Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

10.12.

MDR: Write the number words (e.g. 22 = twenty two)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme začali novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech na straně 46, ve kterém děti odpovídaly na otázky; na straně 47 děti spojovaly otázky s odpověďmi, poté zkontrolovali poslechem

New vocabulary (nová slovíčka): stairs, escalators, train station, rucksack, suitcase, cup of tea, cup of coffee, ticket office, platform, train driver

New grammar (nová gramatika): časové předložky in, on, at – děti do tří sloupců rozřazovaly časové informace, např. … the morning, … night, … 2018, … my birthday atd., pak jsme si řekli, která kam skutečně patří a sloupce jsme si společně přečetli, na konci hodiny jsme zopakovali

Homework (domácí úkol): WB 47 a 47 na pondělí 17.12.

Other information (ostatní informace): děti si zopakovaly nová slovíčka vyplněním pracovního listu; zazpívali jsme si písničku k nové kapitole, do které děti doplňovaly časové předložky; zahráli jsme si hru Werewolf a Word race, při kterém děti ve dvojicích/trojicích po třídě hledaly obálky s rozstříhanými větami, které skládaly dohromady a zapisovaly – nakonec jsme udělili body.

5.12.

MDR: děti musí rozšifrovat slovíčka a dát je do vět v minulém času průběhovém (např. Was the ambulance going too fast?)

Other information (ostatní informace): dnes jsme si napsali test ze třetí lekce, před kterým jsme opakovali minulý čas průběhový ve hře na pantomimu, a slovíčka pomocí spinneru (děti tvořily věty se slovíčky, na kterých přistála šipka, např. The firefighter was helping a cat.), po testu si děti zahrály story cubes (vytváření příběhů podle toho, co hodí za kostky) a minefield, kdy se v týmech musely navigovat po třídě (se zavřenýma očima) a hledat ukryté předměty

3.12.

MDR: opakování minulého času průběhového a slovíček (děti do vět doplňovaly slovesa ve správném tvaru + slovíčko, např. Was the girl drinking juice?)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 42 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně; pg. 40 – společně jsme si přečetli příběh, bavili se o cunami a jejich vzniku, a odpověděli na otázky

Workbook (pracovní sešit): pg. 41 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně

Homework (domácí úkol): pracovní listy, do pondělí 10.12.

Other information (ostatní informace): na procvičení minulého času průběhového jsme si zahráli hru, ve které si děti vytáhly tři papírky – jméno, sloveso a druh věty, a pak tvořily větu (např. Jane, read, ? = Was Jane reading a book?); dohráli jsme hru Jeopardy z minulé hodiny, tentokrát v týmech; vyhlásili jsme studenta měsíce, který získat dvě extra hvězdičky!

LISTOPAD

28.11.

MDR: děti odpovídají na otázky ohledně příběhu, který jsme si minule pouštěli (What did grandpa do? Apod.)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 45 – přečetli jsme si krátké příběhy, porovnali je a snažili se je udělat zajímavějšími, nakonec jsme vymysleli svůj vlastní

Workbook (pracovní sešit): pg. 39 – společně

Other information (ostatní informace): ve středu 5.12. budeme psát test z druhé lekce; zahráli jsme si hry Secret picture (děti ve dvojicích popisovaly, co vidí v každé části obrázku, druhý to kreslil tak, aby obrázek vypadal co nejpodobněji) a Spelling game v týmech (každý tým měl sadu písmenek, která po děti jednom lepily na tabuli – opakování slovíček z lekce).

26.11.

MDR: vocab review (děti k obrázkům doplňovaly slovíčka)

Workbook (pracovní sešit): pg. 37 – děti vyplňují individuálně, kontrolujeme společně

Bookwork (práce s učebnicí): Story (poslech, otázky, cvičení), 39/2 společně

Other information (další informace): zahráli jsme si hra 2 truths, 1 lie, ve které děti prezentovaly věty v minulém čase průběhovém, ostatní hádaly, která z nich je lež (např. Before EATS I was having lunch); připomínáme také, že do pondělí 3.12. je třeba vrátit knížky z knihovny!

