Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

 

Hannah Straavaldson

tel.: +420 777 432 515
email: hmstraavaldson@hotmail.com

Asistent/ka:

 

Jana Hrubešová

tel.: +420 723 275 497 
email: jenahru@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-2020!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

DUBEN

UPOZORNĚNÍ: 9.4. – jsou Velikonoční prázdniny! Nebude online výuka!
Další hodina po Velikonocích bude ve středu 14.4. dle obvyklého rozvrhu.
 

2.4.2020

Nejdříve jsme si zahráli hru: Podívali jsme se na video a hádali, co to je za zvíře. Pak jsme si každý z nás jedno zvířátko namaloval a ukázal ostatním.

Pracovali jsme s WB na straně 78 a zopakovali jsme si něco o zvířátkách. Pak jsme si připravili pastelky – červenou, žlutou, zelenou, modrou a šedou. Říkali jsme si jaká barva nejlépe znázorňuje džungli, moře, sníh, stromy, atd. a vybarvili jsme si obrázku ve WB.

Zahráli jsme si hru: na různá prostředí (moře, poušť, atd.) jsme přiřazovali patřičná zvířata, která tam patří (chobotnici, orangutana,apod.) Můžete si zahrát doma ještě jednou – klikněte na odkaz výše.

Vrátili jsme se k obrázkům, které jsme nakreslili a říkali jsme si kde naše oblíbené zvířátko, které jsme nakreslili, bydlí – v poušti, v lese….

Pracovali jsme se SB na straně 79 a znovu jsme použili vybrané pastelky a zakroužkovali jsme si zvířátka podle toho kde žijou – oceaán modře, džungli zeleně…

WB na straně 79 jsme si zakroužkovali 4 zvířátka a k těm jsme doplnili jméno z nabídky nad obrázky.

Na konec hodiny jsme si zahráli hru: Zvířátkovou hru. Každý z nás se zamyslel jaké zvíře by chtěl být a pak nám ho ukázal - zahrál a my hádali, co hraje.

Vzali jsme si náš papír s obrázkem zvířátka a namalovali k němu, kde bydlí - dům, poušť, zoo... 

A abyste se přes víkend nenudili, stáhněte si několik stránek o zvířátkách – worksheet1 a worksheet2 A můžete stříhat, hrát si, vybarvovat a dělat s nimi, co chcete – vaší tvořivosti se meze nekladou 😊

 

A nezapomeňte – příští hodina je speciální – VELIKONOČNÍ!!!

 

 

BŘEZEN

UPOZORNĚNÍ: 9.4. – jsou Velikonoční prázdniny! Nebude online výuka!
Další hodina po Velikonocích bude ve středu 14.4. dle obvyklého rozvrhu.

 

31.03.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali, domácí úkoly.

Zahráli jsme si Bingo s obrázky oblečení a to hned několikrát za sebou.

Malovali jsme všechno oblečení, na které jsme si vzpomněli a pak si ho křížkovali, když se Ms.Hannah ptala a mi ho měli.

Zahráli jsme si hru – rozeběhli jsme se doma a hledali, co Ms. Hannah říkala. Kožené… Bavlněné…  A nosili jsme boty, rukavice, kabáty, trička, tašky apod.

Pracovali jsme s SB na straně 90 a přiřazovali jsme k oblečení z čeho je uděláno. Pak jsme si říkali z čeho je co uděláno – červená zástěra z kůže apod.

Zahráli jsme si hru – oblékali jsme postavičky na počítači a říkali, kteá část oblečení kam patří.

Žádné domácí úkoly na příští úterý 😊

A protože budete mít hodně volného času když nejsou úkoly, podívejte se na tyhle stránky a vybarvěte si a vyluštěte nějaké hádanky abyste se zabavili…

Aktivita 1, Aktivita 2, Aktivita 3

 

26.03.2020

Nejdříve jsme si řekli, co jsme dneska dělali. A co že to dělal celý den Baby Yoda? Podívejte se na konec dnešního příspěvku a dovíte se to 😊

Pracovali jsme se SB na straně 89. Říkali jsme si co dělají děti na obrázcích. Našli jsme si v učebnici na konci samolepky dvou holek a dvou kluků a nalepili jsme si podle toho, co jsme slyšeli na stranu 89.

Potom jsme si o dětech, které jsme nalepili povídali – jaké mají tričko, kalhoty, svetr…

Ukaž nám něco (jím, piji…) a ostatní musí hádat – opakování slovíček.

Zahráli jsme si hru – Simon řekl… Ms.Hannah předříkávala a děti museli dělat – chyť svou nohu, skákej, otoč se…

Pracovali jsme se SB na straně 92. Poslechli jsme si věty a přiřadili si je k obrázkům.

Pak jsme si ukazovali pohyby – chytit mouchu, dívat se na mouchu, otočit se, vyhodit mouchu z okna…

Vzali jsme si tužku a doplnili cvičení 2 na straně 93 ve SB. Ms. Hannah nám předčítala a my jsme psali čísla do čtverečků tak jak šly věty za sebou.

Vzali jsme si papír a namalovali jsme si BabyYodu, jak něco dělá (jak se koupe, češe se, plave, jede autem) a co nám děti nakreslili?

 

A jak jsem slíbila tady je velice “busy day” Baby Yody.

Můžete si stáhnout obrázky pomocí linků a vybarvit si je doma, abyste se o té Karanténě do úterý bez nás neunudili :-)

Baby Yoda hraje videohry, uklízí, dělá domácí úkoly (rád), kreslí, jezdí na kole (občas), chodí na nákup (málokdy), hraje si na hřišti (když tam nikdo jiný není), jde vyvenčit pejska , dívá se na televizi, vaří a čte.

Nezapomeňte na DÚ!

 

24.03.2020

Zkontrolovali jsme si DÚ z minulého pondělí,

Proběhli jsme se doma, když jsme hledali něco bavlněného, koženého a vlněného a ukazovali to na kameru

Pracovali jsme se SB na straně 86. Ms. Hannah nám přečetla, ukázala a vysvětlila příběh jako vždy a pokládala nám otázky a my odpovídali.

Podívali jsme se spolu na příběh (video) ze strany 86 ze SB.

