Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

DUBEN

17.4.

Games and Activities:  - Hrajeme zábavné hry na téma Velikonoce. Povídáme si o tom jak slavíme Velikonoce my a jaký program máme naplánovaný na nadcházející dny volna.  

Tvoříme dvě družstva, každá skupinka má k dispozici krabičku magnetických písmenek. Která skupina sestaví na tabuli více slovíček vyhrává.

Hrajeme hry: Twister, Double, Uno a luštíme obtížné křížovky, kde se učíme nová slovíčka.

Homework: Během Velikonoc nemáme domácí úkol, ale děti se mohou podívat do učebnic na lekci č .9 a nová slovíčka.

 

15.4.

Homework:  Prosíme děti, aby se doma podívaly nejen na stránky: https://www.pinterest.com/pin/327777679113659383 a zamyslely se nad výrobky, které bychom mohli vytvářet a  prodávat na našem charitativním trhu.

yes Všechny nápady vítáme!laugh

MDR:  Stručné opakování gramatiky před testem.

Test: Děti si dnes napsaly test z poslední probrané lekce č. 8. Opravený test si děti odnesly domů. Prosíme rodiče o podpis a přinesení zpět. Děkuji 

Activities and Games: Na programu máme dnes Starstore a proto si děti za obdržené hvězdičky mohou vybrat drobnosti v našem obchodu.

Věnujeme se luštění křížovek, doplňovaček a výtvarné činnosti. Děti si mohou vyrobit velikonoční přání či dekorace podle vlastního nápadu.

 

10.4.

Homework: Na list papíru, kam jsme si již zapisovali několik informací o Keni,  děti doplní podrobnější a to z web. stránek zde:http://www.kiddle.com

Připomínáme, že v pondělí 15.4. si napíšeme test z lekce č. 8.

Děti mají rovněž za úkol zjistit, co znamená jejich jméno a proč jim rodiče právě toto jméno vybrali.

MDR: Procvičujeme slovní zásobu formou vyplňování tabulky na tabuli. Soutěžíme ve dvou družstvech. Vyhrávají ti, kteří mají nejvíce slovíček a správně napsaných. 

Activities and Games:  Quess what happened - podle části obrázku, který děti vidí na interaktivní tabuli se rozhodují co opravdu obrázek zachycuje. Př. He rode a motorbike. He didn't ride a horse. She drew a heart. She didn't draw a house. He ate a lemon. He didn't sleep.

Děti si zde velmi dobře mohou procvičovat vyjádření kladných i záporných vět v min.čase.

Dnes si rovněž povídáme o charitativním projektu Dialog a seznamujeme se s dívkou Halimou prostřednictvím fotografiií a dopisů. Podrobněji se věnujeme informacím o Keni ze které Halima pochází.

 

8.4.

Homework: 1.Platí projekt zadaný minulý týden-vypracovat do 15.5 - planety(dobrovolné).

                  2. enlightenedDěti mají za úkol do této středy 10.4 prohlédnout si naše školní web.stránky a najít si charitativní projekt DIALOG - Halima, který patří v letošním roce naší třídě. Přečtěte si prosím základní informace ať získáte přehled. Dále se budeme projektu podrobně věnovat v hodinách. Děkujismiley

MDR: Diktát slovíček - starších i nových

Activities: Work sheet - vyplňování pracovního listu, který slouží jako příprava na test, který budeme psát následující pondělí 15.4.enlightened

Games: Hrajeme hry na procvičování slovní zásoby

 

3.4.

Homework: WB str. 98, 100. yesDobrovolný úkol - podle vzoru SB str. 103 - vypracujte projekt o jedné z planet, nebo celé sluneční soustavě. Úkol můžete vypracovat do 15. 4. a získáte 2 hvězdičky jako odměnu.

Prosíme, aby se děti doma podívaly a přinesly knížky z naší knihovny, které mají zapůjčené z února a začátku března.

Activities and games: Hrajeme hry na interaktivní tabuli, kde procvičujeme slovíčka, gramatiku i postřeh.

Bookwork: WB str. 104 - uspořádejte rozhovor podle správného pořadí,  str. 101 - A Hot day in the mountains - čtení, str. 101 cv.2 - píšeme příběh podle obrázků a prezentujeme ve dvojicích před třídou

Kontrola domácího úkolu WB str. 96, 97

enlightenedPříští týden si napíšeme test z lekce č. 8.

 

1.4.

MDR: trénujeme a opakujeme používání  příslovců (Adverb) -HOW:  happily, carefully, sadly, loudly, joyfully, angrily, quietly, carelessly, energetically, nervously

WHERE: here, there, outside, upstairs, somewhere...

WHEN: now, first, last, early, today, monthly, usually, always, often....

Bookwork: SB str. 101 podle vzoru a cvičení 2 vyrábíme každý Pozdrav z planety. Každý si vytvoří a namaluje vlastní planetu a posílá dopis rodině, kamarádům...Děti vytvořily krásné práce, které si ve středu přinesou domů.

SB str.102 - The Solar Systém - čtení a poslech článku, str. 103 - vyplnění tabulky podle článku - true or false

 

BŘEZEN

27.3.

MDR: Děti vybarvují obrázek podle poslechu a diktátu.

Activities: Na řadu přichází dnes knihovna. Po přečtení prosíme vrátit knížky do 12.4.

Bookwork: SB str. 125 - práce s přivlastňovacími zájmeny (his, hers, mine, our, thiers).

SB str. 97 - sledujeme, čteme a číslujeme obrázky, str.99 - odpovědi na otázky.

