Jaguars

Jaguars Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Iva Kvašňáková

tel.: +420 739 475 186
email: iva.kvasnakova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ČERVEN

18. 6.

Na dnešní poslední hodině jsme dětem rozdaly certifikáty za splnění všech povinností v tomto školním roce. Všem dětem i Vám, rodičům, přejeme krásné prázdniny.

13. 6.

Dnes děti dokončily svůj komiks, a poté jsme si četli příběhy The Very Hungry Caterpillar a Mrs. Hubbard. Děti přehrály hru za pomoci plyšových hraček a jiných rekvizit. V pondělí nás čeká poslední setkání, budeme hrát hry a sledovat film. Děti si mohou donést nějaké občerstvení, my pro ně připravíme popcorn.

11. 6.

Dnešní hodiny jsme se formou her a kvízu věnovali celoročnímu opakování. Děti konverzovaly a psaly, soutěžily ve skupinách a začaly pracovat na svém komiksu. 

Games and activities: Garfiled comics - reading, Adjectives and Categories - quiz, Pictionary - opakování slovní zásoby.

Vocabulary - dnešní nová slovní zásoba: speech bubble, frames, confusing, interesting, reliable, comfortable, soft, serious, compact, efficient, fun vs. funny, shore, army, dial.

Ve středu budeme pracovat na dokončení komiksu a hrát hry. V pondělí 18. 6. zakončíme školní rok v EATS. 

6. 6.

Dnešní hry a aktivity se odehrávaly za poslechu hudby, která se připravovala na školním dvoře. Hráli jsme novou hru Countdown a Monopoly. 

Děkujeme všem dětem a rodičům s aktivní pomocí na přípravě charitativního trhu.

4. 6.

MDR - My daily report: Write three things about charity.

Dnes jsme si povídali o středeční plánované akci a dodělávali jsme výrobky na charitativní trh. 

Velice se těšíme na účast všech dětí a rodičů a děkujeme za podporu.

V závěrečné části hodiny nám zbyl čas na hry: Slap Jack a Bingo. 

Dnes byl také poslední Star Store v tomto školním roce.

 
 

KVĚTEN

30. 5.

Dnes nás navštívíly zástupkyně z centra Dialog. Z prezentace Heleny a Jany jsme se dozvěděli více o životě v Keni, o tamních školách, o slamech, a o tom jak se daří Halimě, jejíž školu naše 4. třídy pomáhají financovat. Děti viděly videa, soutěžily a plnily zajímavé kvízy. Heleně a Janě jsme předaly dárky a dopisy, které jsme v hodinách pro Halimu připravili.

28. 5.

MDR - My daily report: Write down three best things about Sweden (your weekend).

Po portfóliu následovalo krátké opakování, aby se děti, které byly minulý týden ve Švédsku mohly připravit na závěrečný test. 

Poté jsme se rozdělily do skupinek a jedna hrála hry a druhá se střídala u charitativního projektu, vyrábíme korkové podložky na stůl. Děti si je, a jiné výrobky, budou moci koupit příští týden ve středu 6. 6. na charitativním trhu a podpořit tím Halimu a její studia v africké škole. Více nám o Halimě a celém projektu Adopce na dálku přijdou říct zástupci Dialogu tuto středu 30. 5. Těšíme se.

Games and activities: Sushi Go Party, Sequence, Stacking Tower Game. Děti hrály anglické deskové hry.

 

 

23. 5.

MDR - My daily report: Write some examples of "how much ..." and "how many ..."

Dnes jsme psali test, který dopadl výborně. Děti chválíme. Děti, které jsou ve Švédsku si jej napíší příští týden ve středu 30. 5.

Games and activities: Sushi Go Party, Sequence, Stacking Tower Game. Děti hrály anglické deskové hry.

V pondělí budeme vyrábět věci na charitativní trh.

 

21. 5.

MDR - My daily report: Into your notebook draw and write down the vocabulary of the Unit 9.

 
Bookwork - práce s učebnicí: str. 112 - 113 - The snares in the forest - čtení s porozuměním. Dále jsme procvičovali použití much/many. 
 
Games and activities: Bingo, Wordsearch - summer camping.
 
Vocabulary - dnešní slovní zásoba: pull tight, snare, weather, enough, torch, tie, angrily, luckily, answer, group, camping stove, first aid kit, lantern.
 
Plán hodin do konce školního roku: 
 
Ve středu 23. 5. píšeme test Unit 9 a budeme hrát deskové hry. Ve středu 30.5. nás navštíví zástupci organizace Dialog. Další hodiny budeme vyrábět věci na charitativní trh, který bude ve středu 6. 6. od 16.00. Star store bude v pondělí 4. 6. Poslední hodina v tomto roce bude v pondělí 18. 6. Děkuji za přečtení.

 

16. 5.

MDR - My daily report: vocabulary scramble.

Po opakování slovní zásoby a tvoření vět jsme si zkontrolovali domácí úkol a pak hráli hry.

Games and activities: Spelling Race, Hangman, Pair match, Adjective game, Picnic Memory.

Příští týden budeme opakovat a ve středu 23. 5. psát test Unit 9. Děti, které jedou do Švédska si jej napíší v dalším týdnu.

 

14. 5.

MDR - My daily report: Imagine you are going on a camping trip.

1. Where are you going?

2. How long do you want to be there?

3. What do you need to bring?

4. What are you going to drink?

5. What are you going to eat?

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 110 - 111 story - The last line.

Worksheet - pracovní list: procvičujeme much a many.

Games - hry: Vocabulary game - PAIRS

Vocabulary - slovíčka: hire, climb, lighthouse, treasure chest, oar, getting tired, north, south, east, west.

Homework - domácí úkol: WB 106, 107, 108. Úkol je na středu 16. 5.

9. 5.

MDR - My daily report: Write down the tongue twister, then try to say it aloud.

The thirty-three thieves

thought that they thrilled

the throne throughout Thursday.

Dnes jsme začali Unit 9 - At the campsite

Bookwork - práce s učebnicí: str. 106 - 109 a 127.

Vocabulary - nová slovní zásoba: swing on a rope, dry your clothes, sail a boat, row a boat, collect wood, dive into the water, make a raft, make a fire, put up a tent.

Homework - domácí úkol: WB 106, 107, 108. Úkol je na středu 16. 5. V pondělí nás navštíví přátelé z partnerské organizace Dialog.

2. 5. 

MDR - My daily report: děti psaly diktát - věty a slovíčka z lekce 8.

Dnes byl test Unit 8 - výsledky si děti donesly domů.

Games and activities: hráli jsme hry - Jeopardy, Blast a Categories.

