Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Carl Warwick

tel.: +420 608 680 875
email: pronefoal@yahoo.co.uk

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

LEDEN

17.1

Portfolio: Žákům byly popsány tváře. Z těchto popisů vytvořili portréty do svých sešitů. Poté jsme porovnali portréty všech žáků ve třídě.

Library: Žáci si vybrali knihu na doma k přečtení.

Homework: Zkontrolovali jsme úkol z minulého týdne a zadali nový na pondělí (str. 61 & 62)

Zbytek hodiny jsme hráli napínavou detektivní hru 'THE SCENE OF THE CRIME' a třída byla rozdělena do tří skupin, ve kterých se žáci střídali - jedna skupina zapisovala na tabuli nová slovíčka, druhá skupina se snažila zapisovat evidenci a důkazy a vymyslet co je zápletka  a třetí pracovala přímo se hrou a počítačem a získávala důkazy. Skupiny si navzájem musely předávat informace a spolupracovat. Odkaz:http://zdoz.com/game/The-Scene-of-the-Crime-A.xSxAAAAAE.html

 

15.1

Na zahřátí jsme začali dvěma 'pomíchanými větami' (Scrambled Sentences), které žáci museli dát do správného tvaru, které pomáhaly procvičit 'had to' a 'used to'.

Hry: Poté jsme hráli hru 'Assassin', ve které je jeden viníkem/vrahem,  a zbytek studentů  musí vznášet soudy o tom, kdo si myslí, že oním vrahem je. Na konci hodiny jsme také hráli hru 'Detective', kdy 'detektiv' odejde ze třídy a žáci si prohodí části oblečení, změní si účes atd. a student musí v angličtině hádat, co a kde a jak se změnilo.

Portfolio: Prepositions/Předložky pomocí her na eslgamesplus.com

Super Minds: str. 62 a str. 63

 

10.1

Portfolio: Vytvářeli jsme rodokmeny (family trees) a bavili se o pořadí sourozenců. Nakreslili jsme rodokmen a napsali jsme na tabuli počet sourozenců a jejich věk. Poté jsme se naučili specifické názvosloví pro konveraci o rodinách v živočišné říši - specifická jména pro samce, samice a mláďata u všech možných živočišných druhů.

Super Minds: Pracovali jsme na str. 61.

Nakonec žáci hráli online dobrodružnou výpravnou detektivní hru v angličtině podobnou té zminulé hodiny (jinou epizodu) a rozřešili případ, zatímco čtyři žáci dopisovali test z minulé lekce na který chyběli.

8.1

Portfolio: 'WINTER DAY' crossword/křížovka o zimě

HW: Zkontrolovali jsme předchozí domácí úkol a zadali jsme jeden na pondělí - str. 58 a 59 ve cvičebnici.

Super Minds: pracovali jsme se stranami 58 a 60.

Kreativní činnost: Zbytek hodiny jsme hráli napínavou detektivní hru 'THE SCENE OF THE CRIME' a třída byla rozdělena do tří skupin, ve kterých se žáci střídali - jedna skupina zapisovala na tabuli nová slovíčka, druhá skupina se snažila zapisovat evidenci a důkazy a vymyslet co je zápletka  a třetí pracovala přímo se hrou a počítačem a získávala důkazy. Skupiny si navzájem musely předávat informace a spolupracovat. Odkaz:http://zdoz.com/game/The-Scene-of-the-Crime-A.xSxAAAAAE.html

3.1

Začali jsme hodinu konverzací o prázdninách a o nejoblíbenějších dárcích, které žáci dostali. (How was your holidays?) Po zahájení a přivítání zpět do školy jsme pokračovali opakováním písně ze str.48 v učebnici.

