Geckos

Geckos

Vyučující:

 

Selina Komers

tel.:  +420 602 746 436
email: selina@yesakademia.ong

Asistent/ka:

 

 

Alice Krištůfková

tel.:  +420 774 327 742
email: a.kristufkova@email.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 
 

ČERVEN

18.6.

                                

Závěrečná hodina v tomto školním roce a současně spousta zábavy. Věnujeme se všemu co nás provázelo během roku. Pouštíme si krátké příběhy našich hrdinů z učebnice, písničky a opakujeme i psaní náhodně vybraných slovíček.

Hrajeme pexeso na téma geometrických tvarů a připojujeme hru BINGO poskládanou ze slovíček, která jsme se v letošním roce naučili.

Podle instrukcí si každý namaluje obrázek.

Přejeme všem krásné prázdniny a budeme se těšit v novém školním roce nashledanou.

 

                                        

16.6.

Začínáme rozcvičkou v podobě jazykolamu.

Bookwork:  SB str. 30 Tangrams - děti si vystřihují ze zadní strany učebnice jednotlivé geometrické útvary a vytvářejí si obrázky podle vlastní fantazie, nebo podle předlohy.

 

Dnes se  věnujeme poznávání a pojmenování geometrických útvarů.

Activity: Na obrazovce dětem ukazujeme kartičky s obrázky. Děti si obrázek prohlédnou

a následně odpovídají na otázky, které se k obrázku vztahují.  ( What colour is...? How many birds... What animals can you see? )

Story: pouštíme si příběh Unicorn and Horse - https://www.youtube.com/watch?v=HKtCJGs3j0g

 

11.6.

Dnes začínáme procvičováním slovíček, opakováním a správným psaním.

Activity: Na tabuli děti vidí různé obrázky. Pokud jeden obrázek odstraníme, děti mají za úkol

napsat správně dané slovíčko.

Bring two things from the kitchen. Děti mají za úkol přinést 2 věci z kuchyně. Následují otázky, které se k předmětům vztahují. What is this? Would you like some tomatoes? Is it from your garden?...

Bring a ball - Děti si přináší míč a podle instrukcí, které si mezi sebou dávají  míč umísťují. Put the ball behind you, put the ball on your nose, put the ball under the chair.....

Bookwork: SB str. 41  - Vyučující se zaměří vždy na jedno slovíčko v řádce. Děti mají podle popisu poznat o které slovíčko se jedná.

SB str. 28 - Reading - Hipsway ZOO - děti samostatně pracují na úkolech a následně provádíme společnou kontrolu.

V aplikaci KAHOOT procvičujeme správné odpovědi na otázky typu: Is there any fish? Yes, there is.  Are there any bananas? Yes, there are three bananas.

 

9.6.

Po konverzaci se dnes věnujeme cvičení v učebnici SB na str. 63. Vyplňujeme i tabulku, kde odhalíme tajenku. Každý má následně za úkol namalovat si vlastní košíček a do něho přikreslit věci, které máme rádi. Pod jednotlivé dobroty pak děti píší slovíčka. Košíčky si mezi sebou děti ukazují a říkají si, co kdo namaloval a má rád.  

Story: Dnes si pouštíme krátký milý príběh "Good Night Gorilla"

https://www.youtube.com/watch?v=MVpGyBYelF8

Activity: Pracujeme se slovíčky, která opakujeme a prověřujeme rovněž správné psaní

V rámci dalšího procvičování si všichni až na jednoho zavřou oči, nebo se otočí od obrazovky.

Jeden žák si na tabuli přečte slovíčko. Ostatní pak kladnou otázky, kterými se snaží zjistit o jaké slovíčko jde. / Is it an animal? Is it big? Can it fly? Does it have a long nose?

Na závěr se věnujeme společnému čtení na stránkách Starfall. / Surfer girl /

https://www.starfall.com/h/ltr-pc-er-ir-ur/surfer-girl/?sn=ltr-classic

4.6.

Dnešní hodinu začínáme konverzací, pokládáním otázek a odpovídáním. How are you? What did you do  this morning? What is your mum doing? What are you going to do after our English lesson? 

Bookwork: Učebnice SB str. 117 - Quiz time - Děti pracují samostatně, písemně vypracují odpovědi a následně práci společně kontrolujeme.

Song: pouštíme si písničku, tančíme, zpíváme - Minions -https://www.youtube.com/watch?v=MOWDb2TBYDg

                                

Opakujeme slovíčka z jednotlivých lekcí a připomínáme si jejich spelování.

2.6.

Zahajujeme kontrolou domácího úkolu. Kdo nevypracoval, dodělá práci do příštího týdne.

Bookwork:  SB str. 113 - Děti si mezi sebou dávají instrukce, kam nalepit jaký obtisk.

- Put the shell under the boy on the ground.

- Put the boat in the sea.

- Put the ballon on the sand.

SB str. 106 - ask your friend - What is no. 5 ? Catch a fish (and show )

SB str. 114 - Holiday weather - sunny, snowy, cloudy, rainy, it is hot, it is cold,

Games: Simon says

Děti si vytvářejí vlastní mini kalendář počasí s popisem i s obrázky.

                            

KVĚTEN

28.5.

Začínáme kontrolou domácího úkolu z minulého týdne.

Dnes si hrajeme se slovíčky z nejrůznějších oblastí. Každý může uplatnit své znalosti z oblasti zvířat, jídla, částí těla, sportu, školy....

Activity:  Vystřihneme si z jedné čtvrtky papíru 16 kartiček. Na kartičky píšeme nejrůznější slovíčka všeho, co vidíme okolo sebe i na sobě. Pomocí lepenky pak jednotlivá slovíčka umísťujeme na příslušné předměty i na sebe.

Story: Reading online - Harry the dirty dog https://www.youtube.com/watch?v=vMiGX0OSiyM

                                    

Pokračujeme v další zábavné aktivitě - Na obrazovce si pouze jeden přečte slovíčko související s domem, bytem, pokojem. Ostatní slovíčko nevidí a otázkami se snaží zjistit o jaké slovíčko se jedná.

Posloucháme písničky, které známe z učebnice.

 

26.5.

Homework: WB str. 118 a dále - stránky s barevnými obrázky - dodělat komu chybí stránky i jednotlivá slovíčka. Vypracovat prosím do následujícího úterý 2.6. Děkuji

enlightenedKdo dnes neměl úkol z minulého týdne, doplní si do tohoto čtvrtka 28.5. Jedná se o práci v učebnici WB na str. 106, 107.

Na rozehřátí hrajeme dnes pohybovou hru Simon Says.

Bookwork: WB str. 112 - doplňujeme jména podle poslechu.

Str. 113 - Čtení a doplňování textu

Song:Pouštíme si písničku z knihy The Jungle Book https://www.youtube.com/watch?v=9JDzlhW3XTM

Věnujeme se slovní zásobě a hrajeme hru Hangman.

21.5.

Předem si dovolujeme upozornit, že v následující hodině budou děti přinášet ze svého domácího prostředí k online hodinám nejrůznější předměty, dle pokynu vyučujícího.

Zahajujeme vyprávěním pohádky, kterou si děti vymyslí podle obrázků, které vidí na obrazovce. Vznikají opravdu povedené příběhy.wink

Activity: Ptáme se a odpovídáme mezi sebou. How are you? What did you do this morning?  What are you going to do after our lesson?

Bookwork: V učebnici SB str. 110 čteme příběh The top of the hill.

Následně si celý příběh pouštíme.

Str. 111 cv. 2 - odpovídáme na otázky

Reading - na stránkách Starfall se věnujeme čtení příběhu Soap Boat. Dbáme na správnou výslovnost. https://www.starfall.com/h/ltr-pc-vt/soap-boat/?sn=ltr-classic

 

 

19.5.

What is your favourite ice cream? Ptáme se a odpovídáme.

Story: School's First Day of School https://www.youtube.com/watch?v=48neCApTMd0

                                

Na základě shlédnutého příběhu si každý namaluje svoji školu a zamyslí se nad tím, jaký vzkaz by nám chtěla právě ta naše škola dát v těchto zvláštních dnech. K obrázku do bubliny pak každý napíše jednoduchý vzkaz od školy. ( I MISS YOU, I AM SAD, Where are my children?....)

