Polar Bears

Polar bears Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Iva Kvašňáková

tel.: +420 739 475 186
email: iva.kvasnakova@gmail.com

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

18. 10.

MDR - My daily report: Vocabulary review lesson 1.

HOT SEAT - hra na opakování slovní zásoby.

Po krátkém opakování slovíček a gramatiky psaly děti první letošní test. Výsledky si odnesly domů.

Dnes si děti také půjčily knížku, kterou by měly přečíst do 6. 11. a donést zpět s vyplněným čtenářským listem, za který budou odměněni 2 hvězdičkami navíc.

Games and activities: Hot Potato, Word Categories, Word Charades. 

 

16. 10.

MDR - My daily report: Which one doesn't match?

1. arm, leg, eye, rib, lip, hi, elbow

2. orange, apple, banana, strawberry

3. crown, bacelet, queen, necklace

4. soccer, basketball, swimming, tennis

Doplňující cvičení:  While my mom was sleeping, I --- watching TV. While dad was eating, you --- running. While we --- playing, she --- making a cake. While they --- ---, you --- --- ---.

Games and activities: Musical chair, Blaster, Categories.

Máte opravený domácí úkol, znovu si jej projděte a připravíte se tím na středeční test Unit 1. Kdo jej dnes neměl, doplní si na středu. Děkujeme.

 

11. 10.

MDR - My daily report: Write two ways the psat was different from now. Např: There were no phones.

Book activities: SB str. 14 Story - The narrow escape. Poslech a čtení s porozuměním. 

Games and activities: dnes jsme opakovali slovíčka na principu her a zábavných aktivit - Picture dictionary a Superminds games.

Poster - plakát: Natural disaster - mluvili jsme o přírodních katastrofách a děti si připravily plakát, který prezentovaly. 

Připomínáme, že úkol je na pondělí 16. 10. a ve středu 18. 10. píšeme test. První Star Store bude ve středu 25. 10.

 

9. 10. 

MDR - My daily report: Pretend you are a time traveller. Where do you want to go and when? např: I want to go to New York City in the year 1920.

Dnes děti sledovaly video A day in Pompeii https://www.youtube.com/watch?v=dY_3ggKg0Bc

a poté psaly hodinový záznam toho, co viděly. 

Např: At 8 am the volcano was smoking. At 1 pm the volcano was throwing rocks, dust and ash. apod.

Game - hráli jsme hru Bingo na probíranou slovní zásobu.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: a land slide, the house on fire, ash, dust, smoke, rocks, debris, covered by dirt.

Homework - domácí úkol: WB - pracovní sešit str. 11, 12, 13, 14 (poslechové cvičení vynechte). Úkol je na pondělí 16. 10. Pište jej pečlivě a samostatně, ve středu 18. 10. bude z obdobné látky test Unit 1.

4. 10. 

MDR - My daily report: procvičování minulého času průběhového. Yesterday, while my mom was cooking dinner, I was watching TV. At 8 pm last night, while Ms Quetz was sleeping, we were having dinner.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 12 písnička - poslech, porozumění, karaoke.

Worksheet - pracovní list - procvičování průběhového minulého času: I was going, you were going, she was going, he was going, it was going, we were going, you were going, they were going.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: earthquake, fire, forest, sky, cloud, statue, fountain, volcano, avalanche, tornado, hurricane, thunder, storm.

Homework - domácí úkol: prosíme děti a rodiče, aby se zaregistrovali do online aplikace k učebnici u vydavatelství Cambridge. List s návodem děti dostaly s učebnicí, v případě jakýchkoli obtíží kontaktujte přímo paní Polcarovou s nakladatelství Cambridge na emailu: d.polcarova@cambridge.org 

Děkujeme.

2. 10.

MDR - My daily report: Pictionary

Dnes jsme začali Unit 1 a seznámili se s novými slovíčky na str. 10. 

Hráli jsme hru Charades a Pictionary s cílem procvičit si slovní zásobu za poslední 3 týdny. 

New grammar: v gramatice jsme si vysvětlili používání souběžných dějů např: My mom is eating. My dad is reading.

