Clown Fish

Clown fish

Vyučující:

Quetzal Vallejo-Howard

tel.: +420 773 007 991
email: quetzalvh@ucla.edu

Dočasná asistent/ka:

Jitka Gasparová

tel.: +420 604 144 883
email: jitka.gasparova@gmail.com

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2018-2019!Na této webové stránce se dočtete, co žáci na hodinách angličtiny dělali, jaké domácí úkoly jim byly zadány, co si mají nastudovat na testy a také se zde dozvíte i další důležité informace týkající se výuky. Proto Vás prosíme, abyste si tyto stránky pravidelně prohlíželi. Budete-li mít nějaké další dotazy, můžete nám kdykoli zavolat nebo poslat email.

*Super Minds*

 Vážení rodiče, 
chtěli bychom vám dát na vědomí, že curriculum učebnice Super Minds se skládá ze dvou částí - první část tvoří základ (je povinná) a druhá část je nadstavbová (doplňková). Kurz byl sestaven tak, aby vyhovoval různým typům anglických programů a aby se jim mohl přizpůsobovat v závislosti na tom, kolik hodin angličtiny týdně děti mají. V našem případě, kdy máme čtyři hodiny týdně, jsme schopni probrat základní část (prvních šest stran z každé lekce), ale na druhou část (dalších šest stran v každé lekci) máme velmi málo nebo vůbec žádný čas. Z tohoto důvodu často naleznete v učebnicích Student's Book and Workbook vynechané stránky. Vyučující vašich dětí vždy zveřejní na webových stránkách zadání domácího úkolu, a tak si budete moci zkontrolovat, zda vaše dítě probírá látku, která je povinná. Co se týká zbývajících stránek a cvičení, samozřejmě budeme žáky pobízet, aby si je sami doma vypracovali, pokud chtějí. Vyučující tyto stránky a cvičení zkontrolují a žáci za ně získají hvězdičky navíc jako odměnu za své úsilí. Součástí učebnice Student's Book je i interaktivní DVD-ROM obsahující animované příběhy z učebnice, interaktivní hry a aktivity včetně písniček s karaoke verzí, které je určeno k domácímu procvičování.

Zde jsou uvedeny instrukce pro registraci do systému Cambridge Learning Management System. Kód k aktivaci najdete uvnitř učebnice Workbook. Jedná se o doplňující aktivity k učebnici, které jsou určeny k domácímu procvičování. V hodinách s nimi nepracujeme. 

 

PROSINEC

11.12.

Starfall: krátká slova zakončená na -at, -an, -ig, - ip; "Zac the Rat" - čteme krátký příběh na interaktivní tabuli (odkaz zde)

MDR (zápis do sešitu): obtahujeme v sešitě krátká slova zakončená na -at, -an, -ig, -ip např. cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip

Learn to Read (učíme se číst): cat, rat, hat, can, fan, pan, pig, big, dig, dip, zip, sip

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 46 

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): hungry, banana, cake, cheese sandwich, apple, pizza, sausage, chicken, steak, peas, carrots

Other information (další informace): dnes jsme začali probírat 4. lekci. Seznámili jsme se především s novou slovní zásobou a procvičovali ji pomocí her na interaktivní tabuli a hry Bingo. Na konci hodiny jsme dětem rozdali opravené testy ze 3. lekce - ponechte si je prosím doma. Také se začínáme s dětmi učit číst krátká slova a prosíme rodiče, aby jejich čtení s dětmi doma procvičovali (viz výše "Learn to Read"). 

6.12.

Homework (domácí úkol): žádný domácí úkol nebyl zadán

Other information (další informace): dnes jsme si nejprve zopakovali názvy zvířat, předložky ON, IN, UNDER a používání I like/I don't like pomocí různých her. Poté jsme si napsali krátký testík. Po něm jsme procvičovali abecedu. Příští týden začneme novou lekci.

4.12.

Starfall: krátké samohlásky U, u

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátké slovo se samohláskou "u" uprostřed slova např. bus a lepíme obrázek

Homework (domácí úkol): procvičování a opakování slovní zásoby a gramatiky ze 3.lekce ( názvy zířat, předložky a vyjádření, že se mi něco líbí/nelíbí - I like/I don't like)

Bookwork (práce s učebnicí): WB str. 40 a 41 

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád; předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod);

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard, tree, ball, bag; on, in, under

Other information (další informace): Dnes jsme hráli hru na interaktivní tabuli na procvičování abecedy - děti si ji mohou zahrát i doma, odkaz najdete zde

Připomínáme, že ve čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce.

