Jaguars

Jaguars

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

PROSINEC

12.12.

MDR: do vět doplňte předložky IN, ON, AT

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 47, 48, 49 - domácí úkol je na příští středu 19. 12.

Song: SB str. 48 - zpívali jsme novou písničku

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Nová gramatika: SB 49 (When the train arrived, two men were eating hot dogs.)

Společné čtení: pokračujeme ve čtení knihy Hercules

10.12.

MDR: What can you see at the train station? (Co vše je k vidění na nádraží?) - všechna slovíčka jsme pak napsali na tabuli

Bookwork: SB str. 46, 47 - nová lekce "Two return tickets" - poslechli jsme si nový příběh, odpovídali na otázky pod obrázkem a procvičili nová slovíčka.

Nová gramatika (SB str. 47): IN, ON, AT (časové předložky)

Na interaktivní tabuli jsme se podívali na vánoční příběh: Dr Seuss' How Grinch stole the Christmas - na pracovních listech jsme pak doplňovali slova do písniček, které se ve filmu objevily.

Začali jsme vyrábět vánoční přání/hvězdu, budeme dokončovat příští pondělí.

5.12.

MDR: písemně odpovězte na otázky na tabuli

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 44, 45, 46 - domácí úkol je na příští středu 12. 12.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli opakovali hláskování slov z probrané lekce.

Napsali jsme si opakování z další dokončené lekce, poté jsme luštili křížovky.

Na závěr jsme hráli hru Simon says, Myslím si slovo, a hádali jsme slova na tabuli.

Knihovna: většina dětí si dnes vypůjčila anglickou knížku z knihovny. Knížky, prosím, vracejte do 19. 12. spolu s vyplněnými Book reporty. Děkujeme enlightened

3.12.

MDR: podle obrázků na tabuli napište slova do sešitu (slovíčka z lekce)

Zahráli jsme si hru Snatch!

Story: Miss Laura četla příběh, na pracovním listě jsme pak odpovídali na otázky

Procvičovali jsme tvoření vět a otázek: They were watching TV at 4 o'clock. Were they watching TV at 4 o'clock? Yes, they were. No, they weren't.

Stejnou gramatiku jsme pak procvičovali i na pracovním listě na tabuli.

i-dictionary: přídavná jména, protiklady, zazpívali jsme si písničku, vyhledávali v ní přídavná jména, poslouchali příběh a odpovídali k němu na otázky.

Reading time: dále pokračujeme ve čtení knihy Hercules (zopakovali jsme si děj z minula a vysvětlovali slovíčka)

LISTOPAD

28.11.

MDR: Odpovídejte na otázky: What were you doing last night at 8?.....

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 40, 41, 43 - domácí úkol je na příští středu 5.12.

Zahrái jsme si hru "2 truths 1 lie" (2 lži a jedna pravda) - na lístečky jsme si připravili 3 věty, čteme si je navzájem a hádáme, co je pravda a co lež.

Pracovní listy: procvičení gramatiky z poslední probírané lekce.

Reading time: společně čteme knihu "Hercules" (nakladatelství Usborn). Nejprve jsme se podívali na thriller stejnojmenného filmu (Disney, 1997). Knihu čteme společně, procvičujeme hlasité čtení a výslovnost, vysvětlujeme si slovíčka.

26.11.

MDR: Srovnejte slova správně do otázek a odpovězte na otázky. (WAS/WERE, WASN'T WEREN'T)

Rozdělili jsme se do týmů a psali jsme na tabuli slova navazující podle posledního písmene (slovní fotbal, ale písemně)

Pracovní listy: procvičování gramatiky

Bookwork: SB str. 40 příběh "The day the sea went out" - příběh jsme si nejprve poslechli, vysvětlili si některá slovíčka, odpovídali na otázky k příběhu

SB str. 42 "Fire safety" - slovíčka, čtení, otázky na str. 43

21.11.

MDR: podle diktátu píšeme slovíčka z nové lekce, ovšem druhou rukou, než jsme zvyklí :)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 35 - 38 - domácí úkol je na příští středu 29.11.

Bookwork: WB str. 37/cv. 1 - poslech

Nová gramatika: tvoření otázek v minulém průběhovém čase: "Were you watching TV yesterday at 8 o'clock? What was she doing yesterday?"

Další část příběhu, SB str. 38 - nejprve posloucháme a čteme v učebnici, pak se na příběh díváme na interaktivní tabuli. Odpovídáme na otázky k příběhu (čtení, psaní).