Reading: Věnujeme s čtení na stránkách Starfall - My Family https://www.starfall.com/h/ltr-pc-y/my-family/?sn=ltr-classic

Game and Activity: hrajeme hru "Země, Město..."Každý si vytvoří jednoduchou tabulku s políčkem na písmeno a dále rámeček se slovíčky WORD, ANIMAL, FOOD, TOY. Jeden z nás si pro sebe přeříkává abecedu a další ho zastaví. U kterého písmena se dotyčný zastaví, píšeme jednotlivá slovíčka. Př. L - LAMP, LION, LEMON, LEGO, S - SON, SNAKE, SPAGHETTI, SCRABBLE

Děti mají velkou pochvalu, vedou si znamenitě.

14.5.

Homework: Učebnice WB str. 106, 107 - vypracovat prosím do příštího čtvrtka 21.5.

Let's play football! Good idea. Let's go to the cinema. Sorry, I don't want to. Let's work in the garden. I'm not sure. Děti si mezi sebou dávají návrhy a reagují.

Story: Dnes sledujeme krátký příběh Luis and Tabitha

https://www.bing.com/videos/search?q=luis+and+tabitha&&view=detail&mid=12AC0C542AA993CE8F0312AC0C542AA993CE8F03&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dluis%2Band%2Btabitha%26FORM%3DHD

                              

Grammar: There is, there are - pomocí aplikace Kahoot procvičujeme podle obrázků a odpovídáme co vidíme na obrazovce. There is a flower. There are five kids. There are people. There is a monster. There are three robots.

Bookwork: SB str. 109 - Where are some pens? There are some pens. Where is the blue bag? There is the blue bag. Where are the orange books? They are in the black bag.

Učebnice WB str. 109 cv.1. - procvičování předložek

                                    

 

12.5.

Asking the questions - rozcvičkou se ptáme a odpovídáme na vše co nás napadne.

Opakujeme si slovíčka a fráze z minulé hodiny - listen to music, look for shells, catch a fish, make a sandcastle, paint a picture, eat ice cream, také a photo, read a book, listen to music

Formou zábavného testíku  na stránkách Kahoot  dosazujeme k otázkám správné odpovědi.

Story: Dnes si pouštíme další povídku Scaredy Squirrel makes a friend https://www.youtube.com/watch?v=40xWk-4ZLxE

                                

Activity: Malujeme obrázek podle diktátu a vznikají nám pravá umělecká díla.laugh

Bookwork: SB str. 109 cv. 1, str. 109 cv.3

Grammar: Where is the book? There is the book. Kde je kniha? Tady je kniha.

Where are some oranges? There are some oranges. Kde jsou nějaké pomeranče? Tady jsou nějaké pomeranče.

7.5.

Zahajujeme písničkou při které plníme jednotlivé úkony. https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg Navazujeme další písničkou Little Bird -https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo Doma mohou děti procvičovat.wink

Správné psaní a gramatiku procvičujeme pomocí doplňovacích cvičení na stránkách KAHOOT.

 

Na stránkách Starfall.com opět procvičujeme čtení -  https://www.starfall.com/h/ltr-classic/ ( Jake's Tale )

Pouštíme si krátký příběh Groovy Joe and Ice cream- zaměřujeme se na poslech a sledujeme čtení https://www.youtube.com/watch?v=yPjoUcTDBoM

Nová gramatika:  Učebnice -SB str. 107 - Let's play tennis! Good idea. Let's go fishing! I'm not sure. Let's sing a song! Sorry, I don't want to.

Na závěr dnešní hodiny si děti vyrábějí  rohovou záložku do knížky. Návod naleznete zde:https://youtu.be/YVkJPCp_1UQ

                                    

 

5.5.

Připravte si prosím barevné papíry, nebo alespoň bílé papíry A4 na další hodinu. Děkuji

Homework: Děti si do tohoto čtvrtka prosím připraví pohlednice, které jsme nedokončili.  Dokreslí obrázek a mohou napsat krátký text jako pozdrav pro svého kamaráda, člena rodiny, nebo Pokémona wink.  

Začínáme opakováním slovíček ze všech lekcí od začátku školního roku. Děti slovíčka píší a pak provádíme společnou kontrolu 

Activity: Hrajeme hru - I spy with my little eye, ...

 Myslím si na něco, co má červenou barvu ( začíná písmenem D, má číslo 5) a nachází se u Anetky.....Děti hádají o co se jedná a podrobně si prohlížejí Anetku a její okolí na obrazovce.

Pouštíme si příběh o veverce

Scaredy Squirrel at Night https://www.youtube.com/watch?v=Udp6yVXZUoY

What do you do before you go to bed? - konverzace

Bookwork:

Zahajujeme novou lekci č. 9 - At the beach - SB str.106

What is your favourite think to do at the beach? - konverzace

SB str. 106 cv. 2 - čteme text písničky a zpíváme a předvádíme si názorně

DUBEN

30.4.

Na začátku dnešní hodiny se vracíme k vlastnoručně vyrobeným knížkám z minulé hodiny. Děti se úkolu ujaly skvěle a vznikly opravdu krásné výtvory. Moc chválíme!laughyes

 

Dnešní téma - Skeleton - https://www.youtube.com/watch?v=ysNCi-KVvoQ

                

Z učebnice SB na str. 127 si vystřihujeme jednotlivé části kostry. Každý si pak na papír nalepí svého vlastního "kostíka", kterého může pojmenovat a zároveň připíše názvy částí těla ( head, arm, leg, fingers...)

Bookwork: SB str. 102/cv. 1,2 - výše popsaný projekt a připojujeme slovíčka - skeleton can swim, walk, run, sit, stand

V dalším cvičení zjišťujeme, že kostra člověka a zvířat je velmi podobná a proto přiřazujeme správné obrázky kostry k živočichům.

Procvičujeme výslovnost a čtení. Děti si mohou doma opakovat zde:

https://www.starfall.com/h/ltr-sv-u/gus-the-duck/?sn=ltr-classic

a na závěr naše oblíbená písnička: Tommy's in the kitchen https://www.youtube.com/watch?v=UxhLG9jkKas

 

28.4.

Homework: Děti si dokončí připravované knížky, kterým se budeme věnovat tento čtvrtek.

Procvičujeme psaní slovíček - děti skládají slovíčka z pastelek ( head, arm, knee, leg...)

Písnčka na úvod:  Adams Family - https://www.youtube.com/watch?v=zuQGpGRw02A

Návod na výrobu knížky: Make a storybook = write an English story

https://www.youtube.com/watch?v=wklcixXOxO8

Společně čteme a dbáme na správnou výslovnost:

https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=g

 

23.4.

Dnešní hodinu zahajujeme písničkou a děti si mohou zatančit i zazpívat doma.https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU

Activities: Vojta, can you touch your nose? Yes, I can. Anetka, can you touch your toes? No, I can't. Děti se mezi sebou ptají a odpovídají.

Následuje zábavná hra Simon says.

Hrajeme hru se slovíčky, která přinutí děti ke správnému spelování.

Bookwork: SB, str. 97 - podle poslechu děti vyplňují cvičení, společně kontrolujeme

Sledujeme příběh Giraffes can't dance https://www.youtube.com/watch?v=vZjsLK5vwNU

 

                                    

 

                            

 

21.4.

Dnešní hodinu zahajujeme konverzací. Každý si k sobě vezme svoji oblíbenou hračku, dává jí otázky a "hračka odpovídá". How are you today? Did you sleep well? Did you have a nice dream?What is your favourite food?...

Homework: Kontrolujeme domácí úkoly z učebnice WB na str. 95.

Na řadu dnes přichází další příběh z jogy. Tentokrát se ocitáme v lunaparku a můžeme si užít nejrůznější atrakce. Posloucháme, cvičíme a představujeme si. https://www.youtube.com/watch?v=Rzw-Oir8UPw

Bookwork: V učebnici SB, str. 96 čteme text písničky a následně zpíváme.

Každý si dnes připravil tabulku ke hře BINGO, kterou budeme hrát příští hodinu.

 

16.4.

Dnešní společné hodiny začínáme zcela nově. Používáme prvky jógy, které děti lehce přinutí k použití fantazie, poslechu příběhu a ještě si děti zacvičí.

Odkaz naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=40SZl84Lr7A&feature=emb_title

Pro lepší představu  a procvičení CAN a CAN'T si dnes pouštíme písničku. Děti si mohou procvičit rovněž doma.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

Bring your favourite toy - přineste si oblíbenou hračku. Každý svou hračku představí a pak se již ptáme, co která hračka umí. Can your cat swim?  Can your lizard speak? Can your car fly? a odpovídáme - Yes, it can. No,it can't.