 

LISTOPAD

enlightenedV pátek 2. listopadu se v tělocvičně školy konala již jedenáctá Halloween Party a jako každým rokem sklidila velký úspěch. Jak to dětem v kostýmech slušelo, se můžete podívat na fotografiích na stránce "Aktuálně".

29.11.

Starfall: krátké samohlásky I, i, O, o

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátká slova se samohláskou "i", "o" uprostřed slova např. pig, pin, dog, pot a lepíme k nim obrázky

Homework (domácí úkol): dnes nebyl zadán žádný písemný domácí úkol, ale připomínáme úkol z minulého týdne na úterý 4.12. - WB str. 34 (cv. 1 - napsat do křížovky názvy zvířat, cv. 2 - nakreslit oblíbené zvíře a doplnit jeho název do věty), 121 (pod obrázky napsat názvy zvířat)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 40 cvičení 1,2 (podle instrukcí vyučujícího jsme hledali zvířátka a kroužkovali správný obrázek, ve druhém cvičení jsme na základě poslechu lepili čísla, na kterých se zvířátka umístila v Pet Show) a 41 (podle instrukcí vyučujícího jsme lepili obrázky zvířat na místa např. The dog is on the ball. The rat is in the bag. The cat is under the tree. apod.)

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád; předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod);

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard, tree, ball, bag; on, in, under; What's your favourite animal? My favourite animal is ... (např. a lizard)

Other information (další informace): názvy zvířat jsme procvičovali hraním her na interaktivní tabuli. Dnes jsme také ocenili našeho Studenta měsíce listopadu a předali mu/jí. Příští čtvrtek tj. 6.12si napíšeme krátký TEST ze 3. lekce - děti o něm byly informovány. Plánujeme, že v úterý před testem si všechnu látku zopakujeme. 

27.11.

Starfall: krátké samohlásky A, a, E, e

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme do sešitu krátká slova se samohláskou "a", "e" uprostřed slova např. cat, rat, red, bed a kreslíme k nim obrázky

Homework due December 4 (domácí úkol na 4.12.): WB str. 34 (cv. 1 - napsat do křížovky názvy zvířat, cv. 2 - nakreslit oblíbené zvíře a doplnit jeho název do věty), 121 (pod obrázky napsat názvy zvířat)

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 38 39 (společně jsme poslouchali příběh z učebnice a odpovídali na otázky ve cvičení 2) a dále WB str. 38 cvičení 1, 2

Grammar (gramatika): I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard; on, in, under; 

Other information (další informace): názvy zvířat jsme procvičovali pomocí hry ve dvojicích, kdy děti házely kostkou a podle čísla, které jim padlo, stoupaly na hrací políčka s obrázky zvířat. Jeden z dvojice se ptal What's this? a druhý z dvojice odpovídal název zvířete např. It's a spider.

22.11.

Starfall: písmenko Z, z

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko Z, z; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. zebra, zoo)

Homework due November 27 (domácí úkol na 27.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 20.11. - WB str. 36. Děkujeme!

Bookwork (práce s učebnicí): SB str. 35 (cv. 3 -  procvičovali jsme otázky a odpovědi: What's this? It's a lizard. Where is it? On the bag. The lizard is on the bag.), 36 (poslouchali jsme a zpívali písničku, pak jsme si podle obrázků říkali, kde zvířátka jsou např. Where are the frogs? Under the table.) a 37 (cv. 1, 2 - procvičovali jsme I like... a I don't like ..., kroužkovali jsme podle poslechu usměváčka-"happy face" nebo mračouna-"sad face"); WB str. 37

Grammar (gramatika): předložky ON (na), IN (v), UNDER (pod); I like smiley (cats, dogs...) / I don't like sad (cats, dogs...) - vyjádření zda něco mám či nemám rád

Vocabulary and Phrases (slovní zásoba a fráze): cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard; on, in, under; fráze typu - What's this? It's a lizard. Where is it? On the bag. 

Other information (další informace): Prosíme rodiče, aby dětem doma založili složku na pracovní listy a ostatní materiály z výuky, které si budou děti nechávat doma a nebudou je nosit do školy. Většinou je mají založené v učebnicích a různě jim vypadávají. Děkujeme za spolupráci!

20.11.

Na začátku hodiny opakujeme všechna písmenka abecedy.

