Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

10.6.

MDR: chit chat

New vocabulary (nová slovíčka): speech, volunteer

Homework (domácí úkol): Duolingo

Other information (ostatní informace): Video story Grace for president (https://watch.vooks.com/free-access/videos/grace-for-president) – diskuze, vytváření vlastních vlajek a pravidel pro naše země.

Opakování stupňování (good, better than, the best etc.) – Kahoot

8.6.

MDR: chit chat

Homework (domácí úkol): Duolingo

Other information (ostatní informace): prezentace projektů o odvážných lidech z historie.

Scriblio – kreslící hra se slovíčky z učebnice.

Drawing instruction game – děti kreslí podle instrukcí (např. If you were born in the winter, draw blue eyes).

 

3.6.

MDR: chit chat

New vocabulary (nová slovíčka): to save, to rise against something, to refuse, to be born, to give up your seat, to not matter

Homework (domácí úkol): Duolingo; dokončit plakáty o významných osobnostech

Other information (ostatní informace): Duolingo – opakování vět, které si děti pamatují + 5 minut samostatné práce.

Kahoot – gramatika a slovíčka za celou třetí třídu.

Znovu jsme si pustili video o významných odvážných lidech, a pak jsme rozdělili projekty. Každý dostal na starost projekt o jedné významné osobě (Rosa Parks, Malala Yousefzai, Susan B. Anthony, Mahatma Ghandi, Greta Thunberg, William Wilberforce, Nelson Mandela), vyhledal si informace a začal připravovat plakát.

1.6.

MDR: chit chat

New vocabulary (nová slovíčka): brave, courage, slave, arrest, equal

Homework (domácí úkol): Duolingo

Other information (ostatní informace): Video – courageous people https://www.youtube.com/watch?v=vfiENBHYNTw, poté diskuze o historických kontextech všech zmíněných.  

KVĚTEN

27.5.

MDR: chit chat

New vocabulary (nová slovíčka): cage, safety, darts, audience, cable car, traffic lights, lighthouse, camel, to fry, to catch fire, to cover one’s eyes

Homework (domácí úkol): Duolingo

Other information (ostatní informace): Diskuze – děti diskutují o zoo (v čem jsou dobré, v čem špatné?), mobilních telefonech (měly by děti mít mobilní telefony? Proč ano, proč ne?) a bezpečnosti na internetu (jak se chovat, jaké informace nikdy nepředávat apod.).

Emoji story game – děti vymýšlejí příběhy podle smajlíků. Nejdříve orální cvičení, poté příběhy píšou.

Kahoot – procvičování minulého času.

25.5.

MDR: chit chat

Bookwork (práce s učebnicí): pgs. 112, 113 – čtení příběhu, vyplnění cvičení k němu

New vocabulary (nová slovíčka): flight attendant, stable, spend

Homework (domácí úkol): zkusit si aplikaci Duolingo.

Other information (ostatní informace): V první části hodiny jsme se zaměřili na konverzaci. Prodiskutovali jsme s žáky jejich názory na téma online výuky a zahráli jsme si Role-playing hru, ve které dvojice předváděly zadané scénky.

Opakování budoucího času (going to) – Kahoot.

20.5.

MDR: chit chat

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 110 – Story (čtení, animace)

Homework (domácí úkol): kontrolování dú, nový dú WB pgs. 108, 110

Other information (ostatní informace): Písnička – pustili jsme si, přeložili a naučili se písničku Our House (https://www.youtube.com/watch?v=WYZ8aJmI040).

18.5.

MDR: chit chat

Other information (ostatní informace): weather forecasts (it is going to be sunny…). Miming game. pictionary

13.5.

MDR: What would your perfect weekend look like?

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 108 – Song (čtení, zpívání)

New grammar (nová gramatika): tvoření otázek v budoucím čase

Homework (domácí úkol): pgs. 106, 107, 109

Other information (ostatní informace): opakování konjugací (I am, you are, he is….), opakování budoucího času – Kahoot test.

11.5.

MDR: chit chat

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 106, 107 – nová lekce (slovíčka, gramatika), pg. 126/1

New grammar (nová gramatika): going to (budoucí čas)

Other information (ostatní informace): pictionary – hra na procvičení slovíček z nové a předešlé lekce.

6.5.

MDR: Witch burning tradion - discussion

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 100

Homework (domácí úkol): WB pgs. 104, 105

Other information (ostatní informace): Kahoot – procvičování probrané gramatiky + minulý čas.

