Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

DUBEN

16/4

MDR (zápis do sešitu): Opakování učiva na test

HW (domácí úkol - po jarních prázdninách): zopakovat si učivo a přečíst knížky z knihovny, podívat se na flim v angličtině...

Other information (další informace): Dnes jsme psali test a měli star store. Ve zbytku hodiny jsme hráli hry a žáci kreslili pastely nebo malovali vodovkama velikonoční nebo jarní obrázek. Byli jsme spojení s další třídou.

11/4

MDR (zápis do sešitu): Spelling test - hláskování a psaní slov (hockey, volleyball, badminton, playing, great)

HW na úterý: nechat podepsat cvičný (extra practice) test rodiči za extra hvězdičku a zopakovat si na test z UNIT 8. Extra 2 stars project - SPORT

Other information (další informace): dělali jsme extra practice test a opakování na test formou sudoku a křížovky, žáci dostali domů knihu z knihovny. Test bude v úterý. Bavili jsme se také o charitativním projektu v květnu a sledovali jsme krátké video o exkluzi.

9/4

MDR (zápis do sešitu): V kruhu jsme si vykládali o tom, co je pro ně lehké (easy), těžké (difficult), nudné (boring) a zábava (fun). Žáci pak s těmito slovy napsali věty.

HW na čtvrtek 11.4.: Zopakování slovíček z UNIT 8 a všech předešlých lekcí zezadu z workbook-u a také popř. projekt 'Sport' za 2 extra hvězdičky na úterý (nepovinný)

Práce z učebnicí: Ze sloves z UNIT 8 jsme vytvořili kartičky a k těm se přidaly kartičky se slovesy CAN a CAN'T - poté žáci skládali věty, dokud všichni nevyzkoušeli všechny možné kombinace sloves

Other information (další informace): Hráli jsme Superminds hry online z UNIT 8 (opakování, žáci již obstojně zvládají novou gramatiku) a opakovali si slovíčka s lušťovkou. Dnes jsme také předstabili poprvé žákům našeho charitativního partnera - Školu Kaňka pro žáky se speciálními potřebami, kterou navštívíme v květnu.

4/4

MDR (zápis do sešitu): práce s flash cards - žákům ve skupinkách byly ukazovány obrázky a oni k nim přiřazovali slovíčka, která znají

HW (domácí úkol) na 11.4.: WB str. 99 až strana 102 a na 16.4. jsme žákům přidělily dobrovolný úkol/projekt o sportu za 2 extra hvězdičky

Práce z učebnicí: SB str. 126 a 127 (vystřihovací kostra, slepení kostry na barevnou čtvrtku a popis částí těla na ní), SB str. 102 kostlivci, vybarvování a čtení

Slovíčka: Sport

Other information (další informace): Hráli jsme 'passing ball' hru se slovíčky a číslicemi a balonem, který si žáci přihrávali a také jsme luštili slovní sudoku, které si žáci nmohou doplnit doma, chtějí-li a nepovedlo-li se jim práci dokončit ve škole. Zpívali jsme písničku z této lekce.

2/4

MDR (zápis do sešitu): extra work sheet - najdi slova a zapiš - SLOVNÍ ZÁSOBA

HW na čtvrtek: WB str. 94 až 96 a str 126/127 pokud žáci nedodělali ve škole

Práce z učebnicí: poslech ve SB na str. 100 a psaní inspirováno str. 100 (v ''other information'')

Gramatika: Přítomný čas průběhový Slovíčka: Oblečení a části těla

Other information (další informace): Žáci se ve dvojicích bavili o jejich oblíbeném sportu a poté to zapsali do sešitu. A také mimicky předstírali činnost a ptali se a odpovídali v přítomném čase průběhovém 'What are you doing?' 'I am reading.' 'I am dancing.' atd. + ''pass the ball'' - žáci si předávají balón v kruhu a musí se rychle rozpomenout na slovíčko z vybrané kategorie (např. kategorie 'zvířata' - žáci vyjmenovávají: elephant, giraffe, mouse, dog, shark...)

BŘEZEN

28/3

MDR (zápis do sešitu): starfall.com -opakování výslovnosti - phonics (o, oe) + zápis

HW domácí úkol) na 5.4.: WB str. 94 - 97

Práce z učebnicí: SB str. 94 a 95 úvod do nové lekce+slovíčka, str. 96 písnička + znovu poslech a na str. 97 - napiš další sloku písničky, 98 a 99 - příběh - poslech a čtení

Gramatika: přídavná jména v popisu aktivit - fun, difficult, boring...+ stavba vět: I like swimming. It is difficult but it is fun.

