Geckos

Geckos

Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Tereza Silonová

tel.: +420 603 500 426
email: Tereza.Silonova@seznam.cz

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

 

ÚNOR

21/2

MDR (zápis do sešitu): Praxe hláskování

HW: Dodělat extra worksheet (za extra hvězdičku, pokud žáci chtějí), WB 70, 71 cv.72, 72, 73

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.74 a 75 (příběh) - poslechni si, přečti a zahraj příběh, pobav se o tom, co to znamená pečovat o přátele, str.76 poslouchej a vybarvuj, str.77 poslech a psaní, WB str. 75 phonics

19/2

MDR (zápis do sešitu): Dnes jsme hráli 'musical chairs' hru (škatulata škatulata) se slovíčky na jednotlivých židlích, které museli žáci přečíst/vyhláskovat.

HW: Dodělat extra worksheet (za extra hvězdičku, pokud žáci chtějí), WB 70, 71 cv.72, 72, 73

Bookwork (práce s učebnicí): SB str.70, 71, 72

7/2

Další informace: Dnes jsme psali test a vyráběli jsme valentýnská přáníčka.

5/2

MDR (psaní do sešitu): Žáci přišli do třídy a našli si slovíčka na kartičkách, které pak sdíleli a popsali, co znamenají a k tomu doplnili dny v týdnu na tabuli.

Slovíčka (vocabulary): Groundhog, hibernation, survive, spring, winter, migrate

Další informace: Dnes jsme si zopakovali a napsali jsme test z UNIT 5. Také jsme se dnes naučili o Groundhog (svišťovi) a Groundhog Day celebration v USA, které spadají na 2.února. https://www.youtube.com/watch?v=OhrhcsICrE8

LEDEN

31/1

MDR/portfolio: Přiřaď dny v týdnu k aktivitám

Učebnice: str. 66 a 67 - 'healthy lifestyle' - zdravý životní styl, str. 68 poslouchej a přehraj

HW/domácí úkol (k 5.2.): str. 69 - nakresli obrázek a napiš, co děláš tři různé dny v týdnu

Extra practice: Hry se slovíčky (příprava na 'kaboom') - vytahování dřívek se slovy a pokud jej žák přečetl, mohl si jej nechat, také jsme jej četli všichni dohromady.

Slovíčka a gramatika: days of the week (dny v týdnu) a aktivity

Další informace: Plakáty - co dělávám v průběhu týdne?

29/1

MDR/portfolio: Dny v týdnu s flash cards

Učebnice: workbook - stránky z UNIT 5, příprava na test, znovu jsme sledovali příběh z UNIT 5

HW/domácí úkol (k 5.2.): str. 69 - nakresli obrázek a napiš, co děláš tři různé dny v týdnu

Extra practice: Hry se slovíčky (příprava na 'kaboom') - vytahování dřívek se slovy a pokud jej žák přečetl, mohl si jej nechat, také jsme jej četli všichni dohromady.

Slovíčka a gramatika: opakování z UNIT 5

Další informace: Dnes jsme hráli Super Minds online hry. A mluvili jsme o společenských vědách a zdravém životním stylu.

24/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Napiš do sešitu:'On Mondays I play with______ . (Doplň: toys, football, computer games)

HW (domácí úkol): na úterý 28.1. 61/2, 62/2,3 a 64/1,2

Učebnice Super Minds: WB str.61

Slovíčka, gramatika: DNY V TÝDNU (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, weekend) + dny v týdnu se vždy pojí s předložkou 'on' - 'On Mondays we go swimming.'

22/1

MDR/portfolio: pomíchaná slova - přepiš správně DNY v TÝDNU

Učebnice: str.62 a 63 (příběh, poslech a video příběhu, roleplay - přehrání příběhu)

HW: Dnes jsme zkontrolovali relevantní úkol, děti, které jej neměly, ať jej prosím doplní (mají je zakroužkovány v cvičebnici) a str. 58, 29 cv.2 a str. 60 ve cvičebnici

Slovíčka a gramatika: str. 62 a 63 - river, lake, woods, forest. 'I'm lost.'

