Rattlesnakes

Rattlesnakes

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

PROSINEC

11/12

MDR (zápis do sešitu): Scramble words. Slova mají svá písmena zpřeházená a my je dáváme do srozumitelnosti.

HW (domácí úkol na 13.12): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): str. 50 story, str. 49 - práce s poslechem a nálepkami+ str 49 ve workbook

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Is there many...?/Are there many...?

Další informace: Prosíme žáky, aby tento týden donesli všechny anglické knížky, které si půjčili v knihovně.

6/12

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol na 13.12): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 'fruit and vegetable market' - nová slovní zásoba, úvod do nové lekce, str. 47 ''Would you like...' + konverzace na téma, str. 48 - písnička

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): str. 46 - fruit and vegetable, food

Další informace: Psali jsme test z UNIT 3. A hráli jsme hru, ve které žáci čtou z kartiček 'I have ''a''. Who has ''me''? ' a člověk který má tázané slovo odpoví 'I have ''me'', who has ''to''?' atd. - procvičování slovní zásoby, čtení a poslechu. Procvičování slovíček a 'sight words'.

4/12

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol): Příprava/opakování na test.

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 43 ''art'' - Which paining is your favourite and why? diskuze o tom, který obraz se jim nejvíce líbí a proč. V kterém obraze/městě/místě by se chtěli ocitnout? Spojení s tématem 'město'. SB str. 44 'listen and act out' poslech s pantomimou - krátký příběh

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema + začali jsme nová slovíčka týkající se jídla

Další informace: Příští hodinu jak bylo žákům řečeno budeme psát test. Nedostali jiný domácí úkol než si projít učivem poslední lekce a především naučit se slovíčka. Udělili jsme titul studenta/ky měsíce.

LISTOPAD

29/11

MDR (zápis do sešitu): Spelling quiz (hláskovací quiz) - zapište do sešitu tato slova 'café', 'playground', 'swimming pool', 'hospital' and 'cinema'

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 35,36, 37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 + cv.3 do sešitu ('My favourite place'), str. 41 poslechové svičení ) dobrá příprava na test, str. 45 quiz

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: Příští týden bude test z UNIT 3 a je nyní dobrý čas začít si opakovat učivo, které je pro jednotlivé žáky nesnadné

27/11

MDR (zápis do sešitu): Dvě věty s in front of, behind, between, next to

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 38, 41, 42

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38, 39 - příběh (poslech, čtení v rolích, kolektivní čtení) a str. 39/2a str.37 s cut out (vystřihovánkou zezadu - nakresli obrázek a porovnej kresbu se svým sousedem - bavte se o tom, jaké budovy/facility ve vašem městě máte)

Vocabulary: předložky ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: S mazacími tabulkami jsme hráli spelling race. Učitel řekl slovo a žáci jej museli správně napsat na mazací tabulku. Poté jsme spelling společně zkontrolovali.

22/11

Dnes jsme měli pouze malou skupinku žáků (poloviční) kvůli výletu části třídy. Hráli jsme 'hanged man' (v češtině známé jako šibenici/oběšence), kdy žáci hádají písmena ve slově a nakonec i slovo. Za každé neuhádnuté písmeno (písmeno které ve slově není) se 'staví šibenice' (kreslí se čárka, které se ve finále poskládají do obrázku šibenice a slovo se na ní 'oběsí'). Hra končí tímto nebo když někdo slovo uhodne. Hráli jsme nejdříve v celé skupině na tabuli a pak ve dvou dvojicích/trojicích na elektrické hračce, která má stejná pravidla. Jeden/jedna vždy určil/a slovo a druhý hádal/a. Poté jsme opakovali dosud probranou látku a nakonec jsme vyplˇovali luštěnku, kterou si žáci odnesli domů k případnému dokončení. Doporučujeme dokončit speciálněžákům, kteří si potřebují opakovt slovíčka a upevnit hláskování a pravopis slov.

20/11

MDR (zápis do sešitu): Žáci nakreslili, jaké objekty (škola, restaurace, hřiště atd.) 'jejich' město má a pak se navzájem ptali jeden druhého 'Is there a playground in your town?' a odpovídali 'Yes, there is.' nebo 'No, there isn't.'