Homework (domácí úkol): WB pg. 43 do pondělí 3.12.

21.11.

MDR: opakování slovíček a minulého času průběhového

Bookwork (práce s učebnicí): nejdříve jsme si představili nová slovíčka, která se měla objevit v písničce, poté do ní doplnili was/were, a nakonec jsme si ji zazpívali; na straně 37 jsme vyplnili první cvičení a společně ho zkontrolovali

New vocabulary/phrases (nová slovíčka/fráze): telescope, vanilla shake, star, hall, lights go out

Workbook (pracovní sešit): pg. 36

Other information (ostatní informace): děti cvičily nová slovíčka na bílých tabulkách; opakovali jsme was/were – děti je spojovaly se zájmeny; zahráli jsme si hru Find and match, ve které děti společnými silami vymýšlely, která odpověď patří ke které otázce

19.11.

MDR: preteaching new vocabulary + spelling

New vocabulary (nová slovíčka): fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – poslech a opravování vět, pg. 35 – představování minulého času průběhového, kdy se používá was, kdy were, cvičení 1 a 3

Grammar (gramatika): minulý čas průběhový

Workbook (pracovní sešit): pg. 34 a 35

Homework (domácí úkol): SB pg. 121, do pondělí 26.11.

Other information (další informace): děti si půjčily knížky z knihovny, které mají vrátit do 3.12., zahráli jsme si pantomimickou hru pro procvičení slovíček a také hru Boggle

14.11.

MDR: opakování slovíček na test

Game: opakování slovíček a gramatiky v týmech, spelling bee

Test

Wordsearch

12.11.

Dnes jsme opakovali látku na test, který budeme psát ve středu. Děti si procvičily spelling, slovíčka, věty na could/couldn’t a slovesa v minulém čase, a spojky but, because, so a and.

7.11.

MDR: Write at least 3 of our class rules.

Story: děti si kolektivně vytvořily příběh (psaly věty, při každé ze spojek poslaly dál, psal někdo jiný atd.) – opakování spojek a minulého času; pak jsme si je všechny přečetli a hlasovali o nejpovedenějším

WB: pg. 27 – poslech

Opakování slovíček pomocí tabulek

Hra: Taboo

5.11.

MDR: what am I? (věty popisující slovíčka)

Story: nejdříve jsme si zopakovali, co se dělo v předchozích příbězích o Benovi a Lucy, pak jsme společně snažili vymyslet, co se bude v příběhu dít nyní; poslech příběhu a upravování našich předpokladů + cvičení k poslechu

Hry: werewolf, blind drawing (opakování slovíček v týmech)

Workbook: 26/1

HW: WB 26/2,3 a SB 120 celá

ŘÍJEN

31.10.

MDR: halloween word search

Halloween bingo

Craft: felt bookmark

Game: create a monster together!

24.10.

MDR: vocabulary review

Nová látka: could/couldn’t (ukazujeme si na časové ose, vymýšlíme věty)

Bookwork: SB p. 25 (poslech)

Craft: začali jsme pracovat na halloweenské dekoraci - pavučině

22.10.

MDR: Correct my mistakes (děti dostaly věty s chybami a přepsaly je bez nich)

Bookwork: začali jsme novou kapitolu, představili jsme si nová slovíčka spojená s přírodou, udělali jsme poslech a odpověděli na otázky

Nová slovíčka: forest, path, village, island, mountain, lake, field, river

Nová látka: spojky and, but, because, so

Hry: I spy with my little eye

Star store

Song

HW: WB 23, 25

17.10.

MDR: opakování ow

Puzzles: děti skládají obrázky slovíček z první lekce

Test

Games: the name game, vampire 

15.10.