WB strana 86, poslouchali jsme a vybírali, kdo řekl větu, kterou Ms. Hannah přečetla.

SB na straně 87 cv. 4.

WB strana 87 cv.2. nacvičovali jsme si výslovnost hlásek st, sp, sk, sn, sw,…

Zahráli jsme si hru. Vstali jsme a Ms. Hannah nám říkala, co máme dělat a mi to ukazovali – spát, jíst, pít,…

Domácí úkol: WB 86 (zbytek stránky, který jsme neudělali ve škole), 90, 93 a worksheet - klikněte na odkaz (DÚ je na příští úterý 31.3.2020)

 

19.03.2020

Dnes jsme byly mile překvapeni – Nikdo nám na hodině nechyběl!

MDR: řekni jednu věc, kterou máš na sobě.

Pracovali jsme se SB na straně 84, a zahráli jsme si hru – Ms. Hannah popisovala, co vidí a my jsme odpovídali: vidím něco modrého…

Poslechli jsme si písničku na straně 84. šlo to nic moc, ale to důležité jsme se z písničky dověděli. Pak jsme si povídali, co nosí kočička a kocourek.

Pak jsme si zakroužkovali oblečení na obrázku podle pokynů Ms.Hannah.

Namalovali jsme si na papír postavičku a pak se Ms.Hannah ptala každého z nás, co máme všichni na svou postavičku nakreslit.

Po přestávce jsme si postavičku vybarvili pastelkami, pak jsme odpovídali na otázky, co má oblečené a jakou barvu to má.

Pracovali jsme s SB na straně 85 a udělali si cvičení 1,

Na konec jsme pracovali s naším WB na straně 85 a spolu jsme si udělali cvičení 1, Další cvičení, cvičení 2 je za domácí úkol na úterý.

Zahráli jsme si hru. Postavili jsme se a zopakovali jsme si při cvičení nová slovíčka – ukazovali jsme si co máme na sobě.

 

17.03.2020

Dneska jsme se poprvé učili ONLINE!

Bylo to skvělé, byli jsme téměř všichni a byla to legrace

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly

Pracovali jsme se SB na straně 82, kde jsme si přečetli a vysvětlili nová slovíčka. Předváděli jsme a říkali si jaké máme části oblečení.

Procvičili jsme si barvy a oblečení s kočičkami ve WB na straně 84.

SB 83 – cvičení 1 – procvičili jsme si otázku How many… a odpovědi There is/are…

Zahráli jsme si hru se cvičením 3 na straně 83. Odpovídali jsme na otázky, co to je a co děti vidí, jakou barvu oblečení má a jestli se jim líbí.

Zahráli jsme si hru: postavili jsme se a ukazovali na svoje tričko, kalhoty, ponožky atd. abychom se naučili nová slovíčka. Pak jsme ukazovali chůzi, plavání a další činnosti.

Než jsme se rozloučili každý z nás musel říct co má na sobě – dvě věci.

Uvidíme se zase ve čtvrtek.

Prosba na rodiče – poprosím vás upravte citlivost vašich mikrofonů. Pokud je váš mikrofon příliš citlivý – je slyšet vše na pozadí vašeho dítěte jako hluk – hovor, televize, rádio, a bohužel ruší ostatní. Děkuji za pochopení.

Domácí úkol: WB 83,85,89,91 (na příští úterý 17.3.2020)

10.3.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly a potom si zopakovali co nejvíce pro dnešní TEST PARTY.

Nejdříve jsme si napsali první půlku testu

Po přestávce a posilnění druhou půlku testu.

 

Půjčili jsme si knihy a máme je přinést 24.3. anebo až nám skončí neplánované Korona-prázdniny.

Na závěr hodiny jsme si zahráli hru – Kdo má… stoupli jsem si do kruhu, doprostřed si stoupl jeden z nás a měl hádat kdo z těch ostatních má obrázek jablíčka.

Domácí úkol: WB - 82, 84, 88, SB – 88 termín je na 17.3.
Kdybychom se ale do té doby do školy nevrátili přineste ho na první naši hodinu po návratu do školy.

 

05.03.2020

MDR – do sešitu jsme si napsali odpovědi na otázky – ANO/NE

Dneska jsme se rozhodli našimi znalostmi zničit Korona virus. Za každou správnou odpověď na spoustu otázek jsme dostali jednu kartičku s obrázkem korona viru.

Zopakovali jsme si gramatiku a slovíčka pro úterní testík

  • ložnice, obývací pokoj, předsíň, koupelna…
  • is, are

Pracovali jsme s workbookem na straně 76 vybarvili si zčásti obrázek podle pokynů. Jestli chcete domalujte doma.

V učebnici na straně 77 jsme si řekli jaký je rozdíl mezi domem a bytem, spočítali koupelny a opakovali is a are.

Na závěr jsme si namalovali náš vysněný dům –někteří nabyli dojmu, že až budou dospělí stanou se z nich nejspíš mravenečci – namalovali si pidibyteček ú plně pod střechu 😊

A jak dopadl boj proti Koronaviru?
Výherce s největším počtem kartiček místo aby balonek s namalovaným koronavirem zničil, vzal si ho domů
😊.

Pro všechny ostatní, kteří projevili zájem o obrázek a malé kartičky, aby si mohli zahrát doma rozum proti viru - přikládáme 😊 (klikněte na obrázek - pdf)

 

03.3.2020

Nejdříve jsme si vyhlásili Studenta měsíce – Gratulujeme!

Poté jsme ocenili všechny, kteří získali hvězdičky za měsíc únor.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly.

MDR – přiřazovali jsme si obrázky ke slovíčkům

Pracovali jsme s učebnicí na straně 74 – přečetli, vysvětlili jsme si a poslechli si příběh Zodpověděli jsme otázky.

Pracovali jsme s Workbookem na straně 74, 75

Zahráli jsme si hry – házeli jsme si hračkou a počítali a říkali barvy.

Domácí úkol: WB stany 73,78,81, SB strany 78 (Pozor pro úkol ve WB na straně 78 budete potřebovat informace ze SB strana 78)

POZOR! Příští úterý nás čeká TEST PÁRTY z poslední lekce!!!

