Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Hana Kořánová

tel.: +420 737 260 273
email: hana.banana@kocourkov.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

 

23.9.

Na začátku angličtiny si děti napsaly krátký diktát a sestavovaly známá slova z přeházených písmenek - příprava na test.

Poté jsme společně četli veselou knížku - komiks se sady "An Elephant and Piggie" od amerického spisovatele Mo Willems. Příběh se jmenoval "Watch me throw the ball".smiley

Děti překládaly rozhovor prasátka a slona, krásně jim to šlo. 

(Příběh je opravdu veselý a vtipný, lze ho najít i na webu, děti by možná potěšilo vidět ho znovu, moc se jim líbil: https://www.youtube.com/watch?v=nIJp9841_R4 )

Následně jsme hráli hru tématicky spojenou s příběhem. Děti si měly říct o míček: "May I have a ball, please?" Míček jsme pak umisťovali na různá místa podle instrukcí: "Put the ball on your left knee." "Drop it on the floor", házeli jsme jím atd.

Poté děti hrály hru - ve dvojicích měly vymyslet co nejvíce slov začínajích na určité písmeno. Vedly si výborně.yes

Na závěr jsme znovu zhlédli video s pokračováním příběhu o Benovi a Lucy - viz str.8 ve Student's Book, dále pak navazující cvičení na str.9.

Domácí úkol: na příští středu 30.9. - Student's Book - str.118,

                                                    - Workbook - str. 8,9                                             

POZOR, TEST! - příští středu 30.9. - prosím, zopakujete si na něj učivo z Workbook str. 4 - 7.

 

 

21.9.

Na začátku dnešní hodiny jsme opakovali měsíce v roce - nejprve při mytí rukou laugh a potom při písničce.

Většina dětí měsíce dobře zná, ne ovšem všechny.

Potom jsme zkoušeli sestavovat slova z přeházených písmenek a věty v přeházených slov.smiley

 

Bohužel se ukázalo, že polovina dětí (3 ze 6ti) nevypracovala domácí úkol.indecision Byl sice poměrně dlouhý (Work book - str. 4 - 7), ale byl na něj celý týden.

Při angličtině je  potřeba domácí úkoly vždy znovu společně projít, zopakovat a připomenout slovíčka a gramatiku, což tentokrát bohužel trvalo déle, jelikož pro část dětí byla cvičení nová.

Hodně jsme dnes využívali interaktivní tabuli a děti opakovaly cvičení zábavnou formou na ní, také jsme dělali poslechová cvičení - přípravu na test.

Domácí úkol dnes není, bude až ve středu.wink

 

16.9

Dnes jsme si hned na počátku hodiny připomněli pravidla týkající se úcty (k lidem a věcem) a zodpovědnosti.

Potom jsme opakovali tázací zájmena: where, who, what, how, when a slovesa: can a do, které se také využívají při tvoření otázek.

Děti je psaly na tabuli, překládaly a vymýšlely věty s jejich využitím, což bylo zábavné.smiley

Chvíle na osmisměrku.wink

Poté jsme se seznámili s novými slovíčky vztahujícími se k pokračování příběhu o Benovi a Lucy: treasure (poklad), brave (statečný), courage (odvaha), explore (prozkoumávat), clue (vodítko, nápověda), secret (tajný, tajemství), code (kód).

Podívali jsme se na video s pokračováním příběhu a poslechli si písničku The Explorers (s doplňováním slov do textu - učebnice str.6) Nebylo to snadné, píseň byla velmi svižná, ale děti to zvládly.yes

Na závěr poslechové cvičení ve Workbook - str.7.

Domácí úkolstále je zadán úkol na příští pondělí: Workbook str.4-7.

Ke cvičením na straně 7 se Vám bude možná hodit podívat se znovu do loňské učebnice Super Minds 3 na kapitolu 7 "Hospital" - str. 83, 84 a 85 - na opakování past tense verbs.

 

 

 

 

14.9.

Dnešní angličtinu jsme započali připomenutím "clasroom contract" - pravidel, kterými bychom se měli (nejen na angličtině) řídit. 

I'm respectful (uctivý)                       I'm responsible (zodpovědný)

 I respect you.                                   I bring my books.

I respect me.                                     I do my homework.

I respect my/your things.                   I work with others.

I respect my teacher.                         I help others.

My teachers respect me.                     I listen in lessons.

 

Pravidla jsme si přečetli, vyložili a vytištěná si je děti vlepily do sešitu.

Stejně tak tabulku na zapisování domácích úkolů, ta je vlepená na zadní straně učebnice uvnitř.

 

Práce s učebnicí - Students book str.4 - cvičení 1 a 2 - na připomenutí jsme si znovu promítli konec příběhu o Benovi a Lucy, kteří našli zlatou sošku a rozhodli se ji darovat muzeu.

Naučili jsme se nová slůvka vztahující se k pokračování příběhu - předání sošky - viz. obrázek na str.4 - např. photographer, microphone, rollercoaster (horská dráha) atd.

Ve dvou oddělených skupinkách jsme si zahráli "Secret word game" - hádání slov.

Na závěr jsme společně na interaktivní tabuli "rozluštili" odpovědi cvičení 1 na straně 5.

Domácí úkol: Workbook - str.4,5,6 a 7 - do příštího pondělí 21.9.

 

9.9.

Během dnešní angličtiny vytvořily děti společně krásný plakát představující naši skupinu "Porpoises". Jsou na něm jak foto-portréty všech studentů, tak mnoho nakreslených sviňuch a informací o nich. (jsou to savci/mammals, na zádech mají hřbetní ploutev/fin, po stranách malé pohyblivé ploutvičky/flippers...)

Opakovali jsme dny v týdnu a měsíce v roce např. pomocí hry - házení míčku. (Toss and catch the ball...)

Miss Jennifer pokračovala v rozhovorech s jednotlivými dětmi, aby prozkoumala jejich současnou úroveň angličtiny.

Ostatní studenti mezitím zábavnou formou procvičovali slovesa vyjadřující nejrůznější lidská konání (clap, stand up, turn around, point, stamp, trace...).  Napsaná slovíčka společně přiřazovali k obrázkům, což je moc bavilo.

Domácí úkol dnes není. :-)

 

 

7.9.

Navzdory ztíženým covidovým podmínkám proběhla první společná hodina podle plánu. :-) 
 
Děti se znovu setkaly s Miss Jennifer, kterou tentokrát doprovází Miss Hana.
 
Připomněli jsme část třídní pravidla - nová slůvka RESPECT a RESPONSIBILITY. 
Povídali jsme si o tom, co mají při angličtině za úkol paní učitelky a co studenti.
 
Děti dostaly nové učebnice a sešity, jejichž titulní stránku si důkladně ozdobily.
 
Naše skupina má název PORPOISES, česky sviňuchy :-), což jsou savci podobní delfínům. Narozdíl od nich mají krátký zakulacený čumák. Dětem se moc líbili.
 
Miss Jennifer si postupně začala (a ve středu bude pokračovat) povídat s dětmi jednotlivě, stranou, aby zjistila současnou úroveň jejich znalosti aj.
 
domácí úkol na středu: v obou učebnicích Super Minds se podívat (přečíst) stranu 4, je možno vyplnit cvičení, ale pouze dobrovolně. :-)
TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 21:56:46