Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ČERVEN

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Helena a Mr Jonathan

19.6.

Dnes jsme hráli naše oblíbené hry a soutěže. Děti dostaly certifikáty za absolvování ročníku v programu EATS.

Ve druhé části hodiny jsme se dívali na film The Secret Life of Pets.

14.6.

Daily Report: Make an acrostic with your favourite animal

Kreslili jsme obrázky podle instrukcí a pak je popisovali.

Hráli jsme naši oblíbenou hru "Hot seat"

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na krátký příběh o Titaniku a pak si povídali o tom, co víme.

Kreslili jsme a vytvářeli krátké komiksy s vtipnými příběhy.

Na závěr jsme si zahráli hru Snatch!

12.6.

Daily Report: napište kousek jakéhokoliv příběhu (5 jednoduchých vět)

Brain Box - hráli jsme paměťové hry a odpovídali na otázky ke kartičkám.

Společně jsme četli příběh "The Mixed-Up Chameleon".

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili v popisování slov zadaných na tabuli.

7. 6. 

Daily Report: Make an acrostic with your name (eg.:
J umping
O ctopuses
N ice
A merican
T eacher
H appy
A thletic
N ose

Potom jsme procvičili paměť při hře s opakováním vět. 
1. řekne : I like cats. 
2. řekne: He likes cats and I have a dog.
3. řekne: He likes cats, she has a dog and I love bananas. 
atd...

Děti ve dvou týmech soutěžily, která skupina v daním čase vytvoří nejdelší řetěz ze slov navazujícíhch posledními a provními písmeny, např: noiseggorillapplelephant...

Potom hrály na interaktivní tabuli wordhake. 

V učebnici jsme pracovali na stranách 116 a 117, čímž jsme je dodělali. 
Příští týden už děti učebnice nosit nemusí.

Poslechli a přečetli jsme si příběh o Jiřím a o drakovi a děti pak vypracovaly pracovní list s otázkami k příběhu 

5. 6.

Hodinu jsme zahájili nákupem ve hvězdičkovém obchodě a vyhlášením studenta měsíce. 

Daily Report zahrnoval opakování na test z poslední kapitoly, který jsme napsali hned vzápětí. 

Potom děti chvíli luštily osmisměrku a nakonec jsme si zahráli pár slovních her. 

KVĚTEN

31. 5.

Daily Report: You have 5 minutes to make as many words as possible from the followinh letters
D E H N
K T M B
C R E N
F A D T

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový - WB str 114 a 115 a nechat podepsat Worksheet o Beatrix Potter. 

Ve Workbook jsme zopakovali slovíčka - od strany 128 zpětně. 

Podívali jsme se na video o pohádkářce Beatrix Potter a děti dostaly na vyplnění pracovní list. Obvykle podpis rodičů nevyžadujeme, ale dnes byl postoj dětí k práci hodně nedbalý , tak jsme řekli, ať se doma "pochlubí". (Na druhou stranu je chápu - ve třídě bylo horko, ve čtvrtek bývá únava  a zadání obsahovalo hodně písmenek)

Také jsme se podívali na dvě videa o vyhynutí dinosaurů a trochu si o nich povídali. 

29. 5.

Daily Report:
Choose the correct option
1. Go camp/camping
2. learn to/ learn swim
3. keep / build a scrapbook
4. help to/in the garden
5. take ride/riding lessons

Na rozmluvení jsme si zahráli hru 2 Truths and 1 Lie (2 pravdy, 1 lež - tentokrát tak, že se skupina musela dohodnout, které tvrzení označí za lež) 

Podívali jsme se ještě jednou na příběh o Superfriends, rozdělili jsme si role a pokusili příběh přehrát. 

Na pracovním listě se děti procvičily v tvoření otázek. 

Na stranách 114 a 115 jsme si četli o pohádkách a nakonec se děti pokusily vytvořit vlastní krátké pohádky a nakreslit k nim obrázek.

24. 5. 

Daily Report: Use : where -would - can - is - does 
1. ___ is my jacket?
2. ___ you ride a bike?
3. ___ you like some cake?

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového:
Nový domácí úkol: WB str. 109, 112, 113

Jsme hráli hry na interaktivní tabuli (Wordshake a hry z eslgamesplus.com)

Věnovali jsme se také poslechovým cvičením WB str. 110 a 11, SB str. 112.

Konečně se nám podařilo doplnit chybějící testy a nezapomenout, takže děti přinesly domů několik opravených testů - pokud se děti nepochlubily, řekněte si o ně. 

22. 5.

Daily Report: 
1. Can we g_  _ik_ _ _?
2. Let's v_ _ _t  _y  _o_s_n_!
3. Can we _e_d a c_ _ _c?
4. Can I l_ _ rn  _o  s_ _m?
5. Can we b_il_  a t_ _e_ou_e?

Povídali jsme si o výletu do Tábora, co se tam dětem líbilo.

Potom jsme si zahráli hru, kdy děti střídavě říkají slova k zadanému tématu. 

Ve dvojicích pracovaly na obrázcích - jeden seděl zády k tabuli. Druhý popisoval obrázek na tabuli a ten první ho podle pokynů kreslil. Potom se vystřídali.

Také jsme si zazpívali písničku (str. 107) a poslechli příběh a vypracovali k němu cvičení (110-1)

17.5.

Výlet do Kaňky
Když jsme dorazili do Kaňky, velice mile nás tam přivítali a pohostili čajem, kávou, ovocem a koláčem, který děti z Kaňky samy upekly. Poté jsme se rozdělili do několika skupin a šli si prohlédnout různé terapie.
 
Nejdříve jsme navštívili muzikoterapii, kde jsme si zkoušeli různé nástroje. Děti ležely na ozvučné desce a hrály si s barevnou chobotnicí. Dále jsme pokračovali na logopedii, kde jsme se seznamovali s různými pomůckami, s kterými děti pracují, aby se zlepšily v mluveném projevu. 
 
Pak jsme se přesunuli do fyzioterapie, kde jsme si prohlíželi náčiní – houpačku a disky, které děti používají ke zlepšení rovnováhy a držení těla. Následně jsme si prohlíželi pomůcky, které děti používají při ergoterapii na procvičení jemné motoriky.
 
Na závěr nám bylo ukázáno monoski a děti si vyzkoušely, jak se v něm sedí. Děti se poté naobědvaly v družině, předali jsme dárky a šli se spolu s některými studenty z Kaňky podívat do Muzea brnění. Tam nám předvedli rekvizity, které vyrábějí pro filmy jako jsou Bathory, Letopisy Narnie, Poslední Samuraj atd. Prozradili nám také triky, které používají.
 
