Polar Bears

Polar bears Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Iva Kvašňáková

tel.: +420 739 475 186
email: iva.kvasnakova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

ČERVEN

18. 6.

Na dnešní poslední hodině byly dětem rozdány certifikáty za splnění všech povinností v tomto školním roce. Poté hrály děti bowling ve skupinách v Bowling Centru na Žižkově. Všem dětem i Vám, rodičům, přejeme krásné prázdniny.

13. 6.

POZOR! V pondělí půjde pátý ročník hrát bowling. Aby se děti mohly účastnit, je třeba, aby rodiče co nejdříve poslaly souhlas s jejich účastí paní Barešové na email. Děkujeme!

Dnes děti dokončily svůj komiks, a poté jsme si četli příběhy a děti přehrály hru za pomoci plyšových hraček a jiných rekvizit. V pondělí nás čeká poslední setkání, půjdeme hrát bowling a děti dostanou odměnu a proběhne slavnostní ceremoniál.

11. 6.

Dnešní hodiny jsme se formou her a kvízu věnovali celoročnímu opakování. Děti konverzovaly a psaly, soutěžily ve skupinách a začaly pracovat na svém komiksu. 

Games and activities: Garfiled comics - reading, Adjectives and Categories - quiz, Pictionary - opakování slovní zásoby.

Vocabulary - dnešní nová slovní zásoba: speech bubble, frames, confusing, interesting, reliable, comfortable, soft, serious, compact, efficient, fun vs. funny, shore, army, dial.

Ve středu budeme pracovat na dokončení komiksu a hrát hry. V pondělí 18. 6. zakončíme školní rok v EATS pizzou a bowlingem.

6. 6.

Dnešní hry a aktivity se odehrávaly za poslechu hudby, která se připravovala na školním dvoře. Hráli jsme novou hru Countdown a Monopoly. 

Děkujeme všem dětem a rodičům s aktivní pomocí na přípravě charitativního trhu.

4. 6.

MDR - My daily report: Write three things about charity.

Dnes jsme si povídali o středeční plánované akci a dodělávali jsme výrobky na charitativní trh. 

Velice se těšíme na účast všech dětí a rodičů a děkujeme za podporu.

V závěrečné části hodiny nám zbyl čas na hry: Slap Jack a Bingo. 

Dnes byl také poslední Star Store v tomto školním roce.

KVĚTEN

30. 5.

MDR: Write three best things about Sweden (your weekend).

Dnes jsme psali poslední test Unit 9. Výsledky si děti odnesly domů.

Poté jsme hráli hry - Sequence a Sushi Go. Děti se také vystřídaly u pracovního stolu, kde vyráběly podložku z korkových zátek. Těmi chceme přispět na charitativním trhu a podpořit naše partnery z Kolpingu.

Více o pondělní návštěve z Kolpingu zde: http://www.leapcz.com/Aktualne-.html

V pondělí 4. 6. je Star Store, kdo chce získat poslední hvězdičky, může donést vypracované stránky z pracovního sešitu dle svého výběru - za každé dvě stránky, obdrží žák jednu hvězdičku.

 

 

28. 5.

Dnes se naše skupina vydala s Miss Quetz, paní ředitelkou Barešovou a dalšími, do organizace Kolping. Děkujeme všem dětem za účast a přátelskou návštěvu.

Připomínáme, že ve středu 30. 5. píšeme závěrečný test Unit 9. V pondělí 5. 6. je Star Store a ve středu 6. 6. Charitativní akce.

 

23. 5. 

MDR - My daily report: Write three things you have already done and three things you haven`t done yet.

Protože se nás dnes sešlo velni málo, tak jsme test nepsali a odložili jej na příští středu 30. 5.

Games and activities: Sushi Go Party, Sequence, Stacking Tower Game. Děti hrály anglické deskové hry.

V pondělí 28. 5. jdeme pozdravit naše charitativní partnery do organizace Kolping a předáme jim dárky, které jsme v hodině vyrobili. Prosíme rodiče, aby poslali svůj souhlas/nesouhlas paní Barešové s účastí dítěte na akci. 

21. 5.

Nejprve upozornění od paní ředitelky Barešové. Prosíme rodiče, aby odpověděli na e-mail, který obdrželi a poslali souhlas či nesouhlas s účastí svého dítěte na pondělní společné akci. Znění e-mailu viz níže. Děkujeme.

Dne 28. května 2018 plánujeme se žáky pátých tříd v rámci charitativního projektu organizovaného programem English Across the Subjects návštěvu Kolpingova domu v Praze 8 (http://www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum/). PROSÍME, O ODPOVĚĎ NA TENTO EMAIL DO 21. KVĚTNA SE SDĚLENÍM, ZDA SE VAŠE DÍTĚ AKCE ZÚČASTNÍ ČI NIKOLIV.  Žáci 5.A, kteří se akce nezúčastní, budou mít zajištěnu školní výuku do 13:30 hodin. Výuka EATS se tento den nebude konat.

Doprovod zajišťují: ředitelka programu D. Barešová, třídní vyučující R. Žáková a další vyučující EATS

Doprava: tramvají na Spojovací, poté autobusem č. 177 do zastávky Zhořelecká, dále pěšky

Odjezd od školy: 12:10 hod.

Příjezd ke škole: přibližně v 16:00 hod.

S sebou: doklad opravňující k přepravě v  MHD, pohodlné oblečení a obuv. Žádné peníze nejsou potřeba.
 
MDR - My daily report: Have you done your science homework? No, I haven't done it yet. Yes, I have already done that. 
 
Bookwork - práce s učebnicí: str. 112 - 113, opakování str. 127.
 
Games and activities: Bingo, Wordsearch - summer camping.
 
Vocabulary - dnešní slovní zásoba: disappear, planes, weather, cyclop, corner, board, area, triangle, mysterious, group, camping stove, first aid kit, lantern.
 
Homework - domácí úkol: WB 112 a 113.
 
Plán hodin do konce školního roku: 
 
Ve středu 23. 5. píšeme test Unit 9 a budeme hrát deskové hry. V pondělí 28. 5. navštívíme Kolping. Další hodiny budeme vyrábět věci na charitativní trh, který bude ve středu 6. 6. od 16.00. Poslední hodina v tomto roce bude v pondělí 18. 6. a půjdeme na pizzu a budeme hrát společně bowling. Děkuji za přečtení.
 

16. 5. 

