Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654 
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

12.12.

MDR: Doplňte předložky podle obrázku

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 48, 49 - domácí úkol je na příští středu 19. 12.

Song: zpívali jsme novou písničku SB str. 48

Nová gramatika: SB str. 49 (I am going to the shop to buy...). Společně jsme procvičovali.

Povídali jsme si o Vánocích v Čechách a v Kanadě.

10.12.

MDR: look at the map and write the words (slovíčka z nové lekce)

Bookwork: SB str. 46 a 47 (poslech nového příběhu, výslovnost slovíček, otázky pod příběhem)

Nová gramatika: předložky: opposite, above, near, below

Podívali jsme se na vánoční příběh Charlie Brown Christmas, z roku 1965. Na pracovním listě jsme pak doplňovali jména postav a odpovídali na otázky.

Extra homework: dobrovolný domácí úkol navíc, možnost získat hvězdičku navíc: učebnice WB str. 53 - celá strana - tento dobrovolný domácí úkol je na pondělí 17.12.

Začali jsme vyrábět vánoční přání/hvězdu, budeme dokončovat příští pondělí.

5.12.

MDR: podle nápovědy hádáme a píšeme slovíčka

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 45, 46, 47 - domácí úkol je na příští středu 12. 12.

Opakovali jsme a procvičovali gramatiku v učebnici SB na str. 121 a 122

Reading time: dnes jsme začali společně číst novou knížku dle výběru dětí: Around the world in Eighty days (krátce jsme si vysvětlili používání minulého času pravidelného a nepravidelného), čteme hlasitě a opravujeme výslovnost. Po každé kapitole se vracíme a vysvětlujeme slovíčka, zdůrazňovali jsme si slovesa.

Knihovna: většina dětí si dnes půjčila anglickou knížku z knihovny. Knížky, prosím, vracejte do 19. 12. spolu s vyplněnými Book reporty. Děkujeme enlightened

3.12.

MDR: podle textu na tabuli doplňujeme do vět správná příslovce frekvence (always, usually, sometimes, never)

V týmech zakreslujeme na hodiny správný čas podle diktátu.

Story "Pompeii": dočetli jsme si příběh o Pompejích a vyplnili zajímavý kvíz o sopkách. Podívali jsme se na video zobrazující celou událost.

Zopakovali jsme si příslovce frekvence a slovíčka z poslední lekce a napsali jsme si test z další probrané lekce. Luštili jsme křížovku, kde jsme doplňovali správná slovíčka do vět.

Extra homework: dobrovolný domácí úkol navíc, možnost získat hvězdičku navíc: učebnice WB str. 43 - cvičení 1 a 2; cvičení 3 na zvláštní papír - deník hospodaření a používání vody enlightenedza vypracování všech cvičení na str. 43 (1, 2, 3) lze získat 2 hvězdičky navíc enlightenedStarstore se blíží :)

Tento dobrovolný domácí úkol je na pondělí 10.12.

 

LISTOPAD

28.11.

MDR: do tabulky napište činnosti podle frekvence (always, usually, sometimes, never)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41, 42, 44 - domácí úkol je na příští středu 5.12.

Zahráli jsme si novou hru, slovní pexeso, kde jsme si procvičili určování času na hodinách a také věty s příslovci frekvence.

Story: "Arnold and the robot" (SB str. 40)- poslech příběhu, vysvětlení slovíček, odpovědi na otázky a určování správného pořadí vět podle příběhu.

"Saving water" - čtení (SB str. 42), otázky k textu

Dotazník: navzájem se ptáme ("Do you always do your homework? Do you usually read books?...") a zapisujeme do dotazníku

Zajímavý článek: na interaktivní tabuli jsme společně četli a povídali si o Pompejích a výbuch sopky Vesuv, dívali jsme se na obrázky. Odkaz na článek.

26.11.

MDR: napište 4 věty s použitím příslovcí ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Video: po procvičování a zkoušení jsme nahráli video "Going on a bear hunt", video co nejdříve zpracujeme a připravíme ke shlédnutí pro děti i rodiče

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Password: "robot"

21.11.

MDR: What time is it? napište, kolik ukazují hodiny na obrázcích

Procvičujeme určování času, nakreslili jsme si hodiny do sešitu, ve dvojicích procvičujeme hodiny na dominu - spojujeme obrázek a větu. Pozor na správný spelling "QUARTER"!

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 36, 37, 38 - domácí úkol je na příští středu 29.11.