Opakování tvoření otázek.

4.5.

MDR: chit chat

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 98, 99 – Story (čtení, animace, cvičení)

Other information (ostatní informace): Kahoot – interaktivní hra, opakování minulého času prostého.

Taboo – hra procvičující konverzační schopnosti (děti popisují zadané slovo, aniž by použily určitá další slova).

DUBEN

22.4.

MDR: chit chat

New grammar (nová gramatika): otázky v minulém čase (did you see it? I saw it. What did it look like?)

Homework (domácí úkol): do středy 29.4 WB pgs. 94, 95, 97

Other information (ostatní informace): opakování slovíček – vlajky + kontinenty (děti říkají, na kterém kontinentu je která ze zemí).

Procvičování nové gramatiky – kvíz, doplňování minulého času do vět.

Pictionary.

20.4.

MDR: chit chat – random questions

Bookwork (práce s učebnicí): pg 95/1, 3 – cvičení k nové gramatice; pg 126/1 – samostatná práce

New grammar (nová gramatika): záporný minulý čas (I went VS I didn’t go)

Other information (ostatní informace): online pictionary – hra, ve které jeden žák kreslí a píšou, co kreslí.

Pracovní list k nové gramatice.

15.4.

MDR: chit chat – what did you do over the Easter break?

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 94 – představení slovíček, poslech

New vocabulary (nová slovíčka): Egypt, Chile, Mexico, China, Spain, Argentina, India, Australia, Turkey, Brazil

Other information (ostatní informace): Dnes děti odprezentovaly své referátky na sladkovodní delfíny.

Zopakovali jsme si konjugace was/were.

Povídali jsme si o místech, která jsme navštívili, a děti nám ukázaly, co si přivezly z různých zemí.

Země město v angličtině (country, city, thing, word in English, Adjective).

8.4.

MDR: chit chat – music and books

New vocabulary: biome, fresh water, echo, interconnect, endangered

Other information (ostatní informace): dnešním tématem byli delfíni a voda (sladká). Popovídali jsme si o důležitosti vody a rozdílech mezi slanou a sladkou vodou. Představili jsme si 7 sladkovodních delfínů a řekli jsme si o nich obecné informace i zajímavosti. Děti si vylosovaly jednoho z delfínů, o kterém si v hodině připravily krátký plakát. Někteří odprezentovali již dnes, ostatní se se spolužáky podělí po Velikonocích.

 

MDR: chit chat – music and books

New vocabulary: biome, fresh water, echo, interconnect, endangered

Other information (ostatní informace): dnešním tématem byli delfíni a voda (sladká). Popovídali jsme si o důležitosti vody a rozdílech mezi slanou a sladkou vodou. Představili jsme si 7 sladkovodních delfínů a řekli jsme si o nich obecné informace i zajímavosti. Děti si vylosovaly jednoho z delfínů, o kterém si v hodině připravily krátký plakát. Někteří odprezentovali již dnes, ostatní se se spolužáky podělí po Velikonocích.

6.4.

MDR: chit chat

Other information (ostatní informace): dnes jsme se bavili o globálním oteplování a roli, kterou na naší planetě hraje plankton. O tom jsme si také pustili video, na jehož téma jsme poté debatovali. Také jsme si zopakovali, jak a proč ke globálnímu oteplování dochází.

1.4.

MDR: chit chat without the teachers

Homework (domácí úkol): WB pg 93, SB pg. 125

Other information (ostatní informace): making a story (vymýšlení postav a jejich backstory, příběh samotný – všichni dohromady); procvičování minulého času; opravování HW z minulého týdne

BŘEZEN

30.3.

MDR: chit chat without the teachers

Workbook (pracovní sešit): pgs. 9, 15/1, 28/1, 39/2

Other information (ostatní informace): šarády se slovíčky, role playing the hospital

Dnes jsme opakovali předchozí lekce a soustředili se na fonetiku.

25.3.

MDR: chit chat

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 86 – Story (čtení, animace, cvičení na pg. 87), pg. 87/2, 4 – fonetika

Workbook (pracovní sešit): pg 87/2 - poslech

Homework (domácí úkol): úkol z minulého týdne jsme si celý společně prošli a zkontrolovali; na příští středu jsme si zadali ve WB stránky 84, 85 a 86.