17/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Procvičování abecedy

Starfall: 'sh' zvuk ve slovech, 'learn to read' sekce (doporučujeme k opakování) a taky 'short vowels'

HW (domácí úkol): na úterý 22.1. (z úterka) - dokončit v cvičebnici str. 49, 52 (dokončeno pro většinu žáků ve škole), str. 54, 55 a 57 na čtvrtek 24.1. WB (workbook = cvičebnice) str. 58 a 60

Učebnice Super Minds: str.59/1 (poslech a práce s nálepkami, dny v týdnu), str. 60 'Busy week' song

Slovíčka, gramatika: DNY V TÝDNU (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week, weekend) + dny v týdnu se vždy pojí s předložkou 'on' - 'On Mondays we go swimming.'

15/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Příprava na test. Hláskování slovíček s pomocí flash cards.

Učebnice Super Minds: dnes jsme s učebnicemi nepracovali.

Další informace: Dnes žáci psali test z UNIT 4.Před ním jsme pracovali s kartičkami na opakování (flash cards) a poté jsme pracovali jako celý tento týden na hláskování slov, které by žáci co nejvíce měli procvičovat. Přiřazovali jsme obrázky ke slovům a pak je hláskovali, hráli jsme hru na jména a hláskování s tleskáním v kruhu, četli jsme slova z dřívek a třídili je do skupin na čísla a na různé druhy jídla.

10/1

MDR/portfolio (psaní do sešitu): Žáci si představovali, že jsou příšery a vyrábí si speciální 'monster sandwich' a kreslili věci, které v něm chtějí (auto, dům, panenku...), poté o něm napsali a řekli o něm zbytku třídy. 'Hi, I'... . I'm a monster. Here's my sandwich. I've got ... and... and... in my sandwich.

Učebnice Super Minds: str.56

HW (domácí úkol): dokončit v cvičebnici str. 49, 52 (dokončeno pro většinu žáků ve škole), str. 54, 55 a 57 (úkoly by si žácí měli ideálně rozložit do celého týdne a ne je všechy udělat na 'jedno posezení' a až za několik dní).

Slovíčka, gramatika: dnes jsme trénovali spelling a slovíčka s flash cards s obrázky, prosíme všechny žáky aby si dodělali ve workbook vocabulary pages po str. 123 a zopakovali si slovíčka z UNIT 4

8/1

MDR/portfolio: Přiřaď obrázky ke slovům a číslům. Napiš jména pod obrázky na tabuli a do sešitu.

Super Minds Učebnice: SB str.54 a 55, WB (cvičebnice) str. 49

HW (domácí úkol): dokončit v cvičebnici str. 49, 52 (dokončeno pro většinu žáků ve škole), str. 54, 55 a 57 (úkoly by si žácí měli ideálně rozložit do celého týdne a ne je všechy udělat na 'jedno posezení' a až za několik dní). Pokud možno, žákům bylo sděleno, že ideálně by stranu 55 přinesli již ve čtvrtek.

Extra practice: Křížovky/wordsearch

Slovíčka a gramatika: viz "vocabulary pages" na konci Super Minds Student Book.

3/1

MDR/portfolio: Dnes jsme na začátku hodiny probírali jaké byly pro žáky prázdniny a co byly jejich oblíbené vánoční dárky od Ježíška. 'My favourite present from Ježíšek is...'

Starfall: Dnes jsme nepracovali se Starfallem.

Učebnice: str.50 a 51, kontrola "vocabulary pages" na konci

HW: Procvičovat si slovíčka a jejich hláskování a čtení a to především z "vocabulary pages" na konci Super Minds Student Book, prosíme také o dokončení relevantních stránek (vocabulary pages) po str. 123

Extra practice: Hry se slovíčky (příprava na 'kaboom') - vytahování dřívek se slovy a pokud jej žák přečetl, mohl si jej nechat, také jsme jej četli všechny dohromady.

Slovíčka a gramatika: viz vocabulary pages na konci Super Minds Student Book.

