Hana Bergerova

Hana Bergerova

Hi students,

my name is Hana Bergerová, but you can call me “Miss Hana“.

I was born on June 21st, 1991 in Hradec Králové. I lived just outside the city with my parents and my younger sister until I was 18 years old.

After studying at high school I decided to study psychology. I finished my Bachelor’s degree in Psychology at the Charles University in Prague, and I’m studying there again for my Master’s degree.

As I love travelling and meeting new people , I spent 9 months last year in England, where I worked as an au-pair. I took care of two lovely boys aged 2 and 4. I attended an ESOL course in a local high school at the same time, and finished with an English Edexcel Functional Skills Qualification Level 2.

Outside of England, I‘ve also visited Italy, Croatia, Greece, Germany, Slovakia, France, Belgium, Hungary, and Austria.

I really enjoy spending time with children and I find it really fulfilling. In the last few years I have worked as a lecturer in an anti-bullying program in elementary schools. I’ve taken many useful experiences from there.

My hobbies outside of travelling include reading, visiting theatre, and dancing.

If your parents would like to contact me, they can call me at 721 322 959 or email me at h.bergerova@seznam.cz. They can also come visit your class if they like, they just need to let me know in advance.

I’m looking forward to a great year together!

Miss Hana
 


Milí žáci,

jmenuji se Hana Bergerová, ale můžete mě oslovovat „Miss Hana“.

Narodila jsem se 21. června 1991 v Hradci Králové. V nedalekém městečku jsem žila s mými rodiči a mladší sestrou až do svých osmnácti let.

Po ukončení gymnázia jsem se rozhodla studovat psychologii. V roce 2013 jsem dokončila bakalářské studium psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a od letošního roku pokračuji v magisterském studiu.

Jelikož miluji cestování a poznávání nových lidí, odjela jsem minulý rok na devět měsíců do Anglie, kde jsem pracovala jako au-pair. Starala jsem se tam o dva úžasné chlapečky ve věku dva a čtyři roky. Ve volném čase jsem na místní střední škole navštěvovala kurz ESOL a následně složila zkoušku z angličtiny Edexcel Functional Skills Qualification na úrovni Level 2.

Kromě Anglie jsem navštívila Itálii, Chorvatsko, Řecko, Německo, Slovensko, Francii, Belgii, Maďarsko a Rakousko.

Práce s dětmi mě velice baví a naplňuje. V minulých letech jsem mimo jiné pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách, odkud jsem si odnesla mnoho užitečných zkušeností.

Mezi mé záliby kromě cestování patří čtení odborné i beletristické literatury, návštěvy divadla a tanec.

Pokud by mě vaši rodiče chtěli kontaktovat, mohou mi zavolat na telefonní číslo 721 322 959 nebo mi poslat e-mail na h.bergerova@seznam.cz. Rodiče se také mohou přijít podívat do hodiny, pokud by měli zájem; je ovšem potřeba, aby mne o tom předem informovali.

Těším se na skvělý rok s vámi všemi!

Miss Hana

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 20:53:34