Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Carl Warwick

tel.: +420 608 680 875
email: pronefoal@yahoo.co.uk

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

13.6

Hry: 'The Bomb' - kvízová vědomostní soutěžní hra v týmech po dvou. V týmech po dvou žáci také dostali úkol rozstříhat A4 papír způsobem, aby mohli celí projít tímto papírem, tzn. vytvořili nepřerušený rám.

Role play: Žáci si vyrobili letenky a vytvořili si scénář situací na letišti a v letadle. Poté jsme si tyto role vyzkoušeli.

11.6

MDR/portfolio: Vyjmenuj tři slavné věže. Kde jsou? (Eiffelova Š ikmá věž v Pise atd.)
Hry: Assassin
Postav co nejvyšší věž ve skupině za pomocí materiáů předložených ve třídě: 6 A4 archů papíru, 3 klacky, kousek lepící pásky (loket), kousek provázku (na dva lokty)

Super Minds/WB: Zkontrolovali jsme domácí úkol provedli drobné opravy a doplňovali jsme poslední nedodělaná cvičení ve work book-u.

6.6

Kreativní činnost: Žáci navrhli poukázku na šek pro charitu Dialog, která sponzoruje adoptovanou Halimu a taky vytvořili cedulky pro odpolední charity sale na dvoře školy.

Hry: Kvízová hra 'The Bomb' - žáci si po správněé odpovědi na otázku mohou vybrat políčko, ve kterém jsou skryty buďto body nebo 'bomba'.

3.6

✹❀ Vítejte v posledním měsící tohoto školního roku! 3.6. proběhl náš poslední star store a žáci byli podle počtu udělených hvězdiček odměněni drobnými dárky, sladkostmi atd. dle výběru. ✹ ✹

Dnes jsme byli spojeni s další třídou. V první hodině jsme pracovali na dodělání předmětu k prodeji na benefičním marketu pro charitu, o kterém se můžete dočíst níže (v kapitálkách). V druhé hodině jsme pak hráli některé oblíbené hry žáků jako werewolf a nové deskové hry podobné pokru či bingu s anglickou slovní zásobou zvířecích názvů.

PROSÍM, ZVEME VŠECHNY RODIČE, PŘÁTELE A PŘÍZNIVCE EATSU, KTEŘÍ CHTĚJÍ PODPOIT SNAHU VAŠICH DĚTÍ PODPOŘIT CHARITATIVNÍ PROGRAM, ABY PŘIŠLI NA ZÁBAVNÝ 'CHARITY SALE' VE STŘEDU 6.6. ODPOLEDNE. ŽÁVI SI PŘIPRAVILI DROBNÉ PŘEDMĚTY A PROBĚHNE I NĚJAKÝ KULTURNÍ PROGRAM, BUDE TO VESELÉ A SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST JAK SPOLEČNĚ ZAMÁVAT KOLNÍMU ROKU.

KVĚTEN

30.5

Dnes jsme měli návštěvu od našeho charitativního partnera Dialog.

Žáci se dozvěděli více o Halimě, kterou škola adoptovala, její škole, Kenyi, Nairobi a přilehlých slumech, z kterých Halima pochází, o zvířatech a hudbě a tanci v Kenyi formou prezentace a her ve skupinách.

Poté jsme charitě předali dopisy a drobné dárky pro Halimu, které si žáci připravili.

28.5

Workbook: strana 75 - poslech + cvičení

HW: 105, 116

Kreativní aktivita: Štítek na sliz, který jsme vyráběli předešlou hodinu

23.5

Hry: Hráli jsme pár krátkých her na rozehřátí a udělali jsme pár krátkých cvičení

Kreativní činnost/příprava na charity sale 6. června - VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI:

Výroba slizu - žákům jsme nejdříve v angličtině vysvětlili postup výroby, na co si musí dávat pozor/bezpečnost, jaké mají možnosti (bílý, zelený/modrý a třpytkový sliz nebo kombinace), poté jej děti ve skupinkách po dvou zpracovávaly za pomoci učitelů a nakonec jsme jej naplnili do nádob. Vdalším týdnu budeme vyrábět štítky na nádoby.

 

21.5

MDR/portfolio: rozehřátí několika větami z cvičení z extra practice sheet

Extra practice sheet: Extra cvičení - příprava na poslední test v tomto školním roce

Hry: ''Ring of Fire'' - karetní hra s úkoly pro skupinu - ten, který si vylosoval patřičnou kartu předem domluvený úkol pro každou hodnotu karty iniciuje. Ten, kdo úkol udělá poslední, musí splnit další úlol (například zazpívat písničku v angličtině, říct slovo začínající na určité písmeno atd.)

HW: 109,117

16.5

Hry: Werewolf, Moonshot - food partitives (ESLGAMES plus, 'a bottle of..., a cup of... a packet of...), Mines (žáci jsou ve dvojicích, jeden z nich má zavázané oči a jeden musí druhého navigovat bez dotyku tak, aby nevrazil do předmětů rozestavěných po pokoji nebo nešlápl na ně, kdo z dvojic dorazí jako první k cíli, vyhrál. používáme 'turn right/left, go backwards/forwards, step over/jump etc.)

Kreativita: Žáci nakreslili mapy svého vysněného ostrova a popsali jej

14.5

MDR/portfolio: Quantifiers: how much/how many a 'bottle of, tin of, box of, slice of, loaf of,...'

Super Minds: Písnička o picnicu v učebnici, Unit 9, žáci kroužkovali slovní zásobu ohledně jídla.

Hry: Assassin a 'Smugglers' venku a dvorku školy. 'Smugglers' je hra, při které 'policie' pátrá po bankovkách schovaných v oblečení 'pašeráků' - ptají se - 'Can I see your left/right pocket/shoe/sock..., please?' Podle toho kdo skóruje vyší počet bankovek do 'banky', ten vyhrává.

9.5

MDR/portfolio: Co je to 'altruism'? Co je to 'charity'? 'What is the nicest thing you did for someone last week?' (Co je ta njlepší věc, kterou jsi pro někoho udělal/a minulý týden?)