MDR - My daily report: Complete the sentences with verbs in the correct form. 

feed, do, walk, tidy, finish, be, eat

1. Have you ... the cat yet?

2. Have you ... your English project yet?

3. Have you ... breakfast yet?

4. Have you ... shopping yet?

5. Have you ... the dishes yet?

6. Have you ... the dog yet?

7. Have you ... the room yet?

Dále jsme si společně prošli domácí úkol a děti si poté napsaly pohlednici. Procvičovali jsme též všechny tři tvary nepravidelných sloves.

Games and activities: Spelling Race a výroba květináčů na charitativní výlet do organizace Kolping.

Homework - domácí úkol není, ve středu 23. 5. píšeme test Unit 9.

 

 

14. 5.

MDR - My daily report: vocabulary scramble.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 110 - 111 story - The Mary Celeste.

Worksheet - pracovní list: procvičujeme otázku a zápor.

Games - hry: Vocabulary game - PAIRS

Vocabulary - slovíčka: nervous, bang, strong feeling, thump, diary, arrive, interrupt

Homework - domácí úkol: WB 106, 107, 108, 109. Úkol byl zadán minulý týden a je na středu 16. 5.

9. 5.

MDR - My daily report: Write down the tongue twister, then try to say it aloud.

Denise sees the fleece.

Denise sees the fleas.

At least Denise could sneeze

and feed and freeze the fleas.

Dnes jsme začali Unit 9 - Mystery at sea

Bookwork - práce s učebnicí: str. 106 - 109.

Vocabulary - nová slovní zásoba: sail, mast, captain, lifeboat, porthole, cabun, barometer, rat, sailor, compass, yacht, ship.

Homework - domácí úkol: WB 106 - 109. Úkol je na pondělí 14. 5.

 

2. 5. 

MDR - My daily report: děti psaly diktát - věty a slovíčka z lekce 8.

Dnes byl test Unit 8 - výsledky si děti donesly domů.

Games and activities: hráli jsme hry - Jeopardy, Blast a Categories.

V další části hodiny jsme si četli knížku The Journey Around the World in Eighty Days od Julese Verna.

Ve středu 9. 5. začneme poslední lekci z naší učebnice - Unit 9. 

Prosíme, nezapomeňte si učebnicesmiley

DUBEN

25. 4.

MDR - My daily report: vocabulary scramble.

Dnes jsme s dětmi opakovaly celou lekci - slovíčka a fráze a gramatiku.

Games and activities: Bingo, Sleeping Lions, Blast.

Homework - domácí úkol: opakujte si na test Unit 8, který budeme psát ve středu 2. 5. 

23. 4.

MDR - My daily report: Guess the job. 1. Somebody who makes sculpters. 2. Somebody who uses a mop. 3. Someone who runs a company. 4. Somebody who works in a field. 5. Soeone who often has grease on their hands.

Dnes jsme si společně zkontrolovali domácí úkol. Kdo jej nedonesl, učiní tak do středy. 

Bookwork - práce s učebnicí: str. 100, 101

Games and activities: Guess words on your backs, Robot project - If you are hungry it will make you a snack.

Homework - domácí úkol: WB str. 97, 98, 99. Úkol je na pondělí 30. 4.

18. 4.

MDR - My daily report: Write 5 jobs from the the new vocabulary. 

Worksheet: opakujeme novou gramatiku - podmínkové věty: If you feel hungry, I will make you a sandwich. If it gets dark, we will turn the lights on. If it gets cold, she will wear the coat.

Games and activities: Sleeping Lions and Spelling Race.

Bookwork - práce s učebnicí: p. 98 story The robot Orangehead

Vocabulary - dnešní nová slovíčka: to whisper, submarine, towards, to destroy, to sign on, to be trapped, tools, wax.

Slíbená zpráva pro Marušku za extra hvězdičku - What is the capital of Canada? Zpráva pro všechny ostatní, kteří sledují náš web - také za extra hvězdičku - What is the longest river in Canada?

16. 4.

MDR - My daily report: What is the strangest job you can think of? Would you do that job?

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 8.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 94 - nová slovíčka, str. 95 - nová gramatika a fráze. If you turn this button on the robot, it'll sing for you. If it rains, I'll give you my umbrella. Gramatiku procvičujeme na str. 126 v učebnici.

Games and activities: Hot Seat - slovní zásoba a popis.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: businessman, cleaner, engineer, dentist, artist, farmer, mechanic, computer programmer.

Homework - domácí úkol: WB str. 94, 95, 96.

 

11. 4.

MDR - My dali report: A quick review before the test.

Dnes děti psaly test Unit 7. Kdo nepsal, napíše si jej příští týden.

Poté jsme hráli hry ve skupinách a na interaktivní tabuli a hru Mystery box.

V pondělí 16. 4. začneme novou lekci Unit 8.

9. 4. 

MDR - My daily report: Create a play and answer the questions.

1. What's the play name?

2. How many characters are in the play?

3. Who is the main character?

4. Where does it take place? 

5. When doest it take place?

Dnes jsme nejprve opakovali na středeční test - hotový pracovní list si děti odnesly domů k procvičování. 

Také jsme navštívili Star Store a hráli interaktivní a komunikační hry: Sleeping Lions a King.

Domácí úkol není, užívejte sluníčka a opakujte si na test Unit 7 smiley

 

4. 4. 

MDR - My daily report:  tongue twisters - jazykolamy. Děti si je zapisují do sešitu a postupně čtou nahlas. 

Zde ukázka několika z nich: Eddie edited it. Simon says silly things. Six slimey snails sais silently. Willie's very weary. He trew three free throws. Rolling red wagons. Black background, brown background.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 90, 91. Dnes jsme si četli a povídali o poezii a četli si o životě W. Shakespeara. Děti poté ve dvojicích skládaly básničky.

Vocabulary - nová slovní zásoba: mass, haste, rush, mush, wiggle, topple

Games and activities: dnes jsem hráli novou hru Fly, Fly, Fly.

Homework - domácí úkol: připravujte se na test příští středu 11. 4. - slovíčka a gramatika Unit 7.

Připomínáme, že v pondělí 9. 4. bude další Star Store.

 

BŘEZEN

28. 3.

MDR - My daily report: Please answer the questions in complete sentences.