MDR: Write 3 words that rhyme with a) cow, b) elbow

Worksheet : (opakování přivlastňovacích zájmen)

Hra: Musical chairs

Library: děti si vybraly knížky a dostaly book reports (za hezky vyplněný mohou získat 2 hvězdičky navíc!). Knížky prosíme vrátit do středy 31.10.

Workbook: poslech na straně 17, spojování aktivit se dny v týdnu (On Monday we…..)

Whiteboards: opakování slovíček

HW: pracovní sešit – 16/2,3 (do pondělí 22.)

VE STŘEDU PÍŠEME TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

MDR: Write 3 things you can find at a musem.

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky se slovíčky na co nejvíce věcí ve třídě)

Story + odpovídání na otázky

Video 

Comics: děti jednotlivě nebo ve dvojicích tvoří komiks o tom, co dělá kočka z příběhu přes noc, když není v muzeu

8.10.

MDR: word chains

Procvičování indirect objects v pracovním sešitě + procvičování slov končících na OW a jejich čtení, rozdíly

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, přečetli si ho, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky.

3.10.

MDR: Write three rules we have at school (using must/mustn’t)

Poster: děti si ve dvojicích připravily plakát svého vymyšleného království, který obsahoval seznam toho, co hlava království musí a nesmí dělat. Plakát si ozdobily a potom prezentovaly ostatním. Na konci jsme hlasovali o nejlepší a nejhorší království.

Song

Hry: throw game (předučování pádových osobních zájmen her/him/…)

Bookwork: strana 13

1.10.

MDR: write the past simple form of these verbs – start, find, go, eat, want, do

Bookwork: poslech a doplňování interview s Lucy, nová kapitola

Nová látka: must/mustn‘t (vymýšleli jsme pravidla pro naší třídu a pro muzeum)

Opakování: minulý čas, děti se ve dvojicích ptaly na otázky v minulém čase a hádaly odpovědi

Nová slovíčka: crown, necklace, bracelet, belt, helmet, sword, knight, queen, shield, bow and arrow

Hry: bingo s otázkami v minulém čase

HW: WB, p. 10 + 13

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Unscramble the vocabulary from Monday

Opakování: Yes she does, no he doesn’t, yes I do, no I don’t

Bookwork: poslechové cvičení o Benovi, doplňování správných odpovědí, představení nových slovíček k poslechu příběhu, poslech příběhu, video příběhu a odpovídání na otázky ohledně příběhu (True or False i celé věty)

Nová slovíčka: map, symbol, amazing, diamond

Song

Hry: Werewolf

24.9.

MDR: Write 5 things you remember about Ben and Lucy

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení. Pak děti ve dvojicích hrály hru Secret word, ve které popisovaly slovíčka partnerovi.

Nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, villain

Opakovali jsme látku z minulého roku – Ben likes/doesn’t lie, I do/don’t… + otázky (does Lucy like Horax?)

Domácí úkol: strana 4 v pracovním sešitě

Hry: Secret word, Vampires

19.9.

MDR: děti vymýšlely čtyři pravidla, kterými bychom se měli ve třídě řídit. Poté jsme si všechny přečetli a udělali si seznam.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: pracovali jsme na třídním plakátu. Každý si vystřihl svou fotku a vybarvil si obrázek sviňuchy, děti pak dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

Alphabet: opakovali jsme abecedu a slovíčka při hře, ve které děti musely umisťovat první písmenka na předměty ve třídě.

17.9.

Welcome back to school, Porpoises!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – sviňuše. Četly jsme si některá fakta o ní a děti rozhodovaly, co je pravda a co ne. Na konci hodiny jsme začali připravovat naši Treasure chest: každý nakreslil sám sebe, popsal se, napsal co má rád a změřil se pomocí provázku. Na konci školního roku krabičku otevřeme a děti se budou moci podívat, jak moc se od září změnily.

 

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54