Použití přídavného jména a příslovce.

He hurt his head badly. She left the house quickly.

The quiet girl is sitting over there. X The girl sat over there quietly.

25.3.

Homework: Domácí úkol je dobrovolný. Vypracovat děti mohou první stránky v učebnici WB. související s lekcí č. 8 . str. 94, 95 

Dnes máme na programu test z lekce č. 7. Nejdříve si stručně opakujeme slovíčka a probranou gramatiku. Opakujeme zájmena - who, what, where, theirs, mine. Na interaktivní tabuli doplňujeme společně jednotlivá cvičení a věnujeme se také pořádku slov ve větě.

Pak již následuje test samotný. Děti si opravený test odnesly domů. Prosíme rodiče o podpis a vrácení testu zpět.

Bookwork: V učebnici se seznamujeme s novou lekcí č. 8. SB str. 94 - poslech příběhu a odpovědi na otázky.

Nová slovíčka: planet, rocket, UFO, star, comet, telescope, astronaut, moon, space station

SB str. 95 - Tvoříme věty v budoucím čase - I will = I'll

Př. What will you be when you grow up? I'll be an astronaut and I will visit the moon.

SB str. 96 - poslech písničky, str.  98 - poslech nového příběhu a sledování na ineraktivní tabuli- The trap!

20.3.

Homework: SB str. str. 93 - dobrovolný úkol za odměnu 2 hvězdiček - Report of favourite singer or groupyes

MDR: Doplňujeme věty pomocí - where, who, which

This is the library where I get my books. This is the teacher who taught me to sing.

Bookwork: WB - Orchestra practice

Activity - Favourite song - děti si připravily své oblíbené písničky. Otázkami se děti dostávají k příslušné písničce, kterou si přehráváme.

Sedíme v kruhu a trénujeme slovesa v minulém a přítomném čase.

Test z poslední 7 lekce si napíšeme v pondělí 25.3.enlightened

18.3.

Homework: WB str. 86, 87, 88, 89 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 25.3. Děti mají za úkol úkol přinést si  tuto středu 20.3. ukázku své oblíbené hudby.

Games: Procvičujeme slovíčka spojená s osobou, místem a věcí.  To nám pomáhá v gramatice lekci č.7. Sedíme v kruhu a házíme si balonkem. Opakujeme tak slovíčka z nové lekce.

Activities:  Přehráváme si a zpíváme písničku. Na interaktivní tabuli hrajeme hry v Super Minds online, kde trénujeme zejména hláskování a gramatiku.

Znovu posloucháme a čteme příběh The Bear's Dream a odpovídáme na otázky v učebnici SB.

Společně kontrolujeme domácí úkol ze stran 82 až 85.

V učebnici WB na str. 87 pracujeme s poslechovým cvičením. V učebnici SB na str. 90 posloucháme, čteme a hovoříme na téma the Science in Music.

13.3.

Homework: WB str. 82, 83, 84, 85 - vypracovat prosím do následující středy 20.3. Děkuji

MDR: Procvičování nových slovíček z lekce č.7 / tambourine, triangle, trumpet, trombone, drums, harp, saxophone..../

Bookwork: SB.str. 82 - Orchestra practice - práce s příběhem, poslech, četba, promítání na interaktivní tabuli. SB.str. 84 - Písnička - doplnění slovíček, str. 83 doplnění slovíček dle poslechu, str. 85 - spojování, str. 88 a 89 - The Bear's dream - poslech příběhu a četba

Grammar - Přídavná jména přivalastňovací - It's my car - It's mine,  It's his car - It's his, / our - ours, your - yours, her - hers, their - theirs

Games, activities - hry na interaktivní tabuli s procvičováním pořádku slov ve větě, nová slovíčka

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím vrátit knihy nejpozději do 27.3. Děkuji

11.3.

MDR: Děti luští složitější křížovky a osmisměrky, kde pracují s novými slovíčky z oblasti přírody.

Děti, které chyběly si dnes dopisují testy.

Activity: Dnes se věnujeme hlavně novým slovíčkům, která souvisí s dalším tématem v učebnici - příroda a ecosystém. / protection, predator, prey, survive, poison, weapon, spike, chemicals, skin, poisonous, venom, porcupine, carnivore, omnivore/

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str,. 78 - čteme a posloucháme článek PROTECTION. Povídáme si o jednotlivých vazbách v přírodě a o koloběhu, který je pro život na zemi základem.

Děti dnes domů dostaly  opravené testy. Prosíme rodiče o podepsání a vrácení zpět. Děkuji

Ve středu si budeme rozdávat nové knížky z knihovny. Prosíme proto o donesení všech zapůjčených knih zpět.

 

6.3.

MDR: Vracíme se k obrázku "Mythical Beast" a každý si do sešitu píše krátkou povídku, která se k obrázku vztahuje. Následně si  děti ve dvojicích čtou své práce a kdo má zájem představí svoji tvorbu celé třídě. Práce jsou velmi povedené.smiley

Activities: Děti, které díky absenci nepsaly test v pondělí si dnes test dopsaly.

Games: V další části hodiny hrajeme především hry se slovíčky a ověřujeme si i všeobecné znalosti díky hře "Země, město".Na závěr hrajeme hru Hangman. 

 

4.3.

Homework: 1. SB str. 78, 79 -přečíst, SB str. 124, WB str.119

                 enlightened 2. Vytvořit projekt na papír v podobě kvízu, křížovky,  true X false, /fantazii se meze nekladou/

tak, aby ostatní hádali o jaké zvíře žijící v našich podmínkách se jedná. Rozmnožit prosím 4x.

