Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Erik Teppler

tel.: +420 774 147 713
email: erk_the_man50@hotmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

19.06

 

Dnes jsme rozdávali dětem diplomy. Potom jsme se dívaly na film za odměnu, že po celý rok moc dobře pracovaly, a dostaly k tomu popcorn. Přejeme Vám moc hezké prázdniny!

 

14.06

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat slova bake, make, wake, fine, shine a poke.

-Na tabuli jsme hráli různé hry ve které jsme cvičili názvy zaměstnání, jídlo a pití.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili barvy slova clothes, apples, grapes, cake, rug, bottle, sandwich, banana…

 

12.06

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Car Race a napsat slova harp, park, card a farm.

-Hráli jsme hru ve které měli klást a odpovídat na otázku What time is it? It’s two o’clock.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili slova bucket, red, yellow, sunglasses, green, pink, snorkel, cup…

-Společně jsme přečetli a zpívali This Old Man.

 

07.06

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat slova cheese, chicken, chips, beach, luch a brunch.

-Mluvili jsme o létě a co většinou děláme o prázdninách. Děti potom nakreslily obrázek a napsaly co na něm bylo.

-Společně jsme přečetli a zpívali o psovi Bingo.

 

05.06

-Během MDR jsme cvičili správně napsat slova seven, game, party a dog.

-Dnes jsme dokončili bubny které budeme zítra (středa) prodávat na charitativní akci ve škole.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili různé otázku – Is it in your (pocket)? Sock, slipper, back, front, right, left, sleeve, hair a hand.

-Dnes jsme měli Star Store (poslední) a děti měly z toho velkou radost.

 

 

31.05

 

-Dnes jsme začali vyrábět hry které budeme příští týden ve středu prodávat na charitativní akci ve škole.

-Na konci hodiny jsme hráli různé hry a zpívali jsme písničky.

 

Srdečně vás zveme na charitativní akci, která se bude konat ve středu 6. června mezi čtvrtou a půl sedmou. Děti si zde budou moci koupit nejen výrobky, které samy vyrobily, ale i výrobky děti z ostatních skupin, například různé hry, náramky, sliz, fluorescentní lampy a sklenice se směsí na výrobu sušenek, a tím tak podpořit partnerské organizace ostatní ročníků (Kaňka, Helpes, Dialog a Kolpingův dům). Nebudou chybět ani různé pamlsky a ke všemu bude hrát dětská kapela. Výtěžek z našich výrobků budeme následně posílat do Sue Ryder. 

 

29.05

 

-Během MDR měli nakreslit 4 obrázky a opsat slova sunny, rainy, snowy a windy. Probírali jsme také slova frog, sun, sunglasses, cat, rain, dog, lama a wind.

-Hráli jsme hru (pexeso) na tabuli ve které jsme cvičili rozumět slova – Hot, cloudy, sunny, windy a dry.

-Společně jsme přečetli příběh Green eggs and ham.

-Hráli jsme bingo s slovy – Up, them, cut, walk, five, all, talk, make, made, its, our a from

 

24.05

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Hráli jsme různé hry a cvičili jsme při tom slovíčka - Boy, girl, car, green snake, blue, bird...

 

TEST – Čtvertek 24.05

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Rozumět otázku a odpovědí: Where are the fish? They’re in the sea. Where’s the ball? It’s under the chair.                                                      

       Důležitá slova a výrazy: Beach, sea, bag, good idea, I’m not sure, I don’t want to, let’s eat ice-cream a let’s listen to music.


22.05

 

-Během MDR jsme cvičili předložky on, in a under a správně opsat a rozumět slova beach, bag, sandcastle, sea, chair, ball a bird.

-Pracovali jsme se Student Book str. 113..

-Pracovali jsme se Work Book str. 113..

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili hlavně čtení.

 

Domácí úkol na 29.05 – Work book str. 108 a 109.

17.05

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat slova black, track, chick, pick, snack a stick.

-Pracovali jsme se Student Book str. 110 a 111.

-Cvičili jsme předložky on, in a under.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili napsat výrazy – Take a photo, make a sandcastle, paint a picture, eat a ice-cream, read a book a listen to music.

15.05.