Game: zahráli jsme si hru "Time's up!", v týmech nejprve píšeme slovíčka z probraných lekcí, která pak popisujeme a hádáme, předvádíme a hádáme, opisujeme jedním slovem.

enlightened Pozor na výslovnost slov obsahující "silent letters": knight, sword, island, knife - podtržená písmena nevyslovujeme enlightened

19.11.

MDR: napište co nejvíce slovíček, která jste si zapamatovali z nové lekce

Game: ve dvou týmech jsme soutěžili ve tvoření slov, sousloví a celých vět

Nová gramatika: past continuous (minulý čas průběhový) - používá se při vyprávění dějů v minulosti, "co se právě dělo, když...." I was eating dinner when the phone rang."

Zahráli jsme si hru s předváděním činností, kde jsme si tento čas procvičili (When I walked in the room, XY was reading/singing/sleeping.....)

Bookwork: SB str. 35 - poslech a procvičení gramatiky, str. 36 - nová písnička a doplňování slovíček podle poslechu.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hry Simon says + I spy

14.11.

MDR: k obrázkům na tabuli přiřaďte správné názvy.

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework (domácí úkol): WB str. 33, 34 - domácí úkol je na příští středu 21.11.

Game: zahráli jsme si dvě hry jako příprava na test (posíláme kartičky v kroužku kolem stolu a nahlas čteme slovíčka na nich napsaná, po třídě hledáme kartičky s částmi souvětí, které v sešitě sestavujeme dohromady)

Napsali jsme si samotný test ze 2. dokončené lekce.

Bookwork: SB str. 34, nová lekce "Danger" - slovíčka a výslovnost, poslech a oprava vět k úvodnímu příběhu.

SB str. 120 - doplnění gramatiky

12.11.

MDR: napište 3 věty s použitím fráze "when I was young/...years old/ a baby I COULD..."

Rozdělili jsme se do dvou týmů a na tabuli soutěžili v psaní slov podle diktátu (spelling race) - procvičovali jsme slovíčka na středeční test.

Bookwork: SB str. 29 - poslech, str. 30, 31 - čtení a doplňování odpovědí, WB str. 30 - psaní krátkých odstavců podle přečteného textu

Projekt "My world" - popište obrázky a řekněte o nich ostatním

Připomínáme test na tuto středu 14.11.

7.11.

MDR: napište 8 slovíček z poslední lekce

Zkontrolovali jsme domácí úkol.

Homework: WB str. 26, 29, 32 - domácí úkol je na příští středu 14.11.

Video: Michael Rosen: Going on a Bear Hunt

Opakovali jsme verše, skládali je dohromady s obrázky a větami.

Soutěžili jsme ve slovních řetězech, písemně (poslední písmeno slova je prvním písmenem slova dalšího...)

Kniha: společně jsme četli knihu "Mrs. McNosh hangs up her wash" a zkoušeli různé aktivity.

Soutěže: Brain Quiz a Hangman

5.11.

MDR: dokončete věty na tabuli tak, aby dávaly smysl (se spojkami BUT, AND, BECAUSE, SO)

Podívali jsme se na poslední část příběhu Nightmare Before Christmas.

Bookwork: SB str. 26, další část příběhu, nejprve čteme a posloucháme příběh, potom se
na příběh díváme na interaktivní tabuli, odpovídáme na otázky k příběhu a sestavujeme věty
z příběhu ve správném pořadí.

SB str. 28 - čtení, doplňování správných slov do vět a vymýšlení nadpisu pro článek.

Silent letters: která písmenka se ve slovech objevují, ale nečteme je? Procvičování slov, výslovnost (knight, scissors, autumn, island, knee, raspberry, wednesday, light)

Test: připravujte se na test z další dokončené lekce, napsali bychom si ho příští středu 14.11.
V testu se objeví slovíčka (SB str. 22), věty se spojkami (BUT, AND, BECAUSE, SO)

ŘÍJEN

31.10.

Happy Halloween!

MDR: popište 3 věci nebo tradice spojené s Halloweenem

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili, kdo dříve pojmenuje obrázek - procvičování slovíček s halloweenskou tématikou

Slovíčka: pumpkin, witch, skeleton, zombie, mummy, graveyard, werewolf, jack-o'-lantern, trick or treat, bat, vampire

Na interaktivní tabuli jsme slovíčka hledali v osmisměrce a popisovali význam.

