Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Anna Fields

tel.: +420 777 681 463
email: annasfields95@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Lukešová

tel.: +420 732 154 778
email: terezie.lukesova@gmail.com

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

15.10.

MDR: Write 3 words that rhyme with a) cow, b) elbow

Worksheet : (opakování přivlastňovacích zájmen)

Hra: Musical chairs

Library: děti si vybraly knížky a dostaly book reports (za hezky vyplněný mohou získat 2 hvězdičky navíc!). Knížky prosíme vrátit do středy 31.10.

Workbook: poslech na straně 17, spojování aktivit se dny v týdnu (On Monday we…..)

Whiteboards: opakování slovíček

HW: pracovní sešit – 16/2,3 (do pondělí 22.)

VE STŘEDU PÍŠEME TEST Z PRVNÍ LEKCE! 😊

10.10.

MDR: Write 3 things you can find at a musem.

Hra: Sticky note master (děti se snaží nalepit papírky se slovíčky na co nejvíce věcí ve třídě)

Story + odpovídání na otázky

Video 

Comics: děti jednotlivě nebo ve dvojicích tvoří komiks o tom, co dělá kočka z příběhu přes noc, když není v muzeu

8.10.

MDR: word chains

Procvičování indirect objects v pracovním sešitě + procvičování slov končících na OW a jejich čtení, rozdíly

Bookwork: V učebnici jsme si poslechli příběh, přečetli si ho, pustili jsme si jeho animaci a odpověděli na otázky.

3.10.

MDR: Write three rules we have at school (using must/mustn’t)

Poster: děti si ve dvojicích připravily plakát svého vymyšleného království, který obsahoval seznam toho, co hlava království musí a nesmí dělat. Plakát si ozdobily a potom prezentovaly ostatním. Na konci jsme hlasovali o nejlepší a nejhorší království.

Song

Hry: throw game (předučování pádových osobních zájmen her/him/…)

Bookwork: strana 13

1.10.

MDR: write the past simple form of these verbs – start, find, go, eat, want, do

Bookwork: poslech a doplňování interview s Lucy, nová kapitola

Nová látka: must/mustn‘t (vymýšleli jsme pravidla pro naší třídu a pro muzeum)

Opakování: minulý čas, děti se ve dvojicích ptaly na otázky v minulém čase a hádaly odpovědi

Nová slovíčka: crown, necklace, bracelet, belt, helmet, sword, knight, queen, shield, bow and arrow

Hry: bingo s otázkami v minulém čase

HW: WB, p. 10 + 13

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Unscramble the vocabulary from Monday

Opakování: Yes she does, no he doesn’t, yes I do, no I don’t

Bookwork: poslechové cvičení o Benovi, doplňování správných odpovědí, představení nových slovíček k poslechu příběhu, poslech příběhu, video příběhu a odpovídání na otázky ohledně příběhu (True or False i celé věty)

Nová slovíčka: map, symbol, amazing, diamond

Song

Hry: Werewolf

24.9.

MDR: Write 5 things you remember about Ben and Lucy

Dokončování třídního plakátu Porpoises.

Bookwork: začali jsme novou lekci, na straně 4 jsme si prošli nová slovíčka a udělali si poslechové cvičení. Pak děti ve dvojicích hrály hru Secret word, ve které popisovaly slovíčka partnerovi.

Nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, villain

Opakovali jsme látku z minulého roku – Ben likes/doesn’t lie, I do/don’t… + otázky (does Lucy like Horax?)

Domácí úkol: strana 4 v pracovním sešitě

Hry: Secret word, Vampires

19.9.

MDR: děti vymýšlely čtyři pravidla, kterými bychom se měli ve třídě řídit. Poté jsme si všechny přečetli a udělali si seznam.

Bullying: Pouštěli jsme si video o šikaně, řekli jsme si, jak šikana vypadá, co dělat, pokud jsme svědky šikany, podepsali jsme úmluvu, že nebudeme šikanovat.

Poster: pracovali jsme na třídním plakátu. Každý si vystřihl svou fotku a vybarvil si obrázek sviňuchy, děti pak dohromady pracovaly na kreslení plakátu, který budeme dokončovat příští týden.

Alphabet: opakovali jsme abecedu a slovíčka při hře, ve které děti musely umisťovat první písmenka na předměty ve třídě.

17.9.

Welcome back to school, Porpoises!

Dnes jsme se vzájemně představili a zahráli si hry, u kterých jsme procvičovali naše jména a věty I like/She/He likes. Ve dvou skupinkách jsme také opakovali gramatiku z předešlého roku – děti na tabulky psaly odpovědi na otázky a dostávaly body. Poté jsme si ozdobili nové sešity a řekli si něco o našem novém zvířátku – sviňuše. Četly jsme si některá fakta o ní a děti rozhodovaly, co je pravda a co ne. Na konci hodiny jsme začali připravovat naši Treasure chest: každý nakreslil sám sebe, popsal se, napsal co má rád a změřil se pomocí provázku. Na konci školního roku krabičku otevřeme a děti se budou moci podívat, jak moc se od září změnily.

 

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34