Pak jsme se prošli historickým centrem Tábora a zamířili zpět k nádraží, kde jsme se rozloučili s našimi milými průvodci z Kaňky. Moc jsme si to užili a hodně nového se naučili.
Více informací a fotografie najdete pod tímto odkazem.

15. 5. 

Daily Report: Reading comprehesion about octopuses. 

Potom jsme vyráběli chobotničky z ponožek. Budeme je prodávat na charitativním jarmarku 6. června. Výtěžek půjde našim charitativním partnerům.

Ti, kteří skončili dříve, hráli hru Wordshake. 

10. 5.

Daily Report: Match and draw pictures:
1. visit         a. swim
2. take         b. cousins
3. go            c. a scrapbook
4. learn to    d. hiking
5. keep        e. riding lessons

Na rozcvičení jsme měli v plánu hru, ale jako úvod se měly děti seřadit abecedně podle křestního jména, když se jim to moc nedařilo, tak jsme to ještě procvičili i podle příjmení a hru si necháme na jindy. 

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový domácí úkol - WB str. 107 a 108. Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek budou děti na výletě a v úterý budeme vyrábět zboží na charitativní jarmark, je domácí úkol až na další týden.

Na straně 106 jsme zkoušeli ve dvou skupinkách pokřik s doprovodnými pohyby. 

Na straně 107 žáci individuálně vypracovali cvičení 1. 

Po přestávce přiřazovali k otázkám odpovědi (na papírkách) - což se posléze ukázalo, bylo cvičení z učebnice, takže zjištěné odpovědi jen přepsali (SB str. 109). 

Také jsme si přečetli text písničky ze strany 108, ale zazlobila technika, tak jsme si ji neposlechli. 

Příští čtvrtek, 17. 5., pojedeme v rámci charitativního projektu do Tábora navštívit našeho partnera pro tento rok - Kaňku. Veškeré informace posílala paní Barešová emailem. Pokud jste ještě neodpověděli, abyste udělili souhlas s účastí Vašeho dítěte, případně ho omluvili, tak to, prosíme, udělejte co nejdříve. Bez tohoto souhlasu dítě jet nemůže. Děkujeme. 

3. 5.

Daily Report: Unscramble:
1. eltba ninset
2. elcstahit
Answer:
1. What sport do you like doing?
2. What do you think about swimming?

Nový domácí úkol: WB str. 106. 

Po krátkém opakování pomocí her: spinning, catching clouds a popping balloons jsme psali test. 

Po něm děti chvíli luštily osmisměrku na téma "body parts". 

Také vypracovaly pracovní list k tématu předchozí lekce a nakonec jsme hráli hru Snatch.

DUBEN

26. 4.

Daily Report: 
Write about your favourite toy. Why is it your favourite? Draw a picture of the toy. 
Eg.: My favourite toy is/are my ... My ... is/are my favourite toy because... 

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového jsme vyráběli dárek pro děti z Kaňky, protože je v květnu pojedeme navštívit, tak abychom nepřijeli s prázdnou. Dělali jsme laminované záložky.

Nový domácí úkol: WB str. 105 

Děti si vybíraly knihu z anglické knihovny a chvíli si v knihách četly (začaly si je číst a porhlížet spontánně, tak dokud neměly vybráno všechny děti, tak jsme je nechali).
Termín pro vrácení knih je 10. 5.

Na závěr jsme hráli hru, při které jeden pantomimou předvádí nějakou větu a ostatní hádají, co to je.

24. 4.

Unscramble the words and write sentences. 
Eg: ceyhok - hockey - Playing hockey is difficult.
eltba ninset – domnatnbi – mwimnsig

Na "rozcvičení" jsme hráli slovní ping-pong - dvojice hráčů na střídačku říkala slova k danému tématu. Kdo nevěděl, nebo řekl něco, co už bylo, prohrál. Pak šla další dvojice. 
např.: Food: bread - ham - egg - carrots - bananas - ehhhh...

Mr Jonathan opět zadal hádanku. 

Na serveru eslgamesplus.com jsme si zahráli hru na procvičení počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen (countable and uncountable nouns)

V učebnici jsme pracovali na stranách 100 a 101 - poslech a čtení. 

Potom jsme se podívali na youtube na dvě krátká videa o bionických robotech - zvířatech, a potom jsme o nich společně četli článek (byl opravdu náročný a děti mají velký obdiv, že to "daly", i když byl nejen dlouhý, ale i jazykově náročný - na druhou stranu na zajímavé téma), na závěr odpovídaly true/false otázky. 

19. 4.

Daily Report: Answer the question with a whole sentence:
What do you like doing?
Do you like singing?
What do you think about reading?

Zkontrolovali jsme domácí úkol. 
Nový domácí úkol: WB str. 96, 97, 98 cv.2 a 3, 99. (část jsme vypracovali ve třídě)
str 96: text písně je v učebnici SB na straně 96, písnička je i na DVD
str 99: 1: jaké chování je správné? 2: cvičení na fonetiku - pokud čteme v příslušném slově "o" krátce, jako v hockey nebo orange, vybarvujeme políčko oranžově, pokud "o" čteme dlouze, jako v hippo nebo yellow, vybarvujeme žlutě.

Mr Jonathan nám dal dvě hádanky, u kterých jsme se společně snažili najít řešení (tzv. lateral thinking puzzles)

Zahráli jsme si na interaktivní tabuli (sport)

Podívali se na další část příběhu o Super friends a potom se ho pokusili zinscenovat (SB 98, 99). 

17. 4.

Daily Report: Unscramble the following sports:
1. nensti
2. htelcisat
3. mimswgni

Na úvod jsme si v týmech zahráli hru, kdy jeden hráč pantomimou předváděl zadaný sport a ostatní se snažili uhodnout, o jaký sport se jedná.

V učebnici jsme pracovali na straně 96 - kluci (dnes byla totiž jen "pánská jízda") si sami od sebe vymysleli, že písničku zazpívají s vlastní melodií, takže ti, kteří chtěli, dostali možnost. Potom jsme si písničku poslechli tak, jak ji zamýšleli autoři učebnice a kluci si ji podle toho zkusili zazpívat. 

Chvíli jsme si povídali o tom, kdo má rád jaké sporty a procvičovali jsme přitakání pomocí "So do I." ("Me too." nedělá potíže) a také způsoby, jak říct, že dotyčný to vidí jinak - "I don't"  (např.: I like art. - I don't.)

V učebnici na straně 97 jsme udělali poslechové cvičení.