Portfolio: Psaní rapu/slov k písni (na instrumentální verzi 'On & On' od Erykah Badu). Studenti se rozdělili do skupinek po třech či dvou a nakonec své písně i představili zbytku třídy (performance). Někteří se nechali na točit jejich spolužáky. Nakonec jsme zhodnotili kdo mě nejlepší show, kdo měl nejsilnější text a kdo měl nejlepší 'pop star attitude' (každý z žáků řekl své preference).

Super Minds/bookwork: V učebnici jsme si v rámci revize zopakovali epizody příběhu Bena a Lucy a prodiskutovali jsme, která část/který příběh byl(a) ve třídě nejoblíbenější. Pracovali jsme na stranách 52 (čtení + cvičení) a udělali jsme poslech ze strany 51/4. Vrátili jsme se k příběhu na začátku učebnice, který jsme přeskočili několik kapitol nazpět a celý jsme si jej bez předloženého textu poslechli (comprehension practice). Byl to příběh ze strany 16 'The Secret of the Egyptian Cat'. Poté jsme si text poslechli znovu s předloženým psaným textem v učebnici a zodpověděli jsme na zbylé otázky.

Homework: Super Minds book str.122, cvičebnice str. 54 a str.55.

PROSINEC

 

20.12

Vánoční hodina.

Za poslechu Vánočních písní v angličtině jsme hráli hru 'Pass The Parcell' (Pošli Balík). Je to vánoční hra, ve které jsou mezi vrstvami balícího papíru/novin zabaleny sladkosti, v jiných vrstvách zase odpadky. Hraje hudba a balíkse předává, u koho po zastavení písničky zůstane, může odbalit další vrstvu a zjistit, jestli dostal sladkosti (candies) nebo odpadky (trash).

Poté jsme vyráběli vystřihované vločky nebo mozaiková okna z průsvitného papíru.

Nakonec jsme sledovali Mr. Beana, vánoční edici a popřáli si příjemné svátky.

Přejeme příjemné svátky i Vám a těšíme se na spolupráci ve škole v následujícím roce!

18.12

Nejdříve jsme vyšli se studenty do star stor-u. Spočítali jsme hvězdičky, které dostali za své chování, práci navíc, 100% skóre v testech atd. a studenti dostali hvězdičky, které v tomto 'obchodě' mohli směnit za sladkosti, drobné i větší hračky (podle počtu hvězdiček).

Poté jsme hráli hru 'Doble', kde studenti mají kartičky se symboly v různých velikostech a na hromádce se postupně odkrývají kartičky, kde se symboly opakují. Kdo nejrychleji (v angličtině) vysloví jméno symbolu, který koresponduje s jedním na jeho/její kartě, může si tuto vzít. Kdo má nejvíce karet, vyhrává. Žáci se naučili nová slova jako 'anchor', 'trebble clef', 'spider web', 'target', atd.

V druhé polovině hodiny jsme psali pravidelný test z konce lekce (lekce 4 tentokrát). Ve finále jsme za zvuku koled, které jsme přehráváli na počítači, našli čas ny vytvoření Vánočního pozdravu pro charitu, s kterou je tento rok škola - a jednotlivé třídy - spojené. V případě této třídy se jednalo o studentku z Nairobi, která by jinak neměla přístup ke vzdělání, a tím snížené šance dostat se z neblahé ekonomické a společenské situace.

13.12

Hodinu jsme začali kvízovou hrou 'The Bomb'. Tématem otázek v tento den byly pohádky/příběhy a black & white.

Pokračovali jsme prací na extra practice sheets/přípravou na test ze čtvrté lekce, která také vyústila v konverzaci o slavných vědcích a žáci dostali nabídku udělat na příští hodinu krátký referát o jednom z vědců dle jejich výběru za extra gold stars.

Hodinu jsme zakončili pomocí memory game 'pexeso', ve kterém žáci museli najít páry karet a komunikovat o nich.

11.12

Portfolio: Pomocí her jsme procvičovali slovesné časy.

Pracovali jsme s učebnicí, strany 49, 50, 51, 53.