1. What is your favourite thing to do?

2. What is your least favourite thing to do?

3. What was the last movie you watched?

4. Was it good?

5. Write 3 adjectives to describe yourself.

Games and activities: Describe the picture - děti kreslí ve dvojici obrázky dle pokynů, Adjectives - hra na interaktivní tabuli k procvičování přídavných jmen, Mystery box.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: behind, in front of, opposite, next to, There are ..., There is ..., in the left corner, in the right upper corner, smoothe, rough, weird, heavy, light, thick, slim, thin, round, soft, cotton, metal, rubber, opposites, antonyms, synonyms.

Homework - domácí úkol: WB 92, 93. Úkol je na středu 4. 4. 

 

27. 3.

MDR - My daily report: I will help you. She will go to the movies tomorrow. Will he go there? You will see us next week.

Bookwork - práce s učebnicí: 89, 90.

Story time - čtení textu s porozuměním.

Příprava hry na středu Mystery box.

Homework - domácí úkol: WB 92, 93. Úkol je na středu 4. 4. 

21. 3.

MDR - My daily report: Procvičujeme budoucí čas..

Dnes jsme opakovali formou her a soutěží.

Games and activities: Bingo game - The Story Teller, Quick Questions game - Emotions, Sentence Race - hra na týmy.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: embarassing, proud, excited, surprised, playwright, director, opening night, script.

19. 3.

MDR - My daily report: Fill in past simple or present perfect.

I've just (to drink) a cup of coffee.

I (to drink) a bottle of water yesterday.

I (to come) home 3 hours ago.

I've just (to come) home.

I've just (to see) a dinosaur walk by.

 

Po opravě domácích úkolů jsme pracovali s učebnicí.

Bookwork - str. 86 - 87 - čtení s porozuměním a doplňkové cvičení viz str. 87.

Games and activities - hry: Words on your back - procvičování slovní zásoby a aktivní pohyb po třídě. Categories - hra zaměřená na tvary sloves a skládání vět.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: playwright, edge, tripped, towards, sword, frightened, ending.

Homework - domácí úkol: WB 86, 87, 88 na pondělí 26. 3. Kdo neměl DÚ dnes, donese jej doplněný ve středu 21. 3. 

 

14. 3.

MDR - My daily report: Find the six phrases hidden around the room. Please leave your notebook on your desk.

Bookwork - práce s učebnicí: probíráme předpřítomý čas. Příklady: I have just gotten a letter. They have just arrived. She has just played the piano. He has just dropped his pen.

Games and activities: Charades and Sentence dominoes.

 

12. 3.

MDR - My daily report: procvičujeme slovesa.

Dnes jsme začali UNIT 7 - Shakespeare Theatre

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 82 - nová slovíčka, str. 83 - nová gramatika offer and promise - tvoření budoucího času, str. 84 -písnička, str. 125 - procvičování.

Vocabulary - dnešní slovíčka: poem, show, duet, romantic ballads, enemy, actor, actress, candles, mask, tights, lute, wig, audience, costume.

Homework - domácí úkol: WB 82, 83, 84, 85.Úkol je na pondělí 19. 3.

 

7. 3. 

MDR - My daily report: Writing vocabulary words and short sentences using those words.

Po zopakování si slovíček a gramatických jevů jsme psali test Unit 6. Děti si jej odnesly ke kontrole domů.

Class read - čtenářská dílna: dnes jsme využili možnost, že máme soubor několika knih v 8 kopiích, které můžeme využít ve skupinovém čtení. Dnešní knížka odpovídala jazykové úrovni žáků naší skupiny. Díky novému textu se děti seznámily s řadou nových slovíček a frází. S novými slovíčky jsme hráli pexeso. Kniha se jmenovala The Emperor's New Clothes a byla z řady nakladatelství Usborne. Více na https://usborne.com/

Vocabulary - nová slovní zásoba: to ignore, to avoid, to snooze, to bow, to moan, to stare, to be fired, to gulp, to show off, to supply, stern, desperate, velvet, pattern, naked, servant, tailor, outfit, vest, advisors, procession, royal.

V pondělí 12. 3. začneme Unit 7. Kdo nepsal test, bude psát v pondělí. Děkuji.  

 

 

5. 3. 

MDR - My daily report: should/shouldn't

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 81 - doplŇování, čtení a porozumění textu.

V pracovním listě a rozhovorech jsme provičovali vazbu .... I should... You shouldn't... Do you mind? Could you, please? ... Obdobné věty budou ve středečním testu.

Games and activities: Spelling race - hra na slovíčka 6. lekce. Story cubes - děti psaly příběh dle hozených kostek s obrázkama.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: weight, beetle, bug, lock, to count, ant, tower, comet, torch, skills, fountain, across the bridge, Earth, except, sad.

Homework - domácí úkol: doma si opakujte lekci 6 - slovíčka a gramatiku. Ve středu 7. 3. budeme psát test. Písemný úkol není. 

ÚNOR

26. 2.

MDR - My daily report: procvičujeme tvoření otázek. 

Bookwork - práce s učebnicí: pracovali jsme na str. 77

Games and activities: Where am I - hra na otázky a orientaci v prostoru. Děti se střídají a dávají si příkazy.

Homework - domácí úkol: písemný není smiley Doma si opakujte slovíčka, čtěte příběh z učebnice a opakujte gramatiku. Test Unit 6 píšeme ve středu 7. 3.

 

21. 2.

MDR - My daily report: Change the sentences into polite question.

1. Give me a pencil.

2. Open the window.

3. Let me see the book.

4. Can I use your eraser?

5. How much is that necklace?

Games and activities: Formou her jsme procvičovali přídavná jména: děti chodily ve dvojicích po třídě a nalepovaly na různé předměty lístečky a popisovaly je přídavnými jmény např: plastic chair, wooden desk, beautiful flower, ugly picture, blond hair, fat bear, clean window, dirty towel, wet floor atd.

V další hře děti soutěžily ve správné verzi zdvořilostních frází - Favor contest.

Vocabulary - dnešní slovíčka a fráze: agree, disagree, dangerous, tradition, crowd, angry, to get lost, souvenir, reservation, underground, sightseeing.

Děkuji všem dětem, které donesly knížky, obdržely za ně hvězdičky, které použily při nákupu v dnešním Hvězdičkovém obchodu - Star Store.

 

19. 2.

MDR - My daily report: Go around the classroom and find the vocabulary phrases. Write them down in your notebook. Děti chodí po třídě a hledají ukryté cedulky se slovní zásobou 6. lekce a slovíčka a fráze si zapisují do sešitu.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 74 - 75 Lost in the city - čtení dialogů a poslech. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: crowd, guidebook, sights, factory, Spice Market, escalator, mosque, push, underground, sightseeings, tiles, wallpaper.