Other information (ostatní informace): dnes jsme se soustředili hlavně na opakování minulého času prostého.

23.3.

Dnes jsme jako obvykle začali hodinu povídáním se studenty. Zahráli jsme si secret flashcard – děti viděly jen malou část kartičky a hádaly, co je to za slovíčko. V učebnici jsme na straně 84 přečetli a doplnili písničku, na straně 85 jsme pak udělali dvě poslechová cvičení. Zopakovali jsme si novou gramatiku – minulý čas prostý. Děti po jednom předváděly nějaké činnosti a pak je říkaly v minulém čase.  Nakonec jsme si zahráli online hru procvičující minulý čas.

18.3.

Dnes jsme online hodinu zahájili dalším povídáním o tom, co děláme doma. Začali jsme novou lekci na straně 82, naučili jsme se nová slovíčka a gramatiku – minulý čas prostý. Zahráli jsme si role play hru, ve které byl vždy jeden žák pacient a druhý doktor. Nakonec jsme si zadali DÚ do příští středy – strany 82 a 83 ve WB.

16.3.

Dnes jsme měli první online hodinu, a musíme pochválit všechny děti za pozornost a aktivitu!

Nejdříve jsme si chvilku povídali o tom, co kdo dělal minulý týden, když nebyla škola. Poté jsme si zopakovali slovíčka z minulé lekce – na kameru jsme ukazovaly flashcards a děti do chatu psaly anglicky, co je co. V učebnici jsme si udělali krátká poslechová cvičení (76/1, 77/1), a nakonec jsme si zahráli týmovou hru Jeopardy, ve které děti procvičovaly stupňování.

Nová slovíčka: wild, mighty, immense, strange, thrilling, believable  

9.3.

MDR: děti stupňují 6 přídavných jmen

Other information (ostatní informace): Opakování měsíců v roce: https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

Opakování stupňování – Stations (skládání vět), Trump cards

Opakování slovíček – Spelling game

4.3.

MDR: spelling

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 74 – Story

Workbook (pracovní sešit): pg. 75/1, 2

Homework (domácí úkol): pgs. 72, 73/2, 3, 74/1, 81 do středy 11.3.

Other information (ostatní informace): procvičování stupňování – oprava chyb ve větách, stations (skládání vět), quiz

Příští středu budeme psát test ze 6. lekce.

2.3.

MDR: pracovní list ke stupňování

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 71/1 – poslech, 72 – Song, 74 – Story

Other information (ostatní informace): opakování stupňování – Student award worksheet

Library – děti si vybraly knížky, které budou vracet 16.3.

Star reward day & Student of the month – dnes jsme si rozdali odměny za hvězdičky získané v minulém měsíci.

ÚNOR

26.2.

MDR: Chit chat – studenti se vzájemně ptají na různé otázky v minulém čase

New grammar (nová gramatika): superlativa (the most beautiful, the best, the nicest etc.)

New vocabulary (nová slovíčka):

Workbook (pracovní sešit):

Homework (domácí úkol): do středy 4.3. WB pg. 70, 71, 73/1

Other information (ostatní informace): Opakování slovíček – hry Hot seat a Spin the bottle (popisování slovíček)

Opakování porovnávání a superlativ – každý napíše své jméno a ke každému písmenku přiřadí nějaké přídavné jméno. Poté napíše věty obsahující každé přídavné jméno.

 

24.2.

MDR: Chit chat – povídáme si o tom, co kdo dělal o prázdninách

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme 6. lekci v učebnici, na str. 70 jsme se podívali na nová slovíčka a udělali si poslech

New grammar (nová gramatika): porovnávání s přídavnými jmény (a car is more expensive than a chair)

New vocabulary (nová slovíčka): lift, walkie-talkie, torch, CD player, mp3 player, mobile phone, electric fan, laptop, electric toothbrush, games console

Other information (ostatní informace): procvičování porovnávání– kvíz, ve kterém žáci porovnávali zvířata a rozhodovali, která jsou nejrychlejší atd.

 

12.2.

Dnes jsme si napsali test z 5. lekce. V první části hodiny jsme opakovali slovíčka a gramatiku, poté jsme si napsali test a děti si vyplnily křížovky.

10.2.

Other information (ostatní informace): Z důvodu nízkého počtu studentů jsme se dnes soustředili na konverzaci. Zahráli jsme si několik konverzačních her a popovídali jsme si o rodině, prázdninách a novinkách.

