Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Christina Yu

email: christinaeyu@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ČERVEN

5.6.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme vytvářeli kaleidoskopy, které budeme prodávat na našem charitativním jarmarku.

3.6.

MDR: Mad libs (děti ve dvojicích doplňují náhodná slova do příběhu podle zadání, pak si je společně čteme)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme hodinu soustředili kolem konverzačních schopností dětí. Po Mad libs jsme si zahráli hru Heads up, při které děti musely přijít na to, co je napsané na papírku, který mají na čele. Na konci hodiny jsme si zahráli Hot seats a děti trénovaly slovíčka ze všech lekcí a jak je nejlépe popsat.

KVĚTEN

29.5.

MDR: 2 truths, 1 lie

Other information (ostatní informace): Dnes děti ve dvojicích nebo samostatně psaly příběh podle obrázků slovíček, která jsme v tomto roce probrali. Své výtvory pak prezentovaly před ostatními. Poté jsme si ve dvou týmech zahráli hru Jeopardy. Týmy si vybíraly kategorie a bodování, odpovídaly na otázky, spellovaly, doplňovaly gramatiku apod. 

27.5.

MDR: What English accents do you know? Listen to a few and try to guess where they’re from.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si zahráli upravenou hru Jenga, při které děti podle barev odpovídaly na otázky. Zahráli jsme si take Animal game a Dobble. V poslední části hodiny jsme dokoukali film z minulého týdne a nakonec jsme si popovídali o jeho hlavních hrdinech.

22.5.

Dnes jsme si zahráli Blind race, hru, ve které se děti anglicky naváděly mezi překážkami (step forward, turn right atp). Poté jsme si pustili část filmu A series of unfortunate events, který dokoukáme v pondělí.

20.5.

MDR: Underline and correct mistakes (much/many)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme v první části hodiny opakovali látku na test. Zahráli jsme si spelling game v týmech a procvičili jsme si slovíčka. Po testu si děti vyplnily osmisměrku a zahráli jsme si hru Werewolf.

15.5.

Dnes proběhla návštěva a prezentace našeho charitativního partnera Dialog. Děti se dozvěděly zajímavé informace o Africe a Keni, shédly několik videí a pak ve skupinách zkoušely své znalosti u kvízu. Předali jsme take pozdravy a dárečky vyrobené pro Halimu.

13.5.

MDR: Sort these words out into two groups (much/many).

Homework (domácí úkol): WB pgs. 116, 117. Učit se na pondělní test.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali počitatelná/nepočitatelná slova, slovíčka míry (a loaf of, a carton of….) a aktivity z deváté lekce. Zahráli jsme si Memory game a Act it out. Děti ve dvojicích připravovaly Magical soup a trénovaly konverzační schopnosti a otázky How much/How many – pak své výtvory předvedly ostatním. V druhé části hodiny jsme připravovali dárek pro Halimu - plakát o sviňuchách (porpoises). 

6.5.

MDR: Fill in the blanks (opakování slovíček spojených s kvantitou – loaf, packet etc.)

Bookwork (práce s učebnicí): Story pg. 110 – děti Ms Christině zopakovaly, o co v příběhu jde, pak jsme si poslechli a pustili animaci poslední části. Děti pak ve dvojicích vypracovaly cvičení k příběhu na straně 111.

Workbook (pracovní sešit): poslech na straně 111/1.

Homework (domácí úkol): WB pgs. 110, 111/2 do pondělí 13.5.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme udělili Student of the month za duben a připravili jsme si otázky na návštěvu Dialogu, která proběhne příští týden. Opakovali jsme počitatelnost/nepočitatelnosti a otázky How much/how many při hře Team race. Zahráli jsme si také Pantomime line, ve které děti předváděly aktivity spojené s kempováním, o kterých v poslední kapitole mluvíme. Na konci hodiny si děti ve dvojicích naplánovaly Camping trip a odprezentovaly ho zbytku třídy.

DUBEN

29.4.

MDR: Unscramble these sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 108 – Song, pg. 109 – prezentace nové gramatiky, děti si pak zahrály Memory game, ve které se jeden ptal co je na obrázku, druhý si měl vzpomenout, kolik čeho je.

New grammar (nová gramatika): how much/how many – rozdělili jsme si naše slovíčka na počitatelná a nepočitatelná.