Worksheet - pracovní list: opakujeme zdvořilostní fráze Do you mind ...? Could you please ...?

Na závěr hodiny jsme si prošli domácí úkol, kdo dnes neměl, donese, prosím, ve středu, čeká nás Star Store a jistě nechcete přijít o hvězdičky smiley

Homework - domácí úkol: WB 74, 75, 80, 81. Úkol je na pondělí 26. 2. Děkuji.

 

14. 2.

MDR - My daily report: Unscramble the vocabulary words.

Bookwork: dokončení str. 124 v učebnici. Procvičování vazby Do you mind/Could I please ...

Games and activities: hráli jsme hru Blaster a Hot Seat a procvičovali tak slovní zásobu.

V poslední části hodiny si děti vyrobily přání na Sv. Valentýna - Valentine's cards a sledovaly krátký animovaný příběh k tématu dnešního svátku více na: Be My Valentine, Charlie Brown

Připomínáme, že příští týden ve středu budeme mít další Star Store smiley

12. 2.

MDR - My daily report: Write 4 sentences in the past tense to answer the following question. What did you do during the spring break?

Děti mají za úkol napsat 4 věty v minulém čase o tom, co dělaly o jarních prázdninách.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 70 In Instanbul - Unit 6. Dnes jsme začali novou lekci a čekala nás nová slovíčka a gramatika. 

Na straně 124 děti psaly věty se slovesem SHOULD - měl by. 

Vocabulary - nová slovíčka: flag, sunglasses, earings, bracelet, carpet, basket, cushion, plate, cup and saucer, rings, soap, comb.

Gramatikou této lekce jsou zdvořilostní fráze a sloveso SHOULD. Procvičovali jsme je na dialogu dle učebnice na str. 72.

Ve středu bude svátek Sv. Valentýna, zde je písnička, kterou jsme si pustili v hodině: 

https://www.youtube.com/watch?v=zQeheBUIF_I

Homework - domácí úkol: WB str. 70, 71, 72, 73. Úkol je na pondělí 19. 2. Připomínáme, že Star Store bude ve středu 21. 2.

 

LEDEN

31. 1.

MDR - My daily report: děti píší správné tvary na mazací tabulku - Where is the baby's hat? The horses' saddles are made of leather. The mom's car is red. My father's keys are made of metal. Where are the children's books?

Před testem jsme si udělali krátkou rozcvičku na slovíčka a gramatiku.

Test děti napsali výborně, téměř všichni na 100 %. Kdo dnes nepsal, napíše si jej v pondělí ihned po prázdninách. Počítejte, prosím, s tím.

Game - hra: dnešní hra se jmenuje Card Challenge nebo někteří ji znají pod názvem King. Děti si vytvořily papírovou korunu, kolem ní byly rozloženy karty. Symbol každé karty představoval nějaký úkol, které byly sepsány na tabuli. Úkoly se týkaly gramatických jevů, ale také rychlosti a postřehu. 

Přejeme všem dětem příjemné prázdniny a budeme se těšit nashledanou v pondělí 12. 2. 

 

29. 1.

MDR - My daily report: Děti do sešitu zapisují rozházená slova ve větě oznamovací a v otázce.

Po kontrole domácích úkolů a opakování na středeční test jsme hráli hry. 

Games and activities: Hidden pictures - střídavě malujeme a popisujeme obrázky, papír si děti vyměňují po třídě a na závěr si čteme konečný příběh. Dále jsme hráli slovní fotbal - Word Chains.

Také jsme měli čas na prohlížení a výběr knížek z knihovny. Knížky mají děti půjčené do 19. 2. Připomínáme, že 21. 2. bude další Star Store a tudíž by měly donést čtenářský list, za který dostanou 2 hvězdičky.

Hry na závěr: Musical Chairs a Hangman

Více her na eslgamesplus.com

 

Ve středu 31. 1. budeme psát test Unit 5, děti doma opakují slovní zásobu 5. lekce viz str. 58 a přehled gramatiky je též v učebnici na str. 123.

 

24. 1.

MDR - My daily report: ve větách procvičujeme přivlastňovací pád - dad's hat, babies' diapers, ponnies' saddles, baby's shirt.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 64 American Indians čteme o historii amerických indiánů na území USA. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: teepee, bison, tribe, chief, reservations, different, traditions.

Games and activities: Matching pairs - děti dostaly papírky ze slovy a hledaly k nim mezi spolužáky slovo do páru. Př: war and peace, salt and pepper, pros and cons, key and lock, rain or shine, sweet and sour, dead or alive, hammer and nail, suit and tie.

V poslední části hodiny si děti vyrobily ve dvojici plakát hledané osoby - WANTED a pak jej prezentovaly před třídou.

Připomínám, že domácí úkol byl zadán v pondělí a je na pondělí 29. 1. Ve středu 31. 1. píšeme test Unit 5 - opakujte slovní zásobu, pravopis a přivlastňovací pád. Děkuji.

 

 

 

22. 1.

MDR - My daily report: What did you eat for dinned last night? What is your favourite meal?

Po krátké diskusi o tom, co děti rádi jí jsme se vrátili k práci s učebnicí a opakovali slovní zásobu.

Miss Quetz také dětem připravila zajímavé pracovní listy na procvičení tvarů nepravidelných sloves a slovní zásobu Unit 5.

Games and activities: hráli jsme hry lekce 5 na interaktivní tabuli a ze stránek British Council.

Také jsme si zkusili několik nových jazykolamů více na: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

Homework - domácí úkol: WB 62, 63, 65, 68. Úkol je na pondělí 29. ledna. Děkujeme.

 

 

17. 1.

MDR - My daily report: write down the correct word.

The baby's / the babies' hat is red.

My mom's / moms' job is difficult.

The pony's / ponies' saddles are in the barn.

My friend's / friends love watching movies.

The children's / childrens' school is far away.

Games and activities: dnes jsme hráli celou další hodinu hry - Snatch, Scattegories, Pictionary, Bingo.

Pro Vaši představu, zde je stránka nejoblíbenějších her, které s dětmi hrajeme při hodinách.

https://www.gooverseas.com/blog/10-best-games-esl-teachers

Vocabulary - slovíčka a fráze z dnešní hodiny: leather, metal, cloth, cotton, plastic, ceramic, glass. It's made of cotton and it is used for wearing. 

