Geckos

Geckos Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ČERVEN

PŘEJEME DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ!

Miss Jana a Miss Jennifer

19.6.

Nejdříve jsme s dětmi procvičovali výslovnost /or/, /ar/ a /ir/ na stránce starfall.com. Poté děti vybarvovaly žabky a bavili jsme se o jejich plánech na prázdniny. Následně jsme venku hráli hry: Snatch, Duck duck goose a Fishermen.

Nová slovní zásoba/ fráze: flip-flop, summer camp, cottage, I will go..., What will you do there? How long will you be there?

14.6.

Dnes jsme se dívali na film The Secret Life of Pets v angličtině. Děti přitom kreslily, co vidí ve filmu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: pet, hawk, viper, collar
 
Heslo (password): The Secret Life of Pets

12.6.

Na začátku hodiny jsme se seznámili se slovní zásobou z knížky The Wish Fish. Poté děti zapsaly slovíčka do bingové kartičky a hralá jsme bingo.
 
V druhé části hodiny jsme společně četli knížku The Wish Fish z edice Usbourne Readers. Pak jsme sestavovali zvířata. Děti si vybraly šest zvířat. Každému zvířeti se přiřadilo číslo. Děti následně házely kostkou a určovaly, z jakého zvířete se vezme určitá část těla. Zvíře poté nakreslily a popsaly.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: wish, rich, richer, greedy, seagull, magic
 
Heslo (password): magic fish

7.6.

Na začátku hodiny jsme si povídali o včerejší akci. Děti říkaly, co si kdo koupil. Následně děti ve třech týmech soutěžily v Marshmallow Challenge. Za úkol měly postavit co nejvyšší věž s pomocí dvaceti špaget, metru provázku a metru lepicí pásky. Pak provedly zátěžovou zkoušku posazením jednoho marshmallow na vrchol své věže.
 
V druhé části hodiny jsme hráli pexeso s anglickými slovíčky na tabuli a šli jsme ven. Tam jsme hráli zlatou bránu, ale s anglickou říkankou o rybářích.
 
Fish in the ocean
fish in the sea.
Fish on a dinner plate
for you and me.
 
1, 2, 3, 4, ...
 
Nová slovní zásoba/ fráze: ocean, sea, plate, fisherman
 
Heslo (password): fisherman

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Kaňka, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Sue Ryder. 

5.6.

Dnes jsme kreslili autoportrét a psali pár informací o sobě, jako: I‘m… I‘m….years old. I like …
 
Poté jsme nakupovali v posledním Star Store tohoto roku. V druhé části hodiny jsme šli ven a s další skupinou jsme hráli hru Police and Smugglers (policie a pašeráci).
 
Nová slovní zásoba/ fráze: smuggler, pocket, Is it in your…?
Nová slovní zásoba/ fráze:

KVĚTEN

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Kaňka, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Sue Ryder. 

Fotky z návštěvy v domově Sue Ryder si můžete prohlédnout zde.

31.5.

Na začátku hodiny jsme si povídali znovu o Sue Ryder a na co sbíráme peněžní prostředky na charitativní akci ve středu. Poté jsme vyráběli plakát na náš prodejní stánek, záložky do knih a dekorace na tužky. Děti se pohybovaly mezi různými stanovišti a pracovaly podle instrukcí v angličtině.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: poster, bookmark, cut
 
Heslo (password): I love geckos

29.5.

Na začátku hodiny jsme opakovali slovíčka z celého roku. Každé dítě dostalo kartičky z jedné lekce. Ve dvojicích si je navzájem ukazovaly a říkaly jejich anglické názvy. Poté jsme hráli scattegories. Každému číslu na kostce byla přiřazena jedna kategorie (zvířata, jídlo, oblečení, atd.).  Děti házely kostkou a psaly slovíčka patřící do příslušné kategorie do sešitů.
 
V druhé části hodiny jsme šli ven. Četli jsme obrázkový slovník se spoustou slovíček a poté jsme hráli duck duck, goose goose.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: sea lion, seal
 
Heslo (password): banana
 
Děti už nemusí nosit na hodiny učebnice. Pokud dětem v učebnici nebo pracovním sešitu nějaké stránky chybí, můžou je dodělat doma samy.

24.5.

Na začátku hodiny jsme se učili výslovnost slov: mule, flute, cube na stránce starfall.com a dívali jsme se na příběh Dune Buggy. Poté si děti zapsaly slovíčka do sešitů a luštily osmisměrku.
 
V druhé části hodiny jsme šli ven. Hráli jsme Memory game, Duck, duck, goose, goose a I-Spy.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: mule, flute, dune, buggy, cube, tunnel
 
Heslo (password): I like to move it, move it

22.5.

Na začátku hodiny děti doplňovaly They‘re, It‘s, ‘s a are do vět, které zapisovaly do svých sešitů. Následně dělaly to samé ve dvojicích v pracovních listech. Poté jsme psali test.
 
V druhé části hodiny jsme četli knihy z knihovny.

17.5.

Na začátku hodiny jsme si v kroužku povídali o výletu do Sue Ryder. Zpívali jsme píseň z 9. lekce a hráli musical chairs s písničkami z další lekcí. Pak jsme hráli interaktivní hry Super Minds na tabuli. Také jsme hráli hry z této stránky a dívali se na interaktivní video na téma péče o životní prostředí.
 
V druhé části hodiny jsme vystřihli novou slovní zásobu a nalepili ji do sešitů. Děti pak spojovali slovesa s druhou polovinou fráze.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Earth day, clean up, better place
 
Heslo (password): hidden pictures
 
Domácí úkol na úterý: v pracovním sešitu strana 128 a všechny ostatní strany v obrázkovém slovníku, které nejsou hotové 
 
Prosím vrátit knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil. Děkuji.

15. 5.

Výlet do domova Sue Ryder

Dnes jsme se jeli podívat do domova Sue Ryder. Přivítal nás pan ředitel Matěj Lejsal a povídal si s dětmi o tom, jak to v domově chodí, co potřebují staří lidé a jakou pomoc a péči v domově dostanou. Dětem ukázal různé pomůcky a děti si samé také vyzkoušely, jaké to je si navzájem pomáhat třeba s pitím. Paní ergoterapeutka Kateřina Grušová pak dětem představila pejska Kašpárka, morčata, želvu a králíka.

Poté jsme se rozdělili do tří skupin, zazpívali jsme obyvatelům domova písničky a rozdali přání. Babičky i dědečkové byli moc potěšeni, písničky zpívali většinou s námi a přání se jim moc líbila. Děti se chovaly vzorně a všichni jsme si výlet užili.

10.5.

Na začátku hodiny děti psaly různá slovesa do sešitů a pak je spojovaly s obrázky. Následně vypracovaly pracovní list z Teacher‘s Resource Pack. Doplnily správná slovesa a dokreslily obrázky.
 
