Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

15.4.

MDR: Correct the sentences

Workbook (pracovní sešit): pg. 104/1 – put the dialogue in order.

Homework (domácí úkol): My holiday book – děti si přes prázdniny vytvoří malou knížečku, do které poté o každém dni (čtvrtek až pondělí) napíšou jednu větu v minulém čase o tom, co dělali. Do středy 24.4.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojení se třídou Wolverines. Děti si vybraly hezké dárečky ve Star Storu, dodělali jsme masky mimozemšťanů z minulého týdne, a děti pak ve dvojicích předváděly rozhovory.

10.4.

MDR: put the words in the sentences in the right order.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 101/1 – co nepatří do řady a proč? Diskuze. 101/2 – čtení pohledu a tvoření otázek v minulém čase podle odpovědí v rozhovoru.

Homework (domácí úkol): učit se na středeční test!

Other information (ostatní informace): V poslední části hodiny si děti začaly vyrábět masky mimozemšťanů a připravovat si odpovědi na otázky ohledně jejich planety. Příště si masky doděláme a rozhovory si předvedeme.

8.4.

MDR: circle the correct form (careful/carefully)

Bookwork (práce s učebnicí): Poslechli jsme si další část příběhu a pustili si jeho animaci na interaktivní tabuli. Na straně 100 jsme si udělali poslech, podle kterého děti vybarvovaly přiložený obrázek.

Homework (domácí úkol): SB 99/2, WB 97, 103, 105 do pondělí 15.4.

Other information (ostatní informace): Slovíčka jsme opakovali při hře, ve které děti po třídě hledaly věty a poté do nich doplňovaly chybějící slova a spojovaly je s odpověďmi. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Vampire.

3.4.

MDR: What will you do this weekend? What won’t you do?

Bookwork (práce s učebnicí): naučili jsme se novou písničku, děti v ní hledaly rýmy a vymýšlely další slova. Na procvičení přeslovcí jsme si udělali první cvičení na straně 95.

New grammar (nová gramatika): adverbs (slowly, quietly, nicely,…)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se začali učit příslovce tvořená z přídavných jmen. Zahráli jsme si pantomimu, ve které si děti vylosovaly jednu činnost a k ní příslovce, a ostatní hádaly, o které jde. Také jsme si zahráli Sticky ball game jako opakování názvů zemí z minulého roku. Také bychom rády připomněly, že je příští pondělí (8.) třeba vrátit knížky z knihovny!

1.4.

MDR: What do you know about space?

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci, představili jsme si slovíčka, diskutovali o vesmíru, a na straně 94 jsme si udělali poslech a odpovídali na otázky. Na straně 95 jsme se naučili novou gramatiku – budoucí čas – a děti si udělaly cvičení 1.

New grammar (nová gramatika): budoucí čas will/won’t

New vocabulary (nová slovíčka): space, rocket, planet, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

Homework (domácí úkol): WB 94, 95 + pracovní list – do pondělí 8.4.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme udělili Student of the month za březen. Na konci hodiny jsme si zahráli hru Mafia.

BŘEZEN

27.3.

MDR: opakování přivlastňovacích zájmen.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali na test – zopakovali jsme si slovíčka a gramatiku ve hrách na interaktivní tabuli, a pak si test napsali. Na konci hodiny si děti vypnily jarní osmisměrku.

25.3.

MDR: procvičování příslovcí podle obrázků.

Homework (domácí úkol): učit se na středeční test, vyplnit pracovní list k testu.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test. Na Whiteboards jsme si zahráli závod o doplňování příslovcí, děti si pak ve dvojicích zahrály Disappearing elephant se slovíčky z lekce. Také jsme dnes navštívili knihovnu a děti si vybraly hezké knížky, které je třeba vrátit do 8.4. Na konci hodiny si děti ve dvojicích vyplnily pracovní list, ve kterém zakládaly svojí vlastní hudební kapelu a psaly vlastní písničku.

20.3.

MDR: vocabulary mismatch.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 90 – How we make sounds. Udělali jsme si různé poslechy a cvičení, ve kterých děti porovnávaly zvuky  aurčovaly, které jsou vyšší a nižší, které jsou hlasitější a tišší.

