Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Jonathan Young

tel.: +420 773 028 869
email: dec92@yahoo.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

LEDEN

17.1.

MDR: 3 věty na procvičení gramatiky - správné tvary sloves

Slovíčka z nové lekce - procvičování podle popisu, podle obrázků

Bookwork: SB str. 58 - poslech a odpovědi na otázky, doplňování

Nová gramatika: When I was a baby I USED TO play with toys

Hráli jsme hru, kde jsme zjišťovali, co kdo dělával, když byl malý. Procvičovali jsme novou gramatiku.

Bookwork: SB str. 59

15.1.

MDR: věty na procvičení gramatiky z probrané lekce, opakování WAS/WERE

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 58, 59, 60

Pracovní listy - procvičení k testu

Napsali jsme si slíbený test z dokončené lekce.

Na interaktivní tabuli jsme se dívali na obrázky jednotlivých účesů a snažili se je popisovat. Učíme se/procvičujeme slovíčka k tomuto tématu.

10.1.

MDR: doplňovali jsme správné tvary sloves do vět - procvičování gramatiky

Bookwork: SB str. 50 - příběh - nejprve jsme společně popsali obrázky, pak jsme četli samotný příběh, vysvětlovali slovíčka a procvičovali výslovnost. Ve dvojicích jsme pak měnili druhou část příběhu a vymýšleli jiný závěr (písemně), který jsme ostatním četli.

SB str. 53/1 - poslech a doplňování slov do textu

53/2 - popis obrázků dle probírané gramatiky - práce ve dvojicích

Gramatiku jsme ještě opakovali na interaktivní tabuli, hráli jsme hry.

8.1.

MDR: 4 věty na procvičování předložek IN, AT, ON

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 49, 50 - na pondělí 15.1.

Procvičujeme minulý čas WAS/WERE

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Knihy a vyplněné Book reporty vracejte prosím do 22. lednaenlightened Book report: ke každé části napište nejméně 3 celé věty.enlightened

Bookwork: SB str. 50 The tunnel - další příběh - procvičujeme hlasité čtení, správnou výslovnost, slovíčka, rozdělili jsme si role a příběh jsme nacvičili ve skupinkách a vzájemně si scénky převedli.

Test: příští pondělí 15.1. bychom si napsali test z další probrané lekce. V testu budou enlightenedslovíčka z úvodního příběhu (poslech i písemná forma), enlightenedgramatika (minulý čas průběhový - co se právě dělo, když: "When I came home my mum was cooking dinner."), enlightenedčasové předložky IN, AT, ON

3.1.

Dnes jsme si na začátku hodiny povídali o vánočních dárcích a překvapeních.

MDR: Birth order - bavili jsme se o sourozencích, procvičujeme: younger/older, youngest, oldest, middle, only child, I have..., I am .... years old, He/She is...years old.

Bookwork: SB str. 46 - procvičovali jsme slovíčka z nové lekce, navzájem je popisovali a ptali se na ně různými otázkami. Poslechli jsme si další příběh a odpověděli na otázky pod obrázkem. Str. 47/cv. 1, 2, 3 - doplňovací a poslechová cvičení, gramatika (předložky IN, ON, AT - týkající se času), str. 48 - písnička a doplňování slov podle poslechu, str. 49 - použití gramatiky, otázky a odpovědi ve dvojicích, hra "2 truths and 1 lie"

PROSINEC

 

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Lenka a Mr Jonathan

 

20.12.

Společně jsme četli vánoční příběh Robin the Redbreast. Povídali jsme si o jednotlivých postavách, co dělali a jací byli.

Podívali jsme se na vánoční reklamu obchodního domu John Lewis z roku 2016 (odkaz přikládám zde), popisovali jsme, kdo všechno v reklamě vystupuje a jak se cítí (feelings).

Zahráli jsme si vánoční Bingo - zopakovali jsme si slovíčka týkající se Vánoc a zimy.

18.12.