V druhé části hodiny jsme šli ven, hráli jsme hru Duck Duck Goose (Chodí pešek okolo) a četli příběh Three Billy Goats Gruff.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: goat, gruff, bridge, river, grass, hooves, horns, troll
 
Heslo (password): Billy Goat Gruff
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu strana 128 a všechny ostatní strany v obrázkovém slovníku, které nejsou hotové 
 
Prosíme rodiče, kteří ještě nepotvrdili paní Barešové účast dětí na výletu dne 15.5., aby tak neprodleně učinili, jinak se tyto děti nebudou moci zúčastnit. Děkujeme.
 
Prosím příští týden vrátit knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil. Děkuji.

3.5.

Na začátku hodiny děti přiřazovaly slova z deváté lekce k obrázkům v online hře na tabuli. Poté do sešitů napsaly, jakou prázdninovou činnost mají nejraději. Na straně 107 v učebnici jsme poslouchali a doplňovali slovesa. Na straně 108 jsme poslouchali píseň a děti očíslovaly obrázky. Dále jsme se dívali na poslední část příběhu na straně 110 a 111.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: catch a fish, paint a picture, eat ice cream, také a photo, listen to music, look for shells, read a book, make a sandcastel
 
Heslo (password): skeleton dance
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu strany 106, 107 a 108. Na straně 106 doplní slova k obrázkům. Můžou se podívat v učebnici na stejnou stranu pro nápovědu. Pak nakreslí sebe, jak dělají jednu z těchto činností a napíšou: I‘m…………….. Na straně 107 doplní slovesa do vět a pak přiřadí obrázek ke každému dialogu. Na straně 108 doplní aktivity. Můžou se podívat do učebnice na písničku pro nápovědu.
 
Prosím vrátit knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil.

DUBEN

26.4.

Na začátku hodiny děti opisovaly dvě věty z tabule do sešitu a pak rozklíčovaly anagramy. Poté jsme psali test z osmé lekce. Po testu jsme vyráběli přání na návštěvu u Sue Ryder, která bude v květnu. Děti vystřihly a nalepily květiny. Následně napsaly dovnitř přání: I like spring. Love, _______ a nakreslily obrázek.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: spring, fishing rod, arrow
 
Heslo (password): football
 
Domácí úkol na čtvrtek: v pracovním sešitu vypracovat všechny stránky, které chybí v obrázkovém slovníku na stranách 120 – 128 včetně. Nakreslit příšeru a popsat ji následujícím způsobem (doplňte jméno příšery, počet částí těla a co příšera umí a neumí:
 
I‘m _______________. I‘ve got ___ heads, ___ arms, ___ hands, ___ fingers, ___ legs, ___ feet and ___ toes. I can ________. I can‘t ________.

24.4.

Na začátku hodiny děti opisovaly věty z tabule a pak k nim nakreslily obrázek. Na straně 102 v učebnici poté psaly slovesa k obrázkům koster a pak přiřadily zvířátka k jejich kostrám. Dále jsme na straně 101 četli texty o příšerách a děti je spojovaly se správnými obrázky. Následně děti kreslily příšeru podle diktátu a popisovaly ji.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: eyes, mouth
 
Heslo (password): cookie
 
Domácí úkol na úterý: Nakreslit příšeru a popsat ji následujícím způsobem (doplňte jméno příšery, počet částí těla a co příšera umí a neumí:
 
I‘m _______________. I‘ve got ___ heads, ___ arms, ___ hands, ___ fingers, ___ legs, ___ feet and ___ toes. I can ________. I can‘t ________.
 
Ve čtvrtek budeme psát test z osmé lekce!

19.4.

Na začátku hodiny děti hrály Super Minds online hry na zopakování slovní zásoby a gramatiky. Poté jsme poslouchali písničku z lekce a píseň o zvířátkách v džungli. Procvičovali jsme can a can‘t s pomocí pracovního listu z Teacher‘s Resource Pack. Děti doplňovaly can a can‘t do vět podle tabulky. Na závěr hodiny jsme vyráběli kostlivce, kterého jsme vystřihly z konce učebnice. Děti ho sestavily dohromady a kdo stihl, popsal jeho jednotlivé části.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: pelvis
 
Heslo (password): yellow submarine
 

17.4.

Na začátku hodiny děti doplňovaly věty na tabuli: I can… He can‘t… She can… Can he…? Poté děti dostaly papírky s různými slovíčky a hlásily se, když se řeklo slovo, které u sebe mají. Dívali jsme se na video o tom, jak je dobré se naučit pracovat jako tým.
 
Pak jsme procvičovali poslech z testů Cambridge na straně 100. Dále děti psaly správné názvy částí těla a jejich počet na pracovním listu z Teacher‘s Resource Pack. Procvičovali jsme také poslech na straně 101 v pracovním sešitu. Děti poslouchaly rozhovor a psaly buď jméno nebo číslo jako odpověď k otázkám.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: kayak
 
Heslo (password): arm
 
Domácí úkol na úterý: strany 102, 103, 105 a 127. V prvním cvičení na straně 102 děti přiřadí činnosti k obrázkům kostlivce. V druhé cvičení přiřadí zvířata k siluetám. Na straně 103 označí kostlivce. Na straně 105 děti nakreslí sebe, jak dělají činnosti, které umí. Pod každý obrázek napíšou jednou větou, co na obrázku dělají. Na straně 127 napíší slova k obrázkům.

12.4.

Na začátku hodiny děti přepisovaly do sešitů anagramy. Poté jsme opakovali názvy částí těla a hrály jsme hru, při které děti hláskovaly jednotlivá slova. Opakovali jsme písmeno g, které se procvičuje v domácím úkolu. Poslouchali jsme píseň na straně 96 a dívali jsme se na příběh na stranách 98 a 99. Děti poté vybíraly správný text do příběhu. Na závěr hodiny jsme znovu poslouchali Body Parts Song a Put your right hand in, put your right hand out...

Nová slovní zásoba/ fráze: backwards, no problem
 
Heslo (password): robot

10.4.

Na začátku hodiny jsme s dětmi hrály slovní řetězec. Děti postupně říkaly, co umí, a přidávaly další a další dovednosti. Poté do svých sešitů napsali jednu větu s I can… a I can‘t… Následně psaly slova po jednotlivých písmenkách. Dále jsme hráli hláskovací hru, při které děti říkaly slova po písmenkách a vždy hodily míčem. Kontrolovali jsme domácí úkoly.
 
V druhé části hodiny jsme nakupovali ve star store. Poslouchali jsme píseň na straně 96 a říkali, co každé zvíře umí dělat. Poté jsme se na straně 97 učili Can you …? Yes, I can./ No, I can‘t.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Can you …? Yes, I can./ No, I can‘t.
 