New vocabulary (nová slovíčka): low, high, loud, quiet

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si hru s kartičkami, při které děti hledaly, který pejsek patří kterému majiteli. Používaly vazbu “looks like”. Poté si s kartičkami zahrály pexeso. Nakonec jsme dokončili film Hercules.

18.3.

MDR: Doplňte do vět příslovce (who, which, where).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 86 – přečetli jsme si další část příběhu o Lucy a Benovi, na interaktivní tabuli jsme si k němu zodpověděli otázky true/false.

Workbook (pracovní sešit): pg. 87

Homework (domácí úkol): společně jsme si opravili HW na dnešek; úkol na pondělí 25.3. je WB pg. 85, 86 a pracovní list.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si pustili další část filmu Hercules.

13.3.

MDR: opakování nových slovíček.

New grammar (nová gramatika): příslovce – who, which, where (Michael is a boy who wants to become a lawyer).

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Grab the ball, ve které proti sobě vždy soutěžili dva žáci, a který z nich první chytl míček, řekl slovíčko, které mu bylo ukázáno na kartičce. Také jsme si zazpívali písničku z učebnice. Na konci hodiny jsme si pustili daší část filmu Hercules.

11.3.

MDR: Write verbs in past tense (irregular).

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 82 – acting out musical instruments, poslech a opravování vět.

New grammar (nová gramatika): přivlastňovací zájmena mine, yours, his, hers, ours, theirs.

New vocabulary (nová slovíčka): tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone, keyboard, violin.

Workbook (pracovní sešit): pg. 82 – poslech nástrojů, určování který je který.

Homework (domácí úkol): WB pg. 83, SB pg. 125, pracovní list – do pondělí 18.3.

Other information (ostatní informace): na konci hodiny jsme si zahráli detektivní hru, při které jsme používali novou gramatiku. V posledních deseti minutách jsme si pustili další kousek filmu Hercules.

6.3.

MDR: Describe your family to your neighbour, they draw them, then you discuss.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test ze šesté lekce. Před testem jsme si zahráli hru, ve kteřé děti opakovaly slovíčka a stupňování. Po testu si ve dvojicích vyplňovaly pracovní list na dny v týdnu a měsíce, a na konci hodiny jsme si pustili další kousek filmu Hercules.

4.3.

MDR: Riddles with vocabulary words.

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 73 – představili jsme si nové mýtické příšery, děti je pak ve dvojicích popisovaly.

Homework (domácí úkol): jako procvičování na středeční test děti dostaly několik pracovních listů.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme hlavně opakovali na test, a to slovíčka, spelling a gramatiku It looks like. Děti si vybraly nové knížky z knihovny (prosíme vrátit do 18.3.), a na konci hodiny jsme si pustili začátek filmu Hercules.

ÚNOR

27.2.

MDR: Where is Ms Anna? Write 3 sentences about where she is, what she’s doing etc.

Bookwork (práce s učebnicí): poslech na straně 76

New grammar (nová gramatika): It looks like…

Workbook (pracovní sešit): strana 76, kde děti vyplňovaly cvičení týkající se poslechu z učebnice.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si představili novou gramatiku It Looks Like. Děti si prohlížely inkoustové skvrny a do tabulky zaznamenávaly, jako co vypadají. Pak jsme odpovědi porovnali. V poslední části hodiny jsme dělali project – vlastní knížku o mýtické obludě. Děti navrhly přebal knížky, vymyslely jméno, kde obluda žije, co jí atd. Na konci hodiny své práce prezentovaly ostatním.

25.2.

MDR: Compare yourself and your neighbour (Dana has longer hair than me).

Bookwork (práce s učebnicí): Song - pg. 72

Workbook (pracovní sešit): 72/1,2 – ve dvojicích děti opravovaly věty z písničky a pak psaly věty s komparativy a superlativy.

Homework (domácí úkol): WB pg. 70, 71 + worksheet

Other information (ostatní informace): Dnes jsme byli spojeni se skupinou Bald Eagles. Společně jsme si přečetli další díl Story a ve skupinkách ho zahráli ostatním žákům. Děti si ve Star Storu za získané hvězdičky nakoupily spoustu hezkých věcí.

20.2.

