Grizzly Bears

Grizly bears

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Alice Kristůfková

tel.: +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

LEDEN

17.1.

Domácí úkol: W.B. str. 61 /kdo nestihl/ - vypracovat prosím do středy 24.1. Děkuji

V učebnici S.B. str. 60 - písnička

W.B. str. 60 pracujeme s textem písničky - poslech, doplňování, tvoříme rýmy

Na programu dnes máme novou hru se slovíčky, která skládáme do vět. Děti jsou rozděleny do dvou skupin a každý ve skupince má svoji úlohu. Jeden má na starosti podstatná jména, druhý slovesa, další přídavná jména. Tvoříme věty v čase přítomném i minulém. Děti si za správně vytvořenou větu připisují body. Děti zjišťují kolik slovíček znají.

Následuje další hra, kdy na tabuli píšeme rovněž podstatná jména, přídavná jména a slovesa začínající vždy na konkrétní písmeno.

Věnujeme se rozdílu: Their, They're, There, We're, Where - tvoříme věty a píšeme věty podle diktátu.

 

15.1.

Domácí úkol: W.B. - str. 58, 59 - dopsat prosím do této středy.

29.1. si napíšeme test z probrané lekce č. 5enlightened

Na tabuli máme napsaná slovíčka a ke každému se snaží děti vytvořit větu.

1. They're, 2. There, 3. Their, 4. We're, 5. Where, 6. Wear

Vysvětlujeme si proto, co patří k popisu a poloze místa (There, Where) a co se vztahuje k osobě

( They're, Their).

Následuje krátký diktát z nových slovíček.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 59, kde se věnujeme přiřazování věcí k materiálům z jakých jsou vyrobeny. Každý si pak ve třídě vybere jednu věc a popisuje ji.

Materiály: Leather, Cotton, Metal, Glass, Stone, Wood

Používáme věty: It's a spoon.

                         It's made of...(metal)

                         They are made of...(cotton)

                         It's used for ...(cooking)

                         They're used for .... (cleaning) 

 

10.1.

Domácí úkol: W.B. - str. 58

Hodina začíná drobným opakováním před testem a pak se již pouštíme do testu samotného.

Výsledek mohou rodiče posoudit a zároveň prosím o podepsání testu a odeslání po dětech zpět.

Dnes děti dodělávají rozpracovaný poster  My Best of 2017. Práce se všem velmi povedla.

Děti následně hrají společně hru UNO.

V nové lekci se dnes seznamujeme se slovíčky na str. 58 - The Wild West ( jail, sheriff, wagon, handcuffs, barrel, pistol, saddle, rope)

8.1.

V dnešní hodině se zaměřujeme na naše postavení v rodině vzhledem k našemu věku. Učíme se tak nová slovíčka.

Př. I have one  brother and no sister.  I am the youngest. I am eight years old.

(I am in the middle, oldest, older than, younger than)Děti si kreslí obrázek a připojují popisek.

Dnes si děti také vypůjčily knížky z naší knihovny. Knížku a vyplněný Book Report prosím vrátit do 22.1.

V druhé části hodiny pracujeme v učebnici W.B. na str. 120. Opakujeme gramatiku a slovíčka, které budeme potřebovat do testu tuto středu.

 

3.1.2018

Domácí úkol: Příprava na test, který budeme psát ve středu 10.1. W.B. str. 50, 53 - doplnit cvičení. Děkuji

V první hodině nového roku se pouštíme do drobné rekapitulace roku 2017. Každý si píše 10 bodů, které pro něho byly v předešlém roce důležité. Naopak druhý sloupec tvoří 10 bodů, které nás budou čekat v novém roce.

V učebnici W.B. dnes pracujeme na str. 46 - 49. Opakujeme rovněž vše potřebné k nadcházejícímu testu. Formou soutěží a her si připomínáme slovíčka / fork, knife, napkin, spoon.../ a psaní data /Emma´s birthday is on the 21st of January. Mary´s birthday is on the 12th of June./

Ke konci hodiny hrajeme hry na postřeh a slovní zásobu, luštíme křížovky a osmisměrky.

