Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Asistent/ka:

Alžběta Gregušová

tel.: +420 774 805 220
email: alzbeta.gregusova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

DUBEN

16.4.

MDR: vyplňujeme pracovní list

 

Homework due 23.4. (domácí úkol na 23.4.): WB str. 102,103

 

Bookwork: učebnice SB str. 102, 103 Science

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali slovíčka a fráze z lekce 8, děti také navštívily oblíbený Star Store, kde si vyměnily nasbírané hvězdičky za různé odměny.

11.4.

MDR: zapisujeme slovíčka dle poslechu

 

Homework (domácí úkol): připomínáme DÚ na 16.4.

 

Bookwork: učebnice SB str. 100, pracovní list The Robot.

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme dále probírali správnou výslovnost samohlásek a,e,i,o,u a procvičovali ji při hře “Race to the Pond”. Děti  si také si vypůjčily knihy z naší anglické knihovny a na závěr hodiny jsme hráli oblíbenou hru Spelling Race.

9.4.

MDR: dle poslechu zapisujeme slovíčka se zaměřením na výslovnost samohlásek “o” a “i”, např.: pot, spot, hot…..

 

Homework due 16.4. (domácí úkol na 16.4.): SB str. 97, 98, 99

 

Bookwork: učebnice SB str. 98,99

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme dále sledovali krátký příběh na interaktivní tabuli a poté odpovídali na otázky z příběhu. V závěru hodiny si děti zahrály anglické Bingo.

4.4.

MDR: dle poslechu zapisujeme slovíčka: cat, hat, mat, bed, red, Ned, mug, bug…..

 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme na 9.4.

 

Bookwork: učebnice SB str. 97: otázky s “can/ can’t"

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali používání frází Yes I can/ No, I can't, děti se učily písničku  “Yes, I can” a v pracovním listu zapisovaly k obrázkům zvířat jednotlivé schopnosti např.: Monkey can jump. Fish can swim. 

2.4.

Homework due 9.4.(domácí úkol na 9.4.): WB str. 94,95,96

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): head, arm, fingers, hand, knee, leg, toes, foot

 

Bookwork: SB str.94 ( “The Robot”), str. 95

 

Grammar ( gramatika): Can/Can't

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se seznámili s novými slovíčky popisující části těla a učili jsme se písničku “The Robot “. Dále děti vytvářeli věty s použitím I can/ I can’t ( jump, play football…), na závěr jsme hrali oblíbenou hru “Fly, Fly, Fly” na zopakování slovíček z předchozích lekcí.

 

BŘEZEN

28.3.

MDR: opakujeme  “Do you like this/these…?”. “Yes, I do./ No, I don’t”

 

Homework (domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme úkol z minulé hodiny na 2.4.

 

Other information (další informace): v dnešní hodině děti psaly krátký test na opakování kapitoly 7, poté luštily anglickou osmisměrku ( Word search) a hrály hru “ Change seats if..” ,při které měly za úkol vyměnit si místa podle toho, kdo má/nemá stejný kus oblečení. Dále jsme hráli hru “ 10 seconds picture”, kde vždy jeden kreslil na tabuli obrázek dle zadání v limitu 10 vteřin a ostatní hádali co nakreslil.

 

26.3.

MDR: pracovní list: do vět doplňujeme správně slovíčka this/ these.

 

Homework due 2.4. (domácí úkol na 2.4.):WB str. 88,89,91

 

Bookwork: učebnice SB str. 90,91 kapitola Science  - Materials

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cotton, leather, wool, woolen, sheep, strong, warm, cool

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se seznámili s novými slovíčky z kapitoly Materials, dále si děti zahrály hru z učebnice SB str.93, kde měly za úkol dokreslit ruzným figurám oblečení a popsat ho.

21.3.

MDR: přiřazujeme oblečení k ročnímu období

 

Homework (domácí úkol ): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme DÚ na 26.3.

 

Bookwork: učebnice SB str. 88,99

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme opakovali slovíčka z kapitoly Roční období. Hráli jsme hru Spelling race se slovíčky z kapitoly 7 a pomocí dalších her procvičovali správné používání  “this” a “these”.

19.3.

MDR: opakujeme a zapisujeme: “Is she/he wearing…?” “Yes, she/he is wearing or No, she/he isn`t.”

 

Homework due 26.3.(domácí úkol na 26.3.): WB 85,86 (úkol 2 a 3), 87

 

Bookwork: učebnice SB str. 87

 

Vocabulary and Phrases ( slovní zásoba a fráze): tvoříme krátké otázky a odpovědi  -  Is he/she wearing…? Yes, he/she is wearing … Nová slovíčka: maybe, same

 

Other information (další informace): Četli jsme příběh na interaktivní tabuli. Děti poté odpovídaly na otázky dle poslechu.

14.3.

MDR: opakujeme a zapisujeme slovíčka dle obrázků z minulé hodiny

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 19.3.

 

Bookwork: učebnice SB str. 84,85

 

Vocabulary and Phrases ( slovní zásoba a fráze): tvoříme krátké otázky a odpovědi  -  Is he/she wearing…? Yes, he/she is wearing …

 

Other information (další informace): Hráli jsme hry na procvičování nových slovíček, cvičíme výslovnost. V pracovním listu děti označovaly obrázky dle poslechu. Četli jsme krátký příběh na interaktivní tabuli.