Sledovali jsme část animovaného filmu Nightmare before Christmas (1993, podle předlohy Tima Burtona)

24.10.

MDR: AND, BUT, SO, BECAUSE - doplňte správně věty

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 24, 25 - domácí úkol je na středu 31.10.

Library: pravidelně si půjčujeme anglické knížky z knihovny, kdo si vypůjčil dnes, má možnost knihu a Book Report vrátit až do 7. 11.

Pracovní listy: na pracovním listě opět procvičujeme novou gramatiku

Bookwork: SB str. 25/1 - poslechové cvičení, doplňování k obrázkům

Nová gramatika: COULD, COULDN'T - gramatiku jsme si procvičovali na pracovním listě

Připravovali jsme a vyráběli halloweenské lucerničky na výzdobu tělocvičny pro Halloween party.

Na závěr jsme se rozdělili do dvou týmů a zahráli jsme si deskovou hru, kde jsme procvičovali použití spojek (BUT, SO, BECAUSE, AND) v různých větách.

22.10.

MDR: k obrázkům na tabuli dopište správné slovo (slovíčka z nové lekce)

Opakovali jsme gramatiku - Grammar page, SB str. 118

Bookwork: SB str. 23/ 1 - poslech rozhovoru a odpovědi na otázky

23/2 - nová gramatika

23/3 - spojování vět a procvičování nové gramatiky

Nová gramatika: spojky BUT, AND, BECAUSE, SO

Song: zpívali jsme písničku v SB na str. 24 a označovali jsme obrázky podle poslechu. V dalším cvičení jsme opravovali chyby podle textu písničky.

Alphabet race: soutěžili jsme ve dvou týmech a skládali dohromady obtížná slova

Starstore: dnes si děti v 1. Star Storu vybraly odměny za získané hvězdičky.

17.10.

MDR: opravte pořadí slov ve větách (procvičování k testu)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 18, 22, 23

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z dokončené 1. lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku (wordsearch) se slovíčky z nové lekce.

Bookwork: SB str. 22, nová lekce 2, The World Around Us - přečetli jsme si slovíčka, vysvětlili, procvičovali jsme výslovnost. Poslechli jsme si nový příběh a podle poslechu odpovídali na otázky pod článkem.

Hráli jsme hru I spy with my little eye...

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Kahoot!, témata Nature + Animals.

15.10.

MDR: podle obrázků sestavte věty (Give him the swords. Give her....)

Game: v kroužku jsme si zahráli spelling game. Miss Laura zadala slovo, hláskujeme toto slovo, každý jedno písmeno, při chybě se vracíme zpět na začátek slova.

Bookwork: v učebnici SB jsme pracovali na str. 119, Grammar page, opakujeme si tak slovíčka i gramatiku na test.

Game: Jumping line - Miss Laura čte věty, pokud jsou gramaticky správně, skáčeme doleva, pokud ne, skáčeme doprava.

Dnes jsme na interaktivní tabuli a mobilních telefonech hráli hru Kahoot!, kterou připravila Miss Laura. Otázky se týkaly probrané lekce a tato hra děti moc bavila.

Na závěr jsme si v týmech zahráli Scattergories.

10.10.

MDR: procvičení MUST/MUSTN'T - write 4 rules for a sport or a hobby

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 16, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 17.10.

Bookwork: SB str. 18: Discover Museums - čteme a podtrháváme neznámá slova (ta vysvětlujeme a cvičíme výslovnost), poté odpovídáme na otázky pod textem

Listening (Poslech): WB str. 17 - podle poslechu spojujeme jednotlivé aktivity na obrázcích se dny v týdnu (toto poslechové cvičení je z přípravy na cambridgské zkoušky YLE)

Unique Museums: podívali jsme se na prezentaci zajímavých muzeí (čokolády, voskových figurín, Lega, hořčice...). Každý sám pak vymyslel svoje vlastní zajímavé muzeum, které představil ostatním.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Test: příští středu 17. 10. bychom si napsali test z probrané lekce. V testu budou slovíčka týkající se muzea, gramatika (must, mustn't), přivlastňovací zájmena (my, her, his, its, our, their)

8.10.

MDR: napište správně zamotaná slova (procvičujeme slovíčka z probírané lekce), rozluštěte hádanku (I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. Who am I?)

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglické knížky z knihovny. Knihy a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte, prosím, do 22. října. Odměnou za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Procvičujeme gramatiku (me, her, him, its, us, them) - také jsme vyplňovali pracovní listy.

