Jaguars

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

LEDEN

22. 1.

MDR: ve školním sešitě si děti procvičily slovíčka z nové lekce (dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight)

Bookwork: SB 60, 61/2, 62, 63; WB 119/4

Vocabulary: rob, steal, thief, jewels, jeweller, secret, danger, dangerous, symbol, robber, dye, mysterious, catch;

Grammar: SB 59/2 - used to.... (samo o sobě nepřeložitelná slovní hříčka, ve spojení se slovesem dává význam typu "býval, míval, spával, hrával apod.)

                 SB 61/2 - had to (musel; např. had to be, had to keep, had to go...)

Homework: připomínáme domácí úkol na pondělí, 27. 1.: WB 58 - 61 (kdo byl dnes dříve hotový s tím, co jsme dělali v hodině, mohl si dělat domácí úkol, takže je méně práce na doma)

 

20. 1. 

Přestože dnes byl "testovací" den, nakoukli jsme i do nové - páté lekce. Jmenuje se Police! a konečně se v ní seznámíme s příběhem dědečka Lucy a Bena, kteří nás provázejí celou Student's Book.

Bookwork: SB 54, 58, 59/1;

Vocabulary: dark, blonde, fair, moustache, curly, beard, scar, straight, mystery, stupid, smart, chase, catch, walkie-talkie;

Homework: WB strany 58, 59, 60, 61; Úkol je zadán na příští pondělí, 27. ledna. 

 

15. 1.

Bookwork: SB 53, 122 (strana 122 obsahuje vzory cvičení, které budou součástí pondělního testu. Bude dobré si jí ještě projít)

Vocabulary: travel, past, future, 

Grammar: spojení minulého prostého a průběhového času v jedné větě např.: When I went to the park a boy was drinking water, When I came home from the school, our dog was sleeping. Tuto vazbu jsme trénovali hrou What were you doing, when I came in?, při které byly některé děti schopné tvrdit například i to, že zrovna řídí vlak... 

                    minulý čas prostý, tvary nepravidelných sloves; zde tip na veselé tréninkové video, které děti shlédly na závěr hodiny: https://www.youtube.com/watch?v=5N8m0jRDaM0

                    předložky in, on, at

Homework: WB strany 50, 53, 52 a cvičení 2 na straně 57. Na pondělí, 20. 1. 

TEST: v pondělí na vás čeká také test, projděte si ještě slovíčka a stranu 122 ve Student's Book. Pro náročnější přikládám online pracovní list, zkusili jsme ho dnes vyplnit, ale nestihli, takže kdo by chtěl...: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple_and_past_continuous/Past_Simple_and_Continuous_-_When_-_While_vk7865vm

Zde ještě přehled používání in, on, at... a hodně štěstí v pondělí!

13. 1. 

V zadání domácího úkolu jsem mylně uvedla pondělí, 12. 1. Dnes je tedy pondělí, ovšem 13. 1., omlouvám se. 

Míč se osvědčil, takže jsme si dnes pohazovali se slovíčky z aktuální lekce, tvary sloves v minulém čase, zvířaty, jídly i názvy dní a měsíců.

Během vysvětlování slovíček z aktuální lekce jsme narazili na anglické názvosloví pro slovní druhy, které se vám bude hodit, protože je spousta anglických slov, která mohou být jak podstatnými jmény, tak slovesy, nebo mají velmi podobné tvary. Podstatné jméno se řekne noun a sloveso verb, proto bývají tyto tvary ve slovnících označeny zkratkami n. a v.

Bookwork: SB 52, 53; WB 51/1, 52

Vocabulary: arrive (v), arrival (n), arrivals, depart (v), departure (n), departures, ticket office, reservation, reserve, bridge, compartment, seasons, centuries, decade, cent, conductor, noun, verb

Grammar: výslovnost air (chair, hair, stair), ear (bear, pear), ere (where, everywhere)

                 používání předložek in, on, at

Homework: WB strany 50, 53, 57 a cvičení 2 na straně 52. Na pondělí, 20. 1. 