12.3.

MDR: vyplňujeme pracovní list, dle obrázků zapisujeme nová slovíčka

 

Homework due 19.3. (domácí úkol na 19.3.): WB str.82,83,84

 

Bookwork: učebnice SB str. 82, WB str. 126

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): jeans, sweater, jacket, skirt, shorts, cap, socks, shoes, T-shirt, trousers. Do you like this…? Yes. I do. No, I don’t .

 

Other information (další informace): v dnešní hodině se děti učily nová slovíčka a fráze ” I like…”, “I don't like…”, které jsme procvičovali pomocí různých her.

7.3.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán, připomínáme DÚ z minulé hodiny na 12.3.

 

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali slovíčka a gramatiku z 6. lekce pomocí různých her. Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm jsme procvičovali slovíčka pomocí Word search (osmisměrka), společně přečetli příběh Green Eggs and Ham a vyhlásili Studenta měsíce. Děti si také vybraly a půjčily knihy z naší anglické knihovny.

 

5.3.

MDR: vyplňujeme pracovní list “ What`s in the…?”

 

Homework due 12.3. (domácí úkol na 12.3.): WB str.77, 79

 

Bookwork: učebnice SB str. 78,79 - Geography

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): habitat, polar region, ocean, jungle, desert, mountain, rocks, sand, coral, snow, find

 

Other information (další informace): v dnešní hodině jsme se zaměřili především na opakování 6.lekce, ze které budeme psát krátký test tento čtvrtek 7.3. Děti se také seznámily s novými slovíčky z kapitoly Geography a hrály hru Spelling Race.

ÚNOR

28.2.

MDR: spelujeme slovíčka a zapisujeme

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 5.3.

 

Bookwork: učebnice WB str. 76 - dle poslechu vybarvujeme obrázky. SB str.77.

 

Other information (další informace): Hráli jsme hry na procvičování nových slovíček, děti soutěží, kdo dřív správně pojmenuje různé obrázky. Dále jsme hráli hru na opakování slovíček z lekce House.

 

26.2.

MDR: spelujeme a zapisujeme věty s použitím Is/Are

 

Starstore: v hvězdičkovém obchodě si dnes  děti vybraly odměny za nasbírané hvězdičky

 

Bookwork: učebnice WB str. 74 dle poslechu zapisujeme správná  čísla k obrázkům. Čteme příběh na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky.

 

Homework due 5.3.(domácí úkol na 5.3.): WB str. 73,74 úkol č.2 a str. 75 

 

21.2.

MDR: opakujeme a zapisujeme slovíčka: house, living room, bedroom, hall, dining room, stairs, cellar, bathroom

 

Homework(domácí úkol): domácí úkol dnes nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 26.2.

 

Bookwork: učebnice SB str. 73

 

Vocabulary and Phrases ( slovní zásoba a fráze): tvoříme krátké otázky a odpovědi  - Is/Are there…? Yes, there is/are… No, there isn`t/aren`t… How many…?

 

Other information (další informace): Hráli jsme hry na procvičování nových slov, cvičíme výslovnost. Děti se učily novou písničku.

19.2.

Homework due 26.2.(domácí úkol na 26.2.): WB str. 70,71,72

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): HOUSE - bedroom, bathroom, kitchen, dining room, living room, hall, cellar, stairs

 

Bookwork: SB str.70,71, WB str.125 - poslech textu a opakování slovíček

 

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat novou lekci č.6. Hráli jsme hry na procvičování nových slovíček a opakování There is../There are..

7.2.

Homework (domácí úkol): domácí úkol nebyl zadán, připomínáme domácí úkol z minulé hodiny na 19.2.

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): opakování slovíček: Monday…Friday, go, play, watch, do, don’t.

 

Other information (další informace): dnes jsme především opakovali slovíčka a gramatiku z 5.lekce, poté si děti napsaly krátký test. Četli jsme příběh The Very Hungry Caterpillar (O hladové housence), poté děti dle poslechu vybarvovaly různé obrázky v příběhu a správně je spojovaly s dny v týdnu. Také jsme ocenili studenta měsíce a předali mu diplom.

5.2.

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme různé činnosti (go swimming..).

 

Homework due 19.2.(domácí úkol na 19.2.): WB str. 64,69

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 65 - “My perfect week” čteme a spojujeme obrázky s větami

Other information (další informace): děti si vyrábí plakáty, na kterých jsou dny v týdnu. Ke každému dni kreslí různé aktivity. Každý student poté odprezentoval svůj “kalendář”.

 

LEDEN

31.1.

Bookwork: učebnice WB str.64 podle poslechu označujeme správné obrázky, pracovní list: čteme  a vybarvujeme slova, ve kterých se vyskytují spojení at, am, ag, ap (např. mat, bat..)

 

Další informace: Hráli jsme hry s obrázkovými kartičkami, při které procvičujeme dny v týdnu a děti k nim dle poslechu přiřazují různé aktivity. Poté každý předvádí před tabulí, co dělá o víkendu a ostatní hádají, např. I ride my bike. Na interaktivní tabuli jsme si zahráli pexeso, skládáme jednoduchá slovíčka a obrázky, opakujeme spelování.

 

29.1.

MDR (zápis do sešitu): sh/ch/th/wh zapisujeme do sešitu a vybarvujeme

 

Homework (domácí úkol): WB str. 60 ,61( přečíst si krátké věty a doplnit je, nakreslit obrázek). Domácí úkol je na příští úterý 5.2.

