Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ŘÍJEN

16/10

MDR/portfolio: 'ee' a 'ea' slova - Starfall.com - napište je do sešitu

Super Minds: SB str.15, str. 16 - čtení a psaní, str.17 poslechová cvičení, WB str.13 cvič.1, str.16 - poslechové cvičení

Hry: 'Popping Balloons' - online hra (scrambled sentence), Starfall 'Make a Word'

Procvičování phrasal verbs (frázových sloves) a frází (např. get up, get dressed, go to school...)

HW: str.17 - nakresli hodiny a (!)procvičování hláskování slov(!!)

 

11/10

Dnes byla hodina spojená s další třídou kvůli volbám.

Žáci procvičovali angličtinu pomocí her a písniček s Halloween tématikou. Tady je výčet aktivit:

-výroba dýně z barevného papíru s 'tajným kódem' (If you're a girl.../boy...)

-výroba 'nebe peklo ráj' věštírny s odkazy k Halloweenu a s anglickými 'spooky' slovy

- kreslení příšer podle detailního slovního návodu a/nebo skládání papíru do harmoniky a kolektivní kreslení příšer a pak jejich popis v angličtině jednotlivými žáky (exquisite corpse)

- Halloween Bingo a hláskovací hry

- zpívání písniček s jednoduchými tanci: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

9/10

Na začátku hodiny jsme použili flash cards (obrázky) se dny v týdnu a frázovými slovesy a frázemi (get up, have breakfast,...) (Povídání o tom, co dělají žáci který den v týdnu.)

Pracovali jsme různými hrami a s kartami atd. na otázce 'Is there...?' a odpovědích 'There is/There are... .'

SuperMinds: student book str.11 poslech a str. 12 písnička o Mr. Blue (žáci poté do portfolia nakreslili další možnou zvláštní činnost Mr. Blue)

HW: workbook str. 10 a 11 a zkusit pracovat na str. 12

4/10

Začali jsme opakováním na test a poté pokračovali testem samotným.

Žáci dostali nabídku knih ze školní knihovny a mohli si dobrovolně vybrat knihu domů k vypracování book report-u za extra kredit. (K odevzdání nejpozději 18.10.)

Poté jsme četli a ukazovali jim na plstěné figurce a obrysech zvířat názorně krátký příběh 'There was a lady who swallowed a fly' (Žila byla dáma, co spolkla mouchu').

HW: SM workbook strany 10, 118, 119

2/10

Dnes jsme den začali kontrolou domácího úkolu a pracovali jsme se slovní zásobou a hláskováním, což byla součást opakování na test. Prosíme žáky, aby si do čtvrtka zopakovali slovíčka z posledních lekcí. Objeví se krátký úvodní test. Udělali jsme přípravu pomocí práce z extra practice sheets a prošli jsme briskně některým učivem, které se na testu objeví.

Pozn. prosíme, aby žáci do budoucna, bude-li to jen trošku možné, začali své úkoly dělat v den, kdy byly zadány nebo den poté, aby je dělali postupně, což jim pomůže zopakovat si učivo a zůstat s probíranou látkou v kontaktu. Vyhotovování úkolů do angličtiny den před odevzdáním/kontrolou není špatně, ale nenapomáhá studiu jazyka.

Sledovali jsme na interaktivní tabuli příběh ze SuperMinds a pracovali jsme dnes velmi na poslechu a čtení a zpívali jsme písničku. Poté jsme vyplnili korespondující stránky ve workbook-u, které byly také většinou poslechového ražení a přiřazování charakterů k prohlášením.

Poté jsme hláskovali slova, což se pro některé jeví náročné, prosíme, aby žáci zkoušeli hláskovat slova v angličtině. Hráli jsme hry s hláskováním a hláskovali jsme kolektivně i ve dvojicích a hráli jsme hry SuperMinds online.

ZÁŘÍ

27/9

Den jsme začali procvičováním slovní zásoby (vocabulary) z úterní lekce - používali jsme k tomu flash cards a nahlas jsme procvičovali spelling (hláskování) - např. ukázali jsme žákům obrázek (flash card) stěny a žáci se přihlásili a řekli 'wall' (zeď). My jsme se dále zeptali 'How do you spell it?' (Jak se to hláskuje?). Žáci hláskovali 'W-A-L-L' a tím procvičovali abecedu v angličtině stejně jako pravopis těchto slov.

Poté jsme pracovali s extra practice sheets, kde doplňovali slova (mnozí za pomoci student book SM). Do mezer ve slovech doplňovali samohlásky z téže slovní zásoby tak, aby slova dávaly smysl a byla správně napsána.

Hry: Po těchto aktivitách jsme třídu rozdělili do dvou skupin a žáci hráli dvě různé variace na bingo se slovy/s hláskami - tak, aby si procvičili zábavnou formou poslech, výslovnost i slovní zásobu.

Workbook: Listening pages/poslech

25/9

Dnes jsme si vzájemně představovali předměty, které jsme si donesli v rámci projektu z první lekce.

Učíme se a procvičujeme: There is... x There are... (pracujeme s učebnicí Students Book na str. 5). K tomu se učíme i nová slovíčka ze str. 4 a zpíváme novou písničku na str. 6

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom si procvičili fráze z učebnice SB na str. 7.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na nový příběh našich hrdinů v učebnici a pak jsme si jej přečetli v učebnici SB na str. 8-9.

Homework: domácí úkol -  Z učebnice Workbook str. 4 - 7. Domácí úkol je na příští úterý 2.10.

20/9

Hodinu jsme začali opakováním slovíček z minulého roku za pomoci 'flash cards'.

Poté jsme pokračovali ve výrobě třídního plakátu s fotkami dětí pro Chřestýše. Ten jsme úspěšně dokončili.

Zvládli jsme se pobavit o tom, co je to 'bullying' (šikana) a shlédli jsme krátký Pixar film 'For The Birds' (https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg), na kterém jsme si to více ujasnili. Žáci poté podepsali anti-bullying contract.

Nakonec jsme hráli hru 'The Hot Seat', kdy si jeden žák zakryje oči a učitel ukáže ostatním obrázek znázorňující slovíčko, které se žáci snaží poté svému spoluhráči popsat, dokud jej neuhodne. Pak se vystřídají. V této hře používají překvapivé množství slovíček a často se rozpovídají. Na rozloučenou si žáci zahráli hru ze Star Fall.

18/9

VÍTEJTE ZPĚT VE ŠKOLE!

Nejprve jsme se představili v kruhu - předávali jsme si plyšovou kostku. Poté jsme si kostku přehazovali a sdíleli jsme, co jsme dělali o prázdninách. Nakonec jsme si házeli kostkou přes kruh a snažili se zapamatovat si, co dělali ostatní o prázdninách.

Miss Jennifer mluvila o tom, co znamená být dobrým studentem.

Řekli jsme si, co jsou to 'rattlesnakes'/chřestýši (sledovali jsme krátké video a děti si vybarvily předpřipravené chřestýše, ze kterých budeme vytvářet třídní plakát spolu s vystřiženou fotkou a všichni si ozdobili sešity - 'portfolios'

Nakonec žáci hráli online hru (Starfall).

HW/Domácí úkol: Žáci dostali papírovou tašku, ve které mají příští úterý (25.9.) přinést tři předměty (pohlednici, rodinné foto, foto přátel, něco v oblíbené barvě, oblíbenou knížku, logo oblíbeného sportovního týmu, obal od oblíbeného pamlsku atd.), které je charakterizují.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34