                    Zopakujte si tvary nepravidelných sloves v minulém čase, protože se v této lekci věnujeme spojení minulého prostého a průběhového času ve větě, budeme je stále potřebovat.

TEST budeme psát v pondělí, 20. 1. 

 

8. 1. 

Úvod hodiny tentokrát obstarala přepadovka s míčem, během které jsme si zopakovali názvy měsíců a dní, pořadová čísla (first, second, third, fourth, fifth...) a používání předložek in, on, at.

Bookwork: SB strany 48, 49, 50, 51;

Vocabulary: tunnel, still, escape, conductor, disappear, brick, sail, canoe, moon, ladder, arrive

Grammar: spojení minulého průběhového a prostého času ve větě (viz SB str 49/2): I was having dinner when you phoned me. When the train arrived, a man was reading a paper. 

Homework: WB strany 46, 47, 49 na příští pondělí, tedy 12. 1.

 

 

6. 1.

S novým rokem jsme začali i novou lekci. Čtvrtá lekce se jmenuje Two return tickets a budeme se v ní věnovat cestování. Začali jsme ale opakováním :) Nejdříve děti sestavovaly slova a věty, poté si prošly opakovací testy k lekcím 0-3. Před přestávkou se ještě lehce rozhýbaly u slovní štafety.

Bookwork: SB strany 46, 47

Vocabulary: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of coffee, a cup of tea, train track, just kidding, return ticket;

Grammar: předložky in, at, on;

Homework: WB strany 46, 47, 49 na příští pondělí, tedy 12. 1.

Test: předběžné datum testu je 20. ledna.

 

 

 

PROSINEC

Merry Christmas and Happy New Year !

18. 12.

Dnešní předvánoční hodinu jsme pojali opět velmi hravě. Děti předváděly a hádaly slovíčka, která vylosovaly ze Santovy čepice. Zkoušely, kolik vymyslí slov, začínajících na písmena C, H, R, I, S, T, M, A a S - nejdříve sami, ve školním sešitě a pak kolektivně. Na tabuli se objevilo přes sto slovíček!

Ve druhé části hodiny jsme si povídali o tom, jaké jiné svátky se ve světě slaví v době Vánoc a děti si zahrály hru Dreidel, kterou hrají židovské děti během svátku Hanukkah. 

 

 

16. 12.

Opakování slovíček z lekcí 0-3 se dá pojmout různě. Začali jsme nenápadně, doplňováním vynechaných písmen do slov. Pokračovali jsme kvízem: Vypište všechna slovíčka, která začínají na: C, H, R, I, S, T, M, A a S.

V druhé části lekce jsme si vlastně jen hráli - nejdříve se dvě družstva utkala ve hře Kámen - nůžky - papír, jenže, aby se k sobě soupeři dostali, museli říci všechny anglické výrazy, na které cestou šlápli. Nakonec se děti trochu zklidnily u vánočního Binga a vypadalo to, že jim ani nepřišlo, že právě strávily dvě hodiny intenzivním drilováním slovíček :)

 

 

 

11. 12.

Jaguáři se v testu vyznamenali - převážná většina dětí ho napsala se 100% výsledkem, tedy zcela bez chyby! Dobrá práce, děti! Rodiče, děkujeme za podporu, jsme rádi, že vidíte, jak šikovné Vaše děti jsou :)

Bookwork: SB str 118, 119 (opakování gramatiky lekci 0-3), WB 118/3

Vocabulary: Christmas, present, sleigh, ornament, angel, candy cane, elf, reindeer, snowman, wrath, gingerbread man, lights, bells, snowflake

Dnešní hodina byla zaměřená na opakování a samozřejmě na Vánoce. Děti hrály vánoční Bingo, během kterého si opakovaly slovíčka s vánoční tematikou. Také jsme (o přestávce) poslouchali vánoční písničky, jako například tu o vánočním sobu Rudolfovi (https://www.youtube.com/watch?v=Ifzaff5woBA). Úspěch měly i vánoční osmisměrky - tady jsou, kdyby si někdo chtěl hrát i doma: https://www.abcya.com/games/christmas_word_search .