Úkoly prosím vypracovat do následujícího pondělí 11.4. V případě dřívějšího napsání úkolu děti získají 2 hvězdičky.yes  Děkuji

Activities and grammar: Kontrola domácího úkolu - příprava na test. Opakování gramatiky a slovíček před testem. 

Píšeme samotný test.

Games:  Děti luští křížovky a osmisměrky, kde procvičují poslední probraná slovíčka.

              Sledujeme krátké video s pejskem Haru na You Tube.

              Doděláváme obrázky s popisem z minulé hodiny.

Workbook: Ve dvojicích i trojicích pracujeme v učebnici SB na str. 80. Podle instrukcí sehráváme rozhovor a předvádíme celé třídě. Skvělá práce!

ÚNOR

27.2.

Homework: Děti si domů přinesly listy, které mají posloužit jako příprava na test, který budeme psát v pondělí. Prosím o vypracování spolu se zadaným úkolem z minulé hodiny. 

MDR: Napište několik vět o zvířatech a použijte stupňování přídavných jmen. / Bears are stronger than cats. Giraffes are bigger than camels. /

Na tabuli si ukazujeme obrázky po dobu 20 vteřin a následně děti píší všechna slovíčka předmětů, které si zapamatovaly.

Bookwork: SB str.81 - V textu doplňujeme tečky mezi větami a velká písmena. 

Activities: Mythical beast - Každý si dnes může namalovat vlastní bájnou bytost. K obrázku připojujeme popis, který nám bytost lépe představí a přiblíží.

1. Name 2. Where does it live? 3. Looks like? 4.Compare to other things. 5. What can it do?

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosíme o vrácení do 13.3.

 

25.2.

Homework: V pondělí budeme psát test z probrané lekce č. 5. Doplnění úkolu - WB str. 70 - 73. Kdo vypracuje úkol do této středy 27.2. čekají ho  za odměnu dvě hvězdičky. Jinak prosím vypracovat do pondělí 4.3. společně se stranami 74, 76, 77 v učebnici WB.

MDR: Mythical beasts  a slovíčka, která se k bájným bytostem vztahují. / tail, horn, back, scales, wing, neck, feathers, tongue, fur, fang, claw, paw, fin, whiskers, jaw, bill, beak, hoof /

Bookwork: Vzhledem k velké absenci dětí v minulém týdnu opakujeme látku probranou v posledních hodinách.

SB str.71 - Odpovědi na otázky - True x False

The Secret Story - poslech, četba, doplnění odpovědí na str. 76.

Dnes také proběhl Starstore, kde si děti vybraly odměny za své získané hvězdičky.

20.2.

MDR: Napište do sešitu jak vypadá jednorožec a jak Sfinga. Děti pracují na popisu.

Bookwork: SB str. 74 a 75 - poslech, sledování na interaktivní tabuli a čtení příběhu. Následně si děti celý příběh přehrávají jako scénku.

WB str. 75 - poslech, SB str. 76 - poslech

SB str. 77- Děti používají obrázky k sepsání příběhu. Mezi sebou si pak děti své práce čtou a mohou je přečíst i celé třídě. Pracujeme v menších skupinkách a příběhy děti také přehrávají ostatním spolužákům.

Activity: Hrajeme hry zaměřené na procvičení slovíček a gramatiky. 

Na konci hodiny jsme sledovali krátký Pixar film Kitbull - který vypráví o zvířatech, která žijí na ulici.

 

18.2.

MDR: slovíčka z nové lekce, výslovnost, opis v angličtině (mythical, beast, creature)

Procvičování slovíček s obrázkovými kartičkami, hry na interaktivní tabuli, zápis a obrázky do sešitu. Ve skupině jsme pak navzájem popisovali naše obrázky v sešitech.

Bookwork: nová lekce č. 6, SB str. 70 - poslech a odpovědi na otázky k článku

SB str. 71 poslech (cv.1 nejprve čtení a odpovědi na otázky, poté kontrola podle poslechu)

Nová písnička: SB str. 72 - vybíráme správné výrazy podle poslechu. 72/cvičení 3

SB str. 73 - poslechové cvičení s doplňováním informací do textu a odpovědi na otázky.

Homework (domácí úkol): WB str. 70 - 73 (domácí úkol je na příští pondělí 25.2.)

6.2.

Dnešní hodiny byly věnovány převážně prezentaci projektů z minulého týdne. Děti si daly na práci záležet a výsledek byl přínosný pro všechny. Děti získaly jako bonus další hvězdičky.

Activities: V další části hodiny se věnujeme hrám, které se nesou v duchu svátku sv.Valentina.

Děti rovněž vyráběly drobné dárky určené k tomuto svátku.  

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY!

 

4.2.

Homework: enlightened1. Do této středy  6.2. mají děti za úkol vypnit si list papíru s názvem I AM A Groundhog, kde píší jen o sobě.  2. Druhý úkol platí zadání z minulého týne.enlightened Děkuji 

MDR:  Groundhog - svišť horský, 2. února se v Severní Americe slaví "Den svišťů". Tento den prý svišťové vylézají ze svých nor a svým chováním předpovídají počasí. Pouštíme si proto krátký film na toto téma, povídáme si o tomto svátku a učíme se nová slovíčka.

Vocabulary: burrow - / hole tunnel, to dig /,  emerge -  / to come out /, hibernate - přezimovat, forecast - předpověď počasí, rodent - hlodavec

Děti se mohou podívat na pěkné stránky: http://www.youtube.com/user/scishowkids

Dnes si děti také napsaly slibovaný test, který dopadl opravdu skvěle.