Vocabulary (slovíčka): sports - football, volleyball, dance, athletics, swimming, tennis, hockey, badminton, baseball,...

Other information (další informace): Začali jsme UNIT 8 a žáci mají doma knihy, které si vybrali v knihovně.

26/3

MDR (zápis do sešitu): Slovíčka z UNIT 7 - opakování

HW (domácí úkol na 2.4.): Student Book str. 94 - podívat se na tuto stránku + knihy z knihovny

Práce z učebnicí: revize předchozích stránek

Other information (další informace): Dnes jsme psali test a hráli online hry na opakování a také jme byli na dvoře a hráli 'follow the leader''.

21/3

MDR (zápis do sešitu): Napiš o speciálním autu, lodi, atd. (Inspirováno krátkým článkem o limuzíně - co v něm je, jak je velké, jak rychle jezdí?)

HW domácí úkol) na 27.3.: WB str. 86, 87, 88, 89 + extra practice sheet znovu projít

Práce z učebnicí: SB str. 90 a 91 'measuring', poslech a hraní na str. 92, 'vocabulary game' hra str. 93

Gramatika: go by train, car, boat. go on foot. fly, ride on a plane, on a bus...

Vocabulary (slovíčka): dopravní prostředky a cestování

Other information (další informace): Zpívali jsme písničku z UNIT 7, Super Minds Online hry a praktika/opakování + practice test, v úterý budeme psát test. Koukněte se na extra practice test znovu jako přípravu.

19/3

MDR (zápis do sešitu): Žáci ve dvou skupinkách hráli závod o hláskování slovíček na tabuli - které družsstvo jich nejvíce napsalo první, vyhrálo. Pak si je zkopírovali do sešitu.

HW domácí úkol) na 26.3.: WB str. 87, 88, 89

Práce z učebnicí: SB str. 87 - najdi předměty na obrázku a cvičení na výslovnost, str. 88 - práce s nálepkami - nalep nálepky na obrázek podle pokynů učitele, cvičení na str. 89 (poslech, čtení,m psaní)

Gramatika: Přítomný čas průběhový ('What am I doing?' 'I am running/walking/dancing/singing/reading...' 'Are you riding a bike?') - psali jsme slovesa s -ING koncovkou do sešitu.)

Other information (další informace): Zpívali jsme písničku z UNIT 7 'I'm a Cool, Cool Cat.'

14/3

MDR (zápis do sešitu)

HW (domácí úkol na úterý 19.3.): WB str. 78 a 79 a extra worksheet (za 2 hvězdičky navíc) o motýlech - google and research.

Bookwork (práce s učebnicí): str. 82, 83, 84, 85

Grammar (gramatika): There is ... & There are.../

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  ''Off we go'' - traveling/cestování - dopravní prostředky + lokace. example ''I'd like to go to America by a boat.''

12/3

MDR (zápis do sešitu): Nakresli obrázek babičky/dědečka a napiš o nich pár vět inspirovaných písničkou z UNIT 6, poté, co si ji znovu poslecneme.

HW (domácí úkol na úterý 19.3.): WB str. 78 a 79 a extra worksheet (za 2 hvězdičky navíc) o motýlech - google and research.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 78, 79 - 'science pages' o životní, cyklu motýla a vyrábění plakátu o životním cyklu motýla

Other information (další informace): Dívali jsme se na videa z 'Butterfly Valley' na Rhodosu v Řecku a  také na video o největších motýlech na světě.

7/3

MDR (zápis do sešitu): Opakování na test

HW (domácí úkol na čtvrtek): Dokončit practice sheets (extra cvičení jako wordsearch)

Other information (další informace): Dnes jsme psali test z UNIT 6 a pak jsme doplňovali wordsearch a podobná cvičení na extra practice sheets.

5/3

MDR (zápis do sešitu): Starfall.com (St. Patrick's Day relevantní aktivity) Extra practice sheet (ve čtvrtek bude test z UNIT 6)

HW (domácí úkol na čtvrtek): podívat se znovu doma na látku z UNIT 6, projít si extra practice sheet a nechat ho podepsat rodiči

Bookwork (práce s učebnicí): str. 77

Grammar (gramatika): There is ... & There are.../

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):  where? what? who? when? what time? / hope, love, kind, happy, friends, peace

Other information (další informace): Dokončili jsme 'narozeninovou pozvánku' a naučili jsme se údaje, které na pozvánkách musí být uvedeny (viz 'slovní zásoba a fráze výše'). Pracovali jsme na dvou stanovištích s hrami a cvičeními z teachers' resouce book Super Minds.