Heslo (password): Beatles
 
Domácí úkol na úterý!!!: strany 97, 98 a 99. Na straně 97 děti doplní otázky na obrázky s pomocí Can he/she…? Podle obrázku poté podle obrázků zaškrtnou Yes/ No. Strany 98 a 99 udělejte až po čtvrteční hodině, kdy budeme pracovat s příběhem. V druhém cvičení na straně 98 děti doplní text slovy. Ve třetím cvičení přiřadí věty k situacím. Na straně 99 zakroužkují správný obrázek. Pak doplní písmenko g do slov a ty spojí s obrázky.

5.4.

Na začátku hodiny jsme pouštěli tzv. spinner na tabuli. Děti pak psaly slova, která počítač vybral, do svých sešitů. Poté jsme se učili can/ can‘t. Na jednu stěnu jsme pověsili can, na opačnou can‘t. Řekli jsme nějakou dovednost, například hrát fotbal, a děti si stouply na tu stranu podle toho, jeslti umí nebo neumí hrát fotbal.
 
V učebnici na straně 95 jsme lepili nálepky Misty a ve cvičení 4 děti namalovaly sebe, jak dělají činnost, kterou umí. Na straně 96 jsme poslouchali písničku a na závěr hodiny jedno dítě řeklo: What can (Bella Bird) do? A třída odpověděla podle textu z písničky: She can (sing).
 
Nová slovní zásoba/ fráze: I can/ can‘t, crawl, skip, stand on one leg
 
Heslo (password): I can play football.
 
Domácí úkol na úterý!!!: strana 94, 95 a 96 v pracovním sešitu. Děti doplní písmenka do křížovky a pak napíšou názvy částí těla pod obrázky. Na straně 95 očíslují děti podle vět. Na straně 96 přiřadí věty ke zvířatům podle textu z písničky na stejně straně v učebnici.
 
Prosím donést knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil.

3.4.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů názvy obrázků na tabuli. Poté jsme kontrolovali domácí úkoly a opakovali slova začínající na: sp, sk, st, sch, sw. Následně děti dopisovaly slovíčka k obrázkům na straně 125 v pracovním sešitu.
 
V druhé části hodiny jsme hráli online hry ze Super Minds na zopakování slovní zásoby z minulých lekcí. Pak jsme se učili novou slovní zásobu – části těla – na straně 94 v učebnici. Poslouchali jsme píseň Body Parts, Simon Says a Skeleton Dance.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: head, arms, hands, legs, foot, fingers, toes
 
Heslo (password): hands
 
Domácí úkol na úterý!!!: strana 94 v pracovním sešitu. Děti doplní písmenka do křížovky a pak napíšou názvy částí těla pod obrázky.
 
Prosím donést knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil.

BŘEZEN

27.3.

Na začátku hodiny děti psaly do sešitů: Is Bob wearing a cap? Yes, he is. It‘s a blue cap. Pak jsme po třídě hledali rozstříhaná slova a skládali je dohromady. Děti poté dostaly pracovní list, na kterém byly vyobrazen kluk a holka. Děti spojovaly otázky se správnými odpověďmi. Psali jsme test – všichni si vedli moc dobře! Na závěr hodiny jsme začali vybarvovat vánočního králíka z vystřihovánek na konci učebnice. Některé děti zvládly rozstříhat jednotlivé kusy, které se potom nalepí na tělo králíka.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: front paws, hind legs
 
Heslo (password): Easter bunny
 
Domácí úkol na čtvrtek: kdo ještě neudělal, tak strany 86 - 89 v pracovním sešitu. Do velikonočního pondělí vybarvit části těla, vystřihnout je i s tělem králíka a nalepit je.
 
Prosím donést knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil.

22.3.

Na začátku hodiny děti hledaly rozstříhaná slova po třídě a pak se snažily dát je dohromady. Dále psaly slova s pomíchanými písmenky ve správném pořadí a věty: I like this T-shirt, I like these trousers. Poté jsme recitovali říkanku ze strany 82 a zpívali píseň na straně 84. Děti dostaly mazací tabulky a psaly yes/no jako odpověď na: Is s/he wearing …? Pak jsme hráli hru: Is it the …? při které děti hádaly slova na obrázku. Následně děti psaly názvy oblečení do pracovního listu z Teacher‘s Resource Pack a podle instrukcí z listu ho pak vybarvily. Kdo nestihl ve škole, dodělá prosím doma. Na závěr hodiny děti doplňovaly správné začátky slov ve cvičení 2 v pracovním sešitu na straně 87.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: giant
 
Heslo (password): purple cap
 
Domácí úkol na čtvrtek: strany 86 - 89 v pracovním sešitu. Na straně 86 v cvičení dva děti napíšou, kdo z příběhu na sobě má oblečení na obrázcích. Ve třetím cvičení napíšou číslo rozhovoru ke správnému obrázku. Na straně 87 zbývá pouze cvičení 1, ve kterém děti zakroužkují správnou situaci. Zeptejte se jich, proč. Na straně 88 vybarví obrázek podle básničky. V druhém cvičení se pokusí napsat vlastní - může se rýmovat, ale nemusí - a nakreslí podle ní obrázek. Jen pozor na jednotné / množné číslo (this/these). Na straně 89 děti doplní jedno správné slovo do každé věty. Slova logicky vyplývají z obrázku nebo z větné struktury - buď se jedná o sloveso ve tvaru -ing (gerundium), podstatné jméno nebo číslovka.
 
Příští týden budeme psát test a prosím donést knihy z knihovny EATS, kdo ještě nevrátil.

20.3.

Na začátku hodiny si děti zapsaly do sešitů datum, a poté psaly slova po písmenkách podle diktátu. Pak jsme dokreslovali oblečení Molly v pracovním sešitě na straně 84. Na straně 85 jsme znovu četli o dětech na obrázku a zaškrtávali správnou odpověď ve druhém cvičení. Poté každé dítě dostalo jednu mini-tabulku a fixu, jedno dítě hláskovalo anglicky slovo, a ostatní ho psali na svoje tabulky. Následně jsme se s pomocí „Is he/she wearing…?“ ptali dětí a ony psaly yes/no. Hráli jsme hru: „The wind blows for people who are wearing...“ a kdo na sobě měl dané oblečení, musel si vyměnit židli. Na závěr hodiny jsme hráli Musical chairs.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: blow
 
Heslo (password): cool cool cats
 
Domácí úkol na čtvrtek: strany 82-85 v pracovním sešitě, kdo ještě nemá hotové

15.3.

Dnes jsme opakovali říkanku ze strany 82 a píseň ze strany 84 na procvičení nové slovní zásoby a gramatiky. Poté jsme hráli hry na procvičení „What is he/she wearing today?“ Dále děti psaly slovíčka po písmenkách podle diktátu do svých sešitů a skládali jsme slova ve větě do správného slovosledu. Větu, která procvičovala „Do you like this/these…? si děti následně zapsaly do sešitů.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: maybe, same, I‘m very sorry
 
Domácí úkol na čtvrtek: strany 82-85 v pracovním sešitě – to, co jsme nedělali ve škole

13.3.