 

Bookwork: cvičebnice SB str. 62,63 - shlédli jsme krátký příběh na interaktivní tabuli a odpovídáme na otázky. WB str.65 - podle poslechu označujeme správné obrázky.

 

Other information (další informace):opakujeme a procvičujeme dny v týdnu, které spojujeme s různými činnostmi.  I RIDE MY BIKE ON TUESDAYS. I PLAY FOOTBALL ON SATURDAYS.

 

24.1.

MDR: zapisujeme a vybarvujeme jednotlivé dny v týdnu

 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 61 - doplňování podle poslechu “Do you…? “Yes, I do.” “ No, I don`t”.

 

Song: učili jsme se novou písničku z učebnice SB na str. 60

 

Další informace: Opakujeme dny v týdnu a přířazujeme k nim různé činnosti. Skládáme jednotlivé dny v týdnu do “vláčku” a učíme se správnou výslovnost. Dnes jsme také ocenili studenta měsíce za prosinec a předali mu diplom.

22.1.

Starfall: “th”, s pomocí interaktivní tabule procvičujeme výslovnost, např. thin -tin

 

MDR (zápis do sešitu): děti zapisují slovíčka dle obrázků v sešitu a učí se správně vyslovovat (thumbs up, thank you, three, think)

 

Homework due 29.1:(domácí úkol na 29.1.) WB str.58, 60

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): dny v týdnu: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

 

Other information (další informace): Během dnešni hodiny jsme procvičovali výslovnost “th”, dále se děti učily dny v týdnu a při poslechu a práci s interaktivní tabulí přiřazovaly ke každému dnu nějakou činnost, např. I play football on Saturdays. I go swimming on Mondays. Vzávěru hodiny jsme ve skupinkách hráli anglické Pexeso a hru na interaktivni tabuli se zaměřením na zopakování slovní zásoby.

17.1.

Starfall: “wh”, procvičujeme výslovnost s pomocí interaktivní tabule

 

MDR (zápis do sešitu): děti zapisují slovíčka dle obrázků v sešitu (where, who, when, what. …kde, kdo, kdy, co), poté setavují věty Where is the cat? Who is it?…Kde je kočka? Kdo je to?..

 

Homework due 24.1.:(domácí úkol na 24.1.) WB str.124

 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): play in the park, go swimming, play football, watch TV, play video game, ride the bike
 

Other information (další informace): Během dnešní hodiny jsme procvičovali výslovnost “wh”, “sh”, “ch”, děti ve skupinkách rozdělovaly různé obrázky podle výslovnosti počátečních písmen. Dále jsme opakovali názvy zvířat dle poslechu a hráli hru, při které se děti střídaly v roli učitele a říkaly ostatním, jakou činnost mají předvést, např. Go swimming! Play in the park!

15.1.

Homework: žádný domácí úkol nebyl zadán
 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): pizza, cheese, steak, cake, apple, banana, číslovky 11-20
 

Other information (další informace): Dnešní hodinu jsme věnovali především opakování. Děti s pomocí interaktivní tabule procvičovaly fráze I have got…(apple,steak..) I haven`t got..(cheese sandvich, sausages..). Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm děti hrály různé slovní hry s písmeny abecedy, např. Bingo. Dále jsme opakovali čísla od 11 do 20 při hře Monster.

10.1.

Starfall: "sh" (výslovnost podobná českému "š")

MDR (zápis do sešitu): opisujeme z tabule slovíčka a vybarvujeme obrázky předmětů začínající na "sh" - shoes, shark, shirt, shell

Learn to Read (učíme se číst): k již procvičovaným slovíčkům přidáváme shoes, shark, shirt, shell

Homework (domácí úkol ): písemný úkol dnes nebyl zadán; připomínáme úkol zadaný v minulé hodině WB str. 52

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 49 cv. 1 (dle obrázku odpovídáme na otázky: Have we got any cheese? Have we got any pizza? Děti zapisují: Yes/No)

Grammar (gramatika): WE'VE GOT (máme)/WE HAVEN'T GOT (nemáme)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information (další informace): Hrajeme hru "SNATCH", při které děti stojí ve dvojicích a mezi sebou mají položenou tužku. Na pokyny učitele např. "Touch your hair." "Touch your nose." provádí danou činnost. Jakmile zazní slovo "snatch!", musí zdvihnout tužku ze země. Kdo ji zdvihne první, je vítězem. Roli učitele si děti střídají mezi sebou.

8.1.

Starfall: "ch" (výslovnost podobná českému "č")

MDR (zápis do sešitu): opisujeme z tabule slovíčka a vybarvujeme obrázky předmětů začínající na "ch" - cheese, chicken, chips, chair

Learn to Read (učíme se číst): k již procvičovaným slovíčkům přidáváme cheese, chicken, chips, chair

Homework due 15.1. (domácí úkol na 15.1.): WB str. 52

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 53 (procvičujeme čísla 11-20); WB str. 47 cv. 1 (poslech a porozumění textu)

Grammar (gramatika): I'VE GOT (mám)/I HAVEN'T GOT (nemám); čísla 11-20

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, čísla 11-20

Other information (další informace): Stále opakujeme slovní zásobu na téma potraviny a čísla 11-20. Hrajeme hru "Numbers Hopscotch", při které skáčeme po kartách s napsanými číslicemi a pojmenováváme je (jsou seřazeny po sobě i v nahodilém pořadí). Příští úterý, tj. 15.1. si napíšeme krátký TEST ze 4. lekce - děti o něm byly informovány. 