V další části hodiny jsme vyráběli přání pro dívku Halimu, které sponzorujeme školu v Africe skrze partnerskou organizaci Dialog. Zástupci Dialogu si s námi přijdou povídat při hodině 14. 5. 

Ve středu 9. 5. začneme poslední lekci z naší učebnice - Unit 9.

Prosíme, nezapomeňte si učebnicesmiley

MDR - My daily report: Have you done your science homework? No, I haven't done it yet. Yes, I have already done that. 
 
Bookwork - práce s učebnicí: str. 112 - 113, opakování str. 127.
 
Games and activities: Bingo, Wordsearch - summer camping.
 
Vocabulary - dnešní slovní zásoba: disappear, planes, weather, cyclop, corner, board, area, triangle, mysterious, group, camping stove, first aid kit, lantern.
 
Homework - domácí úkol: WB 112 a 113.
 
Plán hodin do konce školního roku: 
 
Ve středu 23. 5. píšeme test Unit 9 a budeme hrát deskové hry. V pondělí 28. 5. navštívíme Kolping. Další hodiny budeme vyrábět věci na charitativní trh, který bude ve středu 6. 6. od 16.00. Poslední hodina v tomto roce bude v pondělí 18. 6. a půjdeme na pizzu a budeme hrát společně bowling. Děkuji za přečtení.

Duben

25. 4.

MDR - My daily report: skládáme věty - When I grow up I will be an astronaut. I´ll be an astronaut when I grow up.

Dnes jsme s dětmi opakovaly celou lekci - slovíčka a fráze a gramatiku - čas budoucí a příslovce.

Games and activities: Bingo, Sleeping Lions, Blast.

Homework - domácí úkol: úkol není, opakujte si na test, který budeme psát ve středu 2. 5. 

23. 4.

MDR - My daily report: Vocabulary scramble Unit 8 - planet, comet, telescope, rocket, astronaut,, moon, Earth, solar system.

Dnes jsme si společně zkontrolovali domácí úkol. Kdo jej nedonesl, učiní tak do této středy. 

Bookwork - práce s učebnicí: str. 100, 101.

Games and activities: dnes jsme šli druhou hodinu ven a hráli hry - Guess words on your backs, Show and tell.

Vocabulary - dnešní slovíčka: bellow, above, careful, fast.

Homework - domácí úkol: WB str. 97, 98, 100 - při úkolu použijte cvičení z učebnice, která jsme dnes dělali v hodině. Příslušné strany se shodují ... str. 100 v učebnici odpovídá str. 100 ve cvičebnici.

 

18. 4.

MDR - My daily report: Write 5 adverbs. 

Worksheet: opakujeme novou gramatiku - procvičujeme příslovce a budoucí čas. When I grow up I'll be a scientist, a teacher, a train driver, a dentist etc.

Games and activities: Sleeping Lions and Spelling Race.

Bookwork - práce s učebnicí: str.. 98, 99 The trap - čtení s porozuměním, dialogy.

Vocabulary - dnešní nová slovíčka: poem, trap, trick, almost, mystery, clue, to climb.

Tongue twister of the week: A proper copper coffee pot. Všichni, kde jej budou umět zpaměti, dostanou hvězdičku navíc. 

Více jazykolamů najdete na: http://www.smart-words.org/tongue-twisters.html

 

16. 4.

MDR - My daily report: Would you like to travel to space? Why? What planet would you like to visit? Would you like to live there?

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 8.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 94 - nová slovíčka, str. 95 - we will - we'll, I will - I'll - zkrácené tvary v budoucím čase. Procvičujeme na str. 126 v učebnici a poslouchali jsme a zpívali písničku ze str. 96. 

Gramatickým jevem této lekce jsou příslovce - adverbs  viz str. 97. Příklady: quick - quickly, happy - happily, beautiful - beautifully, slow - slowly. Tvoří se přidáním koncovky -ly k přídavnému jménu - adjective.

Games and activities: Hot Seat 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: planet, UFO, star, moon, Earth, space station, telescope, comet, astronaut, rocket.

Homework - domácí úkol: WB str. 94, 95, 96.

 

11. 4.

MDR - My dali report: A quick review before the test.

Dnes děti psaly test Unit 7. Kdo nepsal, napíše si jej příští týden.

Poté jsme hráli hry ve skupinách a na interaktivní tabuli a hru Mystery box.

V pondělí 16. 4. začneme novou lekci Unit 8.

 

9. 4. 

MDR - My daily report: Create a band and answer the questions.

1. What's the band name?

2. How many people are in the band?

3. What instruments do they play?

4. What kind of music does the band play?

Dnes jsme nejprve opakovali na středeční test - hotový pracovní list si děti odnesly domů k procvičování. 

Také jsme navštívili Star Store a hráli interaktivní a komunikační hry: Sleeping Lions a King.

Domácí úkol není, užívejte sluníčka a opakujte si na test Unit 7 smiley

 

4. 4. 

MDR - My daily report: tongue twisters - jazykolamy. Děti si je zapisují do sešitu a postupně čtou nahlas.

Zde ukázka několika z nich: Eddie edited it. Simon says silly things. Six slimey snails sais silently. Willie's very weary. He trew three free throws. Rolling red wagons. Black background, brown background.

Bookwork - práce s učebnicí: dnes jsme probírali hudební nástroje a zvuky. Děti poznávaly jednotlivé hudební nástroje podle sluchu a rozlišovaly mezi tichými, hlasitými, vysokými, nízkými tóny.

Vocabulary - nová slovní zásoba: higher x lower, louder x quiter, oboe, cello, harmonica, xylophone, french horn, clarinet, bassoon.

Games and activities: dnes jsem hráli novou hru Fly, Fly, Fly.

Homework - domácí úkol: připravujte se na test příští středu 11. 4. - slovíčka a gramatika Unit 7.

Připomínáme, že v pondělí 9. 4. bude další Star Store.

 

 

BŘEZEN

28. 3.

MDR - My daily report: Please answer the questions in complete sentences.

1. What is your favourite thing to do?

2. What is your least favourite thing to do?

3. What was the last movie you watched?

4. Was it good?

5. Write 3 adjectives to describe yourself.

Games and activities: Describe the picture - děti kreslí ve dvojici obrázky dle pokynů, Adjectives - hra na interaktivní tabuli k procvičování přídavných jmen, Mystery box.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: behind, in front of, opposite, next to, There are ..., There is ..., in the left corner, in the right upper corner, smoothe, rough, weird, heavy, light, thick, slim, thin, round, soft, cotton, metal, rubber, opposites, antonyms, synonyms.

Homework - domácí úkol: WB 89, 92. Úkol je na středu 4. 4. 