Dnes jsme začali sedmou lekci. Na straně 82 v učebnici jsme se učili a procvičovali si nová slovíčka. Dále jsme procvičovali otázky: Do you like this/these ...? Povídali jsme si o tom, z čeho se oblečení vyrábí a pak jsme hráli hry s novou slovní zásobou a gramatikou. Na Starfall jsme se dívali na příběh Sky Ride na procvičení dlouhého I. Děti si následně do sešitů zapsaly větu I like to ride my bike.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, socks, trousers, T-shirt, shoes, leather, wool, cotton

8.3.

Na začátku hodiny jsme opakovali názvy místností a pak jsme zpívali písničku na straně 72. Následně jsme hráli hru: Is it a …? při které děti hádaly slova na obrázcích. Děti pak do sešitů psaly větu: There‘s a cat in the hall. Následně jsme hráli hry na interaktivní tabuli na procvičení There‘s/are a poslouchali jsme The Big Numbers Song.
 
Po přestávce jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! Poté jsme hráli hláskovací hru na týmy. Děti měly za úkol sestavit slovo. Každé dítě vždy napsalo jedno písmeno podle diktátu.
 
Heslo (password): living room
 
Domácí úkol na čtvrtek: Dodělat domácí úkoly, kdo neměl hotové.

6.3.

Na začátku hodiny si děti půjčily knihy. Výpůjční lhůta je do 20. března. Pak jsme opakovali názvy místností a děti je psaly do svých sešitů. Na tabuli jsme promítli obrázek domečku a děti říkaly, co v které místnosti je za předměty nebo zvířata. Následně jsme kontrolovali domácí úkoly.
 
Po přestávce jsme zpívali písničku na straně 72 a děti psaly do sešitů větu: There is a spider in the kitchen. Následně jsme hráli hru: Is it a …? Při které děti hádaly slova na obrázcích. Poté děti vyplňovaly kvíz na straně 81 v učebnici. Na závěr hodiny jsme hráli tichou poštu.
 
Domácí úkol na čtvrtek: Dodělat domácí úkoly, kdo neměl hotové, a zopakovat si slovní zásobu a gramatiku na test.
 
Protože hodně dětí chybělo, budeme test psát až ve čtvrtek.

1.3.

Na začátku hodiny si děti zopakovaly názvy místností s pomocí pracovního listu z extra Super Minds materiálů. Doplnily písmenka do názvů místností a poté pospojovaly otázky se správnými odpovědmi. Pak jsme poslouchali cvičení na straně 76 a děti podle instrukcí vybarvovaly různé předměty na obrázku.
 
Po přestávce jsme si povídali o habitatech na straně 78 a 79 v učebnici. Poté děti doplňovaly písmenka na straně 78 v pracovním sešitě a spojovaly různé přírodní útvary s obrázky. Na straně 79 pak psaly názvy zvířat k obrázkům a vybarvovaly kolečka podle jejich přirozených prostředí výskytu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: jungle, desert, mountains, polar regions, ocean, sand, coral, rocks, goat, polar bear, camel, jellyfish
 
Heslo (password): polar bear
 
V úterý budeme psát test!

ÚNOR

27.2.

Na začátku hodiny jsme opakovaly novou slovní zásobu s pomocí obrázků na tabuli. Děti zavřely oči, jeden obrázek se odebral, a ony poté hádaly, který chybí. Následně jsme poslouchali cvičení 1 na straně 73 v učebnici a děti lepily nálepky s odpovědmi ke správným otázkám. Poté jsme se dívali na příběh na stranách 74 a 75 a děti doplňovaly správné věty na tabuli.
 
V druhé části hodiny jsme četli věty na straně 76 v učebnici a děti psaly, kterému obrázku odpovídají. Poté jsme si povídali o domečcích na straně 77. Na závěr hodiny děti kreslily svůj dům nebo byt do sešitů.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Is there a ….? Are there any …? How many …. are there?
 
Heslo (password): bedroom
 
Domácí úkol na úterý: Strany 73 a 77 v pracovním sešitě. Na straně 73 zaškrtnou správnou odpověď a poté spojí otázky se správnou odpovědí. Na straně 77 přečtou věty a napíšou Yes nebo No podle toho, jestli věta odpovídá obrázku nebo ne. Pokud si nebudete s domácím úkolem vědět rady, podívejte se do učebnice na stejnou stránku. Pracovní sešit procvičuje přesně to samé, co se probíralo v učebnici.

22.2.

Na začátku hodiny děti psali do sešitů: My name is ………. I‘m ……… I like ……… Následně jsme se učili číslice vyššího řádu s pomocí písně The Big Numbers Song. Poté jsme opakovali novou slovní zásobu říkanou v učebnici na straně 70 a poslouchali jsme píseň na straně 72, kde měly děti za úkol očíslovat místnosti podle toho, jak je zmiňují v písni. Dále jsme hráli hru, při které děti hádaly místnosti na kartách. Musely se přitom ptát: Is it the ….?
 
V druhé části hodiny děti poslouchaly a kroužkovaly správný obrázek v pracovním sešitě na straně 71. Za domácí úkol přečtou věty a zakroužkují There‘s nebo There are podle toho, jestli je to jednotné číslo nebo množné. Na závěr hodiny jsme hráli interaktivní hry na tabuli z materiálů Super Minds 2 a poslouchali jsme píseň The Solar System Song.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: log, rocking chair, bat
 
Heslo (password): bat
 
Domácí úkol na úterý: Domácí úkoly jsme nekontrolovali, takže se mohou dodělat do úterý: 70, 71 a 72. Stranu 73 prosím nedělejte!!! I když si ji děti zakroužkovaly, nestihli jsme ve škole v učebnici probrat. Bude až příště. Komu chybí, tak i strana 124 – napsat slova z rámečku ke správným obrázkům. Strana 71 cvičení 2 – podle cvičení 1 zakroužkujte There‘s, když se jedná o jednotné číslo, nebo There are, když se jedná o množné číslo. Na straně 72 děti nakreslí zvířata podle toho, kolik jich bylo v určitých místnostech v písni na straně 72 v učebnici.  Pokud si nebudete s domácím úkolem vědět rady, podívejte se do učebnice na stejnou stránku. Pracovní sešit procvičuje přesně to samé, co se probíralo v učebnici.

20.2.

Na začátku hodiny jsme nakupovali ve Star Store! Poté jsme se na starfall.com učili ‚ch‘ a děti si zapsaly vzorová slova do sešitů. Dále jsme se učili novou slovní zásobu z 6. lekce na straně 70. Kdo neměl již hotové, tak dopsal slovíčka k obrázkům na straně 125. Následně jsme přiřazovaly příšery k jejich pokojům a procvičovali jsme There‘s a There are. Na závěr hodiny jsme s dětmi vytvářeli vlastní verzi písně Do you like broccoli ice cream?
 
