Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

PROSINEC

10.12.

Na středu si přinesou děti drobnost spojenou s vánočním časem. Děkuji

MDR: Děti písemně odpovídají na otázky související s cestováním vlakem.

Do you like to travel by train? Have you been to the train station? Where do you like to travel on a train? Have you slept on the train? Have you bought a train ticket?

Bookwork: SB str. 46 - 47 lekce č.4 - Two return tickets - poslech, čtení nového příběhu, výslovnost slovíček. Cv.2 - poslech, otázky a odpovědi. Str. 48 - písnička Mr. Knocks - doplnění slovíček do textu podle poslechu. Str. 49 - odpovědi na otázky podle obrázku

SB str.50 - příběh The tunnel

Homework: WB str. 46, 47, 48, 49 - vypracovat prosím do pondělí 17.12. Děkuji

5.12.

MDR: St. Nicholas, the Angel, the Devil - máme krásný obrázekdevil na tabuli a každý píše do sešitu co se děje v tento den sv.Mikuláše. Děti píší své zážitky z minulých let a jaký program je čeká tento rok.

Library: Dnes je poslední den v tomto roce, kdy si děti mohou zapůjčit knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book reportu  prosíme vrátit knížky nejpozději do 19.12. Kdo přinese  pěkně vyplněný Book report, může získat i dvě hvězdičky!yes

Test: Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání zpět. Děti mají za úkol opravit si případné chyby.

Práce v hodině: Věnujeme se především konverzaci. Konkrétně si povídáme o vánocích. Pokládáme si různé otázky  a odpovídáme. Používáme i vhodná příslovce -  always, usually, sometimes, never. Připomínáme si správné používání předložek:

IN - years, century, decade, season,  the afternoon, the morning

ON - days, the weekend

AThours, Christmas, Easter, Midnight

při určení lokality:

IN - CZ, EU, Prague

ON - street

AT - MC Donald's

Homework: Za úkol je "pouze" čtení zapůjčené knížky a práce na Book reportu.

smileyDěti mají za úkol přinést si na pondělí 10.12. něco drobného, co jim symbolizuje vánoce.

Slovíčka: snowflake, Merry Christmas, Christmas Eve, Christmas tree, bell, candle, mistletoe, Bethlehem, carols,  tradition, celebrate, gingerbread....

 

 

3.12.

MDR: First 100 High Frequency Words - trénujeme čtení  a soustředíme se na výslovnost a rychlost. Pracujeme ve skupinkách.

Příprava na test: Doplňování přípravných listů, opakování

Píšeme test samotný, který děti zvládají velmi dobře.

Games with the text: English Christmas Song -  děti dostávají do ruky texty dvou vánočních koled - "Santa Claus is Coming to Town"https://www.youtube.com/watch?v=HWv72L4wgCc a "Rudolph the Red Nosed Reindeer"https://www.youtube.com/watch?v=hega-GxyW6o. Zároveň každý obdrží text, kde jsou chybějící části. Na základě poslechu mají děti za úkol text doplnit. Koledy posloucháme a zpíváme.

Homework: Za úkol mají děti zazpívat doma rodičům koledy, které jsme zpívali v hodině.

Každý se také pokusí najít další novou koledu /English Christmas Song/ a podělí se v další hodině s ostatními ve třídě.

Úkol je do středy 5.12. Děkuji

LISTOPAD

28.11.

MDR: Zahříváme se již zámou hrou - "I have yes. Who has and? I have and. Who has you?"

Pokračujeme  pexesem na interaktivní tabuli. Jedno slovíčko je vždy napsané a druhé je pouze k poslechu.

Game: rozdělíme se do čtyř skupinek a  do dvojice děti dostávají vždy jeden obrázek příšerky. Jeden obrázek popisuje a druhý, aniž by příšerku viděl, ji maluje. To samé pak dělá druhý z dvojice, ale popisuje obrázek domečku na louce u rybníku. Výtvory se  dětem velmi povedly. 

Bookwork: SB str. 42 Fire Safety - In case of fire in the house, str. 43 dokreslujeme únikové východy v případě požáru

Conversation: Povídáme si v kruhu o tom, jak se zachovat v případě požáru a jaká podniknout opatření.

 

26.11.

MDR: What were you doing when Miss Alice came to pick you up. Make two sentences. K použití máme na výběr - I was waiting, playing, eating, drinking, sitting, reading...

Opakování: Příští týden si napíšeme test z probrané lekce. Jako přípravu posloucháme text a odpovídáme na otázky.

