Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Selina Komers

tel.: +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LEDEN

22.1.

Dnes jsme si napsali test ze 4. lekce. V první části hodiny jsme opakovali gramatiku a slovíčka, po testu si děti vyplnily křížovky  a zahráli jsme si hru Werewolf.

20.1.

MDR: doplňování in/on/at do vět

Other information (ostatní informace): opakování slovíček – spelling na tabulkách (whiteboards) podle popisu

Interview game – děti si ve dvojicích vzájemně odpověděly na 10 otázerk, přičemž ve 3 záměrně lhaly, jejich partner pak musel přijít na to, které odpovědi byly vymyšlené.

Opakování minulého času – zopakovali jsme si gramatiku minulého času průběhového + prostého a zahráli jsme si hru, ve které děti v týmech opravovaly chyby ve větách a získávaly tak body.

15.1.

MDR: opakování in/on/at

Other information (ostatní informace): ): Library – děti si vybraly krásné knížky, které budou vracet 29.1.

Test – příští středu 22.1. budeme psát test ze 4. lekce.

Climate change awareness – dnes jsme si v druhé části hodiny povídali o globálním oteplováním, co jej způsobuje a jak se s ním dá bojovat. Pustili jsme si několik videí a popovídali si o vlivu člověka na přírodu.

13.1.

MDR: rozdělování slov do kategorií podle příslovcí času (in/on/at)

Other information (ostatní informace): Opakování konjugací (I am, you are, she is, I was, they were, you have, I had etc.)

Opakování minulého času – pracovní list

Hry - Story cubes, Werewolf

8.1.

MDR: procvičování časových předložek in/or/at

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 48 – Song s doplňováním předložek

New grammar (nová gramatika): minulý čas průběhový + prostý (kdy a jak se používá – I was reading when the phone rang)

Other information (ostatní informace): procvičování předložek místa – týmová hra, zařazování slov do kategorií. Throw the ball – žák si vylosuje nějaký čas/datum/rok/etc a poté se musí na tabuli tredit na správnou předložku.

Procvičování minulého času průběhového s prostým – stolní hra, kde děti podle obrázků vymýšlí věty

 

6.1.

MDR: worksheet s opakováním gramatiky a slovíček z lekcí 0-3

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 46 – představení nové lekce, nová slovíčka

New grammar (nová gramatika): časové předložky on, in, at – vyjmenovali jsme si, v jakých případech se používá jaká předložka

New vocabulary (nová slovíčka): station, platform, eskalátor, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea

Homework (domácí úkol): WB pgs. 46, 47 do pondělí 13.1.

Other information (ostatní informace): Star reward day a Student of the month (December) – dnes jsme si vyhlásili SOM za december a udělili odměny za získané hvězdičky v minulém měsíci.

Velké opakování předešlých lekcí – bomb game se slovíčky (flashcards), Stations s gramatikou (srovnávání slov do vět/otázek – minulý čas průběhový, could/couldn’t, does/doesn’t etc.)

PROSINEC

18.12.

Dnes jsme si zahráli Dreidel a podívali jsme se na vánoční film A Christmas Carol.

Přejeme hezké svátky!

16.12.

Dnes jsme se podívali na vánoční svátky v jiných kulturách. Nejdříve jsme se dětí zeptali, která náboženství kromě křesťanství znají, a pak jsme si představili Diwali, festival světel v hinduismu, Eid, zakončení Ramadánu v islámu, a nakonec Chanuku. Pustili jsme si několik videí o jednotlivých svátcích a povídali si o tom, v čem se liší a v čem jsou podobné „našich“ Vánocům. Nakonec jsme si zahráli hru, kterou děti tradičně hrají při Chanuce – Dreidel. Děti si také poslechly písničku Last Christmas I gave you my hear, jejíž text doplňovaly do pracovního listu, a pak si ji zazpívaly.

Videa k Diwali – https://www.youtube.com/watch?v=HrrW3rO51ak, https://www.youtube.com/watch?v=IpQOotnTUdE

Video k Eid - https://www.youtube.com/watch?v=6OF4HEGNBRQ&t=143s

Článek o Chanuce - https://www.cbc.ca/kidscbc2/the-feed/whats-the-story-hanukkah

11.12.

Dnes jsme si napsali test ze třetí lekce. V první části hodiny jsme opakovali gramatiku a slovíčka, po testu si děti vyplnily křížovky, a nakonec jsme si pouštěli písničky a zpívali. 

9.12.

MDR: doplňování sloves v minulém čase průběhovém do příběhu podle obrázku.

