Grizzly Bears

Grizly bears

Vyučující:

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

 

 

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

OCTOBER

15.10

NOTE: Only two students completed their homework today. Remember, if you don't finish your homework, you lose a star for the day!

In their portfolios, the students wrote three questions they wanted to ask the presenters after their talks about a natural disaster.

Viola and Ester presented on the natural disaster they chose. After, the other students asked them about the topic and what it was like researching and preparing their presentation.

The students played a game on the smartboard to practice spelling the vocabulary words from unit 1.

In the second half of class, they worked together in pairs to finish a practice activity with the past continuous tense, and then they worked separately to fill in the correct past continuous verb for the sentences to make sense.

In pairs, the students worked on WB pg 20, #3 to complete the sentences in a crazy and funny way. Once they finished, they shared their crazy sentences with the class.

Homework: workbook pg 20 #1, 2

REMEMBER TO COMPLETE YOUR HOMEWORK, SO THAT YOU ARE READY FOR THE UNIT ONE TEST ON FRIDAY!

12.10

Today in class the class revised vocabulary related to last class with the portfolio question: What is the scariest natural disaster, and why is it so scary?

NOTE: We talked about the homework due today, which only one student completed. Therefore we were not able to do our presentations today. The presentations have been rescheduled to Monday, Oct. 15.

Everyone reviewed different types of natural disasters and some information they know about each. The students participated in an acting game, where they had to act out a specific natural disaster and the other students had to correctly identify and name it. 

In the second half of class, the students completed a listening and speaking activity on pg 17 of the workbook in pairs.

In two teams, the students completed a quiz where the teacher described a situation and the students had to identify and correctly write the vocabulary word. 

Homework: complete workbook pg 16, #3 using complete ideas (don't just write one or two words!) Also, everyone MUST have their 5 facts about their chosen disaster written down and ready to share in the presentations on Monday.

Password: tree

NOTE: we are taking a unit test on Friday October 19 :)

8.10

MDR: What were you doing yesterday at 18:30?

Homework reminder: Bring in your 5 natural disaster facts if you haven't already enlightened

Story: Students predicted what would happen in the story based on what they saw in the pictures, then listened to the story. Key words: to erupt, to reach the top, Greece and Pompeii. Answered the follow up questions on page 15. Students then created skits about each portion of the story.

Card game: What were you doing at...?

Homework: WB page 11, activity 1 and 2, page 13 ALL - HW is due Friday

5.10

MDR: What did you do last evening?

We talked about the different music genres that exist and took a poll of our favourites. We also talked about what punk music is and common motifs in the music.

Song: SB pg. 12. Students corrected the verses and then wrote their own verses by substituting new words.

Detective worksheet: What were you doing? Key words: to prove, to lie, to break into, to steal - define the words

Homework check-in: 5 facts about a type of natural disaster

1.10

MDR: What are natural disasters? Write as many as you can think of.

Bookwork: popisování obrázku, diskuze nad přírodními pohromami, čtení článku a cvičení k němu

Nová slovíčka: Avalanche, landslide, earthquake, sinkhole, volcanic eruption, flood, tsunami, blizzard, drought, thunderstorm, hailstorm, heat wave, tornado, wildfire

Děti ve dvou skupinkách sestavovaly plán přežití za určitých přírodních pohrom, poté ho prezentovaly ostatním. Společně jsme si poté udělali kvíz, který zkoušel znalost různých plánů přežití.

HW: SB p. 16, find a natural disaster that happened in the past, and write 5 facts in English about it (you will present it on the 12th)

Password: cow

SEPTEMBER

24.09

Today in class the students compared their homework, which was a scavenger hunt to find different things in the student's book.

They completed the portfolio assignment, where they had to look at 10 pictures, and try to solve the mixed-up words to find the correct name for each picture. The new vocabulary is : shelf, goggles, instructions, apron, explosion, bubbles, test tube, liquid, gloves, powder.

We started working from the student's book today on pg 4, with an introduction of the characters, and we started with the topic, "Science Lesson". We went over the vocabulary again, and the students tried to remember the definitions, and checked with the teacher when they were unsure.

The students played a game where the students moved around a room to show their feelings about different school subjects (love, dislike, neutral, etc), which they really enjoyed :)

In the second half of the lesson, the students completed a logic puzzle on pg 5. Then they read comments on pg 7 from the three main characters and decided which picture of the character best matched their feelings in their comments.

The students played an online game as a group on the projector, where they formed questions in the past simple verb tense. Then they reviewed the correct form and spelling of different verbs in the past simple, with a Spelling Race. The teacher wrote a present tense verb, and the two teams quickly wrote the correct past simple verb on the board (i.e. change "have" to "had").

Homework: from the workbook--exercise#1 of pg 4, ALL of pg 5, ALL of pg 7

Password: chocolate cake

21.09

Today in class the students completed their first portfolio assignment: 1. What are three things you like about EATS? 2. What is one thing you want to change? 

They shared their homework, three facts about grizzly bears, and those who finished the extra postcard work presented to the class.

The class was given time to think about different things and then shared their ideas for the Grizzly Bears poster. Everyone planned out their ideas using pencil, and together began designing, drawing, colouring, and then added pictures of themselves. 

In the second half of class, the students finished their poster. Then the students played a game called Hot Potato, where they had a theme (i.e. "school subjects"), and had to each say a word related to the topic, without saying the same thing twice or taking too much time. We played several rounds of the game with different topics, to refresh their memories in English vocabulary.

Homework: to become more familiar with the book, find 1 person, 2 pictures, 3 places, 4 things, and 5 vocabulary words in the student's book. (these responses can be anything found in the book)

Password: class

17.09

Today in class the students introduced themselves and talked a bit about what they did over the summer, so we could all get to know each other better :)

We reviewed the rules, and how stars, homework, and classroom jobs work.

The students also played a game called "Change Seats", where they said something (i.e. "If you have a dog or cat...") and if it was true, they had to quickly find a new seat.

In the second half of class, the students each got their new portfolio and spent some time writing their name and decorating the front cover.

Then they all shared what they knew about bullying, and we reviewed some of the problems and solutions for different bullying situations. Then we all agreed as a class to prevent bullying, and signed a "No Bullying Allowed" certificate.

At the end of class, students talked a bit about the group animal, the grizzly bear, and what they know about it.

Homework: find 3 interesting facts about the class animal, the Grizzly Bear, to share and use next class on our team poster! (also, finish the postcard if you haven't already, for an extra star!)

Password: fortnite

TOPlist

aktualizováno: 18.10.2018 06:57:17