Za domácí úkol na příští týden, pondělí, byly zadány strany 49 a 53 v učebnici.

6.12

Portfolio: Žáci byli pobídnuti aby si vytvořili svůj vlastní 'lístek na vlak' včetně údajů cestujícího a údajů o destinaci a ceně.

V návaznosti na extra test, který žáci psali předchozí hodinu, jsme vytvořili několik vět, do  kterých museli vybrat vhodné předložky a dosadit velká písmena.

Poté jsme pokračovali cvičením z workbook-u. P. 28 a 39.

V návaznosti na téma z minulé hodiny (train station) jsme hráli role play o nákupu lístků v okně na nádraží, kontrolor, občerstvení ve vlaku, bomba atd. Žáci museli vytvořit dialogy odpovídající realitě cestování vlakem a použili své lístky na vlak coby rekvizity.

 

Zkontolovali jsme, zda-li doplnili všechny svá cvičení ve cvičebnici, ale ne všichni je měli po kontrole z minulého týdne doplněné.

 

4.12

Portfolio: Warm up/zahřívací věty na velká písmena ve větách a jménech.

Následoval extra test na tato témata.

Zkontrolovali jsme domácí úkol z předešlého týdne ze stran 41, 45 a 46 a zkontrolovali jsme všem žákům všechna cvičení z cvičebnice ze stran 35 - 45, a dopsali jsme jimpoznámku a požádali o doplnění u těch, kterým nějaká část chyběla. Zadali jsme nový domácí úkol na stranách 46, 47 a 48.

Na straně 46, 47 a 48 jsme rovněž pracovali s tématy vlakového nádraží a cestování v učebnici SM.

Na konci hodiny jsme, jako již nejednou, hráli oblíbenou hru v angličtině - Werewolf.

LISTOPAD

27.11

MDR/portfolio: Storytelling. Co dělá dobrého vypravěče? Někteří žáci před celou třídou povyprávěli  svá víkendová 'dobrodružství' s pomocí použití minulého času. Ostatní žáci se jim snažili dát zpětnou vazbu a - zatleskat.

Poté jsme sledovali dramatické vyprávění postavy Wednesday z Adamsovy rodiny spojené s tématem Thanksgiving a také Seahorse video ze série Sundance s Isabellou Rosellini 'Green Porn' videa zde: https://www.youtube.com/watch?v=tJE3KDxTbWI & https://www.youtube.com/watch?v=EqL_bDP0eAM - jak se nám které líbilo, jak jsme tomu porozuměli - potřebujeme je poslouchat vícekrát? Pomáhá nám obraz pochoipit kontext? Co si myslíme o obsahu těchto videí?

Zkontrolovali jsme jednotlivá cvičení domácího úkolu a zadali jsme nový domácí úkol.

Skončili jsme práci ve workbook-u na straně 25, opakování minulého času a učiva minulých lekcí.

22.11

MDR/portfolio: Začali jsme pomocíword puzzle z tabule, žáci hledali co možná nejvíce slov a psali je do sešitu.

Poté jsme pracovali ve work book-u stranami 24, 27 a 42.

V Super Minds jsme udělali stranu 44 o nebezpečí a tísňových volánícha  žáci si ve trojicích či dvojicích vyzkoušeli dialogy pomocí role play. Tématicky jsme tuto látku doplnili sledováním BBC dokumentu 'Ambulance'.

Na závěr jsme  hráli oblíbenou hru 'Werewolf' ('Vlkodav').

20.11

V první části hodiny jsme hráli oblíbenou hru 'Werewolf' (Vlkodav), ale vybírali jsme nové postavy z nového setu kartiček inspirovaného fantasy příběhy a bavili se o různých vlastnostech těchto postav.

Poté jsme pracovali s učebnicí, stranami 39 a 40, bavili se o tsunami. Součástí byl poslech a vyčlenění všech neznámých slovíček. 

