Geckos

Geckos Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

PROSINEC

14.12.

Děti nejdříve doplňovaly vynechané části v písance a procvičovali jsme zejména psaní čísel slovy. Poté jsme poslouchali píseň na straně 48 v učebnici a děti pak spojovaly jídla, která Tommy smíchal dohromady.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovaly otázku: Have we got any…? v učebnici na straně 49. Následně jsme vybarvovali Merry Christmas a na závěr hodiny jsme hráli hláskovací štafetu na tabuli na procvičení písmenek.
 
Nová slovní zásoba/ fráze: Have we got any…? Yes, we have. No, we haven‘t.

12.12.

Dnes jsme začali další lekci. Učili jsme se novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 46 v učebnici. Na straně 47 jsme se seznamovali s frází: I‘ve got… I haven‘t got... Novou slovní zásobu jsme poté procvičovali v pracovním sešitě na straně 46 a na straně 47 jsme poslouchali a psali písmenka ke správným krysám. V druhém cvičení pak děti kroužkovaly I‘ve got… nebo I haven‘t got…
 
V druhé části hodiny jsme se bavili o našem charitativním projektu a začali jsme vyrábět vánoční pohlednici pro našeho letošního partnera – Domov Sue Ryder.
 
Nová slovní zásoba / fráze: banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

5.12.

V první hodině jsme procvičovali samohlásku i a dívali jsme se na příběh o robotovi Tin manovi. Děti následně kreslily různobarevné pavouky do obrázky podle diktátu, při kterém měly správně rozpoznat předložky.
 
V druhé části hodiny jsme opakovali ‚I like...‘ a ‚I don‘t like...‘ a děti kreslily smajlíky ke zvířátkům. Dále děti spojovaly siluety zvířátek s obrázky a poté dopisovaly jejich názvy. Poté jsme se v učebnici na straně 42 a 43 učily o maskování, které zvířata používají k obraně.
 
Nová slovní zásoba / fráze: camouflage, tall grass, leaf
 
Heslo (password): Elephants in circle

LISTOPAD

30.11.

V první hodině jsme procvičovali samohlásku e a dívali jsme se na příběh o slepici Peg. Poté děti zkoušely psát názvy zvířátek. Pak jsme poslouchali vyhlašování cen soutěže domácích mazlíčků a děti lepily ocenění na straně 40 v učebnici. Každý potom říkal, jaká zvířátka má a nemá rád.
 
V druhé části hodiny děti lepily zvířátka podle instrukcí do obrázku a tím si procvičovaly předložky. Následně jsme se bavili o významu obrázků na straně 39 v učebnici. Děti poté kreslily správný počet předmětů dané barvy ve cvičení dva. Na konci hodiny jsme počítali zvířátka na straně 41 a děti zkoušely psát číslovky do textu. Na závěr hodiny jsme poslouchali ABC. 
 
Nová slovní zásoba / fráze: goose
 
Heslo (password): Ten black rats

28.11.

V první hodině jsme začali probírat samoshlásky a jejich výslovnost, kterou se učíme na jednoduchých příbězích ze starfall.com. Dnes jsme se dívali na Zac the Rat, a děti si následně zapsali vzorovou větu do nových knížek, které zůstávají ve škole.
 
V druhé části hodiny jsme zpívali písničku ze strany 36 v učebnici a následně jsme se dívali na další část příběhu ze strany 38 a 39 a na téže straně jsme vypracovali cvičení 2. Poté jsme procvičovali výslovnost krátkého ‚i‘. V pracovním sešitě děti dodělaly stranu 36 a na straně 37 jsme poslouchali, která zvířátka mají nebo nemají děti rády. Na straně 38 jsme poté poslouchali, kdo co řekl v příběhu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Touch him. He‘s clever. He‘s amazing. I‘ve got an idea. web
 
Heslo (password): The spider is clever.

23.11.

V první hodině jsme se učili poslední dvě písmenka z abecedy: Y a Z. Shlédli jsme prezentaci ve starfall.com, zahráli si hru a poté děti procvičovaly psaní.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali písničku na straně 36. Počítali jsme zvířátka a říkali, kde jsou. Poté jsme na straně 37 procvičovali čtení I like, I don‘t like. V druhém cvičení děti poslouchaly a kroužkovaly veselý nebo smutný obličej podle toho, jestli má pavouk zvířátka rád nebo ne. Následně děti v pracovním sešitě na straně 35 zaškrtávali ano nebo ne podle toho, jestli, jestli jsou věty o obrázku pravdivé nebo ne. V druhé cvičení kreslily zvířátka podle diktátu.
 
Na závěr hodiny děti spojovaly slova se zvířaty na straně 36 v pracovním sešitě.
 
