Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: +420 
email: schmidtblock@mail.usf.edu

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

DUBEN

1.4.

World of the Day: APRIL FOOLS' DAY (apríl)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 92, 93 (tento domácí úkol je na příští středu 8.dubna)

Jeopardy Review Game - rozdělili jsme se do dvou týmů a zahráli si velkou hru, ve které jsme zopakovali slovíčka, gramatiku, zajímavosti z poslední probrané lekce. Tato soutěž byla místo opakovacího testu :)

National Geography: podle postupně přibývající skládanky hádáme, o jaké zvíře se jedná

Listening: poslech z učebnice WB str. 87/1, doplnění chybějícího textu

Storytime: Miss Lily četla příběh Three Little Pigs. Na začátku jsme zadali 4 otázky a na odpovědi se ptali po přečtení.

BŘEZEN

30.3.

World of the Day: SEW [səʊ] - šít (sew masks)

Find and bring: najděte a předveďte nějakou věc spojenou s hudbou (MUSIC)

Story: SB str. 88, nejdříve jsme si příběh poslechli, pak sami četli a odpovídali na otázky (SB str. 89)

SB 88 - podle obrázků napište vlastní příběh (použití minulého času)

Slovní asociace - k zadanému slovu píšeme co nejvíce slov, která nás napadnou

SB 93/1 - doplňujeme do textu

MadLib - nejprve vymýšlíme slova dle kategorie a doplníme je do textu. Čteme si vtipný výsledek :)

25.3.

World of the Day: LUCK - LUCKY - GOOD LUCK! (štěstí - šťastný - Hodně štěstí!)

Společně jsme si zkontrolovali domácí úkol.

Homework (nový domácí úkol): WB str. 85, 89 - celé strany

Nová gramatika: vztažná zájmena WHO, WHICH, WHERE (WHO - person, WHICH - object/thing, WHERE - place) SB str. 85

Procvičení gramatiky SB str. 85 / 1 a 3

Class survey: Do you play an instrument? Ptáme se navzájem a odpovídáme, zda hrajeme na hudební nástroj.

Make your band: každý si vytvořil svoji skupinu, ostatním pak popsal, jak se jmenuje, jaké nástroje v ní má a kde vystupují :) yes

23.3.

World of the Day: TAKE CARE (dávej na sebe pozor/opatruj se)...používáme při rozloučení nebo na konci dopisu

What did you do at the weekend? Diskutujeme společně

Find and Bring: najdi a přines něco.....(red, soft, made of paper....)

Song: nová písnička z učebnice, zazpívala nám ji Miss Lily, doprovázela se na ukulele yes, doplňujeme čísla k obrázkům, k tomu doplňujeme cvičení 1 na str. 84 ve cvičebnici WB.

Memory game (pexeso): ve dvou týmech, hledáme názvy školních předmětů

Kreslení podle diktátu se zavřenýma očima....všem se podařily velmi vtipné obrázky :))

Story: další část příběhu z učebnice SB 86/87, čteme, podtrháváme slova, která neznáme a pak si rozdělujeme role z příběhu, čteme společně, doplňujeme cvičení 2 na str. 87

Na závěr jsme si zahráli hru Simon Says.

18.3.

Word of the Day: SUPPORTIVE (= helpful)

SHOW and TELL: povídání o naší oblíbené věci, chválíme všechna připravená povídání, další si poslechneme v pondělí. Kdo neměl, prosíme dokončit na pondělí.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 83/2, 3 a 84/2

Opakujeme slovíčka, podle obrázků hádáme, o co se jedná. Dohromady jsme sestavili skupinu, CLASS BAND MEERKATS.

Song: sami si sestavte skupinu z oblíbených nástrojů: https://www.brainpop.com/games/onemanband/

Nová gramatika: POSSESSIVE PRONOUNS (Přivlastňovací zájmena) Učili jsme se samostatná přivlastňovací zájmena, nemají k sobě podstatné jméno. Učebnice SB str. 83

Procvičujeme zájmena, tvoříme věty.

16.3.

ON-LINE VÝUKA yes

Dnes jsme se učili prostřednictvím internetu. Děti pracovaly výborně a velmi ukázněně! yes

"What did you do at the weekend?" jeden povídá, ostatní si dělají poznámky, pak popisujeme víkendy ostatních.

Bookwork: nová lekce, Unit 7, slovíčka, SB str. 82, výslovnost, hláskování, slovíčka jsme si předváděli a hádali, co nejrychleji psali správnou psanou podobu.

Cvičení 1 ve cvičebnici WB str. 82.

Hráli jsme hru Hangman.

Příprava na středu 18.3.: SHOW and TELL. Prosíme, připravte si povídání (5 vět) o vaší oblíbené hračce, talismanu, knížce, domácím zvířátku nebo kamarádovi. Věty napište větším písmem na papír A4, abychom si je mohli také přečíst.

 

9.3.

