Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ČERVEN

18.6. 2020

Na začátku hodiny jsme si zahráli hru WORDSHAKE - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Poté jsme se vrhli na projekt All About Me, který jsme si následně společně přečetli a dozvěděli jsme se o každém opět něco nového.

Pustili jsme si příběh - https://www.youtube.com/watch?v=L0ZWWvfj23c

V závěru hodiny jsme si povídali o tom, co budeme dělat v létě.

Všem přejeme krásné prázdniny. smiley

 

16.6. 2020

Dnešní hodinu jsme začali hrou https://kahoot.it, která děti opravdu moc baví a díky které si výborně procvičují angličtinu. yes

Poté jsme si pustili story Hey That's My Monster - https://www.youtube.com/watch?v=Hh-ju18EoG0 a pohádku Humpty Dumpty - https://www.youtube.com/watch?v=zpnq5Hl8uwQ

V závěru hodiny jsme hráli hru napiš 3 slovíčka - zvířata, ovoce, filmy, předměty ve tvém pokoji...

 

11.6. 2020

Bookwork: SB str. 74 - společně jsme si přečetli story.

Poté jsme si pustili písničku - https://www.youtube.com/watch?v=plvY0quSyJg

Podívali jsme se na příběh - https://www.storylineonline.net/books/zombies-dont-eat-veggies/ a vzájemně jsme si kladli otázky What do you like? What do you not like? 

Zahráli jsme si hru https://kahoot.it - v souvislosti s touto hrou bychom Vás chtěli požádat, aby měly děti možnost (na příští hodinu), otevřít si nové okno v prohlížeči, jedině tak budou moci hru hrát. Je potřeba, aby děti mohly překlikávat mezi oknem s probíhající výukou (aby viděly otázky) a mezi novým oknem, kde budou mít hru otevřenou a kde budou klikat na správné odpovědi.

Děkujeme. smiley

 

9.6. 2020

Podívali jsme se na příběh Sylvester and the Magic Pebble https://www.youtube.com/watch?v=BNGUnk8JeLE&t=602s a naučili jsme se nová slovíčka - magic, wish, pebble, hoof, sniff, frightened, panic, confused, donkey, touch, hope, hopeless.

Zahráli jsme si hru, kdy jsme měli za úkol vytvořit z 16 náhodných písmenek co nejvíce slov.

Zopakovali jsme si všechna slovíčka z Unit 2. Procvičovali jsme předložky - between, in front of, behind, near, next to.

Na závěr hodiny jsme si přečetli všechny příběhy k Unit 3, 4 a 5.

 

4.6. 2020

Hodinu jsme začali hrou HANGMAN, poté jsme hráli hru Spin the Wheel s názvy měsíců.

Bookwork: SB str. 18, 22, 24, 25 cv. 1 a str. 26 - story.

Protože jsme dnes opakovali Unit 2The zoo, zahráli jsme si hru, kdy si každý z nás napsal jedno zvíře a ostatní měli za úkol klást nám otázky, např. Is it a mammal? Is it brown?...

Poté jsme procvičovali otázky a odpovědi - What do you like? What do you not like? Does she like apples? Yes, she does. No, she doesn't.

Na závěr hodiny jsme si pustili video - https://www.youtube.com/watch?v=2XVvEqa0Dn4

A zahráli jsme si hádací hru - každý napsal 3 věci, které má okolo sebe a ostatní hádali, o jaké věci se jedná.

 

2.6. 2020

Dnešní hodinu jsme začali kontrolou domácího úkolu - čtením našich vymyšlených příběhů. Všechny byly moc povedené, skvělá práce, moc vás chválíme! yessmiley

Bookwork: SB str. 10 - opakovali jsme slovíčka get dressed, have lunch, brush your teeth,... a poté jsme si vše procvičili, děti si vzájemně pokládaly otázky - What time do you get up? When do you have breakfast?

V závěru hodiny jsme si zatancovali - https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

Pustili jsme si pohádku - https://www.youtube.com/watch?v=GqV0V6bV9ZA

A zahráli jsme si hru Hangman - https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/

KVĚTEN

28.5. 2020

Dnes jsme začali čtením našich vymyšlených příběhů. Kdo příběh neměl dnes, dodělá do příští hodiny. smiley

Bookwork (opakování): SB str. 8, 12 - song Mr Blue; WB str. 6.

Dále jsme probírali nouns (podstatná jména), verbs (slovesa) a adjectives (přídavná jména).

Nouns - https://www.youtube.com/watch?v=DCdt8-H1BFY 

Verbs - https://www.youtube.com/watch?v=tcC_Uue7uaQ 

Adjectives - https://www.youtube.com/watch?v=NkuuZEey_bs

V závěru hodiny jsme si zahráli hru Hangman a Funny Fill-In - https://kids.nationalgeographic.com/games/funny-fill-in/.

 

26.5. 2020

Protože jsme dokončili všechny lekce z naší učebnice, vrátili jsme se k opakování a začali jsme první lekcí.

Bookwork: SB str. 4.

Poté jsme přešli na kontrolu domácích úkolů - děti četly své vymyšlené příběhy. Ti, kteří domácí úkol neměli, ho dokončí a v blízké době nám ho také přečtou. laugh

Pustili jsme si písničku - https://www.youtube.com/watch?v=R1Qn2bcZRTo a naučili se nová slovíčka: shark, eel, squid, crab, snail. Zároveň jsme si povídali o potravním řetězci.

Na písničku jsme navázali videem - https://www.youtube.com/watch?v=2g9-nvBzEIA.

V závěru hodiny jsme si pustili několik "přetvořených" pohádek - https://www.youtube.com/watch?v=WG3_gnKSDh4https://www.youtube.com/watch?v=IPytbUghpJM a https://www.youtube.com/watch?v=KguRw5aqWvQ.

 

21.5. 2020

Nejdříve jsme si ukazály naše nejoblíbenější hračky a povídali jsme si o nich.

