Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Helena Pecháčková

tel.: +420 733 383 822
email: v.helena@atlas.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

19.10.

My Daily Report: Děti doplňovaly správná slova do vět zadaných na tabuli.

Podle plakátu na tabuli a obrázkových kartiček jsme si opakovali jednotlivé činnosti a řadili je od nejdřívější až po nejpozdější.

Zopakovali jsme si vše potřebné pro test a samotný test jsme si napsali.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

17. 10. 

My Daily Report: Podle hodin nakreslených na tabuli psaly děti čtyři věty - časy byly dané, děti měly vymyslet jen činnosti:
např.  I get up at seven o'clock. 

Při hře Snatch jsme si zopakovali činnosti - podle toho, ve kterou denní dobu je obvykle vykonáváme.

Děti si také vypracovaly pracovní list na procvičení používání třetí osoby čísla jednotného - She watches, he gets up apod. 

Protože jim to trochu dělalo potíže, tak jsme si tyto tvary zopakovali i u tabule. 

Děti také dodělaly rozvrhy, které začaly minulou hodinu.

Ve čtvrtek budeme psát první testík z Unit 1. 

12. 10.

My Daily Report: Choose the correct option:
1) get / go up
2) get / have breakfast
3) brush / have your teeth
4) go / play in the park
5) get / watch TV
6) drink / have dinner

Trochu jsme zopakovali používání "s" u třetí osoby čísla jednotného (Adam gets up, Adélka has breakfast..)

Poté, co jsme si ujasnily některá slovíčka, si děti samy přečetly odstavec na str. 16 a udělaly k němu cvičení na procvičení orientace v textu. Potom Mr Jonathan text četl znovu, vždy, když zaznělo slovo "leaves", tak děti vstaly, když zaznělo slovo "arrives", tak se posadily. 

Děti pak každý psaly, větu o jednom dni v týdnu - např. On Wednesday, I get up at 7 o'clock and have dinner at six o'clock.

Domácí úkol na čtvrtek: WB str. 17 a 21.
 

10. 10.

My Daily Report: Ask a friend about two things he does and write about them. e.g.: When do you get up? - Adam gets up at seven o'clock. 

Zahráli jsme si několik kole hry Hot Seat - žák má z jednoslovných nápověd spolužáků uhodnout, jaké slovo ukazuje učitel za jeho zády.

V učebnici jsme se věnovali příběhu ze stran 14 a 15 - popovídali jsme si o tom, co děti vidí na obrázcích, v kolik hodin se co děje. Potom jsme se na příběh podívali na interaktivní tabuli a udělaly k němu cvičení - jak to z DVD, tak to v učebnici. 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down.

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12.

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12.

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

3. 10. 

My Daily Report: Complete the sentences using the given words and write them
animal - desk - chairs - papers
1) There is a ...
2) There is an ...
3) There are some ...
4) There are some ....

Na rozcvičení jsme si zahráli hru Simon Says. Potom jsme pracovali v učebnici na straně 7 (poslech, čtení, dávání kladných a záporných pokynů).

Na interaktivní tabuli jsme shlédli příběh ze stran 8 a 9, zjistili jsme, co všechno si děti zapamatovaly, a potom děti vypracovaly cvičení 2 na str. 9. 

Domácí úkol budeme zadávat až ve čtvrtek.

 

 

5. 10.

My Daily Report: Stand up. Sit down. Don't stand up. Don't sit down. 

Začali jsme pracovat na první kapitole - prošli jsme si fráze, které děti potřebují znát. Většinu výrazů více méně znaly, ale některé fráze jsou trochu odlišné od těch, na které jsou zvyklé (např. go to bed místo go to sleep)

Procvičovali jsme také hodiny - zatím jen "celé" - o'clock. Děti je kreslily na tabuli a zkoušely psát výrazy pro činnosti (např: I get up at seven o'clock. - do předkresleného ciferníku zakreslily čas a pod něj napsaly "get up")

Také jsme si poslechli písničku a vypracovali k ní cvičení ve WB na str. 12. 

Celkově jsme u učebnici pracovali na stránkách 10-12. 

Domácí úkol na příští čtvrtek: WB str. 10, 11

ZÁŘÍ

26. 9.

My Daily Report: What can you see in the classroom?
door - window - bookshelf/bookcase - wall - clock - board - cupboard - chair - desk - floor- mirror

V učebnici jsme pracovali na stránkách 4 - 6. Seznámili jsme se s postavami, které nás budou knihou provázet: Misty, Flash, Thunder a Whisper. 
Párkrát jsme "zarapovali" říkadlo ze str. 4. 
Procvičili/zopakovali jsme použití členů a/an a věty s There is a/an .... There are some...
Na str. 5 jsme se věnovali poslechu a povídali jsme si o tom, co je na dolním obrázku.
Také jsme si zazpívali písničku ze strany 6.

Domácí úkol na příští úterý: WB str. 4, 5, 6

 

21. 9.

My Daily Report: Put the words in order to make sentences:
1) up please stand
2) book your open
3) don't book open your
4) stand don't up

Potom se děti vzájemně ptali na svá nejoblíbenější jídla, zvířata a co by chtěli dělat, až vyrostou. Ukázalo se, že jednak průběžně mění své odpovědi, a že se navzájem moc neposlouchají, takže na této doednosti ještě zapracujeme. 

Popovídali jsme si o maskotu skupiny - Rattlesnakes - a děti pak vyráběly plakát naší skupinky (každý si udělal vlastního chřěstýše). 

Nakonec jsme si zahráli hru Snatch.

19. 9.

Welcome back!

Na úvod jsme se seznámili s novým panem učitelem. Každý se představil a řekl, co má rád.

Zopakovali jsme si pravidla chování na hodinách.

Děti si podepsaly a trochu ozdobily svá nová "portfolia" a zapsaly první Daily Report: This summer I liked ... and ....

Zahráli jsme si hru Snatch. Také jsme si povídali o šikaně - bullying -  a podepsali jsme úmluvu, že nic takového nestrpíme.

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37