Potom jsme se dívali na úryvek z filmu "UP" - jak se dům vznese pomocí balónků naplněných héliem. Poté, co jsme si vysvětlili záludná nová slova, si děti četly článek o muži, který něco podobného vyzkoušel ve skutečnosti a také jsme se podívali na video, ked se skupina nadšenců pokusila odletět s domem stejně jako postava v animovaném filmu. 

Na závěr kluci kreslili sebe, jak letí nadnášeni balónky a přidali k tomu stručné popisky.

12. 4.

Daily Report:
Pizza was invented by a/an ...(adjective)...(nationality)... chef named ...(name)...
Some kids like ...(food)... pizza, but my favourite is the ...(food)... pizza. I'd like to eat pizza
...(number)... times a day.

Po kontrole domácího úkolu jsme se seznámili se slovíčky z nové kapitoly - sporty. (SB str. 94). Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru Spinning. Pracovali jsme také na straně 95. Procvičovali jsme používání slovesných tvarů končících na -ing. (pracovní list)

Na závěr jsme hráli šibenici.

Domácí úkol: WB str. 94 a 95

10. 4.

Hned na začátku hodiny jsme měli Star Store. 

Daily Report: Drawing dictation - kreslení podle diktátu. 

Byli jsme spojeni se skupinou Miss Quetz a Mr Erika. Společně jsme vyráběli papírové příšerky - záložky.

5. 4.

Daily Report: Fill in the blanks using: ride - drive - sail - fly
I'd like to ___ a car to China.
I'd like to ___ a plane to New Zealand.
I'd like to ___ a boat to Jamaica.
I 'd like to ___ a bike to school.

Zkontrolovali jsme minulý domácí úkol (WB 89, 93 - bohužel jsem zapomněla napsat na web, tak ti, kteří chyběli, úkol neměli - omlouvám se - hvězdičky jsem neubírala).
Nový domácí úkol: WB str. 90, 91.


Potom jsme hráli opakovací hru ve SB strana 93 a děti vypracovaly pracovní list na procvičení vazby I'd like to...  a přítomného průběhového času (he is playing). 

Také jsme psali test z Unit 7 a na závěr si děti vyluštily křížovku.

3. 4.

Daily Report: What is in the pictures? Write the words... 
boat  - motorbike - skateboard - lorry

Na rozcvičení jsme hráli online hru Wordshake ve dvou týmech. Tým, který zrovna nebyl u tabule, se snažil skládat slova ze stejných písmen na papíře.

V učebnici jsme pracovali na stránkách 90, 91 a 92. Měřili jsme pravítkem a povídali si o milimetrech, centimetrech a metrech a jejich vztazích. Na straně 92 jsme procvičili poslechové dovednosti.

V programu i-dictionary jsme se zaměřili na kapitolu o dopravě - podívai jsme se na slovíčka, příběh, písničku a zahráli si hru.

Na závěr jsme na serveru eslgamesplus.com hráli hru zaměřenou na příslovce končící "-ly".

17. 4.

Daily Report: Unscramble the following sports:
1. nensti
2. htelcisat
3. mimswgni

Na úvod jsme si v týmech zahráli hru, kdy jeden hráč pantomimou předváděl zadaný sport a ostatní se snažili uhodnout, o jaký sport se jedná.

V učebnici jsme pracovali na straně 96 - kluci (dnes byla totiž jen "pánská jízda") si sami od sebe vymysleli, že písničku zazpívají s vlastní melodií, takže ti, kteří chtěli, dostali možnost. Potom jsme si písničku poslechli tak, jak ji zamýšleli autoři učebnice a kluci si ji podle toho zkusili zazpívat. 

Chvíli jsme si povídali o tom, kdo má rád jaké sporty a procvičovali jsme přitakání pomocí "So do I." ("Me too." nedělá potíže) a také způsoby, jak říct, že dotyčný to vidí jinak - "I don't"  (např.: I like art. - I don't.)

V učebnici na straně 97 jsme udělali poslechové cvičení.

Potom jsme se dívali na úryvek z filmu "UP" - jak se dům vznese pomocí balónků naplněných héliem. Poté, co jsme si vysvětlili záludná nová slova, si děti četly článek o muži, který něco podobného vyzkoušel ve skutečnosti a také jsme se podívali na video, ked se skupina nadšenců pokusila odletět s domem stejně jako postava v animovaném filmu. 

Na závěr kluci kreslili sebe, jak letí nadnášeni balónky a přidali k tomu stručné popisky.

BŘEZEN

27. 3. 

Daily Report: Fill in the blanks using the following words:
am, isn't, He's, sleeping, waiting, doing
1 a) What's he ___?              b) ___ doing his homework.
2 a) Are you ___ for a bus?   b) Yes, I ___.
3 a) Is she ___?                   b) No, she ___.

Na rozcvičení jsme zahráli několik kol online hry Wordshake.

Potom jsme pracovali v učebnici na stranách 88 a 89. Nejdříve jsme lepili samolepky podle pokynů (procvičení předložek), potom jsme procvičili poslech (89/1) a porozumění ve čtení (89/2). 

Nakonec děti kreslily nějaký zvláštní dopravní prostředek a každý o něm napsal alespoň čtyři věty (podle vzoru 89/3).

22. 3.

Daily Report: Fill in the blanks using these words:
writing / He's / doing / She's
1. What's he doing? _____ sleeping.
2. What are they ____? They're ____
3. What's she doing? ____ studying. 

Po kontrole domácího úkolu jsme vypracovali pracovní list na procvičení přítomného průběhového času. 

Potom jsme se podívali na další část příběhu o Superfriends a zjistli porozumění a pocvičili paměť v učebnicích (SB 87, WB 86). Také jsme si procvičili výslovnost/čtení "ú" - v různých slověch se různě píše. 

Na závěr jsme hráli hru na interaktivní tabuli.

20. 3.

Daily Report: Find two mistakes in each sentence and write the sentence correctly:
eg: I'd like to go to Africa by plaen plane.
1. He like to ride on a skatboard.
2. We'd like sail a baot in the ocean.

Zahráli jsme si několik her šibenice. Potom jsme si znovu poslechli a zazpívali písničku ze strany 84. Trochu jsme pracovali na straně 85 - procvičení přítomného průběhového času. Potom si děti vzájemně předváděly různé činnosti a ptaly se, co kdo dělá (Are you flying a plane?... apod.)

Děti také psaly a kreslily, co by chtěly dělat. I'd like to... 
Potom jsme si o obrázkách povídali. Při čekání na to, až ostatní dokreslí si někteří zopakovali slovíčka (hlavně jejich psaní) ve WB na straně 126.

15. 3.

