Geckos

Geckos Vyučující:

Jennifer Dickinson

tel.: +420 608 440 617
email: gapagirl@gmail.com

Asistent/ka:

Jana Braňková

tel.: +420 728528336
email: jana.brankova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.
 

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

 

ŘÍJEN

17.10

Dnes jsme hodinu začali písmenky I a J ve starfall.com a v písance se děti učily tato dvě písmenka psát. Poté jsme opakovali školní předměty, nejdřív písní na straně 12 v učebnici a poté v pracovním sešitě na straně 10 (cvičení 1 a 2).
 
Na konci hodiny jsme opakovali abecedu na straně 6 v učebnici. Zpívali jsme znovu tyto písně:
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI
https://www.youtube.com/watch?v=tQASh8bbkUY
 
Nová slovní zásoba / fráze: igloo, iguana, insects, jump, jellybeans
 
Ve čtvrtek budeme psát test!
 
Heslo (password): pencil juice

12.10.

Na začátku hodiny jsme ve starfall.com probíraly písmenka G a H, která jsme se následně učily psát v pracovních sešitech. Poté jsme opakovaly školní předměty a školní pokyny.
 
V druhé části hodiny jsme dělaly poslech na straně 13 a děti nalepovaly nálepky do učebnice. Poté děti vyráběly barevný spinner na tužku.
 
Na konci hodiny jsme poslouchaly ‚Do you like broccoli ice cream‘, oblíbený ‚Baby shark‘ a ‚Monster song‘ na youtube.com.
 
Nová slovní zásoba / fráze: gorilla, guitar, hummingbird, hippo
 
Heslo (password): broccoli ice cream

10.10.

Dnes jsme jako vždy začaly s abecedu ze starfall.com, tentokrát jsme se učily písmenka E a F. Děti poté obtahovaly písmenka v novém pracovním sešitě.
 
Následně jsme se dívaly na další část příběhu o Flash, Misty, Thunderovi a Whisperovi. Učily jsme se nové fráze a přeříkávaly příběh vlastními slovy. Děti poté hledaly obrázky, ve kterých se nacházejí zvětšeniny z cvičení 2. Pak jsme procvičovaly hlásku ‚e‘.
 
Dále jsme procvičovaly poslech se školními předměty a nakonec jsme dokončily obtahování písmenek.
 
Nová slovní zásoba / fráze: watch out, worm, pass me the …. please, here you are
 
Heslo (password): Best friends forever.

5.10.

Dnes jsme pokračovaly v práci se Starfall www.starfall.com a učily se písmenka C a D. Děti poté obtahovaly písmenka, doplňovaly je do slov a v křížovce kroužkovaly A, B, C a D. Děti poté doplňovaly chybějící písmenka v abecedě.
 
V druhé části hodiny jsme opakovaly barvy a procvičovaly jejich četbu. Děti vybarvovaly slova stejnou barvou. Poté jsme hrály hru na vláček se slovní zásobou z první lekce. Poté jsme poslouchaly říkanku na straně 10 a písničku na straně 12.
 
Na závěr jsme poslouchaly oblíbenou písničku ‚Baby Shark‘.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Come back, What‘s this? Is it your…? No, it isn‘t. Look at…, mess.
 
Domácí úkol: domalovat slova v pracovním sešitě, kdo nestihl dodělat v hodině.
 
Heslo (password): ABCD.

3.10.

Děti si nejdříve procvičovaly písmenka A a B. K tomu používáme webovou stránku starfall.com, kterou klidně můžete používat i vy sami doma. Nachází se tam mnoho dalších her a děti, které již umějí trochu číst, se mohou dále zlepšovat a číst v angličtině. Děti poté obtahovaly písmenka na pracovním listě. Nakonec jsme se učily píseň o anglické abecedě z učebnice.
 
V druhé části hodiny jsme si připomněly naše hlavní hrdiny a dívaly jsme se na první díl příběhu z učebnice, ve kterém jsme se dozvěděly jejich super síly.
 
Nakonec jsme opakovaly barvy a děti měly za úkol poslouchat a vybarvovat čepice podle diktátu.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Hi, my name is… what‘s your name? What a nice name… ant, astronaut, alphabet, bee, ball, bouncing.
 
Heslo je: Baby shark

ZÁŘÍ

26.9.