 

 

9. 12. 

S velkou radostí oznamujeme, že v měsíci listopadu naše skupina nasbírala nejvíce hvězdiček mezi skupinami čtvrtého ročníku, takže jsme vyhráli! V říjnu byli Jaguáři druzí, je vidět, že zamakali :)

Napovídají tomu také předběžné výsledky testu, který děti dnes psaly. Bohužel dvě žákyně chyběly, takže domů testy děti dostanou až test dopíší všichni, ale už teď je jasné, že stoprocentních výsledků máme v testu ze třetí lekce několik! 

 

4. 12. 

Dnes jsme hodně opakovali slovíčka i větné vazby ze třetí lekce. Rozdělení do dvojic až trojic žáci hledali slovíčka v osmisměrkách, skládali je z kostiček a samozřejmě vyplňovali pracovní listy zaměřené na minulý čas průběhový (viz SB 37/2, 35/2).

Také jsme si povídali o Vánocích a Mikuláši, o rozdílech mezi českými a anglosaskými zvyky a možná dětem v paměti utkvěla i nějaká vánoční slovíčka...

Bookwork: SB strana 36, 42

Vocabulary: wild, pet

Homework: připomínáme domácí úkol na pondělí, 9. 12.: WB strany 38, 40, 41, 45

Test: opakovací test ze třetí lekce děti čeká v pondělí - jsou vybaveni tipy, na která cvičení se podívat  (např: SB str 121, WB str 45/3) a předpokládáme, že i domácí úkol přispěje k oživení toho, co jsme probrali před testem. 

 

2. 12. 

Dnes jsme vyhlásili Žáka měsíce listopadu (Student of the month). 

Také jsme spočítali, kdo má nejvíce hvězdiček - souboj je velmi vyrovnaný, vždy dva žáci se dělí o druhé a třetí místo a ti, kteří jsou "bez medaile" mají jen o 1-2 hvězdičky méně. Hvězdičky se nejčastěji ztrácí těm, kteří nepřinesou učebnice a/nebo domácí úkoly, takže noste učebnce, děti, v lednu budete všichni vítězi :)...

MDR: ve školním sešitě di děti na úvod zopakovaly průběhový minulý čas (I was watching. They were eating. What were you doing?)

Bookwork: SB strany 40, 41, opakování podle WB (strany 34-37)

Grammar: minulý čas průběhový (SB str 37/2, 35/2)

Vocabulary: tourist, bubble, tsunami

Homework: do pondělí, 9. 12. vypracujte strany 38, 40, 41, 45 (cvičení 3 je výborná příprava na test :) z WorkBook.

Test: příští pondělí, 9. 12. budeme psát opakovací test ze třetí lekce. 

Listopad

27. 11. 

MDR: na úvod ve školních sešitech čekala doplňovačka k opakování slovní zásoby. Ve druhé části hodiny si děti připomněly rozdíly ve výslovnosti y-i-igh podle cvičení 4 na straně 39 (SB).

Vocabulary: extinguisher, operator, suddenly

Bookwork: SB strany 38, 39, 121; WB str ana 39

Homework: připomínáme úkol na pondělí, 2. 12.: WB 34-37.

25. 11. 

Bookwork: SB strana 118/2, SB strany 34, 35, 36, 37

Vocabulary: danger, fire, flood, emergency, emergency services, police, police car, police officer, fire engine, firefighter, ambulance, paramedic, accident, guess, vanilla shake, telescope, bright, star, go out, hall

Grammar: minulý čas průběhový - SB strana 35/2; I was reading a book.; You were climbing a tree.; He was driving very fast.; We were playing tennis.; They were riding bikes.