 

ÚNOR

26.2.2020

MDR: opsali jsme si slovíčka z tabule a domalovali jsme si k nim obrázky

Zazpívali jsme si písničku na straně 72 a vypracovali jsme si cvičení na straně 73.

Naučili jsme se novou gramatiku – rozdíl mezi is a are a vysvětlili jsme si jak se pracuje s isn´t a aren´t

Nakonec jsme si zahráli dvě hry.

  1. Ms.Hannah nám dávala otázky z obrázku a my museli rychle počítat a odpovídat.
  2. A oblíbená Hungry Monster s novými slovíčky.

 

25.2.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

MDR – Patří název k obrázku místnosti na tabuli nebo ne? Napiš ANO/NE do svého sešitu.

Zahráli jsme si hru – Co to je? Na tabuli byly obrázky s místnostmi v domě. My se rozdělili do dvou skupin a plácačkama měli rychle plácnout na místnost, kterou Ms. Hannah řekla.

 

Pracovali jsme s učebnicí na straně 70 a naučili jsme se nová slovíčka. Vypracovali jsme si cvičení na straně 71 a procvičili si gramatiku – is a are.

Zahráli jsme si hru – Popiš obrázek a ostatní musí uhádnout která místnost to je.

A poslední hra byla naše nejoblíbenější – Hra na hladové monstrum.

Homework na 3.3.2020: WB strany 71 a 72 a SB strany 76,81

 

 

Náš Valentýnský dárek pro všechny rodiče

Originální ztvárnění písně Busy week z učebnice na straně 60

Bavte se a zpívejte s námi!

 

(klikněte na obrázek)

Pokud byste si chtěli toto video stáhnout na památku,
napište mi a já vám obratem pošlu link, Ms Jana.

 

13.2.2020

MDR: nakreslili jsme si dobré a špatné jídlo.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 66 a vysvětlili si jaké jídlo je zdravé a jaké ne.

Nakreslili jsme si zdravé a nezdravé jídlo na tabuli.

Zazpívali si a zaběhali si po třídě, abychom se trochu probudili 😊

Vyrobili jsme si ve dvojících leták se dny v týdnu, sporty a dobrým jídlem, které k těm dnům patří.

 

11.2.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali DÚ

MDR: opakovali jsme si pro naši TEST PÁRTY – play, watch, go, ride

Pak už nás čekala TEST PÁRTY – 1.část

Abychom se odreagovali zazpívali jsme si písničku – Busy, busy week a krásně jsme si zatancovali.

Po přestávce jsme se vrhnuli na druhou část TESTU.

Půjčili jsme si nové knížky, abychom měli o prázdninách co číst. A na závěr jsme se pořádně proběhli s naší oblíbenou hrou – Hungry Monster.

A jako každé úterý jsme si zadali domácí úkol.

Domácí úkol: WB 70,73,77 a worksheet, který děti dostaly, ale pro jistotu ještě přikládáme.

 

6.2.2020

MDR: Opsali jsme si jeden den v týdnu z tabule a pak k tomu nakreslili obrázek, co v ten den děláme.

Poslechli jsme si písničku – dny v týdnu a potom jsme si ji z plných plic zazpívali.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 65. Poslechli jsme si příběh a zaškrtávali správné odpovědi.

Zahráli jsme si hru a doplnili informace v grafu.

Každý z nás dostal papír na kterém byla napsána otázka. Např. jezdíš rád na koni? Hraješ si rád s kamarády?... každý musel svoji otázku položit všem svým spolužákům a zaznamenat, zda rád nebo nerad dělá to co se ho ptal. Pak jsme hlasy spočítali a na tabuli jsme si nakreslili graf s výsledky, Zjistili jsme, že nejvíce z nás si rádo hraje s kamarády.

A na konec hodiny jsme si zahráli naši oblíbenou hru – Hungry monster!

Nezapomeňte 11.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

 

4.2.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Dnes jsme si vyhlašovali Studenta měsíce a předávali odměny za nasbírané hvězdičky.
Gratulujeme všem
😊

MDR: Pracovali jsme s naším sešitem a procvičili se další samohlásku E,e – napsali jsme si několik slovíček – bed, hen, leg.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 62. prošli jsme si příběh o dětech a potom se podívali na video.

Zahráli jsme si hru, seřadili jsme se do řady a každý z nás dostal kartu s názvem jednoho dne v týdnu. Pak jsme poslouchali písničku o dnech v týdnu a zvedali naše karty tak jak jsme je slyšeli v písničce.

Nakonec jsme si zahráli naši oblíbenou hru Hungry monster.

Nezapomeňte 11.2. budeme psát test z aktuální lekce – procvičte si slovíčka a gramatiku.

Homework: WB str. 62,67,69.

 

LEDEN

30.1.2020

MDR: napsali jsme si dvě slovesa PLAY a RIDE a k nim si ze 3 ke každému přiřazených podstatných jmen vybrali a složili věty – ride a bike, play ball…

Zazpívali jsme si písničku na straně 60 z učebnice o tom jak moc zaneprázdnění jsme a co děláme každý den.

Naučili jsme se Yes, I do a No, I don´t

Pak jsme si říkali, co děláme ve všední den a co o víkendu.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 61 o odpovídali na otázky Do you……… at the weekend? – Yes, I do. No, I don´t.

Nakonec jsme si zahráli hru o Hladovém Monstru.
Do čtyř rohů třídy jsme si dali obrázky s tím co dělám – plaveme, hrajeme si svbalonem, hrajeme na počítači, jezdíme na kole. Jeden z nás byl Hladové Monstrum, které si zakrylo oči a Miss Hannah se ho ptala, co dělají ti, co by rád baštil a on musel odpovědět – jede na kole, plave…

Ostatní běhali mezi obrázky a ti, co byly u obrázku, které Mostrum jmenovalo byli zbaštěný – byla to velká legrace a prý chceme příště hrát Hladové monstrum také!

 

28.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Na Starfall  jsme si prošli samohlásku A

MDR: napsali jsme si do sešitu několik slov se samohláskou A – cat, apple, alligator.