Prosím děti, které dluží knížku v knihovně, aby ji donesly na příští hodinu. Děkuji. 

15. 1.

MDR - My daily report: write 5 sentences about your weekend use the verb in past simple and past continous tense. Děti měly napsat 5 vět o tom, co dělaly o víkendu. Ve větách měly použít vazbu s minulým časem prostým i průběhovým. 

Př. We went to the theatre. I was skiing on Saturday.

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 5. Probrali jsme nová slovíčka a gramatiku - made of, used to a přivlastňovací pád a rozdíly v něm v jednotném a množném čísle baby's a babies'. 

SB - práce s učebnicí: str. 58 - 61. 

Games and activities: nová stránka na procvičování i pro jednotlivce doma.

http://www.esolhelp.com/classroom-jeopady-games.html 

Homework - domácí úkol: WB str. 58 - 61. Úkol je na pondělí 22. 1.

11. 1.

MDR - My daily report: ústní opakování lekce Unit 4 před testem.

Test dnes psali v první části hodiny, všem se dařilo, výsledek si odnesly děti domů pro Vaši kontrolu.

V druhé části hodiny jsme hráli deskovou hru na procvičování času přítomného a minulého a také hry v týmu na interaktivní tabuli. Děti luštily anglické osmisměrky na novou slovní zásobu - food a film characters. Poté si samy osmisměrku vyrobily a vyměnily mezi sebou k řešení.

V pondělí začneme Unit 5. Připomínám, kdo má doma knížku z knihovny, donese v pondělí. Děkuji.

8. 1.

MDR - My daily report: procvičujeme slovíčka 4. lekce.

Someone who serves the food.

Four kinds of cutlery.

Something you eat for dessert.

You use it if you have food on your mouth.

Games and activities: v týmech procvičujeme řadové číslovky. 

Spelling race - oblíbená hra ve dvou týmech na opakování a hláskování slovíček. Děti z krabice písmen skládají slovíčka probírané lekce.

Dnes si děti také vyrobily záložku do knížky - bookmark - se seznamem nepravidelných sloves, která by měly již umět a záložk a jim slouží k opakování a procvičování.

Stránka na procvičování nepravidelných sloves viz níže.

https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregular_verb_flashcards_1.htm

Worksheet - pracovní list: opakujeme věty podmínkové na středeční test.

Na závěr hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol a rozdali hvězdičky. Kdo má doma knížku z knihovny, nechť donese tento týden. Děkuji.

Připomínáme, že ve středu 10. 1. píšeme test Unit 4.

3. 1.

MDR - My daily report: in your portfolio answer all 4 questions bellow and discuss the 5th one with your partner.

1. When is your birthday?

2. How old are you?

3. Do you have any sisters or brothers? How old are they?

4. Are you the oldest or the youngest, or the second youngest or the third oldest?

5. Ask your partner these questions.

Games and activities - vocabulary game. Hráli jsme oblíbenou hru na hledání a zápis slovíček z nové lekce. Dále jsme hráli domino na novou gramatiku a také hru jeopardy na interaktivní tabuli viz zde: https://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-game.php?gamefile=209440#.Wk0mnt_ibIU

Worksheet: děti dostaly pracovní list na procvičování podmínkových vět. 

V závěru hodiny jsme si společně prošli domácí úkol.

Homework - domácí úkol: WB 56, 57. Úkol je na pondělí 8. 1. Ve středu 10. 1. budeme psát test z lekce 4. 

Jazykolam na pondělí!!! Kdo jej bude umět zpaměti, získá hvězdičku.

How much wood would a wood chucker chuck if a wood chucker could chuck wood?

 

 

 

PROSINEC

20. 12.

Dnes jsme měli vánoční hodinu a uspořádali jsme ji ve formě her - Bingo, Memory, X'mas word search a vytváření vánočních přání a ozdob. 

Na závěr jsme se podívali na krátkou animovanou verzi vánočního příběhu Christmas Carol na motivy Charlese Dickense.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: angel, candy cane, candle, card, Christmas tree, cracker, decoration, elf, Father Christmas, fireplace, holly, lantern, nativity scene, present, pudding, reindeer, sleigh, star, stocking.

Přejeme dětem i rodičům krásné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku. Uvidíme se ve středu 3. 1. 2018 smiley

 

18. 12.

MDR - My Daily Report: Find five vocabulary phrases around the room and write them down in your portfolio.

Workbook - práce s učebnicí: SB str. 52 - doplňujeme chybějící slova ze slovní zásoby a řadové číslovky. Na str. 50 - 51 story The birthday meal - čteme a přehráváme příběh z učebnice. Poté jsme hráli interaktivní hry na tabuli.

V poslední části hodiny jsme šli do vánočního Star Storu a děti si zakoupily dárky za své hvězdičky.

Homework - domácí úkol: WB 50, 51, 53 - úkol je na 3. ledna.

 

13. 12.

MDR - My Daily Report: Unscramble the vocabulary words.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 48, 49 Communication and dialogues.

Worksheet - pracovní list na slovní zásobu a podmínkové věty.

If you put ice in the sun, it melts. If you don't eat, you get hungry.

Dnes jsme též dokončili vánoční přání pro naši letošní charitativní organizaci - Kolping.

V pondělí 18. 12. je vánoční Star store. smiley

 

 

11. 12.

MDR - My daily report: unscramble the words - procvičování celkové slovní zásoby.

Bookwork -  práce s učebnicí: Dnes jsme začali novou lekci - Unit 4 Space Restaurant str. 46. Dále str. 122 v učebnici - řadové číslovky, jejich zápis a výslovnost, nepravidelné tvary.

New vocabulary - nová slovíčka: waiter, biscuits, salt, pepper, napkin, fork, spoon, knife, chopsticks, a cup of tea, a cup of coffee.

V další části hodiny jsme si povídali o naší letošní charitativní organizaci Kolping a dětech, které v azylovém domě na Praze 8 bydlí se svými opuštěnými matkami. Děti pro všechny vyrábí vánoční přání.

Homework - domácí úkol: WB 46, 47, 48, 49. Domácí úkol je na pondělí 18. 12. Připomínám, že ten den je také vánoční Star Store. Kdo nedonesl, přinese do pondělí přečtenou knížku z knihovny spolu s čtenářským listem. Děkuji.

 

6. 12.