V další části hodiny jsme hráli hry se slovíčky, vyplňovali složitější osmisměrky a četli článek právě o svištích horských.

 

LEDEN

30.1.

MDR: Děti se rozdělují do dvou skupin a mají před sebou tabulku s písmenky. Za úkol mají děti do každého rámečku s písmenkem zapsat co nejvíce slovíček začínajících na příslušné písmeno.

Připravujeme se na test v pondělí a proto opakujeme vyjádření minulého času pomocí USED TO a HAD TO.

Bookwork: SB str. 66, 67 čtení - Crime Fiction

Dobrovolný domácí úkol do středy 6.2. podle vzoru -  SB str.69

1. Napište detektivní příběh podle vlastní fantazie, kde bude uvedeno - místo, případ co se odehrál (  loupež ), vyšetřování. Připojit můžete i namalovaný obrázek.

Nebo

2. Napište stručný obsah své oblíbené knihy od českého autora.

Děti si mohou vybrat, která varianta jim bude vyhovovat lépe. V případě vypracování tohoto úkolu vás budou čekat 2 hvězdičky.yes

 

28.1.

V pondělí 4.2. si napíšeme test z probrané lekce č.5.yes

MDR: Do sešitu si děti zapisují věty, kde používají vyjádření minulého času. ( We had to go..., I used to...)

When I was at my cottage I had to go.... /at the school of nature, in the mountains, at camp, on vacation.../

Activities: Na interaktivní tabuli procvičujeme minulý čas formou doplňování cvičení / I used to live... I used to study.../  a věnujeme se také pořádku slov ve větě.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Přečtené knihy je možné vrátit do 18.2. Kdo ovšem přinese přečtenou knihu a vyplněný bookreport již do příštího týdne, před začátkem prázdnin, čekají ho další 2 hvězdičkywink jako odměna.

Bookwork: SB str. 64, 65 - Yatin and the orange tree - posloucháme text a na základě porozumění odpovídáme na následující otázky.

 

23.1.

MDR: Po třídě máme rozložená slovíčka. Do sešitu si zapisujeme čísla od 1 do 10 a děti si ke každému číslu píší příslušné slovíčko. (criminal, beard, moustache, uniform, dangerous... )

Activities: Práce na interaktivní tabuli - hry na procvičení gramatiky a slovíček.

Poslechová cvičení  a práce se slovíčky, která  obsahují: er - teacher, ir - first, or - morning, ur - purple, ar - star

Games: Hra - I have, who has?

Bookwork: SB str. 61 - story - procvičování  vyjádření minulosti  (used to, before, had to )

We had to be really careful. We had to keep everything secret. We had to wear a uniform. We had to wash our uniform every week. We had to clean. We had to cook. We had to sweep. We had to walk. We had to train.

SB 62 - 63 - Misterious H - poslech příběhu a sledování na interaktivní tabuli.

 

21.1.

Homework: Platí úkol z minulého týdne. Kdo bude mít zájem, může si dobrovolně vypracovat do této středy další dvě stránky v učebnici WB. Čeká vás pak odměna v podobě jedné hvězdičky.yes

Děti si domů přinesly opravený test. Prosím rodiče o podepsání a vrácení zpět.

MDR: Nová slovíčka a opakování již známých slovíček, která se vztahují k popisu obličeje.

( cheeks, chin, eyebrows, eyelashes, neck, lips, dimple, pearced ears, beard, moustache, curly, fair, blond, dark, straight, shoulder..)Děti si do sešitu kreslí obličej a připojují popisky.

Bookwork: Unit 5 - SB str.58, 59 - poslech příběhu a doplnění následujících cvičení, odpověď na otázky. SB str. 60 - poslech, str. 62 - The Mysterious H - sledování příběhu na interaktivní tabuli, poslech, str. 63 - doplnění cvičení

Grammar: Used to - I used to drive to school. I used to be a police officer.  ( But he isn't now. )

 

16.1.

MDR: Opakování před testem.

Děti ve dvojicích vyplňují pracovní listy na téma: "At the train station", kde používají všechna potřebná slovíčka a slovní obraty, která se objeví v testu. ( station, escalator, cup of tea, train driver, rucksack…)

Věnujeme se také správnému použití předložek ve větách ( in, on, at ).

Připomínáme si gramatiku:

When I was playing my mom came home. When my mom came home I was playing.

Po přestávce již následuje test samotný.

Ve zbývajícím čase hrajeme hry se slovíčky, doplňujeme křížovky a hrajeme karetní hru UNO.

14.1.

Homework: SB str. 121, 122, 57 / WB str. 57, 119 - prosíme vypracovat do následujícího pondělí 21.1. Vzhledem k tomu, že tuto středu 16.1. píšeme test, doporučujeme dětem projít si některá tato cvičení právě před testem, jako opakování.

MDR: Napište  tři podstatná jména ke každému písmenku a napište také tři slovesa ke každému písmenku. Děti pracují ve skupinkách a výsledky pak porovnáváme.

Activities and games: Věnujeme se hláskování nových a obtížnějších slovíček - escalator, office, platform, compartment, arrival, departure, suitcase, reservation

Bookwork: Kontrolujeme společně domácí úkol z minulého týdne.

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu prosíme vrátit do 28.1. Děkuji....smileya čekají vás i 2 hvězdičky za dobře provedenou práci.yes

9.1.

MDR: Napište sloveso ke každému písmenku: s, t, r, m, d, c, e, p, g, b, w - write, l - laugh

Bookwork: SB str. 53, WB str 56,  opakuje gramatiku z  lekce č. 4.