3.1.

MDR (zápis do sešitu): individuální doplňování předchozích zápisů

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip, hen, men, pen, ten, jet, net, pet, wet, cot, dot, hot, pot, dog, fog, frog, log, mug, hug, bug, rug

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale opakujte prosím s dětmi čísla 11-20; také prosíme děti, které úkol na dnešek neměly, aby jej doplnily

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 50-51 (poslech příběhu), dále cv. 2 na str. 51 (podle příběhu doplňujeme, zda postavy mají či nemají uvedené potraviny); WB str. 50 cv. 1

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, kitchen, fridge, čísla 11-20

Other information (další informace): Dnes jsme na hodině především opakovali probranou látku - slovní zásobu na téma potraviny, čísla 11-20 a hláskování krátkých slov, která se učíme číst, a to pomocí hry "Spelling Race" a her na interaktivní tabuli.

Rádi bychom vás také informovali, že od 1. ledna dochází ke změně na pozici asistentky a na toto místo nastupuje Miss Alžběta

 

 

PROSINEC

20.12.

Starfall: krátká slova zakončená na -ug"Gus the Duck" - posloucháme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR (zápis do sešitu): obtahujeme v sešitě krátká slova zakončená na -ug (mug, hug, bug, rug)

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip, hen, men, pen, ten, jet, net, pet, wet, cot, dot, hot, pot, dog, fog, frog, log, mug, hug, bug, rug

Homework due January 3 (domácí úkol na 3.1.): WB str. 123 

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 49 cv. (na základě poslechu označujeme do rámečků, zda danou potravinu máme - "tick" nebo nemáme - "cross") a cv. (ptáme se a odpovídáme dle obrázku)

Grammar (gramatika): I'VE GOT (mám)/I HAVEN'T GOT (nemám); Have we got any...? (Máme nějaké ... ?) Yes, we have. (Ano, máme) No, we haven't. (Ne, nemáme.); čísla 11-20

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, kitchen, fridge, čísla 11-20, Have we got any ...? Yes, we have. No, we haven't.

Other information (další informace): Opakujeme čísla 1-10 a učíme se nová čísla 11-20 s použitím obrázkových karet, videa a hry. Děti si mohou počítání procvičovat doma pomocí tohoto videa. Díváme se na krátký film o Vánocích.

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spojenosti!

18.12.

Starfall: krátká slova zakončená na -ot, -og"Mox's Shop" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR (zápis do sešitu): obtahujeme v sešitě krátká slova zakončená na -ot, -og (cot, dot, hot, pot, dog, fog, frog, log)

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip, hen, men, pen, ten, jet, net, pet, wet, cot, dot, hot, pot, dog, fog, frog, log

Homework due January 3 (domácí úkol na 3.1.): WB str. 123 (tento domácí úkol jsme dětem zadali s předstihem - čísla 11-20 budeme probírat na hodině ve čtvrtek 20.12.)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 48 (posloucháme písničku); WB str. 46 cv. 1 (podle poslechu číslujeme obrázky s potravinami) a str. 48 cv. (podle instrukcí vyučujícího číslujeme obrázky s potravinami) a (ústně doplňujeme názvy potravin na obrázku a poté podle vzoru na tabuli píšeme tato slovíčka)

Grammar (gramatika): I'VE GOT (mám)/I HAVEN'T GOT (nemám)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, kitchen, I've got ..., I haven't got ..., How are you? What's your favorite food/drink?

Other information (další informace): Dnes navštěvujeme náš hvězdičkový obchod (Star Store) a za získané hvězdičky si "kupujeme" odměny.

13.12.

Starfall: krátká slova zakončená na -en, -et"Peg the Hen" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR (zápis do sešitu): obtahujeme v sešitě krátká slova zakončená na -en, -et (hen, men, pen, ten, jet, net, pet, wet)

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip, hen, men, pen, ten, jet, net, pet, wet

Homework due December 20 (domácí úkol na 20.12.): WB str. 122

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 47 cv. 1 (na základě poslechu spojujeme text s obrázkem), cv. 2 a 3 (lepíme samolepky s obrázky jídla a říkáme, co máme)

Grammar (gramatika): I'VE GOT (mám)/I HAVEN'T GOT (nemám)

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots, I've got, I haven't got

Other information (další informace): Seznámili jsme se s novou slovní zásobou a procvičovali ji pomocí hry "Telephone Game" (jde o obdobu naší tiché pošty). Začínáme se s dětmi učit číst krátká slova a prosíme rodiče, aby jejich čtení doma procvičovali (viz výše "Learn to Read"). 

11.12.

Starfall: krátká slova zakončená na -at, -an, -ig, - ip; "Zac the Rat" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR (zápis do sešitu): obtahujeme v sešitě krátká slova zakončená na -at, -an, -ig, -ip např. cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat 4. lekci. Seznámili jsme se především s novou slovní zásobou a procvičovali ji pomocí her na interaktivní tabuli a hry Bingo. Na konci hodiny jsme dětem rozdali opravené testy ze 3. lekce - ponechte si je prosím doma. Také se začínáme s dětmi učit číst krátká slova a prosíme rodiče, aby jejich čtení s dětmi doma procvičovali (viz výše "Learn to Read"). 