Starfall: Dnes se zaměřujeme podrobně na další nová písmenka: X, x  a  slovíčka, která jsou s písmenem spojená ( ox, fox, box ).                                            Y, y  a slovíčko YOYO

Pomocí obrázků na kartičkách opakujeme slovíčka zvířat a vždy se snažíme určit správně první písmenko slovíčka: cat, dog, elephant, duck, frog, rat, spider, lizard

Gramatika: ON - na, IN - v, UNDER - pod

Na tabuli máme nakreslené obrázky  v podobě krabic a zvířátek. Děti se názorně učí, kde se zvířata nachází - on the box, in the box, under the box.

Workbook: WB str. 35  doplňujeme  a nalepujeme žabky na místo podle předložky - na stůl, do stolu a pod stůl. SB str. 34 - PET SHOW

Homework: WB str. 36 - vypracovat prosím do následujícího úterý 27.11.

Děti si domů odnesly testy, které psaly minulý týden. Prosíme rodiče o podepsání vrácení zpět.

15.11.

Homework (domácí úkoly): žádný písemný domácí úkol nebyl zadán

Starfall: písmenka V, v, W, w

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka V, v, W, w; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. violin, web)

Other information (další informace): na dnešní hodině jsme si nejprve učivo z probrané lekce procvičili a pak jsme si napsali krátký testík z Unit 2. Hráli jsme také naši oblíbenou týmovou hru – "Alphabet Race/Spelling Race", při které jsme opakovali hláskování slovíček, která už známe. 

13.11.

Homework (domácí úkoly): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11Dále mají děti za domácí úkol na příští úterý tj. 20.11. dokončit pracovní list, který začaly vypracovávat ve škole (instrukce: obtahuj slova "he" a "she").

Starfall: písmenko T, t, U, u

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka T, t, U, u; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. train, umbrella)

Revised grammar (opakovaná gramatika):
znovu opakujeme zájmena HE/HIS (boy) x SHE/HER (girl). Na procvičení vypracováváme dvoustránkový pracovní list (worksheet). Děti jej mají za domácí úkol dokončit.

Bookwork (práce s učebnicemi): Pracujeme s učebnicí Student's Book (SB) na straně 28 (na základě poslechu děti zaškrtávají při kladné odpovědi "fajfku - tick" a při záporné odpovědi "křížek - cross") a Workbook (WB) na straně 23 cvičení 1 a 2 (např. Her name's Lisa. Her favourite toy is her ...).

8.11.

Domácí úkol (na 15.11.): procvičujeme a opakujeme slovní zásobu a gramatiku na TEST z 2.lekce, který budeme psát ve čtvrtek 15.11.

Starfall: písmenko S, s

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko S, s; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. snake, skateboard, sunglasses)

Revised grammar (opakovaná gramatika):
znovu opakujeme zájmena HE/HIS (boy) x SHE/HER (girl). Na procvičení vypracováváme pracovní list (worksheet), kde mají děti za úkol zakroužkovat správná zájmena (např. Her/His name is Sara. She/He is 6). Dále hrajeme hru "Cross the Maze", při které děti prochází bludištěm tak, že našlapují na kartičky s jednotlivými zájmeny a snaží se je "přečíst". Cílem této hry je zájmena na pohled rozpoznat.

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 29, kde podle pokynů vybarvujeme obrázky a procvičujeme přídavná jména, barvy a další slovní zásobu z 2.lekce (např. a long blue train, a big black monster, a small green monster apod.)

6.11.

Dnešní hodiny začínáme otázkou "How are you?" Každý odpovídá podle svého pocitu: "I'm happy, I'm fine, I'm tired..."

Pokračujeme v abecedě a do sešitu si zapisujeme písmenko Q, q. Zároveň si děti nalepují obrázek a zapisují slovíčko začínající písmenkem Q - QUEEN  a přidáváme další slovíčka: Quilt, question

Dalším písmenkem, které zapisujeme do sešitu je písmenko R, r a opět připojujeme nalepený obrázek a napsané slovíčko: R - RAIN. Další slovíčka: Red roses, Robot, Rainbow, Rectangle

V učebnici W.B. pracujeme na str. 120 a opakujeme již známá slovíčka, která současně zapisujeme - bike, ball, car, book, doll, computer game, go-kart, kite, monster, plane, train.

V učebnici S.B. pracujeme na str. 26 - The Go-kart race - posloucháme a sledujeme příběh také na interaktivní tabuli.