Nová slovní zásoba/ fráze: bedroom, bathroom, living room, dining room, cellar, stairs, hall, kitchen, There is/are
 
Heslo (password): cellar
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strana 70 a komu chybělo, tak i strana 124 – napsat slova z rámečku ke správným obrázkům

15.2.

Na začátku hodiny jsme si povídali o Novém čínském roku, který letos připadá na 16. února. Dívali jsme se na krátký film, který popisuje vznik tradic spojených s touto událostí. Také jsme se dívali na kousek z filmu How to Train Your Dragon a pak jsme vyráběli obrázek čínského draka. Kdo dokončil včas, tak napsal, jak se jmenuje.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: fireworks, New Year‘s Eve
 
Heslo (password): dragon

13.2.

Na začátku hodiny jsme poslouchali pínsičku na procvičení abecedy. Pak jsme probírali souhlásku ‚wh‘ a slova, která na ni začínají na stránce starfall. Poté jsme si povídali o tom, kdo to byl Valentýn a proč ho oslavujeme. Děti pak na stránce starfall vytvořily dohromady valentýnské přání.
 
V druhé části hodiny jsme vytvářeli ozdobnou valentýnskou krabičku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: because, smile, why, when, what, where, whale, send, stamp
 
Heslo (password): Valentine‘s Day

1.2.

Na začátku hodiny jsme opakovali dny v týdnu a děti dopisovaly písmenka do slov na tabuli. Následně jsme zpívali písničku ‚Busy Week‘. Na straně 65 v pracovním sešitě jsme pak procvičovali poslech a děti zaškrtávaly aktivity, které děti z učebnice dělají v různé dny v týdnu.
 
V druhé části hodiny si hráli s písmenky. Děti se rozdělily do dvou týmů a soutěžily, kdo dříve sestaví z písmenek slova, která jsme se učili v lekcích 1 – 5.
 
Heslo (password): Holiday
 

 

 

LEDEN

30.1.

Na začátku hodiny jsme opakovali aktivity a v jakých dnech je děláme. Děti poté aktivity psaly na tabuli pod obrázky a následně i na pracovní listy. Každá z aktivit měla přidělené číslo od jedné do šesti. Děti házely kostkou a říkali názvy aktivit a v jakých dnech je dělají.
 
V druhé části hodiny jsme psali test. Po testu jsme se dívali na film Piper, učili jsme se nová slovíčka a říkali si, co se ve filmu děje.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: wave, scared, go over head
 
Heslo (password): Piper

23.1.

Na začátku hodiny jsme opakovali dny v týdnu a a výslovnost ‚th‘. Děti si poté do sešitů zapsaly některá slova, která začínají na ‚Th‘. Pak jsme procvičovali tvoření otázek a krátkých odpovědí na straně 61 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme se dívali na další část příběhu na straně 62 a 63. Děti doplňovali správný text na interaktivní tabuli a pak jsme procvičovali některé fráze z příběhu. Následně jsme kontrolovali domácí úkoly a kdo je neměl vypracované, tak je dodělával ve třídě. Kdo je měl hotové, dostal křížovku.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Do you … at the weekend? Yes, I do. No, I don‘t. I don‘t know, I know. I am/ He/she is/ We are lost. Lake, idea. Wait and see. This isn‘t much fun. Come with me. Here you are.
 
Heslo (password): Wait and see.
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strana 124 – napsat slova z rámečku ke správným obrázkům
 

18.1.

Na začátku hodiny jsme dětem ukazovali obrázky aktivit a ony hádaly, jaký den se dělají. Dny si poté zapisovaly do sešitů. Poté jsme zpívali píseň Days of the Week a učili se vyslovovat ‚th‘ s pomocí aktivit na Starfall. Následně jsme zpívali písničku na straně 60 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme dělali poslech na straně 59 v učebnici a děti lepily nálepky ke jménům. V pracovním sešitě na téže straně děti poslouchaly a zaškrtávaly správné aktivity u jednotlivých dětí. Na závěr hodiny jsme seděli v kroužku a říkali, kdo co dělá jaký den v týdnu.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: I go … -ing on Mondays. I play … on Tuesdays.
 
Heslo (password): I go to English on Tuesdays and Thursdays.
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strana 59 – ve druhém cvičení poskládat slova do správného slovosledu. A na straně 60 podle textu písničky z učebnice zaškrtnout aktivity, které děti dělají v různých dnech a pak napsat verš o sobe a nakreslit obrázek. Prosím, dodělejte postupně podle vašich časových možností cvičení z lekcí 1-4, která jsme přeskočili.

16.1.

Dnes jsme si poprvé vypůjčili knihy z knihovny! Výpůjční lhůta je dva týdny, knihy by tedy měly být vrácené do 30. ledna. Nepředpokládáme, že děti budou v této fázi schopné všechno přečíst. Spíš v nich chceme vypěstovat pozitivní přístup ke knihám a návyk půjčovat si knihy a zlepšovat si jejich prostřednictvím angličtinu zábavnou formou. Čtěte knihy s nimi dohromady nebo jimi pouze listujte a bavte se o obrázcích. Zeptejte se jich, pokud můžete, tak v angličtině, pokud ne, tak v češtině, co vidí na obrázcích a jaké barvy umí pojmenovat (v angličtině), o čem si myslí, že příběh je a co se jim na příběhu líbí a co ne. Můžete zjistit, která slova už dokáží přečíst. U většiny dětí to zatím moc nebude a hodně slov určitě ještě nebudou znát. To ale není důležité, důležité je, aby pochopily rámcově děj a jeho hlavní myšlenku. Bohatě stačí, když si z každé knížky odnesou tři až šest nových slov. Ke knížce děti dostaly ‚Book report‘, který když odevzdají vyplněný, dostanou dvě hvězdičky navíc. Book report slouží k tomu, aby se zamyslely nad dějem.
 
V druhé části hodiny jsme se učili novou slovní zásobu na straně 58 v učebnici. Tu jsme poté procvičovali pomocí písně Days of the Week a hrami s obrázky. Říkali jsme, jaký je náš oblíbený den v týdnu, a procvičovali jsme psaní v pracovním sešitě na straně 58.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, trip, lake, football match, My favourite day is...
 
Domácí úkol na čtvrtek: pracovní sešit strana 58 – dopsat dny v týdnu v cvičení 1 a napsat, který je jejich oblíbený den, nakreslit, co v ten den dělají a napsat: My favourite day is... ve cvičení 2
 
Heslo (password): Monday

11.1.

Na začátku hodiny děti zapisovaly další slovíčka s krátkými samohláskami a kreslily k nim obrázky. Poté jsme psali test – děti si vedly moc dobře!
 
V druhé části hodiny jsme kreslili rodinu a jednoduše popisovali. Na závěr jsme hráli hry na interaktivní tabuli, při kterých jsme opakovali slovní zásobu a gramatiku ze všech předchozích lekcí.
 