Bookwork: WB str. 35/cv. 1 - poslech, cv. 2 - psaní

Nová gramatika: příslovce určující frekvenci: ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

Novou gramatiku procvičujeme ve učebnici SB str 37/1 - poslech

Další část příběhu, SB str. 38 - nejprve posloucháme a čteme v učebnici, pak se na příběh díváme na interaktivní tabuli. Odpovídáme na otázky k příběhu (čtení, psaní).

Password: "Helping hands"

19.11.

MDR: napište co nejvíce slovíček, která jste si zapamatovali z nové lekce

Game: ve dvou týmech jsme soutěžili v předvádění činností a hádání, o kterou činnost jde

Nová gramatika: určování času. QUARTER PAST - HALF PAST - QUARTER TO, procvičujeme na papírových hodinách ve dvojicích i na tabuli

Bookwork: SB str. 118 a 119 - doplňování gramatiky, str. 35 - procvičování určování času a činností podle poslechu, str. 36 - nová písnička a doplnění údajům k obrázkům

Na závěr hodiny jsme si zopakovali a procvičili Going on a bear hunt.

Password: "quarter past twelve"

14.11.

MDR: k odpovědím na tabuli vytvořte otázky.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 33, 34 - domácí úkol je na příští středu 21.11.

Game: zahráli jsme si dvě hry jako příprava na test (posíláme kartičky v kroužku kolem stolu a nahlas čteme slovíčka na nich napsaná, po třídě hledáme kartičky s částmi souvětí, které v sešitě sestavujeme dohromady)

Napsali jsme si samotný test ze 2. dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 34, nová lekce "Daily task" - slovíčka a výslovnost, poslech a oprava vět k úvodnímu příběhu.

Password: "What time is it?"

12.11.

MDR: napište otázky se správným pořadím slov (procvičovali jsme otázky "Shall we go to the cinema? / How about going outside?")

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli jsme procvičovali správné psaní slovíček z poslední lekce ("spelling race")

Food pyramid - představili jsme si potravinovou pyramidu a povídali si o jednotlivých vrstvách (nová slovíčka: carbohydrates, protein, vitamins, minerals, dairy, sweets). Ve dvojicích jsme si pak jednotlivé ptraviny nalepili na obrázek a doplňovali jsme názvy.

Na interaktivní tabuli jsme procvičovali otázky k testu, který připomínáme na tuto středu 14.11. enlightened

Homonyma - vysvětlili jsme si a uvedli příklady, podívali jsme se na zajímavé vysvětlení na Brain Pop Jr.

Password: "Calcium" (Vápník)

7.11.

MDR: napište: 4 countables, 4 uncountables

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 26, 30, 31 - domácí úkol je na příští středu 14.11.

Library: průběžně si půjčujeme knížky z knihovny (podmínkou zapůjčení nové knihy je vrácení předešlé knihy). Knížky můžete mít doma 2 týdny, lhůtu lze i po dohodě prodloužit. Těšíme se na Bookreporty.

Povídáme si o zvířatech a prostředí, ve kterém žijí (Animals - Habitats), po přečtení článku v učebnici SB na str. 30 určujeme, která zvířata jsou "herbivors" (býložravci), "carnivors" (masožravci), "omnivors" (všežravci).

Password: "Predator and his prey" (Dravec a jeho kořist)

5.11.

MDR: Silent letters: která písmenka se ve slovech objevují, ale nečteme je? Procvičování slov, výslovnost (knight, scissors, autumn, island, knee, raspberry, wednesday, light)

Podívali jsme se na poslední část příběhu Nightmare Before Christmas.

Bookwork: SB str. 26, další část příběhu (The Golden Apple), nejprve čteme a posloucháme příběh, potom se na příběh díváme na interaktivní tabuli, odpovídáme na otázky k příběhu a sestavujeme věty z příběhu ve správném pořadí.

Nová gramatika: countables x uncountables (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména)

Procvičování nové gramatiky ve SB na str. 29 - čtení a doplňování do tabulky.

Ve zbytku hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Test: připravujte se na test z další dokončené lekce, napsali bychom si ho příští středu 14.11.
V testu se objeví slovíčka (SB str. 22), používání SOME x ANY, spojování otázek a odpovědí.

Password: "kings and knights" (pozor na výslovnost smiley)

 

ŘÍJEN

31.10.

Happy Halloween!

MDR: popište 3 věci nebo tradice spojené s Halloweenem

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili, kdo dříve pojmenuje obrázek - procvičování slovíček
s halloweenskou tématikou

Slovíčka: pumpkin, witch, skeleton, zombie, mummy, graveyard, werewolf, jack-o'-lantern, trick or treat, bat, vampire

Vyráběli jsme a zdobili papírové dýně.

