Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: +420 
email: schmidtblock@mail.usf.edu

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ŘÍJEN

14.10.

MDR: diktát slovíček po písmenkách (procvičujeme spelling), slova jsou zamotaná, úkolem je rozluštit slova a každé napsat ve větě. (queen, helmet, crown, bracelet)

Bookwork: SB str. 14, 15 - další část příběhu. Nejprve podle obrázků odhadujeme pokračování dějě, pak příběh posloucháme a odpovídáme na otázky (str. 15/cv.2). Na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Ve dvou skupinkách příběh nacvičujeme a hrajeme jednotlivé role.

SB str. 16/17 - The Secret of the Egyptian Cat - čtení a poslech. Skládáme jednotlivé věty z příběhu podle dějové linie (ve dvojicích). Každá dvojice měla vymyslet krátký příběh, co kočka dělala, když nebyla v noci v muzeu.

Workbook: 14/3

enlightenedpřipomínáme domácí úkol na tuto středu WB 11 a 12 enlightened

9.10.

MDR: MUST x MUSTN'T - doplňte do vět

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 11 a 12, celé strany. Nový domácí úkol je na příští středu 16.10.

Song: učili jsme se novou písničku, SB str. 12

Nová gramatika: předmět v anglické větě (give ME, give HIM, give THEM, give HER, give US)

Hry a procvičování nové gramatiky.

7.10.

MDR: napište věty s použitím slov na tabuli: photographer/dodgem cars/band/microphone

Společně jsme prošli a vysvětlili gramatické jevy a chyby opravené v testu.

Bookwork: nová lekce, slovíčka, vysvětlení s interaktivní tabulí a obrázkovými kartičkami.

Hráli jsme hry na naučení a procvičení nových slovíček. Cvičení v učebnici WB str. 10/1, opravování slov na tabuli.

Nová gramatika: MUST / MUSTN'T

SB str. 11/1

2.10.

MDR: opravte pořádek slov v otázkách (Sally/park/the/to/did/go? he/was/school/for/here? what/do/did/today/they?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol je na příští středu 9.10.

Hry a pracovní listy na opakování gramatiky - přivlastňovací pád.

Opakování - test a opakování gramatiky a slovíček z probrané lekce.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Today is the last day of September. Tomorrow is the first day of October. I am excited for .... and ....

Procvičení slovní zásoby: hra Scattergories.

Gramatika: opakování - vymysli co nejvíce otázek ke slovům uvedeným na tabuli. Board race - doplňování slov do vět. Hry ve dvojici. Bingo. Hry na interaktivní tabuli.

25.9.

MDR:  otázky a odpovědi

Procvičovali jsme jednoduché otázky (Where do you live? How do you go to school? Do you ride a bike? Does your sister play piano?) - hra Snowball fight

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 5/cv.3, str.7/cv. 2 a 3, str. 8/cv.3, extra HW str. 6/cv.1 a 2. Úkol je na příští středu 2.10.

Listening (poslech): SB str. 7, cv. 1 - procvičujeme činnosti, slovíčka z probírané lekce

Opakování: dnes jsme si napsali první část opakování v rámci probírané lekce, poslech, další část (slovíčka a gramatiku) bychom dopsali příští středu 2. 10.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu (zápisu z knihy) je 9. 10. Za Book Report lze získat 2 hvězdičky navíc!

Interaktivní tabule: na interaktivní tabuli procvičujeme pořádek slov ve větě

23.9.

MDR: September 23rd: Autumn EQUINOX (podzimní rovnodennost), Autumn = Fall (obojí znamená podzim, AUTUMN - britská angličtina/FALL - americká angličtina)

Game: zahráli jsme si naši oblíbenou hru s posíláním kartiček, rychlým čtením a správnou výslovností :)

Bookwork: SB str. 6 - song - písničku jsme si zazpívali společně, pak v rámci soutěže rozděleni do dvou týmů, doplňujeme slovíčka a odpovídáme na otázky

SB str. 8/9 - další část příběhu, čteme v učebnici, poslech, na příběh jsme se podívali také na videu. Ve dvojicích - věty na lístečcích srovnáváme ve správném pořadí podle příběhu v učebnici, věty pak doplňujeme do cvičení (WB str. 8/1)

Notebook: každý si do ntb nakreslil svou vlastní mapu s naznačenou cestou k pokladu

18.9.

MDR (My Daily Report): Where did you go on summer holiday? Describe 2 places.

Dnes jsme vyrobili plakát naší skupinky, který vystavíme spolu s ostatními na chodbě k jídelně.

Procvičovali jsme nová slovíčka - hráli jsme hru Tichá pošta.

Bookwork: SB str. 4 slovíčka a str. 5 - gramatika

Nová gramatika: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Poslech SB str. 5, odpovědi na otázky jsme si kontrolovali ve dvojicích.

Zahráli jsme si na reportéry (Journalists) vzájemně se ptáme na 4 otázky.

Homework (domácí úkol): WB str. 4/cv. 1 (cvičení 2 je dobrovolně navíc), str. 5 - cv.1 a 2 - domácí úkol je na příští středu 25.9

16.9.

Úvodní hodina - navzájem jsme se představili a říkali si, co máme rádi, nebo co rádi děláme.

Připravili a ozdobili jsme si sešity, do kterých jsme si napsali třídní pravidla ("rules").

Podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupinky (Meerkats - surikaty) a do sešitu si napsali 3 zajímavosti o tomto zvířeti.

Na papír jsme napsali 3 věci o sobě (jaký sport máme rádi, jaké je naše nejoblíbenější jídlo a kolik máme sourozenců). Z papíru jsme pak vyrobili vlaštovky, které jsme házeli. Informace z vlaštovek jsme pak četli a hádali jsme, o koho jde.

Představili jsme si nový systém získávání hvězdiček, soutěže týmů v rámci ročníku a nový hvězdičkový obchod.

Na závěr jsme si pak zahráli hru "Snatch!" a procvičovali anglické instrukce a pokyny.

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 08:11:59