Heslo (password): spinning
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 118 a 119 – napsat slovíčka k příslušným obrázkům

9.1.

Na začátku hodiny děti dostaly sešity, do kterých si budou na začátku každé hodiny dělat zápisy. Dnes si zapsaly krátké samohlásky a slova, ve kterých se vyskytují, a nakreslily k nim obrázky. Poté jsme znovu poslouchali a zpívali písničku ze čtvrté lekce.
 
V druhé části hodiny jsme v pracovním sešitě na straně 51 procvičovali některé samohlásky a děti vybarvovaly příslušnou barvou slova, které obsahují stejné samohlásky. Na závěr hodiny jsme procvičovali ‚Have we got any…?‘ Děti budou ode dneška dostávat domácí úkoly, které se budou zadávat a kontrolovat vždy v úterý. Uvítáme, pokud doma zkontrolujete, že děti domácí úkoly vypracovaly, a vypracované stránky podepíšete. 
 
Heslo (password): popcorn pizza
 
Domácí úkol na úterý: pracovní sešit strany 118 a 119 – napsat slovíčka k příslušným obrázkům
 
Ve čtvrtek budeme psát test!

4.1.

Děti nejdříve dostaly osmisměrku na procvičování a osvojení si slovíček souvisejících se zimou. Poté jsme se připravovali na test s pomocí interaktivních her z učebnice a znovu jsme procházeli příběh z lekce 4.
 
V druhé části hodiny jsme hráli hry na procvičení slovíček. Hraním rolí jsme procvičovali gramatiku z lekce: I like… I don‘t like… Na závěr hodiny jsme poslouchali „Do you like broccoli ice-cream?“
 
Nová slovní zásoba/ fráze: coat, scarf, gloves, January, winter, snowman, snowball, frost, ice, snow, sledge
 
Ve čvrtek budeme psát test!

PROSINEC

21.12.

Na začátku hodiny děti vypracovaly křížovku se slovní zásobou z právě probírané lekce a pak jsme vyráběli vánoční lucerny. Na závěr hodiny jsme se dívali na Vánoční Tučňáky z Madagaskaru.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: lantern
 
Heslo (password): Snow Madagaskar

19.12.

Na začátku hodiny jsme poslouchali píseň ze strany 48 v učebnici. Poté jsme opakovali speciální schopnosti našich super hrdinů a dívali se na další část příběhu ze strany 50 a 51. Procvičovali jsme čtení frází a děti přiřazovaly ty správné k jednotlivým obrázkům. Na straně 51 následně zaškrtly, kdo má jaké jídlo.
 
V druhé části hodiny jsme s dětmi vyráběli Vánoční přání a pak jsme nakupovali ve Star Store. Na závěr hodiny jsme poslouchali písničky.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: mist, nice, hot
 
Heslo (password): Santa Shark

14.12.

Děti nejdříve doplňovaly vynechané části v písance a procvičovali jsme zejména psaní čísel slovy. Poté jsme poslouchali píseň na straně 48 v učebnici a děti pak spojovaly jídla, která Tommy smíchal dohromady.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly otázku: Have we got any…? v učebnici na straně 49. Následně jsme vybarvovali Merry Christmas a na závěr hodiny jsme hráli hláskovací štafetu na tabuli na procvičení písmenek.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Have we got any…? Yes, we have. No, we haven‘t.

12.12.

Dnes jsme začali další lekci. Učili jsme se novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 46 v učebnici. Na straně 47 jsme se seznamovali s frází: I‘ve got… I haven‘t got... Novou slovní zásobu jsme poté procvičovali v pracovním sešitě na straně 46 a na straně 47 jsme poslouchali a psali písmenka ke správným krysám. V druhém cvičení pak děti kroužkovaly I‘ve got… nebo I haven‘t got…
 
V druhé části hodiny jsme se bavili o našem charitativním projektu a začali jsme vyrábět vánoční pohlednici pro našeho letošního partnera – Domov Sue Ryder.
 
Nová slovní zásoba / fráze: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

5.12.

V první hodině jsme procvičovali samohlásku i a dívali jsme se na příběh o robotovi Tin manovi. Děti následně kreslily různobarevné pavouky do obrázky podle diktátu, při kterém měly správně rozpoznat předložky.
 
V druhé části hodiny jsme opakovali ‚I like...‘ a ‚I don‘t like...‘ a děti kreslily smajlíky ke zvířátkům. Dále děti spojovaly siluety zvířátek s obrázky a poté dopisovaly jejich názvy. Poté jsme se v učebnici na straně 42 a 43 učily o maskování, které zvířata používají k obraně.
 
Nová slovní zásoba / fráze: camouflage, tall grass, leaf
 
Heslo (password): Elephants in circle

LISTOPAD

30.11.

V první hodině jsme procvičovali samohlásku e a dívali jsme se na příběh o slepici Peg. Poté děti zkoušely psát názvy zvířátek. Pak jsme poslouchali vyhlašování cen soutěže domácích mazlíčků a děti lepily ocenění na straně 40 v učebnici. Každý potom říkal, jaká zvířátka má a nemá rád.
 
V druhé části hodiny děti lepily zvířátka podle instrukcí do obrázku a tím si procvičovaly předložky. Následně jsme se bavili o významu obrázků na straně 39 v učebnici. Děti poté kreslily správný počet předmětů dané barvy ve cvičení dva. Na konci hodiny jsme počítali zvířátka na straně 41 a děti zkoušely psát číslovky do textu. Na závěr hodiny jsme poslouchali ABC. 
 
Nová slovní zásoba / fráze: goose
 
Heslo (password): Ten black rats

28.11.

V první hodině jsme začali probírat samoshlásky a jejich výslovnost, kterou se učíme na jednoduchých příbězích ze starfall.com. Dnes jsme se dívali na Zac the Rat, a děti si následně zapsali vzorovou větu do nových knížek, které zůstávají ve škole.
 
V druhé části hodiny jsme zpívali písničku ze strany 36 v učebnici a následně jsme se dívali na další část příběhu ze strany 38 a 39 a na téže straně jsme vypracovali cvičení 2. Poté jsme procvičovali výslovnost krátkého ‚i‘. V pracovním sešitě děti dodělaly stranu 36 a na straně 37 jsme poslouchali, která zvířátka mají nebo nemají děti rády. Na straně 38 jsme poté poslouchali, kdo co řekl v příběhu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Touch him. He‘s clever. He‘s amazing. I‘ve got an idea. web
 
Heslo (password): The spider is clever.

23.11.