PROSINEC

20.12.

Krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018

přejí Miss Alice a Miss Jennifer

 

Poslední hodinu v roce opakujeme gramatiku, čteme a píšeme krátký diktát. Pouštíme si koledy a  hrajeme hry.

 

 

18.12.

Domácí úkol: Prosíme rodiče o podepsání testu a vrácení zpět.

Opakujeme používání budoucího času za pomoci "going to" a každý tvoří 2 věty do sešitu. Př.

On the 24th I'm going to open the presents. On the 25th my family is going to visit our grandma.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 49 - Food will never be the same again. Čteme, odpovídáme na otázky a  pokračujeme v následujících cvičeních.

Dnes nás čekal poslední Star store v tomto roce.

 

13.12.

V dnešní hodině opakujeme a to zejména hodiny, které je nutno neustále procvičovat.

Povídáme si o charitativním projektu Kolping, který bude naše skupina letos podporovat. Jedná se o organizaci pro opuštěné maminky s dětmi, které mají zázemí v azylovém domě v Praze 8.

Pro všechny vyrábíme vánoční přání.

V pondělí 18.12 nás čeká vánoční Star store.

 

11.12.

Jak bude vypadat svět za dalších 100 let. Děti píší do sešitu věty, kde používají budoucí čas a popisují svoji představu o ( clothes, TV, phones, food, travel, houses ).

Znovu opakujeme čas budoucí s použitím - will a going to.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 46 a trénujeme nová slovíčka - waiter, salt, pepper, napkin, chopsticks, fork, spoon, knife

Čteme a posloucháme příběh, odpovídáme na otázky a doplňujeme cvičení, která následují.

Str. 47  - pracujeme s napsaným emailem.

V učebnici W.B. na str 46 - doplňují děti cvičení.

 

6.12.

Heslo: Space Restaurant

Domácí úkol: Naučit se nová slovíčka ze 4. lekce. Rodiče prosíme o podepsání testu a vrácení zpět.

Dnes píšeme již slibovaný test. Ve zbývající části hodiny hrajeme hry, vyplňujeme kvízy a křížovky. Pouštíme si krátká videa a koledy.

4.12.

Tuto středu si napíšeme test z probrané lekce. Věnujeme se proto opakování. Doma si prosím proto opakujte cvičení na str. 121 v učebnici S.B.

Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení prosím vráti knížky do 20.12. Děkuji

Kdo odevzdá vyplněný Book Report, dostane 2*....enlighteneda brzy nás čeká Star Store!

Dnes se věnujeme rovněž vyjádření budoucnosti s pomocí - going to a will

I'm going to sing.

I will leave at 7 o'clock.

Každý tvoří své vlastní věty a píše do sešitu.  Tomorrow, I'm going to.....

At Christmas, my family is  going to......

V učebnici S.B. str. 42  se věnujeme článku Rhythm

LISTOPAD

29.11.

Heslo: Elvis

Domácí úkol: 1. W.B. str. 119 a str. 38, 39. Vypracovat prosím do středy 6. 12.

                      2. Opakování na test, který nás čeká ve středu 6. 12.

Opakujeme gramatiku a slovíčka formou zábavných rébusů a her z učebnice.

Věnujeme se přídavným jménům, jejich rozpoznání, tvoření a použití ve větách.

/ confused, dressing, amazed, funny, fantastic, good, unhappy ... /

Učebnice S.B. str. 38. - Elvis

V učebnici W.B. pracujeme na str. 119 – doplňujeme cvičení. Snažíme se používat – where, when, who. Př.:

- My mother, who loves Christmas, bakes cookies.

- The person, who buys fantastic presents.

- The restaurant, where we eat pizza.

- A present which is fantasic.

 

27.11.

Domácí úkol: platí z minulého týdne. Kdo ještě nevrátil knížky z naší knihovny, ať tak prosím opravdu učiní.enlightened

Hodina začíná psaním otázek do sešitu. Otázky tvoříme na základě odpovědí, které známe.

I went to the cinema on Saturday.