Game: Každý dostává do ruky 2 - 3 kartičky a děti na sebe musí rychle reagovat a číst text, který mají na kartičkách napsaný. / I have can. Who has I? I have I. Who has you?.../

Bookwork: SB str. 40 - příběh - The day the sea went out - čteme a orientujeme se v textu, odpovídáme na otázky a příběh posloucháme.

WB str. 38, 39 - poslech a doplňování cvičení.

Homework: WB str. 38, 39, 40, 41 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 3.12.

21.11.

MDR: Házíme kostkou a odpovídáme na otázky podle čísla které padne.

What were you doing? - at half past seven this morning? - yesterday afternoon? - last night? - yesterday at five o'clock? - when Miss Alice picked you up?

Bookwork: SB str. 37 - What were you doing yesterday?

Gramatika: minulý čas průběhový a tvoření otázek: What was he doing last night? Were you playing foofball yesterday at 4 o'clock?

Pracujeme v učebnici WB str. 35 a 37 na části domácího úkolu.

Game: Každý si sám pro sebe vymyslí známou osobnost, místo, nebo zvíře či pohádkovou postavu a následně se ostatní ptají otázkami, na které se dá odpovídat pouze ANO - NE. Tak se musíme vejít do dvaceti otázek a zjistit kdo, nebo co je tajenka.

19.11.

MDR: Write the past tense. Děti píší slovíčka v minulém čase: go - went, see - saw, ask - asked, tell - told, eat - ate, give - gave...Mezi sebou si pak děti práci kontrolují.

Bookwork: SB str. 33 - My favourite outdoor place. Začínáme pracovat s lekcí č.3 - příběh DANGER- posloucháme, sledujeme příběh a vyplňujeme příslušná cvičení.

Děti si v rámci rozhovoru mezi sebou povídají jaké je právě jejich oblíbené místo.

Str. 35 - Průběhový čas minulý - I was climbing a tree. He was driving very fast. We were playing tennis. They were riding bikes.

Str. 36 - písnička, poslech a doplnění chybějících slov

Str. 37 - posloucháme, čteme a přiřazujeme obrázky

Nová slovíčka: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, fire fighter, ambulance

Homework: WB str. 34 - 37 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.11.

 

14.11.

MDR: Opakujeme psaní slovíček z druhé lekce.

Děti dnes dopisují povídky ke svým namalovaným obrázkům krajiny. V minulých hodinách jsme rovněž vyráběli erby a štíty, kde každý štít má své osobní motto a symboly, které jsou pro nás  důležité. Všechny obrázky jsme rozvěsili po třídě a vytvořili si tak malou galerii. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a obcházeli jsme výtvory. Každý tak vyprávěl příběh na svém obraze a popisoval svůj štít. Skupiny se pak vystřídaly.

Homework: Děti si domů odnesly obě výtvarné práce a jejich úkolem je převyprávět rodičům příběh krajiny na obrázku a popsat svůj erb. Psaný text si děti odnesou domů příští týden po jeho opravě.

Děti nedostaly písemný domácí úkol. Bylo by ale dobré, pokud by děti našly čas na čtení anglických knížek a rovněž využily přiložené CD v učebnicích.

Fotografie z hodiny:https://photos.google.com/share/AF1QipMq54h-E1Pkpql4Q7JacF36OOrONsOkvyFIU5UW6uH6fXW3g8IG3_6Ve3VYeVJjnw?key=UGlIVlNuS0ltQV9keGhmaThOdmY4bzJ1OFZoalV3

 

12.11.

Odkaz na video, které potěší: https://drive.google.com/file/d/1qrtMsbTuJUGbZKK0Wt6eUj4GJKpddmwK/view?usp=sharing

Začínáme kontrolou domácího úkolu a pracujeme v učebnici W.B. na str. 26/1, 2, 3.

Připravujeme se na test - S.B. str. 120 - The world around us.

Pak již následuje test samotný.

Povídáme si o tom, jak psát povídku, jelikož každý píše příběh ke svému namalovanému obrázku. Společně si povídky čteme v kruhu.

Opakujeme používání spojek (and, but, because, so ) a doplňujeme jednotlivá cvičení.

Fotografie z Halloween party naleznete zde: http://www.leapcz.com/Aktualne-272.html

 

7.11.

V pondělí 12.11. si napíšeme test z lekce č.2

Tvoříme a píšeme věty do sešitu s použitím: BUT, BECAUSE, AND, SO, COULD, COULDN'T

I stayed at home because I was tired. I like apples and oranges. He can ride a bike but he can't swim.

Děti pokračují v malování obrázků krajiny a současně začínají psát každý svůj vlastní příběh, který k obrázku bude patřit.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 28 - čteme příběh a doplňujeme do textu slovíčka podle obrázků.