Homework: WB 34-37 na pondělí, 2. 12.

následující záběry jsou překvapivě ze společné práce s učebnicí :) - SB str34/3

  

 

 

20. 11.

Dnes děti psaly test ze znalostí 2. lekce. Shodly se na tom, že byl jednoduchý, a výsledky jim daly za pravdu. Dvě žačky měly test dokonce stoprocentné správně :)

Po testu jsme se už netrápili s učebnicí a hráli jsme Šibenici -  tedy její anglickou verzi Hangman.

18. 11. 

Dnešní hodina byla trochu netradiční. Na úvod děti sice vypracovaly běžný pracovní list, ale pak se rozdělily do dvojic a procházely stanovišti, na kterých různým způsobem procvičovaly látku z druhé lekce. Pracovní list si odnesly domů, doporučujeme si ho v úterý večer projít, obsahuje témata, která se určitě objeví ve středečním testu.

Jedno stanoviště bylo u interaktivní tabule, kde jsme znovu prošli slovíčka, důležité vazby a gramatiku (WB 22/2; 23/2;25/2). Při druhé zastávce už děti hrály hry, ve kterých se řadí slova do vět a doplňují věty správnými výrazy.

Na dalších stanovištích tvořily děti správná slova z přeházených výrazů, procvičovaly slovíčka, spelling, gramatiku a řazení slov ve větách, to vše formou her a hádanek. 

Homework: připomínáme středeční test, před kterým bude určitě užitečné provětrat slovíčka, projít si pracovní list, který jsme dělali dnes a stranu 120 ve Student's Book. 

13. 11.

MDR: ve školních sešitech i na interaktivní tabuli děti procvičovaly na příkladech vět minulý čas. Také psaly pár vět na téma Mé oblíbené místo podle cvičení 3 na str 29 ve Student's Book.

Bookwork: SB str 28; 29; 120; WB str 28; 29;

Vocabulary: hiking, awful, night walk, snoring, comfortable

Homework: připomínáme domácí úkol na pondělí, 18. 11: WB str 26 a str 27/2. Protože stranu 29 jsme stačili probrat během dnešní hodiny, napište pár vět podle WB str 28/2. 

Relax: oblíbené Hidden pictures https://www.highlightskids.com/games

11. 11.

MDR: pracovní list na procvičení použití slov and, so, because, but; pracovní list na procvičení slovní zásoby 2. lekce.

Bookwork: SB str 25, WB 25/1, 23/1, 23/2, 27/1

Grammar: Modální sloveso could (minulý čas slovesa can): When I was young I could.... Could you...? No, I couldn't....

Vocabulary: young, old, through, around

Homework: WB str 26, 29, 27/2 (silent consonants jsou tiché souhlásky - ty, které při vyslovování nejsou slyšet, jako např. k, g a h ve výslovnosti slova knight [najt]). Domácí úkol je zadán na pondělí, 18. 11. 

6. 11. 

Bookwork: SB str. 22 , 23, 24, 26, 

Grammar: but, and, because, so

Vocabulary: picnic, soup, waiter, careful, pocket

Dnešní hodinu jsme začali slavnostně - ocenili jsme Studenta měsíce října (v našem případě dva žáky) a předali jim certifikát. Vítězům moc blahopřejeme! 

S velkou radostí oznamujeme, že se v měsíci říjnu naše skupina umístila na 2. místě mezi čtvrtými
r
očníky v počtu získaných hvězdiček! Doufáme, že nás toto umístění bude dále motivovat, dobrá práce! Podívejte se na plakát na našich stránkách.

Homework: WB strany 23 - 25, do pondělí, 11. 11. 

Přes nabitý program děti hrály i hru na vyhledávání skrytých předmětů, kdybyste si ji chtěli zahrát i doma, zde je odkaz: https://www.highlightskids.com/games

4. 11.