Výlet do domova Sue Ryder

Dnes jsme se jeli podívat do domova Sue Ryder. Přivítal nás pan ředitel Matěj Lejsal a povídal si
s dětmi o tom, jak to v domově chodí, co potřebují staří lidé a jakou pomoc a péči v domově dostanou. Dětem ukázal různé pomůcky a děti si samé také vyzkoušely, jaké to je si navzájem pomáhat třeba s pitím. Paní ergoterapeutka Kateřina Grušová pak dětem představila pejska Kašpárka, morčata, želvu a králíka.

Poté jsme se rozdělili do tří skupin, zazpívali jsme obyvatelům domova písničky a rozdali přání. Babičky i dědečkové byli moc potěšeni, písničky zpívali většinou s námi a přání se jim moc líbila. Děti se chovaly vzorně a všichni jsme si výlet užili.

 

10.05

 

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 4 různé obrázky (catch a fish, listening to music, looking for shells a painting a picture).

-Pracovali jsme se Student Book str. 106-109.

-Děti vyráběli přání které budeme příští týden rozdávat seniorům v Sue Ryderu při návštěvě v úterý.

 

03.05

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Cvičili jsme nová slovíčka – Catch a fish, paint a picture, eat a nice-cream, take a photo, listen to music, look for shells, read a book a make a sandcastle.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

Domácí úkol na 10.05 – Work book str. 106 a 107.

 

 

TEST – Čtvertek 03.05 – Unit 8 - Části těla - Can/can't


26.04

 

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 6 různé obrázky (head, leg, arm, knee, teeth a toes).

-Pracovali jsme se Student Book str. 101 a 102.

-Společně jsme přečetli příběh The Foot Book.

-Měly nakreslit příšeru pomocí kostky (2 heads, 4 legs, 6 eyes…) a napsat části těla.

 

24.04

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat rock, clock, flock, back, snack a shack.

-Pracovali jsme se Student Book str. 100.

-Hráli jsme hru na tabuli ve kterém jsme cvičili jsme slova hand, knee, toes, foot, arm, fingers, head a leg.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili can a can’t.

 

19.04

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat cave, hate, cake, rude, cute a flute.

-Pracovali jsme se Student Book str. 97,98 a 99.

-Hráli jsme hru ve kterém jsme cvičili jsme slova hand, knee, toes, foot, arm, fingers, head a leg.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém jsme cvičili napsat některá čísla (1-20) a slova hand, knee, toes, foot, arm, fingers, head a leg.

 

17.04

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat bee, feet, jeep, sheep a see.

-Pracovali jsme se Student Book str. 94,95 a 96.

-Cvičili jsme slova hand, knee, toes, foot, arm, fingers, head a leg.

-Cvičili jsme I can (umím) a I can't (neumím) a slova swim, sing, skip a stand on one foot.

Domácí úkol na 24.04 – Work book str. 94 a 95.

 

12.04

 

-Během MDR jsme zopakovali jsme látku před testem.

-Psaly test.

-Společně jsme přečetli příběh Ten Little Crocodiles.

-Děti doplňovaly pracovní list, ve kterém cvičily abecedu.

 

 

10.04

 

-Během MDR měly řídit se podle pokynů a nakreslit 4 různé obrázky.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti vyráběly knižní záložka podle zadaných instrukcí.

 

TEST – Čtvertek 12.04

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Rozumět otázku a odpovědí: Do you like (this cap)? Yes, I do / No, I don't.                                                      

       Rozumět otázky a odpovědí: Is he/she wearing green socks? No, he/she isn't. Yes, he/she is.

       Důležitá slova: Sweater, shoes, jeans, t-shirt, skirt, socks a cap.

 

05.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat cop, chop, cap, chaps, hair a chair.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Surfer Girl a procvičili jsme zvuk ch (č).

-Hráli jsme šibenici a při tom jsme cvičili názvy oblečení – Skirt, socks, t-shirt, shoes, shorts, jeans, cap, jacket, sweater a trousers.

-V kruhu jsme hráli hru ve kterém jsme cvičili různá slova – fly, run, swim, parrot, fish, plane…

 

Ve čtvrtek píšeme test z unit 7. Více info zde během víkendu.

03.04

-Během MDR jsme cvičili správně napsat I, we, you, go, go a do.

-Pracovali jsme se Students Book str. 89 (What is Tom doing?)

-Hráli jsme Bingo a procvičili jsme písmena.

-Pracovali jsme se Stdents Book str. 92 a 93.

 

 

27.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat sell, shell, sip, ship, sleep a sheep.