 

5.11.

Příští týden si napíšeme test z druhé lekce. Datum upřesníme ve středu.

Domácí úkol: W.B. - str. 23, 24, 25

V učebnici S.B. pracujeme na str. 23.

Na tabuli máme napsané věty, které děti doplňují vhodnými spojkami - BUT, SO, AND, BECAUSE

1. We went to bed early, because we were tired.

2. We were hungry, so we ate lunch.

3. We took the medicine, but we didn't like it.

V učebnici SB na str. 26 nás čeká další část příběhu AT THE RESTAURANT. Věnujeme se poslechu a čtení, sledujeme příběh na interaktivní tabuli. V následujících cvičeních děti odpovídají na otázky vztahující se k příběhu a jednotlivé věty dávají do správného pořadí vzhledem k textu.

Str. 24 - Písnička - poslech, zpěv. Na str. 25 sledujeme text, kdy dědeček vypráví svým vnoučatům: When I was a young man forty years ago I could jump higher than a tree.

Str. 27 - doplňujeme slovíčka dle poslechu.

U jednotlivých slovíček kroužkujeme písmenka, která se píší, ale nevyslovují - Silent letters

( hour, when, knight, castle, sword, knife )

Str. 29 - poslech a doplňování - Favourite place

 

 

ŘÍJEN

31.10.                                 laugh  Happy Halloweenwink

Dnešní den probíhá ve znamení svátku Halloween. Vytváříme strašidelné příšerky z papíru, luštíme tématické křížovky, pouštíme si písničky a krátké filmy spojené s Halloweenem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

24.10.

Domácí úkol: Děti přinesly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání po dětech zpět. Děti mají za úkol věnovat se četbě zapůjčených knížek z naší knihovny. Termín vrácení knih je 12.11. Kdo neudělal úkol z minulé hodiny, práci si doplní.

Na tabuli máme napsaný dopis a naším úkolem je opravit všechny chyby a text přepsat. Věnujeme se také správnému spellování nových a složitějších slovíček. K důkladnému procvičení hrajeme soutěžní hry.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 22 - The World around - posloucháme a odpovídáme na otázky.

Dokončujeme rozpracované štíty a v rámci nové lekce si připravujeme kresbu krajiny, ke které budeme psát každý vlastní příběh.

 

22.10.

Domácí úkol: Učebnice S.B. str. 22 - procvičit nová slovíčka  - do této středy 24.10. Děkuji

Připravujeme se na test a procvičujeme gramatiku a slovní zásobu.

1. Rozluštění slovíček s přeházenými písmenky

2. Pravda, nebo lež - odpovědi podle textu

3.  Napište větu s použitím must a mustn't

4. Napište větu v minulém čase s použitím do, go, see, be

Kontrolujeme rovněž domácí úkol, který sloužil jako příprava na dnešní test.

Následuje test samotný.

V další části hodiny se věnujeme zájmenům a trénujeme v praxi.

Zájmena osobní

I, you, he, she, it, we, they

Zájmena pádová

me, him, her, it, us, you, them

Zájmena přivlastňovací

my, mine, yours, his, hers, ours, theirs

 

Po poctivé práci děti čeká dlouho očekávaný a vítaný Star Store, kde si děti za získané hvězdičky mohou vybrat drobné odměny.

 

 

17.10.

Dnešní hodina je velmi kreativní a téměř "umělecky" zaměřená. V první části připravujeme vystoupení, kdy děti tančí a zpívají. Celá akce je natáčena a každému z rodičů budeme posílat odkaz zvlášť emailem.

Druhá polovina výuky je věnována výrobě štítů / shields / v podobě erbů. Každý si může podle vlastní fantazie vyrobit svůj vlastní erb. Povídáme si o symbolech, barvách a o tom, co znamenají. Na základě toho mohou děti vyjádřit vlastní cítění a fantazii.  Každý štít ponese také vlastní moto, které si děti zvolí.

V příští hodině budeme výtvory dokončovat a děti se pochlubí také doma.

Připomínám test v pondělí 22.10. - viz níže. Děkuji

 

15.10.

Domácí úkol: Děti si domů přinesly tři listy opakování ( "In the museum" ). Prosíme o vypracování do následujícího pondělí 22.10. Současně si právě v pondělí 22.10. napíšeme test z první lekce. Děkuji

Na začátku hodiny se vracíme k povídce v učebnici a popisujeme děj tak, jak následoval. Používáme slovíčka - first, then, next, and finally

V učebnici S.B. pracujeme na str. 15. Čteme povídku na str. 16 - "The secret of the Egyptian cat". Děti následně odpovídají na otázky, které jsou rozmístěné po třídě. Rozděleni jsme do tří skupin.