ÚNOR

28/2

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Najdi tváře schované kolem třídy. Přiřaď tváře k emocím - zapiš do sešitu.

HW: Opakování slovíček a jejich pravopisu (hláskování), příští týden budeme psát test.

Učebnice Super Minds: SB str. 77, 78, 79 a relevantní korespondující cvičení ve WB (cvičebnici)

Slovní zásoba (vocabulary): Části obličeje a výrazy spojen s emocemi (angry, happy, sad, shy, embarassed...) vysvětili jsme si rozdíl mezi 'shy' a 'embarassed'

Další informace: Hráli jsme hry na počítači a procvičovali učivo na test, který bude ve čtvrtek.

26/2

MDR (zápis do sešitu)

HW: Žákům jsme zkontrolovaly domácí úkol a nový zadáme ve čtvrtek.

Další: Dnes jsmě měli star store a byli jsme spojení s další třídou (Arctic Hares). Procvičovali jsme relevantní schopnosti, gramatiku a slovíčka na čtyřech velkých stolech/stanicích. Žáci prošli každý třemi. Zpívali jsme písničky.

21/2

MDR (zápis do sešitu): Napiš dny v měsící a jejich český ekvivalent

HW: WB 70, 71 cv.2, 72, 73

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.73 měsice v roce + cvičení - kdo má kdy narozeniny? zjisti a zapiš, cvičení 4 z téže strany. SB str.74 a 75 - příběh s poučením (poslech, čtení), str.76 'Birthday Party!' vyrob pozvánku

Slovíčka: Měsíce v roce (January, February, March,...) a části obličeje

19/2

MDR (zápis do sešitu): Dnes jsme přiřadili nová slovíčka ohledně obličeje a nálad k obrázkovým kartičkám a emotikonům a zapsali jsme si tato slovíčka do sešitu.

HW: WB 70, 71 cv.72, 72, 73

Slovíčka: Měsíce v roce (January, February, March,...) a části obličeje

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.70, 71 (čti a přiřaď), 72 (písnička)

Další informace: Vytvořili jsme tabulku s narozeninami všech žáků ve třídě.

7/2

Další informace: Dnes jsme psali test a vyráběli jsme valentýnská přáníčka. Také jsme dělali wordsearch.

5/2

MDR (psaní do sešitu): Žáci přišli do třídy a našli si slovíčka na kartičkách, které pak sdíleli a popsali, co znamenají a k tomu doplnili dny v týdnu na tabuli.

Kreativní aktivita: Popiš svůj pokoj na velký papír, nakresli jej a pak sdílej svou kresbu pokoje a popis s ostatními v kruhu.

Další Informace: Dnes jsme si zopakovali a napsali jsme test z UNIT 5.

LEDEN

31/1

MDR/portfolio: Procvičováni this, that a these a those

Učebnice: str. 68 - poslechni si a přehraj a str. 69 - revision page/opakování, str. 65 - diskuze

HW/domácí úkol (k 5.2.): str. 69 - nakresli obrázek a napiš, co děláš tři různé dny v týdnu

Další informace: Plakáty -recyklování

28/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): 'Magical E' - van/vane, man/mane + výslovnost

HW (domácí úkol): na úterý 5.2. str. 66, 67 a 69 (pokud děti dokončí domácí úkol do čtvrtka, mohou dostat extra hvězdičku

Učebnice Super Minds: pracovali jsme s cvičebnicí (workbook) prošli jsme stránky k UNIT 5, přečetli jsme si o 'Ice Hotel in Canada' a str. 66 a 67 v SB o recyklování a stránky s aktivitami s nálepkami

Další informace: Hráli jsme karetní hry se slovíčky z UNIT 5 a Super Mind interactive online games na opakování slovíček a gramatiky.

24/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Věty this, that a these, those

HW (domácí úkol): na úterý 28.1.64/1

Učebnice Super Minds: str.64

Slovíčka, gramatika: používání 'this' a 'these' (toto, tato, tento a tito, tyto, tato) - pro blízké objekty - a 'that' a 'those' (tamta, tamten, tamto a tamti, tamty, tamta) - pro vzdálené objekty. FURNITURE (nábytek) a předložky

 

22/1

Učebnice Super Minds: str. 60 a 61, kontrola vocabulary pages na konci

Slovní zásoba: Opakování - sofa, wardrobe, clock, carpet, bed, chair, armchair...