MDR: 2.stupeň (comparative) a 3. stupeň (superlative) ve větách

Pictionary: ve dvojicích losujeme slovíčka a výrazy z poslední lekce, kreslíme a hádáme

Pracovní listy k procvičení gramatiky, příprava na test.

V kruhu hrajeme hru se slovíčky, opakujeme a snažíme se zapamatovat nejvíce slov.

Comparative game: hrajeme s našimi oblíbenými kartičkami, ve dvojicích porovnáváme jejich vlastnosti (speed, strenght, beauty, size...)

Game: Owl vs Mice (myšky si najdou úkryt a ozývají se prostřednictvím slovíček z lekce, sovy hledají se zavázanýma očima a hádají, kde a kdo je)

Na středu připomínáme domácí úkol, opakování z poslední probrané lekce a vypůjčené knížky z knihovny. enlightened

4.3.

MDR: odpovězte na otázky k obrázku na tabuli (Loch Ness)

Společně jsem zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 76/cvičení 2 a 3, str. 77 celá, str. 81/ cvičení 2. Kdo chce, může vypracovat i cvičení 1 na str. 81. Domácí úkol je na příští středu 11.3.

Opakování ze 6. lekce. Další opakování z probrané lekce bychom si napsali ve středu 11.3. V testu budou slovíčka (Mythical Beasts) a stupňování přídavných jmen.

Protection: povídali jsme si o predátorech a kořisti, jak útočí a jak se brání, poslouchali jsme článek v učebnici SB na str. 78, vypracovali jsme cvičení pod článkem.

Story: SB str. 77, ve dvojicích jsme vymýšleli příběh podle obrázků v učebnici, příběhy jsme si pak přečetli společně. Všechny byly velmi vtipné! yes

2.3.

MDR: procvičujeme spelling (hláskování) a slovíčka z poslední lekce

Starstore/SOM: dnes jsme si rozdali odměny za hvězdičky získané v únoru a vyhlásili nejlepšího studenta měsíce února.

Story: co se stalo v minulém příběhu? čteme a posloucháme další část, doplňujeme otázky k příběhu, SB str. 74, ve dvojicích sestavujeme dějovou linii příběhu a tu pak společně zapisujeme na tabuli.

Učebnice WB str. 74, cvičení 1 a 2

 Riddles: ve dvojicích popisujeme obrázek, druhý podle popisu hádá, o kterou bájnou postavu/část těla se jedná.

Podívali jsme se na video k příběhu a společně doplnili cvičení 2 SB str. 75

Posloucháme fráze a hádáme, kdo je v příběhu řekl. Opakujeme a předvádíme rozhovory postav.

Společně tvoříme příběh o bájných postavách (každý píše jednu větu se zadaným slovíčkem), příběhy jsme si navzájem přečetli.

ÚNOR

26.2.

MDR: doplnění nových slovíček do vět

Pictionary: procvičujeme nová slovíčka z lekce

Song: nová písnička SB str. 72 - posloucháme a doplňujeme, k tomu jsme podle textu doplnili cvičení č. 1  ve cvičebnici WB

Game: hráli jsme karetní hru na procvičení stupňování přídavných jmen (kartičky s různými zvířaty a vlastnostmi, ve dvojicích nebo trojicích zvířata porovnáváme) a používáme 2. i 3. stupeň přídavných jmen

Nová gramatika: LOOK LIKE (vypadá jako) / What does it look like?

SB - procvičování a doplňování str. 73

Pracovní listy - AWARDS - doplňujeme přídavná jména ve správných tvarech

Homework: cvičebnice WB str. 71, 72/2, 3, 73 - domácí úkol je na příští středu 4. března

Library: děti si vypůjčily anglické knížky z knihovny, na knížku a zápis z knihy máme opět 2 týdny (v případě potřeby lze prodloužit). Termín je tedy do 11.3.

24.2.

MDR: hippopotamus - vytvořte co největší počet slov z těchto písmen (je možné vytvořit až 400 slov :))

Ve dvojicích se ptáme a poté sdělujeme ostatním: What did you do for holiday break? What was your favourite part of Spring holiday? What are you most looking forward to now that holiday break is over?

SB str. 70 - slovíčka, vysvětlujeme, výslovnost, opisujeme a hádáme podle obrázkových karet

Poslechli jsme si část příběhu a odpovídali na otázky.

What animal? ve dvojicích máme různé obrázky zvířat, která popisujeme a hádáme, o které zvíře jde, správně používáme nová slovíčka z lekce č.6.

Nová gramatika: 3. stupeň přídavných jmen (SUPERLATIVE). Nejprve jsme zopakovali 2. stupeň (COMPARATIVE) a vysvětlili si použití třetího stupně u krátkých i dlouhých slov. Procvičujeme ve dvojicích a trojicích

SB str. 71 - poslech

12.2.

MDR: HAD TO, USED TO - otázky a odpovědi, procvičení k testu

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

"Who am I" - podle obrázků na tabuli hádáme, o koho jde. Poté sami obrázky popisujeme.

Procvičování slovíček a gramatiky na bílých mazacích tabulkách.