-Pracovali jsme se Work Book str. 85.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

-Společně jsme přečetli příběh Go Dog Go.

-Kdo chtěl si půjčil knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (10.04.2018), k tomu dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

Domácí úkol na 03.04 – Work book str. 88 a 89.

Přejeme vám hezké Velikonoce!

 

22.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat fin, fine, bit, bite, hid, hide, pin a pine.

-Pracovali jsme se Student Book str. 88.

-Hráli jsme hru a při tom jsme cvičili větu Are you wearing (blue socks and a grey t-shirt).

-Hráli jsme bingo a cvičili jsme názvy oblečení – Skirt, socks, t-shirt, shoes, shorts, jeans, cap, jacket, sweater a trousers).

 

20.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat plan, plane, cane, cane, man a mane.

-Pracovali jsme se Student Book str. 85,86 a 87.

-Zopakovali jsme větu I’m wearing (blue socks and a grey t-shirt).

-Zpívali jsme písničku Where is. Where is Erik? Where is Erik? Here I am. Here I am. How are you today sir? Very well I thank you. Run away. Run away.

-Hráli jsme pexeso a cvičili jsme názvy oblečení – Skirt, socks, t-shirt, shoes, shorts, jeans, cap, jacket, sweater a trousers).Domácí úkol na 27.03 – Work book str. 84.

15.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat cut, cute, mad, made, fad a fade.

-Na Starfall jsme cvičili, jaké je rozdíl ve čtení mezi slovy van, man, can, plan a mane, vane, cane a plane.

-Cvičili jsme větu I’m wearing (blue socks and a grey t-shirt).

-Zpívali jsme písničku I’m a cool cat.

-Doplňovali pracovní list, ve kterém cvičili čtení (barvy a názvy oblečení – Skirt, socks, t-shirt, shoes, shorts, jeans, cap, jacket, sweater a trousers).

 

13.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat bag, rag, big, rig, beg, leg, peg a meg.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Gust the Duck.

-Pracovali jsme se Student Book str. 83.

-Hráli jsme různé hry a při nich jsme cvičili názvy oblečení – Skirt, socks, t-shirt, shoes, shorts, jeans, cap, jacket, sweater a trousers.

Domácí úkol na 20.03 – Work book str. 82 (k tomu můžete používat Students Book str. 82)

 

TEST – Čtvertek 08.03

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Rozumět věty: There are (two cats on the table) – Jsou dvě kočky na stole.                    There's (a dog in the garden) – Pes je na zahradě.                                                       

       Rozumět otázky a odpovědí: How many cats are there? There are two.

       Důležitá slova: Book, cat, doll, bike, lizard a duck.

 

 

08.03

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Hráli jsme spring Bingo – Rabbit, rain, chick, music, spring, frog, flower, bow, mushroom, umbrella, hat, bird…

-Na tabuli jsme hráli hru ve kterém jsme cvičili abecedu a čísla 1-25.

 

 

06.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat big, wig, pig, fig, lip, wip, dip a th(ank).

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Mox’s shop.

-Zopakovali jsme rozdíl mezi There is a (Jednotné číslo) a There are some (množné číslo).

-Doplňovali pracovní list ve kterém cvičili čtení.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do (20.03.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

 

01.03

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat bot, cot, lot, but, cut, the, thank a three.

-Na Starfall jsme cvičili slova začínající na th.

-Pracovali jsme se Student Book str. 76.

-Děti nakreslily domeček a napsaly názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

 

27.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat bug, rug, mug, hug a pup.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh My horse Glory.

-Pracovali jsme se Student Book str. 76.

-Zopakovali jsme názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

 

22.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat bet, let, met, get, fit, bit a hit.

-Na tabuli jsme cvičili jednotlivá písmenka a názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

-Pracovali jsme se Student Book str. 73-75.

-Cvičili jsme odpovídat na otázku How many (cars) are there? There are two cars.

-Pracovali jsme se Work Book str. 73

 

20.02

 

-Během MDR jsme cvičili správně napsat cat, bat, rat, fat a mat.

-Zopakovali jsme otázku What is it? a odpověď It’s a (house).

-Zopakovali jsme názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Zkontrolovali jsme domácí úkoly.

Domácí úkol na 27.02 – Work book str. 125

 

15.02

 

-Cvičili jsme there is a pen (když je jedna věc) / there are two pens (když je víc věcí).

-Pracovali jsme se Work Book str. 71-72.