Předtím, než jsme si na závěr hodiny po vší bookwork a zkontrolování domácího úkolu zahráli na závěr ještě jednou hru 'Werewolf', zadali jsme nový domácí úkol na příští pondělí (strany 37, 38 a cvičení 2 a 3 na straně 40).

 

15.11

MDR/portfolio: Začali jsmetestem na slovíčka od začátku roku,který jsmenásledně zkontrolovali.

Poté jsme kontrolovali zkontrolovali extra test na kapitálky (psaní velkých a malých písmen ve jménch a větách).

Věnovali jsme se práci ve workbooku a doplňovali jsme cvičení z předešlých lekcí ve workbook-u Super Minds ze stran 9 (cv.1,2,3,4) až 18.

13.11

MDR/Portfolio: Žáci hráli slovní hru 'Oběšenec' aby našly a následně se naučily nová slova - paramedic, emergency a flood.

Poté děti pracovalyna stranách 34-37 v Super Minds student book. 

Nakonec hrály hry na eslgamesplus zaměřené na členy a na podstatná jména.

Zkontrolovali jsme starý domácí úkol ze stran 26 a  35.

8.11

Na začátku jsme hráli hru vyžadující pozornost, přítomnost a aplikaci tzv. 'small talk'- 'Good day, Mr. ...' (jen v podání 'Good bye, Mr. ...) hraspočívá v pozornosti, když žák udělá chybu v rozhovoruči zaváhá, musí se stát z Mr. Test Mrs. Mistake atd.

Poté jsme pokračovali ohlášeným testem skládajícím se z oficiálního 'Progress Test'-u (jehož dvě části jsou - poslech a čtení a psaní) a také z testu z velkých písmen ve jménech a na začátku věty.

Tyto testy byly studenty vnímány jako relativně náročné a do konce hodiny jsme již nestihli vasovat video, které jsme s nimi chtěli prodiskutovat.

6.11

MDR/portfolio: Začali jsme hodinu hrou 'Scramble Words' týkající se slovíček uplynulého učiva. Žáci dostali zpřeházená písmenka,která poskládali do slov.

Hodinu jsme pokračovali cvičným testem - přípravou na test středeční.

Poté jsme zjontrolovali domácí úkola zadali jsme nový na příští týden.

Ve finále jsmehráli hru 'Time's Up'.kdy žáci rozdělení do dvou týmů losují slova,které musí svým spoluhráčům v týmu vysvětlit bez užití samotnéhoslova na kartičce. Každý má 60 sekund. Tým,který má po sečtení největší počet hlasů vyhrává.

Těsně před odchodem ze třídy žáci pracovali ve workbook-u.

1.11

MDR/portfolio work:Žáci pracovali s extra pracovním listem na téma Halloween, byly jim vysvětlena slovíčka jako 'carve', 'scrape', 'sculpt',která byla relevantní výrobě vydlabávaných a vykrojovaných dýní(Jack O'Lantern) v této kreativní hodině.

Bavili jsme se o tom,v čem si přejí přijít na Halloween party a proč se jim tento charakter/kostým líbí a nakousli jsme zběžně rozdíl mezi 'Dušičkami' a 'Halloweenen'. Žáci se naučili nová slovíčka jako 'ancestors' a fráze jako 'Trick or treat!'. Práce na extra work sheet-u zahrnvala design pro dýni a poté co děti individuálně navrhly svůj design, spojily se do skupiny po třech a vytvořily návrh společný. Komunikovaly v angličtině a musely se v limitované době shodnout.

Poté jsme sdíleli ukázky z filmů 'Beetlejuice' a'Vincent' Tima Burtona a žáci se připravili na práci s dýněmi. Práce na dýních zabrala velkou část hodiny, žáci byli ativní a napomínáni, aby používali kekomunikaci s námi i ve skupinkách angličtinu.

