Roadrunners

Roadrunners Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Kristůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

 

13.12.

Píšeme věty v budoucím čase s použitím GOING TO.

I´m going to the library to read a book. I´m going to the castle to see history.

V učebnici S.b. pracujeme na str. 48 - věnujeme se poslechu a v písničce doplňujeme slovíčka.

Následně pracujeme na domácím úkolu v učebnici W.B.

V pondělí 18.12 nás čeká vánoční Star store.smiley

 

11.12.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 46, 47 - Around Town

Čteme, posloucháme, odpovídáme na otázky, doplňujeme cvičení.

Nová slovíčka: bank, tower, library, market square, supermarket, bus station, sport centre, map

Na mapě města hledají děti jednotlivá místa a používají slovíčka k určení místa - opposite, above, near, far, bellow, between

 V učebnici W.B. pracujeme na str. 47 a 48 na části domácího úkolu.

Povídáme si také o charitativním projektu pro tento školní rok. Žáci 3. ročníků podporují organizaci Helppes. Ukazovali jsme si fotky a říkali si, jak Helppes funguje.

V druhé části hodiny vyrábíme vánoční přáníčko pro  organizaci Helppes.

 

6.12.

Heslo: Around Town

Domácí úkol: Naučit se nová slovíčka ze 4. lekce. Rodiče prosíme o podepsání testu a vrácení zpět.

Dnes píšeme již slibovaný test. Ve zbývající části hodiny hrajeme hry, vyplňujeme kvízy a křížovky. Pouštíme si krátká videa a koledy.

 

4.12.

Opakujeme a procvičujeme slovíčka a gramatiku, které budeme potřebovat v testu, který si napíšeme tuto středu. /6.12./

Tvoříme věty s použitím: always, usually, sometimes, never

Formou domina v podobě hodin hrajeme hru a trénujeme schopnost rozpoznat kolik je hodin.

Dnes si také děti vypůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím odevzdat knížky nejpozději do 20.12.smiley

Kdo zároveň odevzdá i vyplněný Book Report. Dostane 2 hvězdičky!enlightened

Brzy nás čeká Star Store!

V učebnici S.B. pracujeme na str.42. Věnujeme se článku Saving Water – čteme, posloucháme, doplňujeme cvičení a povídáme si o tom, jak je voda důležitá a jak je potřeba s vodou šetřit.

LISTOPAD

29.11.

Heslo: Saving Water

Domácí úkol: 1. Učebnice W.B. str 45 a 41. Vypracovat prosím do středy 6. 12.

                      2. Opakování na test, který si napíšeme následující středu 6. 12.

Opakujeme použití – always, usually, sometimes, never ve větách, opakujeme určování

času a gramatiku.

V učebnici S. B. pracujeme na straných 40 – 45 čteme, posloucháme, pracujeme s textem.

Arnold and the robot – práce s textem.

Hrajeme hry na procvičení slovíček, hodin a gramatiky. Opakujeme vše potřebné co nás bude čekat v testu./ středa 5. 12./ tj.:

- Opakujeme si denní povinnosti právě s použitím slovíček – always, usually, sometimes, never.

- Na základě poslechu zapsání hodin.

- Popis obrázků – denní činnosti

Na straně 41 skládáme příběh do správného pořadí.

 

27.11.

Domácí úkol: platí z minulého týdne. Kdo ještě nevrátil knížky z naší knihovny, ať tak prosím opravdu učiní.enlightened

V učebnici S.B. jsme pracovali na str. 38 a 39.

Do sešitu si dětí píší krátký „spelling“ test.

Čteme a posloucháme příběh. Následně děti odpovídají na otázky. Celý příběh si pak přehráváme mezi sebou ve třídě.

Povídáme si o tom, co znamená být užitečný a jak na to.

Na str.39 v učebnici odpovídáme na otázky. Trénujeme výslovnost V a F.

Hrajeme hry, kde opakujeme nová slovíčka, gramatiku a určování hodin.


 

22.11.

