Meerkats

Meerkats

Vyučující:

Lily Schmidt-Block

tel.: WhatsApp +1 727 272 7221 
email: lillianrose1018@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Neumanová

tel.: +420 775 904 563
email: neumanovatereza@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ZÁŘÍ

23.9. 2020

MDR: Odpovězte na otázky celou větou:

1.) What did you do on Saturday?

2.) Did you read a book at the weekend?

3.) What did you eat for breakfast this morning?

4.) Did your mom take you to school today?

Poté nás čekalo dokončení našeho třídního plakátu, který bude viset na chodbě k jídelně.

Dále si děti vyplnily pracovní list na zopakování gramatiky.

Bookwork: SB str. 8 - story; WB str. 8 celá.

Games: Werewolf, interaktivní hra Superminds (true/false), Hidden Pictures.

 

21.9. 2020

MDR: 1.) What is your favorite TV show? 2.) Have you got any siblings? 3.) What time do you go to bed? 4.) Do you like drawing pictures?

Po zápisu do portfolií si děti vytahovaly otázky, na které odpovídaly. 

Bookwork: SB str. 6 cv. 1 a 3, str. 7 cv. 1; WB str. 7 cv. 1 a 2.

Dále děti dostaly za úkol složit správně otázky, které byly zamíchané. 

Poté jsme si rozdali mazací tabule a děti procvičovaly minulý čas (slovesa) - např. see - saw, play - played, look - looked, sing - sang, DO - DID.

New grammar (nová gramatika): Past simple - minulý čas prostý. 

Na závěr hodiny jsme si ve dvojicích procvičovali novou gramatiku.

 

16.9. 2020

MDR: Dnes děti podle obrázků hádaly, o jaké slovíčko se jedná, poté si vše zapsaly do sešitů.

Grammar: Opakování gramatiky - Do you like reading? Yes, I do./No, I don't. Does he like reading? Yes, he does./No, he doesn't.

Gramatiku si děti procvičily ve dvojicích, kdy si vzájemně pokládaly otázky.

Bookwork: SB str. 5 cv. 1; WB str. 4 cv. 1 a 2.

Games: Charades, Spin the Wheel, Guess the Word.

 

14.9. 2020

MDR: What was your favorite part of the Superminds 3 story? Write 1-3 sentences.

Po zápisu do našich portfolií jsme se seznámili s naším novým odměňovacím systémem - o co se jedná, za co budou studenti odměňováni atd.

Dále jsme se podívali na příběhy z učebnice z minulého roku a zopakovali jsme si, jaká písmena v příbězích hlavní postavy našly.

Bookwork: SB str. 4. celá.

New vocabulary: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist.

Games: Pictionary, Hangman, Matching Pairs.

 

9.9. 2020

MDR (My Daily Report): What did you do in the summer? Write 2-3 sentences.

Dále děti začaly pracovat na třídním plakátu o jejich novém maskotovi - surikatách (meerkats).

Poté jsme si zahráli několik her - interaktivní hru s hádáním, co je na obrázku; házení kostkami a odpovídání na otázky o nás, abychom se lépe poznali; hru Categories, BINGO a Four Corners.

Library: Pokud mají děti nějaké knížky z knihovny, které si vypůjčily minulý školní rok, prosíme, aby je co nejdříve vrátily, děkujeme.

 

7.9. 2020

Vítáme Vás v novém školním roce! smiley

Dnešní hodina byla především seznamovací. Na rozehřátí nás čekala hra, při které se každý představil a prozradil nám, co rád dělá.

Poté jsme si ozdobili naše portfolia, do kterých jsme si následně zapsali naše třídní pravidla a rozdali jsme si nové učebnice.

Dále jsme si zahráli na koulovanou - každý student dostal papír, na který o sobě napsal 3 fakta. Papír potom děti zmuchlaly a chvíli jsme se koulovali - aby se papírky promíchaly. Nakonec si každý nechal jednu "kouli", ze které přečetl 3 fakta o nějakém ze svých spolužáků a úkolem bylo uhodnout, o koho podle popisu jde.

Poté nás čekaly další hry - Scavenger Hunt a Snatch Game. Při první hře děti dostaly papír s úkoly, které v týmech plnily, při Snatch Game si ověřily jejich postřehy. laugh

V neposlední řadě jsme si povídali o šikanování a podepsali jsme tzv. Anti-Bullying Certificates. Děti svým podpisem stvrdily, že se budou vzájemně respektovat, chovat se k sobě hezky a pomáhat si.

TOPlist

aktualizováno: 23.09.2020 21:56:46