Quiz: Dnes jsme byli spojeni se skupinkou Wolverines. Ve dvojicích jsme doplňovali zajímavý vánoční kvíz, ve kterém se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích v jiných zemích.

Starstore: Všichni si vybrali odměny za získané hvězdičky.

Craft: dnes jsme vyráběli vánoční ornament, který se může rozložit na vánoční hvězdu. Všem se ornamenty moc povedly.

13.12.

MDR: nová slovíčka - station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea

Dokončili jsme vánoční přání pro centrum Kaňka.

Podívali jsme se na video o zimním slunovratu (Solstice) a vysvětlili si jej.

Bavíme se o způsobech cestování (Ways to travel): 1. What are some different ways to travel? 2. Which is your favourite? 3. Have you ever travelled by train? Where to?

Bookwork: Unit 4, SB str. 46 Two return tickets - poslech a otázky k příběhu

11.12.

MDR: procvičování WAS/WERE - opravte věty na tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 46, 47, 48 (kromě cvičení 3 na této straně) - domácí úkol je na pondělí 18.12.

Charity project: povídali jsme si o charitativním projektu pro tento rok. Žáci 4. ročníků podporují dívku Halimu z Keni. Ukazovali jsme si dopisy od Halimy a její vysvědčení ze školy, které posílá. Odkaz přikládám zde.

Vyráběli jsme vánoční přání, které Halimě pošleme prostřednictvím organizace Dialog.

6.12.

MDR: psali jsme slova podle diktovaného popisu.

Napsali jsme si test z další probrané lekce.

Řešili jsme osmisměrku se slovíčky s vánoční tématikou, slova jsme si vysvětlovali.

V malých skupinkách jsme četli krátké odstavce o vánočních zvycích nebo historii a vlastními slovy jsme vyprávěli ostatním. Vymýšleli jsme co nejdelší slova na písmena ze slova Christmas.

Na závěr jsme si zahráli Scattergories (země, město...)

4.12.

MDR: doplňte do vět WAS/WERE, WASN'T, WEREN'T

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41 - domácí úkol je na pondělí 11.12.

Hráli jsme hry na procvičení minulého času (Yesterday afternoon I was reading a book.)

Bookwork: SB str. 40 - příběh Tsunami (samostatné čtení s podtrhávání slovíček, kterým nerozumíme, odpovědi na otázky k příběhu, vyhledávání v textu)

Test: ve čtvrtek 7.12. bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu se objeví slovíčka z lekce a gramatika WAS/WERE

LISTOPAD

29.11.

MDR: opravte věty na tabuli (procvičování minulého průběhového času)

Bookwork: SB str. 37/1 - poslech a přiřazování správných odpovědí, 37/3 - rozhovory podle učebnice a vlastní, ústně i písemně do notebooku

Opakovali jsme si písničku z minulé lekce SB str. 36

i-dictionary: na interaktivní tabuli - učíme se vysvětlovat anglická slovíčka v angličtině

27.11.

MDR: vytváření vět v minulém čase

Zkontrolovali jsme domácí úkol

Homework: WB str. 36, 37 - úkol je na příští pondělí 4. 12.

Bookwork: SB str. 38/39 - opakovali jsme si, co se stalo v příběhu z minulé lekce, vytvářeli jsme dialogy podobné jako v příběhu

Procvičování gramatiky: What were you doing yesterday? I was visiting my friends.

22.11.

MDR: rozluštěte slovíčka: 1. ffcreio liepco, 2. doolf, 3. hgrieffiret

Nová gramatika: I was walking the dog when my sister called. (2 děje v minulosti, jeden je probíhající a do něj zasahuje děj prostý)

Procvičovali jsme gramatiku v učebnici i na interaktivní tabuli, zopakovali jsme také slovíčka z příběhu.

I-dictionary: hry, slovesa - procvičování minulého času pravidelných a nepavidelných sloves

20.11.