Super Minds: Začátek nové jednotky v uččebnici/lekce - strany 106 a +07 - poslech, čtení, nová slovní zásoba.

Charity + creativity: Příprava na návštěvu charity plánovaná na pondělí (nyní přesunuta na 30.5.) a příprava otázek pro zástupce chaity ohledně práce v charitě a Halimy, kterou škola podporuje ve studiu. + poslední dokončování dopisů Halimě).

7.5

Spojené vyučování z důvodu malého množství žáků ve škole - žáci hráli hry ve třídě  na dvorku, potkali žáky z ostatních tříd a další učitele z EATS programu.

2.5

MDR/portfolio: ''What did you do on Monday?'' (Co jsi dělal/a v pondělí?) - napiš a prodiskutuj

Hry: slovní fotbal s míčem ve dvou skupinách + wordshake (tvoření slov z uvedených písmen)

Extra practice sheets - extra cvičení na zopakování na test

Test z učebnice z jednotky č. 8 (UNIT 8)

Charity: Pokračování v psaní dopisů Halimě, jejíž studium v Nairobi je spozorováno přes charitativní činnost školy-

DUBEN

30.4

Spojené vyučování z důvodu malého počtu žáků ve škole před státním svátkem v úterý - hry, stolní deskové a karetní hry, sledování části Puss in Boots

-ŠKOLA V PŘÍRODĚ - DVĚ VYUČOVÁNÍ ODPADLA

18.4

MDR/portfolio: Scrambled sentence - zpřeházené dvě věty - roztřiď slova a utvoř správný slovosled - cvičení z nadcházejícího testu ze současné jednotky učebnice.

'Letters to Halima' - začali jsme pracovat na dopisech Halimě, dívce z Keni, kterou škola a žáci s rodiči podporují ve školní docházce - co byste řekli Halimě? Na co byste se jí zeptali? Co byste jí řekli o sobě? JAk se vám líbily dopisy které napsala ona? Inspirovala vás její odhodlání studovat k vašemu studiu? Máte rádi školu? Co vás baví mimo školu? atd. - příprava na návštěvu charity ve škole.

Hry: 'Hadi a žebříky' (snakes and ladders) v angličtině s úkoly (mimování, kreslení slovíček, vyjmenuj tři věci jednoho druhu jako např. květiny, hady, ovoce,...)

16.4

MDR/portfolio: Nové příslovce - jak se používají? Utvořte věty a pak také mimeticky předveďte jedveďte jednu aktivitu navrhovanou spolužáky a zároveň ji spojte s předváděním jednoho příslovce (učíme se že slovesa a příslovce patří dohromady a navzájem se doplňují, příslovce odpovídají na otázku 'jak?').

Super Minds: Nový příběh protagonistů ze SM + čtení v postavách. Grammar pages na konci učebnice - apostrophy + will = 'LL a příslovce

HW: 97, 98, 99, 100

11.4

Hra: 'Why are you late for work?' (Proč jdeš pozdě do práce?) - žáci si vyberou týmy po třech a více - šéf, zaměstnanec a zbytek žáků beze slov představuje důvody, proč přišel dotyčný pozdě za 'šéfovými' zády, zatímco je 'zaměstnanec' verbalizuje/hádá a musí 'šéfa' přesvědčit.

Hry: Wordshake (ze stránky British Council)

Sledování krátkého filmu National Geographic o Slunci, žáci si pak pro ostatní spolužáky připravili z toho otázky. Kdo položil nejvíce nezodpovězených srávných otázek nebo kdo jich nejvíce uhodl a tím naakumuloval vylký počet bodů, vyhrál.

Super Minds: Kreativní cvičeí na konci sekce/kapitoly 'Listen and Colour' - žáci vybarvovali podle instrukcí

Kreativní činnosti: Žáci si ve skupinkách připravili krátkou TV reportáž o vesmíru a prezentovali ji zbytku třídy.

 

9.4

MDR/portfolio: Co znamená v angličtině zkratka U.F.O.? Z čeho je vytvořená kometa? - žáci napsali odpovědi a krátce jsme diskutovali.

Diskuze: 'What would you like to be when you grow up?' (Čím bys chtěl/a být až vyrosteš?)

Super Minds: Str. 94, 95 a písnička a storytelling na str. 96

Hry: eslgamesplus.com - hra 'Moonshot' s tématem 'Space and Solar System'

4.4

MDR/portfolio: Scrambled sentence/zpřeházená věta + jaké byly tvé Velikonoce?

Charita: Znovuotevření tématu pomoci marginalizovaným skupiná a znevýhodněným. Kdo je Halima a jak ji pomáháme? Co pro Halimu znamená moci navštěvovat školu? + čten úryvků dopisů od Halimy + konzultace jak můžeme pomoci - domluva na výtváření prodejních bjektů na charity fundraiser

Diskuze II: Lucas the Spider - sledování krátkého animovaného příběhu, který žáci chtěli sdílet - proč se vám tento příbě líbí? Co si o něm myslíte? - napište do sešitu.

Hry: One word story/kolektivní skládání příběhu z jednotlivých slov.

BŘEZEN

27.3

MDR/portfolio: Pomíchaná věta o Velikonocích - urči pořadí slov ve větě.

Kreativní činnosti: Dodělávání komiksu + prezentace třídě a malování velikonočních vajec za sledování krátkých příběhů s Velikonoční/jarní tématikou. 

Hry: Assassin na probrání a Skládání příběhu z jedné věty.

 

25.3

MDR/portfolio: Kolik slov znáš spojených s Velikonocemi? Která slova se rýmují? - slož krátkou velikonoční básničku a sdílej ji se spolužáky

Kreativní činnost: práce na komiksu započatá v minulé hodině - žáci si tvoří svůj vlastní komiks + poslech krátkých filmů s Velikonoční tématikou

21.3

MDR/portfolio: 'Hanged man'/'oběšenec'

Hry: 'Miming' words - mimické předvádění slov - kdo uhádne nejvíce slov?

Kreativní činnost: Vytváření komiksů inspirovaných oblíbenými komiksovými 'strips' z internetu, které jsme žákům ukázali.