Bookwork: učebnice SB str. 16, příběh The secret of the Egyptian cat - příběh jsme si poslechli a v učebnici podtrhávali neznámá slovíčka, která jsme si pak společně vysvětlili. Odpovídali jsme na otázky pod příběhem.

Games: na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení slovosledu ve větě a zahráli si Bingo se slovíčky z této lekce.

3.10.

MDR: MUST x MUSTN'T - napiště 5 vět podle obrázků

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 10, 11, 13 - domácí úkol je na příští středu 10.10.

Napsali jsme si slíbené opakování, které dopadlo velmi dobře.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení

Nová gramatika: GIVE ME / HIM / HER / US / THEM - procvičujeme v kroužku s obrázky různých předmětů

Story: učebnice SB str. 14 a 15 - nejprve posloucháme a čteme a poté se na příběh díváme na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky

1.10.

MDR: 2 rhyming words (slova, která se rýmují se slovy): run, see, bat, jump, phone

Procvičovali jsme věty a otázkyse slovesy v přítomném a minulém čase (do, is, are - did, was, were)

Bookwork: SB str. 10 - nová slovíčka z lekce, výslovnost, čtení, poslech příběhu a odpovědi na otázky podle poslechu.

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T - SB str. 11

Procvičování nové gramatiky na pracovním listě.

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 12 a doplňovali jsme podle poslechu

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write the words to match the pictures (procvičujeme slovíčka z první lekce)

Bookwork: SB str. 7, doplňujeme slovíčka podle poslechu

Opakování gramatiky - minulý čas (past simple), tvoříme otázky v minulém čase, vzájemně se ptáme.

Poslechli jsme si příběh z učebnice SB na str. 8 a 9 a odpověděli na otázky k příběhu.

Pracovní list: písemně procvičujeme minulý čas.

Dnes jsme si lekci zpestřili hrou Kahoot, kde jsme hráli kvízy o jednotlivých zemích, zvířatech a sportech.

Homework: WB str. 4, 5, 7 a 9 - domácí úkol je na středu 3.10.

OPAKOVÁNÍ: ve středu 3.10. bychom si písemně zopakovali některé důležité jevy z loňského školního roku, prosíme, prolistujte si starou učebnici yes

24.9.

MDR: otázky "Do you...?" upravte do správného tvaru

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky.

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci v učebnici Students Book, strany 4-6, nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, newspaper, exciting

gramatika: opakování a procvičování přítomného času: Do you like going to school? Where do you live? procvičovali jsme v rámci celé skupiny a ptali se navzájem podle otázek na pracovním listě.

Poslechli jsme si první písničku z učebnice SB na str. 6

19.9.

MDR: Write 3 things about Ben and Lucy (opakujeme, co jsme se o našich hrdinech dozvěděli v uplynulém roce)

Dokončili jsme ozdobení sešitů.

V kroužku jsme hráli hru, ve které tvoříme otázky a odpovídáme: favourite animal?, hobby?, favourite place?, sister or brother?, favourite object?, pets?

V kroužku pak každý pověděl něco o doneseném předmětu (Show and tell), byly to velmi zajímavé zážitky z prázdnin!

Poster (plakát): začali jsme pracovat na výrobě plakátu naší skupinky (Jaguars)

Homework: wordsearch - pracovní list, který dostaly děti ve škole + dvě věty z uvedených slov. Domácí úkol je na středu 26.9.

17.9.

Welcome back Jaguars! smiley

MDR (My Daily Report) - píšeme na začátek hodiny do sešitu - 3 things you did in summer

V kroužku jsme se navzájem představili.

Class rules (pravidla chování ve třídě): společně jsme sestavili několik základních pravidel, která jsme se dohodli dodržovat a zapsali jsme je na zadní stranu sešitu.

Sešity jsme si ozdobili.

Bookwork: prohlédli jsme si nové učebnice a povídali si o našich hrdinech a jejich dobrodružstvích v loňském roce.

Antibullying pact (dohoda proti šikaně) - mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Homework (domácí úkol): show & tell (ukaž a pověz) - přineste si jednu maličkost z prázdnin (obrázek, suvenýr, mušle) a povězte nám o ni

Na závěr hodiny jsme si zahráli oblíbenou hru Hangman.

TOPlist

aktualizováno: 12.12.2018 23:12:54