MDR: Emergency! Na jaké číslo a kam voláme v případě požáru, nehody, úrazu (Police, Ambulance, Firemen)

Zkontrolovali jsme domácí úkol

Homework: WB str. 34, 35 - celé strany, str. 29 - nepovinně, domácí úkol je na pondělí 27.11.

Survey (anketa): prosíme, změřte si, jak dlouho vám trvá vypracování domácího úkolu a čas zapište na konec str. 35. Děkujeme :)

Bookwork: SB str. 34 nová lekce Danger! - vysvětlili jsme si a procvičovali nová slovíčka, poslechli si příběh a odpovídali na otázky k textu. Ve dvojicích jsme pak vymýšleli rozhovory mezi operátorem a volajícím na tísňové lince 999.

15.11.

MDR: doplňte slova: couldn't, but, could, and (When my grandpa was younger, he .....bungie jump ....fly and airplane, .....he ....write his name.)

Příprava na test, procvičení COULD/COULDN'T/BUT/AND/BECAUSE na pracovních listech.

Napsali jsme si samotný test.

Bookwork: SB - uzavření lekce na str. 120

Ve skupinách jsme dokončili scénku z minulé hodiny a navzájem si scénky přehráli.

13.11.

MDR: napište 4 věty se spojkami AND, SO, BUT, BECAUSE

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol - doplnili jsme poslech na str. 28

Homework: WB - dokončit str. 28, str. 30 celá, 33 celá - domácí úkol je na pondělí 20.11.

V kroužku jsme se ptali navzájem What did you do at the weekend? procvičujeme používání minulého času a nepravidelných sloves

Bookwork: SB str. 28 - samostatné čtení a doplnění informací do textu. Rozdělili jsme si role podle příběhu a nacvičovali jsme samotný příběh

Test: ve středu 15.11. bychom si napsali test z další dokončené lekce. V testu se objeví slovíčka z této lekce (poslech i psaná forma) a věty se spojkami.

8.11.

MDR: doplňte věty s použitím SO/BUT/BECAUSE + společné vysvětlení k použití

Bookwork: SB str. 26, 27 - nový příběh - popis obrázků, poslech příběhu, shlédnutí příběhu na interaktivní tabuli

i-dictionary: hry na procvičování přídavných jmen

6.11.

MDR: word hunt - na kartičkách ve třídě byla rozmístěná slovíčka z nové lekce. Děti je měly hledat, zapamatovat si je a správně zapsat do sešitu. (mountain, forest, village, lake, island, field, river, path) Na tabuli jsme je pak společně zapisovali a procvičovali spelling.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str 26 - celá, str. 28 - celá - domácí úkol je na ponděllí 13. 11.

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Book reporty - prosíme 2-3 věty v jednotlivých oddílech o knize. Termín vrácení - 20.11.

Gramatika: CAN x COULD (může x mohl by)

SB str. 25 - My grandpa could.... poslech, procvičování gramatiky při rozhovorech ve dvojicích nebo skupinách.

Na závěr jsme si na interaktivní tabuli zahráli hru Spelling challenge.

1.11.

MDR: doplňte věty podle vzoru: "I had a bath AND ate dinner." 1. I was hungry SO.... 2. I went to bed early BECAUSE... 3. We didn't win BUT...

Song: SB str. 24 - poslech a doplnění správných obrázků. Opravovali a doplňovali jsme věty z textu písničky.

I-dictionary: na interaktivní tabuli jsme si poslechli příběh "Sailor Jim" - o plavbě lodí na Galapágy a o zvířatech. K textu jsme se ptali na otázky a doplňovali názvy zvířat do různých her na interaktivní tabuli. Učili jsme se další písničku, také o zvířatech a procvičovali psanou podobu názvů zvířat.

ŘÍJEN

30.10.

MDR: ISLAND - ke každému písmenu tohoto slova napište slovo začínající na dané písmenko.

Homework: WB str. 22, 23, 24, 25 - na pondělí 6.11.