Děti se dnes učily používat v praxi následující krátké věty:

What is his name? His name is Thunder.  His name is Whisper.

What is her name? Her name is Misty. Her name is Flash.

How old is he? He is 7.    How old is she? She is 8.

Pro lepší zapamatování hrajeme hru, která dětem věty pomůže pochopit a zapamatovat.

1.11.

Dnes jsme dětem poprvé v tomto školním roce předali certifikát "Student of the Month". Toto ocenění získává každý měsíc jeden z žáků, který pravidelně nosí své učebnice, vypracované úkoly, snaží se mluvit pouze anglicky, poslouchá, aktivně se do hodin zapojuje a pěkně se na nich chová.

Také jsme dětem rozdali opravené první testy. Poproste je, ať Vám je ukáží. Testy si můžete ponechat doma.

Domácí úkol: žádný domácí úkol nebyl zadán

Starfall: písmenko P, p

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko P, p; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. pencil case)

Seznamujeme se s další slovní zásobou této lekce - long, short, big, small, old, new, ugly, beautiful, boat.

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 25 a Student's Book (SB) na straně 25 (poslechová cvičení).

Halloween Craft: vyrábíme dekorace na naši zítřejší Halloween Party a při tom se učíme a opakujeme si slovíčka na toto téma - ghost, white, glue, stick, cotton, eyes, nose, mouth. Jak se nám práce povedla se můžete podívat níže na fotografii. 

                              

ŘÍJEN

25.10.

Domácí úkol (na 1.11.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 23.10. Děkujeme!

Starfall: písmenko O, o 

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenko O, o; lepíme a vybarvujeme obrázek začínající na toto písmenko (např. octopus, orange, ostrich, on/off)

Seznamujeme se s další slovní zásobou této lekce - car, plane, bike.

enlightenedNew grammar (nová gramatika):
učíme se osobní zájmena HE (boy) x SHE (girl) a přivlastňovací zájmena HIS (jeho) x HER (její) 
Mluvíme-li o děvčeti: What's her name? Her name is ... How old is she? She is ... What's her favourite toy? Her favourite toy is ...
Mluvíme-li o chlapci: What's his name? His name is ... How old is he? He is ... What's his favourite toy? His favourite toy is ...

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 22 cvičení 1 (posloucháme a číslujeme obrázky) a v učebnici Student's Book (SB) na straně  22 cvičení 1 (posloucháme text a lepíme oblíbené hračky k příslušné osobě). Také posloucháme a zpíváme písničku v SB na straně 23.

Hrajeme hru Monster in the Corner a procvičujeme při ní slovní zásobu z této lekce.

Připomínáme, že v úterý 30.10. jsou prázdniny a hodina se nekoná.

23.10. 

Dnes úplně poprvé navštěvujeme Star Store, ve kterém si vybíráme odměny za naši práci. Zeptejte se svých dětí, jak se jim líbil - určitě Vám doma o něm rády povypráví.

Domácí úkol (na 1.11.): učebnice Workbook str. 22, cvičení 2.
Chválíme všechny za vypracovaný domácí úkol z minulé hodiny, který si Miss Quetz vybrala.

Starfall: písmenka M, m, N, n 

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka M, m, N, n; lepíme a vybarvujeme obrázky začínající na tato písmenka (např. moon, motorcycle, mask, mouse, nest, nine)

Začínáme Unit 2 - pomocí obrázkových karet se seznamujeme s novou slovní zásobou na téma "TOYS": doll, kite, ball, train, monster, computer game, go-kart. Procvičujeme výslovnost,  odpovídáme celou větou na otázku: "What is it?"   "It's a ...." .

18.10.

Domácí úkol (na 23.10.): Nezapomeňte prosím vypracovat a přinést domácí úkol, který byl zadán v úterý 16.10. (obrázek a popis školní tašky a předmětů). Děkujeme!

Jako přípravu na test opakujeme slovní zásobu pomocí obrázkových karet a příkazy. Poté píšeme náš první testík. 

Představujeme si a procvičujeme nové fráze, které budeme při hodinách používat: Color! Vybarvi! Say! Řekni! Circle! Zakroužkuj! Draw! Nakresli! Number! Očísluj! Listen! Poslouchej! Postupně k nim budeme přidávat další.

Hrajeme hru Bingo a procvičujeme při ní velká a malá písmenka abecedy.

16.10.