Ve finále jim byly uděleny hvězdičky za uplynulý den a byla nominována aodměněna studentka měsíce.

 

 

ŘÍJEN

30.10

Portfolio: Začali jsme hodinu konverzací ‚In a restaurant‘, slovíčk, které žáci znají týkající se restaurace, jídla, jejich oblíbených pokrmů. Pokračovali jsme tím, že skupina čtyř žáků zinscenovala scénku v restauraci. Používali jsme obraty ‚What would you like?‘ ‚Here you are.‘ and ‚Thank you.‘

Na konci první hodiny jsme stranu 26v Super Minds. Po přestávce jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali jsme stranu z workbook-u (str.22 a23) na další týden. Následovala práce v knize na straně 28 a 29. Na konci hodiny jsme se věnovali výslovnosti náročných slovíček a žáci si udělili hvězdičky za chování, za práci a za chování.

25.10

MDR/portfolio work: ‚My favorite thing in the rainforest is…., because…. .‘ Zadávání důvodových vět a procvičování slovní zásoby spojené s touto kapitolou ‚Rainforest‘ (prales).

Dnes žáci ve třídě měli den plný aktivit. Začali jsme jej hrou ‚Human Machine‘ (lidský stroj) a v obměnách jsme jej hráli tři kola – v posledním děti vysvětlili jaké kroky jsou součástí výroby počítače a zahráli to. Žáci se naučili slova jako ‚miner‘, ‚supernova star‘, ‚engineer‘…

Poté jsme hráli hru ‚Three Words‘ (tři slova), u které dítě vprostřed kruhu se zavazanýma očima se roztočí a ukáže na dalšího člověka, který napodobí zvuk (např. zvířete, charakteru atd.) a ten se zavazanýma očima musí hádat koho představuje. Žáci se vprostřed kruhu střídají.

Poté jsme byli s dětmi v jejich oblíbeném ‚star stor-u‘, kde  si vybraly odměny za své hvězdičky, které nasbírali za přítomnost ve škole a své chování. Den rychle uběhl a byl plný vzrušení. Nakonec si ještě žáci zahráli hru ze Super Minds na PC.

23.10

Začali jsme hodinu opravou a kontrolou domácího úkolu a žákům byl dán další úkol z workbook-u, který má být hotov do 30.10.

Poté jsme pracovali v knize ‚Super Minds‘ na straně 22. Začali jsme cvičením 1 – poslechem a opakováním slov (tříbení výslovnosti) a cvičením č.2 – ‚listen and answer‘ (poslouchej a odpověz).  Pokračovali jsme na chvíli hru ‚Ninja‘, ale byla přerušena, protože se žáci nechtěli utišit. Pracovai jsme tedy namísto toho s učebnicí, stranou 13-15.

Nakonec žáci hráli hru ‚G’day, Mr.Pumpkin!‘, která posluje pozornost a slovní zásobu.

18.10

Žáci zahájili hru krátkým vstupem ‚Ninja how you feel (about test), která používá fyzický pohyb a přídavná jména v angličtině k vyjádření toho jak se žáci cítí ohledně nadcházejícího testu. Pokračovali jsme cvičným poslechem, aby se žáci dostali ‚do zóny‘ soustředění a uklidnili se. Poté následoval samotný oficiální test z učitelských zdrojů k učebnici Super Minds, s kterou děti od začátku roku pracují. Test se skládal z poslechu a části psaní a čtení.

Toto následoval test speciálně vytvořen jejich učitelem, který se soustředil na pochopení termínů  ‚ synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words, onomatopoeia‘ a jejich příklady.

Následovně jsne s žáky konzultovali jejich oblíbené písně s anglickými texty pro možnost další práce s poslechem a texty písní. Ve finále jsme zkontrolovali společně domácí úkol a zadali jsme úkol nový na pondělí (23.října) z workbook (str. 19 a 21). Ve finále jsme pracovali s učebnicí, stranou 118, cvičením 1.