6.12.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali názvy zvířat, předložky ON, IN, UNDER a používání I like/I don't like pomocí různých her. Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm jsme procvičovali abecedu. Příští týden začneme novou lekci.

4.12.

Starfall: krátké samohlásky U, u

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátké slovo se samohláskou "u" uprostřed slova např. bus a lepíme obrázek

Homework (domácí úkol): procvičování a opakování slovní zásoby a gramatiky ze 3.lekce ( názvy zířat, předložky a vyjádření, že se mi něco líbí/nelíbí - I like/I don't like)

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 40 a 41 

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád; předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod);

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard, tree, ball, bag; on, in, under

Other information (další informace): Dnes jsme hráli hru na interaktivní tabuli na procvičování abecedy - děti si ji mohou zahrát i doma, odkaz najdete zde

Připomínáme, že ve čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce.

 

LISTOPAD

enlightenedV pátek 2. listopadu se v tělocvičně školy konala již jedenáctá Halloween Party a jako každým rokem sklidila velký úspěch. Jak to dětem v kostýmech slušelo, se můžete podívat na fotografiích na stránce "Aktuálně".

29.11.

Starfall: krátké samohlásky I, i, O, o

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátká slova se samohláskou "i", "o" uprostřed slova např. pig, pin, dog, pot a lepíme k nim obrázky

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale připomínáme úkol z minulého týdne na úterý 4.12. - WB str. 34 (cv. 1 - napsat do křížovky názvy zvířat, cv. 2 - nakreslit oblíbené zvíře a doplnit jeho název do věty), 121 (pod obrázky napsat názvy zvířat)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 cvičení 1,2 (podle instrukcí vyučujícího jsme hledali zvířátka a kroužkovali správný obrázek, ve druhém cvičení jsme na základě poslechu lepili čísla, na kterých se zvířátka umístila v Pet Show) a 41 (podle instrukcí vyučujícího jsme lepili obrázky zvířat na místa např. The dog is on the ball. The rat is in the bag. The cat is under the tree. apod.)

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád; předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod);

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard, tree, ball, bag; on, in, under; What's your favourite animal? My favourite animal is ... (např. a lizard)

Other information (další informace): názvy zvířat jsme procvičovali hraním her na interaktivní tabuli. Dnes jsme také ocenili našeho Studenta měsíce listopadu a předali mu certifikát. Příští čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce - děti o něm byly informovány. Plánujeme, že v úterý před testem si všechnu látku zopakujeme. 

27.11.

Starfall: krátké samohlásky A, a, E, e

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátká slova se samohláskou "a", "e" uprostřed slova např. cat, rat, red, bed a kreslíme k nim obrázky

Homework due December 4 (domácí úkol na 4.12.): WB str. 34 (cv. 1 - napsat do křížovky názvy zvířat, cv. 2 - nakreslit oblíbené zvíře a doplnit jeho název do věty), 121 (pod obrázky napsat názvy zvířat)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 39 (společně jsme poslouchali příběh z učebnice a odpovídali na otázky ve cvičení 2) a dále WB str. 38 cvičení 1, 2

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard; on, in, under; 

Other information (další informace): názvy zvířat jsme procvičovali pomocí hry ve dvojicích, kdy děti házely kostkou a podle čísla, které jim padlo, stoupaly na hrací políčka s obrázky zvířat. Jeden z dvojice se ptal What's this? a druhý z dvojice odpovídal název zvířete např. It's a spider.

22.11.

Starfall: písmenko Z, z

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko Z, z; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. zebra, zoo)

Homework due November 27 (domácí úkol na 27.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 20.11. - WB str. 36. Děkujeme!

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 35 (cv. 3 -  procvičovali jsme otázky a odpovědi: What's this? It's a lizard. Where is it? On the bag. The lizard is on the bag.), 36 (poslouchali jsme a zpívali písničku, pak jsme si podle obrázků říkali, kde zvířátka jsou např. Where are the frogs? Under the table.) a 37 (cv. 1, 2 - procvičovali jsme I like... a I don't like ..., kroužkovali jsme podle poslechu usměváčka-"happy face" nebo mračouna-"sad face"); WB str. 37

Grammar (gramatika): předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod); I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard; on, in, under; fráze typu - What's this? It's a lizard. Where is it? On the bag. 

Other information (další informace): Prosíme rodiče, aby dětem doma založili složku na pracovní listy a ostatní materiály z výuky, které si budou děti nechávat doma a nebudou je nosit do školy. Většinou je mají založené v učebnicích a různě jim vypadávají. Děkujeme za spolupráci!

20.11.

Na začátku hodiny opakujeme všechna písmenka abecedy.

Starfall: Dnes se zaměřujeme podrobně na další nová písmenka: X, x  a  slovíčka, která jsou s písmenem spojená ( ox, fox, box ).                                            Y, y  a slovíčko YOYO

Pomocí obrázků na kartičkách opakujeme slovíčka zvířat a vždy se snažíme určit správně první písmenko slovíčka: cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard

Gramatika: ON - na, IN - v, UNDER - pod

Na tabuli máme nakreslené obrázky  v podobě krabic a zvířátek. Děti se názorně učí, kde se zvířata nachází - on the box, in the box, under the box.