Na úvod hodiny jsme si povídali o různých žánrech (comedy, adventure, scienci fiction, drama - sad, fantasy). Potom děti říkaly různá slova (star, unicorn, sausage, food, car). 
Daily Report: Napsat krátký příběh s výše uvedenými slovy v žánru sci-fi.

Po kontrole domácího úkolu děti vypracovaly pracovní list na procvičení a porozumění "I'd like to..."

DOmácí úkol: WB str. 84 a 85

Poslechli jsme si a zazpívali písničku ze strany 83. 

Na závěr jsme hráli hry z eslgamesplus.com

13. 3. 

Na úvod jsme se podívali na Starfall.com na krátký klip o "silent e". Děti se pak snažily vymyslet další slova, která mají na konci tiché e. Nakonec jich našly docela dost:
snake, shake, nose, bike, ride, face, plan, cape, cupcake, cake, tale, phone, whale, site, five...

Potom jsme se věnovali novému tématu - Transportation (doprava). 
Pojmenovali jsme různé dopravní prostředky a procvičovali jsme, jak se správně píšou. Také jsme se bavili o tom, jaké se k nim vážou slovesa (fly a plane, drive a car, sail a boat, ride a bike apod...)

Potom děti hádaly podle popisu, o jaký dopravní prostředek se jedná. 

Také jsme zkontrolovali domácí úkol a děti vypracovaly pracovní list na procvičení nových slovíček.

Na závěr jsme chtěli hrát hru na interaktivní tabuli, ale z technických důvodů jsme nakonec hráli šibenici.

8. 3.

Daily Report:
1. I smell with my ___.
2. I see with my ___.
3. I listen with my ___.
4. I wear ___ to see better.
5. I speak with my ___.

Po krátkém opakování jsme psali test, po něm děti chvíli luštily osmisměrku na téma hmyz. 

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali si nový.
Domácí úkol: WB str. 82 a 83/2.

Vyhlásili jsme Studenta měsíce a potom jsme hráli novou hru - variaci na "Země - město" (Scattegories). - děti se v časovém limitu pokoušely hledat slova na zadané písmeno ve třech kategoriích (stačí vždy jedno slovo k jedné kategorii - Food or drink, Something found at school, Animal)

6. 3.

Daily Report: 
1. I'm Kate. My/Me birthday is in July.
2. We're Lucy and Joanne. Our/Her birthdays are in April.
3. The next birthday is Julie's. Your/Her birthday is in May.
4. Our teacher is Mr. Brown. His/Our birthday is in November.

Po vypracování Daily Reportu jsme hráli dvě hry, které sice přímo neprocvičují angličtinu, ale pomáhají k procvičení vzájemné komunikace a vzájemného vnímání se. V první se žáci snaží napočítat do deseti bez předem zadaného pořadí tak, aby nikdy nepromluvili dva žáci naráz. Druhá byl mrkací vrah (Assassin nebo se taky hře říká Sandman - Hajaja) - tam je třeba reagovat na neverbální signál (mrknutí) - podezřelého jsme hlásili větou: I suspect it is ... 

Zopakovali jsme si psaní slovíček při štafetové hře u tabule. 

Podívali jsme se na příběh ze stran 74 a 75, děti se ho pokusily i "zinscenovat". 

Ve WB na straně 76 jsme udělali poslechové cvičení a na závěr jsme hráli hru na eslgamesplus.com (present progressive car race)

1. 3.

Daily Report: Unscramble:
cefa - riah - lgsesas - tumoh - saer - kheces - ysee - inhc - sneo (vše se týká obličeje)

Zkontrolovali jsme domácí úkol - cvičení ze strany 75 jsme udělali společně: šlo o rozlišování výslovnosti, jestli je v daném slově zvuk "ej" (jako train, face apod.) nebo "ae" (jako v mat, thanks...)

Nový domácí úkol: WB str. 78 a 79

Také jsme si povídali o životním cyklu motýlů (SB str. 78) a podívali se na krátké video o vývoji motýlů.

22. 3.

Daily Report: Fill in the blanks using these words:
writing / He's / doing / She's
1. What's he doing? _____ sleeping.
2. What are they ____? They're ____
3. What's she doing? ____ studying. 

Po kontrole domácího úkolu jsme vypracovali pracovní list na procvičení přítomného průběhového času. 

Potom jsme se podívali na další část příběhu o Superfriends a zjistli porozumění a pocvičili paměť v učebnicích (SB 87, WB 86). Také jsme si procvičili výslovnost/čtení "ú" - v různých slověch se různě píše. 

Na závěr jsme hráli hru na interaktivní tabuli.

ÚNOR

27. 2. 

Daily Report:  fill in the missing letters and draw Ralph:
Ralph's e_es are orange.
Ralph's nos_ is green.
Ralph's e_ _ s are red.
Ralph's g_as_ _s are blue.
Ralph's m_ _ th is purple.
Ralph's _ _c_ is yellow.

Na rozcvičení jsme si zahráli hru, při které měl jeden z žáků zavázané oči a ostatní ho slovně navigovali ke skrýši pana Králíčka. 

V učebnici jsme pracovali na straně 72 (písnička).

Potom jsme hráli hru na procvičení říkání, že někdo má narozeniny v určitém měsíci (např. Jonathan's birthday is in January) - na tabuli byly napsány měsíce a jména a podle toho, do jakého pole se žák trefil lepivým míčkem, takovou utvořil větu.

Protože se děti při hře trochu rozdováděly a potřebovaly zklidnit, tak si potom opakovaly slovíčka ve Workook od strany 125 nazpět. 

22. 2.

Daily Report: Complete the story, use words "then, next, finally" to help you.
It was a normal sunny afternoon.
...
...
...
And that is how I saved the city. 

Děti se nakonec do vymýšlení zabraly natolik, že nám Daily Report zabral první vyučovací hodinu. 

Děti (které už doma nemají půjčenou knihu) si vybraly knihy z knihovny - termín pro vrácení je 8. 3.

Povídali jsme si o tom, kdo má kdy narozeniny a procvičili si přivlastňovací zájmena (his, her, their, our) a měsíce v roce. 

Také jsme si zopakovali slovíčka pro emoce/stavy (tired, excited apod.) a používání is a are.

Domácí úkol: WB 74/2, 75/2, 77
 

20. 2.

Daily Report: fill in the missing letters and draw Frank:
1) Frank's _y_ _ are black.
2) Frank's _o_e is blue.
3) Frank's _l_sse_ are pink.
4) Frank's _ _rs are orange. 
5) Frank's m_ _ _ _ is yellow.
6) Frank's f_ _ _ is green. 