My favourite song is Thunder by Imagine Dragons.

I am going to visit my grandma on Sunday.

We are going to play football tomorrow.


 

V učebnici S.B. pracuje na str. 38 a 39. Připomínáme si příběhy našich hrdinů z minulých lekcí a opakujeme si co prožili. Trénujeme jak svižně přečíst zadání a odpovědět na otázku.

Čteme a posloucháme příběh. Děti si vybírají každý jednu postavu a čteme hlasitě celý příběh.

Na str. 39 – děti si píší na papírky otázky vztahující se k příběhu a pokládají je na různá místa po třídě. Ostatní chodí po třídě, otázky hledají a odpovídají na ně.

Povídáme si o příběhu z učebnice, opisujeme nejzajímavější pasáže. Tyto části pak roztříháme a ostatní je spojují zpět do původních vět.

 

22.11.

Heslo: Concert

Domácí úkol je platný z minulé hodiny. Poslechové části děláme ve škole.

K odpovědi, kterou máme předepsanou jako předlohu píšeme otázky.

1. I get up at six o´clock.

When do you get up?

2. I went to the shop yesterday.

Where did you go yesterday?

3. I like cheese and sausage pizza.

What kind of pizza do you like?

4. I go home at five o´clock.

When do you go home?

V učebnici S.B. pracujeme na str. 35, 36, 37 – rozhovor, poslech, četba, nácvik

GOING TO - procvičujeme ve větách písemně i v rozhovorech

 

 

20.11.

Heslo: The rock 'n' roll show.

 

Prosíme děti, aby vrátily knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkuji

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 34, 35, 36, 37 – vypracovat prosím do středy 29.11.

V učebnici S.B. dnes pracujeme na str. 34, 35 – Unit 3

The Rock ‘n‘ roll show. Děti rozdělují jednotlivá slovíčka do kategorií –

People – Places - Objects

Učíme se nová slovíčka a zařazujeme je rovněž do předešlých kategorií. (spotlight, bodyguards, fans, electric guitar, bass guitar, backup singers, dancer, drum set, stage).

Dále pracujeme na straně 34 a doplňujeme jednotlivá cvičení / četba, poslech/.

Věnujeme se slovnímu spojení – I´m going to go to see my friend.

What are you going to do in the afternoon? I´m going to sleep. I´m going to play table tennis.(Co se chystáš dělat odpoledne? Chystám se spát. Chystám se hrát stolní tenis…..) Trénujeme v rozhovorech ve dvojicích.

 

 

 

15.11.

Heslo: The rock 'n' roll show.

Domácí úkol: Nová slovíčka z učebnice S.B. na str. 34. Naučit se do následující středy 22.11.

Prosíme rodiče o podepsání testu a vrácení zpět. Děkuji
 

Pro zahřátí dnes hrajeme novou hru, která procvičí nejen naši paměť, písemný projev ale i fyzické schopnosti. Hunt and Write eleven words. Jednolivá slovíčka jsou na papírcích rozprostřena po celé třídě. Každý má za úkol najít všech 12 slov, zapamatovat si je, napsat správně do sešitu a to vše na čas.

Krátce si opakujeme gramatiku, která nás čeká v testu. Pak už následuje test samotný.

Následuje práce v učebnici S.B. na straně 120.

V učebnici W.B. se na straně 118 učíme vyplňovat správně formulář a hlavně porozumět jednotlivým bodům, které máme vyplnit.

 

 

 

 

13.11.

Tuto středu 15.11. budeme psát test! enlightened   Domácí úkol platí z minulé hodiny!

Procvičujeme psaní složitých číslovek do sešitu i na tabuli.

V dnešních hodinách se věnujeme především opakování vzhledem k testu, který nás čeká. Opakujeme již známá slovíčka a gramatiku minulého času. Znovu se ptáme v čase minulém a v minulém čase odpovídáme.

Věnuje me se slovesu HAVE TO tak, aby děti dokázaly rozlišit, kdy použít HAS TO ( she, he, it) a kdy HAVE TO (I, you, we, they). Prosíme rodiče, aby látku s dětmi před testem zopakovali.