Dnes jsme začaly pracovat s učebnicemi! Děti se seznámily s postavami, které se budou objevovat v příbězích v knize: Whisper, Misty, Thunder a Flash. Poté jsme poslouchaly a zpívaly písničku z úvodní lekce a děti ji ve dvojicích opakovaly s vlastními jmény.
 
Následně jsme opakovaly čísla a školní předměty. V pracovním sešitě jsme rozpoznávaly psanou formu čísel a spojovaly je s numerickými číslicemi. Děti poté psaly správná číslice ke slovům.
 
Nakonec jsme procvičovaly anglickou abecedu a zpívaly ‚Phonic song‘. Zde se ji můžete s dětmi pustit znovu doma: https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs.
 
Nová slovní zásoba / fráze: Whisper, Misty, Thunder, Flash
Příště budeme pokračovat s učebnicí a děti dokončí svůj plakát. Budeme dále procvičovat anglickou abecedu.
 
Upozornění!
Kód v učebnicích prosím setřete šetrně mincí. Postupujte přesně podle návodu, který jste dostali. Pokud je kód poškozený nebo jinak nečitelný, prosím obraťe se na paní Ditu Polčárovou, dpolcarova@cambridge.org, která Vám s jakýmikoliv problémy pomůže. Díky!
 
Heslo je: whisper.

21.9.

Dnes jsme procvičovaly slovní zásobu, čísla, zvířata a školní předměty. Poté jsme hrály hru z obrázky školních předmětů. Děti zavřely oči a musely hádat, který předmět zmizel z tabule. Pak jsme hrály hru ‚What‘s in my bag?‘ V tašce byly různé školní předměty. Učitel vzal jeden do ruky a děti musely hádat, který to je, s použitím: Is it a ….? Děti se poté střídaly na místě učitele.

Následně jsme se dívaly na video o našem maskotovi, ještěrce. Děti si vystříhaly svoje obličeje z fotek, vybarvily si ještěrky a vystříhaly je z papíru. Poté jsme vybarvily plakát a děti se začaly učit anglickou abecedu a slova, která začínají stejnými písmenky, pak se z ní navzájem zkoušely.

Na závěr jsme si četly příběh z knížky.

Nová slovíčka/fráze: glue, scissors, rubber, ruler, Is it a…? No, it isn‘t. Yes, it is. Abeceda, alligator, bee, van, question.

Příště začneme pracovat s učebnicí a budeme dokončovat plakát.

Heslo je: lizard.

19.9.

Dnes jsme se s dětmi seznamovaly a procvičovaly I‘m … Poté jsme četly příběh ‘Today is...‘, u kterého jsme zopakovaly barvy, jména zvířat a počítání do deseti. Učily jsme se též říkat dny v týdnu a ‚I like...‘.

Dále jsme si hrály s obrázky zvířat a čísel, a opakovaly nebo učily nová slova. Děti se následně seznámily se svým maskotem a každé si vybarvilo svůj obrázek maskota. Poté si děti napsaly svoje vlastní jmenovky, abychom se lépe navzájem pamatovaly.

Také jsme zpívaly ‚Head and Shoulders, Knees and Toes‘ a učily se emoce: ‚Happy, angry, sad‘. Zahrály jsme si hru: ‚Run and Touch‘, při které děti soupeřily v týmech, kdo se první dotkne správného obrázku na tabuli.

Nakonec jsme se naučily slovíčka z první lekce, školní předměty. Zahrály jsme se potom hru: ‚Musical chairs‘, kdy děti chodily kolem židlí s obrázky, a když se hudba zastavila, musely říct, u kterého obrázky stojí s použitím ‚I have ….‘ a zeptat se někoho dalšího ve třídě na to samé.

Nová slovíčka/fráze: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pen, pencil, book, notebook, desk, ruler, rubber/eraser, pencil case, school bag, I like…, I have…

Příště se budeme povídat o pravidlech ve třídě, která jsou nutná pro to, aby si děti odnesly z hodin co nejvíce, a o šikaně. Začneme s osobními zájmeny, která jsou v tomto věku obzvlášť zapeklitá. Děti budou vytvářet plakát se svým maskotem a budeme si číst z knížky.

 

Heslo pro čtvrtek je: Gecko.

TOPlist

aktualizováno: 19.10.2017 12:25:21