Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.:  +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 
 

ŘÍJEN

10.10.

MDR: Is it your pen? No, it isn't. Is it your pencil? Yes, It is.

Bookwork: V učebnici Work book pracujeme na str. 12 - děti spojují obrázky podle poslechu.

Na str. 13 doplňujeme cvičení 1, 2. Děti trénují psaní jednotlivých slovíček a spojují obrázky podle činnosti.

Activity: V kruhu si pak mezi sebou trénujeme slovíčka - Pass, give, open, close ( Pass me the book, please. Open your pencil case.....)

Library: Děti se dnes zapůjčily knížky z naší školní knihovny. Mohou si knížky prohlédnout poprosit rodiče o přečtení. Pokud děti vyplní Book report, který obdrží následující úterý, mohou získat laughdalší 2 hvězdičky. Jedná se o opsání nadpisu a namalování obrázku, který ukáže, co se dětem v knížce líbilo. Termínenlightened vrácení knížky je 24. 10. Děkuji

 

8.10.

MDR: Učíme se další nová písmena z abecedy - E e / elephant, egg, enter, exit / , F f / five, fox, fingers, fish /

Do sešitu si zapisujeme nová písmenka a vybarvujeme obrázky.

Děti dnes dostaly opravené testy z minulé hodiny. enlightenedProsíme, aby rodiče doma testy podepsali a poslali je po dětech zpět. Děti, které minulý týden chyběly si test napsaly dnes.

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme na str. 11 cv.1, 2. Podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky. V učebnici na str. 12 zpíváme písničku / What is this? / a přehráváme si ji.

V učebnici Work book pracujeme na str. 10 cv.1, 2 i na str. 11, kde mají děti za úkol opsat některá slovíčka.

Ptáme se a odpovídáme:  What is this? Is it a pencil? Yes, it is.  / No, itisn't. It is a pen./

Activity: Mezi sebou si dáváme otázky, ukazujeme si známé předměty a odpovídáme.

 

 

3.10.

MDR: Krátce si dnes opakujeme probranou látku z minulých hodin.

Test: Následuje test samotný, který je rozdělen na část poslechovou a část písemnou. Děti se práce chopily velmi zodpovědně.

Activity: Po přestávce si čteme příběh z knížky Winnie the Witch.https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61SHiX0ZP-L._SX381_BO1,204,203,200_.jpg Povídáme si o porozumění textu, děti odpovídají na otázky a popisují barevné obrázky.  

Děti si dnes také kreslí obrázek svoji rodiny. Povídáme si o tom co děti nakreslily. This is my mother. This is my brother Tom. He is 10......

 

1.10.

MDR ( My Daily Report ): How old are you? Procvičujeme orientaci v číslech a barvách, které již známe.

Activity: Dnes se učíme dvě nová písmenka - C c  - cat, computer, camp, car

D d - ducks, dinosaur, dancing doll - obě písmena si děti zapisují do sešitu Alphabet Book a vybarvují příslušné obrázky.

Zároveň opakujeme všechna písmenka a slovíčka od A do D, která jsme se naučili. Procvičovat můžete zde:https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme na str. 5 - děti ukazují podle poslechu na příslušná čísla. Na str. 8 sledujeme příběh našich hrdinů - "Meet the Super Friends" a to nejen v učebnici, ale i na interaktivní tabuli. Následně si celou scénku ve třídě přehráváme.

Děti dnes také podle čísel a příslušných barev vybarvují obrázky, které se velice vydařily a ve čtvrtek se je odnesou domů.

enlightenedVe čtvrtek 3.10. si napíšeme krátký test.yes Děti již vědí, že vše co v testu bude, dobře znají. Jedná se o vybarvování a spojování čísel s obrázky. Připravili jsme se důkladně!

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Is this a pen? No, it isn't. Is this  a Whisper? Yes, it is? Děti si mezi sebou kladou otázky a odpovídají kladně, nebo záporně podle pravdy. 

Activity: Pokračujeme a opakujeme naší písničku ABC song.

Flashcards - kartičky s obrázky máme poschovávané po celé třídě. Děti karty hledají a následně se jeden druhého ptá, co má za obrázek.  “What is this?” “It is a…”

Games: Hrajeme hru BINGO. Každý si vytváří svou vlastní tabulku se slovíčky (obrázky), které již známe. Děti pak jednotlivá slovíčka vyškrtávají a po propojení celé řádky a sloupce hlásí "BINGO"!

Bookwork: V učebnici  Students book pracujeme na str. 7. Na základě diktátu děti ukazují a vybarvují předměty v učebnici.  V učebnici Students book pracujeme na str. 10. Pouštíme si písničku a podle textu si ukazujeme předměty.

 

24.9.

MDR:  What is your name? How are you? How old are you? Písmenka abecedy od A do D.

Activities: Děti si mezi sebou kladou otázky a celou větou odpovídají.

Pokračujeme v naší již známé písničce o abecedě,  připojujeme další písmenka - B, C, D https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

a slovíčka s písmenky spojená. B ( book,bee, bear, ball, boy ) C ( cat, car, cow, computer, camp ) D ( dog, doll, dinosaur, ducks ). Do sešitu zapisujeme jen další písmenko B b a vybarvujeme obrázky. Zde si hrajeme s písmenky:https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Games: Hrajeme hry s kartičkami, kde jsou jednotlivé obrázky. Děti si opakují slovíčka a učí se nová

 

19.9.

MDR:(My Daily Report): Dnes se věnujeme především slovíčkům, která patří do kategorie školních pomůcek a nástrojů. Připojujeme krátké otázky a odpovědi.

Activities: Děti si zapisují do svého sešitu první písmenko A a následně podle diktátu vybarvují barevně obrázky. Opět si pouštíme a zpíváme písničku o ABECEDĚ.https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Bookwork: V učebnici Students Book i Workbook pracujeme na str. 10. Děti s pomocí spojují obrázky se slovíčky.

Vocabulary: Book, notebook, pencil, pen, pencilcase, rubber, ruler, bag

Games: Hrajeme hru Four Corners a Heads down thumbs up

17.9.

V rámci první hodiny jsme se přivítali mezi sebou a představili. Na zapamatování jmen hrajeme zábavné hry a děti se mezi sebou ptají: "What is your name? My name is Alice. How old are you? I'm 7. How are you? I'm fine.

Představili jsme si maskota naší třídy, který nás bude provázet celý školní rok. V rámci naší třídy jsou to Geckos - gekoni. Všechny děti se dnes podílí na výrobě velkého plakátu, který je právě o našich ještěrkách a bude viset na chotbě školy.

Děti rovněž obdržely každý svůj předtištěný  pracovní sešit, který si podepsaly a pěkně vybarvily.  

Zábavnou formou se věnujeme porozumění jednotlivým instrukcím, např.: "Stand up, sit down, everybody raise your hand, everybody stop, everybody look, circle..."

Dnes jsme si také pouštěli a zpívali písničku o písmenkách a učili se slovíčka, která ke každému písmenu patří.https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Těšíme se na další hodiny!

TOPlist

aktualizováno: 15.10.2019 08:11:59