Ve dvojicích, hrajeme stolní hru, kde při postupování figurkou plníme různé úkoly.

 

 

 

8.11.

Heslo: Killer Creatures

 

Domácí úkol: S.B. str. 29,  W.B. str. 26, 27, 28

V učebnici S.B. pracujeme na str. 30, 31 – čtení , poslech.

Na straně 26, 27 S.B. The Present - věnujeme se poslechu.

Po třídě pak děti hledají napsané různé otázky vztahující se k tomuto textu. Na všechny by děti měly znát odpověď a poznamenat si je. V závěru porovnáváme správné odpovědi.

Doplňujeme cvičení, kde procvičujeme minulý čas a to jak formou tvoření otázek, tak odpovědí. Každou hodinu se budeme ke gramatice takto  vracet a neustále trénovat.

Na st. S.B. 28 – Killer Creatures – doplňujeme informace podle poslechu.

 

 

 

6.11.

Heslo: Venezuela

Dnes pracujeme v učebnici S.B. na straně 26, 27The Present - článek nejprve posloucháme, pak čteme a upřesňujeme si slovíčka kterým nerozumíme. Věnujeme se hláskování jednotlivých slovíček.

Pracujeme s popisem jednotlivých postav hrdinů z učebnice – Pheobe, Alex, Patrick

Sledujeme text a povídáme si o jeho obsahu. Odpovídáme na otázky z textem spojené. Pracujeme ve dvojicích.

Opakujeme psaní složitých číslic a procvičujeme tvary sloves v minulém čase a jejich použití ve větách.

Na závěr hodiny si dáváme malou pohybovou rozcvičku a povídáme si o tom, co kdo prožil o víkendu.

 

1.11

Heslo: Venezuela

 

Domácí úkol: W.B. str. 22, 23, 24, 25- vypracovat prosím do příští středy 8.11. Děkuji

Opakujeme slovíčka, která se vztahují k tématu „In the rainforest“. K procvičování používáme hry. Každý dostane na papírku napsané slovíčko a ve dvojicích děti opisem hádají o jaké slovo se jedná.

Na str. 24 S.B. pracujeme s obrázkem a textem.

Would you like to have a go? Chceš si to také zkusit?

Na str. 25 S.B. čteme posloucháme, opravujeme text.

V rámci svátku Helloween si povídáme o tom, jak svátek vznikl a jaké jsou jeho tadice. Pouštíme si ukázky zvuků z „domu hrůzy“ a píšeme si natabuli co za zvuky slyšíme. ( thunder, storm, door creeking, rain, monster, ghost, scared people, scary music, tree, wind...)


 

ŘÍJEN

 

30.10.

Heslo /password/: ANACONDA

 

Domácí úkol: S.B. str. 118, 119 - kdo ještě nevypracoval, prosím doplní!

Dnešní téma: RAINFOREST -  str. 22 S.B.

( What do you know about rainforest? Where is it? What animals live there?)

 

Čteme článek, posloucháme, doplňujeme cvičení a odpovídáme na otázky.

nová slovíčka: creeper - liána, beak - zobák, toucan, sloth - lenochod, branch - větev, anaconda, pool, jaguar, jungle, mosquitoes,

Ke každému slovíčku si píšeme pár slov co s ním souvisí:

creeper – vine, plant, anaconda – boa constrictor, beak – birds nose and mouth, branch – part of the tree with leaves, pool – small water, pond

Dnes si také opakujeme číslovky, které děti dobře ovládají.

Hvězdičky, které mohou děti získat navíc:

1.Napíšete Book Report z knížky, kterou si zapůjčíte v naší knihovně, nebo kterou   čtete právě doma.

2. Zápis z české knížky bude proveden v angličtině.

3. Můžete napsat také o své oblíbené počátačové hře.

4. Napíšete o filmu, který vás zaujal.

5. Můžete popsat zajímavý zážitek z víkendu.

Na všechny zápisy budete mít k dispozici nově vytvořený formulář. Můžete získat

i 2 kvězdičky navíc.