Další informace: Dnes jsme si s žáky povídali o knihovně, pravidlech a o tom, proč si popřípadě knihu půjčí domů, pokud chtějí. Také jsme s nimi probírali, že neočekáváme, že by na začátku knihu četli. Stačí nám, když se na ni podívají možná zkusí příběh či části příběhu okomentovat v angličtině podle ilustrací a vyplní book report. Na každou knihu mají dva týdny a každý žák si jednu tentokrát vzal domů. Pokud přinesou vyplněný a dokreslený book report, budou odměněni dvěma extra hvězdičkami. Knihy z tohoto kola knihovny jsou k navrácení 17.1.

Vítejte v novém kalendářním roce! Přejeme Vám mnoho pohody, zdraví a úspěchů a ať Vás i Vaše děti provází radost i radost z pokroků, které se jim ve studiu angličtiny podaří! :)

PROSINEC

20/12

MDR (zápis do sešitu): Vánoční křížovka

HW (domácí úkol): Přes prázdniny si opakovat probranou látku nebo přečíst si pár příběhů s kterými jsme pracovali v Super Minds Student Book. 

Bookwork (práce s učebnicí): no bookwork

Pracovali jsme s obrázkem sněhuláka a předložkami (by, on, next to, in) a s obrázkem vánočního stromku a slovíčky have, the, and, said atd.

18/12

MDR (zápis do sešitu): namísto výroba 'vánočního plakátu' se slovíčky spojenými s Vánoci

HW (domácí úkol): Opakování slovíček z 'vánočního plakátu'

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): Slovíčka spojená s Vánoci

Další aktivity: Dnes jsme navštívili poslední star store v tomto kalendářním roce. Hra 'I spy with my little eye...' se slovíčky spojenými s Vánoci a také písničky https://www.youtube.com/watch?v=grhi8MLM1i8

13/12

MDR (zápis do sešitu): 'On the market' (Na tržišti) - psaní slovíček z lekce 4

HW (domácí úkol): Opakování slovíček z lekcí 1 - 4 (UNIT 1 to UNIT 4) speciálně str.118-123

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 53, 122, 123

Další informace: 'Santa Claus is Coming to Town' písnička a 'Rudolph the Reindeer' písnička

Hráli jsme hru s 'There is/are...' - pracovali jsme znovu s obrázky v učebnici, procvičovali jsme s extra practice sheet.

11/12

Starfall: Mox the Fox http://more2.starfall.com/n/short-o/so/load.htm?f + '-og' http://more2.starfall.com/n/make-a-word/og/load.htm?f

HW (domácí úkol na 13.12.): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 52, WB str. 52

Další informace: Opposites song https://www.youtube.com/watch?v=HGeuA4iJ8vI

Big numbers song Opposites song https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y

Bavili jsme se také o svolení ('Can I hug you?' - je v pořádku říct ano, ale i ne. Nikomu nic nedlužíme a můžeme být přátelé, ale musíme se vždy respektovat. 'Can you please move to your side of the desk?' - pokud je spolužák roztažený přes polovinu našeho prostoru.

6/12

Starfall: more2.starfall.com/holiday/load.htm?&ref=main

starfall.com/holiday/snowman/load.htm?&=main

HW (domácí úkol na 13.12.): WB str. 46, 47, 48

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 ''food'' - nová slovíčka + doplnili jsme slovíčka o kategorie jako 'meat' (maso), 'grain' (obiloviny), 'fruit' (ovoce) a 'vegetables' (zelenina)

Grammar (gramatika): předložky dokončili jsme abecedu a přesunuli se k hláskování (spelling) a výslovnosti (phonics), předložky (on, in, under), food, animals

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): 'Would you like...?' (Chtěl/a bys...?) Yes, please!/No, thank you! (Ano prosím!/Ne, děkuji!) + 'meat' (maso), 'grain' (obiloviny), 'fruit' (ovoce) a 'vegetables' (zelenina) + např.: pizza, sandwich, peas, carrots, apple...