Bookwork: SB str. 22 - nová lekce The world around us - slovíčka, poslech příběhu, otázky k příběhu, práce ve dvojicích (nevzájem se ptáme a odpovídáme)

Ve dvou skupinkách jsme si zahráli hru I spy...používáme slovíčka z nové lekce

SB str. 23/1 - čteme a odpovídáme na otázky k textu

25.10.

MDR: 1. My favourite animal is the.... because.... 2. My least favourite animal is the ...... because....

V kroužku jsme hráli hry, kde jsme procvičovali slovíčka z jednotlivých skupin (food, drink, different kind of animals, school items).

Starstore: všichni si za získané hvězdičky vybrali odměny v hvězdičkovém obchodě.

Nová slovíčka: Mythical creatures: mermaid, dragon, genie, fairy, griffin, centaur, unicorn, minotaur. Popisujeme: It has got..horn, wings, fur, hoof, beak, tail, claws, paws, feathers, shell, whiskers, fins, scales, jaws, fang.

23.10.

My Daily Report: Idioms: ukázali jsme si 2 ustálená rčení: 1. Give me a break! 2. Cut me some slack! (Nech mě na pokoji!)

Ve dvojicích jsme dokončili prezentace muzea a představili je ostatním.

Story time: Winnie's magic wand - četli jsme příběh s Halloweenskou tematikou, odpovídali na otázky k příběhu a poslechli jsme si písničku o hlavní hrdince

Homework: nová slovíčka ze 2. lekce - v učebnici SB

18.10.

MDR: seřaďte věty zadaného pořadí - užití 2 předmětů vě větě (Give me the pen.)

Test: děti dostaly domů opravený test, prosíme rodiče o podpis - na pondělí 23.10.

Bookwork: SB str. 18 - The National Museum of Anthropology and The Egyptian Museum in Cairo

Samostatné čtení, vyhledávání neznámých slovíček v textu, vysvětlení těchto slov a výslovnost. Pracovali jsme v učebnici - str. 18/2, 3, str. 19/1

V malých skupinkách jsme vytvářeli vlastní muzeum s výstavou. V muzeu každý stanovil svá pravidla, která představil ostatním. V projektu budeme ještě pokračovat.

16.10.

MDR: seřaďte slova ve větách nebo vyberte: 1. notebook/Show/the/me. (Show me the notebook.) 2. apple/give/Don't/her/the. (Don't give her the apple.) 3. We must/mustn't shout in the library.

Po krátkém opakování jsme si napsali test z dokončené lekce.

Ve dvojicích jsme pokračovali v tématu MUSEUM.

Vzájemně jsme se ptali na zadané otázky, vysvětlovali si nová slovíčka na tabuli a povídali si o tom, kdo co sbírá a proč.

11.10.

MDR: vytvořte věty: necklace/her (Give her the necklace. Give the necklace to her) belt/us, swords/them

Procvičovali jsme slovíčka z probrané lekce, hráli jsme hru Guess the word (slova jsme opisovali a děti v týmech hádaly, o jaké slovo se jedná)

Pracovní listy: procvičovali jsme si gramatiku a slovíčka, která se objeví v testu příští týden

Test: opakování z probrané lekce bychom si napsali v pondělí 16. 10. V testu se objeví slovíčka z této lekce (queen, knight, bracelet, sword.... poslech i písemně) a gramatika MUST/MUSTN'T, použití zájmen ve větě (viz MDR)

Ve dvojicích jsme se vzájemně ptali na návštěvu muzea (Have you ever visited a muzeum? What did you see? What would like to see next time?)

Bookwork: četli jsme příběh v učebnici SB na str. 16 - vysvětlili si slovíčka a odpovídali na otázky k textu.

9.10.

MDR: What did you do at the weekend? 1. I went/had/played.... 2. XY went/had/played...