HW: WB (workbook = cvičebnice) str. 58, 59, 60 a 61

Slovíčka, gramatika: slovíčka z UNIT 4

Další: Hráli jsme hry specializující se na hláskování a slovní zásobu.

17/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): 'Magical E' - van/vane, man/mane + výslovnost

HW (domácí úkol): na úterý 22.1. (z úterka) str. 54, 57 a (dobrovolně) str. 55 ve cvičebnici na čtvrtek 24.1. WB (workbook = cvičebnice) str. 58, 59, 60 a 61 (učivo pro stranu 61 probereme a procvičíme v úterý)

Učebnice Super Minds: str.58 a 59

Slovíčka, gramatika: používání 'this' a 'these' (toto, tato, tento a tito, tyto, tato) - pro blízké objekty - a 'that' a 'those' (tamta, tamten, tamto a tamti, tamty, tamta) - pro vzdálené objekty.

Další informace: Hráli jsme online hru 'catching clouds' na procvičování ukazovacích zájmen uvedených výše a taky jsme ukazovali na předměty ve třídě a používali tato zájmena a tvořili věty.

15/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Příprava na test. Hláskování slovíček s pomocí flash cards.

Učebnice Super Minds: dnes jsme s učebnicemi nepracovali.

Další informace: Dnes žáci psali test z UNIT 4. Před ním jsme pracovali s kartičkami na opakování (flash cards) a poté jsme pracovali jako celý tento týden na hláskování slov, které by žáci co nejvíce měli procvičovat. Přiřazovali jsme obrázky ke slovům a pak je hláskovali, hráli jsme hru na jména a hláskování s tleskáním v kruhu, četli jsme slova z dřívek a třídili je do skupin na čísla a na různé druhy jídla.

10/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Žáci si představovali ovocný salát a kreslili jej s ovocem, které v něm chtějí, poté o něm napsali a řekli o něm zbytku třídy.

Učebnice Super Minds: str.56

HW (domácí úkol): str. 57, na další úterý pak také str. 54 a  (dobrovolně) str. 55 ve cvičebnici

Slovíčka, gramatika: dnes jsme trénovali spelling a slovíčka s obrázkovými kartičkami, prosíme všechny žáky aby si dodělali v učebnici workbook "vocabulary pages" po str. 123 a zopakovali si slovíčka z UNIT 4

8/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Napište slova pod obrázky na tabuli a poté do sešitu

Učebnice Super Minds: str.52 a 53

HW (domácí úkol): ideálně již na čtvrtek jako příprava na test (žáci o tom ví) str. 57, na další úterý pak také str. 54 a 55 ve cvičebnici

Slovíčka, gramatika: slovíčka z UNIT 4. I would like... Would you like...? (Chtěl/a bych... Chtěl/a bys...?), a/an a some (neurčité členy pro singulár a 'some' užití v plurálu)

3/1

MDR/portfolio: Dnes jsme na začátku hodiny probírali jaké byly pro žáky prázdniny a co byly jejich oblíbené vánoční dárky od Ježíška. 'My favourite present from Ježíšek is...'

Učebnice Super Minds: str.50 a 51, kontrola vocabulary pages na konci

HW: str. 53 a procvičovat si slovíčka a jejich hláskování a čtení a to především z vocabulary pages na konci Super Minds Student Book, prosíme také o dodělání relevantních stránek (vocabulary pages) po str. 123

Slovíčka, gramatika: viz sekce HW a také slovíčka z UNIT 4

Další: Hráli jsme dvě hry specializující se na slovní zásobu a hláskování slov. Jednou z nich bylo 'Kaboom' - hra ve které žáci z klobouku vytahují dřívka s napsanými slovíčky a umí-li slovíčko přečíst bez problému či vyhláskovat, mohou si jej nechat, pokud ne, musí jej vrátit. Když někdo dostane dřívko, na kterém je napsáno 'kaboom!', musí vrátit všechna dřívka, které do té doby vyhrál. Je to napínavá hra. Druhou hru, kterou jsme hráli, byla s flash cars, žáci je vytahovali z klobouku a hláskovali. Dnes byl také den KNIHOVNY. Zapůjčené knihy musí žáci vrátit do 17.1

Vítejte v novém kalendářním roce! Přejeme Vám mnoho pohody, zdraví a úspěchů a ať Vás i Vaše děti provází radost i radost z pokroků, které se jim ve studiu angličtiny podaří! :)

PROSINEC

20/12

MDR (zápis do sešitu): na základě  aktivity s obrázkem sněhuláka procvičujeme Y zvuk s písničkou (fly, by, try, fry, sky, cry...) a také crátké A a I zvuky/výslovnost  (cat, hat, rat, iz, sit atd.) a napsali tyto slova do sešitu

Bookwork (práce s učebnicí): no bookwork

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Pracovali jsme s obrázkem sněhuláka (žáci kreslili) a s předložkami IN, ON, NEXT TO a BY - žáci četli kde nakreslit různé objekty na obrázek a dokreslili je.