Poté, co všechny děti dokončily poslední část testu, pustili jsme se do druhé lekce: The World Around Us (Svět kolem nás), ve které se podíváme do přírody.

Bookwork: SB str 22, WB str 22

Vocabulary: mountain, forest, village, lake, island, field, river, path, clue, puzzle, tired, hungry

Homework: do středy, 6.11. dokončete ve WB cvičení 2 na straně 22 (příklady 4, 5); na příští pondělí, tedy 11. 11. vypracujte strany 23 - 25 ve WorkBook. 

 

 

 

ŘÍJEN

23. 10.

Rozehřáli jsme se u slovíček a pak děti napsaly první dvě části testu z první lekce. Prošli jsme téma poslední části testu (WB str.11, 13, SB str.11, 13). Povídali jsme si o Halloweenu a anglických knížkách, které děti četly. Kdo chtěl, mohl si ze školní knihovny půjčit anglickou knížku. Mezitím nám zbyl čas i na pár her. 

Vocabulary: witch, haunted house, ghost, mummy, pumpkin, mask, monster, zombie, candy, wizzard, bat, skeleton

Homework: protože příští týden jsou prázdniny, uvidíme se až 4. listopadu. Znamená to 11 dní - spousta času na to, projít si první lekci ve Student's Book i Workbook a poslední část testu napsat na 100% (na druhou stranu, když se na angličtinu ani nepodíváte, můžete mít v pondělí trochu problém jí zase "nahodit" :)

Vypadá to, že jaguáři nemají fotografování zrovna v oblibě :)

 

21. 10. 

Na úvod hodiny jsme si procvičili spelling, při hře Fan'n'Pick jsme si povídali o tom, co jsme dělali o víkendu.  Zpívali jsme písničku z první lekce (str.12).

Vocabulary: bone, hook, coin, stick, spear, animal skin (leather)

Bookwork: WB str. 19/1, str. 21

Homework: Zbytek hodiny jsme se věnovali přípravě na středeční test, takže domácí úkol je jasný: podívejte se na první lekci, na své domácí úkoly, slovíčka, výrazy must/mustn't a hodně štěstí :)

 

 

16. 10. 

MDR: procvičování slovíček

Bookwork: ve Student's Book jsme četli článek o muzejích na straně 18 a povídali si o Aztécích a starých Egypťanech. 

Grammar: hráli jsme hry na procvičování anglického hláskování. 

Vocabulary: National Museum, Anthropology, collection, gallery, exhibit, rule, calendar, mask, huge, treat, chemical, wrap, bandage, mummy.

Připomínáme domácí úkol na pondělí a test z první lekce ve středu. 

14. 10. 

MDR: pořadí slov ve větě, diktát slovíček, must x mustn't

Bookwork: story, str. 16, 17 - poslech, čtení, porozumění textu (str 17/3, 4), WB str 17

Děti dostaly domů své první testy, můžete si je prohlédnout.

Homework: Domácí úkol je na příští pondělí, tedy 21. 10.: WB strany 16, 18, 19, 20

Vocabulary: director, gold, alarm, lock, report, spend the night, case

Příští středu, tedy 23. 10. budeme psát test z lekce 1.

 

9. 10.

MDR: diktát slovíček. Slovíčka děti také procvičovaly pomocí hry podobné Scrabble. 

Grammar: Must x Mustn't; pořadí slov ve větě - to děti nejraději procvičují pomocí hry na interaktivní tabuli. 

Vocabulary: vase, statue, coat, chase, clue

Bookwork: SB 13/1, 15/1, 14/2, strana 14 - 15; Viděli jsme video příběhu nové lekce, tento příběh děti četly (str 14-15), zpívali jsme písničku podle strany 12. 

 

7. 10. 