HW (domácí úkol): WB (cvičebnice/workbook) str. 35,36, 37

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 34, 35 a str.37 s cut out (vystřihovánkou zezadu - nakresli obrázek a porovnej kresbu se svým sousedem - bavte se o tom, jaké budovy/facility ve vašem městě máte)

Grammar (gramatika): předložky ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze):ON, IN, UNDER, BETWEEN, IN FRONT OF, BEHIND... Playground, hospital, train station, shop (toy shop, sweet shop,...), park, swimming pool, cinema

Další informace: Dnes si žáci vzali domů nové knihy z knihovny

15/11

MDR (zápis do sešitu): Animal families - which ones do you know?

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.33 + speaking practice (+mluvení)

Grammar (gramatika): animal families (skupiny zvířat/živočichů)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): mammals, birds, reptiles, insects; blood, fur/hairs, scales, feathers, (lay) eggs

13/11

TEST UNIT 2: poslech + čtení a psaní (porozumění textu)

Super Minds: SB str. 32 a 33 - animal groups + diskuze 'What is a group?' (Co je to 'skupina'?)

Představ si, že jsi v (pra)lese - které zvíře vidíš? Nakresli a popiš

8/11

MDR/portfolio: scrambled words (pomíchaná slova) - zvířata (které jméno zvířete je na tabuli? např. etirg = tiger)

poslech - příprava na test

Super Minds: SB str.28 - Hipsway Zoo - čtení a otázky, str.29 umisťování nálepek do obrázku podle a poslechu/instrukcí

Omalování podle fonetických hlásek - COLOR BY VOWEL SOUND + písnička 'Going to the Zoo' by Peter, Paul & Mary

6/11

MDR/portfolio: Poslech písně z učebnice ('The zebra likes sausages') a psaní vět s 'like' a 'doesn't like'

Procvičování: 'Do you like...?' a 'Does she like...' a odpovědí 'Yes, I do.' 'Yes, she does.' 'No, he does not.' nebo 'No, I don't.' atd. Pak jsme poslouchali písničku znovu a žáci odpovídali na otázky které jsme jim kladly ohledně textu písnišky. (Does Zebra like peas? No, he doesn't.)

Super Minds: SB str.26 a 27 - příběh, poslech, čtení a sledování; aktivity v WB s poslechem na str.26 a 27

HW:  WB str. 25-28

1/11

MDR/portfolio: Halloween vocabulary (slovíčka spojená s Halloweenem)

Kreativní činnosti: Vyrábění příšer a strašidel z toaletních rolek a barevného papíru

Super Minds: str.119 'mix & match' - vysvětlení pojmu 'trick or treat' a také jsme trénovali slovní zásobu spojenou s kostýmy (shoes, cape, pointy hat) a tradičními halloweenskými charaktery (witch, skeleton, monster, zombie, jack-o'-lantern)

Písnička 'Spooky spooky'

HW: Příprava na úterní minitest - zopakujte si hláskování a pravopis 'zvířecích' slovíček

ŘÍJEN

25/10

Na začátku hodiny jsme procvičili gramatiku z Unit + na extra testu - všichni dohromady, tak, aby veškeré nejasnosti mohly být na poslední chvíli zažehnány a žáci měli čas 'vklouznout' zpět do učiva před testem.

Poté jsme psali test z Unit 1. Skládal se z poslechové části a čtení/psaní.

Hráli jsme Super Minds hry online - procvičování slovní zásoby.

Pracovali jsme s flash cards a slovní zásobou vzadu Super Minds učebnice - In the Zoo - jména zvířat a hláskování (snažíme se pracovat na hláskování a správném psaní anglických slov).

Super Minds: SB str.23 - 'LIKES' a 'DOESN'T LIKE', str.24 - písnička, WB str. 23 - poslech

HW: Super Minds WB str.22 - 24

23/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: Slovní zásoba (fráze a frázová slovesa) z první lekce (doplňte písmena do slov - např. g_t dr_ss_d - get dressed)

Exra practice sheet k lekci - příprava na test, který proběhne ve čtvrtek.

Ve dvojicích či malých skupinkách - hláskování sloves - toto cvičení je (zvlášť pro něteré žáky) velmi důležité pro osvojení si slovní zásoby a pravopisu slov v angličtině.

