. 12 učebnice S.b. zpíváme písničku a upravujeme přeházená písmenka tak, aby nám vznikly názvy jednotlivých předmětů ve škole.

Na str. 13 posloucháme, čteme text a učíme se nová slovíčka – school uniform, before, after, arrive, just, clean your shoes. Slovíčka používáme následně ve větách.

 

 

2.10.

Domácí úkol: W.b. str. 8, 9 – vypracovat prosím do středy 4.10. Děkuji


 

Na zahřátí se dnes pouštíme do spelování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.

Promítáme si obrázek na interaktivní tabuli a každý podle své představy vymýšlí popis, nebo příběh který ho v souvislosti s obrázkem napadá. Slovíčka, která nám mohou pomoci : old man, tent, lion, hat, gun, reading, sitting, looking, in danger, scared, hungry, happy….

V učebnici S.b. pracujeme na straně 8 a 9 kde posloucháme rozhovor a následně čteme mezi sebou.

Na str. 10, 11 se seznamujeme s novými slovíčky z oblasti školy Our School

( English, Geography, Music, Art, Science, Maths, History ) a zároveň odpovídáme na otázky.

ZÁŘÍ

 

27.9.

Domácí úkol: W.b. - str. 6, 7


 

Začínáme popisem obrázku na tabuli, nebo příběhem, který si pod obrázkem vymyslíme. Do sešitu si zapisujeme text cca na 12 řádek.

Pracujeme také na našem posteru Roadrunners a blížíme se do finále.

V učebnici W.book si společně kontrolujeme úkol na str. 5.

Připomínáme si ingové tvary a jejich tvoření. /run – running, ride – riding, swim – swimming/

Věnujeme se psaní číslovek na str. 4 a doplňujeme cvičení

V učebnici pracujeme s rodokmenem rodiny a procvičujeme gramatiku:

My brother´s aunt , my mother´s father, my sister´s child…..


 

 

 

25.9.

Domácí úkol: W.B. - str. 5 – vypracovat prosím do středy 27.9.


 

Meet The explorers

Věnujeme se novým slovíčkům, která souvisejí s první lekcí./str.4/

/ upstairs, downstairs, fifty-one, one hundred, twenty-one, fifty, cellar, explorer, meet, lost treasure, museum, adventure, castle, secret, only/

Na str. 4 čteme a posloucháme text. Na str. 5 odpovídáme na otázky.

Gramatika:

Připomínáme si: What´s – What is

I´m good at clibming. I´m good at playing football. I´m good at riding bikes.

I´m not good at climbing trees. He isn´t good at playing tennis.

Na str. 6 posloucháme a zpíváme písničku

enlightened

PROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened


 

 

 

20.9.

Dnes nahlížíme do učebnic a děti si mohou udělat drobnou představu o jednotlivých tématech, kterým se budeme v letošním roce věnovat.

Blíže se také seznamujeme s maskotem, který stojí v čele naší skupiny. Jsou to:

The ROADRUNNERS.

Učíme se nová slovíčka, která jsou spojena s tímto zajímavým ptákem, který je velmi rychlý, žije v poušti a živí se hady, ještěry, pavouky a kobylkami.( bird, fast, desert, brown, roadrunner, wings, beak, run,chase, speed, large, quick, nest, lizard, snakes, eggs, tarantula, grasshoppers, Mexico, ground )

V rámci dnešní výuky děti procházejí 3 stanoviště a plní různorodé úkoly.

1. Práce na posteru naší skupiny

2. Četba knih o přírodě

3. Ve dvojicích děti vzájemně zjišťují informace o svých kamarádech. Odpovídají na otázky.

   a. Favourite Food

   b. Favourite Movie

   c. I hate…..

   d. Favourite animal

   e. My birthday

   f. Christmas

 

18.9.

Welcome back!

 

Probíhá první hodina a my se s nadšením pouštíme do práce.

 

Začínáme posezením v kruhu a povídáme si o tom, co kdo prožil o prázdninách. („Tell me something new.“)

Na čtvrtku papíru si každý obkreslí svoji ruku a do obrysů prstů si píše co má nejraději: (family, sun, ice cream, dogs, books …)

 

Děti si tvoří podle vlastní fantazie úvodní desky svého pracovního sešitu. Připravujeme si také poster naší skupiny Roadrunners na kterém budeme pracovat příští hodinu.

 

Hrajeme hry, kdy rozvíjíme slovní zásobu a paměť.

Domácí úkol z dnešní hodiny nemáme.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53