Pustili jsme si pár videí - https://www.youtube.com/watch?v=C6ljGXMMB-g , https://www.youtube.com/watch?v=IUDK2DKl8jg

Zazpívali jsme si letní písničku - https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI.

Poté jsme si povídali na téma SPRING and SUMMER. Naučili jsme se několik nových slovíček - sunscreen, seeds, sprouts, buds, robin, blossom, swimsuit, popsicle, campfire, shadow, bucket,...

Na závěr hodiny jsme si zahráli BINGO a hádací hru o zvířátkách - https://www.youtube.com/watch?v=nnaqymgi3eI

 

19.5. 2020

Dnešní hodinu jsme začali povídáním o našich oblíbených/naposledy přečtených knížkách.

Poté jsme si povídali o pohádkách. 

Za úkol jsme si měli vybrat z několika postav (kladných a záporných), míst a dějů (viz fotka níže). Na základě toho, jaké postavy, místa apod. si děti vybraly, do příštího úterý (26. května) nakreslí obrázek, ke kterému si vymyslí krátký příběh.

Hráli jsme hru BINGO a kvíz o zvířátkách - https://www.gamestolearnenglish.com

V závěru hodiny jsme si pustili příběh - https://www.youtube.com/watch?v=6E67n1vZZjQ , a poté si každý nakreslil svůj oblíbený donut. laugh

Vytvořili jsme si menší "projekt" o slovesech, podstatných a přídavných jménech.

Homework: nakreslit obrázek podle toho, co si kdo vybral a napsat k němu krátký příběh.

 

14.5. 2020

Hodinu jsme začali hrou go find... something from your birthday; your crazy hat; you favorite game; something that's your favorite color,...

Poté jsme si zkontrolovali domácí úkoly. 

Bookwork: WB str. 110 cv. 2 a 3, 111 cv. 1 a 2, 112, 113; SB str. 116 cv. 1 a 2, 113.

Homework: WB str. 115 cv. 2 - kdo neměl dnes, dodělá do příští hodiny smiley, dále WB str. 117.

Kdo má zájem, může si na příští hodinu připravit nějakou internetovou stránku/hru, kterou by chtěl se spolužáky sdílet. wink
 

12.5. 2020

Dnešní hodinu jsme opět začali opakováním slovíček z Unit 9.

Poté jsme hráli hru Hangman s již zmiňovanými slovíčky.

Vytvořili jsme si projekt, díky kterému jsme se naučili, že když se spojí určitá anglická slova, vzniknou slova nová - rain+bow= rainbow, cup+cake= cupcake, sun+flower= sunflower, pan+cake= pancake.

Bookwork: SB 114 - povídali jsme si o pohádkách, jaké jsou naše oblíbené, proč mají lidé rádi pohádky,... poté jsme se na jednu krátkou pohádku podívali - https://www.youtube.com/watch?v=3QzT1sq6kCY

Homework: WB str. 114, 115.

DUBEN

30.4. 2020

Bookwork: WB str. 107, 108, 109, 128; SB str. 109, 110, 111.

Dále jsme procvičovali nouns (slovesa) learn, go, take, build, visit, help, read.

Poté jsme hráli hru, kdo vymyslí nejvíce slovíček začínajících na určitá písmenka:

    H            O            L            I            D            A            Y

house        old         lemon       igloo      duck     athletics    yellow
 

Homework: za domácí úkol si děti mohou udělat nějaké stránky navíc (nepovinné).

 

28.4. 2020

Dnešní hodina začala opakováním slovíček a gramatiky z Unit 8.

Poté jsme začali probírat novou a zároveň poslední lekci - Unit 9! laugh

New vocabulary: visit my cousins, go hiking, keep a scrapbook, help in the garden, build a treehouse, read a comic, learn to swim, go camping, take riding lessons.

Bookwork: SB str. 106, 107 cv. 1, 108, 110, 111 cv. 2; WB str. 106, 107.

Homework: WB str. 108.

Na závěr jsme si zahráli pexeso a každý z nás si vymyslel vlastní jazykolam.

 

23.4. 2020

Bookwork: WB str. 96, 97, 98 cv. 2 a 3, str. 99, str. 101 cv. 2 a 102.

Vysvětlili jsme si, co je to noun (podstatné jméno), adjective (přídavné jméno) a verb (sloveso).

Dále jsme hráli hru "go find something" se slovíčky small, big, salty, sweet, bitter, sour, soft, hard.

V závěru hodiny jsme si opět vytvořili náš vlastní strašidelný příběh laughhttps://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1

Homework: kdo nemá stranu 105 ve WB, dodělá do příští hodiny.

 

21.4. 2020

Dnešní hodinu jsme začali prezentací projektů. Kdo projekt o sportech ještě nevytvořil, dodělá do čtvrtka. yes

Dále jsme si představili naše buddies. To jsou plyšáci, kteří nás budou čas od času v našich hodinách doprovázet. Naše plyšáky jsme si i nakreslili, vystřihli a nalepili na špejli. Ke každému zvířátku jsme si poté vymysleli příběh, který jsme spolužákům vyprávěli.

V závěru hodiny jsme procvičovali konverzaci - povídali jsme si o tom, kdy máme narozeniny, kolik nás je v rodině a mluvili jsme i o naší oblíbené knížce.

 

16.4. 2020

Dnešní hodinu jsme opět zahájili naší oblíbenou hrou -  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Dále jsme si zopakovali slovíčka z Unit 8, která se týkají sportů.

Bookwork: SB str. 102, 103 a 104 cv. 1. 

Poslechli jsme si příběh - https://www.storylineonline.net/books/when-a-dragon-moves-in/ - na této stránce najdete nespočet příběhů a knížek, které si děti mohou poslechnout a následně vypracovat Book Report (dobrovolné). smiley

Dále jsme si vytvořili vlastní příběh - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1

Homework: Vytvořit si vlastní příběh (viz. odkaz výše) a vytisknout si ho/přepsat (aby nám ho děti mohly přečíst).