Workbook: WB str. 35  doplňujeme  a nalepujeme žabky na místo podle předložky - na stůl, do stolu a pod stůl. SB str. 34 - PET SHOW

Homework: WB str. 36 - vypracovat prosím do následujícího úterý 27.11.

Děti si domů odnesly testy, které psaly minulý týden. Prosíme rodiče o podepsání vrácení zpět.

15.11.

Homework (domácí úkoly): žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

Starfall: písmenka V, v, W, w

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka V, v, W, w; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. violin, web)

Other information (další informace): na dnešní hodině jsme si nejprve učivo z probrané lekce procvičili a pak jsme si napsali krátký testík z Unit 2. Hráli jsme také naši oblíbenou týmovou hru – "Alphabet Race/Spelling Race", při které jsme opakovali hláskování slovíček, která už známe. 

13.11.

Homework (domácí úkoly): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11Dále mají děti za domácí úkol na příští úterý tj. 20.11. dokončit pracovní list, který začaly vypracovávat ve škole (instrukce: obtahuj slova "he" a "she").

Starfall: písmenko T, t, U, u

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka T, t, U, u; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. train, umbrella)

Revised grammar (opakovaná gramatika):
znovu opakujeme zájmena HE/HIS (boy) x SHE/HER (girl). Na procvičení vypracováváme dvoustránkový pracovní list (worksheet). Děti jej mají za domácí úkol dokončit.

Bookwork (práce s učebnicemi): Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 28 (na základě poslechu děti zaškrtávají při kladné odpovědi "fajfku - tick" a při záporné odpovědi "křížek - cross") a Workbook (WB) na straně 23 cvičení 1 a 2 (např. Her name's Lisa. Her favourite toy is her ...).

8.11.

Domácí úkol (na 15.11.): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11.

Starfall: písmenko S, s

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko S, s; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. snake, skateboard, sunglasses)

Revised grammar (opakovaná gramatika):
znovu opakujeme zájmena HE/HIS (boy) x SHE/HER (girl). Na procvičení vypracováváme pracovní list (worksheet), kde mají děti za úkol zakroužkovat správná zájmena (např. Her/His name is Sara. She/He is 6). Dále hrajeme hru "Cross the Maze", při které děti prochází bludištěm tak, že našlapují na kartičky s jednotlivými zájmeny a snaží se je "přečíst". Cílem této hry je zájmena na pohled rozpoznat.

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 29, kde podle pokynů vybarvujeme obrázky a procvičujeme přídavná jména, barvy a další slovní zásobu z 2.lekce (např. a long blue train, a big black monster, a small green monster apod.)

6.11.

Dnešní hodiny začínáme otázkou "How are you?" Každý odpovídá podle svého pocitu: "I'm happy, I'm fine, I'm tired..."

Pokračujeme v abecedě a do sešitu si zapisujeme písmenko Q, q. Zároveň si děti nalepují obrázek a zapisují slovíčko začínající písmenkem Q - QUEEN  a přidáváme další slovíčka: Quilt, question

Dalším písmenkem, které zapisujeme do sešitu je písmenko R, r a opět připojujeme nalepený obrázek a napsané slovíčko: R - RAIN. Další slovíčka: Red roses, Robot, Rainbow, Rectangle

V učebnici W.B. pracujeme na str. 120 a opakujeme již známá slovíčka, která současně zapisujeme - bike, ball, car, book, doll, computer game, go-kart, kite, monster, plane, train.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 26 - The Go-kart race - posloucháme a sledujeme příběh také na interaktivní tabuli.

Děti se dnes učily používat v praxi následující krátké věty:

What is his name? His name is Thunder.  His name is Whisper.

What is her name? Her name is Misty. Her name is Flash.

How old is he? He is 7.    How old is she? She is 8.

Pro lepší zapamatování hrajeme hru, která dětem věty pomůže pochopit a zapamatovat.

1.11.

Dnes jsme dětem poprvé v tomto školním roce předali certifikát "Student of the Month". Toto ocenění získává každý měsíc jeden z žáků, který pravidelně nosí své učebnice, vypracované úkoly, snaží se mluvit pouze anglicky, poslouchá, aktivně se do hodin zapojuje a pěkně se na nich chová.

Také jsme dětem rozdali opravené první testy. Poproste je, ať Vám je ukáží. Testy si můžete ponechat doma.

Domácí úkol: žádný domácí úkol nebyl zadán

Starfall: písmenko P, p

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko P, p; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. pencil case)

Seznamujeme se s další slovní zásobou této lekce - long, short, big, small, old, new, ugly, beautiful, boat.

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 25 a Student's Book (SB) na straně 25 (poslechová cvičení).

Halloween Craft: vyrábíme dekorace na naši zítřejší Halloween Party a při tom se učíme a opakujeme si slovíčka na toto téma - ghost, white, glue, stick, cotton, eyes, nose, mouth. Jak se nám práce povedla se můžete podívat níže na fotografii. 

                              

ŘÍJEN

25.10.

Domácí úkol (na 1.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 23.10. Děkujeme!