Games and activities: Hráli jsme hry zaměřené na nová slovíčka a gramatiku.

Poslouchali jsme písničku "The Opposite Song"

zde: https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI a zahráli jsme si hru s protiklady.

yes Test si napíšeme ve středu 16.1.

 

7.1. 2019

Homework: WB str. 50 cv.1,2  str. 51 cv.1,2  str. 53, 54 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 14.1. Děkuji

enlightenedNásledující pondělí 14.11, případně ve středu 16.11. si napíšeme opakovací test z poslední lekce č.4smiley

MDR: Unscramble words: rucksack, stairs, station, platform, suitcase

        ABC order: Seřaďte podle abecedy - Tea, arrival, suitcace, bridge, train, driver, stairs

Game: Házíme kostkou a podle čísla, které padne odpovídají děti na jednu z otázek, která se týká vánočních svátků a Silvestra. Povídáme si o tom, kdo jak strávil Štědrý den, jaké dárky dostal, případně obdaroval druhé, co dobrého bylo na svátečním stole a jak jsme prožili poslední den v roce 2018.

Bookwork: SB str. 48 - Song (Mr Knocks), str. 46 - Two return tickets - pouštíme si příběh na interaktivní tabuli a ve dvojicích příběh přehráváme před třídou.

WB str. 50, cv.3 - děti dopisují část příběhu za použití nabízených slovíček

PROSINEC

19.12

Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2019heart

 

Games: Hrajeme hry, luštíme křížovky a soutěžíme.

Děti mají po třídě rozmístěné kartičky se slovíčky s vánoční tématikou. Slovíčkům chybí některá písmenka a děti je doplňují. Povídáme si o vánocích a děti dotvářejí svá vánoční přáníčka.

V druhé polovině sledujeme film Angela's Christmas a pouštíme si koledy.

 

17.12.

enlightenedDomácí úkol do středy 19.12 - Všechny děti přinesou prosím veškeré vypůjčené knížky z naší knihovny. Prosím rodiče, aby dohlédli na tyto knihy v batohu do školy. enlightened

Dnešní hodiny jsou věnovány zejména písemným i slovním hrám v podobě doplňovaček, křížovek, hádanek a soutěží. Rozvíjíme a opakujeme slovní zásobu.

V druhé polovině se věnujeme tvorbě vánočních přáníček. Pouštíme si koledy a konverzujeme jak jinak, než v angličtině.

 

12.12.

MDR: How many words can you make? Na tabuli mají děti napsané koncovky a k nim vymýšlejí jednotlivá slovíčka. Komu se podaří vymyslet nejvíce slov, správně napsaných, získává nejvíce bodů a stává se vítězem. Důležitá je schopnost projíždět abecedu a zjišťovat, která slovíčka se hodí.

/ at - cat, fat, hat.., ox - box,fox, in - spin, twin, ue - glue, true, ee - bee, see, tree, ir - fair, hair.../

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na části domácího úkolu na str. 48. Věnujeme se poslechovým cvičením na str. 51.

Conversation and games: Zaměřujeme se hlavně na mluvený projev. Hrajeme hry, kdy jsou děti ve skupinkách a střídají se v jednotlivých aktivitách.

1. Skládají věty, které jsou rozložené na dvě části tak, aby dávaly smysl. / I'm going to the Christmas market to see a Christmas tree. I'm going to the cinema to watch a film. /

2. Na papírku máme napsané popisy určitého místa a děti hádají o jaké místo se jedná. / bank, park, market, shop.../

enlightenedProsíme děti o vrácení všech knížek zapůjčených v naší knihovně. Blíží se Star Store a uvítáte jistě dvě hvězdičky jako bonus za vyplněný Book report!laugh

 

 

10.12.

Na středu si přinesou děti drobnost spojenou s vánočním časem. Děkuji

MDR: Děti písemně odpovídají na otázky související s cestováním vlakem.

Do you like to travel by train? Have you been to the train station? Where do you like to travel on a train? Have you slept on the train? Have you bought a train ticket?

Bookwork: SB str. 46 - 47 lekce č.4 - Two return tickets - poslech, čtení nového příběhu, výslovnost slovíček. Cv.2 - poslech, otázky a odpovědi. Str. 48 - písnička Mr. Knocks - doplnění slovíček do textu podle poslechu. Str. 49 - odpovědi na otázky podle obrázku

SB str.50 - příběh The tunnel

Homework: WB str. 46, 47, 48, 49 - vypracovat prosím do pondělí 17.12. Děkuji

5.12.

MDR: St. Nicholas, the Angel, the Devil - máme krásný obrázekdevil na tabuli a každý píše do sešitu co se děje v tento den sv.Mikuláše. Děti píší své zážitky z minulých let a jaký program je čeká tento rok.

Library: Dnes je poslední den v tomto roce, kdy si děti mohou zapůjčit knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book reportu  prosíme vrátit knížky nejpozději do 19.12. Kdo přinese  pěkně vyplněný Book report, může získat i dvě hvězdičky!yes

Test: Děti dostaly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání zpět. Děti mají za úkol opravit si případné chyby.

Práce v hodině: Věnujeme se především konverzaci. Konkrétně si povídáme o vánocích. Pokládáme si různé otázky  a odpovídáme. Používáme i vhodná příslovce -  always, usually, sometimes, never. Připomínáme si správné používání předložek:

IN - years, century, decade, season,  the afternoon, the morning

ON - days, the weekend

AThours, Christmas, Easter, Midnight

při určení lokality:

IN - CZ, EU, Prague

ON - street

AT - MC Donald's

Homework: Za úkol je "pouze" čtení zapůjčené knížky a práce na Book reportu.

smileyDěti mají za úkol přinést si na pondělí 10.12. něco drobného, co jim symbolizuje vánoce.