19.3

MDR/portfolio: Vyjmenuj všechny planety Sluneční soustavy v angličtině. Co víš o těchto planetách a jejich názvu?

Hry: Sentence Bucket - žáci si vyberou ve skupinách písmenka v každém kole z kyblíku a mají za úkol napsat co nejvíce slov začínajících tímto písmenem a jedno slovo použít ve větě. Kdo získá nejvíce bodů za nejvyšší počet slov plus grmaticky správnou větu vyhrává toto kolo. Go fish - karetní hra, kdy se žáci ptají spolužáků v angličtině o karty a tvoří karetní řadu. eslgamesplus.com - počítačová kvízová hra o sluneční soustavě. + Werevolf

HW: 91, 92

15.3

DMR/portfolio: Words scrammbled words - pomíchaná slova - hádej!

TEST day - slavíme, co jsme se naučili v oddílu učebnice č.7

Hry: Krátké intermezzo se hrou Assassin - hádej, kdo je assassin. Hry na eslgamesplus.com

HW: 89,90,93

 

12.3

MDR/portfolio: Napiš o třech činostech, které jdi dělal/a v neděli (nejlépe outdoorové činosti).

Extra practice sheets - příprava na testy

Zvuk: Co jsou krátké a co jsou dlouhé vibrace a co je energie ve zvuku a jak se navtájem ovlivňují?

+ karaoke 'In the Jungle' (píseň ze Lvího Krále) v malých skupinách a písně 'Happy' od Pharella Williamse.

 

Na závěr žáci vytvořili dotazník aby zjistili, kdo ze spolužáků hraje na hudební nástroj a na jaký. (Otázky: 'Do you play any musical instrument?' a 'Which instrument are you playing?')

7.3

MDR/portfolio: Spelling nových slovíček z testu (trombone, violin, triangle, saxophone, harp)

Hry: Scattegories - žáci hráli tři kola této hry, u které musí vymýšlet slova začínající na určité písmeno do všech navržených kategorií (např. zvíře, jídlo a pití atd. - podobné 'město-moře-kuře-stavení') + Werewolf s více kartami/charaktery

Library: Dnes byl den, kdy si žáci vybrali knížku z knihovny, pokud chtěli.

Super Minds: Stránky s extra gramatickými cvičeními na konci učebnice.

 

5.3

MDR/portfolio: Věty s 'WHO', 'WHICH', 'WHERE' - žáci doplňovali věty s hoodícím se slovem (kdo, který/á/é, kde)

Super Minds: strany 84 až 89, další dobrodružství prostagonistů knihy a příběh/bajka o medvědovi, který hrál na housle, stejně jako pár cvičení a poslech.

HW: 84, 85 a 86 ve workbook-u

 

ÚNOR

28.2

MDR/portfolio: 'Scramble words' (pomíchaná slova) týkající se orchestru a hudebních nástrojů.

Hry: Mimické cvičení - napodobování hry na hudební nástroje - 'na co hraju?

Kreativní náplň hodiny: Práce s písní Eda Sheerana, s jejími slovy + nacházení správného pořadí strof, doplňování slov podle poslechu, vybírání správných slov z dvojice. Na konec hodiny jsme si zahráli krátký pop quiz týkající se hudby (rozpoznávání hudebních nástrojů po zvuku).

26.2

MDR/portfolio: Talking about orchestra - ''What is the most expensive musical instrument in the orchestra?'' (Jaký je nejdrahší hudební nástroj v orchestru? Uhodni. - odpověď: Harfa.)

Super Minds: Stránky 82, 83 a 84: Orchestr a 'possessive pronouns' (přivlastňovací zájmena).

HW: kontrola původního domácího úkolu a starých domácích úkolů. Nový domácí úkol je ma stránkách 82 a 83.

21.2

MDR/portfolio: Žáci odpovídali na otázk ohledně plánu na víkend a rocvičovali ppoužívání 'going to' - napsali tři věty.

Star store: Dnes proběhl star store, vyhodnocení uplynulého měsíce, a žáci si vybrali odměny podle množství hvězdiček, které dostali za odvedenou práci a za chování.

Test: Dnes byl den testování. Proběhl standartní test z oddílu č.6 v učebnici.

Kreativní činnost: Vytvořili jsme seznam a z něj posléze kartičky různých rolí pro jednotlivé žáky ve třídě, které budeme mezi nimi rotovat (například služba dohlížející na pořádek ve třídě, služba dohlížející na ostatní, aby nemluvili česky atd.)

19.2.

MDR/portfolio: 'Doplň správně slova ve větách.' + comparative a superlative v přídavných jménech (pretty, prettier, the prettiest. dark, darker, the darkest. dangerous, more dangerous, the most dangerous. etc.)

Practice sheets: Doplnili jsme postupně practice sheets na test z 6. kapitoly (UNIT 6) v učebnici, který připadá na středu. Skupina byla na tuto část hodiny rozpojená a zatímco jedna skupina vyplňovala test, druhá hrála hry na eslgamesplus.com na slovosled a doplňování vět. Poté se skupiny prostřídaly.

Hry: Na konci hodiny jsme hráli 'King's Cup' s úkoly a otázkami. Je to karetní hra, při které každá hodnota karty určuje úkol, který musí žák splnit, ostatní jej v solidaritě následují.

14.2

MDR/portfolio: Žáci přednesli návrhy her a aktivit, které chtějí hrát ve třídě.

Gramatika: Opakování gramatiky na nadcházející test (test 21.2., gramatika přídavná jména a jejich stupňování).

Hry: Werewolf, ale vzhledem k tomu že ve třídě byli pouze čtyři žáci, každý z nich měl tři postavy a takto byla hra velmi zábavná, méně předvídatelná. Poté žáci hráli 'Ring Of Fire' a měli možnost vymyslet úkoly, zodpovědět na otázky, popsat pravidla - vše v angličtině.

Po přestávce jsme se vrátili k tématu mytických tvorů a jeden student udělal pětiminutovou přednášku o knize o nich.

Pak jsme se znovu vrátili ke hrám a hráli jsme zábavnou hru zahrnující stupňování přídavných jmen (big, bigger, biggest or dangerous, more dangerous, most dangerous).

