Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Krištůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ŘÍJEN

17.10.

Dnešní hodina je velmi kreativní a téměř "umělecky" zaměřená. V první části připravujeme vystoupení, kdy děti tančí a zpívají. Celá akce je natáčena a každému z rodičů budeme posílat odkaz zvlášť emailem.

Druhá polovina výuky je věnována výrobě štítů / shields / v podobě erbů. Každý si může podle vlastní fantazie vyrobit svůj vlastní erb. Povídáme si o symbolech, barvách a o tom, co znamenají. Na základě toho mohou děti vyjádřit vlastní cítění a fantazii.  Každý štít ponese také vlastní moto, které si děti zvolí.

V příští hodině budeme výtvory dokončovat a děti se pochlubí také doma.

Připomínám test v pondělí 22.10. - viz níže. Děkuji

 

15.10.

Domácí úkol: Děti si domů přinesly tři listy opakování ( "In the museum" ). Prosíme o vypracování do následujícího pondělí 22.10. Současně si právě v pondělí 22.10. napíšeme test z první lekce. Děkuji

Na začátku hodiny se vracíme k povídce v učebnici a popisujeme děj tak, jak následoval. Používáme slovíčka - first, then, next, and finally

V učebnici S.B. pracujeme na str. 15. Čteme povídku na str. 16 - "The secret of the Egyptian cat". Děti následně odpovídají na otázky, které jsou rozmístěné po třídě. Rozděleni jsme do tří skupin.

Vysvětlujeme si rozdíl ve výslovnosti OW - clown a OW - show

V rámci procvičení děti soutěží a na tabuli píší co nejvíce slovíček do příslušné skupiny.

( cow, brown, how, now  -   bow, pillow, crown, tomorrow

Zpíváme písničku a tančíme - příště budeme natáčet!

Na konci hodiny se připravujeme na výrobu štítů, na kterých budeme pracovat ve středu.

 

10.10.

Domácí úkol: Naučit se slovíčka z nacvičené písničky.

Procvičujeme nová slovíčka. Do sešitu doplňujeme písmenka místo mezer a získáváme tak slovo. (knight, helmet, necklace, shield, sword )

Dnešní hodina je hodně pestrá a hravá. Děti se naučily písničku, kterou umí zpívat a k tomu přidávají tanec. Je to báječná podívaná.

Další aktivitou je přehrání scénky "THE KNIGHT" ze str. 14, 15 v učebnici S.B. Děti se rozdělují na dvě skupiny. Jedna scénu přehrává a druhá namlouvá, pak se skupinky prohodí. Tato aktivita se dětem moc líbila.

Dnes se připravujeme na práci, která nás čeká příště. Chystáme se na výrobu štítů a erbů.  Povídáme si o jednotlivých symbolech, co znamenají a rovněž co vyjadřují barvy. Děti mohou získat inspiraci zde: http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html?m=1

 

8.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str.10, 11, 12, 13 - vypracovat do následujícího pondělí 15.10. Děkuji


Opakujeme a píšeme otázky s použitím: Do, How, What, Who, Where, Why a se slovíčky z úvodní lekce : clue, castle, statue, librarian, school, door.

Seznamujeme se s novými slovíčky z 1. lekce. Hrajeme hry, kde nová slovíčka používáme v praxi.

V učebnici S.B. pracujeme na stránkách 10 - 15.
Posloucháme a zpíváme písničku
Nejdříve sledujeme a pak čteme příběh v učebnici.
Učíme se používat -  must a mustn't.
 

3.10.

Domácí úkol: S.B. str. 118 - vypracovat prosím do následujícího pondělí 8.10. Děkuji

V první části hodiny se připravujeme na test formou hry. Opakujeme správné psaní nových slovíček. Po třídě máme rozloženy hromádky slov a skládáme jednotlivé věty a dbáme na správný slovní pořádek.

Následuje  test samotný.

Děti si dnes zapůjčily anglické knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Report prosím o vrácení knih do 17.10. Děkuji

1.10.

Ve středu 3.10. si napíšeme test, který prověří naše znalosti z loňského školního roku. Prosíme, prolistujte si učebnici z minulého roku.yes Děkuji

Domácí úkol: S.B. str. 118 opakování v rámci přípravy na test.

