Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

ZÁŘÍ

22.9.

MDR: There is, there are - doplňujeme věty, které přepisujeme do sešitů.

                                        

Bookwork: Student's Book str. 6 

Grammar: There is a book. There are some books. There is an apple. There are some apples.

V učebnici WB se věnujeme číslům na str. 6. Podle poslechu zapisujeme čísla. Spojujeme napsaná čísla číslovkou a slovně. Zaměřujeme se hlavně na rozdíly mezi 4, 14, 40 - four, fourteen, fourty

5, 15, 50 - five, fifteen, fifty - děti by si měly doma čísla procvičovat, aby se jim jednotlivá čísla nepletla a lépe si je zažila

Zpíváme písničku a zaměřujeme se na hry spojené s čísly.

 

 

17.9.

Na začátku dnešní hodiny si děti dopisují do sešitu pravidla, která budeme vzájemně dodržovat.

Pravidla chování si opakujeme a zdůrazňujeme.

Rozšifrujeme slova - na tabuli máme napsaná zašifrovaná slovíčka  a příslušné obrázky. Naším úkolem je napsat slovíčko do sešitu správně ( OBY - BOY, IRGL - GIRL, ODG - DOG )

Začínáme práci s učebnicíStudent's Book - /SB/ str. 4, 5 - BACK TO SCHOOL -  opakujeme a učíme se nová slovíčka. Názorně si ve třídě ukazujeme předměty a hlasitě opakujeme příslušná slovíčka.

Rozdělíme se do dvou skupinek a každý maluje slovíčka na tabuli, ostatní ze skupinky hádají a vítězem jsou ti, kteří zvládnou uhádnout co možná nejvíce slovíček. 

Homework:

V učebnici Work Book - /WB/ Back to school cv. 1 - vypracovat za domácí úkol do čtvrtka 24.9.

 

 

 

15.9.

smileyVítáme děti v novém školním roce!laugh

Dnešní první hodina byla seznamovací. Vzájemně jsme se představili a pověděli jsme si, co kdo má rád.  My name is Alice and I like dogs.

Naším maskotem bude v letošním roce Rattlesnake - chřestýš, o kterém si povídáme a doplňujeme si základní znalosti o jeho životě.

Každý si podepsal  a vybarvil úvodní stránku svého nového notebooku pro letošní rok.

Seznamujeme se s pravidly - RULES, která budeme poctivě dodržovat. Všechna pravidla jsme si zapsali do sešitů.( Be nice, speak English, raise your hand, bring boooks to class ) Povídali jsme si o tom,  co znamená šikana, jaké chování zahrnuje a zároveň jsme si zdůraznili, že my se budeme k sobě chovat pěkně a budeme si pomáhat.

Hrajeme hru Simon says a pracujeme na našem společném plakátu - poster, který si děti vytvářejí a každý si kreslí svého chřestýše.

TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 21:56:46