MDR - My daily report: sentence scramble - skládáme věty oznamovací a tázací na opakování minulého času průběhového.

Dnes děti psaly test. Výsledky si všichni donesli domů.

Games and activities: děti si samostatně vytvořily vlastní Wordsearch - osmisměrku na slovní zásobu lekcí 1 - 3.

Na závěr hodiny jsme hráli hru Blast a Bingo.

V pondělí 11. 12. začneme novou lekci - Unit 4. Prosím všechny děti, které mají doma knížku z knihovny, nechť ji donesou v pondělí.

4. 12.

MDR - My daily report: What are you going to do next weekend?

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování 3. lekce, zkontrolovali jsme si společně domácí úkol a hráli hry zaměřené na používání blízké budoucnosti ve větách.

Také jsme se naučili několik nových nepravidelných sloves a jejich tvar v minulém čase.

Games and activities: Hangman, Blast game, Categories.

Připomínáme, že ve středu 6. 12. píšeme test. Děti doma opakují všechna slovíčka, jejich význam a pravopis, užití nové gramatiky ve větách - blízká budoucnost to be going to viz pracovní listy, domácí úkoly a názorné příklady v přehledu zadní části učebnice.

Listopad

29. 11. 

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na tabuli na minulý čas průběhový.

Oprava domácích úkolů a práce s učebnicí str. 42 - 43.

Games and activities: Hot Seat, hry na interaktivní tabuli na blízkou budoucnost.

Homework - domácí úkol by zadán v pondělí a je na 4. 12.

Připomínám, že test Unit 3 se bude psát ve středu 6. 12.

Vocabulary - dnešní slovíčka: rhythm, bounce a ball, rainfall, clap your hands, silence, repeat, pattern, different, sound. 

Heslo na pondělí - MONDAY. 

27. 11.

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na novou gramatiku ... blízká budoucnost.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 38 - 39 story - čtení s porozuměním. 

Grammar point - str. 121 - určování času a blízká budoucnost.

Games and activities: po zopakování si slovíček na str. 34 jsme hráli novou hru Spelling Race a What's on my back, Charades.

Homework - domácí úkol: WB str. 38, 39, 40, 45 úkol je již na pondělí 4. 12!!

Kdo má doma knížku z knihovny, prosím, doneste ve středu.

Ve středu 6. 12. píšeme další test - Unit 3.

Heslo na středu: Elvis Presley

22. 11.

MDR - My daily report: ve větách doplňte do/did.?

What ___ you do last weekend?

What ___ we have to do?

How ___ you spell your name?

___ go to school yesterday?

What ___ you say? I did not hear you.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 36 song - poslech s porozuměním a následný zpěv smiley

Na str. 37 jsme dělali cvičení na blízkou budoucnost a procvičovali otázku a zápor. 

She is going to go to the park this afternoon.

Where is she going to go this afternoon? 

She is not going to go to the park she is going home.

Děti také dostaly pracovní list na opakování učiva.

Games and activities: hry u interaktivní tabule - Word Race a Aqua Race.

Stále platí nabídka extra hvězdiček za každé 2 vypracované stránky v pracovním sešitě z již probraných lekcí tj. Unit 1 a Unit 2. 

Z minulé hodiny zůstává jazykolam nazpaměť za hvězdičku.

20. 11.

MDR - My daily report: Write the question that matches the answer. 

My teacher is Miss Quetz.

I live in Prague. 

No, I do not like playing football.

My favourite singer is Ed Sheeren.

I went to the theatre last weekend.

I have 3 sisters and 2 brother.

 

Dnes jsme začali lekci 3 - Unit 3 The rock'n'roll show v učebnici na str. 34. 

Vocabulary - nová slovíčka: spotlight, bodyguard, fans, electric guitars, bass guitar, backing singers, dancer, drum kit, stage.

Grammar point - nová gramatika: učebnice str. 35  - blízká budoucnost TO BE GOING TO ...

I am going to go to the cinema.

She is going to ride the bike this afternoon.

We are going to fly to Canada next week.

Rozhovory - v praktické části hodiny si děti procvičovaly minulý čas průběhový v rozhovorech ve dvojicích podle učebnice na str. 35.

Games and activities: na závěr hodiny jsme hráli hru BINGO a HOT SEAT na novou slovní zásobu.

Homework - domácí úkol: WB 34, 35, 36, 37. Úkol je na další středu 29. 11. 

Heslo na další hodinu - tonguetwister - jazykolam: Peter piper picked a peck of pickled peppers.

Děkuji za přečtení.

 

15. 11.

MDR - My daily report: review Unit 2 - opakovali jsme číslovky a sloveso HAVE TO.

Dnes děti psaly test Unit 2. Test si děti vzaly domů k Vaší kontrole.

Games and activities: Wordsearch, Wordshake - interaktivní hry u tabule na slovotborbu. Dále jsme hrály hry na procvičování slovních druhů - Categories, Madlibs.

Z dnešní hodiny si zapamatujeme následující slovní druhy a umíme u každého vyjmenovat alespoň 5 příkladů.

nouns - podstatná jména, adjectives - přídavná jména, verbs - slovesa, adverbs - příslovce, connectors - spojky. Je nutné, aby děti měly toto učivo upevněné i z hodin českého jazyka. 

Domácí úkol není.

Děti mají knížky z knihovny, které si ve svém volném čase čtou a donesou čtenářský list. Za něj získávají 2 hvězdičky navíc. Dále mohou dostat hvězdičku navíc za každé 2 vypracované strany z pracovního sešitu z již probraných lekcí.

Heslo na pondělí: TURKEY smiley

Přejeme všem příjemný víkend.

13. 11.

MDR - My Daily Report: vocabulary words around the classroom. Děti hledaly slovíčka a fráze po třídě a zapisovaly si je do sešitu.

Worksheet - pracovní list: pokračujeme v procvičování slovesa HAVE TO. Je třeba se i doma k pracovním listům vrátit a procvičovat gramatiku.

V práci ve skupinách jsme se věnovali konverzaci a tvoření otázek. Děti vyplňovaly dotazník, kde se dotazovaly spolužáků na to, co kdo musí/nemusí doma dělat, jaké má povinnosti. Používáme přítomný i minulý čas v otázce i záporu.

Př: I have to take out the trash every day. I have to load the dishwasher every evening. I had to do the dishes last week. I don't have to tidy my room every day. 

Games and activities: hráli jsme nové hry - GO FISH Spelling Game.