Heslo: Sweep

Domácí úkol: učebnice W.B. str. 34, 35, 36, 37 – vypracovat prosím do středy 29.11. Děkuji /Poslechová cvičení děláme ve škole./

Učíme se určovat čas :

QUARTER PAST / HALF PAST / QUARTER TO - procvičujeme, hrajeme hry.

I take the dog for a walk at quarter to four.

I do my homework at quarter past five.

I have my dinner at half past six.

U všech vět používáme názorně hodiny, které si také kreslíme do sešitu.

Bookwork: SB str. 35, 36 - poslech, určování obrázků podle zadaného času

Posloucháme písničku a doplňujeme čas do cvičení podle poslechu.

Na str. 37 – doplňujeme tabulku

Dále procvičujeme ve větách písemně i v rozhovorech – ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES, NEVER

 

20.11.

Heslo: What a busy week.

 

Prosíme děti, aby vrátily knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkuji

Pracujeme v učebnici S.B. na str. 34 a 35 – Děti si zapisují do sešitů jak doma pomáhají a co mají v domácnosti na starosti.

Učíme se a opakujeme nová slovíčka: tidy up, do the shopping, take the dog for a walk, wash up, sweep, cook, dry the dishes, feed the dog

Slovíčka používáme v rozhovorech ve dvojicích. Do you like cooking? Do you like to cook? Yes, I do. No, I don´t.

V druhé části hodiny se věnujeme hodinám. Hodiny si malujeme do sešitu a učíme se základy. Celá hodina – six o´clock, čtvrt na sedm – quarter past six, půl sedmé – half past six, tři čtvrtě na sedm – quarter to seven.

 

15.11.

Heslo: What a busy week.

 

Domácí úkol: Slovíčka z nadcházející lekce č. 3. Naučit se prosím do středy 22.11.

Žádáme rodiče o podepsání testu a vrácení zpět. Děkuji

Pro zahřátí dnes hrajeme novou hru, která procvičí nejen naši paměť, písemný projev ale i fyzické schopnosti. Hunt and Write eleven words. Jednolivá slovíčka jsou na papírcích rozprostřena po celé třídě. Každý má za úkol najít všech 12 slov, zapamatovat si je, napsat správně do sešitu a to vše na čas.

Krátce si opakujeme gramatiku, která nás čeká v testu. Pak už následuje test samotný.

V další části hodiny se věnujeme práci v učebnici S.B. na str. 30, 31 a každý si kreslí podle svých představ potravní řetězec – Food chain and habitats. (sea life, forest, field)

 

13.11.

Heslo: cupcake cookenlightened

 

Tuto středu 15.11. budeme psát test!      Domácí úkol platí z minulé hodiny!enlightened

Pracujeme s učebnicí S.B. na straně 32. Formou rozhovorů si povídáme o tom, co rádi jíme a co nám příliš nechutná. Zároveň si každý zapisuje do sešitu, jaký druh pizzy má rád ( with ham, cheese, onion, tomatoe, mushrooms, garlic…).

In the pizza restaurant

Hrajeme si na hosty a číšníky v restauraci. Učíme se objednat si jídlo a pití, říci si o to, co si přejeme.

Opakujeme probranou gramatiku a slovíčka. Pracujeme na cvičení, kde doplňujeme SOME a ANY

(SOME – pozitivní, oznamovací věta      ANY – negativní věta, tázací věta)

Ve dvojicích procvičujeme psaní slovíček a doplňování osmisměrky.

 

8.11.

Heslo: Delicious breakfast

Domácí úkol: S.B. str. 30 - cvičení + vytvořit poster za hvězdičky navícyessmiley

Dnes si povídáme o našich hrdinech z učebnice a zastavujeme se u rozhovoru ve S.B.na str. 26. Odpovídáme na otázky, které se vztahují k celému jejich příběhu dětí a zločinců, které až této chvíle sledujeme.

- What happens to Horax?

He falls from the tree.

- What happens to Buster?

The snake bites Buster.

- Where is the tree with the goldenn apple?

The tree is on the top of the mountain.

Na str. 29 – Dinner around the world - čteme, posloucháme a doplňujeme, co kdo z dětí má rád ke snídani.