Hrajeme hru k procvičení nových slovíček - části těla

 

14.4.

laughProsíme, aby děti měly na příští hodinu možnost většího prostoru okolo sebe. Budeme se pohybovat. Děkujiwink

Homework: Učebnice WB - str. 94, 95 - vypacovat prosím do následujícího úterý 21.4. Děkuji

Po velikonočních prázdninách se opět setkáváme a hned začínáme konverzací.

MDR: What did you do during the Easter Holiday?...a každý odpovídá co dělal a jak se měl.

Bookwork: Na programu dnes máme nová slovíčka - Části našeho těla - head, arm, hand, fingers, leg, foot, toes, knee,

Na základě nových slovíček děláme pohybová cvičení - Can you put your fingers on your toes? Can you put your hand on our had.....

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 94 The Robot, str. 95 - reading

Vysvětlujeme si rozdíl. I can skip. a zápor  I can't skip.

                                  I can stand on one leg. a zápor  I can't touch my toes

 

 

 

Activities: Na základě hry na obrazovce roztáčíme kolo s jednotlivými částmi těla, následně házíme kostkou, kde padne počet.  ( Draw five hands, three legs, five heads ...)Na základě toho kreslí děti obrázek a vznikají nám opravdu nevšední strašidýlka.)

 

 

Velikonoční prázdniny nás čekají 9.4. a proto se nebude konat výuka on-line. Po svátcích opět začneme 14.4.

 

                                    

 

7.4.

Dnes si povídáme o globálním oteplování, o jeho vlivu na vývoj planety a životy lidí. Děti se mohly podívat na krátký dětský film, který nám tento velký poblém jednoduše vysvětluje a ukazuje,  jak i my můžeme pomoci. Uvádíme si příklad na ledním medvědovi, který postupně přichází o své přirozené životní prostředí i o obživu.

https://www.youtube.com/watch?v=Sv7OHfpIRfU

Děti se mohou seznámit s novými slovíčky související s tématem:

science, ecology, environment, weather, seasons, biology, Winter, Autumn, Spring, Summer

                                

Děti se snaží vytvořit si vlastní poster s heslem. Mohou si představit sebe samotné jako astronauta na Měsíci, který se dívá na planetu Zemi. Na základě toho píší vzkaz lidem. ( "SAVE WATER, Save live and save the world, Save our planet, Ride your bike, No cars, No plastic, Save our trees and forests...")

                       

2.4.

Homework: Učebnice WB, str. 89, 90, 91 ( strana 91 je dobrovolná ) - vypracovat prosím do následujícího úterý 7.4. Děkuji

MDR: Go and find something....Jdi do kuchyně a najdi něco modrého. Jdi do koupelny a přines něco bílého.

Activity: Go to your bedroom and find your favourite toy. Každý má za úkol přinést svoji nejoblíbenější hračku. Mezi sebou si o hračkách povídáme, ptáme se, odpovídáme a představujeme je ostatním.

Bookwork: Učebnice SB str.90, 91 - MATERIALS

Cottons - T-shirt, Leather - shoes, Wool - sweater, socks

Vysvětlujeme si, co je vyrobeno z jakého materiálu a z čeho se materiál získává.

Cotton - comes from plants. Leather - comes from cows. Wool - comes from sheep.

Jednotlivé materiály si názorně ukazujeme.

Zde si děti mohou vybrat něco zajímavého ke čtení, nebo prohlížení:

https://ngexplorer.cengage.com/ngyoungexplorer/moreissues.html

 

BŘEZEN

31.3.

MDR: What are you wearing? I'm wearing blue T-shirt, jeans and white socks.

Děti se mezi sebou ptají a odpovídají.

Activity: Hangman - děti podle doplňování jednotlivých písmenek hádají celé slovíčko.

Procvičování přítomného průběhového času pomocí konverzace a názorného předvedení př. I'm cooking the dinner. I'm dancing. I'm reading a book. I'm walking on the moon.I'm playing football.

Bookwork: SB str. 85, cv. 1, str. 89  - procvičování přítomného času průběhového

Tom is riding a bike. Emma is playing the piano. Kylie is eating an apple. Fred is playing football.

Games: Hrajeme pexeso. Děti mají za úkol vyhledat dvojici, která k sobě patří - BLUE a kolečko správné barvy

                                    

Reading - Miss Selina nám čte zajímavou knížku Captain Mac

26.3.

Homework:enlightened Učebnice WB - str. 83, 85 cv. 2, 87 cv. 2 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka. Děkuji

Na zahřátí použijeme konverzaci a děti se ptají jeden druhého: How are you ? What did you do today? When did you get up? What did you have for your lunch?

Activity: Soutěžíme ve znalosti nových slovíček z oblasti oblečení. Dbáme na správnou výslovnost a pokoušíme se i o jejich psaní.

Grammar: Pomocí her a obrázků procvičujeme THIS a THESE

Bookwork: Učebnice WB - cv. 1, SB str. 86 - The Cap - čteme příběh a pouštíme si na obrazovce.

Str. 87 - čtení

Library:yes Všechny děti, které přečetly knížky z naší knihovny a vypracovaly i Bookreport velice chválíme a připisujeme další hvězdičky

......a tady nabízíme dětem něco k četbě, která nás zabaví a velice nám pomůže.

https://bookflix.digital.scholastic.com/home?authCtx=

24.3.

MDR: Nová slovíčka z nové lekce - trousers, T-shirt, skirt, socks, sweater, jacket ...

Děti se současně snaží slovíčka psát na počítači a jde to skvěle. Děti si vedou opravdu velmi dobře. Activities: Pokračujeme konverzací, každý pokládá otázku  a každý odpovídá.

Grammar: Opakujeme - this, these

Za pomoci Flashcards a názorných ukázek popisujeme co vidíme: This is a sock, these are socks, this is a shoe,  these are shoes

Bookwork: SB str. 83 cv. 3 - Do you like this hat? Yes, I do. Do you like these shoes? No, I don't.

Písnička: SB str. 84 - čteme a zpíváme -  https://www.youtube.com/watch?v=5nZXPFAwdOs

Games: I'm thinking of someoone in the classroom. Is it a boy or a girl? Is he wearing a  blue T-shirt? Děti se vzájemně ptají a odpovídají. Úkolem je zjistit o koho se jedná.

Story: Na závěr si pouštíme krátký příběh - Stick and Stone https://watch.vooks.com/be-kind/videos/stick-and-stone

 

 

19.3.

Homework: V učebnicienlightened WB str. 84 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 26.3. Děkuji

winkKaždý si připraví svého oblíbeného plyšového kamaráda, kterého nám představí.

Dnes pokračujeme s výukou on-line.laugh Děti odvádějí skvělou a poctivou práci. Zaslouží si velkou pochvalu.yes

Zahajujeme pravidelnou konverzací - otázky a odpovědi. How are you? What did you do today? What did you have for your lunch?....

Pokračujeme zahájením nové lekce č. 7 - str. 82

Učíme se nová slovíčka - Jeans, trousers, T-shirt, skirt, socks, sweater, jacket, cap, shorts, shoes

Bookwork:  SB - str. 82 - čteme a zpíváme písničku. Str. 83 cv. 1, učebnice WB, str. 82 - osmisměrka a psaní slovíček pod obrázky.

 

 

17.3.

Výuka ON-LINE

Dnes jsme zahájili výuku prostřednictvím internetu. laughDěti velice chválíme za skvělou snahu a práci. Sešli jsme se v hojném počtu a pustili jsme se do práce. Děkujeme rovněž rodičům za velkou pomoc nejen při práci s počítačem.yes

Začali jsme rozcvičkou s otázkami. Děti si kladly otázky a odpovídaly. ( How are you? I'm fine. What is your favourite colour, number, sport, game, toy? My favourite colour is green. My favourite sport is tennis....)

Opakujeme si slovíčka s pomocí Flashcards - bathroomm, bedroom,  living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar. Děti se snaží prostřednictvím chatu slovíčka rovněž psát.

Dnes vytváříme také graf na základě otázky:  How many hours a week do you do sport?

Odpověď: I do 6 hours of sport a week. Každý se ptá, každý odpovídá a malujeme do grafu jednotlivé čtverečky podle počtu hodin.

Zpíváme i písničky, které již dobře známe z předcházejících lekcí.

Těšíme se na další hodinu!heart

10.3.

