Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Erik Teppler

tel.: +420 774 147 713
email: erk_the_man50@hotmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2017-2018!Na této webové stránce se dočtete, co děti na hodinách angličtiny dělaly, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Učitelé vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme děti pobízet, aby si je samy doma vypracovaly, pokud chtějí. Učitelé tyto stránky a cvičení zkontrolují a děti za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Pouze sekce ‘self-study’ je aktivována. Se sekcemi 'join a class' nebo 'join a school' zatím nepracujeme.

 

PROSINEC

 

14.12

 

-Děti opsali slova cake, bananas, chicken, steak, peas, pizza, carrots, apples, sandwich a sausages v křížovce.

-Pracovali jsme se Student Book str.47

-Pracovali jsme se Work Book str.47.

-Doplňovaly pracovní list ve kterém jsme cvičili I’ve got (a cat)/I haven’t got (a dog).

 

12.12

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Robot and Mr Mole.

-Cvičili jsme slova cake, bananas, chicken, steak, peas, pizza, carrots, apples, sandwich a sausages.

-Pracovali jsme se Student Book str.46

-Pracovali jsme se Work Book str.46 a 122.

-Dnes jsme mluvili o naši letošní charitě Sue Ryder (více info najdete zde) a proč je důležité pomáhat jiným. Děti potom vyráběli vánoční přání které budeme seniorům v Sue Ryderu posílat před vánocemi.

 

07.12

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Cvičili jsme abecedu.

-Zbytek času jsme hráli různé hry a děti namalovaly dinosaura a stromeček.

 

 

TEST – Čtvrtek 07.12

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test zítra!

- Rozumět věty: I like (Mám rád) dogs. I don't like (Nemám rád) cats.

- Rozumět předložky: In, on a under – The duck is under the plane.

- Důležitá slova: Spider, monster, lizard, rat, duck, plane, elephant a frog.

 

05.12

-Na Starfall jsme cvičili čtení Sky Ride.

-Hráli jsme bingo a přitom jsme zopakovali slova in (v,ve), under (pod) a on (na).

-Zopakovali jsme I like/I don’t like.

-Společně jsme přečetli příběh This old man.

 

LISTOPAD

 

30.11

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Pete’s sheep a Jake’s tale.

-Zopakvali jsme slova in (v,ve), under (pod) a on (na).

-Pracovali jsme se Work Book str.41, 45 a 121.

 

28.11

 

-Na Starfall jsme cvičili čtení Gus the duck.

-Cvičili jsme slova in (v,ve), under (pod) a on (na) – poprosíme abyste je doma cvičili. Děkujeme.

-Na tabuli jsme hráli hru ve které jsme cvičili slova hand, bell, flag, log, lamp, nest, pants a truck.

-Pracovali jsme se Work Book str.40.

-Pracovali jsme se Student Book str.38, 39 a 41.

 

23.11

 

-Cvičili jsme věty I like (dogs). I don't like (spiders).

-Na Starfall jsme cvičili čtení Mox’s shop.

-Cvičili jsme slova in, under a on.

-Pracovali jsme se Work Book str.36, 37 (cvičili jsme otázku How many (dogs) are there?).

-Pracovali jsme se Student Book str.36 a 37.

 

21.11

 

-Cvičili jsme slova lizard, rat, frog, spider, duck, dog, cat a elephant.

-Na Starfall jsme cvičili čtení Peg the hen a The big hit.

-Pracovali jsme se Work Book str.34, 35.

-Pracovali jsme se Student Book str.34 a 35.

 

 

14.11

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Na tabuli jsme hráli hru (http://www.abcya.com/first_grade_computers.htm) ve které jsme cvičili písmena a jaký zvuk dělá samohlásky v krátkých slovech – hat, pig a set.

-Na Starfall jsme cvičili čtení – Zac the Rat

​Přejeme hezký svátek!

 

TEST 2 – Čtvrtek 16.11

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test ve čtvrtek!

- Rozumět slova: He's (On je), she's (ona je), his (jeho) a her (jeji).

- Důležitá slova: Old, new, small, big, long, short, bike, go-cart, kite, train a toy.


14.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé y a z.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena y a z.

-Hráli jsme hru (pexeso) na tabuli.

-Pracovali jsme se Work Book str.25, 26.

-Pracovali jsme se Student Book str.26 a 27.

 

09.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé w a x.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena w a x.

-Cvičili jsme What is your favourite (colour, number, toy a animal).

-Pracovali jsme se Work Book str.29

-Pracovali jsme se Student Book str.25 a 28.

07.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé u a v.

-Cvičili jsme opět abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena u a v.

-Cvičili jsme věty His name is. a Her name is.