Bookwork: SB str. 14 - poslech příběhu na interaktivní tabuli, str. 15 - otázky k příběhu

WB str. 14, 15 - doplňujeme podle poslechu a vytváříme vlastní dialogy

Homework: WB str 14/cv. 2, 3, str. 15/cv. 2 - úkol je na pondělí 16.10.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkoly

4.10.

MDR: I must remember/I mustn't forget (speak up/clean up/walk slowly/bring your books)

Bookwork: SB str. 12 - písnička, doplňujeme podle poslechu, vysvětlujeme si slovíčka, procvičujeme výslovnost (SWORD - nevyslovujeme W!)

SB str. 12/3

Učíme se: Show me the book = Show the book to me.

Homework: WB str. 11 - celá strana, str. 12/cv.1, str. 13/cv. 1, 2

2.10.

MDR: opakovali jsme slovíčka týkající se oblečení

Bookwork: učebice SB str. 10 a 11 - opakujeme přítomný čas průběhový

Učíme se MUST x MUSTN'T - povinnost a zákaz

učebnice WB str. 10 - práce ve dvojicích, cv. 2

ZÁŘÍ

27.9.

MDR: slovesa v infinitivu a minulý čas (play, go, look, have)

Bookwork: SB str. 7 - doplňování do textu

Gramatika: učíme se a procvičujeme tvoření otázek v minulém čase: Were you playing football/ watching TV? Yes, I was. No, I wasn't.

Did you have a good time? Yes, I did. No, I didn't.

WB str. 7 - podle zadaných odpovědí doplňujeme otázky, str. 9 - spojování a procvičování otázek v minulém čase

Library: všichni si vypůjčili anglickou knížku z knihovny. Na knížky a pěkné Book reporty se budeme těšit do 11.10. Děkujeme!enlightened

Na interaktivní tabuli jsme si přehráli další část příběhu a odpovídali na otázky.

25.9.

MDR: některá slovíčka z nové lekce: vysvětlení a procvičení výslovnosti

Bookwork: SB str. 4 - poslechli jsme si příběh a odpovídali na otázky. Podobně jako v příběhu jsme se navzájem ptali ve dvojici. Str. 5/1,2,3 - poslech a opakování, gramatika (Do you like swimming/drawing/going on adventure...? Does she/he like riding a bike/playing football...?), rozhovory ve dvojicích.

Song: učili jsme se novou písničku o hlavních hrdinech z učebnice (Ben a Lucy) a doplňovali vynechaná slova

Homework: WB str 4, 5, 6 - úkol je na pondělí 2.10

enlightenedPROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

20.9.

MDR: 1. curly 2. bushy 3. spiky 4. square 5. frowning + 1. glasses 2. hair 3. eyebrow 4. face 5. hair (spojte dvojice a nakreslete obrázek)

Game: Wanted Dead or Alive (děti nejprve kreslily postavu podle popisu Mr Jonathana a potom ve dvojici popisovaly vlastní vymyšlené postavy, používáme slovíčka z MDR)

Class poster: rozdělili jsme se do několika skupin a nejprve zvlášť a poté dohromady jsme pracovali na výrobě plakátu naší skupinky. Dětem se plakát moc podařil!

18.9.

Na začátku hodiny jsme se vzájemně představili a jednoduchou větou jsme říkali, kde jsme byli v létě. (Last summer I went to Croatia/Italy/Šumava).

Zahráli jsme si hru 2 truths 1 lie (2 pravdy a 1 lež), kde si každý napsal na papírek 3 věty o sobě a ve dvojici jsme hádali, které z nich jsou pravdivé.

MDR: zapiště 3 věty (jednu z úvodního představování a dvě ze hry 2vs1)

Sešity se jménem naší skupinky jsme si ozdobili a vybarvili.

Ve druhé části lekce jsme si povídali o šikaně (bullying), četli jsme a vyplňovali dotazník týkající se šikany. Všichni jsme podepsali Antibullying pact (dohodu proti šikaně).

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44