MDR: opakování superlativ

Bookwork (práce s učebnicí): SB 71 – Read and write, then listen and check.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se bavili o zvířatech, dinosaurech a mýtických tvorech. Používali jsme komparativa a superlativa. Na konci hodiny jsme si pustili video o krokodýlech, o kterém jsme potom diskutovali.

18.2.

MDR: Roses and thorns – write one thing you did over break that you liked, one that you didn’t like.

New vocabulary (nová slovíčka): tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue

Other information (ostatní informace): Jelikož dnes byli přítomni jen 3 žáci, výuku jsme strávili konverzováním o prázdninách a různými hrami vštěpujícími nová slovíčka (např. hádanky What animal am I thinking of?). Chtěly bychom poprosit rodiče, aby dětem připravili do tašek knížky z knihovny - spousta nám jich chybí a měly se vracet již dnes!

6.2.

MDR: Correct my mistakes (past tense)

Other information (ostatní informace): Dnes jsme psali test z 5. lekce. Před ním jsme opakovali slovíčka a spellování, po něm si děti zahrály Story cubes nebo si vyplnily osmisměrku. Udělali jsme si True or False hru o faktech o srdci, pak jsme si povídali o Valentýnu a vytvořili si přáníčka.

4.2.

MDR: Correct the mistakes (sentenes about crime scene)

Bookwork (práce s učebnicí): přečetli jsme si příběh o Yasinovi a debatovali o něm. Děti si pak vyplnily cvičení k příběhu a společně jsme je zkontrolovali.

Workbook (pracovní sešit): 59/3, 64 – cvičení k příběhu

Homework (domácí úkol): WB pg. 68 + worksheets – do pondělí 18.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali látku a slovíčka na test, který budeme psát ve středu. Děti opakovaly slovíčka pomocí kartiček a spelování v týmech, jako jednotlivci pak hledaly po třídě rozházené věty a skládaly je dohromady.

LEDEN

30.1.

MDR: opakovaní času minulého a minulého průběhového, used to

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 67

Workbook (pracovní sešit): 67/1

Other information (ostatní informace): Pustili jsme si několik Mystery videos, a děti se pak snažily záhadu vyřešit (https://www.youtube.com/watch?v=tiy1MeXzhfA&t=126s a https://www.youtube.com/watch?v=q8g3WnBhOnc). Poté si děti samy nebo ve dvojicích napsaly vlastní hru o nějakém zločinu formou dialogu.

28.1.

MDR: Write 3 sentences about what Grandpa had to do at Police Camp.

Bookwork (práce s učebnicí): představili jsme si nová slovíčka a poslechli si další část příběhu, který jsme poté i shlédli jako animaci a odpověděli k němu na otázky; na straně 66 si děti přečetly krátké popisky k různým lidem a pak jsme společně diskutovali o tom, kdo byl reálná postava a kdo ne

Workbook (pracovní sešit): společně jsme udělali stranu 66

New vocabulary (nová slovíčka): to rob, to steal, jeweller, almost, connection, plan

Homework (domácí úkol): WB pg. 62, 69 + worksheet – do pondělí 4.2.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme zahráli hru Letter chain, ve které děti dostaly kategorii a hrály obdobu slovní kopané na papíře; také jsme si pustili klip z pohádky Despicable me, abychom se naladili na nové téma příběhu; děti si na konci hodiny zopakovaly gramatiku "had to" a napsaly 5 vět o tom, co musely minulý týden dělat doma

23.1.

MDR: Correct the sentences.

Bookwork (práce s učebnicí): Song

New grammar (nová gramatika): Had to…

Workbook (pracovní sešit): 60/3 dohromady, 61

Other information (ostatní informace): zahráli jsme si hru Fastest student, ve které jsme opakovali minulý čas, a poté spelling race se slovíčky.

21.1.

MDR: spell the word in the picture (procvičování slovíček)

Bookwork (práce s učebnicí): SB 59/1

New grammar (nová gramatika): I used to…

New vocabulary (nová slovíčka): dark, blonde, fair, moustache, curly, straight, beard, scar

Homework (domácí úkol): WB 58, 59 (+ 60/1,2 za extra hvězdičku), SB 123 do pondělí 28.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme se naučili novou gramatiku I used to – děti tvořily věty o tom, co dříve dělaly a už nedělají; zahráli jsme si hru Mystery profile, ve které každý napsat něco o sobě a ostatní pak hádali, o koho se jedná, a take hru Bomb, ve které děti dostaly kategorie a říkaly slovíčka, která do nich patřila.

