Informace k zápisu

Když začnete přemýšlet o tom, do první třídy jaké základní školy vaše dítě nastoupí, přirozeně budete hledat mezi školami ve vašem blízkém okolí tu, která by vám i vašemu dítěti nejvíce vyhovovala. Pokud si myslíte, že ZŠ Jarov by byla pro vás ta pravá a také byste rádi, aby vaše dítě navštěvovalo EATS program, začněte nejlépe s tím, že kontaktujete ředitelku programu paní Deannu Barešovou (email: dbaresova@yahoo.com; tel: 608 238 133) a sdělíte jí svůj zájem.

Doporučujeme vám navštívit Den otevřených dveří ZŠ Jarov. Při této příležitosti budete mít nejen možnost si za asistence pana ředitele prohlédnout školu a zeptat se ho na případné otázky, ale také budete mít možnost se dozvědět bližší informace o EATS programu a také o tom, jak se do programu přihlásit.

V období před zápisem do školy (v dubnu) rodiče žádáme, aby si sjednali setkání, při němž navštíví společně se svým dítětem ukázkovou hodinu anglického jazyka v prvních třídách, odevzdají vyplněné formuláře (které od nás předtím obdrželi) a jejich dítě absolvuje krátký pohovor s ředitelkou programu, při němž bude zjištěna jeho úroveň angličtiny.

V dubnu pak přijdete s vaším dítětem k zápisu do školy. Abychom mohli vaše dítě přijmout do EATS programu, musí být v prvé řadě přijato do ZŠ Jarov. Jakmile obdržíme od pana ředitele seznam všech přijatých dětí, budeme do EATS programu přednostně přijímat děti, které byly do programu přijaté již v loňském školním roce a obdržely odklad školní docházky, a dále pak děti, jejichž sourozenci již navštěvují EATS program. Všechny ostatní budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče kontaktovali ředitelku programu (Deannu Barešovou).

Existuje ještě jeden faktor, který může ovlivnit přijetí dítěte do EATS programu, a tým jsou speciální požadavky dítěte a především skutečnost, zda jsme schopni tyto speciální požadavky uspokojit. Tato skutečnost bude předmětem individuálního pohovoru s ředitelkou programu. Má-li dítě nějakou zvláštní poruchu učení nebo chování, je třeba posoudit, zda má náš program k dispozici učitele, který je odpovídajícím způsobem vyškolený a je schopen potřebám dítěte vyhovět. Přestože se snažíme začlenit do programu všechny děti, které mají zájem učit se anglicky, někdy bohužel není v našich silách speciální potřeby dítěte uspokojit.

Po všech dětech přijatých do EATS programu i po jejich rodičích požadujeme, aby se seznámili s dokumentem „School-Family Compact“, který obdrží každý nový žák při začátku studia v EATS programu, a podepsali jej. Ten definuje naše pravidla a postupy a my očekáváme, že se jimi budou řídit všichni, kteří EATS program navštěvují. Naším cílem je vytvořit pro naše žáky bezpečné a kladné prostředí. Víme, že pro všechny žáky a vyučující je důležité vzájemně se respektovat, chovat se zodpovědně a tak, aby se všichni cítili bezpečně. Naše pozornost je zaměřena hlavně na pozitivní přístup, avšak problematické chování bude mít jasné dopady.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53