Další informace: Sledovali jsme krátké vánoční video.

18/12

Aktivity: Dnes jsme se dívali na power point prezentaci s Vánoční slovní zásobou a a obrázky. Pak žáci luštili Vánoční křížovku a dělali jsme hídanky se slovíčky. Vytvořili jsme plakát se slovíčky o Vánocích.

HW (domácí úkol na prázdniny): Opakovat si slovní zásobu z plakátu s rodiči

Bookwork (práce s učebnicí): no bookwork

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Slovíčka spojená s Vánoci

Další informace: Dnes byl poslední star store v tomto kalendářním roce.

13/12

MDR (zápis do sešitu): Vocabulary practice (procvičování slovíček)

HW (domácí úkol): procvičování slovíček z lekcí 1 až 4

Bookwork (práce s učebnicí): str. 50 story - opakování a znovu poslech + otázky a odpovědi, str. 49 opakování - práce s poslechem a nálepkami (žáci praktikovali otázky 'Is there/Are there any/a/an____ in the fridge/in the basket?' a odpovědi 'Yes, there are.' 'No, there aren't.'+ str 49 ve workbook

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Is there many...?/Are there many...?

Další informace: Prosíme žáky, aby donesli všechny knížky z knihovny, pokud je zatím nevrátili. Pracovali jsme na extra worksheet-u (slovní zásoba z lekce 4).

11/12

MDR (zápis do sešitu): Scramble words. Slova mají svá písmena zpřeházená a my je dáváme do srozumitelnosti.

HW (domácí úkol na 13.12): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): str. 50 story, str. 49 - práce s poslechem a nálepkami+ str 49 ve workbook

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Is there many...?/Are there many...?

Další informace: Prosíme žáky, aby tento týden donesli všechny anglické knížky, které si půjčili v knihovně.

6/12

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol na 13.12): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 'fruit and vegetable market' - nová slovní zásoba, úvod do nové lekce, str. 47 ''Would you like...' + konverzace na téma, str. 48 - písnička

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): str. 46 - fruit and vegetable, food

Další informace: Psali jsme test z UNIT 3. A hráli jsme hru, ve které žáci čtou z kartiček 'I have ''a''. Who has ''me''? ' a člověk který má tázané slovo odpoví 'I have ''me'', who has ''to''?' atd. - procvičování slovní zásoby, čtení a poslechu. Procvičování slovíček a 'sight words'.

4/12

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol): Příprava/opakování na test.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 43 ''art'' - Which paining is your favourite and why? diskuze o tom, který obraz se jim nejvíce líbí a proč. V kterém obraze/městě/místě by se chtěli ocitnout? Spojení s tématem 'město'. SB str. 44 'listen and act out' poslech s pantomimou - krátký příběh

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema + začali jsme nová slovíčka týkající se jídla

Další informace: Příští hodinu jak bylo žákům řečeno budeme psát test. Nedostali jiný domácí úkol než si projít učivem poslední lekce a především naučit se slovíčka. Udělili jsme titul studenta/ky měsíce.

LISTOPAD

29/11

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 35,36, 37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 + cv.3 do sešitu ('My favourite place'), str. 41 poslechové svičení ) dobrá příprava na test, str. 45 quiz

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: Příští týden bude test z UNIT 3 a je nyní dobrý čas začít si opakovat učivo, které je pro jednotlivé žáky nesnadné

27/11

MDR (zápis do sešitu): Dvě věty s in front of, behind, between, next to

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 38, 41, 42

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38, 39 - příběh (poslech, čtení v rolích, kolektivní čtení) a str. 39/2a str.37 s cut out (vystřihovánkou zezadu - nakresli obrázek a porovnej kresbu se svým sousedem - bavte se o tom, jaké budovy/facility ve vašem městě máte)

Vocabulary: předložky ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: S mazacími tabulkami jsme hráli spelling race. Učitel řekl slovo a žáci jej museli správně napsat na mazací tabulku. Poté jsme spelling společně zkontrolovali.