Napsali jsme si slíbený test a po testu hráli hry na interaktivní tabuli.

Homework: SB str. 70 - slovíčka z nové lekce na této straně. Písemný domácí úkol jsme na prázdniny nezadávali.

10.2.

MDR: procvičování pořádku slov ve větě (HAD TO, USED TO)

Zahráli jsme si hru "Guess who?" ve dvojici podle popisu hádáme, o kterou postavu jde (procvičujeme slovíčka z lekce)

Pracovní listy: písemné procvičení gramatiky, luštíme zamotaná slova a doplňujeme slova do vět

Zahráli jsme si závod u tabule, ve dvou týmech co nejrychleji hledáme zadaná slovíčka.

Ve dvojicích procvičujeme také věty s použitím HAD TO, USED TO.

Poslech WB str. 63, k tomu cvičení 2

5.2.

MDR: slovíčka - MYSTERY (záhada)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový úkol na příští týden.

Homework: WB str. 65, 68, 69. Str. 65 - prosíme vypracovat na zvláštní papír, minimálně 10 vět. Str. 68 - celá strana, cv. 3 - 5 vět,  str. 69 celá strana. Domácí úkol je na příští středu 12.2.

Opakování: domácí úkol je také přípravou na opakování, které bychom si napsali příští středu 12. 2. (slovíčka z probrané lekce, SB str. 58, USED TO, HAD TO, SB str. 59 a 61)

Bookwork: SB str. 67 - poslech - Mystery novels, poslouchali a četli jsme úryvky z detektivních příběhů, spojovali v textu a v další části jsme pak zkoušeli napsat vlastní detektivní příběhy, které jsme si navzájem četli.

Ve skupině jsme pak diskutovali o tom, které knihy rádi čteme a proč. Do you like to read? What is your favourite book and why? Na základě této diskuse jsme pak sestavili tabulku a zapsali, kdo a jaké knihy čte.

3.2.

MDR: opakování slovíček, spelling

Zahráli jsme si hru Who am I? Na tabuli jsme měli fotografie známých osobností, které Miss Lily popisovala. Hádali jsme, o koho jde a proč. Opakujeme a procvičujeme popis osob. (You are Mr.... because you have short hair and glasses.)

Story: SB str. 62 - nejprve opakujeme, co se stalo v minulém příběhu. Pak čteme otázky na tabuli a následně posloucháme celý příběh. Ve dvojicích sestavujeme odpovědi na otázky na tabuli.

Procvičení a zapamatování vět z příběhu: ve dvojicích sestavujeme jednotlivé fráze z příběhu tak, jak jdou po sobě. Některé věty však do příběhu nepatří.

WB str. 62/ 1, 2, 3

Procvičení gramatiky - pracovní listy.

Interaktivní tabule - sledujeme příběh a hrajeme hry. Role play: každý si vybral postavu z příběhu a ve dvou týmech jsme příběh přehráli. Co nejpřesněji napodobujeme intonaci postav :)

Mad Libs: na tabuli vymýšlíme slova dle zadání (druh, počet) a tato slova pak doplňujeme do příběhu. Bláznivý příběh jsme si pak společně četli

Starstore: rozdělili jsme odměny za hvězdičky získané v tomto měsíci yes

LEDEN

29.1.

MDR: Describe Mr Fox (popište podle obrázku na tabuli s použitím nových slovíček z 5. lekce)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali nový úkol na příště.

Domácí úkol: učebnice WB str. 59, 61, učebnice SB str. 123

Pictionary: kreslíme zadané slovo na tabuli, ostatní hádají

Song: nová písnička, učebnice SB str. 60

Bookwork: učebnice WB str. 60, cv 2 a cv. 1

Zahráli jsme si hru "Guess who" a ptáme se, jakou postavu měl spolužák na mysli (ten může odpovídat pouze ANO/NE)

Nová gramatika: HAD TO - bavíme se o pravidlech v bývalé  škole, v minulém školním roce...

Poslechové cvičení, SB str. 61 - nejprve posloucháme a pak také ve dvojicích odpovídáme na otázky a dáváme dohromady obrázky  v učebnici

Výslovnost: všechny nás baví procvičovat slovíčka a fráze spolu s různými rytmy, barvou hlasu a pohyby (střídáme se v předcvičování) :)yes

27.1.

MDR: procvičení nových slovíček, protiklady a doplnění do vět.

"Change seats if..." zahráli jsme si hru na procvičení poslechu a výslovnosti a také rychlosti :)

Bookwork: SB slovíčka a text ze str. 58, WB str. 58 - doplnění

"WANTED" - vyráběli jsme plakátek, popis hledané osoby dle nových slovíček z lekce. Čteme a ptáme se ostatních.

"BOMB" - obdoba hry Země, město - ve dvou týmech přehazujeme míč (bomb) a vymýšíme co nejvíce slov na zadané téma.