26. 3.

MDR - My daily report: It is hers. The car over there is ours. The book I read is his. The house where their live is theirs.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 88, 89.

Games and activities: Cambridge site online hry a aktivity na interaktivní tabuli. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: smart, clever, silly, optional, selection.

Homework - domácí úkol: WB 89, 92. Úkol je na středu 4. 4. 

 

21. 3.

MDR - My daily report: Procvičujeme zájmena.

Dnes jsme opakovali formou her a soutěží.

Games and activities: Bingo game - The Musical Instruments, Quick Questions game - Animals, Sentence Race - hra na týmy.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: embarassing, proud, excited, surprised.

 

19. 3.

MDR - My daily report: Fill in who, where or which.

This is the park ___ Amy plays.

That's the drawing ___ Susan made.

She is the girl ___ stole my bag.

This is the place ___ I met him.

The sport ___ I play the most is football.

Po opravě domácích úkolů, který zase měla jen polovina žáků sad jsme pracovali s učebnicí.

Bookwork - str. 86 - 87 pokračovali jsme v příběhu našich hrdinů Bena a Lucy. Děti si rozdělily role a příběh si přehrály. Poté jsme si jej poslechli a shlédli v animované verzi na interaktivní tabuli.

Games and activities - hry: Words on your back - procvičování slovní zásoby a aktivní pohyb po třídě.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: a lighthouse - maják, rich - bohatý, famous - slavný, to steal - ukrást, junior orchestra - studentský orchestr.

Musical instruments - také jsme mluvili o dalších hudebních nástrojích a pouštěli si jak znějí: webpage: https://www.youtube.com/watch?v=17V-bP1XEao

Homework - domácí úkol: WB 83, 86, 87 na pondělí 26. 3. Kdo neměl DÚ dnes, donese jej doplněný na středu 21. 3. 

 

14. 3.

MDR - My daily report: Find the five phrases hidden around the room. Please leave your notebook on your desk.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 85 a 125. Probíráme přivlastňovací zájmena. Příklady: It is our car. The car is ours. It is my book. The book is mine. There are their pencils. They are theirs. It is his dog. The dog is his. Is that his dog? Is the dog his? They are your bags. The bags are yours.

Games and activities: Charades - spelling game and Categories - hrajeme na podstatná jména, slovesa a přídavná jména.

12. 3.

MDR - My daily report: procvičujeme předložky.

Dnes jsme začali UNIT 7 - Orchestra Practise - Zkouška orchestru

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 82 - nová slovíčka, str. 83 - nová gramatika, str. 84 -písnička Chaos in the classroom, str. 125 - procvičování.

Vocabulary - dnešní slovíčka: tambourine, trombone, violin, drums, keyboard, harp, saxophone, triangle, recorder, flute, piano. I play the piano. 

Homework - domácí úkol: WB 82, 84, 85.Úkol je na pondělí 19. 3.

 

7. 3.

MDR - My daily report: Writing vocabulary words and short sentences using those words.

Po zopakování si slovíček a gramatických jevů jsme psali test Unit 6. Děti si jej odnesly ke kontrole domů.

Class read - čtenářská dílna: dnes jsme využili možnost, že máme soubor několika knih v 8 kopiích, které můžeme využít ve skupinovém čtení. Dnešní knížka odpovídala jazykové úrovni žáků naší skupiny a dnes jsme ji zvládli celou i s pracovním listem. Díky novému textu se děti seznámily s řadou nových slovíček a frází. Kniha se jmenovala Percy the Pirate a byla z řady nakladatelství Usborne. Více knih a informací najdete na https://usborne.com/

Vocabulary - nová slovní zásoba: a tiny field, a fishing rod, enough, to row, bay, to chase, ship,  crew, grin, shipmate, captain, suddenly, sardines, prawn, hours alter, worm, shining diamonds, hook, to yell, to roar.

V pondělí 12. 3. začneme Unit 7. Kdo nepsal test, bude psát v pondělí. Děkuji.  

 

 

5. 3. 

MDR - My daily report: stupňování přídavných jmen - bad, good, far, simple, smart, shy, big, high, expensive, interesting.

Nadále jsme procvičovali přídavná jména a jejich 2. a 3. stupeň. Miss Quetz dětem pustila video bláznivých světových rekordů a děti měly popsat ve větě, co NEJ bylo tím daným rekordem.

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 77 - čtení a porozumění textu

V rozhovorech jsme provičovali vazbu LOOK LIKE .... What does a mermaid look like? It looks like a girl and a fish. Obdobné věty budou ve středečním testu.

Games and activities: Hangman - hra oběšenec na slovíčka 6. lekce.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: to survive, prey, poisonous, weapon, chemical, to hunt, antelope, zebra, moth, to produce, speed, spike, spines, to escape, to protect, predators, to keep safe, simple, meat, meal, camouflage, porcupine.

Homework - domácí úkol: doma si opakujte lekci 6 - slovíčka a gramatiku. Ve středu 7. 3. budeme psát test. Písemný úkol není, kdo nedonesl dnes, donese ve středu a dostanete zpět odebranou hvězdičku.

ÚNOR

26. 2.

MDR - My daily report: procvičujeme stupňování přídavných jmen. 

Bookwork - práce s učebnicí: pracovali jsme na str. 77

Dnes si děti dokončily plakát My Mythical Beast a před třídou jej prezentovaly.

Games and activities: Who am I - hra na otázky a přídavná jména.

Homework - domácí úkol: WB 79, 81.

21. 2.

MDR - My daily report: ve větách doplňujeme chybějící slova.

1. What does a dragon --- like?

2. It looks --- a dinosaur with wings.

3. A centaur looks like a --- and a man.

4. I saw a mermaid yesterday. She --- like a fish and a girl.

5. What --- a unicorn look like?

Bookwork - práce s učebnicí: str. 76 hledáme odpovědi na otázky. Čtení s porozuměním.

Games and activities: Formou her jsme procvičovali přídavná jména: děti chodily ve dvojicích po třídě a nalepovaly na různé předměty lístečky a popisovaly je přídavnými jmény např: plastic chair, wooden desk, beautiful flower, ugly picture, blond hair, fat bear, clean window, dirty towel, wet floor atd.

V další hře děti soutěžily ve správném zápisu obou stupňů přídavných jmen: adjective, comparative, superlative. Na pozadí češtiny si uvědomily, že jde o prakticky podobný jev, který znají z hodin českého jazyka. Zároveň jsme je upozornily na nepravidelné tvary good a bad.

Děkuji všem dětem, které donesly knížky, obdržely za ně hvězdičky, které použily při nákupu v dnešním Hvězdičkovém obchodu.