4/12

Portfolio/MDR (zápis do sešitu): Žáci doplňují hlásky do slov - procvičování slovíček z UNIT 3

Starfall: starfall.com

learn to read 'The Big Hit' + activities

HW (domácí úkol na 6.12.): Opakování na TEST ve čtvrtek. Prosím speciálně poslední strany v učebnicích a cvičebnici (student book a workbook)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 44 a WB str. 45

Grammar (gramatika): předložky dokončili jsme abecedu a přesunuli se k hláskování (spelling) a výslovnosti (phonics), předložky (on, in, under), food, animals

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): spelling, phonics, místní příslovce

Další informace: Ve čtvrtek 6.12. budeme psát obvyklý test z UNIT 3, prosíme rodiče, aby prošli s žáky poslední učivo, pokud možno a uklidnili je, test není těžký.

 

LISTOPAD

29/11

MDR (zápis do sešitu): Animal vocabulary/slovíčka

Starfall: krátké samohlásky 'e' a 'i', doplňování do slov a psaní jednoduchých vět

HW (domácí úkol na 4.12.): WB (cvičebnice/workbook) str. 41, 42, 43 a SB str. 34(!) včetně psaní

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 44 a WB str. 45

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): animals (str.34)

27/11

Portfolio (zápis do sešitu): Vysvětlili jsme si rozdíl mezi hláskováním (spelling) a výslovností (phonics)

Starfall: starfall.com + AEIOU song https://www.youtube.com/watch?v=_5w8pZhPFhI

HW (domácí úkol na 4.12.): WB (cvičebnice/workbook) str. 41, 42, 43

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 42, 43 a WB str. 39, 40 (poslech)

Grammar (gramatika): předložky dokončili jsme abecedu a přesunuli se k hláskování (spelling) a výslovnosti (phonics)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): spelling, phonics, místní příslovce

22/11

Starfall: 'Y', 'y' a 'Z', 'z'

+ 'Zig Zag' písnička

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 - poslechni si příběh a zakroužkuj podle toho jestli jsou věty napsané níže pravda 'yes'/'no', str.40 'pet show' (poslech + nalepování nálepek podle poslechu), str.41 - nalep nálepky podle instrukcí, WB (cvičebice) str. 38

Grammar (gramatika): předložky ON, IN, UNDER a opakování LIKE/DON'T LIKE a LIKES a DOESN'T LIKE.

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): In, on, under + animals (zvířata). What is your favourite animal?

20/11

Starfall: 'W', 'w' a 'X', 'x' + hry s těmito písmeny

HW (domácí úkol na 27.11.): WB (cvičebnice/workbook) str. 35,36 a str. 37 cv. 2

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 34, 35 (poslech + nalepování nálepek podle poslechu 'The frog is under the desk.'), str.36 - předložky ON, UNDER, IN, str.37 listening LIKE/DON'T LIKE, str.37 + cut out - nakresli město a porovnej.

Grammar (gramatika): předložky ON, IN, UNDER a opakování LIKE/DON'T LIKE a LIKES a DOESN'T LIKE

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): In, on, under + animals (zvířata) :: wild and pet, poslouchli jsme písničku 'opposites' a vysvětlili si na ní co opposits neboli protiklady jsou.

15/11

Starfall: 'U', 'u' a 'V', 'v' + hry s těmito písmeny

MDR (zápis do sešitu): Psaní slov na smazatelné tabulky a použití písmen k hláskování slov

Bookwork (práce s učebnicí): none today

Grammar (gramatika): písmena a osobní zájmena

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): psaní písmen, procvičování hláskování a pravopisu slov, osobní zájmena (trénování verbální formou)

Other information (další informace): Board race - ve dvou týmech - hra na tabuli: který tým napíše dříve bez chyby abecedu (žáci se musí střídat po řadě) a také ABC bingo hra