Nová slovní zásoba / fráze: I like… I don‘t like...
 
Heslo (password): I like spiders.

21.11.

Na začátku hodiny se děti učily písmenka W a X. Dívali jsme se na prezentaci na starfall.com a procvičovali psaní v písankách. Poté jsme se učili novou slovní zásobu – domácí mazlíčky. Procvičovali jsme ji na straně 34 v učebnici a pak jsme poslouchali rýmovačku.
 
V druhé části hodiny jsme se učili tři základní předložky: na, v, pod. Následně děti poslouchaly CD a lepily opičky na, do nebo pod lavici na straně 35 v učebnici. Na téže straně děti potom procvičovaly předložky pomocí obrázků, nejprve jako celá třída dohromady, a poté v párech. Na konci hodiny děti doplňovaly názvy zvířátek do křížovky v pracovním sešitě na straně 34.
 
Nová slovní zásoba / fráze: frog, rat, lizard, cat, dog, elephant, spider, duck, in, on, under.
 
Heslo (password): frogs
 
Domácí úkol na čtvrtek: kdo nestihl doplnit křížovku v pracovním sešitě na straně 34 cvičení 1, dodělá doma

16.11.

Na rozehřátí jsme poslouchali na straně 29 o oblíbených hračkách. Poté jsme psali test. Děti si vedly moc dobře! V druhé části hodiny jsme procvičovali psaní písmen U a V. Následně jsme hrály hry, při kterých jsme říkali, kdo má rád jaké zvíře. Hráli jsme také tichou poštu a Memory game. Na závěr hodiny děti kreslily svoje oblíbené hračky v pracovním sešitě na straně 33 a kdo uměl, tak je i popsal.
 
Nová slovní zásoba / fráze: feather, hair, eggs, warm and cold blood, scales, mammals, reptiles, insect
 
Heslo (password): big brown dog
 

14.11.

V první části hodiny jsme procvičovali psaní písmen S a T a děti si doplňovaly stránky, které nestihly v předešlých hodinách.
 
V druhé části hodiny jsme v pracovním sešitě na straně 29 procvičovali rozpoznávání barev a předmětů podle jejich vlastností. Poté se v kroužku bavily o svých oblíbených hračkách a hračkách svých kamarádů.
 
Na konci hodiny jsme poslouchali ‚Baby Shark‘.
 
Heslo (password): beautiful doll

9.11.

Dnes jsme dopisovali písmenka, která děti vynechala v písance. Některé děti dopisovaly test. Poté děti poslouchaly a vybarvovaly správné hračky na straně 28 v pracovním sešitě. Pak jsme se učili a opakovali některá základní přídavná jména a procvičovali je na straně 28 v učebnici.
 
V druhé části hodiny jsme se znovu věnovali přídavným jménům v pracovním sešitě na straně 25. Poté jsme opakovali názvy hraček a hráli interaktivní hru na tabuli. Na konci hodiny jsme poslouchali ‚I like broccoli ice-cream‘ a ‚When you‘re happy clap your hands‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: long, short, old, new, ugly, beautiful
 
Heslo (password): ugly witch

7.11.

Dnešní hodinu jsme jako vždy začali procvičováním abecedy, a to písmeny Q a R. Pak jsme poslouchali píseň ze strany 24. Připomněli jsme si naše čtyři hrdiny, Misty, Flash, Whisper a Thunder, a poté jsme sledovali další díl příběhu na stranách 25 a 26. Dohromady jsme říkali, co se v příběhu stalo a učili se novou slovní zásobu. Poté děti přiřadily motokáry ke správnému textu na straně 26.
 
V druhé části hodiny jsme poslouchali a zaškrtli správný obrázek na straně 26 v pracovním sešitě. Děti následně seřadili obrázky z příběhu ve správném pořadí a napsali vedle nich číslice.
 
Nakonec jsme znovu poslouchali píseň ze strany 24.
 
Nová slovní zásoba / fráze: That’s not fair. Congratulations! Hold on. Just a minute. Stick, old, ugly
 
Heslo (password): fairplay

2.11.

Děti dnes nejdříve vyráběly dekorace na Halloweenskou party! Vyrobily černé pavouky a všem se moc povedli. Potom si vystříhaly halloweenské kartičky z učebnice a ve dvojicích hrály pexeso.
 
V druhé části hodiny jsme procvičovali písmenka O a P v písance a na starfall.com. Nakonec jsme poslouchali píseň na straně 24.
 
Nová slovní zásoba / fráze: What’s your favourite toy? My favourite toy is/isn’t...
 
Heslo (password): Jack-o-lantern
 
 
 

ŘÍJEN

31.10.