 

19. 2.

MDR - My daily report: Go around the classroom and find the vocabulary phrases. Write them down in your notebook. Děti chodí po třídě a hledají ukryté cedulky se slovní zásobou 6. lekce a slovíčka a fráze si zapisují do sešitu.

Skupinová práce: ve skupinkách děti pracují na skládání tvarů stupňování přídavných jmen. 

!!! Pozor na nepravidelné tvoření: GOOD, BETTER, THE BEST - dobrý, lepší, nejlepší a BAD, WORSE, THE WORST - špatný, horší, nejhorší.

Prima přehled stupňování přídavných jmen pro samostudium a domácí opakování najdete zde:

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine

Bookwork - práce s učebnicí: str. 74 - 75 The secret door - čtení dialogů a poslech. 

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: feathers - peří, trap - past, mouth - ústa, tongue - jazyk, wing - křídlo. 

Worksheet - pracovní list: opakujeme stupňování přídavných jmen a tvoření vět s použitím fráze - look like (vypadat jako). She looks like her mom. The cloud looks like an elephant.

Na závěr hodiny jsme si prošli domácí úkol, kdo dnes neměl, donese, prosím, ve středu, čeká nás Star Store a jistě nechcete přijít o hvězdičky smiley

Homework - domácí úkol: WB 74, 76, 77. Úkol je na pondělí 26. 2. Děkuji.

 

14. 2.

MDR - My daily report: Who is taller? Who is smaller? Who is younger? Who is older? Děti procvičují 2. stupeň přídavných jmen.

Bookwork: SB str. 73 a 124. Procvičování otázky vazby LOOK LIKE - What do/does you/she look like? Tvoření vět na 2. a 3. stupeň přídavných jmen.

Games and activities: hráli jsme hru Blaster a Hot Seat.

V poslední části hodiny si děti vyrobily přání na Sv. Valentýna - Valentine's card a sledovaly krátký animovaný příběh k tématu dnešního svátku více na: Be My Valentine, Charlie Brown

 

12. 2.

MDR - My daily report: Write 3 sentences in the past tense to answer the following question. What did you do during the spring break?

Děti mají za úkol napsat tři věty v minulém čase o tom, co dělaly o jarních prázdninách.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 70 Mythical Beasts - Unit 6. Dnes jsme začali novou lekci a čekala nás nová slovíčka a gramatika. Také jsme si četli pokračování příběhu o Benovi a Lucy a jejich pátrání za symboly z mapy.

Vocabulary - nová slovíčka: tail, horn, scales, wing, neck, feathers, tongue, skin, fur, to  hold, swan, pigeon.

Song - nová písnička str. 72 v učebnici i cvičebnici: poslech s porozuměním a oprava textu.

Grammar point - gramatikou této lekce je stupňování přídavných jmen: procvičovali jsme je na str. 71, 73 a 24.

Příklady: krátká přídavná jména - long, longer, the longest; short, shorter, the shortest; big, bigger, the biggest; dlouhá přídavná jména - dangerous, more dangerous, the most dangerous; important, more important, the most important.

Ve středu si řekneme i o nepravidelných tvarech good, bad.

14. 2. je den Sv. Valentýna - zde je odkaz na písničku, kterou jsme si v hodině pustili:

https://www.youtube.com/watch?v=zQeheBUIF_I

Homework - domácí úkol: WB str. 70, 71, 73. Úkol je na pondělí 19. 2. Připomínáme, že Star Store bude ve středu 21. 2.

 

 

 

LEDEN

31. 1.

MDR - My daily report: děti píší správný slovosled na mazací tabulku - I used to be a firefighter. She used to work hard every day. We had to do our homework after school. We had to clean our room last night. We had to get up early yesterday.

Před testem jsme si udělali také krátkou rozcvičku na slovíčka a gramatiku.

Kdo dnes test nepsal, napíše si jej v pondělí ihned po prázdninách. Počítejte, prosím, s tím.

Game - hra: dnešní hra se jmenuje Card Challenge nebo někteří ji znají pod názvem King. Děti si vytvořily papírovou korunu, kolem ní byly rozloženy karty. Symbol každé karty představoval nějaký úkol, které byly sepsány na tabuli. Úkoly se týkaly gramatických jevů, ale také rychlosti a postřehu. 

Přejeme všem dětem příjemné prázdniny a budeme se těšit nashledanou v pondělí 12. 2. 

29. 1.

MDR - My daily report: We had to tidy up .... We had to wash .....  We had to cook ....  We used to run ...... We used to play ..... Děti dokončují věty do sešitu.

Po kontrole domácích úkolů a opakování na středeční test jsme hráli hry. 

Games and activities: Hidden pictures - střídavě malujeme a popisujeme obrázky, papír si děti vyměňují po třídě a na závěr si čteme konečný příběh. Dále jsme hráli slovní fotbal - Word Chains.

Více her na eslgmesplus.com

A také jsme měli čas na prohlížení a výběr knížek z knihovny. Knížky mají děti do 19. 2. Připomínáme, že 21. 2. bude další Star Store.

Ve středu 31. 1. budeme psát test Unit 5, děti doma opakují slovní zásobu 5. lekce viz str. 58 a přehled gramatiky je též v učebnici na str. 123.

 

24. 1.

MDR - My daily report: ve větách procvičujeme věty v minulém čase s tvarem HAD TO a USED TO. My mother used to bake cookies. I used to play soccer everyday. I had to do my homework yesterday.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: crime - trestný čin, suspect - podezřelý, detective - vyšetřovatel.

Dnes jsme kontrolovali domácí úkol, neb v pondělí jej nikdo neměl a bohužel ani dnes jej neměli všichni. Dohlédněte, prosím, na domácí přípravu, neb je nezbytnou součástí našeho programu. Děkuji.

Games and activities: Matching pairs - děti dostaly papírky ze slovy a hledaly k nim mezi spolužáky slovo do páru. Př: war and peace, salt and pepper, pros and cons, key and lock, rain or shine, sweet and sour, dead or alive, hammer and nail, suit and tie.

Také jsme hráli hru na týmy - Spelling Race, kdy děti z plastových písmen skládají slova na rychlost.

V poslední části hodiny si děti ve dvojici zhotovily a připravily plakát SUSPECT a na závěr jej prezentovaly.

Připomínám, že domácí úkol byl zadán v pondělí a je na pondělí 29. 1. Ve středu 31. 1. píšeme test Unit 5 - opakujte slovní zásobu, pravopis a vazbu HAD TO a USED TO. Děkuji.

22. 1.

MDR - My daily report: What did you eat for dinned last night? What is your favourite meal?