Ve finále jsme kolektivně hráli surreálnou hru kdy se papír skládá do harmoniky  akaždý do záhybu nakreslí část těla příšery tak, aby ji druzí neviděli. Nakonec se tato papírová 'harmonika' rozloží a vyjde z ní mytický tvor nebo příšera.

12.2

Potfolio: Napiš dvě až tři věty o svých prázdninách. Popovídej o uplynulém prázdninovém týdnu a jak jsi jej prožil/a zbytku třídy.

Hry: learningenglishkids.britishcouncil.org/eng/games/spot-the-dragon

Žáci prezentovali své plakáty mytických a napřirozených tvorů, které jsme vyráběli minulý týden.

Super Minds:Příběh na stranách 74 a 75 a cvičení v propojování vět na straně 75. Na straně 76 a str.77 studenti pracovali ve dvojicích podle obrázků v učebnici.

HW: strany 72 a 73 ve workbook + všechny nedodělané resty v případě některých studentů!

LEDEN

31.1

Dnes jsme měli kreativní hodinu, bavily jsme se o mytických tvorech po vzoru učebnice. Zmínili jsme tvory jako bazilišek, drak, mořská panna, atd. Poslouchali jsme písničku z CD Super Minds o drakovi/monster/příšeře.

Video: Sledovali jsme video ze studia Pixar o Jackalopovi (zajíci s parožím), který je tvor historicky zaměstnávající imaginaci lidí. https://www.youtube.com/watch?v=MvHvrwBdMA4 + další

Kreativní činnosti: Návrhy/plakáty nadpřirozench tvorů, které budeme prezentovat další týden. Psaní krátkého textu.

Hry: Werewolf.

Homework: Dodělat přes prázdniny pokud žák nedodělal některé z posledních zadaných domácích úkolů plus úkol z počátku týdne.

 

 

29.1

Super Minds: p.70 - mythical beasts (mytičtí tvorové) - slovíčka + poslech z nahrávky

Hra: 'Guess which (mythical) beast I am!' (Uhodni, který (mytický) tvor jsem!) obměna známé hry 'Kdo jsem, co jsem?' Měli jsme baziliška, chobotnici, psa, motýla...

HW: strany 70&71

24.1

Testovací den (party on a paper)

Test 1: Rekapitulační test z lekce 5.

Test 2: Z Murphy's Grammar - žáci studovali ve skupinkách 'syntax' (slovosled) z listu který dostali, a poté každý napsal svůj test. Toto mělo ta účel jednak rozšíření jejich znalosti této gramatiky a zároveň vystavění schopnosti týmové spolupráce i individuální zodpovědnosti. S ohledem na některé dynamiky ve třídě, kdy někteří akademicky nejlépe prospívající studenti jsou bokem toto 'cvičení' a tento způsob testování může také velmi přispět kolektivu.

Hry: 1)'One word story' (Jednoslovný příběh) na začátku hodiny - žáci sedí v kruhu a každý přidá jedno slovo, kterým se utvoří příběh. Žáci musí poslouchat stejně jako být kreativní a otevření novým vhledům/slovním nástavbám dalších žáků. 2) 'Dude' rozehřívací hra spočívající ve výměně pohledů v kruhu (když žáci zachytí pohled druhého, vymění si anglickou frázi a vypadávají). toto je krátká eliminační hra k udržení pozornosti a vzkříšení smysllů po dlouhé intelektuální prác. 3) eslgamesplus.com phrasal verbs/prepositions

Homework: str. 68, 69

 

22.1

Portfolio: Scrambled sentence/ zpřeházená věta.

Hry: Dude (hra o pohotovosti/oční kontakt) a Sheila (Hra o pozornosti, procvičování představování se v angličtině, výslovosti).

HW: Zkontrolovali jsme starý HW a zadali jsme domácí úkol nový (str.66, str.69)

Extra worksheets v přípravě na test, strany 31 a 32.

17.1

Portfolio: Žákům byly popsány tváře. Z těchto popisů vytvořili portréty do svých sešitů. Poté jsme porovnali portréty všech žáků ve třídě.

Library: Žáci si vybrali knihu na doma k přečtení.

Homework: Zkontrolovali jsme úkol z minulého týdne a zadali nový na pondělí (str. 61 & 62)

Zbytek hodiny jsme hráli napínavou detektivní hru 'THE SCENE OF THE CRIME' a třída byla rozdělena do tří skupin, ve kterých se žáci střídali - jedna skupina zapisovala na tabuli nová slovíčka, druhá skupina se snažila zapisovat evidenci a důkazy a vymyslet co je zápletka  a třetí pracovala přímo se hrou a počítačem a získávala důkazy. Skupiny si navzájem musely předávat informace a spolupracovat. Odkaz:http://zdoz.com/game/The-Scene-of-the-Crime-A.xSxAAAAAE.html

 

15.1

Na zahřátí jsme začali dvěma 'pomíchanými větami' (Scrambled Sentences), které žáci museli dát do správného tvaru, které pomáhaly procvičit 'had to' a 'used to'.

Hry: Poté jsme hráli hru 'Assassin', ve které je jeden viníkem/vrahem,  a zbytek studentů  musí vznášet soudy o tom, kdo si myslí, že oním vrahem je. Na konci hodiny jsme také hráli hru 'Detective', kdy 'detektiv' odejde ze třídy a žáci si prohodí části oblečení, změní si účes atd. a student musí v angličtině hádat, co a kde a jak se změnilo.

Portfolio: Prepositions/Předložky pomocí her na eslgamesplus.com

Super Minds: str. 62 a str. 63

 

10.1

Portfolio: Vytvářeli jsme rodokmeny (family trees) a bavili se o pořadí sourozenců. Nakreslili jsme rodokmen a napsali jsme na tabuli počet sourozenců a jejich věk. Poté jsme se naučili specifické názvosloví pro konveraci o rodinách v živočišné říši - specifická jména pro samce, samice a mláďata u všech možných živočišných druhů.

Super Minds: Pracovali jsme na str. 61.