Homework: Prosíme děti o poctivé opakování slovíček a gramatiky z probraných lekcí. Stačí každý den 5 min. Děkuji

MDR: Do sešitů si děti zapisují slovíčka podle obrázků z poslední lekce. Následuje společná kontrola.

Activity: Věnujeme se především opakování. Is there? Are there? - děti pracují ve dvojicích za pomocí obrázku u kterého konverzují. Hledají rozdíly a porovnávají.

Bookwork: SB str. 77 - poslechové cvičení

V učebnici SB pracujeme na str. 78 a 79 - Habitats. Povídáme si o přirozeném prostředí kde zvířata žijí. Popisujeme jednotlivé oblasti a přiřazujeme živočichy.

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Po přečtení a vyplnění Book Reportu prosím o vrácení do 25.3. Děkuji

5.3.

Dnes vyhlašujeme studenta měsíce a rovněž odměňujeme všechny děti za získané hvězdičky během měsíce února. Dětem velice gratulujeme a chválíme za práci, která se jim daří.  

enlightenedHomework: 1. Příprava na test, který si napíšeme následující čtvrtek 12.3.

2. V učebnici WB str. 74 cv. 2, str. 75 cv. 1, 2 - vypracovat prosím do následujícího čtvrtka 12.3. Děkuji.smiley

Bookwork: SB str. 73 - nalepujeme správné odpovědi

SB str. 74 - At the House - čteme příběh, sledujeme a posloucháme na interaktivní tabuli.

Activity: Zaměřujeme se na procvičování - There is, there isn't, there are, there aren't

Is there a park? Yes, there is. Are there any bikes. Yes, there are. Are there any rats? No, there aren't. ....

 

 

3.3.

MDR: Bedroom, bathroom, kitchen, living room, .....opakujeme a píšeme slovíčka, která následně opravujeme a píšeme na tabuli. Stejně tak se věnujeme jednotlivým dnům v týdnu.

Activity: My House - každý si dnes namaloval svůj dům podle vlastní fantazie. Rozmístil jednotlivé pokoje a drobné vybavení. O jednotlivých výtvorech jsme si povídali jak před třídou, tak ve dvojicích. Děti si navzájem popisovaly obrázky s použitím nových slovíček a zejména pak s THERE IS..., THERE ARE..... Navzájem se také ptáme - IS THERE ?... ARE THERE ?

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na straně 72 cv.2 a na str. 73. Kontrolujeme domácí úkol a v učebnici SB  se věnujeme str.73.

Games: Pracujeme s interaktivní tabulí, používáme Flashcards a hrajeme hry , kde procvičujeme There is a there are.

ÚNOR

27.2.

Ani dnes nevynecháme na zahájení hodiny naší konverzaci s Alfredem.

MDR: Do sešitu si děti zapisují názvy jednotlivých dnů v týdnu a následně provádíme společnou kontrolu.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 70 - The Old House

Učíme se nová slovíčka a pracujeme s učebnicí i interaktivní tabulí - bedroom, bathroom, living room, hall, dining room, kitchen, stairs, cellar

SB str. 72 - čteme, povídáme si o čem písnička je a zpíváme

Activity: Opakujeme - There is , There are - pracujeme s interaktivní tabulí a hrajeme hry

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo

Games: Hrajeme ve dvojicích deskovou hru, kde procvičujeme právě There is a There are.

                        

                                    

25.2.

enlightenedHomework: Učebnice WB str. 70 vše, WB str. 72 (podle písničky v učebnici SB na str.72!) enlightenedVypracovat prosím do následujícího úterý 3. 3. Děkuji

Konverzujeme s plyšovým kamarádem Alfredem:how are you?” “what’s your favourite toy, meal, sport…?”

“What do you do on Monday?” “What do you do on Tuesday?”

 

Poslechové cvičení:

“If you are wearing jeans, stand up and wiggle your legs”

“If you like spiders, put your thumbs up”

“If you don’t like sausages, make a face”

“If you like pizza, mime eating a pizza”

“If you like the colour orange, put your pencil on the table”

“If you like dancing, put your book under the table”

 

 

Učíme se nová slovíčka s pomocí Flashcards. Všichni hlasitě opakují každé slovíčko.

 

Bookwork: Učebnice -SB str. 70 cv.1, 2

Is it an old house? An ugly house? Popisujeme dům, který vidíme na tabuli.

Na str. 71 se věnujeme poslechovému cvičení.

Games: Hrajeme poslechové hry vhodné k rozvoji slovní zásoby a porozumění. Pořádáme také závody, kde si děti procvičují novou gramatiku.

Grammar - There is /There are

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo

V učebnici SB na str 71 cv. 3 - there is, there are - podle obrázků

 

13.2.

 

Dnes se zaměřujeme především na opakování celé poslední lekce. Věnujeme se psaní slovíček a gramatice. Procvičujeme látku rovněž formou aktivit na interaktivní tabuli a na základě her.

Po přestávce se děti věnují již testu samotnému. Výsledky jsou velmi dobré a rodiče mohou sami posoudit.Děti testy přinesou domů a my prosíme rodiče o jejich podepsání a poslání po dětech zpět.

Ve zbývajícím čase se věnujeme hrám a písničkám, které děti s radostí po náročné práci uvítaly.

https://www.youtube.com/watch?v=8GKmCQOy88Y

                                 laughPŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINYwink

11.2.

MDR:  Write first day in the week - write MONDAY, write Tuesday, Friday

Activity: Do dvojic dostávají děti krabičky s písmenky a podle zadání skládají názvy jednotlivých dnů v týdnu.

Dnes se rovněž věnujeme konverzaci, klademe si otázky a odpovídáme.

Trénujeme  a opakujeme gramatiku a slovíčka, která budeme potřebovat ve čtvrtek, kdy si napíšeme testík

Games: Na interaktivní tabuli hrajeme hru - Treasure Temple - orientujeme se v poslechu a doplňujeme dny v týdnu https://www.abcya.com/games/days_of_the_week

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/days%20and%20actions/index.html

6.2.

laughDnes vyhlašujeme studenta měsíce a odměňujeme děti s nejvyšším počtem hvězdiček. Gratulujeme za skvělou práci, kterou děti odvádí. Máme radost, yes jen tak dál!

Homework: Rodičům zazpíváme a procvičíme tak přiloženou písničku na téma - dny v týdnu

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Hodinu začínáme opět pokládáním otázek a odpovídáme, procvičujeme vzájemnou konverzaci.

MDR: Today is Thursday - psaní slovíček jednotlivých dnů v týdnu.

Bookwork: V učebnici S.B. str.62 - čteme  a sledujeme na interaktivní tabuli nový příběh našich hrdinů - We're lost!

Str. 63 - každý čte část textu

Příští čtvrtek si napíšeme test z probrané lekce č. 5.

                                        

 

4.2.

Homework: V učebnici W.B. na str. 61 cv. 2 a na str. 58 cv. 1,2. Vypracovat prosím do následujícího úterý. Děkuji

Hodinu začínáme konverzací. Ptáme se jeden druhého a odpovídáme. "How are you? How old are you? What is your favourite toy? What is your favourite food? What did you have for lunch?.... "

MDR: Do sešitu si zapisujeme dnešní den: "Today is Tuesday." Bez ohledu na správné psaní si každý zapisuje do sešitu  jednotlivé dny v týdnu. Následuje oprava a správný přepis.

Activity:  K dobrému zapamatování dnů v týdnu používáme i pohybové aktivity a cvičení na interaktivní tabuli spojená s písničkou.

Trénujeme otázky a odpovědi typu: Do you watch TV at the weekend? Yes, I do. No, I don't.

Bookwork: V učebnici S.B. pracujeme na str. 61 - posloucháme a kroužkujeme.

V učebnici W.B. str. 61 doplňujeme do cvičení vhodná slovesa - play, watch, ride, go...

LEDEN

30.1.

Věnujeme se nové lekci č. 5 - Free time

Activity: Procvičujeme nová slovíčka, kterými jsou dny v týdnu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

K procvičování slovíček používáme Flash cards.  Ke každému dni v týdnu doplňujeme větu - On Monday I play in the park. On Tuesday I play with my toys. On Wednesday I play computer games.....( play football, go swimming, ride a bike, play a piano, ride a pony )

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Bookwork:  SB str. 58, 59 cv. 1 - nalepujeme obrázky a zpíváme písničku

Děti si domů odnesly opravené testy. Prosíme rodiče o podepsání prací a poslání po dětech zpět. Děkuji

 

28.1.