Slovíčka: snowflake, Merry Christmas, Christmas Eve, Christmas tree, bell, candle, mistletoe, Bethlehem, carols,  tradition, celebrate, gingerbread....

 

 

3.12.

MDR: First 100 High Frequency Words - trénujeme čtení  a soustředíme se na výslovnost a rychlost. Pracujeme ve skupinkách.

Příprava na test: Doplňování přípravných listů, opakování

Píšeme test samotný, který děti zvládají velmi dobře.

Games with the text: English Christmas Song -  děti dostávají do ruky texty dvou vánočních koled - "Santa Claus is Coming to Town"https://www.youtube.com/watch?v=HWv72L4wgCc a "Rudolph the Red Nosed Reindeer"https://www.youtube.com/watch?v=hega-GxyW6o. Zároveň každý obdrží text, kde jsou chybějící části. Na základě poslechu mají děti za úkol text doplnit. Koledy posloucháme a zpíváme.

Homework: Za úkol mají děti zazpívat doma rodičům koledy, které jsme zpívali v hodině.

Každý se také pokusí najít další novou koledu /English Christmas Song/ a podělí se v další hodině s ostatními ve třídě.

Úkol je do středy 5.12. Děkuji

LISTOPAD

28.11.

MDR: Zahříváme se již zámou hrou - "I have yes. Who has and? I have and. Who has you?"

Pokračujeme  pexesem na interaktivní tabuli. Jedno slovíčko je vždy napsané a druhé je pouze k poslechu.

Game: rozdělíme se do čtyř skupinek a  do dvojice děti dostávají vždy jeden obrázek příšerky. Jeden obrázek popisuje a druhý, aniž by příšerku viděl, ji maluje. To samé pak dělá druhý z dvojice, ale popisuje obrázek domečku na louce u rybníku. Výtvory se  dětem velmi povedly. 

Bookwork: SB str. 42 Fire Safety - In case of fire in the house, str. 43 dokreslujeme únikové východy v případě požáru

Conversation: Povídáme si v kruhu o tom, jak se zachovat v případě požáru a jaká podniknout opatření.

 

26.11.

MDR: What were you doing when Miss Alice came to pick you up. Make two sentences. K použití máme na výběr - I was waiting, playing, eating, drinking, sitting, reading...

Opakování: Příští týden si napíšeme test z probrané lekce. Jako přípravu posloucháme text a odpovídáme na otázky.

Game: Každý dostává do ruky 2 - 3 kartičky a děti na sebe musí rychle reagovat a číst text, který mají na kartičkách napsaný. / I have can. Who has I? I have I. Who has you?.../

Bookwork: SB str. 40 - příběh - The day the sea went out - čteme a orientujeme se v textu, odpovídáme na otázky a příběh posloucháme.

WB str. 38, 39 - poslech a doplňování cvičení.

Homework: WB str. 38, 39, 40, 41 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 3.12.

21.11.

MDR: Házíme kostkou a odpovídáme na otázky podle čísla které padne.

What were you doing? - at half past seven this morning? - yesterday afternoon? - last night? - yesterday at five o'clock? - when Miss Alice picked you up?

Bookwork: SB str. 37 - What were you doing yesterday?

Gramatika: minulý čas průběhový a tvoření otázek: What was he doing last night? Were you playing foofball yesterday at 4 o'clock?

Pracujeme v učebnici WB str. 35 a 37 na části domácího úkolu.

Game: Každý si sám pro sebe vymyslí známou osobnost, místo, nebo zvíře či pohádkovou postavu a následně se ostatní ptají otázkami, na které se dá odpovídat pouze ANO - NE. Tak se musíme vejít do dvaceti otázek a zjistit kdo, nebo co je tajenka.

19.11.

MDR: Write the past tense. Děti píší slovíčka v minulém čase: go - went, see - saw, ask - asked, tell - told, eat - ate, give - gave...Mezi sebou si pak děti práci kontrolují.

Bookwork: SB str. 33 - My favourite outdoor place. Začínáme pracovat s lekcí č.3 - příběh DANGER- posloucháme, sledujeme příběh a vyplňujeme příslušná cvičení.

Děti si v rámci rozhovoru mezi sebou povídají jaké je právě jejich oblíbené místo.

Str. 35 - Průběhový čas minulý - I was climbing a tree. He was driving very fast. We were playing tennis. They were riding bikes.

Str. 36 - písnička, poslech a doplnění chybějících slov

Str. 37 - posloucháme, čteme a přiřazujeme obrázky

Nová slovíčka: fire, flood, emergency services, police car, police officer, fire engine, fire fighter, ambulance

Homework: WB str. 34 - 37 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 26.11.

 

14.11.

MDR: Opakujeme psaní slovíček z druhé lekce.

Děti dnes dopisují povídky ke svým namalovaným obrázkům krajiny. V minulých hodinách jsme rovněž vyráběli erby a štíty, kde každý štít má své osobní motto a symboly, které jsou pro nás  důležité. Všechny obrázky jsme rozvěsili po třídě a vytvořili si tak malou galerii. Rozdělili jsme se na dvě skupinky a obcházeli jsme výtvory. Každý tak vyprávěl příběh na svém obraze a popisoval svůj štít. Skupiny se pak vystřídaly.