Po krátké diskusi o tom, co děti rádi jí jsme se vrátili k práci s učebnicí a opakovali slovní zásobu.

Miss Quetz také dětem připravila zajímavé pracovní listy na procvičení tvarů nepravidelných sloves.

Games and activities: hráli jsme hry lekce 5 na interaktivní tabuli a ze stránek British Council.

Také jsme si zkusili několik nových jazykolamů více na: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/tongue-twisters

Homework - domácí úkol: WB 62, 63, 64, 69. Úkol je na pondělí 29. ledna. Děkujeme.

 

17. 1.

MDR - My daily report: write the word in the simple past tense. Napište správný tvar nepravidelného slovesa v minulém čase prostém.

I (to eat) ice cream for dinner last night.

I (to buy) a pet tiger last weekend.

I (to think) I (to see) a UFO last night.

We (to sing) the ABC song last week.

Games and activities: dnes jsme hráli hry - Snatch, Sentence Scramble, Pictionary, Telephone, Guess who, Blaster.

Pro Vaši představu, zde je stránka nejoblíbenějších her, které s dětmi hrajeme při hodinách.

https://www.gooverseas.com/blog/10-best-games-esl-teachers

Vocabulary - slovíčka a fráze z dnešní hodiny: eye patch, curly hair, blonde hair, fair skin, pig tails, ponny tail, braided hair, bangs, freckle, skinny, stout, tall, round, smart, clever. 

Prosím děti, které dluží knížku v knihovně, aby ji donesly na příští hodinu. Děkuji. 

15. 1.

MDR - My daily report: write 5 sentences about your weekend use the verb in past simple and past continous tense. Děti měly napsat 5 vět o tom, co dělaly o víkendu. Ve větách měly použít vazbu s minulým časem prostým i průběhovým.

Př. We went to the theatre. I was skiing on Saturday.

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 5. Probrali jsme nová slovíčka str. 58 a gramatiku - used to a had. Vše na str. 59 v učebnici. 

SB - práce s učebnicí: str. 58 - 61. 

Games and activities: http://www.esolhelp.com/classroom-jeopady-games.html 

Nová stránka na procvičování gramatiky pro týmy ve škole nebo samostatné opakování doma.

Homework - domácí úkol: WB str. 58 - 61. Úkol je na pondělí 22. 1.

 

11. 1.

MDR - My daily report: písemné opakování lekce Unit 4 před testem.

Test dnes psali v první části hodiny, všem se dařilo, výsledek si odnesly děti domů pro Vaši kontrolu.

V druhé části hodiny jsme hráli deskové hry a hry na interaktivní tabuli - Jeopardy,na opakování tvaru minulého času u nepravidelných sloves.

Děti by si měly pravidelně nosit záložku do školy.

V pondělí začneme Unit 5. 

8. 1.

MDR - My daily report: procvičujeme slovní zásobu.

moving stairs - ?

somebody who drives the trains - ?

something you drink - ?

Games and activities: v týmech procvičujeme předložky AT, IN, ON.

Spelling race - oblíbená hra ve dvou týmech na opakování a hláskování slovíček. Děti z krabice písmen skládají slovíčka probírané lekce.

Dnes si děti také vyrobily záložku do knížky - bookmark - se seznamem nepravidelných sloves, která by měly již umět a záložk a jim slouží k opakování a procvičování.

Stránka na procvičování nepravidelných sloves viz níže.

https://www.englishpage.com/irregularverbs/irregular_verb_flashcards_1.htm

Worksheet - pracovní list: opakujeme na středeční test: When the phone rang, I was eating dinner. We were playing basketball when the storm came. She was walking to school when the car crashed.

Na závěr hodiny jsme si zkontrolovali domácí úkol a rozdali hvězdičky. Dnes si děti také půjčily knížky z anglické knihovny - přečtené se čtenářským listem je vrátí 24. 1. Děkujeme

Připomínáme, že ve středu 10. 1. píšeme test Unit 4.

 

3. 1.

MDR - My daily report: in your portfolio answer all 4 questions bellow and discuss the 5th one with your partner.

1. When is your birthday?

2. How old are you?

3. Do you have any sisters or brothers? How old are they?

4. Are you the oldest or the youngest, or the second youngest or the third oldest?

5. Ask your partner these questions.

Games and activities - vocabulary game. Hráli jsme oblíbenou hru na hledání a zápis slovíček z nové lekce. Dále jsme hráli deskovou hru na novou gramatiku na minulé časy a také hru jeopardy na interaktivní tabuli viz zde: https://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-game.php?gamefile=209440#.Wk0mnt_ibIU

Worksheet: děti dostaly pracovní list na procvičování minulých časů a hrály hry v týmu na správné tvary pravidelných a nepravidelných sloves.

V závěru hodiny jsme si společně prošli domácí úkol.

Slovesa k procvičování na příští týden: visit - visited, use - used, read - read, write - wrote, fish - fished, play - played, have - had, eat - ate, walk - walked, work - worked, make - made.

Ukázka použití: She was making dinner, when the phone rang.

Homework - domácí úkol: WB 50, 53. Úkol je na pondělí 8. 1. Ve středu 10. 1. budeme psát test z lekce 4. 

Jazykolam na pondělí!!! Kdo jej bude umět zpaměti, získá hvězdičku.

How much wood would a wood chucker chuck if a wood chucker could chuck wood?

 

 

 

PROSINEC

20. 12.

Dnes jsme měli vánoční hodinu a uspořádali jsme ji ve formě her - Bingo, Memory, X'mas word search a vytváření vánočních přání a ozdob.

Na závěr jsme se podívali na krátkou animovanou verzi vánočního příběhu Christmas Carol na motivy Charlese Dickense.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: angel, candy cane, candle, card, Christmas tree, cracker, decoration, elf, Father Christmas, fireplace, holly, lantern, nativity scene, present, pudding, reindeer, sleigh, star, stocking.

Přejeme dětem i rodičům krásné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku. Uvidíme se ve středu 3. 1. 2018 smiley

18. 12.

MDR - My Daily Report: Find five vocabulary phrases around the room and write them down in your portfolio.

Workbook - práce s učebnicí: SB str. 48 song - doplňujeme předložky, str. 49 a 122 - procvičujeme minulý čas průběhový a prostý. Na str. 50 - 51 story The tunnel - čteme a přehráváme příběh z učebnice.

V poslední části hodiny jsme šli do vánočního Star Storu a děti si zakoupily dárky za své hvězdičky.

Homework - domácí úkol: WB 54, 55, 57 - úkol je na 3. ledna.

 

 

13. 12.

MDR - My Daily Report: put the following sentences into the past tense.