MDR: Shrnujeme veškerou probranou gramatiku z poslední lekce.

Activity: Opakujeme slovíčka a připravujeme se na test.

Pak již následuje test samotný. Děti si vedou velmi dobře a výsledky jsou opravdu skvělé.

Po napsání testu hrajeme hry kde rozšiřujeme slovní zásobu, konverzujeme a věnujeme se také správnému psaní.

23.1.

MDR: Psaní slovíček - děti mají na tabuli obrázky  s příslušným slovíčkem, které je ovšem přeházené. Úkolem je napsat slovíčka správně. Dětem se daří práce moc dobře. / izpza - pizza, rocart - carrot... /

Activity: Každý si dnes nakreslí na papír velkou svačinovou krabičku, nebo košík a naskládá dovnitř různé potraviny. Děti pak společně konverzují a povídají si o tom, co kdo v košíku má a co ne. / I have got an apple. Have you got an apple? Yes, I have....No, I have't. /

Games: Hrajeme hry k rozšíření slovní zásoby a názorně si opakujeme předložky vtipnou formou

Bookwork: Dnes jsme nahlédli rovněž do nové lekce č. 5-  Free time. 

Nová slovíčka: Dny v týdnu -  Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

                                                

21.1.

MDR: Opakování slovíček ze čtvrté lekce - psaní slovíček

Procvičování:https://www.starfall.com/h/ltr-classic/

Activity: Slibovaný testík si napíšeme tento čtvrtek. Dnes proto opakujeme vše co jsme se naučili v poslední čtvrté lekci.

Bookwork: Student's book - str. 47, 51 - I have got.... I haven't got..., Work book - str. 50, 51

Procvičujeme: I have got =  I've got / zkrácené / 

Games: Hrajeme si na obchod. Prodáváme potraviny všeho druhu, máme skvělé rekvizity a především procvičujeme vše co jsme se naučili.

SHOP:

 A:Hello, B: Hello! Can I help you? A: Have you got any pizza? B: Yes, we have. A: Have you got any sausages? B: No, we haven't. OK, thank you good bye....

 S pomocí Flashcards  hrajeme hry, kde se soustředíme na správné psaní slovíček.

                                            

16.1.

MDR: Have you got any cheese? Yes, I have. Have you got any pizzas? No, we haven't.

https://www.starfall.com/h/ltr-sv-i/the-big-hit/?sn=ltr-classic

https://www.starfall.com/h/ltr-sv-o/moxs-shop/?sn=ltr-classic

Library: Děti si dnes zapůjčily knížky z naší knihovny. Spolu s vyplněným Bookreportem prosím o vrácení do 30.1. Děkuji

Bookwork: V učebnici Work Book pracujeme na str. 49

enlightenedPříští čtvrtek 23.1. si napíšeme test z probrané lekce.

 

 

14.1.

Homework: Domácí úkol - učebnice Work Book str. 48 cv.2 - vypracovat prosím do následujícího úterý 21.1. Děkuji

Dnes zahajujeme oblíbenou hrou Twister - na zemi máme poskládané obrázky zvířat a jídla - slovíček, které jsme se naučili. " Pravou ruku polož na mrkev, levou ruku polož na koláč, pravou nohu dej na kachnu, levou nohu na sendvič." 'Děti se baví nad pozicemi které vytvářejí a zároveň procvičují slovíčka. ( "Put your right hand od the carrrot, put your left hand on the cake....")

Activity: Do dvojice dostávají děti písmenka a skládáme podle obrázků slovíčka (peas, banana, chicken, cheese sandwich, carrot...)

Procvičujeme otázky a odpovědi - Have you got any apples? Yes, I have. Have you got any carrot?  No, I haven't.

Každý dostává svoji malou papírovou lednici plnou různých potravin. Děti se mezi sebou ptají a vyměňují si jídlo.

Bookwork: v učebnici Students Book pracujeme na str. 49 - Have you got any....? V učebnici Work Book pracujeme na str. 47 cv. 2

9.1.

MDR: Podle obrázku si děti zapisují do sešitů slovíčka - apples, banana, peas, cake

Bookwork: Students book - str. 46, 47 - Lunchtime - děti spojují obrázek s příslušnou větou

V učebnici Work Book pracujeme na str. 47

Activity: Děti obdržely sáčky s ovocem a zeleninou, případně s obrázky. Kolují po třídě a konverzují, vyměňují jídlo mezi sebou.

Have you got an apple? No, I haven't got an apple.

Have you got a pizza? Yes, I have got a pizza.

Pět dětí sedí před tabulí a na čtvrtku papíru si nakreslí velký košík. Ostatní jednotlivě diktují, co kdo má, či nemá  nakreslit do svého košíku.

Př. I have got an apple in my basket. I haven't got a sandwich in my basket...... Následně se děti vymění.

 

7.1.

První hodina v novém roce začalayes vyhlášením Studenta Měsícelaugh. Připojujeme velkou pochvalu a gratulujeme!  Současně byli odměněni všichni, kteří nasbírali největší počet hvězdiček v měsíci Prosinec. Skvělá práce, blahopřejeme!smiley

MDR: Dnes jsme si rozdali nové sešity / portfolia/ a ozdobili a podepsali jsme si první stránku. Vše potřebné si od dnešního dne budeme zapisovat sem.

Starfall:https://www.starfall.com/h/ltr-sv-a/zac-the-rat/?sn=ltr-classic

Activity: Opakujeme souhrnem vše, co jsme se v minulém roce naučili - slovíčka, čtení, psaní, názorné ukázky v prostoru - big, small, old, new, short, long...

Bookwork: Začínáme pracovat v nové lekci č. 4 - Lunchtime. Věnujeme pozornost novým slovíčkům z oblasti jídla - chicken, peas, carrots,pizza, cheese sandwich, apples, sausages, cake, steak, bananas. V učebnici Work Book pracujeme na str. 122 a zapisujeme slovíčka pod obrázky.

Grammar: Množné číslo - vysvětlujeme si základ pro tvoření množného čísla s přidáním S

One apple - Two apples, one carrot - two carrots, one banana - four bananas

PROSINEC

19.12.

        PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A JEN VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2020

 

                                                

 

Dnešní hodina je orientovaná vánočně.

Povídáme si o Vánocích a o tom, jak se v kterých rodinách svátky slaví.

Hrajeme hru Bingo se slovíčky, která již známe. Hrajeme hry zaměřené na rozšíření slovní zásoby.

Na interaktivní tabuli si pouštíme koledy, které se učíme i zpívat.

V druhé části hodiny si děti vyrobily krásná přáníčka s věnováním.

Těšíme se na vás v novém roce!

 

17.12.

Dnes se věnujeme opakování gramatiky a slovíček, které jsme se od začátku roku naučili.

Aktivity: Skládání slovíček - do dvojic děti dostávají krabičky s písmenky. Úkolem je sestavit různá slova začínající stanoveným písmenkem.

Bingo - hrajeme hru zaměřenou nejdříve na písmenka a později na slovíčka. Každý pracuje na svém vlastním hracím plánku.

Flash cards - opakujeme výslovnost a psaní slovíček

Na interaktivní tabuli  hrajeme hry a vyplňujeme cvičení související s probranou gramatikou

 

12.12.

MDR: Příprava na test. Opakujeme si základní gramatiku a slovíčka.

Pak již následuje test samotný. Děti si opravené testy odnesly domů. enlightenedProsíme rodiče o podpis a poslání testu po dětech zpět.smiley Děkujeme!

Ve zbývající části hodiny hrajeme hry pro rozšíření slovní zásoby a pouštíme si vánoční koledy, které se učíme zpívat a doprovázíme tancem.

enlightenedProsíme všechny děti, aby odevzdaly knížky zapůjčené v naší knihovně. Děkuji.

10.12.

MDR: Dnes jsme se zdárně dopracovali k posledním písmenkům abecedy a proto si píšeme do našich ABC Book písmenko Y y - yellow, young, yawn, Yo-Yo a následně písmenjko Z z - zebra, ZOO, zip, zigzag. Děti si k písmenkům vybarvují příslušné obrázky a hlasitě si říkáme související slovíčka. https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Activity: Rovněž jsme si pustili krátký bříběh na interaktivní tabuli a písničku doprovázíme tancem.

enlightenedVěnujeme se zejména opakování před testem, který nás čeká tento čtvrtek.enlightened

Games: Do dvojice děti dostávají plánek hry, kostku a figurky. Podle hodu kostkou postupují na určitý obrázek a zároveň říkají co na obrázku vidí ( Tiger is in the grass. Snake is on the tree. Zebra is under the tree.)