-Zpívali jsme písničku In my little house.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili správně napsat krátká slova – Rat, mat, cat, frog, log, bog…

-Na Starfall jsme přečetli příběh The Big Hit.

 

13.02

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili napsat názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

-Pracovali jsme se Student Book str. 70-71.

-Hráli jsme Simon Says.

-Cvičili jsme názvy místností kitchen, dining room, living room, cellar, bathroom, bedroom a hall.

-Na Starfall jsme přečetli příběh Peg the Hen.

Domácí úkol na 20.02 – Work book str. 70

 

01.02

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Společně jsme přečetli příběh Today is Monday

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

 

 

Unit 5 – Čtvertek 01.02

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

       Rozumět věty: go swimming, play computer games, watch tv, ride my bike, play football a ride my pony.

       Rozumět otázky a odpovědí: Do you watch tv (go swimming) at the weekend? Yes, I do – No, I don't.

-    Důležitá slova: Dny v týdnu.

 

30.01

 

-Doplňovali pracovní list ve kterém jsme cvičili dny v týdnu a výrazy go swimming, play football, ride a horse, play with toys, play computer games, ride a bike.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Car Race.

-Zopakovali jsme dny v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday…

 

25.01

 

-Hráli jsme hru ve kterém jsme cvičili výrazy go swimming, play football, ride a horse, play with toys, play in the park, play computer games, ride a bike a watch tv.

-Cvičili jsme správně napsat krátká slova – bat, cat, rat, mat, bit, fit…

-Zopakovali jsme dny v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday…

-Na Starfall jsme cvičili čtení Soap Boat.

-Každé dítě si půjčilo knihu domů (termín odevzdání nejpozději do 13.02.2018), k tomu děti dostaly Book Report k vyplnění doma. Prosíme abyste se na to podivali společně. Děkujeme!

-Příští týden píšeme zase menší test a o víkendu najdete zde více info.

 

23.01

 

-Pracovali jsme se Work Book str.64.

-Pracovali jsme se Student Book str.61-63.

-Zopakovali jsme dny v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday…

-Cvičili jsme abecedu.

-Cvičili jsme otázku Do you (go swimming/watch TV) on Tuesday?

 

18.01

 

-Pracovali jsme se Work Book str.60 a 124

-Pracovali jsme se Student Book str.59

-Cvičili jsme dny v týdnu – Monday, Tuesday, Wednesday…

-Zpívali jsme písničku Busy Week.

Domácí úkol na 25.01 – Work book str. 52 a 58 (K pomoci najdete čísla a dny v týdnu ve Student Book str. 52 a 58)

 

16.01

 

-Psali test.

-Na Starfall jsme zopakovali příběh Dune Buggy.

-Cvičili jsme názvy zeleniny a ovoce a děti dostali papír a na něm vybarvily různé potraviny.

-Cvičili jsme různé základný otázky – What is your name? How old are you? Do you like cheese?

 

TEST – Úterý 16.01

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek (omlouvám se za špatnou informace)!

- Rozumět věty: I've got (Já mám), I haven't got (Nemám), Have we got? (Máme?) Yes, we have (Ano, máme). No, we haven't (Ne, nemáme).

- Důležitá slova: Bananas, carrots, cake, pizza, cheese, sandwich, chicken, sausages a steak.

 

11.01

 

-Děti dostali sešity s kterými budeme pravidelně pracovat na začátku vyučování (My daily report). Napsali svoje jméno na přední stránce a pak ho ozdobili.

-Nakreslily košík s potravinami a měly napsat co v něm je – I have got two apples.

-Zopakovali jsme I’ve got (a cat)/I haven’t got (a dog).

-Pracovali jsme se Students Book str.53

Brzo budou děti dostávat domácí úkoly a případně k nim zde najdete instrukce. Také si budou čas od času moct půjčovat knihy z naší knihovny.

 

09.01

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Dune Buggy.

-Mluvili jsme o členech (mum, dad, brother, sister…) v rodině a děti nakreslily obrázek a napsaly například I’m 6. I’ve got one brother.

-Pracovali jsme se Work Book str.48, 120 a 121.

 

04.01

-Zopakovali jsme slova cake, bananas, chicken, steak, peas, pizza, carrots, apples, sandwich a sausages.

-Zpívali jsme písničku Tommy’s in the kitchen.

-Zopakovali jsme I’ve got (a cat)/I haven’t got (a dog).