 

14.4. 2020

Dnešní hodina začala hrou Wordshake. Děti měly za úkol vymyslet co nejvíce slovíček z přidělených písmenek - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

Bookwork: WB str. 94 a 95, SB str. 96.

Další hry jsme hráli na stránkách https://wordwall.net

Homework: SB str. 105 - na příští úterý. Dobrovolné - SB str. 103.

 

7.4. 2020

Dnešní hodinu jsme začali hrou Conversation Wheel. Děti si vybraly číslo, pod kterým se skrývalo určité téma, o kterém musely mluvit - např. My school.

Dále jsme si zopakovali slovíčka z naší nové lekce, Unit 8.

Bookwork: SB str. 98 - story, 100 cv. 1 a str. 101; WB str. 100, 101 cv. 1.

Poté jsme se naučili slovíčka spojená s jarem a Velikonocemi. Na závěr hodiny jsme si povídali, co kdo bude o Velikonocích dělat.

Všem přejeme krásné svátky a opět se uvidíme 14.4. smiley

 

 

 

 

2.4. 2020

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly a poté jsme si povídali o našich knížkách a Book Reportech.

Dále jsme začali probírat novou lekci o sportech - Unit 8 - Sports club. Nová slovíčka - badminton, baseball, basketball, football, hockey, table tennis, tennis, swimming, athletics, volleyball.

Povídali jsme si o sportech, které hrajeme/děláme rádi a které neradi. smiley

Bookwork: SB str. 94, str. 95 - poslech, str. 96, str. 98 a 99; WB str. 127 (někteří studenti si slovníček vyplnili za domácí úkol, skvělá práce!).

Procvičovali jsme přídavná jména - fun, difficult, great, easy, boring.

Hráli jsme online hry a krátké quiz video s procvičováním have gothas got.

BŘEZEN

31.3. 2020

Na začátku dnešní hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkoly z minulého týdne.

Poté jsme si zahráli Jeopardy game, což je obdoba českého "Riskuj". Hra nás velice bavila a moc jsme si ji užili! smiley

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru Categories a pustili jsme si příběh - https://www.youtube.com/watch?v=FrmZeXf7ScU

Homework: prohlédnout si novou lekci - SB str. 94.

 

26.3. 2020

Bookwork: SB str. 91 cv. 1, 90 cv. 1 a 2, 92 cv. 1 a 2; WB str. 90.

Dále jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Poté jsme si zahráli hru Opposites - tedy opaky různých slovíček. Old - new, open - close, day - night, dark - light, short - tall,...

Na závěr hodiny jsme si přečetli knížku The Cat in the Hat.

Homework: WB str. 91 cv. 3 (kdo chce, může udělat celou stranu).

 

24.3. 2020

Dnešní hodinu jsme začali pexesem se slovíčky if, she, at, this, he, the; poté jsme si zahráli ještě pexeso s čísly a barvami. Děti si vedly moc dobře, pamatovaly si úplně všechno! laugh

Dále jsme si společně zahráli BINGO. Nejdříve jsme si ho ale museli vyrobit, což nám chvíli trvalo. Nicméně výsledek stál opravdu za to a naše první on-line BINGO jsme si opravdu užili!

Homework: WB str. 93.

 

19.3. 2020

Dnešní hodinu jsme začali pohybem - na rozehřátí. smiley

"Rozcvička" vypadala následovně:

Bring your newest/oldest toy. Bring something blue/red/green/purple,...

Poté jsme si zahráli hru s kartičkami UNO. Každá barva reprezentovala určitou skupinu slovíček - RED = animals, BLUE = food, GREEN = clothes, YELLOW = sports. Po zvednutí kartičky s určitou barvou musel každý říct jedno slovo z dané skupiny.

Bookwork: WB str. 83, 84 cv. 1, 85, 86 cv. 2, 87, 88 (dokončit za domácí úkol), 89 cv. 1;

SB str. 89.

Homework: WB str. 84 cv. 2.

 

17.3. 2020

Dnes poprvé proběhla výuka ON-LINE a byla to zábava! laugh

Na začátku hodiny jsme si zopakovali veškerá slovíčka z Unit 7.

Bookwork: SB str. 84 - song, 85, 86 - přečetli jsme si novou story k Unit 7, 87 cv. 2, 88.

Homework: WB str. 83 (kdo nemá stranu hotovou), 85.

V závěru hodiny jsme si zahráli hru ŠIBENICE, která nás moc bavila. Procvičili jsme tak mnoho slovíček, i z předchozích lekcí.

 

10.3. 2020

Dnes nás čekal test z Unit 6.

Po testu dostaly děti několik pracovních listů, které si začaly vyplňovat (kdo nestihl ve škole, dodělá za domácí úkol).

Poté jsme se začali učit nová slovíčka z Unit 7 - helicopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taxi, motorbike.

Bookwork: WB str. 83 cv. 1; SB str. 84.

Děti si vypůjčily knížky z knihovny - ty prosíme vrátit spolu s vyplněným Book Reportem do 24.3.

Homework: WB str. 82 a 83.

 

5.3. 2020

MDR: Spelling test - chin, hair, ears, nose, cheeks, mouth, eyes, glasses, face.

Dále si děti v rámci opakování na test vypracovaly pracovní listy.

Poté přišlo na řadu tvoření projektu na téma "My perfect birthday party". Děti si je dokončí příští týden! yes

Bookwork: SB str. 80 cv. 1; WB str. 72 cv. 2 a str. 81.

Homework: WB str. 75, 77, 78, 79.

Test z 6. lekce budeme psát 10.3. 

