Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

Lily Schmidt-Block

tel.: WhatsApp +1 727 272 7221 
email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

 

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

21.9. 2020

MDR: Good at/not good at.

1.) He ____ (x) at running. 

2.) I ___ () at jumping.

3.) She ___ () at reading.

4.) We ___ (x) at climbing.

Bookwork: SB str. 7 cv. 1.

New vocabulary: mother, father, brother, sister, uncle, aunt, grandmother, grandfather, cousin.

Poté jsme si procvičili slovíčka formou závodů - kdo dřív slovíčko napíše (správně).

Nakreslili jsme si náš Family Tree.

New grammar: Dnes jsme se naučili přivlastňování, např. Marie is Beata's mother. My uncle is my father's brother. 

Na závěr hodiny si děti svoje Family Trees vyměnily a měly je za úkol popsat - napsat 4 věty a použít při tom novou gramatiku.

 

16.9. 2020

MDR: Dnes děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná, poté si vše zapsaly do sešitů.

New grammar (nová gramatika): I'm good at/I'm not good at - děti si vymyslely 4 příklady vět, které si zapsaly do sešitů. Poté si vzaly plyšáka, se kterým vedly na téma I'm good at/I'm not good at "konverzaci". :-)

Bookwork: SB str. 5 cv. 1, str. 6 - song.

Games: Charades.

 

14.9. 2020

MDR: What did you do at the weekend? Write 1-3 sentences.

Po zápisu do našich portfolií jsme se seznámili s naším novým odměňovacím systémem - o co se jedná, za co budou studenti odměňováni atd.

Zopakovali jsme si slovíčka z minulého roku - čísla.

Bookwork: SB str. 4. celá; WB str. 4 cv. 1.

New vocabulary: upstairs, downstairs, cellar, twenty-one - fiftyfifty-one - one hundred.

Games: Pictionary, Hangman, Unscramble Words.

 

9.9. 2020

MDR (My Daily Report): What did you do in the summer? Write 2 sentences.

Dále děti začaly pracovat na třídním plakátu o jejich novém maskotovi - Roadrunners - který dokončíme během příštího týdne.

Poté jsme si několikrát zahráli BINGO a opakovali jsme slovíčka z předešlých let, také jsme si zahráli hru Simon Says.

Library: Pokud mají děti nějaké knížky z knihovny, které si vypůjčily minulý školní rok, prosíme, aby je co nejdříve vrátily, děkujeme.

 

7.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Na rozehřátí nás čekala hra, při které se každý představil a prozradil nám, co rád dělá.

Poté jsme si ozdobili naše portfolia, do kterých jsme si následně zapsali naše třídní pravidla a rozdali jsme si nové učebnice.

Dále jsme si zahráli na koulovanou - každý student dostal papír, na který o sobě napsal 3 fakta. Papír potom děti zmuchlaly a chvíli jsme se koulovali - aby se papírky promíchaly. Nakonec si každý nechal jednu "kouli", ze které přečetl 3 fakta o nějakém ze svých spolužáků a úkolem bylo uhodnout, o koho podle popisu jde.

Poté nás čekaly další hry - Scavenger Hunt a Snatch Game. Při první hře děti dostaly papír s úkoly, které v týmech plnily, při Snatch Game si ověřily jejich postřehy. laugh

V neposlední řadě jsme si povídali o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 00:11:02