16.1.

MDR: Listen and circle Yes or No

Other information (ostatní informace): Dnes jsme opakovali na test – děti popisovaly a hádaly slovíčka, poté jsme si přečetli krátký příběh, ve kterém děti kroužkovaly slovesa ve správném tvaru minulého času (sat/was sitting). Po napsání testu si děti vyplnily osmisměrku a zahrály si Dobble.

14.1.

MDR: Think of 10 verbs + brainstorming past tense

Workbook (pracovní sešit): 56/1 – nejdříve jako skupinka na papírcích, poté poslech a zápis do učebnice

Homework (domácí úkol): WB pg. 57, pracovní list 28/2 – do pondělí 21.1.

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si stolní hru procvičující minulý čas a minulý čas průběhový; povídali jsme si o Isaacu Newtonovi a vytvořili si mapu jeho života na tabuli, poté jsme provedli dva fyzikální experiment (1. jestli rychleji padá papír nebo kniha, 2. Střed gravitace – balónek s mincí uvnitř a bez mince).

MDR: Think of 10 verbs + brainstorming past tense

Workbook (pracovní sešit): 56/1 – nejdříve jako skupinka na papírcích, poté poslech a zápis do učebnice

Homework (domácí úkol): WB pg. 57, pracovní list 28/2 – do pondělí 21.1.

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si stolní hru procvičující minulý čas a minulý čas průběhový; povídali jsme si o Isaacu Newtonovi a vytvořili si mapu jeho života na tabuli, poté jsme provedli dva fyzikální experiment (1. jestli rychleji padá papír nebo kniha, 2. Střed gravitace – balónek s mincí uvnitř a bez mince).

9.1.

MDR: What am I? (procvičování slovíček z lekce; např. I can go up or down, and I move on my own – escalator)

Bookwork (práce s učebnicí): slovně jsme si udělali cvičení 2 na straně 53

Homework (domácí úkol): učit se na test, který budeme psát ve středu 16.1.

Other information (ostatní informace): Dnes jsme procvičovali gramatiku vět s minulým časem a min. č. průběhovým, a časové předložky in, on a at (děti podle obrázků vymýšlely, co se děje v obrázku). Zahráli jsme si stolní hru Chat about, ve které se děti posouvaly na políčka s tématy, o kterých musely mluvit, a take Story time, kdy jsme si v kolečku vymýšleli co nejbláznivější příběh (každý řekl jednu větu, další musel navazovat).

7.1.

MDR: Unscramble words (rucksack, stairs, station, platform, suitcase, ticket office), then use 2 of them in a sentence.

Bookwork (práce s učebnicí): Dnes jsme si zopakovali slovíčka a snažili jsme se vymyslet další, která by s tématem kapitoly souvisela. Pak jsme si poslechli další část příběhu a vyplnili cvičení, ve kterém bylo třeba seřadit věty podle toho, jak šly události za sebou.

Homework (domácí úkol): WB pg. 49, 50, 53; SB pg. 122 – do pondělí 14.1.

Other information (ostatní informace): Děti si zahrály Board race, při kterém v týmech doplňovaly protiklady k přídavným jménům (např. Dry/wet). Na konci hodiny jsme si zahráli hru werewolf.

PROSINEC

19.12.

MDR: doplňování vět s past simple vs past continuous

Other information (ostatní informace): Dnes si děti ve dvojicích udělaly Mad libs, kdy jeden z dvojice diktoval slova a druhý je doplňoval do příběhu – pak jsme si společně příběhy přečetli. Pustili jsme si vánoční special Garfielda. Děti si pak v týmech rozluštily vánoční vtipy, zahráli jsme si hru Werewolf, a na konci hodiny si děti lustily vánoční křížovku.

17.12.

MDR: Christmas vocabulary Hangman

Other information (ostatní informace): Dnes jsme si pustili vánoční díl Mr. Beana a vyrobili si vánoční přáníčko s Grinchem. Děti si take za hvězdičky nakoupily pěkné věci ve Star Storu 😊

12.12.