16.10

MDR/portfolio work: Pojmem ‚simile‘ a byly uvedeny příklady tohoto útvaru. Žáci byli povzbuzeni, aby zkusili vymyslet svá vlastní přirovnání (simile).

V hodině jsme dále pokračovali prací s extra work sheets – cvičeními, psaním a přípravou na test ve středu, který jsme společně zkontrolovali. Poté jsme hráli hru ‚Sentence Monkey‘ na eslgamesplus.com. Dále jsme pracovali s hrou ‚The Bomb‘, kvízovou hrou, která používá trivia k opakování angličtiny a žáky absolutně vtáhla. Tato hra slouží ke komunikaci v angličtině, porozumění verbálnímu textu a také pomáhá při hláskování (žáci odpovědi nejdříve napíší a odpověď se jim uzná nejen pokud je správná, ale musí mít i správný spelling).

Za domácí úkol byla udělena příprava a opakování na středeční test.  

 

11.10

MDR/portfolio work: Studenti se dnes seznámili s příklady několika citoslovců (onomatopoeia) a tento slovní druh/pojem jim byl vysvětlen na příkladech. Někteří žáci přidali vlastní příklady.

Následně jsme hráli hru na jména k představení nové asistenky žákům a naopak a také k rozehřátí a nabuzení pozornosti stejně jako aktivního naslouchání. Poté jsme hráli hru zvanou 'Party‘, kdy je hostitel večírku (party) a zbytek žáků si vybere povolání či jinou roli za dveřmi. Vstupují do pokoje jeden po druhém a mimeticky představují své role. Cílem hostitele je přivítat své hosty na večírku a uhádnout jejich role. Tato hra má za úkol rozvoj verbální i nonverbální komunikace, ‚small talku‘ a také rozšiřování a opakování slovní zásoby. Po této hře žáci hráli ve dvou skupinách po čtyřech tzv. 'Sentence Bucket‘ – jeden ze skupiny si vylosoval z kbelíku (bucket) písmeno a na něj spolu s dalšími dvěmi spoluhráči vymýšleli kolik jen možných slov s touto iniciálou je napadlo. Poslední, čtvrtý spoluhráč z jednoho z těchto slov utvořil větu o minimálně šesti slovech. Body se družstvům uznávaly nejen za množství slov, ale i za jejich pravopis a v případě vět se kontrolovala rovněž gramatika a syntaxe vět. Hráli jsme čtyři kola, aby se každý hráč vystřídal v psaní věty.

Na rozloučenou jsme hráli oblíbenou hru ‚Werewolf‘ (Vlkodav), kdy jeden ze studentů byl vypravěčem a tak jsme trénovali nejen improvizované vypravěčství (storytelling), ale i porozumění mluvenému slovu, ale žáci také jeden druhého opravovali v případných chybách.

Žákům byl zadán domácí úkol a byli vyrozuměni, že následující týden ve středu bude test (učivo z knihy + synonyms, antonyms, anagrams, palindomes, chiasmus, borrowing words and onomatopoeias - termíny, s kterými se žáci seznámili v hodině, byly jim uvedeny příklady a měly by tuto látku mít zapsanou).

9.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali "chiasmus". Jde o stylistický prostředek, který vznikne zkříženým postavením slov ve dvou větách (např. Někteří lidé jedí, aby mohli žít a jiní žijí, aby mohli jíst). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.
Poté jsme si zahráli slovní kopanou (hru, při které se vytváří řetezce slov tak, aby slovo následující začínalo posledním písmenem slova předchozího).
Dále jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 12-15.
Na konci hodiny jsme si zahráli hru "Wordshake"  (najdete ji na webové stránce councilkids.com).

Domácí úkol na 16.10. - SM Workbook strana 12 a 13.

