Porpoises

Porpoises

Vyučující:

Carl Warwick

tel.: +420 608 680 875
email: pronefoal@yahoo.co.uk

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ŘÍJEN

18.10

Žáci zahájili hru krátkým vstupem ‚Ninja how you feel (about test), která používá fyzický pohyb a přídavná jména v angličtině k vyjádření toho jak se žáci cítí ohledně nadcházejícího testu. Pokračovali jsme cvičným poslechem, aby se žáci dostali ‚do zóny‘ soustředění a uklidnili se. Poté následoval samotný oficiální test z učitelských zdrojů k učebnici Super Minds, s kterou děti od začátku roku pracují. Test se skládal z poslechu a části psaní a čtení.

Toto následoval test speciálně vytvořen jejich učitelem, který se soustředil na pochopení termínů  ‚ synonyms, antonyms, anagrams, palindromes, chiasmus, borrowing words, onomatopoeia‘ a jejich příklady.

Následovně jsne s žáky konzultovali jejich oblíbené písně s anglickými texty pro možnost další práce s poslechem a texty písní. Ve finále jsme zkontrolovali společně domácí úkol a zadali jsme úkol nový na pondělí (23.října) z workbook (str. 19 a 21). Ve finále jsme pracovali s učebnicí, stranou 118, cvičením 1.

16.10

MDR/portfolio work: Pojmem ‚simile‘ a byly uvedeny příklady tohoto útvaru. Žáci byli povzbuzeni, aby zkusili vymyslet svá vlastní přirovnání (simile).

V hodině jsme dále pokračovali prací s extra work sheets – cvičeními, psaním a přípravou na test ve středu, který jsme společně zkontrolovali. Poté jsme hráli hru ‚Sentence Monkey‘ na eslgamesplus.com. Dále jsme pracovali s hrou ‚The Bomb‘, kvízovou hrou, která používá trivia k opakování angličtiny a žáky absolutně vtáhla. Tato hra slouží ke komunikaci v angličtině, porozumění verbálnímu textu a také pomáhá při hláskování (žáci odpovědi nejdříve napíší a odpověď se jim uzná nejen pokud je správná, ale musí mít i správný spelling).

Za domácí úkol byla udělena příprava a opakování na středeční test.  

 

11.10

MDR/portfolio work: Studenti se dnes seznámili s příklady několika citoslovců (onomatopoeia) a tento slovní druh/pojem jim byl vysvětlen na příkladech. Někteří žáci přidali vlastní příklady.

Následně jsme hráli hru na jména k představení nové asistenky žákům a naopak a také k rozehřátí a nabuzení pozornosti stejně jako aktivního naslouchání. Poté jsme hráli hru zvanou 'Party‘, kdy je hostitel večírku (party) a zbytek žáků si vybere povolání či jinou roli za dveřmi. Vstupují do pokoje jeden po druhém a mimeticky představují své role. Cílem hostitele je přivítat své hosty na večírku a uhádnout jejich role. Tato hra má za úkol rozvoj verbální i nonverbální komunikace, ‚small talku‘ a také rozšiřování a opakování slovní zásoby. Po této hře žáci hráli ve dvou skupinách po čtyřech tzv. 'Sentence Bucket‘ – jeden ze skupiny si vylosoval z kbelíku (bucket) písmeno a na něj spolu s dalšími dvěmi spoluhráči vymýšleli kolik jen možných slov s touto iniciálou je napadlo. Poslední, čtvrtý spoluhráč z jednoho z těchto slov utvořil větu o minimálně šesti slovech. Body se družstvům uznávaly nejen za množství slov, ale i za jejich pravopis a v případě vět se kontrolovala rovněž gramatika a syntaxe vět. Hráli jsme čtyři kola, aby se každý hráč vystřídal v psaní věty.

Na rozloučenou jsme hráli oblíbenou hru ‚Werewolf‘ (Vlkodav), kdy jeden ze studentů byl vypravěčem a tak jsme trénovali nejen improvizované vypravěčství (storytelling), ale i porozumění mluvenému slovu, ale žáci také jeden druhého opravovali v případných chybách.

Žákům byl zadán domácí úkol a byli vyrozuměni, že následující týden ve středu bude test (učivo z knihy + synonyms, antonyms, anagrams, palindomes, chiasmus, borrowing words and onomatopoeias - termíny, s kterými se žáci seznámili v hodině, byly jim uvedeny příklady a měly by tuto látku mít zapsanou).