13/1

MDR/portfolio: 'S','s' a 'T', 't' psaní + starfall.com a 'imagination excercise' (představ si na základě poslechu svou oblíbenou hračku a nakresli ji - pak ji popiš dalším spolužákům)

příprava na test - krátké opakování

Test UNIT2 - poslech+čtení a psaní

Super Minds: str. 30

8/11

MDR/portfolio: starfall 'Qu' a 'qu' + 'R' a 'r'

extra work sheet - příprava na test UNIT 2 + poslech

Super Minds: SB str.24 (písnička), 29, str.31 - 'tangram' a hry s tvary (učení se barev a různých geometrických tvarů)

více her s tangramy může být nalezeno online zde: abcya.com/tangrams.htm

6/11

MDR/portfolio: Psaní 'O','o' a 'P','p' a slova začínající/obashující tato písmena

Hry: přidružené aktivity k písmenkům výše ve starfall.com a jiné hry

Procvičování osobních zájmen: he, she, it, I, me, you, they a zájmen přivlatňovacích: his, her, its, your, their - tvoření vět v kroužku s pomocí otázek - např. what is your favourite toy? what is her favourite toy? 

Nové dvojice přídavných jmen: old/new, long/short, beautiful/ugly, small/big...

Super Minds: SB str.25 + mluvení s pomocí flash cards str.26 a 27 - příběh/story + práce s příběhem, čtení a doprovodné aktivity; WB str.25, aktivity v WB s poslechem na str.26 a 27

HW: str. 24-27

 

1/11

MDR/portfolio: Starfall L/l, M/m, N/n

Extra practice sheet: Přečti, obtáhni, seřaď písmenka a napiš slova spojená s Halloweenem (witch, cat, bat)

Žáci hráli ve skupinkách po čtyřech ''UNO'' (hledali čtveřice karet se stejnými obrázky
s halloweenskými motivy) a praktikovali 'Do you have any spider/bat/witch/skeleton in your cards?' a odpovědi 'Yes, I do.' a 'No, I don't.'

Starfall: 'Pick a pumpkin' hra - online vyrábění 'jack-o'-lantern' dýně

'Spooky spooky' písnička

HW: Trénovat slovíčka spojená s hračkami (slovní zásoba z lekce a její pravopis + hláskování)

ŘÍJEN

25/10

Na začátku hodiny jsme hráli hry na starfall.com a taky Super Minds hry na zopakování pro test a rozehřátí a taky jsme opakovali některé příkazy jako 'pass me (a pen)'. Pročetli jsme s žáky test, protože ne všichni ještě plynule čtou.

Poté jsme psali test z Unit 1. Skládal se z poslechové části a čtení/psaní.

Super Minds: SB str.23 - poslech a aktivity s tím spojené (nálepky). Úvod do lekce 2 - slovíčka vzadu učebnice + flash cards - spelling, písička na str. 24

'What is your favourite toy?' (Co je tvá oblíbená hračka?) - nakresli do sešitu - žáci se pak jeden druhého ptali a povídali si o svých oblíbených hračkách. - praktikovali jsme zde strukturu otázky a odpovědi.

HW: Super Minds WB str.22 a 23

 

23/10

Dnes jsme měli 'Star Store', kde jsme vyměnili hvězdičky za naše dobré chování a včasnou práci/domácí úkoly atd. za drobné dárky.

MDR/portfolio: 'J','j' a 'K', 'k' - psali jsme písmena a slova na ně začínající - s pomocí a ilustrací starfall.com + hráli jsme hry ze starfall-u

Extra practice sheet jako příprava na test, který bude ve čtvrtek.

Opakování slovní zásoby pomocí flash cards.

HW: Super Minds WB str. 22 a 23

 

18/10

MDR/portfolio: 'H', 'h' a 'I', 'i'

+ starfall.com

'A is for Apple' písnička na interaktivní tabuli - karaoke, Head&Shoulders písnička

Spinning game a Catching clouds (hry online)

Story online - sledování příběhu + doplňování speech bubbles (přímé řeči) podle obrázků/porozumění kontextu

Videoke - rozhovor mezi spolužáky o školních pomůckách (poslech)

'Simon Says' game

super Minds: WB str.15 a SB str.18 a 19

16/10

MDR/portfolio: 'F', 'f' a 'G', 'g' písmena - procvičování psaní do sešitu, Starfall.com aktivity

Super Minds: SB (student book) str. 15 a 16 - phonics a poslech, str.17 čtení a zakroužkování správné odpovědi, WB (workbook) str. 15 (poslechové cvičení), poslechové scvičení na stranách 16 a 17

Hry: Starfall a Cambridge English hry na interaktivní tabuli

HW (domácí úkol): Super Minds workbook str.13 cvič.1 a str. 19 cv.1

 

11/10

Dnes byla hodina spojená s další třídou kvůli volbám.