5.2.

MDR: spojování otázek a odpovědí v minulém čase

Workbook (pracovní sešit): 64/1 – poslech; 68/1

Homework (domácí úkol): WB p. 61/2, WB p.62, WB p. 69/3, SB p.123

Other information (ostatní informace): Star reward day – děti si vybraly odměny za hvězdičky získané v minulém měsíci.

Příští středu si napíšeme test z 5. lekce.

Konverzace – tell us the news! Děti sdělovaly novinky ze světa, naší země nebo své osobní.

Opakování minulého času, konjugací – hra Stations, ve které děti doplňovaly do vět minulý čas a správné konjugace (I was/you were/they were/she was etc.); hra Alibi, ve které je poloviny třídy policie, polovina podezřelí, a snažíme se vypátrat, kdo spáchal zločin (opakování hlavně otázek v min. čase)

3.2.

MDR: talk about your weekend

Other information (ostatní informace): Opakování slovíček – flashcard game

Opakování konjugací, minulého času a otázek v minulém čase – hra Guess where I was (děti ve dvojicích určí hodinu a hádají, co ten druhý dělal), pracovní list na doplňování tvarů minulého času, Team game (děti v týmech spojují otázky s odpověďmi a získávají nebo ztrácejí body)

LEDEN

29.1.

MDR: opakování nových slovíček

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 60 – Song, pg. 61/1 – poslech

New grammar (nová gramatika): otázky v minulém čase (were you…? Was she…? Etc.)

Workbook (pracovní sešit): pg. 59/1, 2

Homework (domácí úkol): do středy 5.2. – WB pg. 58, 59/3

Other information (ostatní informace): opakování gramatiky – volleyball s konjugacemi v minulém čase (I was, you were, they were etc.), věty ve dvojicích v minulém čase (jeden je přítomný, převádí do minulého, a naopak).

27.1.

MDR: Where is Ms. Tereza? What is she doing there? Write in sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 58 – nová lekce, seznámení se slovíčky, opravování vět, pg. 59/ 1, 3

New grammar (nová gramatika): there was, there were

Other information (ostatní informace): procvičování nových slovíček – hra Say/Show/Use in a sentence, Back to back hra s flashcards (studenti jsou k sobě zády, udělají několik kroků, na povel se otočí a snaží se co nejrychleji říct, co je na kartičce, kterou drží jejich partner)

Opakování there is/there are s větami o naší třídě, pak navázáno s novou gramatikou

Scientists – děti ve dvojicích po třídě hledaly vědecké stanice s obrázky vyhynulých zvířat, o kterých si přečetly informace a pak je prezentovaly svým spolužákům za použití nové gramatiky.  

22.1.

Dnes jsme si napsali test ze 4. lekce. V první části hodiny jsme opakovali gramatiku a slovíčka a po testu si děti vyplnily křížovky.

20.1.

MDR: opakování slovíček – spelling na tabulkách (whiteboards) podle popisu

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 50 – Story (čtení a animace), 49/1 - poslech

Workbook (pracovní sešit): pgs. 52 a 53 – poslechy

Other information (ostatní informace): opakování předložek místa při hře Chinese whisper (děti stojí v řadě, první z nich u tabule, a posílají si instrukce pro kreslení, např. There is a cat below the window).

Stations – uspořádávání slov do vět, opakování gramatiky to + verb. (I’m going to the supermarket to buy some vegetables).

15.1.

MDR: opakování slovíček

Other information (ostatní informace): Library – děti si vybraly krásné knížky, které budou vracet 29.1.

Test – příští středu 22.1. budeme psát test ze 4. lekce.

Billie Eillish – Lovely, doplňování slov do písničky, zpívání

Planet project + presentation – děti si ve skupinkách vytvořily projekt o své vlastní „zelené“ planetě. Popsaly, jak se na ní žije, co se na ní dělá a nedělá, a pak projekt odprezentovaly spolužákům.

13.1.

MDR: opakování slovíček a gramatiky (žáci k jednotlivým slovíčkům vymýšlejí věty popisující co se na daném místě dělá, např. Supermarket – you go there to do the shopping)

New vocabulary (nová slovíčka): global warming, climate change, factory, gas, strike, greenouse

Other information (ostatní informace): opakování above, below, between, near podle obrázků

Stolní hra ve dvojicích – tvoření vět s gramatikou to + sloveso

Stations – skládání slov do vět

Climate change awareness – dnes jsme si v druhé části hodiny povídali o globálním oteplováním, co jej způsobuje a jak se s ním dá bojovat. Pustili jsme si několik videí a popovídali si o vlivu člověka na přírodu.