1.What, 2.Where, 3.When, 4.Why, 5.Who, 6.How - házíme postupně každý kostkou a podle čísla, které padne, tvoříme tázací věty.

Tired, excited, sad, relaxed, happy, afraid, brave, calm, smart, bored- k otázkám připojujeme i další uvedená přídavná jména.

Př. Why are you sad? What makes you happy? When do you feel bored?

V další části hodiny vyplňujeme křížovky a jednu také tvoříme pro svého souseda.

Doděláváme poster naší skupinky a kontrolujeme si domácí úkol z učebnice W.B.

ZÁŘÍ

26.9.

Na začátku hodiny trénujeme psaní sloves v minulém čase.

Pokračujeme diktátem nových slovíček z první lekce nové učebnice. ( photographer, journalist, mayor ...)

Věnujeme se tvoření otázek v minulém čase a zároveň odpovídáme.

Where did you go? I went...

Who did you eat with? I ate with....

Who did you see? I saw...

Kdo ještě nepopisoval nápň svojí papírové tašky, tak se dnes může prezentovat.

Děti dodělávají svůj skupinkový poster.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 5, 6, 7 - ptáme se a odpovídáme na otázky, doplňujeme slovíčka podle poslechu.

 

24.9.

enlightenedDomácí úkol: Učebnice Work Book - str. 4, 5, 6, 7. Vypracovat prosím do následujícího pondělí 1.10. Děkuji

Vzpomínáme na minulý školní rok a vracíme se k hlavním hrdinům a příběhu v učebnici.

Děti odpovídají na otázky: Who are the characters? Where do they go? What are they looking for? What is the message?

Rozdělujeme se do dvou skupinek a každý přináší svou kouzelnou tašku plnou překvapení. Děti si povídají, co osobního a proč si přinesly. Mezi sebou se děti ptají a odpovídají.

1. What did you bring? 2. When did you get it? 3. Who gave it to you? 4. Why did you get it?

Kdo si tašku zapomněl doma, přinese si ji ve středu. Děkuji

Dnes se rovněž seznamujeme s učebnicí. Pracujeme na str. 4 - Well done, Ben and Lucy

a připojujeme článek The map - posloucháme a čteme.

Pozornost věnujeme novým slovíčkům.

19.9.

Na tabuli dnes máme obrázek, kde si děti hrají s vodou a radují se. Za úkol mají děti napsat slovíčka, která mohou k obrázku patřit - water, kids, jumping, playing, boys, girls, fun.

Děti pak píší krátkou povídku na základě těchto slovíček.

Následuje herní a vzdělávací blok. Po třídě máme rozmístěná jednotliván stanoviště a děti se na těchto místech střídají.

1. Poznáváme hodiny - jeden přečte hodiny na obrázku, druhý ukáže na hodinách.

2. Spelling - používáme kartičky s obrázky. Jeden píše znázorněné slovíčko, druhý kontroluje.

3. Skládání slov - na papírku jsou napsaná slovíčka a k dispozici mají děti jednotlivá písmenka.

                          Děti soutěží, kdo první složí příslušné slovo.

Závěrečná hra je Horké Křeslo (Hot Seat) - děti z opisu poznávají slovíčka, která ostatní vidí a snaží se je popsat. Jeden hádá.

17.9.

winkHello MEERKATS!smiley

Vítáme vás v novém školním roce a pouštíme se do práce.

Vzpomínáme na prázdniny a připomínáme si osoby, které jsme potkali, místa, co jsme navštívili a zajímavé věci, které jsme dostali, našli, koupili. People, Places, Things -  každý píše na různě barevné papírky a následně pohovoří o svých prázdninách.

Vytváříme a zdobíme obal na sešit, kam si rovněž zapisujeme pravidla, která budeme v našich hodinách dodržovat.

Class Rules

1. Respect everyone

2. Listen

3. Participate

4. Work together

Homework: Do papírových tašek, které děti dostaly, si do pondělí 24.9. připraví nejméně 3 oblíbené věci a přinesou na hodinu. (knížka, malý plyšák, mušle, pohled z prázdnin, obrázek oblíbeného sportu ... )

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34