22/11

Dnes jsme měli pouze malou skupinku žáků (poloviční) kvůli výletu části třídy. Hráli jsme 'hanged man' (v češtině známé jako šibenici/oběšence), kdy žáci hádají písmena ve slově a nakonec i slovo. Za každé neuhádnuté písmeno (písmeno které ve slově není) se 'staví šibenice' (kreslí se čárka, které se ve finále poskládají do obrázku šibenice a slovo se na ní 'oběsí'). Hra končí tímto nebo když někdo slovo uhodne. Hráli jsme nejdříve v celé skupině na tabuli a pak ve dvou dvojicích/trojicích na elektrické hračce, která má stejná pravidla. Jeden/jedna vždy určil/a slovo a druhý hádal/a. Poté jsme opakovali dosud probranou látku a nakonec jsme vyplˇovali luštěnku, kterou si žáci odnesli domů k případnému dokončení. Doporučujeme dokončit speciálněžákům, kteří si potřebují opakovt slovíčka a upevnit hláskování a pravopis slov.

20/11

MDR (zápis do sešitu): Žáci nakreslili, jaké objekty (škola, restaurace, hřiště atd.) 'jejich' město má a pak se navzájem ptali jeden druhého 'Is there a playground in your town?' a odpovídali 'Yes, there is.' nebo 'No, there isn't.'

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 35,36, 37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 34, 35 a str.37 s cut out (vystřihovánkou zezadu - nakresli obrázek a porovnej kresbu se svým sousedem - bavte se o tom, jaké budovy/facility ve vašem městě máte)

Grammar (gramatika): předložky ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: Dnes si žáci vzali domů nové knihy z knihovny

15/11

MDR (zápis do sešitu): Animal families - which ones do you know?

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.33 + speaking practice (+mluvení)

Grammar (gramatika): animal families (skupiny zvířat/živočichů)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): mammals, birds, reptiles, insects; blood, fur/hairs, scales, feathers, (lay) eggs

13/11

TEST UNIT 2: poslech + čtení a psaní (porozumění textu)

Super Minds: SB str. 32 a 33 - animal groups + diskuze 'What is a group?' (Co je to 'skupina'?)

Představ si, že jsi v (pra)lese - které zvíře vidíš? Nakresli a popiš

8/11

MDR/portfolio: scrambled words (pomíchaná slova) - zvířata (které jméno zvířete je na tabuli? např. etirg = tiger)

poslech - příprava na test

Super Minds: SB str.28 - Hipsway Zoo - čtení a otázky, str.29 umisťování nálepek do obrázku podle a poslechu/instrukcí

Omalování podle fonetických hlásek - COLOR BY VOWEL SOUND + písnička 'Going to the Zoo' by Peter, Paul & Mary

6/11

MDR/portfolio: Poslech písně z učebnice ('The zebra likes sausages') a psaní vět s 'like' a 'doesn't like'

Procvičování: 'Do you like...?' a 'Does she like...' a odpovědí 'Yes, I do.' 'Yes, she does.' 'No, he does not.' nebo 'No, I don't.' atd. Pak jsme poslouchali písničku znovu a žáci odpovídali na otázky které jsme jim kladly ohledně textu písnišky. (Does Zebra like peas? No, he doesn't.)

Super Minds: SB str.26 a 27 - příběh, poslech, čtení a sledování; aktivity v WB s poslechem na str.26 a 27

HW:  WB str. 25-28

1/11

MDR/portfolio: Halloween vocabulary (slovíčka spojená s Halloweenem)

Kreativní činnosti: Vyrábění příšer a strašidel z toaletních rolek a barevného papíru

Super Minds: str.119 'mix & match' - vysvětlení pojmu 'trick or treat' a také jsme trénovali slovní zásobu spojenou s kostýmy (shoes, cape, pointy hat) a tradičními halloweenskými charaktery (witch, skeleton, monster, zombie, jack-o'-lantern)

Písnička 'Spooky spooky'

HW: Příprava na úterní minitest - zopakujte si hláskování a pravopis 'zvířecích' slovíček

ŘÍJEN

25/10

Na začátku hodiny jsme procvičili gramatiku z Unit + na extra testu - všichni dohromady, tak, aby veškeré nejasnosti mohly být na poslední chvíli zažehnány a žáci měli čas 'vklouznout' zpět do učiva před testem.

Poté jsme psali test z Unit 1. Skládal se z poslechové části a čtení/psaní.

Hráli jsme Super Minds hry online - procvičování slovní zásoby.