Other information (ostatní informace): Opakování konjugací – hra Volleyball.

Otázky v minulém čase průběhovém – opakování gramatiky, pracovní list, hra Stations (tvoření otázek podle zadaných odpovědí).

Karetní hra pro celou třídu – děti podle vylosovaných obrázků a hodin vymýšlely věty a snažily se přesvědčit spolužáky o jejich pravdivosti (At 3 am I was reading because I couldn’t sleep etc.)

Student of the month – v tomto měsíci jsme se jako skupina umístili na druhém místě v nejvyšším počtu hvězdiček!

4.12.

MDR: pracovní list s gramatikou a slovíčky

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 38 – Story (čtení, poslech, překládání, animace),

Other information (ostatní informace): procvičování slovíček – hra Spell-pong

Procvičování konjugací a minulého času průběhového + otázek v něm – hra Freeze (mime, ask, answer), tvoření vět a otázek, Werewolf v minulém čase průběhovém.

2.12.

MDR: What were you doing at X o’clock?

Workbook (pracovní sešit): 36/2 – otázky k písničce z učebnice; 37/1

Homework (domácí úkol): WB pg.37/2,3; 45/3; SB pg. 121 (do středy 11.12.)

Other information (ostatní informace): Procvičování gramatiky – Volleyball – konjugace (was doing/were doing); týmová hra na interaktivní tabuli (https://www.eslgamesplus.com/was-were/); hra Alibi.

Star Reward day – Rozdali jsme si odměny za získané hvězdičky.

Pracovní list k procvičení tvoření otázek v minulém čase průběhovém.

Library – děti si vybraly knížky z knihovny, které je třeba odevzdat do 18.12.

Příští středu 11.12. budeme psát test ze třetí lekce!

 

LISTOPAD

27.11.

MDR: Remember our vocab and write 3 sentences that include them.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 26 - Song

New grammar (nová gramatika): otázky v minulém čase průběhovém (were you…? What was she doing? Etc.)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si zopakovali minulý čas průběhový a znovu si vysvětlili, kdy se používá. Na to jsme navázali otázkami v tomto čase. Děti si losovaly slovesa a zájmena a dávaly dohromady otázky, např. Was Nataly reading a book?. Také jsme si zahráli deskovou hru se slovesy, při které děti tvořily otázky a odpovídaly na ně.

25.11.

MDR: pre-teaching new vocab – what do you know? Write the descriptions in your porfolios.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – pair work (děti se ve dvojicích vzájemně zkouší ze slovíček), pg. 35 – nová gramatika

New grammar (nová gramatika): minulý čas průběhový (past continuous) – Was/were doing.

New vocabulary (nová slovíčka): fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, fire fighter, ambulance, paramedic

Homework (domácí úkol): WB pgs. 34, 35

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si zahráli hru Volleyball, kdy děti řekly sloveso, hodily míč, spolužák sloveso řekl v minulém průběhovém čase, hodil a řekl nové sloveso, etc.

20.11.

MDR: opakování minulého času – stolní hra

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si napsali test z druhé lekce. Po testu jsme začali hromadně číst knížku Around the world in 80 days.

18.11.

MDR: pracovní list na procvičování sloves a jejich tvarů v minulém čase

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 27 – trénování výslovnosti (silent letters)

Workbook (pracovní sešit): pg. 27/2 – děti kroužkovaly silent letters

Other information (ostatní informace): Ve středu 20.11. budeme psát test z 2. lekce!

Dnes jsme opakovali hlavně minulý čas a slovíčka. Zahráli jsme si hru Battleships s minulým časem, a Fishbowl game se slovíčky.

13.11.

MDR: opakování minulého času (doplňování do vět)

Other information (ostatní informace): Library – děti si dnes vybraly knížky z knihovny, které bude třeba vrátit 27.11.

Alibi – hra, ve které děti procvičovaly minulý čas a otázky. Polovina třídy byla detektivové, druhá polovina zločinci; zločinci se dohodli na alibi a pak museli detektivům odpovídat na otázky.

Board game – děti si zahrály stolní hru, ve které musely na každém políčku doplňovat spojky, jinak se nemohly posunout.

11.11.

MDR: Fill in the connectors.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 26 – Story (čtení, poslech, diskuze)

Homework (domácí úkol): WB pg. 26/1, 27/2, 33/1,2; SB pg. 120

Other information (ostatní informace): Opakování spojek and, but, so, because – pracovní list, Werewolf.

Opakování minulého času – týmová hra (jeden žák řekne sloveso, druhý ho dá do minulého času, třetí ho použije ve větě; děti se střídají po každém kole).