V kroužku si pak povídáme, co my doma rádi snídáme a hrajeme hru k procvičení paměti.

Na psací tabulky trénujeme ve dvojicích správné psaní slovíček podle diktátu.


 

6.11.

Heslo stále platné: Picnic in the park

Dnes pracujeme v učebnici S.B. na str. 26 a 27. Věnujeme se rozhovoru:

The Golden Apple.

Nová slovíčka: bite, hut, waterfall, golden, fool, illness, blind, communicate, alphabet, itelligent, give up

Odpovídáme na otázku: What happened in the story?

Str. 27 cv. 2 – True, False

V učebnivci W.B. str. 27 doplňujeme rozhovor podle poslechu, doplňujeme slovíčka.

Na str. 26 W.B. posloucháme, čteme a povídáme si o článku Helen Keller.

Na konci hodiny si povídáme o tom, co kdo prožil o víkendu.

 

1.11.

Heslo: Picnic in the park

 

Domácí úkol: W.B. str. 22, 23, 24, 25 vypracovat prosím do středy 8.11. Děkuji

Opakujeme slovíčka pomocí her. Každý dostane na papírku napsané slovíčko a ve dvojicích děti opisem hádají o jaké slovo se jedná.

Dnes hodnotíme komiksy na téma Helloween. Práce dětí jsou velmi pěkné a vtipné. Proto získávají hvězdičky navíc.

Na str. 24 S.B. pracujeme s textem písničky. Podle poslechu doplňujeme správná slovíčka.

Na str. 25 se opět věnujeme poslechu a doplňujeme cvičení (vaříme polévku).

Shall we make some soup? Pouštíme si krátkou pohádku – Stone soup

ŘÍJEN

30.10.

HESLO: Ham and Cheese Roll

Domácí úkol:

1. Stud.book str. 118, 119 – kdo ještě nemá hotový úkol, doplní si!

2. Přinést rozpracované komiksy na téma Helloween. (Nejlepší budeme odměňovat hvězdičkami.)

Na tabuli máme dnes fotografii rodiny, která si dělá v parku na trávě piknik. Děti mají za úkol udělat popis obrázku, nebo vymyslet krátký příběh.

Slovíčka, ktrá mohou děti použít: an orange, some vegetable, some water, some food, a family, daughter, son, mother, father, the grass

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 22THE PICNIC

nová slovíčka: rolls, lemonade, cheese, apple juice, water, soup, vegetables, salad

Čteme, posloucháme a odpovídáme na otázky vztahující se k tématu.

smiley

Páteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.enlightened


 

 

 

25.10.

Dnes přichází po dlouhém očekávání na řadu Star Store. Děti si nasbírané hvězdičky mohou vyměnit za drobnosti v našem obchodě.

Každý si do sešitu zapisuje a doplňuje věty:

My favourite game is…..

My favourite food is…..

My favourite day is ……

Další úkol zní: Napište co nejvíce slovíček začínajících písmenem W

Dnes máme spojené třídy a proto je program upraven tak, aby děti bavil a především mohly uplatnili své znalosti angličniny.

Děti si následně vytvářejí každý svůj komiks na téma Helloween.

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovní zásobu i gramatiku.

 

23.10.

Domácí úkol: Děti domů dostaly ohodnocené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a vrácení zpět. Děkuji.

 

Hodinu začínáme drobnou rozcvičkou s doplňováním vět:

Every day I have to…..

Before school I have to …..

When I go home I have to …..

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Na přečtení a vyplnění Book Report mají čas 14 dní. Získají pak dvě hvězdičky jako odměnu. (smileyVe středu máme Star Store!laugh)

Dnes vytváříme plakáty na Helloween, které budou zdobit vestibul školy. V rámci toho si pouštíme tématická krátká videa a písničky.

 

 

 

18.10.

Domácí úkol: Stud. Book str. 118, 119 – vypracovat prosím do středy 25.10.

Dnes píšeme testík.
 

Napište pravidla k vaší oblíbené hře. /Write the rules for a game you like to play./

Učíme se psát postup při nějaké činnosti.