Pracovali jsme s flash cards a slovní zásobou vzadu Super Minds učebnice - In the Zoo - jména zvířat a hláskování (snažíme se pracovat na hláskování a správném psaní anglických slov).

Super Minds: SB str.23 - 'LIKES' a 'DOESN'T LIKE', str.24 - písnička, WB str. 23 - poslech

HW: Super Minds WB str.22 - 24

23/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: Slovní zásoba (fráze a frázová slovesa) z první lekce (doplňte písmena do slov - např. g_t dr_ss_d - get dressed)

Exra practice sheet k lekci - příprava na test, který proběhne ve čtvrtek.

Ve dvojicích či malých skupinkách - hláskování sloves - toto cvičení je (zvlášť pro něteré žáky) velmi důležité pro osvojení si slovní zásoby a pravopisu slov v angličtině.

Halloween songs/písničky (skeleton dance a spooky spooky - k nalezení na youtube.com)

18/10

V úterý budeme psát TEST! Prosím, doporučení k opakování na test je pročíst si znovu str. 13 a 16. - HW!

MDR/portfolio: Napiš věty z tabule. Na těchto větách jsme si vysvětlovali princip 3.os. j.č. ve skloňování sloves v přít.čase prostém

Praktikovali jsme skloňování sloves v přít.č. prostém - písemně a verbálně. Všímali jsme si změn v 3. os. č jednotného (go - s//he/it goes, have - s//he/it has, ...)

Extra practice worksheet

Super Minds: SB str. 13, 16, 17

16/10

MDR/portfolio: 'ee' a 'ea' slova - Starfall.com - napište je do sešitu

Super Minds: SB str.15, str. 16 - čtení a psaní, str.17 poslechová cvičení, WB str.13 cvič.1, str.16 - poslechové cvičení

Hry: 'Popping Balloons' - online hra (scrambled sentence), Starfall 'Make a Word'

Procvičování phrasal verbs (frázových sloves) a frází (např. get up, get dressed, go to school...)

HW: str.17 - nakresli hodiny a (!)procvičování hláskování slov(!!)

 

11/10

Dnes byla hodina spojená s další třídou kvůli volbám.

Žáci procvičovali angličtinu pomocí her a písniček s Halloween tématikou. Tady je výčet aktivit:

-výroba dýně z barevného papíru s 'tajným kódem' (If you're a girl.../boy...)

-výroba 'nebe peklo ráj' věštírny s odkazy k Halloweenu a s anglickými 'spooky' slovy

- kreslení příšer podle detailního slovního návodu a/nebo skládání papíru do harmoniky a kolektivní kreslení příšer a pak jejich popis v angličtině jednotlivými žáky (exquisite corpse)

- Halloween Bingo a hláskovací hry

- zpívání písniček s jednoduchými tanci: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

9/10

Na začátku hodiny jsme použili flash cards (obrázky) se dny v týdnu a frázovými slovesy a frázemi (get up, have breakfast,...) (Povídání o tom, co dělají žáci který den v týdnu.)

Pracovali jsme různými hrami a s kartami atd. na otázce 'Is there...?' a odpovědích 'There is/There are... .'

SuperMinds: student book str.11 poslech a str. 12 písnička o Mr. Blue (žáci poté do portfolia nakreslili další možnou zvláštní činnost Mr. Blue)

HW: workbook str. 10 a 11 a zkusit pracovat na str. 12

4/10

Začali jsme opakováním na test a poté pokračovali testem samotným.

Žáci dostali nabídku knih ze školní knihovny a mohli si dobrovolně vybrat knihu domů k vypracování book report-u za extra kredit. (K odevzdání nejpozději 18.10.)

Poté jsme četli a ukazovali jim na plstěné figurce a obrysech zvířat názorně krátký příběh 'There was a lady who swallowed a fly' (Žila byla dáma, co spolkla mouchu').

HW: SM workbook strany 10, 118, 119

2/10

Dnes jsme den začali kontrolou domácího úkolu a pracovali jsme se slovní zásobou a hláskováním, což byla součást opakování na test. Prosíme žáky, aby si do čtvrtka zopakovali slovíčka z posledních lekcí. Objeví se krátký úvodní test. Udělali jsme přípravu pomocí práce z extra practice sheets a prošli jsme briskně některým učivem, které se na testu objeví.

Pozn. prosíme, aby žáci do budoucna, bude-li to jen trošku možné, začali své úkoly dělat v den, kdy byly zadány nebo den poté, aby je dělali postupně, což jim pomůže zopakovat si učivo a zůstat s probíranou látkou v kontaktu. Vyhotovování úkolů do angličtiny den před odevzdáním/kontrolou není špatně, ale nenapomáhá studiu jazyka.