Dnes jsme se na začátku hodiny nejdříve bavili o chování ve třídě, a jak děti mohou získávat hvězdičky: když přinesou všechny učebnice, budou poslouchat svoje učitelky, budou hezky pracovat při hodině a budou se k sobě navzájem chovat s respektem. Poté jsme se ve starfall.com učili písmenka M a N a procvičovali jejich psaní. Před přestávkou jsme hráli hru, při které děti nacházeli ve třídě věci určité barvy.
 
V druhé části hodiny jsme pracovali s učebnicí a pracovním sešitem. Nejdříve jsme se učili novou slovní zásobu a poslouchali říkanku na straně 22. Pak jsme dělali poslech na straně 23 a nalepovali nálepky. Následně jsme dělali poslech v pracovním sešitě na straně 22. Nakonec jsme hádali, kdo má jakou hračku na kartičce.
 
Dnes jsme udělili diplom „Student měsíce“ Mie Fialové! Diplom se uděluje za pracovitost a dobré chování ve třídě, případně za jiné výjimečné činy.
 
Nová slovní zásoba / fráze: kite, monster, train, car, doll, computer game, plane, go-kart, bike, ball
 
Heslo (password): monster
 

25.10.

Dnes se konal Star Store! Děti si za získané hvězdičky ‚nakoupily' různé drobnosti a sladkosti.
 
Poté jsme se učili psát písmenko L a dopsali jsme druhou část testu. Dále jsme zpívali písničky s tématikou Halloweenu, například https://www.youtube.com/watch?v=PDnXXgK-OXI, https://www.youtube.com/watch?v=58kC6zoarG0 a https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4  a učili se různé příšery.
 
Příště budeme vyrábět dekorace na Halloween. 
 
Nová slovní zásoba / fráze: lightning, log, ladybug, vampire, ghost, jack-o-lantern, skeleton, spooky
 
Heslo (password): Halloween

19.10.

Dnes jsme hodinu začali prací se starfall.com. Učili jsme se písmenko K a procvičovali jeho psaní. Následně jsme poslouchali písničku: Spooky spooky https://www.youtube.com/watch?v=DPRaY5QWKIk.
 
V druhé části hodiny jsme psali první část testu. Následně jsme hráli hru na rozpoznání písmenek abecedy a na konci hodiny jsme hráli uklidňovací hru: ‚Heads down, thumbs up.‘
 
Nová slovní zásoba / fráze: kangaroo, kind, koala, kitten
 
Heslo (password): Star Store

17.10

Dnes jsme hodinu začali písmenky I a J ve starfall.com a v písance se děti učily tato dvě písmenka psát. Poté jsme opakovali školní předměty, nejdřív písní na straně 12 v učebnici a poté v pracovním sešitě na straně 10 (cvičení 1 a 2).
 
Na konci hodiny jsme opakovali abecedu na straně 6 v učebnici. Zpívali jsme znovu tyto písně:
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
https://www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY
 
Nová slovní zásoba / fráze: igloo, iguana, insects, jump, jellybeans
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): pencil juice

12.10.

Na začátku hodiny jsme ve starfall.com probíraly písmenka G a H, která jsme se následně učily psát v pracovních sešitech. Poté jsme opakovaly školní předměty a školní pokyny.
 
V druhé části hodiny jsme dělaly poslech na straně 13 a děti nalepovaly nálepky do učebnice. Poté děti vyráběly barevný spinner na tužku.
 
Na konci hodiny jsme poslouchaly ‚Do you like broccoli ice cream‘, oblíbený ‚Baby shark‘ a ‚Monster song‘ na youtube.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: gorilla, guitar, hummingbird, hippo
 
Heslo (password): broccoli ice cream

10.10.

Dnes jsme jako vždy začaly s abecedu ze starfall.com, tentokrát jsme se učily písmenka E a F. Děti poté obtahovaly písmenka v novém pracovním sešitě.
 
Následně jsme se dívaly na další část příběhu o Flash, Misty, Thunderovi a Whisperovi. Učily jsme se nové fráze a přeříkávaly příběh vlastními slovy. Děti poté hledaly obrázky, ve kterých se nacházejí zvětšeniny z cvičení 2. Pak jsme procvičovaly hlásku ‚e‘.
 
Dále jsme procvičovaly poslech se školními předměty a nakonec jsme dokončily obtahování písmenek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: watch out, worm, pass me the …. please, here you are
 
Heslo (password): Best friends forever.

5.10.

Dnes jsme pokračovaly v práci se Starfall www.starfall.com a učily se písmenka C a D. Děti poté obtahovaly písmenka, doplňovaly je do slov a v křížovce kroužkovaly A, B, C a D. Děti poté doplňovaly chybějící písmenka v abecedě.
 