Nová gramatika: I USED TO.....býval jsem, vysvětlení a procvičení gramatiky, učebnice SB str. 59

Četli jsme si příběhy, které jsme začali psát minulou hodinu, poté jsme napsali nové a také přečetli. (Každý píše jednu větu, při čtení ten poslední dává celý příběh dohromady.)

Na středu 29.1. připomínáme domácí úkol.

22.1.

MDR: najděte a opravte 7 chyb ve větách na tabuli.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol a zadali si nový domácí úkol.

Homework: naučit se slovíčka z nové lekce, SB str. 58 a WB str. 119/Unit 4. Domácí úkol je na příští středu 29.1.

Pictionary: ve dvojicích jsme kreslili a hádali obrázky (slovíčka z lekce)

Pracovní list k procvičení gramatiky v testu.

Slovíčka na tabuli: ve dvou týmech jsme měli co nejrychleji najít a přečíst slova na tabuli.

Napsali jsme si opakování ze 4. probrané lekce.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 5 vět do každého políčka Book reportu. Termín vracení knížek je 5. února

20.1.

MDR: doplňte věty se spojkami IN, ON, AT

Hot seat: naše oblíbená hra, tým popisuje svému členovi obrázek umístěný za ním na tabuli

Pracovní list na procvičení a gramatiky (příprava na test).

Ve třídě byly rozmístěné kartičky se zamotanými slovy (slovíčka z lekce), hledáme, pamatujeme a zapisujeme do sešitu.

Hráli jsme další hry na procvičení fráze "I was ...... when .........", také hry na interaktivní tabuli, kde procvičujeme pořádek slov ve větě.

Písemné procvičování: každý píše větu podle zadání, další spolužák navazuje, tvoříme zajímavé příběhy.

Připomínáme domácí úkol na středu a plánované opakování ze 4. lekce.

15.1.

MDR: procvičování pořádku slov ve větách (4 věty)

Ve dvojicích: spojujeme správné dvojice (určování hodin, procvičování minulého času)

Bookwork: SB str. 53, cvičení 1 a 2, poslechové cvičení a práce ve dvojici, dokončujeme věty podle vzoru na tabuli (minulý čas prostý a průběhový)

Homework: učebnice WB str. 53, 55, 57, celé strany - domácí úkol je na příští středu 22.1.

Opakování: příští středu 22.1.  bychom si napsali opakování ze 4. probrané lekce (slovíčka, časové předložky a gramatika "When I came home my mum was cooking dinner.)

Forces and gravity (Síly a gravitace): nejprve jsme si předvedli jednoduchý pokus s kelímkem ve vodě obráceným dnem vzhůru, pak jsme vyzkoušeli síly podle slovíček PULL a PUSH. Učebnice SB str. 54.

Procvičování gramatiky na interaktivní tabuli (spelling a gramatika, příprava na test)

13.1.

MDR: doplňte věty: I (read) a book when my friend (phone).

Procvičování slovní zásoby: ve dvou týmech vymýšlíme a zapisujeme co nejvíce slov v zadané kategorii.

Bookwork: další část příběhu Bena a Lucy: posloucháme a čteme v učebnici, posloucháme a odpovídáme na otázky podle interaktivní tabule. Na příběh se díváme na interaktivní tabuli. V týmech jsme rozdělili role a příběh jsme secvičili. Také jsme pomocí hlasovacích lístků TRUE/FALSE určovali, kdo pronesl jakou frázi v příběhu.

Game: hráli jsme naši oblíbenou hru "Paperball fight" na papírky jsme napsali časové předložky (IN, ON, AT). Po velice krátké koulovačce všichni tvoří věty s použitím předložky na lístečku.

Učebnice WB str. 50 - cvičení 1 a 2, samostatně a pak společně kontrolujeme.

Na středu připomínáme domácí úkol :)

8.1.

MDR: doplňte předložky (AT, ON, IN) do vět na tabuli.

Heads up: naše oblíbená hra - hádáme slovíčko, které si držíme na čele a partner sedící naproti nám ho popisuje - slovíčka z nové lekce

Song: nová písnička ze 4 lekce, posloucháme a doplňujeme slovíčka do učebnice SB str. 48

Hráli jsme hry k procvičení předložek - Miss Lily zadala slovo a děti se přemístily podle předložky.

Nová gramatika: čas minulý průběhový, do kterého vstupuje čas prostý - When my mum came home I was watching a film.

Poslechové aktivity k provičení gramatiky. Ve dvojicích sestavujeme věty podle času a děje.

Library: děti si vypůjčily anglické knihy z naší knihovny. Prosíme o zápis nejméně 5 vět do každého políčka Book reportu. Termín vracení knížek je 22. ledna. enlightened

Homework: učebnice WB str. 47, 49 - celé strany, SB str. 122. Domácí úkol je na příští středu 15.1.

6.1.

HAPPY NEW YEAR!

MDR: What was your favourite part of Christmas holiday?

New unit: nová lekce č. 4 - Two Return Tickets - nová slovíčka, s obrázkovými kartičkami, procvičujeme výslovnost, popisujeme a soutěžíme, kdo první najde správné slovo.

