Roadrunners

Roadrunners Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Kristůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

16.10.

Ve středu 18.10 dopisujeme test. Nezapomeňte na úkol z minulého týdne! Děkuji

Hodinu začínáme opakováním před testem. Malou část testu, která byla pro děti opravdu snadná, píšeme již dnes, jelikož ve středu bude několik žáků ve třídě chybět.

Opakování:

I like read the books.  smiley

Does Bill like play football? Yes, he loves it. laughyes

I really don´t like eat chocolate. sadno

I don´t like basketball. frown

Prosím, aby si děti doma opakovaly psaní jednotlivých předmětů ve škole. V testu tato slovíčka budou.( Maths, Czech, English, Science, Geography, History, Physics, Art, IT, PE)

Hrajeme hry na procvičení paměti a slovíček. Doplňujeme zábavnou formou gramatická cvičení a na interaktivní tabuli hrajeme postřehové hry. Děti si mohou procvičovat také doma - https://www.eslgamesplus.com

 

 

11.10.

Domácí úkol: Ve středu 18.10 si napíšeme test. Učebnice W.B. str.14, 15, 16, 17 – vypracovat do středy 18.10. Děkuji

Dnešní hodiny zahajujeme povídáním o šikaně. Pouštíme si krátké Anti bullying/ video, povídáme si o tom, co šikana je, jak ji předcházet a jak se zachovat v případě, že se s takovým chováním setkáme. Na závěr každý podepisuje dohodu proti šikaně – No Bullying Allowed.

Také dnes píšeme krátký příběh. Tentokrát s názvem Tiny Dragon. Snažíme se používat minulý čas.

Každý podle své fantazie. Pomoci nám mohou otázky, např.: Where is it from? Why is it so small? Are there more like him? Where does he live? How will you look after him?

Opakujeme si gramatiku a vše potřebné, co nás bude čekat v testu.( School subjects, I like reading, I don´t like singing….)

V učebnici S.b. pracujeme s textem na str. 16 a 17. Čteme, posloucháme a odpovídáme na otázky.

( Johnny´s story )

 

 

9.10.

V učebnici S.b. začínáme hodinu opakováním na str. 12.

Ústně i písemně tvoříme otázky a odpovědi s pomocí DO a DOES.

I like eating. I don´t like eating.

Do you like eating chocolate? Yes, I do. No, I don´t.

Does he/she like eating chocolate? Yes/No, she/he does/doesn´t.

V učebnici pracujeme rovněž na str. 14 a 15. Posloucháme a čteme rozhovor – „GETTING HELP“.

Odpovídáme na otázky a luštíme záhadný kód.

Opakujeme spelování formou her a procvičujeme slovní zásobu.

 

 

4.10.

Domácí úkol: W.b str.11 - kdo nedokončil a str. 12,13 – vypracovat prosím do následující středy 11.10. Děkuji

Každý dnes obdržel list papíru se slovíčky, která jsou řazena podle abecedy. Procvičujeme proto spelování a orientaci v textu i vyhledávání slovíček podle abecedy.Hrajeme hru Bingo a vysvětlujeme si na drobných příkladech rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou.( Colour – B.E, color – A.E, favourite – favorite, centre – center, theatre – theater )

Na str. 12 učebnice S.b. zpíváme písničku a upravujeme přeházená písmenka tak, aby nám vznikly názvy jednotlivých předmětů ve škole.

Na str. 13 posloucháme, čteme text a učíme se nová slovíčka – school uniform, before, after, arrive, just, clean your shoes. Slovíčka používáme následně ve větách.

 

 

2.10.

Domácí úkol: W.b. str. 8, 9 – vypracovat prosím do středy 4.10. Děkuji


 

Na zahřátí se dnes pouštíme do spelování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.

Promítáme si obrázek na interaktivní tabuli a každý podle své představy vymýšlí popis, nebo příběh který ho v souvislosti s obrázkem napadá. Slovíčka, která nám mohou pomoci : old man, tent, lion, hat, gun, reading, sitting, looking, in danger, scared, hungry, happy….

V učebnici S.b. pracujeme na straně 8 a 9 kde posloucháme rozhovor a následně čteme mezi sebou.

Na str. 10, 11 se seznamujeme s novými slovíčky z oblasti školy Our School

( English, Geography, Music, Art, Science, Maths, History ) a zároveň odpovídáme na otázky.

ZÁŘÍ

 

27.9.

Domácí úkol: W.b. - str. 6, 7


 

Začínáme popisem obrázku na tabuli, nebo příběhem, který si pod obrázkem vymyslíme. Do sešitu si zapisujeme text cca na 12 řádek.

Pracujeme také na našem posteru Roadrunners a blížíme se do finále.

V učebnici W.book si společně kontrolujeme úkol na str. 5.

Připomínáme si ingové tvary a jejich tvoření. /run – running, ride – riding, swim – swimming/

Věnujeme se psaní číslovek na str. 4 a doplňujeme cvičení

V učebnici pracujeme s rodokmenem rodiny a procvičujeme gramatiku:

My brother´s aunt , my mother´s father, my sister´s child…..


 

 

 

25.9.

Domácí úkol: W.B. - str. 5 – vypracovat prosím do středy 27.9.


 

Meet The explorers

Věnujeme se novým slovíčkům, která souvisejí s první lekcí./str.4/

/ upstairs, downstairs, fifty-one, one hundred, twenty-one, fifty, cellar, explorer, meet, lost treasure, museum, adventure, castle, secret, only/

Na str. 4 čteme a posloucháme text. Na str. 5 odpovídáme na otázky.

Gramatika:

Připomínáme si: What´s – What is

I´m good at clibming. I´m good at playing football. I´m good at riding bikes.

I´m not good at climbing trees. He isn´t good at playing tennis.

Na str. 6 posloucháme a zpíváme písničku

enlightened

PROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened


 

 

 

20.9.

Dnes nahlížíme do učebnic a děti si mohou udělat drobnou představu o jednotlivých tématech, kterým se budeme v letošním roce věnovat.

Blíže se také seznamujeme s maskotem, který stojí v čele naší skupiny. Jsou to:

The ROADRUNNERS.

Učíme se nová slovíčka, která jsou spojena s tímto zajímavým ptákem, který je velmi rychlý, žije v poušti a živí se hady, ještěry, pavouky a kobylkami.( bird, fast, desert, brown, roadrunner, wings, beak, run,chase, speed, large, quick, nest, lizard, snakes, eggs, tarantula, grasshoppers, Mexico, ground )

V rámci dnešní výuky děti procházejí 3 stanoviště a plní různorodé úkoly.

1. Práce na posteru naší skupiny

2. Četba knih o přírodě

3. Ve dvojicích děti vzájemně zjišťují informace o svých kamarádech. Odpovídají na otázky.

   a. Favourite Food

   b. Favourite Movie

   c. I hate…..

   d. Favourite animal

   e. My birthday

   f. Christmas

 

18.9.

Welcome back!

 

Probíhá první hodina a my se s nadšením pouštíme do práce.

 

Začínáme posezením v kruhu a povídáme si o tom, co kdo prožil o prázdninách. („Tell me something new.“)

Na čtvrtku papíru si každý obkreslí svoji ruku a do obrysů prstů si píše co má nejraději: (family, sun, ice cream, dogs, books …)

 

Děti si tvoří podle vlastní fantazie úvodní desky svého pracovního sešitu. Připravujeme si také poster naší skupiny Roadrunners na kterém budeme pracovat příští hodinu.

 

Hrajeme hry, kdy rozvíjíme slovní zásobu a paměť.

Domácí úkol z dnešní hodiny nemáme.

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21