Workbook (pracovní sešit): dohromady jsme si udělali stranu 109

Homework (domácí úkol): WB pgs. 106 a 107 do pondělí 6.5.

Other information (ostatní informace): Dnes si děti na začátku hodiny ve dvojicích vyzkoušely plánovat piknik pro svojí rodinu, staré lidi, miminka a pejsky. Potom třídě ve větách vyjmenovávaly, co by s sebou vzaly.

24.4.

MDR: What did you do over Easter break?

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme začali novou lekci o kempování, představili jsme si nová slovíčka i gramatiku a na straně 106 jsme si udělali poslech, podle kterého následně děti opravovaly věty. Na straně 107 děti posle poslechu seřazovaly věty.

New grammar (nová gramatika): počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

New vocabulary (nová slovíčka): sail a boat, swing on a rope, dive into the water, row a boat, dry your clothes, make a raft, put up a tent, make a fire, collect wood, loaf of bread, can, bottle

Other information (ostatní informace): Děti organizovaly piknik pro různé skupiny lidí (staří lidé, batolata, pejsci atd.) a podle toho měnily, co s sebou vezmou. Na konci hodiny jsme si zopakovali která slova jsou počitatelná a která ne pomocí Whiteboards.

17.4.

MDR: Unscrable these words (opakování slovíček).

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test z osmé lekce. V první části hodiny jsme opakovali gramatiku a slovíčka, pak jsme test napsali a začali si povídat o naší letošní charitě Dialog. Nejdříve jsme si řekli něco o Keni a Nairobi, kde naše adoptovaná Halima žije, a pak jsme se podívali na její dopisy a fotografie, které nám poslala. Řekli jsme si, proč je důležité pomáhat lidem, a co přesně pro Halimu můžeme udělat. Nakonec jsme si představili náš project na letošní Jarmark.

15.4.

MDR: Correct the sentences

Workbook (pracovní sešit): pg. 104/1 – put the dialogue in order.

Homework (domácí úkol): My holiday book – děti si přes prázdniny vytvoří malou knížečku, do které poté o každém dni (čtvrtek až pondělí) napíšou jednu větu v minulém čase o tom, co dělali. Do středy 24.4.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojení se třídou Wolverines. Děti si vybraly hezké dárečky ve Star Storu, dodělali jsme masky mimozemšťanů z minulého týdne, a děti pak ve dvojicích předváděly rozhovory.

10.4.

MDR: put the words in the sentences in the right order.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 101/1 – co nepatří do řady a proč? Diskuze. 101/2 – čtení pohledu a tvoření otázek v minulém čase podle odpovědí v rozhovoru.

Homework (domácí úkol): učit se na středeční test!

Other information (ostatní informace): V poslední části hodiny si děti začaly vyrábět masky mimozemšťanů a připravovat si odpovědi na otázky ohledně jejich planety. Příště si masky doděláme a rozhovory si předvedeme.

8.4.

MDR: circle the correct form (careful/carefully)

Bookwork (práce s učebnicí): Poslechli jsme si další část příběhu a pustili si jeho animaci na interaktivní tabuli. Na straně 100 jsme si udělali poslech, podle kterého děti vybarvovaly přiložený obrázek.

Homework (domácí úkol): SB 99/2, WB 97, 103, 105 do pondělí 15.4.

Other information (ostatní informace): Slovíčka jsme opakovali při hře, ve které děti po třídě hledaly věty a poté do nich doplňovaly chybějící slova a spojovaly je s odpověďmi. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Vampire.

3.4.

MDR: What will you do this weekend? What won’t you do?

Bookwork (práce s učebnicí): naučili jsme se novou písničku, děti v ní hledaly rýmy a vymýšlely další slova. Na procvičení přeslovcí jsme si udělali první cvičení na straně 95.

New grammar (nová gramatika): adverbs (slowly, quietly, nicely,…)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se začali učit příslovce tvořená z přídavných jmen. Zahráli jsme si pantomimu, ve které si děti vylosovaly jednu činnost a k ní příslovce, a ostatní hádaly, o které jde. Také jsme si zahráli Sticky ball game jako opakování názvů zemí z minulého roku. Také bychom rády připomněly, že je příští pondělí (8.) třeba vrátit knížky z knihovny!

1.4.

MDR: What do you know about space?