Žáci procvičovali angličtinu pomocí her a písniček s Halloween tématikou. Tady je výčet aktivit:

-výroba dýně z barevného papíru s 'tajným kódem' (If you're a girl.../boy...)

-výroba 'nebe peklo ráj' věštírny s odkazy k Halloweenu a s anglickými 'spooky' slovy

- kreslení příšer podle detailního slovního návodu a/nebo skládání papíru do harmoniky a kolektivní kreslení příšer a pak jejich popis v angličtině jednotlivými žáky (exquisite corpse)

- Halloween Bingo a hláskovací hry

- zpívání písniček s jednoduchými tanci: https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

 

9/10

Starfall: 'D', 'd' a 'E', 'e' písmena + 'Dinosaur Dance' puzzle

MDR/portfolio: Procvičování psaní 'd' a 'e' a krátkých slov začínajících na tato písmena

Procvičovali jsme otázku 'Is this...?'  barvy (colours) - učitelka vyjmenovávala barvy a ukazovala na předměty. 'Is this purple?' - pokud prohlášení bylo pravda, žáci se postavili, pokud ne, sedli si.

'Is it...?' (ruler, pencil, rubber, bag,...) - ukazovali jsme žákům flash cards (karty s obrázky) a ptali se je na otázky. Procvičování slovní zásoby (školní pomůcky).

Práce s páskami na očí nebo s pytlíkem, ve kterém je předmět ve dvou skupinách (ohmatávání předmětů a otázky 'Is it....?' plus odpovědi - opakování slovní zásoby z předešlých hodin a dnešní hodiny.

SuperMinds: workbook str.119 (začali jsme, zbytek je za HW) student book str. 10 a 13 - poslech a práce se samolepkami

HW: workbook str. 10, 12 a 119

 

4/10

Procvičili jsme si strategie na 'test' a žáci jej pak ve dvojicích kooperativně vyplnili. Tento test nám pomohl pochopit, kde se momentálně nacházejí v procesu učení se číst, používání anglického jazyka a porozumění textu (psanému či poslechu).

Poté Ms Jennifer přečetla dětem pohádku 'Gingerbread Man' (Perníkový Panáček).

Nakonec jsme procvičovali na starfall.com písmena 'C' a 'c' a udělali jsme pár k tomu relevantních aktivit.

HW (domácí úkol): workbook str.118

2/10

Pozn. Ve čtvrtek budeme psát první zkušební test. Žáci mají za úkol zopakovat si především: barvy, čísla, I am/I'm (six years old/Annie...) a slovní zásobu, kterou jsme prošli v učebnici a workbooku (ten je nejlepším zdrojem opakování pro tento test).

Hodinu jsme začali praktikováním psaní 'B' a 'b' na mazací tabulku (+ 'bee' 'boy' 'ball') a následovalo psaní do sešitů. Poté jsme ve dvou skupinkách hráli 'psací maraton' u tabule - žák, který byl na řadě dostal pokyn napsat určité písmenko podle pokynů učitele. Která skupina jej napíše dříve, vyhrává dané kolo. Žáci se naučili 'CAPITAL B' a 'small b' (nebo taky 'lower case b'). Ještě jsme hráli v kruhu 'alphabet card hunt' (žáci hláskovali písmenka abecedy v týmech).

Poté jsme zkontrolovali domácí úkol a pokračovali ve workbook-u a připomněli jsme si poslechem příběh dětí ze SM. Nakonec jsme hráli hru ze starfall.com. Nový domácí úkol je opakování na test.