Pojmenovali jsme si dny v týdnu a procvičovali si je spolu s aktivitami (např, v úterý hraji fotbal)

Pracovali jsme s pracovním sešitem na straně 59 – poslechli jsme si text a zaškrtli správné odpovědi.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 59 a do cvičení jsme si podle poslechu nalepili správné samolepky.

Domácí úkol: Workbook str. 60 (pozor pro cv.1 je nutné si přečíst slova písničky z učebnice str. 60), Učebnice str. 65 a papír, který děti dostali –  tam je nejdříve doplnit věty k obrázkům, pak podle linek papír nastříhat a slepit k sobě názvy dnů a obrázky aktivit – libovolně, tak aby výsledkem bylo něco jako pexeso. Pro jistotu přikládám:

A pro velký úspěch přikládáme i odkazy na písničky s názvy dnů – největším hitem byla Adamsova rodina a proto máme hned dvě verze 😊.

Dny v týdnu 1,

Dny v týdnu 2 (Adamsova rodina verze 1),

Dny v týdnu 3 (Adamsova Rodina verze 2)

 

23.1.2020

MDR: nakresli své nejoblíbenější ovoce a zeleninu.

Trénovali jsme si mluvnici Have we got…? Jaké ovoce a jakou zeleninu vidíme na tabuli.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 55. Samolepky z učebnice jsme nalepili na správná místa v obchodě s ovocem a zeleninou.

Přečetli jsme si příběh o zelené šunce a zelených vejcích.

Na konec jsme si namalovali bláznivé ovoce a zeleninu. A co že jsme si to namalovali?

Třeba modrou brokolici, červené banány a podobně.

 

21.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly

Něco maličko jsme si zopakovali a pak už se vrhli na první část naší TEST PÁRTY

Po první části jsme si zopakovali mluvnici Have we got…? Do krabice jsme dali věci z naší učebny a ptali jsme se zda v ní máme něco, co jsme tam dávali. Např. tužku, obrázek, knihu, zvířátko apod.

Po přestávce jsme dokončili druhou část naší TEST PÁRTY.

Vysvětlili jsme si co je školní knihovna a všichni jsme si půjčili knihu – vysvětlili jsme si, že ji máme přečíst a na papír, který jsme dostali napsat a nakreslit o čem kniha je – za to dostaneme dvě hvězdičky navíc. Knihu máme vrátit 4.2. a to ať už ji stihneme přečíst nebo ne.

A na závěr hodiny jsme si řekli, co je to Portfolio a jak s ním budeme pracovat – dostali jsme nové sešity, které jsme si podepsali a krásně vybarvili první stránku – a od příště už budeme zapisovat do sešitu – slovíčka, věty, kreslit apod. – bude se to jmenovat MDR – my daily report.

Domácí úkol: WB strany 58, 59 (pouze cvičení 2), 61, 64 – přinést 28.1.2020

16.1.2020

Dnes jsme dokončili náš ABC book a dostali jsme diplom, který jsme si domalovali.

Dnes jsme se učili velké číslovky – 11 až 20.

 

Hráli jsme spoustu her s číslovkami – řadili jsme se od nejmenšího po největší, opakovali jsme číslovky podle Ms.Hannah, vstávali jsme podle vyvolávání číslovek, které jsme drželi, plácali jsme na číslovky, které Ms. Hannah říkala, na tabuli apod.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 52, vyplnili jsme si nákupní seznam podle toho, co jsme slyšeli v počítači.

Na závěr jsme se rozdělili do dvou skupin a ptali se co máme v nákupním listě a co nám oproti druhé skupině chybí.

Pozor příští úterý píšeme test!

 

14.1.2020

Za minulý měsíc jsme nasbírali tolik hvězdiček, že jsme se dostali mezi druhou pětic nejlepších tříd v našem LEAPU - za to nám rozhodně patří gratulace.

Nejdříve jsme si zkontrolovali Domácí úkoly.

Poslechli jsme si ABC písníčku a společně jsme si ji zazpívali.

Hráli jsme si se Starfall  s písmenky Y a Z

Do našeho ABC booku jsme si zapsali písmenka Y a Z a vymalovali část obrázků.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 50 – prošli jsme si text (příběh), podívali se na video a vypracovali cvičení na straně 51.

A našli jsme obrázek Mr.Yody ze STAR WARS v rukopise z roku 1300!

Domácí úkol: WB 50,52,57 a SB 3

Pozor příští úterý – 21.1. píšeme test z poslední probrané lekce!

 

9.1.2020

Pracovali jsme s ABC bookem a dopsali si písmenka W a X a dobarvili si obrázky.

Zopakovali jsme si slovíčka – jídlo pomocí obrázků.

Pracovali jsme s učebnicí na stránce 48 a hledali jsme jídla podle názvů, poslouchali jsme písničku a pak si ji společně zazpívali. Vypracovali jsme si cvičení na straně 48.

Po přestávce jsem procvičovali gramatiku “Have you got any…? Yes, I have/ No I haven’t”

Prohlédli jsme si ledničku v učebnici a popisovali, které jídlo tam je a které není a pak si nějaké jídlo do ledničky nakreslili.

Na konec jsme si zahráli hru co máme a co nemáme ve třídě. Učili jsme se otázky I odpovědi.

 

7.1.2020

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly

Poté jsme si vyhlásili Studenta měsíce a předali odměny za Hvězdičky.

Poslechli jsme si ABC song a pobavili se s písmenyk W a X na Starfall

Do našich ABC booků jsme doplnili písmenka W a X

Pracovali jsme s obrázky a učili se slovíčka – jídlo a pak jsme si je procvičovali.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 46 a ukazovali si na obrázky jídel a učili se slovíčka.

Na straně 47 v pracovním sešitě jsme vypracovali cvičení 1 a 2.

Poté jsme pracovali s učebnicí na straně 47 a porovnávali si mezi sebou co nosíme ve svých svačinových krabičkách.

Domácí úkol: Pracovní sešit strany 48,49,54 a 55

 

Prosinec

19.12.2019

Dnes na hodinu angličtiny dorazil pirát Jack i se svou pirátskou lodí, spoustou sněhových (papírových) koulí a pořádnou porcí magických sněhových koulí, které ukradl.

