Miriam Elmanová

Hello students, my name is Miriam Elmanová. You can call me “Miss Miriam”.

Here is a little information about me:

I was born in Prague and studied at the High School of Teaching, after which I received my master’s degree at the Faculty of Arts of the Charles University. During my studies I lived in New York for almost two years where I worked at the Czech Cultural Center and as an au-pair. In Prague I often visited the British Council where I met my English husband. We live in Prague together with our three children Max, Tom and Amy but we return to England every year. Two years ago I received a certificate for the teacher training course Primary Essentials at the British Council. I’ve recently received a Certificate of Advanced English. I’ve been teaching English privately for the last year.

I spend my free time with my children and friends. I like hiking, playing badminton and swimming. I also love any cultural events and food festivals, do yoga and a little bit of gardening.

I enjoy working as an English teacher’s aide because I can pass on my personal experience with my own children where communication skills are a priority. Children learn the language naturally and they can feel success by using fun and motivating activities.

If your parents would like to contact me, they can call me at 736 608 472 or email me at miriam.elmanova@icloud.com. They can also come to visit your class if they like, they just need to let me know in advance☺

Let’s have a great and successful school year together!

Miss Miriam


Milí žáci, jmenuji se Miriam Elmanová. Můžete mne oslovovat „Miss Miriam“.

Zde jsou základní informace o mně:

Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem nejprve Střední pedagogickou školu a poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V době studií jsem necelé dva roky žila v New Yorku, kde jsem pracovala v Českém kulturním centru a jako au-pair. V Praze jsem často navštěvovala Britskou radu, kde jsem se seznámila i s mým budoucím manželem, který pochází z Velké Británie. Bydlíme společně s našimi třemi dětmi Maxem, Tomem a Amy v Praze, ale do Anglie se každoročně vracíme. Před dvěma lety jsem absolvovala kurz na Britské radě Primary Essentials - metodika výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ. Tento rok jsem získala certifikát pokročilé angličtiny CAE. Téměř rok soukromě vyučuji angličtinu.

Ve volných chvílích trávím čas se svými dětmi a přáteli. Mám ráda turistiku, badminton a plavání. Také mám ráda různé kulturní akce, festivaly dobrého jídla, jógu a trochu zahradničím.

Baví mne práce asistentky učitele, protože tak mohu využít osobní zkušenosti, které jsem získala díky svým vlastním dětem, kde komunikace je prioritou. Děti se učí novému jazyku přirozeně, přijímají jej bezděčně, a prostřednictvím zábavných aktivit s motivačními prvky mohou zažívat pocit úspěchu.  

Pokud by mne vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mne zastihnout na čísle 736 608 472 nebo na emailové adrese miriam.elmanova@icloud.com. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se na společný úspěšný školní rok s vámi!

Miss Miriam

TOPlist

aktualizováno: 14.11.2018 10:50:20