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci, představili jsme si slovíčka, diskutovali o vesmíru, a na straně 94 jsme si udělali poslech a odpovídali na otázky. Na straně 95 jsme se naučili novou gramatiku – budoucí čas – a děti si udělaly cvičení 1.

New grammar (nová gramatika): budoucí čas will/won’t

New vocabulary (nová slovíčka): space, rocket, planet, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Homework (domácí úkol): WB 94, 95 + pracovní list – do pondělí 8.4.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme udělili Student of the month za březen. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Mafia.

BŘEZEN

27.3.

MDR: opakování přivlastňovacích zájmen.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali na test – zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku ve hrách na interaktivní tabuli, a pak si test napsali. Na konci hodiny si děti vypnily jarní osmisměrku.

25.3.

MDR: procvičování příslovcí podle obrázků.

Homework (domácí úkol): učit se na středeční test, vyplnit pracovní list k testu.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test. Na Whiteboards jsme si zahráli závod o doplňování příslovcí, děti si pak ve dvojicích zahrály Disappearing elephant se slovíčky z lekce. Také jsme dnes navštívili knihovnu a děti si vybraly hezké knížky, které je třeba vrátit do 8.4. Na konci hodiny si děti ve dvojicích vyplnily pracovní list, ve kterém zakládaly svojí vlastní hudební kapelu a psaly vlastní písničku.

20.3.

MDR: vocabulary mismatch.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 90 – How we make sounds. Udělali jsme si různé poslechy a cvičení, ve kterých děti porovnávaly zvuky  aurčovaly, které jsou vyšší a nižší, které jsou hlasitější a tišší.

New vocabulary (nová slovíčka): low, high, loud, quiet

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si hru s kartičkami, při které děti hledaly, který pejsek patří kterému majiteli. Používaly vazbu “looks like”. Poté si s kartičkami zahrály pexeso. Nakonec jsme dokončili film Hercules.

18.3.

MDR: Doplňte do vět příslovce (who, which, where).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 86 – přečetli jsme si další část příběhu o Lucy a Benovi, na interaktivní tabuli jsme si k němu zodpověděli otázky true/false.

Workbook (pracovní sešit): pg. 87

Homework (domácí úkol): společně jsme si opravili HW na dnešek; úkol na pondělí 25.3. je WB pg. 85, 86 a pracovní list.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si pustili další část filmu Hercules.

13.3.

MDR: opakování nových slovíček.

New grammar (nová gramatika): příslovce – who, which, where (Michael is a boy who wants to become a lawyer).

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Grab the ball, ve které proti sobě vždy soutěžili dva žáci, a který z nich první chytl míček, řekl slovíčko, které mu bylo ukázáno na kartičce. Také jsme si zazpívali písničku z učebnice. Na konci hodiny jsme si pustili daší část filmu Hercules.

11.3.

MDR: Write verbs in past tense (irregular).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 82 – acting out musical instruments, poslech a opravování vět.

New grammar (nová gramatika): přivlastňovací zájmena mine, yours, his, hers, ours, theirs.

New vocabulary (nová slovíčka): tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin.

Workbook (pracovní sešit): pg. 82 – poslech nástrojů, určování který je který.

Homework (domácí úkol): WB pg. 83, SB pg. 125, pracovní list – do pondělí 18.3.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si zahráli detektivní hru, při které jsme používali novou gramatiku. V posledních deseti minutách jsme si pustili další kousek filmu Hercules.

6.3.

MDR: Describe your family to your neighbour, they draw them, then you discuss.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test ze šesté lekce. Před testem jsme si zahráli hru, ve kteřé děti opakovaly slovíčka a stupňování. Po testu si ve dvojicích vyplňovaly pracovní list na dny v týdnu a měsíce, a na konci hodiny jsme si pustili další kousek filmu Hercules.

4.3.

MDR: Riddles with vocabulary words.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 73 – představili jsme si nové mýtické příšery, děti je pak ve dvojicích popisovaly.

Homework (domácí úkol): jako procvičování na středeční test děti dostaly několik pracovních listů.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme hlavně opakovali na test, a to slovíčka, spelling a gramatiku It looks like. Děti si vybraly nové knížky z knihovny (prosíme vrátit do 18.3.), a na konci hodiny jsme si pustili začátek filmu Hercules.

ÚNOR

27.2.

MDR: Where is Ms Anna? Write 3 sentences about where she is, what she’s doing etc.