8.1.

MDR: spelling + definice nových slovíček

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 48 – Song s doplňováním slovíček

New grammar (nová gramatika): You go there to swim, to borrow a book

Workbook (pracovní sešit): pg. 48

Homework (domácí úkol): WB pgs. 46, 47

Other information (ostatní informace): procvičování nové gramatiky – tichá pošta, přičemž se posílá popis nějakého místa, co se tam chodí dělat, a první v řadě na tabuli napíše ono místo. Opravování vět, vymýšlení definic podle slovíček. Jeopardy game v týmech.

Opakování předložek místa.

6.1.

MDR: worksheet s opakováním gramatiky a slovíček z lekcí 0-3

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 46 – představení nové lekce, nová slovíčka, poslech

New grammar (nová gramatika): místní předložky above, below, opposite, near

New vocabulary (nová slovíčka): bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sports centre, map

Other information (ostatní informace): Star reward day a Student of the month (December) – dnes jsme si vyhlásili SOM za december a udělili odměny za získané hvězdičky v minulém měsíci.

Velké opakování předešlých lekcí – bomb game se slovíčky (flashcards)

Procvičování slovíček – piškvorky ve dvojicích (v tabulce je na každém čtverečku nakreslené jedno z nových slovíček)

True/false věty o naší třídě, používání předložek místa (např. The board is near the door – true or false? If false, say a true sentence)

 

PROSINEC

18.12.

Dnes jsme si zahráli Bomb game, ve které jsme opakovali všechna slovíčka z dosavadních lekcí. Zahráli jsme si i hru Dreidel, kterou hrají děti na Chanuku. Nakonec jsme si dočetli knížku The Emperor's new clothes.

Přejeme hezké svátky!

16.12.

Dnes jsme se podívali na vánoční svátky v jiných kulturách. Nejdříve jsme se dětí zeptali, která náboženství kromě křesťanství znají, a pak jsme si představili Diwali, festival světel v hinduismu, Eid, zakončení Ramadánu v islámu, a nakonec Chanuku. Pustili jsme si několik videí o jednotlivých svátcích a povídali si o tom, v čem se liší a v čem jsou podobné „našich“ Vánocům. Děti si také poslechly písničku Last Christmas I gave you my hear, jejíž text doplňovaly do pracovního listu, a pak si ji zazpívaly.

Videa k Diwali – https://www.youtube.com/watch?v=HrrW3rO51ak, https://www.youtube.com/watch?v=IpQOotnTUdE

Video k Eid - https://www.youtube.com/watch?v=6OF4HEGNBRQ&t=143s

Článek o Chanuce - https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/whats-the-story-hanukkah

11.12.

Dnes jsme si napsali test ze třetí lekce. V první části hodiny jsme opakovali gramatiku a slovíčka, po testu si děti vyplnily křížovky, a nakonec jsme si pouštěli písničky a zpívali. 

9.12.

MDR: opakování příslovcí času – kroužkování v textu

Bookwork (práce s učebnicí): pgs. 40, 41 – čtení příběhu, cvičení k příběhu

Workbook (pracovní sešit): pg. 37/2, 3

Other information (ostatní informace): Opakování slovíček – každý žák dostal písmenka a podle popisu skládal slovíčka z naší lekce.

Opakování hodin – times dominos

V tomto měsíci jsme se bohužel neumístili v soutěži o nejvyšší počet hvězdiček, ale budeme se snažit dál!

4.12.

MDR: doplňování příslovcí času do vět

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 38 – Story (čtení, poslech, překládání, animace), pg. 42-43 – Saving water (čtení o plýtvání vodou, experiment, kvíz, diskuze)

New vocabulary (nová slovíčka): waste water, save water, tap, dripping

Homework (domácí úkol): pg .37/2, 3, pg. 45/3, pg. 43/1; SB pg. 121 (do středy 11.12.)

Other information (ostatní informace): procvičování slovíček – hra Duck duck goose, ve které jeden chodí kolem a říká slovíčka z lekce, a když řekne něco jiného, ten žák, u kterého zrovna je, ho musí chytit.