K tomu je možné sbírat plusové hvězdičky i pro celou třídu, kdy odměna bude vyplácena formou popcornu, dobrůtek, krátkých filmů v den na který připadne Stare Store.

enlightenedPáteční Halloween party 3. 11., která proběhne od 14.30 do 16:30 v tělocvičně, kam jsou všichni srdečně zváni. Budou hry a soutěže a tradiční vyhlášení NEJ kostýmů různých kategorií.laugh

 

25.10.

Dnes přichází po dlouhém očekávání na řadu Star Store. Děti si nasbírané hvězdičky mohou vyměnit za drobnosti v našem obchodě.

Další úkol zní: napište co nejvíce slovíček, která najdete v tomto slovním spojení: Wonderful Wednesday

Napište co nejvíce slovíček začínajících písmenem W, S, T...

Dnes máme spojené třídy a proto je program upraven tak, aby děti bavil a především mohly uplatnili své znalosti angličniny.

Hrajeme hry, kde procvičujeme slovní zásobu i gramatiku.

 

23.10.

Domácí úkol: Děti domů dostaly ohodnocené testy. Prosíme rodiče o jejich podepsání a vrácení zpět. Děkuji.

Na tabuli dnes byly napsané čtyři věty. Gramaticky nebyly napsané dobře. Děti měly za úkol přepsat je do správné podoby.

1. How were your weekend?/How was your weekend?/

2. Where you went yesterday?/ Where did you go yesterday?/

3. Did you watched T.V. last night? /Did you watch T.V. last night ?/

4. Was you tired this morning? / Were you tired this morning? /


 

V kruhu pak trénujeme minulé časy pravidelných i nepravidelných sloves. Každý má k dispozici mazací tabulku, fix a gumu. Děti práce baví a proto pokračujeme také doplňováním vět, které píšeme a kontrolujeme si mezi sebou.

Děti si dnes také mohly zapůjčit knížky z naší knihovny. Na přečtení a vyplnění mají čas 14 dní. Po odevzdání knihy s vyplněným Book Report získají děti dvě hvězdičky jako odměnu.yeswink

Dnes vytváříme plakáty na Helloween, které budou zdobit vestibul školy. V rámci toho si pouštíme tématická krátká videa a písničky.

 

18.10.

Domácí úkol: Stud.book – str. 118, 119 - vypracovat prosím do středy 25.10. Děkuji

 

Dnes píšeme test. Ještě před zahájením testu samotného, procvičujeme gramatiku formou společné kontroly domácího úkolu.

Opakujeme pravidelná slovesa i nepravidelná a jejich tvary v minulém času. Věnujeme se minulému času prostému i průběhovému.

 

When I came home, my mom was cooking.

When the phone rang, I was watching TV.

 

16.10.

Nezapomeňte, že píšeme test 18.10. a rovněž na úkol k tomuto datu. Děkuji

V učebnici na str. 11 čteme článek Earthquake shakes in London

Opakujeme především používání minulého času prostého, minulého času průběhového a jejich kombinaci.

Pracujeme na listech papíru, které si děti přinesly i domů. Mohou se tak znovu podívat na gramatiku, která nás bude čekat ve středu 18.10. v testu.

While my mom was sleeping, I --- watching TV. While dad was eating, you --- running. While we --- playing, she --- making a cake. While they --- ---, you --- --- ---.

Děti si mohou gramatiku také procvičovat zábavnou formou v rámci cvičení na: www.eslgamesworld.pastsimpl.com

Příklad:

When Miss Jennifer came, I was reading a book.

My parents were driving, when they saw the accident.

I was watching a film, when the fire started.

(Něco jsem dělal – / We were driving, I was watching/ a pak se něco stalo – /when she came, when the fire started/ )

Opakujeme rovněž psaní nepravidelných sloves: ( leave – left, have – had, tell – told, give – gave, send – sent, keep – kept, say – said, be - was… )

Dále si pamatujeme:

I was reading, he /she/ was reading

ALE:

We were reading, you were reading, they were reading

Připomínáme si také negativní formu minulého času:

have    had     hadn´t

be       was     wasn´t

keep    kept    didn´t keep

call      called  didn´t call


 

11.10.