I go to school everyday. I see a tiger. The phone rings often. I start the car. I eat ice cream everyday.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 122, 47, 48.

Worksheet - pracovní list na slovní zásobu a tvoření otázek.

Dnes jsme též dokončili vánoční přání pro naši letošní charitativní organizaci - Dialog.

V pondělí 18. 12. je vánoční Star store. smiley

 

11. 12.

MDR - My daily report: make a question to the answer - procvičování tvoření otázek.

Bookwork -  práce s učebnicí: Dnes jsme začali novou lekci - Unit 4 The return ticket str. 46.

New vocabulary - nová slovíčka: station, platform, escalator, ticket office, train driver, stairs, rucksack, suitcase, a cup of tea, a cup of coffee.

Grammar point - nová gramatika: prepositions/předložky IN, AT, ON a jejich použití. Udělali jsme si tabulku a zapisovali do ní, k jakým výrazům která předložka patří. Např: měsíce v roce in January a roční období in summer, dny v týdnu on Monday, určení času at 8 pm. Více str. 47 v učebnici.

Na závěr jsme si povídali o naší letošní charitativní organizaci Dialog a o dívence Halimě, jíž již sedm let přispíváme na školu v Keni. Pro Halime děti vyrábí vánoční přání.

Homework - domácí úkol: WB 46, 47, 48, 49. Domácí úkol je na pondělí 18. 12. Připomínám, že ten den je také vánoční Star Store. Kdo nedonesl, přinese do pondělí přečtenou knížku z knihovny s čtenářským listem. Děkuji.

 

 

 

6. 12.

MDR - My daily report: sentence scramble - skládáme věty oznamovací a tázací.

Dnes děti psaly test. Výsledky si děti donesly domů.

Games and activities: děti si samostatně vytvořily vlastní Wordsearch - osmisměrku na slovní zásobu lekce 1 - 3. Na závěr hodiny jsme hráli hru Blast a Bingo.

4. 12.

MDR - My daily report: What were you doing last weekend?

Dnešní hodinu jsme věnovali opakování 3. lekce, zkontrolovali jsme si společně domácí úkol a hráli hry zaměřené na používání předložek ve větě.

Games and activities: Blast game, Categories.

Připomínáme, že ve středu 6. 12. píšeme test. Děti doma opakují všechna slovíčka, jejich význam a pravopis, užití nové gramatiky ve větách - minulý čas průběhový viz pracovní listy, domácí úkoly a názorné příklady v přehledu zadní části učebnice.

 

Listopad

29. 11. 

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na tabuli na minulý čas průběhový.

Následovala oprava domácích úkolů a práce s učebnicí na str. 43.

Games and activities: Hot Seat, Snatch

Homework - domácí úkol: WB str. 36, 37, 38, 39/2 úkol je na pondělí 4. 12.

Připomínám, že test Unit 3 se bude psát ve středu 6. 12.

Jazykolam na pondělí - Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

27. 11.

MDR - My daily report: děti opravují chyby ve větách na novou gramatiku ... minulý čas průběhový.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 38 - 39 story Tha man in a car - čtení s porozuměním a rozdělení rolí a hraní před tabulí. 

Grammar point - str. 121 - minulý čas průběhový

Games and activities: po zopakování si slovíček na str. 34 jsme hráli novou hru Spelling Race.

Homework - domácí úkol: WB str. 36, 37, 38, 39/2 úkol je na pondělí 4. 12!!

Ve středu 6. 12. píšeme další test - Unit 3.

 

22. 11.

MDR - My daily report: v otázkách doplňte who, what, where, which, how, why, when.

__ is your name?

__ is your teacher?

__ is your birthday?

__ are you tired?

__ is your pen?

__ do you spell your name?

 

 

Bookwork - práce s učebnicí: str. 36 song - poslech s porozuměním a následný zpěv smiley

Na str. 37 jsme dělali cvičení na minulý čas průběhový a procvičovali otázku a zápor. 

She was going to the park yesterday.

Where was she going yesterday? 

She was not going to the park she was going home.

Děti také dostaly pracovní list na opakování učiva.

Games and activities: hry u interaktivní tabule - Word Race a Aqua Race.

Vocabulary - nová slovíčka: procvičujeme slovíčka 3. lekce plus nová z dnešní hodiny accident, a bright star, the lights went out, shout, telescope, banana cake.

Stále platí nabídka extra hvězdiček za každé 2 vypracované stránky v pracovním sešitě z již probraných lekcí tj. Unit 1 a Unit 2. 

Heslo pro ty, kdo čtou naše webové stránky: Thanksgiving!

 

20. 11.

MDR - My daily report: Write the question that matches the answer. 

I live in Prague. 

No, I do not like playing football.

My favourite singer is Ed Sheeren.

I went to the theatre las weekend.

Dnes jsme začali lekci 3 - Unit 3 Danger v učebnici na str. 34. 

Vocabulary - nová slovíčka: fire, flood, emergency services, fire engine, police officer, police car, firefighter, paramedic, ambulance.

Grammar point - nová gramatika: učebnice str. 35 PAST CONTINUOUS - minulý čas průběhový.

Yesterday, at 8, I was reading a book. Yesterday, at 8, you were eating breakfast. Yesterday, at 8, he was learning English.

Rozhovory - v praktické části hodiny si děti procvičovaly minulý čas průběhový v rozhovorech ve dvojicích.

Games and activities: na závěr hodiny jsme hráli hru Bingo na novou slovní zásobu.

Homework - domácí úkol: WB 32, 33, 34, 35. Úkol je na další středu 29. 11. 

Heslo na další hodinu: EMERGENCY SERVICES

Děkuji za přečtení.

 

15. 11.

MDR - My daily report: review Unit 2 - opakovali jsme věty na sloveso could/couldn't a věty se spojkami but, and, so, because.

Dnes děti psaly test Unit 2. Slovíčka děti uměly výborně, mírně chybovaly ve větách se slovesem could. Test si děti vzaly domů k Vaší kontrole.

Games and activities: Wordsearch, Wordshake - interaktivní hry u tabule na slovotborbu. Dále jsme hrály hry na procvičování slovních druhů - Categories, Madlibs.

Z dnešní hodiny si zapamatujeme následující slovní druhy a umíme u každého vyjmenovat alespoň 5 příkladů.

nouns - podstatná jména, adjectives - přídavná jména, verbs - slovesa, adverbs - příslovce, connectors - spojky. Je nutné, aby děti měly toto učivo upevněné i z hodin českého jazyka. 

Homework - domácí úkol: WB str. 32, 33 na další středu.

Heslo na pondělí: TURKEY smiley

Přejeme všem příjemný víkend.