Bookwork: WB str. 46 - cvičení 1 a 2, společně kontrolujeme

Nová gramatika: časové předložky AT, ON, IN - vysvětlujeme si, procvičujeme

Ve dvojicích: spojujeme otázky a odpovědi, procvičujeme předložky

Zahráli jsme si hru "2 truths 1 lie" (2 pravdy a 1 lež), každý vymyslel 3 věty (s časovými údaji), ostatní hádají, které z nich jsou pravdivé.

SOM, Starstore: dnes jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc prosinec a rozdali si odměny za získané hvězdičky

PROSINEC

Naše skupinka opět získala v listopadu mezi čtvrtými ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

 

Přejeme dětem i rodičům klidné a pohodové Vánoce a jen to nejlepší
v novém roce 2020!

 

18.12.

MDR: poslouchali jsme koledu Jingle Bells a doplňovali slova do věty na tabuli.

Hráli jsme hry na zapamatování a hádání slovíček z nové lekce, doplňovali jsme slovíčka týkající se Vánoc do osmisměrky.

Kahoot: soutěž s různými tématy na interaktivní tabuli

Podívali jsme se na krátký film Shrek the Halls. Zahráli jsme si hru Santa says :)

16.12.

MDR: Christmas brainstorm - napište co nejvíce slov týkajících se Vánoc (nouns + verbs)

Games: hráli jsme hru "Heads up!" - snažíme se popsat slovo, které ukazuje vybraný student před tabulí. Bod získává ten, kdo dovede nejlépe popsat obrázek.

Také jsme hráli hru "Board race" - ve dvojicích se snažíme napsat na tabuli co nejvíce slov v zadané kategorii - počítají se pouze slova napsaná správně :)

Na interaktivní tabuli jsme si přehráli krátké vánoční reklamy známých obchodních domů a povídali si, co znamenají a co ukazují.

Zahráli jsme si hru Simon says s vánočními příkazy.

11.12.

MDR: Dokončete větu "Last weekend......" (nejméně 4 zajímavé věty) Zápisy jsme si četli a o víkendu si povídali

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol

Homework: WB str. 44, 45, SB str. 121 - domácí úkol je na příští středu 18.12.

Opakovali jsme slovíčka - hráli jsme tichou poštu, Simon says, hry na interaktivní tabuli

Napsali jsme si test z poslední probrané lekce.

9.12.

MDR: najděte a opravte chyby v otázkách a odpovědích

Procvičujeme slovíčka - pictionary, mazací tabulky, zamotaná slova

Procvičujeme gramatiku - ve dvojici se ptáme "What were you doing yesterday/last weekend...?"

Zahráli jsme si hry na interaktivní tabuli na procvičení probrané lekce.

Připomínáme test a domácí úkol na tuto středu 11.12.

4.12.

MDR: procvičování slovíček z poslední lekce, doplňování sloves ve správném čase.

Bookwork: SB str. 40, příběh The day the sea went out - každý sám si příběh čte rychlým čtením s vyhledáváním odpovědí na zadané otázky. Odpovědi společně porovnáváme

Workbook, str. 41, kontrolujeme a diskutujeme ve dvojici

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 37, 42, 43 - na příští středu 11.12.

Opakování ze 3. probrané lekce - test bychom si napsali příští středu 11. 12., v testu se objeví minulý čas průběhový a slovíčka z poslední probrané lekce.

SB str. 45 - porovnáváme 2 dopisy, jeden psaný jednoduchými větami a druhý rozvinutými větami se zajímavostmi i dialogy.

Následující dopis společně přepisujeme z jednoduchého do zajímavého a poutavého.

2.12.

MDR: Q + A : What were you doing yesterday at 4pm? I was...... / I wasn't.........

Předali jsme diplom nejlepšímu studentovi za měsíc listopad a rozdali si odměny za získané hvězdičky.

Na interaktivní tabuli čteme a díváme se na další příběh Lucy a Bena. Odpovídáme na otázky k textu.

Hra s textem: po třídě byly rozmístěné kartičky s otázkami, ve dvojicích hledáme kartičky, odpovídáme na otázky, zapisujeme do sešitu, pak vzájemně porovnáváme odpovědi.

Ve dvojicích sestavujeme scénky z různých situací, kdy musíme zavolat tísňovou linku (emergency services - fire fighters, paramedics, police)
Scénky jsme zapsali do sešitu a vzájemně si je předvedli.

 

LISTOPAD

 

enlightenedNaše skupinka získala v říjnu mezi čtvrtými ročníky největší počet hvězdiček, umístila se tak na 1. místě! Děti moc chválíme za snahu a výborně odváděnou práci yes  Podívejte se na plakát na našich stránkách.

27.11.

MDR: procvičení vět s minulým časem průběhovým (I was watching TV when my phone rang.)

Na interaktivní tabuli jsme zopakovali určování času a procvičovali minulý čas průběhový (At 3pm yesterday I was playing footbal with my friends. At 7 o'clock this morning I was sleeping.)