Sledovali jsme část animovaného filmu Nightmare before Christmas, poslouchali jsme úvodní písničku a na pracovním listě doplňovali chybějící slovíčka.

Password: "foggy weather"

24.10.

MDR: ANY x SOME - doplňte správně věty a vytvořte k nim otázky

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 24, 25, 28 - domácí úkol je na středu 31.10.

Library: pravidelně si půjčujeme anglické knížky z knihovny, kdo si vypůjčil dnes, má možnost knihu a Book Report vrátit až do 7. 11.

Pracovní listy: na pracovním listě opět procvičujeme novou gramatiku, do Notebooku jsme si pak napsali přehlednou tabulku:

Nacvičovali jsme příběh Going on a bear hunt (Michael Rosen), učíme se nazpaměť, odkaz na video znovu přikládám zde.

Password: "thick oozy mud"

22.10.

MDR: k obrázkům na tabuli dopište správné slovo (slovíčka z nové lekce)

Word chain game: ve dvou týmech hrajeme na tabuli slovní fotbal, ale písemně

Bookwork: SB str. 25/ 1 - poslech rozhovoru a odpovědi na otázky

25/2 - nová gramatika

Nová gramatika: ANY x SOME  (Are there ANY oranges in the fridge? No, there aren't ANY oranges in the fridge. There are SOME lemons in the fridge.)

SHALL we sing a song? HOW ABOUT the Halloween song?

Song: zpívali jsme písničku v SB na str. 24 a doplňovali jsme výrazy podle poslechu.

Word search: na interaktivní tabuli - hledáme slovíčka

Starstore: dnes si děti v 1. Star Storu vybraly odměny za získané hvězdičky.

Password: "SHALL we sing a song?"

17.10.

MDR: write 3 things you have to do every day

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 19, 22, 23 - domácí úkol je na středu 24.10.

enlightenedKnihovna: upozorňuji na termín odevzdání (22.10.) přečtených anglických knih z knihovny a vypracovaných Book reportů. Děkuji :) enlightened

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z dokončené 1. lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku (wordsearch) se slovíčky z nové lekce.

Bookwork: SB str. 22, nová lekce 2, The Picnic - přečetli jsme si slovíčka, vysvětlili, procvičovali jsme výslovnost. Poslechli jsme si nový příběh a podle poslechu odpovídali na otázky pod článkem.

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Password: "green mamba" :)

15.10.

MDR: write about 1 animal you like and 1 animal you don't like (I like ... because...)

Bookwork: dnes jsme se učili o hudebních nástrojích (Musical Instruments) SB str. 18 a 19, poslechová cvičení, slovíčka, výslovnost a hra, kde jsme si jednotlivé nástroje předváděli a hádali jsme, o který nástroj se jedná.

Game: dnes jsme si na interaktivní tabuli a na mobilních telefonech zahráli hru Kahoot!, kde Miss Laura připravila otázky z 1. probrané lekce. Tato hra děti moc bavila.

Pracovní listy: procvičili jsme gramatiku a slovíčka potřebná pro středeční test.

Grammar Sentences: na tabulce jsme spojovali slova do vět tak, aby obsahovala zájmeno a název pro obrázek nebo činnost na tabuli (práce ve dvojicích)

Password: "test party!"

10.10.

MDR: write about your favourite subject in school (What do you do? When do you have it?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 16, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 17. 10.

Bookwork: podle kódu v učebnici SB na str. 15 jsme si navzájem napsali vtipný vzkaz

Story: SB str. 16 Johnny's Story - nejprve poslech, podtrhávání neznámých slov v textu (ta jsme si všechna vysvětlili), poté jsme ve cvičení 3 skládali pořadí vět.

Dotazník: podle dotazníku se navzájem ptáme: "How do you feel about...?" a procvičujeme "I like/I don't like/I really like/I really don't like"

Test: příští středu 17.10. bychom si napsali test z dokončené lekce. Procvičujte slovíčka z lekce a gramatiku HAVE TO (rules), LIKE/DON'T LIKE

Password: "Miss Burton"

8.10.

MDR: napište 3 pravidla pro sport, který si vyberete (I have to....)

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglické knížky z knihovny. Knihy a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte, prosím, do 22. října. Odměnou za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Procvičujeme názvy školních předmětů, písemně také na pracovním listě.