 

3.3. 2020

Dnešní hodina začala předáváním cen - nejdříve Studentovi měsíce. Tomu, kdo ocenění získal, moc gratulujeme a chválíme za skvělou práci! yes

Následovalo odměňování studentů za jejich nasbírané hvězdičky, kterým také gratulujeme a jsme na vás všechny moc pyšní! Jen tak dál! wink

 

MDR: Write and draw faces:

1. He is angry.
2. They are excited.
3. I am happy.
4. She is tired.
5. We are sad.

6. My birthday is in ____.
7. My friend's birthday is in ____.

Dále si děti procvičily spellování slovíček.

Bookwork: SB str. 78 a 125 - děti si vystřihly z učebnic motýly a vytvořily si projekt, který ukazuje motýlí cyklus.

Homework: WB str. 75, 77, 78, 79.

Připomínáme, že testík z Unit 6 budeme psát 10.3. smiley

 

ÚNOR

27.2. 2020

MDR: přídavná jména přivlastňovací - its, his, her, our, their.

Dále jsme si vyplnili pracovní listy, ve kterých jsme si procvičili probíraná slovíčka - části lidského těla.

Bookwork: SB str. 76 cv. 1, str. 77 cv. 1 a str. 78; WB str. 74 cv. 1 a 2, str. 76 cv. 1.

Other: pustili jsme si příběh o hladové housence - The Very Hungary Caterpillar - https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY

Test z probírané lekce budeme psát 10.3. 2020. smiley

 

25.2. 2020

MDR: slovíčka day, say, rain, train, cake, snake.

Bookwork: Dnes jsme začali probírat novou lekci - Unit 6 People.

Nová slovíčka - eyes, hair, glasses, cheeks, ears, nose, mouth, chin, face.

WB str. 125; SB str. 71 cv. 1, 73, 75 cv. 2.

Děti se podívaly na story k naší nové lekci, následně si vyplnily cvičení na interaktivní tabuli.

Homework: WB str. 70, 71, 72, 73 - do 3.3. 2020.

 

13.2. 2020

MDR: valentýnská slovíčka - chocolates, friend, Valentine's Day, sweets, candy, flowers, hug, card.

Po zapsání slovíček si děti vyplnily valentýnskou osmisměrku a vyrobily si Valentine's box.

Library: vzhledem k jarním prázdninám prosíme, aby děti přinesly vypůjčené knížky do 25.2. 2020.

Všem přejeme krásné jarní prázdniny! smiley

 

11.2. 2020

Dnešní hodina začala opakováním na test, který děti čekal.

Zopakovali jsme si jednotlivá slovíčka a jejich spelling - wardrobe, armchair, sofa, mirror,...

Poté jsme si zopakovali použití THIS x THAT THESE x THOSE.

Dále nás čekal samotný test, který dopadl velmi dobře. Všechny moc chválíme! laugh

Po testíku si děti vyplnily osmisměrku a přečetly si knížku o pirátech.

 

6.2. 2020

MDR: Opravte následující věty tak, aby byly správně: 1.) I like this dogs. 2.) We see that cats.

3.) Whose is these shoes? 4.) Whose are that hat? 5.) Are this your pencil?

V dnešní hodině jsme se věnovali především opakování na test z Unit 5. Děti si zopakovaly slovíčka, poté jsme se znovu věnovali opakování THIS THAT THESE THOSE.

Other activity: protože se děti v hodině opravdu snaží a poctivě si všechno zopakovaly, za odměnu si ověřily jejich znalosti o dinosaurech - https://kids.nationalgeographic.com/games/quizzes/quiz-whiz-dinosaurs/

Homework: WB str. 66, 67, 69.

Library: dnes si děti půjčily knižky, které prosíme vrátit spolu s vyplněným Book Reportem do 20.2. 2020. yes

 

4.2. 2020

Dnešní hodina začala předáváním cen - nejdříve Studentovi měsíce. Tomu, kdo ocenění získal, moc gratulujeme a chválíme za skvělou práci! yes

Následovalo vyhlášení studentů s nejvyšším počtem hvězdiček, kterým také gratulujeme a jsme na vás všechny moc pyšní! Jen tak dál! wink

MDR: věty s procvičováním THIS x THAT a THESE x THOSE

Hra s písmenky - napište co nejvíce slov, která začínají danými písmenky (A, B, C, D, E, F, G, H).

Bookwork: SB str. 69 - quiz.

Homework: WB str. 66, 67, 69 - do 11.2. 

Test z probírané lekce budeme psát 11.2. smiley

Library: stále se nám nevrátila jedna vypůjčená kniha - do příští hodiny prosíme vrátit.

LEDEN

30.1. 2020

Na začátku hodiny jsme si zahráli naše oblíbené bingo. smiley

MDR: Doplňte do vět slova is, are, this, that, these, those.

There ___ some books on the mat. Whose pencils ___ ___? Do you like ___ shoes? Do you like ___ doll?

Bookwork: SB str. 64, 66, 67 cv. 1, 68 cv. 1 a 2.

Homework: WB str. 62, 63, 65 (veškerá poslechová cvičení vyplníme společně ve škole).

 

A pár fotek z předchozích hodin :-)

 

28.1. 2020

MDR: Dnešní hodinu jsme začali kreslením obrázku na téma 5. lekce - My bedroom. Děti si nakreslily svoje pokoje, které poté před třídou popsaly za použití nových slovíček - lamp, armchair, mirror, wardrobe, sofa, bed, table, mat.

Následovala kontrola domácího úkolu a malý spellovací testík.

Bookwork: WB str. 64; SB str. 65 cv. 1.

Homework: WB str. 62, 63, 65 (veškerá poslechová cvičení vyplníme společně ve škole).

Library: Vypůjčené knížky prosíme vrátit spolu s vyplněným BR do příští hodiny, tj. 30. ledna. smiley

 

23.1. 2020

MDR: Dnes si děti zapsaly do sešitů věty: There are pencils on the mat. There's a ball on the table. I like this bedroom. Poté měly za úkol "rozšifrovat" slovíčka, jejichž písmenka byla zpřeházená. Správná slovíčka si poté zapsaly do sešitů. 