Ve středu 15. 11. píšeme test Unit 2 - pravopis slovíček, sloveso HAVE TO a číslovky. 

Písemný domácí úkol není, ale děti se doma připravují na test. 

Prosíme rodiče o součinnost v domácí přípravě. 

Děkujeme.

 

8. 11.

MDR - My Daily Report: write the numbers in words - 10,000    100,000     38,000,000

22,000    555,000.

Kontrola domácích úkolů a pracovní list na sloveso HAVE TO v otázce, záporu, čase přítomném i minulém.

Bookwork - práce s učebnicí str. 28 Killer Creatures, str. 32 At the Pet Shop.

Vocabulary - nová slovní zásoba: life spam, aggressive, lizzard, snake, buffalo, male, female, head to tail, grain, tank. 

Fráze a věty k procvičování na středeční test:

Do you have to wash dishes after dinner? Do you have to brush your teeth everyday? Did they have to eat vegetables everyday? Does she have to go there? She has to do it now. I have to take out the trash. 

Připomínáme, že test Unit 2 píšeme ve středu 15. 11.

Homework - domácí úkol: 26, 27, 28, 32. Úkol je na středu 15. 11.

 

6. 11.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words. 

Workbook - SB p. 26, 27 story and activities. Poslech s porozuměním.

 

Story Cubes - oblíbená hra nám posloužila k vytvoření příběhu, který si děti zapisovaly. Měly za úkol v každém souvětí používat číslovky - dáváme pozor na správný zápis a výslovnost.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: magic wand, theatre, mask, magnet, hocus pocus, calendar, alien, tower, lock, card, key, magnifying glass, report, question mark, herd of sheep, million of planets, abacus, walking stick, light bulb, destroy, dig, thunderstorm, appear, disappear.

Připomínáme, že domácí úkol je na středu a příští středu 15. 11. budeme psát test Unit 2.

1. 11.

MDR - My Daily Report: Use the words in a sentence - toucan, sloths, branches.

Halloween skit - dnes děti předvedly svou halloweenskou scénku s maskami. 

Grammar point - nová gramatika:  HAVE TO - muset ve 3. os. j.č. HAS TO

What do we have to do? You have to write a sentence. Do I have to go to school? Yes, you do.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 24 a 120. 

Dnes si děti půjčily knížky na měsíc listopad. Donesou je s čtenářským listem do 20. 11.

V závěru hodiny jsme zkontrolovali domácí úkol a hráli hry na interaktivní tabuli.

Homework - domácí úkol: WB str. 24, 25 na středu 8. listopadu.

 

 

 

 

 

ŘÍJEN

30. 10.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words: procvičujeme slovíčka 2. lekce: creeper, beak, toucan, sloth, branch, anaconda, pool, jaguar, anteater.

Worksheet - pracovní list: čtení s porozuměním a odpovědi true/false na otázky.

Vocabulary game: dnes jsme hráli novou hru na procvičování pravopisu slovíček a při pohybu po třídě si zároveň protáhly kostru smiley

V další části hodiny jsme stihli vyřezat dýně na páteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.

Také jsme pokračovali v přípravě halloweenské scénky, kterou děti předvedou ve středu.

Připomínám, že ve středu se kontroluje domácí úkol.

 

25. 10.

MDR - My Daily Report: What is your favourite holiday? Why? .... My favourite holiday is Christmas because I like when my family gets together. 

Dnes děti hrály hru na opakování čísel - výslovnost i zápis. Ukázali jsme si, že v angličtině píšeme po řádech tisíců čárku, za jednotkami tečku a také, že čísla vyslovujeme v čísle jednotném, tedy pouze million, thousand, hundred.

V další části hodiny jsme se připravovali na halloweenskou scénku, děti si připravovaly a zdobily masku a vymýšlely repliky.

Dnes byl též první Star Store tak, jak si jej děti pamatují z dřívějších let. Všichni si jej užili, někteří měli i hvězdičky navíc, a tedy vyšší konečný počet hvězdiček na dnešní "nákupy", za dnes donesené a přečtené knížky s čtenářským listem.

Všem přejem příjemné prázdninové dny a budeme se těšit v pondělí. 

 

 

23. 10.

MDR - My Daily Report: Write three sentences what you did last weekend?

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 2, probrali jsme nová slovíčka a procvičovali je na hře Pictionary.

 

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 22/1 str. 23/1 a str. 120.

 

Grammar point - nová gramatika: učíme se čísla a čtení číslic od stovky do milionu. Na procvičování čísel jsme hráli hru Bingo.

 

Homework - domácí úkol: WB str. 22 a 23. Úkol je na středu 1. 11.

Připomínáme, že tuto středu 25. 10. nás čeká první letošní Star Store!

 

18. 10.

MDR - My daily report: Vocabulary review lesson 1.

HOT SEAT - hra na opakování slovní zásoby.

Po krátkém opakování slovíček a gramatiky psaly děti první letošní test. Výsledky si odnesly domů.

Dnes si děti také půjčily knížku, kterou by měly přečíst do 6. 11. a donést zpět s vyplněným čtenářským listem, za který budou odměněni 2 hvězdičkami navíc.

Homework - domácí úkol: WB str. 18, 19, 20, 21.

Games and activities: Hot Potato, Word Categories, Word Charades. 

 

16. 10.

MDR - My daily report: Which one doesn't match?

1. arm, leg, eye, rib, lip, hi, elbow

2. orange, apple, banana, strawberry

3. crown, bacelet, queen, necklace

4. soccer, basketball, swimming, tennis

Doplňující cvičení:  While my mom was sleeping, I --- watching TV. While dad was eating, you --- running. While we --- playing, she --- making a cake. While they --- ---, you --- --- ---.

Games and activities: Musical chair, Blaster, Categories.

Máte opravený domácí úkol, znovu si jej projděte a připravíte se tím na středeční test Unit 1. Kdo jej dnes neměl, doplní si na středu. Děkujeme.

 

11. 10.

MDR - My daily report: Write two ways the psat was different from now. Např: There were no phones.

Book activities: SB str. 14 Story - The narrow escape. Poslech a čtení s porozuměním. 

Games and activities: dnes jsme opakovali slovíčka na principu her a zábavných aktivit - Picture dictionary a Superminds games.

Poster - plakát: Natural disaster - mluvili jsme o přírodních katastrofách a děti si připravily plakát, který prezentovaly. 