 

4.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali slova přejatá z cizích jazyků (např. angst, rucksack, doppelganger z němčiny; Deja vu, chic, ballet, enterpreneur z francouzštiny). Děti dostaly za úkol sami vytvářet příklady.

Pak jsme si zahráli jednu z našich oblíbených her - "Werewolf" a také několik online her ze stránek organizace British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/wordshake

Dále, kdo měl zájem, si mohl půjčit knihu z naší anglické knihovny. Za přečtení knihy a vyplnění "book reportu" mohou žáci získat dvě hvězdičky navíc! Knihy by měly být navráceny do 18.října.

A nakonec jsme si povídali o šikaně. Žáci se rozdělili do malých skupinek a měli za úkol vymyslet a zahrát tři různé situace, ve kterých šlo o šikanu. Ostatní měli za úkol uhodnout, o co se jedná, a zároveň vysvětlit, jak bychom se měli v těchto případech zachovat.

2.10


MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali anagramy (přesmyčky). Jsou to slova, která vzniknou z původního slova tak, že se použijí všechna písmena obsažená v původním slově a změní se jejich pořadí (např. flow - wolf, balm - lamb apod). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.

Poté jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 8-11.

Na konci hodiny část žáků pracovala na dokončení plakátu naší skupinky a část si zahrála hru na procvičení mluvení, při které se mluví rychle, zřetelně, bez chyb a bez váhání.

Domácí úkol na 9.10. - SM Workbook strana 10 a 11.

ZÁŘÍ

27.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali palindromy. Jsou to slova či věty, která lze číst v libovolném směru a mají vždy stejný význam např. slova "radar", "wow" nebo věta "Eva, can I see bees in a cave?". Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Také jsme si zahráli hru "Why are you late for school?", ve které vystupuje rozzlobený učitel a žák, který přišel pozdě do školy. Zeptejte se doma svých dětí, rády Vám hru podrobněji vysvětlí!

Pak jsme pracovali s učebnicí a nakonec jsme shlédli krátké video o autorce detektivních příběhů Agathě Christie. K tomuto videu pak děti dostaly za úkol vymýšlet různé otázky a ptát se ostatních.

25.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali antonyma tj. slova opačného významu např. grateful/ungrateful, happy/sad. Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme začali pracovat s učebnicemi Super Minds a probrali jsme strany 4-6.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru "WereWolf" (jde o hru, při které se vesničané snaží lovit vlkodlaky a vlkodlaci se zase snaží přesvědčovat vesničany, že jsou nevinní, a navíc k tomu ještě každou noc jednoho vesničana potichu požírají).

Domácí úkol na 2.10. - SM Workbook strana 4 a 5.

20.9

MDR (My Daily Report)/portfolio work: Dnes jsme procvičovali synonyma (např. chilly/frosty) a děti měly za úkol samy vymýšlet příklady.

Poté jsme společně pracovali na plakátu naší skupinky a přitom jsme si podrobněji povídali o našem maskotovi - "Porposises".

Následně jsme si zahráli hru "Ninja", při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma "co se nachází v moři".

Domácí úkol nebyl zadán, ale chtějí-li žáci získat nějaké hvězdičky navíc, mohou si na příští hodinu připravit krátkou prezentaci o našem maskotovi.

18.9

Vítejte zpět ve škole "Porpoises"!

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru "Snowballs", při které se děti dověděly něco nového o svých spolužácích.

Poté jsme si zopakovali naše pravidla, která musíme při výuce i o přestávkách dodržovat.

Následně jsme si rozdali nová portfolia a začali pracovat na jejich vyzdobení.

Ve druhé části výuky jsme si zahráli hru "Word Shake", abychom trochu oprášili slovní zásobu a spelling (hru najdete na tomto odkazu)

Také jsme si povídali o našem letošním maskotovi "Porpoises"!

Žádný domácí úkol dnes děti nedostaly.

Moc se těšíme na báječný školní rok!

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44