Jaguars

Vyučující:

Rita Watson

tel.: +420 776 510 439
email: rcwatson18@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2020-2021!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ZÁŘÍ

23.9.

MDR: otázky a odpovědi, procvičujeme minulý čas Did you go....? Yes, I did. No, I didn't. / Were you at school yesterday? Yes, I was. No, I wasn't

Homework: společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Nový domácí úkol: WB str. 7, pouze cvičení 3, str. 9 - celá strana. Domácí úkol je na příští středu 30.9.

Story, video: podívali jsme se na video k příběhu, který jsme četli v minulé hodině. Odpovídali jsme na otázky (True x False)

Worksheet: pracovní list k procvičení gramatiky probrané lekce

Games: dnes jsme se naučili novou hru Werewolf, procvičujeme poslech a čtení, hru jsme hráli za odměnu, děti pracovaly vzorně, moc jsme je chválily! yes

Online games: spelling challenge - hláskujeme slovíčka probrané lekce (interaktivní tabule)

TEST - příští středu 30.9.  bychom si napsali test z probrané lekce, v testu se objeví slovíčka a probraná gramatika (otázky v minulém čase se správnými odpověďmi)

21.9.

MDR: 3 otázky a 3 odpovědi s doplněním správných slov (Did you [go/went] to school on Sunday?)

Bookwork: WB str. 7 - cv. 1 poslech, cv. 2 - doplnění, společně jsme opravili

Dotazník: k odpovědím v dotazníku jsme správně sepsali otázky, sami na ně odpovídali a pak se ptali sousedů.

Bookwork: SB str. 8, STORY - poslechli jsme si první část příběhu, pak jsme si rozdělili role a příběh jsme si zahráli. Odpovídáme na otázky k příběhu, SB str. 9 a WB str. 8.

Zahráli jsme si hru s hledáním slova, která se rýmují.

Přípomínám domácí úkol na tuto středu yes

16.9.

MDR: rozluštěte 3 zamotaná slova (slovíčka z nové lekce)

Procvičili jsme slovíčka, která jsme se učili v pondělí.

Song: poslechli jsme si úvodní písničku o Benovi a Lucy (SB str. 6). Podle poslechu a obrázků jsme doplnili vynechaná slova v textu, společně zkontrolovali a opravili.

Zahráli jsme si hru, ve které jsme vymýšleli rýmy na jednotlivá slova (cat - bat - mat - sat)

Grammar: minulý čas, otázky a odpovědi. DID you GO swimming yesterday? Yes, I did. No, I didn't.

Ve dvojicích jsme se navzájem ptali a hádali jsme, co ten druhý dělal včera, minulý víkend a o prázdninách.

Bookwork: SB str. 7, poslechli jsme si rozhovor a doplnili vynechaná slova

WB str. 5, cvičení 2 - doplnili jsme slova a tvořili jsme otázky

Homework (domácí úkol): učebnice WB str. 5 - dokončit celou stranu, WB str. 4 - celáDomácí úkol je na příští středu 23.9.

14.9.

MDR: doplňte správná slova do vět (Lucy and Ben are ..... They are looking for ...... They go on .... / numbers, siblings, adventure, explorers)

Nová lekce/New Unit: dnes jsme začali v učebnici SB na str. 4, procvičili a vysvětlili jsme si slovíčka, pozor na výslovnost slov "mayor, photographer". Ve dvojicích jsme slovíčka popisovali a hádali, o jaké jde (It's a group of people who play instruments or sing = BAND. It's a person who takes pictures of other people or nature or animals = PHOTOGRAHER.)

Grammar: Do you like....? Yes, I do. No, I don't. Does she/he like...? Yes, she/he does. No, she/he doesn't. Opět pracujeme ve dvojicích, otázky a odpovědi jsme zapsali do notebooku. Vyplňovali jsme i dotazník a zjišťovali jsme podle zadaných otázek (Find someone who likes pizza. Find someone who doesn't play football.)

9.9.

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky Jaguars.

Video: podívali jsme se na krátké video o maskotu naší skupiny, jaguárovi. Ve videu jsme hledali odpovědi na 4 otázky. Otázky i odpovědi jsme si zapsali do sešitu.

Na video se můžete podívat tady.

Rozdělili jsme se do dvou týmů a soutěžili ve hře Jeopardy. Co nejrychleji jsme napsali odpověď na zadanou otázku. Odpovídáme celými větami, procvičili jsme i spelling a gramatiku.

7.9.

Dnes jsme se s dětmi přivítali a navzájem se představili.

Ozdobili jsme si nové notebooky a povídali si o našem maskotovi pro letošní rok - JAGUARS.

Osvěžili jsme si pravidla chování a ta nejdůležitější jsme si zapsali do sešitu.

Ve dvou týmech jsme si zahráli hry - "charades" a "Simon says" a začali jsme vyrábět plakát naší skupiny.

Navzájem jsme se ptali a odpovídali na základní otázky a procvičovali minulý čas :)

Děti dostaly domů učebnice pro letošní rok.
TOPlist

aktualizováno: 25.09.2020 23:22:17