-Pracovali jsme se Student Book str.48-51

-Společně jsme přečetli příběh Mrs McNosh Hangs Up Her Wash

 

PROSINEC

 

21.12

 

-Děti dnes vyráběli soby z papíru a poslouchali jsme vánoční koledy.

-Hráli jsme bingo a pexeso s slovy – angel, santa, presents, star, snowman, Christmas tree, gingerbread, bells, sledge a reindeer.

-Společně jsme přečetli příběh The Very Hungry Caterpillar.

Přejeme Vám hezké svátky a jen to nejlepší do nového roku.

 

 

19.12

 

-Dnes jsme měli Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Dnes byla naše třída společně ještě s jednou třídou spojená. Zpívali jsme písničky a hráli jsme různé hry. Cvičili jsme slova angel, presents, star, snowman, Christmas tree, candles, bells a reindeer.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili věty please close your eyes, is it you? a I haven’t got it.

 

 

14.12

 

-Děti opsali slova cake, bananas, chicken, steak, peas, pizza, carrots, apples, sandwich a sausages v křížovce.

-Pracovali jsme se Student Book str.47

-Pracovali jsme se Work Book str.47.

-Doplňovaly pracovní list ve kterém jsme cvičili I’ve got (a cat)/I haven’t got (a dog).

 

12.12

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Robot and Mr Mole.

-Cvičili jsme slova cake, bananas, chicken, steak, peas, pizza, carrots, apples, sandwich a sausages.

-Pracovali jsme se Student Book str.46

-Pracovali jsme se Work Book str.46 a 122.

-Dnes jsme mluvili o naši letošní charitě Sue Ryder (více info najdete zde) a proč je důležité pomáhat jiným. Děti potom vyráběli vánoční přání které budeme seniorům v Sue Ryderu posílat před vánocemi.

 

07.12

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Cvičili jsme abecedu.

-Zbytek času jsme hráli různé hry a děti namalovaly dinosaura a stromeček.

 

 

TEST – Čtvrtek 07.12

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test zítra!

- Rozumět věty: I like (Mám rád) dogs. I don't like (Nemám rád) cats.

- Rozumět předložky: In, on a under – The duck is under the plane.

- Důležitá slova: Spider, monster, lizard, rat, duck, plane, elephant a frog.

 

05.12

-Na Starfall jsme cvičili čtení Sky Ride.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme zopakovali slova in (v,ve), under (pod) a on (na).

-Zopakovali jsme I like/I don’t like.

-Společně jsme přečetli příběh This old man.

 

LISTOPAD

 

30.11

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Pete’s sheep a Jake’s tale.

-Zopakvali jsme slova in (v,ve), under (pod) a on (na).

-Pracovali jsme se Work Book str.41, 45 a 121.

 

28.11

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Gus the duck.

-Cvičili jsme slova in (v,ve), under (pod) a on (na) – poprosíme abyste je doma cvičili. Děkujeme.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili slova hand, bell, flag, log, lamp, nest, pants a truck.

-Pracovali jsme se Work Book str.40.

-Pracovali jsme se Student Book str.38, 39 a 41.

 

23.11

 

-Cvičili jsme věty I like (dogs). I don't like (spiders).

-Na Starfall jsme cvičili čtení Mox’s shop.

-Cvičili jsme slova in, under a on.

-Pracovali jsme se Work Book str.36, 37 (cvičili jsme otázku How many (dogs) are there?).

-Pracovali jsme se Student Book str.36 a 37.

 

21.11

 

-Cvičili jsme slova lizard, rat, frog, spider, duck, dog, cat a elephant.

-Na Starfall jsme cvičili čtení Peg the hen a The big hit.

-Pracovali jsme se Work Book str.34, 35.

-Pracovali jsme se Student Book str.34 a 35.

 

 

14.11

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Na tabuli jsme hráli hru (http://www.abcya.com/first_grade_computers.htm) ve které jsme cvičili písmena a jaký zvuk dělá samohlásky v krátkých slovech – hat, pig a set.

-Na Starfall jsme cvičili čtení – Zac the Rat

​Přejeme hezký svátek!

 

TEST 2 – Čtvrtek 16.11

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

- Rozumět slova: He's (On je), she's (ona je), his (jeho) a her (jeji).

- Důležitá slova: Old, new, small, big, long, short, bike, go-cart, kite, train a toy.