Homework: Děti si domů odnesly obě výtvarné práce a jejich úkolem je převyprávět rodičům příběh krajiny na obrázku a popsat svůj erb. Psaný text si děti odnesou domů příští týden po jeho opravě.

Děti nedostaly písemný domácí úkol. Bylo by ale dobré, pokud by děti našly čas na čtení anglických knížek a rovněž využily přiložené CD v učebnicích.

Fotografie z hodiny:https://photos.google.com/share/AF1QipMq54h-E1Pkpql4Q7JacF36OOrONsOkvyFIU5UW6uH6fXW3g8IG3_6Ve3VYeVJjnw?key=UGlIVlNuS0ltQV9keGhmaThOdmY4bzJ1OFZoalV3

 

12.11.

Odkaz na video, které potěší: https://drive.google.com/file/d/1qrtMsbTuJUGbZKK0Wt6eUj4GJKpddmwK/view?usp=sharing

Začínáme kontrolou domácího úkolu a pracujeme v učebnici W.B. na str. 26/1, 2, 3.

Připravujeme se na test - S.B. str. 120 - The world around us.

Pak již následuje test samotný.

Povídáme si o tom, jak psát povídku, jelikož každý píše příběh ke svému namalovanému obrázku. Společně si povídky čteme v kruhu.

Opakujeme používání spojek (and, but, because, so ) a doplňujeme jednotlivá cvičení.

Fotografie z Halloween party naleznete zde: http://www.leapcz.com/Aktualne-272.html

 

7.11.

V pondělí 12.11. si napíšeme test z lekce č.2

Tvoříme a píšeme věty do sešitu s použitím: BUT, BECAUSE, AND, SO, COULD, COULDN'T

I stayed at home because I was tired. I like apples and oranges. He can ride a bike but he can't swim.

Děti pokračují v malování obrázků krajiny a současně začínají psát každý svůj vlastní příběh, který k obrázku bude patřit.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 28 - čteme příběh a doplňujeme do textu slovíčka podle obrázků.

 

5.11.

Příští týden si napíšeme test z druhé lekce. Datum upřesníme ve středu.

Domácí úkol: W.B. - str. 23, 24, 25

V učebnici S.B. pracujeme na str. 23.

Na tabuli máme napsané věty, které děti doplňují vhodnými spojkami - BUT, SO, AND, BECAUSE

1. We went to bed early, because we were tired.

2. We were hungry, so we ate lunch.

3. We took the medicine, but we didn't like it.

V učebnici SB na str. 26 nás čeká další část příběhu AT THE RESTAURANT. Věnujeme se poslechu a čtení, sledujeme příběh na interaktivní tabuli. V následujících cvičeních děti odpovídají na otázky vztahující se k příběhu a jednotlivé věty dávají do správného pořadí vzhledem k textu.

Str. 24 - Písnička - poslech, zpěv. Na str. 25 sledujeme text, kdy dědeček vypráví svým vnoučatům: When I was a young man forty years ago I could jump higher than a tree.

Str. 27 - doplňujeme slovíčka dle poslechu.

U jednotlivých slovíček kroužkujeme písmenka, která se píší, ale nevyslovují - Silent letters

( hour, when, knight, castle, sword, knife )

Str. 29 - poslech a doplňování - Favourite place

 

 

ŘÍJEN

31.10.                                 laugh  Happy Halloweenwink

Dnešní den probíhá ve znamení svátku Halloween. Vytváříme strašidelné příšerky z papíru, luštíme tématické křížovky, pouštíme si písničky a krátké filmy spojené s Halloweenem. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk

24.10.

Domácí úkol: Děti přinesly domů opravené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání po dětech zpět. Děti mají za úkol věnovat se četbě zapůjčených knížek z naší knihovny. Termín vrácení knih je 12.11. Kdo neudělal úkol z minulé hodiny, práci si doplní.

Na tabuli máme napsaný dopis a naším úkolem je opravit všechny chyby a text přepsat. Věnujeme se také správnému spellování nových a složitějších slovíček. K důkladnému procvičení hrajeme soutěžní hry.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 22 - The World around - posloucháme a odpovídáme na otázky.

Dokončujeme rozpracované štíty a v rámci nové lekce si připravujeme kresbu krajiny, ke které budeme psát každý vlastní příběh.

 

22.10.

Domácí úkol: Učebnice S.B. str. 22 - procvičit nová slovíčka  - do této středy 24.10. Děkuji

Připravujeme se na test a procvičujeme gramatiku a slovní zásobu.

1. Rozluštění slovíček s přeházenými písmenky

2. Pravda, nebo lež - odpovědi podle textu

3.  Napište větu s použitím must a mustn't

4. Napište větu v minulém čase s použitím do, go, see, be

Kontrolujeme rovněž domácí úkol, který sloužil jako příprava na dnešní test.

Následuje test samotný.

V další části hodiny se věnujeme zájmenům a trénujeme v praxi.

Zájmena osobní

I, you, he, she, it, we, they

Zájmena pádová

me, him, her, it, us, you, them

Zájmena přivlastňovací

my, mine, yours, his, hers, ours, theirs

 

Po poctivé práci děti čeká dlouho očekávaný a vítaný Star Store, kde si děti za získané hvězdičky mohou vybrat drobné odměny.

 

 

17.10.

Dnešní hodina je velmi kreativní a téměř "umělecky" zaměřená. V první části připravujeme vystoupení, kdy děti tančí a zpívají. Celá akce je natáčena a každému z rodičů budeme posílat odkaz zvlášť emailem.