Halloween songs/písničky (skeleton dance a spooky spooky - k nalezení na youtube.com)

18/10

V úterý budeme psát TEST! Prosím, doporučení k opakování na test je pročíst si znovu str. 13 a 16. - HW!

MDR/portfolio: Napiš věty z tabule. Na těchto větách jsme si vysvětlovali princip 3.os. j.č. ve skloňování sloves v přít.čase prostém

Praktikovali jsme skloňování sloves v přít.č. prostém - písemně a verbálně. Všímali jsme si změn v 3. os. č jednotného (go - s//he/it goes, have - s//he/it has, ...)

Extra practice worksheet

Super Minds: SB str. 13, 16, 17

16/10

MDR/portfolio: 'ee' a 'ea' slova - Starfall.com - napište je do sešitu

Super Minds: SB str.15, str. 16 - čtení a psaní, str.17 poslechová cvičení, WB str.13 cvič.1, str.16 - poslechové cvičení

Hry: 'Popping Balloons' - online hra (scrambled sentence), Starfall 'Make a Word'

Procvičování phrasal verbs (frázových sloves) a frází (např. get up, get dressed, go to school...)

HW: str.17 - nakresli hodiny a (!)procvičování hláskování slov(!!)

 

11/10

Dnes byla hodina spojená s další třídou kvůli volbám.

Žáci procvičovali angličtinu pomocí her a písniček s Halloween tématikou. Tady je výčet aktivit:

-výroba dýně z barevného papíru s 'tajným kódem' (If you're a girl.../boy...)

-výroba 'nebe peklo ráj' věštírny s odkazy k Halloweenu a s anglickými 'spooky' slovy

- kreslení příšer podle detailního slovního návodu a/nebo skládání papíru do harmoniky a kolektivní kreslení příšer a pak jejich popis v angličtině jednotlivými žáky (exquisite corpse)

- Halloween Bingo a hláskovací hry

- zpívání písniček s jednoduchými tanci: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

9/10

Na začátku hodiny jsme použili flash cards (obrázky) se dny v týdnu a frázovými slovesy a frázemi (get up, have breakfast,...) (Povídání o tom, co dělají žáci který den v týdnu.)

Pracovali jsme různými hrami a s kartami atd. na otázce 'Is there...?' a odpovědích 'There is/There are... .'

SuperMinds: student book str.11 poslech a str. 12 písnička o Mr. Blue (žáci poté do portfolia nakreslili další možnou zvláštní činnost Mr. Blue)

HW: workbook str. 10 a 11 a zkusit pracovat na str. 12

4/10

Začali jsme opakováním na test a poté pokračovali testem samotným.

Žáci dostali nabídku knih ze školní knihovny a mohli si dobrovolně vybrat knihu domů k vypracování book report-u za extra kredit. (K odevzdání nejpozději 18.10.)

Poté jsme četli a ukazovali jim na plstěné figurce a obrysech zvířat názorně krátký příběh 'There was a lady who swallowed a fly' (Žila byla dáma, co spolkla mouchu').

HW: SM workbook strany 10, 118, 119

2/10

Dnes jsme den začali kontrolou domácího úkolu a pracovali jsme se slovní zásobou a hláskováním, což byla součást opakování na test. Prosíme žáky, aby si do čtvrtka zopakovali slovíčka z posledních lekcí. Objeví se krátký úvodní test. Udělali jsme přípravu pomocí práce z extra practice sheets a prošli jsme briskně některým učivem, které se na testu objeví.

Pozn. prosíme, aby žáci do budoucna, bude-li to jen trošku možné, začali své úkoly dělat v den, kdy byly zadány nebo den poté, aby je dělali postupně, což jim pomůže zopakovat si učivo a zůstat s probíranou látkou v kontaktu. Vyhotovování úkolů do angličtiny den před odevzdáním/kontrolou není špatně, ale nenapomáhá studiu jazyka.

Sledovali jsme na interaktivní tabuli příběh ze SuperMinds a pracovali jsme dnes velmi na poslechu a čtení a zpívali jsme písničku. Poté jsme vyplnili korespondující stránky ve workbook-u, které byly také většinou poslechového ražení a přiřazování charakterů k prohlášením.