Připomínáme, že úkol je na pondělí 16. 10. a ve středu 18. 10. píšeme test. První Star Store bude ve středu 25. 10.

 

9. 10. 

MDR - My daily report: Pretend you are a time traveller. Where do you want to go and when? např: I want to go to New York City in the year 1920.

Dnes děti sledovaly video A day in Pompeii https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc

a poté psaly hodinový záznam toho, co viděly. 

Např: At 8 am the volcano was smoking. At 1 pm the volcano was throwing rocks, dust and ash. apod.

Game - hráli jsme hru Bingo na probíranou slovní zásobu.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: a land slide, the house on fire, ash, dust, smoke, rocks, debris, covered by dirt.

Homework - domácí úkol: WB - pracovní sešit str. 11, 12, 13, 14 (poslechové cvičení vynechte). Úkol je na pondělí 16. 10. Pište jej pečlivě a samostatně, ve středu 18. 10. bude z obdobné látky test Unit 1.

4. 10. 

MDR - My daily report: procvičování minulého času průběhového. Yesterday, while my mom was cooking dinner, I was watching TV. At 8 pm last night, while Ms Quetz was sleeping, we were having dinner.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 12 písnička - poslech, porozumění, karaoke.

Worksheet - pracovní list - procvičování průběhového minulého času: I was going, you were going, she was going, he was going, it was going, we were going, you were going, they were going.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: earthquake, fire, forest, sky, cloud, statue, fountain, volcano, avalanche, tornado, hurricane, thunder, storm.

Homework - domácí úkol: prosíme děti a rodiče, aby se zaregistrovali do online aplikace k učebnici u vydavatelství Cambridge. List s návodem děti dostaly s učebnicí, v případě jakýchkoli obtíží kontaktujte přímo paní Polcarovou s nakladatelství Cambridge na emailu: d.polcarova@cambridge.org 

WB - ve cvičebnici strany 15 a 16.

Děkujeme.

2. 10.

MDR - My daily report: Pictionary

Dnes jsme začali Unit 1 a seznámili se s novými slovíčky na str. 10. 

Hráli jsme hru Charades a Pictionary s cílem procvičit si slovní zásobu za poslední 3 týdny. 

New grammar: v gramatice jsme si vysvětlili používání souběžných dějů např: My mom is eating. My dad is reading.

Bookwork: dnešní práce s učebnicí str. 10 - 11. 

 

 

 

Září

27. 9.

MDR - My daily report: Write false/true to the following sentences.

Bookwork: str. 118 otázka v minulém čase, str. 7 - děti si podle vzoru připravovaly rozhovory, str. 8-9 The Explosion - poslech a čtení s porozuměním. 

Dnes jsme také mluvili o tom, jaké to je, když máme špatný den - Bad Day.

Ke konverzaci ve dvojicích děti dostaly návodné otázky: What time did you wake up? Did you go to school? What did you eat for lunch? What did you do yesterday? Cílem bylo procvičit si tvoření otázek v minulém čase a následně ve správném čase vymýšlet odpovědi. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: project, good time, the worst day ever, excited, excitement.

V závěru hodiny jsme se věnovali dokončení našeho plakátu polárních medvědů. Již brzy jej uvidíte na našem webu. Přejeme příjemný víkend.

25. 9.

MDR - My daily report: What did you do this weekend? 

Bookwork - The Science lesson pg. 4, 5, 6.

Game - Pictionary.

Dialogy - ve dvojicích děti mluvily o svém báječném dnu - My perfect day.

Práce s učebnicí - SB p. 118: opakování minulého času. 

Vocabulary: gloves, goggles, test tube, apron, powder, liquid, shelf, bubbles, explosion, instructions, rhyme, famous, time traveller, late, early, horse race, birthday party. 

Homework - domácí úkol: WB 4, 5, 6, 7. Domácí úkol je na pondělí 2. 10. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

20. 9.

Dnes se děti seznámily s Miss Quetz. Hráli jsme hry - Snatch a My name is ...

Např: My name is Ela and I like elephants. My name is Peter and I like pizza.

Povídali jsme si o ledních medvědech a začali pracovat na plakátu naší skupiny The Polar Bears. Také jsme mluvili o pravidlech chování ve škole, v naší skupině a diskutovali o šikaně. Na závěr hodiny jsme všichni podepsali Anti Bullying Pact a slíbili si, že budeme respektovat jeden druhého a nepřipustíme, aby se někomu ubližovalo.

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: to snatch, to catch, to grab - synonyma pro popadnout, chytit, sebrat. Compliment - pochvala, bully - agresor, ten, kdo šikanuje, victim - oběť, witness - svědek, bullying - šikana. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

 

 

18. 9.

Dnes proběhlo naše první setkání v tomto školním roce. Povídali jsme si o angličtině, o tom jak je pro nás důležitá jako nástroj komunikace v cizích zemích a při kontaktu s cizinci. Děti sdílely své zkušenosti, ať už z cest do zahraničí nebo sledováním anglicky mluvených filmů, z četby knih, nebo také nutnosti rozumět textům při hrách na počítači nebo při "pohybu" na sociálních sítích.

Pro bližší seznámení se a rychlé rozmluvení jsme hráli hru "Numbers". Každý měl napsat 3 čísla, která jsou pro něj něčím typická. Ostatní dávali dotyčnému otázky a snažili se odkrýt, co se za daným číslem skrývá. 

Děti si dnes také založily sešit - portfolio, kam si budou zapisovat nová slovíčka a fráze, vést si deník v hodinách, vlepovat praktické materiály, které jim budeme během roku dávat apod. 

Také jsme si přečetli krátký text a mluvili o ledních medvědech, neboť právě lední medvěd je maskotem naší skupiny v tomto roce.

Na závěr hodiny jsme hráli hru "Statement chair game". 

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: survive - přežít, prey - kořist, fur - kožešina, fur coat - kožešinový kabát, predator - dravé zvíře, seal - tuleň, scientific name - odborný název, environment - životní prostředí, land animal - suchozemské zvíře, similar - podobný, similarity - podobnost, sibling - sourozenec, cousin - bratranec/sestřenice.

Ve středu budeme mluvit o pravidlech týmové práce, ale také o prevenci šikany a o pravidlech školního řádu. Seznámíme se s učebnicí, vyrobíme si plakát naší skupiny s ledním medvědem a určitě si zahrajeme nějakou novou hru. 

Děkuji za přečtení.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53