Nakonec žáci hráli online dobrodružnou výpravnou detektivní hru v angličtině podobnou té zminulé hodiny (jinou epizodu) a rozřešili případ, zatímco čtyři žáci dopisovali test z minulé lekce na který chyběli.

8.1

Portfolio: 'WINTER DAY' crossword/křížovka o zimě

HW: Zkontrolovali jsme předchozí domácí úkol a zadali jsme jeden na pondělí - str. 58 a 59 ve cvičebnici.

Super Minds: pracovali jsme se stranami 58 a 60.

Kreativní činnost: Zbytek hodiny jsme hráli napínavou detektivní hru 'THE SCENE OF THE CRIME' a třída byla rozdělena do tří skupin, ve kterých se žáci střídali - jedna skupina zapisovala na tabuli nová slovíčka, druhá skupina se snažila zapisovat evidenci a důkazy a vymyslet co je zápletka  a třetí pracovala přímo se hrou a počítačem a získávala důkazy. Skupiny si navzájem musely předávat informace a spolupracovat. Odkaz:http://zdoz.com/game/The-Scene-of-the-Crime-A.xSxAAAAAE.html

3.1

Začali jsme hodinu konverzací o prázdninách a o nejoblíbenějších dárcích, které žáci dostali. (How was your holidays?) Po zahájení a přivítání zpět do školy jsme pokračovali opakováním písně ze str.48 v učebnici.

Portfolio: Psaní rapu/slov k písni (na instrumentální verzi 'On & On' od Erykah Badu). Studenti se rozdělili do skupinek po třech či dvou a nakonec své písně i představili zbytku třídy (performance). Někteří se nechali na točit jejich spolužáky. Nakonec jsme zhodnotili kdo mě nejlepší show, kdo měl nejsilnější text a kdo měl nejlepší 'pop star attitude' (každý z žáků řekl své preference).

Super Minds/bookwork: V učebnici jsme si v rámci revize zopakovali epizody příběhu Bena a Lucy a prodiskutovali jsme, která část/který příběh byl(a) ve třídě nejoblíbenější. Pracovali jsme na stranách 52 (čtení + cvičení) a udělali jsme poslech ze strany 51/4. Vrátili jsme se k příběhu na začátku učebnice, který jsme přeskočili několik kapitol nazpět a celý jsme si jej bez předloženého textu poslechli (comprehension practice). Byl to příběh ze strany 16 'The Secret of the Egyptian Cat'. Poté jsme si text poslechli znovu s předloženým psaným textem v učebnici a zodpověděli jsme na zbylé otázky.

Homework: Super Minds book str.122, cvičebnice str. 54 a str.55.

PROSINEC

 

20.12

Vánoční hodina.

Za poslechu Vánočních písní v angličtině jsme hráli hru 'Pass The Parcell' (Pošli Balík). Je to vánoční hra, ve které jsou mezi vrstvami balícího papíru/novin zabaleny sladkosti, v jiných vrstvách zase odpadky. Hraje hudba a balíkse předává, u koho po zastavení písničky zůstane, může odbalit další vrstvu a zjistit, jestli dostal sladkosti (candies) nebo odpadky (trash).

Poté jsme vyráběli vystřihované vločky nebo mozaiková okna z průsvitného papíru.

Nakonec jsme sledovali Mr. Beana, vánoční edici a popřáli si příjemné svátky.

Přejeme příjemné svátky i Vám a těšíme se na spolupráci ve škole v následujícím roce!

18.12

Nejdříve jsme vyšli se studenty do star stor-u. Spočítali jsme hvězdičky, které dostali za své chování, práci navíc, 100% skóre v testech atd. a studenti dostali hvězdičky, které v tomto 'obchodě' mohli směnit za sladkosti, drobné i větší hračky (podle počtu hvězdiček).

Poté jsme hráli hru 'Doble', kde studenti mají kartičky se symboly v různých velikostech a na hromádce se postupně odkrývají kartičky, kde se symboly opakují. Kdo nejrychleji (v angličtině) vysloví jméno symbolu, který koresponduje s jedním na jeho/její kartě, může si tuto vzít. Kdo má nejvíce karet, vyhrává. Žáci se naučili nová slova jako 'anchor', 'trebble clef', 'spider web', 'target', atd.

V druhé polovině hodiny jsme psali pravidelný test z konce lekce (lekce 4 tentokrát). Ve finále jsme za zvuku koled, které jsme přehráváli na počítači, našli čas ny vytvoření Vánočního pozdravu pro charitu, s kterou je tento rok škola - a jednotlivé třídy - spojené. V případě této třídy se jednalo o studentku z Nairobi, která by jinak neměla přístup ke vzdělání, a tím snížené šance dostat se z neblahé ekonomické a společenské situace.

13.12

Hodinu jsme začali kvízovou hrou 'The Bomb'. Tématem otázek v tento den byly pohádky/příběhy a black & white.

Pokračovali jsme prací na extra practice sheets/přípravou na test ze čtvrté lekce, která také vyústila v konverzaci o slavných vědcích a žáci dostali nabídku udělat na příští hodinu krátký referát o jednom z vědců dle jejich výběru za extra gold stars.

Hodinu jsme zakončili pomocí memory game 'pexeso', ve kterém žáci museli najít páry karet a komunikovat o nich.

11.12

Portfolio: Pomocí her jsme procvičovali slovesné časy.

Pracovali jsme s učebnicí, strany 49, 50, 51, 53.

Za domácí úkol na příští týden, pondělí, byly zadány strany 49 a 53 v učebnici.

6.12

Portfolio: Žáci byli pobídnuti aby si vytvořili svůj vlastní 'lístek na vlak' včetně údajů cestujícího a údajů o destinaci a ceně.

V návaznosti na extra test, který žáci psali předchozí hodinu, jsme vytvořili několik vět, do  kterých museli vybrat vhodné předložky a dosadit velká písmena.

Poté jsme pokračovali cvičením z workbook-u. P. 28 a 39.

V návaznosti na téma z minulé hodiny (train station) jsme hráli role play o nákupu lístků v okně na nádraží, kontrolor, občerstvení ve vlaku, bomba atd. Žáci museli vytvořit dialogy odpovídající realitě cestování vlakem a použili své lístky na vlak coby rekvizity.