Poté jsme hláskovali slova, což se pro některé jeví náročné, prosíme, aby žáci zkoušeli hláskovat slova v angličtině. Hráli jsme hry s hláskováním a hláskovali jsme kolektivně i ve dvojicích a hráli jsme hry SuperMinds online.

ZÁŘÍ

27/9

Den jsme začali procvičováním slovní zásoby (vocabulary) z úterní lekce - používali jsme k tomu flash cards a nahlas jsme procvičovali spelling (hláskování) - např. ukázali jsme žákům obrázek (flash card) stěny a žáci se přihlásili a řekli 'wall' (zeď). My jsme se dále zeptali 'How do you spell it?' (Jak se to hláskuje?). Žáci hláskovali 'W-A-L-L' a tím procvičovali abecedu v angličtině stejně jako pravopis těchto slov.

Poté jsme pracovali s extra practice sheets, kde doplňovali slova (mnozí za pomoci student book SM). Do mezer ve slovech doplňovali samohlásky z téže slovní zásoby tak, aby slova dávaly smysl a byla správně napsána.

Hry: Po těchto aktivitách jsme třídu rozdělili do dvou skupin a žáci hráli dvě různé variace na bingo se slovy/s hláskami - tak, aby si procvičili zábavnou formou poslech, výslovnost i slovní zásobu.

Workbook: Listening pages/poslech

25/9

Dnes jsme si vzájemně představovali předměty, které jsme si donesli v rámci projektu z první lekce.

Učíme se a procvičujeme: There is... x There are... (pracujeme s učebnicí Students Book na str. 5). K tomu se učíme i nová slovíčka ze str. 4 a zpíváme novou písničku na str. 6

Zahráli jsme si hru Simon says, abychom si procvičili fráze z učebnice SB na str. 7.

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na nový příběh našich hrdinů v učebnici a pak jsme si jej přečetli v učebnici SB na str. 8-9.

Homework: domácí úkol -  Z učebnice Workbook str. 4 - 7. Domácí úkol je na příští úterý 2.10.

20/9

Hodinu jsme začali opakováním slovíček z minulého roku za pomoci 'flash cards'.

Poté jsme pokračovali ve výrobě třídního plakátu s fotkami dětí pro Chřestýše. Ten jsme úspěšně dokončili.

Zvládli jsme se pobavit o tom, co je to 'bullying' (šikana) a shlédli jsme krátký Pixar film 'For The Birds' (https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg), na kterém jsme si to více ujasnili. Žáci poté podepsali anti-bullying contract.

Nakonec jsme hráli hru 'The Hot Seat', kdy si jeden žák zakryje oči a učitel ukáže ostatním obrázek znázorňující slovíčko, které se žáci snaží poté svému spoluhráči popsat, dokud jej neuhodne. Pak se vystřídají. V této hře používají překvapivé množství slovíček a často se rozpovídají. Na rozloučenou si žáci zahráli hru ze Star Fall.

18/9

VÍTEJTE ZPĚT VE ŠKOLE!

Nejprve jsme se představili v kruhu - předávali jsme si plyšovou kostku. Poté jsme si kostku přehazovali a sdíleli jsme, co jsme dělali o prázdninách. Nakonec jsme si házeli kostkou přes kruh a snažili se zapamatovat si, co dělali ostatní o prázdninách.

Miss Jennifer mluvila o tom, co znamená být dobrým studentem.

Řekli jsme si, co jsou to 'rattlesnakes'/chřestýši (sledovali jsme krátké video a děti si vybarvily předpřipravené chřestýše, ze kterých budeme vytvářet třídní plakát spolu s vystřiženou fotkou a všichni si ozdobili sešity - 'portfolios'

Nakonec žáci hráli online hru (Starfall).

HW/Domácí úkol: Žáci dostali papírovou tašku, ve které mají příští úterý (25.9.) přinést tři předměty (pohlednici, rodinné foto, foto přátel, něco v oblíbené barvě, oblíbenou knížku, logo oblíbeného sportovního týmu, obal od oblíbeného pamlsku atd.), které je charakterizují.

 

 

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54