MDR: Connect vocabulary to pictures.

Bookwork (práce s učebnicí): SB 49/1,2

New vocabulary (nová slovíčka): sleigh, mistletoe, fireplace, candy cane, stockings, snow globe, Christmas ornaments, gingerbread man

Other information (ostatní informace): Zahráli jsme si Team race, ve kterém děti ve skupinkách přiřazovaly slova k časovým předložkám. Představili jsme si věty spojující past simple a past continuous (When I came home yesterday, my mom was cooking). K procvičení jsme si zahráli hru Detective, ve které děti dostaly role a detektivové se snažili přijít na to, kdo je pachatelem. Také jsme si představili nová slovíčka spojená s Vánocemi a zahráli jsme si s nimi hru Blind drawing.

10.12.

MDR: Write the number words (e.g. 22 = twenty two)

Bookwork (práce s učebnicí): dnes jsme začali novou lekci, představili jsme si slovíčka a udělali si poslech na straně 46, ve kterém děti odpovídaly na otázky; na straně 47 děti spojovaly otázky s odpověďmi, poté zkontrolovali poslechem

New vocabulary (nová slovíčka): stairs, escalators, train station, rucksack, suitcase, cup of tea, cup of coffee, ticket office, platform, train driver

New grammar (nová gramatika): časové předložky in, on, at – děti do tří sloupců rozřazovaly časové informace, např. … the morning, … night, … 2018, … my birthday atd., pak jsme si řekli, která kam skutečně patří a sloupce jsme si společně přečetli, na konci hodiny jsme zopakovali

Homework (domácí úkol): WB 47 a 47 na pondělí 17.12.

Other information (ostatní informace): děti si zopakovaly nová slovíčka vyplněním pracovního listu; zazpívali jsme si písničku k nové kapitole, do které děti doplňovaly časové předložky; zahráli jsme si hru Werewolf a Word race, při kterém děti ve dvojicích/trojicích po třídě hledaly obálky s rozstříhanými větami, které skládaly dohromady a zapisovaly – nakonec jsme udělili body.

5.12.

MDR: děti musí rozšifrovat slovíčka a dát je do vět v minulém času průběhovém (např. Was the ambulance going too fast?)

Other information (ostatní informace): dnes jsme si napsali test ze třetí lekce, před kterým jsme opakovali minulý čas průběhový ve hře na pantomimu, a slovíčka pomocí spinneru (děti tvořily věty se slovíčky, na kterých přistála šipka, např. The firefighter was helping a cat.), po testu si děti zahrály story cubes (vytváření příběhů podle toho, co hodí za kostky) a minefield, kdy se v týmech musely navigovat po třídě (se zavřenýma očima) a hledat ukryté předměty

3.12.

MDR: opakování minulého času průběhového a slovíček (děti do vět doplňovaly slovesa ve správném tvaru + slovíčko, např. Was the girl drinking juice?)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 42 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně; pg. 40 – společně jsme si přečetli příběh, bavili se o cunami a jejich vzniku, a odpověděli na otázky

Workbook (pracovní sešit): pg. 41 – děti vyplňují jednotlivě, kontrolujeme společně

Homework (domácí úkol): pracovní listy, do pondělí 10.12.

Other information (ostatní informace): na procvičení minulého času průběhového jsme si zahráli hru, ve které si děti vytáhly tři papírky – jméno, sloveso a druh věty, a pak tvořily větu (např. Jane, read, ? = Was Jane reading a book?); dohráli jsme hru Jeopardy z minulé hodiny, tentokrát v týmech; vyhlásili jsme studenta měsíce, který získat dvě extra hvězdičky!

LISTOPAD

28.11.

MDR: děti odpovídají na otázky ohledně příběhu, který jsme si minule pouštěli (What did grandpa do? Apod.)

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 45 – přečetli jsme si krátké příběhy, porovnali je a snažili se je udělat zajímavějšími, nakonec jsme vymysleli svůj vlastní

Workbook (pracovní sešit): pg. 39 – společně

Other information (ostatní informace): ve středu 5.12. budeme psát test z druhé lekce; zahráli jsme si hry Secret picture (děti ve dvojicích popisovaly, co vidí v každé části obrázku, druhý to kreslil tak, aby obrázek vypadal co nejpodobněji) a Spelling game v týmech (každý tým měl sadu písmenek, která po děti jednom lepily na tabuli – opakování slovíček z lekce).