Bookwork (práce s učebnicí): poslech na straně 76

New grammar (nová gramatika): It looks like…

Workbook (pracovní sešit): strana 76, kde děti vyplňovaly cvičení týkající se poslechu z učebnice.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si představili novou gramatiku It Looks Like. Děti si prohlížely inkoustové skvrny a do tabulky zaznamenávaly, jako co vypadají. Pak jsme odpovědi porovnali. V poslední části hodiny jsme dělali project – vlastní knížku o mýtické obludě. Děti navrhly přebal knížky, vymyslely jméno, kde obluda žije, co jí atd. Na konci hodiny své práce prezentovaly ostatním.

25.2.

MDR: Compare yourself and your neighbour (Dana has longer hair than me).

Bookwork (práce s učebnicí): Song - pg. 72

Workbook (pracovní sešit): 72/1,2 – ve dvojicích děti opravovaly věty z písničky a pak psaly věty s komparativy a superlativy.

Homework (domácí úkol): WB pg. 70, 71 + worksheet

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojeni se skupinou Bald Eagles. Společně jsme si přečetli další díl Story a ve skupinkách ho zahráli ostatním žákům. Děti si ve Star Storu za získané hvězdičky nakoupily spoustu hezkých věcí.

20.2.

MDR: opakování superlativ

Bookwork (práce s učebnicí): SB 71 – Read and write, then listen and check.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se bavili o zvířatech, dinosaurech a mýtických tvorech. Používali jsme komparativa a superlativa. Na konci hodiny jsme si pustili video o krokodýlech, o kterém jsme potom diskutovali.

18.2.

MDR: Roses and thorns – write one thing you did over break that you liked, one that you didn’t like.

New vocabulary (nová slovíčka): tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue

Other information (ostatní informace): Jelikož dnes byli přítomni jen 3 žáci, výuku jsme strávili konverzováním o prázdninách a různými hrami vštěpujícími nová slovíčka (např. hádanky What animal am I thinking of?). Chtěly bychom poprosit rodiče, aby dětem připravili do tašek knížky z knihovny - spousta nám jich chybí a měly se vracet již dnes!

6.2.

MDR: Correct my mistakes (past tense)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test z 5. lekce. Před ním jsme opakovali slovíčka a spellování, po něm si děti zahrály Story cubes nebo si vyplnily osmisměrku. Udělali jsme si True or False hru o faktech o srdci, pak jsme si povídali o Valentýnu a vytvořili si přáníčka.

4.2.

MDR: Correct the mistakes (sentenes about crime scene)

Bookwork (práce s učebnicí): přečetli jsme si příběh o Yasinovi a debatovali o něm. Děti si pak vyplnily cvičení k příběhu a společně jsme je zkontrolovali.

Workbook (pracovní sešit): 59/3, 64 – cvičení k příběhu

Homework (domácí úkol): WB pg. 68 + worksheets – do pondělí 18.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali látku a slovíčka na test, který budeme psát ve středu. Děti opakovaly slovíčka pomocí kartiček a spelování v týmech, jako jednotlivci pak hledaly po třídě rozházené věty a skládaly je dohromady.

LEDEN

30.1.

MDR: opakovaní času minulého a minulého průběhového, used to

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 67

Workbook (pracovní sešit): 67/1

Other information (ostatní informace): Pustili jsme si několik Mystery videos, a děti se pak snažily záhadu vyřešit (https://www.youtube.com/watch?v=tiy1MeXzhfA&t=126s a https://www.youtube.com/watch?v=q8g3WnBhOnc). Poté si děti samy nebo ve dvojicích napsaly vlastní hru o nějakém zločinu formou dialogu.

28.1.

MDR: Write 3 sentences about what Grandpa had to do at Police Camp.

Bookwork (práce s učebnicí): představili jsme si nová slovíčka a poslechli si další část příběhu, který jsme poté i shlédli jako animaci a odpověděli k němu na otázky; na straně 66 si děti přečetly krátké popisky k různým lidem a pak jsme společně diskutovali o tom, kdo byl reálná postava a kdo ne

Workbook (pracovní sešit): společně jsme udělali stranu 66

New vocabulary (nová slovíčka): to rob, to steal, jeweller, almost, connection, plan

Homework (domácí úkol): WB pg. 62, 69 + worksheet – do pondělí 4.2.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme zahráli hru Letter chain, ve které děti dostaly kategorii a hrály obdobu slovní kopané na papíře; také jsme si pustili klip z pohádky Despicable me, abychom se naladili na nové téma příběhu; děti si na konci hodiny zopakovaly gramatiku "had to" a napsaly 5 vět o tom, co musely minulý týden dělat doma

23.1.