Opakování slovíček – hra Connect four (piškvorky, ale hráč může udělat kolečko/křížek jen v případě, že správně zodpoví otázku, jejíž odpověď je jedno ze slovíček).

6.11.

MDR: Look at the picture, write what they are (procvičování slovíček) + doplnění spojek do vět

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 24 – song (čtení, zpívání, podtrhávání spojek) a opravování vět, pg. 25/1 – poslech (k nové gramatice), 25/2 – společné čtení

New grammar (nová gramatika): could/couldn‘t

Other information (ostatní informace): Vysvětlili jsme si novou gramatiku – např. now I can swim, but when I was 2, I couldn’t swim. Zahráli jsme si pantomimu, ve které děti předváděly slovesa a ostatní se jich ptali na otázky typu Could you jump very high when you were a baby? No, I couldn’t. Společně jsme si také vytvořili příběh formou napiš, přehni a pošli dál (procvičování spojek a nové gramatiky). Zahráli jsme si týmovou hru, ve které děti popisovaly, co uměli jejich super-prarodiče dělat, když byli mladí. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf, ve které měly navíc děti za úkol používat co nejvíce spojek.

Připomínáme, že knížky z knihovny měly být vráceny 4.11., prosíme o jejich přinesení!

4.11.

MDR: Guess what it is (worksheet, představení nových slovíček)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 22 – nová slovíčka a poslech, pg. 23/1 – nová gramatika

New grammar (nová gramatika): connectors – spojky and, but, so, because

New vocabulary (nová slovíčka): mountain, forest, village, lake, island, field, river, path

Homework (domácí úkol): WB pg. 22, 23/1,2 a 25/1

Other information (ostatní informace): Dnes jsme začali druhou lekci v naší učebnici. Probrali jsme nová slovíčka a zahráli jsme si s nimi a dalšími probranými slovíčky hru Describe, mime and say 1 word. Představili jsme si novou gramatiku, kterou si poté děti procvičily při hře Stations, kde doplňovaly spojky do vět. Také jsme procvičovali tvoření vět se spojkami – každý dostal jednu spojku a musel ji použít ve větě (např. I was tired so I went to bed early).

Star reward day – dnes jsme si vybrali sladké odměny nebo krásné samolepky za získané hvězdičky. Také jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc říjen.

Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

 

ŘÍJEN

23.10.

Dnes jsme si napsali test z první lekce. V první části hodiny jsme opakovali spelling a gramatiku. Po testu si děti vyplnily Halloweenskou osmisměrku.

21.10.

MDR: opakování must/mustn’t; opravování chyb ve větách (we→us, he→him)

Workbook (pracovní sešit): pg. 15/1 – poslech; pg. 17 – delší poslech

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test, který budeme past ve středu. Zahráli jsme si Spelling game, ve které děti získávaly body za správně spellovaná slovíčka schovaná po třídě. Děti si také ve dvojicích vyplnily křížovky – každý z dvojice měl ale zaznamenaná jiná slova a musel tomu druhému vysvětlovat, co má zapsat. Nakonec jsme si zahráli hru Coffeepot, ve které si děti myslely nějaké sloveso, ale mluvily o něm jako o “coffeepotting”. Ostatní se ptali na otázky (např. Do you like coffeepotting? Do you do it often?) a hádali, o jaké sloveso jde.

16.10.

MDR: doplňování do vět (like/likes, don’t/doesn’t)

Workbook (pracovní sešit): pg 13/2, 14/3 a 17 – poslech

Homework (domácí úkol): do středy 23.10. jako příprava na test WB pg. 20/1,2; 21/3; SB pg. 119

Other information (ostatní informace): Opakování gramatiky like/likes, do/does, don’t doesn’t. Zahráli jsme si acting game, ve které děti musely správně hádat, jakou aktivitu má kdo rád/nerad, a tichou poštu, ve které jsme procvičovali gramatiku have to. Také jsme si zahráli hru na interaktivní tabuli. 

14.10.

MDR: Hangman s novými slovíčky

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 14 – Story (čtení, animace a otázky True or False)

Homework (domácí úkol): do pondělí 21.10. – WB pg. 18/2; 20/1; 21/3

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali gramatiku z minulé hodiny (předmět ve větě, pořádek slov ve větě) -  zahráli jsme si několik her na její procvičení.

Děti si půjčily z knihovny knížky, které budou vracet 4.11.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

Příští středu 23.10. budeme psát test z 1. lekce!

9.10.