V první hodině jsme se učili poslední dvě písmenka z abecedy: Y a Z. Shlédli jsme prezentaci ve starfall.com, zahráli si hru a poté děti procvičovaly psaní.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku na straně 36. Počítali jsme zvířátka a říkali, kde jsou. Poté jsme na straně 37 procvičovali čtení I like, I don‘t like. V druhém cvičení děti poslouchaly a kroužkovaly veselý nebo smutný obličej podle toho, jestli má pavouk zvířátka rád nebo ne. Následně děti v pracovním sešitě na straně 35 zaškrtávali ano nebo ne podle toho, jestli, jestli jsou věty o obrázku pravdivé nebo ne. V druhé cvičení kreslily zvířátka podle diktátu.
 
Na závěr hodiny děti spojovaly slova se zvířaty na straně 36 v pracovním sešitě.
 
Nová slovní zásoba / fráze: I like… I don‘t like...
 
Heslo (password): I like spiders.

21.11.

Na začátku hodiny se děti učily písmenka W a X. Dívali jsme se na prezentaci na starfall.com a procvičovali psaní v písankách. Poté jsme se učili novou slovní zásobu – domácí mazlíčky. Procvičovali jsme ji na straně 34 v učebnici a pak jsme poslouchali rýmovačku.
 
V druhé části hodiny jsme se učili tři základní předložky: na, v, pod. Následně děti poslouchaly CD a lepily opičky na, do nebo pod lavici na straně 35 v učebnici. Na téže straně děti potom procvičovaly předložky pomocí obrázků, nejprve jako celá třída dohromady, a poté v párech. Na konci hodiny děti doplňovaly názvy zvířátek do křížovky v pracovním sešitě na straně 34.
 
Nová slovní zásoba / fráze: frog, rat, lizard, cat, dog, elephant, spider, duck, in, on, under.
 
Heslo (password): frogs
 
Domácí úkol na čtvrtek: kdo nestihl doplnit křížovku v pracovním sešitě na straně 34 cvičení 1, dodělá doma

16.11.

Na rozehřátí jsme poslouchali na straně 29 o oblíbených hračkách. Poté jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! V druhé části hodiny jsme procvičovali psaní písmen U a V. Následně jsme hrály hry, při kterých jsme říkali, kdo má rád jaké zvíře. Hráli jsme také tichou poštu a Memory game. Na závěr hodiny děti kreslily svoje oblíbené hračky v pracovním sešitě na straně 33 a kdo uměl, tak je i popsal.
 
Nová slovní zásoba / fráze: feather, hair, eggs, warm and cold blood, scales, mammals, reptiles, insect
 
Heslo (password): big brown dog
 

14.11.

V první části hodiny jsme procvičovali psaní písmen S a T a děti si doplňovaly stránky, které nestihly v předešlých hodinách.
 
V druhé části hodiny jsme v pracovním sešitě na straně 29 procvičovali rozpoznávání barev a předmětů podle jejich vlastností. Poté se v kroužku bavily o svých oblíbených hračkách a hračkách svých kamarádů.
 
Na konci hodiny jsme poslouchali ‚Baby Shark‘.
 
Heslo (password): beautiful doll

9.11.

Dnes jsme dopisovali písmenka, která děti vynechala v písance. Některé děti dopisovaly test. Poté děti poslouchaly a vybarvovaly správné hračky na straně 28 v pracovním sešitě. Pak jsme se učili a opakovali některá základní přídavná jména a procvičovali je na straně 28 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme se znovu věnovali přídavným jménům v pracovním sešitě na straně 25. Poté jsme opakovali názvy hraček a hráli interaktivní hru na tabuli. Na konci hodiny jsme poslouchali ‚I like broccoli ice-cream‘ a ‚When you‘re happy clap your hands‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: long, short, old, new, ugly, beautiful
 
Heslo (password): ugly witch

7.11.

Dnešní hodinu jsme jako vždy začali procvičováním abecedy, a to písmeny Q a R. Pak jsme poslouchali píseň ze strany 24. Připomněli jsme si naše čtyři hrdiny, Misty, Flash, Whisper a Thunder, a poté jsme sledovali další díl příběhu na stranách 25 a 26. Dohromady jsme říkali, co se v příběhu stalo a učili se novou slovní zásobu. Poté děti přiřadily motokáry ke správnému textu na straně 26.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali a zaškrtli správný obrázek na straně 26 v pracovním sešitě. Děti následně seřadili obrázky z příběhu ve správném pořadí a napsali vedle nich číslice.
 
Nakonec jsme znovu poslouchali píseň ze strany 24.
 
Nová slovní zásoba / fráze: That’s not fair. Congratulations! Hold on. Just a minute. Stick, old, ugly
 
Heslo (password): fairplay

2.11.

Děti dnes nejdříve vyráběly dekorace na Halloweenskou party! Vyrobily černé pavouky a všem se moc povedli. Potom si vystříhaly halloweenské kartičky z učebnice a ve dvojicích hrály pexeso.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali písmenka O a P v písance a na starfall.com. Nakonec jsme poslouchali píseň na straně 24.
 
Nová slovní zásoba / fráze: What’s your favourite toy? My favourite toy is/isn’t...
 
Heslo (password): Jack-o-lantern
 
 
 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem. Poté jsme se ve starfall.com učili písmenka M a N a procvičovali jejich psaní. Před přestávkou jsme hráli hru, při které děti nacházeli ve třídě věci určité barvy.
 
V druhé části hodiny jsme pracovali s učebnicí a pracovním sešitem. Nejdříve jsme se učili novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 22. Pak jsme dělali poslech na straně 23 a nalepovali nálepky. Následně jsme dělali poslech v pracovním sešitě na straně 22. Nakonec jsme hádali, kdo má jakou hračku na kartičce.
 
Dnes jsme udělili diplom „Student měsíce“ Mie Fialové! Diplom se uděluje za pracovitost a dobré chování ve třídě, případně za jiné výjimečné činy.
 
Nová slovní zásoba / fráze: kite, monster, train, car, doll, computer game, plane, go-kart, bike, ball
 
Heslo (password): monster
 

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily' různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté jsme se učili psát písmenko L a dopsali jsme druhou část testu. Dále jsme zpívali písničky s tématikou Halloweenu, například Five Little Pumpkins, Halloween Night a Baby Shark Halloween a učili se různé příšery.
 
Příště budeme vyrábět dekorace na Halloween. 
 
Nová slovní zásoba / fráze: lightning, log, ladybug, vampire, ghost, jack-o-lantern, skeleton, spooky
 
Heslo (password): Halloween

19.10.

Dnes jsme hodinu začali prací se starfall.com. Učili jsme se písmenko K a procvičovali jeho psaní. Následně jsme poslouchali písničku: Spooky spooky
 
V druhé části hodiny jsme psali první část testu. Následně jsme hráli hru na rozpoznání písmenek abecedy a na konci hodiny jsme hráli uklidňovací hru: ‚Heads down, thumbs up.‘
 
Nová slovní zásoba / fráze: kangaroo, kind, koala, kitten
 
Heslo (password): Star Store

17.10

Dnes jsme hodinu začali písmenky I a J ve starfall.com a v písance se děti učily tato dvě písmenka psát. Poté jsme opakovali školní předměty, nejdřív písní na straně 12 v učebnici a poté v pracovním sešitě na straně 10 (cvičení 1 a 2).
 