Dále jsme si vysvětlili rozdíl mezi slovy THIS x THAT THESETHOSE.

Na konci hodiny si děti vyplnily pracovní listy k Unit 5.

Bookwork: SB str. 61 cv. 1 a 3.

Homework: WB str. 58, 59, 60, 61.

Library: Vypůjčené knížky prosíme vrátit spolu s vyplněným BR do 30. ledna. smiley

 

 

21.1. 2020

MDR: Dnešní hodina začala opakováním na testík. Děti nejdříve do vět doplňovaly slova a, an, any, some a zopakovaly si i slovíčka.

Poté psaly zmiňovaný test, který dostanou opravený příští hodinu ve čtvrtek.

Bookwork: Seznámení s Unit 5 My bedroom. SB str. 58, str. 59 cv. 1, str. 60 a str 62 - děti se podívaly na příběh, který doprovází tuto lekci.

Nová slovíčka: lamp, armchair, mirror, wardrobe, sofa, bed, table, mat.

Homework: WB str. 58, 59, 60, 61 - na 28. ledna.

 

16.1. 2020

MDR: Dnešní hodinu jsme začali hrou se slovíčky. Z písmenek, která jsme dostali, jsme měli za úkol složit slovíčka a věty z Unit 4. 

Library: Děti si půjčily knížky, ke kterým dostaly Book Reports. Knížky prosíme vrátit (spolu s vyplněným BR = 2 hvězdičky navíc! winkdo 30. ledna.

Other: V závěru hodiny si děti vyplnily pracovní listy k Unit 4, díky kterým si skvěle zopakovaly látku na testík, který budeme psát 21. ledna.  

 

 

14.1. 2020

MDR: Doplňte do vět tato slova: some, any, a, an.

Would you like ___ banana? There are ___ apples. Are there ___ eggs?

Bookwork: nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly. WB str. 50, 51 a 52 - celé. 
SB str. 52, 53, 54.

Homework: WB str. 53, 54, 55, 57.

Test z Unit 4 budeme psát 21. ledna. wink

 

9.1. 2020

MDR: https://www.starfall.com/h/ltr-pc-or/my-horse-glory/?t=283540444 - procvičovácí čtení a vyslovování "or" slovíček.

Bookwork: nejdříve jsme si přečetli příběh, který doprovází Unit 4, poté jsme se podívali na video. Protože se nám příběh moc líbil, zahráli jsme si ho, a to hned 3x (aby měl každý šanci vyzkoušet si jinou roli wink). Na interaktivní tabuli jsme si společně vypracovali cvičení, které se týkalo právě nového příběhu.

SB str 49 - poslech a cvičení s použitím samolepek a procvičování gramatiky.

Homework: WB str. 46, 47, 48, 49 - do 14. ledna.

Other: v závěru hodiny jsme si zahráli pár interaktivních her, díky kterým jsme si probíranou látku skvěle procvičili.

 

7.1. 2020

Dnešní hodina začala vyhlášením vítěze Studenta měsíce, kterému moc gratulujeme! wink Zároveň jsme také odměnili studenty s nejvyšším počtem hvězdiček. smiley Všechny za jejich skvělou práci moc chválíme! cool

MDR: Opakování gramatiky z předchozích lekcí - Sit down, he gets up, don't open your books, the tree is in front of...

Bookwork: Začali jsme pobírat novou lekci - Unit 4 The market. SB str. 47 celá, str. 48 celá. Nová slovíčka - grapes, beans, bread, lemons, tomatoes, fish, eggs, mangos, watermelons, potatoes.

Nová gramatika - Would you like a tomato? Would you like some bread?

Homework: WB str. 46, 47, 48, 49 - do 14. ledna.

Test z Unit 4 budeme psát 21. ledna. wink

PROSINEC

19.12. 2019

PŘEJEME VÁM VESELÉ VÁNOCE, BOHATÉHO JEŽÍŠKA A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! wink

Dnešní hodina byla vánoční. Na jejím začátku jsme dokončili naše obrázky, které se nám opravdu moc povedly!

Při dokončování obrázků jsme poslouchali příběh The Legend of the Poinsettia https://www.youtube.com/watch?v=Tb72HtVjd-4.

Poté jsme si zahráli Dreidel game, která je součástí svátku Chanuka. Jedná se o hru, kdy každý z hráčů dostane 10 knoflíků a točí čtyřstrannou káčou. Na každé straně káči je úkol, který děti musí splnit, např. put one in (dej jeden knoflík doprostřed), nebo take everything (vezmi si všechny knoflíky, které hráči dali stranou). Jde tedy o to, kdo nasbírá nejvíce knoflíků. :-)

Na závěr hodiny jsme si povídali o tom, co bude každý z nás o Vánocích dělat. smiley

 

17.12. 2019

Dnešní hodinu jsme začali doděláváním vánočních obrázků s příběhy. Někteří z nás svůj obrázek před třídou popsali, ale nejspíše budeme na dokončení potřebovat čas do příští hodiny. wink

Poté jsme se vrhli na opakování již probraných lekcí, v rámci opakování jsme si zahráli několik interaktivních her.

Ovšem nejzábavnější opakovací aktivitou byla hra Rock paper scissors, která nás velice bavila a díky které jsme si zopakovali všechna probraná slovíčka! Jak nás to bavilo, můžete vidět níže na fotografiích. laugh Hra - https://www.youtube.com/watch?v=Ifs0tXi1HrI.

 

 
Práce na projektu, dodatečná foto. :-)

 

 

12.12. 2019

Dnes jsme opakovali vánoční slovíčka, která jsme se doposud naučili, zahráli si vánoční bingo a pár interaktivních her - https://www.abcya.com/games/christmas_word_search.
Zopakovali jsme si veškerou gramatiku z lekcí 0-3, kterou jsme se naučili.

