Jaguars

Jaguars

Vyučující:

Laura Kirkpatrick

tel.: +420 774 393 653
email: laurakp37@gmail.com

Asistent/ka:

Lenka Lieblová

tel.: +420 732 228 654
email: lenka@liebl.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ŘÍJEN

17.10.

MDR: opravte pořadí slov ve větách (procvičování k testu)

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB 18, 22, 23

Po krátkém zopakování jsme si napsali test z dokončené 1. lekce. Po testu jsme luštili osmisměrku (wordsearch) se slovíčky z nové lekce.

Bookwork: SB str. 22, nová lekce 2, The World Around Us - přečetli jsme si slovíčka, vysvětlili, procvičovali jsme výslovnost. Poslechli jsme si nový příběh a podle poslechu odpovídali na otázky pod článkem.

Hráli jsme hru I spy with my little eye...

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Kahoot!, témata Nature + Animals.

15.10.

MDR: podle obrázků sestavte věty (Give him the swords. Give her....)

Game: v kroužku jsme si zahráli spelling game. Miss Laura zadala slovo, hláskujeme toto slovo, každý jedno písmeno, při chybě se vracíme zpět na začátek slova.

Bookwork: v učebnici SB jsme pracovali na str. 119, Grammar page, opakujeme si tak slovíčka i gramatiku na test.

Game: Jumping line - Miss Laura čte věty, pokud jsou gramaticky správně, skáčeme doleva, pokud ne, skáčeme doprava.

Dnes jsme na interaktivní tabuli a mobilních telefonech hráli hru Kahoot!, kterou připravila Miss Laura. Otázky se týkaly probrané lekce a tato hra děti moc bavila.

Na závěr jsme si v týmech zahráli Scattergories.

10.10.

MDR: procvičení MUST/MUSTN'T - write 4 rules for a sport or a hobby

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 16, 20, 21 - domácí úkol je na příští středu 17.10.

Bookwork: SB str. 18: Discover Museums - čteme a podtrháváme neznámá slova (ta vysvětlujeme a cvičíme výslovnost), poté odpovídáme na otázky pod textem

Listening (Poslech): WB str. 17 - podle poslechu spojujeme jednotlivé aktivity na obrázcích se dny v týdnu (toto poslechové cvičení je z přípravy na cambridgské zkoušky YLE)

Unique Museums: podívali jsme se na prezentaci zajímavých muzeí (čokolády, voskových figurín, Lega, hořčice...). Každý sám pak vymyslel svoje vlastní zajímavé muzeum, které představil ostatním.

Na závěr jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

Test: příští středu 17. 10. bychom si napsali test z probrané lekce. V testu budou slovíčka týkající se muzea, gramatika (must, mustn't), přivlastňovací zájmena (my, her, his, its, our, their)

8.10.

MDR: napište správně zamotaná slova (procvičujeme slovíčka z probírané lekce), rozluštěte hádanku (I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. Who am I?)

Library (knihovna): dnes si všichni vypůjčili anglické knížky z knihovny. Knihy a vyplněné zápisy z knih (Book reports) vracejte, prosím, do 22. října. Odměnou za vyplněný Book report jsou 2 hvězdičky navíc. yes

Procvičujeme gramatiku (me, her, him, its, us, them) - také jsme vyplňovali pracovní listy.

Bookwork: učebnice SB str. 16, příběh The secret of the Egyptian cat - příběh jsme si poslechli a v učebnici podtrhávali neznámá slovíčka, která jsme si pak společně vysvětlili. Odpovídali jsme na otázky pod příběhem.

Games: na interaktivní tabuli jsme hráli hry na procvičení slovosledu ve větě a zahráli si Bingo se slovíčky z této lekce.

3.10.

MDR: MUST x MUSTN'T - napiště 5 vět podle obrázků

Společně jsme zkontrolovali domácí úkol.

Homework: WB str. 10, 11, 13 - domácí úkol je na příští středu 10.10.

Napsali jsme si slíbené opakování, které dopadlo velmi dobře.