 

Zkontolovali jsme, zda-li doplnili všechny svá cvičení ve cvičebnici, ale ne všichni je měli po kontrole z minulého týdne doplněné.

 

4.12

Portfolio: Warm up/zahřívací věty na velká písmena ve větách a jménech.

Následoval extra test na tato témata.

Zkontrolovali jsme domácí úkol z předešlého týdne ze stran 41, 45 a 46 a zkontrolovali jsme všem žákům všechna cvičení z cvičebnice ze stran 35 - 45, a dopsali jsme jimpoznámku a požádali o doplnění u těch, kterým nějaká část chyběla. Zadali jsme nový domácí úkol na stranách 46, 47 a 48.

Na straně 46, 47 a 48 jsme rovněž pracovali s tématy vlakového nádraží a cestování v učebnici SM.

Na konci hodiny jsme, jako již nejednou, hráli oblíbenou hru v angličtině - Werewolf.

LISTOPAD

27.11

MDR/portfolio: Storytelling. Co dělá dobrého vypravěče? Někteří žáci před celou třídou povyprávěli  svá víkendová 'dobrodružství' s pomocí použití minulého času. Ostatní žáci se jim snažili dát zpětnou vazbu a - zatleskat.

Poté jsme sledovali dramatické vyprávění postavy Wednesday z Adamsovy rodiny spojené s tématem Thanksgiving a také Seahorse video ze série Sundance s Isabellou Rosellini 'Green Porn' videa zde: https://www.youtube.com/watch?v=tJE3KDxTbWI & https://www.youtube.com/watch?v=EqL_bDP0eAM - jak se nám které líbilo, jak jsme tomu porozuměli - potřebujeme je poslouchat vícekrát? Pomáhá nám obraz pochoipit kontext? Co si myslíme o obsahu těchto videí?

Zkontrolovali jsme jednotlivá cvičení domácího úkolu a zadali jsme nový domácí úkol.

Skončili jsme práci ve workbook-u na straně 25, opakování minulého času a učiva minulých lekcí.

22.11

MDR/portfolio: Začali jsme pomocíword puzzle z tabule, žáci hledali co možná nejvíce slov a psali je do sešitu.

Poté jsme pracovali ve work book-u stranami 24, 27 a 42.

V Super Minds jsme udělali stranu 44 o nebezpečí a tísňových volánícha  žáci si ve trojicích či dvojicích vyzkoušeli dialogy pomocí role play. Tématicky jsme tuto látku doplnili sledováním BBC dokumentu 'Ambulance'.

Na závěr jsme  hráli oblíbenou hru 'Werewolf' ('Vlkodav').

20.11

V první části hodiny jsme hráli oblíbenou hru 'Werewolf' (Vlkodav), ale vybírali jsme nové postavy z nového setu kartiček inspirovaného fantasy příběhy a bavili se o různých vlastnostech těchto postav.

Poté jsme pracovali s učebnicí, stranami 39 a 40, bavili se o tsunami. Součástí byl poslech a vyčlenění všech neznámých slovíček. 

Předtím, než jsme si na závěr hodiny po vší bookwork a zkontrolování domácího úkolu zahráli na závěr ještě jednou hru 'Werewolf', zadali jsme nový domácí úkol na příští pondělí (strany 37, 38 a cvičení 2 a 3 na straně 40).

 

15.11

MDR/portfolio: Začali jsmetestem na slovíčka od začátku roku,který jsmenásledně zkontrolovali.

Poté jsme kontrolovali zkontrolovali extra test na kapitálky (psaní velkých a malých písmen ve jménch a větách).

Věnovali jsme se práci ve workbooku a doplňovali jsme cvičení z předešlých lekcí ve workbook-u Super Minds ze stran 9 (cv.1,2,3,4) až 18.

13.11

MDR/Portfolio: Žáci hráli slovní hru 'Oběšenec' aby našly a následně se naučily nová slova - paramedic, emergency a flood.

Poté děti pracovalyna stranách 34-37 v Super Minds student book. 

Nakonec hrály hry na eslgamesplus zaměřené na členy a na podstatná jména.

Zkontrolovali jsme starý domácí úkol ze stran 26 a  35.

8.11

Na začátku jsme hráli hru vyžadující pozornost, přítomnost a aplikaci tzv. 'small talk'- 'Good day, Mr. ...' (jen v podání 'Good bye, Mr. ...) hraspočívá v pozornosti, když žák udělá chybu v rozhovoruči zaváhá, musí se stát z Mr. Test Mrs. Mistake atd.

Poté jsme pokračovali ohlášeným testem skládajícím se z oficiálního 'Progress Test'-u (jehož dvě části jsou - poslech a čtení a psaní) a také z testu z velkých písmen ve jménech a na začátku věty.

Tyto testy byly studenty vnímány jako relativně náročné a do konce hodiny jsme již nestihli vasovat video, které jsme s nimi chtěli prodiskutovat.

6.11

MDR/portfolio: Začali jsme hodinu hrou 'Scramble Words' týkající se slovíček uplynulého učiva. Žáci dostali zpřeházená písmenka,která poskládali do slov.

Hodinu jsme pokračovali cvičným testem - přípravou na test středeční.

Poté jsme zjontrolovali domácí úkola zadali jsme nový na příští týden.

Ve finále jsmehráli hru 'Time's Up'.kdy žáci rozdělení do dvou týmů losují slova,které musí svým spoluhráčům v týmu vysvětlit bez užití samotnéhoslova na kartičce. Každý má 60 sekund. Tým,který má po sečtení největší počet hlasů vyhrává.

Těsně před odchodem ze třídy žáci pracovali ve workbook-u.

1.11

MDR/portfolio work:Žáci pracovali s extra pracovním listem na téma Halloween, byly jim vysvětlena slovíčka jako 'carve', 'scrape', 'sculpt',která byla relevantní výrobě vydlabávaných a vykrojovaných dýní(Jack O'Lantern) v této kreativní hodině.