First, you have to……

Next, …..

Than, ….

Last, ….

Opakujeme slovíčka jednotlivých částí těla a přidáváme další: chin – brada, thump – palec, elbow- loket, wrist – zápěstí, fingers – prsty, knee – koleno, ankle – kotník, toes – prsty na nohou, chest – hruď, scar – jizva, stomach – žaludek, shoulder – rameno

Jelikož všichni žáci ještě nedopsali test, tak výsledky se děti dozvědí příští týden.

 

16.10.

Ve středu 18.10 dopisujeme test. Nezapomeňte na úkol z minulého týdne! Děkuji

Hodinu začínáme opakováním před testem. Malou část testu, která byla pro děti opravdu snadná, píšeme již dnes, jelikož ve středu bude několik žáků ve třídě chybět.

Opakování:

I like read the books.  smiley

Does Bill like play football? Yes, he loves it. laughyes

I really don´t like eat chocolate. sadno

I don´t like basketball. frown

Prosím, aby si děti doma opakovaly psaní jednotlivých předmětů ve škole. V testu tato slovíčka budou.( Maths, Czech, English, Science, Geography, History, Physics, Art, IT, PE)

Hrajeme hry na procvičení paměti a slovíček. Doplňujeme zábavnou formou gramatická cvičení a na interaktivní tabuli hrajeme postřehové hry. Děti si mohou procvičovat také doma - https://www.eslgamesplus.com

 

 

11.10.

Domácí úkol: Ve středu 18.10 si napíšeme test. Učebnice W.B. str.14, 15, 16, 17 – vypracovat do středy 18.10. Děkuji

Dnešní hodiny zahajujeme povídáním o šikaně. Pouštíme si krátké Anti bullying/ video, povídáme si o tom, co šikana je, jak ji předcházet a jak se zachovat v případě, že se s takovým chováním setkáme. Na závěr každý podepisuje dohodu proti šikaně – No Bullying Allowed.

Také dnes píšeme krátký příběh. Tentokrát s názvem Tiny Dragon. Snažíme se používat minulý čas.

Každý podle své fantazie. Pomoci nám mohou otázky, např.: Where is it from? Why is it so small? Are there more like him? Where does he live? How will you look after him?

Opakujeme si gramatiku a vše potřebné, co nás bude čekat v testu.( School subjects, I like reading, I don´t like singing….)

V učebnici S.b. pracujeme s textem na str. 16 a 17. Čteme, posloucháme a odpovídáme na otázky.

( Johnny´s story )

 

 

9.10.

V učebnici S.b. začínáme hodinu opakováním na str. 12.

Ústně i písemně tvoříme otázky a odpovědi s pomocí DO a DOES.

I like eating. I don´t like eating.

Do you like eating chocolate? Yes, I do. No, I don´t.

Does he/she like eating chocolate? Yes/No, she/he does/doesn´t.

V učebnici pracujeme rovněž na str. 14 a 15. Posloucháme a čteme rozhovor – „GETTING HELP“.

Odpovídáme na otázky a luštíme záhadný kód.

Opakujeme spelování formou her a procvičujeme slovní zásobu.

 

 

4.10.

Domácí úkol: W.b str.11 - kdo nedokončil a str. 12,13 – vypracovat prosím do následující středy 11.10. Děkuji

Každý dnes obdržel list papíru se slovíčky, která jsou řazena podle abecedy. Procvičujeme proto spelování a orientaci v textu i vyhledávání slovíček podle abecedy.Hrajeme hru Bingo a vysvětlujeme si na drobných příkladech rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou.( Colour – B.E, color – A.E, favourite – favorite, centre – center, theatre – theater )

Na str. 12 učebnice S.b. zpíváme písničku a upravujeme přeházená písmenka tak, aby nám vznikly názvy jednotlivých předmětů ve škole.

Na str. 13 posloucháme, čteme text a učíme se nová slovíčka – school uniform, before, after, arrive, just, clean your shoes. Slovíčka používáme následně ve větách.

 

 

2.10.