-Pracovali jsme se Work Book str.23.

-Pracovali jsme se Student Book str.23 a 24.

 

02.11

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé s a t.

-Cvičili jsme abecedu.

-Na Starfall jsme cvičili písmena s a t.

-Cvičili jsme věty What's his name? a What's her name?

-Pracovali jsme se Work Book str.22

 

31.10

 

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé q a r.

-Cvičili jsme slova kite, ball, doll, monster, go-cart, car, bike, plane, train a computer game.

-Na Starfall jsme cvičili písmena q a r.

-Děti dodělávaly příšeru na které začaly pracovat minulý týden.

24.10

 

-Zopakovali jsme látku před testem.

-Psali test.

-Dnes jsme měli poprvé Star Store a děti měly z toho velkou radost.

-Děti nakreslili příšeru a na ni nalepovaly vystřižené díly (nos, uši atd.).

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé o a p.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno o a p.

Přejeme dětem hezké prázdniny.

 

TEST – Úterý 24.10

 

Níže se můžete prohlížet z jaké části bude se skládat test v úterý!

- Rozumět otázku a odpověď: What’s this? It’s a pencil. Is it a book. Yes, it is/No, it isn’t.

- Důležitá slova: Chair, book, ruler, pencil.


19.10

 

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé m a n.

-Hráli jsme bingo a cvičili jsme při tom slova Pen, pencil, book, bag, desk a notebook, ruler, rubber, one, four a five.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno n.

17.10

-V Alphabet book jsme cvičili psát velké i malé k a l.

-Hráli jsme hru ve které jsme cvičili Pen, pencil, book, bag, desk a notebook.

-Cvičili jsme věty pass me a (book, pencil, rubber…), please open your book, please stand up, please close your eyes…

-Na Starfall jsme cvičili písmeno k a l.

 

12.10

- Děti dostali dnes Alphabet book a cvičili psát velké i malé i a j.

-Zopakovali jsme odpovídat na otázku What is it? It’s a ruler. a při tom jsme opět cvičili slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Pracovali jsme se Work Book str. 13, 16 a 17.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno i a j.

-Dnes jsme mluvili o šikaně a co můžeme dělat abychom jí zabránili. Děti potom podepsali malý plakát kde je napsáno že se všichni stavíme proti šikaně.

 

10.10

-Děti dostali dnes Alphabet book a cvičili psát velké i malé g a h.

-Pracovali jsme se Student Book str.15 a 16.

-Pracovali jsme se Work Book str. 14 a 15.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno g a h.

 

05.10

-Na papír (Alphabet book) jsme cvičili psát velké i malé c.

-Pracovali jsme se Student Book str.12. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 11,12.

-Cvičili jsme odpovídat na otázku What is it? a při tom jsme zopakovali slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Na Starfall jsme cvičili písmeno c a d.

 

03.10

-Na papír (Alphabet book) jsme cvičili psát velké i malé e.

-Pracovali jsme se Student Book str.7-9. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 8,10.

-Cvičili jsme slova: Pen, rubber, book, bag, ruler, pencil case, desk a notebook.

-Na Starfall jsme cvičili abecedu.

26.9

-Zpívali jsme písničku Phonics song.

-Pracovali jsme se Student Book str.4-5. Děti se seznámili s postavami v knížce.

-Pracovali jsme se Work Book str. 4-5.

-Cvičili jsme čísla 1-10.

-Cvičili jsme slovo point a děti ukazovali na různé věci – Point to the floor.

 

21.9

 

Oznámení: Ve Work Book je kód který je potřeba k registraci na stránky Cambridge kde jsou cvičení a jiné pomůcky. Prosíme, abyste k odstranění použili minci (jemně), abyste předešli poškození kódu. Jakékoliv problémy s kódem nebo přístupem ke stránce prosím kontaktujte Ditu Polcarovou dpolcarova@cambridge.org Děkujeme!

 

-Dnes jsme dodělali naše třídní plakát.

-Hráli jsme hru ve který jsme cvičili větu – Touch your (shoe, nose, arm, head, ears…).

-Cvičili jsme slova: Listen, look, say, please, bathroom, thank you a you are welcome.

 

19.9

- Uvítali jsme děti v angličtině a mluvili jsme trochu o tom jak budou během roku probíhat hodiny.

- Dnes jsme začali vyrábět třídní plakát na kterém budou fotografie a obrázky třídního maskota (clown fish).

- Děti vyráběli jmenovky a potom jsme hráli uvítací hry ve kterých jsme cvičili základní věty - What is your name? How old are you...

 

TOPlist

aktualizováno: 17.12.2017 19:24:44