14.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé y a z.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena y a z.

-Hráli jsme hru (pexeso) na tabuli.

-Pracovali jsme se Work Book str.25, 26.

-Pracovali jsme se Student Book str.26 a 27.

 

09.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé w a x.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena w a x.

-Cvičili jsme What is your favourite (colour, number, toy a animal).

-Pracovali jsme se Work Book str.29

-Pracovali jsme se Student Book str.25 a 28.

07.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé u a v.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena u a v.

-Cvičili jsme věty His name is. a Her name is.

-Pracovali jsme se Work Book str.23.

-Pracovali jsme se Student Book str.23 a 24.

 

02.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé s a t.

-Cvičili jsme abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena s a t.

-Cvičili jsme věty What's his name? a What's her name?

-Pracovali jsme se Work Book str.22

 

31.10

 

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé q a r.

-Cvičili jsme slova kite, ball, doll, monster, go-cart, car, bike, plane, train a computer game.

-Na Starfall jsme cvičili písmena q a r.

-Děti dodělávaly příšeru na které začaly pracovat minulý týden.

24.10

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme měli poprvé Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti nakreslili příšeru a na ni nalepovaly vystřižené díly (nos, uši atd.).

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé o a p.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno o a p.

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

TEST – Úterý 24.10

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test v úterý!

- Rozumět otázku a odpověď: What’s this? It’s a pencil. Is it a book. Yes, it is/No, it isn’t.

- Důležitá slova: Chair, book, ruler, pencil.


19.10

 

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé m a n.

-Hráli jsme bingo a cvičili jsme při tom slova Pen, pencil, book, bag, desk a notebook, ruler, rubber, one, four a five.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno n.

17.10

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé k a l.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili Pen, pencil, book, bag, desk a notebook.

-Cvičili jsme věty pass me a (book, pencil, rubber…), please open your book, please stand up, please close your eyes…

-Na Starfall jsme cvičili písmeno k a l.

 

12.10

- Děti dostali dnes Alphabet book a cvičili psát velké i malé i a j.

-Zopakovali jsme odpovídat na otázku What is it? It’s a ruler. a při tom jsme opět cvičili slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Pracovali jsme se Work Book str. 13, 16 a 17.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno i a j.

-Dnes jsme mluvili o šikaně a co můžeme dělat abychom jí zabránili. Děti potom podepsali malý plakát kde je napsáno že se všichni stavíme proti šikaně.

 

10.10

-Děti dostali dnes Alphabet book a cvičili psát velké i malé g a h.

-Pracovali jsme se Student Book str.15 a 16.

-Pracovali jsme se Work Book str. 14 a 15.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno g a h.

 

05.10

-Na papír (Alphabet book) jsme cvičili psát velké i malé c.

-Pracovali jsme se Student Book str.12. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 11,12.

-Cvičili jsme odpovídat na otázku What is it? a při tom jsme zopakovali slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno c a d.

 

03.10

-Na papír (Alphabet book) jsme cvičili psát velké i malé e.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 8,10.

-Cvičili jsme slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Na Starfall jsme cvičili abecedu.

26.9

-Zpívali jsme písničku Phonics song.

-Pracovali jsme se Student Book str.4-5. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 4-5.

-Cvičili jsme čísla 1-10.

-Cvičili jsme slovo point a děti ukazovali na různé věci – Point to the floor.

 

21.9

 

Oznámení: Ve Work Book je kód který je potřeba k registraci na stránky Cambridge kde jsou cvičení a jiné pomůcky. Prosíme, abyste k odstranění použili minci (jemně), abyste předešli poškození kódu. Jakékoliv problémy s kódem nebo přístupem ke stránce prosím kontaktujte Ditu Polcarovou dpolcarova@cambridge.org Děkujeme!

 

-Dnes jsme dodělali naše třídní plakát.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

-Cvičili jsme slova: Listen, look, say, please, bathroom, thank you a you are welcome.

 

19.9

- Uvítali jsme děti v angličtině a mluvili jsme trochu o tom jak budou během roku probíhat hodiny.

- Dnes jsme začali vyrábět třídní plakát na kterém budou fotografie a obrázky třídního maskota (clown fish).

- Děti vyráběli jmenovky a potom jsme hráli uvítací hry ve kterých jsme cvičili základní věty - What is your name? How old are you...

 

TOPlist

aktualizováno: 27.06.2018 15:09:53