Od dnešního dne dochází ke změně na pozici asistentky a u naší skupiny bude působit Miss Jitka

Domácí úkol (na 23.10.): Nakresli a popiš obrázek školní tašky a předmětů, které v ní máš. Úkol prosíme vypracovat na papír, který děti dostaly při výuce. Děkujeme!
Zároveň prosíme děti, které dnes úkol neměly vypracovaný, aby jej přinesly ve čtvrtek.

Starfall: písmenka K, k, L, l

MDR (zápis do sešitu): zapisujeme písmenka K, k, L, l a kreslíme obrázky začínající na tato písmenka (např. kangaroo, lion)

Bookwork: Pracujeme s učebnicí Workbook (WB) na straně 13 (procvičujeme příkazy např. Open/Close your ..., please Otevři/zavři ..., prosím; Pass me the ..., please. Podej mi ..., prosím) a na straně 119 (popisujeme školní předměty, které se učíme v této lekci např. book, notebook, rubber, ruler, pen, pencil, pencil case, desk, bag).

Hrajeme týmovou hru na procvičení abecedy (písmenka A-L, a-l). Zeptejte se svých dětí, jak hra probíhala a jak se jim líbila. 

Ve čtvrtek 18.10. si napíšeme test z 1.lekce. Test je velmi jednoduchý a objeví se v něm stejná cvičení, která s dětmi procvičujeme na hodinách.

11.10.

Dnešní hodiny jsou velmi pestré, jelikož jsme spojeni s další třídou.

Po třídě máme rozmístěna 4 stanoviště. Na každém místě pracují 4 děti a po dokončení práce přecházejí na stanoviště další.

1. pracovní stůl - hra BINGO- trénování známých i neznámých slovíček a skládání slovíček podle poslechu - k dispozici mají děti košíček s písmenky. Obohacujeme a rozšiřujeme si slovní zásobu.

2. zastávka - vystřihování a zdobení dýní s tajným vzkazem, které použijeme jako výzdobu na Halloween.

3. pracovní místo - výroba Nebe, Peklo, Ráj  - téma Halloween a "spooky" výrazy.

4. stanoviště - malování příšerek podle detailního popisu.

Na konci dnešních hodin si pouštíme nové písničky. Odkaz naleznete zde:

http://https://www.youtube.com/watch?v=Pm-wT01kDT4, https://www.youtube.com/watch?v=N_hjFaITRB8, https://www.youtube.com/watch?v=e54m6XOpRgU, https://www.youtube.com/watch?v=trDl36m9pgA

9.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 19 - vypracovat prosím do následujícího úterý 16.10. Děkuji

Dnes se věnujeme písmenkům H, I,

MDR (zápis do sešitu):H,h   I, i   + obrázky začínající na tato písmena

Různými způsoby procvičujeme slovíčka týkající se předmětů ve třídě.

Pracujeme v učebnici SB str. 15 - kroužkujeme obrázky z příběhu. Na interaktivní tabuli jsme nejprve poslouchali a pak se i podívali na nový příběh a odpovídali na otázky k jednotlivým obrázkům z příběhu.

4.10.

Dnes jsme se opět vraceli k našim novým kamarádům z učebnice a připomínali jsme si, čím jsou výjimeční a co umí ( Whisper - rozumí zvířecí řeči, Thunder - má velkou sílu, Flash - velmi rychle běhá, Misty - dokáže být neviditelná )

Následuje krátký test, kde děti především spojují obrázky a vybarvují podle poslechu.

Pokračujeme písničkou, kdy děti mohou zpívat, tancovat, nebo jen poslouchat a sledovat příběh na interaktivní tabuli. ( What's this?)

Nová písmenka G,g, H,h  dnes zapisujeme do sešitu, píšeme příslušné slovíčko a malujeme obrázek (gorilla, horse).

Stále opakujeme abecedu a v učebnici podle poslechu spojujeme a vybarvujeme obrázky.

2.10.

Domácí úkol: Učebnice W.B. str. 12. Vypracovat prosím do příštího úterý 9. 10. enlightenedDěkuji.

Začínáme ABECEDOU a opakováním. Už známe písmenka A, B, C, D. Dnes přicházejí na řadu písmena E, e a F f. Prohlížíme si veselé ukázky písmenek na interaktivní tabuli, hláskujeme a učíme se nová slovíčka, která s písmenky souvisejí.

Do sešitu si písmenka zapisujeme, přidáme příslušné slovíčko a malujeme obrázek.

