Jaguars

Jaguars

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel .:  +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Markéta Štifterová

tel.: +420 602 399 411
email: markoshka@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

ŘÍJEN

14. 10. 

MDR: pořadí slov ve větě, diktát slovíček, must x mustn't

Bookwork: story, str. 16, 17 - poslech, čtení, porozumění textu (str 17/3, 4), WB str 17

Děti dostaly domů své první testy, můžete si je prohlédnout.

Homework: Domácí úkol je na příští pondělí, tedy 21. 10.: WB strany 16, 18, 19, 20

Vocabulary: director, gold, alarm, lock, report, spend the night, case

Příští středu, tedy 23. 10. budeme psát test z lekce 1.

 

9. 10.

MDR: diktát slovíček. Slovíčka děti také procvičovaly pomocí hry podobné Scrabble. 

Grammar: Must x Mustn't; pořadí slov ve větě - to děti nejraději procvičují pomocí hry na interaktivní tabuli. 

Vocabulary: vase, statue, coat, chase, clue

Bookwork: SB 13/1, 15/1, 14/2, strana 14 - 15; Viděli jsme video příběhu nové lekce, tento příběh děti četly (str 14-15), zpívali jsme písničku podle strany 12. 

 

7. 10. 

Grammar: rozdíl v používání vazeb Do you, we, they/ Does he, she, it

Bookwork: SB str. 5

Po úvodním cvičení jsme opravili úvodní test -  každý žák opravoval vlastní test, tak, aby se mohl poučit, kde dělá chyby - nebylo jich ovšem mnoho :)

Bookwork: Lesson 1 - SB pg 10 In the Museum, pg 11

Vocabulary: queen, knight, crown, helmet, necklace, bracelet, belt, shield, bow and arrow, sword, Egypt, Egyptian

Homework: WB pg 10, 11, 12, 13. Úkol je na pondělí, 14. 10. 

2. 10.

MDR: ve školním sešitě děti procvičovaly otázky Do/Is/Are/Does/How/What (podobně jako WB str 5/2; str 7/2; str 9/4)

Po procvičení si děti napsaly první letošní testík z úvodní lekce, ve kterém se tato témata opakovala. Velká část testu byla zaměřena na poslech. 

Každé dítě si z naší knihovny anglických knížek vybralo jednu, která ho zaujala. O knížce by děti měly napsat stručný “Book Report” na přiložený list. Termín odevzdání je 16. 10 a knížky jsou útlé J

Pak už zbýval čas jen na hry. Pokud byste si chtěli zahrát i doma, zde najdete slušný výběr: https://www.highlightskids.com/games

 

 

ZÁŘÍ

30. 9. 

Dnes jsme se věnovali opakování úvodní (nulté) lekce, ze které si ve středu napíšeme malý opakovací testík. 

MDR (My Daily Report): SB str 4/1, 9/1,2

Bookwork: WB 4,5,6,7,9

Homework: nebyl zadán žádný domácí úkol, jen ti, kteří neměli úkol na dnešek, měli by ho přinést ve středu. 

Připomínáme, noste učebnice, pracujeme v nich každou hodinu (Student's Book i Workbook)!

 

25. 9.

Grammar: opakování who, how, where, what. Rozdíl ve tvaru slovesa do ve třetí osobě č. j.: Do you, Do they x Does he, Does she

Bookwork: SB (Student Book) str 8, 9, WB (Workbook) str 5/2, str 7/1, str 8/1, 3

Homework: Připomínáme domácí úkol na 30. 9., Workbook strany 4,5,6. Když domácí úkol obsahuje cvičení se zadáním Listen a ikonou CD, nevěnujte mu pozornost, vrátíme se k němu v hodině.

 

23. 9.

Za domácí úkol měly děti na dnešní hodinu přinést nějakou připomínku prázdnin a tak jsme první část hodiny věnovali ještě povídání o prázdninách.

Poté jsme se pustili do nové učebnice. Nejprve jsme si připomněli příběh a postavy Bena a Lucy, které provázeli děti minulou učebnicí a budou s nimi i v té letošní. 

Práce s učebnicí: SB strana 4, 5, 6

Nová slovíčka: big wheel, rollercoaster, roundabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist

Domácí úkol na 30.9.: Workbook str 4,5,6

 

18. 9. 

Dnešním hodinu jsme věnovali maskotu naší skupiny - jaguáru. Viděli jsme krátky film o jaguárech a dozvěděli se pár faktů o těchto zajímavých šelmách. 

Vyráběli jsme plakát naší skupiny, který bude vystaven na chodbě k jídelně. 

Hráli jsme hry například "Jaká jsi zmrzlina" nebo "Z jaké jsi planety". Bohužel jsme nestihli se otestovat, jací jsme dinosauři, takže kdo by chtěl zjistit, je-li vychytralý lovec, nebo hodný býložravec, najde test zde.

 

16. 9.

V první hodině letošního roku jsme se přivítali po prázdninách a vzájemně se představili.

Děti dostaly učebnice a pracovní sešity. 

Zopakovali jsme si základní slovíčka a fráze, které děti znají z minulých let.

Domácí úkol se ještě týká prázdnin: příští pondělí přineste nějakou připomínku toho, co jste dělali o prázninách - fotografii, pohlednici, suvenýr, mušli...

 

 

 

 

 

 

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 08:11:59