MDR: Correct the sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): Song

New grammar (nová gramatika): Had to…

Workbook (pracovní sešit): 60/3 dohromady, 61

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Fastest student, ve které jsme opakovali minulý čas, a poté spelling race se slovíčky.

21.1.

MDR: spell the word in the picture (procvičování slovíček)

Bookwork (práce s učebnicí): SB 59/1

New grammar (nová gramatika): I used to…

New vocabulary (nová slovíčka): dark, blonde, fair, moustache, curly, straight, beard, scar

Homework (domácí úkol): WB 58, 59 (+ 60/1,2 za extra hvězdičku), SB 123 do pondělí 28.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se naučili novou gramatiku I used to – děti tvořily věty o tom, co dříve dělaly a už nedělají; zahráli jsme si hru Mystery profile, ve které každý napsat něco o sobě a ostatní pak hádali, o koho se jedná, a take hru Bomb, ve které děti dostaly kategorie a říkaly slovíčka, která do nich patřila.

16.1.

MDR: Listen and circle Yes or No

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test – děti popisovaly a hádaly slovíčka, poté jsme si přečetli krátký příběh, ve kterém děti kroužkovaly slovesa ve správném tvaru minulého času (sat/was sitting). Po napsání testu si děti vyplnily osmisměrku a zahrály si Dobble.

14.1.

MDR: Think of 10 verbs + brainstorming past tense

Workbook (pracovní sešit): 56/1 – nejdříve jako skupinka na papírcích, poté poslech a zápis do učebnice

Homework (domácí úkol): WB pg. 57, pracovní list 28/2 – do pondělí 21.1.

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si stolní hru procvičující minulý čas a minulý čas průběhový; povídali jsme si o Isaacu Newtonovi a vytvořili si mapu jeho života na tabuli, poté jsme provedli dva fyzikální experiment (1. jestli rychleji padá papír nebo kniha, 2. Střed gravitace – balónek s mincí uvnitř a bez mince).

MDR: Think of 10 verbs + brainstorming past tense

Workbook (pracovní sešit): 56/1 – nejdříve jako skupinka na papírcích, poté poslech a zápis do učebnice

Homework (domácí úkol): WB pg. 57, pracovní list 28/2 – do pondělí 21.1.

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si stolní hru procvičující minulý čas a minulý čas průběhový; povídali jsme si o Isaacu Newtonovi a vytvořili si mapu jeho života na tabuli, poté jsme provedli dva fyzikální experiment (1. jestli rychleji padá papír nebo kniha, 2. Střed gravitace – balónek s mincí uvnitř a bez mince).

9.1.

MDR: What am I? (procvičování slovíček z lekce; např. I can go up or down, and I move on my own – escalator)

Bookwork (práce s učebnicí): slovně jsme si udělali cvičení 2 na straně 53

Homework (domácí úkol): učit se na test, který budeme psát ve středu 16.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali gramatiku vět s minulým časem a min. č. průběhovým, a časové předložky in, on a at (děti podle obrázků vymýšlely, co se děje v obrázku). Zahráli jsme si stolní hru Chat about, ve které se děti posouvaly na políčka s tématy, o kterých musely mluvit, a take Story time, kdy jsme si v kolečku vymýšleli co nejbláznivější příběh (každý řekl jednu větu, další musel navazovat).

7.1.

MDR: Unscramble words (rucksack, stairs, station, platform, suitcase, ticket office), then use 2 of them in a sentence.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme si zopakovali slovíčka a snažili jsme se vymyslet další, která by s tématem kapitoly souvisela. Pak jsme si poslechli další část příběhu a vyplnili cvičení, ve kterém bylo třeba seřadit věty podle toho, jak šly události za sebou.

Homework (domácí úkol): WB pg. 49, 50, 53; SB pg. 122 – do pondělí 14.1.

Other information (ostatní informace): Děti si zahrály Board race, při kterém v týmech doplňovaly protiklady k přídavným jménům (např. Dry/wet). Na konci hodiny jsme si zahráli hru werewolf.

PROSINEC

19.12.