Starfall: písmenko O, o 

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko O, o; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. octopus, orange, ostrich, on/off)

Seznamujeme se s další slovní zásobou této lekce - car, plane, bike.

enlightenedNew grammar (nová gramatika):
učíme se osobní zájmena HE (boy) x SHE (girl) a přivlastňovací zájmena HIS (jeho) x HER (její) 
Mluvíme-li o děvčeti: What's her name? Her name is ... How old is she? She is ... What's her favourite toy? Her favourite toy is ...
Mluvíme-li o chlapci: What's his name? His name is ... How old is he? He is ... What's his favourite toy? His favourite toy is ...

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 22 cvičení 1 (posloucháme a číslujeme obrázky) a v učebnici Student's Book (SB) na straně  22 cvičení 1 (posloucháme text a lepíme oblíbené hračky k příslušné osobě). Také posloucháme a zpíváme písničku v SB na straně 23.

Hrajeme hru Monster in the Corner a procvičujeme při ní slovní zásobu z této lekce.

Připomínáme, že v úterý 30.10. jsou prázdniny a hodina se nekoná.

23.10. 

Dnes úplně poprvé navštěvujeme Star Store, ve kterém si vybíráme odměny za naši práci. Zeptejte se svých dětí, jak se jim líbil - určitě Vám doma o něm rády povypráví.

Domácí úkol (na 1.11.): učebnice Workbook str. 22, cvičení 2.
Chválíme všechny za vypracovaný domácí úkol z minulé hodiny, který si Miss Quetz vybrala.

Starfall: písmenka M, m, N, n 

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka M, m, N, n; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. moon, motorcycle, mask, mouse, nest, nine)

Začínáme Unit 2 - pomocí obrázkových karet se seznamujeme s novou slovní zásobou na téma "TOYS": doll, kite, ball, train, monster, computer game, go-kart. Procvičujeme výslovnost,  odpovídáme celou větou na otázku: "What is it?"   "It's a ...." .

18.10.

Domácí úkol (na 23.10.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 16.10. (obrázek a popis školní tašky a předmětů). Děkujeme!

Jako přípravu na test opakujeme slovní zásobu pomocí obrázkových karet a příkazy. Poté píšeme náš první testík. 

Představujeme si a procvičujeme nové fráze, které budeme při hodinách používat: Color! Vybarvi! Say! Řekni! Circle! Zakroužkuj! Draw! Nakresli! Number! Očísluj! Listen! Poslouchej! Postupně k nim budeme přidávat další.

Hrajeme hru Bingo a procvičujeme při ní velká a malá písmenka abecedy.

16.10.

Od dnešního dne dochází ke změně na pozici asistentky a u naší skupiny bude působit Miss Jitka

Domácí úkol (na 23.10.): Nakresli a popiš obrázek školní tašky a předmětů, které v ní máš. Úkol prosíme vypracovat na papír, který děti dostaly při výuce. Děkujeme!
Zároveň prosíme děti, které dnes úkol neměly vypracovaný, aby jej přinesly ve čtvrtek.

Starfall: písmenka K, k, L, l

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka K, k, L, l a kreslíme obrázky začínající na tato písmenka (např. kangaroo, lion)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 13 (procvičujeme příkazy např. Open/Close your ..., please Otevři/zavři ..., prosím; Pass me the ..., please. Podej mi ..., prosím) a na straně 119 (popisujeme školní předměty, které se učíme v této lekci např. book, notebook, rubber, ruler, pen, pencil, pencil case, desk, bag).

Hrajeme týmovou hru na procvičení abecedy (písmenka A-L, a-l). Zeptejte se svých dětí, jak hra probíhala a jak se jim líbila. 

Ve čtvrtek 18.10. si napíšeme test z 1.lekce. Test je velmi jednoduchý a objeví se v něm stejná cvičení, která s dětmi procvičujeme na hodinách.

11.10.

Dnešní hodiny jsou velmi pestré, jelikož jsme spojeni s další třídou.

Po třídě máme rozmístěna 4 stanoviště. Na každém místě pracují 4 děti a po dokončení práce přecházejí na stanoviště další.

1. pracovní stůl - hra BINGO- trénování známých i neznámých slovíček a skládání slovíček podle poslechu - k dispozici mají děti košíček s písmenky. Obohacujeme a rozšiřujeme si slovní zásobu.

2. zastávka - vystřihování a zdobení dýní s tajným vzkazem, které použijeme jako výzdobu na Halloween.

3. pracovní místo - výroba Nebe, Peklo, Ráj  - téma Halloween a "spooky" výrazy.

4. stanoviště - malování příšerek podle detailního popisu.

Na konci dnešních hodin si pouštíme nové písničky. Odkaz naleznete zde:

http://https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

9.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 19 - vypracovat prosím do následujícího úterý 16.10. Děkuji

Dnes se věnujeme písmenkům H, I,

MDR (zápis do sešitu):H,h   I, i   + obrázky začínající na tato písmena

Různými způsoby procvičujeme slovíčka týkající se předmětů ve třídě.

Pracujeme v učebnici SB str. 15 - kroužkujeme obrázky z příběhu. Na interaktivní tabuli jsme nejprve poslouchali a pak se i podívali na nový příběh a odpovídali na otázky k jednotlivým obrázkům z příběhu.

4.10.

Dnes jsme se opět vraceli k našim novým kamarádům z učebnice a připomínali jsme si, čím jsou výjimeční a co umí ( Whisper - rozumí zvířecí řeči, Thunder - má velkou sílu, Flash - velmi rychle běhá, Misty - dokáže být neviditelná )

Následuje krátký test, kde děti především spojují obrázky a vybarvují podle poslechu.