Grammar: rozdíl v používání vazeb Do you, we, they/ Does he, she, it

Bookwork: SB str. 5

Po úvodním cvičení jsme opravili úvodní test -  každý žák opravoval vlastní test, tak, aby se mohl poučit, kde dělá chyby - nebylo jich ovšem mnoho :)

Bookwork: Lesson 1 - SB pg 10 In the Museum, pg 11

Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, Egypt, Egyptian

Homework: WB pg 10, 11, 12, 13. Úkol je na pondělí, 14. 10. 

2. 10.

MDR: ve školním sešitě děti procvičovaly otázky Do/Is/Are/Does/How/What (podobně jako WB str 5/2; str 7/2; str 9/4)

Po procvičení si děti napsaly první letošní testík z úvodní lekce, ve kterém se tato témata opakovala. Velká část testu byla zaměřena na poslech. 

Každé dítě si z naší knihovny anglických knížek vybralo jednu, která ho zaujala. O knížce by děti měly napsat stručný “Book Report” na přiložený list. Termín odevzdání je 16. 10 a knížky jsou útlé J

Pak už zbýval čas jen na hry. Pokud byste si chtěli zahrát i doma, zde najdete slušný výběr: https://www.highlightskids.com/games

 

 

ZÁŘÍ

30. 9. 

Dnes jsme se věnovali opakování úvodní (nulté) lekce, ze které si ve středu napíšeme malý opakovací testík. 

MDR (My Daily Report): SB str 4/1, 9/1,2

Bookwork: WB 4,5,6,7,9

Homework: nebyl zadán žádný domácí úkol, jen ti, kteří neměli úkol na dnešek, měli by ho přinést ve středu. 

Připomínáme, noste učebnice, pracujeme v nich každou hodinu (Student's Book i Workbook)!

 

25. 9.

Grammar: opakování who, how, where, what. Rozdíl ve tvaru slovesa do ve třetí osobě č. j.: Do you, Do they x Does he, Does she

Bookwork: SB (Student Book) str 8, 9, WB (Workbook) str 5/2, str 7/1, str 8/1, 3

Homework: Připomínáme domácí úkol na 30. 9., Workbook strany 4,5,6. Když domácí úkol obsahuje cvičení se zadáním Listen a ikonou CD, nevěnujte mu pozornost, vrátíme se k němu v hodině.

 

23. 9.

Za domácí úkol měly děti na dnešní hodinu přinést nějakou připomínku prázdnin a tak jsme první část hodiny věnovali ještě povídání o prázdninách.

Poté jsme se pustili do nové učebnice. Nejprve jsme si připomněli příběh a postavy Bena a Lucy, které provázeli děti minulou učebnicí a budou s nimi i v té letošní. 

Práce s učebnicí: SB strana 4, 5, 6

Nová slovíčka: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Domácí úkol na 30.9.: Workbook str 4,5,6

 

18. 9. 

Dnešním hodinu jsme věnovali maskotu naší skupiny - jaguáru. Viděli jsme krátky film o jaguárech a dozvěděli se pár faktů o těchto zajímavých šelmách. 

Vyráběli jsme plakát naší skupiny, který bude vystaven na chodbě k jídelně. 

Hráli jsme hry například "Jaká jsi zmrzlina" nebo "Z jaké jsi planety". Bohužel jsme nestihli se otestovat, jací jsme dinosauři, takže kdo by chtěl zjistit, je-li vychytralý lovec, nebo hodný býložravec, najde test zde.

 

16. 9.

V první hodině letošního roku jsme se přivítali po prázdninách a vzájemně se představili.

Děti dostaly učebnice a pracovní sešity. 

Zopakovali jsme si základní slovíčka a fráze, které děti znají z minulých let.

Domácí úkol se ještě týká prázdnin: příští pondělí přineste nějakou připomínku toho, co jste dělali o prázninách - fotografii, pohlednici, suvenýr, mušli...

 

 

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 24.01.2020 23:40:14