Bookwork: WB str. 36/cvičení 1 a 2, poslechové cvičení str. 37

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol

Homework: WB str. 34/cvičení 3, str 35 celá, opakování gramatiky a hodin

Ve skupině i ve dvojicích procvičujeme otázky v minulém čase průběhovém.

Na konci hodiny jsme si zahráli hru Werewolf.

25.11.

MDR: procvičujeme minulý čas, věty v záporu v minulém čase.

Zahráli jsme si hru MadLibs - doplňovali jsme náhodná slova dle kategorie a pak četli celý text.

Procvičovali jsme slovíčka z nové lekce, zahráli jsme si hru s obrázkovými kartičkami - čtení, výslovnost.

Bookwork: učebnice WB str. 34 - poslechové cvičení 1, 2

Nová gramatika: past continuous - dvě události probíhající v minulosti, minulý čas probíhající, do kterého zasahuje minulý čas prostý (I was reading when the phone rang. I was walking the dog when it started to rain.)

Zahráli jsme si hru Pictionary - hádáme fráze podle kresby na tabuli.

Na konci hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

20.11.

MDR: převeďte věty do minulého času

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 118/2 celá, WB str. 32 celá. Domácí úkol je na příští středu 27.11.

Společně jsme dopisovali slovíčka dle interaktivní tabule a procvičovali spelling.

Dnes jsme si napsali poslechovou část testu a po přestávce písemnou část.

Story cubes game: po hodu kostkou každý napíše větu a papír pošle spolužákovi, ten po hodu kostkou připíše další větu a s využitím slova z obrázku pokračuje v příběhu. Procvičujeme slovní zásobu i psaní v minulém čase.

18.11.

MDR: procvičování slovíček z lekce, doplňte chybějící písmena a utvořte věty.

Hot seat game: opisujeme slovíčka, ostatní hádají, o jaké slovo se jedná

Bookwork: WB 33 - doplňujeme slova, ttvoříme věty, společně opravujeme

Procvičujeme spojovací výrazy a gramatiku COULD, COULDN'T - hry a aktivity, pracovní listy a mazací tabulky

Story Cubes - tvoříme příběhy podle kostek, používáme gramatiku z této lekce, hlavně spojovací výrazy

Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli, abychom si zábavnou formou procvičili gramatiku z poslední probrané lekce.

V příští hodině bychom si napsali část opakování, procvičujte prosím slovíčka a fráze z poslední probrané lekce. enlightened

13.11.

MDR: doplňte správná slova do vět. (CAN, CAN'T, COULD, COULDN'T)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 25/cv.1, str. 26 celá, str. 29 celá. Dobrovolný domácí úkol WB str. 25, cv 2 (8 vět za 2 hvězdičky, 4 věty za jednu hvězdičku)

Bookwork: poslechové cvičení SB str 29/1,2 společně kontrolujeme a ukazujeme odpovědi

Speaking: navzájem se ptáme na naše oblíbená místa (Where? Why? What?).

SB str. 32 - průzkum (Survey) ve dvou týmech sestavujeme oblíbené činnosti ve městě (In town) a v přírodě (Outdoors)

Library: děti si vypůjčily anglické knížky z knihovny, knížky a vyplněné Book reporty je možno vracet až do 27. listopadu. yes

11.11.

MDR: vytvořte věty s použitím slov zadaných na tabuli (procvičujeme spojky AND, BUT, BECAUSE, SO)

Bookwork: Story, SB str. 26. Nejprve jsme si zopakovali, co se stalo v předchozí části příběhu. Poslechli jsme si novou část a četli v učebnici.

Ve dvojicích sestavujeme části textu podle poslechu.

Zahráli jsme si deskovou hru, kde v jednotlivých políčkách byly různé spojky. Museli jsme vymýšlet různé věty, abychom postoupili na další políčko.

Procvičujeme slovíčka, do sešitu opravujeme zamotaná slova z tabule.

Čtení SB str. 28 - čteme nahlas, pak každý sám potichu, doplňujeme slovíčka do textu a na závěr vybíráme název celého příběhu.

6.11.

MDR: doplňování slovíček do vět (podle opisu doplň správné slovo)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 23/1,2, SB 120. Domácí úkol navíc za 2 hvězdičky je WB str. 23/3 - na zvláštní papír nejméně 8 vět o sobě a dalším členu rodiny.

Opakovali jsme gramatiku a tvořili věty se spojkami AND, SO, BECAUSE, BUT. Ve dvojicích jsme si věty říkali a poté věty o partnerovi prezentovali ostatním.

Song: SB str. 24, doplnění a aktivita.

WB str. 24/1,2

Hráli jsme hru Charades, před tabulí jsme předváděli zadanou aktivitu, ostatní se ptají Can you.....?

Nová gramatika: COULD/COULDN'T - "can" v minulém čase, co jsme uměli/neuměli, když jsme byli malí.

