Informace k zápisu

Když začnete přemýšlet o tom, do první třídy jaké základní školy vaše dítě nastoupí, přirozeně budete hledat mezi školami ve vašem blízkém okolí tu, která by vám i vašemu dítěti nejvíce vyhovovala. Pokud si myslíte, že ZŠ Jarov by byla pro vás ta pravá a také byste rádi, aby vaše dítě navštěvovalo EATS program, jako první kontaktujte ředitelku programu paní Deannu Barešovou (email: dbaresova@yahoo.com; tel: 608 238 133) a sdělte jí svůj zájem.

Také bychom vám doporučili navštívit Den otevřených dveří ZŠ Jarov. Při této příležitosti budete mít nejen možnost prohlédnout si školu a zeptat se na případné otázky, ale také budete mít možnost získat bližší informace o EATS programu a jakým způsobem se do něj přihlásit.

V období před zápisem do základní školy (ten se obvykle koná v dubnu) rodiče žádáme, aby si sjednali termín, kdy navštíví společně se svým dítětem ukázkovou hodinu anglického jazyka v prvních třídách, odevzdají vyplněné formuláře (které od nás předtím obdrželi) a jejich dítě absolvuje krátký pohovor s ředitelkou programu, při němž bude zjištěna jeho úroveň angličtiny.

V dubnu pak přijdete s vaším dítětem k oficiálnímu zápisu do základní školy. Abychom mohli vaše dítě do EATS programu přijmout, musí být v prvé řadě přijato do ZŠ Jarov. Jakmile obdržíme od pana ředitele seznam všech přijatých žáků, budeme do EATS programu přednostně přijímat žáky, kteří byli do programu přijati již v loňském školním roce a obdrželi odklad školní docházky, a dále pak žáky, jejichž sourozenci již navštěvují či navštěvovali EATS program. Všechny ostatní budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče kontaktovali ředitelku programu (paní Deannu Barešovou).

Existuje ještě jeden faktor, který může ovlivnit přijetí žáka do EATS programu, a tím jsou speciální požadavky dítěte a především skutečnost, zda jsme schopni tyto speciální požadavky splnit. To bude předmětem individuálního pohovoru s ředitelkou programu. Má-li dítě nějakou zvláštní poruchu učení nebo chování, je třeba posoudit, zda má náš program k dispozici vyučujícího, který je odpovídajícím způsobem vyškolený a je schopen potřebám dítěte vyhovět. Přestože se snažíme začlenit do programu všechny děti, které mají zájem učit se anglicky, někdy bohužel není v našich silách speciální potřeby dítěte uspokojit.

Po všech dětech přijatých do EATS programu i po jejich rodičích požadujeme, aby se seznámili a souhlasili s dokumentem „EATS-Family Compact“ („Dohoda mezi EATS a rodinou"), který obdrží rodiče emailem na začátku studia v EATS programu. Tato dohoda definuje naše pravidla a postupy a my očekáváme, že se jimi budou řídit všichni, kteří EATS program navštěvují. Naším cílem je vytvořit pro žáky bezpečné a pozitivní prostředí. Víme, že pro všechny žáky a vyučující je důležité vzájemně se respektovat, chovat se zodpovědně a tak, aby se všichni cítili bezpečně. Naše pozornost je zaměřena hlavně na pozitivní přístup, avšak problematické chování bude mít jasné dopady.

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48