Na konci hodiny jsme opakovali abecedu na straně 6 v učebnici. Zpívali jsme znovu tyto písně:
 
Nová slovní zásoba / fráze: igloo, iguana, insects, jump, jellybeans
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): pencil juice

12.10.

Na začátku hodiny jsme ve starfall.com probíraly písmenka G a H, která jsme se následně učily psát v pracovních sešitech. Poté jsme opakovaly školní předměty a školní pokyny.
 
V druhé části hodiny jsme dělaly poslech na straně 13 a děti nalepovaly nálepky do učebnice. Poté děti vyráběly barevný spinner na tužku.
 
Na konci hodiny jsme poslouchaly ‚Do you like broccoli ice cream‘, oblíbený ‚Baby shark‘ a ‚Monster song‘ na youtube.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: gorilla, guitar, hummingbird, hippo
 
Heslo (password): broccoli ice cream

10.10.

Dnes jsme jako vždy začaly s abecedu ze starfall.com, tentokrát jsme se učily písmenka E a F. Děti poté obtahovaly písmenka v novém pracovním sešitě.
 
Následně jsme se dívaly na další část příběhu o Flash, Misty, Thunderovi a Whisperovi. Učily jsme se nové fráze a přeříkávaly příběh vlastními slovy. Děti poté hledaly obrázky, ve kterých se nacházejí zvětšeniny z cvičení 2. Pak jsme procvičovaly hlásku ‚e‘.
 
Dále jsme procvičovaly poslech se školními předměty a nakonec jsme dokončily obtahování písmenek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: watch out, worm, pass me the …. please, here you are
 
Heslo (password): Best friends forever.

5.10.

Dnes jsme pokračovaly v práci se Starfall www.starfall.com a učily se písmenka C a D. Děti poté obtahovaly písmenka, doplňovaly je do slov a v křížovce kroužkovaly A, B, C a D. Děti poté doplňovaly chybějící písmenka v abecedě.
 
V druhé části hodiny jsme opakovaly barvy a procvičovaly jejich četbu. Děti vybarvovaly slova stejnou barvou. Poté jsme hrály hru na vláček se slovní zásobou z první lekce. Poté jsme poslouchaly říkanku na straně 10 a písničku na straně 12.
 
Na závěr jsme poslouchaly oblíbenou písničku ‚Baby Shark‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Come back, What‘s this? Is it your…? No, it isn‘t. Look at…, mess.
 
Domácí úkol: domalovat slova v pracovním sešitě, kdo nestihl dodělat v hodině.
 
Heslo (password): ABCD.

3.10.

Děti si nejdříve procvičovaly písmenka A a B. K tomu používáme webovou stránku starfall.com, kterou klidně můžete používat i vy sami doma. Nachází se tam mnoho dalších her a děti, které již umějí trochu číst, se mohou dále zlepšovat a číst v angličtině. Děti poté obtahovaly písmenka na pracovním listě. Nakonec jsme se učily píseň o anglické abecedě z učebnice.
 
V druhé části hodiny jsme si připomněly naše hlavní hrdiny a dívaly jsme se na první díl příběhu z učebnice, ve kterém jsme se dozvěděly jejich super síly.
 
Nakonec jsme opakovaly barvy a děti měly za úkol poslouchat a vybarvovat čepice podle diktátu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Hi, my name is… what‘s your name? What a nice name… ant, astronaut, alphabet, bee, ball, bouncing.
 
Heslo je: Baby shark

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme začaly pracovat s učebnicemi! Děti se seznámily s postavami, které se budou objevovat v příbězích v knize: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce a děti ji ve dvojicích opakovaly s vlastními jmény.
 
Následně jsme opakovaly čísla a školní předměty. V pracovním sešitě jsme rozpoznávaly psanou formu čísel a spojovaly je s numerickými číslicemi. Děti poté psaly správná číslice ke slovům.
 
Nakonec jsme procvičovaly anglickou abecedu a zpívaly ‚Phonic song‘. Zde se ji můžete s dětmi pustit znovu doma: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Whisper, Misty, Thunder, Flash
Příště budeme pokračovat s učebnicí a děti dokončí svůj plakát. Budeme dále procvičovat anglickou abecedu.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 
Heslo je: whisper.

21.9.

Dnes jsme procvičovaly slovní zásobu, čísla, zvířata a školní předměty. Poté jsme hrály hru z obrázky školních předmětů. Děti zavřely oči a musely hádat, který předmět zmizel z tabule. Pak jsme hrály hru ‚What‘s in my bag?‘ V tašce byly různé školní předměty. Učitel vzal jeden do ruky a děti musely hádat, který to je, s použitím: Is it a ….? Děti se poté střídaly na místě učitele.

Následně jsme se dívaly na video o našem maskotovi, ještěrce. Děti si vystříhaly svoje obličeje z fotek, vybarvily si ještěrky a vystříhaly je z papíru. Poté jsme vybarvily plakát a děti se začaly učit anglickou abecedu a slova, která začínají stejnými písmenky, pak se z ní navzájem zkoušely.

Na závěr jsme si četly příběh z knížky.

Nová slovíčka/fráze: glue, scissors, rubber, ruler, Is it a…? No, it isn‘t. Yes, it is. Abeceda, alligator, bee, van, question.

Příště začneme pracovat s učebnicí a budeme dokončovat plakát.

Heslo je: lizard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi seznamovaly a procvičovaly I‘m … Poté jsme četly příběh ‘Today is...‘, u kterého jsme zopakovaly barvy, jména zvířat a počítání do deseti. Učily jsme se též říkat dny v týdnu a ‚I like...‘.

Dále jsme si hrály s obrázky zvířat a čísel, a opakovaly nebo učily nová slova. Děti se následně seznámily se svým maskotem a každé si vybarvilo svůj obrázek maskota. Poté si děti napsaly svoje vlastní jmenovky, abychom se lépe navzájem pamatovaly.

Také jsme zpívaly ‚Head and Shoulders, Knees and Toes‘ a učily se emoce: ‚Happy, angry, sad‘. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se naučily slovíčka z první lekce, školní předměty. Zahrály jsme se potom hru: ‚Musical chairs‘, kdy děti chodily kolem židlí s obrázky, a když se hudba zastavila, musely říct, u kterého obrázky stojí s použitím ‚I have ….‘ a zeptat se někoho dalšího ve třídě na to samé.

Nová slovíčka/fráze: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pen, pencil, book, notebook, desk, ruler, rubber/eraser, pencil case, school bag, I like…, I have…

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Začneme s osobními zájmeny, která jsou v tomto věku obzvlášť zapeklitá. Děti budou vytvářet plakát se svým maskotem a budeme si číst z knížky.

 

Heslo pro čtvrtek je: Gecko.

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53