Děti měli za úkol magické sněhové koule získat. To se dalo jenom tak, že děti musely nad pirátem vyhrát sněhové (papírové) koule v různých soubojích a ty pak použít při útoku proti němu a jeho lodi.

Hráli jsme kostky a počítali zvířátka, utkali se v koulovačce, hráli sněhový řetěz ze slovíček, které jsme se letos naučili apod.

Do našeho snažení jsme si zatancovali, zazpívali a podívali se na krátký příběh o růžovém pantherovi a vánocích

Do moře kolem pritáské lodě jsme domalovali zvířátka...

Zahráli jsme si na piráta Jacka a vyptávali se ostatních na tajné věci, jako kolik nám je let, kdo je náš nejlepší kamarád apod.

A tenhle  - super zvědavý a v angličtině pořádně ukecaný pirát Jack si za svou snahu pirátskou čepici dokonce vysloužil!

Za odměnu jsme získali magické sněhové koule, ve kterých se pro nás skrývalo malé vánoční překvapení.

Krásné a klidné Vánoce nám všem!

Těšíme se na vás za ROK!

 

17.12.2019

Nejdříve jsme si po třídě našli vánoční dárky, které pro nás Ms.Hannah schovala než jsme dorazili.
Dárky byla slovíčka s vánoční tématikou. Slovíčka jsme si přečetli a vysvětlili.

Potom jsme si jeden po druhém vybrali jedno slovíčko a na tabuli se ho snažili nakreslit obrázkem. Hodně jsme se u toho nasmáli.

Poslechli jsme si krásnou vánoční písničku o Elfech a o tom jak vyrábí hračky pro děti k Vánocům.

Po přestávce jsme vánočně tvořili.

nejdříve jsme na papír nakreslili dárečky, pak vymalovali a slepili Vánoční stromečky a nakonec si pod ně navzájem nadělili nakreslené dárky.

A abychom se přes prázdniny nenudili dostali jsme také domácí úkol - papír z  doplňovačkami.
Přinést ho máme hned na hodinu 7.1.2020

 

12.12.2019

Nejdříve jsme si napsali do svého ABC booku písmenka U a V

Potom jsme pracovali s učebnicí na straně 42 a s workbookem také na straně 42 - vymalovali jsme si obrázek tak aby se na něm schovala ještěrka.

O přestávce začalo sněžit a my se dívali jak krásně to vypadá za okny :-)

Zahráli jsme si hru - porovnávali jsme si obrázky a hledali na nich rozdíly

Pracovali jsme s Workbookem na straně 42 jsme si udělali cv. 2

Zahráli jsme si pexeso se zvířátky a nakonec hodiny jsme si zahráli tichou poštu.

 

 

10.12.2019

Za minulý měsíc jsme nasbírali tolik hvězdiček, že jsme se dostali mezi TOP pět tříd v našem LEAPU - za to nám rozhodně patří gratulace.

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly, prosíme kontrolujte dětem zda mají úkoly celé, někteří zapomínají na jednu ze stránek a bohužel dost často :-(

Zahráli jsme si se Starfall a s písmenky U a V

Pracovali jsme s naším ABC bookem a napsali si písmenka U a V 

v našem Workbooku jsme vypracovali cvičení na straně 40

Znovu jsme si zopakovali slovíčka - on, in a under a nalepovali barevné papírky na interaktivní tabuli.

A pak už nás čekala naše TEST PARTY!

Po napsání testíku, který byl opravdu jednoduchý a opakoval hlavně použítí slov on, in a under jsme pracovali i s naší učebnicí a to na straně 44. Poslechli jsme si příběh o ztraceném a nalezeném štěňátku.

Homework: děti dostaly vymalovánky s vánočním motivem a mají za úkol ho domalovat podle pokynů pod obrázkem. (úkol je na 17.12.)

A pro nemocné a ty, kteří papír s úkolem třeba ztratí - tady je:

 

5.12.2019

Pracovali jsme s učebnicí na strance 40 - cv. 1 a cv.2. lepili jsme samolepky

Potom jsme pracovali na straně 41 také se samolepkami a další zvířátka jsme dokreslovali - procvičovali jsme si použití na, v a pod.

Zahráli jsme si hru s obrázky - museli jsme si pamatovat posloupnost zvířátek a počet. např. jedna žába, dva psi, tři kočky...atd a používat jednotné a množné číslo.

Pak jsme si zahráli další hru - schovávali jsme kočičku v učebně a jeden z nás musel vždy podle pokynu hledat - např, je v krabici, krabice má barvu...

Zahráli jsme si Mikulášskou hru - čekala na nás sladká odměna od Mikuláše, pokud budeme hodní, budeme mluvit anglicky a věnovat se vyučování

... a hádejte co?

Mikuláš rozdal odměny všem, protože jsme si to zasloužili!

A ještě malé upozornění - v příštím týdnu budeme mít další TEST PARTY z probraného učiva poslední lekce - nezapomeňte se připravit :-)

 

3.12.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Zahráli jsme si se Starfall a s písmenky S a T

Poté jsme si je napsali do našeho ABC booku.

Zopakovali jsme si jak se používá on, in a under. 

Pak jsme pracovali s učebnicí na straně 38 a poslechli jsme si příběh.

Na straně 38 v pracovním sešitě jsme odopověděli na otázky a zahráli si hru - hledali jsme písmenka a e i a snažili se najít rozdíl ve výslovnosti např. bad x bed

Potom jsme si přečetli pohádku o psech - malých a velkých..., na a pod... v a dokola....

Na závěr jsme vyhlásili vítěze s nejvíce hvězdičkami v minulém měsíci a předali jim sladkosti a samolepky

Jako poslední přišlo vyhlášení výherce Studenta měsíce za měsíc Listopad

- a takhle jsme jí předali diplom - Gratulujeme a hodně štěstí se sbíráním hvězdiček v měsíci prosinci.

HOMEWORK: Workbook stránky 38,45, 121, učebnice str. 45 (na 10.12.2019)

Listopad

28.11.2019

Nejdříve jsme si dopsali písmenka Q a R do našeho ABC booku.

Vysvětlili jsme si jak se tvoří jednoduché a množné číslo podstatných jmen - cat - cats

Opakovali jsme  si slovíčka, která jsme se naučili minule, pracovali jsme s učebnicí na straně 36. Poslechli jsme si písničku a zpracovali cv. 1

Zopakovali like a don´t like.