/ Elephant, Eggs, Exit, Enter, Fox, Fish /

Podle kartiček s obrázky se učíme nová slovíčka předmětů, které máme k dispozici ve škole -

pen, pencil, rubber, ruler, desk, book, notebook, pencil case, bag

V učebnici S.B. pracujeme na str. 10 a 11 - posloucháme a opakujeme, číslujeme obrázky.

V učebnici W.B. pracujeme také na str. 10.

Na závěr hrajeme hru v kroužku, kdy se zavřenýma očima, podle hmatu děti poznávají jednotlivé předměty a procvičujeme tak nová slovíčka. ( Př. What is this? It's a pencil. It's a bag... )

ZÁŘÍ

27.9

Na řadě je opět ABECEDA. Dnes se učíme písmenka B b, C c, D d. Každé písmenko si zapisujeme na mazací tabulky a následně do sešitu. Přidáváme  slovíčko a malujeme obrázek.

B - ball, C - cat, D - doll

V učebnici S.B. pracují děti na str. 7 a spojují barvy a obrázky. ( yellow, red, blue, orange, purple, green ). V dalším cvičení podle poslechu vybarvujeme obrázky.

V kruhu procvičujeme nám již známou otázku a odpověď: 

What's your name? odpovídáme: I'm...Matyas

Dnes si přidáváme i novou otázku: How old are you?  odpovídáme: I'm...six .

Zpíváme písničky v podobě Abecedy a věnujeme se správné výslovnosti a poznávání písmenek.

25.9.

Domácí úkol: Učebnice - Work Book, str.6. Prosíme rodiče o případnou pomoc dětem při doplňování chybějících písmenek. Děkuji. Domácí úkol prosím vypracovat do následujícího úterý - 2.10.

Věnujeme se zejména opakování ABECEDY. Zaměřujeme se na písmenko velké A i malé a.Na interaktivní tabuli si pouštíme program s písmenky.(tady.) Děti si písmenko  A píší do sešitu a malují obrázky (Apple, Astronaut, Alligator ).

Dnes se děti rovněž seznamují s hlavními hrdiny z naší nové učebnice. Poznáme už kdo je Misty, Thunder, Whisper a Flash.

V učebnici Stud. Book pracujeme na str. 5 a už se umíme zeptat: "What's your name?" a odpovídáme: "I'm ...Alice."

Učíme se poznávat čísla od 1 do 10.

V učebnicích Work Book pracujeme na str. 4 a 5. Spojujeme číslice a obrázky se jménem postaviček.

 

20.9.

Na začátku hodiny si pouštíme na interaktivní tabuli písničku s celou Abecedou. Několikrát si písmenka opakujeme a spelujeme. Ke každému připojujeme název věci, nebo zvířete. Odkaz přikládám tady.

Následuje výtvarná činnost, kdy všichni vytváříme společně plakát (poster) naší skupinky Clown Fish. Práce se nám povedla, děti jsou šikovné.

V další části dnešní výuky si povídáme o šikaně (bullying), jak ji předcházet a případně řešit. Mluvíme o pravidlech, která budeme ve třídě dodržovat . Děti podepisují listinu proti šikaně.

Class Rules

1. Respect everyone 2. Listen 3. Participate 4. Work together

Posloucháme písničky a zpíváme.

Na závěr hodiny se děti rozdělují do dvou družstev a opět formou hry trénujeme abecedu.

 

18.9.

Hello CLOWN FISH!

Vítáme děti a přejeme šťastný školní rok.

V první hodině se vzájemně představujeme a každý své jméno spoji s určitým pohybem, lépe se pak jména zapamatují. "My name is Alice."

Následuje hra "Simon Says", kdy se děti učí názvy jednotlivých částí těla a ve dvojicích soutěží, kdo dříve zareaguje a zvedne kostku ze země.

Každý dnes dostává sešit ( NOTEBOOK ), který si děti podepisují a zdobí podle vlastních představ.

Představujeme si rovněž v rámci krátkého videa patrona naší skupinky a tím je rybička

Clown Fish.

V kruhu na zemi sestavujeme podle písmenek celý název skupinky.

Děti také vyplňují předtištěný list papíru na téma "About Me". Píšeme jméno, kolik je nám let, malujeme nejoblíbenější zvířátko, jídlo, barvu a kreslíme svou rodinu.

Domácí úkol nemáme.Odkaz přikládám tady.

TOPlist

aktualizováno: 13.12.2018 02:23:48