Druhá polovina výuky je věnována výrobě štítů / shields / v podobě erbů. Každý si může podle vlastní fantazie vyrobit svůj vlastní erb. Povídáme si o symbolech, barvách a o tom, co znamenají. Na základě toho mohou děti vyjádřit vlastní cítění a fantazii.  Každý štít ponese také vlastní moto, které si děti zvolí.

V příští hodině budeme výtvory dokončovat a děti se pochlubí také doma.

Připomínám test v pondělí 22.10. - viz níže. Děkuji

 

15.10.

Domácí úkol: Děti si domů přinesly tři listy opakování ( "In the museum" ). Prosíme o vypracování do následujícího pondělí 22.10. Současně si právě v pondělí 22.10. napíšeme test z první lekce. Děkuji

Na začátku hodiny se vracíme k povídce v učebnici a popisujeme děj tak, jak následoval. Používáme slovíčka - first, then, next, and finally

V učebnici S.B. pracujeme na str. 15. Čteme povídku na str. 16 - "The secret of the Egyptian cat". Děti následně odpovídají na otázky, které jsou rozmístěné po třídě. Rozděleni jsme do tří skupin.

Vysvětlujeme si rozdíl ve výslovnosti OW - clown a OW - show

V rámci procvičení děti soutěží a na tabuli píší co nejvíce slovíček do příslušné skupiny.

( cow, brown, how, now  -   bow, pillow, crown, tomorrow

Zpíváme písničku a tančíme - příště budeme natáčet!

Na konci hodiny se připravujeme na výrobu štítů, na kterých budeme pracovat ve středu.

 

10.10.

Domácí úkol: Naučit se slovíčka z nacvičené písničky.

Procvičujeme nová slovíčka. Do sešitu doplňujeme písmenka místo mezer a získáváme tak slovo. (knight, helmet, necklace, shield, sword )

Dnešní hodina je hodně pestrá a hravá. Děti se naučily písničku, kterou umí zpívat a k tomu přidávají tanec. Je to báječná podívaná.

Další aktivitou je přehrání scénky "THE KNIGHT" ze str. 14, 15 v učebnici S.B. Děti se rozdělují na dvě skupiny. Jedna scénu přehrává a druhá namlouvá, pak se skupinky prohodí. Tato aktivita se dětem moc líbila.

Dnes se připravujeme na práci, která nás čeká příště. Chystáme se na výrobu štítů a erbů.  Povídáme si o jednotlivých symbolech, co znamenají a rovněž co vyjadřují barvy. Děti mohou získat inspiraci zde: http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html?m=1

 

8.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str.10, 11, 12, 13 - vypracovat do následujícího pondělí 15.10. Děkuji


Opakujeme a píšeme otázky s použitím: Do, How, What, Who, Where, Why a se slovíčky z úvodní lekce : clue, castle, statue, librarian, school, door.

Seznamujeme se s novými slovíčky z 1. lekce. Hrajeme hry, kde nová slovíčka používáme v praxi.

V učebnici S.B. pracujeme na stránkách 10 - 15.
Posloucháme a zpíváme písničku
Nejdříve sledujeme a pak čteme příběh v učebnici.
Učíme se používat -  must a mustn't.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní nových slovíček. Po třídě máme rozloženy hromádky slov a skládáme jednotlivé věty a dbáme na správný slovní pořádek.

Následuje  test samotný.

Děti si dnes zapůjčily anglické knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih do 17.10. Děkuji

1.10.

Ve středu 3.10. si napíšeme test, který prověří naše znalosti z loňského školního roku. Prosíme, prolistujte si učebnici z minulého roku.yes Děkuji

Domácí úkol: S.B. str. 118 opakování v rámci přípravy na test.

1.What, 2.Where, 3.When, 4.Why, 5.Who, 6.How - házíme postupně každý kostkou a podle čísla, které padne, tvoříme tázací věty.

Tired, excited, sad, relaxed, happy, afraid, brave, calm, smart, bored- k otázkám připojujeme i další uvedená přídavná jména.

Př. Why are you sad? What makes you happy? When do you feel bored?

V další části hodiny vyplňujeme křížovky a jednu také tvoříme pro svého souseda.

Doděláváme poster naší skupinky a kontrolujeme si domácí úkol z učebnice W.B.

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny trénujeme psaní sloves v minulém čase.

Pokračujeme diktátem nových slovíček z první lekce nové učebnice. ( photographer, journalist, mayor ...)

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase a zároveň odpovídáme.

Where did you go? I went...

Who did you eat with? I ate with....

Who did you see? I saw...

Kdo ještě nepopisoval nápň svojí papírové tašky, tak se dnes může prezentovat.

Děti dodělávají svůj skupinkový poster.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 5, 6, 7 - ptáme se a odpovídáme na otázky, doplňujeme slovíčka podle poslechu.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Vzpomínáme na minulý školní rok a vracíme se k hlavním hrdinům a příběhu v učebnici.

Děti odpovídají na otázky: Who are the characters? Where do they go? What are they looking for? What is the message?

Rozdělujeme se do dvou skupinek a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí. Pracujeme na str. 4 - Well done, Ben and Lucy

a připojujeme článek The map - posloucháme a čteme.

Pozornost věnujeme novým slovíčkům.

19.9.

Na tabuli dnes máme obrázek, kde si děti hrají s vodou a radují se. Za úkol mají děti napsat slovíčka, která mohou k obrázku patřit - water, kids, jumping, playing, boys, girls, fun.

Děti pak píší krátkou povídku na základě těchto slovíček.

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

17.9.

winkHello MEERKATS!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21