Bookwork: dnešní práce s učebnicí str. 10 - 11. 

 

 

Září

27. 9.

MDR - My daily report: Write false/true to the following sentences.

Bookwork: str. 118 otázka v minulém čase, str. 7 - děti si podle vzoru připravovaly rozhovory, str. 8-9 The Explosion - poslech a čtení s porozuměním. 

Dnes jsme také mluvili o tom, jaké to je, když máme špatný den - Bad Day.

Ke konverzaci ve dvojicích děti dostaly návodné otázky: What time did you wake up? Did you go to school? What did you eat for lunch? What did you do yesterday? Cílem bylo procvičit si tvoření otázek v minulém čase a následně ve správném čase vymýšlet odpovědi. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: project, good time, the worst day ever, excited, excitement.

V závěru hodiny jsme se věnovali dokončení našeho plakátu polárních medvědů. Již brzy jej uvidíte na našem webu. Přejeme příjemný víkend.

25. 9.

MDR - My daily report: What did you do this weekend? 

Bookwork - The Science lesson pg. 4, 5, 6.

Game - Pictionary.

Dialogy - ve dvojicích děti mluvily o svém báječném dnu - My perfect day.

Práce s učebnicí - SB p. 118: opakování minulého času. 

Vocabulary: gloves, goggles, test tube, apron, powder, liquid, shelf, bubbles, explosion, instructions, rhyme, famous, time traveller, late, early, horse race, birthday party. 

Homework - domácí úkol: WB 4, 5, 6. Domácí úkol je na pondělí 2. 10. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

20. 9.

Dnes se děti seznámily s Miss Quetz. Hráli jsme hry - Snatch a My name is ...

Např: My name is Ela and I like elephants. My name is Peter and I like pizza.

Povídali jsme si o ledních medvědech a začali pracovat na plakátu naší skupiny The Polar Bears. Také jsme mluvili o pravidlech chování ve škole, v naší skupině a diskutovali o šikaně. Na závěr hodiny jsme všichni podepsali Anti Bullying Pact a slíbili si, že budeme respektovat jeden druhého a nepřipustíme, aby se někomu ubližovalo.

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: to snatch, to catch, to grab - synonyma pro popadnout, chytit, sebrat. Compliment - pochvala, bully - agresor, ten, kdo šikanuje, victim - oběť, witness - svědek, bullying - šikana. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

 

 

18. 9.

Dnes proběhlo naše první setkání v tomto školním roce. Povídali jsme si o angličtině, o tom jak je pro nás důležitá jako nástroj komunikace v cizích zemích a při kontaktu s cizinci. Děti sdílely své zkušenosti, ať už z cest do zahraničí nebo sledováním anglicky mluvených filmů, z četby knih, nebo také nutnosti rozumět textům při hrách na počítači nebo při "pohybu" na sociálních sítích.

Pro bližší seznámení se a rychlé rozmluvení jsme hráli hru "Numbers". Každý měl napsat 3 čísla, která jsou pro něj něčím typická. Ostatní dávali dotyčnému otázky a snažili se odkrýt, co se za daným číslem skrývá. 

Děti si dnes také založily sešit - portfolio, kam si budou zapisovat nová slovíčka a fráze, vést si deník v hodinách, vlepovat praktické materiály, které jim budeme během roku dávat apod. 

Také jsme si přečetli krátký text a mluvili o ledních medvědech, neboť právě lední medvěd je maskotem naší skupiny v tomto roce.

Na závěr hodiny jsme hráli hru "Statement chair game". 

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: survive - přežít, prey - kořist, fur - kožešina, fur coat - kožešinový kabát, predator - dravé zvíře, seal - tuleň, scientific name - odborný název, environment - životní prostředí, land animal - suchozemské zvíře, similar - podobný, similarity - podobnost, sibling - sourozenec, cousin - bratranec/sestřenice.

Ve středu budeme mluvit o pravidlech týmové práce, ale také o prevenci šikany a o pravidlech školního řádu. Seznámíme se s učebnicí, vyrobíme si plakát naší skupiny s ledním medvědem a určitě si zahrajeme nějakou novou hru. 

Děkuji za přečtení.

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21