Camouflage animals: na interaktivní tabuli si pouštíme obrázky zvířat, které se dokáží skvěle maskovat v přírodě. Živočichy někdy marně hledáme a pokud najdeme, tak pojmenujeme. laugh

5.12.

Domácí úkol: Opakujeme si vše z probrané lekce - enlightenedTest si napíšeme následující čtvrtek 12.12.yes

Začínáme zahřívací hrou, kdy se všichni proměníme ve zvířátka a vzájemně se poznáváme. Opakujeme tak slovíčka, která jsme se naučili.

Bookwork: Work Book str. 39, cv. 1 - pracujeme s interaktivní tabulí. Hovoříme o hodnotách a o tom co znamený být statečný.

Pokračujeme cv. 2, dále na str. 41. V učebnici Students Book pracujeme na str. 41 - posloucháme a lepíme obtisky.

Na str. 42 - Science, str. 43 - Kde se zvířata ukrývají?

Activities: I like and I don't like game. Určili jsme si dva rohy ve třídě - jeden znamená I like, druhý I don't like. Podle poslechu děti přebíhají z jednoho rohu do druhého. ( I like lizards - a děti běží do jednoho z rohů ) Hru nevede pouze vyučující, ale děti se mezi sebou střídají.

Hovoříme rovněž o likes a dislikes. Děti si mezi sebou dávají otázky a odpovídají. "Do you like dogs! Yes, I do. Do you like cats? No, I don't."

Zpíváme známé písničky z učebnice a přidáváme tanec.

 

3.12..

enlightenedDnes jsme vyhlásili studenta měsíce! Človíčka, který řádně plnil své povinnosti a udělal velký pokrok. Rovněž jsme ocenili všechny děti a specielně ty, které nasbíraly největší počet hvězdiček za měsíc listopad. Well done! Pokračujte ve skvělé práci!yes

 

Homework: Domácí úkol - Work Book, str. 34 cv. 2, str. 35 cv. 1. Vypracovat prosím do následujícího týdne / 10.12./

MDR: Na řadu dnes přicházejí další písmenka- U u / umbrella, Ufo, under the umbrella, bus, look at us on the bus / V v / van, vacuum cleaner, violin /.

Písmenka si zapisujeme do našich sešitů a vybarvujeme související obrázky.

Activity: Na tabuli si kreslíme obrázky a vždy ve dvojicích se děti střídají u tabule. Děti se ptají - "Is it a dog? No, it isn't. Is it a cat? Yes, it is."

"Where is it? Is it on the table (under, next to, in )? No, it isn't. Is it under the table? Yes, it is. "

Názorně trénujeme - in, on, under, next to - formou her v prostoru třídy i na interaktivní tabuli. 

Bookwork: V učebnici WB pracujeme na str. 34 - doplňování křížovky. Str. 35 - malujeme obrázek podle instrukcí. Str. 36 - spojování obrázků.

 

 

 

LISTOPAD

28.11.

Na začátku hodiny se věnujeme opakování nových slovíček za pomoci Flash Cards a procvičujeme předložky - in, on, under. Děti ukazují společně i samostatně pozici za pomoci plyšovéího kamaráda ( in the book, under the chair, on the table ).

Bookwork: V učebnici Students Book pracujeme s písničkou a slovíčky na str. 36.

Dále pokračujeme na str. 34 - Pet Show - píšeme a procvičujeme slovíčka - rat, spider, duck, dog cat, frog, elephant. Na str. 35 cv. 3 si povídáme o tom co vidíme na obrázcích ( The cat is under the table. The spider is in the bag....)

Activity:  Děti se rozdělily na dvě skupinky. V jedné skupince dostává každý papír a tužku. Druhá část dětí diktuje co má první skupinka  nakreslit. Používáme hlavně předložky in, on, under. Děti se následně vystřídají.

Games: Hrajeme hry na procvičení slovní zásoby a trénujeme konverzaci.

 

26.11.

Dnes jsme si hned na začátku museli zopakovat a zdůraznit pravidla chování v našich hodinách. Napsali jsme si  jednotlivé body na tabuli  a každou hodinu si je budeme připomínat.

1. Be quiet, 2. Listen 3. Be good, 4. Help each other 

Ztráta jedné hvězdičky nebyla pro nikoho překvapením.sad

Prosíme děti, které ještě nepřinesly podepsaný test od rodičů, aby tak učinily. Děkuji

V první části hodiny se věnujeme čtení slovíček, která jsme se naučili. / elephant, rat, lizard, frog, spider, duck, dog, cat. / V učebnici WB pak slovíčka píšeme podle vzoru pod jednotlivé obrázky.

K procvičování používáme Flash Cards a soutěžíme ve správné výslovnosti a znalosti slovíček. V učebici Students Book pracujeme na str. 35. Vysvětlujeme si tři základní předložky -

on (na), in (v), under (pod) Podle poslechového cvičení lepíme jednotlivé obrázky na správná místa. The pencil is on the bag. The book is in the bag. The pen is under the bag.

21.11.

Na začátku hodiny jsme si opakovali krátce probranou látku a připravili jsme se tak na test.

Pak již následuje test samotný, který se dětem velice povedl. laughyes Děti si testy odnesly domů a my prosíme rodiče o podpis a poslání testů zpět po dětech. Děkuji

Library: Děti si dnes vypůjčily knížky z naší knihovny. Prosíme oenlightened vrácení zpět do 5.12. Kdo vyplní přiložený Book report, získává 2 hvězdičky jako odměnu.wink

Activity: Hrajeme deskové hry, kdy děti uplatňují slovní zásobu. Věnujeme se hrám zaměřeným na konverzaci a spelování.

 

19.11.

enlightenedVe čtvrtek 21.11. budeme psát test z probrané lekce.

MDR: Dnes se věnujeme písmenku S s - sunglasses, skateboard a písmenku T t - train, table, tiger, ten, taxi

Písmenka si ukazujeme i se slovíčky na interaktivní tabuli a ke každému písmenu si pouštíme krátký příběh. Děti si písmenka zapisují do svých sešitů a vybarvují obrázky.

Bookwork: V učebnici Work Book pracujeme na str. 119 a 120 - pod obrázky píšeme názvy slovíček podle vzoru. Děti si vedou velmi dobře.smiley

Activities:  Každý dostává předtištěný list papíru s obrázky a hrajeme hru Bingo. Děti podle diktátu vyškrtávají jednotlivé obrázky.

Games: Hrajeme hru Werewolf, kde trénujeme mimo jiné intenzivně konverzaci.

14.11.

Homework: Domácí úkol - enlightenedpříprava na test, který si napíšeme následující čtvrtek 21.11.

Bookwork: V učebnici Students Book pracujeme na str. 22 - děti si ve dvojicích ukazují obrázky, ptají se a odpovídají.

Slovíčka si opakujeme také na kartičkách s obrázky a v kruhu si slovíčka opakujeme.

Věnujeme se práci na str. 28 a 29, kde se učíme přidávat k podstatným jménům také přídavná jména. Všichni hlasitě pojmenujeme obrázek - the long green train, the small ugly monster, the big beautiful doll...

Game: S.B. pokračujeme na str. 33 - Každý dostává figurku a do dvojice kostku. Házíme kostkou a postupujeme na jednotlivá políčka. Každý vždy políčko kam postoupí pojmenuje přídavným i podstatným jménem. It is a big green ball, it is a small red train....

Procvičujeme  slovíčka také formou soutěže, kdy 2 děti sedí zády k tabuli, jeden kreslí obrázek na tabuli a ostatní odpovídají na otázky dvojice, která má slovíčko s obrázkem uhodnout. / Is it big?Yes, it is.  Is it old? No, it isn't.  Is it green?....../

 

12.11.

Homework:surprise Kdo zapomněl na domácí úkol z minulého týdne, cvičení si vypracuje!surprise

                     Prosíme děti, aby si opakovaly slovíčka na straně 22 v učebnici S.B.