Děti poté začaly kreslit vánoční obrázky a vymýšlet příběhy za použití opakované gramatiky. Obrázky a příběhy dokončí příští hodinu v úterý. smiley
 

10.12. 2019

S velkou radostí oznamujeme, že naše skupinka nasbírala nejvíce hvězdiček za měsíc listopad a umístila se tak na 1. místě, well done Rattlesnakes! Věříme, že vám to takhle skvěle půjde i nadále! laughyes

Dnes nás čekal test z Unit 3, kterým jsme úspěšně zakončili třetí lekci. Nejdříve nás ale před samotným testíkem čekalo opakování, a to především použití a význam slovíček behind, in front of, next to, between.

Po testu jsme dostali osmisměrku, ve které jsme měli za úkol najít několik vánočních slov, např. candy cane, mistletoe, candle, gift, star, wreath, stockings, fireplace... 

Dále jsme na kartičkách hledali vánoční symboly a počítali je, což bylo sem tam trochu obtížné, protože jich na kartičkách bylo opravdu mnoho, ale všichni jsme to zvládli skvěle! smiley

 

5.12. 2019

Dnešní hodinu jsme začali s vyráběním krásných mikulášských postaviček (viz. fotka), které se nám opravdu moc povedly! wink Poté jsme si zopakovali pár vánočních slovíček.

Bookwork: SB str. 41 a 44.

Homework:  WB str. 38, 39, 41 a 42 do 10.12. 2019.

Důležité: v úterý 10.12. budeme psát testík z Unit 3. wink

Ti, kteří si půjčili knížky z knihovny, je vrátí do 12.12. 2019. Děkujeme! wink

 

3.12. 2019

enlightenedDnes jsme vyhlásili studenta měsíce, který za svoji aktivitu v hodinách, nošení úkolů a pomůcek, získal diplom. Skvělá práce! yes

Zároveň jsme vyhlásili 3 vítěze s nejvyšším počtem nasbíraných hvězdiček, všem moc gratulujeme, jen tak dál! enlightened

MDR: psaní slovíček s dr, tr a gr: My green dragon likes to drive a brown truck. My great big green dragon likes to sleep under the Christmas tree.

Bookwork: SB str. 37 cv. 3 - vystřihli jsme si z učebnice str. 125 a vytvořili si vlastní mapu. Ve dvojici jsme ji popsali svému spolužákovi za použití předložek in front, next to, behind, between; WB str. 38 cv. 1 a str. 40 cv. 1.

Homework: WB str. 38, 39, 41 a 42 do 10.12. 2019.

Other activity: interaktivní hry a opakování na test z Unit 3.

Důležité: v úterý 10.12. budeme psát testík z Unit 3. wink

Ti, kteří si půjčili knížky z knihovny, je vrátí do 12.12. 2019. Děkujeme! wink

 

LISTOPAD

28.11. 2019

MDR: dnešní hodinu jsme začali osmisměrkou, ve které jsme hledali slovíčka z Unit 3 - playground, cinema, swimming pool, park, hospital, bus stop, shop, street, café, train station.

Bookwork: pustili jsme si story k nové lekci, ke které jsme poté odpovídali na otázky.
SB str. 39 cv. 2; WB str. 43.

Homework: WB str. 34, 35, 36, 37 - do 3.12. 2019.

Ti, kteří si půjčili knížky z knihovny, je vrátí do 12.12. 2019. Děkujeme! wink

 

26.11. 2019

MDR: Dnes jsme začali probírat novou lekci: Unit 3 Where we live. Tato lekce obsahuje nová slovíčka, která jsme si zapsali do sešitu - playground, cinema, swimming pool, park, hospital, bus stop, shop, street, café, train station.

Poté jsme si měli vymyslet své vlastní město a říct, co se v něm nachází. Toto probíhalo ve dvojicích formou rozhovoru, děti se ptaly např. Has your town got a swimming pool? Yes, it has. / No, it hasn't. Has your town got a train station? Yes, it has. / No, it hasn't.

Bookwork: SB str. 35 celá, str. 36 celá, str. 37 cv 1 - nové předložky: in front, between, behind, next to.

Homework: WB str. 34, 35, 36, 37 - do 3.12. 2019.

Other activity: interaktivní hry, hra Four Corners, prezentování projektů z Unit 2.

Do 28.11. 2019 prosíme o vrácení zapůjčených knížek z knihovny. Děkujeme! smiley

 

21.11. 2019

Dnes nás čekal testík z Unit 2, který jsme všichni zvládli skvěle! yes

Někteří z nás ještě prezentovali své projekty (kdo ho ještě nepřinesl, má čas do příští hodiny - tj. 26. listopadu).

Na závěr hodiny jsme si za odměnu (po testu laugh) pustili dvě videa - https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc a https://www.youtube.com/watch?v=3XA0bB79oGc

Připomínáme, kdo ještě nevrátil knížky z knihovny - vrátit do 28.11. 2019.

 

19.11. 2019

V dnešní hodině děti prezentovaly jejich projekty o zvířátkách, kterým věnovaly hodně času a úsilí. Všem se projekt opravdu moc povedl, to samé prezentace, skvělá práce! winkyes

Pomocí pracovního listu jsme společně opakovali a procvičovali na test z Unit 2, list doma ukážeme rodičům. 

Vyrobili jsme si kartičky se zvířátky (slovíčka z lekce 2, kterou právě probíráme) a hráli jsme s nimi různé hry, jako např. Bingo.

Na závěr hodiny jsme si zahráli interaktivní hry Super Minds.

 

14.11. 2019

enlightened Dnes jsme vyhlašovali studenta měsíce! Vítěz dostal diplom za svůj pozitivní přístup k práci a za řádné nošení pomůcek. Moc gratulujeme, jen tak dál!enlightened

MDR: do sešitu jsme si napsali pár vět o sobě a o našich rodinách, protože procvičujeme koncovku S ve 3 osobě (he/she/it likes or he/she/it doesn't like)I like..., My... likes..., I don't like..., My...doesn't like....