​Příští středu 11.12. budeme psát test ze třetí lekce!

2.12.

MDR: opakování slovíček (mime and write, jeden žák předvádí slovíčko, ostatní ho napíšou, takhle se všichni vystřídají)

Bookwork (práce s učebnicí): pg 37 – poslech

Workbook (pracovní sešit): pg. 37/1

Other information (ostatní informace): Star Reward day – Rozdali jsme si odměny za získané hvězdičky.

Library – děti si vybraly knížky z knihovny, které je třeba odevzdat do 18.12.

Procvičování slovíček – hra Hot seat, kdy jeden žák sedí zády k tabuli, na které je napsané slovíčko, a zbytek třídy mu jej popisuje.

Opakování času – hra Volleyball, ve které děti říkaly hodiny a vždy přidaly 15 minut; Big clock – děti si zapisují, kolik je hodin na hodinách na tabuli.

Opakování příslovcí času – odpovídání otázky jak často kdo co dělá + dice game, ve které děti ve dvojicích házely kostkou a podle toho co padlo říkaly věty s příslovci času.

LISTOPAD

27.11.

MDR: Write 4 things you do in a day + times

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 36 - Song

New vocabulary (nová slovíčka): Always, usually, sometimes, never

Workbook (pracovní sešit): pg. 35/1 – poslech hodin

Homework (domácí úkol): WB 34/1,2, 35/2, 36/1,2

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se naučili nová slovíčka. Děti si do tabulky zakreslily, tak často znamená always, usually, sometimes a never, a poté si zahrály šibenici, ve které slovíčka doplňovaly do vět.

25.11.

MDR: pre-teaching new vocab – what do you know?

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – pair work (děti se ve dvojicích vzájemně zkouší ze slovíček), pg. 35/1 – nová gramatika

New grammar (nová gramatika): časy – čtvrt, půl, tři čtvrtě (quarter past, half past, quarter to)

New vocabulary (nová slovíčka): tidy up, do the shopping, wash up, take the dog for a walk, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Other information (ostatní informace): Hra Say-spell-act na procvičení nových slovíček (jeden žák řekne slovíčko, další ho vyspelluje, další předvede, etc.)

 

20.11.

MDR: opakování any/some v otázkách, odpovědích

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si napsali test z druhé lekce. Po testu jsme začali hromadně číst knížku The emperor’s new clothes.

18.11.

MDR: Shall we/How about – pracovní list s otázkami a odpověďmi

Bookwork (práce s učebnicí): pgs. 30, 31 – Food chains and habitats

Other information (ostatní informace): Ve středu 20.11. budeme psát test z 2. lekce!

Dnes si děti ve dvojicích vypracovaly projekt My restaurant – vytvořily si menu a sepsaly rozhovor mezi zákazníkem a číšníkem, který budou předvádět příští hodinu.

 

13.11.

MDR: Circle the correct word (some/any) + scrambled words

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 26 – Story

Workbook (pracovní sešit): pg. 27/1 a 32/1 – poslechy, řazení vět

Homework (domácí úkol): WB pg. 25/1,2, pg. 26/2, pg. 33/2; SB pg. 120

Other information (ostatní informace): Opakování Shall we/How about – pracovní list

Spinner – děti si vytvořily spinner, ve dvojicích do něj doplnily shall we/how about a pak vzájemně odpovídaly na otázky

Chain game – jdeme dokola a každý přidává jídlo/pití, poslední si musí vzpomenout na všechny (opakování there is/are).

11.11.

MDR: hádanky – slovíčka (např. This is a drink made from apples – apple juice).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 25 – poslech k nové látce

New grammar (nová gramatika): Shall we…?, How about…?

Other information (ostatní informace): Opakování slovíček – spelling bee

Cauldron game – děti napsaly 5 vět o tom, co je v kotlíku, který si vytvořily minulý týden; pak jsme si zahráli hru, ve které půlka děti hrála čarodějnice, které ostatním odpovídaly na otázky ohledně obsahu kotlíku (Are/is there any…?, Yes, there are some…, No, there aren’t any…).

Procvičování Shall we…? – děti si ve dvojicích zahrály lodě, každé políčko však mělo přiřazené nějaké jídlo nebo pití a děti se tedy musely ptát např. „Shall we have some cheese?“.

Library – děti si dnes vybraly knížky z knihovny, které bude třeba vrátit 25.11.

