Roadrunners

Roadrunners

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN    

9.10.

MDR: Remember our subjects (podle popisů předmětů)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 12 – Song; pg. 13/1 – poslech

New grammar (nová gramatika): Have to, has to (muset); rozdíl mezi like, really like, love, don’t like, really don’t like

Workbook (pracovní sešit): pg. 10

Homework (domácí úkol): WB pg. 11/1,2, pg. 12/3, pg. 13/1 do středy 16.10.

Other information (ostatní informace): Děti si udělaly vlastní průzkum – ptaly se svých spolužáků na otázky What do you like/love/not like? a výsledky si zaznamenávaly do tabulky.   

7.10.

MDR: Correct your mistakes (opakování chyb z testu).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 10/2 – poslech a diskuze, které předměty máte rádi?; pg. 11/1

New vocabulary (nová slovíčka): školní předměty – English, Geography, Music, I.T., History, Maths, Science, Art, P.E.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se začali učit o školních předmětech. Povídali jsme si o tom, proč jsou škola a vzdělání důležité, a podívali jsme se na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Un5msddQl6U

https://www.youtube.com/watch?v=N14_XNH8Mqs

https://www.youtube.com/watch?v=CYf9DB7HFSU

Na konci hodiny jsme si zahráli hru, ve které děti podle popisů hádaly, kdo má jaký oblíbený předmět. Děti si take vypůjčily knížky z knihovny, které by měly vrátit do dvou týdnů, tedy do 21.10.


2.10.

Dnes jsme psali test z nulté lekce – nejdříve jsme však zopakovali gramatiku a slovíčka. Po testu jsme si zahráli domino se slovesy a podívali se na jeden díl Mr. Beana, na kterém jsme si procvičovali slovesa v průběhovém čase (video jsme zastavovali a děti měly za úkol říct, co Mr. Bean dělá).

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Write the words for numbers 24, 48, 93 etc, then correct given sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 8 – Story, pg. 7/1, 2

Other information (ostatní informace): S dětmi jsme si zazpívali The explorers song a poté jsme opakovali rodinné příslušníky pomocí vlastního rodinného stromu. Po přečtení příběhu jsme ho jako třída zdramatizovali. Také jsme si řekli, že ve středu budeme psát test!

25.9.

MDR: Write 1 thing you’re good at and 2 things you’re not good at.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 6 – Song (doplnění slov a zpívání), pg. 7 procvičování rodinných příslušníků

New vocabulary (nová slovíčka): parents, granparents, aunt, uncle, cousin, daughter, son, grandmother, grandfather, grandson, granddaughter

Workbook (pracovní sešit): pg. 6, pg. 4/1 (poslech)

Homework (domácí úkol): do středy 2.10. – WB pg. 4/3, pg. 5/1

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali gramatiku good at a naučili jsme se nová slovíčka označující rodinné příslušníky. Společně jsme vytvořili rodinný strom a na něm jsme tato slovíčka trénovali.

23.9.

MDR: Guess the number (děti si ve dvojicích prstem na záda kreslily číslovky a hádaly, o které jde) – procvičování číslovek 10-100.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 4 – představili Bena a Lucy, nové dvě postavy, které nás budou provázet učebnicí. Prošli jsme si nová slovíčka a udělali si poslech. Pg. 5/1 – jednotlivě, zkontrolováno společně.

New grammar (nová gramatika): good at + ing (být v něčem dobrý) + tvoření otázky Are you good at …ing?

New vocabulary (nová slovíčka): snorkelling, doing puzzles, explorers, treasure, adventure, upstairs, downstairs, cellar

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali číslovky – zahráli jsme si bingo a memory game, a procvičovali jsme novou gramatiku. S dětmi jsme si povídali o tom, v čem vynikají, zahráli jsme si pantomimu, ve které žáci předváděli nějakou aktivitu a ostatní hádali, jestli v ní jsou dobří, nebo ne; v poslední části hodiny si děti vytvořily tabulku s aktivitami, se kterou pak chodili mezi spolužáky, ptali se jich, jestli jim jdou nebo ne, a výsledky si zapisovaly a pak prezentovaly u tabule.

18.9.

Dnes si děti vyzdobily svá Portfolia a udělaly do nich první zápis – Write 2 or more facts about Roadrunners. Naučili a zazpívali jsme si písničku Here comes the sun a povídali jsme si o našich oblíbených hudebnících. Po přestávce jsme si vytvořili seznam třídních pravidel, která všichni budeme dodržovat, a popovídali jsme si o šikaně. V rámci ceremoniálu jsme všichni oba dokumenty podepsali. Na konci hodiny jsme si zahráli hru s kartičkami, při které si děti zopakovaly slovíčka z předešlého roku.

16.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi navzájem představili, řekli jsme si něco o sobě a o našem novém maskotovi – Roadrunner. Děti pak hádaly, které informace v prezentaci o maskotovi jsou pravdivé, a které ne. Pustili jsme si písničku Roadrunner z pohádky od Looney Tunes, prošli jsme si text a pak jsme si ji zazpívali.

Vytvořili jsme náš třídní plakát a zahráli jsme si seznamovací hru. Na konci hodiny jsme si zatančili a zazpívali Banana Banana Meatball. 😊

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 08:11:59