Pokračujeme písničkou, kdy děti mohou zpívat, tancovat, nebo jen poslouchat a sledovat příběh na interaktivní tabuli. ( What's this?)

Nová písmenka G,g, H,h  dnes zapisujeme do sešitu, píšeme příslušné slovíčko a malujeme obrázek (gorilla, horse).

Stále opakujeme abecedu a v učebnici podle poslechu spojujeme a vybarvujeme obrázky.

2.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 12. Vypracovat prosím do příštího úterý 9. 10. enlightenedDěkuji.

Začínáme ABECEDOU a opakováním. Už známe písmenka A, B, C, D. Dnes přicházejí na řadu písmena E, e a F f. Prohlížíme si veselé ukázky písmenek na interaktivní tabuli, hláskujeme a učíme se nová slovíčka, která s písmenky souvisejí.

Do sešitu si písmenka zapisujeme, přidáme příslušné slovíčko a malujeme obrázek.

/ Elephant, Eggs, Exit, Enter, Fox, Fish /

Podle kartiček s obrázky se učíme nová slovíčka předmětů, které máme k dispozici ve škole -

pen, pencil, rubber, ruler, desk, book, notebook, pencil case, bag

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 a 11 - posloucháme a opakujeme, číslujeme obrázky.

V učebnici W.B. pracujeme také na str. 10.

Na závěr hrajeme hru v kroužku, kdy se zavřenýma očima, podle hmatu děti poznávají jednotlivé předměty a procvičujeme tak nová slovíčka. ( Př. What is this? It's a pencil. It's a bag... )

ZÁŘÍ

27.9

Na řadě je opět ABECEDA. Dnes se učíme písmenka B b, C c, D d. Každé písmenko si zapisujeme na mazací tabulky a následně do sešitu. Přidáváme  slovíčko a malujeme obrázek.

B - ball, C - cat, D - doll

V učebnici S.B. pracují děti na str. 7 a spojují barvy a obrázky. ( yellow, red, blue, orange, purple, green ). V dalším cvičení podle poslechu vybarvujeme obrázky.

V kruhu procvičujeme nám již známou otázku a odpověď: 

What's your name? odpovídáme: I'm...Matyas

Dnes si přidáváme i novou otázku: How old are you?  odpovídáme: I'm...six .

Zpíváme písničky v podobě Abecedy a věnujeme se správné výslovnosti a poznávání písmenek.

25.9.

Domácí úkol: Učebnice - Work Book, str.6. Prosíme rodiče o případnou pomoc dětem při doplňování chybějících písmenek. Děkuji. Domácí úkol prosím vypracovat do následujícího úterý - 2.10.

Věnujeme se zejména opakování ABECEDY. Zaměřujeme se na písmenko velké A i malé a.Na interaktivní tabuli si pouštíme program s písmenky.(tady.) Děti si písmenko  A píší do sešitu a malují obrázky (Apple, Astronaut, Alligator ).

Dnes se děti rovněž seznamují s hlavními hrdiny z naší nové učebnice. Poznáme už kdo je Misty, Thunder, Whisper a Flash.

V učebnici Stud. Book pracujeme na str. 5 a už se umíme zeptat: "What's your name?" a odpovídáme: "I'm ...Alice."

Učíme se poznávat čísla od 1 do 10.

V učebnicích Work Book pracujeme na str. 4 a 5. Spojujeme číslice a obrázky se jménem postaviček.

 

20.9.

Na začátku hodiny si pouštíme na interaktivní tabuli písničku s celou Abecedou. Několikrát si písmenka opakujeme a spelujeme. Ke každému připojujeme název věci, nebo zvířete. Odkaz přikládám tady.

Následuje výtvarná činnost, kdy všichni vytváříme společně plakát (poster) naší skupinky Clown Fish. Práce se nám povedla, děti jsou šikovné.

V další části dnešní výuky si povídáme o šikaně (bullying), jak ji předcházet a případně řešit. Mluvíme o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat . Děti podepisují listinu proti šikaně.

Class Rules

1. Respect everyone 2. Listen 3. Participate 4. Work together

Posloucháme písničky a zpíváme.

Na závěr hodiny se děti rozdělují do dvou družstev a opět formou hry trénujeme abecedu.

 

18.9.

Hello CLOWN FISH!

Vítáme děti a přejeme šťastný školní rok.

V první hodině se vzájemně představujeme a každý své jméno spoji s určitým pohybem, lépe se pak jména zapamatují. "My name is Alice."

Následuje hra "Simon Says", kdy se děti učí názvy jednotlivých částí těla a ve dvojicích soutěží, kdo dříve zareaguje a zvedne kostku ze země.

Každý dnes dostává sešit ( NOTEBOOK ), který si děti podepisují a zdobí podle vlastních představ.

Představujeme si rovněž v rámci krátkého videa patrona naší skupinky a tím je rybička

Clown Fish.

V kruhu na zemi sestavujeme podle písmenek celý název skupinky.

Děti také vyplňují předtištěný list papíru na téma "About Me". Píšeme jméno, kolik je nám let, malujeme nejoblíbenější zvířátko, jídlo, barvu a kreslíme svou rodinu.

Domácí úkol nemáme.Odkaz přikládám tady.

TOPlist

aktualizováno: 20.04.2019 09:59:21