Posílali jsme si dokola neviditelný míč a říkali slova k zadanému tématu. Tentokrát děti volily hlavně zvířecí témata: farm animals, sea animals, arctic animals... Kdo nevěděl nové slovo, povídal půl minuty na zadané téma. 

Navštívili jsme Star Store!

Potom jsme si procvičili výrazy pro pocity a emoce při pantomimě (jeden předvádí, ostatní hádají)

Na závěr jsme hráli "Spelling Bee". 

15. 2.

Daily Report: Drawing dictation.

1. Bob has purple jair. Bob has pink glasses. Bob has three ears, Bob is tired. Bob has blue eyes.
a tak dále

Domácí úkol: WB str. 70, 71, 72, 73.

Zahráli jsme si šibenici.

Potom jsme pomocí The Story Maker vymýšleli dva příběhy.
Děti pak ve skupinkách kreslily planety a popisovaly je. Po chvíli si papíry vyměnily  a pokračovaly. Potom ještě jednou a nakonec si příběhy vzájemně přečetly.

Potom jsme si posílali neviditelný míč a říkali slova na dané téma.

13. 2.

Daily Report: Write three sentences about your holiday + draw a picture.

Na rozcvičku jsme si zahráli pantomimickou hru.

Podívali jsme se na nová slovíčka (části obličeje) a povídali jsme si o různých pocitech (tired/happy/excited...).

Házeli jsme lepivým míčkem a popisovali rysy a pocity na obrázcích.

Na závěr jsme hráli hru na eslgamesplus.com na téma Body Parts.

1. 2.

Daily Report: 
Unscramble: haramcir - betal
Fill in: this - those -that: 
I like ... books.
Look here at  ... shirt!
Hey, check ... out!

Děti si napsaly test a potom luštily osmisměrku s dopravními prostředky. 

Chvíli jsme si povídali o mumiích a výstavě Mumie světa. 

Podívali jsme se na krátký příběh o mumii. Děti potom k němu vypracovaly pracovní list. 

Přejeme hezké prázdniny!

 

leden

30. 1.

Daily Report: Fill in using: Jim's  - this - those - these
1. I like ... pencil.
2. Whose sweaters are ... ?
3. That is  ... ruler.
4. Whose bag is ... over there?

Zahráli jsme si hru ve dvou týmech - v průběhu dvuo minut si přehazovali míček, pokaždé museli říct nové slovo k danému tématu. Ta strana, na které míček zůstal po uplynutí času, nebo která zopakovala slovo, které už bylo řečené, přišla o bod. Vyhrál tým, kterému zůstalo nejvíce bodů. 

Potom děti ve dvojicích předvedly své ztvárnění příběhu ze stran 62 a 63. 

S lepivými míčky jsme hráli hru na procvičení this-that-these-those a také házení na cíl.

Ve SB na straně 64 děti samostatně vypracovaly cvičení na doplňování slov do textu. 

Na závěr jsme hráli hru na serveru eslgamesplus.com (Vegetables Vocabulary Game).

Ve čtvrtek zjistíme, jestli jsme se naučili vše co jsme měli v rámci testu z Unit 5.

25. 1.

Daily Report: Draw (dictation), then write two sentences about the room.
There's a blue armchair. My green bed is under the window. I have an orange mirror hanging on the wall. There is also a brown table and a purple mat under it. There is a yellow ball on the table. There is a red lamp.

Po kontrole domácího úkolu jsme zadali nový a děti si vybraly knihy z anglické knihovny - termín pro vrácení je 12. 2. (někteří prý udělají Book Report podle vlastní anglické knihy, co mají doma)

Domácí úkol: WB str. 65 a 66

Zahráli jsme si šibenici a také štafetovou hru, při které se postupně odpovídá na otázky (procvičení látky).

Také jsme společně četli příběh ze stran 62 a 63 - plánovanou dramatizaci jsme museli nechat na příště.

23. 1.

Daily Report: (doplnit podle obrázkové nápovědy)
this - these - that - those
1. I like ... hat.
2. I like ... picture.
3. I like ... dogs.
4. I like ... trees.

Procvičovali jsme používání výše uvedených zájmen na pracovním listě. Udělali jsme si malou tabulku na tabuli 

near far
1 this 1 that
2+ these 2+ those

Pak se děti procházely ve dvojicích po třídě, ukazovaly na předměty a bavily se o tom, jestli se jim líbí nebo ne. 
-Do you like those pictures?
-No, I don't. I like this picture here.  apod.

V učebnici jsme pracovali na straně 61.

Podívali jsme se na animaci příběhu ze stran 62 a 63 a udělali k němu cvičení na interaktivní tabuli.
 

Na závěr jsme hráli hru na procvičení slovní zásoby ze serveru eslgamesplus.com.

18. 1.

Daily Report: Unscramble: 
klcoc (clock), betal (table), dawboerr (wardrobe), rmrior (mirror), haramrci (armchair), faos (sofa)

Povídali jsme si o obrázcích různých neobvyklých ložnic z internetu (pod vodou, zajímavé dekorace...)

Procvičili jsme si this-that-these-those (bohužel jsem si nezapsala odkaz)

Podívali jsme se na příběh Our Colourful World a potom seřadili věty, jak šly po sobě (Game pod videem).

Děti pak kreslily vlastní planety a tvory, které na nich žijí a na závěr o nich povídaly svým spolužákům. 

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 61, 62, 63 (bez poslechových cvičení.)

16. 1.

Daily Report: What is it? How do you spell it? 
mirror - armchair - wardrobe

V učebnici jsme pracovali na stránkách 58 a 59. Povídali jsme si o tom, co je to "mess/messy" a "tidy up". 
Procvičovali jsme používání zájmen this-these, that-those.
Děti si ve dvojicích povídaly o různých předmětech ve třídě. 

Potom kreslily svůj pokoj a povídaly o něm ostatním. 

Dostaly domů test. Prosíme o podpis. 

11. 1.

Daily Report: Write the words (podle obrázků)
bread, tomatoes, grapes, watermelons, fish, beans.

Po úvodní konverzaci a  kontrole domácího úkolu jsme si zopakovali probranou látku a děti po přestávce psaly test. 

Po testu jsme na interaktivní tabuli hráli hru Wordshake.

Domácí úkol: WB str. 58 a 59. - jde o úvod do nové lekce.
This - toto, that - tamto, these - tito, those - tamti.  

9. 1.

Daily Report: make questions as in the example.
Eg 1: Are there any lemons?
Eg 2: Would you like some fish?