Domácí úkol: V pondělí 16.10 si napíšeme test z probrané lekce. Učebnice W.b. - dokončení str. 13, str. 14, 15, 16 - vypracovat prosím do středy 18.10. Děkuji

 

Opakujeme slovíčka a píšeme krátký diktát.

Společně si kontrolujeme domácí úkol a opravujeme chyby.

Věnujeme se zejména minulému času prostému s pravidelnými i nepravidelnými slovesy a minulému času průběhovému.

Na str. 13 W.b. pracujeme na cvičení a používáme minulý čas průběhový.

Př. While she was talking, he was watching Tv. While he was climbing the tree, she was reading.

S.b. str. 16 - nová slovíčka - flood, huricane, earthquake, avalanche, forest fire

 

 

 

 

 

 

9.10.

Začínáme opakováním minulého času a to jak ústně v rámci rozhovorů, tak písemným tvořením vět. Každý si poznamená do sešitu, co prožil a dělal o víkendu a informuje následně své spolužáky.
 

Dnes si také povídáme o šikaně /BULLYING/. Ujasňujeme si, jak se ke spolužákům a vyučujícím máme chovat, jak šikaně předcházet, případně ji řešit.  Pouštíme si krátký film a povídáme si na toto téma.

V závěru děti vlastnoručně podepisují dohodu proti šikaně.

V učebnici opakujeme na str. 8, 9 a pokračujeme na straně 14. Rozebíráme jednotlivé postavy dětí Alexe, Patrica a Pheobe, které čeká další dobrodružství v podobě cestování v čase / Time Gate, Time Travellers /.

Na str. 14 pracujeme s textem „A narrow escape“ - posloucháme, čteme, objasňujeme si neznámá slovíčka a odpovídáme na otázky. 

Hrajeme hry na procvičení minulého času a rozšíření slovní zásoby.

 

4.10.

Domácí úkol: Učebnice W.b., str. 10, 12 – vypracovat do pondělí 9.10. Děkuji


 

Dnešní hodinu začínáme diktátem a procvičováním nových slovíček. ( disaster - katastrofa, theatre, temple, horse and cart, statue, volcano …..)

Hrajeme hru Bingo a pomocí dalších her trénujeme psaní a spelování slovíček.

V učebnici S.B. pracujeme na str.10, cv.2.

Věnujeme se minulému času průběhovému -

I was reading. He was cleaning. She was cooking. They were sitting.

When I came he was reading a book. When we went she was singing.

Str. 12, 13 opravujeme a doplňujeme text písničky podle poslechu. Pracujeme s orientací v textu a zaměřujeme se na slovesa v minulém čase průběhovém.


 

2.10.

Domácí úkol: W.b., str. 8, 9 – pokusíme se vypracovat prosím do této středy 4.10.

Pouštíme se do písemného opakování minulého času s pravidelnými i nepravidelnými slovesy.

Každý si píše několik vět na téma: On Saturday or This weekend (yesterday)- I saw, went, watched, ate, was, played, visited, had ….Následuje společná kontrola.

V učebnici S.b. pracujeme na str. 8The Explosion – věnujeme se celému článku, poslechu, četbě, překladu neznámých slovíček a především orientaci v textu. Následně odpovídáme na otázky.

Dnes rovněž dokončujeme práci na našem posteru „The Grizzly Bears“, který je hotov a připraven k vystavení.

V učebnici S.b. pokračujeme na str. 11„Disaster“ - katastrofa

Seznamujeme se s novými slovíčky: snake, volcano, temple - chrám, columns -  sloupy , fountain, theatre, servant -  sluha , statue, vase, horse and cart - kůň s povozem

ZÁŘÍ

27.9.

 

Domácí úkol: Učebnice W.b. - str. 5, 6, 7  Vypacovat prosím do pondělí 2.10. Děkuji

 

 

Připomínáme si minulý čas. Opakujeme minulé tvary pravidelných sloves a sloves nepravidelných. Vracíme se také k tvorbě otázek v minulosti a v negativní formě.