Domácí úkol: W.b. str. 8, 9 – vypracovat prosím do středy 4.10. Děkuji


 

Na zahřátí se dnes pouštíme do spelování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves.

Promítáme si obrázek na interaktivní tabuli a každý podle své představy vymýšlí popis, nebo příběh který ho v souvislosti s obrázkem napadá. Slovíčka, která nám mohou pomoci : old man, tent, lion, hat, gun, reading, sitting, looking, in danger, scared, hungry, happy….

V učebnici S.b. pracujeme na straně 8 a 9 kde posloucháme rozhovor a následně čteme mezi sebou.

Na str. 10, 11 se seznamujeme s novými slovíčky z oblasti školy Our School

( English, Geography, Music, Art, Science, Maths, History ) a zároveň odpovídáme na otázky.

ZÁŘÍ

 

27.9.

Domácí úkol: W.b. - str. 6, 7


 

Začínáme popisem obrázku na tabuli, nebo příběhem, který si pod obrázkem vymyslíme. Do sešitu si zapisujeme text cca na 12 řádek.

Pracujeme také na našem posteru Roadrunners a blížíme se do finále.

V učebnici W.book si společně kontrolujeme úkol na str. 5.

Připomínáme si ingové tvary a jejich tvoření. /run – running, ride – riding, swim – swimming/

Věnujeme se psaní číslovek na str. 4 a doplňujeme cvičení

V učebnici pracujeme s rodokmenem rodiny a procvičujeme gramatiku:

My brother´s aunt , my mother´s father, my sister´s child…..


 

 

 

25.9.

Domácí úkol: W.B. - str. 5 – vypracovat prosím do středy 27.9.


 

Meet The explorers

Věnujeme se novým slovíčkům, která souvisejí s první lekcí./str.4/

/ upstairs, downstairs, fifty-one, one hundred, twenty-one, fifty, cellar, explorer, meet, lost treasure, museum, adventure, castle, secret, only/

Na str. 4 čteme a posloucháme text. Na str. 5 odpovídáme na otázky.

Gramatika:

Připomínáme si: What´s – What is

I´m good at clibming. I´m good at playing football. I´m good at riding bikes.

I´m not good at climbing trees. He isn´t good at playing tennis.

Na str. 6 posloucháme a zpíváme písničku

enlightened

PROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened


 

 

 

20.9.

Dnes nahlížíme do učebnic a děti si mohou udělat drobnou představu o jednotlivých tématech, kterým se budeme v letošním roce věnovat.

Blíže se také seznamujeme s maskotem, který stojí v čele naší skupiny. Jsou to:

The ROADRUNNERS.

Učíme se nová slovíčka, která jsou spojena s tímto zajímavým ptákem, který je velmi rychlý, žije v poušti a živí se hady, ještěry, pavouky a kobylkami.( bird, fast, desert, brown, roadrunner, wings, beak, run,chase, speed, large, quick, nest, lizard, snakes, eggs, tarantula, grasshoppers, Mexico, ground )

V rámci dnešní výuky děti procházejí 3 stanoviště a plní různorodé úkoly.

1. Práce na posteru naší skupiny

2. Četba knih o přírodě

3. Ve dvojicích děti vzájemně zjišťují informace o svých kamarádech. Odpovídají na otázky.

   a. Favourite Food

   b. Favourite Movie

   c. I hate…..

   d. Favourite animal

   e. My birthday

   f. Christmas

 

18.9.

Welcome back!

 

Probíhá první hodina a my se s nadšením pouštíme do práce.

 

Začínáme posezením v kruhu a povídáme si o tom, co kdo prožil o prázdninách. („Tell me something new.“)

Na čtvrtku papíru si každý obkreslí svoji ruku a do obrysů prstů si píše co má nejraději: (family, sun, ice cream, dogs, books …)

 

Děti si tvoří podle vlastní fantazie úvodní desky svého pracovního sešitu. Připravujeme si také poster naší skupiny Roadrunners na kterém budeme pracovat příští hodinu.

 

Hrajeme hry, kdy rozvíjíme slovní zásobu a paměť.

Domácí úkol z dnešní hodiny nemáme.

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44