Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

18.10.

MDR: seřaďte věty zadaného pořadí - užití 2 předmětů vě větě (Give me the pen.)

Test: děti dostaly domů opravený test, prosíme rodiče o podpis - na pondělí 23.10.

Bookwork: SB str. 18 - The National Museum of Anthropology and The Egyptian Museum in Cairo

Samostatné čtení, vyhledávání neznámých slovíček v textu, vysvětlení těchto slov a výslovnost. Pracovali jsme v učebnici - str. 18/2, 3, str. 19/1

V malých skupinkách jsme vytvářeli vlastní muzeum s výstavou. V muzeu každý stanovil svá pravidla, která představil ostatním. V projektu budeme ještě pokračovat.

16.10.

MDR: seřaďte slova ve větách nebo vyberte: 1. notebook/Show/the/me. (Show me the notebook.) 2. apple/give/Don't/her/the. (Don't give her the apple.) 3. We must/mustn't shout in the library.

Po krátkém opakování jsme si napsali test z dokončené lekce.

Ve dvojicích jsme pokračovali v tématu MUSEUM.

Vzájemně jsme se ptali na zadané otázky, vysvětlovali si nová slovíčka na tabuli a povídali si o tom, kdo co sbírá a proč.

11.10.

MDR: vytvořte věty: necklace/her (Give her the necklace. Give the necklace to her) belt/us, swords/them

Procvičovali jsme slovíčka z probrané lekce, hráli jsme hru Guess the word (slova jsme opisovali a děti v týmech hádaly, o jaké slovo se jedná)

Pracovní listy: procvičovali jsme si gramatiku a slovíčka, která se objeví v testu příští týden

Test: opakování z probrané lekce bychom si napsali v pondělí 16. 10. V testu se objeví slovíčka z této lekce (queen, knight, bracelet, sword.... poslech i písemně) a gramatika MUST/MUSTN'T, použití zájmen ve větě (viz MDR)

Ve dvojicích jsme se vzájemně ptali na návštěvu muzea (Have you ever visited a muzeum? What did you see? What would like to see next time?)

Bookwork: četli jsme příběh v učebnici SB na str. 16 - vysvětlili si slovíčka a odpovídali na otázky k textu.

9.10.

MDR: What did you do at the weekend? 1. I went/had/played.... 2. XY went/had/played...

Bookwork: SB str. 14 - poslech příběhu na interaktivní tabuli, str. 15 - otázky k příběhu

WB str. 14, 15 - doplňujeme podle poslechu a vytváříme vlastní dialogy

Homework: WB str 14/cv. 2, 3, str. 15/cv. 2 - úkol je na pondělí 16.10.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkoly

4.10.

MDR: I must remember/I mustn't forget (speak up/clean up/walk slowly/bring your books)

Bookwork: SB str. 12 - písnička, doplňujeme podle poslechu, vysvětlujeme si slovíčka, procvičujeme výslovnost (SWORD - nevyslovujeme W!)

SB str. 12/3

Učíme se: Show me the book = Show the book to me.

Homework: WB str. 11 - celá strana, str. 12/cv.1, str. 13/cv. 1, 2

2.10.

MDR: opakovali jsme slovíčka týkající se oblečení

Bookwork: učebice SB str. 10 a 11 - opakujeme přítomný čas průběhový

Učíme se MUST x MUSTN'T - povinnost a zákaz

učebnice WB str. 10 - práce ve dvojicích, cv. 2

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: slovesa v infinitivu a minulý čas (play, go, look, have)

Bookwork: SB str. 7 - doplňování do textu

Gramatika: učíme se a procvičujeme tvoření otázek v minulém čase: Were you playing football/ watching TV? Yes, I was. No, I wasn't.

Did you have a good time? Yes, I did. No, I didn't.

WB str. 7 - podle zadaných odpovědí doplňujeme otázky, str. 9 - spojování a procvičování otázek v minulém čase

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Na knížky a pěkné Book reporty se budeme těšit do 11.10. Děkujeme!enlightened

Na interaktivní tabuli jsme si přehráli další část příběhu a odpovídali na otázky.

25.9.

MDR: některá slovíčka z nové lekce: vysvětlení a procvičení výslovnosti

Bookwork: SB str. 4 - poslechli jsme si příběh a odpovídali na otázky. Podobně jako v příběhu jsme se navzájem ptali ve dvojici. Str. 5/1,2,3 - poslech a opakování, gramatika (Do you like swimming/drawing/going on adventure...? Does she/he like riding a bike/playing football...?), rozhovory ve dvojicích.

Song: učili jsme se novou písničku o hlavních hrdinech z učebnice (Ben a Lucy) a doplňovali vynechaná slova

Homework: WB str 4, 5, 6 - úkol je na pondělí 2.10

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

20.9.

MDR: 1. curly 2. bushy 3. spiky 4. square 5. frowning + 1. glasses 2. hair 3. eyebrow 4. face 5. hair (spojte dvojice a nakreslete obrázek)

Game: Wanted Dead or Alive (děti nejprve kreslily postavu podle popisu Mr Jonathana a potom ve dvojici popisovaly vlastní vymyšlené postavy, používáme slovíčka z MDR)

Class poster: rozdělili jsme se do několika skupin a nejprve zvlášť a poté dohromady jsme pracovali na výrobě plakátu naší skupinky. Dětem se plakát moc podařil!

18.9.

Na začátku hodiny jsme se vzájemně představili a jednoduchou větou jsme říkali, kde jsme byli v létě. (Last summer I went to Croatia/Italy/Šumava).

Zahráli jsme si hru 2 truths 1 lie (2 pravdy a 1 lež), kde si každý napsal na papírek 3 věty o sobě a ve dvojici jsme hádali, které z nich jsou pravdivé.

MDR: zapiště 3 věty (jednu z úvodního představování a dvě ze hry 2vs1)

Sešity se jménem naší skupinky jsme si ozdobili a vybarvili.

Ve druhé části lekce jsme si povídali o šikaně (bullying), četli jsme a vyplňovali dotazník týkající se šikany. Všichni jsme podepsali Antibullying pact (dohodu proti šikaně).

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37