MDR: doplňování must/mustn’t do vět

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 12 – song

New grammar (nová gramatika): direct and indirect objects (např. Give your pencil to Simon and George → Give it to them)

Other information (ostatní informace): Děti si zkoušely udělat vlastní wordchain – každé slovo musí začít písmenem, kterým předchozí slovo skončilo, a tato začáteční a konečná písmenka by měla spellovat vlastní slovo samo o sobě. Pro procvičení nové gramatiky jsme si zahráli týmovou hru, ve které děti předělávaly věty (viz výše).

7.10.

MDR: Correct your mistakes (opravování chyb z testu).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 10/2 – poslech; 10/3

New grammar (nová gramatika): rozdíl mezi “wearing” a “carrying”; must, mustn’t

New vocabulary (nová slovíčka): crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword

Homework (domácí úkol): společně jsme si opravili úkol a zadali jsme nový – do pondělí 14.10., pg.10, pg.11, pg.13 ve WB

Other information (ostatní informace): Dnes jsme začali první lekci. Na tabuli jsme nakreslili postavu krále a královny, a děti vyjmenovávaly, co k nim patří za oděvy apod. S novými slovíčky jsme si take zahráli pantomimu. Poté jsme si vytvořili třídní plakát s vtipnými pravidly (zapisovanými ve větách s must/mustn’t).

2.10.

Dnes jsme psali test z nulté lekce – nejdříve jsme však zopakovali gramatiku a slovíčka. Po testu jsme si zahráli hry 4 corners a spot the difference a Superminds hry na interaktivní tabuli.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Remember the vocabulary! (flashcards)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 8 – Story

New grammar (nová gramatika): Yes, I did; No, I didn’t (vysvětlení kdy se používá, proč neodpovídáme slovesem v minulém čase). Příslovce How/Where/What - otázky

New vocabulary (nová slovíčka): amazing, closely, diamond

Workbook (pracovní sešit): pg. 7/1,2

Other information (ostatní informace): Děti si mimo jiné záhráli hru Hangman se slovíčky, a po přečtení příběhu ho jako třída zdramatizovali. Také jsme si řekli, že ve středu budeme psát test!

25.9.

MDR: Unscramble these words (opakování slovíček z minulé hodiny)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 7 (poslechové cvičení)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali slovíčka a gramatiku z předchozí hodiny (tedy do, don’t, does, doesn’t). Podívali jsme se také na minulý čas sloves, a několika hrami jsme si připomněli pravidelné i nepravidelné tvary. Děti pak začaly pracovat na svých malých projektech s názvem My monster went to a ball, ve kterých kreslí příšerku v plesovém oděvu, obecně ji popisují (pomocí vět jako He/she is/likes atp.), a pak v několika větách použijí minulý čas na to, aby napsaly, co příšerka zažila na plese.  

 

23.9.

MDR: How are you feeling today? Write in sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 4 – zopakovali jsme si, kdo jsou Ben a Lucy a co dělají. Prošli jsme si nová slovíčka a udělali si poslech. Pg. 5 – procvičování nové gramatiky – poslech.

New grammar (nová gramatika): otázky v přítomném čase (Do you…?, Does he/she…?)

New vocabulary (nová slovíčka): big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Other information (ostatní informace): Na procvičení nových slovíček jsme si zahráli několik her – secret word, ve které si děti ve dvojicích vzájemně popisovaly slovíčka a hádaly, o které jde, a blind drawing, kdy děti v týmech hádaly, které slovíčko spolužáci poslepu kreslí.

18.9.

Dnes si děti vyzdobily svá Portfolia a udělaly do nich první zápis – Write 2 or more facts about Porpoises. Vytvořili jsme seznam třídních pravidel, která všichni budeme dodržovat, a popovídali jsme si o šikaně. V rámci ceremoniálu jsme všichni oba dokumenty podepsali. Poté jsme si zahráli hru s kartičkami, při které si děti zopakovaly slovíčka z předešlého roku, a také Pantomime wagon.

16.9.

V rámci úvodní hodiny jsme se s dětmi navzájem představili, řekli jsme si něco o sobě a o našem novém maskotovi – Porpoise. Pustili jsme si krátké video a děti si vyplnily kvíz s otázkami o sviňuchách, který jsme pak společně vyhodnotili.

Vytvořili jsme náš třídní plakát a zahráli jsme si seznamovací hru a Pantomime whisper, kdy si děti v řadě předávaly slovíčka pantomimou (např. feed the dog, play the guitar, cook the dinner etc.).

Na konci hodiny jsme si zatančili a zazpívali Banana Banana Meatball. 😊

TOPlist

aktualizováno: 27.01.2020 22:05:12