Udělali jsme si další cvičení na staně 37, proběhli se, když jsme říkali co máme a co nemáme rádi a na závěr jsme si nakreslili dvě zvířátka, která máme rádi a dvě která nemáme rádi.

 

26.11.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Pak jsme si zahráli se Starfall.

Zapsali jsme si písmenka Q a R do našeho ABC booku.

V učebnic na straně 35 jsme se naučili nová slovíčka a vysvětlili si jak se používají "ON, IN a UNDER"

Zazpívali jsme si písničku na straně 35.

Zahráli jsme si hru  - podle písničky jsme si ukazovali na zvířátka.

HOMEWORK: Workbook 37, 39, 41, 43 (do 3.12.)

 

21.11.2019

Nejdříve jsme pracovali s naším ABC bookem a psali písmenka O a P, zatímco jeden náš minule chybějící spolužák pracoval na testu.

Pak jsme "zazpívali" Happy birthday spolužačce, která má dnes narozeniny :-)

Naučili jsme se geometrické tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník a rovnoběžník.

Pracovali jsme s Workbookem. Na straně 30 jsme udělali cv.1 a 2, pak jsme si zahráli jsme si puzzle s geometrickými tvary na STARFALL - a byla to legrace

na konec jsme si z učebnice vytrhli stránku 125 a rozstříhali ji na tvary, ze kterých jsme potom shládali obrázky a lepili je na papír a takhle se nám to povedlo.

 

19.11.2019

Potom jsme si zahráli s Starfall s písmenky O a P

Psali jsme i do našeho ABC booku a dostávali za to razítka.

Hráli jsme hru se slovíčky - pojmenovávali jsme hračky  a přiřazovali k nim přídavná jména která jsme se naučili - malýv, velký, ošklivý, hezky...

Na závěr první hodiny jsme si napsali testík - jednoduchý - opakování slovíček - hračky a k tomu přídavná jména, barvy a číslice - kolik je ti let, máš nové kolo, a tvoje jméno je...
VŠICHNI TO ZVLÁDLI NAPROSTO DOKONALE :-)

Protože jsme byli rychle hotoví zahráli jsme si hru - házeli jsme si kostkou a posunovali imaginárního panáčka po čtverečcích na tabuli a pojmenovávali obrázky na pozicích, kam jsme se dostali... byla to legrace.

Zbyl nám čas i na pohádku o sloních dvojčatech, kteří nevěděli jak to udělat, aby je ostatní rozeznali a tak se natřeli jeden na červeno a druhý na zeleno.

A abysme si příběh pořádně užili nakreslili jsme si sloní dvojčata :-)

HOMEWORK: Workbook strany 34,35 a 36 a k tomu jednu stranu worksheetu :_)

Nezapomeňte úkol je na příští úterý - 26.11.!!!!!

 

14.11.2019

Nejdříve jsme předali diplom Studenta měsíce - výherce se nám po nemoci konečně vrátil do školy :-)

Pracovali jsme s naším ABC bookem a napsali jsme si písmenka M/N.

V učebnici jsme opakovali slovíčka z minulých lekcí - krátký/dlouhý, starý/nový...

Pracovali jsme s textem na straně 28 a označovali, které věty jsou správně a které ne.

Pak jsme pracovali s Workbookem na straně 28 - poslouchali jsme  text a podle něj vybarvovali obrázky.

Po přestávce jsme pracovali s učebnicí na straně 29 cv.1.

Nakonec jsme psali a malovali svoje věty s pomocí slovíček, které jsme se naučili - an ugly red doll, apod.

 

12.11.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Psali jsme i do našeho ABC booku.

Potom jsme si zahráli s Starfall s písmenky M a N

Zopakovali jsme si slovíčka z minulé lekce ugly/beautiful, old/new...

Pracovali jsme s učebnicí na straně 25, 26 a 27. Poslechli jsme si příběh a dívali se na obrázky, potom jsme si o příběhu povídali a odpovídali na otázky. 

Řekli jsme si jaký je rozdíl mezi slovy good x cheating a zahráli si karetní hru.

Vysvětlili si jaký je rozdíl mezi výslovností A a E (pEncil, clAss, blAck...) a vyplnili si cvičení na sraně 27 ve Workbooku.

HOMEWORK: Workbook strany 26,29,33 a 120 na úterý 19.11. 

Ještě si připomeneme, že jsme minulý týden oceňovali nejen nejlepší žáky (náš nejlepší žák pořád ještě není ve škole :-(, diplom na něj ale trpělivě čeká :-)) v rámci jednotlivých skupin (Student of the Month Award), ale také nejlepší skupiny v rámci celého ročníku (Star Class Winners Award). Naše skupinka se za měsíc říjen neumístila na prvním ani druhém místě v počtu nasbíraných hvězdiček. My ale pevně věříme, že i nám se podaří na tabuli cti získat v následujících měsících své místo. Na vítězné skupiny se můžete podívat zde.

 

7.11.2019

Nejdříve jsme se přivítali 

Pracovali jsme s naším ABC Bookem - dopisovali druhé řádky písmenek K a L a vymalovávali obrázky

Učebnice str. 24 - přečetli jsme si text a vyzkoušeli si otázky co je tvé oblíbené číslo a hračka.

Zahráli jsme si Clapping game - dvakrát jsme tleskli, ukázali na někoho a zeptali se jaká je jeho oblíbená hračka, číslo nebo barva.

Naučili jsme se nová slovíčka long/short, big/small, ugly/beautiful, old/new,

Nakreslili jsme si svojí oblíbenou hračku a napsali na ni jaká je - stará, nová, ošklivá, hezká, modrá...

a na závěr si vysvětlili jak se používá a jaký je rozdíl mezi a/an.

 

5.11.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Dneska byl slavnostní den! - vyhlašovali jsme studenta měsíce a předávali odměny za hvězdičky. Bohužel vítěz dnes chyběl, takže diplom předáme až se nám po nemoci vrátí :-)

Odměny jsme předali i všem, kteří získali hvězdičky za domácí úkoly, chování ve třídě i extra odměny. 