V druhé části hodiny jsme opakovaly barvy a procvičovaly jejich četbu. Děti vybarvovaly slova stejnou barvou. Poté jsme hrály hru na vláček se slovní zásobou z první lekce. Poté jsme poslouchaly říkanku na straně 10 a písničku na straně 12.
 
Na závěr jsme poslouchaly oblíbenou písničku ‚Baby Shark‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Come back, What‘s this? Is it your…? No, it isn‘t. Look at…, mess.
 
Domácí úkol: domalovat slova v pracovním sešitě, kdo nestihl dodělat v hodině.
 
Heslo (password): ABCD.

3.10.

Děti si nejdříve procvičovaly písmenka A a B. K tomu používáme webovou stránku starfall.com, kterou klidně můžete používat i vy sami doma. Nachází se tam mnoho dalších her a děti, které již umějí trochu číst, se mohou dále zlepšovat a číst v angličtině. Děti poté obtahovaly písmenka na pracovním listě. Nakonec jsme se učily píseň o anglické abecedě z učebnice.
 
V druhé části hodiny jsme si připomněly naše hlavní hrdiny a dívaly jsme se na první díl příběhu z učebnice, ve kterém jsme se dozvěděly jejich super síly.
 
Nakonec jsme opakovaly barvy a děti měly za úkol poslouchat a vybarvovat čepice podle diktátu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Hi, my name is… what‘s your name? What a nice name… ant, astronaut, alphabet, bee, ball, bouncing.
 
Heslo je: Baby shark

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme začaly pracovat s učebnicemi! Děti se seznámily s postavami, které se budou objevovat v příbězích v knize: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce a děti ji ve dvojicích opakovaly s vlastními jmény.
 
Následně jsme opakovaly čísla a školní předměty. V pracovním sešitě jsme rozpoznávaly psanou formu čísel a spojovaly je s numerickými číslicemi. Děti poté psaly správná číslice ke slovům.
 
Nakonec jsme procvičovaly anglickou abecedu a zpívaly ‚Phonic song‘. Zde se ji můžete s dětmi pustit znovu doma: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Whisper, Misty, Thunder, Flash
Příště budeme pokračovat s učebnicí a děti dokončí svůj plakát. Budeme dále procvičovat anglickou abecedu.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 
Heslo je: whisper.

21.9.

Dnes jsme procvičovaly slovní zásobu, čísla, zvířata a školní předměty. Poté jsme hrály hru z obrázky školních předmětů. Děti zavřely oči a musely hádat, který předmět zmizel z tabule. Pak jsme hrály hru ‚What‘s in my bag?‘ V tašce byly různé školní předměty. Učitel vzal jeden do ruky a děti musely hádat, který to je, s použitím: Is it a ….? Děti se poté střídaly na místě učitele.

Následně jsme se dívaly na video o našem maskotovi, ještěrce. Děti si vystříhaly svoje obličeje z fotek, vybarvily si ještěrky a vystříhaly je z papíru. Poté jsme vybarvily plakát a děti se začaly učit anglickou abecedu a slova, která začínají stejnými písmenky, pak se z ní navzájem zkoušely.

Na závěr jsme si četly příběh z knížky.

Nová slovíčka/fráze: glue, scissors, rubber, ruler, Is it a…? No, it isn‘t. Yes, it is. Abeceda, alligator, bee, van, question.

Příště začneme pracovat s učebnicí a budeme dokončovat plakát.

Heslo je: lizard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi seznamovaly a procvičovaly I‘m … Poté jsme četly příběh ‘Today is...‘, u kterého jsme zopakovaly barvy, jména zvířat a počítání do deseti. Učily jsme se též říkat dny v týdnu a ‚I like...‘.

Dále jsme si hrály s obrázky zvířat a čísel, a opakovaly nebo učily nová slova. Děti se následně seznámily se svým maskotem a každé si vybarvilo svůj obrázek maskota. Poté si děti napsaly svoje vlastní jmenovky, abychom se lépe navzájem pamatovaly.

Také jsme zpívaly ‚Head and Shoulders, Knees and Toes‘ a učily se emoce: ‚Happy, angry, sad‘. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se naučily slovíčka z první lekce, školní předměty. Zahrály jsme se potom hru: ‚Musical chairs‘, kdy děti chodily kolem židlí s obrázky, a když se hudba zastavila, musely říct, u kterého obrázky stojí s použitím ‚I have ….‘ a zeptat se někoho dalšího ve třídě na to samé.

Nová slovíčka/fráze: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pen, pencil, book, notebook, desk, ruler, rubber/eraser, pencil case, school bag, I like…, I have…

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Začneme s osobními zájmeny, která jsou v tomto věku obzvlášť zapeklitá. Děti budou vytvářet plakát se svým maskotem a budeme si číst z knížky.

 

Heslo pro čtvrtek je: Gecko.

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44