6.11.

MDR: Look at the picture, write what they are (procvičování slovíček)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 23/1 – poslech (k nové gramatice), pg. 24 - song

New grammar (nová gramatika): any/some quantifiers (Is/are there any…? Yes, there is/are some…; No, there isn’t/aren‘t any…)

Homework (domácí úkol): WB pg. 22/1,3, pg. 23/2, pg. 24/1 + přinést si obrázek kotlíku, který jsme dělali v pondělí

Other information (ostatní informace): Zopakovali jsme si gramatiku z minulého roku – There is/are… Děti vyjmenovávaly, co vidí v lednici za jídlo a pití. Pak jsme si představili novou gramatiku a děti měly za úkol ptát se a odpovídat na otázky typu Are there any eggs? Yes, there are some eggs. Na toto téma jsme si zahráli i týmovou hru.

4.11.

MDR: warm up – snažili jsme si vymyslet co nejvíc slovíček jídla a pití

               Write 10 things you want to bring to our picnic.

Bookwork (práce s učebnicí): ): pg. 22 – nová slovíčka a poslech

New vocabulary (nová slovíčka): rolls, lemonade, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Other information (ostatní informace): Dnes jsme začali druhou lekci v naší učebnici. Probrali jsme nová slovíčka a zahráli jsme si s nimi Bomb game – děti si posílaly tikající bombu a říkaly, co za slovíčka jim ukazujeme na kartičkách. Poté děti dostaly obrázek kotlíku a do něj kreslily, co by přidaly do své polévky nebo lektvaru. Obrázky využijeme příští hodinu při probírání nové gramatiky (Is/are there any…? Yes, there are some…, No, there aren’t any…). Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Star reward day – dnes jsme si vybrali sladké odměny nebo krásné samolepky za získané hvězdičky. Také jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc říjen.

Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

 

ŘÍJEN    

23.10.

Dnes jsme si napsali test z první lekce. V první části hodiny jsme opakovali spelling a gramatiku. Po testu si děti vyplnily Halloweenskou osmisměrku.

21.10.

MDR: opakování like(s) + ing a don’t, doesn’t (psaní vět podle obrázků)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test, který budeme past ve středu. Zahráli jsme si Spelling game, ve které děti získávaly body za správně spellovaná slovíčka schovaná po třídě. Také jsme se znovu podívali na gramatiku have to – děti seřazovaly slova ve větách (např. You have to wash your hands before dinner). Na konci hodiny jsme si zahráli Acting game, ve které si děti vylosovaly kombinaci slovesa a like/love/don’t like/really don’t like, a předvedly činnost, přičemž spolužáci hádali, co to bylo za větu (věty jako Kája likes dancing).

 

16.10.

MDR: doplňování do vět (like/likes, don’t/doesn’t)

Workbook (pracovní sešit): pg 13/2, 14/3 a 17 – poslech

Homework (domácí úkol): do středy 23.10. jako příprava na test WB pg. 20/1,2; 21/3; SB pg. 119

Other information (ostatní informace): Opakování gramatiky like/likes, do/does, don’t doesn’t. Zahráli jsme si acting game, ve které děti musely správně hádat, jakou aktivitu má kdo rád/nerad, a tichou poštu, ve které jsme procvičovali gramatiku have to. Také jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli. 

14.10.

MDR: Crack the code (opakování slovíček)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 14 – Story (čtení, animace a otázky True or False, šifra)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali slovíčka (soustředili jsme se hlavně na spellování) a gramatiku have to. Děti si vytvořily origami školu, ke které nepsaly svá vlastní pravidla, která se v ní musí dodržovat.

Příští středu 23.10. budeme past test z 1. lekce!

9.10.

MDR: Remember our subjects (podle popisů předmětů)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 12 – Song; pg. 13/1 – poslech

New grammar (nová gramatika): Have to, has to (muset); rozdíl mezi like, really like, love, don’t like, really don’t like

Workbook (pracovní sešit): pg. 10

Homework (domácí úkol): WB pg. 11/1,2, pg. 12/3, pg. 13/1 do středy 16.10.

Other information (ostatní informace): Děti si udělaly vlastní průzkum – ptaly se svých spolužáků na otázky What do you like/love/not like? a výsledky si zaznamenávaly do tabulky.   

7.10.