MDR: Dostáváme se k novým písmenkům abecedy a zapisujeme si je do našich sešitů. Spolu s písmenky se seznamujeme se slovíčky, která s písmenkem vždy souvisí. Dnes procvičujeme:

Q q - Queen, quiet, quiestion a písmenko R r - red, roses, rain, rainbow, rectangle

Bookwork: V učebnici Students Book pracujeme na str. 25 a procvičujeme nová slovíčka: long, short, a short red train, a long blue train, small, big, old, new, big, small. Podle poslechu děti označují vždy určitý obrázek: An ugly purple monster, a beautiful orange monster

V učebnici Work Book pracujeme na str. 25

Activities: Děti si dnes přinesly své oblíbené hračky. Všechny jsme schovali pod koberec a hádali jsme která hračka komu patří, jak je veliká, nová, dlouhá, krátká.... Is it small? Is it soft?  What colour is it? Is your car old or  new? What's the name of your Teddy Bear?

 

enlightenedNaše skupinka GECKOS získala v měsíci říjnu mezi prvními ročníky největší počet hvězdiček a umístila se tak na 1. místě! Děti velice chválíme za  výborně odváděnou práci.yes Podívejte se na plakát na našich stránkách.

 

7.11.

Homework: Učebnice Work Book  str. 23 - cv. 1, 2 - vypracovat prosím do následujícího úterý 12.11.  Děti mají za úkol si rovněž v úterý přinést svoji oblíbenou hračku o které si budeme povídat. ( přiměřený rozměr, prosím wink)

Dnešní program:

Zahřívací kolo se slovíčky, kombinace trénování výslovnosti a s tím spojené hry nám uvedly dnešní hodinu.

Games: Dvě děti sedí zády k tabuli, kde je obrázek jednoho slovíčka( train, car, doll...)

Děti se ptají a ostatní odpovídají. Is it a doll? No, it isn't. Is it a monster? Yes, it is.

Do mazacích tabulek s políčky si děti malují obrázky slovíček. Hrajeme hru BINGO, kdy podle poslechu vyškrtáváme jednotlivé obrázky.

Bookwork: Učebnice Students book - str.24 -  Snažíme se porozumět zpívanému slovu písničky a ukazujeme na jednotlivé obrázky, zpíváme.

Učebnice Work book  str. 24 - podle poslechu kroužkujeme správné odpovědi.

Activity: Minulou hodinu si každý namaloval svého souseda a dnes každý svoji práci prezentuje před třídou.

It is Míša. He is seven. His favourite toy is a car.... Skvělá práce, pochvala všem!yes

 

 

5.11.

enlightenedDnešní den je velice významný!yes Vyhlašujeme studenta měsíce a děti s největším počtem nasbíraných hvězdiček. Na všechny děti čekala odměna v podobě sladkosti a krásných samolepek. smiley

MDR: Dnes máme na programu další písmenka z abecedy: O o ( octopus, ostrich, on, off ) a písmenko P p ( pepperoni pizza ). Děti si písmenka zapisují do svých sešitů a vybarvují příslušné obrázky. Na interaktivní tabuli si písmenka představujeme společně se slovíčky. Opakujeme slovíčka a zpíváme naší známou ABC song.

Activity: Pomocí Flash cards opakujeme slovíčka, která jsme se již naučili.

Sedíme v kruhu a  povídáme si:  What's your favourite toy? My favourite toy is .....( ball, doll, car...)

Každý si dnes namaluje svého souseda, který sedí po jeho levé ruce a připojujeme informace a odpovídáme na otázky.

What's his name? His name is Sam.

How old is he? He is 7.

What's his favourite toy?  His favouritre toy is train.

Bookwork: V učebnici SB pracujeme na str. 22 - podle poslechu ukazujeme na  jednotlivé obrázky(kite, ball, car, plane, doll, bike....). Na str. 23 nalepujeme obrázky podle poslechu.

 

ŘÍJEN

31.10.

Happy Halloween!

 

MDR: Dnes přidáváme nová písmenka M m, N n, která si děti zapisují do svých sešitů a vybarvují příslušné obrázky.https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Activities: Děti slyší název barvy a podle toho ukazují na příslušnou barvu ve třídě ( green, blue, red...) S drobnou obměnou děti pak k příslušné barvě dotančí, doskáčou a každý vymýšlí jinou formu, jak se k barvě přiblížit.

Dance silently towards something… (purple?). Hop towards something… green?

Dnes se seznamujeme s novými slovíčky s pomocí flashcard. Na základě toho následuje hra v kroužku, kdy před sebou mají děti rozložené flashcards a jeden vždy jednu, nebo dvě karty odstraní. Ostatní hádají které karty to byly. Kdo pozná o které karty jde přichází na řadu. Všechny děti se vystřídají.

Games: Flashcard twister -na zemi máme rozložené karty se slovíčky. Děti podle instrukcí pokládají levou ruku, pravou ruku, nohu na příslušná slovíčka. Všichni hromadně slovíčka opakují. V pozici do které se děti dostanou mají vydržet 5 vteřin. Opět se všichni  v zábavných pozicích vystřídají

Bookwork: Učebnice Work Book str. 22 cv,. 2, 1 - posloucháme

Učebnice Students Book str.22

Zpíváme písničku, každý dostává jednu kartu s novým slovíčkem. Vytvoříme si prostor okolo sebe, tančíme, zpíváme a když přijde na řadu příslušné slovíčko, dotyčný vyskočí s kartou v ruce. 

Vybarvujeme obrázky podle diktátu a postupujeme podle instrukcí:  Vymalujte panenku oranžově, auto modře a tak procházíme dalších deset obrázků. Vystřihněte panenku a nalepte ji do obrázku pokoje.

 

24.10.

MDR: Věnujeme se přípravě na test

Test: Následně jsme si napsali test samotný. Děti si vedly velmi dobře a všechny testy napsaly s plným počtem bodů. yeslaugh

Děti si domů odnesly testy již opravené. Prosíme rodiče o podepsání testu a poslání po dětech zpět. 

Activity: Hrajeme hry na interaktivní tabuli, posloucháme a pouštíme si  písničky zde. Děti si mohou vybarvit obrázek a to vše na téma Halloween

 

22.10.

Homework: enlightenedProsíme všechny děti, které si zapůjčily knížky před 14-ti dny o vrácení knih zpět!

V případě pěkně vyplněnéholaugh Book Reportu obdrží každý 2 hvězdičky!

MDR: Učíme se dvě nová písmenka. Dnes je to písmeno K k ( kick, kangaroo, kite, kitten, koala, kitchen ) a písmeno L l ( lion, lips, lock, lama ). Obě písmenka si zapisují děti do sešitu a vybarvují obrázky.https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Bookwork: V učebnici Students Book pracujeme na str. 16 a 17. V  učebnici Work Book vybarvujeme obrázek podle instrukcí na str. 19. Učíme se tak barvy. ( red, blue, green, yellow, pink, white, black, grey, purple, orange )

Games: Gumovým míčkem děti strefují terč na tabuli a připisují si tak jednotlivé hodnoty, ale pouze pokud správně odpoví na otázku, nebo podle obrázku na tabuli vytvoří větu. ( Open your book. Pass me  a pen. Put away your pencil case...)

Na závěr hrajeme hru Bingo v  upravené podobě. Každý obdrží čtvrtku s obrázky a dotazy. Děti kolují po třídě a ptají se jeden druhého. U každého políčka by mělo být jméno jiného spolužáka.

Př: ( Can you play tennis? Can you swim? Can you draw? Can you cook?

 

enlightenedDěti vědí, že tento čtvrtek si napíšeme malý zábavný test.smiley

 

17.10.

MDR: Pokračujeme ve výuce nových písmenek. Tentokrát je to písmenko I i ( igloo, iguanna, insect ) a písmeno J j ( jet, jump, jellybeans ). Písmenka si děti zapisují do sešitu a vybarvují příslušné obrázky.https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Activity: Děti mají k dispozici laminované tabulky na které malují podle diktátu jednotlivé obrázky slovíček, která jsme se naučili.

Na zem rozkládáme Flash cards všech slovíček, která jsme se již naučili a každý si zahraje se slovíčky protahovací hru Twister - ( Put your left foot to the pen, put your right hand to the book and your right foot to the bag. ) laugh

Dnes si čteme rovněž knížku Where the Wild Things are. Jedná s o dobrodružný příběh chlapce Maxe, který je plný napětí a zapojuje dětskou fantazii.

