Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

14.10.

MDR: Hangman s novými slovíčky

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 14 – Story (čtení, animace a otázky True or False)

Homework (domácí úkol): do pondělí 21.10. – WB pg. 18/2; 20/1; 21/3

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali gramatiku z minulé hodiny (předmět ve větě, pořádek slov ve větě) -  zahráli jsme si několik her na její procvičení.

Děti si půjčily z knihovny knížky, které budou vracet 28.10.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Příští středu 23.10. budeme psát test z 1. lekce!

9.10.

MDR: doplňování must/mustn’t do vět

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 12 – song

New grammar (nová gramatika): direct and indirect objects (např. Give your pencil to Simon and George → Give it to them)

Other information (ostatní informace): Děti si zkoušely udělat vlastní wordchain – každé slovo musí začít písmenem, kterým předchozí slovo skončilo, a tato začáteční a konečná písmenka by měla spellovat vlastní slovo samo o sobě. Pro procvičení nové gramatiky jsme si zahráli týmovou hru, ve které děti předělávaly věty (viz výše).

7.10.

MDR: Correct your mistakes (opravování chyb z testu).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 10/2 – poslech; 10/3

New grammar (nová gramatika): rozdíl mezi “wearing” a “carrying”; must, mustn’t

New vocabulary (nová slovíčka): crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Homework (domácí úkol): společně jsme si opravili úkol a zadali jsme nový – do pondělí 14.10., pg.10, pg.11, pg.13 ve WB

Other information (ostatní informace): Dnes jsme začali první lekci. Na tabuli jsme nakreslili postavu krále a královny, a děti vyjmenovávaly, co k nim patří za oděvy apod. S novými slovíčky jsme si take zahráli pantomimu. Poté jsme si vytvořili třídní plakát s vtipnými pravidly (zapisovanými ve větách s must/mustn’t).

2.10.

Dnes jsme psali test z nulté lekce – nejdříve jsme však zopakovali gramatiku a slovíčka. Po testu jsme si zahráli hry 4 corners a spot the difference a Superminds hry na interaktivní tabuli.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Remember the vocabulary! (flashcards)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 8 – Story

New grammar (nová gramatika): Yes, I did; No, I didn’t (vysvětlení kdy se používá, proč neodpovídáme slovesem v minulém čase). Příslovce How/Where/What - otázky

New vocabulary (nová slovíčka): amazing, closely, diamond

Workbook (pracovní sešit): pg. 7/1,2

Other information (ostatní informace): Děti si mimo jiné záhráli hru Hangman se slovíčky, a po přečtení příběhu ho jako třída zdramatizovali. Také jsme si řekli, že ve středu budeme psát test!

25.9.

MDR: Unscramble these words (opakování slovíček z minulé hodiny)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 7 (poslechové cvičení)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali slovíčka a gramatiku z předchozí hodiny (tedy do, don’t, does, doesn’t). Podívali jsme se také na minulý čas sloves, a několika hrami jsme si připomněli pravidelné i nepravidelné tvary. Děti pak začaly pracovat na svých malých projektech s názvem My monster went to a ball, ve kterých kreslí příšerku v plesovém oděvu, obecně ji popisují (pomocí vět jako He/she is/likes atp.), a pak v několika větách použijí minulý čas na to, aby napsaly, co příšerka zažila na plese.  

 

23.9.

MDR: How are you feeling today? Write in sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 4 – zopakovali jsme si, kdo jsou Ben a Lucy a co dělají. Prošli jsme si nová slovíčka a udělali si poslech. Pg. 5 – procvičování nové gramatiky – poslech.

New grammar (nová gramatika): otázky v přítomném čase (Do you…?, Does he/she…?)

New vocabulary (nová slovíčka): big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Other information (ostatní informace): Na procvičení nových slovíček jsme si zahráli několik her – secret word, ve které si děti ve dvojicích vzájemně popisovaly slovíčka a hádaly, o které jde, a blind drawing, kdy děti v týmech hádaly, které slovíčko spolužáci poslepu kreslí.

18.9.

Dnes si děti vyzdobily svá Portfolia a udělaly do nich první zápis – Write 2 or more facts about Porpoises. Vytvořili jsme seznam třídních pravidel, která všichni budeme dodržovat, a popovídali jsme si o šikaně. V rámci ceremoniálu jsme všichni oba dokumenty podepsali. Poté jsme si zahráli hru s kartičkami, při které si děti zopakovaly slovíčka z předešlého roku, a také Pantomime wagon.

16.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi navzájem představili, řekli jsme si něco o sobě a o našem novém maskotovi – Porpoise. Pustili jsme si krátké video a děti si vyplnily kvíz s otázkami o sviňuchách, který jsme pak společně vyhodnotili.

Vytvořili jsme náš třídní plakát a zahráli jsme si seznamovací hru a Pantomime whisper, kdy si děti v řadě předávaly slovíčka pantomimou (např. feed the dog, play the guitar, cook the dinner etc.).

Na konci hodiny jsme si zatančili a zazpívali Banana Banana Meatball. 😊

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 20:08:58