 

 

13. 11.

MDR - My Daily Report: vocabulary words around the classroom. Děti hledaly slovíčka a fráze po třídě a zapisovaly si je do sešitu - a pretty path, a large lake, a famous forest, a farmer's field, a majestic mountain.

Worksheet - pracovní list: pokračujeme v procvičování spojek - connectors: BUT, BECAUSE, AND, SO. Je třeba se i doma k pracovním listům vrátit a procvičovat. Některé děti si stále nepamatují, co která spojka znamená. 

Také procvičujeme sloveso COULD. Na časové ose si děti vyznačily milníky svého života a mluvily o tom, co uměly/neuměly v daném období svého života. Např: When I was 1 year old I could walk. When I was 5 years old I could swim. When I was 4 years old I could not write.

Games and activities: hráli jsme nové hry - GO FISH a Spelling Game.

Ve středu 15. 11. píšeme test Unit 2 - pravopis slovíček, spojky a sloveso could. 

Písemný domácí úkol není, ale děti se doma připravují na test. Ani dnes většina dětí nedonesla DÚ z minulého týdne.

Heslo na další hodinu: TEST smiley

Prosíme rodiče o součinnost v domácí přípravě. 

Děkujeme.

 

8. 11.

MDR - My Daily Report: fill the missing letters in the vocabulary words.

Kontrola domácích úkolů ... pouze 2 děti měly domácí úkol. Prosíme rodiče, aby dohlédli na plnění povinností, které děti v programu EATS mají.

Game - hra: Hot Seat

Bookwork - práce s učebnicí str. 28, 29.

Fráze a věty k procvičování na středeční test: When I was three I could run faster than a horse. When you were four, could you read? Could you ride a bike when you were five?

Homework - domácí úkol: WB str. 26, 27 na další středu.

Heslo na další hodinu: HOMEWORK smiley

 

6. 11.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words. 

Workbook - SB p. 26, 27 story and activities.

I like apples and bannanas. I like apples but not bannanas. I like apples so I ate 20. I got sick because I ate 20 of them.

Story Cubes - oblíbená hra nám posloužila k vytvoření příběhu, který si děti zapisovaly. Měly za úkol v každém souvětí používat spojky - and, so, but, because.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: magic wand, theatre, mask, magnet, hocus pocus, calendar, alien, tower, lock, card, key, magnifying glass, report, question mark.

Připomínáme úkol je na středu a příští středu 15. 11. budeme psát test Unit 2.

Heslo na další hodinu: ISLAND smiley

1. 11.

MDR - My Daily Report: Use the words in a sentence - forest, field, path.

Halloween skit - dnes děti předvedly svou halloweenskou scénku s maskami. 

Grammar point - nová gramatika - příklady: When I was 3 years old I could not swim. I can swim now. When I was 3 years old I could sleep all day. We can draw now. 

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 25 a 120. 

V závěru hodiny jsme zkontrolovali domácí úkol a hráli hry na interaktivní tabuli.

Homework - domácí úkol: WB str. 24, 25 na středu 8. listopadu.

Heslo na další hodinu: Halloween smiley

 

ŘÍJEN

30. 10.

MDR - My Daily Report: unscramble the vocabulary words: procvičujeme slovíčka 2. lekce: field, mountain, lake, forest, path, island, river, village.

Worksheet - pracovní list: probíráme nadále spojky - connectors: and, but, because, so. Děti psaly věty dle obrázků a v souvětích používaly spojky. V některých souvětích pouze doplňovaly správnou spojku. 

Např: I went to bed early because I was tired. (because = protože)

We ate chocolate cake and drank lemonade. (and = a)

Jim really liked the adventure film but Tom did not. (but = ale)

The football game was boring so we went home. (so = tak)

Vocabulary game: dnes jsme hráli novou hru na procvičování pravopisu slovíček a při pohybu po třídě si zároveň protáhly kostru smiley

V další části hodiny jsme stihli vyřezat dýně na páteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.

Také jsme pokračovali v přípravě halloweenské scénky, kterou děti předvedou ve středu.

Homework: opakovat slovíčka Unit 1 str. 10. WB str. 26, 27.

Připomínám, že ve středu se kontroluje domácí úkol.

 

 

25. 10.

MDR - My Daily Report: What is your favourite holiday? Why? .... My favourite holiday is Christmas because I like when my family gets together. 

Dnes jsme s dětmi opakovaly spojky - connectors a poté hrály deskovou hru s kostkou na jejich procvičování. Procvičujte BUT, AND, BECAUSE, SO.

V další části hodiny jsme se připravovali na halloweenskou scénku, děti si připravovaly a zdobily masku a vymýšlely repliky.

Dnes byl též první Star Store tak, jak si jej děti pamatují z dřívějších let.

Všem přejem příjemné prázdninové dny a budeme se těšit v pondělí. 

 

23. 10.

MDR - My Daily Report: Write three sentences what you did last weekend?

Dnes jsme začali novou lekci - Unit 2, probrali jsme nová slovíčka a procvičovali je na hře Pictionary.

 

Bookwork - práce s učebnicí: SB str. 22/2

 

Grammar point - nová gramatika: učíme se spojky v souvětí: connectors (and, so, but, because) a procvičovali jsme je na cvičení z učebnice: SB str. 23/1 a str. 120.

 

Homework - domácí úkol: WB str. 22 a 23. Úkol je na středu 1. 11.

 
 
18. 10.

MDR - My daily report: Vocabulary review lesson 1.

HOT SEAT - hra na opakování slovní zásoby.

Po krátkém opakování slovíček a gramatiky psaly děti první letošní test. Výsledky si odnesly domů.

Dnes si děti také půjčily knížku, kterou by měly přečíst do 6. 11. a donést zpět s vyplněným čtenářským listem, za který budou odměněni 2 hvězdičkami navíc.

Games and activities: Hot Potato, Word Categories, Word Charades, Animal pantomime.

 

16. 10.

MDR - My daily report: Which one doesn't match?

1. arm, leg, eye, rib, lip, hi, elbow

2. orange, apple, banana, strawberry

3. crown, bacelet, queen, necklace

4. soccer, basketball, swimming, tennis

Doplňující cvičení: You --- brush your teeth. You --- eat ice cream for breakfast. We --- speak nicely to each other. 

Games and activities: Musical chair, Hot potato, Categories.

Máte opravený domácí úkol, znovu si jej projděte a připravíte se tím na středeční test Unit 1.

Homework - domácí úkol: WB str. 18, 19, 20 a 21.

 

11. 10.

MDR - My daily report: vocabulary word scramble

Games and activities: dnes jsme opakovali slovíčka na principu her a zábavných aktivit - Picture dictionary, Blast, Word chain, Superminds games.