Vysvětlujeme si rozdíl ve výslovnosti OW - clown a OW - show

V rámci procvičení děti soutěží a na tabuli píší co nejvíce slovíček do příslušné skupiny.

( cow, brown, how, now  -   bow, pillow, crown, tomorrow

Zpíváme písničku a tančíme - příště budeme natáčet!

Na konci hodiny se připravujeme na výrobu štítů, na kterých budeme pracovat ve středu.

 

10.10.

Domácí úkol: Naučit se slovíčka z nacvičené písničky.

Procvičujeme nová slovíčka. Do sešitu doplňujeme písmenka místo mezer a získáváme tak slovo. (knight, helmet, necklace, shield, sword )

Dnešní hodina je hodně pestrá a hravá. Děti se naučily písničku, kterou umí zpívat a k tomu přidávají tanec. Je to báječná podívaná.

Další aktivitou je přehrání scénky "THE KNIGHT" ze str. 14, 15 v učebnici S.B. Děti se rozdělují na dvě skupiny. Jedna scénu přehrává a druhá namlouvá, pak se skupinky prohodí. Tato aktivita se dětem moc líbila.

Dnes se připravujeme na práci, která nás čeká příště. Chystáme se na výrobu štítů a erbů.  Povídáme si o jednotlivých symbolech, co znamenají a rovněž co vyjadřují barvy. Děti mohou získat inspiraci zde: http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html?m=1

 

8.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str.10, 11, 12, 13 - vypracovat do následujícího pondělí 15.10. Děkuji


Opakujeme a píšeme otázky s použitím: Do, How, What, Who, Where, Why a se slovíčky z úvodní lekce : clue, castle, statue, librarian, school, door.

Seznamujeme se s novými slovíčky z 1. lekce. Hrajeme hry, kde nová slovíčka používáme v praxi.

V učebnici S.B. pracujeme na stránkách 10 - 15.
Posloucháme a zpíváme písničku
Nejdříve sledujeme a pak čteme příběh v učebnici.
Učíme se používat -  must a mustn't.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní nových slovíček. Po třídě máme rozloženy hromádky slov a skládáme jednotlivé věty a dbáme na správný slovní pořádek.

Následuje  test samotný.

Děti si dnes zapůjčily anglické knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih do 17.10. Děkuji

1.10.

Ve středu 3.10. si napíšeme test, který prověří naše znalosti z loňského školního roku. Prosíme, prolistujte si učebnici z minulého roku.yes Děkuji

Domácí úkol: S.B. str. 118 opakování v rámci přípravy na test.

1.What, 2.Where, 3.When, 4.Why, 5.Who, 6.How - házíme postupně každý kostkou a podle čísla, které padne, tvoříme tázací věty.

Tired, excited, sad, relaxed, happy, afraid, brave, calm, smart, bored- k otázkám připojujeme i další uvedená přídavná jména.

Př. Why are you sad? What makes you happy? When do you feel bored?

V další části hodiny vyplňujeme křížovky a jednu také tvoříme pro svého souseda.

Doděláváme poster naší skupinky a kontrolujeme si domácí úkol z učebnice W.B.

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny trénujeme psaní sloves v minulém čase.

Pokračujeme diktátem nových slovíček z první lekce nové učebnice. ( photographer, journalist, mayor ...)

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase a zároveň odpovídáme.

Where did you go? I went...

Who did you eat with? I ate with....

Who did you see? I saw...

Kdo ještě nepopisoval nápň svojí papírové tašky, tak se dnes může prezentovat.

Děti dodělávají svůj skupinkový poster.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 5, 6, 7 - ptáme se a odpovídáme na otázky, doplňujeme slovíčka podle poslechu.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Vzpomínáme na minulý školní rok a vracíme se k hlavním hrdinům a příběhu v učebnici.

Děti odpovídají na otázky: Who are the characters? Where do they go? What are they looking for? What is the message?

Rozdělujeme se do dvou skupinek a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí. Pracujeme na str. 4 - Well done, Ben and Lucy

a připojujeme článek The map - posloucháme a čteme.

Pozornost věnujeme novým slovíčkům.

19.9.

Na tabuli dnes máme obrázek, kde si děti hrají s vodou a radují se. Za úkol mají děti napsat slovíčka, která mohou k obrázku patřit - water, kids, jumping, playing, boys, girls, fun.

Děti pak píší krátkou povídku na základě těchto slovíček.

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

17.9.

winkHello MEERKATS!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54