I worked     I didn´t work     Did I work?

You had      You hadn´t        Did You have?


 

Have     had         didn´t have            put       put             didn´t put

be         was        wasn´t                 give     gave           didn´t give

keep     kept        didn´t keep            watch   watched      didn´t watch

call      l called     didn´t call               stay    staied          didn´t stay

say      said         didn´t say               mix     mixed         didn´t mix


 

Z knížky Grammar practice book 5 opakujeme dnes hlavně gramatiku.

Opakujeme tvoření otázek v minulosti a odpovědi. Trénujeme ve dvojicích a vše zapisujeme do sešitů. ( What time did you get up on Saturday? I got up at…. When did you have breakfast? I had my breakfast at… What did you do that day? I went to the park. Who did you meet? I met my friend.)

Podle učebnice S.b - str.6 zpíváme písničku a odpovídáme na otázky.

Na str. 7 si přehráváme rozhovor.

 

25.9.

 

Domácí úkol: W.B. str. 4 cv.2, str. 5 celá. Děti se prosím pokusí vypracovat úkol již do této středy 27.9.

Začínáme opakováním slovíček z první lekce. /science, experiment, googles.../Ke každému slovíčku si píšeme jednoduché věty a slovíčka procvičujeme formou soutěží a her.

Na str. 4 čteme a posloucháme text a odpovídáme na otázky.

Gramatika: Opakujeme a připomínáme si použití minulého času.

/ I´m – I was, I sleep – I slept, I go – I went, I cook – I cooked.../

enlightened

PROSÍME, zkuste se registrovat do systému Cambridge Learning Management podle návodu, který byl vložený do učebnice Workbook nebo je uveden zde na stránce. Kód v učebnici je potřeba setřít velmi opatrně, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Pokud byste měli s registrací problémy, pište a ptejte se přímo paní Polčarové, email je v návodu. Děkujeme!enlightened

 

 

20.9.

Hodinu dnes začínáme drobnou rozcvičkou, kdy si děti mezi sebou vyměňují zašifrovaná slovíčka s přeházenými písmenky. / ollowf eht ntsurcitionsi - follow the instructions/

Čeká nás velmi různorodá práce. Ve skupinkách se věnujeme vždy jedné činnosti a na jednotlivých stanovištích se děti vždy střídají.

V první řadě se seznamujeme s maskotem naší skupiny, který nás bude celý rok provázet:

THE GRIZZLY BEARS

a. Práce na posteru naší skupiny

b. Děti čtou a snaží se porozumět knížce, která je věnována dětem v Kanadě a učí je jak se chovat k medvědům Grizzly. Nová slovíčka: ( claws – drápy, paw – tlapa, hump – hrb )

c. Ve dvojicích si děti vyměňují informace o sobě samotných – tvoří otázky a odpovědi

- Favourite TV

- Favourite Team

- I hate…

- Holidays

- Birthday

- Christmas

 

 

18.9.

Welcome back!

 

Dnes zahajujeme první hodinou a s radostí se pouštíme do práce.

Představujeme se mezi sebou a ve dvojicích si každý zapisuje co má kdo rád.

Následně si sdělujeme navzájem: „He likes green and blue colour. She likes dogs and cats. He likes computer games“…..

 

Na papírky si děti píší tři pravidla, která by se měla v našich hodinách dodržovat. Povídáme si proto o tom, jak se k sobě budeme chovat a jakými zásadami se budeme v hodinách řídit.

 

Děti si podle své fantazie dekorují desky sešitů a vymýšlíme, jak bude vypadat poster naší skupiny Grizzly Bears.

 

Zahajujeme první lekci v učebniciThe science lesson

učíme se nová slovíčkashelf, goggles, instructions, apron, explosion, bubbles, test tube, liquid, gloves, powder

 

Úkol z dnešní hodiny nemáme, ale každý si nová slovíčka může zopakovat.

 

TOPlist

aktualizováno: 19.01.2018 00:22:44