Budeme se snažit aby jsme příště vyhráli!

Pracovali jsme se Starfall s písmenky K a L

písmenka K a L jsme si psali i do našeho ABC sešitu.

Pracovali jsme s učebnicí na straně 22 poslouchali jsme a ukazovali si na obrázky nových slovíček - hraček.

Pak jsme pracovali s Workbookem a znovu poslouchali a doplňovali.

Vrátili jsme se do učebnice a nalepili si samolepky ke cvičení na straně 23.

Na závěr jsme si nakreslili a napsali něco o sobě - jak se jmenujeme, kolik je nám let a jaká hračka je naše nejoblíbenější.

HOMEWORK: strana 23 (jenom cvičení 2), strana  24 (celá) a strana 25 (jenom cvičení 2) a dvoustránkový worksheet, který jsme dostali.
- úkol je na 12.11.2019

 

ŘÍJEN

 

31.10.2019

Z učebnice jsme si vytrhli stranu 119 a rozstříhali si děsivé Halloweenské postavičky, všechny postavičky jsem dali na jednu hromádku a spolu si zahráli velké pexeso.

Učili jsme se postavičky - slovíčka na téma Halloween - kroužkovali jsme je na tabuli.

Zahráli jsme si písničku o Halloweenu - Spooky

A pak už jsme se vrhli na Art Projekt - malovali jsme dýni a do ní překvapení - děsivé postavy z Halloweenu.

Na závěr jsme si do dýně na tabuli domalovávali poslepu oči, nos a pusu - a byla to velká legrace :-)

 

24.10.2019

Na začátku hodiny jsme si pěkně zazpívali písničku s abecedou.

Zopakovali jsme si barvy - různými způsoby - hledej po třídě, hádej...

Pracovali jsme s naším ABC bookem - dopsali jsme si písmenka I a J

 

Pracovali jsme s učebnicí na straně 18 a 19 a doplňovali si barvy základní a sekundární

Na závěr jsme pracovali na velkém projektu - stříhali jsme, barvili, lepili a aranžovali. Byla to legrace i poučení.

 

 

22.10.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkol. POZOR - ne všichni přinesli celý! pokud budou chtít zpět hvězdičku musí ho do čtvrtka odevzdat!

Pracovali jsme se Starfall - písmena I a J

Napsali jsme si písmenka I a J do sešitu a vybarvili si pár obrázků.

A pak jsme si užili TEST PARTY (test, který nám ukáže jak jsme za poslední dobu pokročili v angličtině.

 A nakonec jsme si přečetli pohádku o Pirátovi.

HOMEWORK: WB str 22 (cv.2) a 23 (cv.1) a worksheet s hračkami, na druhou stranu worksheetu domalujte svoji nejoblíbenější hračku.

Pozor domácí úkol je ááááž na 5.11.

17.10.2019

nejdříve jsme pracovali s naším ABC sešitem a psali písmenka G a H.

Poslechli jsme si a zazpívali písničku o abecedě.

Zahráli jsme si hru se slovíčky a obrázky na tabuli

Pracovali s učebnicí na straně 16 - otázky: Kolik na obrázku vidíte knih, pravítek, atd... a zvládli jsme i stranu 17, obě cvičení.

a na závěr jsme si nakreslili tašku a do ní, co se vešlo - a někdy se tam ale vešlo věcí, co říkáte?

15.10.2019

Nejdříve jsme se přivítali a zkontrolovali si domácí úkoly - prosím zkontrolujte s dětmi úkol z  minlého úterý - hodně z nich ho mělo jen částečná a pár dokonce nemělo - stálo je to hvězdičku .-(, kterou jim vrátíme pokud úkol přinesou nejpozději 17.10. (úkol, o kterém je řeč: WB- str.: 10,11,12 (úkol byl na dnes - 15.10.)

Zahráli jsme si se Starfall - písmenka G a H

Pracovali jsme s naším ABC sešitem a napsali jsme si spolu písmenka G, H

Pracovali jsme s učebnicí na str.14 - poslouchali jsme a procvičovali si výslovnost slovíček, která jsme se minule naučili.

Zahráli jsme si hru - podej mi... 

Pracovali jsme s pracovním sešitem str. 14, cv. 1 a str 15 cv 1,2

HOMEWORK: WB str.16,19,21 a 119 (na 21.10.2019)

 

10.10.2019

Nejdříve jsme se přivítali.

Pracovali jsme s naším ABC sešitem a napsali jsme si spolu písmenka E,F,

pracovali jsme s učebnicí na str.13 - doplňovali jsme samolepky

na str.12, jsme spojovali slovíčka  s barvou stolků na které patřili.

Hra - Co je to? - školní pomůcky

Poslechli jsme si a zazpívali písničku - ABECEDA

Zahráli jsme si s písmenky - najdi písmenko mezi ostatními.

pracovali jsme s Workbookem na straně 13 - pojmenovali jsme si obrázky a pokusili jsme se napsat slovíčka a udělali si cvičení 1,2.

 

8.10.2019

Nejdříve jsme si zkontrolovali domácí úkoly.

Pracovali jsme se Starfall - písmenka E a F - krásně jsme si zahráli s interaktivní tabulí.

Písmenka jsme si důkladně procvičili i v našem ABC booku - krásně jsme si je obkreslili a naučili se je tak psát.

naučili jsme se spoustu nových slovíček - co vše najdeme ve třídě - Rubber, ruler, pencil case, book, bag,

a pak jsme si všechno pěkně procvičili při hledání ve třídě.

Zároveň jsme si znovu procvičili i barvy.

HOMEWORK: WB- str.: 10,11,12 (úkol je na 15.10.)

 

3.10.2019

Na začátek jsme si prošli domácí úkoly

Potom jsme si zopakovali všechny fráze, které již známe: Jak se jmenuješ? Kolik je ti let? Jaká je to barva?

MDR: Pracovali jsme s naším ABC sešitem – dopsali jsme si písmenka C a D a vymalovali všechny obrázky.

Vyplnili jsme si cvičení s dorty, děti dostali domů – poznávali kolik je dětem na obrázcích let.

Poslechli jsme si písničku písmenky.