MDR: Correct your mistakes (opakování chyb z testu).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 10/2 – poslech a diskuze, které předměty máte rádi?; pg. 11/1

New vocabulary (nová slovíčka): školní předměty – English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se začali učit o školních předmětech. Povídali jsme si o tom, proč jsou škola a vzdělání důležité, a podívali jsme se na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Un5msddQl6U

https://www.youtube.com/watch?v=N14_XNH8Mqs

https://www.youtube.com/watch?v=CYf9DB7HFSU

Na konci hodiny jsme si zahráli hru, ve které děti podle popisů hádaly, kdo má jaký oblíbený předmět. 

2.10.

Dnes jsme psali test z nulté lekce – nejdříve jsme však zopakovali gramatiku a slovíčka. Po testu jsme si zahráli domino se slovesy a podívali se na jeden díl Mr. Beana, na kterém jsme si procvičovali slovesa v průběhovém čase (video jsme zastavovali a děti měly za úkol říct, co Mr. Bean dělá).

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Write the words for numbers 24, 48, 93 etc, then correct given sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 8 – Story, pg. 7/1, 2

Other information (ostatní informace): S dětmi jsme si zazpívali The explorers song a poté jsme opakovali rodinné příslušníky pomocí vlastního rodinného stromu. Po přečtení příběhu jsme ho jako třída zdramatizovali. Také jsme si řekli, že ve středu budeme psát test!

25.9.

MDR: Write 1 thing you’re good at and 2 things you’re not good at.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 6 – Song (doplnění slov a zpívání), pg. 7 procvičování rodinných příslušníků

New vocabulary (nová slovíčka): parents, granparents, aunt, uncle, cousin, daughter, son, grandmother, grandfather, grandson, granddaughter

Workbook (pracovní sešit): pg. 6, pg. 4/1 (poslech)

Homework (domácí úkol): do středy 2.10. – WB pg. 4/3, pg. 5/1

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali gramatiku good at a naučili jsme se nová slovíčka označující rodinné příslušníky. Společně jsme vytvořili rodinný strom a na něm jsme tato slovíčka trénovali.

23.9.

MDR: Guess the number (děti si ve dvojicích prstem na záda kreslily číslovky a hádaly, o které jde) – procvičování číslovek 10-100.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 4 – představili Bena a Lucy, nové dvě postavy, které nás budou provázet učebnicí. Prošli jsme si nová slovíčka a udělali si poslech. Pg. 5/1 – jednotlivě, zkontrolováno společně.

New grammar (nová gramatika): good at + ing (být v něčem dobrý) + tvoření otázky Are you good at …ing?

New vocabulary (nová slovíčka): snorkelling, doing puzzles, explorers, treasure, adventure, upstairs, downstairs, cellar

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali číslovky – zahráli jsme si bingo a memory game, a procvičovali jsme novou gramatiku. S dětmi jsme si povídali o tom, v čem vynikají, zahráli jsme si pantomimu, ve které žáci předváděli nějakou aktivitu a ostatní hádali, jestli v ní jsou dobří, nebo ne; v poslední části hodiny si děti vytvořily tabulku s aktivitami, se kterou pak chodili mezi spolužáky, ptali se jich, jestli jim jdou nebo ne, a výsledky si zapisovaly a pak prezentovaly u tabule.

18.9.

Dnes si děti vyzdobily svá Portfolia a udělaly do nich první zápis – Write 2 or more facts about Roadrunners. Naučili a zazpívali jsme si písničku Here comes the sun a povídali jsme si o našich oblíbených hudebnících. Po přestávce jsme si vytvořili seznam třídních pravidel, která všichni budeme dodržovat, a popovídali jsme si o šikaně. V rámci ceremoniálu jsme všichni oba dokumenty podepsali. Na konci hodiny jsme si zahráli hru s kartičkami, při které si děti zopakovaly slovíčka z předešlého roku.

16.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi navzájem představili, řekli jsme si něco o sobě a o našem novém maskotovi – Roadrunner. Děti pak hádaly, které informace v prezentaci o maskotovi jsou pravdivé, a které ne. Pustili jsme si písničku Roadrunner z pohádky od Looney Tunes, prošli jsme si text a pak jsme si ji zazpívali.

Vytvořili jsme náš třídní plakát a zahráli jsme si seznamovací hru. Na konci hodiny jsme si zatančili a zazpívali Banana Banana Meatball. 😊

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33