Bookwork: WB str. 121 - procvičování slovíček (zvířata ze ZOO).

HW: WB str. 29 a 32, SB str. 28 - přečíst rodičům krátkou story Hipsway Zoo. Dokončit projekt o zvířatech - vše do 19.11. 2019. 

Other information: pomocí interaktivních her jsme procvičovali a opakovali na test z Unit 2, který nás čeká příští hodinu.

Library: půjčili jsme si knížky z knihovny, spolu s vyplněným Book Reportem prosíme vrátit do 28.11. 2019.

Ti, kteří nevrátili knížky, které měly být vráceny do 14.11., je přinesou příští hodinu, tj. 19.11. 2019. wink

 

12.11. 2019

S velkou radostí oznamujeme, že se v měsíci říjnu naše skupina umístila mezi druhými ročníky na 1. místě v počtu získaných hvězdiček! yes Doufáme, že nás toto skóre bude motivovat dál, dobrá práce! laugh Podívejte se na plakát na našich stránkách.

MDR: Slovíčka i/y (liší se výslovností) - fly, my, try, sky, pie, happy, pretty, silly.

Bookwork: SB str. 28 cv. 1 a 2; WB str. 26 a 27 celé, str. 28 cv. 1.

Homework: WB str. 29 a 32, SB str. 28 - přečíst rodičům krátkou story Hipsway Zoo (do 19.11. 2019). Dokončit projekt o zvířatech.

Důležité: 19.11. budeme psát testík z Unit 2.

Prosíme o vrácení půjčených knížek z knihovny do 14.11. 2019 spolu s vyplněným Book Reportem, nakreslit do BR obrázek, co se mi v knížce nejvíce líbilo a napsat 3 slovíčka, která jsem se naučil nebo která se mi nejvíce líbila. Vyplněný Book Report je za 2 extra hvězdičky! wink

 

7.11. 2019

MDR: na rozehřátí jsme si dnes zopakovali dny v týdnu - Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

Poté jsme si zahráli hru Bingo, abychom si zopakovali všechna písmenka abecedy a rozluštili jsme hádanky o zvířatech, což nás velice bavilo! laugh

Bookwork: SB str. 25 cv. 1; WB str. 30 (měla by dětem pomoct s jejich projektem o zvířátkách), str. 31 cv. 1 a 2.

Na závěr hodiny jsme si pustili příběh - The Great Kapok Tree - https://www.youtube.com/watch?v=gw0arFtHeVw.

Homework: WB str. 23, 24 a 25.

Děti by též měly začít pracovat na svém projektu - SB str. 31 cv. 1, který odevzdají do 19.11. 2019.

 

5.11. 2019

Dnes byl Star Reward Day, protože od začátku angličtiny sbíráme hvězdičky - za nošení učebnic, dobré chování a za aktivitu v hodinách - byli dnes vyhlášeni vítězové, kteří získali nejvyšší počet hvězdiček. Odměněni jsme ale byli všichni, protože nám to všem jde v hodinách skvěle!

Všem moc gratulujeme! wink

MDR: procvičujeme 3. osobu (koncovka s) - He likes/ He doesn't like. Do našich školních sešitů si každý z nás nakreslil zvířátko, které následně za použití sloves ve 3. osobě popsal, např. This is Freddy the frog. He lives in a tree and he eats spiders. He doesn't like apples. (příklad je ze SB str. 23 cv. 3). 

Učíme se o zvířatech a jejich skupinách - mammals (savci), birds (ptáci), reptiles (plazi) a insects (hmyz).

Bookwork: SB str. 22 celá, str. 23 cv. 1, str. 24 - song, str. 26 story - The Zoo Keeper, str. 29 cv. 1 - procvičování předložek next to, between, on, in a str. 31 cv. 1.

WB str. 23 cv. 1.

Homework: WB str. 23, 24 a 25.

Děti by měly začít pracovat na projektu o zvířatech - SB str. 31. cv. 2, který odevzdají do 19.11. 2019. smiley

ŘÍJEN

31.10. 2019

Happy Halloween! wink

Na začátku dnešní hodiny jsme si vyrobili halloweenský plakát.

Bookwork: představili jsme si novou lekci - Unit 2. SB str. 22 cv. 2 a str. 24.

Zahráli jsme si hru My First Hidden Pictures - https://www.highlightskids.com a vyrobili si halloweenské příšerky! 

Homework: WB str. 22.

Library: všichni jsme si půjčili knížku z knihovny a dostali jsme k ní Book Report - za vyplněný BR jsou 2 hvězdičky navíc! laugh Knihy prosíme vrátit do 14.11. 2019.

 

24.10. 2019

Dnes jsme psali test z Unit 1, který měl poslechovou a písemnou část. Každý, kdo měl 100% úspěšnost, získal 2 extra hvězdičky! laugh

Bookwork: vystřihli jsme si halloweenskou hru z učebnice na str. 119 a zahráli si ji.

Zkontrolovali jsme si domácí úkol z WB na straně 16 cv. 2 - měli jsme nakreslit někoho z rodiny a napsat o něm pár vět.

Na závěr hodiny jsme si zazpívali několik halloweenských písniček:

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4

https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

22.10. 2019

MDR: Procvičili jsme si používání koncovky "s" ve 3. osobě, denní rutiny z Unit 1 a časy, kdy něco děláme (morning, afternoon, evening)Sam goes to school at..., He gets up at..., He has lunch at...

Poté jsme opakovali na test z Unit 1, který nás čeká.

Bookwork: SB str. 20 cv. 1 a 2; dále jsme pracovali na plakátu o tom, jak probíhá náš běžný školní den - SB str. 21. 

24.10. nás čeká již zmiňovaný test z Unit 1, který byl přesunutý a na který jsme dnes společně opakovali probranou látku.

 

17.10. 2019

MDR: My daily routines - in the morning, in the afternoon, in the evening, at night.