Sledovali jsme na interaktivní tabuli příběh ze SuperMinds a pracovali jsme dnes velmi na poslechu a čtení a zpívali jsme písničku. Poté jsme vyplnili korespondující stránky ve workbook-u, které byly také většinou poslechového ražení a přiřazování charakterů k prohlášením.

Poté jsme hláskovali slova, což se pro některé jeví náročné, prosíme, aby žáci zkoušeli hláskovat slova v angličtině. Hráli jsme hry s hláskováním a hláskovali jsme kolektivně i ve dvojicích a hráli jsme hry SuperMinds online.

ZÁŘÍ

27/9

Den jsme začali procvičováním slovní zásoby (vocabulary) z úterní lekce - používali jsme k tomu flash cards a nahlas jsme procvičovali spelling (hláskování) - např. ukázali jsme žákům obrázek (flash card) stěny a žáci se přihlásili a řekli 'wall' (zeď). My jsme se dále zeptali 'How do you spell it?' (Jak se to hláskuje?). Žáci hláskovali 'W-A-L-L' a tím procvičovali abecedu v angličtině stejně jako pravopis těchto slov.

Poté jsme pracovali s extra practice sheets, kde doplňovali slova (mnozí za pomoci student book SM). Do mezer ve slovech doplňovali samohlásky z téže slovní zásoby tak, aby slova dávaly smysl a byla správně napsána.

Hry: Po těchto aktivitách jsme třídu rozdělili do dvou skupin a žáci hráli dvě různé variace na bingo se slovy/s hláskami - tak, aby si procvičili zábavnou formou poslech, výslovnost i slovní zásobu.

Workbook: Listening pages/poslech

25/9

Dnes jsme si vzájemně představovali předměty, které jsme si donesli v rámci projektu z první lekce.

Učíme se a procvičujeme: There is... x There are... (pracujeme s učebnicí Students Book na str. 5). K tomu se učíme i nová slovíčka ze str. 4 a zpíváme novou písničku na str. 6

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom si procvičili fráze z učebnice SB na str. 7.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na nový příběh našich hrdinů v učebnici a pak jsme si jej přečetli v učebnici SB na str. 8-9.

Homework: domácí úkol -  Z učebnice Workbook str. 4 - 7. Domácí úkol je na příští úterý 2.10.

20/9

Hodinu jsme začali opakováním slovíček z minulého roku za pomoci 'flash cards'.

Poté jsme pokračovali ve výrobě třídního plakátu s fotkami dětí pro Chřestýše. Ten jsme úspěšně dokončili.

Zvládli jsme se pobavit o tom, co je to 'bullying' (šikana) a shlédli jsme krátký Pixar film 'For The Birds' (https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg), na kterém jsme si to více ujasnili. Žáci poté podepsali anti-bullying contract.

Nakonec jsme hráli hru 'The Hot Seat', kdy si jeden žák zakryje oči a učitel ukáže ostatním obrázek znázorňující slovíčko, které se žáci snaží poté svému spoluhráči popsat, dokud jej neuhodne. Pak se vystřídají. V této hře používají překvapivé množství slovíček a často se rozpovídají. Na rozloučenou si žáci zahráli hru ze Star Fall.

18/9

VÍTEJTE ZPĚT VE ŠKOLE!

Nejprve jsme se představili v kruhu - předávali jsme si plyšovou kostku. Poté jsme si kostku přehazovali a sdíleli jsme, co jsme dělali o prázdninách. Nakonec jsme si házeli kostkou přes kruh a snažili se zapamatovat si, co dělali ostatní o prázdninách.

Miss Jennifer mluvila o tom, co znamená být dobrým studentem.

Řekli jsme si, co jsou to 'rattlesnakes'/chřestýši (sledovali jsme krátké video a děti si vybarvily předpřipravené chřestýše, ze kterých budeme vytvářet třídní plakát spolu s vystřiženou fotkou a všichni si ozdobili sešity - 'portfolios'

Nakonec žáci hráli online hru (Starfall).

HW/Domácí úkol: Žáci dostali papírovou tašku, ve které mají příští úterý (25.9.) přinést tři předměty (pohlednici, rodinné foto, foto přátel, něco v oblíbené barvě, oblíbenou knížku, logo oblíbeného sportovního týmu, obal od oblíbeného pamlsku atd.), které je charakterizují.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21