1 - Potatoes, 2 - Fish, 3 - eggs, 4 - beans

Povídali jsme si o našich rodinách a sourozencích. Jestli jsme nejstarší (the oldest), uprostřed (middle), nejmladší (the youngest) nebo jedináčci (only child)

Po přestávce jsme si hráli na restauraci. 
Nejdřív jsme na tabuli napsali nabídku (menu), ale potom číšníci dostali zkrácený seznam, takže když si host chtěl objednat něco, co už "nebylo", číšník mu nabídl něco jiného. Role jsme prostřídali.

Ve čtvrtek budeme psát test z Unit 4

4. 1.

Daily Report: Match questions and answers. (Bohužel jsem si nezaznamenala přesné znění, ale v podstatě šlo o rozlišení Is there...? - Yes, there is./No, there isn't., Are there... ? Yes, there are./No, there aren't. a Would you like...? - Yes, please./No, thank you.)

Povídali jsme si o tom, jak děti trávily prázdniny a jaké dostaly dárky.

Zadali jsme nový domácí úkol: WB str. 49, 54 a 55.

Také jsme se věnovali poslechovým cvičením - WB. str. 51 a 52.

Děti si ve dvojicích zahrály deskovou hru na procvičení "Would you like...?"

Na závěr si ve dvou týmech zahráli hru na interaktivní tabuli.  

 

 

 

PROSINEC

21. 12.

Daily Report: Match the words to the pictures: fruit - vegetables - meat - fridge - bacteria

Povídali jsme si o tom, co děti budou dělat o prázdninách, co by si přáli k vánocům a také jestli nějak doma pomáhají s přípravami. 

Zkontrolovali jsme domácí úkol a procvičili si spelling jednotlivých slov.

V učebnici jsme pracovali na straně 54 - o hygieně při vaření. 

Po přestávce jsme se podívali na krátký návod na ovocný salát. Potom jsme společně ovocný salát připravili. Pojmenovali jsme potřebné pomůcky (cutting board, peeler, knife, bowl) , přísady (apple, orange, blueberries, grapes, bananas, sirup) a postupy (wash, peel, cut). Na závěr jsme po sobě uklidili. 

Děti dostaly domů pracovní list, který jim slova připomene - dobrovolný domácí úkol přes prázdniny za dvě hvězdičky - popsat pracovní postup výroby ovocného salátu.

19. 12.

Dnes byl Star Store a my do něj šli jako první. 

Daily Report: Přiřadit odpovědi k otázkám:
1. Is there any chicken?
2. Are there any bananas?
3. Would you like an apple?
4. Are there any eggs?

a. No, there aren't.
b. Yes, there are. They are really sweet.
c. No, there isn't.
d. Yes, please.

Potom jsme si zahráli hru "Two truths, one lie" - každý řekl dvě věci co dělal nebo se mu staly o víkendu, které byly pravdivé, ale také jednu nepravdu a opstatní hádali, která informace byla lež. V této souvislosti jsem dětem povídala o požáru, který byl o víkendu v domě, kde bydlím, a trochu jsme si popovídali o bezpečnosti (nenechávat svíčky bez dozoru, číslo tísňového volání - nikdo nebyl zraněn)

Podívali jsme se na příběh, nejdříve v animované formě, potom ho děti četly a nakonec jsme ho "zdramatizovali". 

Také jsme pracovali v učebnici na stranách 52/1 a 53. Procvičení čtění a orientace v textu (doplňující otázky ... How much/many ... do you need?) a porozumění při poslechu.

14. 12.

Daily Report: What is in the pictures? Do your best at spelling
1. grapes
2. beans
3. bread
4. lemons
5. tomatoes
6. fish
7. eggs
8. mangos
9. watermelon
10. potatoes.

Po kontrole domácího úkolu a zadání nového jsme pracovali s učebnicemí na stranách 46-49.
Povídali jsme si o různých obrázcích z trhů, zjišťovali jsme, jaké další druhy ovoce a zeleniny děti znají. Také jsme na obrázcích zabrousili na tržiště v jiné galaxii (Starwars) a dívali se na podivné zboží... 

Děti si nakreslily různé předměty, na jejich základě pak každé dostalo nákupní seznam a snažili se zjistit, kdo ze spolužáků dané věci má.

Procvičování frází: I would like a/some... Would you like a/some...? 
Ale i dalších - Do you have...? Can I have/get ...? apod.

Domácí úkol: WB str. 46, 47, 48

12. 12.

Daily Report: Match the sentences with the correct response:
1) Is there any fish? ___
2) Are there any eggs? ___
3) I'm thirsty. ___
4) I would like some apple juice.  ___
A) Here you are.
B) No, there isn't.
C) Would you like some orange juice?
D) Yes, there are.

Povídali jsme si o charitativním projektu. Připomněli jsme si loňského partnera - domov Sue Ryder, který pomáhá seniorům. A představili jsme partnera nového - ops Kaňka, které provozuje školu por postižené děti v Táboře. 

Potom jsme pro ně společně vyráběli vánoční přání. 

7. 12.

Daily Report: Unscramble:
1. ptlasohi                5. anirt ttasoin
2. féca                     6. mencia
3. lapy ruodgn          7. oolp
4. sbu ospt               8. tretes

Po kontrole domácího úkolu jsme psali test. 

Po testu si děti chtěly dodělat pracovní listy z minulé hodiny. 

Ve druhé hodině jsme si povídali o obrazech - nejprve o těch v učebnici (SB str. 42), potom o různých obrazech - Starry Night (Vincent van Gogh), Gare St Lazare (Cl. Monet), Grass for Those Who Cry (Hundertwasser), Hlavní nádraží (Lukos Hey), Rain Steam and Speed (Turner). Děti říkaly, co na obrazech vidí, jestli se jim líbí nebo ne a proč. 

5. 12.

Daily Report: Fill in using: has got / hasn't got / are / aren't (podle obrázku)
1) The town... a cinema.
2) There  .... tigers in the ZOO.
3) There ... monkeys next to the café.
4) The town ... a playground.

Po vypracování Daily Reportu jsme si povídali o Mikuláši a vánočních tradicích v Čechách - Mr Jonathan si od dětí nechával vysvětlit, jak to chodí na Mikuláše, také ho zajímalo jestli už psali Ježíškovi a tak podobně. Strávili jsme tím poměrně dost času. 

Ve druhé hodině děti pracovaly s Worksheets na téma město - procvičovaly si předložky, místa ve městě a zapojily i svou fantazii. 

 

 

LISTOPAD   

30. 11.

Daily Report:
The town .... got a hospital. (has)
The town ... got a train ... (hasn't / station)
The town has ... a playground (got)

V úvodu jsme se trochu věnovali vazbě "have got", která je velmi britská a děti (a ani Mr Jonathan) na ni nejsou moc zvyklí, ale v Cambridgeských učebnicích a zkouškách bývá.