Připomínáme, že úkol je na pondělí a ve středu 18. 10. píšeme test. První Star Store bude ve středu 25. 10.

 

9. 10. 

MDR - My daily report: What would you like to be and why? 

Bookwork - práce s učebnicí: atr. 118, 119 - tvoření otázky, pořádek slov ve větě.

The knight - interaktivní příběh na tabuli i v učebnici. Poslech a četba s porozuměním - tvoření otázek a odpovědí TRUE/FALSE (pravdivé a nepravdivé) - cvičení na str. 15.

Homework - domácí úkol: WB - pracovní sešit str. 12, 13, 14, 15 (poslechové cvičení vynechte). Úkol je na pondělí 16. 10. Pište jej pečlivě a samostatně, ve středu 18. 10. bude z obdobné látky test Unit 1.

 

4. 10.

MDR - My daily report: procvičování slovíček 1. lekce.

Bookwork - práce s učebnicí: str. 12 písnička a nová gramatika na příkladech: Give me the book. Give her the book. Show him your hand. Tell us a joke. Sing them a song. A následně jsme přídavné jméno ve 3. pádě procvičovali na hře Simon says ...

Game: děti byly v týmech a hrály hru -  Unscramble the sentence.

Homework - domácí úkol: prosíme děti a rodiče, aby se zaregistrovali do online aplikace k učebnici u vydavatelství Cambridge. List s návodem děti dostaly s učebnicí, v případě jakýchkoli obtíží kontaktujte přímo paní Polcarovou s nakladatelství Cambridge na emailu: d.polcarova@cambridge.org 

Děkujeme.

 

2. 10.

MDR - My daily report: Pictionary

Dnes jsme začali Unit 1 a seznámili se s novými slovíčky na str. 10. 

Hráli jsme hru Charades a Pictionary na procvičování slovní zásoby. 

Bookwork: práce s učebnicí str. 10 - 13.

New grammar: v gramatice jsme si vysvětlili formu a užití slovesa MUST a MUSTN'T. 

Na závěr jsme zpívali novou písničku z učebnice a dělali cvičení na prozumění textu.

Homework - domácí úkol: 8, 9, 10, 11. Úkol je na příští středu.

 

Září

27. 9.

MDR - My daily report: Unscramble the vocabulary words. Děti píší správný tvar slovíček z učebnice.

Bookwork: str. 118 cvičení na procvičování tvoření otázek, str. 6-7 písnička - poslech a čtení s porozuměním, str. 8-9 čtení a poslech příběhu The map.

Grammar point: I like going to school. I love eating pizza. I hate seeing spiders. Způsob jak vyjádřit, že máme něco rádi, že se nám to líbí, nebo to nenávidíme.

Vocabulary - dnešní slovní zásoba: symbol, map, diamond, directions, arrow, castle, librarian, adventure, statue, clue, path, exploring, excited, excitement.

V závěru hodiny jsme se věnovali dokončení plakátu naší skupiny jaguárů - JAGUARS. Již brzy jej uvidíte na našem webu. Přejeme příjemný víkend.

25. 9.

MDR - My daily report: What did you do this weekend? 

Bookwork - nová lekce: Well done, Ben and Lucy pg. 4, 5.

Game - Secret Word.

Dialogy - ve dvojicích si děti procvičovaly nová slovíčka a vedly spolu rozhovor dle vzoru z učebnice.

Grammar: Do you like going on adventure? Yes, I do. No, I do not.

Does Kate like going on adventure? Yes, she does. No, she does not.

Vocabulary: fair, big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, journalist, photographer, townhall, cityhall, brave, coward, famous, adventure, question, answer.

Homework - domácí úkol: WB 4, 5, 6, 7. Domácí úkol je na pondělí 2. 10. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

20. 9.

Na úvod dnešní hodiny jsme hráli hry - Snatch a My name is ...

Např: My name is Ela and I like elephants. My name is Peter and I like pizza.

Portfolio work: About me - děti psaly o sobě do úvodní stránky sešitu. Odpovídaly na otázky: Where were you born? How old are you? What do you like to do? What is your favourite animal? What do you like to eat? What is your favourite subject at school? Who is your best friend? What is your hobby? How big is your family? atd.

Dále jsme si více povídali o jaguárech a začali pracovat na plakátu naší skupiny JAGUARS. Také jsme mluvili o pravidlech chování ve škole, v naší skupině a diskutovali o šikaně. Na závěr hodiny všichni podepsali Anti Bullying Pact a slíbili jsme si, že budeme respektovat jeden druhého a nepřipustíme, aby se někomu ubližovalo.

New vocabulary - nová slovíčka a fráze: to snatch, to catch, to grab - synonyma pro popadnout, chytit, sebrat. Compliment - pochvala, bully - agresor, ten, kdo šikanuje, victim - oběť, witness - svědek, bullying - šikana. 

Prosíme, pokuste se zaregistrovat do online systému výukových materiálů dle instrukcí, které jste dostali s učebnicí. Kód najdete na vnitřní obálce pracovního sešitu. Kód setřete opatrně, budete-li mít potíže s přihlášením, kontaktujte přímo koordinátorku paní Polcarovou z nakladatelství Cambridge na dpolcarova@cambridge.org Děkujeme. 

 

18. 9.

Dnes proběhlo naše první setkání v tomto školním roce. Povídali jsme si o angličtině, o tom jak je pro nás důležitá jako nástroj komunikace v cizích zemích a kontaktu s cizinci. Děti sdílely své zkušenosti, ať už z cest do zahraničí nebo sledování anglicky mluvených filmů, z četby knih, nebo také nutnosti rozumět textům při hrách na počítači.

Děti si dnes také založily sešit - portfolio, kam si budou zapisovat nová slovíčka a fráze, vést si deník v hodinách, vlepovat praktické materiály, které jim budeme během roku dávat apod. 

Také jsme mluvili o jaguárech, neboť jaguár se stal maskotem naší skupiny v tomto roce.

Na závěr hodiny jsme hráli hru "Statement chair game". 

Nová slovíčka a fráze: jaguar (pozor na výslovnost J!), hunting - lov, pouching - pytláctví, prey - kořist, fur - kožešina, fur coat - kožešinový kabát, ban - zákaz, světové strany: north, south, east, west.

Ve středu budeme mluvit o pravidlech týmové práce, ale také o šikaně a školním řádu. Seznámíme se s učebnicí, vyrobíme si plakát naší skupiny s jaguárem a určitě si zahrajeme nějakou novou hru.

Těšíme se smiley

TOPlist

aktualizováno: 21.06.2018 09:58:12