Procvičování gramatiky, kreslili jsme obrázek nás v 75 letech a napsali si 6 vět o sobě, když nám bylo 10 :)

Listening: WB 25/1

4.11.

MDR: doplňování slov do vět (slovíčka z nové lekce)

Soutěžíme a procvičujeme slovíčka z nové lekce (obrázkové kartičky, výslovnost)

Odměny za získané hvězdičky: dnes jsme si vybrali sladké odměny nebo krásné samolepky za získané hvězdičky. Také jsme ocenili nejlepšího studenta za měsíc říjen.

Pracovní list: psaní slovíček z nové lekce, doplňování k obrázku

Nová gramatika: spojovací výrazy: AND, BUT, BECAUSE, SO - procvičujeme ve větách - v kroužku si vytahujeme jednotlivé věty a spojky, vymýšlíme konce souvětí.

Poslechové cvičení: SB 23/1

Homework: na středu připomínám domácí úkol a termín vracení anglických knih z knihovny enlightened

ŘÍJEN

23.10.

MDR: ve svých sešitech našly děti lísteček se školním předmětem. Úkolem bylo napsat větu s použitím tohoto slova.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 118/cv. 1, str. 22 celá, SB str. 22 - obrázek a slovíčka z nové lekce, str. 118, 119 - doplnit obě stránky - domácí úkol je na středu 6.11. Děti mají na vypracování úkolu celé dva týdny. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Zopakovali jsme si správné psaní MUSTN'T

Napsali jsme první, poslechovou, část testu z probrané lekce.

Library:  všichni si vybrali anglickou knížku z knihovny, knihy můžete vracet až do 6.11., těšíme se na pěkné book reporty :)

Napsali jsme si další část testu, čtení a psaní.

Zahráli jsme si hry "Snatch" a "Simon says", děti se střídaly v zadávání instrukcí.

Vypracovali jsme poslechové cvičení v učebnici WB str. 17.

Hráli jsme hry na interaktivní tabuli.

21.10.

MDR: hláskování slov z poslední lekce (3 slova), písmenka jsou pomíchaná, úkolem je napsat je správně a vymyslet větu s těmito slovy. (necklace, bracelet, sword)

Hra na procvičování a výslovnost slovíček z probrané lekce: posíláme kartičky se slovy kolem stolu, každý rychle čte nahlas, výslovnost pak na konci opravujeme (knight, sword)

Pracovní listy: luštíme slova podle zadaného kódu

Gramatika: MUST x MUSTN'T (pozor na správné psaní!) procvičujeme na tabulkách, píšeme odpovědi na otázky

Procvičování zájmen na pracovních listech, oprava chyb ve větách, pracujeme ve dvojicích, práce si opravujeme navzájem.

Homework: připomínám domácí úkol na tuto středu 23.10. a opakování z probrané lekce (In the museum)

16.10.

MDR: doplňte zájmena do vět (HER, HIS, ME, THEM)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 14/1 a 2, 15/2, 16, 18, 21 - domácí úkol je na příští středu 23.10. Děti mají na vypracování úkolu celý týden. Doporučujeme úkol rozdělit na dvě části, nedělat jej celý najednou.

Domácí úkol je zároveň i přípravou na test, první část testu bychom si napsali příští středu 23.10.

Time Capsule - vyráběli jsme časovou schránku, do které jsme zapsali naše zájmy a oblíbené věci. Otevřeme je na konci školního roku.

Bookwork: WB str. 19/1 - poslechové cvičení

Povídali jsme si o 4 velkých muzeích (The British Museum, The Vatikan, The Louvre, Museum of Art in New York). Ukázali jsme si, kde jsou a prohlédli si fotky.

Pracovní listy: zjišťujeme navzájem, do kterého muzea se ostatní chtějí podívat a proč.

14.10.

MDR: diktát slovíček po písmenkách (procvičujeme spelling), slova jsou zamotaná, úkolem je rozluštit slova a každé napsat ve větě. (queen, helmet, crown, bracelet)

Bookwork: SB str. 14, 15 - další část příběhu. Nejprve podle obrázků odhadujeme pokračování dějě, pak příběh posloucháme a odpovídáme na otázky (str. 15/cv.2). Na příběh se díváme na interaktivní tabuli.

Ve dvou skupinkách příběh nacvičujeme a hrajeme jednotlivé role.

SB str. 16/17 - The Secret of the Egyptian Cat - čtení a poslech. Skládáme jednotlivé věty z příběhu podle dějové linie (ve dvojicích). Každá dvojice měla vymyslet krátký příběh, co kočka dělala, když nebyla v noci v muzeu.

Workbook: 14/3

enlightenedpřipomínáme domácí úkol na tuto středu WB 11 a 12 enlightened

9.10.

MDR: MUST x MUSTN'T - doplňte do vět

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 11 a 12, celé strany. Nový domácí úkol je na příští středu 16.10.

Song: učili jsme se novou písničku, SB str. 12

Nová gramatika: předmět v anglické větě (give ME, give HIM, give THEM, give HER, give US)

Hry a procvičování nové gramatiky.