9.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali "chiasmus". Jde o stylistický prostředek, který vznikne zkříženým postavením slov ve dvou větách (např. Někteří lidé jedí, aby mohli žít a jiní žijí, aby mohli jíst). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.
Poté jsme si zahráli slovní kopanou (hru, při které se vytváří řetezce slov tak, aby slovo následující začínalo posledním písmenem slova předchozího).
Dále jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 12-15.
Na konci hodiny jsme si zahráli hru "Wordshake"  (najdete ji na webové stránce councilkids.com).

Domácí úkol na 16.10. - SM Workbook strana 12 a 13.

 

4.10

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali slova přejatá z cizích jazyků (např. angst, rucksack, doppelganger z němčiny; Deja vu, chic, ballet, enterpreneur z francouzštiny). Děti dostaly za úkol sami vytvářet příklady.

Pak jsme si zahráli jednu z našich oblíbených her - "Werewolf" a také několik online her ze stránek organizace British Council https://learnenglish.britishcouncil.org/en/games/wordshake

Dále, kdo měl zájem, si mohl půjčit knihu z naší anglické knihovny. Za přečtení knihy a vyplnění "book reportu" mohou žáci získat dvě hvězdičky navíc! Knihy by měly být navráceny do 18.října.

A nakonec jsme si povídali o šikaně. Žáci se rozdělili do malých skupinek a měli za úkol vymyslet a zahrát tři různé situace, ve kterých šlo o šikanu. Ostatní měli za úkol uhodnout, o co se jedná, a zároveň vysvětlit, jak bychom se měli v těchto případech zachovat.

2.10


MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali anagramy (přesmyčky). Jsou to slova, která vzniknou z původního slova tak, že se použijí všechna písmena obsažená v původním slově a změní se jejich pořadí (např. flow - wolf, balm - lamb apod). Žáci měli za úkol sami vymýšlet příklady.

Poté jsme pracovali s učebnicí Super Minds a probrali jsme strany 8-11.

Na konci hodiny část žáků pracovala na dokončení plakátu naší skupinky a část si zahrála hru na procvičení mluvení, při které se mluví rychle, zřetelně, bez chyb a bez váhání.

Domácí úkol na 9.10. - SM Workbook strana 10 a 11.

ZÁŘÍ

27.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali palindromy. Jsou to slova či věty, která lze číst v libovolném směru a mají vždy stejný význam např. slova "radar", "wow" nebo věta "Eva, can I see bees in a cave?". Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Také jsme si zahráli hru "Why are you late for school?", ve které vystupuje rozzlobený učitel a žák, který přišel pozdě do školy. Zeptejte se doma svých dětí, rády Vám hru podrobněji vysvětlí!

Pak jsme pracovali s učebnicí a nakonec jsme shlédli krátké video o autorce detektivních příběhů Agathě Christie. K tomuto videu pak děti dostaly za úkol vymýšlet různé otázky a ptát se ostatních.

25.9

MDR/portfolio work: Dnes jsme procvičovali antonyma tj. slova opačného významu např. grateful/ungrateful, happy/sad. Žáci měli za úkol sami vytvářet příklady.

Poté jsme začali pracovat s učebnicemi Super Minds a probrali jsme strany 4-6.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru "WereWolf" (jde o hru, při které se vesničané snaží lovit vlkodlaky a vlkodlaci se zase snaží přesvědčovat vesničany, že jsou nevinní, a navíc k tomu ještě každou noc jednoho vesničana potichu požírají).

Domácí úkol na 2.10. - SM Workbook strana 4 a 5.

20.9

MDR (My Daily Report)/portfolio work: Dnes jsme procvičovali synonyma (např. chilly/frosty) a děti měly za úkol samy vymýšlet příklady.

Poté jsme společně pracovali na plakátu naší skupinky a přitom jsme si podrobněji povídali o našem maskotovi - "Porposises".

Následně jsme si zahráli hru "Ninja", při které jsme si procvičili slovní zásobu na téma "co se nachází v moři".

Domácí úkol nebyl zadán, ale chtějí-li žáci získat nějaké hvězdičky navíc, mohou si na příští hodinu připravit krátkou prezentaci o našem maskotovi.

18.9

Vítejte zpět ve škole "Porpoises"!

Na začátku dnešní hodiny jsme si zahráli hru "Snowballs", při které se děti dověděly něco nového o svých spolužácích.

Poté jsme si zopakovali naše pravidla, která musíme při výuce i o přestávkách dodržovat.

Následně jsme si rozdali nová portfolia a začali pracovat na jejich vyzdobení.

Ve druhé části výuky jsme si zahráli hru "Word Shake", abychom trochu oprášili slovní zásobu a spelling (hru najdete na tomto odkazu)

Také jsme si povídali o našem letošním maskotovi "Porpoises"!

Žádný domácí úkol dnes děti nedostaly.

Moc se těšíme na báječný školní rok!

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37