26.11.

MDR: vocab review (děti k obrázkům doplňovaly slovíčka)

Workbook (pracovní sešit): pg. 37 – děti vyplňují individuálně, kontrolujeme společně

Bookwork (práce s učebnicí): Story (poslech, otázky, cvičení), 39/2 společně

Other information (další informace): zahráli jsme si hra 2 truths, 1 lie, ve které děti prezentovaly věty v minulém čase průběhovém, ostatní hádaly, která z nich je lež (např. Before EATS I was having lunch); připomínáme také, že do pondělí 3.12. je třeba vrátit knížky z knihovny!

Homework (domácí úkol): WB pg. 43 do pondělí 3.12.

21.11.

MDR: opakování slovíček a minulého času průběhového

Bookwork (práce s učebnicí): nejdříve jsme si představili nová slovíčka, která se měla objevit v písničce, poté do ní doplnili was/were, a nakonec jsme si ji zazpívali; na straně 37 jsme vyplnili první cvičení a společně ho zkontrolovali

New vocabulary/phrases (nová slovíčka/fráze): telescope, vanilla shake, star, hall, lights go out

Workbook (pracovní sešit): pg. 36

Other information (ostatní informace): děti cvičily nová slovíčka na bílých tabulkách; opakovali jsme was/were – děti je spojovaly se zájmeny; zahráli jsme si hru Find and match, ve které děti společnými silami vymýšlely, která odpověď patří ke které otázce

19.11.

MDR: preteaching new vocabulary + spelling

New vocabulary (nová slovíčka): fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic

Bookwork (práce s učebnicí): pg. 34 – poslech a opravování vět, pg. 35 – představování minulého času průběhového, kdy se používá was, kdy were, cvičení 1 a 3

Grammar (gramatika): minulý čas průběhový

Workbook (pracovní sešit): pg. 34 a 35

Homework (domácí úkol): SB pg. 121, do pondělí 26.11.

Other information (další informace): děti si půjčily knížky z knihovny, které mají vrátit do 3.12., zahráli jsme si pantomimickou hru pro procvičení slovíček a také hru Boggle

14.11.

MDR: opakování slovíček na test

Game: opakování slovíček a gramatiky v týmech, spelling bee

Test

Wordsearch

12.11.

Dnes jsme opakovali látku na test, který budeme psát ve středu. Děti si procvičily spelling, slovíčka, věty na could/couldn’t a slovesa v minulém čase, a spojky but, because, so a and.

7.11.

MDR: Write at least 3 of our class rules.

Story: děti si kolektivně vytvořily příběh (psaly věty, při každé ze spojek poslaly dál, psal někdo jiný atd.) – opakování spojek a minulého času; pak jsme si je všechny přečetli a hlasovali o nejpovedenějším

WB: pg. 27 – poslech

Opakování slovíček pomocí tabulek

Hra: Taboo

5.11.

MDR: what am I? (věty popisující slovíčka)

Story: nejdříve jsme si zopakovali, co se dělo v předchozích příbězích o Benovi a Lucy, pak jsme společně snažili vymyslet, co se bude v příběhu dít nyní; poslech příběhu a upravování našich předpokladů + cvičení k poslechu

Hry: werewolf, blind drawing (opakování slovíček v týmech)

Workbook: 26/1

HW: WB 26/2,3 a SB 120 celá

ŘÍJEN

31.10.

MDR: halloween word search

Halloween bingo

Craft: felt bookmark

Game: create a monster together!

24.10.

MDR: vocabulary review

Nová látka: could/couldn’t (ukazujeme si na časové ose, vymýšlíme věty)

Bookwork: SB p. 25 (poslech)

Craft: začali jsme pracovat na halloweenské dekoraci - pavučině

22.10.

MDR: Correct my mistakes (děti dostaly věty s chybami a přepsaly je bez nich)

Bookwork: začali jsme novou kapitolu, představili jsme si nová slovíčka spojená s přírodou, udělali jsme poslech a odpověděli na otázky

Nová slovíčka: forest, path, village, island, mountain, lake, field, river

Nová látka: spojky and, but, because, so

Hry: I spy with my little eye

Star store

Song

HW: WB 23, 25

17.10.