MDR: doplňování vět s past simple vs past continuous

Other information (ostatní informace): Dnes si děti ve dvojicích udělaly Mad libs, kdy jeden z dvojice diktoval slova a druhý je doplňoval do příběhu – pak jsme si společně příběhy přečetli. Pustili jsme si vánoční special Garfielda. Děti si pak v týmech rozluštily vánoční vtipy, zahráli jsme si hru Werewolf, a na konci hodiny si děti lustily vánoční křížovku.

17.12.

MDR: Christmas vocabulary Hangman

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si pustili vánoční díl Mr. Beana a vyrobili si vánoční přáníčko s Grinchem. Děti si take za hvězdičky nakoupily pěkné věci ve Star Storu 😊

12.12.

MDR: Connect vocabulary to pictures.

Bookwork (práce s učebnicí): SB 49/1,2

New vocabulary (nová slovíčka): sleigh, mistletoe, fireplace, candy cane, stockings, snow globe, Christmas ornaments, gingerbread man

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si Team race, ve kterém děti ve skupinkách přiřazovaly slova k časovým předložkám. Představili jsme si věty spojující past simple a past continuous (When I came home yesterday, my mom was cooking). K procvičení jsme si zahráli hru Detective, ve které děti dostaly role a detektivové se snažili přijít na to, kdo je pachatelem. Také jsme si představili nová slovíčka spojená s Vánocemi a zahráli jsme si s nimi hru Blind drawing.

10.12.

MDR: Write the number words (e.g. 22 = twenty two)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme začali novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech na straně 46, ve kterém děti odpovídaly na otázky; na straně 47 děti spojovaly otázky s odpověďmi, poté zkontrolovali poslechem

New vocabulary (nová slovíčka): stairs, escalators, train station, rucksack, suitcase, cup of tea, cup of coffee, ticket office, platform, train driver

New grammar (nová gramatika): časové předložky in, on, at – děti do tří sloupců rozřazovaly časové informace, např. … the morning, … night, … 2018, … my birthday atd., pak jsme si řekli, která kam skutečně patří a sloupce jsme si společně přečetli, na konci hodiny jsme zopakovali

Homework (domácí úkol): WB 47 a 47 na pondělí 17.12.

Other information (ostatní informace): děti si zopakovaly nová slovíčka vyplněním pracovního listu; zazpívali jsme si písničku k nové kapitole, do které děti doplňovaly časové předložky; zahráli jsme si hru Werewolf a Word race, při kterém děti ve dvojicích/trojicích po třídě hledaly obálky s rozstříhanými větami, které skládaly dohromady a zapisovaly – nakonec jsme udělili body.

5.12.

MDR: děti musí rozšifrovat slovíčka a dát je do vět v minulém času průběhovém (např. Was the ambulance going too fast?)

Other information (ostatní informace): dnes jsme si napsali test ze třetí lekce, před kterým jsme opakovali minulý čas průběhový ve hře na pantomimu, a slovíčka pomocí spinneru (děti tvořily věty se slovíčky, na kterých přistála šipka, např. The firefighter was helping a cat.), po testu si děti zahrály story cubes (vytváření příběhů podle toho, co hodí za kostky) a minefield, kdy se v týmech musely navigovat po třídě (se zavřenýma očima) a hledat ukryté předměty

3.12.

MDR: opakování minulého času průběhového a slovíček (děti do vět doplňovaly slovesa ve správném tvaru + slovíčko, např. Was the girl drinking juice?)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 42 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně; pg. 40 – společně jsme si přečetli příběh, bavili se o cunami a jejich vzniku, a odpověděli na otázky

Workbook (pracovní sešit): pg. 41 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně

Homework (domácí úkol): pracovní listy, do pondělí 10.12.

Other information (ostatní informace): na procvičení minulého času průběhového jsme si zahráli hru, ve které si děti vytáhly tři papírky – jméno, sloveso a druh věty, a pak tvořily větu (např. Jane, read, ? = Was Jane reading a book?); dohráli jsme hru Jeopardy z minulé hodiny, tentokrát v týmech; vyhlásili jsme studenta měsíce, který získat dvě extra hvězdičky!

LISTOPAD

28.11.