Bookwork: učebnice SB str. 14 a 15, další příběh našich hrdinů- příběh jsme si poslechli a v učebnici podtrhávali neznámá slovíčka, která jsme si pak společně vysvětlili. Odpovídali jsme na otázky pod příběhem.

Games: ve třídě jsme hledali zakódovaná slova, pak jsme hádali, kdo kód vytvořil.

Nový projekt: "Going on a bear hunt" - poezie pro děti, poslechli jsme si, spojovali slovíčka s obrázky, vysvětlovali si a procvičovali výslovnost. Odkaz na video přikládám zde.

Na závěr jsme se podívali na krátké video Looney Tunes.

3.10.

MDR: unscramble words (opakujeme slovíčka z poslední lekce - school subjects)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 10, 12, 13 - domácí úkol je na příští středu 10.10.

Napsali jsme si slíbené opakování, které dopadlo velmi dobře.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení

Nová gramatika: HAVE TO = rules (I have to do my homework. I have to brush my teeth.)

Password: 2 classroom rules

1.10.

MDR: procvičování přídavných jmen přivlastňovacích: Ms. Laura's book (Joey - book, Tom - cat, Sara - flower, Mark - phone, Lucy - bag)

Procvičování této gramatiky na pracovním listě.

Bookwork: SB str. 10 a 11 - nová slovíčka z lekce, výslovnost, čtení, poslech příběhu a odpovědi na otázky podle poslechu.

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 12 a doplňovali jsme podle poslechu

Na závěr hodiny jsme si zahráli novou oblíbenou hru Werewolf.

Password: What does "I.T." stand for? (I = inf..... T = tech....)

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: podle obrázku: write four things that are upstairs and downstairs in the picture given

Bookwork: SB str. 7 - učili jsme se o rodokmenech (family tree). Vzájemně se ptáme na členy rodiny a procvičujeme novou gramatiku.

Nová gramatika: přivlastňovací zájmena (Mike is Tom's uncle. This is Ms. Laura's pen.)

Nový příběh v učebnici Sb str. 8 a 9, odovědi na otázky k příběhu.

Pracovní list: procvičování dvouciferných čísel

Homework: WB str. 4, 5, 7, 9 - domácí úkol je na příští středu 3.10. ! Poslechové cvičení/Listening doplníme ve škole společně!

Password: What colour was the rug from the story?

OPAKOVÁNÍ: ve středu 3.10. bychom si písemně zopakovali některé důležité jevy z loňského školního roku, prosíme, prolistujte si starou učebnici yes

24.9.

MDR: Write 4 things you like

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky yes

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci, stránky 4-6, nová slovíčka: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one - fifty, fifty-one - one hundred, treasure, castle, evil

nová gramatika: I am good at ..... x I am not good at.... ve skupince jsme se ptali navzájem a vaybu procvičovali, zahráli jsme si Bingo.

Song (nová písnička z učebnice)

Password: What Puzzle was Lucy doing in picture on page 5 in the Student Book?

19.9.

MDR: Write 3 things about Ben and Lucy (opakujeme, co jsme se o našich hrdinech dozvěděli v uplynulém roce)

Dokončili jsme ozdobení sešitů.

V kroužku pak každý pověděl něco o doneseném předmětu (Show and tell), byly to velmi zajímavé zážitky z prázdnin!

Poster (plakát): začali jsme pracovat na výrobě plakátu naší skupinky (Roadrunners) - podívali jsme se na krátké video Loonely Tunes, ze kterého použijeme všechny postavičky, včetně Road Runnera.

Homework: wordsearch - pracovní list, který dostaly děti ve škole + dvě věty z uvedených slov. Domácí úkol je na pondělí 24.9.

Password: heslo pro pondělní lekci je odpověď na otázku: Who was chasing the Roadrunner in the video Loonely Tunes?

17.9.

Welcome back Roadrunners! smiley

MDR (My Daily Report) - píšeme na začátek hodiny do sešitu - 3 things you did in summer

V kroužku jsme se navzájem představili.

Class rules (pravidla chování ve třídě): společně jsme sestavili několik základních pravidel, která jsme se dohodli dodržovat a zapsali jsme je na zadní stranu sešitu.

Sešity jsme si ozdobili.

Bookwork: prohlédli jsme si nové učebnice a povídali si o našich hrdinech a jejich dobrodružstvích v loňském roce.

Antibullying pact (dohoda proti šikaně) - mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Homework (domácí úkol): show & tell (ukaž a pověz) - přineste si jednu maličkost z prázdnin (obrázek, suvenýr, mušle) a povězte nám o ni

Password: heslo pro další hodinu: COSTUME

 

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48