Bavili jsme se o tom,v čem si přejí přijít na Halloween party a proč se jim tento charakter/kostým líbí a nakousli jsme zběžně rozdíl mezi 'Dušičkami' a 'Halloweenen'. Žáci se naučili nová slovíčka jako 'ancestors' a fráze jako 'Trick or treat!'. Práce na extra work sheet-u zahrnvala design pro dýni a poté co děti individuálně navrhly svůj design, spojily se do skupiny po třech a vytvořily návrh společný. Komunikovaly v angličtině a musely se v limitované době shodnout.

Poté jsme sdíleli ukázky z filmů 'Beetlejuice' a'Vincent' Tima Burtona a žáci se připravili na práci s dýněmi. Práce na dýních zabrala velkou část hodiny, žáci byli ativní a napomínáni, aby používali kekomunikaci s námi i ve skupinkách angličtinu.

Ve finále jim byly uděleny hvězdičky za uplynulý den a byla nominována aodměněna studentka měsíce.

 

 

ŘÍJEN

30.10

Portfolio: Začali jsme hodinu konverzací ‚In a restaurant‘, slovíčk, které žáci znají týkající se restaurace, jídla, jejich oblíbených pokrmů. Pokračovali jsme tím, že skupina čtyř žáků zinscenovala scénku v restauraci. Používali jsme obraty ‚What would you like?‘ ‚Here you are.‘ and ‚Thank you.‘

Na konci první hodiny jsme stranu 26v Super Minds. Po přestávce jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali jsme stranu z workbook-u (str.22 a23) na další týden. Následovala práce v knize na straně 28 a 29. Na konci hodiny jsme se věnovali výslovnosti náročných slovíček a žáci si udělili hvězdičky za chování, za práci a za chování.

25.10

MDR/portfolio work: ‚My favorite thing in the rainforest is…., because…. .‘ Zadávání důvodových vět a procvičování slovní zásoby spojené s touto kapitolou ‚Rainforest‘ (prales).

Dnes žáci ve třídě měli den plný aktivit. Začali jsme jej hrou ‚Human Machine‘ (lidský stroj) a v obměnách jsme jej hráli tři kola – v posledním děti vysvětlili jaké kroky jsou součástí výroby počítače a zahráli to. Žáci se naučili slova jako ‚miner‘, ‚supernova star‘, ‚engineer‘…

Poté jsme hráli hru ‚Three Words‘ (tři slova), u které dítě vprostřed kruhu se zavazanýma očima se roztočí a ukáže na dalšího člověka, který napodobí zvuk (např. zvířete, charakteru atd.) a ten se zavazanýma očima musí hádat koho představuje. Žáci se vprostřed kruhu střídají.

Poté jsme byli s dětmi v jejich oblíbeném ‚star stor-u‘, kde  si vybraly odměny za své hvězdičky, které nasbírali za přítomnost ve škole a své chování. Den rychle uběhl a byl plný vzrušení. Nakonec si ještě žáci zahráli hru ze Super Minds na PC.

23.10

Začali jsme hodinu opravou a kontrolou domácího úkolu a žákům byl dán další úkol z workbook-u, který má být hotov do 30.10.

Poté jsme pracovali v knize ‚Super Minds‘ na straně 22. Začali jsme cvičením 1 – poslechem a opakováním slov (tříbení výslovnosti) a cvičením č.2 – ‚listen and answer‘ (poslouchej a odpověz).  Pokračovali jsme na chvíli hru ‚Ninja‘, ale byla přerušena, protože se žáci nechtěli utišit. Pracovai jsme tedy namísto toho s učebnicí, stranou 13-15.

Nakonec žáci hráli hru ‚G’day, Mr.Pumpkin!‘, která posluje pozornost a slovní zásobu.

18.10

Žáci zahájili hru krátkým vstupem ‚Ninja how you feel (about test), která používá fyzický pohyb a přídavná jména v angličtině k vyjádření toho jak se žáci cítí ohledně nadcházejícího testu. Pokračovali jsme cvičným poslechem, aby se žáci dostali ‚do zóny‘ soustředění a uklidnili se. Poté následoval samotný oficiální test z učitelských zdrojů k učebnici Super Minds, s kterou děti od začátku roku pracují. Test se skládal z poslechu a části psaní a čtení.

Toto následoval test speciálně vytvořen jejich učitelem, který se soustředil na pochopení termínů  ‚ synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words, onomatopoeia‘ a jejich příklady.

Následovně jsne s žáky konzultovali jejich oblíbené písně s anglickými texty pro možnost další práce s poslechem a texty písní. Ve finále jsme zkontrolovali společně domácí úkol a zadali jsme úkol nový na pondělí (23.října) z workbook (str. 19 a 21). Ve finále jsme pracovali s učebnicí, stranou 118, cvičením 1.

16.10

MDR/portfolio work: Pojmem ‚simile‘ a byly uvedeny příklady tohoto útvaru. Žáci byli povzbuzeni, aby zkusili vymyslet svá vlastní přirovnání (simile).

V hodině jsme dále pokračovali prací s extra work sheets – cvičeními, psaním a přípravou na test ve středu, který jsme společně zkontrolovali. Poté jsme hráli hru ‚Sentence Monkey‘ na eslgamesplus.com. Dále jsme pracovali s hrou ‚The Bomb‘, kvízovou hrou, která používá trivia k opakování angličtiny a žáky absolutně vtáhla. Tato hra slouží ke komunikaci v angličtině, porozumění verbálnímu textu a také pomáhá při hláskování (žáci odpovědi nejdříve napíší a odpověď se jim uzná nejen pokud je správná, ale musí mít i správný spelling).

Za domácí úkol byla udělena příprava a opakování na středeční test.  

 

11.10

MDR/portfolio work: Studenti se dnes seznámili s příklady několika citoslovců (onomatopoeia) a tento slovní druh/pojem jim byl vysvětlen na příkladech. Někteří žáci přidali vlastní příklady.