MDR: děti odpovídají na otázky ohledně příběhu, který jsme si minule pouštěli (What did grandpa do? Apod.)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 45 – přečetli jsme si krátké příběhy, porovnali je a snažili se je udělat zajímavějšími, nakonec jsme vymysleli svůj vlastní

Workbook (pracovní sešit): pg. 39 – společně

Other information (ostatní informace): ve středu 5.12. budeme psát test z druhé lekce; zahráli jsme si hry Secret picture (děti ve dvojicích popisovaly, co vidí v každé části obrázku, druhý to kreslil tak, aby obrázek vypadal co nejpodobněji) a Spelling game v týmech (každý tým měl sadu písmenek, která po děti jednom lepily na tabuli – opakování slovíček z lekce).

26.11.

MDR: vocab review (děti k obrázkům doplňovaly slovíčka)

Workbook (pracovní sešit): pg. 37 – děti vyplňují individuálně, kontrolujeme společně

Bookwork (práce s učebnicí): Story (poslech, otázky, cvičení), 39/2 společně

Other information (další informace): zahráli jsme si hra 2 truths, 1 lie, ve které děti prezentovaly věty v minulém čase průběhovém, ostatní hádaly, která z nich je lež (např. Before EATS I was having lunch); připomínáme také, že do pondělí 3.12. je třeba vrátit knížky z knihovny!

Homework (domácí úkol): WB pg. 43 do pondělí 3.12.

21.11.

MDR: opakování slovíček a minulého času průběhového

Bookwork (práce s učebnicí): nejdříve jsme si představili nová slovíčka, která se měla objevit v písničce, poté do ní doplnili was/were, a nakonec jsme si ji zazpívali; na straně 37 jsme vyplnili první cvičení a společně ho zkontrolovali

New vocabulary/phrases (nová slovíčka/fráze): telescope, vanilla shake, star, hall, lights go out

Workbook (pracovní sešit): pg. 36

Other information (ostatní informace): děti cvičily nová slovíčka na bílých tabulkách; opakovali jsme was/were – děti je spojovaly se zájmeny; zahráli jsme si hru Find and match, ve které děti společnými silami vymýšlely, která odpověď patří ke které otázce

19.11.

MDR: preteaching new vocabulary + spelling

New vocabulary (nová slovíčka): fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – poslech a opravování vět, pg. 35 – představování minulého času průběhového, kdy se používá was, kdy were, cvičení 1 a 3

Grammar (gramatika): minulý čas průběhový

Workbook (pracovní sešit): pg. 34 a 35

Homework (domácí úkol): SB pg. 121, do pondělí 26.11.

Other information (další informace): děti si půjčily knížky z knihovny, které mají vrátit do 3.12., zahráli jsme si pantomimickou hru pro procvičení slovíček a také hru Boggle

14.11.

MDR: opakování slovíček na test

Game: opakování slovíček a gramatiky v týmech, spelling bee

Test

Wordsearch

12.11.

Dnes jsme opakovali látku na test, který budeme psát ve středu. Děti si procvičily spelling, slovíčka, věty na could/couldn’t a slovesa v minulém čase, a spojky but, because, so a and.

7.11.

MDR: Write at least 3 of our class rules.

Story: děti si kolektivně vytvořily příběh (psaly věty, při každé ze spojek poslaly dál, psal někdo jiný atd.) – opakování spojek a minulého času; pak jsme si je všechny přečetli a hlasovali o nejpovedenějším

WB: pg. 27 – poslech

Opakování slovíček pomocí tabulek

Hra: Taboo

5.11.

MDR: what am I? (věty popisující slovíčka)

Story: nejdříve jsme si zopakovali, co se dělo v předchozích příbězích o Benovi a Lucy, pak jsme společně snažili vymyslet, co se bude v příběhu dít nyní; poslech příběhu a upravování našich předpokladů + cvičení k poslechu

Hry: werewolf, blind drawing (opakování slovíček v týmech)

Workbook: 26/1

HW: WB 26/2,3 a SB 120 celá

ŘÍJEN

31.10.

MDR: halloween word search

Halloween bingo

Craft: felt bookmark

Game: create a monster together!

24.10.

MDR: vocabulary review

Nová látka: could/couldn’t (ukazujeme si na časové ose, vymýšlíme věty)

Bookwork: SB p. 25 (poslech)

Craft: začali jsme pracovat na halloweenské dekoraci - pavučině

22.10.