Poté jsme si zahráli hru, ke každé části dne (in the morning, in the evening,..) jsme museli přiřadit aktivitu, kterou v tomto časovém úseku děláme, např. get up, brush your teeth, eat dinner, atd.

Bookwork: WB str. 16 cv. 1 - poslechové cvičení.

Na závěr dnešní hodiny si každý z nás vyrobil své vlastní hodiny. smiley

Homework: WB str. 14, 17, 18, 19 (až na poslechová cvičení, ta vyplníme ve škole) do 22.10. 2019.

Připomínáme, 22.10. 2019 budeme psát test z Unit 1.

 

15.10. 2019

Na začátek dnešní hodiny jsme si zahráli hru Tap the Words se slovy s ee a ea - tree, teeth, cheese, eat, please, peas...

Poté jsme si společně zkontrolovali domácí úkol z minulého týdne.

MDR: Nakreslili jsme si do sešitů obrázek Mr. Blue a slovně jsme ho popisovali (Mr. Blue je písnička k Unit 1).

Bookwork: SB str. 18 celá; WB str. 15 cv. 3, str. 18 cv. 1.

Homework: WB str. 14, 17, 18, 19 (až na poslechová cvičení, ta vyplníme ve škole) do 22.10. 2019.

22.10. 2019 budeme psát test z Unit 1.

 

10.10. 2019

MDR: Daily routines - brush your teeth,..

Bookwork: SB song Mr. Blue str. 12, str. 14 nová story "What a day!", str. 15 celá, str. 16 cv. 1 a str. 17 cv. 1.

Hodinu jsme začali procvičováním nových frází (denní rutiny), také jsme dostali opravené testy, 100% úspěšnost znamená 2 hvězdičky navíc!

Homework: WB str. 10, 11, 12 a 13 (cvičení 1 na str. 13 jsme již vyplnili ve škole) - do 15.10. 2019.

 

8.10. 2019

Dnešní hodinu jsme začali novou lekci - Unit 1 "My day".

V této lekci se seznámíme s používáním frází pro běžné denní rutiny - get up, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have lunch, play in the park, have dinner, go to bed. Dále se naučíme hodiny. smiley

Zazpívali jsme si spolu novou písničku, právě k Unit 1 a představili jsme si nová slovíčka pomocí kartiček.

Bookwork: SB str. 10 a 11.

Homework: WB str. 10, 11, 12 a 13 (cvičení 1 na str. 13 jsme již vyplnili ve škole) - do 15.10. 2019.

 

3.10. 2019

Dnes na nás čekal menší testík, ale ještě před testem jsme si společně vše zopakovali. Test měl prověřit naše znalosti slovíček, která se od začátku učíme (WB str. 118) a také množné a jednotné číslo. Skládal se z písemné a poslechové části.

Po testu jsme začali tvořit náš portrét s pár větami o nás a na závěr hodiny jsme si zahráli hru "My First Hidden Pictures" https://www.highlightskids.com.

Připomínáme, do 10.10. vrátit knížku z knihovny a přinést Book Report (za 2 extra hvězdičky!).

 

1.10. 2019

MDR: zápis slovíček z WB ze strany 118 (door, chair, window,...).

Bookwork: WB str. 9 a 118 všechna cvičení.

Také jsme si zopakovali velká čísla 1-100 a na konci hodiny jsme si opět zahráli naši verzi story z učebnice "The Burglars".

Připomínáme, do 10.10. vrátit vypůjčené knížky z knihovny a přinést k nim vyplněný Book Report! smiley

ZÁŘÍ

26.9. 2019

MDR: množné a jednotné číslo (There is a...; There are some...) a zkrácené tvary (There's = There is).

Bookwork: SB str. 8 a 9 všechna cvičení - story "The burglars" (děti si pak rozdělily role a příběh si samy zahrály). WB str. 6 cv. 1 a str. 8 všechna cvičení.

Homework: WB str. 4, 5, 6, 7 - do 1.10. 2019.

Library: všichni jsme si půjčili knížku v knihovně, ke které jsme dostali Book Report. Do 10.10. 2019 musíme knížku vrátit spolu s vyplněným Book Reportem. smiley

 

24.9. 2019

Bookwork: SB str. 4 - nová slovíčka: floor, wall, door, bookcase, clock; SB str. 5 cv. 1 - poslech a přiřazování daných vět a SB str. 5 cv. 3 - hra, kdy každý z nás popisoval obrázek.

Naučili jsme se i nová čísla 1-100 a zazpívali si k tomu písničku "The Big Numbers".

Grammar: množné číslo a zkrácené tvary (There's = There is).

Homework: WB str. 4, 5, 6, 7 - do 1.10. 2019.

 

19.9. 2019

Dnes jsme dokončili plakát naší skupiny a nalepili jsme na něj naše fotky společně se zajímavými fakty o našem maskotovi.

Povídali jsme si o šikaně a následně jsme všichni podepsali Anti-bullying plakát.

Někteří z nás přinesli svůj domácí úkol již dnes, takže nám vyprávěli o svých vzpomínkách na prázdniny, ukazovali nám různé suvenýry a mušličky a nás to velice bavilo! smiley

Připomínáme, na úterý 24.9. přinést nějakou vzpomínku na prázniny - suvenýr, fotku, pohledy,...

 

17.9. 2019

Na úvod dnešní hodiny jsme se přivítali po prázdninách, představili jsme se a povídali si o sobě, abychom se lépe poznali.

Hráli jsme hru "Simon Says" a poté jsme šli zdobit svoje pracovní sešity (portfolios) a vybarvovali jsme plakát s maskotem naší skupiny Rattlesnakes.

Zazpívali jsme si písničku o dinosaurech a zahráli si hry na interaktivní tabuli.

Domácí úkol: na úterý 24.9. 2019 přinést něco z prázdnin - fotku, suvenýry,...

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33