A na závěr si děti ani nevšimli, že si napsali test z toho, co jsme se až do teď naučili 😊 – měli jsme tazvanou TEST PARTY

Připomínám úkol z úterý: Pracovní sešit str. 8,9,118 (na 8.10.)

 

1.10.2019

Kontrola domácích úkolů WB strana 6, cv.2, strana 7

Odevzdali jsme clownfish spolu s vybarveným stromečkem.

Prosíme všechny děti, které byly nemocné, aby dodělaly a odevzdaly úkoly  nejpozději do 3.10. (Ti co dnes nepředali úkol nedostali hvězdičku, ale mohou ji získat zpět, když ho přinesou ve čtvrtek)

Hráli jsme si se Starfall: procvičovali jsme písmenka C a D

MDR: Pracovali jsme  s naším ABC sešitem, obkreslovali písmenka C a D a vybarvovali obrázky

Poslechli jsme si příběh z učebnice (str.8) a pracovali i s pracovním sešitem na straně 8.

Poslechli jsme si další příběh.

A na závěr nám Ms. Hannah přečetla krátkou knížku o 7 dědečcích, kteří zpívali písničku o číslech a barvách.

HOMEWORK: dnes je toho opravdu spoustu (naštěstí na to máme týden čas – odevzdávejte 8.10.)

  • str. 8, cv.: 2.
  • Str. 9, cv.: 1
  • Str.118, celá strana

 

ZÁŘÍ

 

26.9.2019

Dnes nás bylo již o něco vice, ale všichni doufáme že se nám zbývající, nemocné Clown Fish brzy uzdraví 😊

MDR: Pracovali jsme se svým Alphabet book a dopsali si písmenka A a B

Zahráli jsme si s písmenky na tabuli:

  • Nejdříve jsme hledali písmenka, kterými začíná naše jméno
  • Potom jsme hledali písmenka, kterými začínají věci umístěné ve třídě a které umíme pojmenovat.

Pracovali jsme s učebnicí – strana 6, cv.: 1, poslouchali jsme CD, četli nám písmenka a mi je hledali v učebnici,  take jsme si zazpívali písničku s písmenky (opět na CD)

Pracovali jsme I s pracovním sešitem – ukazovali jsme si barvy ve třídě a učili se je správně pojmenovávat

A zpět práce s učebnicí – strana 7 – vybarvili jsme si čepičky podle pokynu z CD

Podívali jsme se na video s barvami a odpovídali na otázky.

HOMEWORK – str. 7 cv.:1,2 – domalovat názvy barev a do čtverce dokreslit sebe s barevnou čepičkou, do řádek pod obrázek doplnit své jméno a barvy, které na mé čepičce jsou. (úkol je až na 3.10.)

 

 

24.9.2019

Dnes nás bylo ve škole málo, hned 4 prvňáčci nám na angličtině chyběli

    Přejeme brzké uzdravení 😊

Dnešní lekce byly věnovány písmenkům A a B.

MDR: Začali jsme s naším sešitem plným abecedy a procvičili se psaní písmen A, B

Zkontrolovali jsme si domácí úkoly – palec na horu za všechny krásně vybarvené clownfish.

Poslechli jsme si oblíbenou písničku s abecedou, kterou najdete ZDE. Chceteli si doma také zazpívat, moc doporučujeme :-)

Zahráli jsme si hru na interaktivní obrazovace a jak se můžete sami podívat, dětem se hra s písmenky moc líbila.

Naučili jsme se nová slovíčka – apple, alligator, boy, bear

Hru najdete na internetu (Starfall – prozatím si hrajeme s písmenky A a B) a můžete si ji všichni doma procvčit – i ti co dnes chyběli.

Po přestávce jsme si opět zahráli hru – tentokrát na procvičení frází: What’s your name? a How old are you? (právě se ucíme - kolik roků nám je)

Poslechli jsme si a odpověděli na cvičení na staně 4 naší učebnice

A na závěr jsme dostali několik domácích úkolů. Nebojte se jsou opravdu lehké a zábavné.

Homework: workbook – strana 5 cvičení 2 a dvě stránky s hrami plnými čísel k domalování a doplnění. Pokud by si někdo z nemocných chtěl stránky s hrami take udělat- přikládám jako obrázky. (úkol je na 1.10.)

 

19.9.2019

Zahráli jsme si hru s hledáním písmenek v našem Alphabet book a vybarvili jsme část jeho první strany.

Vybarvili jsme a vystříhli malé obrázky clown fish a svoje fotografie, vybarvili jsme je a vyzdobili jimi náš třídní poster.

Podívali jsme se znovu na video s písničkou o abecedě.

Zahráli jsme si hru s mangnetickými písmenky (první písmeno našeho jména) soutěžili jsme kdo ho zdvihne nejdříve.

Podívali jsme se na krátký film s písničkou o Clown fish.

Na závěr jsme si zahráli hru s čísly. Všichni jsou moc šikovní! Překvapili nás obě dvě - Nejenom že znají názvy číslic v angličtině, ale umí se podle nich I perfektně seřadit od 1 do 10 😊

Domácí úkol: nezapomeňte domalovat a vybarvit clown fish (na úterý 24.9.2019)

Pro jistotu zvěřejňuji link kde si můžete rybičku stáhnout 😊

 

17.9.2019

Přivítali jsme se po prázdninách

Vybarvili jsme a vystříhli male obrázky clown fish. Než jsme je nalepili na první stranu pracovního sešitu – Abecedy, tak jsme si s nimi zahráli hru na schovávanou. Schovali jsme postupně každou clownfish a její majitel si ji musel ve třídě najít – naučili jsme se tak i nová dvě slovíčka – cool a hot.

Všichni svoji rybičku našli, i když to bylo někdy hodně napínavé a rybička dobře schovaná.

Podívali jsme se na video s písničkou o abecedě.

Povídali jsme si o šikaně, vysvětlili jsme si pravidla, co se má a co se nemá dělat ve škole a jak se má chovat správný kamarád.

Všichni jsme podepsali plakátek proti šikaně v naší třídě

Domácí úkol: domalovat a vybarvit clown fish (na úterý 24.9.2019)

 

 

TOPlist

aktualizováno: 06.04.2020 21:33:48