MDR: Correct my mistakes (děti dostaly věty s chybami a přepsaly je bez nich)

Bookwork: začali jsme novou kapitolu, představili jsme si nová slovíčka spojená s přírodou, udělali jsme poslech a odpověděli na otázky

Nová slovíčka: forest, path, village, island, mountain, lake, field, river

Nová látka: spojky and, but, because, so

Hry: I spy with my little eye

Star store

Song

HW: WB 23, 25

17.10.

MDR: opakování ow

Puzzles: děti skládají obrázky slovíček z první lekce

Test

Games: the name game, vampire 

15.10.

MDR: Write 3 words that rhyme with a) cow, b) elbow

Worksheet : (opakování přivlastňovacích zájmen)

Hra: Musical chairs

Library: děti si vybraly knížky a dostaly book reports (za hezky vyplněný mohou získat 2 hvězdičky navíc!). Knížky prosíme vrátit do středy 31.10.

Workbook: poslech na straně 17, spojování aktivit se dny v týdnu (On Monday we…..)

Whiteboards: opakování slovíček

HW: pracovní sešit – 16/2,3 (do pondělí 22.)

VE STŘEDU PÍŠEME TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

MDR: Write 3 things you can find at a musem.

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky se slovíčky na co nejvíce věcí ve třídě)

Story + odpovídání na otázky

Video 

Comics: děti jednotlivě nebo ve dvojicích tvoří komiks o tom, co dělá kočka z příběhu přes noc, když není v muzeu

8.10.

MDR: word chains

Procvičování indirect objects v pracovním sešitě + procvičování slov končících na OW a jejich čtení, rozdíly

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, přečetli si ho, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky.

3.10.

MDR: Write three rules we have at school (using must/mustn’t)

Poster: děti si ve dvojicích připravily plakát svého vymyšleného království, který obsahoval seznam toho, co hlava království musí a nesmí dělat. Plakát si ozdobily a potom prezentovaly ostatním. Na konci jsme hlasovali o nejlepší a nejhorší království.

Song

Hry: throw game (předučování pádových osobních zájmen her/him/…)

Bookwork: strana 13

1.10.

MDR: write the past simple form of these verbs – start, find, go, eat, want, do

Bookwork: poslech a doplňování interview s Lucy, nová kapitola

Nová látka: must/mustn‘t (vymýšleli jsme pravidla pro naší třídu a pro muzeum)

Opakování: minulý čas, děti se ve dvojicích ptaly na otázky v minulém čase a hádaly odpovědi

Nová slovíčka: crown, necklace, bracelet, belt, helmet, sword, knight, queen, shield, bow and arrow

Hry: bingo s otázkami v minulém čase

HW: WB, p. 10 + 13

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Unscramble the vocabulary from Monday

Opakování: Yes she does, no he doesn’t, yes I do, no I don’t

Bookwork: poslechové cvičení o Benovi, doplňování správných odpovědí, představení nových slovíček k poslechu příběhu, poslech příběhu, video příběhu a odpovídání na otázky ohledně příběhu (True or False i celé věty)

Nová slovíčka: map, symbol, amazing, diamond

Song

Hry: Werewolf

24.9.

MDR: Write 5 things you remember about Ben and Lucy

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení. Pak děti ve dvojicích hrály hru Secret word, ve které popisovaly slovíčka partnerovi.

Nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, villain

Opakovali jsme látku z minulého roku – Ben likes/doesn’t lie, I do/don’t… + otázky (does Lucy like Horax?)

Domácí úkol: strana 4 v pracovním sešitě

Hry: Secret word, Vampires

19.9.

MDR: děti vymýšlely čtyři pravidla, kterými bychom se měli ve třídě řídit. Poté jsme si všechny přečetli a udělali si seznam.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: pracovali jsme na třídním plakátu. Každý si vystřihl svou fotku a vybarvil si obrázek sviňuchy, děti pak dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

Alphabet: opakovali jsme abecedu a slovíčka při hře, ve které děti musely umisťovat první písmenka na předměty ve třídě.

17.9.

Welcome back to school, Porpoises!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – sviňuše. Četly jsme si některá fakta o ní a děti rozhodovaly, co je pravda a co ne. Na konci hodiny jsme začali připravovat naši Treasure chest: každý nakreslil sám sebe, popsal se, napsal co má rád a změřil se pomocí provázku. Na konci školního roku krabičku otevřeme a děti se budou moci podívat, jak moc se od září změnily.

 

TOPlist

aktualizováno: 17.06.2019 23:31:14