Library: Děti si minulý týden zapůjčily knížky z naší knihovny. Po prolistování a přečtení ( s rodiči ) mohou vyplnit přiložený Book Report. Stačí napsat název knihy a namalovat obrázek toho, co děti v knížce nejvíce zaujalo. Knížku mají děti zapůjčenou až do  24. 10. Knihu pak prosíme vrátit zpět. smileyV případě pěkně vypracovaného Book Rep. mohou děti získat i 2 hvězdičky.yes

V rámci procvičování hrajeme všichni hry na interaktivní tabuli.

 

15.10.

MDR: Dnes máme na programu nová písmenka G g ( girl, gorilla, game, green, gumball ) a písmenko H h ( horse, helicopter, happy hippo ) Procvičujeme zde:https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Písmenka si zapisujeme do našich sešitů. Na interaktivní tabuli sledujeme písmenka a slovíčka s nini spojená. Hlasitě všichni opakujeme a zpíváme naší známou písničku.https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Activity: Pracujeme s kartičkami Flash Cards a trénujeme slovíčka, která již známe. Připojujeme otázky a odpovědi. Pracujeme ve dvojicích: What is this? It is a book. What is this? It is a pencil....

Přehráváme si před třídou příběh našich hrdinů z učebnice. Každý dostává svoji roli a opakuje slovíčka a fráze, které si pouštíme na tabuli.

Bookwork: V učebnici Work Book pracujeme na str. 14 a 15.

10.10.

MDR: Is it your pen? No, it isn't. Is it your pencil? Yes, It is.

Bookwork: V učebnici Work book pracujeme na str. 12 - děti spojují obrázky podle poslechu.

Na str. 13 doplňujeme cvičení 1, 2. Děti trénují psaní jednotlivých slovíček a spojují obrázky podle činnosti.

Activity: V kruhu si pak mezi sebou trénujeme slovíčka - Pass, give, open, close ( Pass me the book, please. Open your pencil case.....)

Library: Děti se dnes zapůjčily knížky z naší školní knihovny. Mohou si knížky prohlédnout poprosit rodiče o přečtení. Pokud děti vyplní Book report, který obdrží následující úterý, mohou získat laughdalší 2 hvězdičky. Jedná se o opsání nadpisu a namalování obrázku, který ukáže, co se dětem v knížce líbilo. Termínenlightened vrácení knížky je 24. 10. Děkuji

 

8.10.

MDR: Učíme se další nová písmena z abecedy - E e / elephant, egg, enter, exit / , F f / five, fox, fingers, fish /

Do sešitu si zapisujeme nová písmenka a vybarvujeme obrázky.

Děti dnes dostaly opravené testy z minulé hodiny. enlightenedProsíme, aby rodiče doma testy podepsali a poslali je po dětech zpět. Děti, které minulý týden chyběly si test napsaly dnes.

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme na str. 11 cv.1, 2. Podle poslechu označujeme jednotlivé obrázky. V učebnici na str. 12 zpíváme písničku / What is this? / a přehráváme si ji.

V učebnici Work book pracujeme na str. 10 cv.1, 2 i na str. 11, kde mají děti za úkol opsat některá slovíčka.

Ptáme se a odpovídáme:  What is this? Is it a pencil? Yes, it is.  / No, itisn't. It is a pen./

Activity: Mezi sebou si dáváme otázky, ukazujeme si známé předměty a odpovídáme.

 

 

3.10.

MDR: Krátce si dnes opakujeme probranou látku z minulých hodin.

Test: Následuje test samotný, který je rozdělen na část poslechovou a část písemnou. Děti se práce chopily velmi zodpovědně.

Activity: Po přestávce si čteme příběh z knížky Winnie the Witch.https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61SHiX0ZP-L._SX381_BO1,204,203,200_.jpg Povídáme si o porozumění textu, děti odpovídají na otázky a popisují barevné obrázky.  

Děti si dnes také kreslí obrázek svoji rodiny. Povídáme si o tom co děti nakreslily. This is my mother. This is my brother Tom. He is 10......

 

1.10.

MDR ( My Daily Report ): How old are you? Procvičujeme orientaci v číslech a barvách, které již známe.

Activity: Dnes se učíme dvě nová písmenka - C c  - cat, computer, camp, car

D d - ducks, dinosaur, dancing doll - obě písmena si děti zapisují do sešitu Alphabet Book a vybarvují příslušné obrázky.

Zároveň opakujeme všechna písmenka a slovíčka od A do D, která jsme se naučili. Procvičovat můžete zde:https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Bookwork: V učebnici Students book pracujeme na str. 5 - děti ukazují podle poslechu na příslušná čísla. Na str. 8 sledujeme příběh našich hrdinů - "Meet the Super Friends" a to nejen v učebnici, ale i na interaktivní tabuli. Následně si celou scénku ve třídě přehráváme.

Děti dnes také podle čísel a příslušných barev vybarvují obrázky, které se velice vydařily a ve čtvrtek se je odnesou domů.

enlightenedVe čtvrtek 3.10. si napíšeme krátký test.yes Děti již vědí, že vše co v testu bude, dobře znají. Jedná se o vybarvování a spojování čísel s obrázky. Připravili jsme se důkladně!

ZÁŘÍ

26.9.

MDR: Is this a pen? No, it isn't. Is this  a Whisper? Yes, it is? Děti si mezi sebou kladou otázky a odpovídají kladně, nebo záporně podle pravdy. 

Activity: Pokračujeme a opakujeme naší písničku ABC song.

Flashcards - kartičky s obrázky máme poschovávané po celé třídě. Děti karty hledají a následně se jeden druhého ptá, co má za obrázek.  “What is this?” “It is a…”

Games: Hrajeme hru BINGO. Každý si vytváří svou vlastní tabulku se slovíčky (obrázky), které již známe. Děti pak jednotlivá slovíčka vyškrtávají a po propojení celé řádky a sloupce hlásí "BINGO"!

Bookwork: V učebnici  Students book pracujeme na str. 7. Na základě diktátu děti ukazují a vybarvují předměty v učebnici.  V učebnici Students book pracujeme na str. 10. Pouštíme si písničku a podle textu si ukazujeme předměty.

 

24.9.

MDR:  What is your name? How are you? How old are you? Písmenka abecedy od A do D.

Activities: Děti si mezi sebou kladou otázky a celou větou odpovídají.

Pokračujeme v naší již známé písničce o abecedě,  připojujeme další písmenka - B, C, D https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

a slovíčka s písmenky spojená. B ( book,bee, bear, ball, boy ) C ( cat, car, cow, computer, camp ) D ( dog, doll, dinosaur, ducks ). Do sešitu zapisujeme jen další písmenko B b a vybarvujeme obrázky. Zde si hrajeme s písmenky:https://www.starfall.com/h/abcs/index.php

Games: Hrajeme hry s kartičkami, kde jsou jednotlivé obrázky. Děti si opakují slovíčka a učí se nová

 

19.9.

MDR:(My Daily Report): Dnes se věnujeme především slovíčkům, která patří do kategorie školních pomůcek a nástrojů. Připojujeme krátké otázky a odpovědi.

Activities: Děti si zapisují do svého sešitu první písmenko A a následně podle diktátu vybarvují barevně obrázky. Opět si pouštíme a zpíváme písničku o ABECEDĚ.https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Bookwork: V učebnici Students Book i Workbook pracujeme na str. 10. Děti s pomocí spojují obrázky se slovíčky.

Vocabulary: Book, notebook, pencil, pen, pencilcase, rubber, ruler, bag

Games: Hrajeme hru Four Corners a Heads down thumbs up

17.9.

V rámci první hodiny jsme se přivítali mezi sebou a představili. Na zapamatování jmen hrajeme zábavné hry a děti se mezi sebou ptají: "What is your name? My name is Alice. How old are you? I'm 7. How are you? I'm fine.

Představili jsme si maskota naší třídy, který nás bude provázet celý školní rok. V rámci naší třídy jsou to Geckos - gekoni. Všechny děti se dnes podílí na výrobě velkého plakátu, který je právě o našich ještěrkách a bude viset na chotbě školy.

Děti rovněž obdržely každý svůj předtištěný  pracovní sešit, který si podepsaly a pěkně vybarvily.  

Zábavnou formou se věnujeme porozumění jednotlivým instrukcím, např.: "Stand up, sit down, everybody raise your hand, everybody stop, everybody look, circle..."

Dnes jsme si také pouštěli a zpívali písničku o písmenkách a učili se slovíčka, která ke každému písmenu patří.https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

Těšíme se na další hodiny!

TOPlist

aktualizováno: 30.06.2020 13:11:33