Potom jsme hráli "guess the sentence charades" - děti předváděly celé fráze, nikoli jen jednotlivá slova (I am eating spaghetti on an airplane. apod.)

Připomněli jsme si příběh z minulé hodiny a děti se ho ve dvou skupinkách a ve dvou částech pokusily zdramatizovat s tím, že si upravily texty, aby každý něco říkal. 

Na závěr jsme hráli štafetovou hru, kdy každý hráč týmu napsal slovo ze zadané kategorie a pak s ním ústně sestavil větu. Přihlíželi jsme i na spelling. 

28. 11.

Děti si dnes vylosovaly funkce/úlohy pro dnešní den. Někdo měl práce víc, někdo míň, ale všichni měli svůj malý, ale důležitý, úkol (mazání tabule, sbírání portfolios, vybírání písničky na přestávku apod.). Ve čtvrtek si vylosují úkoly nové. 

Daily Report: (doplnit vhodná slova podle obrázku) 
1. The hospital is ... the cinema and the shop . (between)
2. The car is .... the cinema. (in front of)
3. The hospital is behind the .... (bus stop)
4. The shop is ... the hospital (next to)

V kroužku jsme si povídali o nově zavedených povinnostech, co která činnost obnáší... 

Společně jsme se podívali na příběh ze stran 38 a 39 a povídali si o něm. 

Také jsme pracovali s programem i-dictionary a slovíčky na téma doprava. Doplnili jsme si i několik, která tam nebyla: blimp, hot-air balloon. 

 

23. 11.

Na úvod jsme si povídali o některých úkolech, které by děti mohly v hodinách zastat (mazání tabule apod.) Příší týden se pokusíme rozdat úkoly, aby každý měl svou funkci a omezila se tím určitá rivalita. Uvidíme, jestli to zafunguje.

Daily Report: Fill in the blanks (obrázky jako nápověda)
1. _ _ n _ m _
2. _ o _ p _ _ a _
3. _ u _  _ t _ p
4. _la_ _ _ o _ _ d

Zkontrolovali jsme domácí úkol a zadali nový: WB str. 34 a 35

Procvičovali jsme obrat "Has your town got a ...?" - Pro děti je nezvyklý.

Navštívili jsme knihovnu a většina dětí si vybrala knihu. Ti, kteří si knihu nevzali, dostali aspoň prázdný Book Report a pokud budou chtít, mohou napsat o nějaké z knih, které mají doma. Termín vrácení knih je 7. 12.

V učebnicích jsme také pracovali na stránkách 36 a 37 - zopakování předložek místa.

Potom jsme hráli hru Hot Seat ve dvou týmech. Děti se ale k sobě nechovaly moc hezky (dohadování, kdo s kým bude/nebude, kňourání apod...), tak jsme hru po pár slovech opustili a v učebnici se vrátili ke straně 30 a radši si povídali o zvířatech. 

21. 11.

Daily Report: Na základě nápovědy děti určily místa, která si zapsaly
pak - cafe - playground - train station - cinema - swimming pool - bus stop - shop - street - hospital

Zahráli jsme si několik her v kroužku na procvičení paměti a "He/she likes/doesn't like..." a "I like/don't like..."

V učebnici jsme se podívali na slovíčka pro novou kapitolu a několikrát si v různých obměnách "přezpívali" pokřik ze strany 34.  

Procvičili jsme spelling nových slov a zahráli si hru, kdy děti byly rozdělené do dvou skupinek a každá dostala polovinu flashcards... vzájemně se ptaly "Has your town got a ...?"  a snažily se zjistit, jaké karty má druhá skupina. 

16. 11.

Daily Report: (zapomněla jsem opsat, takže nevím přesné znění - ale přibližně toto)
Do/Does you like monkeys?
Yes, I ..... monkeys.
No, I don't/doesn't like monkeys.

Procvičili jsme si používání don't a doesn't v několika interaktivních cvičeních 
(zde, zde a zde) a potom jsme psali test. 

Po testu jsme pracovali s i-Dictionary - The Home.

Domácí úkol na příští týden WB str. 31 a 33

14. 11. 

Daily Report: Eg. I like snakes. - He likes snakes. 
Change: I like hippos. - Helena ....
             I don't like lizards. - Adam ... 
             I don't like tigers. Simon ....

V kroužku jsme si povídali o zvířatech a trochu si pohráli s Flashcards. 

Potom děti vypracovaly opakovací pracovní list na procvičení do-don't-does-doesn't a -s u 3. os. 4. j.

To samé, ale na náročnějších příklad jsme si procvičovali na interaktivní tabuli: eslgamesplus.com

9. 11. 

Daily Report: Unscramble and draw pictures:
1) popih
2) girte
3) yekmno

Po kontrole domácího úkolu jsme si chvíli povídali o tom, jaká jsou naše nejoblíbenější zvířata a proč.

Domácí úkol na čtvrtek: WB str. 29, 30

V učebnici SB jsme se procvičili v porozumění při čtení a poslech na str. 28.

Také jsme si zahráli hru - hráč si myslel nějaké zvíře, popsal ho ostatním a ti hádali, o jaké zvíře se jedná.

Ve SB jsme také pracovali na straně 29  - děti lepily samolepky podle pokynů a potom ve dvojicích porovnávaly, jestli je nalepily stejně (některé pokyny se daly interpretovat různě, např.: Stick the flower in the water.)

Na závěr jsme si zahráli na interaktivní tabuli Searchlight - což je hra, při které je třeba pozorně poslouchat. 

7. 11.

Daily Report: Choose the correct option:
1) Does/Do you like snakes?
2) I don't/doesn't like zebras.
3) My cat don't/doesn't like dogs.
4) Do/Does he like hippos? 

Společně jsme se podívali na příběh a udělali navazující cvičení. Děti potom ve skupinkách příběh sehrály. 

Ve WB na straně 23 jsme udělali poslechové cvičení, které jsme minulý týden nezvládli. 

V i-dictionary jsme si poslechli písničku a příběh - odpověděli jsme na několik návazných otázek.

Příští týden budeme psát test. 

2. 11. 

Daily Report: Po třídě byly rozmístěné kartičky s názvy zvířat, děti je hledaly a zapisovaly (sešit zůstával na lavici a kartičky na svých místech)
zebra - monkey - hippo - parrot - snake - bear - tiger - crocodile

Domácí úkol na čtvrtek 9. 11.: WB str. 22, 24, 25 (pozor - stranu 23/2 NE! - mají ji sice zakroužkovanou, ale protože jsme nakonec v hodině neudělaly předcházející poslech, tak ji dělat nemohou)

V učebnici jsme pracovali na stranách 23, 24. Procvičovali jsme třetí osobu čísla jednotného u přítomného prostého času - He likes,  she lives, he doesn't eat, it doesn't live...