Následně jsme hráli hru na jména k představení nové asistenky žákům a naopak a také k rozehřátí a nabuzení pozornosti stejně jako aktivního naslouchání. Poté jsme hráli hru zvanou 'Party‘, kdy je hostitel večírku (party) a zbytek žáků si vybere povolání či jinou roli za dveřmi. Vstupují do pokoje jeden po druhém a mimeticky představují své role. Cílem hostitele je přivítat své hosty na večírku a uhádnout jejich role. Tato hra má za úkol rozvoj verbální i nonverbální komunikace, ‚small talku‘ a také rozšiřování a opakování slovní zásoby. Po této hře žáci hráli ve dvou skupinách po čtyřech tzv. 'Sentence Bucket‘ – jeden ze skupiny si vylosoval z kbelíku (bucket) písmeno a na něj spolu s dalšími dvěmi spoluhráči vymýšleli kolik jen možných slov s touto iniciálou je napadlo. Poslední, čtvrtý spoluhráč z jednoho z těchto slov utvořil větu o minimálně šesti slovech. Body se družstvům uznávaly nejen za množství slov, ale i za jejich pravopis a v případě vět se kontrolovala rovněž gramatika a syntaxe vět. Hráli jsme čtyři kola, aby se každý hráč vystřídal v psaní věty.

Na rozloučenou jsme hráli oblíbenou hru ‚Werewolf‘ (Vlkodav), kdy jeden ze studentů byl vypravěčem a tak jsme trénovali nejen improvizované vypravěčství (storytelling), ale i porozumění mluvenému slovu, ale žáci také jeden druhého opravovali v případných chybách.

Žákům byl zadán domácí úkol a byli vyrozuměni, že následující týden ve středu bude test (učivo z knihy + synonyms, antonyms, anagrams, palindomes, chiasmus, borrowing words and onomatopoeias - termíny, s kterými se žáci seznámili v hodině, byly jim uvedeny příklady a měly by tuto látku mít zapsanou).

9.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali "chiasmus". Jde o stylistický prostředek, který vznikne zkříženým postavením slov ve dvou větách (např. Někteří lidé jedí, aby mohli žít a jiní žijí, aby mohli jíst). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.
Poté jsme si zahráli slovní kopanou (hru, při které se vytváří řetezce slov tak, aby slovo následující začínalo posledním písmenem slova předchozího).
Dále jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 12-15.
Na konci hodiny jsme si zahráli hru "Wordshake"  (najdete ji na webové stránce councilkids.com).

Domácí úkol na 16.10. - SM Workbook strana 12 a 13.

 

4.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali slova přejatá z cizích jazyků (např. angst, rucksack, doppelganger z němčiny; Deja vu, chic, ballet, enterpreneur z francouzštiny). Děti dostaly za úkol sami vytvářet příklady.

Pak jsme si zahráli jednu z našich oblíbených her - "Werewolf" a také několik online her ze stránek organizace British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/wordshake

Dále, kdo měl zájem, si mohl půjčit knihu z naší anglické knihovny. Za přečtení knihy a vyplnění "book reportu" mohou žáci získat dvě hvězdičky navíc! Knihy by měly být navráceny do 18.října.

A nakonec jsme si povídali o šikaně. Žáci se rozdělili do malých skupinek a měli za úkol vymyslet a zahrát tři různé situace, ve kterých šlo o šikanu. Ostatní měli za úkol uhodnout, o co se jedná, a zároveň vysvětlit, jak bychom se měli v těchto případech zachovat.

2.10


MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali anagramy (přesmyčky). Jsou to slova, která vzniknou z původního slova tak, že se použijí všechna písmena obsažená v původním slově a změní se jejich pořadí (např. flow - wolf, balm - lamb apod). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.

Poté jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 8-11.

Na konci hodiny část žáků pracovala na dokončení plakátu naší skupinky a část si zahrála hru na procvičení mluvení, při které se mluví rychle, zřetelně, bez chyb a bez váhání.

Domácí úkol na 9.10. - SM Workbook strana 10 a 11.

ZÁŘÍ

27.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali palindromy. Jsou to slova či věty, která lze číst v libovolném směru a mají vždy stejný význam např. slova "radar", "wow" nebo věta "Eva, can I see bees in a cave?". Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Také jsme si zahráli hru "Why are you late for school?", ve které vystupuje rozzlobený učitel a žák, který přišel pozdě do školy. Zeptejte se doma svých dětí, rády Vám hru podrobněji vysvětlí!

Pak jsme pracovali s učebnicí a nakonec jsme shlédli krátké video o autorce detektivních příběhů Agathě Christie. K tomuto videu pak děti dostaly za úkol vymýšlet různé otázky a ptát se ostatních.

25.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali antonyma tj. slova opačného významu např. grateful/ungrateful, happy/sad. Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme začali pracovat s učebnicemi Super Minds a probrali jsme strany 4-6.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru "WereWolf" (jde o hru, při které se vesničané snaží lovit vlkodlaky a vlkodlaci se zase snaží přesvědčovat vesničany, že jsou nevinní, a navíc k tomu ještě každou noc jednoho vesničana potichu požírají).

Domácí úkol na 2.10. - SM Workbook strana 4 a 5.

20.9

MDR (My Daily Report)/portfolio work: Dnes jsme procvičovali synonyma (např. chilly/frosty) a děti měly za úkol samy vymýšlet příklady.

Poté jsme společně pracovali na plakátu naší skupinky a přitom jsme si podrobněji povídali o našem maskotovi - "Porposises".

Následně jsme si zahráli hru "Ninja", při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma "co se nachází v moři".

Domácí úkol nebyl zadán, ale chtějí-li žáci získat nějaké hvězdičky navíc, mohou si na příští hodinu připravit krátkou prezentaci o našem maskotovi.

18.9

Vítejte zpět ve škole "Porpoises"!

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru "Snowballs", při které se děti dověděly něco nového o svých spolužácích.

Poté jsme si zopakovali naše pravidla, která musíme při výuce i o přestávkách dodržovat.

Následně jsme si rozdali nová portfolia a začali pracovat na jejich vyzdobení.

Ve druhé části výuky jsme si zahráli hru "Word Shake", abychom trochu oprášili slovní zásobu a spelling (hru najdete na tomto odkazu)

Také jsme si povídali o našem letošním maskotovi "Porpoises"!

Žádný domácí úkol dnes děti nedostaly.

Moc se těšíme na báječný školní rok!

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12