Jaguars

Jaguars Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Iva Kvašňáková

tel.: +420 739 475 186
email: iva.kvasnakova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

18. 10.

MDR - My daily report: Vocabulary review lesson 1.

HOT SEAT - hra na opakování slovní zásoby.

Po krátkém opakování slovíček a gramatiky psaly děti první letošní test. Výsledky si odnesly domů.

Dnes si děti také půjčily knížku, kterou by měly přečíst do 6. 11. a donést zpět s vyplněným čtenářským listem, za který budou odměněni 2 hvězdičkami navíc.

Games and activities: Hot Potato, Word Categories, Word Charades, Animal pantomime.

 

16. 10.

MDR - My daily report: Which one doesn't match?

1. arm, leg, eye, rib, lip, hi, elbow

2. orange, apple, banana, strawberry

3. crown, bacelet, queen, necklace

4. soccer, basketball, swimming, tennis

Doplňující cvičení: You --- brush your teeth. You --- eat ice cream for breakfast. We --- speak nicely to each other. 

Games and activities: Musical chair, Hot potato, Categories.

Máte opravený domácí úkol, znovu si jej projděte a připravíte se tím na středeční test Unit 1.

 

11. 10.

MDR - My daily report: vocabulary word scramble

Games and activities: dnes jsme opakovali slovíčka na principu her a zábavných aktivit - Picture dictionary, Blast, Word chain, Superminds games.

Připomínáme, že úkol je na pondělí a ve středu 18. 10. píšeme test. První Star Store bude ve středu 25. 10.

 

9. 10. 

MDR - My daily report: What would you like to be and why? 

Bookwork - práce s učebnicí: atr. 118, 119 - tvoření otázky, pořádek slov ve větě.

The knight - interaktivní příběh na tabuli i v učebnici. Poslech a četba s porozuměním - tvoření otázek a odpovědí TRUE/FALSE (pravdivé a nepravdivé) - cvičení na str. 15.

Homework - domácí úkol: WB - pracovní sešit str. 12, 13, 14, 15 (poslechové cvičení vynechte). Úkol je na pondělí 16. 10. Pište jej pečlivě a samostatně, ve středu 18. 10. bude z obdobné látky test Unit 1.

 

4. 10.

MDR - My daily report: procvičování slovíček 1. lekce.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 12 písnička a nová gramatika na příkladech: Give me the book. Give her the book. Show him your hand. Tell us a joke. Sing them a song. A následně jsme přídavné jméno ve 3. pádě procvičovali na hře Simon says ...

Game: děti byly v týmech a hrály hru -  Unscramble the sentence.

Homework - domácí úkol: prosíme děti a rodiče, aby se zaregistrovali do online aplikace k učebnici u vydavatelství Cambridge. List s návodem děti dostaly s učebnicí, v případě jakýchkoli obtíží kontaktujte přímo paní Polcarovou s nakladatelství Cambridge na emailu: d.polcarova@cambridge.org 

Děkujeme.

 

2. 10.

MDR - My daily report: Pictionary

Dnes jsme začali Unit 1 a seznámili se s novými slovíčky na str. 10. 

Hráli jsme hru Charades a Pictionary na procvičování slovní zásoby. 

Bookwork: práce s učebnicí str. 10 - 13.

New grammar: v gramatice jsme si vysvětlili formu a užití slovesa MUST a MUSTN'T. 

Na závěr jsme zpívali novou písničku z učebnice a dělali cvičení na prozumění textu.

 

Září

27. 9.

MDR - My daily report: Unscramble the vocabulary words. Děti píší správný tvar slovíček z učebnice.

Bookwork: str. 118 cvičení na procvičování tvoření otázek, str. 6-7 písnička - poslech a čtení s porozuměním, str. 8-9 čtení a poslech příběhu The map.

Grammar point: I like going to school. I love eating pizza. I hate seeing spiders. Způsob jak vyjádřit, že máme něco rádi, že se nám to líbí, nebo to nenávidíme.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: symbol, map, diamond, directions, arrow, castle, librarian, adventure, statue, clue, path, exploring, excited, excitement.

V závěru hodiny jsme se věnovali dokončení plakátu naší skupiny jaguárů - JAGUARS. Již brzy jej uvidíte na našem webu. Přejeme příjemný víkend.

25. 9.

MDR - My daily report: What did you do this weekend? 

Bookwork - nová lekce: Well done, Ben and Lucy pg. 4, 5.

Game - Secret Word.

Dialogy - ve dvojicích si děti procvičovaly nová slovíčka a vedly spolu rozhovor dle vzoru z učebnice.

Grammar: Do you like going on adventure? Yes, I do. No, I do not.

Does Kate like going on adventure? Yes, she does. No, she does not.

Vocabulary: fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, journalist, photographer, townhall, cityhall, brave, coward, famous, adventure, question, answer.

Homework - domácí úkol: WB 4, 5. Domácí úkol je na pondělí 2. 10. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

20. 9.

Na úvod dnešní hodiny jsme hráli hry - Snatch a My name is ...

Např: My name is Ela and I like elephants. My name is Peter and I like pizza.

Portfolio work: About me - děti psaly o sobě do úvodní stránky sešitu. Odpovídaly na otázky: Where were you born? How old are you? What do you like to do? What is your favourite animal? What do you like to eat? What is your favourite subject at school? Who is your best friend? What is your hobby? How big is your family? atd.

Dále jsme si více povídali o jaguárech a začali pracovat na plakátu naší skupiny JAGUARS. Také jsme mluvili o pravidlech chování ve škole, v naší skupině a diskutovali o šikaně. Na závěr hodiny všichni podepsali Anti Bullying Pact a slíbili jsme si, že budeme respektovat jeden druhého a nepřipustíme, aby se někomu ubližovalo.

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: to snatch, to catch, to grab - synonyma pro popadnout, chytit, sebrat. Compliment - pochvala, bully - agresor, ten, kdo šikanuje, victim - oběť, witness - svědek, bullying - šikana. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

 

18. 9.

Dnes proběhlo naše první setkání v tomto školním roce. Povídali jsme si o angličtině, o tom jak je pro nás důležitá jako nástroj komunikace v cizích zemích a kontaktu s cizinci. Děti sdílely své zkušenosti, ať už z cest do zahraničí nebo sledování anglicky mluvených filmů, z četby knih, nebo také nutnosti rozumět textům při hrách na počítači.

Děti si dnes také založily sešit - portfolio, kam si budou zapisovat nová slovíčka a fráze, vést si deník v hodinách, vlepovat praktické materiály, které jim budeme během roku dávat apod. 

Také jsme mluvili o jaguárech, neboť jaguár se stal maskotem naší skupiny v tomto roce.

Na závěr hodiny jsme hráli hru "Statement chair game". 

Nová slovíčka a fráze: jaguar (pozor na výslovnost J!), hunting - lov, pouching - pytláctví, prey - kořist, fur - kožešina, fur coat - kožešinový kabát, ban - zákaz, světové strany: north, south, east, west.

Ve středu budeme mluvit o pravidlech týmové práce, ale také o šikaně a školním řádu. Seznámíme se s učebnicí, vyrobíme si plakát naší skupiny s jaguárem a určitě si zahrajeme nějakou novou hru.

Těšíme se smiley

TOPlist

aktualizováno: 22.10.2017 10:56:37