Bookwork: SB str. 13 - poslechové cvičení

Nová gramatika: GIVE ME / HIM / HER / US / THEM - procvičujeme v kroužku s obrázky různých předmětů

Story: učebnice SB str. 14 a 15 - nejprve posloucháme a čteme a poté se na příběh díváme na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky

1.10.

MDR: 2 rhyming words (slova, která se rýmují se slovy): run, see, bat, jump, phone

Procvičovali jsme věty a otázkyse slovesy v přítomném a minulém čase (do, is, are - did, was, were)

Bookwork: SB str. 10 - nová slovíčka z lekce, výslovnost, čtení, poslech příběhu a odpovědi na otázky podle poslechu.

Nová gramatika: MUST x MUSTN'T - SB str. 11

Procvičování nové gramatiky na pracovním listě.

Song: zpívali jsme novou písničku z učebnice SB na str. 12 a doplňovali jsme podle poslechu

Na závěr hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru Werewolf.

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: write the words to match the pictures (procvičujeme slovíčka z první lekce)

Bookwork: SB str. 7, doplňujeme slovíčka podle poslechu

Opakování gramatiky - minulý čas (past simple), tvoříme otázky v minulém čase, vzájemně se ptáme.

Poslechli jsme si příběh z učebnice SB na str. 8 a 9 a odpověděli na otázky k příběhu.

Pracovní list: písemně procvičujeme minulý čas.

Dnes jsme si lekci zpestřili hrou Kahoot, kde jsme hráli kvízy o jednotlivých zemích, zvířatech a sportech.

Homework: WB str. 4, 5, 7 a 9 - domácí úkol je na středu 3.10.

OPAKOVÁNÍ: ve středu 3.10. bychom si písemně zopakovali některé důležité jevy z loňského školního roku, prosíme, prolistujte si starou učebnici yes

24.9.

MDR: otázky "Do you...?" upravte do správného tvaru

Dnes jsme dokončili plakát naší skupinky.

Bookwork (práce s učebnicí): začali jsme novou lekci v učebnici Students Book, strany 4-6, nová slovíčka: big wheel, rollecoaster, roudabout, mayor, dodgem cars, microphone, band, photographer, journalist, newspaper, exciting

gramatika: opakování a procvičování přítomného času: Do you like going to school? Where do you live? procvičovali jsme v rámci celé skupiny a ptali se navzájem podle otázek na pracovním listě.

Poslechli jsme si první písničku z učebnice SB na str. 6

19.9.

MDR: Write 3 things about Ben and Lucy (opakujeme, co jsme se o našich hrdinech dozvěděli v uplynulém roce)

Dokončili jsme ozdobení sešitů.

V kroužku jsme hráli hru, ve které tvoříme otázky a odpovídáme: favourite animal?, hobby?, favourite place?, sister or brother?, favourite object?, pets?

V kroužku pak každý pověděl něco o doneseném předmětu (Show and tell), byly to velmi zajímavé zážitky z prázdnin!

Poster (plakát): začali jsme pracovat na výrobě plakátu naší skupinky (Jaguars)

Homework: wordsearch - pracovní list, který dostaly děti ve škole + dvě věty z uvedených slov. Domácí úkol je na středu 26.9.

17.9.

Welcome back Jaguars! smiley

MDR (My Daily Report) - píšeme na začátek hodiny do sešitu - 3 things you did in summer

V kroužku jsme se navzájem představili.

Class rules (pravidla chování ve třídě): společně jsme sestavili několik základních pravidel, která jsme se dohodli dodržovat a zapsali jsme je na zadní stranu sešitu.

Sešity jsme si ozdobili.

Bookwork: prohlédli jsme si nové učebnice a povídali si o našich hrdinech a jejich dobrodružstvích v loňském roce.

Antibullying pact (dohoda proti šikaně) - mluvili jsme o tom, jak se k sobě chceme a budeme navzájem chovat a všichni jsme podepsali dohodu proti šikaně.

Homework (domácí úkol): show & tell (ukaž a pověz) - přineste si jednu maličkost z prázdnin (obrázek, suvenýr, mušle) a povězte nám o ni

Na závěr hodiny jsme si zahráli oblíbenou hru Hangman.

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 23:08:40