MDR: opakování ow

Puzzles: děti skládají obrázky slovíček z první lekce

Test

Games: the name game, vampire 

15.10.

MDR: Write 3 words that rhyme with a) cow, b) elbow

Worksheet : (opakování přivlastňovacích zájmen)

Hra: Musical chairs

Library: děti si vybraly knížky a dostaly book reports (za hezky vyplněný mohou získat 2 hvězdičky navíc!). Knížky prosíme vrátit do středy 31.10.

Workbook: poslech na straně 17, spojování aktivit se dny v týdnu (On Monday we…..)

Whiteboards: opakování slovíček

HW: pracovní sešit – 16/2,3 (do pondělí 22.)

VE STŘEDU PÍŠEME TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

MDR: Write 3 things you can find at a musem.

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky se slovíčky na co nejvíce věcí ve třídě)

Story + odpovídání na otázky

Video 

Comics: děti jednotlivě nebo ve dvojicích tvoří komiks o tom, co dělá kočka z příběhu přes noc, když není v muzeu

8.10.

MDR: word chains

Procvičování indirect objects v pracovním sešitě + procvičování slov končících na OW a jejich čtení, rozdíly

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, přečetli si ho, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky.

3.10.

MDR: Write three rules we have at school (using must/mustn’t)

Poster: děti si ve dvojicích připravily plakát svého vymyšleného království, který obsahoval seznam toho, co hlava království musí a nesmí dělat. Plakát si ozdobily a potom prezentovaly ostatním. Na konci jsme hlasovali o nejlepší a nejhorší království.

Song

Hry: throw game (předučování pádových osobních zájmen her/him/…)

Bookwork: strana 13

1.10.

MDR: write the past simple form of these verbs – start, find, go, eat, want, do

Bookwork: poslech a doplňování interview s Lucy, nová kapitola

Nová látka: must/mustn‘t (vymýšleli jsme pravidla pro naší třídu a pro muzeum)

Opakování: minulý čas, děti se ve dvojicích ptaly na otázky v minulém čase a hádaly odpovědi

Nová slovíčka: crown, necklace, bracelet, belt, helmet, sword, knight, queen, shield, bow and arrow

Hry: bingo s otázkami v minulém čase

HW: WB, p. 10 + 13

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Unscramble the vocabulary from Monday

Opakování: Yes she does, no he doesn’t, yes I do, no I don’t

Bookwork: poslechové cvičení o Benovi, doplňování správných odpovědí, představení nových slovíček k poslechu příběhu, poslech příběhu, video příběhu a odpovídání na otázky ohledně příběhu (True or False i celé věty)

Nová slovíčka: map, symbol, amazing, diamond

Song

Hry: Werewolf

24.9.

MDR: Write 5 things you remember about Ben and Lucy

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení. Pak děti ve dvojicích hrály hru Secret word, ve které popisovaly slovíčka partnerovi.

Nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, villain

Opakovali jsme látku z minulého roku – Ben likes/doesn’t lie, I do/don’t… + otázky (does Lucy like Horax?)

Domácí úkol: strana 4 v pracovním sešitě

Hry: Secret word, Vampires

19.9.

MDR: děti vymýšlely čtyři pravidla, kterými bychom se měli ve třídě řídit. Poté jsme si všechny přečetli a udělali si seznam.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: pracovali jsme na třídním plakátu. Každý si vystřihl svou fotku a vybarvil si obrázek sviňuchy, děti pak dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

Alphabet: opakovali jsme abecedu a slovíčka při hře, ve které děti musely umisťovat první písmenka na předměty ve třídě.

17.9.

Welcome back to school, Porpoises!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – sviňuše. Četly jsme si některá fakta o ní a děti rozhodovaly, co je pravda a co ne. Na konci hodiny jsme začali připravovat naši Treasure chest: každý nakreslil sám sebe, popsal se, napsal co má rád a změřil se pomocí provázku. Na konci školního roku krabičku otevřeme a děti se budou moci podívat, jak moc se od září změnily.

 

TOPlist

aktualizováno: 19.04.2019 17:48:49