Pozn. prosíme, aby žáci do budoucna, bude-li to jen trošku možné, začali své úkoly dělat v den, kdy byly zadány nebo den poté, aby je dělali postupně, což jim pomůže zopakovat si učivo a zůstat s probíranou látkou v kontaktu. Vyhotovování úkolů do angličtiny den před odevzdáním/kontrolou není špatně, ale nenapomáhá studiu jazyka.

ZÁŘÍ

27/9

MDR (My daily report)/portfolio: Začali jsme psaním číslic od jedné do desíti a pak psaním slov odpovídajícím těmto číslicím (one, two, three...)

Workbook SM: V učebnici jsme pokračovali aktivitami s čísly - spojování číslic se slovy a počítání do desíti. Také jsme probírali barvy a vybarvovali jsme podle instrukcí z poslechu ('What colour is Shane's hat?')

Písničky: Zpívali jsme společně 'Head and shoulders (knees and toes)' a 'Hokey Cokey', na konci hodiny jsme si spolu zazpívali i tuto pro děti novou písničku - https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

HW (domácí úkol): workbook (cvičebnice) str.6 a str.7 (na příští čtvrtek)

25/9

Dnes jsme si vzájemně představovali předměty, které jsme si donesli v rámci projektu z první lekce.

Učíme se a vzájemně si říkáme: I'm .... and I'm ... (I'm Anna and I'm 7.) Tyto dvě věty jsme si napsali do sešitu.

Procvičujeme čísla od 1 do 10 a barvy.

Bookwork: práce s učebnnicí SB na str. 4 - 7. Na interaktivní tabuli jsme se podívali na příběh  zazpívali si novou písničku.

Homework: domácí úkol - podívejte se na videa pro písmenka A, B, C, D na webové stránce www.starfall.com. Z učebnice Workbook str. 4 a opakování nové látky v učebnnici Students Book ze stran 4 - 8.

20/9

Hodinu jsme začali příběhem o Jakeovi, ptáčkovi, který si hrál s velrybou a psali jsme na tabulky a do sešitů jednoduché věty.

Pokračovali jsme mluvením o tom, co je to šikana a proč to není žádoucí/jak být správní kamarádi a žáci. Poté jsme shlédli a diskutovali krátký Pixar film 'For The Birds' (https://www.youtube.com/watch?v=nYTrIcn4rjg) a podepsali jsme anti-bullying contract ve třídě.

Poté jsme pokračovali ve výrobě třídního plakátu pro Gekony. Děti si je vystřihly a společně jsme si je nalepili a podepsali na plakát.

Poté jsme hráli hry ze Star Fall (Gingerbread Man atd.) a nakonec jsme si zazpívali ABC song/písničku.

18/9

VÍTEJTE VE ŠKOLE!

Nejprve jsme se představili v kruhu - předávali jsme si plyšovo kostku. Poté jsme praktikovali věty 'My name is....' a 'I am... years old.' Nakonec jsme si házeli kostkou přes kruh a snažili se zapamatovat si jména ostatních.

Miss Jennifer představila koncepty co znamená být dobrými žáky a pracovat ve třídě. Také jsme se bavili o přidělování hvězdiček za chování, popřípadě později za čtení knížek a vytváření 'book reports' atd.

'My name is...' a 'I am... years old.' - tyto věty jsme psali na tabulky smazatelnými fixy a poté i do sešitů. Žáci dostali za tyto úkoly hvězdičku/razítko.

Řekli jsme jim, co jsou to 'geckos'/gekoni a oni si vybarvili předpřipravené gekony, z kterých budeme vytvářet třídní plakát spolu s jejich vystřiženou fotkou.

HW/Domácí úkol: Žáci dostali papírovou tašku, ve které mají příští úterý (25.9.) přinést tři předměty (pohlednici, rodinné foto, foto přátel, něco v oblíbené barvě, oblíbenou knížku, logo oblíbeného sportovního týmu, obal od oblíbeného pamlsku atd.), které je charakterizují.

 

TOPlist

aktualizováno: 22.02.2019 17:13:49