7.10.

MDR: napište věty s použitím slov na tabuli: photographer/dodgem cars/band/microphone

Společně jsme prošli a vysvětlili gramatické jevy a chyby opravené v testu.

Bookwork: nová lekce, slovíčka, vysvětlení s interaktivní tabulí a obrázkovými kartičkami.

Hráli jsme hry na naučení a procvičení nových slovíček. Cvičení v učebnici WB str. 10/1, opravování slov na tabuli.

Nová gramatika: MUST / MUSTN'T

SB str. 11/1

2.10.

MDR: opravte pořádek slov v otázkách (Sally/park/the/to/did/go? he/was/school/for/here? what/do/did/today/they?)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol je na příští středu 9.10.

Hry a pracovní listy na opakování gramatiky - přivlastňovací pád.

Opakování - test a opakování gramatiky a slovíček z probrané lekce.

ZÁŘÍ

30.9.

MDR: Today is the last day of September. Tomorrow is the first day of October. I am excited for .... and ....

Procvičení slovní zásoby: hra Scattergories.

Gramatika: opakování - vymysli co nejvíce otázek ke slovům uvedeným na tabuli. Board race - doplňování slov do vět. Hry ve dvojici. Bingo. Hry na interaktivní tabuli.

25.9.

MDR:  otázky a odpovědi

Procvičovali jsme jednoduché otázky (Where do you live? How do you go to school? Do you ride a bike? Does your sister play piano?) - hra Snowball fight

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 5/cv.3, str.7/cv. 2 a 3, str. 8/cv.3, extra HW str. 6/cv.1 a 2. Úkol je na příští středu 2.10.

Listening (poslech): SB str. 7, cv. 1 - procvičujeme činnosti, slovíčka z probírané lekce

Opakování: dnes jsme si napsali první část opakování v rámci probírané lekce, poslech, další část (slovíčka a gramatiku) bychom dopsali příští středu 2. 10.

Library (knihovna): všichni si vypůjčili anglickou knížku z naší knihovny, termín vrácení knihy a vyplněného Book Reportu (zápisu z knihy) je 9. 10. Za Book Report lze získat 2 hvězdičky navíc!

Interaktivní tabule: na interaktivní tabuli procvičujeme pořádek slov ve větě

23.9.

MDR: September 23rd: Autumn EQUINOX (podzimní rovnodennost), Autumn = Fall (obojí znamená podzim, AUTUMN - britská angličtina/FALL - americká angličtina)

Game: zahráli jsme si naši oblíbenou hru s posíláním kartiček, rychlým čtením a správnou výslovností :)

Bookwork: SB str. 6 - song - písničku jsme si zazpívali společně, pak v rámci soutěže rozděleni do dvou týmů, doplňujeme slovíčka a odpovídáme na otázky

SB str. 8/9 - další část příběhu, čteme v učebnici, poslech, na příběh jsme se podívali také na videu. Ve dvojicích - věty na lístečcích srovnáváme ve správném pořadí podle příběhu v učebnici, věty pak doplňujeme do cvičení (WB str. 8/1)

Notebook: každý si do ntb nakreslil svou vlastní mapu s naznačenou cestou k pokladu

18.9.

MDR (My Daily Report): Where did you go on summer holiday? Describe 2 places.

Dnes jsme vyrobili plakát naší skupinky, který vystavíme spolu s ostatními na chodbě k jídelně.

Procvičovali jsme nová slovíčka - hráli jsme hru Tichá pošta.

Bookwork: SB str. 4 slovíčka a str. 5 - gramatika

Nová gramatika: Do you like...? Yes, I do. No, I don't.

Poslech SB str. 5, odpovědi na otázky jsme si kontrolovali ve dvojicích.

Zahráli jsme si na reportéry (Journalists) vzájemně se ptáme na 4 otázky.

Homework (domácí úkol): WB str. 4/cv. 1 (cvičení 2 je dobrovolně navíc), str. 5 - cv.1 a 2 - domácí úkol je na příští středu 25.9

16.9.

Úvodní hodina - navzájem jsme se představili a říkali si, co máme rádi, nebo co rádi děláme.

Připravili a ozdobili jsme si sešity, do kterých jsme si napsali třídní pravidla ("rules").

Podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupinky (Meerkats - surikaty) a do sešitu si napsali 3 zajímavosti o tomto zvířeti.

Na papír jsme napsali 3 věci o sobě (jaký sport máme rádi, jaké je naše nejoblíbenější jídlo a kolik máme sourozenců). Z papíru jsme pak vyrobili vlaštovky, které jsme házeli. Informace z vlaštovek jsme pak četli a hádali jsme, o koho jde.

Představili jsme si nový systém získávání hvězdiček, soutěže týmů v rámci ročníku a nový hvězdičkový obchod.

Na závěr jsme si pak zahráli hru "Snatch!" a procvičovali anglické instrukce a pokyny.

TOPlist

aktualizováno: 03.04.2020 20:15:54