Děti také kreslily obrázek  zvířete, které si pojmenovaly a potom o něm třídě vyprávěly - jak se jmenuje, kde žije, co má a nemá rádo s důrazem na správné používání "-s" a "doesn't". 

ŘÍJEN

31. 10.

Daily Report: Copy and then make your own version
Good        G
Help         H
Old          O
Scary        S
Tall            T

Věnovali jsme se slovíčkům ze strany 22. Většinu z nich děti už znaly. Zahráli jsme si hru, při které děti hádaly, pod kterým obrázkem je skrytý "poklad". 
Potom jsme si procvičili spelling těchto slov tak, že jsme házeli míček a každý musel říct jedno písmeno z daného slova.

Také jsme si několikrát zazpívali/přeříkali písničku/pokřik ze str. 22

Na interaktivní tabuli jsme si zahráli hru Spinning a v iDictionary jsme se podívali ve hře i na další zvířata (podle popisu děti hádaly, o které zvíře jde)

Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme podepsané od rodičů donést do školy ve čtvrtek.

24. 10.

Dnešní hodina byla trochu netradiční. Kvůli hvězdičkovému obchodu (Star Store), jsme byli spojení se skupinou Miss Rosie. Společně jsme vyráběli dekorace na Halloween Party, která se bude konat příští pátek - vystřihované pavučiny a obrázky kostlivců.

Také jsme si poprvé nakoupili za hvězdičky nasbírané během září a října.

19.10.

My Daily Report: Děti doplňovaly správná slova do vět zadaných na tabuli.

Podle plakátu na tabuli a obrázkových kartiček jsme si opakovali jednotlivé činnosti a řadili je od nejdřívější až po nejpozdější.

Zopakovali jsme si vše potřebné pro test a samotný test jsme si napsali.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

17. 10. 

My Daily Report: Podle hodin nakreslených na tabuli psaly děti čtyři věty - časy byly dané, děti měly vymyslet jen činnosti:
např.  I get up at seven o'clock. 

Při hře Snatch jsme si zopakovali činnosti - podle toho, ve kterou denní dobu je obvykle vykonáváme.

Děti si také vypracovaly pracovní list na procvičení používání třetí osoby čísla jednotného - She watches, he gets up apod. 

Protože jim to trochu dělalo potíže, tak jsme si tyto tvary zopakovali i u tabule. 

Děti také dodělaly rozvrhy, které začaly minulou hodinu.

Ve čtvrtek budeme psát první testík z Unit 1. 

12. 10.

My Daily Report: Choose the correct option:
1) get / go up
2) get / have breakfast
3) brush / have your teeth
4) go / play in the park
5) get / watch TV
6) drink / have dinner

Trochu jsme zopakovali používání "s" u třetí osoby čísla jednotného (Adam gets up, Adélka has breakfast..)

Poté, co jsme si ujasnily některá slovíčka, si děti samy přečetly odstavec na str. 16 a udělaly k němu cvičení na procvičení orientace v textu. Potom Mr Jonathan text četl znovu, vždy, když zaznělo slovo "leaves", tak děti vstaly, když zaznělo slovo "arrives", tak se posadily. 

Děti pak každý psaly, větu o jednom dni v týdnu - např. On Wednesday, I get up at 7 o'clock and have dinner at six o'clock.

Domácí úkol na čtvrtek: WB str. 17 a 21.
 

10. 10.

My Daily Report: Ask a friend about two things he does and write about them. e.g.: When do you get up? - Adam gets up at seven o'clock. 

Zahráli jsme si několik kole hry Hot Seat - žák má z jednoslovných nápověd spolužáků uhodnout, jaké slovo ukazuje učitel za jeho zády.

V učebnici jsme se věnovali příběhu ze stran 14 a 15 - popovídali jsme si o tom, co děti vidí na obrázcích, v kolik hodin se co děje. Potom jsme se na příběh podívali na interaktivní tabuli a udělaly k němu cvičení - jak to z DVD, tak to v učebnici. 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down.

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12.

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12.

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

3. 10. 

My Daily Report: Complete the sentences using the given words and write them
animal - desk - chairs - papers
1) There is a ...
2) There is an ...
3) There are some ...
4) There are some ....

Na rozcvičení jsme si zahráli hru Simon Says. Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7 (poslech, čtení, dávání kladných a záporných pokynů).

Na interaktivní tabuli jsme shlédli příběh ze stran 8 a 9, zjistili jsme, co všechno si děti zapamatovaly, a potom děti vypracovaly cvičení 2 na str. 9. 

Domácí úkol budeme zadávat až ve čtvrtek.

 

 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down. 

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12. 

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12. 

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

ZÁŘÍ

26. 9.

My Daily Report: What can you see in the classroom?
door - window - bookshelf/bookcase - wall - clock - board - cupboard - chair - desk - floor- mirror

V učebnici jsme pracovali na stránkách 4 - 6. Seznámili jsme se s postavami, které nás budou knihou provázet: Misty, Flash, Thunder a Whisper. 
Párkrát jsme "zarapovali" říkadlo ze str. 4. 
Procvičili/zopakovali jsme použití členů a/an a věty s There is a/an .... There are some...
Na str. 5 jsme se věnovali poslechu a povídali jsme si o tom, co je na dolním obrázku.
Také jsme si zazpívali písničku ze strany 6.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 4, 5, 6

 

21. 9.

My Daily Report: Put the words in order to make sentences:
1) up please stand
2) book your open
3) don't book open your
4) stand don't up

Potom se děti vzájemně ptali na svá nejoblíbenější jídla, zvířata a co by chtěli dělat, až vyrostou. Ukázalo se, že jednak průběžně mění své odpovědi, a že se navzájem moc neposlouchají, takže na této doednosti ještě zapracujeme. 

Popovídali jsme si o maskotu skupiny - Rattlesnakes - a děti pak vyráběly plakát naší skupinky (každý si udělal vlastního chřěstýše). 

Nakonec jsme si zahráli hru Snatch.

19. 9.

Welcome back!

Na úvod jsme se seznámili s novým panem učitelem. Každý se představil a řekl, co má rád.

Zopakovali jsme si pravidla chování na hodinách.

Děti si podepsaly a trochu ozdobily svá nová "portfolia" a zapsaly první Daily Report: This summer I liked ... and ....

Zahráli jsme si hru Snatch. Také jsme si povídali o šikaně - bullying -  a podepsali jsme úmluvu, že nic takového nestrpíme.

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12