Informace k zápisu

Když začnete přemýšlet o tom, do první třídy jaké základní školy vaše dítě nastoupí, přirozeně budete hledat mezi školami ve vašem blízkém okolí tu, která by vám i vašemu dítěti nejvíce vyhovovala. Pokud si myslíte, že ZŠ Jarov by byla pro vás ta pravá a také byste rádi, aby vaše dítě navštěvovalo LEAP After-School English ZŠ Jarov (LEAP AE ZŠ Jarov)   program, jako první kontaktujte ředitelku programu paní Deannu Barešovou (email: dbaresova@yahoo.com; tel: 608 238 133) a sdělte jí svůj zájem.

Také bychom vám doporučili navštívit Den otevřených dveří ZŠ Jarov. Při této příležitosti budete mít nejen možnost prohlédnout si školu a zeptat se na případné otázky, ale také budete mít možnost získat bližší informace o LEAP AE ZŠ Jarov programu a jakým způsobem se do něj přihlásit.

V období před zápisem do základní školy (ten se obvykle koná v dubnu) rodiče žádáme, aby si sjednali termín, kdy navštíví společně se svým dítětem ukázkovou hodinu anglického jazyka v prvních třídách, odevzdají vyplněné formuláře (které od nás předtím obdrželi) a jejich dítě absolvuje krátký pohovor s ředitelkou programu, při němž bude zjištěna jeho úroveň angličtiny.

V dubnu pak přijdete s vaším dítětem k oficiálnímu zápisu do základní školy. Abychom mohli vaše dítě do LEAP AE ZŠ Jarov programu přijmout, musí být v prvé řadě přijato do ZŠ Jarov. Jakmile obdržíme od pana ředitele seznam všech přijatých žáků, budeme do LEAP AE ZŠ Jarov programu přednostně přijímat žáky, kteří byli do programu přijati již v loňském školním roce a obdrželi odklad školní docházky, a dále pak žáky, jejichž sourozenci již navštěvují či navštěvovali LEAP AE ZŠ Jarov program. Všechny ostatní budeme přijímat v pořadí, v jakém jejich rodiče kontaktovali ředitelku programu (paní Deannu Barešovou).

Existuje ještě jeden faktor, který může ovlivnit přijetí žáka do LEAP AE ZŠ Jarov programu, a tím jsou speciální požadavky dítěte a především skutečnost, zda jsme schopni tyto speciální požadavky splnit. To bude předmětem individuálního pohovoru s ředitelkou programu. Má-li dítě nějakou zvláštní poruchu učení nebo chování, je třeba posoudit, zda má náš program k dispozici vyučujícího, který je odpovídajícím způsobem vyškolený a je schopen potřebám dítěte vyhovět. Přestože se snažíme začlenit do programu všechny děti, které mají zájem učit se anglicky, někdy bohužel není v našich silách speciální potřeby dítěte uspokojit.

Po všech dětech přijatých do LEAP AE ZŠ Jarov programu i po jejich rodičích požadujeme, aby se seznámili a souhlasili s dokumentem „LEAP AE ZŠ Jarov-Family Compact“ („Dohoda mezi LEAP AE ZŠ Jarov a rodinou"), který obdrží rodiče emailem na začátku studia v LEAP AE ZŠ Jarov programu. Tato dohoda definuje naše pravidla a postupy a my očekáváme, že se jimi budou řídit všichni, kteří LEAP AE ZŠ Jarov program navštěvují. Naším cílem je vytvořit pro žáky bezpečné a pozitivní prostředí. Víme, že pro všechny žáky a vyučující je důležité vzájemně se respektovat, chovat se zodpovědně a tak, aby se všichni cítili bezpečně. Naše pozornost je zaměřena hlavně na pozitivní přístup, avšak problematické chování bude mít jasné dopady.

TOPlist

aktualizováno: 22.02.2019 17:13:49